27e jaargang nr 18; 31 oktober 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 18 - 31 oktober 2012

www.dewensboom.nl meer dan een blik waard! Nu de herfst is ingetreden staan de feestdagen weer voor de deur. Voor veel mensen een gezellig tijd. Helaas belanden er door de economische crisis steeds meer mensen in financiële problemen. En weinig geld betekent keuzes maken. Sommige ouders zitten zo krap bij kas dat ze geen geld hebben om voor pakjesavond inkopen te doen. Ook wat lekkers met Kerst blijft dan vaak achterwege. Het zou mooi zijn om het verhaal van de goedheiligman in ere te kunnen houden. De Wensboom speelt hier een rol in. Het idee is simpel. Kinderen uit Gemert en

Boekel kunnen hun wens opschrijven, anderen kunnen deze wens in vervulling laten gaan. Een duurzame vorm van naastenliefde. De laatste jaren is het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Wensboom verdubbeld. Gezien het economische tij zal dit aantal alleen maar groter worden. Vorig jaar hebben we zo’n 150 kinderen blij kunnen maken met Sinterklaas en/of Kerst. De kerstpakketten voor bijstandsgerechtigde gezinnen (voor het eerst een particulier initiatief in Gemert en Boekel) hebben we toen voorzien van leuk speelgoed. Veel organisaties hebben vertrouwen in de Wensboom. Voor het tweede jaar werd de stichting verrast met een cheque van ZLTO Gemert-Handel en ZijActief. Het afgelopen jaar hebben de leden van beide organisatie geld ingezameld door loterijen en collectes tijdens bijeenkomsten. Rabobank Peel Noord heeft vervolgens het op-

gehaalde bedrag verdubbeld. Dit geld zal goed besteed gaan worden de komende tijd. De Boekelse afdeling ontving onlangs van Rabobank Uden Veghel een bijdrage die besteed zal worden aan de uit te delen kerstpakketten in deze gemeente. Wilt u een steentje bijdragen aan het sinterklaas- en kerstgevoel van deze kinderen? Kijk dan vanaf in november en december regelmatig op onze website www.dewensboom.nl. Misschien kunt u wel een wens vervullen! Tot ziens bij de Wensboom! “Er is een oud Germaans gebruik waarin we een boom opzoeken om onze wensen uit te laten komen. Stiekem zonder dat mensen er van weten vraag je geluk aan een boom waarin de takken laag hangen. Je hangt een briefje met je wens in de boom zonder dat andere mensen het zien. Dan zullen de takken die in verband staan met alles wat leeft, de wens naar je toe brengen. In Cyprus hangen ze papiertjes in de boom, in Afrika gekleurde stofjes. In Gemert en Boekel hangen ze sterretjes in de boom!“

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

v e r z e k e r i n g e n

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden ma. t/m vrij: 09.00-17.30 u; za. 09.00-16.30 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Donderdag 1 november ALLERHEILIGEN: 19.00u (Sint Agathakerk): mmv seniorenkoor ”De Blijde Herfstklanken”; overleden fam.v.d.Boogaard-v.Summeren; André en Mien v. Rooy-Kapteijns; Harrie Klokgieter en Mien Klokgieter-Vesters; Martina v.ZutvenCisse; Henk en Johan v.Hout. Vrijdag 2 november ALLERZIELEN: 19.00 u (Sint Agathakerk): mmv mannenkoor ”Sint Agatha”; Jans v.Sinten; overleden ouders v.Sinten-Vogels; Antonia Manders; Adrianus en Hanneke v.Hoeij-Zanders en zoon Ben; Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en hun zoon Anton; Martien v.Duynhoven; overleden buurtgenoten van buurtvereniging Wilhelminastraat; Harrie Biemans en overleden fam.Biemans-Jansen; Joss Kandelaars; Johan en Albert Verhoeven; Jan Gijsbers; Annie Tielemans-Jonkers en Heintje Tielemans. Zaterdag 3 november : 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus mmv dameskoor Sint Agatha; Lies School-v.d.Heuvel (nms. Kloosterlaan)

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

17.30 u Toon v.d.Valk (vwg. sterfdag); Carel en Truus v.Lankveld-v.d.Rijt; Ciska Opsteen-Pennings; To v.d.Sande-v.d.Sande; Piet v.d.Burgt en overleden fam.v.d.Burgt-Tielemans; Rien Dennissen; Toon v.d.Broek (vwg. jgt.); Jan v.Lankveld en overleden fam.v.Lankveld-Verhoeven; overleden ouders An en Theo v.d.Elzen-v.d.Ven (vwg. verjaardag). Zondag 4 november, 31e zondag door het jaar: 10.30 u mmv parochieel gemengd koor Sint Ceacilia uit Uden; Anny v.d.Biggelaar-Le Blanc; Wim Nikkelen en Marie Nikkelen-v.Berlo (vwg. jgt.); Miet Emonds-Mezenberg (vwg. jgt.); Lien Christiaans-v.d.Burgt (vwg. geboortedag); Bert en Marie Smitsv.d.Broek en kleinkind Elle; Joen v.d. Wijst (vwg. verjaardag); Harrie Egelmeers (nms. de K.B.O.); Hannie Cillekens-Peters (mnd. ged.); overleden ouders v.d.Rijt-Lucassen. Maandag 5 november: 19.00 u overleden fam.Schlaman-Staring; pastoor Damen (vwg. jgt.); Bert v.Wanrooij, zoon Marjo en overleden ouders v.d.Burgt-Kanters; Adriaan v.d. Broek(vwg. sterfdag). Woensdag 7 november, Hoogfeest H.Willibrordus: 19.00 u Marietje v.d.Aa-Bijvelds (mnd. ged.); Nellie Meulenmeesters-v.d. Bosch.

OVERLEDEN: Boekel: Frans v.Berloo Uden: Frans v.Haren en Gon v.Son-Kloosterman Volkel: Toon Schonenberg

UITWISSELING. Aanstaande zondag zullen de mannen van het parochieel mannenkoor Sint Agatha hun stemmen laten klinken tijdens de H.Mis van 10.30 uur in de Sint Petruskerk in Uden. De dames en heren van het parochieel gemengd koor Sint Ceacilia zullen dan afreizen naar Boekel om de H.Mis van 10.30 uur in de Sint Agathakerk muzikaal op te luisteren.

Informatieavond H.Vormsel Boekel en Venhorst

Aan alle ouders/verzorgers en mogelijke vormelingen, Het is in onze parochie ieder jaar gebruikelijk om ouders/verzorgers en vormelingen te informeren en voor te bereiden op het komende H.Vormsel. Daarom willen wij als vormselwerkgroep een open informatieavond houden. Dit is voor de ouders/ verzorgers èn voor de vormelingen. Op deze avond wordt informatie gegeven over het H.Vormsel en de voorbereiding er naar toe en kan het kind voor het vormsel worden opgegeven. Mocht dit laatste

AANBIEDINGEN donderdag 1 t/m woensdag 7 november:

€ 9. 50 Roomboter amandelstaaf OVENVERS € 2. 75 Zeebonk PITTIG MEERGRANEN voor € 1. 25 NIEUW!! Appelkaneelbroodje € 2. Monchouvlaai

MET SLAGROOM

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

00

€ 11.

00

Let volgende week op uw brievenbus en maak kans op een iPad. Zie bericht in dit blad. Tot ziens in de lekkerste winkel van Boekel

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


het geval zijn, dan verzoeken wij vriendelijk de gegevens over doopdatum en doopplaats mee te brengen om eveneens op het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier is dus alleen te verkrijgen op de informatieavond. Graag nodigen wij ouders/verzorgers èn mogelijke vormelingen uit voor de informatieavond op: - maandag 12 november 2012 van 19.3020.30 uur in de dagkapel in Venhorst; - woensdag 14 november 2012 van 19.3020.30 uur in de Basisschool de Octopus. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. De vormselviering zal zijn op zaterdag 6 april 2013 om 17.30 uur in Boekel Vormselwerkgroep: Ans v.d.Broek, Elly Faas, Helma v.d.Boogaard, Agnes v.d.Broek en Clara Mulder

BOEKEL GAAT VOOR SURINAME Al jaren organiseren wij een aktie voor kinderen in Suriname. Veel schoolspullen zijn er gebracht naar Jaw Jaw en Apatina. Vorig jaar hebben we een nieuw project opgezet namelijk voor de kinderen uit het Olga Clarck kinderhuis. In dit tehuis zitten kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Kinderen die door hun ouders in de steek zijn gelaten of uit huis zijn geplaatst. Om wat voor reden dan ook. Deze kinderen bezitten weinig tot niets. Alleen datgene wat ze in het kinderhuis krijgen. Vorig jaar hebben we deze kinderen ge-

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 22 oktober 2012

Math

Zoon en broertje van Mark en Marieke Janssen Mauk, Menne en Marit

Voskuilenweg 21, Venhorst

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

lukkig kunnen maken met speelgoed, leesboeken en toiletartikelen. Wat waren ze blij. Eindelijk een eigen speeltje. Ook dit jaar willen we deze kinderen weer verrassen met speelgoed en toiletartikelen. En net als vorig jaar willen we dat op de zelfde manier doen. Daarom vragen wij aan jullie: Kijk eens in je kast of je niet iets hebt waar je toch niet meer mee speelt. Of wat je eigenlijk wel kunt missen. Denk dàn ook aan een blij gezichtje in het Olga Clarck kinderhuis wanneer een kindje dit als cadeautje ontvangt. Ook zijn er nog kinderen in het kinderhuis Gaytrie in Nickerie, in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Ook hen willen wij graag een cadeautje geven. Trouwens... Misschien heb jij nog schoenen en zomerkleren in de kast liggen die te klein zijn. In de kinderhuizen zullen ze er heel blij mee zijn. Wil jij meedoen, maak dan een leuk kadootje van je pakketje, plak een er een sticker op met de tekst “Kado”. Zet er ook bij of het pakketje voor een jongen of meisje is en voor welke leeftijd. De kinderen die jullie kadootjes krijgen vinden het vast en zeker leuk om te zien wie de gever is. Sluit daarom een briefje met je naam, leeftijd, adres en iets over

jezelf en je school en eventueel een foto van jezelf in. Breng je kadootje daarna mee naar de volgende gezinsviering op zondag 25 november. Maar ook jullie ouders kunnen helpen. Een kleine bijdrage in de verzendkosten zouden we goed kunnen gebruiken. Wanneer u hiervoor een gebaar wilt maken stop dan uw geldelijke bijdrage in een enveloppe en geef deze tegelijkertijd af bij het inleveren van het kadootje. Pieter Nijdam zal er voor zorgen dat alle spulletjes zo snel mogelijk bij de nieuwe eigenaren zullen komen. Vorig jaar ontvingen we een hele mooie rood-groene bal, als dank namens de kinderen uit het Olga Clarck kinderhuis. Ze hebben er zelfs de naam van het kinderhuis op gezet. Omdat ze zo blij waren met de spulletjes die ze kregen. Voetballen... nee dat kunnen wij niet. Maar jullie waarschijnlijk wel, toch? Daarom..... breng tijdens de volgende gezinsviering je cadeautje mee. En wie weet word jij dan de gelukkige winnaar van deze mooie bal. Namens alle kinderen uit de kinderhuizen Olga Clarck en Gaytrie, Pieter Nijdam en ons alvast hartelijk dank. Werkgroep gezinsviering, tel. 322140

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83


PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 3 november, 19.00 u + Zondag 4 november, 10.00 u: Hendrik v.Crey; Wim Donkers, Maria de dochter en overleden fam.Donkersv.Dijk; Cor Bevers en overleden fam. Bevers-v.d.Aa; Ties en Grard v.Lankvelt; ouders v.Lankveld-v.d.Berg; Tonny en Wim v.Delst; mnd.ged. Toon Kanters; Harrie en Jaan Bijvelds; ouders Rovers-v.d.Zanden, Cor en Theo. ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 3 november: 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Zondag 4 november: 10.00 u Jordi en Maaike v.Oort Donderdag 8 november: 19.00 u Martinese

OVERLEDEN: Hendrik v.Crey, een groot gemis voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook voor heel Venhorst. We zullen zijn cinische blik op zichzelf en op vele anderen missen. Moge hij rusten in vrede!

gelegenheden zoals de intocht van Sinterklaas, Koninginnedag en met concerten de feestelijkheden wat extra muzikale glans geeft. U heeft kunnen genieten van het Jubilarissenconcert op 30 september. De harmonie, slagwerkgroep, combo, koor, solisten, dansgroep en commissies zijn volop bezig met de voorbereidingen van The Sense of Harmony 12 en 13 april 2013. Dit belooft weer een groot muzikaal spektakel te worden. Zie hiervoor de website www.senseofharmony.nl De opleiding van muzikanten, de muzikale leiding, de aanschaf en reparatie van instrumenten kost ons veel geld. Daarom is uw financiële steun hard nodig. Met deze Donateursactie wij vragen u, ons financieel te ondersteunen. Bij elke gift van 5 euro kunt u met 1 lot kans maken op een van onze drie prijzen. De prijzen zijn: 1e prijs is een dinerbon bij Port de Provence. 2e prijs is een EMM wijnpakket. 3e prijs is twee toegangskaartjes voor The Sense of Harmony. Wij vertrouwen er op dat u dit jaar met uw bijdrage onze donateursactie zal ondersteunen. Rabobank rek. nr. 1080.08.207 Tijdens het nieuwjaarsconcert op 6 januari 2013 worden de prijzen uitgereikt. Wij zien uw bijdrage met veel waardering tegemoet. Voor meer informatie bezoekt u onze website: www.emm-boekel.nl

Café Brein Donateursactie E.M.M. In een gemeenschap als Boekel hoort een muziekgezelschap thuis, dat bij bijzondere

In de Week Chronisch Zieken (9 t/m 16 november) is er een extra bijeenkomst van Café Brein Uden/Oss in Herpen op donderdagmiddag 15 november. Café Brein is Je moet het leven lijden, zoals het leven komt.

Dankbaar zijn wij voor de troostende woorden, kaarten, bloemen en de steun die wij kregen bij het overlijden van ons mam, oma en overgrootoma

Nelly Meulenmeesters-van den Bosch Speciaal een woord van dank aan dokter Maes, thuiszorg Pantein, Claassen uitvaartverzorging, priester Holvoet, avondwakegroep, gitaarclub Gitarando Boekel, familie, vrienden en buurtbewoners. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Meulenmeesters

een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl. Naast de reguliere themabijeenkomsten van Café Brein in Uden en Oss, is er op 15 november een extra bijeenkomst. Deze keer in Bloesem Theehuis (onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a in Herpen. De middag start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en duurt tot 16.30 uur. Deze gezellige middag start met interactieve sketches, verzorgd door Barbara Baaijens en Willem Snijders. Zij werken beiden met mensen met NAH bij SWZ en treden vaker samen op. In de sketches komen herkenbare situaties naar voren tussen mensen met NAH en mantelzorgers. De sketches zijn ludiek en informatief. Na elke sketch is er ruimte om te reageren en na te praten. Daarnaast is er ruimte voor contact met lotgenoten (zowel mensen met NAH als mantelzorgers) en het uitwisselen van ervaringen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorgwinkel en MEE Noordoost Brabant.

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING

In de week van 7 t/m 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in de gemeente Boekel gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Er werd een bedrag van € 3053,34 opgehaald, waarvan € 2319,15 in Boekel en € 734,19 in Venhorst. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Boekel en Venhorst voor hun bijdrage in ‘de strijd tegen de littekens’.


Nieuwe buren voor de Regenboog

Thuiszorg Pantein is sinds 1 oktober gevestigd in basisschool de Regenboog. Tijdens een open middag afgelopen donderdag konden belangstellenden kennis maken met de zorgcoördinatoren en medewerkers van wijkteam Boekel. Door Ria van Tiel

Van de Kievitlaan via het Witgelekruis gebouw en de Udense Industrielaan is Thuiszorg Pantein na 8 jaar weer terug in Boekel. Het eerste lokaal na binnenkomst aan de Kennedystraatl is getransformeerd tot basis voor het team. Samen dragen ze de zorg voor de cliënten in Boekel en Venhorst. “Het aantal leerlingen neemt af terwijl de zorg toeneemt”, zo legt manager Marga Schilder uit. “ En omdat we graag zichtbaar willen zijn voor onze cliënten hebben we voor deze locatie gekozen; gewoon dichter bij de mensen.” “Vanaf de eerste dag al vind ik het heerlijk om lopend of op de fiets naar een cliënt te kunnen”, doet ook zorgcoördinator Susan Eman een duit in het zakje. Vanuit het nieuwe kantoor in de Regenboog wordt de zorg gecoördineerd en aangestuurd. Het is ook de plek vanwaar het team aan het werk gaat. Maar het voormalige leslokaal doet ook dienst bij besprekingen en als ontmoetingscentrum voor haar medewerkers.“Wij streven ernaar dat de cliënt zoveel mogelijk dezelfde zorgende krijgt. Ons team bestaat uit helpenden, die kunnen douchen, maar ook zorgenden, die behalve douchen ook insuline mogen spuiten. Het is voor de cliënt een stuk prettig als er iemand komt die zowel het douchen als de injectie voor haar rekening neemt,” legt Marga Schilder de werkwijze uit. De geboden zorg varieert van kousen aantrek-

ken tot terminale zorg. Ans Dekkers is gespecialiseerd in mensgerichte zorg, het zogenaamde Planetree. Uitgangspunt van deze bijzondere zorg is dat de mens altijd voorop staat en iedere medewerker zorgverlener is. “Het is voor mensen dikwijls heel moeilijk om door het bos van instanties de goede weg te vinden. Als ze weten waar we zitten maakt dat het een stuk gemakkelijker.” Mensen die hulp nodig hebben en contact opnemen met telefoonnummer: 0900-8803 komen in contact met een van de zorgcoördinatoren waarna, in overleg met de cliënt, een zorgarrangement gemaakt wordt waarbij gekeken wordt hoe vaak en hoelang er hulp nodig is. Veel belangstelling was er ook voor de uitleg over de site www.carenzorgt.nl bedoelt voor mensen die voor iemand zorgen. De site helpt zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen. Tientallen belangstellenden, waaronder vooral veel cliënten en mensen uit de Zorg, maakten van de inloop gebruik om even kennis te maken met team Boekel. Nieuwsgierig kijken enkele kinderen om het hoekje wat er allemaal gaande is. Hun school is versierd met ballonnen, er was een traktatie voor iedereen, en al die mensen; het is nog wennen aan de nieuwe buren.

KPJ/Vespo Auw IJzer Zaterdag 27 oktober jl. hebben we onze jaarlijkse auw ijzer ophaaldag gehouden. Via deze weg willen wij iedereen die een “ijzertje” heeft bijgedragen van harte bedanken voor de vrijwillige inzet. Tevens

bedanken we onze klanten binnen en buiten Venhorst voor hun gulle gave, hoe klein of groot dan ook. Wij hopen dat onze vrijwilligers de klanten op een fijne manier behandeld hebben, zodat ze ook volgend jaar weer aan de deur mogen komen. Nogmaals hartstikke bedankt voor het mede mogelijk maken van deze activiteit. Tevens willen we hier graag alle mensen bedanken die gebruik maken van onze brengdagen door het jaar heen ( en speciaal de bedrijven waar we elke maand langs mogen komen). Deze brengdagen zijn elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.00 uur. Zowel voor de brengdagen als voor de ophaaldag is het eindadres: Noordstraat 6 te Venhorst De eerstvolgende brengdag is zaterdag 1 december. Voor verdere informatie tel: 06-22464021 of 0492-351229 of voor leuke foto’s: www.kpj-vespo.nl Tot IJzers, De auw ijzer commissie

Kestgroepenexpositie in DE PEREKKER Oproep voor een Kerstgroepen-expositie in natuurcentrum De Perekker Kerst duurt nog even, maar de medewerkers van stichting D’n Eik uit Boekel zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor een Opendag in Kerstsfeer. Evenals vorig jaar wordt tijdens deze opendag in het Educatief NatuurCentrum De Perekker een expositie georganiseerd van kerstallen en -groepen, die beschikbaar gesteld zijn door mensen uit BoekelVenhorst en uit het hele land. Een oproep aan ieder die een mooie groep heeft; bijzonder, werelds, klassiek of modern, groot of in miniatuur, evtueel een zelfgemaakte creatieve kerststal en/of groep. We vragen aan u om deze voor een dag beschikbaar te stellen aan stichting D’n Eik zodat andere mogen meegenieten van uw stalletje of kerstgroep. De tentoonstelling is op zondag 16 december van 11.00-16.00 uur in het ENC De Perekker, Mezenlaan 22 in Boekel. U kunt contact opnemen met Tonny v.d.Boom, tel: 06–2072 4328 of mail: vandenboom1@hetnet.nl Pr-werkgroep stichting D’n Eik www.stichtingdneik.nl


AMBACHTELIJKE SPECIALITEITEN uit eigen slagerij ROOKWORST, BALKENBREI, BAKBLOEDWORST, KAANTJES, ZULT, STAMPPOTTEN, ruim assortiment SOEPEN Donderdag 1, vrijdag 2 + zaterdag 3 november:

Kogelbiefstukken (met GRATIS KRUIDENBOTER) Kip in bladerdeeg (30 min. in de oven op 180 graden) Kalfssaucijzen Kipschnitsel krokant Broodje gemak

per stuk

SPECIAL VAN DE WEEK

VLEESWARENTRIO

filetlapje gevuld met 2 soorten kaas

100 gr. gebraden gehakt 100 gr. snijworst 100 gr. couburgerham

Twee kazensteak

€ 295

€ 695 100 gram € 159 4 stuks voor € 600 4 stuks voor € 600 3 stuks voor

100 gram

€ 170

samen voor

€ 395

Maandag 5 en dinsdag 6 november:

500 gram rundergehakt + 4 speklapjes Varkenshaas in bladerdeeg

€ 595 100 gram € 159

samen voor

(25 min. in de oven op 180 graden)

Braadworst hoh

500 gram voor

€ 325

Woensdag 7 november

500 gram rundergehakt + 4 speklapjes Varkenshaas in bladerdeeg

€ 595 100 gram € 159

samen voor

(25 min. in de oven op 180 graden)

Gehakt hoh

500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

€ 295


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 2 november GFT-afval/Groenbak vrijdag 9 november Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openings-tijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING van 1 november 2012 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Trekking van het stemnummer 5. Raadsvoorstel m.b.t. de gemeentelijke rol in BoekelNet 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2013, alsmede de meerjarenramingen 2014-2016 7. Rondvraag 8. Sluiting

Gewijzigd aanvangstijdstip In verband met de begrotingsbehandeling vangt de vergadering om 16.00 uur aan. Omstreeks 17.30 uur zal de vergadering worden geschorst, waarna de fracties in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hun reactie gaan voorbereiden. Omstreeks 19.00 uur zal de vergadering worden voortgezet.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur › Gemeenteraad › Agenda´s en notulen.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

1E WIJZIGING VAN DE ‘VERORDENING GRAF- EN BEGRAFENISRECHTEN 2011’ EN DE BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL De gemeenteraad heeft op 04 oktober 2012 de 1e wijziging van de ‘Verordening graf- en begrafenisrechten 2011’ en de bijbehorende tarieventabel vastgesteld. Middels deze wijziging is het mogelijk om, conform de bestaande behoefte, een graf vroegtijdig voor een langere periode te reserveren.

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

BESTEMMINGSPLAN KLUISSTRAATSTATENWEG ONHERROEPELIJK Op 17 oktober 2012 heeft Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan Kluisstraat 3 - Statenweg 19A. De gemeente is daarbij in het gelijk gesteld, het beroep is ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Uitvoering Een en ander heeft tot gevolg dat uitvering kan worden gegeven aan het bestemmingsplan. De initiatiefnemer kan nu overgaan tot de verkoop van de diverse woningpercelen en de bedrijfskavel


Gemeenteberichten aan Statenweg 19A. Daarnaast zal de initiatiefnemer binnen de afgesproken termijnen overgaan tot het volledig saneren van het varkensbedrijf aan Kluisstraat 3 en Statenweg 19A. Aan de Statenweg zijn de stallen al grotendeels gesloopt de afgelopen maanden, omdat tegen dit onderdeel geen beroep was aangetekend. Ook zullen de milieuvergunningen definitief worden ingetrokken en zal rondom de uit te geven kavels een aanzienlijk deel van de gronden worden aangelegd als natuur en/of landschappelijke elementen. Deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomgeving in zowel Huize Padua als het gebied aan de Statenweg-Wanroijseweg. Daarnaast biedt het plan de initiatiefnemer de middelen om de bedrijfsvoering van de varkenshouderij op een veel betere en duurzamere plaats voort te zetten.

crete afspraken vastgelegd in de overeenkomst met de initiatiefnemer. De gemeente moet de uitvoering later ook rapporteren aan de provincie.

ACTIEDAG NUL VERKEERSDODEN BRABANT. WAT DOE JIJ OP 3 NOVEMBER? Op zaterdag 3 november is de actiedag Nul Verkeersdoden Brabant waaraan iedere Brabander mee kan doen. Op zo’n 25 locaties verspreid over Brabant kun je deelnemen. Benieuwd welke acties er bij jou in de buurt zijn? Kijk op de kaart van Brabant www.nulverkeersdodenbrabant.nl/actiedag}. Particuliere ontwikkeling De gehele uitvoering is in handen van de huidige ondernemer. De gemeente draagt hierin geen risico en zal verder ook geen rol hebben bij de uitgifte van kavels of inrichting van het gebied. De gemeente zal wel toezien, en ook moeten zien, op de uitvoering van de afgesproken kwaliteit in de omgeving. Hierover zijn con-

Ieder slachtoffer is er één teveel. Wij gaan voor nul verkeersdoden. Wat doe jij? Kom in actie op 3 november. Doe mee aan een actie of organiseer er zelf één. Ga naar www.nulverkeersdodenbrabant.nl klik op ‘Kom in actie’ na een eenmalige, simpele registratie kun je meedoen. Houd voor de laatste nieuwtjes over de actiedag twitter, facebook en www.nulverkeerdodenbrabant.nl in de gaten.

AANVRAAG SUBSIDIES GEMEENTE BOEKEL De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 de ‘Algemene subsidieverordening 2012’ vastgesteld. In de nieuwe verordening zijn vier subsidievormen opgenomen: Instandhoudingssubsidie, Advies-subsidie, Budgetsubsidie en Evenementensubsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat de subsidieaanvraag op tijd wordt ingediend. Per subsidievorm gelden de volgende aanvraagtermijnen. Subsidievorm

Aanvraagtermijn

Adviessubsidie

Uiterlijk in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Evenementensubsidie

Uiterlijk vier maanden voorafgaande aan de datum waarop het evenement plaats gaat vinden.

Instandhoudingssubsidie (welzijn en informele zorg) Budgetsubsidie

Uiterlijk in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De overige subsidievoorwaarden kunt u vinden in de subsidieverordening welke u op www.boekel.nl kunt nalezen.

Mocht u nog vragen hebben over de subsidieverordening of een subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met Ralf van der Heijden via ralf.vanderheijden@boekel.nl.


Gemeenteberichten RESULTATEN OPTIMALISATIEONDERZOEK AFVALINZAMELING Dit jaar heeft de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een optimalisatieonderzoek naar de afvalinzameling uitgevoerd. De resultaten kunt u vinden op www.boekel.nl. KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • voor het intrekken van de omgevingsvergunning van DonkerJanssen VOF voor de activiteit milieu-inrichting, ingevolge artikel 2.33 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De inrichting is gelegen aan De Bunders 13 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel sectie D, nummer 1866.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 31 oktober 2012 tot en met 11 december 2012 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan met ingang van 31 oktober 2012 tot en met 11 december 2012 schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 30 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Crabema B.V., Kraaiendonk 10 te Venhorst voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Kraaiendonk 10 te Venhorst.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 30 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voor

: activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen; het wijzigen van een inrichting Locatie : Lekerseweg 1, Venhorst

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een technisch innovatief laboratorium Locatie : De Vlonder 58, Boekel Verzenddatum : 22 oktober 2012 Voor

: activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het oprichten van een accommodatie en terrein voor het Gilde Sint Agatha Locatie : Waterval 3a (evenemententerrein), Boekel Verzenddatum : 25 oktober 2012

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.


Gemeenteberichten INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het verbouwen van een bedrijfsruimte

Locatie : Zandhoek 2c en 2e, Boekel Datum ontvangst : 18 oktober 2012 Voor

: activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het verbouwen van een stallingsruimte Locatie : Zandhoek 2, Boekel Datum ontvangst : 18 oktober 2012

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 16 oktober zijn o.a. aan de orde geweest

Nieuw voorstel Anti Discriminatievoorziening van Lumens groep De gemeente Boekel is verplicht een antidiscriminatievoorziening te hebben. Hiervoor was de gemeente Boekel aangesloten bij de Lumens groep. De Lumens groep heeft een gewijzigd pakket aangeboden voor de afname van de klachtenbehandeling.

Beslissing op bezwaarschrift evenementenvergunning motorcross en ontheffing zwak alcoholische drank bij motorcrosswedstrijden van 13 t/m 15 juli 2012 Er is een bezwaar ingediend tegen de evenementenvergunning en ontheffing zwak alcoholische drank bij motorcrosswedstrijden van 13 t/m 15 juli 2012. Deze vergunning is verleend conform het geldende beleid. Daarom wordt het bezwaar ongegrond verklaard.

Herinrichting groenvoorziening St. Agathaplein Boekel Het college van de gemeente Boekel heeft besloten om de groenvoorziening op en nabij het St. Agathaplein in Boekel nog dit jaar te gaan renoveren. IBN zal deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Boekel uitvoeren in de maanden oktober-november. De huidige beplanting wordt voor een groot deel vervangen door nieuwe beplanting en op een aantal plaatsen zullen vaste planten geplant worden om het plein en de nabije omgeving op te fleuren.

De ‘Brabantse Groene Routekaart’ Het college heeft ingestemd met de Brabantse Groene Route-

kaart. Hiermee gaat de gemeente Boekel, samen met 12 andere gemeenten in de regio, inzetten op duurzame mobiliteit. De afgelopen tijd zijn er al een tweetal openbare oplaadpalen ge-plaatst in de gemeente Boekel. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het eigen wagenpark op termijn te vergroenen en wordt er gepleit voor een groen OV. Met deze projecten wil de gemeente Boekel duurzame mobiliteit stimuleren.

Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 25 juni 2012 Het college van B&W heeft het verslag van de vergadering van de monumentencommissie d.d. 25 juni 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Subsidie RK EHBO-vereniging Sint-Lidwina Op grond van de ‘Algemene Subsidieverordening 2012, Gemeente Boekel’ komt RK EHBO-vereniging Sint-Lidwina jaarlijks in aanmerking voor een budgetsubsidie, indien voldaan wordt aan de gestelde eisen. De subsidieaanvraag 2013 is echter te laat ingediend. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op grond van de subsidieverordening artikel 6, lid 4, besloten RK EHBO vereniging Sint-Lidwina over het jaar geen subsidie beschikbaar te stellen. Toch subsidie verlenen kan precedent scheppen voor andere subsidieaanvragen welke te laat worden ingediend of niet aan de gestelde eisen voldoen.

BEGROTING 2013

D.O.P.

TEVREDEN OVER DE BEGROTING 2013, EN NU DOORPAKKEN! De DOP is tevreden dat we met zijn allen een grote stap in de goede richting hebben gezet. Het reëel sluitend krijgen van de begroting 2013 was een hele uitdaging maar lijkt te gaan lukken.

Het zal nog een grotere uitdaging worden om de begroting ook de komende jaren sluitend te krijgen. Toch is dat een absolute must om zelfstandig te kunnen blijven als gemeente. Als D.O.P. willen we hier graag ons steentje aan bijdragen. We zullen er ook de komende jaren op toezien dat: - Beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk worden verdeeld - De vervuiler / gebruiker in principe betaalt - De minima zoveel mogelijk zullen worden ontzien


BEGROTING 2013 - Er ook in moeilijke tijden wordt gewerkt aan verbetering van de leefkwaliteit in onze gemeente - Onze schuldenlast niet verder oploopt en dat we komen tot een realistisch aflossingsschema - Kritisch wordt bekeken of vacatures wel ingevuld moeten worden en of investeringen wel gedaan moeten worden - We de toekomstige generatie niet opzadelen met de problemen van de huidige crisis

Met voldoende inspanningen, gezond verstand en realiteitszin moet het lukken om Boekel ook de komende jaren financieel gezond en zelfstandig te houden. Wij gaan er voor! U ook? Fractie DOP Antoinette Heunks - van Uden Erik van Mierlo Ton van de Ven Jeanneke Franssen - van Berkel Inge van Boxmeer - Hoevenaars

tuurvisie en Vitaal buitengebied Boekel. Dit hoeft niet haaks te staan op economische ontwikkelingen.

“SAMEN KUNNEN WE MEER MET MINDER” Het is gelukt om de begroting 2013 sluitend te krijgen. Afgelopen jaren is door goed budgethouderschap en efficiënt omgaan met middelen dit doel bereikt. Helaas met weinig financiële ruimte voor nieuw beleid.

Gemeente Boekel is een vitale gemeente en heeft dit jaar haar 10.000ste inwoner mogen verwelkomen. Om vitaal te blijven is het van belang om jeugd te binden door ook voor hen het wonen, werken en leven/recreëren zo aangenaam mogelijk te maken. Onderlinge betrokkenheid kan leiden tot prachtige resultaten zoals bijvoorbeeld het glasvezelnetwerk. Onder aanvoering van Stichting BoekelNet is met vereende krachten en goede samenwerking met het verenigingsleven een geweldige prestatie geleverd. Onze complimenten hiervoor. Verder is onderlinge betrokkenheid noodzakelijk om toekomstige taken zoals jeugdzorg, het werken naar vermogen en begeleidingstaken uit de AWBZ te kunnen invullen. Deze zogenaamde transities bieden kansen aan (kleinschalige) lokale initiatieven. Onze visie is dat de hiermee gepaarde geldstromen zo veel mogelijk binnen Boekel moeten worden ingezet. Hierdoor kunnen meer mensen geholpen worden en geeft het gelijktijdig economische impulsen aan Boekel.

Gemeenschapsbelang Venhorst vindt dat een aanvaardbaar leefklimaat gewaarborgd moet blijven voor alle inwoners, ook als het gaat om de invulling van ruimtelijke plannen zoals bv. de Struc-

DUURZAME ONTWIKKELING BOEKEL Groene coalitie De coalitie wil een duurzame ontwikkeling van Boekel. “Dit streven we na door het gelijktijdig verbeteren van het ecologisch,

Wij ondersteunen de uitwerking van de centrumvisie als prioriteit in 2013. Het is en blijft belangrijk dat de voorzieningen binnen de gemeente op peil worden gehouden.

Ook de privatiseringsmogelijkheden van de buitensport moeten in 2013 zijn beslag krijgen. Daar waar randvoorwaardelijk de accommodatie niet voldoet pleiten we voor een gezamenlijk plan van aanpak.

Met betrekking tot de randweg wachten we de onderzoeksresultaten af. Ongeacht de uitkomst dient een verkeersveilige, leefbare kom én een goede ontsluiting van de Vlonder gerealiseerd te worden. We zijn in afwachting van het raadsvoorstel betreffende een veilige inrichting van de Statenweg.

Gemeenschapsbelang Venhorst streeft goed, beter, best na en meent dat streven naar groot, groter, grootst ten koste gaat van de eigen regie en het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Ofwel, burgerschap bij onze inwoners komt in een zelfstandig Boekel het beste tot zijn recht. Wij zijn van mening dat de balans tussen draagkracht en draaglast hierbij van belang is. Het is aan de inwoners om zich hierover uiteindelijk uit te spreken.

We danken u voor het gestelde vertrouwen en zullen ons ook in 2013 blijven inzetten om het belang van de gemeenschap in Venhorst én Boekel te dienen.

Fractie- en burgerleden van Gemeenschapsbelang Venhorst Jeanne van Eert Bart van den Hoogen Riannette Timmers Gert-Jan Donkers

sociaal-cultureel en het economisch kapitaal zoals beschreven in de duurzaamheidbalans volgens Telos-driehoek” (zie coalitieprogramma). Die teksten zie je meestal in de groene hoek. Dat deze coalitie een dikke groene vinger in de pap heeft is duidelijk te merken. De boeren in Boekel moeten meer erfbeplanting aanleggen dan wettelijk vereist en Voskuilenheuvel wordt fors uitgebreid. Voskuilenheuvel loop vast: schade 3 ton In de uitbreiding van Voskuilenheuvel is bijna € 300.000 geïn-


BEGROTING 2013 vesteerd zonder dat dit verplicht is. Dat geld zou terug kunnen komen als groencompensatie voor o.a. de randweg. Echter de voorzieningenrechter heeft bepaald dat wat daar gebeurt niet zomaar kan. Daarmee loopt het plan vast. Om het werk toch af te maken wil het College de bestemming veranderen van agrarisch gebied naar natuur. Nadeel is echter dan het gebied dan niet meer gebruikt kan worden voor compensatie. Weg 3 ton.

Kleedlokalen Boekel Sport vervangen is een duurzame investering In het overzicht investeringen staat € 32.065 om kleedlokalen op te knappen. Dat is volgens Boekel Sport weggegooid geld. Het gebouw is zo slecht dat het over enkele jaren toch vervangen moet worden. Daar zou nu geen geld voor zijn. Problemen naar de toekomst verschuiven is niet duurzaam. Investeren in een duurzaam gebouw wel. Lagere onderhouds- en energiekosten maken de gewenste privatisering voor Boekel Sport ook gemakkelijker. Voor een rendabele investering is nog steeds ruimte op de gemeentelijke balans.

Wij als Boekel’s Welzijn staan in grote lijnen achter het huidige college en waarderen de daadkracht en vooruitstrevendheid van B & W om ook daadwerkelijk te bezuinigen. Bezuinigingen met in het achterhoofd de volgende uitgangspunten: 1. De sociale cohesie mag niet uit het oog worden verloren. 2. De sociaal zwakkeren mogen niet de dupe worden en de minima moeten worden ontzien. 3. De vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt mee.

Ruimte voor ondernemers De ondernemers zijn belangrijk. Zij zijn op allerlei manieren betrokken bij verenigingen en zorgen voor veel werkgelegenheid. Onze gemeente heeft bijna net zoveel arbeidsplaatsen als werkende mensen. Daarmee zijn wij voor een dorp vrij uniek. Die ondernemers moeten wel het gevoel hebben dat ze goed vooruit kunnen. Dan blijven ze ook hier investeren. De gemeente profiteert daarvan via de OZB en de bouwleges. En met goed lopende ondernemingen is het voor de verenigingen makkelijker om sponsors te vinden. Goede ondernemers zorgen ook voor een gezond milieu. Een duurzame ontwikkeling van Boekel en Venhorst is dus gebaat bij sterke ondernemers een bloeiend verenigingsleven en een goed gemeentebestuur. Dat is onze sterke driehoek en die is veel effectiever, want die past bij onze gemeente. En dat is goed voor natuur en milieu, betaalbaarheid en sociale cohesie Fractie CDA Boekel-Venhorst

Marius Cornelissen Peter van Lankvelt Peter Ketelaars

betreft blijft groeien en niet stilstaat en/of nog erger die krimpt. Belangrijk element in deze is dat de totale woonlasten en de lastenontwikkeling voor onze inwoners gunstiger zijn dan in de omliggende gemeentes. Te meer omdat we als gemeente niet altijd evenveel kunnen bieden als onze directe omliggende gemeentes. De onderstaande grafiek laat duidelijk een trend zien in de totale woonlasten ontwikkeling voor onze burgers die ons zorgen baart.

Deze drie elementen zijn de rode draad die ten grondslag ligt aan onze gedachtegang. Het rechtvaardigheidsbeginsel van Boekel’s Welzijn staat hierbij voorop.

Wij denken hiermee recht te doen aan alle inwoners van onze gemeente maar vooral aan diegenen die niet zijn aangesloten bij een vereniging of instantie om hun mening kenbaar te maken. Uit de begroting blijkt dat er in de komende jaren nog meer bezuinigd zal moeten gaan worden om het huishoudboekje van de gemeente in balans te houden. Bezuinigen staat voor Boekel’s Welzijn niet gelijk aan hogere kosten (hogere belastingen) voor de burgers.

Als Boekels Welzijn vinden wij het belangrijk dat Boekel ook op langere termijn een zelfstandige gemeente blijft. We zullen dan ook alles moeten doen om dat te kunnen waarborgen. Dat houdt in dat we een aantrekkelijke gemeente moeten blijven waar het goed is om te wonen, werken en te recreëren. Gezinnen in de regio moeten graag in Boekel willen wonen. We zullen een gemeente moeten zijn en blijven die jaarlijks wat inwoneraantal

We kunnen het geld maar een keer uitgeven en dat doen we het liefst aan duurzame projecten die het welzijn en sociale cohesie van onze inwoners bevorderen. Wij doelen hierbij op goede infrastuctuur( randweg), sportaccommodaties die up to date zijn, goed draaiende gemeenschapshuizen. Maar ook de cultuurhistorische gebouwen sparen en/of aankopen en gronden en gebouwen waarvoor op termijn geen bestemming is afstoten om de kapitaalslasten te verminderen. Wij vinden wel dat het college en raad hier voldoende aandacht aan moet besteden. Boekel’s Welzijn

Jan van Duijnhoven Sharon de Bruin


BEGROTING 2013 Boekel-Venhorst LANGLOPENDE SCHULDEN Gemeente Boekel rijk?... Nee, helaas zijn we geen rijke gemeente meer. In de grafiek is te zien dat de gemeentelijke langlopende schulden de laatste 10 jaar zijn gegroeid met 3 miljoen euro per jaar.

In 2002 hadden we als gemeente geen langlopende leningen, nu in 2012 is onze schuldpositie opgelopen naar 30 miljoen euro. (per gezin 10.000,= euro.) Omgerekend betekent dit dat de gemeente al 10 jaar lang elke dag ruim 8ooo euro meer uitgeeft (investeert) als dat er binnenkomt. Dit kan zo niet doorgaan. Het is niet sociaal om deze schuld door te geven aan onze volgende generatie.

Er kan dan wel gezegd worden dat de gemeente Boekel een sluitende begroting heeft, maar dat zegt in de ogen van de VVD niet zo veel. Een begroting kan sluitend gemaakt worden door “fictief

Grote vrije markt NIA DOMO - BOEKEL Het is weer zover: de heemkundekring van Boekel organiseert op 4 november van 09.30-15.30 uur haar jaarlijkse vrije markt. Bijna 80 Kramen met allerlei leuke spulletjes die door particulieren worden verkocht. Het wordt weer cadeautjestijd, dus kom eens kijken, je weet het maar nooit!! En anders wordt het gewoon een gezellig dagje uit. Toegang: € 1,50, kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Tot 4 november!!

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Katholiek Vrouwengilde Boekel bezoekt Jumbo Veghel. Op woensdag 7 november a.s. krijgen wij een rondleiding bij Jumbo, Rijksweg 15. Veghel. We rijden met eigen auto’s. U kunt meerijden à € 2,50. Op de openingsavond is deze activiteit aangekondigd. Wie daarop heeft ingetekend verwachten wij op deze dag. Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.

geld”. Nee, veel belangrijker is het om te kijken naar de langlopende schulden.

En dan zijn we, denkt de VVD, het met elkaar eens dat het roer om moet. De tijd van politieke hobby’s is voorbij. Het lijkt ons tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Met vriendelijke groeten, VVD Boekel/Venhorst

Mocht U onverhoopt verhinderd zijn, wilt U dit dan melden aan onderstaand telefoonnummer. We vertrekken om 8:30 uur vanaf de parkeerplaats bij van Uden, La Compagnie aan de Kerkstraat. Opmerking: niet op de tijd die eerder is aangegeven. Graag 10 minuten voor vertrek aanwezig zijn.

Programma is als volgt: 9 uur ontvangst in de Jumbohal met koffie/thee. Daarna de presentatie. Vervolgens gaan we met een bus naar Amert 409 voor de rondleiding. Met Jumbobus terug voor afsluiting bezoek. Dit rond 11:45 uur. Tot ziens op deze interessante dag. Voor inlichtingen: B.Vloet, tel 0492-325707.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - BOEKEL - tel. 321402

nieuwe oogst AANBIEDING Appels klein (Elstar/Jonagold) € 0.75 per kilo Appels (Elstar, Jonagold, Pinova, Goudreinette) nu voor

€ 1.00 per kilo

Ook voor al uw ander fruit kunt u bij ons terecht op: donderdag & vrijdag van 10.00-18.00 uur zaterdag 10.00-13.00 uur


De Kunstkliek presenteert vrijdag 16 november in De Horst, Venhorst de speelfilm “Salmon Fishing In the Yemen”. Charmante Britse komedie over hoop, geloof, liefde...& vissen! Alfred Jones (Ewan McGregor), een in visserij gespecialiseerde overheidswetenschapper, krijgt van een sympathieke Sjeik de ogenschijnlijk onmogelijke taak om zalm te introduceren in de hooglanden van Yemen. Met een kritische blik en lichte tegenzin begint Alfred aan het project, aangemoedigd door de Sjeiks mooie assistente Harriet (Emily Blunt) en de genadeloze woordvoerster van de Minister President

(Kristin Scott Thomas), die in het plan wel een goed positief verhaal ziet om de laatste blunder van de regering te maskeren. Wanneer het ambitieuze project tegen ieders verwachting in steeds concreter vorm begint te krijgen, lijkt dit niet alleen Alfred zijn leven, maar ook de Britse politieke relatie met het Midden Oosten te kunnen veranderen. Regie Lasse Hallström; acteurs Emily Blunt, Ewan McGregor; genre komedie | drama | romantiek; lengte 107 minuten; leeftijd vanaf 8 jaar. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 5,00; plaats De Horst Venhorst

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Boekel 700 werkgroep educatie Programma Half januari: WELKOM RUTGER VAN HERPEN Na de kerstvakantie komt Rutger van Herpen en de dorpsomroeper zich voorstellen op de scholen. Hij zal het 700 feest bij de kinderen gaan aankondigen. Natuurlijk kan een gezamenlijk lied voor de scholen niet ontbreken. Vrijdag 8 februari: Kinderoptocht De kinderoptocht 2013 zal helemaal in het teken staan van Boekel 700. Laat je creativiteit maar los! Eind april: LESKISTEN Iedere school krijgt een leskist met als thema Boekel 700. In de kist komen lesbrieven en materialen over Boekel 700. Woensdag 28 augustus: ATELIERS. Op woensdag 28 augustus zal op alle basisscholen de creativiteit ervan af spatten. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan onder begeleiding allerlei workshops/ateliers uitvoeren. Van schilden maken, potten bakken, trommelen, volksdansen, gedichten maken, eigen tollen fabriceren, breien, brood bakken en nog veel meer. De kinderen gaan dit uitvoeren op school, bij ouders thuis of elders op locatie. Donderdag 29 augustus: FILM RUTGER VAN HERPEN. Op donderdag 29 augustus gaan we met alle kinderen van groep 3 t/m 8 terug in de tijd. Rutger van Herpen is van zijn beeld gestapt. 4 Kinderen gaan op zoek naar de verdwenen Rutger. Zullen ze Rutger nog terugvinden? Deze film is enkele jaren geleden door de BLOK opgenomen. De kinderen gaan samen naar de film kijken. De film nodigt de kinderen uit om het plot mee af te maken. In de klas gaan de kinderen na afloop van de film dit verwerken. Vrijdag 30 augustus: VOSSENJACHT. Heel Boekel zal op stelten staan op vrijdag 29 augustus. Alle kinderen van de basisscholen gaan in groepjes op zoek naar figuren (vossen) uit de Boekelse geschiedenis. Misschien komen ze wel boeren uit de middeleeuwen tegen, of mensen uit de Ot en Sien tijd. Samen gaan ze munten verzamelen die ze kunnen verdienen door vossen te zoeken en spelletjes te spelen. Wie gaat er met de meeste munten Rutger verwelkomen?? Werkgroep Educatie: Helma v.Asseldonk, Inge v.Boxmeer, Ine v.d.Broek, Kees Buuts, Jos v.Dalen, Theo v.Haandel, Jan Manders


3

+1 GRATIS*

Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

VAN

T C TEN

DE

VEN

C AT E

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

AKTIE*

dames knippen â‚Ź 10.00 Wij zijn ook in de avonduren open en we komen ook bij u thuis knippen! Deze aktie is geldig van 22 oktober t/m 4 november 2012

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel T 0492-32 13 28 | E info@vandervenwonen.nl I www.vandervenwonen.nl


INLEVEREN VAN OUDE GENEESMIDDELEN, SPUITEN en NAALDEN Oude geneesmiddelen Het is belangrijk dat u van tijd tot tijd eens kritisch kijkt naar uw voorraad medicijnen. Deze kunnen namelijk bederven. Let daarom op de houdbaarheidsdatum die op de verpakking of het etiket staat. Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel, neem dan gerust contact met ons op. Ook medicijnen die u op voorschrift van de dokter heeft gekregen, en niet heeft opgemaakt kunt u het beste inleveren. Het is niet verstandig om deze op een later tijdstip op eigen initiatief te gaan gebruiken. Als de medicijnen niet meer bruikbaar zijn, gooi ze dan niet in de vuilnisbak. Dit is niet goed voor het milieu, en kan gevaarlijk zijn voor kinderen wanneer ze op straat belanden. Medicijnen zijn schadelijk voor het milieu, spoel ze dus ook niet door het toilet. Geef ze af bij de gemeentewerf of lever ze in bij de apotheek. Op deze manier worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd. Let u daarbij wel op het volgende: vloeistoffen zoals aceton, alcohol en wasbenzine, kwikthermometers en batterijen kunt u NIET bij de apotheek inleveren. Privacy: Wij vragen u vriendelijk om de doosjes met apotheeketiketten zelf weg te doen: etiketten in de vuilnisbak en de papieren doosjes bij het oud papier, zodat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw privacy. Etiketten die op verpakkingen blijven zitten worden niet door de apotheek verwijderd (denk hierbij aan etiketten op tubes en/of op potjes). Indien u dit bezwaarlijk vindt dient u deze etiketten zelf te verwijderen alvorens u de oude medicijnen inlevert in de apotheek. Nogmaals, u bent zelf verantwoordelijk voor uw privacy. Tevens

willen wij nog eens benadrukken dat ongebruikte medicijnen onder geen enkele voorwaarde door de apotheek opnieuw in de handel mogen worden gebracht. Geneesmiddeldonaties van oude en ongebruikte medicijnen aan derde wereldlanden zijn tegenwoordig wettelijk verboden. Spuiten en naalden Spuiten en naalden kunnen uitsluitend ingeleverd worden als ze in een speciale naalden-container zijn verpakt. Deze zijn (gratis) verkrijgbaar in de Kring apotheek indien u spuiten en naalden betrekt via de apotheek. Let hierop als u oude medicijnen afgeeft in de apotheek. Zorg ervoor dat hier geen losse oude spuiten en naalden tussen zitten. We kunnen oude medicijnen waar ook naalden en spuiten tussen zitten niet aannemen in de apotheek. Heeft u nog vragen kom gerust langs, we zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

BLOEDSUIKERTESTDAG bij Kringapotheek Boekel op dinsdag 13 november Op 13 november organiseert Kringapotheek Boekel een bloedsuikertestdag. Iedereen kan op die dag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur de apotheek binnenlopen en zijn of haar bloedglucosegehalte laten bepalen. Glucose wordt door de lichaamscellen gebruikt als brandstof. Om de glucose in de cellen te krijgen is insuline nodig. Bij diabetes komt onvoldoende glucose in de cellen binnen en is er te weinig insuline. Bij mensen met diabetes kunnen klachten ontstaan zoals vermoeidheid, dorst, veel plassen of wazig zien. Diabetes mellitus Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die op de lange termijn ernstige complicaties kan geven zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nieren zenuwaandoeningen. Een andere naam voor diabetes mellitus is suikerziekte. Een goede behandeling van diabetes vermindert gelukkig de kans op complicaties. Het

aantal mensen met diabetes stijgt door verschillende oorzaken, onder andere doordat steeds meer mensen overgewicht hebben. Overgewicht is een risicofactor voor diabetes mellitus type 2. Bloedsuikertestdag Naast de steeds groter wordende groep mensen bij wie diabetes is vastgesteld, zijn er ook veel mensen die diabetes hebben zonder het te weten. Door het bloedglucosegehalte te laten meten, kan men te weten komen of het bloedglucosegehalte normaal is. Door een klein prikje in de vinger wordt een druppeltje bloed verkregen. Hiermee wordt in een bloedglucosemeter het bloedglucosegehalte bepaald. Wanneer er een te hoge glucosewaarde wordt gemeten, kan worden doorverwezen naar de huisarts. Alleen een arts kan vaststellen of iemand daadwerkelijk diabetes heeft. Voor iedereen Aanmelden voor deze bloedsuikertestdag is niet nodig. Wie benieuwd is of zijn of haar bloedglucosegehalte normaal is of wie diabetes heeft en het bloedglucosegehalte wil weten, kan op deze dag van 8.30 tot 12.30 en van13.30 tot 17.00 uur binnenlopen voor een gratis meting. U bent van harte welkom op 13 november in Kring-apotheek Boekel. Namens medewerkers Kring-apotheek Boekel, A.G.M. Hoevenaars apotheker, eigenaar

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 6 november wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

Evenementenkalender 2 november: Country en line dansavond in MFC de HorstBrabant leefbaar: minder beesten! Gedeputeerde Yves de Boer roept de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel op om ‘uit de loopgraven te komen’ en een dialoog aan te gaan over de intensieve veehouderij (De Gelderlander, 15 oktober). Hij beschouwt onze weigering (‘boycot’) om deel te nemen aan de Peelhorstconferentie op 8 oktober in Milheeze als een gemiste kans. Even een stukje recente historie: 30.000 (dertigduizend) inwoners van Brabant hebben drie jaar geleden via het bur-

gerinitiatief ‘Megastallen-Nee’ duidelijk gemaakt zich ernstig zorgen te maken over hun leefomgeving (denk maar aan de Qkoorts). In maart 2011 heeft Provinciale Staten (PS) een motie aangenomen, waarin staat dat het aantal dieren in Brabant verminderd moet worden. Graag herinneren wij gedeputeerde De Boer er aan dat we dit voorjaar drie keer met de provincie aan tafel hebben gezeten, waarbij de gedeputeerde twee keer actief betrokken was. Tijdens die gesprekken hebben we opnieuw gevraagd om de motie van PS uit te voeren. Inderdaad hebben we daarbij een voorwaarde op tafel gelegd: de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen willen

Te koop: Prachtig vrijstaand woonhuis Torenveld 4 - 5427 JJ Boekel STERK IN PRIJS VERLAAGD!! Vraagprijs 399.000,- euro

Prachtig vrijstaand woonhuis (bouwjaar 1992) in rustige woonwijk vlakbij speelveldje. Inhoud 675 m3. Woonkamer van ruim 42 m2 met eiken vloer en marmeren schouw met inbouwhaard. Royale woonkeuken (17 m2) met schuifpui naar de tuin. Praktische bijkeuken, inpandige garage en extra fietsenberging. Verrassend ruime bovenverdieping met badkamer, grote inloopkast, 4 ruime slaapkamers waarvan één van maar liefst 26 m². Gehele bovenverdieping voorzien van blank eiken parketvloer. Vaste trap naar grote zolder met extra kamer en vide. Perceeloppervlak 466 m2. Zonnige tuin op het zuidoosten. Aan de achterzijde geheel vrij gelegen met prachtig uitzicht over de landerijen.

minimaal een toezegging voor een ‘stand still’ van de veestapel. Dit standpunt is niet meer dan reëel en sluit naadloos aan op de eerder door Provinciale Staten aangenomen motie (verkleining van de veestapel). Daar is alle reden toe. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat de varkensstapel in de Peel de afgelopen 10 jaar met ruim 20 procent is toegenomen. Wij beschouwen het groeiend aantal dieren in de Peel als onacceptabel, omdat dáár de bron ligt voor de voortgaande aantasting van milieu, landschap, leefbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid. Zolang daar geen open discussie over mogelijk is, heeft een dialoog weinig zin. Gedeputeerde De Boer vraagt ons om uit de loopgraven te komen. “Dan zullen ze zien dat hun grieven en wensen met respect aangehoord worden door anderen.” Dat is precies waar het om gaat. We worden even ‘aangehoord’ en vervolgens gaan de bestuurders weer hun eigen gang. Bewoners- en milieugroepen hebben de afgelopen decennia uitgebreid gereageerd op uiteenlopende notities, structuurvisies, enz. Onze argumenten werden stelselmatig terzijde geschoven met uitvluchten als ‘Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken’. Wij willen graag deelnemen aan een dialoog, maar dan serieus en inhoudelijk en niet alleen om gehoord te worden. Wim Verbruggen en Jan van Hoof, Namens de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel. Meer informatie: www.knakdeworst.nl

B o e k e l

Bel voor informatie (0492-329197) of stuur een mailtje naar sfmfranssen@gmail.com en wij mailen u aanvullende informatie en foto’s.

Wild breien Boekel 700 jaar. Maandag 12 november 2012 willen met onze leden gaan wild breien, deze creatieve avond vind plaats bij Truus v.d.Aa, Zijp 3, aanvang 19.30 uur. Onze dames van het koor zijn na het zingen natuurlijk ook van harte welkom. De bedoeling is dat er een soort “sjaal” gemaakt wordt, dat kan door aan een stuk te breien, haken, vlechten ect. of door lapjes aan elkaar te naaien. Graag alles zelf mee brengen garen, lapjes, breinaalden, haaknaalden, stopnaalden ect. De KVO wil een aantal bomen “adopteren” en die willen we gezamenlijk gaan versieren in januari 2013. Wij als KVO hebben vast heel veel creatieve leden, die hier aan mee willen werken. Met vriendelijke groet, KVO bestuur


Zicht Primair Onderwijs is op zoek naar: 2 leden voor de Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:

Zicht Primair Onderwijs is een stichting met 14 basisscholen, gelegen in de gemeenten Boekel en Gemert-Bakel. De stichting functioneert met een Raad van Toezicht, die integraal toezicht houdt op de gang van zaken binnen de organisatie. De scholen van Zicht Primair Onderwijs verzorgen met ongeveer 350 medewerkers het onderwijs voor meer dan 3200 leerlingen.

Nadere informatie, waaronder de profielschets, vindt u op: www.zichtpo.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

• integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het college van bestuur; • op het niveau van het college van bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het college van bestuur staat; • te functioneren op minimaal HBO werk- en denkniveau; • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren; • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren; • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang; • besluitvaardig te handelen; • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden; • ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en relevante maatschappelijke ontwikkelingen zelfstandig te volgen; • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen; • hun eigen functioneren te (laten) evalueren; • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken; • hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het College van Bestuur en de stichting.

Accountants

Adviseurs

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Peter van de Sande, tel. 0492-361838. Uw sollicitatiebrief met cv kunt u mailen naar de secretaris van de Raad van Toezicht, de heer W. Veldman, mailadres: wilbert.veldman@kpnmail.nl, uiterlijk 16 november a.s. De gesprekken zullen plaatsvinden op 27 november 2012.

Statenweg 103 - 5428 NL Venhorst

Zoekt u een accountant die naast het maken van jaarrekeningen en fiscale aangiften, • U helpt tijdig over juiste informatie te beschikken; • Verder dan een jaar vooruit denkt als het uw fiscale positie aangaat; • Professioneel en betrokken is; • Luistert naar uw persoonlijk verhaal achter de feiten en uw cijfers; • U met maatwerkadvies helpt uw doelen te realiseren; • Echt met u meedenkt? en bent u een ondernemer die behoefte heeft aan toegevoegde waarde? Bel dan eens met Francken & Partner voor een vrijblijvend gesprek.

0492-352222 - www.franckenpartner.nl


Biogasfabriek: nepoplossing met ‘groen’ sausje Op het Wolfsveld in Gemert komt een biogascentrale waarvoor de Minerale Afvoer Cöoperatie Elsendorp (MACE) de mest gaat leveren en die heel Unidek van groene stroom gaat voorzien. Volgens het Eindhovens Dagblad (20-10) moet de installatie 400.000 ton mest uit Gemert-Bakel en 100.000 ton mest van veehouderijen uit andere gemeenten gaan verwerken. Verder gaat Gemert-Bakel circa 70.000 ton gemeentelijk groenafval leveren dat nu nog in de milieustraat wordt gecomposteerd. Op het eerste gezicht zijn er alleen maar winnaars bij zo’n ‘groen’ plan. De boeren worden van hun mestprobleem afgeholpen, Unidek heeft een bestemming voor

zijn overtollige bedrijfshallen en de gemeente kan zijn groenafval omzetten in biogas. Volgens de initiatiefnemers is er ook geen restafval. Het enige dat overblijft, nadat mest en biomassa zijn omgezet in energie, zou zuiver water zijn. Het is te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Op de eerste plaats wordt de bijdrage aan het broeikaseffect door de intensieve veehouderij niet zozeer veroorzaakt door (het reukloze) CO2, maar vooral door methaan en lachgas. Daarnaast zorgen ammoniaken zwaveldampen voor stankoverlast. Zeker bij vergistingsinstallaties is dat een reëel risico, zo blijkt uit praktijkervaringen in onder meer Mill en Wanroy. Op de tweede plaats is het een groot misverstand dat mestvergistingsinstallaties een bijdrage leveren aan het oplossen van het mestoverschot (lees: fosfaat en nitraat) van de intensieve veehouderij. Sterker nog: om een biogasinstallatie te laten draaien, moet er eerst extra organisch materiaal worden toegevoegd. Dunne mest

Bakkerij Merks & Keurslager Gerry v.Exel spelen voor Kerstman! Op maandag 24 december verloten bakkerij Merks en Keurslager Gerry van Exel 4x een iPad! In de brievenbus ontvangt u een ansichtkaart. Bij elke aankoop tussen donderdag 8 november en maandag 24 december kunt u op de achterkant van de ansichtkaart uw gegevens invullen en deze inleveren in de winkel. Geen kaart ontvangen? Geen probleem in de winkel genoeg kaarten verkrijgbaar. Neem direct een nieuwe kaart mee uit de winkel voor uw volgende aankoop! U mag zo vaak mee doen als u wilt. Tot ziens bij Keurslager Gerry van Exel en Bakkerij Merks

Maak een afspraak voor een gehoortest.

Op de volgende dagen is een gediplomeerd audicien aanwezig: dinsdag 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 14.00 - 20.00 uur

Schansoord 58a , 5469 SH Erp

bestaat namelijk voor 90 procent uit water. Door toevoeging van extra materiaal neemt de hoeveelheid mineralen dus niet af, maar juist toe. Om deze redenen dient een groot vraagteken geplaatst te worden bij de bewering dat er uitsluitend zuiver water uit deze mestfabriek zal komen. Wat gebeurt er met de reststromen (met daarin de mineralen) en de antibiotica en resistente bacteriën die in de mest voorkomen? Verder dient rekening gehouden te worden met forse toename van het vrachtverkeer (ruim 15.500 vrachtwagens per jaar alleen al voor aanvoer). Biogasfabrieken en andere mestverwerkingsinstallaties zijn vooral gericht op het reduceren van de transportkosten. Het is een nepoplossing met een ‘groen’ sausje, waarmee de gemeente Gemert-Bakel varkenshouders afhelpt van een onoplosbaar probleem. Met alle risico’s van dien (extra verkeer, stankoverlast, in standhouden van de veedichtheid, infectiedruk, enz). De enig échte oplossing is drastische beperking van de import van grondstoffen uit andere werelddelen en herstel van de natuurlijke kringlopen. Kortom: minder beesten! Mens, Dier & Peel, postbus 43, 5420AA Gemert, www.knakdeworst.nl

BOEKEL IN OUDE KRANTEN Boekel, zaterdag, 18 november 1905 Uit: Het Nieuws van de Week Opgezocht door: Bart en Martin van de Ven. Het vreedzaamste maar ook wel naar het schijnt het meest gezonde plekje in ons dorp is wel het middelpunt onzer schoone, breede kerkstraat. Immers daar wonen rustig en welgemoed slechts 8 gezinnen, 12 personen, allen goed gezond waarvan een zestal gezamenlijk het respectabel gewicht behalen van ruim 1100 Hollandse ponden. Van dit zestal behaalt den Heer A.v.Maren het record met ruim 200 ponden. Kijk voor meer authentieke oude Boekelse nieuwtjes op www.Boekel700.nl.


St. Josephplein 41 | 5428 GL VENHORST T. 0492 35 1221 | E.: j.vanderlaar@chello.nl Smederij Installatie Verwarming Sanitair

I. www.vanderlaarinstallaties.nl


CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Wie wordt onze nieuwe prins en prinses? Zaterdag 3 november begint bij CV de Peeltuuters weer het nieuwe carnavalsseizoen met de prinsonthulling voor het nieuwe carnavalssseizoen 2012-2013. Tijdens deze avond nemen we afscheid van het prinsenpaar van afgelopen carnaval Prins Michiel en Prinses Linda. Daarna wordt het spannend want wie wordt het nieuwe prinsenpaar van CV De Peeltuuters. Om het jullie wat gemakkelijker te maken volgen hier alle hints op een rij. ”100% rood en wit”. ”Hij wordt elke dag rijk beloond”. ”Bij hem zitten we op het juiste adres, bij haar niet”. ”Carnaval vieren zit bij beiden in het bloed”. ”Ze hebben het allemaal perfect geregeld”. ”Ze bijten graag de spits af ”. Ook krijgen jullie nog een nieuwe hint nl.: ”Hij houdt het graag kort”. Weten jullie het al? Kom in ieder geval kijken of je voorspelling klopt, zaterdagavond vanaf 20.30 uur in gemeenschapshuis De Horst. Ter ere van dit nieuwe prinsenpaar wordt hen een receptie aangeboden en wel op zondag 11november vanaf 13.30 uur in Gemeenschapshuis De Horst. Hierbij bent U van harte uitgenodigd. Jeugdprinsenbal Op vrijdag 9 november is het jeugdprinsenbal van carnavalsvereniging De Peeltuuters. Tijdens deze avond nemen we eerst afscheid van jeugdprins Teunl, jeugdprinses Laura, jeugdvorstin Karin en de hele jeugdraad. Daarna wordt het spannend, want dan wordt de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst(in) bekend gemaakt, en wordt de nieuwe jeugdraad aan jullie voorgesteld. Deze avond is voor alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 en voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk wel heel leuk als je verkleed komt. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden in de Horst boven in de Sloepieruimte van 19.00 uur tot 22.00 uur, maar de jongste kinderen kunnen uiteraard ook eerder opgehaald worden. Er is toezicht bij de deur tot 22.00 uur, zodat de kinderen niet naar buiten kunnen, alleen als ze opgehaald worden.

Op deze avond zijn ook de jeugdleiders en de besturen van verenigingen met jeugdleden van harte welkom. Ook zijn de ouders van de nieuwe en de oude jeugdraad van harte welkom. Tijdens deze avond zijn er braskaarten te koop, deze zijn de gehele carnaval geldig, de entree is gratis. Wij houden voor de jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst(in) een receptie op zondag 9 december, hier hoort u te zijner tijd nog meer over. Dus kinderen van Venhorst, ben je ook benieuwd wie de nieuwe jeugdprins, prinses en -vorst(in) wordt, zoek je carnavalskleding alvast op en kom op vrijdag 9 november naar de Horst om met ons alvast carnaval te gaan vieren. Vrienden van de Peeltuuters Sinds een paar jaar hebben wij onze donateuractie zoals bij velen onder ons nog wel bekent, nieuw leven ingeblazen onder de naam Vrienden van de Peeltuuters. Wat houdt dit in? Iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en doormiddel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden 5-11 of 12 januari te bestellen. Je bent dus verzekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op telefoonnummer 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. ALAAF namens “De Peeltuuters”

UNICEF

Prachtige kerstkaarten, In de maand november en december zijn er Unicef kerstkaarten te koop. Ook zijn er mooie andere wenskaarten te koop of te bestellen bij Wilma Vinken, Kerkpad 19 in Venhorst, telefoon 775544. Kom gerust geheel vrijblijvend de collectie bekijken. Liefst donderdags tussen 16.30 uur en 20.00 uur. Door het kopen van Unicef kaarten helpt de VN organisatie alle kinderen wereldwijd.

Jeugdsentiment in d’n Doom! Tijd voor een feestje! Zaterdag 3 november herleven de jaren 90 in Nia Domo Boekel tijdens 90’s WOW. Met memorabele platen en beelden neemt 90’s WOW je mee terug in de tijd van de Spice Girls, Party Animals, Vengaboys, Baywatch, Telekids, Jurrasic Park en 2 unlimited. Via diverse grote schermen voorziet de VJ het feest van de gekste gebeurtenissen, videoclips en reclame spotjes uit die tijd. Alle onvergetelijk momenten zullen de revue passeren. Dus trommel je vrienden op en kom zaterdag 3 november naar Nia Domo in Boekel en herleef de 90’s!! Entree is € 8,00, de deuren gaan open om 22.00 uur. See you!

Fanfare Echo der Peel Jumbo Muziek Festival Zondag 4 november a.s. vindt in het klooster van Zijtaart wederom het Jumbo Muziek Festival plaats. Fanfare Echo der Peel zal om 11.30u nogmaals enkele stukken ten gehore brengen waarvan u ook heeft kunnen genieten tijdens Venhorst Klinkt! Echo der Peel speelt onder andere de nummers Feeling Good en Goldfinger waarbij de solo zal worden gezongen door Marianne van de Ven, één van de zangeressen die geschitterd heeft tijdens Venhorst Klinkt! Na Echo der Peel zullen andere verenigingen uit de kring hun muziek ten gehore brengen. Kom allen dus zondag 4 november a.s. naar het Kloos-ter te Zijtaart om nogmaals te genieten van Venhorst Klinkt!Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Zaterdag 26 oktober vierden wij bij Jeu de Bouckles het einde van het zomerseizoen. Dat deden we met een toernooi, een etentje, aandacht voor onze jubilarissen en een gezellig samen zijn. In de zomer werd gestreden om het clubkampioenschap. De winnaar van deze competitie wordt clubkampioen. Bij de dames behaalde Truus v.d.Vondervoort de meeste punten, en dat voor het derde jaar op een rij. Maar de meeste punten werden behaald door Benny Vesters en hij werd

Berichten

dan ook onze clubkampioen. Theo en Tiny Hoevenaars en Mia v.Berlo werden in de bloemetjes gezet omdat ze 12,5 jaar lid zijn van onze club. Hieronder de uitslag van het eindezomerseizoen toernooi. Voor alle uitslagen en foto’s zie website www.jeudebouckles.nl. 1 Jan v.Berlo; 2 Jan Vogels; 3 Piet v. Haandel; 4 Jos v.Haare; 5 Arjan Sleegers; 6 Jan v.d.Elzen N.; 7 Jan v.d.Elzen Sp.; 8 Bert v.d.Heijden; 9 Leo Peters; 10 Leni Cootjans; 11 Jac. Osterloh; 12 Piet v.d. Linden; 13 Frans de Bruin; 14 Bertus v. Duijnhoven; 15 Antje v.Haandel; 16 Bert v.d.Wetering; 17 Jan v.Kilsdonk; 18 Harrie Coppens; 19 Jos v.d.Boom; 20 Tonnie Vesters; 21 Miet v.Dijk; 22 Maria School; 23 Albert v.Bakel; 24 Leen Emonds; 25 Piet de Groot; 26 Fien Geerts; 27 Toon v.d.Velden; 28 Benny Vesters; 29 Piet v.d. Braak; 30 Cor Verbrugge; 31 Pieta v.d. Ven; 32 Henk Vesters; 33 Ad v.Lankveld; 34 Toos Verhofstad; 35 Berta Bevers; 36 Tonny Timmers; 37 Theo Versteegden; 38 Nellie v.Grinsven; 39 Grard Verwegen; 40 Tiny Hoevenaars; 41 Jo Bijvelds; 42 Tonnie v.Logten vr.; 43 Anny Peters; 44 Nellie v.Hees; 45 Wim v.Hees; 46 Sjef v.d.

Schade? Ga naar de specialist.

Vondervoort; 47 Martien v.Doren; 48 Toon v.d.Velden; 49 Erna Verstegen; 50 Geert Verstraten; 51 Annemie Osterloh; 52 Frans Vesters; 53 Betsie v.Doren; 54 Harrie v.Doren; 55 Cor v.d.Heuvel; 56 Jos Hoevenaars; 57 Paula v.Kessel; 58 Antoinette Swinkels; 59 Karin v.d.Ven; 60 Truus v.d.Heuvel; 61 Tiny Vesters; 62 Toon v.d.Boogaard; 63 Toon Peters; 64 Betsie v.d.Boogaard; 65 Nelly v.Moorsel; 66 Truus v.d.Vondervoort; 67 Mari v. Haandel; 68 Grard School; 69 Pieta v.d. Velden; 70 Toon Verhofstad; 71 Maria v.d.Boomen; 72 Dinie Houtman; 73 Jan v.Dijk; 74 Truus de Klijn; 75 Nellie v.Haare; 76 Feli v.Haandel; 77 Annie Verwegen; 78 Tonnie v.Logten m.; 79 Jo v.d. Braak; 80 Jan v.Asseldonk; 81 Betsie Verbrugge; 82 Gerarda v.d.Ven; 83 Betsie Vogels; 84 Ties v.d.Tillart; 85 Betsie Engel; 86 Mia v.Berlo; 87 Wilhelmien v.d.Elzen; 88 Harrie Donkers; 89 Bert v.d. Mortel; 90 Cor Constant; 91 Johanna v.d. Elzen; 92 Mientje Coppens; 93 Gerrit v. Exel; 94 Tonny Thomas; 95 Dries Emonds; 96 Riek Hurkmans; 97 Janny v.d.Heuvel; 98 Sjaak v.d.Rijt; 99 Corry v.Dalen; 100 Jo Hendriks.

Vanaf 1 november

10% winterkorting op een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Op onderdelen en arbeidsloon. Met garantie!

Bel voor ophalen of afspraak tel. 0492-325900

H.O. Willy van de Valk BURGT 13, BOEKEL

voor kwaliteit en vakmanschap sinds 1960 TTuinstraat uinstraat 23 Boekel 5427 PR Boek el 321526 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl inf o@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www www.v .vanhaandelschadeherstel.nl

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 13.00-17.30 uur zaterdag 10.00-12.00 / 13.00-18.00 uurSport VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 28 oktober: Festilent 1 - Venhorst 1 Venhorst 2 - SV Oostrum 2 VCA 2 - Venorst 3 Venhorst 4 - Fiducia 2 Venhorst 5 - Hapse Boys 7 Dames Venhorst 2 - SES 2 Programma 3 november: Vet. SCMH - Venhorst Programma 4 november: Venhorst 1 - EVVC 1 Venhorst 3 - SCV ‘58 2 Elsendorp 2 - Venhorst 4 Venhorst 5 - Boerdonk 5

2-1 4-3 3-0 0-3 5-1 5-1

17.00 u

14.30 u 11.00 u 11.00 u 10.30 u

Berichten

Dames SV United 1 - Venhorst 1 10.30 u Dames Feestilent 2 - Venhorst 2 10.00 u Jaarvergadering! Denk er aan!!! Donderdag 8 november 2012, 21.30 uur Interne periode!! Denk er aan!!! Zondag 4 november met eigen DJ!!! JEUGDNIEUWS: Uitslagen zaterdag 27 oktober Blauw-Geel A3 - Venhorst A1 0-4 Rhode B2 - Venhorst B1 3-1 Venhorst C1 - Schijndel C3 4-1 Venhorst C2G - Rhode C5 4-0 SDDL MC1 - Venhorst MC1 2-9 Blauw-Geel D3 - Venhorst D1 13-0 Venhorst E1 - VOW E1 10-2 MVC E3 - Venhorst E2 8-1 Venhorst E3 - Rhode E6G 4-4 Venhorst E4G - Boekel Sport E8 1-11 WEC F1 - Venhorst F1 1-4 Venhorst F2 - IJsselsteyn F1 5-5 Venhorst F3 - Mariahout F2G 1-5 Sparta F8 - Venhorst F4G 16-0 Programma zaterdag 3 november Venhorst A1 - Eli A1 14.30 u Venhorst B1 - Blauw-Geel B4 14.30 u Rhode C2 - Venhorst C1 vertrek 11.30 u, 12.45 u SCMH C2 - Venhorst C2G

Openingstijden wintertijd Maandag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur Vrijdag en zaterdag 09.00 - 20.00 uur Hogerandweg 4a - 5408 NA Volkel Tel.: 0413-273382

vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst MC1 - Avesteyn MC1 13.15 u Venhorst D1 - Boekel Sport D2 11.45 u Blauw-Geel E3 - Venhorst E1 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E2 - Gemert E3 10.00 u WEC E3 - Venhorst E3 vertrek 08.30 u, 09.30 u WEC E4G - Venhorst E4G vertrek08.30 u, 09.30 u Venhorst F1 - Mariahout F1G 11.15 u DVG F2 - Venhorst F2 vertrek 09.30 u, 10.30 u DVG F3 - Venhorst F3 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F4G - Blauw-Geel F11G 11.15 u Binnen trainen minipupillen Vanaf 1 november gaan ook de minipupillen in de sporthal trainen. Gewoon op de gebruikelijke zaterdagochtend.

Evenementenkalender 2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst 10 november: Basement discoavond van 19.00-21.30 uurSport Hockeyclub Boekel

Dames 1 Boekel Franssen Optiek - Son Het is zondag 28 oktober 2012 voor de mensen die dit nog niet wisten is dit nuttige informatie. Het leek koud maar het zonnetje zorgde toch nog voor warmte, een erg aangenaam gevoel was dit toen ik Rob begroette op sportpark de Donk bij het hockeyveld. Omdat het veld vanmorgen nog een beetje bevroren was, liep de wedstrijd een half uur uit. Dit vonden wij, de dames van Boekel helemaal niet erg. Zo konden wij namelijk een deel van de wedstrijd van de Heren veteranen kijken. Een aantal tactieken werden besproken in de bestuurskamer. Boekel had er zin in en wil de nummer 1 verslaan. De wedstrijd startte met het felle fluitsignaal van Paul van de Laarschot. Boekel stond sterk en wist Son enigszins uit hun spel halen. In

Berichten

de 12e minuut werd er gescoord door Son. Het felle fluitje van Paul v.d.Laarschot vond Boekel niet erg aangenaam. Door een foutieve pass van achteruit wist de spits van Son de bal de veroveren en te scoren. Het was 0-1. We gingen de rust in en dat toch wel met een goed gevoel. We stonden er wel, tegen de nummer 1. De 2e helft startte en we stonden goed. Toch werd er in de 3e minuut een snelle 0-2 gescoord en het felle fluitje, dit keer van Lucas te Meerman klonk weer schel in de oren. Boekel ging door en wilde dan toch nog voor 1 goal gaan. Son moest niet zonder tegendoelpunten het veld af. We bleven goed spelen maar Son wist Boekel toch vast te zetten waardoor we achterin bijna niets meer konden. Son kreeg een strafcorner en ook die scoorden zij door middel van een rebound. Het fluitje van Lucas te Meerman liet zich weer horen in de 12e minuut. De stand stond op 0-3. Boekel ging door en wilde laten zien dat

ze nog wilden doorgaan voor die ene goal. En ja hoor, in de 17e minuut vanuit scrimmage kreeg Sanne de bal en haalde keihard uit. Het fluitje van Lucas te meerman klonk, een klein gevoel van euforie bij de speelsters van Boekel Dames 1. De stand was 1-3 maar Son nam de overhand. In de 19e minuut klonk het felle fluitje van Paul v.d.Laarschot weer. Een slow motion situatie heerste. We keken en zagen de bal in het doel rollen. De stand: 1-4. Boekel stond inmiddels minder sterk doordat Son het spel weer helemaal wist op te pakken. We wisten de stand even zo te laten en af en toe kwam er een aanval van beiden partijen. Son kreeg een strafcorner, die eindigde op een strafbal. In de 30e minuut scoorde Son ook deze. De stand was 1-5. Het felle fluitje van Paul v.d.Laarschot liet zich voor de allerlaatste keer horen. 1-5 is de stand en de wedstrijd was afgelopen. Wel ging Boekel met opgeheven hoofd het veld af want hĂŠ, die ene goal was dan toch wel lekker. Merel Klaassen

Ponyclub St. Jozef Even een terugblik op een mooi moment van het afgelopen jaar: Tijdens het indoor-springen 2012 is ons clublid Nikki Dekkers met haar pony Marion Brabants-kampioen Klasse A-B geworden. Daar zijn wij als club kei trots op. Nikki en Marion nogmaals gefeliciteerd met deze hoog behaalde prestatie. Veteranen heren. Boven vlnr: Wouter de Vries, Ad Verbrugge, Robert Klokgieter, Rob Heijmans, Ernest v.Dinteren, Sander Oerlemans, Albert v.Duijnhoven, Alfons Arts, Carl v.d.Ven. Onder vlnr: Paul Weber, Anatolf Smit, Peter Verbruggen, Piet Pulskens, Frank v.d.Laarschot. Niet op de foto: Remco Meurs

Veteranen dames. Boven vlnr: Inge Verheijden, Mariska Aldenhuijsen, Marli Claessen, Nel Cramer, Nanda v.d.Velden, Trainer Toon Bullens. Onder vlnr: Ludgera Theunissen, Marian v.Riet, Jeanneke Franssen. Niet op de foto: Bernadette v.Duijnhoven, Ilona IJsselstein, Willion Rijkers.

Info binnen rijden: Vanaf 1 november 2012 rijden we met de pony’s binnen. Op dinsdag van 18:00 uur tot 20:00 uur. Lokatie: Rutger van Herpenmanege te Boekel. Ben je nieuwsgierig naar onze club? Kom gerust een keer kijken. Wie weet ben jij ons volgend nieuw lid. Op zondag 4 november is er wedstrijd bij PC Olympic te Uden waaraan weer enkele leden van onze club zullen deelnemen. Heel veel rijplezier, allemaal.


Menu Provence 3 gangen € 24,50 Gegratineerde Franse uiensoep of Plateau campagne; bospaddenstoelen in roomsaus, pata negra ham en boerenpaté of Cocktail van gerookte zalm en rivierkreeftjes met klassieke cocktailsaus of 6 wijngaardslakken met kruidenboter ******

HUSQVARNA BLADBLAZERS Benzine blazen/zuigen Ruggedragen bladblazers Elektrisch blazen/zuigen

vanaf € 189,00 vanaf € 459,00 vanaf € 69,95

Actie HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN model 236 bedrijfsklaar geleverd voor € 199,00 model 455 Ranger Classic van € 649,- voor € 559,00 model 455 Triobrake voor € 649,00 met gratis rugzak, vijlkit en vijlblok

GRATIS bij aanschaf van een gemotoriseerde machine 5 ltr. ASPEN BENZINE CADEAU* * m.u.v. model 236

KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten

Doradefilet met gamba’s en aïoli of Beenhammetje met rode wijn jus of Scholfilet met truffelsaus of Black Angus biefstuk met paddenstoelensaus ******

Vacherin van caramelo crunch ijs, brownie, Meringue, slagroom en karamel of Kaasplankje met 3 Franse kazen of Crème Brulée Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de a la carte kaart tevens diverse vis– en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


We begonnen afgelopen zondag relaxed aan de laatste rit van het wegseizoen. We mochten namelijk een uurtje langer slapen. Dus uitgerust verschenen er 21 koppels aan de start voor de tijdrit. Harrie v.d. Nieuwenhof had de route duidelijk met

grote letters op papier gezet. Om de minuut vertrok er een koppel. Iedereen had een gemiddelde snelheid op moeten geven, hoe lang de tocht was, werd niet bekend gemaakt. Al had Harrie het nog zo duidelijk op papier gezet, verschillende koppels reden toch verkeerd. Er waren er bij die de tocht met maar liefst 6 kilometer hadden ingekort. Een hele kluif voor de jury om hier een oordeel over uit te spreken. Na de tijdrit was er nog tijd voor een

Discoskaten 2 dolle discoavonden op vrijdagavond in het centrum van Boekel zorgde voor een vol plein met enthousiaste kinderen die volop genoten van het disco skaten. Dank je wel kinderen, ouders, opa’s, oma’s en vrijwilligers, voor de geslaagde avonden! Misschien zien we jullie over een poosje terug, als koning winter in het land komt, om te schaatsen op het plein. De foto’s van beide avonden staan op onze website: www.skeelergroep.nl St. Schaats- en Skategroep Boekel

kopje koffie en werden er alweer afspraken gemaakt voor het winterseizoen. De B-groep blijft op de weg fietsen en vertrekken iedere zondag voor een tocht van tussen de 50 en 70 kilometer. Ze vertrekken om 9.00 uur vanaf het plein in Boekel. Er wordt ook weer op woensdag en zaterdag een mountainbiketocht gereden. Vertrek om 9.30 uur vanaf de Tuin-straat. Ook worden er op zondag georganiseerde veldtoertochten gereden. Als het niet ver is gaan we met de fiets en anders met de auto naar het vertrekpunt. Vertrek om 8.30 vanaf het plein in Boekel. Wat de uitslag van de koppeltijdrit betreft: Aanstaande zaterdag hebben we een afsluitingsfeest. Hier wordt de uitslag bekend gemaakt van de koppeltijdrit, maar ook wie er zich renner van het jaar 2012 mag noemen. Dus ook nog een weekje spanning voor de kanshebbers. Tot volgende week.

ek Bo

lu b

Wieler Toer Club Boekel

Berichten

el

Ju do -c

Sport

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op zondag 21 oktober heeft een aantal judoka’s deelgenomen aan het Regiotoernooi in Veghel. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen, iedereen was benieuwd hoe het zou gaan vandaag. De judoka’s hebben gestreden voor wat ze waard waren en zich van hun beste kant laten zien. Toch is het altijd weer even wennen zo aan het begin van het seizoen, maar men mag tevreden zijn over de prestaties, want iedereen stond op het podium. 1e plaats: Romy Smits. 2e plaats: Patrick Feelen, Giel v.d.Crommenacker, Roel Spierings, Tijn Slegers en Rick Smits. 3e plaats: Bas v.d.Wijst, Ruud Schepers, Piets Slegers en Dennis v.d.Elzen. Gefeliciteerd met jullie podiumplaatsen!

KBO Bridge Boszicht Uitslag 26 oktober: 1 Brp. Kruter-Donkers 66.25% 2 Dames v/d. Vondervoort-Leenen 53.75% 2 Brp. W.v.d.Elzen-Manders 53.75% 2 Dames v.Delst-De Graaf 53.75% 3 Dames v.Gerwen-Biemans 50.00% Voor info bellen Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


bouwbedrijf trienekens bv

Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Wordt het niet eens tijd dat u er over na gaat denken om uw eigen boekhouding te gaan doen, denk alleen al aan de besparing die u zou kunnen maken op uw accountantskosten? Zelf boekhouden kan op een wel héél gemakkelijke manier, al vanaf € 309 excl. BTW kunt u aan de slag!

SnelStart is het toverwoord. Zelf kennen wij SnelStart al vanaf het moment dat het uit kwam, nu 30 jaar geleden. En op ons bedrijf werken wij sinds 2004 al volledig met het gehele pakket.

Op dit moment lopen er een aantal acties die voor u interessant kunnen zijn, meer weten? U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel.

WWW.LIETON.COM

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar


Sport Eerst periode voor Boekel Sport Met goed voetbal heeft Boekel Sport koploper Avesteijn uit Dinther met een 5-1 nederlaag huiswaarts gestuurd. Vanaf het begin waren de intenties bij de thuisploeg duidelijk en zat het dicht op de tegenstander. Kansen kreeg Boekel genoeg. Noud v.Stiphout scoorde de eerste goal na 20 minuten. Aanvoerder Wijlaars van Avesteijn moest na een half uur spelen na een botsing met Teun Wiendels naar het ziekenhuis om hechtingen te laten zetten. Even later wist Mark v.d.Elzen de score te verdubbelen uit een corner van Jelle v.d. Aa. De gasten konden er zeker in de eerste helft weinig tegenover stellen. De tweede helft was amper 5 minuten ver toen Peter Donkers de 3-0 aan tekende na een mooie combinatie met Jelle v.d.Aa. Aanvoerder Jelle Bouwmans noteerde de vierde Boekelse goal uit een strafschop gegeven na hands in de zestien door een goed leidende scheidsrechter Van Rossem. Wesley Verkuijlen deed namens Avesteijn wat terug na slordig verdedigen bij Boekel Sport. Het slot akkoord was voor de thuisploeg. Eerste een ingestudeerde vrije trap van Jelle v.d.Aa en Ruud Donkers die net gemist werd. Tim Schuijers gooide na een goed uitgespeelde aanval met 5-1 de deur op slot. Doelman Bart Verhagen van Boekel Sport had in de slotminuten nog enkele goede reddingen. Door deze overwinning neemt Boekel Sport de koppositie over en pakte de eerste periode. Uitslagen 27 & 28 oktober: Boekel Sport A1 - ST Sparta ‘18 A1 3-3 Boekel Sport A2 - Sparta ‘25 A2 1-12 Gemert A4 - Boekel Sport A3 8-1 NWC B1 - Boekel Sport B1 2-0 Boekel Sport B2 - VOW B1 7-3 Boekel Sport B3 - Erp B3 1-5 Boekel Sport B3 - Erp B3 1-5 Erp C1 - Boekel Sport C1 1-7 Erp C1 - Boekel Sport C1 1-7 Boekel Sport C2 - ASV ‘33 C2 0-4 Astrantia C2G - Boekel Sport C3 1-3 Boekel Sport C4 - DVG C2 2-2 Blauw Geel ‘38 D2 - Boekel Sport D1G 2-3 Boekel Sport D2G - Rhode D2 8-0 Boekel Sport D2G - Rhode D2 8-0 WEC D4M - Boekel Sport D3 0-11 Boekel Sport D4 - Handel D1 1-6 Boekel Sport D5 - Rhode D5 1-4 Boekel Sport E1G - Schijndel E2 1-2 ELI E1G - Boekel Sport E2G

Berichten

3-6 Erp E3 - Boekel Sport E3 Erp E3 - Boekel Sport E3 3-6 Boekel Sport E4 - SCMH E1 3-3 Boekel Sport E5G - Blauw Geel ‘38 E13 2-3 Milheezer Boys E2G - Boekel Sport E6G 6-3 Boekel Sport E7G - Boerdonk E1G 3-5 Venhorst E4G - Boekel Sport E8 1-11 Boekel Sport F2 - Blauw Geel’38 F3 8-1 1-3 Boekel Sport F3 - Irene F1 Boekel Sport F4 - Rood Wit ‘62 F7 7-2 Boekel Sport F5 - Rhode F9 6-2 DVG F5 - Boekel Sport F6 8-1 Boekel Sport MC1 - Constantia MC1 5-0 Boekel Sport MC2 - JVC Cuijk MC1 0-4 Hapse Boys MD1 - Boekel Sport MD1 9-0 Boekel Sport 1 - Avesteijn 1 5-1 Boekel Sport 2 - Gemert 4 3-4 Bruheze 2 - Boekel Sport 3 3-3 Volkel 3 - Boekel Sport 4 1-4 Boekel Sport 5 - Schijndel 8 1-1 Erp 8 - Boekel Sport 6 2-2 Heeswijk 6 - Boekel Sport 7 7-0 Boekel Sport 8 - Handel 3 2-2 Boekel Sport Da1 - Rhode Da 1 3-2 Odiliapeel Vet. - Boekel Sport Vet. 4-1 Programma 3 & 4 november: Boekel Sport A3 - Avanti ‘31 A2 14.45 u Boekel Sport B1 - HVCH B1 14.45 u Boekel Sport MB1 - EVVC MB1 14.45 u Boekel Sport C1 - DSV C1 13.00 u Boekel Sport C3 - Hapse Boys C213.00 u Boekel Sport D3 - Blauw Geel ‘38 D10 11.45 u Boekel Sport MD1 - Constantia MD2 11.45 u Boekel Sport E2G - Blauw Geel ‘38 E4 10.30 u Boekel Sport E3 - Rhode E4 10.30 u Boekel Sport E6G - SV Brandevoort E8 10.30 u Boekel Sport F1 - Schijndel F2 09.30 u Boekel Sport F6 - Irene F3 09.30 u Schijndel A1 - Boekel Sport A1 15.00 u Schijndel A2 - Boekel Sport A2 15.00 u ASV ‘33 B1 - Boekel Sport B2 15.00 u Irene B1G - Boekel Sport B3 14.30 u Sparta ‘25 C3 - Boekel Sport C2 13.00 u Erp C3 - Boekel Sport C4 12.15 u SJVV MC1 - Boekel Sport MC1 13.00 u Volkel MC1 - Boekel Sport MC2 09.30 u Venhorst D1G - Boekel Sport D2G 12.30 u Blauw Geel ‘38 D7 - Boekel Sport D4 11.30 u MVC D2 - Boekel Sport D5 11.45 u SV Brandevoort E1 - Boekel Sport E1G 10.00 u Sparta’25 E4 - Boekel Sport E4 09.15 u

Mariahout E3G - Boekel Sport E5G 11.15 u Gemert E8 - Boekel Sport E7G 09.15 u Avanti ‘31 F2 - Boekel Sport F2 10.30 u ASV ‘33 F3G - Boekel Sport F4 09.15 u Erp F6 - Boekel Sport F5 10.30 u 14.30 u DVG1 - Boekel Sport 1 SSS ’18 - Boekel Sport 2 12.00 u Boekel Sport 3 - Udi 5 11.00 u Boekel Sport 4 - Udi 6 11.00 u 12.00 u Boskant 5 - Boekel Sport 5 Boekel Sport 6 - Schijndel 9 11.00 u Boekel Sport 7 - Erp 9 10.30 u Milheezer B 4 - Boekel Sport 8 11.00 u DVG Da 1 - Boekel Sport Da1 10.00 u DAW Da2 - Boekel Sport Da2 10.00 u Boekel Sport Vet - Keldonk Vet zaterdag 17.00 u

Uitslag vrije speelavond 25 okt. Rode lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 60,42% 2. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 60,07% 3. Hr. en Mw.v.Geffen 59,17% 4. Dames Delisse-Janssen 58,68% 5. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,17% 6. Mw. De Koning-Hr.Manders 52,08% Groene lijn 1. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 64,24% 2. Hr. en Mw.Verlangen 62,50% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 59,38% 4. Dames Verbakel-Vijge 57,29% 5. Mw.Raijmakers-Hr.v.d.Ven 54,17% 6. Dames v.d. Boom-Schots 51,04% De totale uitslag kunt U bekijken op www.boekelsebridgeclub.nl Voor inlichtingen kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

Evenementenkalender 2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst 10 november: Basement discoavond van 19.00-21.30 uur 14 november: Cupcake versieren in The Basement van 14.00-16.00 uur 1 december: Country en line dansavond in MFC de Horst


STERK IN ELEKTRISCHE FIETSEN 10%, 20% en 30% KORTING

De hele maand oktober en november

op omafietsen, transportfietsen, mamafietsen, kinderfietsen en elektrische fietsen + accessoires

WINTERBEURT VOOR UW FIETS voor maar â‚Ź

15,00

(uit voorraad, excl. inruil.)

Alleen op afspraak, geldt voor alle fietsen.

Werkplaats aanwezig.

Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370 op de weg van Boekel naar Gemert. Kijk voor meer info op: www.verhoevenwheels.nl

Een compleet programma voor herfst en winter Jonsered bladblazers Jonsered kettingzagen Ballario houtklovers Eliet versnipperaars Dibo hogedrukreinigers Limpar veegmachines Thermobile luchtheaters - voor PARTICULIER, INDUSTRIE of BOUW - ook REPARATIES en ONDERHOUD - VERHUUR van Eliet VERSNIPPERAAR

donkers landbouwmechanisatie boekel tuin & park

de vlonder 14, 5427 dc boekel, tel. 0492-323900


Sport Zaalvoetbalvereniging WAC Uitslagen 22 oktober: Garage v.Haandel - Midic. Stender 4-3 TK ‘t Stuupke - V&T Metaal 3-6 Betech B.V. - Elreka Hekwerken 2-1 Biemans Kom. - v.Rijbroek Sp&M 7-1 AVB Asbestverw. - OOvB 4-2 Autocentrum - G&K Schilderwerken 1-9 Café Gij & Ik - Café LC 2-6 v.Haandel Metaal - Donkers/v.Lankveld 2-5 De Schutboom - Dakdekkersb. Jacobs 3-1 Café ‘t Menneke - Fit 4 You 2-2 Slecoma - v.d.Aa Klusbedrijf 1-1 Quick-Hedge - Snackpoint LC 2-4 Programma 5 november: Zaal A: Slecoma - Torpedo TUB 18:30 u Quick-Hedge - TK ‘t Stuupke 19:15 u v. Rijbroek Sp&M - v. d.Aa Klus 20:00 u Elreka Hek - Snackpoint LC 20.45 u De Schutboom - Café LC 21.30 u Café ‘t Menneke - Donkers/v.Lankveld 22.15 u Zaal B: AVB Asbest - Tielemans Groente 18:30 u Autocentrum - v.Haandel Metaal 19:15 u

Berichten

Fit 4 You - OOvB Dakdek. Jacobs - G&K Schilder Betech BV - Midic. Stender Biemans Komk. - V&T Metaal

20:00 u 20:45 u 21.30 u 22.15 u

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A: A.Berens - M.v.Doren (b) S.Donkers - J.Mezenberg H.v.Es - J.v.Dooren (k) G.Verwegen - J.v.d.Wetering R.Willems - P.Verstraten J.Noyen - A.Berens J.Tielemans - J.v.Zon P.v.Hoof - M.v.Doren (s) M.v.Doren (b) - G.v.Exel H.v.d.Zanden - J.v.Boerdonk H.Timmers - G.Zomers Th.v.Alphen - A.v.Duijnhoven J.v.Boerdonk - H.v.d.Mortel Libre B: M.v.Schijndel - M.v.d.Elzen A.v.Moorsel - J.v.Osch

42-26 45-28 50-18 28-52 58-49 46-30 38-36 24-20 26-79 34-45 39-79 123-33 27-29

16-17 27-22

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

J.Kusters - H.Peters P.Koonings - Th.v.Rooy J.v.Asseldonk - P.v.Doren J.Donkers - B.v.d.Bosch H.v.d.Berg - E.v.Doren M.v.Haandel - M.v.Schijndel Ph.v.Zuijlen - A.Emonds L.Verbakel - M.v.d.Elzen L.v.Haandel - A.v.d.Velden J.v.d.Aa - C.Coolen A.v.Asseldonk - H.v.Duren Libre C: Fr.v.d.Bosch - T.v.d.Heijden M.de.Rijck - L.v.Rooy W.Kroos - T.v.d.Ven H.Schepers - L.v.Rooy A.Verstegen - A.v.d.Burgt L.v.Sleeuwen - J.v.Lankveld A.v.d.Burgt - J.v.Duren J.Manders - Th.Snijders J.v.d.Broek - P.v.Duren L.v.Sleeuwen - P.Raijmakers H.v.Lankveld - A.Verstegen Cl.Aldenhuijsen - Th.v.d.Burgt W.Kroos - T.Arens M.de.Rijck - A.v.Sleeuwen T.v.d.Heijden - W.v.d.Berg J.v.Sleeuwen - P.Rijbroek Bandstoten A: J.Mezenberg - P.Verstraten G.Verwegen - G.v.Exel P.Koonings - J.v.d.Wetering J.Kusters - G.Verwegen M.Timmers - A.v.Moorsel M.v.Haandel - M.v.Doren (b) J.v.Dooren (k) - C.Sanders M.v.Doren (s) - M.v.Doren (b) S.Donkers - A.v.Duijnhoven G.v.Exel - C.Coolen Fr.v.Boxtel - M.v.Haandel P.v.Hoof - G.Zomers H.v.d.Zanden - H.v.Houtum A.v.Asseldonk - H.v.d.Heuvel Bandstoten B: A.v.Sleeuwen - C.v.Sleeuwen Th.v.d.Burgt - J.v.Asseldonk A.v.d.Burgt - J.v.Dijk H.v.Lankveld - A.Verstegen P.v.Duren - H.v.d.Berg L.v.Rooy - C.v.Sleeuwen A.Verbakel - J.v.Lankveld Ph.v.Zuijlen - T.v.d.Heijden L.v.Haandel - A.v.d.Burgt Ph.v.Zuijlen - H.v.Lankveld A.Verbakel - J.v.Osch Driebanden: A.v.d.Velden - H.v.Houtum E.v.Doren - H.v.Houtum P.v.Hoof - J.v.Doren J.Heesen - M.v.Doren (s) J.Donkers - J.Kusters G.Zomers - L.v.Rooy

47-25 31-33 20-22 26-15 20-44 37-14 24-23 29-30 31-28 15-26 24-20

19-16 14-11 11-24 8-19 26-15 23-21 10-7 12-1 13-21 27-26 14-28 10-8 6-6 12-19 21-29 12-13

18-25 34-35 27-43 23-15 40-11 12-17 18-20 22-6 31-25 26-22 38-16 30-68 23-14 10-20

11-9 7-10 3-13 9-15 9-7 10-7 11-7 13-20 14-6 12-6 24-5 8-7 5-7 9-4 11-4 6-3 12-4


Proef onze passie voor groente & fruit. Het hele jaar door de lekkerste groente en het lekkerste fruit. Natuurlijk voor een marktprijsje. Daar draait het om op de versafdeling van Albert Heijn. Dankzij de passie van onze telers, bieden we u altijd de beste smaak en de meest complete keuze. En dat proef je!

AH Bloemkool Per stuk

van 1.49 voor

0.99

AH Coburger rauwe ham 100 gram

AH Spruiten Zak 500 gram

van 1.19 voor

AH Mandarijnen Per kilo

van 2.49 voor

0.79 1.49

AH Vastkokende aardappelen Zak 3 kilo

van 2.99 voor

1.99

van 2.05 voor

1.64

Coca Cola 6-pack regular, light of zero Set 6 flessen Ă 1,5 liter van 10.08 voor

7.99

Page toiletpapier Pak 40 rollen 5 EURO KORTING van 14.49 voor

9.49

AH Rundergehakt Schaal 500 gram 25% KORTING van 2.99 voor

2.24

AH Pangasiusfilet Bijv.: schaal 300 gram 25% KORTING van 4.20 voor

3.15 Bokma Jonge Graanjenever

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

Alle AH Ovenverse Zaden & pittenbroden Bijv.: Boulogne meergranen 25% KORTING Per heel brood van 2.09 voor

1.57

Liter

van 14.07 voor

De Kuyper Vieux Liter

van 13.25 voor

11.49 11.49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 29 oktober t/m 4 november 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur


Sport BOEKEL & VENHORS T

A-Klasse: J Heesen - T.v.Alphen G Verwegen - A.v.d.Laar R Koolen - P Wijers P Verstraten - J Emonds G.v.d.Linden - M.v.Doren K.v.Grinsven - H.v.d.Ven B-Klasse: W.v.d.Broek - C.v.d.Laar J Biemans - T Hoevenaars M.v.d.Heijden - W.v.d.Ven G.v.Reybroek - M.v.d.Elzen C-Klasse: J Manders - J Verhofstad H.v.Lankveld - T.v.d.Ven J.v.Kilsdonk - J.v.Berkel A Kerkhof - A.v.Dijk P Raaymakers - J Sleegers A.v.Bergen - B Donkers Driebanden: K.v.Grinsven - A.v.d.Laar B Donkers - W.v.d.Ven J Biemans - J Heesen G.v.d.Linden - C.v.d.Laar

52-135 41-25 60-35 128-55 131-25 35-76 59-30 41-31 10-30 21-57

12-18 22-9 21-23 17-17 5-20 25-23

4-6 4-12 5-3 13-4

Berichten

H.v.d.Ven - J Emonds J.v.Kilsdonk - J Sleegers Bandstoten A: K.v.Grinsven - J Heesen R Koolen - G Verwegen Bandstoten B: A.v.Bergen - B Donkers G.v.Reybroek - H.v.Lankveld J Manders - J Sleegers G.v.Reybroek - J.v.Kilsdonk

11-8 3-1

35-35 10-25

11-8 19-17 3-9 26-17

Loeka Thonies KAMPIOEN MON Loeka Thonies uit Boekel is wederom Nederlands kampioen geworden. Nadat hij de afgelopen jaren bij Motorsport Organisatie Nederland al de Nederlandse titel veroverde in de klasse 50cc en 65cc kleine wielen behaalde hij afgelopen zaterdag de titel in de klasse 65 grote wielen. Thonies behaalde de titel door de steun van o.a. Aannemersbedrijf v.Moorsel, Laurense Motors, Autoschade Jos Kuipers, JTX Racing, Toka Transport, Ton v.d.Elzen Timmerwerken, v.d.Wijst

Bouwwerken, Café Salut, Jan Zwanenberg, EHR, v.d.Broek Grondwerken, v.d. Broek Metaalbewerking, Gruiters glasmontage, VHM, Rolf Coolen Auto’s, Donderjagers, v.Emmen Putregeneratie, Promax, TMV, Demontagebedrijf v.Lankvelt en Team 110, Rob v.Uden, Jean Paul Maas en MC Boekel. Volgend jaar maakt Loeka de overstap naar de 85cc klasse bij de M.O.N. en de K.N.M.V. Ook zal hij de komende maisplakcrossen op de 85cc KTM van start gaan. Tevens wil Loeka zijn supporters en Weekblad Boekel & Venhorst bedanken.

ANGO PRIJSKAARTEN 24 oktober

BOUWBEDRIJF BOUWBEDRIJF

willy van de valk

NIEUWBOUW

RIKKEN 1. Wim v.d.Broek 2. Bert v.d.Biggelaar 3. Harrie v.Lankveld JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Marietje v.d.Elzen 3. Ria Strijbosch

45 pnt. 39 pnt. 21 pnt.

88 pnt. 62 pnt. 57 pnt.

De Vlonder De Vlonder 57 57 5427 DD Boekel 5427 DD Tel.Boekel 0492 323352 Mobiel 06 53442795 tel. 0492-323352 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl mob.06-53442795 info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

VERBOUW • • RENOVATIE RENOVATIE •• VERBOUW


Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN RIKKEN 1 Jos v.Dijk 2 Anny v.Duren 3 Anny Verwegen 4 Nolda v.d.Elzen 5 Martien Emonds 6 Thea v.Osch 7 Toos Verhofstad JOKEREN 1 Thea v.d.Valk 2 Pieta v.Eerdt 3 Riek Timmers

88 pnt. 86 pnt. 65 pnt. 63 pnt. 62pnt. 46pnt. 43 pnt.

126 pnt. 95 pnt. 71 pnt.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Heren 1 - WHC 1 36-26 Jongens B2 - Handbal Someren B1 10-25 Jongens C1 - MHV ‘81 C1 5-18 DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 8-16 Meisjes B3 - Lido B1 10-15 D-jeugd 1 - Tremeg D2 4-1 D-jeugd 2 - KPJ Beek en Donk D1 9-2 D-jeugd 3 - E.H.V. D1 2-11 Handbal Someren 2 - Heren 2 23-33 Heren 3 - Niobe 2 21-23 Heren 4 - Jupiter '75 2 15-21 VSV Olympus 1 - Dames 1 5-16 Zephyr 2 - Dames 2 13-28 Bouwc. HA1 - Heren A-jeugd A1 36-17 Heerle DA1 - Dames A1 21-18 Dames A2 - Swift DA1 15-11 Apollo DB1 - Meisjes B2 19-6 MBDE/De Sprint DC1 - Meisjes C1 21-3 Programma zaterdag Vlug en Lenig - Heren 1 20.45 u Oktopus 2 - Heren 3 19.00 u Bouwcenter 2 - Heren 4 20.50 u MHV '81 B1 - Jongens B2 11.40 u Jongens B1 - DOS '80 B1 16.50 u PSV Handbal C1 - Jongens C1 14.30 u Bouwcenter DA1 - Dames A3 18.30 u Meisjes B1 - Helios ‘72 B1 15.50 u Meisjes B2 - Swift B1 14.50 u Olympia ‘89 B1 - Meisjes B3 11.30 u Meisjes C1 - Swift C1 14.00 u DOS ‘80 D1 - D-jeugd 2 11.00 u Programma zondag Heren 2 - MHV '81 2 15.15 u Bergeijk 1 - Dames 1 14.30 u Dames 2 - DOS '80 2 14.00 u Heren A 1 - Apollo HA1 16.30 u MHV ‘81 DA1 - Dames A2 12.10 u

Berichten

KPJ Beek en Donk D1 - D-jeugd 110.00 u 17 november 2012 Feest met Ballen Door groot succes wordt er op 17 november alweer de 3e editie van het “Feest met Ballen” georganiseerd. Samen met volleybalclub Unitas organiseert Habo'95 dit feestje waarbij sport en gezelligheid centraal staan. Op deze avond spelen beide verenigingen diverse thuiswedstrijden, rondom deze wedstrijden wordt wederom extra promotie verzorgd. Na de wedstrijden wordt de avond voortgezet in de kantine waar nog een gezellig feestje gebouwd wordt. Iedereen is hierbij natuurlijk zeer welkom, zorg dat je erbij bent!

VOLLEYBALVERENIGING

UNITAS

VC Unitas/Dames-1 had een zware uitwedstrijd tegen ranglijstaanvoerder Nuvo in Nuenen. Beide teams gingen lang gelijk op en pas in het 2e gedeelte van de set wist Nuvo een gat te slaan en verder uit te lopen. Met 25-17 was het eerste wedstrijdpunt alsnog overtuigend voor de koploper. Maar in de 2e set waren de rollen omgekeerd. Unitas volleybalde heel geconcentreerd en maakte nauwelijks fouten en de druk stond dus vol op het thuisteam. In set

nummer 3 waren de teams volstrekt gelijkwaardig tot er 24-24 op het scorebord stond. Toen maakte Nuvo een knullige opstellingsfout; de speelster die in het veld moest komen voor de libero had haar trainingsbroek nog aan, kon daardoor niet snel genoeg inwisselen en het punt ging naar Unitas. Unitas profiteerde meteen van de verwarring door ook het laatste punt te scoren en een 1-2 voorsprong te pakken. In de 4e set waren de Boekelse dames even helemaal de weg kwijt. Niets lukte en via 25-12 dwong Nuvo eenvoudig een beslissende 5e set af. Daarin trok Nuvo meteen door naar een 4-0 voorsprong, Unitas schakelde een tandje bij en liep punt na punt in. Met 8-6 voor Nuvo werd er van speelhelft gewisseld maar ook daarna gingen de Unitas-dames sterk door. Hoogtepunt van deze set (en van de wedstrijd) was een miraculeuze redding door Steffie v.Lankveld die een (bijna) onhaalbare bal nog net met haar voet van de vloer wist te redden. Libero Eline Lange wist vervolgens die bal nog op onnavolgbare wijze met één hand over het net te spelen. De ‘aanval’ die daar uit voortkwam werd door Tanja v.Lankveld simpel afgeblokt; het publiek stond op de banken, Nuvo gaf zich gewonnen en met 11-15 haalden de Unitas-dames na 2 uur spelen een prachtige en verdiende overwinning naar zich toe!

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--


Sport Druk weekend voor ’t Veertje met sponsoractie en competitie U13/1 blijft op tweede plaats staan Naast de sponsoractie mochten op zondag 28 oktober ook de competitieteams aan de slag. Alleen ’t Veertje MU19 was vrij. Voor ’t Veertje U13/1 was het een belangrijke wedstrijd. Ze speelden tegen Geldrop U13/1, deze stonden voor aanvang 1 punt boven ’t Veertje. Tot nu toe zijn alle wedstrijden gewonnen en bij winst van deze wedstrijd ’t Veertje 1e worden in de poule. Maar helaas heeft ’t Veertje met 2-6 ver-

Berichten

loren. Het waren wel leuke wedstrijden. De twee winstpunten werden behaald tijdens de damesdubbel en de single van Eva Verhoeven. Het team bestaande uit Eva Verhoeven, Juulke Adam, Stef Tielemans en Ruben Adam zijn blij dat ze de overige wedstrijden wel gewonnen hebben en een heel gezellig team hebben. De competitie is nog lang en een kampioenschap is nog steeds mogelijk. Uitslagen 28 oktober ’t Veertje U17 - F.S.T. U17/2 7-1 ’t Veertje U15 - Blauw-Wit U15 1-7 ’t Veertje U13/1 - Geldrop U13/1 2-6 ’t Veertje U13/2 - B.C.O. U13/1 1-7 ’t Veertje U13/3 - Ehv U13/1 3-5 ’t Veertje U13/4 - B.C.O. U13/1 0-8

2-6 ’t Veertje 1 - Blauw-Wit 1 ’t Veertje 2 - F.S.T. 2-6 Sponsoractie ”Help de vogels de winter door” Op zaterdag 27 oktober is door jeugdleden van badmintonclub ’t Veertje bijna heel Boekel aangedaan om wintervogelvoerstrengen te verkopen aan de inwoners van Boekel. Na een goede nachtvorst, wisten alle leden ’s ochtends bij het verzamelen al hoe koud het ook alweer kan zijn in de winter, dus goed gekleed ging iederen op pad. De meeste Boekelaren die thuis waren hadden een goed hart over voor de winterkoninkjes, roodborstjes en meesjes die in overwinterenen in Nederland en voor activiteiten voor jeugdleden van badmintonclub ’t Veertje. Zakjes gevuld met zonnebloempitten, gepelde pinda’s, ongepelde pinda’s of een mezenbol zullen deze winter in de Boekelse tuinen hangen. Jeugdleden van badmintonclub ’t Veertje willen u hiervoor van harte bedanken en hopen dat u veel vogeltjes mag verwelkomen in de winter. Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een pakket bestellen (à € 3.25) stuur dan een mail naar jeugd@bcveertje.nl.

’t Veertje U13-1: ’t Veertje U13-1 vlnr Juulke Adam, Eva Verhoeven, Stef Tielemans en Ruben Adam

Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

V E S P O

Leden van ’t Veertje helpen de vogels de winter door.

KPJ

VENHORST

handbalvereniging

VESPO

Uitslagen Dames 1 - White demons 2 Heren 1 - MHV ’81 2 Heren 2 - Niobe 1 Programma 3 november Helios ’72 2 - Dames 2 Programma 4 november Jupiter ’75 2 - Heren 2 Acritas 1 - Heren 1 Blauw Wit 1 - Dames 1

14 - 17 20 - 16 5 - 32

18.00 u 11.40 u 12.00 u 13.00 u


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Te huur: 2 pietenpakken met attributen. €15 per pak. Info: jnboerdonk@live.nl `

A l l e r h a n d e Dringend GEZOCHT voor (gratis) knipexamen 26 november overdag; mannen met volle bos haar, bovenop min. 7 cm. Ilse, tel. 325007 of gikp.felen@hotmail.nl. -------------------------------------------------

Sloepie Disco!!!

18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek: dj Jesse speciaal: lekker swingen organisatie: leiding en bestuur Sloepie 0492-352326 info: kalender: 4/18 nov, 2/16/30 dec

Zondag 4 november Sloepie, m.m.v. van DJ Jesse. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur. plaats: mfc de Horst te Venhorst wanneer: zondag 4 november Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

HONDENTRIMSALON

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak : t el. 06-17962288

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192 of zie site. -------------------------------------------------AANBIEDING KLEUREN-ANALYSE slechts â‚Ź 50,= t/m december 2012. Margo van den Boogaard, erkend kleur- stijl- & imago consulent, tel: 0492-321142. -------------------------------------------------Hulp in de huishouding nodig, Âą 3-4 uur per week? Ik ben op zoek naar mensen die hulp nodig hebben. Reageer via brieven onder nummer 2012.13.01 van dit blad. --------------------------------------------------

60 MILJOEN MENSEN WETEN HET AL HERBALIFE WERKT! Wilt u afslanken, meer vitaliteit of uw sportprestaties verbeteren?

A l l e r h a n d e Korenavond KOOR KARAKTER BOEKEL Traditiegetrouw organiseert kwaliteitskoor Karakter uit Boekel wederom haar inmiddels bekende korenavond. Op deze avond zullen naast koor Karakter nog 4 andere koren uit de regio hun opwachting maken. De formule is steeds om een zo gevarieerd mogelijke programma te bieden in diverse genres. Zo zullen achtereenvolgens optreden: Het alom bekende en gewaardeerde Gospel koor Adaja uit Uden met eigen combo; ensemble Tutti Contenti met mooie opera en operettemelodieĂŤn; Barbershop Quadrupel Uden, 12 heren die 4-stemmig Ă capella zingen; zanggroep Joyim uit Oploo met een populair repertoire begeleidt door hun combo.

Koor Karakter zal daarna de avond afsluiten met een gevarieerd programma van bekende klassieke nummers van musicalen operetteklanken. De korenavond is zaterdag 10 november in Nia Domo te Boekel en begint om 19.30 uur. De entree is gratis terwijl in de pauze een loterij wordt gehouden met schitterende prijzen. Voor meer informatie zie www.koorkarakter.nl.

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Dit is uw kans Gratis lichaamsanalyse, advies en begeleiding (inclusief proefpakket). Om in aanmerking te komen sms "proefpakket" naar 06-10910840 of kijk voor meer informatie op

www.hannekejanssen.coach4everybody.nl!

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

TE KOOP

Aprillia SR50 R

bouwjaar 2009, kilometerstand 6600 km. Vraagprijs â‚Ź 1000,=. Meer info: wouter.vanorsouw@hotmail.com

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkel i jke pri jzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in

A l l e r h a n d e stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192 of zie site. ------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

APPELS & PEREN

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Zorgcentrum S t. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosren-

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

ders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192. -------------------------------------------------Wie wil GRATIS hulp bij de aanvraag gemeenten steun Wmo, over uitleg van wat u aan bewijsmaterialen moet hebben (100% zwijgplicht). Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 06-55817660 of 0492-323875. -------------------------------------------------

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl

Build to last longer

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Netwerk- systeembeheer Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

uitslag op alle bestratingen.Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

A l l e r h a n d e

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl ------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

ARIE V.D. BROEK

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------GEZOCHT mensen die ambitieus zijn en een parttime tweede inkomen willen genereren. Bel 06-57386953. -------------------------------------------------

2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst 10 november: Basement discoavond van 19.00-21.30 uur 14 november: Cupcake versieren in The Basement van 14.00-16.00 uur 1 december: Country en line dansavond in MFC de Horst 23 december Kerst- en huldigingsconcert Echo der Peel en ImĂŠmato

Thuis feesten?

Tenten groot of klein • Frietwagens • Catering • Drank Toiletwagens • enz. Wij verzorgen uw feest compleet

Van der Zanden Verhuur

John Rambach

MONTAGEBEDRIJF

Evenementenkalender

Boekel - Info 0615387790 www.Vanderzandenverhuur.nl

Nu ook

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

A l l e r h a n d e TE HUUR Sint- en Pietpakken. Buurtvereniging Gemertseweg-Mutshoek, Mariette Donkers, 0492-324798 / 321263. ------------------------------------------------FEESTJE bij u thuis? Heeft u iets te vieren? Trouwfeest, 25 jaar getrouwd. Ziet u Abraham of Sara, of een ander feest. Wij maken een vrijblijvende offerte. www.vanderzandenverhuur.nl, 0615387790, Boekel. Wij maken uw feest compleet.

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

v.Oorschot DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

VAN DEN ELZEN

Open: do. 10.00-18.00 u vr. 10.00-18.00 u za. 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe pri js en o p maat g emaakt. Vraag g erus t o m een o fferte

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

STUKADOORSBEDRIJF

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

K UN S TS TO F KO Z I J N EN Bouwservice Derks & Van Dooren

elektrotechniek •

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Van den Elzen elektrotechniek


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700.

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc. Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.