27e jaargang nr 17; 24 oktober 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 17 - 24 oktober 2012

Thuiszorg Pantein huist in de Regenboog Het wijkteam Boekel van Thuiszorg Pantein huist vanaf 1 oktober 2012 in het hart van Boekel, in basisschool De Regenboog, Kennedystraat 3. Vanuit deze locatie wordt de zorg aan inwoners van Boekel en Venhorst gepland en gegeven. Donderdag 25 oktober tussen 15.00 tot 17.00 uur is er een open middag. Bezoekers kunnen kennis maken met de zorgcoördinatoren en medewerkers van het wijkteam Boekel. In het hart van het werkgebied Manager Marga Schilder: “Wij vinden het goed en belangrijk om in het hart van ons werkgebied aanwezig te zijn en een goede relatie met de klanten, verwijzers en de

inwoners van Boekel te hebben. Weten wat er speelt in de wijk, elkaar spontaan ontmoeten en het gesprek aan kunnen gaan, is makkelijker nu we werken vanuit een centrale locatie in Boekel.” Kennismaken met het wijkteam Naast kennismaken met het wijkteam kunnen bezoekers ook kennis nemen van andere zorg die Pantein biedt en informatie krijgen over ontwikkelingen in de zorg zoals bijvoorbeeld kleinschalig werken. Ook wordt er doorlopend een demonstratie gegeven van Caren. Dat is een gratis site die klanten en hun familie/mantelzorger(s) helpt en ondersteunt bij het organi-

seren van zorg, delen van informatie en plannen van taken. Dit programma geeft ook inzicht welke medewerker op welke tijd zorg komt verlenen bij een klant.

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING

BLOK TV uitzending De volgende BLOK TV uitzending is te zien op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2012. De uitzending start op zaterdag om 18.00 uur, daarna kunt u tot maandagochtend 10.00 uur elk uur naar de herhaling kijken. Onder andere de volgende onderwerpen vullen deze uitzending: In en om het gemeentehuis, Sport-BV, Op de koffie bij…., Heemkunde, Bloknieuws en de Blokkrant. Het definitieve programmaoverzicht kunt u eind van de week in de Blokkrant vinden. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl Bij de Blok zit u op de 1e rang, veel kijkplezier toegewenst.

PEUGEOT SERVICE

Woensdag 31 oktober a.s. is er een regio-uitgave van

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.0012.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden ma. t/m vrij: 09.00-17.30 u; za. 09.00-16.30 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 27 oktober: 17.30 u Jan en Mien Donkers-v.d.Heijden; overleden famv.d.Aa-v.Haandel; Martien v.Duijnhoven; Harrie Egelmeers (vwg. verjaardag); ouders Meulepas-v.d.Broek; Moniek v.Engelen en overleden ouders Gerhard en Corrie v.Engelen-Peelen; Koos Megens en Josefien Megens-Rademaker (vwg. sterdag); Lisa Peters (vwg. verjaardag); Anna v.d.Broek en overleden fam.v.d.Broek-v.d.Valk. Zondag 28 oktober, 29e zondag door het jaar: 10.30 u Presentatieviering Eerste Communicanten, m.m.v. kinderkoor “DoReMi”; Mien v.Berlo-Oosterholt; Thé Egelmeers (mnd. ged.); Toon en Mina v.Berloo-Sanders; Henk en Daat Ossendrijver (vwg. beide verjaardagen); Ben Loeffen; Jan Ulijn, Marietje Ulijn-v.Schaijk en Mia Doleweerd. Maandag 29 oktober 19.00 u Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Bart Bastiaans; Lies v.Kessel-v.d.Berg en overleden familie; overleden ouders v.d.Ven-Klokgieters en zonen. Woensdag 31 oktober: 19.00 u Cor en Marietje Nabuurs-Verbruggen.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Donderdag 1 november (Sint Agathakerk), ALLERHEILIGEN: 19.00 u mmv. seniorenkoor ”De Blijde Herfstklanken” overleden fam.v.d.Boogaard-v.Summeren; André en Mien v.Rooy-Kapteijns; Harrie Klokgieter en Mien Klokgieter-Vesters; Martina v.ZutvenCisse; Henk en Johan v.Hout. Vrijdag 2 november (Sint Agathakerk), ALLERZIELEN: 19.00 u mmv. mannenkoor ”St. Agatha” Jans v.Sinten; overleden ouders v.Sinten-Vogels; Antonia Manders; Adrianus en Hanneke v.Hoeij-Zanders en zoon Ben; Cato en Antoon VerhoevenHeerkens en hun zoon Anton; Martien v.Duynhoven; overleden buurtgenoten van buurtvereniging Wilhelminastraat; Harrie Biemans en overleden fam.Biemans-Jansen. SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Zeeland: Siem Derks en Roos van der Burgt OVERLEDEN: Boekel: Nellie Meulenmeesters-v.d. Bosch Uden: Tonny Vogels Riet Manders-v.Lith In de allerzielenviering vrijdag 2 novem-

ber om 19.00 uur wordt speciaal stilgestaan bij de overledenen die tussen 16 oktober 2011 en 31 september 2012 overleden zijn. Nabestaanden waarvan hun dierbaren op of na 1 oktober 2012 zijn overleden krijgen een uitnodiging voor de allerzielenviering in 2013. Deutsche Messe door Muziekverening St. Marcellis en gemend koor St. Cecilia. Onlangs is Muziekvereniging St. Marcellis uit Odiliapeel weer begonnen -zoals in 2007- aan de repetities met gemengd koor St. Cecilia Volkel/Odiliapeel om de bijzondere muziek en zang van de Deutsche Messe nogmaals te laten horen in de verschillende kerken. Op de volgende data en plaatsen zal dit gaan plaatsvinden: Vrijdag 26 oktober, 19.00 uur, kerk H. Kruisvinding, Odiliapeel Zaterdag 27 oktober, 19.00 uur, kerk H. Antonius Abt, Volkel Zondag uur, 28 oktober, 10.30 uur, kerk St. Petrus, Uden Iedereen is van harte welkom bij een van deze vieringen!

Informatieavond H.Vormsel Boekel en Venhorst

Aan alle ouders/verzorgers en mogelijke vormelingen, Het is in onze parochie ieder jaar gebrui-

AANBIEDINGEN van donderdag 25 t/m woensdag 31 oktober:

KRUIMELVLAAI

voor

9.00

MET ROOMBOTERKRUIMELS, IN DE SMAKEN ABRIKOOS, KERSEN, APPEL OF ROOM

PANDA DUBBELDONKER

voor

6 ANIJSKROLLEN + PAK ROOMBOTER SPECULAAS Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor

1.75 50 € 5. €

11.00

Wij bakken weer ovenverse TAAI-TAAI, ROOMBOTER AMANDELSTAVEN en ROOMBOTER SPECULAAS. Kom proeven!

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


kelijk om ouders/verzorgers en vormelingen te informeren en voor te bereiden op het komende H.Vormsel. Daarom willen wij als vormselwerkgroep een open informatieavond houden. Dit is voor de ouders/ verzorgers èn voor de vormelingen. Op deze avond wordt informatie gegeven over het H.Vormsel en de voorbereiding er naar toe en kan het kind voor het vormsel worden opgegeven. Mocht dit laatste het geval zijn, dan verzoeken wij vriendelijk de gegevens over doopdatum en doopplaats mee te brengen om eveneens op het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier is dus alleen te verkrijgen op de informatieavond. Graag nodigen wij ouders/verzorgers èn mogelijke vormelingen uit voor de informatieavond op: - maandag 12 november 2012 van 19.3020.30 uur in de dagkapel in Venhorst; - woensdag 14 november 2012 van 19.3020.30 uur in de Basisschool de Octopus. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. De vormselviering zal zijn op zaterdag 6 april 2013 om 17.30 uur in Boekel Vormselwerkgroep: Ans v.d.Broek, Elly Faas, Helma v.d.Boogaard, Agnes v.d.Broek en Clara Mulder

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur + Zondag 28 oktober 10.00 uur: mnd. ged. Mien v.d.Broek-v.Esch; mnd. ged. Dora v.d.Hoven-Hilhorst; overleden ouders Josephs-Verhoeven; jgt. Kitty Nuyen-Breget; Toon Hendriks. Donderdag 1 november: 19.00 u Intenties kerkgangers. Vrijdag 2 november: 19.00 u alle overledenen van het afgelopen jaar; Cor Bevers en overleden fam. Bevers-v.d.Aa; Ties en Grard v.Lankvelt; ouders v.Lankveld-v.d.Berg; Tony en Wim v.Delst; Toon Kanters; ouders Rovers-v.d.Zanden, Cor en Theo.

ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 27 oktober: 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mw.Rooijakkers

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83

Zondag 28 oktober: 10.00 u Willy v.Oort Mw.Willems-Hr.v.d.Wiel Donderdag 1 november: 19.00 u Martinese Vrijdag 2 november: 19.00 u Theo Hoogeveen-Willy v.Oort

Vanmorgen stond er veel speelgoed van grote mensen op het plein, maar daarvoor moet je wel diep in de beurs tasten. Vrijdag 2 november om 19.00 uur is de zgn. “lempkesmis”. Volg de aanwijzigingen van de koster en de pastoor!

Cadeautip

✉ : Gall en Gall (wijnhandel).

HEEMKUNDEKRING

St.Achten op Boeckel OPROEP! OPROEP! Heemkundekring St.Achten op Boeckel. Wie heeft voor ons een oude aanhanger te koop? De heemkundekring zoekt er een voor het vervoeren van schragen en tafels. Niet te duur! Opknappen kunnen we zelf. Wie kan ons helpen? Graag een telefoontje naar G.Trienekens tel. 0492 323798 of J.Manders tel. 0492 351811 of mail: info@heemkundeboekel.nl

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 13 oktober 2012

Fabienne

Dochter van Ferry v.Dalen en Angelique Biemans

Dr. Timmerslaan 48, Beek en Donk

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


AMBACHTELIJKE SPECIALITEITEN uit eigen slagerij ROOKWORST, BALKENBREI, BAKBLOEDWORST, KAANTJES, ZULT, STAMPPOTTEN, ruim assortiment SOEPEN Donderdag 25, vrijdag 26 + zaterdag 27 oktober:

Kalfsgehaktballen Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, KRUIDEN + SAUS) Sole mio

€ 500 samen voor € 595 100 gram voor € 235 4 stuks voor

(MALSE BIEFSTUK + ZONTOMAAT, OMWIKKELT MET ONTBIJTSPEK)

Filetlapjes à la minute Boekelse hamkaas burgers

Beenham smulslof

per stuk

8 stuks voor

€ 299

4 stuks

€ 500

€ 500

VLEESWARENTRIO 100 gr. boterhamworst 100 gr. ontbijtcervelaat 100 gr. schouderham samen voor

€ 395

Maandag 29 en dinsdag 30 oktober:

6 1 3

Kogelbiefstukken (MET GRATIS KRUIDENBOTER) 3 stuks voor € 95 Kip in bladerdeeg (30 MIN. IN DE OVEN OP 180 GRADEN) 100 gram € 59 Braadworst h.o.h. 500 gram voor € 25 Woensdag 31 oktober:

6 1 2

Kogelbiefstukken (MET GRATIS KRUIDENBOTER) 3 stuks voor € 95 Kip in bladerdeeg (30 MIN. IN DE OVEN OP 180 GRADEN) 100 gram € 59 Gehakt h.o.h. 500 gram voor € 95

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 26 oktober Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 2 november GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁ Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 16-10-2012 Verloren: Groene linnen portemonnee, Sleutel merk Oro, Sleutelring met 5 sleuteltjes,Wit gouden halsketting met parel en diamantjes, Brede schakelhorloge Merk Michael Kors, Samsung mobieltje, Huisdeursleutel en portemonnee, Wit gouden schakelarmband, Mobieltje type I-phone 4

Gevonden: Sleutelbos, Klein poesje (grijs-wit), Herenfiets

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

RESULTATEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2011 Het klanttevredenheidsonderzoek over het jaar 2011 geeft een tendens aan over de mate van tevredenheid over de Wmo-dienstverlening in de gemeente. Het onderzoek is in het voorjaar van 2012 gehouden onder de mensen die in 2011 een aanvraag voor de Wmo hebben ingediend. De resultaten worden in het onderzoek vergeleken met 125 andere gemeenten in Nederland, deze gemeenten worden in de resultaten ‘de referentiegemeenten’ genoemd. In totaal hebben 93 klanten de vragenlijst ingevuld: Belangrijkste resultaten van het onderzoek worden hieronder kort benoemd: - Bij de aanvraagprocedure scoort Boekel met een 7,4, hoger dan vorig jaar (6,8) en gelijk met de referentiegroep (7,4). - Het algemeen oordeel van de Boekelse cliënten over de hulp bij het huishouden is met een 8,3 hoger dan vorig jaar (8,0) en hoger dan de referentiegroep (7,8). - Het algemeen oordeel van de Boekelse cliënten over de Wmohulpmiddelen (woonvoorziening, scootmobiel, rolstoel) is met een 7,2 gedaald ten opzichte van vorig jaar (7,5) en ook lager dan de referentiegroep (7,5). Dit rapportcijfer geeft aan dat men iets minder tevreden is dan vorig jaar, dit blijkt echter niet uit Vanaf 1 januari 2013 werken wij op afspraak Info: WWW.BOEKEL.NL


Gemeenteberichten de scores op de vragen in deze categorie die los van elkaar gesteld zijn: daar zijn de scores gelijk aan die van vorig jaar. - Het oordeel over het collectief vervoer is met een 7,1 in Boekel nog niet eerder zo hoog geweest (gelijk aan die van de referentiegroep). Cliënten zijn meer tevreden over het gemak van het bestellen, het contact met de centrale en de omrijtijden. - In Boekel is een relatief hoog percentage cliënten die aangeeft mantelzorg te ontvangen, 64% tegenover 46% in de referentiegroep. Dit lijkt een positief beeld te schetsen van de sociale cohesie in het dorp en neemt jaarlijks toe: van 46% in 2009 naar 54% in 2010 en 64% in 2011. - De bekendheid van de Boekelse inwoners met de Wmo Adviesraad is aanzienlijk hoger dan die in de referentiegroep: 44%. In de referentiegeroep is dit 30%. De Wmo Adviesraad Boekel werkt dan ook met een actief communicatiebeleid.

De volgende onderwerpen zijn door de Wmo Adviesraad benoemd als aandachtspunten en zijn door het college onderschreven: - Het onderzoeksbureau wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de nieuwe werkwijze, ook wel De Kanteling genoemd, beter in het onderzoek tot zijn recht te laten komen. - De uitvoerende medewerkers Wmo blijven aandacht schenken aan een goede informatievoorziening bij de afhandeling van een aanvraag. - De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen en wint hiervoor gericht het advies van het Platform gehandicapten overleg Boekel/Venhorst in. - In overleg met de aanbieders van hulp bij het huishouden (HBH) zal aandacht gevraagd worden om het zorgplan periodiek met de klant te bespreken. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet altijd gebeurd. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het oprichten van een

clubhuis voor het gilde : Waterval ongenummerd (gemeentelijk evenemententerrein) Datum ontvangst : 16 oktober 2012

Locatie

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Jeugdtandverzorging voor het verlenen van tandheelkundige zorg aan 2 tot 18 jarigen op 26 oktober 2012 van 8:00 uur tot 19:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 16 oktober 2012); - Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III voor het tot ontsteking brengen van carbid op 31 december 2012 (verzenddatum 18 oktober 2012).

Bezwaren: Tegen het eerste besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen het tweede besluit kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 23 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel

ONTWERPBESLUIT DRANK- EN HORECAVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat zij op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voornemens zijn een drank- en horecavergunning te verlenen aan Tennisclub Boekel.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Boekel.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het voornemen kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, dan kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met mevrouw R. Freijters. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Boekel, 23 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel


Gemeenteberichten WELKOM OP DE DAG VAN DE MANTELZORG OP 10 NOVEMBER 2012 Op zaterdagmiddag 10 november organiseert De Mantelzorgwinkel voor de vierde keer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden de mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Uden en Veghel in het zonnetje gezet omdat zij geheel belangeloos zorgen voor een naaste die ziek, gehandicapt of op leeftijd is. Deze middag bent u als mantelzorger welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur bij partycentrum Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel.

Wethouder Henri Willems opent de feestelijke middag waarna het programma start. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors uit Boekel en de regio: U kunt deelne-

men aan diverse creatieve en actieve workshops en ontspannende activiteiten. En als afsluiting verzorgt popkoor Sprightly een swingend optreden, onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens deze middag krijgen de gasten de Mantelzorgpas en de bijbehorende Mantelzorgmap uitgereikt. Elke mantelzorger kent de vraag wat er gaat gebeuren met hun naaste als zij zelf uitvallen. In samenwerking met Pantein en Brabantzorg heeft De Mantelzorgwinkel ondersteuning geregeld voor deze situatie. Tijdens deze middag wordt hier uitleg over gegeven.

Bent u mantelzorger en wilt u graag komen, meldt u zich vóór 5 november aan bij De Mantelzorgwinkel via telefoonnummer 0413-334780 of info@demantelzorgwinkel.nl.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van dinsdag 9 oktober zijn o.a. aan de orde geweest

Structurele subsidieverlening Dementieconsulent Boekel kent voor de komende jaren de grootste toename van dementerende ouderen in Brabant: er worden vier keer zoveel demente inwoners verwacht. Het toenemend aantal mensen met dementie zorgt voor meer druk op mantelzorgers, Wmo-voorzieningen, huisartsen en zorginstellingen. Om het hiaat in het aanbod van hulp in de thuissituatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op te vullen, heeft het college besloten van 2013 tot en met 2015 de ‘Dementieconsulent’ te subsidiëren. Een eventuele voortzetting na 2015 wordt gekoppeld aan het Wmo-beleidsplan. Gunning van het externe toezicht en projectbegeleiding tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk De gemeente Boekel besteed het toezicht en de projectbegeleiding gedurende de aanleg van het glasvezelnetwerk uit aan Tele-BS Telecom Busines. B.V. uit Ammerzoden. Van 3 ingediende offertes heeft Tele-BS de beste aanbieding gedaan.

Offertes Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijks Het college heeft besloten tot het gunnen van de opdracht tot vervaardigen van de Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijks door Gloudemans Advies te Rosmalen.

De Boekelberg vertelt …..in Bibliotheek Boekel Wat heb je daar? Kun je er op kauwen? Nee! Kun je er mee e-mailen? Nee! Kan het vliegen? Nee! Kun je ermee bellen? Nee! Je kunt het lezen…Het is een boek! (Uit: Het is een boek, Lane Smith)

Zienswijzen saneringsplan geluidsanering Rutger van Herpenstraat Het saneringsplan geluidsanering Rutger van Herpenstraat ongewijzigd in te dienen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Oplegging dwangsom aan eigenaar Arendnest 4 inzake vestiging tweede zelfstandige wooneenheid op dat adres Enige tijd geleden is geconstateerd dat er aan de Arendnest 4 in een deel van de woning met aanbouw een 2e zelfstandig huishouden wordt gevoerd. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Daarop wordt gehandhaafd. Tegen een opgelegde vooraankondiging toepassing dwangsom is door de eigenaar een schriftelijke zienswijze ingediend. Aangezien genoemde strijdigheid voortduurt, is besloten de handhaving voort te zetten door de zienswijze ongegrond te verklaren en een dwangsombeschikking op te leggen.

Aanpak Asbest in basisscholen Boekel De basisscholen hebben asbestinventarisaties laten uitvoeren bij de schoolgebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Hieruit blijkt dat er geen aanleiding is voor acute maatregelen. De scholen laten samen met de gemeente het zogenaamde niet-hechtgebonden asbestmateriaal dat is toegepast in de CV ruimten van Uilenspiegel en Regenboog preventief vervangen.

Op dinsdag 30 oktober 2012 om 20.00 uur vertelt Jos Walta van kinderboekwinkel de Boekenberg in Bibliotheek Boekel over boekjes voor baby’s, dreumesen en peuters. Jos Walta vertelt, leest voor en presenteert kinderboeken. Badboekjes en knisperboekjes, stoffenboekjes en kartonboekjes, aanwijsboeken en prentenboeken, kijk- en zoekboeken en informatieboeken, versjesboeken en boeken met liedjes. Maar de avond gaat vooral over wat je als ouders met kinderboeken kunt doen. Over het plezier van samen kijken en samen vertellen en hoe je je kind kunt helpen een

boek uit te kiezen. De presentatie wordt besloten met een verhaal voor het slapen gaan. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om de boeken in te kijken, persoonlijke vragen te stellen of …. een boek te kopen. Pin-betaling is mogelijk. Wanneer: dinsdag 30 oktober 2012 Tijdstip: 20.00 uur Locatie: Sint Agathaplein 35, Boekel Aanmelding is niet verplicht, maar wel prettig en kan via 0492-323244 of via marijkevandiem@bibliotheekdlb.nl


Bouw vrijstaande woningen De Donk van start De bouw van de vrijstaande woningen aan Wollegras in de Boekelse uitbreidingswijk De Donk is gestart. Vier van de zes beschikbare woningen in het plan zijn verkocht. Met deze woningen is Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden afgelopen week begonnen. Voor de resterende woningen geldt dat ze na verkoop zoveel

mogelijk in dezelfde bouwfase gerealiseerd worden. De oplevering van de eerste woningen is naar verwachting in het voorjaar van 2013. Veel variëteit De door Hendriks Coppelmans ontwikkelde woningen aan Wollegras bieden bijzonder veel keuzemogelijkheden op ge-

Toekomstige bewoners Mark de Groot en Joyce Janssen met Ron Cornelissen, kopersbegeleider van Hendriks Coppelmans (rechts).

Wij wensen Monika & Koen Kaylee, Bren & Jill

heel veel sterkte met het verlies van hun zoon en broer

Quin Schellekens

Kinderen, ouders en team OBS Uilenspiegel

Sommigen maken de wereld speciaal, alleen door er te wonen...

18 december 2002

-

18 oktober 2012

Onze Quin, alleen maar lief... Dag grote kleine broer, dag lief knuffelkontje...

Familie Schellekens Pinksterbloem 17, 5427 BW Boekel

Koen en Monika Kaylee Bren Jill Wij hebben op dinsdag 23 oktober jl. afscheid genomen van Quin.

bied van afwerking en uitbreiding. De toekomstige woningeigenaren hebben hun individuele woonwensen inmiddels bepaald en er blijkt een grote variëteit aan opties gerealiseerd te worden. Zo wordt één van de woningen bijvoorbeeld nagenoeg casco uitgevoerd en worden twee andere juist voorzien van een grote keukenaanbouw met extra berging en portaal. De woningen die tot nu toe verkocht zijn, worden allen uitgevoerd in bruine gevelstenen, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een wit geschilderde gevel. De gekozen erfafscheidingen met groene beplanting bieden veel privacy en zijn onderhoudsarm. Vanaf € 194.500,- v.o.n Er zijn nog twee woningen beschikbaar. Ze staan op een fraaie wijdse locatie op percelen van ca. 235 m2. Er valt veel te kiezen. Een speelkamer op de begane grond al dan niet in combinatie met een garage? Een grote leefkeuken met bijkeuken en bergruimte? Of juist een slaapkamer met badkamer gelijkvloers? Het is allemaal mogelijk. De woningen zijn beschikbaar vanaf € 234.500,- v.o.n. De afbouw kan desgewenst ook zelf verzorgd worden. Op die manier kunnen kosten bespaard worden. Het ruwe, zware werk wordt dan door Hendriks Coppelmans uitgevoerd en zodra er gewerkt kan worden in een droge, wind en waterdichte woning wordt de woning overgedragen aan de fantasie en zorg van de koper. Een cascowoning is er al vanaf € 194.500,- v.o.n. Voor meer verkoopinformatie of een brochure bel Van Helvoort Makelaardij in Boekel (0492) 371190 of kijk op dedonkboekel.nl. Bouwoverlast beperken De woningen aan Wollegras liggen in een reeds bebouwde en bewoonde omgeving. Hendriks Coppelmans zal bij de bouw zorgvuldig met deze situatie omgaan en de overlast voor de buurt tot een minimum beperken.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 30 oktober wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823Hoera, nieuwe BSO groep Neptunus is geopend! Zes maanden hebben de kinderen van Neptunus, Fides kinderopvang, moeten wachten en spelen in de tijdelijke bso ruimte; de kantine van de sporthal. Maar nu is het eindelijk zover: de nieuwe BSO Neptunus geopend! Wat hebben we een supermooie ruimte gekregen. We hebben 3 nieuwe computers

gekregen, een podium met discolampen en muziek. We kunnen weer zagen en timmeren aan onze timmertafel en lekker even hangen in onze loungehoek. We hebben een hoekje voor onze poppen en petshop gekregen en een deel voor onze kapla bouwwerken. Al onze knutselspullen zitten weer overzichtelijk in onze knutselkasten.

Wat het meest opvalt is de ruimte, de kleur, veel licht en overzicht waardoor het een gezellige BSO ruimte is geworden waar we erg trots op zijn. Iedere dag bieden we door middel van Fides For Fun een leuke activiteiten aan. We koken, knutselen, sporten, maken muziek, lopen een speurtocht, gaan op ontdekking in de natuur of spelen een toneelstuk of dansen op het podium. Iedere dag is anders en dat maakt iedere dag leuk. Jullie mogen ook naar onze nieuwe BSO komen kijken. Op zondag 11 november houden we een open dag. Dan is iedereen welkom om te komen kijken, knutselen en te spelen op BSO Neptunus. Voor iets lekkers wordt ook gezorgd. Zien we jullie op 11 november? Je bent welkom tussen 11.30-13.30 uur. Tot ziens. Fides - BSO Neptunus, Bernardstraat 11, Boekel, tel. 088-0088533.

Museum de Kluis OPEN DAG MET HISTORISCHE WANDELING

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reï ntegratie

Praktijk voor psychosociale hulpverlening, relatie- en gezinstherapie en conflictbemiddeling

Relatie met iemand die al kinderen heeft?? Interpunctie is gespecialiseerd in nieuw samengestelde gezinnen (“stiefgezinnen”). Meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl Kinderen hebben invloed op de relatie en relaties hebben invloed op de kinderen Mw. N.Timmermans-van der Kamp Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21592435 info@interpunctie.nl, www.interpunctie.nl

Op 28 oktober, de laatste zondag van de maand, is het Museum geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. Om 13.30 start, vanaf museum de Kluis, een eenmalige historische wandeling met een oud-werknemer als gids over het prachtige terrein van Huize Padua. In het museum is op de bovenverdieping een overzichtstentoonstelling in beeld en geluid over een bijzonder hulp project van GGZ Oost Brabant in Roemenië. Op prachtige panelen met foto’s en tekst krijgt u een goed beeld van verleende hulp aan een Roemeense psychiatrische instelling en een medewerker aan dit project kan u nog meer vertellen. Ook is er een kleine collectie te zien van kunst van cliënten. Beneden in het museum is de vaste tentoonstelling van de broeders Penitenten, Huize Padua en de psychiatrie te bezoeken en extra nog de collectie devotionalia van Mieke Reijnen. We heten u van harte welkom bij een bezoek aan de Kluis.

Hoera....Geslaagd MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

Eelco Bekkers is geslaagd voor Commerciële Economie, op HBO niveau aan de Fonty’s Hogeschool in Eindhoven. Van harte gefeliciteerd!


KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Studiedag over Duurzaamheid in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Op donderdag 8 november a.s. Jaarlijks houdt de Provinciale Vrouwenraad een ochtend over diverse onderwerpen die vrouwen aangaan of interesseren. Deze ochtend heeft verschillende deskundige sprekers over duurzaamheid. Het wordt van meerdere kanten belicht. Duurzaamheid is zo belangrijk, dat we er graag met U over willen nadenken en discusseren. Het verloop van de dag is als volgt: Wij vertrekken met eigen auto’s om half 9 vanaf het St. Agathaplein/hoek Buskensstraat.

Ontvangst met koffie/thee half 10. Presentatie vanaf 10 uur. En een lunch daarna tot ongeveer 13 uur. Kosten € 10,- p.p. en reiskosten €4,- p.p. Opgave mogelijk tot maandag 29 oktober bij Bertheke Vloet, St. Agathaplein 61, Boekel, tel. 0492-325707.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Wie wordt onze nieuwe Prins van De Peeltuuters!!!!! Op zaterdag 3 november zal CV De Peeltuuters de nieuwe prins carnaval bekend maken.

Wie zal de opvolger worden van Prins Michiel en prinses Linda, die het afgelopen seizoen over het Peeltuuterrijk regeerden! Hier volgen de hints van de afgelopen weken en let op, natuurlijk ook weer een nieuwe hint! Hint 1: ”100% rood en wit”. Hint 2: ”Hij wordt elke dag rijk beloond”. Hint 3: ”Bij hem zitten we op het juiste adres, bij haar niet”. Hint 4: ”Carnaval vieren zit bij beiden in het bloed”. Hint 5: ”Ze hebben het allemaal perfect geregeld”. De hint voor deze week is: ”Ze bijten graag het spits af”. Let op! Deze week krijg je een formulier in de brievenbus waarmee je kan raden wie onze nieuwe prins wordt, zorg dat je het invult, zodat je kans maakt op een prijsje.

Wie kent Wie Heemkundekring St. Achten op Boeckel Foto 220 is een foto van de Dr. Ottowschool schooljaar 1969-1969. Ter gelegenheid van de opening van de school ?? Geen enkele naam is bij ons bekend.Bij voorbaat dank voor uw reacties. Voor een vergroting van de foto, bezoek onze website: www.heemkundeboekel.nl (onder de rubriek schoolfoto). Via deze site kunt u ons direct mailen met uw reactie. Ons mailadres is schoolfoto@heemkundeboekel.nl. Telefoonnummer van de heemkamer: 0492-329567 (zie openingstijden op onze website). Bedankt voor uw reactie: Marcel Gijsbers.


Speelkracht voor de speeltuinen op 30 oktober. U heeft vast al wel eens van ons gehoord, stichting De Speeltrein. Als stichting hebben we de aanleg en onderhoud van de speeltuinen voor Boekel en Venhorst op ons genomen. En met succes! Komt u maar eens kijken naar de nieuwe speeltuin

in de Lage Schoense, en zeer binnenkort bij de nieuwe speeltuin in Venhorst. Grotendeels is dit het fantasiche werk van vele vrijwilligers. En daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Onze vrijwilligers die zorg dragen voor het onderhoud van de speeltuinen, kunnen nog wat collega’s gebruiken. Kom eens vrijblijvend naar onze ledenvergadering op 30 oktober om 20.00 uur in de Perekker. Graag informeren wij u over de vele leuke werkzaamheden die de speeltuinen met zich meebrengen en laat de

Eeterij ‘t Ven te Venhorst

BUDGET MENU VOORGERECHT & WINTERS HOOFDGERECHT voor maar

€ 10.00

Eeterij ‘t Ven

Statenweg 81, 5428 NL Venhorst, tel. 0492-830316

kinderen in onze gemeente weer lekker spelen en bewegen in onze speeltuinen. Kijk voor meer informatie op www.despeeltrein.nl of volg ons op twitter!

berichten

Politie doet onderzoek naar plofkraak De politie doet onderzoek naar een plofkraak die woensdagochtend plaatsvond bij een bank aan het Sint-Agathaplein. Rond 2.50 uur kwam de melding binnen van een B E bij ReenI pinautomaat C H Top E N plofkraak die locatie. Met een onbekend geldbedrag zouden de verdachten er vervolgens in een blauwe auto vandoor zijn gegaan in de richting van de rotonde. De politie heeft sporenonderzoek verricht bij de bank en doet daarnaast een uitgebreid buurtonderzoek. Getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben worden opgeroepen zich te melden bij de politie in Veghel op 09008844.

LUNCHCAFÉ

Lunchcafé geopend: dinsdag t/m zondag 10.30 tot 17.00 uur keuken geopend tot 15.00 uur

High Tea vanaf 4 personen, alleen op reservering Twee uur lang: ONBEPERKT THEE diveres HARTIGE GERECHTEN, warm en koud diverse ZOETE GERECHTEN

€ 19.50 per persoon. Heeft u iets te vieren? Voor iedere gelegenheid hebben wij een passende aanbieding. NIA DOMO, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel, tel. 0492-321452


Grote Vrije Markt 4 NOVEMBER In Nia Domo Boekel van 9.30 tot 15.30 uur. Organisatie Heemkundekring Boekel Hebt u nog geen kraam gehuurd, doe het dan snel, er zijn er nu nog een aantal kramen. Altijd een gezellige markt met veel klantjes, goed bekend in de omgeving en een plezierige sfeer. Bel met Mien Rutten: 0492 323730 of 0623094179 (graag na 12.00 uur) of mail: a.rutten14@chello.nl

Ingezonden Brief GEFELICITEERD. De felicitaties aan het College van B & W van gemeente Boekel, maar speciaal Gemeenschaps Belang Venhorst (GBV) voor het behaalde resultaat wat betreft de geurproblematiek. GBV heeft het namelijk gepresteerd om de normen tijdens de raadsvergadering nóg scherper te krijgen dan wat het College, waar GBV toch ook deel van uit maakt, had voorgesteld. Dat is toch raar; je eigen College overrulen. Welke bijkomende belangen hebben hier gespeeld? De grondleggers van Venhorst waren grotendeels agrariërs. Het spreekwoord ‘omdraaien in hun graf’ zou hier zeker van toepassing kunnen zijn. Het is betreurenswaardig dat GBV zó omgaat met een bedrijfstak waarvan in gemeente Boekel 43% van de werkende bevolking inkomensafhankelijk is. In de direct omliggende plaatsen en ver daar buiten wordt nergens zo’n scherpe geurnorm gehanteerd als in Boekel nu; in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen ons willen voorhouden. Onder het mom van minder geur en betere volksgezondheid wordt de veehouderij in een hoek geplaatst wat absoluut niet terecht is. Voedsel is een essentieel onderdeel voor leven; voedselproducenten verdienen meer respect dan waar het Boekels College en coalitiepartijen ze nu plaatst. In dit blad schreef de DOP, die deel uitmaken van het College, dat als je terugkomt van vakantie door de veeindustrie kunt ruiken dat je Boekel nadert... Een paar maanden later staat in het Brabants Dagblad dat toerisme in heel Brabant toeneemt. Het is maar goed dat het Weekblad Boekel/Venhorst niet te ver verspreid wordt. Het College en de coalitiepartijen hebben door hun beleid nu in ieder geval wel bereikt dat terugdringing van geur

behoorlijk afgeremd wordt. Voor de veehouders zijn er n.l. veel minder mogelijkheden om bedrijfsaanpassingen/verplaatsingen te realiseren omdat door de extreem scherpere regels het financieel onhaalbaar wordt. De teloorgang van het Boekels buitengebied is hiermee ingezet. We zijn een mooie plattelandsgemeente en daar mogen we trots op zijn. Dit wordt nu te grabbel gegooid. Het beleid zal in de toekomst ook de kernen in negatieve zin raken. Jongeren zullen onvoldoende werk en dus vertier vinden en nog meer naar elders vertrekken met natuurlijk weer gevolgen voor plaatselijke ondernemers hun bestaansrecht. En zo is het cirkeltje rond. En dit alles om wat? Hopelijk geen eigenbelangen, dat zou politiekonwaardig zijn. De geurhinder in z’n totaliteit van veebedrijven is de afgelopen 10 jaar door diverse aanpassingen enorm gedaald. Helaas zal zich dat door dit besluit niet doorzetten. Het wordt voor ondernemers heel moeilijk hun bedrijf draaiende te houden met zo’n wispelturige overheid die om de haverklap andere inzichten heeft. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de huidige coalitiepartijen een antiveehouderij-sympathie toejuichen en zelfs daar waar mogelijk aanmoedigen. Men is de veehouderij liever kwijt dan rijk lijkt het. Laat men dat dan ook uitspreken en niet met flut-argumenten treiteren en om de pot heen blijven draaien. Hoeveel geld heeft het de gemeenschap, dus ook u als inwoner, dit jojobeleid al gekost en het nog gaat kosten? Boekelse coalitiepartijen na 2,5 jaar nog steeds gelukkig met elkaar; aldus de coalitiepartijen in ditzelfde weekblad. Veel veren werden er gestoken; één wil ik er uitlichten: de geplande uitbreiding van landschapspark Voskuilenheuvel. Het getuigt van fatsoen en respect als je plannen hebt om te bouwen of te ontwikkelen, je eerst de (directe) omgeving hiervan op de hoogte brengt en hun eventuele zorgen weg neemt of op zijn minst tegemoet komt. Eerst begrip kweken door duidelijke en eerlijke uitleg om vervolgens eventueel verder te ontwikkelen; dus zeg maar samen boeren met je buren of omgevingsbewust ondernemen. Maar moet je zeker als overheid hier niet het goede voorbeeld in geven? Als je een landschapspark aanlegt en je negeert de geluiden van direct omwonenden om vervolgens door de rechter te worden terug gefloten en je zegt als verantwoordelijk wethouder dat het ondertussen toch al is afgegraven!? Wat moet je als inwoners van gemeente Boekel hiervan vinden?? En als je dit dan ziet in de context van de College/coalitiebesluiten,

roept dat grote vraagtekens op. Bij meerderheid besluiten nemen lijkt democratie, maar is het niet altijd. Ik hoop echt dat de coalitiepartijen tot inkeer komen en er willen zijn voor álle inwoners. Hun prioriteit moet zijn dat álle inwoners van gemeente Boekel in harmonie met elkaar samenleven, maar niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Dan is héél de Boekelse samenleving gelukkig, dat heeft meer waarde dan alleen de coalitiepartijen. U hebt nog 1,5 jaar om dit te realiseren. Juist voor ik dit schrijven naar de redactie wil sturen lees ik in de editie van vorige week een artikel aangaande de geurverordening van enkele (?) leden van een werkgroep die het College heeft geadviseerd bij dit onderwerp. Hier wil ik een ander keer op ingaan. Reacties welkom r_gijsbers@planet.nl Vriendelijke groet, Ruud Gijsbers

Ingezonden Brief VERBINDINGSWEG UDEN, BEEK EN DONK. En geen randweg in Boekel, en ook niet in Erp nodig. Zo ook de randweg, 10 jaar heel veel tijd en geld aan besteed, jammer, College besteedt aan het volgende aandacht. Terwijl er Boekel al lang nog niet voor klaar is, en ook hopelijk nooit zal komen, en het zou Boekel in de kom dood maken, voor de ondernemer, winkeliers. College praat bij de Provincie voor een weg van A50 Uden de Velmolen, de Knoker, het Goor, de Aa, over Koks, over Boerdonk naar de grote rotonde, richting Helmond. 80 pro. bestaande wegen, waar alles op aan kan sluiten, zoals de Vliegbasis, Hemelrijk, industrie Boekel, Erp, Gemert, dus ook geen Randweg Erp. Ook heel belangrijk is dan de snelle verbinding naar Ziekenhuis, vanuit Boekel, naar Uden of Helmond, en regionale Brandweer snel ter plekke kan zijn. Laat de Provincie de weg aanleggen, zoals vermeld, dan hebben we een weg voor de toekomst, en de dorpen leefbaar blijven, wat heel belangrijk is. Het zou mooi zijn voor dit deel van Brabant, zoals de weg langs de het kanaal, en de Middenpeelweg, en midden in dat stuk van Brabant een geweldige aansluiting van alle Dorpen, en het vrachtverkeer ontwijkt alle Dorpen. SUCCES. J.v.Sleeuwen


JEUGDNATUURWACHT

Ingezonden Brief

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Na een welverdiende herfstvakantie is het weer de hoogste tijd voor een activiteit. Op 6 oktober hebben we herfststukjes gemaakt in de vorm van een spinnenweb. Ook werden er andere leuke stukjes gemaakt. De stukjes die je mee naar huis hebt genomen willen we laten zien tijdens de installatie van zondag 28 oktober in Nia Domo. Deze installatie duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Op zaterdagmiddag 27 oktober gaan we, op eigen gelegenheid, naar de groentenkwekerij van René Tielemans aan de Neerbroek in Boekel. René laat zien hoe hij via natuurlijke bestrijding, dus zonder chemische middelen, van lastige beestjes afkomt, die zijn groenten kunnen beschadigen. Graag tot zaterdagmiddag 27 oktober om 15.00 uur bij René Tielemans aan de Neerbroek 23a. Leiding jeugdnatuurwacht “de Knokert”

GEURBELEID BOEKEL. DRAMATISCH. Wat er afgelopen donderdag 4 oktober toch voor eigen Parochie gepreekt is, door de raadfracties, en die in het LOG wonen, allemaal afgunst, en er is bijna geen geur, zoals het er nu uitziet, het kan nooit goed gemeten worden, ook niet door het RIVM, maar de Politiek laat zich hierover intimideren. Op de eerste plaats, daar komt geen enkel agrarisch bedrijf meer bij, en zeker nu niet, met deze regelgeving, belachelijk met dit Geurbeleid dat de ondernemer + 50.000 euro extra gaat kosten. Maar de agrariërs die er nu wonen, worden met deze regeling, als ze hun bedrijf op orde willen hebben, houden, zeer beperkt voor de toekomst. En zeker ook voor alle bedrijven, in het buitengebied, die met deze regelgeving niet meer uit de voeten kunnen, dus verplicht te stoppen, dat is leuk met dit College, maar dramatisch, voor degenen die het treft, deze raadfracties denken niet

aan de crisis, voor gezin en bedrijf, dat ook in Boekel parten speelt. Er zijn in Boekel Politieke partij die denken, dat het leuk is bedrijfsmatig Boekel in de afgrond te laten verdwijnen, wat de regelgeving, en werkgelegenheid betreft, maar ook wat de Landbouw betreft, maar wel in is voor groen en natuur, wat alleen maar geld kost, en niets voor terug komt. Hoe moet het verder met het dorp Boekel, waar niemand van het college woont, en veel extra geld kost,in deze crisistijd. Meerderen van Boekel denken dat de Provincie in moet grijpen voor een grootschalige herindeling, anders komt er niets van terecht. Het College besteed ttoch alles uit aan Gemeentes die wel voldoende gespecificeerd personeel hebben, zo wordt de ondernemer van het kastje naar de muur gestuurd, en zeer veel geld kost, raad denk waar je mee bezig bent. J.v.Sleeuwen

Vermist: Calimero In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 oktober is een geboortebord in de vorm van Calimero uit onze tuin aan de Bosberg in Boekel verdwenen. Aangezien het hier gaat om een dierbaar familiebezit, zouden wij dit bord graag weer terugzien. Mocht je weten waar het is, dan verzoeken we je vriendelijk het bord weer bij de rechtmatige eigenaar terug te brengen of contact op te nemen met de redactie van dit weekblad.

Maak een afspraak voor een gehoortest.

Op de volgende dagen is een gediplomeerd audicien aanwezig: dinsdag 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 14.00 - 20.00 uur Schansoord 58a , 5469 SH Erp


Menu Provence 3 gangen € 24,50

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Gegratineerde Franse uiensoep of Plateau campagne; bospaddenstoelen in roomsaus, pata negra ham en boerenpaté of Cocktail van gerookte zalm en rivierkreeftjes met klassieke cocktailsaus of 6 wijngaardslakken met kruidenboter ****** Doradefilet met gamba’s en aïoli of Beenhammetje met rode wijn jus of Scholfilet met truffelsaus of Black Angus biefstuk met paddenstoelensaus ******

Vacherin van caramelo crunch ijs, brownie, Meringue, slagroom en karamel of Kaasplankje met 3 Franse kazen of Crème Brulée Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de a la carte kaart tevens diverse vis– en wildgerechten Telefoonstraat 43, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Uitbreiding vergoedingen dieetadvies Dieetadvies wordt sinds januari 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben dieetadvies door een diëtiste opgenomen in hun aanvullend pakket. Zo heeft CZ 2 uur dieetadvies opgenomen in het aanvullende pakket voor alle ziektebeelden. Onlangs heeft het College van Zorgverzekeraars besloten dat behandeling door de diëtist toch wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor onderstaande ziektebeelden. Hiervoor geldt geen eigen risico. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Wanneer heeft u recht op vergoeding vanuit het basispakket? • u heeft een hoge bloeddruk • u heeft een hoog cholesterol • u heeft een hart en vaatziekte • u heeft overgewicht en een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol • u heeft ernstig overgewicht (ook voor kinderen) • u heeft COPD • u heeft diabetes

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met me opnemen. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven. Gevestigd binnen Kring-apotheek Boekel, Kerkstraat 35, Boekel. Tel. 0485-213899 of mobiel: 06-16710806.

Goederen- & dienstenveiling Raad mee naar de opbrengst van de veiling en win! Op 27 oktober is de 4e goederen- en dienstenveiling van Harmonie EMM en CS de Knöllekes. Vele schitterende kavels zijn beschikbaar gesteld door ondernemend

Boekel en particulieren. Tijdens deze avond is er ook een prijsvraag. Want u kunt mee raden naar de totaalopbrengst van de veiling op deze avond. Dus het bedrag wat alle kavels in totaal hebben opgebracht. Aan het einde van de avond wordt het bedrag bepaald, wanneer alle kavels zijn geveild. De prijs voor deze prijsvraag is een waardebon van € 100,- voor een heerlijk diner bij Porte de Provence. Deze waardebon is geschonken door Porte de Provence. Wilt u meedoen aan deze prijsvraag? Dat kan! U hoeft enkel maar het onderstaande antwoordstrookje volledig in te vullen en op zaterdag 27 oktober vóór 20.00 uur in de daarvoor bestemde bus in te leveren. Direct na sluiting van de veiling wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. De persoon die het dichtst bij de opbrengst zit is de winnaar.

========Deelnameformulier prijsvraag Goederen en dienstenveiling 2012======== Naam:................................................................................................................................... Adres:................................................................................................................................... Het opgehaalde bedrag is volgens mij: € ..........................................................................

Inleveren voor 20.00 uur op zaterdag 27-10-2012 bij Nia Domo. U dient tijdens de bekendmaking aanwezig te zijn. Anders vervalt uw prijs en gaat deze over naar de volgende deelnemer die het dichtst bij het bedrag zit.

drukwerk UW

ONS UITGANGSPUNT OOK IN 2012

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

GEBOORTE, HUWELIJK of JUBILEUM! daarvoor een passende kaart? Op zoek naar een nieuwe HUISSTIJL of BROCHURE?

AKTIE*

dames knippen € 10.00

Uw CLUBBLAD gekopieerd? Kleurenprint of zwart/wit? A4- of A3 formaat? Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Kom dan eens langs en bespreek deze met ons. Wij helpen u op graag verder op weg!

Wij zijn ook in de avonduren open en we komen ook bij u thuis knippen! Deze aktie is geldig van 22 oktober t/m 4 november 2012

De Vlonder 10 5427 DC Boekel T 0492 32 21 40 F 0492 32 42 45 E boekeldruk@planet.nl


Sfeervolle Kerstmarkt GGZ Oost-Brabant Huize Padua GGZ Oost Brabant Huize Padua houdt donderdag 13 december haar jaarlijkse kerstmarkt in het sfeervolle park op het terrein van Huize Padua aan de Kluisstraat 2 te Boekel. Op de markt worden sfeervolle kerstdecoraties van hout, metaal en natuurlijke materialen verkocht onder andere gemaakt door cliënten op de activiteitenbegeleiding. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, eetkramen en er is volop muziek. Wilt u een kraam huren? Particulieren worden in de gelegenheid gesteld een kraam te huren op de kerstmarkt om hun kerst- en/of sfeerartikelen aan te bieden. Kramen (1 kraam per reservering) kunnen vanaf maandag 8 oktober worden gereserveerd tussen 9.00 – 12.00 bij de afdeling Vrije Tijd. Deze is bereikbaar op tel; 0492-846124. De kosten bedragen € 30,- per kraam, dit is incl. € 10,- borg.

Als je niet weg kunt Aangezien de woningmarkt op dit moment zo slecht is, zijn er veel mensen die noodgedwongen bij elkaar blijven, terwijl ze eigenlijk niet meer verder kunnen met elkaar. Je wilt scheiden, je hebt alles in gang gezet, maar je huis verkopen lukt niet, en een extra huis huren voor een van beiden is te duur. Het is logisch dat spanningen dan oplopen. Je wilt tenslotte niet voor niks uit elkaar!! Toch zijn er wel wat tips te geven hoe je deze lastige periode kunt “overleven”: - zorg dat je elkaar niet teveel hoeft tegen te komen (ga vaker weg als de ander thuis is, wel van tevoren overleggen hierover) - splits bankrekeningen, zorg voor gescheiden post en beveilig je mail en/of sms - respecteer elkaars privacy - zorg dat je eigen ruimte hebt om je in terug te trekken - maak afspraken over was, boodschappen, huishouden, financiën - verdeel de taken zodanig dat je niet teveel hoeft samen te werken - plan tijd om met elkaar te praten als kinderen afwezig zijn - ga om beurten een weekend weg (naar

familie bv.) om de batterij op te laden - laat aan de kinderen zien dat je van hen houdt en laat de andere ouder heel, beschadig de band tussen de kinderen en de ouder niet! Overleg ook als er een feestje is, waar jullie beiden voor zijn uitgenodigd. Misschien kunnen jullie samen gaan, misschien is het beter om apart te gaan. Alcohol kan ook een negatieve uitwerking hebben (je zegt misschien meer dan je zou doen zonder alcohol). Mijdt mensen die je uit de tent lokken. Er zijn altijd mensen die het wel grappig vin-

den als jij uit de school klapt over jullie relatie, en hoe onredelijk je ex-partner is. Zoek de juiste vrienden op, mensen die geen olie op het vuur gooien maar die je steunen, liefst zonder partij te kiezen. Ouders en familie zijn niet altijd de beste steun, omdat zij zelf soms ook gekwetst zijn door de scheiding. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

OPROEP namens SCHIETBAAN SWINKELS!

Geachte gast / kleiduivenschutter Helaas moeten wij u melden dat ons bedrijf/schietbaan voor de tweede keer in twee jaar tijd is getroffen door brandstichting. In de nacht van 5 op 6 oktober om 2.00 uur. Deze keer is dit echter duidelijk op camerabeelden vastgelegd! Deze beelden zij nu in handen van de politie/rechercheonderzoek. Wij hopen op uw begrip, dat de komende tijd ons servicepeil misschien niet zo zal zijn als dat wat u van ons gewend bent. Ondanks alles zullen wij ons uiterste best doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken! Maar nu vragen wij u om HULP! Wij zijn op zoek naar nog meer aanknopingspunten die dit misdrijf zullen oplossen. Enig idee, iets gehoord, gezien, tips of opmerkingen, meld dit a.u.b. Dit kunt u ook anoniem doen. Wij danken u voor uw begrip en medewerking! Team Schietbaan Swinkels: Eric Swinkels 06-54695147 Marc van der Linden 06-50253775 Ralph van Erp 06-24676769 Bart Rijnen 06-83234617

Politie algemeen 0900-8844 Meld misdaad anoniem 0800-7000 www.meldmisdaadanoniem.nl


Dag van de Mantelzorg Op zaterdagmiddag 10 november organiseert De Mantelzorgwinkel voor de 4e keer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden de mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Uden en Veghel in het zonnetje gezet omdat zij geheel belangeloos zorgen voor een naaste die ziek, gehandicapt of op leeftijd is. Deze middag bent u als mantelzorger welkom van 14.00-17.00 uur bij partycentrum Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel.

Wethouder Henri Willems opent de feestelijke middag waarna het programma start. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors uit Boekel en de regio: U kunt deelnemen aan diverse creatieve en actieve workshops en ontspannende activiteiten. En als afsluiting verzorgt popkoor Sprightly een swingend optreden, onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze middag krijgen de gasten de Mantelzorgpas en de bijbehorende Mantelzorgmap uitgereikt. Elke mantelzorger kent de vraag wat er gaat gebeuren met

hun naaste als zij zelf uitvallen. In samenwerking met Pantein en Brabantzorg heeft De Mantelzorgwinkel ondersteuning geregeld voor deze situatie. Tijdens deze middag wordt hier uitleg over gegeven. Bent u mantelzorger en wilt u graag komen, meldt u zich vóór 5 november aan bij De Mantelzorgwinkel via tel. 0413334780 of info@demantelzorgwinkel.nl.

GGD lanceert nieuwe website voor reizigers Zo’n 40 procent van alle reizigers gaat onbeschermd op reis, met soms zeer vervelende en ernstige medische gevolgen. Om hen beter voor te lichten, lanceerde de GGD de website www.ggdreisvaccinaties.nl. De praktische en overzichtelijke website biedt een schat aan professionele informatie en handige tips over gezondheid over de hele wereld. Want elk land heeft immers z’n eigen gewoonten, hygiëneregels en eetcultuur. Kijk hiervoor op de handige site www.ggdreisvaccinaties.nl/ De site is een gezamenlijk initiatief van 6 Zuid-Nederlandse GGD’en, waaronder de GGD Hart voor Brabant. Zowel de vakantieganger, zakenman of stagiair vindt er alles op het gebied van gezond reizen. Of het nu gaat om aanbevolen en verplichte vaccinaties ter bescherming tegen nare ziektes zoals malaria, Hepatitis A, diarree of dengue, of handige tips rondom veilig vrijen, buitenlands eten of veilig en schoon drinkwater: het staat er allemaal op. Net zoals wetenswaardige reisartikelen en gezondheidsadviezen per land, inclusief informatie over politieke onrust of een natuurramp. Er is ook gedacht aan bijzondere reizigers zoals kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen of andere medische problematiek (zoals reuma, HIV, een immuunstoornis of diabetes). Verder staan er actuele berichten op over gezondheid in de wereld én kunnen bezoekers via de site een afspraak plannen met een adviseur van de GGD voor de noodzakelijke inentingen. De artsen en verpleegkundigen geven reizigers een passend en actueel advies op maat voor alle reisbestemmingen ter wereld. Of dit een vakantiereis naar Turkije is, een stage in Maleisië, een zakenreis naar Brazilië, of een emigratie naar Kenia: voor elke reiziger heeft de GGD passend advies op maat. De GGD adviseert iedereen om goed voorbereid op reis te gaan. (Ver) buitenlands avontuur boeken? www.ggdreisvaccinaties.nl bezoeken!Sport KBO Bridge Boszicht Uitslag 19 oktober: 1 Echtp. Aalbregt 68.23% 65.83% 2 Dames v.d.Elzen-Biemans 3 Brp Kruter-v.d.Nieuwenhuizen 57.81% 4 Brp. v.d.Elzen-Manders 54.69% 5 Echtp v.Boxtel 53.65% Voor info bellen Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Hockeyclub Boekel Dames 2 en Dames 3 voor de camera Marlous v.Schijndel en Merel Klaassen, 2 leden van Hockeyclub Boekel, hebben

Berichten

begin september een teamfotodag georganiseerd op Hockeyclub Boekel. Ieder jeugdteam van de hockeyclub is die dag op de foto gezet, zodat op de website actuele foto’s staan. De komende weken worden de foto’s van de teams ook in Weekblad Boekel & Venhorst gepubliceerd. Nu zijn Dames 2 en Dames 3 aan de beurt.

Wieler Toer Club Boekel De allerlaatste rit van het seizoen. Die reden we afgelopen zondag met 34 man. Er was een mooie temperatuur voorspeld, alleen dat zou pas in de namiddag zijn. Toch konen we genieten, vooral van al die mooie herfstkleuren. Onze chauffeur van de dag, Toon, heeft dan ook mooie foto’s

Dames 2: Boven vlnr: Kim Smits, Carlijne v.d.Velden, Berdien v.d.Berg, Juul Cramer, Annelieke v.d.Linden, Anja Driessens, Anke Kluijtmans. Onder vlnr: Babs Dickhaut, Sanne Jongsma, Joyce v.d.Velden, Emma Broekhuizen, Linda v.Bommel, Linda v.Mierlo. Niet op de foto: Yoerike Rijkers

Dames 3: Boven vlnr: Anne Grether, Anne Mortier, Greetje Manders, Lobke v.d.Elzen, Anke Swinkels, Lindy Smits, Nikki Cremers, Willeke v.Uden, Coach Sander. Onder vlnr: Hilde v.d. Ven, Carolijn Jansen, Milou v.d.Ven, Aukje Elbers, Babs Janssen, Marleen v.Tiel, Lisa Vos. Foto’s: Merel Klaassen

onderweg gemaakt. We hadden in Herpen onze koffiepauze. Er werd stevig gekletst, wat mopjes getapt en natuurlijk flink koffie geleut. Na de pauze, we reden in peloton over een rotonde, werden we opgeschrikt door een automobilist die zijn wagen in het peloton stuurde. Wegafzetter Jos kon hem maar net ontwijken. Wat had die een haast. Het tempo werd goed hoog gehouden, daarom stonden we om 10 voor twaalf alweer in Boekel. Volgende week wordt de koppeltijdrit gereden. We worden om kwart voor 9 verwacht, zodat om klokslag 9.00 uur het eerste koppel kan vertrekken. Tot volgende week. P.da Leuse

Prijskaarten BOND van OUDEREN Uitslag 15 oktober RIKKEN 1 Cor Verbakel 2 Toon v.d.Ven 3 Piet v.d.Braak 4 Harrie Donkers 5 Anny Verwegen 6 Antoon Delissen JOKEREN 1 Suzan v.d.Ven 2 Erna Verstegen 3 Zus Vesters

110 pnt. 99 pnt. 98 pnt. 74 pnt. 54 pnt. 53 pnt.

247 pnt. 44 pnt. 42 pnt.

Evenementenkalender 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel 2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst 1 december: Country en line dansavond in MFC de Horst 23 december Kerst- en huldigingsconcert Echo der Peel en Imémato


Sport Nog een avondje discoskaten We zien jullie graag weer op het St. Agathaplein voor nog een avondje discofun op vrijdag 26 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Mocht deze avond uitvallen omdat het regent, dan wordt het discoskaten verschoven naar de volgende vrijdag 2 november. Kijk bij slecht weer op 26 oktober op onze website.

NB: Beste ouders, wij willen u erop attenderen dat het discoskaten plaats vindt óp het St. Agathaplein. Er wordt geen toezicht gehouden op parkeerplaatsen, pleintjes of wegen in de buurt van het plein. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom op het plein, maar graag wel op skates, of bijvoorbeeld waveboard, of step. Info: www.skeelergroep.nl / 06-20430257. Tot ziens! Schaats- & Skategroep Boekel

Ponyclub St. Josef Afgelopen zondag 20 oktober zijn er wedstrijden geweest in Mariaheide. Van ponyclub St. Josef waren daar Silvia

Berichten

Rijkers met Silver en Sanne Christiaans met Isolde aanwezig. Silvia haalde 171 en Sanne 162 punten. Helaas vielen beide dames buiten de prijzen, maar het was wel leerzaam en de volgende keer beter.

PHV Dennelust Alweer lof voor Eric en Bart Vrijdag 12 oktober was het zover dat Eric v.Lieshout met zijn Mechelse herder Bart voor de derde keer in 1 jaar tijd voor een certificaat voor politiehonden naar de keuring moest. Na het behalen van certificaat politiehond 1 en 2 allebei met lof, gingen zij naar Geldrop voor het certificaat object bewaking. Na de inschrijving bleek dat Eric en Bart de enige combinatie waren die voor deze discipline opgingen en de andere 8 combinaties waren daar voor het certificaat PH 1. In vergelijking met PH 1 en PH 2 zijn er enkele wezenlijke andere oefeningen bij de discipline objectbewaking nl. de loopplank, de tunnel, de overval en het surveilleren. Bij de loopplank moet de hond eerst een open trap van ± 2 meter op lopen, die ongeveer 2 meter hoog is, daarna over een loopplank van 5 meter lopen en daarna weer een via een schuine wand naar beneden, dit alles moet op commando van de baas gebeuren terwijl deze niet mee loopt over deze attributen omdat deze maar 50 cm breed zijn. Na de loopplank volgt de tunnel, bij deze oefening moet de hond door een donkere buis van 50 cm doorsnee en minimaal 5 meter lang lopen en aan de achterkant dicht gehangen met in dit geval kunstgras. Ook dit moet weer op commando van de baas gebeuren. Bij de oefening surveilleren moet de hond aan een lijn van ongeveer 5 meter, 2 voorwerpen in een bos opzoeken welke volledig onzichtbaar zijn verstopt, dus dit moet 100% op zijn reukvermogen gebeuren, wanneer de hond een voorwerp heeft ge-vonden mag hij echter het voorwerp en de omgeving niet beschadigen (i.v.m. sporenonderzoek van de politie). Bart had deze oefening goed onder de knie, want bij elk voorwerp wat hij vond ging hij rustig liggen. Het laatste onderdeel van deze oefening is het opsporen van de persoon die deze voorwerpen heeft verstopt, de dief dus. Hierbij moet de hond d.m.v blaffen aangeven waar deze persoon staat. Ook dit was voor Bart een peulenschil. De laatste extra oefening bui-

ten alle andere standaardoefeningen is de overval. Hierbij loopt de geleider met zijn hond langs een bosrand van waaruit een boef plotseling tevoorschijn komt en de geleider aanvalt. De hond moet zonder commando de aanval inzetten op de boef. Nadat de boef de aanval staakt moet de hond op commando van de baas loslaten. Wanneer de baas dan even uit het zicht verdwijnt probeert de boef te vluchten en moet de hond dit wederom zonder commando verhinderen. Dit waren in het kort de extra oefeningen, maar de keuring bestaat nog uit een 10-tal oefeningen meer dit blijkt ook wel uit het feit dat op bijna alle onderdelen van iedere oefening 5 punten te behalen zijn, zo dat er in totaal bij objectbewaking 406 punten te behalen zijn. Dit is ook de reden dat zo’n keuring een hele dag in beslag neemt. Om 18.00 uur werden de punten door de voorzitter van de keuringscommissie bekend gemaakt. Hieruit bleek dat Eric en Bart 401 punten hadden behaald en zodoende het 3e certificaat met lof mee naar Boekel mochten nemen. Wij wensen Eric en Bart en de rest van de leden van PHV Dennelust nogmaals proficiat met dit mooie resultaat. Mochten er n.a.v dit bericht mensen zijn die denken, dit zou ik ook wel eens willen zien, u bent van harte welkom op ons oefenterrein aan de Putakker (motorcrossterrein) te Boekel op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 21.00 uur en op zondagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur . Een supporter


14.45 u 13.00 u

lu b

Boekel Sport 2 - Gemert 4 Bruheze 2 - Boekel Sport 3 Volkel 3 - Boekel Sport 4 Boekel Sport 5 - Schijndel 8 Erp 8 - Boekel Sport 6 Heeswijk 6 - Boekel Sport 7 Boekel Sport 8 - Handel 3 1Boekel Sport Da1 - Rhode Da 1 Boekel Sport Da2 - WHV Da 1

el

Programma 27 oktober: Boekel Sport B3 - Erp B3 Boekel Sport C2 - ASV ‘33 C2

13.00 u Boekel Sport C4 - DVG C2 Boekel Sport MC1 - Constantia MC1 13.00 u Boekel Sport MC2 - JVC Cuijk MC1 11.45 u Boekel Sport D2G - Rhode D2 13.00 u 11.45 u Boekel Sport D4 - Handel D1 Boekel Sport D5 - Rhode D5 11.45 u Boekel Sport E1G - Vitam E2 10.30 u Boekel Sport E4 - SCMH E1 10.30 u Boekel Sport E5G - Blauw Geel ‘38 E13 10.30 u Boekel Sport E7G - Boerdonk E1G 10.30 u Boekel Sport F2 - Blauw Geel ‘38 F3 09.30 u Boekel Sport F3 - Irene F1 09.30 u Boekel Sport F4 - Rood Wit ‘62 F7 09.30 u Boekel Sport F5 - Rhode F9 09.30 u Gemert B1 - Boekel Sport B1 24 okt., 19.00 u Gemert A4 - Boekel Sport A3 15.00 u NWC B1 - Boekel Sport B1 15.30 u Erp C1 - Boekel Sport C1 12.15 u SV Milsbeek C2G - Boekel Sport C3 13.00 u Blauw Geel ‘38 D2 - Boekel Sport D1G 11.30 u WEC D4M - Boekel Sport D3 09.30 u Hapse Boys MD1 - Boekel Sport MD1 11.00 u ELI E1G - Boekel Sport E2G 11.00 u Erp E3 - Boekel Sport E3 09.15 u Milheezer Boys E2G - Boekel Sport E6G 11.15 u Venhorst E4G - Boekel Sport E8 09.00 u DVG F5 - Boekel Sport F6 10.30 u Berghem Sport F2 - Boekel Sport F1 09.00 u Odiliapeel Vet - Boekel Sport Vet17.00 u Programma 28 oktober: 1Boekel Sport 1 - Avesteijn 1 14.30 u

ek Bo

Boekel Sport maakt zich op voor topper Boekel Sport heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden op de topper van komende zondag. In 4G staat de periodetitel op het spel. Avesteijn uit Dinther is koploper met 18 pnt en Boekel Sport staat er ééntje achter. Vanaf half drie is de wedstrijd op sportpark de Donk te aanschouwen. Nieuwe shirtsponsor Gerold Verwegen van Autocentrum Boekel heeft nieuwe shirtjes gesponsord voor Boekel Sport F5. Autocentrum Boekel is al jarenlang trouwe bordsponsor van Boekel Sport. De ondernemer wil nu ook dat de regio hem leert kennen en is daarom de kleine talenten van de Boekelse voetbalclub gaan sponseren. Het werpt wel zijn vruchten af want de F5 staat op een knappe tweede plaats in de competitie. Uitslagen 20 en 21 oktober: Boekel Sport A1 - MULO A1 5-0 Boekel Sport B2 - Stiphout Vooruit B1 0-3 Boekel Sport C1 - Erp C1 4-3 Boekel Sport C1 - Erp C1 4-3 Boekel Sport C3 - Leunen C3 17-1 Boekel Sport D4 - Erp D2 0-6 Boekel Sport D4 - Erp D2 0-6 Boekel Sport E7G - Fiducia E3G 9-2 Bavos E3 - Boekel Sport E8 20-0 SC St Hubert MB1 - Boekel Sport MB1 0-6 Boekel Sport MC1 - Achates MC1 3-0 Boekel Sport 2 - Avanti 2 7-0 Boekel Sport 3 - Dijkse Boys 2 11-0

Berichten

Ju do -c

Sport

11.00 u 12.00 u 12.00 u 11.00 u 10.00 u 12.00 u 11.30 u 12.00 u 12.00 u

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op zondag 4 november organiseert Judoclub Boekel haar jaarlijkse Regiotoernooi en Clubkampioenschappen. Zoals ieder jaar zal sporthal De Burcht in Boekel het decor zijn van dit spektakel. Regiotoernooi, aanvang 09.30 uur. Boekelse judoka's nemen het op tegen judoka's uit de regio in verschillende klassen Clubkampioenschappen. aanvang 14.00 uur. Boekelse judoka's strijden onderling om de prijs van Clubkampioen. In verschillende categorieën zal er gestreden worden om deze felbegeerde prijs. Ook zal er een stijlprijs toegekend worden (voor de mooiste worp) Kom op zondag 4 november massaal naar sporthal De Burcht om te genieten van dit judospektakel. De judoka’s zullen zonder meer hun beste beentje voorzetten, maar wat extra steun van het publiek is natuurlijk altijd welkom. Bent u zelf niet bekend met judo, maar bent u wel nieuwsgierig, loop dan deze zondag gerust een binnen om een kijkje te nemen hoe het er aan toegaat. Voor meer informatie: www.judoclubboekel.nl Tot zondag 4 november. Het bestuur

ANGO PRIJSKAARTEN 17 oktober RIKKEN 1. Bert v.d.Biggelaar 2. Andre v.Bergen 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Thea v.d.Valk 3. Willy v.Mierlo

45 pnt. 34 pnt. 29 pnt. 81 pnt. 73 pnt. 1 pnt.


Sport Help de vogels de winter door! En sponsor hiermee badmintonclub ’t Veertje. De komende maanden wordt het weer kouder en hebben de vogels buiten, zoals de meesjes, kwikstaartjes en roodborstjes een moielijk periode om aan voldoende voedsel te komen. Jeugdleden van badmintonclub ’t Veertje komen daarom op zaterdag 27 oktober tussen 10.15 en 15.00 uur bij u langs om vogelvoedselstrengen te verkopen. Een vogelvoedselstreng bestaat uit 1 zakje zonnebloemzaad, 1 zakje ongepelde pinda’s, 1 zakje gepelde pinda’s en een mezenbol. Deze vogelvoedselstreng kost €3.25. Met het kopen van een streng helpt u de vogels de winterse koude dagen door en sponsort u de jeugd van badmintonclub ’t Veertje. De jeugdleden bezoeken op hun route bijna alle straten binnen de bebouwde kom van Boekel.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Dames 1 - PSV Handbal 2 24-21 Programma zaterdag: Heren 1 - WHC 1 20.45 u Jongens B2 - Handbal Someren B1 14.45 u Jongens C1 - MHV ‘81 C1 12.30 u DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 11.10 u Meisjes B3 - Lido B1 13.30 u D-jeugd 1 - Tremeg D2 10.00 u D-jeugd 2 - KPJ Beek en Donk D1 10.50 u D-jeugd 3 - E.H.V. D1 11.40 u

Berichten

Programma zondag: Handbal Someren 2 - Heren 2 15.45 u Heren 3 - Niobe 2 12.30 u Heren 4 - Jupiter ‘75 2 13.45 u 13.00 u VSV Olympus 1 - Dames 1 Zephyr 2 - Dames 2 09.00 u Bouwc. HA1 - Heren A-jeugd A1 12.50 u Heerle DA1 - Dames A1 11.50 u Dames A2 - Swift DA1 15.00 u Apollo DB1 - Meisjes B2 14.15 u MBDE/De Sprint DC1 - Meisjes C1 10.30 u Dames HABO ’95 leveren een degelijke prestatie af tegen PSV2 Met de herinnering aan de nipt gewonnen bekerwedstrijd tegen PSV2 in het vorige seizoen nog op het netvlies begon HABO geconcentreerd aan de wedstrijd. Een goede dekking van HABO maakte het de tegenstander lastig om door te komen naar de cirkel en daarbij dan een vlot scorende Irene Hanenberg die naar hartenlust mocht uithalen. Tot 3-3 bleef PSV nog in het spoor, maar daarna stoomde HABO rap door naar 9-5 en 10-6. Tot op dat moment leek er niets aan de hand voor HABO, maar verlies aan concentratie en slordig balverlies voorin gaven PSV de kans om zich terug te boksen in de wedstrijd. De voorsprong smolt als sneeuw voor de zon en de rust kwam met een totaal onverwachte 12-12. Maar anders dan vroeger kan HABO nu toch gemakkelijker de mentale veerkracht opbrengen om een wedstrijd naar haar hand te zetten. Met een geweldige verdediging onder aanvoering van een sturende en corrigerende Linda Prijs, die zich in korte tijd een stevige plek in het team heeft verworven en met een zeer aanwezige Kim Klokgieter weer onder de lat, na een langdurige afwezigheid door blessures, wist HABO met sterk en gevarieerd spel uit te lopen naar een 2116 voorsprong. Absolute uitblinker in deze fase was Moniek Peters die met een serie belangrijke doelpunten het verschil maakt. Aan het eind had ze 7 treffers achter haar naam: een bijna perfecte score. Dat in de slotfase PSV nog enigszins terug wist te komen is alleen voor de statistiek van belang: het resultaat was geen moment meer in gevaar. Eindstand 24-21. Scores HABO: Moniek Peters (7), Irene Hanenberg (6), Yvonne v.d.Rijt (3), Rieneke v.d.(2), Mirjam v.d.Elzen (1), Jesse Peters (1), Meike Vermeer (1), Alice van der Horst(1), Linda Prijs (1), Karin van de Boogaard(1). Heren 1 ontvangt WHC uit Den Haag Na de succesvolle competitiestart 2 weken terug tegen BFC uit Beek (32-23 winst),

spelen onze heren zaterdag de tweede wedstrijd van dit seizoen. Ditmaal komt WHC uit Den Haag op bezoek, dit team speelde vorig jaar lange tijd om het kampioenschap in de tweede divisie en eindigde uiteindelijk als derde. Een zware tegenstander dus waarbij onze heren alle steun kunnen gebruiken. Iedereen die geïnteresseerd is in een mooie pot handbal is aanstaande zaterdag welkom in sporthal de Burcht, de wedstrijd start om 20.45, tot zaterdag! Loterij Tijdens de wedstrijd van Heren 1 wordt een loterij gehouden. De loten kosten € 1,en 6 loten voor € 5,- en er is een prachtige boodschappentas met inhoud te winnen! 17 november 2012 Feest met Ballen Door groot succes wordt er op 17 november alweer de 3e editie van het “Feest met Ballen” georganiseerd. Samen met volleybalclub Unitas organiseert Habo'95 dit feestje waarbij sport en gezelligheid centraal staan. Op deze avond spelen beide verenigingen diverse thuiswedstrijden, rondom deze wedstrijden wordt wederom extra promotie verzorgd. Na de wedstrijden wordt de avond voortgezet in de kantine waar nog een gezellig feestje gebouwd wordt. Het programma is als volgt: Unitas Heren 1 - Civitas 17.00 u Unitas Dames 1 - Lievoc Liesse 19.00 u Habo ‘95 Heren 1 - Sittardia (Sittard) 20.45 u Feestavond met dj’s Fred en Ed! 22.00 u Iedereen is hierbij natuurlijk zeer welkom, zorg dat je erbij bent!

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Eindemaand oktober 2012: 1 Johanna v.d.Elzen; 2 Jo Hendriks; 3 Harrie Coppens; 4 Jos v.d.Boom; 5 Pieta v.d.Velden; 6 Miet v.Dijk; 7 Mari v.Haandel; 8 Sjaak v.d.Rijt; 9 Tonnie Thomas; 10 Theo Versteegden; 11 Frans Vesters; 12 Benny Vesters; 13 Toon Constant; 14 Fien Geerts; 15 Jan v.d.Elzen Neerbroek; 16 Truus v.d.Vondervoort; 17 Mientje Coppens; 18 Betsie v.Doren; 19 Jan v.Dijk; 20 Karin v.d.Ven; 21 Martien v.Doren; 22 Antoinette Swinkels; 23 Leen Emonds; 24 Sjef v.d.Vondervoort; 25 Ad Houtman; 26 Wim v.Rijbroek; 27 Gerarda v.d.Ven; 28 Maria School; 29 Toon Peters; 30 Piet v.d.Braak; 31 Betsie Verbrugge; 32 Jo v.d. Braak; 33 Dinie Houtman; 34 Anny Peters; 35 Grard School; 36 Berta Bevers.


VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 20 en 21 oktober: Venhorst 1 - Blauw Geel ‘38 1 1 2-3 FC Uden 3 - Venhorst 4 4-2 Venhorst 5 - De Willy’s 4 4-5 2-3 Dames St. Hubert 1 - Venhorst 2 Programma 27 oktober: Vet. SCMH - Venhorst Programma 28 oktober: Festilent 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - SV Oostrum 2 11.00 u VCA 2 - Venorst 3 11.00 u Venhorst 4 - Fiducia 2 13.00 u Venhorst 5 - Hapse Boys 7 10.30 u Dames Venhorst 2 - SES 2 10.00 u Venhorst 1 - Blauw-Geel’38 1: 2-3 Na een voortreffelijke start in de competitie speelde Venhorst 1 zondag voor de beker tegen hoofdklasser Blauw-Geel’38 uit Veghel. Weer enkele niveau’s hoger dan de derdeklassers waartegen Venhorst normaal gesproken speelt. Onder een mooi nazomerweertje hield Venhorst goed stand tegen de hoger aangeslagen tegenstander, sterker nog, de eerste goede kans was voor Venhorst, maar de prima kopbal van Luuk v.d.Boogaard eindigde op de lat. Even later verrichtte Luc Peters een knappe redding met de voet op een doorgebroken Veghelse speler. Na een half uur was het dan toch raak voor Venhorst: na een diepe bal op Tom v.d.Boogaard vond deze Dirk Bevers voor een knappe combinatie die vervolgens door Tom afgerond werd in de verre hoek, 1-0. In de 40e minuut maakte Blauw-Geel gelijk door uit een afgeslagen bal knap binnen te schieten in de uiterste hoek, 1-1. Enkele minuten voor rust maakte Blauw-Geel zelfs de 1-2 door uit een vrije trap de bal in de rechter bovenhoek binnen te schieten. Werd Venhorst hierna onder de voet gelopen? Echt niet: In de 2e helft schoot Tom v.d. Boogaard al na 5 minuten gevaarlijk, maar over het doel en 10 minuten later tikte Luc Peters een fraaie Veghelse bal uit de kruising. In de 70e minuut leek de wedstrijd beslist, toen Blauw-Geel na een rommelige situatie voor het Venhorstse doel de 13 binnen tikte. Venhorst wilde zich echter niet gewonnen geven en bleef voetballend overeind. In de 85e minuut werd de strijdlust beloond, toen Luuk v.d.Boogaard een gestopt schot van Thijs v.Sleeuwen alsnog omzette in een doelpunt, 2-3. In de bloedstollende slotfase kreeg Venhorst nog enkele kansen, o.a. na goed doorzetten van

Berichten

Wout Kanters en Tom v.d.Boogaard. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 2-3 nederlaag, maar zowel de staf, de spelers als de supporters waren tevreden met de geleverde prestatie. Volgende week spelen we weer voor de punten, uit tegen Festilent. We hopen dan ook weer op veel support!! Jaarvergadering. Donderdag 8 november jaarvergadering. We hopen op een grote opkomst van onze leden. Voor de agenda en verslag van de vorige jaarvergadering zie onze website. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 20 oktober Venhorst A1 - Deurne A2 5-3 EVVC C1 - Venhorst C1 5-4 Venhorst D1 - EVVC D1G 4-11 Venhorst E1 - Erp E1 2-7 Venhorst F1 - Bavos F1 2-3 Sparta F8 - Venhorst F2 1-10 Programma zaterdag 27 oktober Blauw-geel A3 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Rhode B2 - Venhorst B1 vertrek 12.45 u, 14.30 u Venhorst C1 - Schijndel C3 13.30 u Venhorst C2G - Rhode C5 12.30 u SDDL MC1 - Venhorst MC1 vertrek 10.30 u, 11.45 u Blauw-Geel D3 - Venhorst D1 vertrek 10.30 u, 11.30 u venhorst E1 - VOW E1 10.00 u MVC E3 - Venhorst E2 vertrek 09.45 u, 10.30 u Venhorst E3 - Rhode E6G 10.00 u Venhorst E4G - Boekel Sport E8 09.00 u WEC F1 - Venhorst F1 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F2 - IJsselsteyn F1 11.15 u Venhorst F3 - Mariahout F3 11.15 u Sparta F8G - Venhorst F4G vertrek 09.45 u, 10.30 u Binnen trainen F-jes Vanaf 1 november gaan de F-teams weer in de sporthal in Venhorst trainen. Deze trainingen zijn op woensdag. De F3 en F4 trainen van 18:00 tot 19:00 uur en de F1 en F2 van 19:00 tot 20:00 uur.

“kring” Brabant te horen? Een 4-tal selectiewedstrijden worden gereden waarvan de beste 3 meetellen. De paarden waren te gast in Uden, de pony’s in Nistelrode (uitslagen volgen). Uitslagen paarden waren als volgt: Klasse B, Mellanie Robben/Dilano 8e/ 189 pnt. Klasse L1 Silvie Verbeek/Dinky Dherma 1e/200 pnt en 4e/194 pnt en Hanneke v.d.Vel-den/Diva 7e/191 pnt. Klasse L2 Marleen Sevenster/Cyra 3e/198 pnt en 4e/188 pnt.; Silvie Verbeek/Avantis M 19e/175 pnt en 9e/182 pnt. Klasse M2, Wendy v.Diessen/Evanel’s Blackie, 2e/63.5% en Els Boeijen/Amaretto 5e/62%. Proficiat!

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Hallo allemaal, Het handbal seizoen is weer begonnen. Als je nog zin heb om te handballen, of gewoon lid wilt worden van een gezellige vereniging, dan ben je van harte welkom bij HV Vespo. Zie voor meer info: www.KPJ-vespo.nl Uitslagen Acritas - dames 2 7-21 Dames recreanten 1 - Helios ’72 1 11-13 Programma 27 oktober Dames recreanten 1 - BMH ‘95 18.00 u Programma 28 oktober Dames 1 - White demons 2 10.00 u Heren 1 - MHV ’81 2 11.15 u Heren 2 - Niobe 1 12.30 u Programma 3 november Helios ’72 2 - Dames 2 18.00 u Programma 4 november Jupiter ’75 2 - Heren 2 11.40 u Acritas 1 - Heren 1 12.00 u Blauw Wit 1 - Dames 1 13.00 u

Evenementenkalender Rutger van Herpenruiters Het winterseizoen staat voor de deur, de eerste selectiewedstrijden zijn weer gereden. Voor de paarden en pony combinaties altijd weer spannend, lukt het dit winterseizoen om weer tot de beste van de

26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel 2 november en 1 december: Country en line dansavond MFC de Horst 23 december Kerst- en huldigingsconcert Echo der Peel en Imémato


Spaar tot en met 11 november Superdierenkaartjes en maak je album compleet. 4 gratis Superdierenkaartjes bij elke € 10,00

AH Kipfilet voordeelpak Schaal 1 kilo

van 6.79 voor

5.49

VAN ONZE DIEPVRIESAFDELING:

Alle Wagner pizza’s 2e HALVE PRIJS Bijv.: Big pizza bbq chicken 2 dozen à 420 gram van 4.38 voor

3.28

AH Filetlapjes a la minute 1 EURO KORTING Bijv.: mediterraan Schaal 350 gram van 3.99 voor

2.99

Alle A-merk fruitdrinkpakjes 2e HALVE PRIJS Bijv.: Capri Sun orange 10-pack 2 sets van 10 pakjes van 6.98 voor

4.93

AH Broccoli 500 gram

van 1.19 voor

0.79

AH Iets kruimige aardappelen 2 zakken à 3 kilo 2e GRATIS van 5.38 voor

2.69

AH Dagverse tijgerbroden WIT OF BRUIN 2 hele broden

van 2.50 voor

2.00

AH Gekookte hammen 25% KORTING Bijv.: Yorkham naturel Per 100 gram van 1.99 voor

1.49

Olifant Jonge Graanjenever Liter

van 12.23 voor

White Lion Blended Scotch Whisky Liter

van 17.33 voor

14.49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 22 t/m 28 oktober 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur, zondag van 10.00-18.00 uur

9.49


Sport VOLLEYBALVERENIGING

UNITAS

VC Unitas/Heren-1 speelde afgelopen zaterdag een inhaalrace tegen Ovoco, een team dat op de ranglijst ongeveer op gelijke hoogte staat met de Boekelse heren. In de eerste 2 sets speelde Unitas erg wisselvallig. Men ging een tijd lang gelijk op met de gasten maar vervolgens namen de persoonlijke fouten en misverstanden in de organisatie toe. Die sets gingen door eigen toedoen daarom verloren (18-25 en 14-25). Maar in de derde set wisten de heren zich weer te organiseren, konden het eigen spel spelen en Ovoco had vervol-

Berichten

gens het nakijken. Via de setstanden 2515, 25-21 en 15-9 was er alsnog een overwinning te vieren. VC Unitas/Meisjes-A1 speelde de eerste ronde voor de beker in eigen huis. Van tegenstander Phoenix werd eenvoudig met 2-0 gewonnen. De meiden van Podarwic boden echter meer tegenstand en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Het gevolg is dat Phoenix uitgeschakeld is en Podarwic en Unitas doorgaan naar de volgende bekerronde. De foto’s van beide wedstrijden zijn te zien via de website van VC Unitas: www.vc-unitas.nl SMASHBAL/KABOEM!! Afgelopen donderdag heeft een groot aantal Boekelse jongens voor het eerst kunnen

kennismaken met ‘Smashbal/Kaboem’. Deze variant op het volleybalspel is vooral ontwikkeld voor jongens en inderdaad, de jongens die deelgenomen hebben vonden het super! Zonder volleybalervaring werd binnen 5 minuten het spel gespeeld. Vangen, gooien, keihard smashen en punten scoren. Dat is het mooie van ‘Smashbal/Kaboem’; iedereen kan het en het is vanaf het begin direct spectaculair. Niet duf, saai en wachten totdat je de bal toegespeeld krijgt, maar zelf actief de bal veroveren, veel balcontact en veel bewegen. En dat in een klein team van twee of drie spelers. Zoals eerder gemeld gaat Volleybalclub Unitas starten met trainingen voor dit spectaculaire spel en wel met ingang van 25 oktober op iedere donderdag van 16.45 tot 17.45 in de sporthal. Heb je interesse en ben je tussen 7 en 12 jaar oud, wil je meedoen of het eerst eens een keer bekijken of proberen? Kom dan naar de sporthal om te beleven hoe leuk Smashbal/ Kaboem is. Meer informatie vind je op de site van VC-Unitas of informeer bij Wiljan Smits (0492)324617 of 06-20617216.

Rutger van Herpenruiters

Een knap binnengeslagen punt door Jeroen Kuipers

HSV Rutger van Herpenruiters Boekel organiseert haar eerste Rommelmarkt. Zondag 28 oktober a.s komt snel dichterbij! Onze eerste rommelmarkt op de Manege aan de Statenweg 5 in Boekel. Er is ontzettend goed gereageerd om een plekje te huren! Dus voor wie nog wat nodig heeft, kwijt wil o.i.d., neem nog gerust een kijkje op onze website deze week voor meer info (www.rutgervanherpenruiters.nl) of rommelmarkt-boekel@hotmail.nl Niet vergeten, entree 1 euro, kinderen tot 12 jaar gratis, veel parkeerruimte! We beginnen om 11.00 uur en gaan door tot 17.00 uur. Tot zondag,de koffie staat klaar!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslag veldcompetitie: Prinses Irene 4 - JES 4

7-16


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A: R.Willems - H.Timmers A.v.Duijnhoven - A.Berens M.Timmers - J.v.d.Wetering P.Verstraten - G.Verwegen S.Donkers - G.v.Exel J.Tielemans - H.v.d.Zanden M.v.Doren (s) - H.v.Es H.v.d.Mortel - J.v.Zon J.Noyen - G.Zomers J.Mezenberg - A.Berens H.v.Es - J.v.Boerdonk J.v.Dooren (k) - Th.v.Alphen P.v.Hoof - J.v.Boerdonk A.v.Duijnhoven - M.v.Doren (b) Libre B: B.v.d.Bosch - J.v.Asseldonk M.v.Haandel - H.Peters A.Emonds - A.v.d.Velden A.v.Moorsel - J.Kusters P.Koonings - J.v.Osch Jac.Coolen - H.v.d.Berg B.v.d.Bosch - C.Coolen J.Donkers - J.v.Asseldonk A.v.Asseldonk - E.v.Doren Ph.v.Zuijlen - H.v.Duren A.v.Moorsel - M.v.Haandel Libre C: A.v.d.Burgt - J.v.Asseldonk J.v.Sleeuwen - H.Peters Fr.v.d.Bosch - A.v.d.Velden Th.Snijders - J.Kusters J.v.Berlo - J.v.Osch Th.v.d.Burgt - H.v.d.Berg Th.Snijders - C.Coolen P.Raijmakers - J.v.Asseldonk H.Schepers - E.v.Doren A.v.d.Burgt - H.v.Duren J.v.Lankveld - M.v.Haandel Bandstoten A: H.v.d.Heuvel - G.Verwegen J.Noyen - A.v.Moorsel P.Koonings - P.Verstraten J.Mezenberg - M.v.Schijndel J.Kusters - M.Timmers H.v.Houtum - G.Verwegen M.v.Haandel - G.Zomers H.v.d.Heuvel - H.v.d.Zanden Fr.v.Boxtel - H.v.Duren P.v.Hoof - J.v.d.Wetering J.v.Dooren (k) - S.Donkers C.Sanders - M.v.Doren (b) C.Coolen - A.v.Duijnhoven Jac.Coolen - M.v.Doren (s) Bandstoten B: L.v.Rooy - P.Rijbroek

51-98 29-65 33-37 85-29 71-64 27-49 36-27 15-79 51-62 29-29 43-29 43-76 26-46 21-52

13-30 18-19 21-43 16-41 29-23 28-28 15-31 15-12 24-23 11-50 28-18

10-30 12-19 17-43 9-41 8-23 16-28 11-31 28-12 23-23 21-50 12-18

Berichten

J.Manders - T.v.d.Ven J.v.Duren - Cl.Aldenhuijsen Th.v.d.Burgt - W.v.d.Berg J.v.Dijk - H.v.d.Berg T.v.d.Ven - H.v.Lankveld Ph.v.Zuijlen - L.v.Haandel A.Verstegen - T.v.d.Heijden J.Manders - L.v.Sleeuwen A.v.d.Velden - J.v.Lankveld A.Verbakel - W.Kroos A.Verhofstad - W.v.d.Berg J.v.Sleeuwen - J.v.Osch P.Raymakers - C.v.Sleeuwen Ph.v.Zuijlen - A.v.d.Burgt H.Peters - A.v.Sleeuwen T.Arens - W.v.d.Berg Driebanden: J.Tielemans - L.v.Rooy J.Tielemans - P.v.Hoof N.v.Kessel - G.Zomers A.v.Moorsel - A.v.d.Velden S.Donkers - H.v.Houtum J.Kusters - G.Zomers P.Koonings - J.v.Zon N.v.Kessel - J.Donkers G.v.Exel - J.v.Doren E.v.Doren - J.Heesen Jac.Coolen - M.v.Doren (s)

17-5 12-15 10-10 9-11 10-6 11-16 6-12 9-6 6-7 5-5 1-9

Doele Willem III Koningschieten en jubilarissen bij Doele Willem III Op zondag 14 oktober vond het jaarlijkse koningschieten plaats bij Doele Willem III. Deze jaarlijkse wedstrijd begon met een moment van stilte ter nagedachtenis aan de ons ontvallen leden. De eerste 25 pijlen ging voor de senioren

28-29 11-18 21-58 20-19 15-31 14-13 22-41 23-18 29-8 21-28 16-25 28-15 17-32 11-28 13-5

8-19 6-2 13-8 11-9 16-5 21-15 15-14 7-5 11-16 16-9 7-17 16-11 8-7 10-7 14-24 12-13

Remco ontvangt de beker

moeiteloos maar voor de tweede 25 moest meer inspanning geleverd worden. Uiteindelijk mochten er 9 schutters door naar de halve finale waar nog eens 10 pijlen verschoten werden, deze halve finale werd extra spannend gemaakt doordat er met flap-overs gewerkt werd. Deze flapovers zijn scoreborden waarop de punten telling werd bijgehouden. Hierdoor is het voor schutter en publiek mogelijk om de wedstrijd goed te volgen. Uiteindelijk mochten Henk Vogels en Willem Nijssen door naar de finale, maar de voorsprong van Henk was dermate groot dat Willem geen kans had. Zodoende mag Henk Vogels zich voor een jaar koning noemen van Doele Willem III De Junioren moesten een wedstrijd verschieten van 25 pijlen waarna de hoogste drie door mochten naar de finale ronde. In deze finale ronde moesten er nog eens 5 pijlen verschoten worden. Uiteindelijk wist Rob Migchels de hoogste score te behalen zodat hij zich Prins van Doele Willem III mag noemen. Bij de aspiranten, die 25 pijlen moesten schieten, ging de eerste prijs naar Remco v.d.Hoogen. Remco heeft daarmee de titel Page verworven. In de pauze nam Annie Janssen, onze voorzitster de gelegenheid om enkele jubilarissen te huldigen. Na haar voortreffelijke woorden spelde ze de versierselen op bij Hans de Wit en Theo Zomers, en werden er bloemen uitgereikt aan beide echtgenotes. Hans en Theo beoefenen beide al 40 jaar de handboogsport, niet direct als top sporter maar wel als recreant sporter en ondersteuning van de vereniging. Na het nuttige van de heerlijke friet van Harm werd een gezellige middag handboogsport afgesloten.


Sport Uitslag 18 oktober 2012. A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,42% 2. Dames Verbakel-Vijge 54,86% 3. Hr. en Mw.Jansen 53,82% 4. Dames Ceelen-v.d.Linden 53,13% 5. Mw. v.d.Vondervoort -Hr. de Groot 52,78% 6. Mw.Polman-Hr.Muselaers 51,74% B-lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 61,81% 2. Dames v.Hees-v.d.Oord 59,03% 3. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 55,21% 4. Hr. en Mw.v.Geffen 54,51% 5. Dames Koster-Verbeek 53,82% 6. Hr. en Mw.Aalbregt 52,43% 7. Hr. en Mw.Verhoeven 51,74% C-lijn 1. Dames Delisse-Janssen 65,97% 2. Hr. en Mw.v.Schadewijk 60,42% 3. Dames Coolen-v.d.Rijt 56,60% 4. Heren v.Boxmeer-Willems 54,51%

Berichten

53,47% 5. Hr. en Mw.v.d.Burgt 6. Dames v.d.Elzen-Leenen 53,13% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BOEKEL & VENHORST

A-Klasse: A.v.d.Laar - K.v.Grinsven H.v.d.Ven - P.Verstraten M.v.Doren - R.Koolen J.Heesen - G.Verwegen T.v.Alphen - G.v.d.Linden B-Klasse: D.Emonds - M.v.d.Heijden T.Hoevenaars - G.v.Reybroek W.v.d.Ven - J.Biemans T.v.Rooy - W.v.d.Broek C.v.d.Laar - P.v.d.Sanden M.v.d.Elzen - J Biemans C.v.Casteren - W.v.d.Ven

54-38 69-97 49-65 24-28 131-67 25-35 25-22 52-24 43-46 39-26 43-70 34-52

C-Klasse: J.Verhofstad - A.Kerkhof A.v.Dijk - H.v.Lankveld B.Donkers - J.v.Kilsdonk A.v.Bergen - J.Manders Driebanden: K.v.Grinsven - G.v.d.Linden W.v.d.Ven - H.v.d.Ven J.Heesen - B.Donkers A.v.d.Laar - J.v.Kilsdonk J.Sleegers - J.Emonds G.v.d.Linden - J.Biemans Bandstoten A: J.Biemans - J.Emonds P.Verstraten - G.Verwegen M.v.d.Elzen - M.v.Doren R.Koolen - K.v.Grinsven J.Emonds - P.v.d.Burgt J.Heesen - J.Biemans A.v.d.Laar - B.Donkers H.v.Lankveld - J.v.Kilsdonk C.v.d.Laar - J.Manders J.Sleegers - G.v.Reybroek

13-14 8-15 21-32 10-15

12-9 13-8-4-5 4-10 10-5 2-10 17-4 26-20 36-22 48-17 27-15 42-23 39-18 25-10 11-6 16-10 15-15

Zaalvoetbalvereniging WAC Uitslagen 15 oktober: Donkers/v.Lankveld - Autocentrum 10-0 Tielemans Groente - Café Gij & Ik 4-2 Fit 4 You - Dakdekkersbedrijf Jacobs 3-3 OOvB - De Schutboom 2-9 Snackpoint LC - Biemans Komkom. 3-4 Midicentrum Stender - Slecoma 7-4 V&T Metaal - Quick-Hedge 5-0 Torpedo TUB - Garage v.Haandel 1-2 v. Rijbroek Sp&M - Elreka Hek 0-2 v.d.Aa Klusbedrijf - Betech BV 2-5 G&K Schilder - Café ‘t Menneke 4-0 Café LC - AVB Asbestv. 2-4 Programma 29 oktober: Zaal A v.Haandel Metaal - Café ‘t Menneke 18.30 u Café Gij & Ik - AVB Asbestv. 19.15 u G&K Schilder - OOvB 20.00 u Café LC - Fit 4 You 20.45 u V&T Metaal - Elreka Hek 21.30 u Torpedo TUB - Betech BV 22.15 u Zaal B TK ‘t Stuupke - Biemans Komk. 18.30 u Garage v. Haandel - Slecoma 19.15 u Snackpoint LC - v.d.Aa Klus 20.00 u Midi. Stender - v.Rijbroek Sp&M 20.45 u Donkers/v.Lankveld - Dakdek. Jacobs 21.30 u Tielemans Groente - De Schutboom 22.15


Berlingo 1.8 Multispace Xsara 1.9 Diesel C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C5 Berline 2.0 Hdi DieselAirco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Fiesta 1.3 i Vectra 1.6 16V Sedan Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Espace 2.2 Dt 7 stoelen Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Fiat Ford Opel Renault Renault Renault Renault SUZUKI

2001 1996 1999 2002 2005 2005 1999 1998

1998 1998 2006 2009 2001 1996 1996

2010 2006 2008 2008 2008 2000 2002 2002 2003 2004 2007 2007 2008 2001 2004 2006 2002

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 HB 1.4 16V VTI 3DRS AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO/NAV 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 308 SW 1.6 Vti Premiere AIRCO 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 2.0 Hdi Diesel

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

184529KM 111788 KM 123064 KM 99975KM 224000KM 183063KM 118230 KM 87585KM 126069KM 88990KM 61016 KM 95000 KM 257000KM 21437KM 41683 KM 115622 KM

PEUGEOT 306 BREAK 1.8 16V. PEUGEOT 206 GTI ROVER STREETWISE BMW 316SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT NISSAN ALMERA 1.4 16V.HB. DAEWOO NUBIRA 2.0 AIRCO STATIONCAR VOLKSWAGEN GOLF 1.6 COMFORT LM VELGEN TOYOTA AYGO 1.0 12V TOYOTA MR2. CABRIO SUZUKI ALTO 0.8 AUTOMAAT HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE-EDITION NISSAN QASHQAI 2.0I PANORAMA DAK NISSAN KING CAB 2.5 TDI 4X4 SUZUKI JIMNY METAL TOP JLX 4X4 SUZUKI GRAND VITARA 16I 3DRS EXCL-LEDER TOYOTA RAV 4 1.8 16V

2004 2004 1995 1999 1998 2008 2001 1991 2007 2007 2000 2007 2007 2002

1999 2000

2004 2010 2009 2008 2006 2005 2005 2006 2008 2010 2010 2010 2009 2006 2002 2001 2000 2008 2005 1998 2006 2006 2007 2002 2002 2000 2010 2006 2001 2001

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

87530 KM 35301 KM 61424 KM 44401 KM 76191 KM 59357 KM 136903KM 105975KM 83197KM 15230 KM 38637 KM 68321 KM 38840 KM 93484KM 176024 KM 161776 KM 226550KM 59182 KM 98652 KM 214016KM 44000KM 81997KM 48979KM 142500KM 175541KM 199752KM 39665KM 120792 KM 132971 KM 210037 KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.2I FLEXX COOL OPEL CORSA 1.4I COSMO 5 DEURS OPEL CORSA 1.2I BISS. EDITION 5DRS OPEL CORSA 1.2I NJOY 5DRS OPEL CORSA 1.2I SILVERLINE 2X OPEL CORSA 1.4I GSI DIV. ACC. OPEL CORSA 1.3 CDTI 16V OPEL CORSA 1.2016V OPEL CORSA1.4 I 16V COSMO OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION OPEL ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER OPEL ASTRA 2.0 16V.TTWINTOP OPEL ASTRA 2.2I COUPE AUTOMAAT OPEL ASTRA 1.7 DIESEL VAN UITVOERING OPEL VECTRA 2.5 24V.V6 CAR OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE OPEL VECTRA 1.8I GTS COMFORT OPEL VECTRA-B X 1.6XEL OPEL ZAFIRA 2.2 16V.DIRECT OPEL ZAFIRA 1.6I BUSINESS EDD OPEL ZAFIRA 1.8IBUSINESS EDD.AUTOMAAT OPEL ZAFIRA 2.0 OPC LEDER OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE OPEL MERIVA 1.4 16V CITROEN XSARA 1.6I 16V BREAK CITROEN C5 EXCLUSIVE CIROEN XARA PICASSO 1.8I 16V

SAMENWERKENDE

2004

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg

Ook uw adres voor: ONDERHOUD, APK, REPARATIE, SCHADEREGELING, (WINTER)BANDEN, UITLIJNEN, ACCU'S, REMMEN, SCHOKBREKERS

2000

2011

Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie

2003

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Kia Pride 1.3, 3drs, nieuwe apk

2001

Opel Vectra stationcar 2.0 DTI , th, airco

VW LT 35 2.8TDI, lang-laag, imp, th, 97dkm

2008 2006

Opel Astra H station 17CDTI business, 69dkm

2006

Opel Astra H station 17 CDTI business, airco

Opel Corsa 1.0 12V essentia, airco, audio

2006

Opel Astra H 1.6i16V business, 5drs, airco, etc

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsautoʼs, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

BENT U AL KLAAR VOOR DE WINTER? - winterbanden en velgen inclusief opslag - wintercheck inclusief ruitensproeier antivries € 9,95 excl. BTW

Ford S-Max 2.0i 16V ..........................................................................2006 Ford Focus 1.8 TDCi Van...................................................................2003 Ford Focus 1.6i-16V, 5-deurs, airco...................................................2001 Ford Focus 1.6i-16V, 5-deurs.............................................................2001 Peugeot 106, 3-deurs .........................................................................1995 Peugeot Partner 1.4, 5-deurs ............................................................2003 Suzuki Swift 1.3 DCI...........................................................................2008

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192. of zie Site

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAI-

NERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND.

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------VERHOEVENWHEELS okt./nov. WINTERBEURT voor uw fiets € 15,00. Alleen op afspraak. 10 t/m 40% korting op allerlei fietsen en accessoires. Zonder inruil. Tel. 0492-325370. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------GEZOCHT mensen die ambitieus zijn en een parttime tweede inkomen willen genereren. Bel 06-57386953. --------------------------------------------------

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Hulp in de huishouding nodig, ± 3-4 uur per week? Ik ben op zoek naar mensen die hulp nodig hebben. Reageer via brieven onder nummer 2012.13.01 van dit blad.

A l l e r h a n d e Diabetes Fonds zoekt collectanten in Boekel Het Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers die in de eerste week van november 2 uurtjes willen collecteren in Boekel. Diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) is een ernstige ziekte die diep ingrijpt in het leven van mensen. Daarnaast heeft het een domino-effect. Diabetes kan leiden tot een hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Er zijn nu al 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland. En elke dag komen er 200 patiënten bij. Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek om diabetes beter te behandelen, te voorkomen en te genezen. Hiervoor is het fonds afhankelijk van donaties

en de collecte. Om de opmars van diabetes tegen te gaan, zijn er meer inkomsten nodig. Daarom is het Diabetes Fonds hard op zoek naar nieuwe collectanten in Boekel De collecteweek is van 28 oktober t/m 3 november. Vrijwilligers kunnen zelf bepalen op welke avond ze willen collecteren. Bel voor meer informatie met de collecteleider; Loes Jacobs, tel.: 06-10138884 of stuur een mailtje naar collecte@diabetesfonds.nl.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel V oo r a fsp raa k: t el. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700. -------------------------------------------------PERSONEEL gezocht. www.2xp.nl -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

A l l e r h a n d e Boekel in oude kranten Uit: Willemsvaart, 16 oktober 1911 Toen de landbouwersknecht van de Wed. M.D. in Boekel per kar een zeug ging ha-

len, bemerkte hij onderweg dat er een tiental springlevende jonge biggetjes om de moeder huppelde. Hoewel dit niet de meest voorkomende manier is, bevindt zich alles bij zijn thuiskomst in uitstekende staat. Kijk voor meer authentieke berichtjes uit oude kranten op website www.Boekel700.nl.

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Feesten is een beleving

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

van de

laar

c a t e r a a r De Vlonder 207 t 5427 DG Boekel t T (0492) 32 65 64

www.vandelaarcateraar.nl

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

John Rambach Nu ook

Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosrenders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192. ------------------------------------------------Bij Fit4you kun je ook overdag spinnen! Kijk voor tijden op info@fit4you-boekel.nl 7 dagen per week geopend 0492325106

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Beglazing Behangwerk

AUTOBANDEN

AANGEBODEN door betrouwbare man, 65+, met ervaring, gratis thuisadministratie (100% zwijgplicht) of advies. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 06-55817660 of 0492-323875. -------------------------------------------------

Haardhout

www.haardhoutoutlet.nl los gestort of gestapeld op pallet zelf ophalen of thuis bezorgd.

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden.

De Bunders 11 Venhorst Zeelandsedijk 18

5424 TL Elsendorp 0492-329012

Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

A l l e r h a n d e BEDANKT! Naar aanleiding van eerdere advertenties over thuisadministratie (100% zwijgplicht) + advies hebben 5 persen ons gevraagd hun thuisadministratie bij te houden. Bedankt voor het vetrowuen. Schoenmakers advies, De Beuken 11, tel. 06-55817660 of 0492-323875. -------------------------------------------------

Evenementenkalender 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel 2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst

APPELS & PEREN

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

V.OORSCHOT DAKWERKEN

VAN DEN ELZEN

van der Ven

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

K U N S T S T O F K O Z I J NE N Bouwservice Derks & Van Dooren

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe prijs en op maat gemaakt. Vraag gerust om een offerte

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Van den Elzen elektrotechniek

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

VENHORST fax 0492-352257

Open: do. 10.00-18.00 u Bezoekadres: vr. 10.00-20.00 u De Vlonder 110 za. 09.00-16.00 u 5427 DE Boekel en op afspraak tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


=$7(5'$* 2.72%(5 1, $ '202 $$19$1* 885 72(*$1* *5$7, 6

5D D G GH RSEU H QJV W YD Q GH YH L O L QJ H Q ZL Q H H Q ERQ YD Q YD Q 3RU W H GH 3U RYH QF H YD Q ¼ =L H H O GH U V L Q GL W EO D G

1 ( 1 ( 5 * ( 1 ' , ( / , 2 ( * 9 1 ( 7 6 1 ( , '

ZZZ J R H G H U H Q H Q G L H Q V W H Q Y H L O L Q J E R H N H O Q O F D U Q D Y D O V V W L F K W L Q J %R H N H O ³ 'H .Q | O O H N H V ´

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.