27e jaargang nr 11; 12 september 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 11 - 12 september 2012

Bedrijventerrein De Vlonder Westfase 3 van start. Het is pas veertien dagen geleden dat het terrein bouwrijp werd gemaakt, en toch was verleden week al de verkoop van de eerste twee percelen én de bouwvergunning een feit. Sneller kan toch bijna niet. In aanwezigheid van een delegatie van de gemeente, waaronder burgemeester Pierre Bos en wethouder Ted van de Loo, werd donderdagmiddag de eerste overeenkomst getekend voor bedrijventerrein De Vlonder-West fase 3. door Ria van Tiel.

Ad en Gise van Haandel zijn maar wat blij met de aankoop van 3400 vierkante meter

industriegrond. “Voor ons maakt deze overeenkomst de weg vrij voor uitbreiding van ons bedrijf. Verder is de ontsluitingsweg die onlangs werd aangelegd natuurlijk super,” zo vertelt Ad. Het bedrijf, gespecialiseerd in het draaien en frezen van metalen, lag jarenlang verscholen aan de Tuinstraat. En hoewel de weg eigenlijk 5 meter verderop was gepland is, na overleg met de gemeente, de weg toch bij zijn bedrijf aangelegd. Sinds de aanleg van het nieuwe stuk straat zit het bedrijf gewoon aan de Vlonder 211b. Daardoor is ook het tweede bedrijf van Ad waar producten voor crossmotoren, roadracingmotoren en karts worden gefabriceerd veel toeganke-

lijker geworden volgens Ad. Voor het zover was is er echter al heel veel tijd voorbij gegaan. Al sinds 1996 waren er contacten met de gemeente of er mogelijkheden waren voor uitbreiding van het bedrijf. Momenteel biedt VHM werk aan elf vaste werknemers. Was vijftien jaar geleden 8 vierkante meter werkplek genoeg, door het gebruik van robots is dat anno 2012 verdrievoudigd. Waar we eerst met 18 man in een hal konden werken is dat nu met de helft. Voorlopig is één perceel voldoende maar met het oog op de toekomst hebben wij besloten ook het andere perceel erbij te nemen”, vertelt Ad. Burgemeester Bos: “Wij zijn trots en blij dat we vandaag Vlonder 3 in kunnen zegenen. In tijden van economische crisis zijn er toch Boekelse ondernemers die het lef en de ambitie hebben om uit te breiden. Zodra de overige 7 bouwkavels verkocht zijn is Vlonder 1, 2 en 3 helemaal gevuld. Maar hoe prachtig het ook is, met de ontsluiting naar de Tuinstraat is het niet af. Vervolg onder gemeenteberichten

APK vanaf € 29.00 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.0012.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden ma. t/m vrij: 09.00-17.30 u; za. 09.00-16.30 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten OVERLEDEN: Boekel: Marietje v.d.Aa-Bijvelds. Zeeland: Bert v.d.Haak.

ST. PETRUSPAROCHIE KERK ST. AGATHA BOEKEL

Contactpersonen: - Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 - Toon Hoevenaars tel:06-33588735 - Joep Trienekens tel:0492-322439 Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur

Zaterdag 15 september: 17.30 u Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds. Zondag 16 september, 24e zondag door het jaar, Vredesweekcollecte: 10.30 u m.v. Mannenkoor ‘Sint Agtha’; Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; Fons Jansen; Henk en Johan v.Hout; Andries Aarden (nms. KBO); Albert v.d.Elzen (vwg. sterfdag) en vader, moeder en Harrie de zoon; Sjef Jeurissen(vwg. sterfdag); Piet Slits (vwg.verjaardag); vwg. het 5 jarig bestaan op 17 september van d’n Boogerd, voor allen die daar gewoond, geleefd en gewerkt hebben en voor de toekomst veel steun en kracht voor eenieder die betrokken is bij d’n Boogerd. Maandag 17 september: 19.00 u Harrie Klokgieter en Mien Klokgieter-Vesters (vwg .verjaardag Mien); Dora v.d.Hoven-Hilhorst (nms. de bewoners van het pleintje); Drika v.Lankveld-Klaassen (vwg. trouwdag) en familie v.Lankveld en Klaassen; Woensdag 19 september: 19.00 u Martien Verheyen (vwg. verjaardag) en Dina Verheyen-v.Haandel (vwg sterfdag); Fien v.Schijndel-v.d. Aa; Martina Gijsbers-v.d.Broek (vwg. sterfdag); Dina v.d.Elzen-v.d.Broek, Driek v.d.Elzen en kleinkind Danique.

SACRAMENT van het HUWELIJK ontvangen: Uden: Jeroen Veldhuis en Lieke v.Herpen.

WIJZIGING openingstijden Parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is vrijdag 14 september geopend van 09.00 – 13.00 uur.

Komend weekend wordt in de kerk de Vredesweekcollecte gehouden.

GEWIJZIGDE DATUM Uitnodiging Informatie-avond over de Eerste H. Communie Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste H. Communie. Het is steeds meer gebruikelijk dat de ouders/verzorgers en de kinderen veel persoonlijker in deze een keuze willen maken. Wij als parochie van Uden/Boekel willen u bij deze keuze graag een helpende hand bieden. Daarom heeft de Parochiële Werkgroep voor de Eerste H. Communie besloten u als ouders/verzorgers een open informatieavond aan te bieden. Op die avond willen we met u praten over hoe de Eerste H. Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste

H. Communie voor kinderen en voor ouders/verzorgers zal gebeuren. Het aanmeldingsformulier moet voor zaterdag 22 september 2012 bij ons binnen zijn. U bent van harte welkom op woensdag 19 september a.s. om 20.30 uur in Basisschool Octopus. Bij verhindering kunt U het aanmeldingsformulier: - aanvragen per email en retourzenden aan: Susan de Bie (h.bie3@chello.nl) - afhalen bij: Susan de Bie, Irenestraat 39, tel: 323202. Werkgroep Eerste H. Communie

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Donderdag 13 september: 19.00 u Grard v.Lankvelt Zaterdag 15 september 19.00 uur + Zondag 16 september 10.00 uur: mnd. ged. Wim v.Delst; Dora v.d.Ho-

AANBIEDINGEN van donderdag 13 t/m woensdag 19 september

SCHWARZWALDER KIRSCHVLAAI ROOMBOTER

GEVULDE KOEKEN

9.00 00 € 1. 75 € 1. 75 € 1. 00 € 11.

voor

per stuk

ELFZADENBROOD

voor

QUARKBOLLEN

voor

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor

Vanaf vrijdag 14 september bakken wij weer overheerlijke ANIJSKROLLEN en ROOMBOTER SPECULAAS

zondag 16 september 2012

TOER MEE

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


ven-Hilhorst; Henricus v.d.Aa; Piet Peters; Toon Hendriks. Donderdag 20 september: 19.00 u Intenties kerkgangers. ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 15 september: 19.00 u Jordi v.Oort Mw.Roijakkers Zondag 16 september: 10.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mw.Willems-Hr.Donkers Donderdag 20 september: 19.00 u

Wel geboren, nog niet gedoopt: Mees. Komt wel goed!! Sterre wacht ook nog!

zondag 16 september 2012

TOER MEE

Aanstaande zondag Toer-Mee Boekel heeft nog een 3-tal missionarissen en aantal ontwikkelingswerkers die zich inzetten om onze medemensen een beter bestaan te bieden. Aanstaande zondag vindt voor de 33e keer de Toer-Mee plaats om u enerzijds een leuke fietsdag te bezorgen, maar zeker ook om geld in te zamelen voor deze missionarissen en ontwikkelingswerkers. De Toer-Mee is een fietstocht van 50 kilometer, met onderweg 9 stempelposten. Bij post 3, 6 en 8 kunt u wat drinken, terwijl er bij post 6 ook broodjes met hamburger, worst of kaas te koop zijn. Op post 8 is zoals altijd weer soep en ijs te koop. Daarnaast wordt onderweg ook nog het e.e.a. gratis verstrekt. 50 kilometer lijkt veel maar met al die stopplaatsen onderweg valt het reuze mee. U kunt inschrijven in Nia Domo van 11.00 tot 13.30, of in Venhorst van 11.00 tot 13.00. Kosten per deelnemer zijn 3,5 euro. Wij wensen u alvast een gezellige fietsdag. Hopelijk tot ziens op a.s. zondag. Missiecomité Boekel/Venhorst

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Praat u ook mee over de gebiedsvisie geur en transitie AWBZ? Op maandag 17 september houdt Gemeenschapsbelang Venhorst haar achterbanvergadering ter voorbereiding van de commissie grondgebiedzaken en bewonerszaken. We nodigen u hierbij van harte uit. Op de agenda staan de volgende punten: Heffingsmaatstaf rioolrecht - bestemmingsplan Burgt 6 - Geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening - Verordening Participatiefonds - Toeslagenverordening Wet werk en bijstand - Klanttevredenheidsonderzoek WMO - uitvoering Wet Kinderopvang - Transitie AWBZ Twee agendapunten uitgelicht: Gebiedsvisie Geur: Het college heeft vorig jaar een aanhoudingsbesluit genomen om ongewenste geurontwikkelingen te voorkomen omdat geur invloed heeft op de leefbaarheid en het welbevinden (volksgezondheid). De afgelopen periode heeft een projectgroep de geurontwikkeling binnen de gemeente Boekel onderzocht en het college een voorstel gedaan omtrent de geurnormen. Een klankbordgroep bestaande uit en-

kele burgers en vertegenwoordiging van de agrarische sector heeft de projectgroep geadviseerd. De adviezen zijn niet op alle onderdelen unaniem geweest. Gemeenschapsbelang Venhorst wil graag horen hoe u over de voorgestelde geurnormen denkt. U kunt informatie vinden op: www.gemeenteboekel.nl tabblad inwoner=>duurzaamheid&milieu=>geurbeleid. Visie op de Transitie AWBZ: De rijksoverheid hevelt meer verantwoordelijkheden over naar de gemeente. Een daarvan is de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ (= verzekerde zorg) naar verwachting in 2014. Dit brengt veranderingen met zich mee. Twaalf gemeenten waaronder de gemeente Boekel hebben een gezamenlijke visie opgesteld hoe zij hiermee om willen gaan. De gemeenteraad wordt gevraagd een reactie te geven op deze visie. Gemeenschapsbelang Venhorst is benieuwd naar uw mening. Info over deze en andere agendapunten kunt u vinden op www.gemeenteboekel.nl tabblad Bestuur=>commissies=>agenda grondgebiedzaken en bewonerszaken Tot maandag 17 september: 20.00 uur in MFC de Horst Venhorst Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst Jeanne v.Eert, Riannette Timmers en Bart v.d.Hoogen

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83


Donderdag 13, vrijdag 14 + zaterdag 15 september:

5 5

Blinde vinken 4 stuks voor € 00 500 gram gehakt h.o.h. + 4 stroganoffburgers voor € 95 Bij aankoop van 4 KIP HAM-KAAS krijgt u 1 kilo Belgische frieten GRATIS 350 gram bami + 150 gram kip in oosterse kerriesaus voor

SPECIAL VAN DE WEEK

Rozinski

kipfilet in zachte parmaham, speciaal gevuld 100 gram

€ 160

Italiaanse maffia smulslof een heerlijk gevuld vloerbaquette € per stuk

279

€ 549

VLEESWARENTRIO 100 gr. leverkaas 100 gr. snijworst 100 gr. rauwe ham samen voor

€ 395

Maandag 17 en dinsdag 18 september:

Braadworst hoh Runderstooflapjes Roomschijven

€ 295 4 stuks voor € 595 4 stuks voor € 500

500 gram voor

Woensdag 19 september

Gehakt hoh Runderstooflapjes Roomschijven

€ 270 4 stuks voor € 595 4 stuks voor € 500

500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 14 september Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 21 september GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

AGENDA • Openbaar buurtpreventieoverleg 18 september 2012 om 19:30 uur in Nia Domo. Met een presentatie over inbraakpreventie. Iedereen is van harte welkom! VERKOOP HOEKWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 5 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁ Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492 - 324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 – 326800. Informatie woning Sleutelbloem 56 Hoekwoning Bouwjaar : 2007 Perceel: 246 m² Inhoud: 464 m³ Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig alsmede isolerende beglazing. Omschrijving: Hal met meterkast, Woonkamer met erker aan voorzijde, dubbe-


Gemeenteberichten le deuren naar de tuin, halfopen keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte. 1e verdieping: 3 slaapkamers en de badkamer met ligbad, inloopdouche, toilet en wastafel in badkamermeubel. 2e etage via vaste trap: royale zolderruimte met cv-combiketel opstelling en aansluitingen tbv wassen en drogen. Tuinberging: opgetrokken in hout en voorzien van elektra.

Koopprijs:

€ 215.500,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 26 september aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving hoekwoning Sleutelbloem 56”. INFORMATIEAVOND Op dinsdag 18 september 2012 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

De avond vangt aan om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De volgende onderwerpen komen deze avond aan de orde: 20.00 uur Technische toelichting op de begroting 2013 ± 21.00 uur Presentatie van de ontwerp-beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel

UITGEVER GEMEENTEGIDS BOEKEL 2013 De gemeente Boekel laat haar Gemeentegids 2013, die in november 2012 uitkomt, verzorgen door FMR Producties uit Breezand. Heeft u veranderingen of aanvullingen voor in de nieuwe gemeentegids, neemt u dan contact op met FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA, Den Helder, tel (0223 661425), fax (0223 661054) E-mail: info@fmr-producties.nl.

Advertentiewerving voor deze gemeentegids zal gedaan worden door Jolanda Aggenbach van FMR Producties, tel. 06 – 58824548

HONDENOVERLAST Steeds vaker bereiken de gemeente klachten over hondenoverlast, met name in de vorm van hondenpoep. Daarom willen we in dit artikel aandacht besteden aan een aantal spelregels die zijn opgesteld om de leefomgeving zowel voor de hondenbezitters als voor andere gebruikers van het openbaar gebied aangenaam te houden.

Aanlijnen Hondenbezitters zijn meestal dol op hun hond en gunnen hun hond veel vrijheid en plezier. Toch kunnen vooral loslopende honden overlast veroorzaken doordat zij bijvoorbeeld tegen voetgangers springen of kunnen er verkeersgevaarlijke situaties ontstaan als zij plotseling een fietser achterna hollen en deze fietser daar erg van schrikt. Daarom gelden er een aantal regels voor het aanlijnen van honden. Binnen de bebouwde kom dient een hond aangelijnd te zijn. Buiten de bebouwde kom hoeft dit niet maar moet de hond wel onder direct toezicht worden gehouden. Ook in bossen, andere natuurterreinen en op sportterreinen moet een hond worden aan-

‘KIND, WAT HEBBEN WE HET TOCH GOED’ De zorg in Nederland is zeer succesvol: we leven steeds langer, we beschikken over geavanceerde medische technieken waardoor meer ziekten goed kunnen worden bestreden, de wachtlijsten uit de vorige eeuw behoren tot het verleden en de kwaliteit van zorg is toegenomen. Dit succes is tegelijkertijd de oorzaak van de oplopende kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Om de zorg voor huidige en toekomstige generaties te kunnen blijven garanderen, zijn door de landelijke overheid wijzigingen in de gezondheidszorg aangekondigd. Zo ook in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Boekel, de Wmo Adviesraad Boekel en het landelijke Programma ‘Aandacht voor Iedereen’ hebben de handen in één geslagen om u in één middag te informeren over deze ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe werkwijze in de Wmo. Wij horen graag hoe u, als inwoner van de gemeente Boekel, tegen deze ontwikkelingen aankijkt. Deze informatiemiddag vindt plaats op: vrijdagmiddag 28 september 2012 in Nia Domo 12.00 uur 13.00 uur 13.10 uur 13.20 uur 13.40 uur 14.30 uur 15.00 uur 16.00 uur

Inlooplunch Welkom door Wethouder Henri Willems Ontwikkelingen in de zorg Visie Wmo Adviesraad Boekel op deze ontwikkelingen Toelichting nieuwe werkwijze in de Wmo Pauze Gesprekken in kleine groepen Afsluiting met een drankje

In verband met de reserveringen, verzoeken wij u om u vóór 20 september aan te melden. Dit kan via vera.vanmoorsel@boekel.nl of 0492-326874. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Gemeenteberichten gelijnd. Het spreekt voor zich dat een hond helemaal niet mag komen op een speelplaats, een zandbak of speelweide. Dit zijn immers de gebieden die speciaal zijn ingericht voor de kinderen.

Uitlaten Daarnaast zijn er ook spelregels voor de plekken waar uw hond zijn behoefte mag doen en waar niet. Niemand is immers blij om met hondenpoep aan de schoenen thuis te komen. Daarom dient u er voor te zorgen dat uw hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op het gedeelte van de weg dat ook of mede

bestemd is voor voetgangers. Dit zelfde geldt voor parken, plantsoenen, groenstroken, op bospaden en op paden door andere natuurgebieden. Indien u er voor zorgt dat de uitwerpselen direct worden opgeruimd in deze gebieden dan wordt bij constatering geen proces-verbaal opgemaakt. Zoals hierboven al aangegeven mag een hond niet op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide komen; gebeurt dit per ongeluk toch en de hond doet daar zijn behoefte dan wordt ook hier geen proces-verbaal opgemaakt als u de uitwerpselen direct opruimt.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van dinsdag 21 augustus 2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Werken op afspraak Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per 1 januari 2013 voor diverse producten - vooral op het gebied van burgerzaken, zoals voor reisdocumenten en rijbewijzen - op afspraak te gaan werken. Vanaf september wordt hierover op diverse manieren gecommuniceerd. Definitieve gunning en overeenkomst uitvoering compensatieplicht Wmo 2013 De gemeente Boekel gaat voor de uitvoering van de compensatieplicht Wmo vanaf het jaar 2013 een overeenkomst aan met Van Brederode BV.

Belevingsonderzoek Wmo 2012 De gemeente heeft een onderzoek onder haar inwoners uit laten voeren naar de ervaren leefbaarheid in Boekel en Venhorst. Uit het rapport van het ‘Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners 2012, gemeente Boekel’ blijkt dat de gemeente op bijna alle categorieën beter scoort dan een referentiegroep van 17 gemeenten die hetzelfde onderzoek hebben laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.

Uitbreiding collectieve rolstoelpools in Boekel en Venhorst In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het college besloten de rolstoelpool bij Sint Petrus uit te breiden met vijf rolstoelen. De rolstoelpool bij Steunpunt Mennehof wordt uitgebreid met één rolstoel. Ook voor de bewoners van de appartementen van Doe Maar Gewoon worden twee rolstoelen voor gezamenlijk, incidenteel gebruik verstrekt. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Op grond van artikel 9 van de Wmo is de gemeente jaarlijks verplicht de tevredenheid van klanten die in een bepaald jaar een individuele Wmo-voorziening hebben aangevraagd, te onderzoeken. De resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over het jaar 2011 zijn licht verbeterd ten aanzien van het jaar 2010.

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 en Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 i.v.m. de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Als gevolg van de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand 12 heeft het college een nieuwe Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 en Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 vastgesteld. In oktober worden deze verordeningen door de gemeenteraad behandeld.

Beslissing op bezwaarschriften tegen toekenning van de straatnaam Kraaiendonk Besloten is de weg op het bedrijventerrein in Venhorst Kraaiendonk te noemen. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. Deze worden deels gegrond verklaard. De straatnaam Kraaiendonk blijft in stand, maar de bezwaarmakers ontvangen een tegemoetkoming in hun kosten.

Geluidsanering N605, afvoeren woningen van saneringslijst De uitvoering van de geluidsanering van de N605 is uitgevoerd. De geluidsreducerende wegverharding en de aanvullende gevelmaatregelen zijn uitgevoerd. Het college heeft besloten om in aanvulling op de besluiten van mei 2011 nog 7 extra woningen af te voeren van de saneringslijst en voor 1 woning een hoger binnengeluidsniveau vast te stellen. In de vergadering van dinsdag 28 augustus 2012 is o.a. aan de orde geweest.

Handhavingverzoek 31 juli 2012 inzake beëindiging bewoning/verwijderen inpandige woning aan de Telefoonstraat 39b te Venhorst Het namens een belanghebbende ingediende handhavingsverzoek tegen de aanwezigheid en bewoning van de inpandige woonruimten in het hoofdgebouw aan de Telefoonstraat 39b te Venhorst is afgewezen. Op hetzelfde perceel is namelijk in 2011 een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning verleend, die ter vervanging van deze inpandige woning dient. Tegen deze omgevingsvergunning is hoger beroep ingediend. Het handhavingsverzoek moet worden afgewezen, aangezien er op dit moment nog geen beslissing bestaat over de onherroepelijkheid ervan. Gelet op wettelijke termijnen moet er bovendien binnen acht weken na ontvangst een beslissing daarop zijn genomen.

Ontwerp Geurverordening en Geurgebiedsvisie Het college van de gemeente Boekel heeft besloten de Ontwerp Geurverordening en Geurgebiedsvisie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. In de Ontwerp Geurverordening worden van de wet afwijkende geurnormen en afstanden voor intensieve veehouderijen vastgelegd. Nadat de Ontwerp Geurverordening is vastgesteld door de gemeenteraad ligt deze gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.


Gemeenteberichten Hondentoilet Speciaal voor uw hond heeft de gemeente Boekel een aantal omheinde hondentoiletten ingericht. Deze zijn op de volgende locaties te vinden: 1. Spechtlaan nabij Perekker 2. Franse pad 3. Statenweg nabij de dierenweide (voorheen Voorstveld)

Als u van genoemde terreinen gebruik maakt of de uitwerpselen op andere plaatsen direct verwijdert dan zal de overlast door hondenpoep een stuk afnemen en blijft niet alleen uw trouwe viervoeter uw vriend maar ook uw dorps- en buurtgenoten. Wij rekenen op uw medewerking!

INFORMATIEAVONDEN COLLECTIEVE INKOOP ZONNEPANELEN Steeds meer mensen willen groene energie. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en goed om minder afhankelijk te zijn van eindige energiebronnen. Zonnestroom is op termijn voordeliger dan grijze stroom en direct al beter voor het milieu. In Boekel zijn er nog veel mogelijkheden om zonne-energie te benutten. Daken met een gunstige ligging zijn er in overvloed. Zonnepanelen zijn sterk in prijs gedaald en zijn nu betaalbaar. Door de zonnepanelen collectief in te kopen kan de prijs nog verder zakken. 100 zonnepaneelsystemen R&R Systems uit Gemert heeft het initiatief genomen om een collectief inkooptraject te organiseren voor Boekelse burgers en bedrijven. De gemeente Boekel ondersteunt dit initiatief en de doelstelling is om 100 zonnepaneelsystemen te plaatsen in de gemeente.

Meer weten? Wilt u meer weten over dit initiatief of over zonnepanelen in het algemeen? Kom dan naar één van de informatieavonden. De informatieavonden vinden plaats op:

- woensdag 26 september om 20.00 uur in de Horst in Venhorst. - dinsdag 2 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis in Boekel.

EERSTE KAVEL BEDRIJVENTERREIN VLONDERWEST FASE 3 UITGEGEVEN Afgelopen donderdag is de eerste kavel aan bedrijventerrein de Vlonder-West fase 3 uitgegeven. Koper Ad van Haandel, van Van Haandel Metaal, ontving na de ondertekening ook al direct de bouwvergunning.

Gemeente Boekel telt zo’n 800 bedrijven en is trots dat het goed gaat met bedrijvig Boekel. De uitgifte van deze eerste kavel op Vlonder-West fase 3 is daar een prachtig voorbeeld van.

Er resteren op de Vlonder-West fase 3 nu nog zo'n 7 kavels die variëren van circa 1300 m2 tot circa 2644 m2. Door de beschikbaarheid van deze kavels hoop de gemeente de komende tijd ondernemers uit Boekel en Venhorst vooruit te kunnen helpen.

Tijdens de informatieavonden kunt u zich ook inschrijven voor één van de aangeboden zonnepaneelsystemen. Wanneer er minimaal 100 systemen worden verkocht, verloot R&R Systems één gratis systeem onder de inschrijvers. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - GGZ Oost-Brabant voor het organiseren van een kerstmarkt op 13 december 2012 (verzenddatum 3 september 2012); - Stichting Jeugdtandverzorging Noordoost voor het verlenen van tandheelkundige zorg aan 0 tot 18 jarigen op 4 september 2012 (verzenddatum 3 september 2012); Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 11 september 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt: Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan J.H. van Deurzen voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.1. lid 1 onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 3.10, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De inrichting ligt aan de Noordstraat 10 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer 2689.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 12 september 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaar-

Vervolg voorpagina

Op korte termijn dient er een ontsluiting te komen van het bedrijventerrein op een provinciale weg. We kunnen het vrachtverkeer dan wel weren maar ze moeten er toch gewoon door. En al die grote vrachtwagens manoeuvrerend tussen de fietsers kan gewoon niet meer. Met alle economische ontwikkelingen kan het niet zo zijn dat Boekel een witte vlek blijft. Die randweg tussen Uden en Gemert gaat er komen. En dus hopen we dat in de nabije toekomst bedrijven zich kunnen vestigen tussen de Neerbroek en de Randweg.”

De Boekelse standerdmolen draait op volle toeren. Een klein dorp met een leeg marktplein. In een hoek draait de karakteristieke gele standerd molen op volle toeren. Dat is

schrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 11 september 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een berging met overdekt terras Locatie : Veenmos 46, Boekel Datum ontvangst : 31 augustus 2012 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

natuurlijk niet de werkelijkheid. Het is de stijl en de sfeer van het virtuele dorp Boekel uit 1313. Om de molen te zien draaien en het virtuele dorp te bekijken moet de website Boekel700.nl bezocht worden. Op de website worden burgers weergegeven als een poppetje, dat zich automatisch beweegt over het scherm. De ‘stichters’ van Boekel krijgen een pandje aan het plein met daarop een logo of naam van de sponsor. Daarnaast zullen ook historische weetjes worden geplaatst, die bijvoorbeeld precies op de dag van vandaag in het verleden hebben plaatsgevonden. Doordat steeds meer aanmeldingen zullen komen zal ook Boekel groeien. De vormgeving en de tijd wordt met die verandering aangepast. Als het grote evenement Boekel 700 nadert zal langzaam een podium zichtbaar worden. Dit is het podium ter gelegenheid van Boekel 700. Waar we uiteraard met u allen een geweldig feest hopen te gaan vieren in 2013. Via de website kan iedereen ereburger van ons mooie dorp worden. Komt u daarom een kijkje nemen in ons virtuele Boekel? Kijk op www.Boekel700.nl.

Gitaarclub Gitarando Boekel START NIEUWE GROEP Gitaarclub Gitarando is al meer dan 25 jaar een gezellige, ondernemende gitaarclub. In groepsverband leer je veel facetten van het gitaarspel. Akkoorden in combinatie met slag-en tokkelvormen. Dit in combinatie met liedjes, die in het begin heel eenvoudig zijn, maar naarmate het gitaarspel vordert, steeds interessanter worden, aangevuld met loopjes. Mogelijkheid tot individueel doorstromen als groepstempo niet aansluit. De lessen worden gegeven door gedegen docenten met een goede theoretische basiskennis. Binnenkort starten we met een nieuwe groep jeugd 16+/volwassenen op de zaterdagvoormiddag van 10.00-11.00 uur in Boekel. Heb je interesse of wil je meer info: www.gitarando.nl, info@gitarando.nl .


Maak kans op gratis zonnepanelen Regio Boekel kiest voor stimulering van een duurzaam PV plan

De regio Boekel heeft grote belangstelling getoond voor opwekking van zonne-energie. Door de voortdurende informatiestroom over verschillende duurzame oplossingen, heeft R&R Systems BV het initiatief genomen om het gebruik van zonnepanelen binnen de regio verder te stimuleren. Het is nog nooit zo interessant geweest voor woningeigenaren om zelf stroom te gaan produceren. Dit komt met name door de combinatie van de relatief hoge energiebelasting, een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van zonnepanelen, de huidige subsidie en de collectieve inkoop van meerdere systemen tegelijk. Tevens zullen de energieprijzen van stroom naar verwachting verder oplopen de komende jaren. Bespaar of reduceer door toepassing van zonnepanelen uw energierekening. Mogelijkerwijs tot € 0,00. Een betere prijs betekent een lagere investering en dus een kortere terugverdientijd. Met elke kWh die u zelf opwekt, bespaart u fors op uw energierekening. Dit gaat vaak automatisch, u heeft hiervoor wel een slimme energiemeter nodig. Vraag uw energieleverancier naar de voorwaarden. Vanaf 2 juli is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Het is een landelijke regeling waarbij u over het aankoopbedrag van een zonnepanelen installatie 15% subsidie kunt aanvragen tot een maximum van € 650,-. Onder de subsidie vallen materiaal-

kosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur zoals omvormers uitgezonderd arbeidskosten. De zonnepanelen installatie moet groter zijn dan 1,5 kWp. Een gemiddeld huishouden verbruikt gemiddeld 3,5 kWp energie. De subsidie regeling is niet bestemd voor zakelijke gebruikers. Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronische loket van Agentschap NL door middel van de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.

R&R Systems geeft u de mogelijkheid om in te schrijven op de verschillende PV configuraties die er aangeboden worden tijdens 2 informatieavonden. Deze informatieavonden zijn woensdag 26 september in de Horst te Venhorst en dinsdag 2 oktober in het Gemeentehuis te Boekel. Aanvang voor beide avonden is 20.00 uur. Indien u voor eigen gebruik een zonne-

Springkussentehuur Boekel tel. 0413-310136 of 06-20657646

KLEIN KUSSEN MEDIUM KUSSEN GROOT KUSSEN Meerdere dagen op

incl. afleveren/ophalen/plaatsen 50.00 p/dag incl. afleveren/ophalen/plaatsen 75.00 p/dag incl. afleveren/ophalen/plaatsen 100.00 p/dag aanvraag mogelijk.

Buiten een straal van 10 km vanuit Boekel km-vergoeding. Bij slecht weer gratis annuleren tot een uur voor plaatsing

Tevens VERHUUR van PARTYTENTEN, TAFELS, TAPS en bijbehorende DRANK alsmede evt. CATERING.

panelen systeem aanschaft, heeft u kans om uw investering compleet terug te ontvangen. R&R Systems verloot namelijk een gratis zonnepanelen systeem onder alle inschrijvingen. Deze winnaar wordt door R&R op 1 december door loting bekend gemaakt. Dit kunt u dan in de editie van het Gemerts Nieuwsblad en Weekblad Boekel & Venhorst terugvinden. Alles op een rij om uw huis uit te rusten met zonne-energie: - Collectieve inkoop dus een scherpere prijs - Lagere elektriciteitsrekening, zelfs tot € 0,00 - Subsidie tot max € 650,00 - Korte terugverdientijd door betere prijs/kwaliteit verhouding - Kans op een geheel gratis systeem bij verkoop van minimaal 100 systemen - Het gehele systeem wordt u aangeboden inclusief montage t/m de omvormer (gebaseerd op een normaal hellend zadeldak of een plat dak aan huis).

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 18 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Hoera....geslaagd

Annelie van Zantvoort (23) is 23 augustus afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen voor de studie Bedrijfskunde, haar specialisatie is Human Resource Management. Annelie is voormalig leerling van basisschool Octopus en het Commanderij College te Gemert.


Bernhardstraat 18 te Boekel

Irenestraat 15d te Boekel

Pinksterbloem 58 te Boekel

Advertentienr. 2012.15.001

Advertentienr. 2012.15.002

Advertentienr. 2012.15.003

Kenmerken

Kenmerken Energielabel

Seniorenwoning C

Kenmerken Energielabel

Eengezinswoning A

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap

Senioren, 55+ 25.41 m2 24.00 m2 11.22 m2 9.34 m2 5.21 m2 5.00 m2 18.30 m2

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap

Gezinnen 24.32 m2 7.04 m2 13.10 m2 10.20 m2 8.54 m2 4.15 m2 8.20 m2 10.03 m2

Huurprijs

€ 584. 54 + € 0. 91 servicekosten Eind september 2012

Huurprijs

€ 660,00 + € 0.91 servicekosten Begin oktober 2012

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap Huurprijs Beschikbaar

Etagewoning zonder lift D een/tweepersoonshuishouden 12.61 m2 10.18 m2 4.60 m2 1.83 m2 2.73 m2 22.94 m2

€ 376. 63 + € 0. 91 servicekosten Begin okober 2012

Burgtstraat 24 te Boekel

Beschikbaar

Beschikbaar

Irenestraat 15a te Boekel

Advertentienr. 2012.15.004

Advertentienr. 2012.15.005

Kenmerken Energielabel

Seniorenwoning D

Kenmerken Energielabel

Begane grond woning C

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer Keuken Douche Berging

Senioren, 55+ 21.83 m2 13.64 m2 6.44 m2 2.46 m2 6.37 m2

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

Senioren, 55+ 20.12 m2 12.05 m2 5.32 m2 4.84 m2 5.52 m2 13.06 m2

Huurprijs

€ 461.20 + € 0. 91 servicekosten Eind september 2012

Huurprijs

€ 454,15 + € 0.91 servicekosten Begin oktober

Beschikbaar

Beschikbaar

Voorwaarden (gelden voor alle geadverteerde woningen): 1. Jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.085,2. U dient een kopie van het IB60 formulier bij te voegen van u en uw partner, bij uw reactiebon. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijke een scan van uw IB60 formulier toe te voegen als bijlage.

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Bernhardstraat 18

O Pinksterbloem 58

O Irenestraat 15d

O Burgtstraat 24

Uiterste inleverdatum: 16 september 2012

O Irenestraat 15a


Anny Willemsen medisch speciaalzaak organiseert Benen-controledag tijdens Open Dag

Last van vermoeide en zware benen? Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de volwassenen in enige mate last heeft van spataders. Vaak worden spataders uitsluitend gezien als een cosmetisch probleem. Het is echter een medisch probleem dat kan leiden tot ernstiger klachten zoals trombose en een open been. Het is van belang vaatproblemen al in een vroeg stadium te signaleren. Daarom organiseert Anny Willemsen medisch speciaalzaak in Boekel op zaterdag 15 september een Benen-controledag. In 10% van de gevallen leiden spataders tot symptomen en complicaties. Echter voor die tijd heeft men vaak al last van vermoeide, zware en onrustige benen aan het eind van de dag. Deze klachten worden genegeerd, terwijl het tekenen kunnen zijn van beginnende vaatproblemen zoals spataders. Bij Anny Willemsen medisch speciaalzaak wordt men vrijwel dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van onbehandelde vaatproblemen. Uiteindelijk kan zelfs een open been ontstaan, wat met veel pijn gepaard gaat. Ook het risico op trombose is hoger bij spataders. Daarom heeft Anny Willemsen medisch speciaalzaak besloten om een Benen-controledag te organiseren. Tijdens deze Benen-controledag wordt op een eenvoudige en pijnloze wijze de bloeddoorstroming in de bloedvaten van het been gemeten. Wanneer er aanwijzingen zijn voor een bestaand vaatprobleem krijgt men een brief mee voor de huisarts. Deze zal dan bepalen of en welke behandeling gewenst is. Het op tijd (h)erkennen van de klachten kan problemen in de toekomst voorkomen. De Benen-controledag is gratis en een meting duurt ongeveer 15 minuten.

Maak een afspraak voor een gehoortest.

Last van vermoeide, zware of onrustige benen? Neem dan contact op met Anny Willemsen medisch speciaalzaak en schrijf u in voor de Benen-controledag. Voor meer informatie: Anny Willemsen medisch speciaalzaak, Gemertseweg 2, 5427 ET Boekel, telefoon: 0492-321976.

NIERSTICHTING Van 16 t/m 22 september ook in Boekel en Venhorst collecteweek Nierstichting In heel Nederland gaan van 16 t/m 22 september zo’n 80.000 vrijwilligers van de Nierstichting van deur tot deur tijdens de Nationale Collecteweek. Ook in Boekel en Venhorst, waar talrijke enthousiaste collectanten de buurten en wijken ingaan om zo veel mogelijk in te zamelen voor de Nierstichting. Met deze donaties doet de Nierstichting er alles aan om nierziekten te voorkomen en de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren. Onder meer door te investeren in betere behandelmethoden en wetenschappelijk onderzoek.

KBO St. Anna “Venhorst Klinkt”, een evenement van Fanfare Echo der Peel. De try-out van Venhorst Klinkt vindt plaats op zondag 23 september van 15.0018.00 uur in de Horst. Hierbij is iedere 65plusser van harte uitgenodigd. Dit in tegenstelling van een eerder bericht waarin abusievelijk 50+ werd genoemd. De

Op de volgende dagen is een gediplomeerd audicien aanwezig: dinsdag 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 14.00 - 20.00 uur Schansoord 58a , 5469 SH Erp

entree is inclusief 1 consumptie € 5,00 p.p. te betalen aan de zaal. Er wordt dan een geweldig muziekprogramma gepresenteerd. Opgave graag voor 20 september. Via opgavestrookje (KBO-leden) aan het bestuur of telefonisch bij Mari v.d.Wetering 0492 351994. PC-DoeMee: Op de informatieavond hebben we een groot aantal cursisten mogen inschrijven voor de diverse cursussen. Hebt u nog plannen om uw kennis bij te spijkeren, kunt u dit opgeven bij de onderstaande personen zodat u nog ingedeeld kan worden voor dit seizoen. De beschikbare brochure vermeldt over de verschillende cursussen en de kosten. Alleen bij voldoende deelname (5 cursisten) gaat een cursus door. Verdere informatie: Jan M. Vogelzang (324855) en Theo Theunissen (352323). Het bestuur

Onderonsje Boekel Politie in Onderonsje Boekel over skimmen Op woensdag 19 september om 14.00 uur komt wijkagent Peter Mouwen van het politieteam Veghel/Boekel in Boszicht in Boekel met de aanwezige ouderen praten over skimmen. Deze vorm van diefstal is de laatste jaren in het nieuws gekomen. Criminelen slagen er soms op slinkse wijze in om tijdens het pinnen de gegevens van het pasje van mensen te achterhalen. Die gegevens verkopen ze vaak door aan andere criminelen die met die gegevens in staat zijn om de bankrekening van de gedupeerden te plunderen. Er zijn manieren om het skimmers moeilijk te maken. Peter Mouwen legt uit hoe het skimmen in zijn werk gaat en hoe je kunt voorkomen dat je pasje geskimd wordt. Deze bijeenkomst is er een in de serie Onderonsjes, een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan. Inwoners van Boekel kunnen elke 3e woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur in Boszicht terecht om onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar te praten over een onderwerp dat hen interesseert. Er zijn steeds enkele gastvrouwen aanwezig om de bijeenkomsten in goede banen te leiden. De toegang is gratis, de koffie of thee voor eigen rekening.

zondag 16 september 2012

TOER MEE


Nicky’s Pride en ¿Qué Pasa? op benefietconcert Boekel Staat Op.

15 september a.s. vindt in Sporthal De Burght in Boekel het benefietconcert Boekel staat op plaats. Dit benefietconcert en tevens verjaardagsfeest wordt georganiseerd door Ad Tielemans ten bate van het KWF. Naast live acts als De Gebroeders Ko en Abba tribute band Voulez Vouz en muziekgroep Imémato spelen er 2 hoog aangeschreven coverbands op met daarin o.a. muzikanten uit Boekel. Nicky’s Pride bestaat uit 6 enthousiaste muzikanten die al jarenlang muziek maken op bruiloften, bedrijfsfeesten, in cafés en op allerlei andere evenementen. Ze hebben een uitgebreide setlijst met nummers uit de top 40, pop, rock, disco, de nodige feestnummers en romantische ballads. Hiermee kunnen ze per feest het repertoire aanpassen en ontstaat de juiste muzikale mix met voor ieder wat wils! Nicky’s Pride staat garant voor een optreden dat bol staat van actie, waarbij de ene na de andere top-100 hit op hoog niveau de zaal in knalt. De vocale combinatie van Joris en Jeanine zorgt voor een perfecte afwisseling en samenzang. Het instrumentale gedeelte wordt spetterend verzorgd door Stefan (gitaar), Erik (toetsen), Harm (drums) en Ron (bas). Stil staan en niet meezingen is tijdens onze optredens geen optie! ¿Qué Pasa? is een spetterende top-100 band uit Boekel en omstreken en bestaat uit een zanger, twee zangeressen, een combo met gitaar, bas, drums, toetsen en een unieke blazerssectie van maar liefst 7 personen!!! De muzikale uitbarstingen van de QP-ers staan mede door de vette blazersound als een huis. ¿Qué Pasa? is in staat elk feest tot een onvergetelijke happening te maken! De band straalt ontzettend veel enthousiasme uit, wat al snel z’n weerslag heeft op het publiek. Een feest

voor én op het podium is bij elk optreden een vaststaand feit. ¿Qué Pasa? heeft door de jaren heen al vele leuke optredens mogen meemaken. Hoogtepunten waren zeker de optredens in de Orangerie ‘s Hertogenbosch, 013 Tilburg, Ahoy’ Rotterdam, op het Leidseplein in Amsterdam en de huldiging van meervoudig wielerkampioen Leontien van Moorsel. En natuurlijk.... de voor-, tussen- en naprogramma’s van One Two Trio, Intwine, Grad Damen, Dutch Rhythm Steel & Show Band, Pater Moeskroen, Venga Boys en Rowwen Hèze. Vorig jaar won de band de Boa City Tour op Omroep Brabant TV en was daarmee de openingsact van Bavaria Open Air geworden. De band deelde de planken met o.a. UB 40, Within Temptation, Direct, Kane, BZB. Redenen genoeg om een kaartje te kopen en massaal 15 september naar benefietconcert Boekel Staat Op te komen. De volledige opbrengst van de entree gaat naar het KWF. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar dus weer er snel bij.

Tekenen en schilderen Hanny Verbrugge Het is dit jaar opnieuw mogelijk om tekenen/of schilderlessen bij mij te komen volgen. Sommige van de cursisten zijn beginners, anderen schilderen al een tijdje en vinden het leuk en inspirerend om dit jaar bij mij hun hobby verder te ontwikkelen. Er zijn in mijn atelier diverse mogelijkheden om je talent te ontwikkelen. Enerzijds is tekenen en/of schilderen ontspannend en een prettige gedachteverleg-

gende bezigheid. Anderzijds is het een leuke manier om je creativiteit te ontdekken of verder vorm te geven. Door de individuele en technische begeleiding is het mogelijk om een enorme diversiteit aan persoonlijke werkwijzes zichtbaar te maken. Dat is verrassend en bevredigend voor de cursisten, omdat het gemaakte werkstuk precies de weergave is van hun ontwikkeling op dat moment. En natuurlijk is het gezellig om in een groepje met de dezelfde interesse te werken aan je creativiteit en voor de sociale contacten. Het onderwerp, de stijl en de keuze van het materiaal voor het vervaardigen van het werkstuk is voor iedere deelnemer vrij. Het atelier is 80 m2 en beschikt over voldoende tafels en ezels om aan te werken. Lessen vinden eens per 2 weken plaats op de volgende dagen* en start in week 38: Dinsdag 13.30-16.00 uur en 19.30-22.00 uur; woensdag 09.30-12.00 uur en 19.3022.00 uur; donderdag 19.30-22.00 uur *afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Voor meer informatie of aanmelden: hannyverbrugge@live.nl of op 06-30118048 Ook voor workshops met lunch of diner, bijvoorbeeld vrijgezellenfeestjes, familiedag, teambuilding enz.

JEUGDNATUURWACHT

De Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Voor dit seizoen hebben zich 20 kinderen aangemeld. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee, en zullen ons best doen om er een succes van te maken. De 1e activiteit is op zaterdag 15 september as. Jullie worden om 15.00 uur bij de Perekker verwacht, om 16.30 uur is het afgelopen. Voor wie nog niet weet waar dat is; bij de schaatsvijver, of ook wel visvijver genoemd. Eerst wordt er kennis gemaakt en daarna gaan we het gebied verkennen.

Op de foto een indruk van de Perekker. Graag tot zaterdag. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Herinneringen ophalen aan een dorpje aan de Peelrand

‘Boekel revisited’ voor familie De Jong

Onder het motto ‘Boekel Revisited’ heeft een oude Boekelse familie De Jong onlangs een prettig weerzien georganiseerd naar het dorp van zijn jeugd. Een van de aanleidingen was het 45-jarig huwelijk van Antoon en Jo Delisse-Penninx aan de Lage Raam, de ander de meer dan 50 jaar innige verbondenheid tussen deze beide families. Een interessant twee-daags programma maakte duidelijk hoe veel Boekel in die halve eeuw veranderd is. Boekelaren van vijftig jaar en ouder die in de jaren ‘60 in de Beatrixlaan woonden of betrokken waren bij de coöperatieve zuivelfabriek, Boekel Sport, het parochieel mannenkoor of de KVP, kunnen zich die ‘meneer De Jong’ (tutoyeren deed men in die tijd nog niet) en zijn gezin nog wel herinneren. Zo werd tijdens een bezoek aan de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Douwe de Jong verrast door mw. v.Asseldonk (voorheen champignonkwekerij Bovenstehuis) die hem enkele foto’s (met daarop zoon Wilco en Douwe) uit hun privécollectie overhandigde. Betrokkenheid In juli 1960 arriveerden de 31-jarige Andries de Jong en zijn vrouw 33-jarige vrouw Boukje v.d.Berg met 3 kleine jongens (vier jaar, twee jaar en een baby van een maand) aan de toenmalige Boterstraat. Het fabrieksbestuur had hem uit het verre Gouda weten aan te trekken om ‘De Boterbloem’ uit het slop te trekken. Zeven jaar later, toen De Jong met het inmiddels tot 6 kinderen uitgebreide gezin naar Meppel verhuisde, was dat inderdaad gelukt. Andries de Jong hield niet van stil zitten en hij zei niet snel ‘Nee’ tegen een verzoek om hulp. De heer Vogels vroeg hem het vrijwel failliete Boekel Sport weer op de kaart te zetten onder zijn voorzitterschap, hij zong zijn partijen mee in het

mannenkoor en discussieerde stevig mee in de plaatselijke KVP. Hij was, met wethouder Mies Somers, een van de initiatiefnemers voor de naamsverandering van Boterstraat in Beatrixlaan (zie het recent verschenen boek over buurtschap Beatrixlaan / Lage Schoense.) Zorg Meer nog dan deze maatschappelijke acties heeft de warme zorg en steun die de boerendochter Joke Penninx als hulp jarenlang aan het jonge gezin zou geven, veroorzaakt waarom alle leden van de familie De Jong nog steeds meermalen per jaar neerstrijken aan de Lage Raam. Van 1960 tot 1962 en, na haar opleiding in de Gezinszorg, gedurende de periode 19651967 dat moeder Boukje de Jong met geelzucht in een Nijmeegs ziekenhuis was opgenomen, nam Joke alle dagelijkse zorg voor het groeiende gezin op zich. De oudste 4 jongens zaten toen al op kleuter- en lagere school, speelden rond de zuivelfabriek, waren misdienaar en bij de welpen. Met veel spijt namen zij in februari 1967 afscheid van Boekel en Brabant, omdat vader Andries door de kaasveredelingscoöperatie NCZ in Meppel was gevraagd als Hoofd Zuiveltechnische Dienst. Programma Voor de familie De Jong hadden Joke Delisse en de oudste zoon Tjebbe die onlangs zijn verjaardag had gevierd (‘56 jaar na 1956’ was het andere reüniemotto) een interessant weekendprogramma opgezet. Vanaf het 3-daags kampement op ‘De Weidevogel’ aan Het Goor fietste de groep zaterdagmiddag een combinatie van 2 Prieeltjesroutes in een wijde cirkel in en rondom Boekel en Venhorst, waarna een barbecue aan de Lage Raam volgde. Een bezoek aan de St. Agathakerk met een rondleiding door dhr. Hoevenaars maakte

Familie De Jong weer ‘thuis’ aan de Beatrixlaan 5. V.l.n.r. Michiel (’61), vader Andries (’29), Nynke (’63), Joke Delisse-Penninx, Douwe (’58), Cécile (’66), Johan (’60) en Tjebbe (’56). Moeder Boukje overleed in 2008 op 81-jarige leeftijd.

deel uit van de tocht. Op zondagmorgen gaf onder meer Bart v.d.Ven in de Heemkring in woord, voorwerp en beeld inzicht in de 20e eeuwse geschiedenis van Boekel, waarna de antieke boerderij van de 90-jarige Bertus v.Berlo (Neerbroek) werd bezocht. Zondagmiddag vertrok een verfriste en tevreden familie weer naar zijn woonsteden in West- en Noord-Nederland.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Start basiscursus Eerste Hulp In het nieuwe seizoen 2012/2013 willen we weer een basiscursus Eerste Hulp verzorgen in Boekel/Venhorst. De cursus omvat 12 lessen en we doen dit op woensdag van 19.30 tot 22.00 uur. Het bedienen van de AED is ook een onderdeel van de cursus, evenals Verbandleer en Kleine Ongevallen. Ter afsluiting van de cursus een officieel examen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. Dat dit belangrijk kan zijn wordt dagelijks bewezen door allerlei voor- en ongevallen. Kleine, maar ook grotere ongevallen kunnen zomaar gebeuren, zowel binnen als buiten huis en bent u in staat om het slachtoffer dan met eerste hulp bij te staan of te helpen en zonodig reanimatie toe te passen? Hoe meer Eerste Hulp verleners er zijn hoe beter. Dus twijfel niet langer en begin! Ook verzorgen wij in het nieuwe seizoen weer een cursus Reanimatie/AED en de daarbij behorende vervolglessen. Deze cursus is ook toegankelijk voor alle belangstellenden, ook zonder EH diploma, die geen lid zijn van de vereniging. En voor de groepen 8 van de basisscholen in Boekel en Venhorst verzorgen we, in samenwerking met de school, de cursus Jeugd Eerste Hulp A met als afsluiting een examen. Twijfelt u nog, of denkt u ik wil eerst wel eens wat meer info en of zien, neem dan contact op met een van de onderstaande mensen of kom langs op een van onze oefenavonden in Boszicht! Wij horen graag van u en staan klaar om te helpen. Hebt u interesse, bel of e-mail naar voorzitter Mari v.d.Wetering 0492-351994 email m.wetering70@upcmail.nl of secretaris Jo v.Gemert 0492-323844 e-mail jjmvangemert@online.nl Reanimatie /AED cursus info: André Hoevenaars 0492-323862 e-mail famhoevenaars@hetnet.nl instructeur. R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst


LUNCHCAFÉ

Lunchcafé geopend: dinsdag t/m zondag 10.30 tot 17.00 uur keuken geopend tot 15.00 uur

AANBIEDING tot 30 september

2e kopje koffie of thee GRATIS (alleen geldig in het lunchcafé)

Heeft u iets te vieren? Voor iedere gelegenheid hebben wij een passende aanbieding.

Kom nooit te loat vur skonne proat Bar La Compagnie

NIA DOMO, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel, tel. 0492-321452

Bar La Compagnie Kerkstraat 52, Boekel Zaterdag 27 oktober 2012 Aanvang 20.00 uur zaal open 19.15 uur

Voorverkoop: 0492-321273, Peter 0651608288, peter@la-compagnie.nl Entreeprijs € 7,50

Ton Hendrickx Cees Coolen Alex Wintermans Jan Schellekens Christel v.d.Dungen

Bij aankoop van € 15,= of meer krijgt u deze week

CHAMPIGNONS

GRATIS

400 GRAM

Wij zien u graag op de markt in: BOEKEL maandagmiddag van 13.00-17.00 uur HANDEL dinsdagmorgen van 08.00-12.30 uur VENHORST vrijdagmiddag van 15.00-17.30 uur

UIT EIGEN KEUKEN!! DEZE WEEK

1.89

RODE BIETEN SALADE 200 GRAM


Avond over woninginbraakpreventie in Nia Domo De laatste weken wordt politieregio Brabant-Noord regelmatig geplaagd door series inbraken, waarbij de inbrekers door middel van ‘gaatjes boren’ binnen komen. Op 21 augustus waren 6 huizen aan het Veenmos in Boekel het doelwit en in de avond en nacht van 28 op 29 augustus jl. waren 4 huizen aan de Sleutelbloem, Dotterbloem en Paardenbloem aan de beurt. De buit bestond voornamelijk uit laptops, GSM’s, portemonnees en (video)camera’s. In 2012 t/m augustus zijn er in Boekel 24 woninginbraken gepleegd. In 2011 waren dat in diezelfde periode 9 inbraken. Woninginbraakpreventie Deze inbraken zijn aanleiding om inbraakpreventie als onderwerp op te nemen tijdens het buurtpreventieoverleg op dinsdag 18 september 2012 om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Nia Domo. Een preventieadviseur van Hendriks uit Uden geeft een presentatie over de mogelijkheden om uw woning (beter) te beveiligen. Ook is uw wijkagent Peter Mouwen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Omdat deze avond niet alleen interessant is voor de leden van het overleg, maar voor alle inwoners van Boekel, nodigen Beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid van gemeente Boekel Rianne Freijters en Wijkagent Peter Mouwen iedereen van harte uit om het overleg bij te wonen. Vragen? Neem dan contact op met Rianne Freijters van de Gemeente Boekel, via Rianne.Freijters@Boekel.nl of 0492326800. ‘Gaatjes boren’ in Boekel Wijkagent Peter Mouwen: “De manier waarop ingebroken is in Boekel eind augustus is vrij gemakkelijk te voorkomen. Er wordt onder het slot een gat geboord, waarna met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die in het slot

zit, wordt omgedraaid. U kunt dit voorkomen, door de sleutel uit het slot te halen en op een veilige plek op te bergen. U moet natuurlijk wel eerst de deur op slot draaien. Zorg ook dat uw kostbare spullen van buitenaf niet zichtbaar zijn, maar berg deze spullen op.” De politie kan het niet zonder de meldingen van haar inwoners. Peter: “Alleen samen met u kan de politie criminaliteit aanpakken. Wij hebben uw hulp hard nodig bij de opsporing van misdrijven. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie.” Informatie delen Peter vervolgt: “Bij verdachte situaties, woninginbraken die net gepleegd zijn en uiteraard ook in noodsituaties, mag u het alarmnummer 112 bellen. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. Er wordt op de melding “er wordt nù ingebroken” anders gereageerd dan op de melding “er is afgelopen nacht ingebroken”. Toch krijgen wij graag alle woninginbraken en pogingen daartoe door, ook die al bijvoorbeeld een paar uur geleden gepleegd zijn. Geef dit dan door via 09008844. Alleen dan krijgen wij een compleet beeld van het woninginbrakenprobleem." De gelegenheid maakt de dief U kunt uw woning beveiligen tegen het inbrekersgilde. Denk aan het sluiten van ramen en deur en/ of het aanlaten van lampen, maar ook aan het juiste hang- en sluitwerk. Kijk voor preventietips op www.politie.nl/brabant-noord/preventie of op www.samentegeninbrekers.nl. 112, daar vangen we boeven mee!

Griepvaccinatie HUISARTSENPRAKTIJK BOEKEL

Wijkagent Peter Mouwen

De griepprik is bedoeld voor mensen met: - een chronische ziekte van hart of longen - diabetes (suikerziekte) - een nieraandoening - weinig weerstand door een andere ziekte of medisch behandeling En voor alle mensen van 60 jaar of ouder. Op onderstaande data kunt u de griepprik komen halen tussen 14.30 en 17.30 uur op de huisartsenpraktijk Wit-Gele Kruispad 2

te Boekel. Begint uw achternaam bv. met een A dan bent u welkom op donderdag 4 oktober, bij een K op dindag 9 oktober etc. Donderdag 4 oktober A t/m H Dinsdag 9 oktober I t/m P Woensdag 10 oktober Q t/m Z Indien deze datum u niet schikt kunt u aansluiten bij een van de andere data of de praktijk bellen om een andere afspraak te maken. Weet u niet of u tot de doelgroep behoort of heeft u andere vragen neemt u dan contact op met de assistente 0492 323777

Open Huis Atelier 't Laagveld U bent van harte welkom op 15 en 16 september tussen 13.00 en 17.00 uur voor een kennismaking met het atelier en het werk van Marleen.

Atelier ‘t Laagveld is een plek waar u kunstzinnig bezig kunt zijn, vooral op het gebied van textiele werkvormen. Via workshops, masterclasses en het Open Atelier worden diverse leer- en werkmogelijkheden aangeboden. Daarnaast wordt in het atelier het werk van Marleen tentoongesteld en zullen er in de toekomst regelmatig tentoonstellingen van andere kunstenaars te bezichtigen zijn. Hopelijk tot ziens in Atelier ’t Laagveld, Hoekstraat 7, Venhorst, www.atelierhetlaagveld.com

Evenementenkalender 30 september-7 oktober: Biljartkampioenschappen 6 oktober: Country en line dansavond in MFC de Horst


B o e k e l

Uitnodiging jaarvergadering. Hierbij nodigen wij al onze leden van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 17 september 2012 om 20.15 uur in Nia Domo. Na de pauze vertelt Peter Biemans over een bijzonder project in Sri Lanka, de organisatie Pikaspon genoemd naar PIeter, zijn vrouw KArin en SPONsors. De afgelopen jaren was de stichting op een indrukwekkende wijze actief op het eiland. Zo bouwden ze 320 huizen, 5 basisscholen en 2 kleuterscholen. Momenteel lopen er 17 bouwprojecten, waaronder een soort consultatiebureau, een complex rond een ambachtsschool en een speelpaleis voor kinderen. Bestuur KVO afd. Boekel

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Aan de vrouwen van Boekel, Venhorst en omgeving. Met plezier melden wij ons nieuwe jaarprogramma dat loopt van september tot juli 2013. Als je interesse hebt om met ons mee te doen, kom dan naar een van onze bijeenkomsten of vraag informatie aan bij onze voorzitter Ineke v.Uden tel 0492-321059 of secretaris Bertheke Vloet 0492-325707. Ons doel is een inspiratie bron voor vrouwen te zijn en een plaats voor ontmoeting en ontspanning. Heb je zelf leuke ideeën, kom op, we horen het graag. Onze bijeenkomsten voor dit nieuwe seizoen zijn: Dinsdag 18 september: Jaarvergadering en daarna koraspel van Ida Verstraten van African Essentials. Dinsdag 9 oktober: Een film van Ton en An Hazelzet over Borneo. Woensdag 24 oktober: Bezoek aan het Vincentrum Het van Gogh Museum in Nuenen. Woensdag 7 november: Bezoek aan het Jumbo Distributiecetrum in Veghel. Donderdag 8 november: PVR. Studiedag in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch over duurzaamheid. Dinsdag 13 november: De Ordeningscoach door Marijke Minten. Dinsdag 27 november: Sinterklaas avond; een dolle spelletjesavond.

Maandag 17 december: Kerstcreaties maken met Lenie en Mia. Dinsdag 18 december: Kerstviering met medewerking van Koor Karakter. Maandag 7 januari: Kienen voor een goed doel. Dinsdag 29 januari: Viering 700 jaar Boekel met een voordracht met film door Bart v.d.Ven. Dinsdag 26 februari: Kookavond; een workshop hapjes maken met slager Gerry v.Exel. Donderdag 7 maart: Internationale Vrouwendag. Wat? Dat is nog even geheim!! Dinsdag 19 maart: ”Dames met Klasse” van kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn. Gebracht door Maria Bonten uit Stramproy. Dinsdag 16 april: Bezoek aan Delft. Maandag 22 april: Jeux de Boules.

Dinsdag 7 mei: Avondfietstocht. Woensdag 29 mei: Dagfietstocht . Dinsdag 11 juni: Sluitingsavond; een gezellige avond vol muziek. KVG Boekel, sinds 1960, thema 700 jaar Boekel. Vrouwen, neem wat tijd voor ons samen, dat is goed voor onszelf!

Evenementenkalender 15 september: benefietconcert “Boekel staat op tegen kanker” tbv KWF in sporthal de Burcht 16 september: Toer Mee 28 & 29 september: Venhorst Klinkt 30 september: kofferbakverkoop gilde St. Agatha


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Jongens B1 - PSV Handbal B1 17-11 Helios'72 B1 - Jongens B2 30-7 13-5 Tremeg C1 - Jongens C1 Helios '72 D1 - D-jeugd 1 0-15 Aristos D1 - D-jeugd 2 1-1 Helios '72 HA1 - Heren A1 36-31 Helios '72 DA1 - Dames A3 15-3 MBDE/De Sprint B1 - Meisjes B1 21-22 MBDE/De Sprint B2 - Meisjes B2 13-8 MBDE/De Sprint C1 - Meisjes C1 13-7

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 8 en 9 september: Vet. Venhorst - Handel 5-3 Venhorst 1 - RKSV Achates 1 1-1 Venhorst 2 - Milh. Boys 2 3-1 Venhorst 3 - St. Hubert 2 5-2 Handel 2 - Venhorst 4 10-0 Handel 4 - Venhorst 5 4-0 Dames Volkel 1 - Venhorst 1 4-3 Dames DAW 3 - Venhorst 2 0-16 Programma 15 september: Vet. Blauw Geel ‘38 - Venhorst 17.00 u Programma 16 september: Venhorst 1 - Vitesse ‘08 1 14.30 u Odiliapeel 2 - Venhorst 2 11.00 u Gassel 2 - Venhorst 3 11.30 u Keldonk 3 - Venhorst 4 11.30 u Venhorst 5 - Odiliapeel 5 10.30 u Dames Venhorst 1 - Bavos 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - Odiliapeel 2 10.00 u Venhorst 1 - RKOSV Achates 1 1-1 Na de prachtige opening uit tegen Rhode

Berichten

speelde Venhorst vandaag thuis tegen het eveneens sterk geachte RKOSV Achates uit Ottersum. De eerste helft ging redelijk gelijk op. Na 10 minuten volgde het eerste goede schot op de doelman van Achates en 5 minuten later moest de Venhorstse keeper Luc Peters reddend optreden. Het nieuwe -net in gebruik genomen- scorebord hoefde echter de eerste helft niet getest te worden. In de 2e helft leek Achates sterker te worden, maar de beste kansen waren toen voor Venhorst. In de 51e minuut gaf Thijs v.Sleeuwen scherp voor, maar Tom v.d.Boogaard kon de bal net niet de juiste richting meegeven. Jeroen Emonds was even later dicht bij de openingstreffer, toen hij vanaf rechts alleen op de keeper afging, maar zijn inzet strandde op de doelman. Foutief uitverdedigen van Achates hierna werd door Tom v.d.Boogaard schitterend afgestraft met een knal in de kruising, ongeveer vanaf 28 meter. Achates zette hierna nog eens extra aan en maakte, na een handig overstapje, de gelijkmaker, 1-1. Hier bleef het bij, al kwam Paul v.Lankveld met een bekwame vrije trap op de lat nog dicht bij de overwinningstreffer. Al met al een uitslag waarmee beide teams konden leven. 4 punten uit 2 wedstrijden is een mooie start, maar de volgende wedstrijden bepalen de waarde ervan. Toeschouwers bedankt voor jullie steun en graag tot volgende week, weer thuis, tegen Vitesse ’08 uit Gennep. Gebr. Manders Transport schenkt scorebord aan RKSV Venhorst. Na de promotie naar de derde klasse afgelopen seizoen besloot firma Gebr. Manders Transport dat het tijd was om RKSV Venhorst te voorzien van een elektronisch scorebord. Voorafgaand aan de wedstrijd van Venhorst 1 werd het officieel in gebruik genomen. De vereniging wil hierbij de firma Gebr. Manders Transport harte-

Germaine van der Kolk Hool 52, Keldonk 0413-210922 / 06-23867859

Training Mindfulness start 24 september a.s.

De training bereid je stap voor stap voor op een meer aandachtige levensstijl en geeft inzicht in de impact van gedachten en gewoonten. De effecten zijn o.a. minder stress en dwangmatig piekeren, verbeterde concentratie en meer keuzevrijheid. Meer informatie op www.praktijkworkitout.nl

Adem- en Massagetherapie, Gewichtsbeheersing, Zelfontwikkeling

lijk danken voor dit genereuze gebaar. Wij hopen vooral van de linkerkant veel gebruik te kunnen maken. JEUGDNIEUWS Uitslagen 8 september Blauw-Geel A4 - Venhorst A1 1-4 8-1 Venhorst B1 - VOW B1 Venhorst C1 - WEC C1 0-8 Venhorst C2G - Schijndel C5 0-10 Venhorst MC1 - Rhode MC1 15-0 1-10 Irene D1 - Venhorst D1 Eli E1 - Venhorst E1 3-12 Venhorst E2 - Nijnsel E1 0-6 Schijndel E6 - Venhorst E3G 17-0 Venhorst E4G - Elsendorp E3 0-11 Avanti F2 - Venhorst F1 0-7 Venhorst F2 - Boekel Sport F3 2-7 Irene F2 - Venhorst F3 5-2 Venhorst f4G- Brandevoort F11 1-6 Programma 15 september Excellent A1 - Venhorst A1 vertrek 13.45 u, 15.00 u Boekel Sport B2 - Venhorst B1 vertrek 13.30 u, 14.45 u Venhorst C1 - MVC C1 13.30 u Venhorst C2G - DVG C2 12.30 u St.Hubert MC1 - Venhorst MC1 vertrek 11.00 u, 12.00 u Venhorst D1 - Rhode D2 12.30 u Venhorst E1 - Blauw-Geel E4 10.00 u Erp E3 - Venhorst E2 vertrek 08.30 u, 09.15 u Venhorst E3G - DVG E3G 10.00 u Milheezer Boys E2G - Venhorst E4G vertrek 10.30 u, 11.15 u Venhorst F1 - Gemert F3 11.15 u Handel F1 - Venhorst F2 vertrek 10.30 u, 11.15 u Venhorst F3 - Blauw-Geel F9G 11.15 u MVC F2 - Venhorst F4G vertrek 08.45 u, 09.30 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN RIKKEN 1 Cor Verbakel 2 Mari Schaap 3 Harrie v.Lankveld 4 Gerrit Opheij 5 Harrie v.Houtum 6 Marie v.d.Elzen JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Pieta v.Eerdt 3 An v.Asseldonk 4 Marietje v.Dijk

108 pnt. 90 pnt. 70 pnt. 69 pnt. 59 pnt. 39 pnt.

129 pnt. 64 pnt. 49 pnt. 36 pnt.
Menu Provence 3 gangen € 24,50

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Provençaalse tomatensoep of Proeverij van gerookte eendenborst, mosterdsoepje en 3 wijngaardslakken of Tartaar van gerookte en verse zalmfilet met kleine salade of Salade met mozzarella, tomaat, basilicum en parmaham ***

Black Angus steak met rode wijnsaus of Boekels Pannetje met varkenshaas, paddenstoelen en truffel of Scholfilet met persilade en remouladesaus of Doradefilet met tomaat, knoflook en olijven ***

Crème Brulée of Vacherin met aardbeien, slagroom, vanille-ijs en meringue of Kaasplankje

TERRAS GEOPEND Zie website voor à la carte kaart Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Verdiende overwinning op Stiphout Vooruit Boekel Sport heeft in de uitwedstrijd tegen Stiphout Vooruit 3 belangrijke punten aan het totaal toegevoegd. Door goals van Noud v.Stiphout en Jelle Bouwmans werd met 0-2 gewonnen. Thuisploeg Stiphout creëerde diverse mogelijkheden maar was onzuiver of trof keeper Bart Verhagen die enkele goede reddingen had. Tim Schuijers van Boekel Sport had de eerste goede kans maar stuitte op de doelman. Ruud Donkers bracht met een vreemde terugspeelbal keeper Verhagen in de problemen en een vrije trap van Stiphout Vooruit ging net naast het Boekelse doel. Waar de supporters dachten met 0-0 te gaan rusten brak Noud v.Stiphout de ban. Slecht uitverdedigen van de thuisploeg stelde Boekel Sport in staat via een goede aanval de 0-1 te maken vlak voor het rustsignaal. In de tweede helft bleef Boekel Sport nu wel bij de les. Was het eerste kansje voor de thuisploeg daarna waren de betere mogelijkheden voor Boekel Sport. Scheidsrechter Schaap weigerde de bal op de stip te leggen na een overtreding op Noud v.Stiphout, Een kwartiertje later deed hij het wel toen Teun Wiendels getorpedeerd werd. Jelle Bouwmans velde koelbloedig het vonnis. Als de kansen beter waren uitgespeeld was een grotere uitslag mogelijk geweest. Zondag komt Eli uit Lieshout op bezoek. Uitslagen 8 & 9 september: Boekel Sport C4 - ASV ‘33 C3 5-3 Boekel Sport MC2 - Prinses Irene MC1 0-9 Boekel Sport A3 - Rhode A2 1-10 Boekel Sport B1 - Wittenhorst B1G 3-3 Boekel Sport MB1 - Wittenhorst MB1 17-0 Boekel Sport C1 - Berghem Sport C1 5-1 Boekel Sport C2 - Avesteyn C1 0-10 Boekel Sport C4 - ELI C3 2-2 Boekel Sport D3 - Schijndel D5 1-3 Boekel Sport D4 - ELI D2 2-4 Boekel Sport MD1 - Festilent MD2 3-0 Boekel Sport E1G - Mierlo Hout E1 2-3 Boekel Sport E2G - Blauw Geel ‘38 E3 4-5 Boekel Sport E3 - S.V. Brandevoort E3 6-3 Boekel Sport E4 - Blauw Geel ‘38 E8 1-7 Boekel Sport E6G - Blauw Geel ‘38 E14 6-2

Berichten

Boekel Sport E7G - Avanti ‘31 E4G 15-2 Boekel Sport F1 - Stiphout Vooruit F11-6 Boekel Sport F2 - WEC F1 0-15 Boekel Sport F4 - Blauw Geel ‘38 F8 1-2 2-5 Handel C1 - Boekel Sport C2 Blauw Geel’38 C2 - Boekel Sport C1 2-10 Erp C3 - Boekel Sport C3 7-5 OSS ‘20 MC2 - Boekel Sport MC1 0-9 Someren A1 - Boekel Sport A1 5-4 2-0 Boskant A1 - Boekel Sport A2 Blauw Geel ‘38 B4 - Boekel Sport B2 1-4 DVG B2 - Boekel Sport B3 0-10 Sparta ‘25 C3 - Boekel Sport C3 8-1 TOP MC1 - Boekel Sport MC1 2-7 Wittenhorst MC1 - Boekel Sport MC29-0 Schijndel D2 - Boekel Sport D1G 3-2 Blauw Geel ‘38 D4 - Boekel Sport D2G 0-8 Avanti ‘31 D3 - Boekel Sport D5 3-1 Blauw Geel ‘38 E12 - Boekel Sport E5G 1-6 Sparta ‘25 E7 - Boekel Sport E8 8-3 Venhorst F2 - Boekel Sport F3 2-7 ELI F4 - Boekel Sport F5 2-2 VOW F3 - Boekel Sport F6 Stiphout Vooruit 1 - Boekel Sport 1 0-2 Blauw Geel ‘38 4 - Boekel Sport 2 1-4 Boekel Sport 4 - Heeswijk 3 0-0 WEC 5 - Boekel Sport 5 0-2 Boekel Sport 6 - Heeswijk 5 6-0 Boekel Sport 7 - Vorstenbossche Boys 4 0-2 Odiliapeel 4 - Boekel Sport 8 2-3 ELI VR1 - Boekel Sport VR1 2-1 Macharen VR1 - Boekel Sport VR2 0-9 Programma 10 september: Boerdonk C1G - Boekel Sport C4 18.30 u Programma 15 september: Boekel Sport A1 - Nulandia A1 14.45 u Boekel Sport A2 - Erp A2 14.45 u Erp A3 - Boekel Sport A3 14.45 u Sparta ‘25 B1 - Boekel Sport B1 14.30 u Boekel Sport B2 - Venhorst B1 14.45 u Boekel Sport B3 - Blauw Geel ‘38/ B7G 14.45 u JVC Cuijk MB1 - Boekel Sport MB1 15.30 u Nulandia C1 - Boekel Sport C1 12.45 u Volkel C1 - Boekel Sport C2 13.00 u Boekel Sport C3 - Ollandia C1G 13.00 u Irene C1 - Boekel Sport C4 13.00 u Boekel Sport MC1 - VOW MC1 13.00 u Boekel Sport MC2 - Achates MC1 13.00 u Boekel Sport D1G - Mariahout D1 11.45 u Boekel Sport D2G - Schijndel 13.00 u Erp D3 - Boekel Sport D3 12.15 u DVG D2G - Boekel Sport D4 11.30 u Boekel Sport D5 - WEC D3G 11.45 u Sparta ‘25 E2 - Boekel Sport E1G09.15 u

09.30 u Irene E1 - Boekel Sport E2G Stiphout Vooruit E3 - Boekel Sport E3 10.45 u Boekel Sport E4 - Avanti ‘31 E3G 10.30 u Boekel Sport E5G - Ollandia E2G10.30 u Gemert E10 - Boekel Sport E6G 09.15 u Boekel Sport E7G - Erp E4 10.30 u Boekel Sport E8 - Erp E6 10.30 u DVG F1 - Boekel Sport F1 10.30 u Mariahout F1G - Boekel Sport F2 10.00 u Boekel Sport F3 - DVG F2 09.30 u Erp F5 - Boekel Sport F4 10.30 u Boekel Sport F5 - DVG F4 09.30 u Boekel Sport F6 - Erp F8 09.30 u Programma 16 september: Boekel Sport 1 - ELI 1 14.30 u Boekel Sport 2 - DAW 2 11.00 u WEC 3 - Boekel Sport 4 12.00 u Boekel Sport 5 - Keldonk 4 11.00 u DVG 7 - Boekel Sport 6 10.00 u Bluw Geel 16 - Boekel Sport 7 12.00 u Boekel Sport 8 - Menos 2 10.30 u Dames Boekel Sport 1 - Vorstenb. Boys 1 12.00 u Dames Boekel Sport 2 - Ravenstein 1 12.00 u

Wieler Toer Club Boekel Hoogzomer was het afgelopen zondag. Met 33 man vertrokken we voor de Maaslandtocht. De Maaslandtocht wil zeggen: Over de dijken met mooie uitzichten op de Maas en zijn oevers. De temperatuur was al meteen goed, volop zon, weinig wind, wat wil je nog meer. Niks, alleen nog een heerlijk terras. En dat was er. In Lith was de pauze en in no time zat het terras vol met de toerclub uit Boekel. Na de pauze hadden we nog maar een 40 kilometer te gaan. Voor 12.00 uur waren we weer terug in Boekel. In de laatste kilometer reed Martien nog lek, hij stapte met fiets en al in de volgwagen en repareerde zijn bandje op het plein. Volgende week is de Toer Mee. Diegenen die in clubverband willen fietsen, moeten zorgen dat ze voor 11.00 uur aanwezig zijn in Nia Domo. Tot volgende week. P.da Leuse

zondag 16 september 2012

TOER MEE


Sport Start NBB competitie voor ’t Veertje Zoals al eerder vermeld begint op zondag 16 september de NBB competitie voor bijna alle teams van badmintonclub ’t Veertje. ’t Veertje U13-3 speelt een uitwedstrijd tegen Scarabee U13 in Son en Breugel. ’t Veertje U17 heeft de eerste speelweek al meteen vrij omdat ze met 6 teams in een poule zitten (een volle poule is 7 teams). De overige teams spelen thuis, waarbij ’t Veertje 1 en 2 en bij de jeugd ’t Veertje MU19 en U15 om 10.00 uur beginnen en de overige jeugdteams ’t Veertje U13-1, U13-2 en U13-4 om 11.30 uur beginnen. Lid worden? Bij de mini’s en aspiranten (basisschool groep 3 t/m 7) zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe jeugdleden, daarom bestaat er de extra mogelijkheid om in de maand september te komen proberen of badminton iets voor jou is. Trek je sportkleren en sportschoenen aan en kom de donderdagen in september van 18.00-

Berichten

19.00 uur mee doen. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Besluit je lid te worden, dan krijg je een gratis racket van de club als je nog geen 12 jaar oud bent. Ook bij de recreanten op woensdagochtend en op donderdagavond bestaat er nog de mogelijkheid om te komen badmintonnen. Bij deze groepen kan er het hele jaar door geprobeerd worden of badmintonnen iets voor jou is. Ook hier ligt er de eerste paar weken een racket van de club voor je klaar om te komen proberen. Voor meer informatie kijk op onze website www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (trainer, tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 3, 8 en 9 september: JES 4 - Korloo 2 SCMH A1 - JES A1 JES C1 - Odisco C1 JES D1 - Rosolo D1

14-7 12-4 2-0 0-16

0-0 Celeritas (S) E1 - JES E1 Emos E2 - JES E2 6-0 De Merels 1 - JES 1 7-10 Rosolo 2 - JES 2 23-7 3-5 Tovido 2 - JES 3 Programma 12 september: 20:00 u, Nijnsel Nijnsel 3 - JES 4 Programma 15 september: JES A1 - Odio A1 14:30 u. Venhorst JES B1 - Erica B1 13:00 u, Venhorst Altior C2 - JES C1 14:00 u, Heeswijk-Dinther De Merels D1 - JES D112:30 u, De Merel JES E1 - De Korfrakkers E1 11:45 u, Venhorst JES E2 - De Korfrakkers E2 10:45 u, Venhorst Programma 16 september: JES 1 - DDW 1 13:00 u, Venhorst 1JES 2 - Be Quick 2 11:30 u, Venhorst JES 3 - Celeritas (S) 3 10:00 u, Venhorst Programma 17 september: JES 4 - De Kangeroe 3 20:00 u, Venhorst zondag 16 september 2012

TOER MEE

Cafetaria ‘t Ven VENHORST

TOERISTENMENU SOEP van de dag SCHNITZEL menu IJS met AARDBEIEN

Actie geldig t/m 15 september 2012, geldig op diverse merken raamdecoratie. Niet geldig op gordijnstoffen, shutters en buitenzonwering. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Wilhelminastraat 3, Boekel, tel. 0492-321727

voor maar

€ 16.95 Cafetaria ‘t Ven (voorheen cafetaria Best Bite) Statenweg 81, 5428 NL Venhorst, tel. 0492-830316


Sport POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers Wedvlucht Vervins, afstand 236 kilometer, deelname 109 oude duiven. Uitslag: 1, 2, 8 A.Engelen; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 E.Diepeveen. Wedvlucht Vervins, afstand 236 kilometer, deelname 437 jonge duiven. Uitslag: 1, 4, 8, E.Diepeveen; 2, 3, 7, 9, 10 J.v.d. Putten; 5, 6 A.v.Zoggel

plaats, waarmee ze zich automatisch selecteerde voor de 2e proef op zaterdag. Dit ging zo goed dat het resulteerde in een 1e plaats wat het Nederlands Kampioenschap betekende voor dit duo. Evanel’s Blackie (v.Painted Black) is een jonge ruin, waar Wendy het uitstekend mee kan vinden, het afgelopen seizoen werden ze immers ook al Kringkampioen! Een mooi aantal zeges, we wensen haar dan ook een dikke proficiat en veel succes verder toe!

Tennisclub Boekel

Rutger van Herpenruiters Wendy v.Diessen en Evanel’s Blackie Nederlands Kampioen M1 dressuur! Tijdens een prachtig zonnig en warm weekend is het Wendy en haar zwarte topper gelukt om de hoogste plaats te bereiken in hun klasse. Vrijdagmiddag zette ze al een prachtig resultaat neer met een 2e

Berichten

Clubkampioenschappen Dames en Heren Dubbel TC Boekel 2012 Van zaterdag 1 t/m zondag 9 september zijn op de tennisbanen van TC Boekel de jaarlijkse clubkampioenschappen dubbels gespeeld. Er werd zowel door de dames als de heren gespeeld en er was een gezelligheidstoernooi voor de jeugd. Er werd in 7 speelsterktes gespeeld bij de senioren, door in totaal 65 teams. Het werd een werkelijk prachtige week, volop zon, leuke wedstrijden en prachtige bijna windstille avonden. De kantinecommissie zorgde weer als vanouds voor de nodige lekkernijen en het was iedere dag erg gezellig op het terras. Het is het jaar van de “jongeren” geworden. Maar liefst 3 vader-en-zoon teams stonden in de kwart en halve finale en uiteindelijk werd een heel jong herenteam clubkampioen in de HD 6. Geweldig, deze ontwikkeling voor onze club, dat jongens die jaren getennist hebben nu de weg naar de club weer gevonden hebben. Ondanks de zeer hoge temperaturen wer-

Telefoonstraat 43, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

den er verschillende driesetters gespeeld. Deze wedstrijden waren een echte kraker, waarbij ieder punt hard werd bevochten. Naast de senioren speelde de jeugd van TC Boekel een gezelligheid dubbeltoernooi, waarbij zondagmiddag de jongens en de meisjes finalewedstrijd werd gespeeld. Hierbij werd een heus club record gevestigd door Matthij Nooijen en Dirk Puk. Maar liefst 2.45 uur speelden zij een driesetter tegen Coen Donkers en Guus Manders. Matthij en Dirk wonnen uiteindelijk, maar eigenlijk kende deze wedstrijd alleen maar winnaars. Proficiat allemaal met deze leuke wedstrijd. Bij de meisjes werd een zeer goede wedstrijd gespeeld met flinke slagen over en weer. Demi v.Grunsven en Carmen Donkers wonnen in 2 sets van Rosie Meulemeesters en Tessa Donkers. Alle junior deelnemers kregen een leuke attentie, die heel goed van pas komt bij warm weer. De technische commissie en de jeugdcommissie feliciteren alle deelnemers van harte met alle geleverde prestaties. De uitslag van de clubkampioenschappen is als volgt; DD 5: 1 Janneke v.d.Tillart en Ingrid v.Osch; 2 Julia Bouman en Thera de Rijck DD 6: 1 Ine Biemans en Christel Janssen; 2 Diny Kremers en Ine Leijten DD 7: 1 Jeanne Jonkers en Gerty Verhoeven; 2 Esther v.d.Ven en Jolanda v.d.Ven DD 8: 1 Mirjam v.Kessel en Anita Verboven; 2 Marlous Basart en Karin v. DijkCoolen HD 6: 1 Bas v.d.Hoven en Jeroen Polman; 2 Raymond v.Diermen en Sven Isenbaert HD 7: 1 Luuk Elbers en Theo Elbers; 2 Wim Manders en Marcel Verbrugge HD 8: 1e Marcel v.Doren en Hans v. Sleeuwen; 2 Peter v.Eerdt en Bennie Egelmeers Technische commissie TC Boekel

ties para e r l uw oor a & v an k en v Oo k a ken ch m ctris de rollui e l e an het e s ta ring. uw b n zonwe e


Grootse korting, groots inslaan Er zijn weer HAMSTERWEKEN bij ALBERT HEIJN. Dat wordt GROOTS INSLAAN met GROOTSE KORTING

AH Filetlapjes

AH gesneden kipfilet

2e GRATIS Bijv.: Naturel 2 schalen à 300 gram van 6.98 voor

50% KORTING Per 100 gram

van 1.54 voor

3.49

0.77

Alle Roosvicee

1,5 LITERPAKKEN 2e GRATIS Bijv.: Multivit bosvruchten 2 pakken van 2.86 voor

AH Spruiten 2e GRATIS 2 zakken à 500 gram van 2.78 voor

1.43

1.39

Edet soft toiletpapier 2 pakken à 12 rollen 2e GRATIS van 13.28 voor

Alle Iglo vis 2e GRATIS Bijv.: vissticks 2 dozen à 10 stuks van 3.82 voor

6.64

1.91

AH Zaanlander 48+ kaas 50% KORTING Bijv.: Jong belegen stuk 500 gram van 5.40 voor

2.70

Coebergh classic 100 cl.

van 11.29 voor

8.99

Alle AH soepen in blik 2e GRATIS Bijv.: extra gevulde kippensoep 2 blikken à 800 ml. van 2.86 voor

1.43

White Lion scotch whisky 100 cl.

van 16.99 voor

13.99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 10 t/m 16 september 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur


Sport ANGO PRIJSKAARTEN 3 september RIKKEN 1. Marie v.d.Heijden 2. Jan Sleegers 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Jo Bijvelds 2. Ria Strijbosch 3. Toos Sleegers

pnt. 82 pnt. 22 pnt. 12 pnt.

90 pnt. 38 pnt. 13 pnt.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libra A: A.Berens - G.Zomers M.v.Doren (s) - J.v.d.Wetering M.Timmers - A.v.Duijnhoven J.v.Dooren (kl) - P.Verstraten J.Mezenberg - H.v.d.Mortel R.Willems - Sj.Donkers P.v.Hoof - J.Noyen H.v.Es - H.Timmers Th.v.Alphen - J.v.Zon M.v.Doren (b) - G.Verwegen Libre B: M.v.Schijndel - J.v.Asseldonk J.v.d.Aa - Ph.v.Zuijlen

31-202 30-66 60-45 35-70 7-41 26-53 30-48 45-39 91-60 45-45

27 -30 16 -24

Berichten

A.v.Asseldonk - A.v.d.Velden B.v.d.Bosch - H.Peters H.v.d.Berg - Th.v.Rooy A.v.Moorsel - C.Coolen Jac. Coolen - J.Kusters M.v.Haandel - E.v.Doren Fr.v.Boxtel - J.v.Osch L.v.Haandel - P.Doren Libre C: L.v.Rooy - Th.v.d.Burgt A.v.d.Burgt - H. Schepers J.v.Sleeuwen - Fr.v.d.Bosch J. Manders - W.v.Hees L.v.Sleeuwen - J.v.Berlo H.v.Lankveld - W.Kroos A.v.Sleeuwen - J.v.d.Broek Cl.Aldenhuijsen - A.Verstegen T.v.d.Heijden - J.v.Lankveld Bandstoten A: A.v.Asseldonk - H.v.d.Zanden Fr.v.Boxtel - J.v.d.Wetering G.Verwegen - C.Coolen Sj.Donkers - M.Timmers J.v.Dooren (k) - J.Noyen A.v.Moorsel - M.v.Doren (s) C.Sanders - G.Zomers M.v.Schijndel - M.v.Doren (b) Jac Coolen - P.Verstraten A.v.Duijnhoven - J.Mezenberg J.Kusters - H.v.Duren M.v.Haandel - H.v.Houtum G.v.Exel - P.Koonings Bandstoten B: J.v.Duren - A.v.Sleeuwen P.Raymakers - W.Kroos L.v.Haandel - H.Peters

23-21 20-18 13-25 27-23 40-33 18-13 50-20 17-18

17-11 5-18 30-17 18-12 14-11 15-15 12-9 8-13 14-10

12-22 18-26 14-16 28-17 14-21 19-27 19-51 17-7 28-27 25-20 17-11 14-18 35-24

5-5 5-8 12-20

A.Verhofstad - T.Arens W.Kroos - J.Manders J.v.Osch - T.v.d.Heijden W.Kroos - L.v.Rooy P.Raymakers - W.v.Hees H.v.Lankveld - J.v.Lankveld Cl.Aldenhuijsen - A.Verbakel A.v.d.Burgt - L.v.Sleeuwen W.v.d.Berg - A.v.d.Velden Th.v.d.Burgt - J.v.Sleeuwen W.v.d.Berg - A.Verbakel Driebanden: N.v.Kessel - J.Heesen A.v.Moorsel - J.v.Doren Sj.Donkers - A.v.d.Velden L.v.Rooy - E.v.Doren Jac Coolen - J.v.Zon J.Kusters - M.v.Doren (s) P.Koonings - G.v.Exel

12-4 3-4 18-11 12-9 17-10 12-5 3-14 8-16 12-8 9-11 20-9 11-7 9-9 12-2 2-3 9-10 10-5 1-9

BOEKEL & VENHORST

A-Klasse: A.v.d.Laar - T.v.Alphen P.Verstraten - P.Wijers K.v.Grinsven - M.v.Doren G.v.d.Linden - J.Emonds R.Koolen - T.v.d.Ven J.Heesen - H.v.d.Ven B-Klasse: P.v.d.Sanden - T.v.Rooy W.v.d.Broek - M.v.d.Heijden J.Biemans - T.v.Rooy W.v.d.Broek - T Hoevenaars M.v.d.Heijden - C.v.Casteren C-Klasse: A.Kerkhof - B.Donkers P.Raaymakers - T.v.d.Ven H.v.Lankveld - J.v.Berkel A.v.Bergen - J.Verhofstad J.Manders - J.Sleegers Driebanden: H.v.d.Ven - A.v.d.Laar G.v.d.Linden - J.Heesen J.v.Kilsdonk - J.Emonds B.Donkers - C.v.d.Laar Bandstoten A: M.v.d.Elzen - J.Heesen P.v.d.Burgt - J.Biemans J.Emonds - K.v.Grinsven P.Verstraten - M.v.Doren Bandstoten B: J.Manders - A.v.Bergen J.Manders - A.v.Bergen T.v.Rooy - H.v.Lankveld T.v.Rooy - J.Sleegers

30-107 63-46 35-56 58-46 50-39 71-43 22-34 43-21 37-39 42-36 19-17

14-24 10-18 28-40 14-13 19-30 7-7 19-8 5-6 3-2

21-41 26-31 36-24 36-27

15-12 15-12 16-8 24-11


Sport

Berichten

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Apeliotes - Franssen Optiek Na een lange zomerstop en een aantal oefenwedstrijden stond vandaag de eerste competitiewedstrijd weer op het programma! Na de promotie van de dames van Hockeyclub Boekel vorig jaar, nu dus weer terug in de 3e klasse. De studentenhockeyclub in Nijmegen was een bekende tegenstander voor de dames, maar Boekel heeft nog nooit van ze weten te winnen. De wedstrijd begon onder zomerse temperaturen en met een stralend zonnetje. Boekel moest duidelijk wennen aan het wedstrijdtempo van Apeliotes en kwam de eerste minuten duidelijk tekort. De 1-0 voor de Nijmeegse dames kwam daarom niet als een verrassing. Bij Boekel ging toen echter de knop om en er werd strakker op de man verdedigd en voorin werd meer naar ruimte gezocht. Dit resulteerde in een prachtige actie van Juul Donkers die haar solo wist te bekronen met de gelijkmaker. Het goede spel van Boekel bleef aanhouden, waardoor Bo Boeijen de 1-2 wist binnen te schieten. Vlak voor rust was het Marelke Rijkers die in de cirkel Viola de Bie vond die met een fraaie tip-in de ruststand op 1-3 zette. Na de rust kwam Apeliotes sterk terug, maar hierop had Boekel al geanticipeerd, dus echt gevaarlijk werd het niet. Toch wisten de Nijmeegse dames één van de vele strafcorners te benutten, waardoor het met nog een kwartier te spelen 2-3 werd. Het laatste kwartier van de wedstrijd had Boekel de verdediging strak staan en dankzij enkele geweldige reddingen van keepster Marlous v.Schijndel werd de voorsprong vastgehouden. Uit een counter vond Noortje v.Lankveld daarna in de cirkel Juul Donkers die de beslissende 2-4 maakte. Een prachtige overwinning voor Boekel! Volgende week staat de derby tegen Gemert op het programma, gespeeld in Boekel. Kom dus allemaal om 12:45 uur naar de hockeyclub om de dames aan te moedigen! Alle jeugdteams voor de camera Marlous v.Schijndel en Merel Klaassen, twee leden van Hockeyclub Boekel, hebben zaterdag een teamfotodag georganiseerd op Hockeyclub Boekel. Ieder jeugdteam van de hockeyclub is die dag op de foto gezet, zodat op de website actuele foto’s staan. De komende weken worden de foto’s van alle jeugdteams ook in het dit weekblad gepubliceerd. We starten met M8E1 en J8E1.

Team M8E1: Boven v.l.n.r.: Coach Maurice, Lieke, Bo, Rachel, Erisa. Onder v.l.n.r.: Lotte, Marit, Ilse, Lieke, Dana. Niet op de foto: Jans. Foto: Merel Klaassen

Team J8E1: Boven v.l.n.r.: Sponsor P&P Caroline en Patrick Rutten, Coach Yvonne. Midden v.l.n.r: Giel, Wessel, Luuk R., Daan, Mats. Onder v.l.n.r: Gijs, Luuk S, Guus, Teus, Ruud. Foto: Merel Klaassen


Sport Handboogsport NK outdoor Op zondag 2 september reisden de beste jeugdige handboogsporters van Nederland af naar de Doele Willem III in Boekel om te strijden om de Nationale Outdoor-titels. De weersomstandigheden waren goed en de deelnemers waren scherp, wat leidde tot goede scores in alle categorieën. In de

Berichten

categorie Recurve Heren Cadetten wist Sjef v.d.Berg zelfs een nieuw wereldrecord te vestigen met 346 punten in 36 beurten, dit op een afstand van 50 meter. Bij Doele Willem III zijn ze er trots op dat op hun accommodatie een wereldrecord behaald is. Recurve Dames Aspiranten 50 mtr: 1e Amber v.d.Meulen, HBS Almere. Recurve Heren Aspiranten 50 mtr: 1e Kevin aan ‘t Goor, HBS Almere.

Compound Aspiranten. 50 mtr: 1e Jimmy Scheltema, St Sebastiaan Den Haag. Recurve Dames Cadetten 60 mtr: 1e Rachel v.d.Ven, De Vrienden Kring Schaijk. Recurve Heren Cadetten 60 mtr: 1e Sjef v.d.Berg, HBV Ontspanning St. Oedenrode. Compound Cadetten 70 mtr: 1e Pim v.d. Ven, De Rozenjagers Eerde. Recurve Dames Junioren 70 mtr: 1e Annemarie der Kinderen, St. Sebastiaan Goirle. Recurve Heren Junioren 70 mtr: 1e Mitch Dielemans, St. Jozef Doele Geldrop.

Biercross in Boekel ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Foto: Freddy v.d.Hoogen

“Crossen en vooral bierdrinken voor gevorderden’’ Wereldberoemd in Boekel, de Biercross. Een mix van éérst Motorcrossen en daarna de tent in voor een klinkende competitie bierdrinken. Al jaren organiseren lokale crossliefhebbers deze hobbywedstrijd in het Brabantse Boekel. Dit jaar voegt voor het eerst enkele klassen toe aan haar evenement. Zo kunnen op zaterdag 22 september as. niet alleen bier drinkende crossers van start maar is er ook gedacht aan de jeugd. Er is namelijk ook startgelegenheid voor “Ranja klassen” zoals de 50cc jeugd, pitbikes en bromfietsklasse. Bij de pitbikes mogen we reeds enkele bekendere namen aan de start verwachten met hun favoriete speeltje, zoals Davey Janssen, Roan v.d.Moosdijk en Loeka Thonies. Flinke bekers De organisatie komt voor de dag met flinke, maar liefst 1,5 meter hoge bekers voor de winnaars, aangevuld met kransen en joekels van flessen Champagne. De funfactor staat erg hoog in het vaandel tijdens deze liefhebbers aangelegenheid. De biercross is een wedstrijd voor tweetallen die samen een team vormen. Overdag rijden zij een vrije training en één manche van 25 minuten. Beide coureurs rijden 12,5 minuut en wisselen dan elkaar af. Het aantal gereden ronden tellen mee tijdens de bier competitie die ‘s avonds vanaf 19.30 uur plaats zal vinden in de tent. Deelnemen is nog mogelijk. Alle info is te vinden via www.facebook.com/JointForcesProjects Tijdschema: Inschrijven tot 09.00 uur; start trainingen 10.00 uur; eerste manches 12.30 uur; start biercompetitie: 19.30 uur


Berlingo 1.8 Multispace C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C5 Berline 2.0 Hdi DieselAirco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Fiesta 1.3 i Vectra 1.6 16V Sedan Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Espace 2.2 Dt 7 stoelen Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Fiat Ford Opel Renault Renault Renault Renault SUZUKI

2001 1996 1999 2002 2005 2005 1999 1998

1998 2006 2009 2001 1996 1996

2010 2006 2008 2008 2008 2000 2002 2002 2003 2004 2005 2007 2007 2008 2001 2004 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 HB 1.4 16V VTI 3DRS AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 HB 1.4 16V 5 DRS AIRCO 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO/NAV 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 308 SW 1.6 Vti Premiere AIRCO 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

2009 2004 2010 2009 2008 2006 2005 2008 2011 2010 2010 2010 2009 2008 2005 2001 2005 2005 2002 2002 2001 2006 2001 2001 1998 2002 2006 2000 2004 2005 1998 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2002 2008 2007 2005

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM / KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.2I EDITION 47910 OPEL AGILA 1.2I FLEXX COOL 87530 OPEL CORSA 1.4I COSMO 5 DEURS 35301 OPEL CORSA 1.2I BISS. EDITION 5DRS 61424 OPEL CORSA 1.2I NJOY 5DRS 44401 OPEL CORSA 1.2I SILVERLINE 2X 76191 OPEL CORSA 1.4I GSI DIV. ACC. 59357 OPEL TIGRA 1.4I TWINTOP LINEA- ROSSO 25242 OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO EDITION STATIONCAR 24120 OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE 15230 OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION 38637 OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION 68321 OPEL ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER 38840 OPEL ASTRA 1.7 CDTI STATIONCAR BUSINESS 143775 OPEL ASTRA 1.6I NJOY TREKHAAK 499957 OPEL ASTRA 1.7 DIESEL VAN UITVOERING 161776 OPEL VIVARO 1.9CDI GESLOTEN BESTEL 118770 OPEL VECTRA 1.8I GTS COMFORT 98652 OPEL ZAFIRA 2.0 OPC LEDER 142500 OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE 175541 OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE CITROEN XSARA 1.6I 16V BREAK 120792 CITROEN C5 EXCLUSIVE 132971 CIROEN XARA 1.8I PICASSO 210037 FIAT SEICENTO 0.9 SX 81329 MG 2.5I ZS SEDAN 170PK 66899 NISSAN NOTE 1.6 FIRST NOTE 83400 PEUGEOT 206 GTI 111788 ROVER STREETWISE 123064 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9TD 125603 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 COMFORT LM VELGEN 118230 HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE-EDITION 61016 KIA SPORTAGE 2.0I EXPECT-COOL 57215 NISSAN QASHQAI 2.0I PANORAMA DAK 95000 NISSAN PATROL 3.0 TURBO KWB VAN UITV. 89503 OPEL ANTARA 2.0 CDI NJOY AUTOMAAT 76559 OPEL ANTARA 2.4I NJOY 56230 RENAULT SCENIC 1.9DCI RX4 4X4 199110 SUZUKI GRAND VITARA 2.0I EXCLUS.AUTOMAAT 72116 SUZUKI GRAND VITARA 16I 3DRS EXCL-LEDER 41683 SUZUKI GRAND VITARA 2.0I LPG G3 DIV. ACC. 141210

SAMENWERKENDE

2004

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg,

2011

Ook uw adres voor: ONDERHOUD, APK, REPARATIE, SCHADEREGELING, (WINTER-)BANDEN, UITLIJNEN, ACCU’S, REMMEN, SCHOKBREKERS

1997

Suzuki Baleno station, 16i, airco Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie

2009

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Seat Ibiza 14i 16V style, nieuw model, weinig km’s, ac, th

2007

2006 2006

Opel Astra H 1.6i 16V business, 5drs, airco, etc Opel Corsa 1.0 12V essentia, airco, audio Opel Corsa 1.4 16V business sport, airco, er, audio

2002

Opel Astra G station, 18i 16V, airco, etc

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsautoʼs, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Ford S-Max 2.0i 16V ..........................................................................2006 Ford Ka, nieuw model, airco...............................................................2009 Ford C-Max 1.6 16V titanium .............................................................2005 Ford Focus 1.8 TDCi Van...................................................................2003 Peugeot Partner 1.4 ..........................................................................2003 Opel Corsa 1.3i 3-deurs .....................................................................2006 Suzuki Swift 13i, 5-deurs ....................................................................2008

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192. of zie Site

A l l e r h a n d e Aangeboden door nette betrouwbare man (65+) met ervaring voor thuisadministratie, belastingadvies of bezoek. Tel. 0492323875 of 06-55817660.

WOONHUIS TE HUUR

2-onder-1-kap in plan Dooleggen.

Voor info: 06-51261171 - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAI-

NERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja Ketel vervangen, k. er w NIEUW: speciale dooikorrels voor sterk in vak natuurlijk een gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen. “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

TE KOOP aardappelen & eieren via onze automaat

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423 Ook op zondag open

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds

A l l e r h a n d e ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Last van reuma, spier- en gewrchtsklachten Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CD Boekel O pe ni n g s t i j d e n: Maandag en dinsdag: gesloten Woensdag en vrijdag: 09.00-18.00 uur Donderdag: 11.00-21.00 uur Zaterdag: 10.00-15.30 uur

VAKANTIE van 23 juli t/m 14 augustus Vo o r a f s p r a a k : te l . 0 4 9 2 3 2 9 1 1 0

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Zomerworkshop SCHILDEREN. Dag en tijd in overleg, minimaal 6 personen.

A l l e r h a n d e Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel. 0492-325549 of 06-30118048. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700. -------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Voor meer informatie: 06-43085124

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

ONDERWIJSBEGELEIDING & ONDERWIJSONDERSTEUNING Annalise Jonkers

• • • • • •

Huiswerkbegeleiding Studiecoaching Studiekeuzes Onderwijskundig advies Bijles Engels Examentraining Engels

Burgemeester. Schafratstraat 27 5427 SP Boekel M: O6-28956130 E: jonkersonderwijsbegeleiding@gmail.com

Feesten is een beleving

van de

laar

De Vlonder 207 t 5427 DG Boekel t T (0492) 32 65 64

www.vandelaarcateraar.nl

zaterdag 22 september LAATSTE dag VERKOOP!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur zaterdag vanaf 10.00 uur

Theo en Carina Swinkels Tuinbouw Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 of 0492-325435

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

c a t e r a a r

AARDBEIEN

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

INDIVIDUELE BEGELEIDING Zorgkwekerij MeMo Mensen & Mogelijkheden biedt ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Deze begeleiding vindt afhankelijk van ondersteuningsvraag of doel plaats in de eigen omgeving of bij MeMo. Vergoeding vindt plaats op basis van PGB of ZIN. Graag informeren wij u over wat MeMo biedt en wat u kunt verwachten van ons, zodat u een bewuste keuze maakt die goed voelt. U kunt ons bereiken per telefoon 0492-326546 of mail naar info@mensenenmogelijkheden.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIj depôt Van de Ven

Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Start Keramieklessen! 10 weken vanaf 2 oktober: dinsdag/woensdagavond of donderdagochtend. Info: Petra Verlangen 06 5012 7226 of www.uitjezelfkeramiek.nl

De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosrenders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192. --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141

voor E: rvanzutven@hotmail.com FEESTEN & PARTIJENSCHILDERSBEDRIJF Stucwerk is de finishing touch info: www.tstuupke.nl

John Rambach Nu ook

van nieuw- en verbouw! F. JANSSEN

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Ber gstraat 24 Zeelandsedijk Renovatie 5427 EC Boekel18 5427 EJ Boekel 5424 TL 06-Elsendorp 20393655 Br. Hogardstraat 30Dakisolatie 0492 368222 0653774800 Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

AANBIEDING AUTO 40 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1895,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE KOOP 2/1 kap woning met garage en tuin aan de Platanen 27 te Boekel. Rustig gelegen tegen bosrand. Vraagprijs van € 257.000,= nu voor € 243.000,= k.k. Info: tel. 06-40504681 na 18.00 uur.

A l l e r h a n d e Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

V.OORSCHOT DAKWERKEN

VAN DEN ELZEN

van der Ven

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

K U N S T S T O F K O Z I J NE N Bouwservice Derks & Van Dooren

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe prijs en op maat gemaakt. Vraag gerust om een offerte

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Van den Elzen elektrotechniek

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboorZandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

Open: do. 10.00-18.00 u Bezoekadres: vr. 10.00-20.00 u De Vlonder 110 za. 09.00-16.00 u 5427 DE Boekel en op afspraak tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken

Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


OPEN DAG Dit jaar viert Andusta stalen binnendeurkozijnen haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan zetten wij op zaterdag 22 september onze deuren open voor een rondgang door ons bedrijf. Wij zien u graag op deze dag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Andusta stalen binnendeurkozijnen Statenweg 135 - 5428 NL Venhorst

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.