27e jaargang nr 04; 25 juli 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 4 - 25 juli 2012

Gilde St. Agatha Boekel Wel eens met een kruisboog geschoten? Tijdens Boekel kermis krijg je de kans! Op zaterdag 4 augustus a.s. zal gilde Sint Agatha uit Boekel naar oud gebruik weer de kermis in Boekel gaan “losschieten”. Iedereen van 12 jaar of ouder kan hieraan meedoen. Dit gebeurt op het terrein achter Nia Domo; aanvang 13.00 uur. Ook in 2010 heeft het gilde het kermisschieten in Boekel gehouden; de Kermiskoning van toen was Toon Tielemans. In Venhorst schoot Jos Weusten zich tijdens de kermis tot Kermiskoning. De winnaar van dit jaar (een inwoner van Boekel) zal worden uitgeroepen tot Kermiskoning van Boekel 2012. Er wordt geschoten met kruisboog op de wip, zoals dat bij gilde St. Agatha gebrui-

kelijk is. Vooral vriendengroepen, sportclubs, buurtverenigingen e.d. roepen wij op om aan het kermisschieten deel te nemen. Iedereen mag mee schieten; ook inwoners van Venhorst of een andere gemeente. Er wordt geschoten in 3 categorieën: A: jeugd van 12 tot 18 jaar. B: van 18 tot 100 jaar, geoefende schutters, bekend met een vizier. C: van 18 tot 100 jaar, ongeoefende schutters. Inschrijfgeld per team van 3 personen: volwassenen € 6,-; jeugd € 3,-; individueel € 2,-, te voldoen voor aanvang van de wedstrijden. Aanmelden kan bij onze wapenmeester of vóór aanvang van de wedstrijden op het terrein mits er ruimte is. Deelname in volgorde van binnenkomst. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt!! Vol = Vol!! Aanmelden of inlichtingen bij de wapenmeester van gilde St. Agatha Jo Vluggen, tel. 322264 of jmh.vluggen@hetnet.nl. Maak een team van 3 personen en meld je aan!

Zaterdag 25 augustus Nia Domo Koepelprijs 2012, poeziewedstrijd, tweede oproep!! Graag willen wij U herinneren aan poëziewedstrijd in het kader van De Avond van de Poëzie die gehouden wordt op de vooravond van BoeCult op zaterdag 25 augustus a.s. in Nia Domo. Deze poëzieavond zal dit keer muzikaal worden omlijst door de band Piepschuim. Dichters/dichteressen onder ons: de sluitingsdatum van de poëziewedstrijd is op 13 augustus a.s. Gedichten kunnen worden ingeleverd bij Nia Domo of bibliotheek. Digitaal kan ook: poezie@bibliotheekdlb.nl . Voor de goede orde: Het thema voor 2012 is “luchtkastelen”. Een gedicht dient minimaal zes regels te bevatten en maximaal op een A-viertje te passen. De Avond van de Poëzie begint om 19.30 uuur: alle belangstellenden zijn van harte welkom!

CARWASH

Van harte welkom in onze

Expositie mw. An Hazelzet in Huisartsenpraktijk Boekel Sinds enige tijd zijn enkele schilderijen van mw. An Hazelzet, geb. 14.06.1932, te bewonderen in de huiartsenpraktijk te Boekel. Meer werken van haar zijn te vinden op www.tantean.nl. De schilderijen zijn te zien tijdens de openingstijden: iedere werkdag van 8.0012.30 en van 13.30-17.00. Locatie: Wit-gele kruispad 2 te Boekel. Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380

www.advanhaandel.nl Evenementenkalender

4 augustus: Boekel kermis losschieten 4-7 augustus: Boekel kermis 5 augustus: TOT-rit v e r z e k e r i n g e n

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, spoed tel. 351600, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden Bouwvak: ma. t/m za. 09.00-13.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Woensdag 1 augustus: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie.

ST. PETRUSPAROCHIE KERK ST. AGATHA BOEKEL

Contactpersonen: - Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 - Toon Hoevenaars tel:06-33588735 - Joep Trienekens tel:0492-322439 Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur

Zaterdag 28 juli: 17.30 u Leo v.Moorsel; Anna v.d.Broek en overleden fam.v.d.Broek-v.d.Valk. Zondag 29 juli, 17e zondag door het jaar: 10.30 u Gouden Priesterjubileum van pater André v.Dijk C.I.C.M., missionaris van Scheut. m.m.v. het mannenkoor “Sint Agatha” Henk en Daat Ossendrijver (jgt.); Theo en Anna v.d.Heuvel-v.Lankveld en dochter Tonnie (vwg.trouwdag); Lambertus en Allegonda Maria v. Moorselde Wit (vwg. zijn verjaardag) en overleden familie; Antoon en Cato PetersKrol; Adriaan v.d.Broek (vwg. sterfdag) en overleden fam. v.d.Broek-Tielemans; fam.v.Dijk-Peters; Willy Peeters; Thé Egelmeers (mnd. ged.). Na de viering zal er in de kerk een receptie gehouden worden t.g.v. het 50 jarig priesterjubileum van pater Andre v.Dijk. Maandag 30 juli: 19.00 u Antoinette Coppens, echtgenote van Arnoldus Geerts en overleden familie; Piet en Miet v.d.Valk-v.Eijck; Piet Willems (vwg. jgt.) en echtgenote Tonnie Willems-v.d.Boogaard; overleden ouders v.d.Elzen-v.d.Wijst en kinderen.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Boekel: Harrie Daniëls OVERLEDEN: Boekel: To v.d.Sande-v.d.Sande Uden: Gerrit Hendriks en Jan Wouters

ZIEKENTRIDUÜM Uden: Het “Ziekentriduüm Uden” wordt dit jaar voor het 73e jaar gehouden in Gemeenschapshuis Terra Victa in Odiliapeel op dinsdag 4 september, woensdag 5 september en donderdag 6 september 2012. Degenen die wensen deel te nemen en zich nog NIET aangemeld hebben, worden verzocht zich vóór 5 augustus aan te melden bij mw. Dora v.d.Wijst, Speelweide 23 Uden, telefoon: 0413-268684.

WIJZIGING openingstijden Parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is van maandag 9 juli t/m vrijdag 3 augustus geopend van 09.00 - 13.00 uur.

zondag 16 september 2012

TOER MEE

UITNODIGING Zondag 29 juli gedenken wij in een plechtige Eucharistieviering om 10.30 uur in onze parochie van de H. Agatha het gouden priester-jubileum van onze (oud-)missionaris

Pater André van Dijk C.I.C.M. missionaris van Scheut Voor deze viering uit dankbaarheid en de receptie, welke beide gehouden worden in voornoemde kerk, nodigen wij u allen van harte uit. Misiecomité Boekel-Venhorst AANBIEDINGEN van vrijdag 26 juli t/m woensdag 1 augustus:

€ 9.

00

Boekelse meloenvlaai 4 voor

€ 5.

Kwarkbollen

voor

€ 1.

Boekels meergranen donker

voor

€ 1.

Aardbeischelpjes

KEI DONKER MEERGRANENBROOD Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

50 95 75

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 28 juli: 13.00 u Uit dankbaarheid voor Theo en Diny Croijmans. Zaterdag 28 juli, 19.00 u + Zondag 29 juli, 10.00 u: mnd.ged. Nel v.Dommelen-Althuyzen; mnd. ged. Mien v.d.Broek-v. Esch; mnd. ged. Kitty Nuyen-Breget; Toon Kanters. Donderdag 2 augustus: 14.00 u Levende en overleden leden vande Bond van Ouderen St. Anna. ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 28 juli: 13.00 u Eigen personeel 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mw. Theunissen

Alle mensen die mij op donderdagavond 28 juni hulp hebben geboden in de Supercoop wil ik hiervoor enorm bedanken!! Kitty Reijbroek

Zondag 29 juli: 10.00 u Jordi v.Oort-Mark Hoogeveen Hr.v.d.Wiel Donderdag 2 augustus: Er is geen H.Mis om 19.00 uur; dank je wel Martinese

Familie schrijft boek over Boekelse pater Familie van de Boekelse missionaris Jan Peters, die 28 december 2009 in Guatemala overleed, heeft een boek over hem geschreven. In dat boek proberen schrijvers, die hem één of meerdere keren bezochten, een verklaring te vinden voor het feit, dat in zijn parochie La Democracia na zijn dood een standbeeld is opgericht. Zij komen tot de conclusie dat de boerenzoon van de Arendsnest in Boekel zijn ervaring van de ontginning van de Peel heeft willen toepassen aan de westkust van Guatemala, waar grootgrondbezitters suikerriet telen en enkele maanden per jaar rietkappers inhuren. Jan Peters kocht stukjes grond van de grootgrondbezitter en verdeelde die onder de landlozen. Bovendien gaf hij een koe, een varken of kip op voor-

waarde dat het nageslacht naar de volgende boer ging. Zo ontstonden rond La Democracia een twintigtal gehuchten met keuterboeren zoals hij die kende uit zijn jeugd. Van landloze arbeiders keuterboertjes maken is een prestatie die wel een standbeeld verdient. De belangrijkste reden voor het standbeeld was echter dat hij door zijn eenvoud, hartelijkheid en medemenselijkheid geliefd was in de streek, waar hij ruim 37 jaar werkte. Het eerste exemplaar van het boek is onlangs aangeboden aan zijn oudste zus Anna (90), zuster Cassiana in Oisterwijk. Binnenkort zal het gepresenteerd worden aan de missie-orde van Jan Peters, de Scheutisten in Teteringen en in december aan vrienden en bekenden in Guatemala. Het boek is te koop voor tien euro bij Riky Meulemeesters-Peters, Parkweg 9, tel. 321706. De opbrengst van het boek wordt bestemd voor Guatemala.

Evenementenkalender 4 augustus: Boekel kermis losschieten 4-7 augustus: Boekel kermis 5 augustus: TOT-rit 11-14 augustus: Venhorst kermis 12 augustus: Boekelse Oogstdag

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 27 juli GFT-afval/Groenbak vrijdag 3 augustus Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval GESLOTEN

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openings-tijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

Op woensdag 25 juli, 1 augustus en 8 augustus vervallen de middag- en avondopenstellingen Tijdens de kermisdagen maandag 6 en dinsdag 7 augustus zijn wij gesloten INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (ARTIKEL 3.8 WABO) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteiten bouwen en het vellen van een houtopstand; het nieuw bouwen van een woningen en het kappen van bomen Locatie : Mezenlaan ongenummerd, Boekel Datum ontvangst : 13 juli 2012 Voor

: activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen; het oprichten van een overdekte laadplaats Locatie : Zijp 2a, Boekel Datum ontvangst : 16 juli 2012 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 18 juli 2012 Verloren: Twee tasjes van de apotheek met inhoud, fototoestel Kodak, Toyotaautosleutels + huissleutels, 3 huissleutelbossen, Twee zwarte portemonnees met inhoud, Bruine heren Gazellefiets (aan het stuur is gelast), Rose tas met naam Malou. Gevonden: Grote witte paraplu met logo, Mobiele telefoon.

Als u iets vindt of verliest kunt u dit bij de gemeente (en niet bij de politie) melden. U kunt hiervoor een formulier vinden op onze website www.boekel.nl (onder het kopje Formulieren). Dit formulier kunt u invullen en opsturen naar de gemeente of afgeven bij de balie van in het gemeentehuis. Hier kunt u het formulier tijdens de openingstijden ook ophalen. Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en uw handtekening niet te vergeten! Voorwerpen die u vindt kunt u zelf bewaren óf afgeven bij de gemeente.


Gemeenteberichten Let op: voor het doen van aangifte (verloren waardepapieren zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) moet u naar de politie!

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis-) dieren uit Boekel. Voor gevonden en verloren fietsen kunt u terecht bij de gemeentewerf van de gemeente Boekel. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Gebr. Regter V.O.F. voor het organiseren van de kermis in Boekel en Venhorst (verzenddatum 16 juli 2012); - Organisatiecomité Boecult voor het organiseren van het cultureel pleinfeest BoeCult op 26 augustus 2012 (verzenddatum 19 juli 2012).

Verleende ontheffing aan: - H.W.L.M. Manders voor het hebben van een of meer tappunten op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 17 juli 2012); - H.W.L.M. Manders voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 17 juli 2012); - J.H.M. Jansen voor het hebben van een of meer tappunten op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 18 juli 2012); - J.H.M. Jansen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 18 juli 2012); - H.F. van Oort voor het hebben van een of meer tappunten op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 18 juli 2012); - H.F. van Oort voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken op een in te richten terras tijdens de kermis op 4 t/m 7 augustus 2012 (verzenddatum 18 juli 2012); - H.J.M. Opsteen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens BoeCult op 26 augustus 2012 (verzenddatum 19 juli 2012).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 24 juli 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE VLONDER WEST FASE 3, BOEKEL De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 28 juni 2012 besloten om het bestemmingsplan “De Vlonder west fase 3, Boekel” gewijzigd vast te stellen.

Beschrijving Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de zuidwestelijke uitbreiding van het bedrijventerrein De Vlonder. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn meegenomen hebben betrekking op het inkorten van het bouwblok in het noordoosten in verband met de ligging van een ondergrondse leiding en daarnaast zijn er enkele activiteiten verwijderd uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen niet alsnog toegestaan worden middels een in de planregels opgenomen afwijkingsmogelijkheid. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan besloten om te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dit omdat een groot deel van de gronden in het bezit is van de gemeente en voor het overige deel anterieure overeenkomsten gesloten zijn.

Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 26 juli 2012 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag, door diegene die zich tijdig met zienswijzen tot ons college hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om (tijdig) zienswijzen in te brengen. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 24 juli 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZUIDWEST PEELHORST, VENHORST Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is het bestemmingsplan ter plaatse van Zuidwest Peelhorst, Venhorst te gaan herzien. De aanleiding hiertoe is dat het zuidwestelijke perceel, waar nu een vrijstaande woning bestemd is met 1.400 m² aan grond, nagenoeg onverkoopbaar is. Beschrijving Het plangebied is gelegen in het zuidwestelijke gedeelte van


Gemeenteberichten Peelhorst, Venhorst. Middels het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt meer flexibiliteit gegeven wat de invulling betreft dan in de huidige situatie het geval is.

Aangezien de gronden volledig in het bezit zijn van de gemeente Boekel hoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld en zal de gemeenteraad bij de vaststelling voorgesteld worden om te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Peelhorst, Venhorst met bijhorende planstukken vanaf 26 juli 2012 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de Centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijzen Zuidwest Peelhorst”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Gijs Klop, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 24 juli 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke

verkeersmaatregel is genomen in verband met het jaarlijks cultureel pleinfeest BoeCult.

In verband hiermee worden diverse wegen in het centrum van Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het St. Agathaplein, St. Janplein, Mr. van Hooffstraat (vanaf de gymzaal) en de Kennedystraat (vanaf basisschool De Regenboog) zullen op zondag 26 augustus 2012 worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven. Boekel, 24 juli 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel

NIEUWE INZAMELAAR VOOR TEXTIEL: IBN Nu ook tweemaal per jaar huisaan-huis inzameling Per juli 2012 is IBN door de gemeente Boekel aangewezen als de nieuwe textielinzamelaar. IBN verzorgd de textielinzameling per heden via containers en tweemaal per jaar zullen zij het textiel ook huis-aan-huis gaan inzamelen. Door IBN als nieuwe textielinzamelaar in te zetten, geeft Boekel blijk van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Inzamelaar IBN werkt met SW-me-dewerkers om de werkzaamheden te verrichten.

Nieuw: huis-aan-huis inzameling De nieuwe textielcontainers van IBN komen in principe op dezelfde plaatsen te staan als waar de containers nu staan. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar huis-aan-huis ingezameld.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 10 juli 2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Visie Transitie AWBZ Het college heeft de ‘Visie op de Transitie AWBZ’ vastgesteld. Deze wordt tot oktober 2012 met alle betrokken partijen besproken en daarna geconcretiseerd naar een beleidsplan.

Stand van zaken Transitie AWBZ De val van het kabinet heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel rondom de Decentralisatie Begeleiding op 5 juni 2012 controversieel heeft verklaard. Het college heeft daarom besloten te stoppen met de voorbereidingen voor de uitvoering van de Begeleiding voor het jaar 2013. De voorbereidingen voor 2014 worden vooralsnog voortgezet. Pilot textielinzameling De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft zich als doel gesteld om de textielinzameling regionaal te gaan organiseren. Hiervoor heeft zij in de gemeente Boekel een pilot opgestart. Vanaf 1 juli 2012 zamelt IBN, in samenwerking met Sam’s Kledingactie, het textiel in door middel van kledingcontainers en twee huis-aan-huis inzamelacties per jaar. Op die manier hopen we het textiel nog beter gescheiden in te kunnen zamelen en hierdoor extra milieuwinst te behalen.

Ondertekening Lokale Klimaatagenda Het college van de gemeente Boekel heeft besloten deel te

nemen aan de Lokale Klimaatagenda. Zij heeft daarbij een viertal speerpunten benoemd die de komende jaren actief opgepakt zullen worden, mede in regionaal verband. Deze speerpunten zijn “bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken”, “groen gas en elektrisch vervoer”, “lokale duurzame economie” en “lokale duurzame energie productie”.

Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 21 mei 2012 Het college van B&W heeft het verslag van de vergadering van de monumentencommissie d.d. 21 mei 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Collectief inkooptraject zonnepanelen voor burgers en bedrijven R&R duurzaam bv zal, in samenwerking met de gemeente Boekel, in het najaar een collectief inkooptraject voor zonnepanelen gaan opstarten in de gemeente Boekel. Het college heeft besloten dit initiatief te faciliteren door te ondersteunen bij de communicatie en de organisatie van de informatiebijeenkomsten. Het doel is om 100 zonnepaneelsystemen te verkopen aan inwoners en bedrijven in de gemeente Boekel.


Gemeenteberichten Houd de gemeentepagina en de website van de BCA daarvoor in de gaten.

Wat mag er in de textielcontainer? In de containers van IBN kunnen alle soorten textiel worden aangeleverd, zoals oude kleding, kapotte kleding, vodden (mits niet sterk vervuild), gordijnen en zelfs schoenen.

Uw textiel krijgt een nieuw leven Het ingezamelde textiel wordt uitgezocht. Goede kleding en schoenen kunnen opnieuw gedragen worden. Kapotte kleding en andere soorten textiel worden als grondstof voor nieuwe producten gebruikt. Zo hoeft er minder afval verbrand te worden!

Meer informatie Voor alle informatie over afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling: www.afval.rmb.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485-338352.

“WE MAKEN EEN EINDE AAN HUISELIJK GEWELD, NIET AAN DE RELATIE…” Een vuist tegen huiselijk geweld Dit jaar heeft de gemeente Boekel samen met 19 andere gemeenten in Noord Brabant de aanpak tegen huiselijk geweld hoog op de agenda staan. Onder de noemer ‘Vuist tegen huiselijk geweld’ willen de gemeenten de aanpak tegen huiselijk geweld verder ontwikkelen. Sinds 2002 heeft de overheid met de nota ’privé geweld, publieke zaak’ al een eerste stap gezet om het taboe rondom het thema te doorbreken. Door nu ook op gemeentelijk niveau het thema aan te pakken hoopt de gemeente Boekel een bijdrage te leveren. De speerpunten van dit jaar zijn ouderenmishandeling, een tijdelijk huisverbod en kindermishandeling.

“Met huiselijk geweld bedoelen we al het geweld dat zich afspeelt in de huiselijke kring”, vertelt Riet Knaapen, manager van Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord. “Het kan gaan om fysiek geweld, psychisch geweld of seksueel misbruik door partners, expartners, familieleden of huisvrienden. Het is dus een heel groot begrip. Dat maakt het juist ook zo belangrijk. Ook al speelt het geweld zich af achter de voordeur, het is een thema dat iedereen aangaat. Iedere burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zowel de professional als de buurtbewoner. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je huiselijk geweld weet te signaleren en dat je weet welke stappen je kunt ondernemen. Dat is de reden waarom het Steunpunt zich enorm inzet op het gebied van voorlichting. Hoe kun je huiselijk geweld nu signaleren? En waar kun je heen als je denkt dat er bij de buren sprake is van huiselijk geweld? Sinds kort is er de Meldcode. Dit is een eenvoudig stappenplan die helpt bij het signaleren van huiselijk geweld. Blijkt dat er

inderdaad sprake is van geweld dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met het Steunpunt.”

Het Steunpunt “In totaal zijn er nu 35 steunpunten door heel het land verspreid. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord richt zich op iedereen die melding doet binnen de 20 gemeenten in NoordBrabant. De melding kan gemaakt worden door het slachtoffer of de dader zelf, maar ook door de omgeving van het slachtoffer of de pleger zoals een onderwijzer, een sportclub of een buurvrouw. Vaak is de drempel om een melding te maken nog hoog en dat is jammer. Er wordt nog vaak gedacht dat instanties de situatie niet verbeteren of zelfs verergeren door bijvoorbeeld kinderen van ouders af te nemen. Maar niets is minder waar. De hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld is enorm ontwikkeld de laatste jaren. Wij denken niet meer in termen als dader en slachtoffer, maar kijken naar de dynamiek van het geweld binnen de relatie. Daarin zijn we onpartijdig. We proberen het geweld te stoppen, niet de relatie.”

Op de goede weg “Dat de 20 gemeenten nu een meerjarenplan aan het ontwikkelen zijn op het gebied van huiselijk geweld is uniek. We vinden dat geweldig. De twee speerpunten die de gemeenten daarbij heeft uitgekozen zijn heel belangrijk. Mishandeling onder ouderen is nog steeds een taboe maar komt vaak voor. Door mantelzorgers die de zorg van hun ouders niet aankunnen bijvoorbeeld of door personeel van verzorgingshuizen die onder enorme tijdsdruk staan. Deze onmacht uit zich dan in sommige gevallen door middel van geweld. Ook zien we dat de uitkering van de ouderen soms wordt afgepakt door de mantelzorger. We praten hier liever van ontspoorde zorg waarin alle partijen handelen uit onmacht. De oudere durft niets te zeggen omdat hij bang is dat hij alles verliest als hij iets zegt en de mantelzorger ziet geen uitweg in de te zware taken die hij moet uitvoeren. Wij bemiddelen graag in deze situaties om tot een goede oplossing te komen voor beide partijen. Ook het onderwerp tijdelijk huisverbod is een belangrijk speerpunt. Vaak wordt deze regel toegepast bij gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt en waar kinderen bij betrokken zijn. De situatie is dan zo dreigend en gevaarlijk voor de gezinsleden dat we geen andere oplossing zien dan een huisverbod van tien dagen op te leggen waarin de pleger van huiselijk geweld tien dagen helemaal geen contact mag hebben met zijn of haar gezin. In die tien dagen praten we met alle partijen en proberen we het huiselijk geweld te stoppen. Na tien dagen kijken we of het doel behaald is.” Handen ineen “Er is al ongelooflijk veel veranderd in de aanpak van huiselijk geweld maar we zijn er nog lang niet. Juist omdat huiselijk geweld zich afspeelt in alle lagen van de bevolking en nog steeds moeilijk te traceren is, is samenwerken van groot belang. Politie, justitie, hulpverlenerinstanties, burgers en gemeenten moeten allemaal een vuist maken tegen huiselijk geweld. Dat gebeurt gelukkig steeds vaker en daar zijn we heel blij mee. We hebben nog een hoop werk te doen maar we zijn op de goede weg.” Wilt u een melding maken van huiselijk geweld, advies inwinnen of uw hart luchten dan kunt u contact opnemen met Het steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord, 0900-1262626 of www.steunpunthuiselijkgeweld.nl


leven Een nieuw

Niet alle

afdrukken zijn hetzelfde!

drukwerk UW

ONS UITGANGSPUNT OOK IN 2012

Of u nu een mijlpaal heeft bereikt, samen een nieuwe weg inslaat of een nieuw leven heeft geschonken.

Wanneer uw bedrijf een nieuwe huisstijl nodig heeft, of een brochure die bij u past.

Indien uw vereniging op zoek is naar een plaats waar het clubblad kan worden gekopieerd.

Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Een

Kom dan eens langs en bespreek

Mijlpaal bereikt

met ons uw wensen. Wij hebben de grafische vormgevers en de drukkers in huis die datgene doen wat ze moeten doen. Precies zoals u wilt en binnen uw budget.

Boekeldruk De Vlonder 10 5427 DC Boekel T 0492 32 21 40 F 0492 32 42 45 E boekeldruk@planet.nl

samen

Het drukwerk, de

Op weg Kleding van uw bedrijf


Verkeersvaardigheidstest 50 + Veiligverkeer Nederland afd. BoekelVenhorst organiseert i.o.m. de Bond van Ouderen de Verkeersvaardigheidstest, die bestemd is voor alle bestuurders van personenauto’s uit Boekel en Venhorst die de leeftijd van 50 jaar zijn gepasseerd. Nederland vergrijst in een hoog tempo en daarbij zijn de verkeersvoorschriften talrijker geworden, de ouderen hebben lange tijd geleden het rijbewijs gehaald en de mobiliteitsbehoefte in deze groep blijft stijgen. Om zolang mogelijk op een verantwoorde wijze aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen, organiseert VVN afd. Boekel-Venhorst deze verkeersvaardigheidstest die bestaat uit de volgende drie onderdelen, in Nia Domo te Boekel. Een 3-tal opeenvolgende theorielessen, op dinsdag 18 en 25 september en 2 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. Het theoriegedeelte is een opfriscursus met extra aandacht voor veranderde verkeersregels. - Ogentest/brilcontrole door de erkende opticien te Boekel of door uw eigen opticien - Verkeersvaardigheidsrit op zaterdag 6 oktober 2012 tussen 09.00 uur en 16.00 uur welke wordt afgenomen door erkende rij-instructeurs. De deelnemers rijden met hun eigen auto, welke moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Na deze rit zal in een gesprek door de rijinstructeur een advies worden gegeven.

De verkeersvaardigheidsrit zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Er wordt op die dag volgens een nog nader te bepalen rooster gewerkt. Deelname aan de verkeersvaardigheidstest en de uitslag hiervan hebben geen enkel gevolg voor uw rijbewijs en/of uw rijbevoegdheid. VVN afd. Boekel-Venhorst kan dit helaas niet kosteloos doen en vraagt daarom een eigen bijdrage van 15.00 euro per deelnemer, koffie is hierbij inbegrepen. Info/opgave voor deelname bij Tiny Biemans bij voorkeur per e-mail tinybiemans@onsnet.nu met vermelding van naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Of tel. 040-2839092 (tussen 17.00 en 19.00 uur). Aanmelden kan t/m 8 augustus.

Sociaal raadsliedenwerk HELPT BIJ CONSUMENTENZAKEN Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Voor Boekel vindt u hun kantoor aan de Pater van den Elsenlaan 13 te Veghel en De Misse 46 in Uden. U kunt dagelijks terecht na het maken van een afspraak (0413-366986). Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk. Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman…

Op donderdag 26 juli 2012 zijn wij

Theo Croijmans & Dini Croijmans-Logtens 50 jaar getrouwd. Dit willen wij met jullie vieren op zaterdag 28 juli a.s.

Na een scheiding Een scheiding is verdrietig zeker als er kinderen in het spel zijn. En als de scheiding eenmaal is uitgesproken kom je ook praktische strubbelingen tegen. Zo ook Natasja, een alleenstaande moeder met 3 kinderen die op het spreekuur kwam. Natasja had geen idee waar ze recht op had. Ze werkte parttime en had een laag loon. Ik heb met haar bij de gemeente een aanvulling gevraagd. Verder had ze recht op belastingkortingen zoals alleenstaande ouderkorting. Ze kon huurtoeslag aanvragen omdat haar huur voor haar inkomen te hoog was. Natasja moet nu ook zelf verzekeringen afsluiten die voor haar scheiding nog op beide namen stonden. Ik heb met haar een brief opgesteld die ze kon sturen naar de diverse verzekeringsmaatschappijen. Kortom; veel administratief en juridisch gedoe waarbij Natasja alle hulp kon gebruiken. Ook voor dit soort vragen kunt u terecht bij de sociaal raadslieden. Zij helpen u met het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen. Ook geven ze u advies over allerlei financiële vragen en schrijven ze brieven en bezwaar-en beroepsschriften.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 7 augustus wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

We beginnen deze dag met een H. Mis om 13.00 uur in de St. Jozefkerk te Venhorst. U bent welkom op onze receptie van 15.30 tot 17.00 uur in Zaal “Plein 31”, St. Josephplein 31 te Venhorst. Graag tot dan.

Evenementenkalender 4 augustus: Boekel kermis losschieten 4-7 augustus: Boekel kermis 5 augustus: TOT-rit 11-4 augustus: Venhorst kermis 12 augustus: Boekelse Oogstdag


CONCERTTOUR 2012 TREKT VEEL EN ENTHOUSIAST PUBLIEK

Muzikaal spektakel van Vierdaagse Orkest 2012 Een muzikaal spektakel is het geworden, de concerttour van het Vierdaagse orkest 2012. Dat bleek zeker bij het kadeconcert donderdagavond in Cuijk. De mudvolle kade heeft kunnen genieten van een bijzonder concert. Het enthousiasme bij het publiek was groot. Het mooie weer werkte er zeker aan mee dat het een bijzondere avond is geworden. Het Vierdaagse Orkest wordt mede gevormd door muzikanten uit Gemetrt, Boekel en Zeeland. Het orkest zette dit jaar heel bijzondere muziek op zijn repertoire. Musicalmuziek van the Phantom of the Opera is daar een voorbeeld van, maar zeker ook de muziek van de succesvolle musical Wicked. Orkest en zanggroep lieten zien en horen dat ze heel wat in hun mars hebben. Er zijn maar heel weinig orkesten die dat op hun repertoire durven nemen. Het Vierdaagse Orkest oogstte er tijdens de concertweek heel veel waardering mee. De bijzondere optredens van de slagwerkgroep - muziek van Madonna, Lady Gaga en Doe Maar - maakten het alleen maar mooier. Het publiek reageerde bij alle optredens enthousiast. Het genoot van de muziek en zang en deed zelf volop mee. Het was donderdag bij het tradtionele Kadeconcert een grote mensenmenigte vóór het grote podium aan de Maaskade met heel veel applaus voor de muzikanten en zangers op het podium. Datzelfde beeld was er bij de andere concerten van het Vierdaagse

Orkest, de première in Mill. Het Rooie Loperconcert in de schouwburg van Cuijk, het concert in Wijchen en Groesbeek. Als extra speelde het Vierdaagse Orkest zondagavond nog in Boxmeer.

Zeg nooit nooit….. Een man belde mij op, hij had een vriendin die onlangs was gescheiden en zij kon niet voor zichzelf op komen. Of ik nog steeds assertiviteitscursussen gaf. Ja, dus. Hij wilde mevrouw aanmelden. Ik vroeg waarom mevrouw mij zelf niet belde. Dat durfde ze niet, volgens meneer. Ik gaf aan dat ze dan vast ook niet naar de cursus zou durven komen. Hij zag in dat ze zelf contact moest zoeken en zou haar stimuleren. Een uur later belde mevrouw: ze wist niet of ze een assertiviteitscursus nodig zou hebben, want vroeger was ze best assertief. Ik zei dat het dan mogelijk verstandig zou zijn om een gesprek te hebben, om te bezien wat het verstandigst was. Zo gebeurde. Mevrouw vertelde dat ze recent was gescheiden van een gewelddadige man. Ze had veel klappen gehad. Ook de kinderen had hij opgestookt om haar uit te schelden. Ze hield wat achter, dat voelde ik, maar wat. Ik wist wel dat een cursus assertiviteit voor haar niet nodig was, maar er scheelde wat anders….

Het concert van het Vierdaagse Orkest in Cuijk: kleurrijk en met bijzondere muziek. (Foto: Vierdaagse Orkest).

Weken later hadden we het 2e gesprek, ze belde af met een smoes. Toen belde haar vriend weer op: mevrouw dronk (stiekem en met smoezen). Daarmee viel mijn puzzel in elkaar. Meneer wilde haar nog een kans geven, maar dan zonder drankgebruik. Ik stelde hem voor samen te komen voor het vervolggesprek. Ze was ondertussen gestopt met drinken, en was vol vertrouwen over een alcoholvrije toekomst. Ik was dat minder en dacht al aan een doorverwijzing naar de verslavingszorg. Meneer zei heel duidelijk dat ze slechts één kans had en die moest volhouden, dat hij niet zou tolereren dat hij haar weer dronken zou aantreffen. Dat zou ook niet meer gebeuren, zei ze. Dit had ik echter al zo vaak gehoord, dat ik het niet kon geloven. Maar ik zei het niet, ik hoef hen ook niet te ontmoedigen, en het gaat er ook niet om wat ik geloof. Na een vakantie met haar vriend, waarin ze geen glas had aangeraakt, vond ze een baan. Enkele maanden daarna ging het nog steeds goed met mevrouw. Zeg nooit nooit. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, Veghel, tel. 0413310795 of 06-21592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

OPENSTELLING

Museum de Kluis Op zondag 29 juli is het Museum weer geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. Het museum ligt tegenover Broeder Hogardstraat 23 in Boekel. Naast de vaste tentoonstelling over de broeders Penitenten en de psychiatrie en de buurtbank, is deze maand nog de bijzonder mooie tentoonstelling van devotionalia te zien van Mieke Reijnen uit Handel. Bidprentjes, bedevaart souvenirs, heilige beelden, prachtige oude foto’s van Handel, maar ook veel herinneringen aan de Eerste Heilige Communie en het dagelijkse leven in een katholiek gezin. Het museum is ieder week geopend op dinsdagmiddag van 2.00-4.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00-12.00 uur. Tel. 0492 846173 of m.witlox@ggzoostbrabant.nl. Wilt u buiten deze uren een bezoek brengen bel tel. 0492 321510 of mail l.verstraatenjansen@chello.nl.


De mening van het kind

Kinderen vinden het moeilijk om hun mening te geven bij een scheiding (bv. waar ze willen wonen, of ze iedere 14 dagen naar hun vader willen gaan, etc.). Dat is ook logisch, want het brengt hen in een loyaliteitsconflict. Toch wordt mij vaak verzekerd dat de ouder waar ik mee spreek weet wat de mening van het kind is. Het vreemde is nl. dat het kind t.o.v. de andere ouder weer een heel andere mening heeft. Het kind probeert beide ouders tevreden te houden. Ook denken gescheiden ouders nogal eens het beter te weten dan de andere ouder. Men valt elkaar af en het kind zit tussen twee vuren. Het is voor een kind veel beter dat beide ouders een eenduidige boodschap geven (bv. iets verbieden) dan dat het kind zijn zin krijgt, terwijl het kind weet dat de andere ouder het ermee oneens is. Een kind hoeft niet altijd zijn zin te krijgen. Jullie zijn de volwassenen en je hoeft niet de vriend(in) te zijn van je kind. Jullie taak is: opvoeden. Soms kan het voorkomen dat een kind een keer afwezig is bij zijn wekelijkse sportclubje, omdat het niet anders kan. Natuurlijk is continuïteit van belang, maar één keertje afwezigheid is geen ramp. Ouders vinden dat het sportclubje meestal voor gaat, maar nu een keertje niet. Maar bij gescheiden ouders ligt alles al gauw anders: de andere ouder is geneigd daar een negatief etiket op te plakken (“je

denkt alleen aan jezelf en niet aan het belang van ons kind”). Natuurlijk moet je er geen rommeltje van maken en steeds andere dingen voor laten gaan, het kind moet weten waar het aan toe is. Elkaar betichten van luiheid, of eigen belangen voorop te stellen, maken de onderlinge verstandhouding er niet beter op en is ook niet gewenst voor je kind. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, Veghel, tel. 0413310795 of 06-21592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

haar lust en leven, met als grootste hits ‘Viva Espana’ en ‘Vino waar blijft de wijn’. Feest en sfeer zijn begrippen die deze zangeres typeren. Imca is een uitbundig mens, houdt van feestje en zal dat ook zeker van BoeCult gaan maken!

zondag 26 augustus 2012

Voor de kids komt Rachel optreden. Rachel won in 2011 het Junior Eurovisie Songfestival met haar zelfgeschreven nummer ‘Ik ben een teenager’, waarin ze BoeCult 2012 staat weer voor de deur! Op de laatste zondag van augustus is het beschrijft hoe het is om een puber te zijn. weer zover; BoeCult! Ons zomerse mu- Bij het Junior Eurovisie Songfestival in ziek- en cultuurevenement, helemaal gra- Armenië wist ze de tweede plek te behalen. Jong talent dus! BoeCult wordt dit tis voor jong en oud! Zoals ieder jaar begint het zonnige Boe- jaar afgesloten door coverband Thunk! Zij Cult met de openluchtmis. Daarna is het spelen nummers van ‘60s soul tot ‘70s de eer aan het Boekelse Koor Karakter rock, ‘80s disco, ‘90s alternative en ‘00s onder leiding van dirigent Lex Wiersma R&B, plus alles wat daartussen, -buiten en om de spits af te bijten. Uiteraard hebben -achter zit! Thunk! bestaat uit 10 personen we nog veel meer voor u in petto. Wat waarvan maar liefst 5 blazers en de heerdacht u bijvoorbeeld van Charly Luske en lijke stem van zangeres Kiki maakt het de Lijn 7 TV show? Ook mogen we dit geheel af! jaar Imca Marina verwelkomen. Zingen is Buiten deze acts wordt er de hele dag door ook de nodige aandacht besteed aan kunst en cultuur. BoeCult staat dan ook, naast het muziekaanbod, bekend om het gevarieerde aantal straatartiesten die met hun theatershows jong en oud verrassen en meenemen in hun acts. Ook aan kunst Bij aankoop van een complete geen gebrek, een kunstmarkt wordt ingebril inclusief de glazen richt waar verschillende kunstvormen te zien zijn. Wilt u meer informatie over BoeCult, de korting op het montuur theateracts of een van de artiesten? Neem dan eens een kijkje op onze website: http://www.boecult.nl! Nodig ook je vrienden uit via de BoeCult Facebook Wacht niet te lang, nu is er nog volop keuze.pagina.

Opruiming! 50%

Evenementenkalender Wij zijn GESLOTEN van 4 t/m 11 augustus Informeer naar de voorwaarden!

Kerkstraat 11a, Boekel, tel. 0492-321029 Kerkstraat 11a, 5427 BA Boekel Telefoon 0492-321029

4 augustus: Boekel kermis losschieten 4-7 augustus: Boekel kermis 5 augustus: TOT-rit 11-14 augustus: Venhorst kermis 12 augustus: Boekelse Oogstdag


De Zomerhits zijn er weer! Dit betekent klinkende korting op héél veel producten. Zo kunt u volop en voordelig van de zomer genieten.

Alle Magnum ijs 2e HALVE PRIJS Bijv.: Magnum classic 2 dozen à 4 stuks van 5.58 voor

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

3.72

Alle AH Ovenverse Zaden & Pittenbroden 25% KORTING Licht meergranen, Boulogne, Madeleine, Mediterrane en Bastille Per heel brood van 2.09 voor

1.57

AH Perziken of nectarines 50% KORTING Bijv.: Nectarines 500 gram van 1.99 voor

0.99

AH Pitloze witte druiven 30% KORTING Bak 500 gram

van 2.29 voor

Lindeman’s South Africa Diverse varianten Bijv.: Sauvignon blanc chardonnay of Rose 2 flessen à 0,75 liter van 9.98 voor

6.99

1.60

AH Varkenslapjes à la minute 25% KORTING Bijv.: Speklapjes à la minute Bak 300 gram van 2.59 voor

1.94

AH Coburger rauwe ham 25% KORTING Per 100 gram

van 1.94 voor

1.46

Alle Coca Cola en Fanta 6-packs blik Set à 6 blikjes à 0,33 liter van 3.08 en 3.69 voor

2.59

HOOGHOUDT

Dubbele Jonge Graanjenever 100 cl.

van 13.19 voor

9.79

THE FAMOUS GROUSE

Scotch Whisky 100 cl.

van 21.99 voor

16.89

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 23 t/m 29 juli 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur


Sport Uitslag 19 juli 2012 1/2. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 60,94% 1/2. Dames Coolen-v.d.Rijt 60,94% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 57,42% 4. Dames Crüts-Vissers 57,07% 5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,69% 6. Mw.Waltheer-Hr.Otten 53,78% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 52,72% 8. Dames v.d.Boom-v.Lankveld 51,09% 9. Dames Verbakel-Vijge 51,04% Tijdens de vakantie-tijd iedere donderdagavond vrij bridgen voor iedereen, ook niet-leden. We spelen in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Wilt u om 19.15 uur aanwezig zijn i.v.m. de inschrijving. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Berichten

tie voor het nieuwe seizoen op onze website gezet (www.habo95.nl). Hieronder nog even een overzicht van de belangrijkste data: • Vrijdag 10 augustus start jeugdkamp • Zondag 19 augustus huldiging jeugdkampioenen • Woensdag 15 augustus 1e binnentraining • Zaterdag 25 aanvang veldcompetitie Mocht je al willen weten in welk team je volgend seizoen speelt en wanneer de trainingen zijn, dan kun je dit op onze website terugvinden. Nieuwe leden gezocht Als vereniging zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden, dus ken je iemand die wil gaan handballen, of heb je zelf interesse, meld je dan nu aan! Dit kan door contact op te nemen met Wilma v.d.Elzen (0492324041) of via de site (www.habo95.nl)! Natuurlijk kun je eerst een paar keer op proef meedoen om te zien of het je bevalt.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Belangrijk voor het nieuwe seizoen Nu is iedereen nog aan het genieten van een welverdiende vakantie, maar het duurt niet meer al te lang of het nieuwe handbalseizoen staat weer voor de deur. Om iedereen te laten weten waar hij of zij aan toe is hebben we de belangrijkste informa-

Uitslag Bordeaux, deelname 56 duiven, afstand +880 kilometer: 1, 4, 5, 6, 9 P. Smits; 2, 8 Comb.de Vocht; 3 W.Michiels; 7, 10 L.Terluin. Uitslag Isnis, deelname 329 jonge duiven, afstand +140 kilometer: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 J.v.d.Putten; 3 E.Diepeveen; 4 A.v. Zoggel. Uitslag Isnis, deelname 199 oude duiven: 1, 6, 7, 10 E.Diepeveen; 2, 5 Comb.v.d.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen mountainbikes reparaties ophaalservice (elektrische) fietsen

Vossenberg; 4, 5, 8, 9 A.v. Zoggel. Uitslag Chimay, deelname 187 oude duiven, afstand 196 kilometer: 1, 2, 5 E.Diepeveen; 3, 4, 10 Comb.v.d.Vossenberg; 6, 7, 8 A.v.Zoggel; 9 A.Engelen. Uitslag Chimay, deelname 314 jonge duiven: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 J.v.d. Putten; 5 A.v.Zoggel; 7 A.Engelen. Uitslag wedvlucht Poitiers, deelname 92 duiven, afstand 680 kilometer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E.Diepeveen. A.Engelen, secr.

Wieler Toer Club Boekel Utrechttocht, 22 juli 2012. Echt zomer, eindelijk. Met 28 man vertrokken we voor de 140 kilometer lange Utrechttocht. Iedereen had er zin in. En dat bleek wel uit het feit dat Henk v. Sleeuwen 7 minuten voor 7 wakker werd. Toch was hij op tijd voor vertrek aanwezig. Alleen zijn ochtendplasje moest hij 78 kilometer bewaren. Want toen hadden wij pas de pauze bij de Bockenrijder in Esbeek (Hilvarenbeek). Heerlijk in het zonnetje op het grote terras middenin het bos, genoten wij van ons boterhammetje met koffie gewoon (beetje aan de slappe kant) of de stadse koffie (iets sterker). De waard had weer zijn mopjes klaar. Alleen misten we de ezel, die altijd om je boterham kwam vragen. Na de pauze reden we met een pittig tempo richting Boekel, met gelukkig maar 1 lekke band. Omdat op Esdonk net de openluchtmis was afgelopen, reden we nog maar een blokje om. De voorrijders hadden voor een prachtige tocht gezorgd, iedereen heeft er van genoten. Volgende week rijden we de Peel en Maasroute met een lengte van 120 kilometer. We vertrekken om 7.30 uur. De Bgroep vertrekt om 8.00 uur voor de 95 kilometer lange Dijkentocht West. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender 4 augustus: Boekel kermis losschieten 4-7 augustus: Boekel kermis 5 augustus: TOT-rit 11-14 augustus: Venhorst kermis 12 augustus: Boekelse Oogstdag


Schade? Ga naar de specialist.

TTuinstraat uinstraat 23 Boekel 5427 PR Boek el 321526 0492 32 15 26 inf o@vanhaandelschadeherstel.nl info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www www.k .kampeerautoschade.nl

DEALER VAN:

De Dutch ID E-Bike – Powered by Bosch

(de nummer 1 van de Telegraaf E-Bike test 2012

+ BEONE E-volution

(best geteste Nederlandse E-bike merk! Fiets Actief mei 2012 E-BIKE TEST. Kom gerust eens langs voor een proefrit.

Van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 11 augustus

gratis fietsverzekering

van 3 jaar bij aankoop van een elektrische fiets (excl. inruil) Bij aankoop van een transport-, mama- of omafiets

gratis tas of accessoires t.w.v. â‚Ź 40,=

Ook kunt u terecht voor oma-, transport-, mama- en kinderfietsen, elektrisch bakfietsen en accessoires. Werkplaats aanwezig.

VERHOEVEN WHEELS, Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370, www.verhoevenwheels.nl


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Zorgcentrum S t. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosrenders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

Fruitbedrijf v.d.Bosch

Rik van den Berg

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Mutshoek 3 - tel. 321402

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl

Build to last longer

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Netwerk- systeembeheer Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

uitslag op alle bestratingen.


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

TE KOOP 2/1 kap woning met garage en tuin aan de Platanen 27 te Boekel. Rustig gelegen tegen bosrand. Vraagprijs van € 257.000,= nu voor € 243.000,= k.k. Info: tel. 06-40504681 na 18.00 uur. `

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

A l l e r h a n d e SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie

AARDBEIEN

volop aanwezig, vers van het land Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur zaterdag vanaf 10.00 uur

Theo en Carina Swinkels Tuinbouw Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 of 0492-325435

belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192. of zie Site Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

Wilhelminastraat 26 5427 CD Boekel Openingst ijden: Maandag en dinsdag: gesloten Woensdag en vrijdag: 09.00-18.00 uur Donderdag: 11.00-21.00 uur Vrijdag: 09.00-18.00 uur Zaterdag: 10.00-15.30 uur VAKANTIE van 23 juli t/m 14 augustus

Voor afspraak : t el. 0492 329110


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET, bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------

B, evt. Sandra automaat: Verdere AUTORIJLES ’T KNIPDURSKE Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

A l l e r h a n d e informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl ------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

volop 2e hands FIETSEN

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor meer informatie: 06-43085124

Tre nd kapsalo n

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van vermoeidheid, stress klachten? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

Hippe trendy kapsalon voor hem & haar Knippen Kind knippen Kleuren High lights

12,50 7,50 v.a. 25,50 v.a. 21.50

Yvonne van Berlo Beatrixlaan 23A 5427 AP Boekel 06-30518590 Alleen op afspraak.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 299,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.euPlaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

A l l e r h a n d e

Zomerworkshop SCHILDEREN. Dag en tijd in overleg, minimaal 6 personen. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel. 0492-325549 of 06-30118048. --------------------------------------------------

TE HUUR aangeboden in Venhorst per augustus: bedrijfs- en/of opslagruimte, groot 200 m, voorzien van electrische roldeur, 4,5 meter hoog en 4 meter breed. De hal is 27 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog en 4 meer breed. Wilt u meer weten, bel mij: Sjef Verstegen 0621871816. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

John Rambach

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT�. Uw Nefitdealer!

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Aangeboden door nette betrouwbare man (65+) met ervaring voor thuisadministratie, belastingadvies of bezoek. Tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------TE KOOP aardappelen en eieren via onze automaat. Ook op zondag open. Van Doren, Zandhoek 13, Boekel.

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

VENHORST fax 0492-352257

Taxi Green

TAXICENTRALE BOEKEL

0492-764764 06-46594922

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

v.Oorschot DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Open: do. 10.00-18.00 u vr. 10.00-20.00 u za. 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

STUKADOORSBEDRIJF

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

NIEUW IN BOEKEL

van der Ven

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Van den Elzen elektrotechniek


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700.

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, verlopen, glasruiten, glaskoord en afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Advertentienr. 2012.11.002 Kenmerken

eengezinswoning (wordt momenteel gerenoveerd)

Energielabel

B

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Bergruimte

gezinnen 39, 88 m2 7, 29 m2 9, 47 m2 7, 85 m2 10, 88 m2 5, 53 m2 1, 90 m2 18, 84 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 660,- + € 0, 91 servicekosten medio september

Advertentienr. 2012.11.003 Kenmerken

Benedenwoning

Energielabel

C

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging

eenpersoonshuishouden 16, 98 m2 10, 04 m2 4, 56 m2 2, 02 m2 2, 83 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 383, 67 + € 0.91 servicekosten medio augustus

Voorwaarden (gelden voor alle geadverteerde woningen): 1. Jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.085,2. U dient een kopie van het IB60 formulier bij te voegen van u en uw partner, bij uw reactiebon. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijke een scan van uw IB60 formulier toe te voegen als bijlage. Uiterste inleverdatum 29 juli 2012

Reactiebon Naam: ........................................................................................Voorletters: ................................ Adres:............................................................................................................................................. Postcode: ...................................................................................Plaats: ......................................... Geboortedatum: ........................................................................................................................... Inschrijfnummer: ........................................................................................................................... Aantal personen: .......................................................................................................................... Telefoon: ....................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................ Heeft interesse in de woning: O Telefoonstraat 37 .....................................................(2012.11.002) O Bernhardstraat 6 ......................................................(2012.11.003) Uiterste inleverdatum: 29 juli 2012

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.