Bogstadveien Kalender 2019

Page 1

LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN//2019

KALENDER Ã…RETS VIKTIGSTE BEGIVENHETER

2019


2019

Bogstadveien Magasinet Rosenborggata 3, 0356 Oslo Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

FEBRUAR

Uke 1

MARS

APRIL Uke 9

2

Tor

3 Ons

3 Fre

4 Tor

4

Lør

Tir

5 Fre

5

Søn

Ons

6

Lør Bondens Marked

6

Man

Tor

7

Søn

7

Tir

2

2

Lør Melodi Gand Prix Oslo Spektrum

3

Tor

3

Lør Trollmann fra Oz Chateau Neuf (2. feb-3. mar) Søn

3

Søn Fastlaven

4

Fre Oslo europeisk miljøhovedstad

4

Man Alpin VM Åre (4.-17.) Uke 6

4

Man

5

Lør

5

Tir

5

6

Søn

6

Ons

6

7

Man

7

Tor

7

Uke 2

JUNI

2 Tir

Ons

2

MAI Uke 14

Ons Arbeidernes dag

1 Fre

Tir Nyttårsdag

1 Man

1

1 Fre Oslo Vinfestival (1.-3.)

1

Uke 10

Uke 15

Uke 18

BILFRI MARKEDSDAG

Uke 19

1

Lør Musikkfest Oslo

2

Søn

3

Man

4

Tir

5

Ons

6

Tor

7

Fre Fotball VM Kvinner (til 7. jul)

Tir

8 Fre

8

Fre Holmenkollen skifest (8.-10.)

8

Man

8 Ons Frigjøringsdagen

8

Lør Miniøya (9.-10.)

9

Ons

9

Lør

9

Lør Bondens Marked

9

Tir

9

Tor

9

Søn Første pinsedag

10

Tor Håndball VM Menn (10.-27.)

10

Søn

MORSDAG

10 Søn

10

Ons

10

Fre

10 Man Andre pinsedag

11

Fre Musikalen Flashdance (11.-26.)

11

Man

Uke 7

11 Man

11

Lør Holmenkollstafetten

11 Tir

12

Lør

12 Tir

12

Søn

13 Ons

Uke 11

11

12 Tir

Tor Vigelandjubileet (11. apr-15. sep) 12 Fre

13 Ons

13

Lør

14

Søn Palmesøndag

15

Man

13

Søn

14

Man

15

Tir

15 Fre

15

16

Ons

16

Lør

16 Lør Birkebeinerrennet

16

17

Tor

17

Søn

17 Søn

17

18

Fre

18

Man Vinterferie

19

Lør

19

Tir Ski VM Seefeld (19. feb-3. mar)

20

Søn

20

Ons

21

Man

21

Tor

22

Tir

23

Uke 3

VALENTINSDAG

VÅR

8

13 Tor Bislett Games / PiP

Tir

15

Ons

Tir

16

Tor

Ons

17

Fre Grunnlovsdagen

17

18

Lør Melodi Grand Prix Finale

18 Tir

19 Tir

Tor Skjærtorsdag / Infernofestivalen (18.-21.) 19 Fre Langfredag

19

Søn

19 Ons OverOslo (19.-22.)

20 Ons Vårjevndøgn

20

Lør Påskeaften

20

Man

21 Tor

21

Søn Første påskedag

21

Tir

22 Fre

22

22

Man Andre påskedag

Ons

23

Lør

23 Lør Bondens Marked

23

24

Tor

24

Søn

25

Fre

25

Man

26

Lør

26

Tir

27

Søn

27

Ons

28

Man

28

Tor By Larm, Oslo (28. feb-2. feb)

29

Tir

30

Ons

31

Tor

31 Søn Sommertid (+1t)

Notater

Notater

Uke 4

Uke 5

Notater

Uke 8

14 Tor Fre

MATERIELLFRIST

Uke 12

18 Man

18

Uke 17

14 Fre Færdern / Oslo Pride 15 Lør Birkebeinerløpet MATERIELLFRIST

Uke 21

16 Søn Man

21 Fre Skoleslutt 22 Lør

Tir

23

23 Søn St. Hansaften

24

Ons

24 Fre

24 Man

25

Tor

25

Lør Miniøya (25.-26.)

25 Tir

26 Tir

26 Fre

26

Søn

27 Ons

27

Lør Sentrumsløpet

27

Man

28 Tor

28

Søn

28 Tir

28 Fre

29

Fre

29

Man

29

Ons

29 Lør

30 Lør

30

Tir

30

Tor Kr. Himmelfartsdag

25

Uke 13

Man

Husk! Notater

Uke 18

Uke 25

20 Tor

22 Ons

Fre

24 Søn

Uke 9

Uke 16

Uke 24

12 Ons

Uke 20

13 Man 14

14 Tor

Uke 23

SOMMER

JANUAR

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 41A, 2. etg N-0366 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no

Tor

Uke 26

26 Ons

Uke 22

31 Fre

27 Tor Tons Of Rock Ekeberg (27.-29.)

30 Søn Notater

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

bogstadveien

bogstadveien_no


2019 JULI

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 41A, 2. etg N-0366 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no Bogstadveien Magasinet Rosenborggata 3, 0356 Oslo Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

AUGUST

Uke 27

Uke 31

SEPTEMBER

DESEMBER

NOVEMBER Uke 40

MATERIELLFRIST

Fre

2 Ons

2

Lør

Tir

3 Tor

3 Søn

Ons

4 Fre

4

Man

5

Tor

5 Lør

5

Tir

5

Tor

6

Fre Matstreif (6.-8.)

6

Søn

6

Ons

6

Fre

Ons

7

Lør

7

Man

7

Tor LYSEKRONENE I GATEN TENNES

7 Lør

Tor 8

8

Søn

8

Tir

8

Fre

8

Søn Andre søndag i advent

9

Man Kommunevalg

9

Ons

9

Lør

9

Man

10

Tir

10

Tor

10

Søn

11 Ons

11

Fre

11

Man

12 Lør

12

Tir

13

Søn

14

Man

15 16

Søn

Fre

2

Ma

3

Lør

3

4

Søn

4

Fre

5

Man

Lør

6

Tir Øyafestivalen (6.-10.)

7

Søn

7

8

Man

9

Tir

9

Fre

10

Ons

10

Lør

11

Tor

11

Søn Oslo Jazzfestival (11.-17.)

12

Fre

Man 12

Man

2

Tir

2

3

Ons

4

Tor

5 6

Uke 28

OKTOBER 1

1

1

Tor 1

1

Uke 32

Uke 33

Uke 36

Uke 37

Tir

Uke 41

Uke 45

FARSDAG

Uke 46

1

Søn Første søndag i advent

2

Man

3

Tir

4 Ons

11

Ons

12

Tor

13 Ons

13

Fre Luciadagen

14

Tor

14 Lør

Tir

15

Fre

15

Søn Tredje søndag i advent

Ons

16

Lør

16

Man

17

Tir

13

Lør

Tir 13

14

Søn

Ons 14

14 Lør

15

Man

Tor 15

15

16

Tir

16

Fre Findings Festivalen (16.-17.)

16 Man

17

Ons

17

Lør Bislet Stadion

17 Tir

17

Tor

17 Søn

18

Tor

18

Søn

18 Ons

18

Fre

18

Man

19

Fre

19

Man Skolestart

19 Tor

19 Lør

19

Tir

19

Tor

20

Lør

20

Tir

20 Fre

20

Søn

20

Ons

20

Fre

21

Søn

21

Ons

21 Lør Oslo Maraton

21

Ma

21

Tor

21 Lør

22

Man

22

Tir

22 Fre

22

23

Tir

23

Fre

23 Man Høstjevndøgn

23

Ons

23 Lør

23 Man

24

Ons

24

Lør

24 Tir

24

Tor FN-dagen

24 Søn

25

Tor

25

Søn

25

25

Fre

25

Man

26

Fre

26

Man

26 Lør

26

Tir

26 Tor Andre juledag

27

Lør Norway Cup (27. jul-3. aug)

27

Tir

27 Fre

27

Søn Vintertid (-1t)

27

Ons

27

28

Søn

28

Ons

28 Lør Oslos Bratteste

28

Man

29

Man Olsok

29

Tor

29

Tir Oslo World (29. okt-3. nov)

29

Fre Black Friday

30

Tir

30

Fre

30

Ons

30

Lør Nisjebutikkenes dag

31

Ons

31

Lør Birkebeinerrittet

31

Tor

Håndball VM Kvinner Notater (30. nov-15. des)

Notater

Uke 31

Tor 22

Notater

22

Uke 35

Søn

Uke 39

Ons

26 Tor

29 MATERIELLFRIST

Uke 38

Søn

30 Man Høstferie Notater

Uke 40

Notater

Uke 43

Uke 44

Uke 47

28 Tor

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

bogstadveien

Uke 51

18 Ons

24

Uke 48

VINTER

Uke 30

Uke 34

Søn

HØST

Uke 29

Uke 42

Uke 50

10 Tir

12 Tor Optimist musikal Chateau Neuf Jahn Teigen 70 år (12.-26.) 13 Fre Oslo Kulturnatt BILFRI MARKEDSDAG

Uke 49

Søn Fjerde søndag i advent

Uke 52

Tir Julaften

25 Ons Første juledag

Fre

28 Lør 29

Søn

30

Man

31

Tir Nyttårsaften

Uke 1

Notater

bogstadveien_no


LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN//2019 OM OSS Bogstadveien Magasinet er livsstils­magasinet for ­hele M ­ ajorstuen – Norges største og mest ­eksklusive handels­område med over 500 f­ orretninger. M ­ agasinet ble etablert i år 2000 e­ tter ø ­ nske fra ­handelsstanden, og utgis i s­ amarbeid med M ­ ajorstuen & Bogstadveien ­Næringsforening. Bogstadveien Magasinet skal gi informasjon og inspirasjon innenfor livsstil, mote, reise, kunst, design, sport, skjønnhet, interiør m.m. Det retter seg mot et urbant, kjøpesterkt, engasjert, moderne og kvalitets­bevisst publikum. Bogstadveien Magasinet skal være til nytelse for både mann og kvinne, med ­inspirerende bilder, hvor vi gir tips og råd om de nyeste trendene og ikke minst hva som skjer på Majorstuen og ellers i verden. Magasinet kommer ut 4 ganger i året (vår/påske, sommer, høst og jul/vinter). Magasinet distribueres i et stort opplag til husstander på Oslo vest og deler av Kjelsås, G ­ refsen, Ekeberg og Nordstrand, Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Snarøya og Bærum ­øst (eksklusiv e­ ventuelle reservasjoner). I tillegg deles ca. 7.000 magasiner ut til ­forretninger og andre møteplasser på M ­ ajorstuen. Vi har mange store spesial­designede stativer i o ­ mrådet. Stativene etter­fylles u ­ kentlig. B ­ ogstadveien M ­ agasinet ligger også på alle rom på ­Radisson Blu Scandinavia Hotel (“SAS-hotellet”), Saga Hotel og Thon Hotel Gyldenløve. – Vi trekker handlende og besøkende til Majorstuen! bogstadveien.no - @bogstaveien_no Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening og Bogstadveien Magasinet har nå felles hjemmeside. Bogstadveien.no skal være en aktiv nettside med nyheter og aktuelle saker om Majorstuen og forretningene i området. Her vil dere finne kart med butikkoversikt, hvordan komme seg hit, artikler, inspirasjon, nyheter, tips og mye mer. Send oss pressemeldinger og annen spennende informasjon, så legger redaksjonen dette ut. Hjemmesiden er godt besøkt og folk bruker siden og magasinet til å hodle seg oppdatert på butikker og ellers hva som skjer. Vi er i tillegg aktive med oppdateringer på facebook og instagram.

UTGIVELSER 2019 BM#1 Vår BM#2 Sommer BM#3 Høst BM#4 Jul/Vinter

Uke 15 Materiellfrist 15. mars Moteserien tas uke 10 Uke 24 Materiellfrist 16. mai Moteserien tas uke 21 Uke 39 Materiellfrist 30. august Moteserien tas uke 36 Uke 48 Materiellfrist 1. november Moteserien tas uke 44

PRISER Dobbeltside 35.900,- eks. mva. Medlem* 32.900,- eks. mva. Helside 23.900,- eks. mva. Medlem* 21.900,- eks. mva. Halvside 13.900,- eks. mva. Medlem* 12.900,- eks. mva. *Medlem av ­Majorstuen & Bogstadveien ­Næringsforening.

Årsavtale Næringsartikkel Moteserien Gavetips Annonseproduksjon

25%

Tillegg Baksiden +150% Omslagsside 2 og 3 +100% Side 3 +100% Spesialplassering + kr. 5.000,Dobbeltsiderlangt fremme +25%

rabatt ved annonsering i 4 utgaver inkl. artikkel! 5.000,- eks. mva. pr. side. Vi sender journalist og fotograf (må være annonsør) 5.000,- eks. mva. for én egen helside inkl. ­profesjonell styling/foto/modeller (må være annonsør) 2-5 gavetips pr. annonsør avhengig av annonsepakke 1.500,- eks. mva. (send oss høyoppløselig bilde, logo og tekst)

FORMATER

Dobbeltside 416 x 278 mm + 3mm utfallende Helside 208 x 278 mm +3 mm utfallende Halvside Liggende 190 x 123 mm Stående 92 x 252 mm Annonser ønskes sendt som trykkbar PDF i CMYK til grafisk@bmagasinet.no For mer info ta ­kontakt på tlf 24 11 85 00 Utgiver/Salg: Jon Annar Berntsen / jab@bmagasinet.no / 917 98 008 Einar Melander / einar@bmagasinet.no / 906 57 957

Tlf 24 11 85 00

www.bogstadveien.no

post@bmagasinet.no