Zakenvrouwen De Ronde Venen

Page 1

2267166.indd 1

6-10-2011 10:31:13


BREEDTE PAGINA BLIJFT ALTIJD 230 mm!!!

BREEDTE PAGINA BLIJFT ALTIJD 230 mm!!!

Hotel MijdrecHt Marickenland Sfeervolle ambiance centraal in Nederland

coMfortabel slapen 61 ruim ingerichte kamers Gratis draadloos internet

Heerlijk eten Culinair genieten in Restaurant Meesters en private dining

Multifunctionele zalen Vergaderen I Trainingen I Trouwlocatie Recepties I Workshops Gratis parkeren I Direct daglicht

HoTel MijDReCHT MaRiCkenlanD Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht T. +31 (0)297 282828 e. info@hotelmijdrecht.nl www.hotelmijdrecht.nl

2267167.indd 2

6-10-2011 10:45:25


“Fantastisch! Al deze regionaal vermaarde

daardoor voor meer mogelijkheden, zelfstan-

is gearriveerd, anderen zijn net gestart en

zakenvrouwen gebundeld in een glossy.

digheid en verantwoordelijkheid. Ook hoorde

knokken zich suf. Maar ze hebben alle 36

Heerlijk om te lezen en ik ken natuurlijk veel

ik over powerwomen, die binnen een grote

die gemeenschappelijke bezielende overtui-

van die meiden. Ik ben geboren en getogen

organisatie hun ‘mannetje’ staan. Dat is hard

ging: voor jezelf en voor een eigen bedrijf

in Mijdrecht en heb het dorp - als epicen-

werken en beslissingen dúrven en móeten

opkomen. Dat vereist vooral creativiteit,

trum van De Ronde Venen - langzaam zien

nemen. Ik herken dat zó goed. Je begint

doorzettingsvermogen en daadkracht. Ik

veranderen in een lokale metropool, waar

ergens aan, je moet ontzettend veel laten,

heb een aantal van de verhalen voor het ter

steeds meer bedrijvigheid tot stand is geko-

vooral privé, en dan maar zien of het lukt. En

perse gaan van deze editie al mogen lezen en

men onder invloed van vrouwelijke onderne-

je weet niet waar het eindigt. Continu dilem-

dan zeg ik: poeh, aansprekend, ontroerend,

mingslust. Ik kom er nog altijd graag, familie

ma’s. Hindernissen. Bijvoorbeeld hoe een

treffend…”

en vrienden wonen er. En ik heb er zo mijn

gezin en een eigen zaak of drukke baan op

De praktijkverhalen van deze vrouwen ge-

adresjes.

managementniveau te combineren.

ven een kijkje in de keuken van hun bedrijf.

Ik ben er trots op om als voormalig streek-

Succes kun je enigszins afdwingen, maar is

Wie weet hoeveel vrouwen hiermee over

genoot - alhoewel, Breukelen waar ik nu

vaak ook zo afhankelijk van externe factoren.

de drempel worden getrokken om een eigen

woon is om de hoek - in het voorwoord

Ziet - in mijn geval - een producer of produ-

bedrijf te starten in De Ronde Venen? Deze

van De Ronde Venen Zakenvrouwen iets te

cent het wel of niet in je zitten? Heb je goede

zakenvrouwen brengen een mooie diversiteit

mogen uitdragen over het fenomeen zaken-

mensen om je heen? Als je dat vertaald naar

in het ondernemersklimaat. Ze stralen in elk

vrouwen. Ik vind het vooral een goede ont-

het lokale bedrijfsleven: zien klanten het wel

geval een en al positiviteit uit.”

wikkeling, dat meer en meer vrouwen in De

of niet zitten in het bedrijf dat je hebt opge-

Mariska van Kolck,

Ronde Venen kiezen voor een eigen zaak. En

start. Een aantal van deze zakenvrouwen

presentatrice en theateractrice

1

2265024.indd 1

7-10-2011 8:47:07


C

olofon Uitgever Rodi Media i.s.m. Wegener SpeciaalMedia Broeker Werf 8 1721 PC Broek op langedijk Tel. 0226-333311 Commercieel manager: niels Ackermans Hoofdredacteur: Donald Esser Redactiemedewerkers: Joke Bos Marianne Apon linda Slagter fotografie: Marlies Wessels Acquisitie: Betty okkerse lillian van der Schaaf ontwerp: Studio Wegener SpeciaalMedia

Copyright niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid Rodi Media/Wegener SpeciaalMedia is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden. ook is Rodi Media/Wegener SpeciaalMedia niet verantwoordelijk voor handelingen van derde welke eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Distributie De Ronde Venen Zakenvrouwen verschijnt eenmaal per jaar in een oplage van 6.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij de deelnemende zakenvrouwen. Verdere distributie op geselecteerde leestafels in De Ronde Venen. www.regiozakenvrouwen.nl

Vormgeving en productie: Rob de Haan

2

2265033.indd 2

10-10-2011 12:25:55


I

nhoud

Voorwoord

1

Interview

Mariska van Kolck

Colofon

2

Backstage hairfashion

Astrid Begheijn

41

Inhoudsopgave

3

Smit Schoenen

Jacqueline Smit

43

ZAKENVROUWEN dE RONdE VENEN

38

diet Solutions

Martine hoogendijk

45

Van der Zwaard optiek

Karin van der Zwaard

47

Panman Tennishal de Ronde Venen

Erna Panman

49 50

Interview

Marleen Molenaar

Rabobank Rijn en Veenstromen

Karin van harteveld

5

de Baby Suite

Annemieke Samson-Van Eenennaam 53

Kinderdagverblijf Troetels

diana Vredenbregt

7

Kinderdagverblijf Marionette

Marion van Eenennaam

Brasserie de Waard

Sandra van nie

9

Vida Makelaars

Martine duchart-Van Acker

57

Sun Vision

Kim ten haken

11

Brabebo

Gerry Bras

59

hGT Geveltechniek

Ellen hengeveld

13

VVP Verhuur Vinkeveen

Irma Klinkhamer

61

Carmen Breeveld

55

de Rooij zand en grindhandel

Mary van Schie

15

Interview

Lutz Fashion

hanneke Lutz

17

Tandartsenpraktijk AnneMarie Belizarie AnneMarie Belizarie

Beautycentrum Solente

Brigitte van diemen

19

Get Styled

Gasse Wonen

Anne Gasse

21

Myra de Groot Entertainment Producties Myra de Groot

69

Ronday & hartman Advocaten

Lillian hartman

23

Kristel Bloemenatelier

Kristel Franzen

71

Lineke Kool

62 65 67

Jolanda dirksen uitvaartverzorging

Jolanda dirksen

25

Bonne nuit

Lillian van der Schaaf

73

Interview

Renske Leijten

26

Zijtveld Accountants

Esther van Zijtveld

75

Golfpark Wilnis

Anneke Kool – Van Zijl

77

Rotisserie Ici Paré

Kelly haveman

29

Swaab Juweliers

Angelique Swaab

31

Magic Adventures

Angélique davis

79

de hoop Interim-Management

Yvonne Pinxteren-de hoop

33

Account Xtra

Yvonne de haan

81

decibel hoortoestellen Mijdrecht

Carmen Los

35

optisport Mijdrecht

Sandra Mur

83

Wouda Fashion

Wouda ultee

37

Interview

Lillian van der Schaaf / Betty okkerse 84

3

2265033.indd 3

7-10-2011 8:58:27


3BCPCBOL &FO CBOL NFU JEFFÌO

2265139.indd 4

7-10-2011 9:25:19


D

DE VERBINDENDE FACTOR, aar draait het om

“IK

BÉN GEEN ONDERNEMER, MAAR ALS DIRECTEUR

PARTICULIEREN

BIJ

R ABOBANK R IJN

IK ME WEL ONDERNEMER.

R ABOBANK R IJN

EN

STERKER

VEENSTROMEN

EN

VEENSTROMEN

regio. En dat maakt ons zo sterk. Bij ons geen

VÓEL

NOG: EEN ZAKENVROUW.

De lokale betrokkenheid etaleert zich in samenwerkingsverbanden met onder meer de ledenraad, gemeentes en woningcorporaties.

IS EEN LOKAAL ZELF-

STANDIG OPERERENDE BANK MET MEERDERE KANTOREN.

0900-nummer om ons te bereiken.”

“Ook hebben we een mobiel bankkantoor en

DE

VRIJHEID OM EEN BELANGRIJKE VINGER IN DE PAP TE HEBBEN

servicepunten in de regio, die worden bemand door enthousiaste medewerkers. Dat is kenmerkend voor de Rabobank. Luisteren

ALS HET GAAT OM BESLUITEN TE MÓGEN EN KÚNNEN NEMEN,

naar mensen in het veld. Vragen stellen,

MAAKT HET WERK ZO BIJZONDER.

een organisatie niet aan vergaderen, aan

TROUWENS ZO UNIEK. HOUD IK VAN.

EN

DICHT

DAT

MAAKT DE

R ABOBANK

BIJ DE MENSEN STAAN, DAAR

ALS JE DAARIN GROTE MATE BESLISSINGSBE-

VOEGDHEID HEBT, VOELT DAT ALS ‘EIGEN BAAS’.” Treffender kan Karin van Harteveld (46) haar

gezegd: positief in het leven staan. “Je moet

passie voor het bankwezen - of is het voor

kansen grijpen”, klinkt het kordaat. Een tekst,

mensen... - niet omschrijven. Ze stuurt 120

die om uitleg vraagt. “Op mijn 34e werd ik

van de in totaal 300 medewerkers aan. “De

geconfronteerd met kanker. Dat heeft een

verbindende factor, daar draait het in mijn

enorme impact op de rest van je leven. Maar

optiek om. Zowel binnen de muren van

welke rest, vraag je je dan af? Je leert relati-

de Rabobank als tijdens de interactie met

veren. Alle scenario’s passeren de revue. De

onze klanten.” En dat doet ze succesvol en

ontkenningsfase, klopt het wel? De chemo-

in goed gezelschap van Bas Geerdink, di-

kuren. Maar ik dacht altijd: mij krijgen ze niet

Als je van ver komt, ligt geluk heel dichtbij

vooral open vragen. Natuurlijk ontkom je in overleg. Toch proberen we dat tot een minimum te beperken. We zijn een doebank. We staan oersterk en nuchter met onze voeten in plaatselijke veengrond.”

Wie: Karin van Harteveld Wat: Rabobank Rijn en Veenstromen Waar: Mijdrecht

klein. En ik had een fantastische man, familie en vrienden om me heen. Klankbordjes heb je dan o zo nodig. Mijn kanker is nu verleden tijd. Ik leef en probeer optimaal te genieten. Het is een nul of een tien in het leven, geen

recteur Bedrijven, Karin Walter, directeur

zesje. Ik heb ervaren dat als je van ver komt,

Bedrijfsmanagement, en directievoorzitter

geluk heel dichtbij ligt.”

Ruud van der Vliet.

Haar levenscredo - verbinden - vertaalt ze van

Karin is geboren in Hoorn, maar woont nu in

werk naar privé. En andersom. “Ik houd van

het Noord-Hollandse Schardam. Met de mu-

de mens in al z’n kleuren en facetten. Mijn

ziek mee - ze speelt dwarsfluit en piano - was

mentale voelsprieten zijn net tentakels. Ik

voor de open, hartelijke, zelfbewuste en an-

trek graag veel naar me toe. Ik ben betrokken

deren inspirerende duizendpoot geen vanzelf-

bij mensen en mijn werk. Als Rabobank zijn

sprekendheid. Haar vermogen om te groeien

we een absoluut ‘platte’ organisatie, kunnen

en zich te ontwikkelen heeft ze te danken

we snel schakelen. En - ja ja - verbinden. In

aan haar wilskracht, ondernemingslust en

deze tijd gebeurt er nogal wat. Wij zijn maat-

leren tegenslagen te overwinnen. Of beter

schappelijk betrokken bij de mensen in de

5

2265045.indd 5

7-10-2011 8:59:15


Locatie Troetels Dagopvang

van 0 tot 4 jaar

Locatie De Stal Opvang op de boerderij van 0 tot 13 jaar

Botsholsedwarsweg 8A 3646 AK Waverveen Tel: 0297-562338 ma t/m vrij geopend van 7.30 tot 18.15 uur 2265140.indd 6

Voorbancken 10 C 3645 GV Vinkeveen Tel: 0297-562338 ma t/m vrij geopend van 7.45 tot 18.15 uur

info@kinderopvangderondevenen.nl

www.kinderopvangderondevenen.nl

7-10-2011 9:27:41


O

Dankzij mijn man kon ik mijn bedrijf rustig

PSTARTEN

DIANA VREDENBREGT, TROETELS,

EIGENAAR VAN KINDERDAGVERBLIJF

HEEFT HET OMGAAN MET KINDEREN

VAN HUIS UIT MEEGEKREGEN: ZE HEEFT ZES BROERS EN ZUSSEN, DAARNAAST VINGEN HAAR OUDERS DOORLOPEND VOOR EEN KORTE PERIODE PLEEGKINDEREN OP.

FLEXIBILITEIT

EN DOORZETTINGSVERMOGEN

ZIJN EIGENSCHAPPEN DIE HAAR TYPEREN.

Tot ik me realiseerde: hoe belangrijk werk ook is, ik wil niet dat ik achteraf moet zeggen dat dát de reden was waarom we geen tweede kind hebben gekregen. Dat was het me niet waard. Gelukkig werd ik weer zwanger, wederom van een dochter. Echt zwangerschapsverlof was er niet bij. Maar dat hoort bij een ondernemer. En bij mij, want ik kan werk moeilijk uit handen geven.” Inmiddels heeft kinderdagverblijf Troetels twee locaties, waar ook de beide dochters van Diana een aantal dagen per week naar

“Ik denk dat iedere zakenvrouw wel beaamt,

Een van de moeilijkste dingen aan haar

toe gaan. Een enkele keer staat ze zelf een

dat het runnen van een eigen bedrijf heel

werk vindt Diana het ontslaan van leidsters.

dag op de groep. “Waar ik dan voor wil wa-

druk is. Daarom is het zó belangrijk, dat je er

“Iemand krijgt bij mij altijd voldoende kansen,

ken is, dat mijn eigen kind zich niet afgewe-

leuke dingen naast hebt. Voor mij is dat mijn

maar als het functioneren achterblijft, houdt

eigen paard – een Haflinger. Hij is echt mijn

het op. Ik heb niets aan iemand die niet werkt

uitlaatklep. Bijna elke dag ga ik naar hem toe,

op de manier die ik wil en daardoor uiteinde-

vaak samen met mijn dochters. Na een dag

lijk ook niet goed genoeg is voor de kinderen.

hard werken is dit een mooie tegenhanger:

Maar ook al sta ik achter de beslissing, zo’n

rust, ruimte en de frisse buitenlucht.”

gesprek blijft lastig.”

Nieuwe uitdaging

Aandacht delen

delen. Tot nu toe gaat dat gelukkig altijd

Na het afronden van haar opleiding Sociaal

“Mijn man en ik hebben lang getwijfeld: wel

goed. Als mijn dochter bij mij op schoot zit,

Pedagogische Hulpverlening heeft Diana

of geen tweede kind? Ik had het zo druk met

en er loopt een ander kindje naar ons toe, zeg

in de kinderpsychiatrie gewerkt. Hartstikke

het kinderdagverblijf; zou ik een tweede kind

ik altijd: kom erbij, ik heb twee knieën.”

leuk, maar na zeven jaar was ze toe aan een

dan wel voldoende aandacht kunnen geven?

Iemand ontslaan vind ik lastig zen voelt wanneer ze mijn aandacht moeten

nieuwe uitdaging. Haar moeder was op dat moment in onderhandeling over het overnemen van een kinderdagverblijf in Schiedam, waarna haar man vroeg: ‘Is dat ook niet iets voor jou?’ Dat zag Diana wel zitten. Bovendien was dit er nog niet in Vinkeveen.

Wie: Diana Vredenbregt Wat: Kinderdagverblijf Troetels Waar: Vinkeveen

“Ik schreef een ondernemingsplan en kreeg een lening. Vol trots opende ik kinderdagverblijf Troetels. In de garage van een kennis. Een volwaardig salaris kon ik er in die tijd nog niet uithalen, maar de baan van mijn man bood gelukkig voldoende zekerheid. Dankzij hem kon ik mijn bedrijf rustig opstarten. En nog steeds steunt hij me door en door. Voorbeeld: als een kind ziek is, wordt meestal de vrouw gebeld, maar in ons geval kan híj vaak makkelijker weg van zijn werk dan ik. Al gaat het natuurlijk altijd in overleg.”

7

2265046.indd 7

7-10-2011 8:59:44


Brasserie de Waard is de perfecte locatie voor uw diner en feest Of het nu gaat om een bruiloft, gelegenheidsdiner, receptie of High Tea onze vernieuwde tuinkamer heeft 45 zitplaatsen en ons aangrenzende buitenterras biedt plaats aan 48 personen kortom de moeite waard om u eens vrijblijvend te laten informeren over de mogelijkheden die onze vernieuwde brasserie te bieden heeft.

Dorpsstraat 72 3648 AJ Wilnis 0297-28 85 08 www.brasseriedewaard.nl

2265036.indd 8

7-10-2011 9:28:52


EXTROVERT,

IMPULSIEF, CONTROLEFREAK,

ONDERNEMEND, HUISELIJK EN EERLIJK.

EIGENSCHAPPEN

N

DIE VOLLEDIG VAN

SANDRA VAN NIE (44). OFTEWEL: ‘WHAT YOU SEE, IS WHAT YOU GET’. DE UITBATER VAN BRASSERIE DE WAARD IN WILNIS IS EEN HORECADIER PUR SANG. SAMEN MET HAAR ECHTGENOOT T IBOR BESTIERT ZE TWEE HORECABEDRIJVEN, DIE HAAR CONSTANTE AANDACHT OPEISEN. “ZO SNEL ALS JE EEN KROON OP JE HOOFD KRIJGT, ZO SNEL IS ‘IE ER OOK WEER AF. DUS WE BLIJVEN SCHERP OP ALLES.” TOEPASSING ZIJN OP

IE

E

D

Wie: Sandra van Nie Wat: Brasserie De Waard Waar: Wilnis

ZOALS E WAARD IS...

Vanaf haar 14e wist Sandra dat zij de horeca in

regelmaat van de klok aten bij ons vriendjes

middelbare hotelschool in Amsterdam, waar

wilde. “Met een vader als vertegenwoordiger

of vriendinnetjes mee. Ondanks het feit dat ik

de vlam in de pan sloeg; om maar even in ho-

die goed kon verkopen en een moeder die in

enig kind ben, was er altijd reuring. Broertjes

recatermen te blijven. “Hij was meer van het

de horeca werkte, heb ik van beide kanten de

of zusjes heb ik niet gemist. Sterker nog: mijn

werken dan van het leren. Op zich wel jam-

allerbeste ingrediënten meegekregen”, zegt

man Tibor en ik hebben ook één kind. We zijn

mer, want hij is een echte studiebol. Ik moest

Sandra die als enig kind vanaf haar tiende

heel blij en trots op onze dochter Rebecca, die

er daarentegen veel harder aan trekken. Maar,

jaar opgroeide in Mijdrecht. “Voor mijn tiende

er net als ik geen enkele moeite mee heeft.

we zijn samen groot geworden en inmiddels

zijn we vaak verhuisd, maar daar ben ik niet

Het scheelt natuurlijk ook, dat we met mijn

gepokt en gemazeld in de horeca”, aldus

ouders een sterke familieband onderhouden.”

Sandra die zich naast het gastvrouwschap

Ik wil het mijn gasten naar de zin maken

ontfermt over het personeel. Tibor daarente-

Controle

gen draagt zorg voor de inkoop, maar werpt

De gezelligheid en huiselijkheid zie je volop

zich ook - waar nodig - op als gastheer en is

terug in Brasserie de Waard in Wilnis, waar

volgens Sandra ook nog eens een goede kok.

Sandra en Tibor het afgelopen jaar eigenaar

“Hij is de rustige, stabiele factor. Ik ben veel

van zijn geworden. “We hebben de zaak naar

meer het extraverte type en ga vooral voor het

eigen inzicht ingericht en opgestart wat de

persoonlijke contact en het verwennen van de

nodige energie kostte. Ik ben nu eenmaal van

gasten.”

slechter van geworden, want elke keer nieu-

de controle en niet gauw tevreden, maar de

En denkt Sandra ook weleens aan het ver-

we plaatsen en vooral nieuwe mensen ont-

brasserie is nu wel helemaal naar onze smaak

wennen van zichzelf? “Nou, niet echt hoor.

moeten vond ik erg leuk”, aldus Sandra, die

ingericht.” Naast De Waard bestiert het

Ik kan het slecht loslaten, maar dat vind ik

gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan.

echtpaar al jaren broodjeszaak The Corner in

totaal geen struikelblok. Ik voel me daar zelfs

“Van huis uit ben ik dat gewend, want met de

Mijdrecht. Sandra ontmoette haar Tibor op de

beter bij.”

9

2265047.indd 9

7-10-2011 9:00:13


Voor uw gezonde uitstraling

Sun Vision • Herenweg 187 Vinkeveen • 0297-264434 • www.sun-vision.nl Openingstijden: di t/m vrij 09.00 - 21.00 uur za 10.00 - 16.00 uur

2265037.indd 10

7-10-2011 9:39:55


R OND

Ik werk bijna alle dagen het klokje

“Het past in mijn streven om in mijn zaak een warm thuisgevoel te creëren. Uiterlijk is eigenlijk bestemd voor anderen, zij moeten er naar kijken. En ik ben blij, dat ik er aan kan meewerken om dat

beeld te creëren. Ik probeer het contact met de klanten zo persoonlijk mogelijk te maken.”

Kim voldoet beslist niet aan het stereotiepe beeld van een ondernemer, die vooral

bezig is met groei en geld. Ze woont ach-

ter de zaak en vindt in haar twee honden,

de nagenoeg dove en op leeftijd zijnde Golden Retriever Banjer en de speelse

druktemaker Shih Tzu Sophie, fantasti-

M ET

sche maatjes. “Ik ben gek op honden. Ze

H AKEN

zijn ook altijd in de zaak. Klanten vinden dat niet erg. Ik zou ook niet weten hoe ik dat anders zou moeten doen.”

De blond gemaande geboren en getogen Vinkeveense werkt bijna alle dagen van de week het klokje rond. “Ik begin negen

HAAR ZONNIGE LEVENSINSTELLING MAAKT

BLIJ, DAN ZUL JE PAS ECHT GELUKKIG ZIJN.’ AANGEPASTE ZINSNEDE UIT HET LIED

A NDRÉ H AZES. DE K IM

uur ’s morgens en twaalf uur later sluit

WAT

ik de tent. Ik ben dolblij met Albert Heijn

LEVEN.

hier op de Herenweg. Die is tot tien uur

VAN ELKE WERKDAG EEN FEESTJE.

H ET

TEN

DE MENSEN

IS EEN IETS

‘K LEINE JONGEN’

VAN

PAKKENDE TEKST VERWOORDT PRECIES

EIGENARES VAN

2003

‘s avonds open. Ik leef wat dat betreft

BRENGT ZE SINDS MEI

in een bepaalde structuur, een culinair

HET LEVEN VAN MENSEN.

ritme. Ik houd van gezond eten, dus elke

’M AAK

BELANGRIJK VINDT IN HAAR WERK.

A LS

K IM

SUN VISION

IN

EN

IN HAAR

VINKEVEEN

IN ESTHETISCH OPZICHT KLEUR IN

H AAR

ZONNESTUDIO FLOREERT EN

maandag, mijn enige ‘vrije’ dag, koop ik

AAN DE VERZORGING VAN NAGELS HEEFT ZE BESLIST GEEN LAK.

verantwoord in voor een groot gedeelte

DAARMEE

van de rest van de week. En voor die vergeetdingetjes kan ik altijd nog na negen uur terecht. ”

Zelf kennis

IS EEN BEELD GESCHETST.

Wie: Kim ten Haken Wat: Sun Vision Waar: Vinkeveen

Kim etaleert een ontwapenende zelfkennis. “Natuurlijk betaal je tol voor het hebben van een eigen zaak. Het heeft absoluut zijn weerslag op je privéleven. Doordeweeks heb je sowieso minder tijd voor leuke dingen, voor mensen van wie je houdt en met wie je om wilt gaan. Toch geniet ik, ondanks mijn beperkte vrije tijd, van het goede in het leven. Die momenten koester ik. Uitgaan met vriendinnen, heerlijk. Er schuilt een feestbeest in mij. Maar ik moet natuurlijk altijd rekening houden met mijn honden. In mijn werk ontmoet ik mensen met bijzondere verhalen. Ook dat is een verrijking. En daar haal ik mijn inspiratie weer uit.” De zaak zonder personeel runnen, is een weldoordachte keuze. “Een gedeelte van de zaak is ingeruimd voor een schoonheidsspecialiste en aan Hair Vision verhuur ik ook een ruimte. Heerlijk om eigen baas te zijn.

Voor Kim is het glas altijd half vol. “Kijk

positief in het leven. Ik kan niet veinzen, ik

Ik ben ooit zo teleurgesteld in personeel.

eens om je heen, dat zeg ik vaak tegen

ben een recht voor z’n raap type. Mensen

Nu even niet. Zo gaat het goed.”

vrienden. Kijk naar wat je wél hebt. Ik sta

kennen me niet anders.”

11

2265048.indd 11

7-10-2011 9:00:39


Profess ioneel, deskund ig en ervaren

Daar red je gevels meee ! GEVELTECHNIEK BV

HGT geveltechniek bv, tel. 0297 - 254009, www.geveltechniek.nl chniek. k nl

2265038.indd 12

7-10-2011 9:42:29


ELLEN H ENGEVELD

KOMT UIT

EEN ONDERNEMERSGEZIN, DAT KANTOORINRICHTING ALS SPECIALISATIE HAD.

H ET

ADMINISTRATIEF RUNNEN VAN EEN BEDRIJF IS EEN KOLFJE NAAR HAAR HAND. Ondernemend, initiatiefrijk en organiserend vermogen zijn de welluidende eigenschappen, die absoluut van toepassing zijn op de goedlachse Mijdrechtse. Zij leidt HGT Geveltechiek ‘achter de schermen’. Man

Wie: Ellen Hengeveld Wat: HGT Geveltechiek Waar: Mijdrecht

Michel en zoons Michael en Robin nemen de zogenoemde ‘werkvloer’ voor hun rekening.

Als

HGT

en catwalk training. Ja, het is heel anders lo-

In totaal zijn er acht man in dienst. Middelste

Geveltechniek al meer dan 20 jaar professio-

pen dan met de honden. Door weer en wind,

nazaat Patrick heeft zakelijk andere interes-

neel specialist in duurzaam gevelonderhoud

ingepakt. Dan zie je er vaak niet uit. Op de

ses. Dat Ellen hobbymatig voor gerenom-

voor particulieren en de zakelijke markt. “We

catwalk moet je eruit zien als een diva.”

meerde modezaken op de catwalk regelma-

reinigen, renoveren en impregneren gevels.

Ondanks haar drukke leven ontbeert het

tig de (mode)show steelt, is een andere tak

Maar we zijn ook helemaal thuis in voegwerk,

Ellen niet aan realiteitszin en heeft en houdt

van - ontspannen -sport.

het verwijderen van graffiti en het schoonma-

zij haar zaakjes goed voor elkaar. “Ik ben een

“Kleurrijk, dat is mijn leven absoluut. Maar

ken van kunststof en aluminium. Elke muur,

controlefreak. Dat moet wel. Ook thuis een

dat kan ook niet anders met zoons Michael

gevel en elk pand is bij ons in goede han-

stukje organisatie. Wij werken hard, dus zul-

(24), Patrick (22), Robin (18), schoondochters

den. Een nieuwe loot aan onze activiteiten

len er huishoudelijke taken moeten worden

in wording en man Michel.” En dan met ge-

is spouwmuurisolatie”, benadrukt Ellen trots

overgenomen.” En dan met een weemoedig

voel voor humor: “Ik heb alleen maar man-

en vol overtuiging de bedrijfskwaliteiten.

schamperen: “Maar ach. De jongens hangen

Kleurrijk, dat is mijn leven absoluut

VCA-gecertificeerd

bedrijf

is

nog steeds niet hun jassen aan de kapstok.

Catwalk

Ze denken: dat doet mam wel. Ook mijn ei-

“Je kan zeggen: de puzzelstukjes zijn op hun

gen schuld natuurlijk, dat ik nu nog steeds

plaats gevallen”, vervolgt Ellen. “Mijn man

achter hun kont aan loop.“

is bouwkundige en werkte destijds voor

Ontspanning vindt Ellen - en ‘all in the fa-

Ballast Nedam in Saoedi-Arabië. We hebben

mily’ - in de recreatievilla op Buitenborgh in

daar ook een tijd gewoond. Na terugkomst

Vinkeveen. “Daar wonen we tussen april en

in Nederland zijn we in 1992 met dit bedrijf

oktober, afhankelijk van het weer natuurlijk.

nen om me heen. Twee belangrijke vrouwen

gestart.” In de tijd van naderend opgroei-

Helemaal heerlijk. Je hebt daar een perma-

in mijn drukke leven zijn mijn honden Djenty

end kinderstrooisel? “Inderdaad. Alles ging

nent vakantiegevoel. Als je eenmaal de slag-

en Gill, die ik altijd meeneem naar de zaak.”

in een stroomversnelling Ook het krijgen

boom door bent…”

De twee goedaardige Briards omzomen het

van de kids, haha. Toch ervoer ik dat niet als

De mooie kanten van het zelfstandig on-

gespreksmoment, dat plaatsheeft in het

een stressperiode. Natuurlijk wel druk en la-

dernemerschap verwoordt Ellen als volgt.

familiebedrijf HGT Geveltechniek aan de

ter werd je ‘taximamma’. De zaak, je privé

“Vrijheid ondanks de drukte. Zorg dat alles

Communicatieweg in Mijdrecht. Ellen: “Dit

en ook nog het lopen van modeshows. Dat

is uitgebalanceerd. Als de organisatie goed

zijn fantastische honden. Nooit nerveus, rus-

laatste doe ik nog steeds. Ik heb toentertijd

staat, klopt het gewoon. Zowel thuis als op

tig, enthousiast en echte kindervrienden.”

een opleiding mannequin/gastvrouw gedaan

de zaak.”

M 2265049.indd 13

Vrouwelijkheid in een ANNENWERELD 13

7-10-2011 9:01:19


de Rooij zand

zand en grindhandel

grind schelpen wit grind mijnsteen graniet bielzen grond wegendoek grijze & gele split etc.

Vrachtwagens met of zonder kraan

Nationaal & Internationaal Transport

www.derooijzand.nl Thuisbezorgd of zelf af te halen los 25 kg big bags

2289166.indd 14

Oostzijde Oostzijde 61 1426 AG DE HOEF Oostzijde 61 1426 AG DE HOEF Oostzijde61 61 •••• 1426 1426AG AGDE DEHOEF HOEF Tel. Tel. 0297 593 202 info@derooijzand.nl 0297 593 202 info@derooijzand.nl Tel. 0297 0297----593 593202 202 •••• info@derooijzand.nl info@derooijzand.nl 4-10-2011 16:22:38


DE ROOIJ

GRINDHANDEL BESTOND IN JULI

2011

JAAR.

PRECIES ZESTIG

EEN

Elke dag beginnen met een

LACH

ZAND EN

JUBILEUM VOOR

DIT FAMILIEBEDRIJF, WAARIN

NU AL DE VIERDE GENERATIE AAN HET WERK IS.

M ARY

VAN

SCHIE

EIGENAAR

WORDT

VAAK GEZIEN ALS DE DRIJVENDE KRACHT.

“M AAR

ALS MIJN MAN EN

KINDEREN NIET ACHTER ME

ZOUDEN STAAN, KON IK NIET

nieuw leven op. Ik vond werk in de horeca

halen, vier auto’s met kraan en nog twee

ZIJN WIE IK NU BEN.”

en maakte veel nieuwe kennissen en vrien-

kleine auto’s. Ik ben trots op wat we tot nu

den. We waren gelukkig daar, in ons zelfge-

toe hebben bereikt. En op het feit, dat onze

bouwde huis en met onze oudste zoon die

oudste zoon Michael mede-eigenaar is ge-

Mary is opgegroeid tussen de zand- en grind-

daar is geboren. Na drie jaar kwamen mijn

worden. We kijken inmiddels uit naar een

heuvels. Als kind ging ze vaak mee met haar

ouders langs met een grote vraag: of we in-

grotere locatie. Stilstand is achteruitgang. En

vader op de vrachtwagen, die haar liet rijden

teresse hadden om met het bedrijf door te

daar waken we voor.”

toen ze net bij de pedalen kon. Toen wist ze:

gaan? Mijn drie jongere zusjes zagen hier na-

dit wil ik ook. “Op mijn 18e - ik had net mijn

melijk van af. Een heel moeilijke keuze voor

vrachtwagenrijbewijs gehaald - was er onver-

mij, maar mijn man wilde graag, mede om-

wachts een chauffeur ziek. Er moest geteerd

dat hij de instelling van de mensen in Nieuw-

worden op het industrieterrein in Mijdrecht.

Zeeland soms net iets te easy going vond.

‘Jij mag het doen,’ zei mijn vader. Het was

Na goed overleg namen we de beslissing om

mijn vuurdoop. Behendig manoeuvreerde ik

terug te keren naar Nederland.”

Wie: Mary van Schie Wat: De Rooij zand en grindhandel Waar: De Hoef

een volgeladen vrachtwagen achteruit. Alles ging goed en vanaf dat moment voelde ik me

Politiek

geaccepteerd in de mannenwereld. Nu, veer-

Mary werkt zes dagen in de week, van zeven

tig jaar later, vind ik dit werk nog steeds het

uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. “Elke

leukste: onverwachts op de vrachtauto stap-

dag beginnen met een lach; mijn werk is nu

pen, de radio aan en dan gáán.”

eenmaal mijn hobby. Maar niet mijn enige. Ik houd van het leven; van een avondje uit of

Emigreren

zomaar spontaan een weekendje weg. Ook

Mary heeft niet ál die jaren in het bedrijf ge-

ben ik een groot liefhebber van autosport.

werkt. Op haar 23e stapte ze eruit, vanwege

Ik ben zelf ook jaren actief geweest in de

verschil in visie. De jaren daarna had ze ver-

rallycross. Verder houd ik van lekker koken,

schillende banen. En toen, na een vakantie in

zwemmen, tennis, volg ik de lokale politiek

Amerika, realiseerden Mary en haar man: er

en doe ik vrijwilligerswerk voor onder meer de kerk.”

Als je in een mannenwereld werkt, moet je je aanpassen

Haar werk bestaat nu voornamelijk uit de planning van de vrachtauto’s, het laden met de shovel en het doen van de administratie. “Als je zoals ik in een mannenwereld werkt, moet je je aanpassen. Start de shovel niet, dan vraag ik de klant om te helpen. Dat is geen probleem. Toch wekt een vrouw achter het stuur nog steeds verbaasde blikken op.”

is meer dan alleen Nederland. Ze emigreer-

Het bedrijf is enorm gegroeid. “We begon-

den in 1983. Naar Nieuw-Zeeland. “Hoewel

nen met twee kleine vrachtauto’s. Nu rijden

wij in het begin wat moeite hadden met

we met twee trailers, waarmee we onder

de taal, bouwden we binnen korte tijd een

meer ons eigen materiaal uit het buitenland

15

2289165.indd 15

7-10-2011 9:01:49


LUTZ 1.000 M2 DAMES & HERENMODE IN VINKEVEEN AIRFIELD BELLUNA CAMBIO CLAUDIA ST STRA R TE T R CLOSED CREENSTO ONE N DNA DRANELLA LA DRYKORN N ERNY VAN AN R REIJMER ERSD SD DAL FILIPPA K FLORIS VAN BOM MMEEL FRATELLI LI R ROSSEET TII FRED DEE LA L BRE RETO T NIERE GANT HANS UBB BBINK K KENZO O LEYVA A MARC CCA CAIN N MILEST STON NE MULB LBER RRY NOTT YO YOU UR DAUGHTER’S JEANS OR RWELLL PAN PA NARA REPEEAT RE A STRO ST ROKE SYLLVER SY TA ANDEM TOV TRANSIT UGG AUSTRA RALI LIA A UNO DUE WOLFORD XANDRESS

OF TIME Herenweg 43-45, Vinkeveen Tel. 0297-212121 | www.lutz.nl

2265039.indd 16

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

OF SERVICE Gesloten 09.00 - 21.00 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 17.00

LUTZ.NL

1.000 m2 winkeloppervlak Persoonlijk advies Eigen parkeerterrein Vakkundig atelier in huis Gratis vermaak Kinderspeelhoek

7-10-2011 9:45:20


Vooruitdenken, dat heb ik H ANNEKE LUTZ (31)

OOGT ALS DE RUST ZELVE, MAAR ZE IS

ALTIJD ACTIEF EN ONDERNEMEND. VAN OPSCHIETEN HOUDT.

“EN

EEN

POWERWOMAN, DIE

DAT MOET OOK WEL. I K BEN IN

EEN RIJDENDE TREIN GESTAPT EN DIE MOET BLIJVEN VOORT DENDEREN”, MEENT ZE OPRECHT.

EÉN

Door zowel medewerkers als klanten erbij te betrekken wordt de visie breed gedragen en zijn mensen extra gemotiveerd. Ik ben toegankelijk en sta denk ik tussen de mensen. Eerlijkheid en duidelijkheid, misschien is dat wel een heel belangrijk

DING IS ZEKER: WE

onderdeel van een visie, daar gaat het mij

HEBBEN HIER TE MAKEN MET EEN AMBITIEUZE VROUW, DIE

De betrokkenheid tot de zaak neemt veel

GEEN UITDAGING UIT DE WEG GAAT.

(vrije)tijd in beslag. Toch weet Hanneke een

om. Net als bij mijn vader...”

scheidslijn te trekken. ”Natuurlijk is de zaak

“Een van die uitdagingen is vooruitden-

fysiotherapeute in Nieuw-Vennep. De

alles voor me. Ik probeer mijn ontlading

ken. Dat heb ik van mijn vader.” Ze combi-

vraag kwam op het moment dat ik mij-

te vinden in hockey en in de sportschool.

neert beleidsstrategie achter de schermen

zelf er eigenlijk al van bewust was dat ik

Daarnaast doe ik graag leuke dingen sa-

met fysiek aanwezig zijn op de werkvloer.

niet meer in zo’n grote organisatie wilde

men met mijn man Jasper en vrienden.

Dat ze na drie generaties ‘Lutz mannen’

werken. Daarbij wilden mijn ouders Lutz

Levensgenieten is ons credo. We hebben

nu de eerste vrouwelijke algemeen-direc-

Fashion graag in de familie houden. Ik

een rijk sociaal leven en genieten zowel

teur is binnen het ruim 100 jaar bestaande

vind het fantastisch dat ik dat kan doen.

thuis als buiten de deur van lekker eten. We

vermaarde mode-imperium Lutz Fashion

Er is zoiets moois neergezet. Als ik daar

zijn dol op Italiaans en Indonesisch eten.

in Vinkeveen vindt ze uiterlijk ‘gewoon’,

een vervolg aan kan geven…”

Past ook wel een beetje in de visie: hard

maar innerlijk ‘fantááástisch’. Haar carri-

Hanneke stapte ruim drie jaar geleden in

werken, maar ook ontspanning zoeken om

ère leek in eerste instantie toch een heel

en ‘draaide proef’. “Niet meteen vreemd.

de accu opgeladen te houden.”

andere kant op te gaan.

Ik ben erin en mee opgegroeid. We wer-

Aan het woord missie geeft Hanneke na

Passie, visie en missie. Hoe zit dat bij

ken momenteel met een team van ruim

enig overpeinzen een duidelijke en ver-

Hanneke? “Passie voor mode heb ik altijd

dertig medewerkers, die allemaal nauw

klaarbare invulling. “Jeetje. Voor het be-

gehad. Dat kan ook niet anders hè. Die

betrokken zijn bij Lutz Fashion. We ken-

palen van een missie is durf en saamho-

bekende paplepel. Lutz en mode, een her-

nen weinig verloop, dus dat zegt wel iets.

righeid nodig. Van iedereen binnen het

kenbare twee-eenheid. Ik heb de Meester

De zuinigheid op collega’s die bij Lutz

bedrijf. Neuzen dezelfde richting op. De

Koetsier-opleiding, de Hogere School

werken, moeten we koesteren. De Lutz

missie van Lutz Fashion is op inspireren-

voor de Confectie in Amsterdam, gedaan.

visie is streven naar kwaliteit door eerlijk-

de wijze de juiste koers varen en te stre-

Tijdens mijn stageperiode zat ik voor een

heid, duidelijkheid en open te staan voor

ven naar de hoogste kwaliteit producten

periode van drie maanden in Italië. Daar

suggesties van medewerkers en klanten.

en dienstverlening.”

heb ik veel geleerd. Daarna heb ik in drie jaar tijd een studie bedrijfskunde, master marketing, succesvol afgerond.” En dan? “Ja, dan wil je graag aan de slag en stroomt de modeadrenaline door je lichaam. Ik ging werken bij Nike, een groot internationaal opererend bedrijf. In eerste instantie super. Ik kwam er gaandeweg achter, dat zo’n extreem Amerikaans ge-

Ik ben in een rijdende trein gestapt

organiseerde club niet mijn ding was. Er werd meer gewerkt met ellebogen dan met handen. Begrijp je…”

Verzoek “En toen kwam het verzoek van mijn ouders of ik in de zaak wilde. Mijn enige zus heeft andere interesses. Zij is

Wie: Hanneke Lutz Wat: Lutz Fashion Waar: Vinkeveen

17

2265051.indd 17

7-10-2011 9:02:23


Because beauty is a joy forever • lichaamsbehandeling • hotstonemassage • gezichtsbehandeling

• pedicure • laserontharing • Reiki behandeling

Elke vrouw is uniek in haar schoonheid. Daarom is ons advies altijd gericht op uw persoonlijke wensen. Beautycentrum Solente te Mijdrecht biedt een compleet aanbod voor iedereen. Of het nu gaat om anti-aging, een klassieke gezichtsbehandeling, epileren, ontharen, reiki of een hotstone massage. Solente biedt het complete pakket.

Tel. 0297-242121 www.beautysalonsolente.nl 2265040.indd 18

Bozenhoven 144 3641 AJ Mijdrecht Telefoon: 0297-242121 4-10-2011 16:30:01


BRIGITTE

VAN

DIEMEN

IS DE TROTSE EIGENARES VAN

BEAUTYCENTRUM SOLENTE

IN

MIJDRECHT. ZE

VEEL WARMTE HAAR KLANTEN IN DE WATTEN.

LEGT ER MET

RUIM

TIEN JAAR

GELEDEN SCHUDDE ZE ALS VERPLEEGKUNDIGE NOG DE KUSSENS VAN HAAR PATIËNTEN OP, TOT EEN SCHILDKLIERAANDOENING EEN EINDE MAAKTE AAN DEZE CARRIÈRE.

DAAR

IS ZE

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK DOODZIEK VAN GEWEEST, MAAR OOK NU BLEEK HET GEZEGDE

‘WAAR

EEN DEUR DICHT GAAT,

GAAT ER OOK WEER EEN OPEN’ EEN WAARHEID ALS EEN KOE.

H ET

WERD DE DEUR VAN HAAR EIGEN BEDRIJF.

D Wie: Brigitte van Diemen Wat: Beautycentrum Solente Waar: Mijdrecht

Lekker op de bank met Linda. Daar tank ik bij

Ik geef mijn leven een

IKKE ACHT

Verscholen in het groen ligt Beautycentrum

nog een klein prinsesje van zeven Valerie. Ze

Op de noodgedwongen zakelijke stap van

Solente, een pittoresk onderkomen, waar

kreeg er bij haar geboorte twee papa’s extra

werknemer naar eigen ondernemer kijkt ze

vrouwen en mannen graag vertoeven en

bij. Een echt meisje, dat op ballet zit”, vertelt

memorerend terug. “Ik ben er wel heel erg

in meeste gevallen als herboren uitkomen.

Brigitte vertederd.

ziek van geweest toen ik in 2000 moest stoppen met de verpleging, ook mentaal.

“Het was oorspronkelijk een garage. Mijn vader, die een aannemersbedrijf heeft, mijn

Extraatje

Dat was een moeilijke tijd. Als je schildklier

schoonvader en mijn man Wim hebben hier

“Ik heb vijftien jaar in diverse ziekenhuizen

op hol slaat, slaat alles in je lijf op hol. Je

een jaar lang aan gewerkt. Als je me tien jaar

gewerkt. Toen ik schildklierproblemen kreeg,

weet gewoon niet wat er allemaal met je

geleden had verteld dat ik ooit een eigen

moest ik iets anders bedenken.” Enig creatief

gebeurt. Wim heeft in die tijd engelenge-

bedrijf zou beginnen, had ik je vierkant uit-

denken kan Brigitte niet ontzegd worden. Ze

duld gehad. Ik heb heel veel gehad aan de

gelachen”, lacht ze nu met terugwerkende

werd pedicure. “Ik ben begonnen als pedicu-

Schildklierstichting. Ik las in hun blad over

kracht. “Ik heb wel moeten leren zakelijker te

re, maar ik zag mezelf niet dertig jaar lang al-

schildklieraandoeningen en heb tranen met

worden. Ik ben een echt mensenmens, maar

leen maar voetjes verzorgen. Vervolgens ben

tuiten zitten huilen van herkenning. Eindelijk

de praktijk heeft me geleerd dat je het daar

ik verschillende opleidingen, cursussen en

wist ik waar het allemaal vandaan kwam. Nu

alleen niet mee redt. Ik moet zeggen, dat het

trainingen gaan doen. Zoals gezegd: ik ben

is het onder controle. Je leert luisteren naar

me heeft verbaasd. Ik wist niet dat ik iets

een mensenmens, in de verpleging bouw je

je eigen lichaam.”

zakelijks in me had. Dat heb ik waarschijnlijk

met patiënten vaak een bijzondere band op

Zijn er nog dromen voor Brigitte? “Amerika

toch van mijn vader meegekregen. Hij geeft

en ook nu met dit werk heb ik een goed con-

heb ik gehad. Zakelijk gezien gaat het me

me ook wel adviezen. En als er iets is, is de

tact met mijn klanten. Ik heb eigenlijk alleen

voor de wind. Ook privé. Als ik mijn leven

familie er voor mij. We hebben een hechte

maar lieve klanten. Tijdens mijn behandelin-

een cijfer zou moeten geven zou ik zeggen

band. Deze zomer hebben we met z’n tienen,

gen kijk ik niet altijd op de klok. Dat is dat ex-

een dikke acht. Als je zolang moet nadenken

mijn broer en zijn gezin, ons gezin, en mijn

traatje dat je mensen geeft. Mijn medische

om een droom te verzinnen, ben je een te-

ouders ter gelegenheid van hun 50-jarig hu-

achtergrond heeft nog een groot voordeel. Ik

vreden mens, toch? Lekker op de bank met

welijk een rondreis gemaakt door Amerika.

weet bij mijn keuze voor producten precies

Linda. Daar tank ik bij.”

Een droom die uitkwam. Wim en ik hebben

wat wel en niet werkt. Ik werk alleen met

twee jongens; Niels (17) en Bas (15) en dan

merken die ook echt doen wat ze beloven.”

19

2265052.indd 19

7-10-2011 9:02:52


Gasse Wonen

interieur & advies collectie:

Rolf Benz - Leolux - Bert Plantagie - Stressless en veel andere woonmerken (op 2.500 m2)

advies:

interieuradvies in 3D maatwerk in zitcomfort - relaxen - eethoeken - kasten - karpetten

Gasse Wonen - Bozenhoven 53 - Mijdrecht www.gasse.nl

2265041.indd 20

7-10-2011 9:49:09


L

Mannen denken al snel: kijk ze eens

EUK BEZIG ZIJN

H ET

WAS VOOR

MIJDRECHT

A NNE GASSE (45)

VAN

GASSE WONEN

NIET DE VRAAG ÓF ZE DE ZAAK VAN HAAR OUDERS

ZOU OVERNEMEN, MAAR WANNÉÉR.

NA

HET

ZE SUCCESVOL DE STUDIE ECONOMIE AAN DE

UTRECHT, IN

LEIDEN

IN

VERVOLGENS STUDEERDE ZE

VWO

DOORLIEP

HOGESCHOOL

NEDERLANDS

EN DAARNA FISCAAL RECHT IN

RECHT

A MSTERDAM.

Het is voor Anne and family best moeilijk om er een sociaal leven op na te houden. ‘Mijn man Huib en ik zien elkaar voornamelijk in het weekend. Ik werk ook elke zaterdag. Zondags proberen wij vrij te houden. Gaan we lekker met de hond lopen en daarna uitgebreid borrelen. Kunnen we bijpraten en bijlezen. Ik lees alles over wat met de economie te maken heeft. Ik wil er veel over weten.” Anne geniet van de eenvoudig bereikbare

“Tijdens mijn studie heb ik altijd baantjes ge-

de actuele ontwikkelingen volg ik op de voet.

dingen in het leven. “In de zomer proberen

had. Zo werkte ik in Amsterdam aan de uni-

Wat is er aan de hand en waar staan wij? Hoe

wij altijd één week samen vrij te houden. Dan

versiteit. Dat vond ik heerlijk.” Na haar oplei-

ziet de toekomst er uit? Hoe kan het anders?

doen wij dingen waar we anders geen tijd

ding werkte Anne ruim drie jaar bij KPMG als

Dat zijn vragen waar ik antwoorden op zoek.

internationaal fiscalist. “In mijn leven en mijn

Als ik ’s morgens met de hond buiten loop of

werk zoek ik altijd de uitdaging.” Ze noemt

ik sta in de sportschool op de loopband pro-

een voorbeeld. “Toen ik jong was, hield ik

beer ik de antwoorden te vinden. Maar als ik

van zeilen. Op mijn veertiende gaf ik les op

me in het zweet ren, sta ik in gedachten ook

de zeilschool. Ik was ook gek op skiën, dus ik

de teksten voor mijn website te schrijven.

voor hebben. Zoals afgelopen zomer. Golfen

werd direct leider van het snowcamp.”

Dat gaat altijd maar door.”

met de buren. Met de kinderen, we hebben

Na haar KPMG-periode is Anne in de zaak

Als zakenvrouw in de meubelbranche heeft

een zoon van 14 en een dochter van 12, naar

van haar ouders terechtgekomen. “Ik sloeg

Anne veel te maken met mannen. Die vor-

Vinkeveen en met de sloep naar Amsterdam

een compleet andere weg in en moest mijn

men in de wandelgangen kleine praatgroe-

varen. Dwars door de Amsterdamse grach-

draai absoluut nog zien te vinden. Natuurlijk

pen. “Daar kom je als vrouw maar moeilijk

ten. Fantastisch. We hebben een hotelletje

doe je het anders dan je ouders. En daarbij

tussen. Je hoort mannen vaak denken: kijk ze

genomen. Ben je zeventien kilometer van huis

komt, dat retail in de loop der jaren enorm

eens leuk bezig zijn. Daarom vind ik dit blad

helemaal in vakantiestemming. De volgende

is veranderd. Toen mijn ouders bijna 50 jaar

zo leuk. Nu eens zakenvrouwen uit De Ronde

dag terugvaren naar huis, via het IJsselmeer

geleden begonnen, hadden zij verspreid over

Venen in beeld. Wie weet wat voor nuttig

en Muiden, en als afsluiting een barbecue

slechts 100 vierkante meter een enorm as-

praatgroepen daaruit voort komen.”

met vrienden. Dat zijn heerlijke momenten.”

sortiment. Nu hebben we 2500 vierkante meter showroomoppervlakte en voeren alleen nog de betere merken.” En die pronkstukken uit de betere merken

Ik wil altijd uitdagingen aangaan

Wie: Anne Gasse Wat: Gasse Wonen Waar: Mijdrecht

selecteert ze samen met haar collega’s, met wie ze de internationale beurzen bezoekt. “We gaan natuurlijk naar Keulen, een van de mekka’s op woongebied. De Salone Internazionale del Mobile, de Italiaanse meubelbeurs, schiet er door tijdgebrek steeds maar weer bij in. Misschien dat we het eens kunnen combineren met een vakantie”, peinst ze hardop.

Antwoorden Het zijn roerige tijden in en voor ondernemend Nederland. “Maar uit een recessie haal je absoluut iets positief. Je moet creatief en innovatief zijn. De retailhandel staat op z’n kop, dat is zeker. Ik ben een analiticus en

21

2265053.indd 21

7-10-2011 9:03:33


Ronday & Hartman Advocaten mw mr L.A.M. Hartman Advocaat & Mediator

Mijdrecht Hoofdweg 6 Tel (0297) 287040 Fax (0297) 287044 E-mail info@ronday.eu www.ronday.eu

2265042.indd 22

10-10-2011 12:28:40


R

Van Lillian - mr. L.A.M. Hartman, zoals haar visitekaartje etaleert - mag een dag

36 uur duren. De passie voor de advocatuur beperkt zich namelijk niet alleen tot

het behandelen van zaken. “Je inlezen

in processtukken, maar ook continu bezig zijn met vakliteratuur is tijdrovend.

De wetten en regels op het gebied van

jeugdstrafrecht - een van de rechtsgebieden waar we gespecialiseerd in zijn

van spreken

- veranderen vrijwel voortdurend. In het personen- en familierecht, een breed en

complex terrein van alles wat te maken heeft met echtscheidingen en conflicten in de familiesfeer, zijn we ook goed thuis.”

Lillian wilde eigenlijk officier van justi-

tie worden. “De officier van justitie is

ZE

een van de hoofdrolspelers in het straf-

OPSMUK.

recht. Hij of zij geeft leiding aan het opsporingsonderzoek door de politie, vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie in het overleg met het bestuur en treedt namens de samenleving op ter terechtzitting, waar hij of zij een straf eist.” Toch

ECHT

OOGT ALS EEN PRACHTIGE HINDE.

P UUR

DUIDELIJKER VAN

NATUUR.

“WHAT

GEEN

YOU SEE, IS WHAT YOU GET.”

KAN ADVOCAAT EN MEDIATOR

RONDAY & H ARTMAN A DVOCATEN

EXPOSURE NIET OMSCHRIJVEN.

OVERDADIGE

“VOOR

IN

LILLIAN H ARTMAN MIJDRECHT

HAAR

MIJ GEEN ZONNEBANK

liep het anders. ”Inderdaad. Tijdens mijn

OF ANDERE ESTHETISCHE AANPASSINGEN. I K LEEF GEZOND EN

deeltijd rechtenstudie kwam ik in 1997

DOE REGELMATIG AAN SPORT.

op dit kantoor terecht. Mr. R.F. Ronday, nu mijn man, is gedurende de driejarige

SCHOONHEID

DAT

MOET VOLDOENDE ZIJN.”

ZIT INDERDAAD VAN BINNEN.

beroepsopleiding advocatuur, die na de vierjarige rechtenstudie volgt, mijn patroon geweest. Saillant detail is, dat bij de viering van het behalen van mijn stageverklaring, daarmee word je voorwaar-

Wie: Lillian Hartman Wat: Ronday & Hartman Advocaten Waar: Mijdrecht

delijke beëdiging tot advocaat omgezet in een onvoorwaardelijke, mijn vader

fase al uitkomen, is voor beide partijen

een balvaardigheidsdiploma tennis van

beter. Als advocaat ben je als belangen-

mij gedateerd 1976 tevoorschijn toverde

behartiger partijdig. Dat kan niet anders.

waarop de handtekening van mijn toen-

Ik vind het belangrijk om problemen voor

malige tennistrainer prijkte: R.F. Ronday!

mijn cliënten op te lossen. Niet altijd voor

Advocatuur, een andere keuze, maar wel

de rechter, maar zoveel mogelijk in het

een heel bijzondere.”

voortraject. Helaas, vaak ontkom je niet

Ik vind het belangrijk om problemen voor mijn cliënten op te lossen

in een gang naar…” Het prachtige, energievretende vak heeft geen weerslag op haar privéleven. “Kwestie van alles goed kunnen relativeren. Ik kan het zakelijke uitstekend van het emotionele scheiden. Alle zaken hebben plus- en minpunten. Je probeert er het beste uit te halen voor je cliënt. Ik ben ook mediator én vrouw. En trouwens, ook nog moeder. Die combinatie schept kansen. Mannen zijn vaak wat korter door de bocht, wat overigens

Belangenbehartiger

ook zijn voordelen kan hebben.

De gang naar de rechter is voor Lillian

Ontspanning vindt Lillian in haar grote

niet perse dé te bewandelen weg. “Als

tuin, waar ze de kool en de geit spaart.

het kan, probeer ik een zaak in der minne

Vertaald: waar ze beide partijen - geiten

te schikken om een gerechtelijke proce-

en konijnen - tevreden stelt. “Haha, in

dure te voorkomen. Er in deze primaire

mijn vak lukt dat nooit. Thuis denk ik wel.”

23

2265054.indd 23

7-10-2011 9:04:12


Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen

Als uw dierbare is overleden volgt er een zware tijd voor u. Graag wil ik u in deze tijd ondersteunen. Het is mijn vak om in de tijd na het overlijden de zorgen voor de uitvaart uit uw handen te nemen. In goed overleg met u, en met respect voor uw wensen. Ik ben er als u mij nodig heeft.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

2265056.indd 24

4-10-2011 16:39:25


DAT

HET LEVEN VAAK

ONVERWACHTE WENDINGEN KAN NEMEN, WEET JOLANDA

DIRKSEN (54) ANDER.

A LS

ALS GEEN

ZE IETS BESLIST

NIET WILDE, WAS HET ZELFSTANDIG ONDERNEMER WORDEN.

“H A,

HA, IK KOM

UIT EEN ZAKENNEST, DUS IK DACHT: DAT NÓÓIT.”

Wie: Jolanda Dirksen Wat: Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Waar: Mijdrecht

En zie daar. Anno heden heeft ze een suc-

vroeg te assisteren bij een uitvaart. Dat in-

cesvolle uitvaartonderneming en is ze mede-

trigeerde me. Ik ben vervolgens de nodige

eigenaar van een spiksplinternieuw uitvaart-

opleidingen gaan doen en vol goede moed

centrum aan de Energieweg in Mijdrecht.

aan het solliciteren geslagen. Maar niemand

“Ik heb met mijn enthousiasme zelfs mijn

wilde me in dienst nemen. In een gekke bui

afzetten. Natuurlijk maak ik in mijn vak hef-

man aangestoken. We hebben samen een

dacht ik toen: dan ga ik toch ook voor mezelf

tige dingen mee. Ik sta echt wel eens met

uitvaartcentrum geopend. Als iemand me

beginnen. Dat is nu zeven jaar geleden en het

een brok in mijn keel. Je komt in een familie

dat tien jaar geleden had gezegd, had ik ‘m

loopt als een tierelier. Ik ben de enige vrou-

die na het verlies van een dierbare kapot is

voor gek verklaard”, vertelt de goedlachse

welijke uitvaartondernemer hier in de buurt.

van verdriet en het gevoel heeft stuurloos te

Mijdrechtse aan de eettafel, die de open

Ik denk dat het een voordeel is om als vrouw

zijn. Ik vind het een eer dat ik voor hen een

keuken scheidt van de gezellige huiskamer.

dit werk te doen. Een vrouw is warm van

mooie uitvaart mag verzorgen, die recht doet

Op een kussen ligt de reusachtige Berner

huis uit, werkt meer vanuit haar hart.”

aan de overledene. Een goede uitvaart is een

Senner Doerran, 60 kilo schoon aan de haak, ons weemoedig aan te staren.

Top Is de uitvaartondernemer Jolanda Dirksen in

Tijdens het beeldhouwen kan ik mijn hoofd helemaal leegmaken

Koster

functie, dan komt het stijlvolle mantelpak uit

Mensenmens Jolanda, moeder van zoon

de kast. Als ze vrij is, dan loopt ze het liefst

Casper en dochter Jolien, is getrouwd met

in een spijkerbroek met de hond buiten, pikt

Johan: “Ik ben vijftien jaar peuterleidster

ze een terrasje of leeft ze zich uit op brokken

belangrijk onderdeel van het rouwproces. Dat

geweest. Daarna heb ik van alles en nog

speksteen. De resultaten van haar hobby be-

ik daar mijn steentje aan kan bijdragen vind ik

wat gedaan. Ik was onder meer koster in de

volken als stille getuigen de vensterbanken.

fantastisch. Maar mijn werk neem ik niet mee

Rooms Katholieke Kerk. Bij toeval ben ik in

“Beeldhouwen vind ik hééérlijk. Terwijl je

naar huis. Ik ben gelukkig gezegend met een

dit vak gerold, eigenlijk doordat een kennis,

bezig bent met slijpen, ontstaat er iets on-

gezond gevoel voor humor en kan oprecht

die uitvaartondernemer was, me een keer

der je handen. En ik kan even alles van me

genieten van de kleine dingen in het leven.”

25

2265076.indd 25

7-10-2011 9:04:42


Jan Marijnissen gaf me weinig tijd m te beslissen

o

R enske Leijten,

van

17

2006 tweede k ameRLid

maaRt

1979,

vooR de

sP,

is sinds

is ze aan haaR tweede teRmijn bezig.

k ameRveRkiezing

novembeR

waaR ze het

wooRd voeRt oP het gebied van zoRg.

de Laatste

22

oP

zij

dit moment

weRd tijdens

met maaR Liefst

41.115

vooRkeuRstemmen heRkozen aLs tweede achteR LijsttRekkeR

emiLe RoemeR.

mogelijkheid om met studiefinanciering in het buitenland te studeren. ‘’Doordat ik in de kamer plaatsnam, heb ik mijn master nooit gehaald. Aan de studie Nederlandse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen gaf ik op dat moment minder prioriteit. Als politieke inspiratiebron heb ik de Italiaanse journalist Oriana Fallaci heel hoog zitten. Haar boeken over haar oorlogcorrespondentschap in Vietnam, Libanon en Griekenland waren inspiratie-

Renske Leijten werd geboren in leiden. In

de bombardementen op Afghanistan en

bronnen. En daar sta je dan in de Kamer.

het Leidse Diaconessenhuis kwam zij ter

de opkomst van Fortuyn.” Een jaar later or-

In de spotlights. Na mijn toespraak werd

wereld. ‘’Ik woonde toen met mijn ouders

ganiseerde Renske met ROOD-Groningen

ik even terechtgewezen door de toenma-

in Noordwijkerhout. Mijn ouders werkten

demonstraties tegen de oorlog in Irak. ‘’Ik

lige minister Plasterk. Voor het eerst ging

in de verpleging en woonden ook in een

wilde graag iets doen aan het onrecht in

ik interupperen en in het tweede termijn

soort verplegerhuisje. Ik heb later van

de wereld. Dus ik sloot me aan bij ROOD,

gaf Plasterk ruiterlijk toe dat hij fout zat

mijn moeder gehoord, dat ze hals over

dat is een jongerenorganisatie van de SP.

en ik goed. Op dat moment was dat een

kop naar het ziekenhuis moest omdat ik

Binnen de jongerenorganisatie op lande-

geweldige opsteker voor mij.’’

eraan zat te komen,’’ lacht Renske, terwijl

lijk niveau werd ik vrij snel bestuurslid,

Drie dagen in de week is Renske met

ze een slok koffie en een hap van haar

van 2003 tot 2007, en de laatste twee jaar

haar collega’s in de Tweede kamer in Den

croissantje neemt. Het gesprek heeft niet

als voorzitter. Dat was een mooie tijd.

Haag. ‘’Dan staan er veel vergaderingen

plaats in politiek Den Haag, maar op de

Tegen alles wat niet klopte, protesteerden

op het programma en ook de fractiever-

zesde etage van V&D in Haarlem, vlakbij

we en we gingen zelfs een kantoor kraken

gaderingen. Je moet wel een goede reden

het woonhuis van Renske en haar vriend.

dat al twee jaar leeg stond.”

hebben om voor deze bijeenkomsten af te

Op haar vijfde verhuisde de familie naar

In 2005 startte Renske als medewerker

zeggen. Het is keihard werken en je komt

Haarlem waar haar ouders een gezinshuis

bij de SP-Tweede Kamerfractie. Ook werd

soms mensen tegen die het heel zwaar

starten, waar ook vier kindertehuiskin-

zij gevraagd om zitting te nemen in een

hebben of zwaar krijgen. Dat heeft alles

deren kwamen wonen. Renske heeft een

soort van talentengroepje. Haar kwalitei-

met de bezuinigingen te maken, maar als

broertje. ‘’Hij is een kop groter dan ik.’’

ten, zoals doorzettingsvermogen, vecht-

je bij mensen thuis komt is het soms erg

lust, overzicht en gretigheid, vielen ook

frustrerend om te zien hoe mensen moe-

Tegen de oorlog

partijleider Jan Marijnissen op. De man

ten leven. Je probeert als volksvertegen-

Na de lagere school kwam Renske terecht

die de SP groot bracht. ‘’Jan nodigde mij

woordiger overal een oplossing voor te

op de Vrije School in Haarlem en na het

uit voor een gesprek in Utrecht. Onder

vinden, die er niet altijd is.’’

examen van het VWO ging ze op reis. ‘’Ik

het genot van een hapje werden heel wat

Ambities voor de toekomst? Eventueel

heb een jaar door Australië gereisd en

onderwerpen doorgesproken en aan het

na het tweede termijn? ‘’Daar denk ik nog

eenmaal terug in Nederland begon ik met

einde van het gesprek vroeg Jan of ik inte-

niet aan. We hebben nog bijna drie jaar te

de studie politicologie aan de Universiteit

resse had om in de Tweede Kamer plaats

gaan, als het kabinet niet eerder valt. Ik

van Amsterdam. Maar dat beviel me niet

te nemen. Ik zei in principe ja, het leek al-

denk nog verder. Ik geniet van het werk,

zo erg en na een jaar stapte ik over op de

lemaal nog zo ver weg.’’

aan de Haagse achterkamers heb ik een broertje dood. Ik vind het wel heel bijzon-

studie Nederlandse Cultuur en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘’In

Opsteker

der om volksvertegenwoordiger te zijn en

mijn Groningse studententijd werd ik in

Op 28 maart 2007 hield Renske Leijten

daarmee de stem van mensen te mogen

2002 lid van de SP. Dit naar aanleiding van

haar maidenspeech bij het debat over de

te vertolken.”

26

2265028.indd 26

7-10-2011 9:06:48


Mijn politieke inspiratiebron is journaliste Oriana Fallaci

27

2265028.indd 27

7-10-2011 9:07:07


2265057.indd 28

5-10-2011 18:03:07


V

Ik ben niet zo snel

K ELLY H AVEMAN

AN DE LEG

IS MET HAAR EENENTWINTIG JAAR

was alles hier veel groter,” lacht Kelly. “Dat kwam natuurlijk, omdat ik zo klein was.”

DE BENJAMIN IN DE BONTE GALERIJ VAN SUCCESVOLLE ZAKENVROUWEN ZE TOEN ZE

2011

IN

DE RONDE VENEN. NEGENTIEN

ROTISSERIE ICI PARÉ

IN

MIJDRECHT

Tweeëntwintig jaar en een eigen zaak? “Ik

WAS

OVERNAM.

weet wel, dat er mensen zijn die zeggen: Kel zal het wel cadeau gekregen hebben. Natuurlijk heb ik een duwtje in de rug gekregen van mijn vader. Anders had ik het niet

Sindsdien rijgt ze met verve sappige kippen

eigenaren en toen stond ik er alleen voor. Dat

gekund, maar ik zal het toch echt zelf moe-

aan het spit en bakt ze het meest veelzijdige

was wel heel spannend. En helemaal alleen

ten doen. Je krijgt niets cadeau in het leven.

stukje vlees knapperig bruin. Een zaken-

ben ik ook niet. Mijn rechterhand Nel werkt

Mijn vader is mijn beste vriend. Hij heeft al-

vrouw in wording, die in slechts twee jaar

hier al 50 jaar. Zij staat in de keuken. Bakt de

tijd voor zijn kinderen gekozen. Ik heb veel

al heeft bewezen een natuurtalent te zijn.

aardappelen. De kippen zijn van mij. Die draai

respect voor de manier waarop hij ons altijd

“Mensen geloven het niet, maar het is echt

ik in de zaak aan het spit. Het waren en zijn

in de juiste richting heeft gestuurd. Zijn mot-

keihard werken. Vaak zeven dagen per week.

nog steeds hectische tijden. Onlangs zaten

to was óf leren óf werken. Mijn zus is cum

Maar er zit een stijgende lijn in, dat motiveert

we op zondag echt helemaal vol. Liepen we

laude afgestudeerd in de rechten en werkt

me. En ik heb nog zoveel plannen.”

met zes man te bedienen en heb ik zelfs men-

nu bij het OM in Lelystad. We hebben een

Van Kelly was nog geen sprake, sterker

sen weg moeten sturen. Maar hoe druk ik het

heel nauwe band. We denken over veel din-

nog, haar vader moest nog geboren wor-

ook heb, ik ben niet zo snel van de leg, om

gen hetzelfde, hebben hetzelfde gevoel voor

den, toen in Mijdrecht al kippen aan het spit

maar eens een toepasselijke uitdrukking te

humor. Zij zat altijd graag met haar neus in de

werden geroosterd door ene meneer Paré.

gebruiken. Ik ben best een harde hoor. Ik kan

boeken en ik ben meer een doener. We doen

Ruim een halve eeuw later staat de zelfbe-

wel tegen een stootje. “

nu dus allebei wat we leuk vinden.” Naast werken, blijft er voor Kelly niet veel tijd

wuste horecaondernemer Kelly haar mannetje in het gezellige restaurant. Ze is trouw

De kippentent

over om andere dingen te doen. “Voorheen

gebleven aan de oude formule, maar heeft

Kelly kwam als klein meisje al bij Ici Paré.

ging ik vijf keer per week naar de sport-

hoogstpersoonlijk de verfkwast ter hand ge-

“Als we mochten kiezen waar we wilden

school. Ik ben ook 25 kilo afgevallen, maar

nomen om het interieur een eigentijds jasje

eten, riepen mijn zus Milly en ik altijd: de kip-

nu zou ik niet meer weten waar ik de tijd van-

te geven. “Ik heb eigenlijk alles zelf geverfd,

pentent. Want daar kreeg je een leuke lolly

daan moet halen. En áls ik dan eens vrij ben

alleen heeft mijn moeder me geholpen met

bij je ijsje. Ja, die lolly heb ik erin gehouden.

op zaterdag ga ik het liefst met mijn vriendin-

het plafond. Daarnaast heb ik een flinke in-

Zoals bijna alles op de kaart. Waarom zou je

nen uit eten. Want lekker eten, dat kun je wel

vestering gedaan in het nieuwe terras mét

iets wat goed is veranderen. In mijn beleving

een hobby van me noemen.”

vloerverwarming.”

Koken, bakken en serveren “Eigenlijk heb ik het altijd al geambieerd om de horeca in te gaan. Ik heb de mavo gedaan, richting consumptieve leergang zoals dat heet. Je leert koken, bakken en serveren. Ik heb stage gelopen in de horeca en zelfs nog

En ik heb nog zoveel plannen

bruidstaarten leren bakken. Eigenlijk heeft mijn vader mij willen behoeden voor een verkeerde keuze. Hij wees me op de nadelen van de horeca: veel uren maken, werken als anderen vrij zijn, noem maar op.” Maar alle argumenten konden Kelly niet op andere gedachten brengen. “Absoluut niet. Dit is echt wat ik wil. Ik vind het restaurantleven leuk. Op een gegeven moment kwam mijn vader met de tip dat Ici Paré te koop stond. Een maand later was de zaak rond. Ik heb nog drie maanden meegelopen met de vorige

Wie: Kelly Haveman Wat: Rotisserie Ici Paré Waar: Mijdrecht

29

2265077.indd 29

7-10-2011 10:01:33


The C

y R&

on b

cti colle

De service van toen met de kwaliteit van nu, voor het sieraad van morgen

2265058.indd 30

Celebra ate the history y we h have created The ffu uture that may y come Come a and create our Legacy

Dorpsstraat 6, Mijdrecht Telefoon (0297) 283366 www.swaabjuweliers.nl info@swaabjuweliers.nl

7-10-2011 9:56:18


“IK

BEN ONDER DE KLOKKEN GEBOREN,

ZEGT MIJN MOEDER ALTIJD.

MIJN

OUDERS

VERKOCHTEN KLOKKEN VANUIT HUIS EN MIJN BOX STOND ERONDER.

DERTIG

JAAR GELEDEN ZIJN ZE DE JUWELIERS-

ZAAK BEGONNEN IN DE

OP

DORPSSTRAAT

IN

MIJDRECHT.

MIJN DERTIENDE WERKTE IK OP ZATERDAG AL MEE.”

Angelique Swaab (37), die vijf jaar geleden

We werken dus in principe maar twee dagen

zwanger ben, loop ik hard en doe ik een keer

samen met haar man Paul de zaak van haar

per week samen. Op een daarvan repareer ik

per week bodyshape.

ouders overnam, ‘zit nu ín de klokken’. “Maar

sieraden. Ja, ik ontwerp ze ook. Ringen, han-

Als ik mezelf moet omschrijven? Een moe-

dat is eigenlijk meer de afdeling van Paul. Hij

gertjes, geboortecadeautjes, eerste tandjes

derkloek die haar kinderen niet zo gauw

repareert ze ook. We hebben de taken goed

etc. etc. Ik vind verkopen leuk. Als vrouw kan

meegeeft aan een ander, hahaha. Hier is

verdeeld. Ik ben van de sieraden, de verkoop,

ik een man, die iets voor zijn vrouw of vrien-

trouwens altijd iedereen welkom, hoor!

het ontwerp en repareer ze,” zegt Angelique,

din komt kopen, goed adviseren en bij vrou-

Het is soms net een zoete inval. Ik ben wel

die in Schoonhoven de opleiding tot goud-

wen voel ik natuurlijk ook heel snel aan wat

spontaan, vrolijk, enthousiast, maar ook heel

smid deed. “Het niet alleen mijn werk, maar

bij ze past of wat ze mooi vinden.”

kritisch.” Haar hart ligt ook bij de Rotary Club,

ook mijn grote hobby.” Angelique is moeder van zoon de twaalfja-

Spontaan

die maar een doel heeft: er zijn voor de

rige Ronnie en de blonde Dana, een kleine

Werken vindt Angelique leuk, maar er is vol-

gemeenschap.”Ik heb vorig jaar het inmid-

wijsneus van negen lentes. “Ronnie zit op de

gens haar meer in het leven. “Je leeft maar

dels traditionele kerstdiner voor verstande-

middelbare school en Dana in groep zeven.

een keer. Dat is mijn motto. Ik wil alles er uit

lijk gehandicapten georganiseerd. Dat was

Leuke handenbindertjes, die veel tijd opei-

halen wat er in zit. Zoals met z’n allen aan

echt zó bijzonder. Toekomstplannen? Als de

sen. “Ik voel me regelmatig een ‘taximam-

tafel, van zo’n moment geniet ik echt. Maar

baby geboren is, ga ik weer studeren. Het

ma’. Ik rijd van de ene voetbalclub naar de

verder vind ik het ook leuk om lekker met

leren taxeren van oude sieraden lijkt me zo

andere. Dana voetbalt in Wilnis, traint twee

mijn vriendinnen op stap te gaan. Als ik niet

boeiend.”

keer per week en speelt dan nog eens een wedstrijd in het weekend. Als het even kan glip ik op zaterdag even weg van de zaak om te gaan kijken. Zo heerlijk om die meiden ach-

Wie: Angelique Swaab Wat: Swaab Juweliers Waar: Mijdrecht

ter de bal aan te zien rennen. Verder zit ze op ACRO, een soort acrobatische gym. Ronnie voetbalt bij Argon hier in Mijdrecht en zit op gitaarles. Hij speelde al op z’n vierde op een klein gitaartje en wil straks graag naar het conservatorium.” Angelique Swaab straalt zoveel geluk uit dat ze bijna licht geeft. Haar ogen hebben een prachtige grijsgroene kleur en staan op lachen. De fijne vrolijke rimpeltjes en de kuiltjes in haar wangen verraden dat ze vaak oefent… Het is duidelijk we hebben hier te maken met een vrouw die goed in haar vel zit en half februari haar derde kindje verwacht. “Een cadeautje. Als het maar niet op 14 februari geboren wordt, want dan is het te druk in de winkel met Valentijnsdag”, lacht ze. “Ja hoor, ik werk zo lang mogelijk door. Dat heb

Ik ben onder de klokken geboren

ik met de andere twee ook gedaan.” De maandag en woensdag zijn voor de kinderen. Paul is er voor ze op vrijdag en zaterdag.

31

2265078.indd 31

7-10-2011 9:08:12


Uw administrateur registreert. De controller analyseert, signaleert en adviseert. OP ZOEK NAAR EEN

PARTTIME FINANCIAL CONTROLLER DE HOOP INTERIM-MANAGEMENT Tel: 06 - 514 70 220

Ook voor tijdelijke ondersteuning op uw financiĂŤle administratie.

www.dehoopinterimmanagement.nl 2265059.indd 32

5-10-2011 18:15:33


D

Je moet toch

ROMEN

hebben in het leven

YVONNE PINXTEREN-DE HOOP (51) NOS EN

EN DE EDUCATIEVE OMROEP

A LGEMENE ZAKEN

ER JAARLIJKS IN ’T ROER OM.

YVONNE

RVU. IN

20

JAAR IN LOONDIENST IN

HAAR LAATSTE FUNCTIE ALS

HILVERSUM

BIJ DE

HOOFD FINANCIËLE

WAS ZE ONDER MEER VERANTWOORDELIJK VOOR DE ZEVEN MILJOEN DIE

GOOI

ROND GING.

ZE

VOND HET ER NIET LEUK MEER, DUS ZE GOOIDE HET

BEGON VOOR ZICHZELF EN STARTTE

OPEREREND VANUIT

“IK

WERKTE

WILNIS. “IK

DE HOOP INTERIM M ANAGEMENT,

HEB EEN GEZOND EENVROUWSBEDRIJF”, ZOALS ZE ZEGT.

MOEST WAT ANDERS GAAN DOEN”, VERKLAART ZE HAAR RESOLUTE STAP IN

2004.

ze als financieel beleidsmedewerker. Ze

ongeduldig zijn en eigenwijs. Ik heb graag

werd vervolgens Hoofd Financiële en

gelijk. Ik houd ervan om initiatieven te

Administratieve Zaken. “In 1996 ben ik

nemen.”

overgestapt naar de RVU en werd onder

Spijt dat ze voor zichzelf is begonnen,

meer plaatsvervangend directeur voor de

heeft ze absoluut niet. “Je komt elke keer

niet programmatische werkzaamheden.”

weer in een nieuw bedrijf en ontmoet nieuwe mensen. Neem een project bij

Tarzan

Free Press Unlimited. Daar werken men-

Yvonne woont samen met man George

sen van de meest uiteenlopende nationa-

(47) en zoon Jimboy (13) in een lichte

liteiten. Dat vind ik geweldig. Ik ben zeer

nieuwbouwwoning in Wilnis met uitzicht over de landerijen. ”Ze gaan hier wel bouwen, maar dat zeggen ze al zestien jaar. Dus we wachten rustig af.” Over haar vrijetijdsbesteding is Yvonne duidelijk. “Ik probeer te sporten en contact te houden met mijn vriendinnen. Heel belangrijk, want ik leef hier met alleen maar

Ik heb een gezond eenvrouwsbedrijf

mannen. Zelfs onze hond Max is een man en de hamster ook geloof ik. Hij heet in elk

geïnteresseerd in andere culturen. Ik heb

geval Tarzan.”

zelf ook wat Indisch bloed. Mijn moeder is

Tijd

vindt

Indisch. En daar krijg je toch wat van mee.

Yvonne in lezen. “Dat doe ik graag, al

Zo zitten we hier op een verjaardag nooit

komt het er niet zo vaak van. Relaxen be-

in een kringetje met een borreltje. Dan

tekent voor ons ook reizen. We zijn regel-

komt er ruim dertig man eten en iedereen

matig in Amerika en een keer in Australië

helpt mee.”

geweest. Maar nu we Max hebben, gaan

De toekomst. “Ik zeg wel eens tegen

“Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd

we minder ver weg. We vinden het zie-

George: als die kleine van school is, gaan

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

lig om hem hier lang achter te laten, dus

we in het buitenland wonen. Maar ‘die

Dat was in de tijd, dat je met 20 meisjes

gaan we iets dichterbij weg, naar Italië.

kleine’, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.

en 200 jongens in de collegebanken zat”,

Een heerlijk land.”

Dat ben je niet meer als je op de middel-

Wie: Yvonne Pinxteren Wat: De Hoop Interim Management Waar: Wilnis

voor

andere

ontspanning

bare school zit. Maak er maar zoonlief

lacht ze. Yvonne begon haar carrière als Hoofd Risicoadministratie bij de toenma-

Eigenwijs

van. Of het er echt van gaat komen? Ach,

lige NMB, de huidige ING, en stapte ver-

Yvonne omschrijft zichzelf als vrolijk en

dat weet ik niet. Maar je moet toch je dro-

volgens over naar de NOS. Daar begon

positief ingesteld. “Maar ik kan ook heel

men hebben in het leven.”

33

2265079.indd 33

7-10-2011 9:08:43


t HOORTOESTELLEN t GEHOORBESCHERMING t ZWEM-EN SLAAPDOPPEN

Wij zorgen dat u er weer bij hoort! t ;FMGTUBOEJH BVEJDJFO 4U"S (FDFSUJGJDFFSE t 1FSTPPOMJKLF BBOEBDIU FO TFSWJDF t t %PPS NFSLPOBGIBOLFMJKLIFJE EF CFTUF IPPSPQMPTTJOH WPPS V t deciBel Hoortoestellen Mijdrecht BV Raadhuislaan 7 T 0297 - 214 686 E mijdrecht@decibelhoortoestellen.nl 3641 EG Mijdrecht F 0297 - 257 492 W www.decibelhoortoestellen.nl

2265060.indd 34

: Decibel.Mijdrecht (teksttelefoon) : @deciBel Hoortoestellen Mijdrecht : @HoorbijdeciBel

10-10-2011 12:30:16


S

DIT

STUK ZOU KUNNEN HETEN:

MEDE-EIGENAAR VAN ZES

CARMEN L OS. SAMEN TEAM

Ik heb nooit

PIJT VAN IETS

‘VAN

DECIBELS’,

UITZENDCONSULENT TOT DE SUCCESSTORY VAN

MET HAAR MAN

KOEN

EN EEN SUPER-

ZO LOVEND SPREEKT ZE OVER ‘HAAR MENSEN’

DAT

BESTAAT UIT INMIDDELS ZESTIEN MEDEWERKERS STAMPTE ZE IN ACHT JAAR TIJD ZES HOORWINKELS UIT DE GROND. OPENDE ZE IN

MIJDRECHT,

DE

EERSTE

EEN PLAATS DIE ZE OP EEN ZONNIGE

ZONDAG ONGEZIEN PRIKTE OP DE KAART VAN

NEDERLAND.

ervaren. Als een medewerker spontaan zegt dat ze blij is hier te mogen werken, zegt dat toch wel wat.” Je kunt wel spreken van een explosieve groei van het aantal winkels, typisch geval van ‘oei, ik groei.’ Elk jaar kwamen er twee bij. Maar nu houden we even pas op de plaats. Ik zie mezelf overigens niet als zakenvrouw, maar meer als een klein meisje die het heerlijk vindt om te werken. Inzet is omzet, dat is mijn credo. Ik kan alleen niet zo goed tegen teleurstellingen. Die probeer ik dan ook uit alle macht te voorkomen.” Carmen en Koen zijn heel bewust niet alleen

“Ik ben eigenlijk bij toeval in dit vak gerold.

In het begin waren Carmen en Koen voorna-

met werken bezig. “We doen veel leuke din-

Vrienden van mij hadden een hoorwinkel

melijk met hun werk bezig. “We kenden wel

gen samen. Ik golf met Koen. We gaan re-

in Portugaal, waar ik vandaan kom, en daar

wat ouderen, maar geen leeftijdsgenoten.

gelmatig met z’n allen naar de dierentuin of

sprong ik wel eens bij. Dan nam ik vrij van

Dat veranderde toen de kinderen kwamen en

varen met ons bootje naar een eilandje op de

mijn werk, ik was uitzendconsulent. Toen zij

naar school gingen. Dan leg je toch contac-

plassen. Je moet tenslotte ook nog leven. Als

een tweede filiaal openden, heb ik mijn baan

ten met andere ouders. Ik ben zwemles gaan

ik nu dood zou gaan, kan ik zeggen: ik ben

opgezegd en ben daar fulltime gaan werken.

geven en help met de gymlessen.”

dik tevreden over hoe alles in mijn leven is

Koen en ik zijn er allebei op de eerste dag

Carmen en Koen werken goed samen. “Het

gelopen.” Zwemmen is de grote passie van

samen begonnen, waren dus collega’s.” Dat

voordeel van een eigen zaak is dat je je eigen

Carmen: “Ik ben een echte waterrat, heb altijd

liefde op de werkvloer niet altijd uitloopt op

tijd kan indelen. Je hoeft niet te vragen of je

wedstrijden gezwommen. Ik had er wel ver-

een teleurstelling bewijst het duo. Ze zijn

even weg kan als het om de kinderen gaat. We

der in kunnen komen, maar ik wilde liever bij

inmiddels eigenaar van zes hoorwinkels en

hebben onze eigen kwaliteiten en zitten elkaar

mijn vereniging blijven. Het was er vooral ook

hebben twee bloedjes van kinderen. Maurits

niet in de weg. We vullen elkaar goed aan. Ik

heel gezellig. Ik doe bovendien vrijwilligers-

is vijf en Olivia vier jaar. Hoe ze in Mijdrecht

heb een commerciële opleiding en ben admi-

werk in het zwembad, geef elke zaterdagoch-

terecht zijn gekomen? “Heel eenvoudig. Op

nistratief goed. Koen is audicien, dus dat is

tend les en ben trainer masterzwemmen voor

een zonnige zondag in 2003 hebben we de

een goede combinatie. Ik ben nu ook gediplo-

mensen die geen wedstrijden willen zwem-

kaart van Nederland gepakt en geprikt. Het

meerd audicien. Stel dat er wat gebeurt, dan

men. Als ik morgen tien miljoen win in de lo-

werd Mijdrecht. Hier hebben we onze eerste

sta ik niet met twee linkerhanden. We vormen

terij, dan zou ik absoluut blijven werken. Maar

winkel geopend. Maar we waren hier nog

met elkaar een superleuk team, we zijn meer

nog meer vrijwilligerswerk gaan doen. Iets

nooit geweest.”

collega’s. Ik denk dat onze klanten dat ook zo

met kinderen. Daar ben ik gek op.”

Inzet is omzet Dat is mijn credo

Wie: Carmen Los Wat: Decibel Hoortoestellen Waar: Mijdrecht

35

2265080.indd 35

7-10-2011 9:09:07


2265061.indd 36

5-10-2011 18:26:37


WOUDA, DIE

Blijven praten en overal een oplossing voor zoeken, dat is mijn devies

MODE DIE JE RAAKT!

SLOGAN VOERT

ULTEE (42)

WOUDA

AL SINDS JAAR EN

DAG MET VEEL SUCCES.

NIET

ALLEEN OMDAT ZE EEN GOEDLOPENDE WINKEL BOORDEVOL EERSTEKLAS KLEDING VOOR HET HELE GEZIN HEEFT GEREALISEERD, MAAR VOORAL OMDAT

WOUDA

EEN VROUW IS

DIE JE IN NO TIME IN JE HART SLUIT; OF JE WILT OF NIET.

WOUDA, WOUTJE

VOOR HAAR

Wie: Wouda Fashion Wat: Wouda Ultee Waar: Wilnis

VADER, IS IN EVERY INCH A WOMAN, EEN COWBOY OP HAKKEN MET EEN WARM HART DIE

schoenen of laarzen tot en met bijpas-

andere kijk op het leven. De mensen daar

sende riem, tas en sieraden aan toe. Het

hebben gewoon helemaal niets. Ik geniet

plaatje moet helemaal kloppen. Gedachte

sindsdien nóg meer van de kleine, gewone

achter dit totaalconcept is, dat vrouwen

dingen. Lekker thuis met elkaar, maar ook

het tegenwoordig vaak erg druk hebben

met mijn vriendinnen.” Soms moet Wouda

en het fijn vinden als ze terecht kunnen in

zich even knijpen. Gebeurt dit nu allemaal

één zaak voor hun complete garderobe. Ik

echt? “We zijn allebei niet bijster gelukkig

wil me graag in mijn klanten verdiepen, ze

geweest in het verleden. Ik verloor mijn

Wouda woont samen met Ab op een

echt leren kennen. Daardoor weet ik wat

moeder toen ik twaalf was. Tot dat mo-

schitterende woonboot in Wilnis. Jacuzzi,

hun voorkeuren zijn en de stijl die het best

ment was ik heel gelukkig, ik had een schat

zwembad en eendjes buiten en binnen. In

bij ze past. Ik stem mijn inkoop dan ook af

van een moeder. Mijn vader overleed toen

de VT-wonen waardige ambiance zit zoon

op de wensen van mijn vaste klanten.”

ik 26 was. Ik had eigenlijk een jongen moe-

Harry (12) voor de televisie, dochter Romy

Wouda is hier in de buurt geboren en geto-

ten zijn. Mijn ouders dachten ook zeker te

van Ab (11) achter de PC en Wouda zelf in

gen. “Mijn ouders hadden een café. Maar

weten dat ze na mijn twee oudere zussen

de keuken; boterhammetjes smerend voor

ik trouwde met een ‘bollenboer’ en ver-

een jongen zouden krijgen. Ik moest Wout

iedereen. “Ik heb altijd in de mode geze-

huisde naar Hillegom, waar ik een eigen

gaan heten, naar mijn vader. Hij is me altijd

ten. Al 21 jaar betekent mode alles voor

damesmodezaak begon. Na mijn scheiding

Woutje blijven noemen. Ik was dan ook een

me. In september 2007 opende ik mijn win-

ben ik hier teruggekomen en hebben mijn

halve knul, speelde cowboytje en liep op

keltje hier in de Dorpsstraat op nummer

zoon Harry en ik Ab leren kennen. Ab heeft

hakken en dat heb ik nog wel een beetje.”

35. Ik was het lint nog aan het doorknip-

drie dochters: Milly, Kelly en Romy. We ge-

Wouda heeft verdriet gekend, maar is een

pen of Ab was al bezig met het pand op de

nieten nu met z’n allen met volle teugen

positief mens: “Het is nooit zo donker of

hoek, op nummer 65. ‘Jij moet groter’, zei

van het leven. Deze zomer zijn we met alle

het wordt weer licht. Ik ben denk ik wel so-

hij en dat is gebeurd. Ik heb nu een winkel

kinderen en aanhang naar Bali geweest,

ciaal. Ik vind het leuk om het iemand naar

van totaal 450 m2, waar ik kinderen vanaf

een droomreis. Drie jaar geleden hebben

de zin te maken. Maar ik ben ook zakelijk.

vier jaar, mannen en vrouwen, van top tot

Ab en ik een rondreis gemaakt door Cuba.

Ik ben nooit chagrijnig, maak nergens een

teen fantastisch mooi kan aankleden. Van

Als je daar bent, krijg je toch een heel

probleem van en ben zelden boos. Als je

VIJF JAAR GELEDEN HET GROTE GELUK VOND EN ZAKELIJK GEZIEN ZICH DE KAAS NIET VAN HET BROOD LAAT ETEN.

H

Een cowboy op

2265081.indd 37

AKKEN

boos bent, heb je bij voorbaat al verloren. Blijven praten en overal een oplossing voor zoeken, dat is mijn devies. Ik vind het ook heel belangrijk dat de kinderen het thuis fijn hebben. Ik ben zelf ook het liefst thuis als ik niet hoef te werken. Als de kinderen op zondag roepen: wat gaan we doen? Dan is mijn antwoord steevast: wat dacht je van lekker thuisblijven. Dát gaan we doen!”

37

7-10-2011 9:09:33


Keihard werken en kwaliteitsmama zijn, dat is goed te ZE

SCHITTERDE ONDER MEER IN DE MUSICAL

SPEELDE IN

DE JANTJES

M AMMALOE; M ARISKA HAAR JEUGD IN

NAAST

CHICAGO,

EN KROOP IN DE HUID VAN VAN

MIJDRECHT

KOLCK,

DIE EEN GROOT DEEL VAN

DOORBRACHT, IS EEN BEZIGE BIJ.

HAAR WERK OP DE PLANKEN IS ZE EEN BETROKKEN

MOEDER VOOR HAAR TWEE ZONEN, DIE ZE SINDS HAAR SCHEIDING ALLEEN OPVOEDT.

“Ik houd ervan om te stralen en te schitteren op de rode loper. In een mooie jurk, met alle ogen en camera’s op mij gericht. Dat is de ene kant van mij. Maar als ik een dag vrij heb, ben ik heel huiselijk en graag de kwaliteitsmama. Dan lees ik voor in bed, speel ik een potje Rummikub en sta ik op het voetbalveld. Verder is er sinds kort een nieuwe liefde in mijn leven, met wie ik het erg leuk heb. En elke eerste maandag van de maand ga ik met vriendinnen lunchen. Dat is vaste prik. Lekker eten, kletsen, wijntje erbij en om kwart over

“Stel, iemand heeft een winkel met zonne-

Roos Academie. Zes dagen in de week. Na

drie staan we weer op het schoolplein.”

brillen en een collega is plotseling ziek. Dan

tien jaar nam ze vol trots haar diploma in ont-

Mariska heeft altijd keihard moeten werken

kan in geval van nood een andere collega het

vangst en ging ze aan de slag als balletdan-

om iets te bereiken. Als kind al. Ze had na-

overnemen. En is een product uitverkocht?

seres. “Enkele jaren later besloot ik auditie

melijk niet het ideale lijf voor een balletdan-

Dan is het schap even leeg, maar kan het

te doen voor de musical A Chorus Line. Met

seres, waardoor de eerste indruk zelden in

vanuit een ander filiaal worden aangevuld. In

slechts één liedje op mijn repertoire. Ik kreeg

haar voordeel werkte. “Altijd moest ik harder

mijn geval kan dat niet”, legt Mariska uit. “Ik

de hoofdrol. Zo kwam ik terecht in de wereld

vechten dan de rest om toch te bewijzen dat

ben namelijk zélf het product van mijn eigen

van musical en later ook televisie.”

ik het kon. Dat doorzettingsvermogen is mijn

ondernemerschap. Ik zet continu mijn eigen

Het nadeel van het vak is, dat Mariska vaak

grote kracht. Net als mijn positieve instelling.

ik in. Die psychische druk is soms zwaar. Ik

’s avonds en in de weekenden werkt. “Ook

Er is altijd wel ergens een donkere wolk. Je

moet altijd goed om mezelf denken en tijdig

feestdagen zijn, met dubbele voorstellingen,

kunt erop gaan zitten, maar je kunt ook op

gas terugnemen.”

hoogtijdagen voor theaters. Kerst vier ik dus

zoek gaan naar de zon.

met collega’s. Al regel ik dan wel dat mijn

Daarin een keer een fout maken is niet erg,

Klimrekmeisje

kinderen, de twee jongens van tien en zes-

als je maar achter de keuzes staat die je

Mariska was altijd een ‘klimrekmeisje’, dat

tien jaar, bijvoorbeeld tussen de voorstellin-

maakt.”

met builen op haar knieën en scheuren in

gen door mee kunnen lunchen. Ik heb wel

Van nature is Mariska erg onzeker. “Maar in

haar kleding thuiskwam. Maar toen ze op

eens tegen ze gezegd: ‘Zal mama een jaartje

de loop der jaren ben ik steeds meer gaan

haar negende een balletschool binnenkwam,

vrij nemen?’ Nou, dat vonden ze geen goed

geloven in wat ik kan. Al probeer ik elke dag

wist ze: ik wil klassiek balletdanseres wor-

idee. Ze gaan regelmatig mee naar premiè-

te blijven leren, want dat is de basis voor een

den. En dus startte ze, naast haar reguliere

res en kennen de halve musicalwereld, dus

goede carrière vind ik. Dagelijks ga ik voor de

school, met de vooropleiding aan de Nel

ze vinden het veel te leuk wat ik doe!”

spiegel staan en dwing ik mezelf om eerlijk

38

2265030.indd 38

7-10-2011 9:10:51


39

te zijn: ‘Wat kan er beter? En waarom dan? En

om de interesse in kunst en cultuur bij een

even terug willen hier op aarde. Ze zijn allebei

hoe?’ Er is nog zoveel te ontdekken; daar wil

zo breed mogelijk publiek te bevorderen, te

gestorven aan kanker, mijn vader anderhalf

ik nooit mee stoppen.”

promoten en nieuw bezoekerspotentieel aan

jaar terug en mijn moeder veertien jaar ge-

te boren. Op zanggebied staat het maken van

leden. Ik mis ze enorm. Vooral op bijzondere

Award

een cd op het programma.

momenten, zoals toen ik vorig jaar een award

Mariska is het gezicht van cosmeticamerk

“Al dertig jaar lang werk ik. En heel hard ook.

kreeg voor de beste vrouwelijke hoofdrol in

Nannic en zet zich in voor de goede doe-

Maar elke stap in mijn carrière heb ik zelf ge-

de musical Chicago. Ik keek even naar boven

len Villa Pardoes en Kika. Daarnaast is ze

creëerd, en daar ben ik heel trots op. Al mijn

en wist dat ze enorm trots op me waren.”

ambassadeur van BCA (Bedrijfscultureel

dromen zijn uitgekomen. Als ik toch nog iets

Meer informatie over Mariska: www.maris-

Abonnement); het doel van deze stichting is

zou mogen wensen, zou ik graag mijn ouders

kavankolck.nl

Er is altijd wel ergens een donkere wolk. Je kunt erop gaan zitten, maar je kunt ook op zoek gaan naar de zon

39

2265030.indd 39

7-10-2011 9:11:49


AIRBRUSH TANNING THE FAST BEAUTY CONCEPT

Dorpsstraat 74b Dorpsstraat 74b 3641 ED Mijdrecht 3641 ED Mijdrecht (0297) 241552 www.backstage-hairfashion.nl (0297) 241552 www.backstage-hairfashion.nl

2265062.indd 40

6-10-2011 10:58:23


M

Woensdag is ANAGERSDAG

EEN LAATBLOEIER NOEMT ASTRID BEGHEIJN (42) ZICHZELF. DAARMEE BEDOELT ZE NIET, DAT ZE ALTIJD IN EEN STOEL

of er wordt een beroep op haar gedaan,

ACHTER DE GERANIUMS HEEFT ZITTEN DUTTEN OF MET

rugkerende evenement Culinaire Venen in

EEN KOPJE THEE OP DE KIDS HEEFT ZITTEN WACHTEN.

INTEGENDEEL,

AL SINDS HAAR

HANDEN IN HET HAAR.

NA

17E

ZIT

ASTRID

AL MET HAAR

JARENLANG IN LOONDIENST TE

dan staat Astrid al in de startblokken. Of het nu gaat om het smakelijke jaarlijks teMijdrecht, de Rabobank Rap en Ruigrace in Vinkeveen of de afscheidsmusical van zoon Brian. “Als afscheid van de basisschool zou de musical ‘Voor kids gaat de

HEBBEN GEWERKT, BESLOOT ZE RUIM VIJF JAAR GELEDEN

zon op’, een initiatief van Marco Borsato,

OUT OF THE BLUE DE GROTE STAP NAAR HET ZELFSTANDIG

al meteen zijn vinger op met de boodschap

ONDERNEMERSCHAP TE ZETTEN.

opgevoerd worden en mijn zoon Brian stak ‘Mijn moeder doet al het haar wel!’ En dat was zo geweldig leuk om te doen.”

Astrid nam het heft met grote voortva-

ik allerlei zaken. Als je dat door elkaar laat

Om wat stoom af te blazen, probeert

rendheid in eigen handen en maakte in

lopen kun je je op geen van beide goed

Astrid zoveel mogelijk te sporten. “Dat is

korte tijd een flinke inhaalslag. Van een-

concentreren.” Astrid is naast zaken-

een echte hobby geworden. Bovendien

mansbedrijf met drie stoelen naar een

vrouw ook nog eens moeder van moeder

nuttig, want ik ben een Bourgondisch

professionele salon waar haar medewer-

van drie kids, de 22-jarige Selina, Brian

type, houd van gezelligheid en lekker eten

kers de klanten zes dagen per week op hun

van twaalf en Amber van negen jaar. “De

en drinken. Mijn man Chris en ik gaan re-

wenken bedienen. “Het mooiste is als de

Laat je niet leiden door grenzen, maar door mogelijkheden

klant blij de deur uit loopt en terugkomt. De kappers in de omgeving van Mijdrecht hebben er met Backstage Hairfashion aan de Dorpstraat een geduchte concurrent bij gekregen.”

kinderen zijn heel zelfstandig. Ik heb al-

gelmatig naar wijnproeverijen, vinden

Astrid was vastbesloten een succes te

tijd gewerkt, maar gelukkig ook altijd een

we heel erg leuk. Ik ben nog niet een

maken van haar bedrijf en als zij iets wil

kringetje van mensen om me heen gehad

echte wijnkenner, maar ik begin ze wel te

gaat ze ervoor. “Er kwam een pandje

waar ik op kon rekenen als het nodig was.”

herkennen.

van 45m² vrij in de Molenhof. Ik dacht,

Astrid zou graag zien dat de collega-on-

Mijn levensmotto? ‘Laat je niet leiden

dat is iets voor mij, ik begin gewoon en

dernemers de handen wat vaker ineen

door grenzen, maar door mogelijkheden’.

zie het wel. We zijn daarna heel snel ge-

zouden slaan. “Ik houd ervan samen din-

Daar haal ik mijn inspiratie uit.”

groeid. We verhuisden vervolgens naar

gen aan te pakken.” Als er iets beleven valt

de Dorpsstraat en daar werken we nu met een team van negen mensen. Ik weet wel, dat ik me in het begin afvroeg: hoe krijg ik die stoelen vol? Die angst is er nu niet meer. We hebben het vijfjarig bestaan

Wie: Astrid Begheijn Wat: Backstage Hairfashion Waar: Mijdrecht

gevierd door een dag lang gratis klanten te knippen. De opbrengst is geschonken aan de Stichting Haarwensen. Die is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik.”

Moeder Vierenhalve dag staat Astrid zelf in de zaak. “Dan ben ik aan het knippen en op woensdag is het managersdag. Dan regel

41

2265082.indd 41

7-10-2011 9:12:25


Floris van Bommel 9th generation shoemaker since 1734

SINDS 1936

2265063.indd 42

De Lindeboom 6 Mijdrecht Tel (0297) 281875

5-10-2011 18:41:02


S

Jacqueline’s wieg was een

CHOENENDOOS

“IK

BEN EEN AARDIG OPEN BOEK”, STEEKT DE ENTHOUSIASTE

JACQUELINE SMIT

aangehad hoor”, maar ik ben wel een fer-

VAN WAL , TERWIJL ZE KOFFIE ZET TUSSEN

DE HAAR ZO VERTROUWDE SCHOENENDOZEN.

EEN

vent supporter van Ajax. Ik heb vijftien jaar

BOEK DAT

ANDERHALF JAAR GELEDEN WERD UITGEBREID MET EEN NIEUW HOOFDSTUK: DE OVERNAME VAN DE SCHOENENZAAK VAN HAAR OUDERS IN

MIJDRECHT. JACQUELINE

DE DERDE GENERATIE OPA

SMIT

STARTTE IN

Jacqueline. “Ha, ik heb ze zelf nog nooit

lang een seizoenkaart gehad en was dus zondags bij thuiswedstrijden steevast in het stadion te vinden. Lekker meezingen, pilsje erbij hééérlijk! De seizoenkaart heb ik opgegeven toen ik de zaak overnam. De zondag

VORMT HIERMEE

is mijn enige vrije dag en deze wil ik lekker

SMIT

DIE IN SCHOENEN WINKELT, WANT

zelf invullen. Verder heb ik een ‘miljoen’ ken-

1936

DE EERSTE VESTIGING.

vriendenclub, waarmee ik gezellige dingen

“IK

KWAM

nissen en maak ik deel uit van een hechte

ER LAATST ACHTER, DAT IK SAMEN MET MIJN OPA JOOP EN MIJN

onderneem.”

VADER JACQUES DE DRIE

“Nee, de prins op het witte paard is nog niet

J’S

VORM.

GRAPPIG

HÈ?”

Toch zit die ene vriend er nog niet tussen. langs geweest. Ik zeg altijd dat mijn schoon-

Negen maanden na haar geboorte was ze al

Een voorbeeld daarvan is het feit, dat

ouders geen kinderen konden krijgen, haha.

te vinden in de etalage van de schoenenwin-

Jacqueline de financiële schuld aan haar ou-

Maar ik mis het vooralsnog niet in mijn leven.

kel van haar ouders. “Mijn vader had er een

ders binnen een jaar wist af te lossen. “Veel

Het komt zoals het komt.”

bordje ‘te koop’ bij geplaatst, omdat ik nogal

mensen dachten dat ik een grote kruiwagen

een huilbaby was. Geen wonder, dat ik op de

had, omdat de winkel van mijn vader was.

kleuterschool al riep dat ik bij mijn vader ging

Maar niets is minder waar. Ik heb gewoon

werken”, lacht de in Mijdrecht geboren, ge-

alles op alles gezet en verhuis zelfs volgend

togen en woonachtige Jacqueline. “Ik woon

jaar naar een gloednieuwe winkel naast Duo

boven de vorige zaak van mijn ouders, een

Sport. Het mooiste pand van het dorp. Het

plek die altijd een veilige thuishaven voor me

maakt niet uit wat je verdient, het gaat erom

betekende. Net zoals het voor mij vaststond

hoe je het uitgeeft. Dan kun je grote dingen

dat ik in de schoenen zou gaan, wist ik dat ik

doen.”

Wie: Jacqueline Smit Wat: Smit Schoenen Waar: Mijdrecht

daar wilde gaan wonen. Ik had de tuinset al

Ik ben een doorzetter

Gunnen Gevraagd naar de sleutel van het succes van Smit Schoenen, volgt zonder enig nadenken: “Comfort, steun, gemak en kinderschoenen. We zijn al jaren een goed en vertrouwd adres. Sommige klanten hebben alle drie de genera-

aangeschaft, voordat ik wist of de koop rond

ties nog meegemaakt, dat vind ik bijzonder.

zou komen.” Vanaf 1993 is Jacqueline werk-

Verder ben je soms ook deels een psychia-

zaam in de schoenen, nadat ze de middelba-

ter in de winkel. Ik onthoud bijvoorbeeld veel

re school afrondde. “Ik vond school nooit zo

van wat klanten me vertellen. Dat vind ik leuk

fascinerend, dus zoveel heb ik er niet opge-

en dat voegt iets toe. Winkelen is sowieso

stoken. Wel heb ik er veel sociale contacten

een kwestie van gunnen”, zegt Jacqueline

opgedaan en vooral geleerd hoe mensen in

die werkweken van 70 à 80 uur niet schuwt.

elkaar steken. Dat zie ik als een pluspunt. Ik

“Ik ben het voorbeeld en het gezicht van de

mag misschien minder hoog opgeleid zijn,

winkel. Ik werk graag en ik ben er graag. Er

maar ik heb wel alle benodigde vakdiploma’s

is niets mooiers dan mensen blij de winkel

behaald. Via een omweg kom ik er altijd. Hoe

zien verlaten.”

meer tegengas ik krijg, des te harder ik ga. Ik

Naast

ben een doorzetter.”

voetbalschoenen een rol in het leven van

‘gewone’

schoenen

spelen

ook

43

2265083.indd 43

7-10-2011 9:12:54


Niets smaakt zo lekker als slank zijn voelt! Succesvol afslanken met gegarandeerd resultaat! Afvallen bij Diet Solutions betekent veel meer dan alleen een slank figuur. Het staat ook voor een hogere kwaliteit van leven. U voelt zich gelukkiger, fitter, gezonder en mooier. U staat versteld van het resultaat dat u, met het Prodimed proteïne dieet, snel, doeltreffend, veilig en zonder hongergevoel, bereikt.

Afslanken met het Prodimed proteïnedieet voor hem en haar • Verlies van 6 tot 10 kg per maand • Geen verlies van spiermassa • Geen jo-jo effect • Medisch onderbouwd • Gemakkelijk en comfortabel • Geen hongergevoel • Geen slappe huid • Geen vermoeid gevoel • Energiek en fit

Diet Solutions is gevestigd in Abcoude en Blaricum Voor meer informatie zie www.dietsolutions.nl

2265064.indd 44

7-10-2011 9:59:37


“DIET SOLUTIONS,

DE NAAM VAN MIJN BEDRIJF IN

A BCOUDE,

IS ONTSTAAN UIT MIJN EIGEN STRIJD TEGEN OVERGEWICHT”, OPENT

PRODIMED

HOOGENDIJK

GEWICHTSCONSULENT

M ARTINE

HAAR RELAAS.

Om te vervolgen met: “Jaar in jaar uit be-

moment niet meer senang. Ik was niet meer

heerste de strijd tegen de kilo’s mijn leven.

blij met waar ik mee bezig was. En je moet

Geen dieet ging aan mij voorbij. Met lijnen

jezelf geen geweld aandoen. Ik stapte uit dat

behaalde ik steeds minder goede resultaten.

zogenoemde ‘warme bad’. Ik constateerde,

Totdat ik, nieuwsgierig gemaakt door resul-

dat bedrijven miljoenen investeren in ontwik-

taten van anderen, het Prodimed proteïne-

kelingen, maar nauwelijks beleggen in men-

dieet volgde. Ik verloor zonder honger in

sen. En dat stuitte me tegen de borst. Ik zat

één maand tien kilo en in de maand daarna

toen lichamelijk niet goed in mijn vel. Ik ben

nog eens vijf kilo. In de fases van stabilisatie

weloverwogen aan mezelf gaan werken, viel

nam mijn gewicht met nog eens twee kilo af.

gigantisch af en dacht: ik moet ook anderen

Inmiddels eet ik weer normaal en blijf ik pri-

van hoe ik me voel, denk en handel laten

ma op gewicht; en geloof me, niets smaakt

genieten. Er goed uitzien, is niet alleen een

zo lekker als slank zijn voelt.”

prachtige fysieke beleving, maar vooral een

Deze gewichtsverlieservaring deelt de ai-

mentale opsteker.”

mabele Martine onder andere met Erica

Martine is oprecht een mensenmens. En een

Terpstra, die vanwege gezondheidsproble-

familiemens. Ontspanning vindt zij in wande-

men in 2008 eveneens haar overgewicht

len met de hond. “Het strand, de bossen,

moest verminderen. Ook zij volgde succes-

hééérlijk. En in lezen, mijn grote passie. Niet

vol het Prodimed proteïnedieet. “Zonder pas-

alleen tijdens vakanties, maar vooral thuis

sie, zonder motivatie is er geen leven”, open-

op de bank.“ Als Martine ontspant, dwalen

baart Martine met een gouden twinkeling

haar gedachten toch mijmerend af naar het bedrijfsleven. “Zelfstandig ondernemen is

Je moet jezelf geen geweld aan doen

pas later mijn roeping geworden. Uit mijn verleden weet ik, dat het leven als leidinggevende wordt beheerst door lange dagen,

Wie: Martine Hoogendijk Wat: Diet Solutions Waar: Abcoude

hard werken, veel buitenshuis eten en te weinig bewegen. Dit heeft grote gevolgen voor

het gewicht op peil te brengen, kan vaak wor-

op haar netvlies. Zij bekleedde tijdens haar

de gezondheid en het gewicht. Ik ga het niet

den voorkomen dat mensen geconfronteerd

in loondienst actieve arbeidsverleden verant-

over mooi en lelijk hebben, maar het behoeft

worden met deze ziektes. Daarnaast heeft

woordelijke functies op management- en di-

zeker geen verdere uitleg dat overgewicht

onderzoek aangetoond, dat overgewicht de

rectieniveau. Haar leven nam een beslissen-

vaak de oorzaak is van ziektes zoals diabetes,

uitstraling van een persoon negatief beïn-

de wending. “Ik voelde me op een gegeven

hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Door

vloedt. Als alles in verhouding is, klopt het.”

zo lekker als slank zijn voelt 45

2265084.indd 45

7-10-2011 10:03:03


de pupilhoogte

De hoornvliesafstand

De pupilafstand

Als beste getest* *door Karin van der Zwaard, Van der Zwaard Optiek in Mijdrecht Hoyalux iD MyStyle, 100% maatwerk in multifocale brillenglazen Multifocale brillenglazen (voor veraf en dichtbij) zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. De opbouw van het glas, de positie van het vertedeel en het leesdeel en de overgang van veraf naar dichtbij zijn daarbij de belangrijkste elementen die sterk zijn verbeterd. Bovendien is er een ruime keuze uit verschillende opties: een groter leesdeel, een ruimer vertedeel en een zeer geleidelijke en vloeiende overgang van veraf naar dichtbij, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Om de glazen te selecteren die het beste bij uw wensen passen, gebruiken wij een interactief selectieprogramma: de MyStyle iDentifier. Met deze vooruitstrevende software brengen wij samen met u, uw persoonlijke kijkwensen in kaart. Dit dient als basis voor het ontwerp van uw 100% persoonlijke

Hoyalux iD MyStyle multifocale brillenglazen. Om u rustig te laten wennen aan uw nieuwe multifocale bril ontvangt u van ons een Persoonlijke Gewenningsgarantie van 3 maanden. VisuReal, voorsprong door techniek Om een maximaal kijk- en draagcomfort te garanderen, is moderne technologie onontbeerlijk. Dat is exact de reden waarom wij werken met visuReal. Dit is een geavanceerd video-centreersysteem dat gebruik maakt van de meest recente softwaretechnologie en exact berekent hoe het glas in uw montuur gemonteerd moet worden. Tot op de tiende milimeter, op basis van verfijnde calculatiemethoden, gebaseerd op het montuur, uw ogen, het brilvoorschrift en het kijkgedrag.

van der Zwaard optiek Raadhuisplein 2 • Mijdrecht • tel.: 0297-285953 • www.zwaardoptiek.nl Maandag: Gesloten - Vr-avond: 19.00-21.00u - Di-vr: 09.00-18.00u - Zaterdag: 09.00-17.00u

2265065.indd 46

7-10-2011 10:04:47


A

LLE CLICHÉS

zijn waar. Je komt sterker uit de strijd

K ARIN TONI

VAN DER

AL

27

ZWAARD

HEEFT SAMEN MET HAAR MAN

JAAR EEN OPTIEKZAAK IN

MIJDRECHT. A LS

ER EEN PRIJS ZOU WORDEN UITGEREIKT VOOR

LEVENSINSTELLING’ DEZE

‘POSITIEVE

ZOU ZIJ ZEKER GENOMINEERD WORDEN.

VROUW PRAAT IEDERE KLANT ZO UIT ZIJN OF HAAR

DEPRESSIE.

ZELF

HEEFT ZE AL EEN EN ANDER MEEGEMAAKT,

WAT HAAR LEVEN VERANDERDE.

“M ENSEN

KAN HET NIET EEN BEETJE MINDER.

NEE,

ZEGGEN WEL EENS:

LIEVER NIET.”

Ik dacht dat het een cliché was. Ik moest vroeger voor de NMB groepen mensen toespreken. Ik stond met rode vlekken in mijn nek van de zenuwen. Na de borstkanker moest ik eens 200 ouders op de school van mijn dochter toespreken en dacht: ‘Wat kan me gebeuren.’ Ik was altijd al optimistisch en sterk. Daar hoef ik geen moeite voor te doen, maar alles is toch anders geworden. Ik heb voor het eerst een eigen autootje gekocht. Met de Mini Cabrio zijn wij drie weken op vakantie geweest. Daar genieten we echt van. We leven nu veel bewuster.” Over

Karin komt oorspronkelijk uit Heemstede,

doe ik twee keer per week.” Karin zegt het

haar ziekte is Karin nooit openhartig geweest

maar woonde vanaf haar elfde in Hoofddorp.

heerlijk te vinden om een zaak te hebben in

naar de klanten toe. “Toentertijd wilde ik er

“Ik

commerci-

het hart van het dorp. “We hebben klanten,

ele economie gestudeerd aan de HES in

die al 27 jaar bij ons komen. We hebben ze

Amsterdam. Daarna ben ik bij de NMB (de

zien opgroeien, trouwen en kinderen zien

huidige ING) gaan werken. Mijn man Toni

krijgen. In de zaak houd ik me bezig met het

heb ik tijdens het uitgaan ontmoet en we zijn

financiële beleid en personeelszaken, maar

hier toen gaan samenwonen. Vanuit het niets

het klantencontact en de verkoop vind ik het

konden we via via in 1984 een winkelpand

leukst. Ik neem ook alle tijd voor de klanten.”

bemachtigen in de Molenhof Passage, hier in

In 2008 kreeg Karin borstkanker. “Het is al-

niemand mee lastig vallen. Ik heb gewoon

Mijdrecht. We hebben daar tien jaar gezeten.

lemaal goed gekomen. Ik was er wel een

doorgewerkt, met een pruik op. Maar nu al-

Toni is opticien, MBO-optometrist en con-

jaar zoet mee. Met de operatie, bestralingen

les achter de rug is wil ik er wel over praten.

tactlensspecialist. De eerste jaren werkte ik

en chemokuren. Maar het is allemaal waar

Ik kan anderen er misschien mee helpen.”

naast mijn fulltime baan op de koopavond en

wat ze zeggen: je komt er altijd sterker uit.

heb

na

het

atheneum

Ik ben positief en sterk, daar hoef ik geen moeite voor te doen

de zaterdag mee in de winkel. Dat was best zwaar, maar je weet waar je het voor doet. Na een paar jaar ben ik halve dagen gaan werken bij de NMB, deels omdat de zaak beter ging lopen en deels omdat het toch te zwaar werd. Maar mijn functie leende zich daar niet voor, dus ben ik na een jaar fulltime in de winkel gaan werken. Sinds 1990 zijn we beiden eigenaar.” Toen onze dochter Helen werd geboren, ben ik minder gaan werken en vrijwilligerswerk erbij gaan doen. In de ouderraad van het kinderdagverblijf, de basisschool en de middelbare school. Toen zij op wedstrijdzwemmen ging, ben ik gevraagd als secretaris van de zwemvereniging en dat doe ik nog steeds. Ze is nu achttien en ik werk weer meer in de zaak. We hebben inmiddels zes personeelsleden. Je kan dan wat makkelijker weg. Om een partijtje te tennissen bijvoorbeeld. Dat

Wie: Karin van der Zwaard Wat: Van der Zwaard Optiek Waar: Mijdrecht

47

2265085.indd 47

7-10-2011 9:13:49


Tennishal “De Ronde Venen” 5 tapijt gravel banen met daglicht in een gezellige ambiance

Activiteiten: • • • • • •

vaste baanhuur contracten diverse competities baanbundels damesdubbeltoss internetreservering van losse baanhuur compleet verzorgde evenementen

Voor verdere informatie bel ons: Tel. :0297-285 636 of zie website www.tennishalderondevenen.nl

2265066.indd 48

7-10-2011 10:15:11


We zijn nagenoeg altijd samen en dat gaat grotendeels altijd goed

ERNA PANMAN

GING ZO’N

20

EEN PARTIJTJE TENNISSEN, LIEP

JAAR GELEDEN

A DRIAAN,

EEN

PANMAN

VAN

VAN DE ZONEN VAN UITBATER

TENNISHAL DE RONDE VENEN

IN

MIJDRECHT, -

OM IN

HAAR SLAG.

H AAR

TEGEN HET SPORTIEVE LIJF EN SLOEG TENNISTERMEN TE BLIJVEN

-

TOEKOMST KREEG EEN DUIDELIJKE INVULLING.

SAMEN

MET HAAR

A DRIAAN

-

INMIDDELS MAN

-

EXPLOITEERT ZIJ NU AL ZO’N

VIJFTIEN JAAR

TENNISHAL DE RONDE

VENEN. HIER

COMBINEERT ZE

HAAR HOBBY, TENNISSEN, MET ZAKELIJK TALENT EN GOEDE CONTACTUELE EIGENSCHAPPEN.

N

“IK

MAAK HET MENSEN

GRAAG NAAR DE ZIN.”

Wie: Erna Panman Wat: Tennishal De Ronde Venen Waar: Mijdrecht

Ik maak het mensen graag

AAR DE ZIN

“Mijn schoonvader, die internist was, heeft de

in ons vaandel. We hebben inmiddels acht

vooral de evenementen. Denk aan verjaar-

tennishal als een van de eerste in Nederland

mensen in dienst, die wij dezelfde positieve

dagen, bedrijfsfeesten of gezellige zaterdag-

als hobby laten bouwen. Het bedrijf is zoals

en sportieve instelling meegeven als wij.”

avonden. Er valt heel wat te plannen en te

hij zelf zou hebben gewild in de familie geble-

Erna Panman is een sportieve vrouw, die een

organiseren. Iedereen die bij ons tennist, is

ven. Adriaan en ik hebben na goed overleg

uitdaging niet uit de weg gaat en zelf nog een

voor mij even belangrijk en krijgt dezelfde

het besluit genomen om de tennishal te gaan

goed partijtje mee tennist. “Ik ben in elk ge-

aandacht en service. In bepaalde dingen ben

exploiteren. Dat was best een stap, want al-

val niet iemand, die zit af te wachten tot er

ik zakelijk en heel consequent. Men moet

les was behoorlijk gedateerd. In drie jaar tijd

iets gebeurt. Ik heb in mijn jeugd paard gere-

met goede, reële en op waarheid gebaseer-

hebben we als doel gesteld om het bedrijf

den, ook wedstrijden. Ballroomdansen was

de argumenten komen om mijn standpunt te

weer volledig op poten te krijgen. In vijf jaar

mijn grote passie. Ik trainde vier avonden per

kunnen veranderen.”

tijd is de hal compleet gestript en gemoderni-

week en danste daarnaast wedstrijden. Ik

Veel vrije tijd houden Erna en Adriaan niet

seerd en voldoet aan de kwaliteitseisen van

ben een perfectionist. Als ik iets doe, wil ik

over in de winter. “Ik probeer ’s avonds wel

deze tijd. Er is een nieuwe tennisvloer geko-

het ook goed doen.”

eens op de bank televisie te kijken en wat

men, het dak is toentertijd vervangen en het

Voor Erna is het in de winter hoogseizoen.

vakliteratuur door te nemen. Uitgaan, daar

interieur volledig gerestyled. Dat wil zeggen:

“Dan zijn we dagelijks van half acht ’s mor-

komt niet zo veel van. We gaan wel eens

een gezellige huiskamersfeer in een nieuw

gens tot één uur ’s nachts open. Adriaan

naar een cabaretvoorstelling of concert. Ik

jasje. Onze gasten, die overdag tennissen,

opent en ik sluit de tent. We zijn nagenoeg

ben ook dol op een middagje shoppen, maar

drinken daarna nog graag een kopje koffie

altijd samen en dat gaat grotendeels goed.

dat moet altijd ver van tevoren gepland wor-

om nog wat bij te praten en ’s avonds ma-

Adriaan houdt zich voornamelijk bezig met

den. In de zomer daarentegen sluiten we de

ken onze gasten er een gezellig avondje van

de website, administratie en tenniszaken. Ik

zaak drie weken en gaan we naar onze favo-

onder het genot van een drankje en een bit-

heb de verantwoordelijkheid over de horeca-

riete vakantielocatie Madeira. Om de accu

tergarnituur. Servicegerichtheid staat hoog

gelegenheid, het personeel en ik organiseer

weer op te laden.”

49

2265086.indd 49

7-10-2011 9:14:16


WE

SCHRIJVEN

2

JULI

2010.

M ARLEEN MOLENAAR BEËINDIGT PER DIRECT HAAR WERKZAAMHEDEN BIJ

AZ. DE

AFGELOPEN

DRIE SEIZOENEN WAS ZE IN

A LKMAAR

ACTIEF ALS

M ANAGER

VROUWENVOETBAL. ZOMAAR EEN KRANTENBERICHT.

“In die periode werden we met de vrouwen van AZ drie keer op rij landskampioen”, mijmert Marleen. “Het was heel moeilijk, maar ik vond dat ik deze beslissing moest nemen”, reageerde ze toen: “Uit de contractaanbieding van AZ bleek naar mijn gevoel weinig waardering en dat gaf mij onvoldoende vertrouwen voor de toekomst. Ik had me drie jaar lang vol enthousiasme en liefde ingezet voor AZ en ik was er trots op, dat ik met zo’n uitstekende staf en selectie heb mogen samenwerken. Het veroveren van drie landstitels sinds de oprichting van de eredivisie vrouwen in 2007 en alle mooie gebeurte-

Vrouwenvoetbal is snelst groeiende sport in Nederland

nissen daaromheen, dat kan niemand ons meer afnemen.” Dat Marleen vanaf haar geboorte bij het voetbal is betrokken, zit gewoonweg in de genen. “Mijn vader, Cees Molenaar, stond aan de wieg van de Alkmaarse voetbalclub AZ. Als kind was ik niet weg te slaan bij het veld en de spelers. Voetbal was altijd het onderwerp van gesprek bij ons thuis. Mijn vader en zijn broer Klaas hebben zelf jaren bij KFC in Koog aan de Zaan gespeeld. In die plaats ben ik ook geboren en toen ik bijna twee jaar was, verhuisden we naar Laren in ‘t Gooi.” Marleen groeide op in een gelukkig en warm gezin. Vader Cees, moeder Rina, zus Annette, en twee broers Klaas en Cees junior. ‘’Mijn broers hadden als voordeel, dat zij al op jeugdige leeftijd mochten voetballen bij een club. Ik moest daarentegen ontzettend veel geduld hebben, want als meisje mocht je pas officieel op je zestiende lid worden. Daarom voetbalden we elk vrij moment op straat of op grasveldjes. Daar heb ik het spelletje ook geleerd.”

50

2265031.indd 50

7-10-2011 9:15:07


Jammer dat mijn vader het landskampioenschap niet heeft mee Op een dag vroeg haar vader, die samen

de trein van Bussum naar Koog aan de Zaan.

directeur Earnest Stewart voelde ik aan al-

met oom Klaas AZ van de ondergang heeft

Maar dat vond ik totaal geen probleem.’’

les, dat er vanuit de directie geen vertrouwen

gered en jarenlang met hun bedrijf Wastora

Met haar uitverkiezing voor Oranje werd de

meer was voor een toekomst voor het vrou-

de club hebben gesponsord, of zij een paar

basis gelegd voor een mooie en sportieve car-

wenvoetbal binnen AZ. Ik voelde ook geen en-

penalty’s wilde nemen voorafgaand aan de

rière. Een jaartje spelen voor een prachtige

kele waardering voor alles wat wij met elkaar

wedstrijd van AZ die middag. “Het was de

University in Amerika, zes seizoenen lang in

hadden neergezet. Ik kon mijn negatieve ge-

finale van een Europese Penalty Bokaal in de

het grote Oranje en vele successen met KFC.

voel over dat gesprek natuurlijk niet delen met

Alkmaarder Hout. De vijf Nederlandse fina-

Haar vader overleed in 1979 op 51-jarige leef-

mijn staf en speelsters en besloot daarom er

listen, allemaal jongens, mochten vijf keer

tijd en in het seizoen 1980-’81 haalde AZ de

zelf een punt achter te zetten. Het was een

een poging wagen en de winnaar schoot

eerste landstitel binnen. “Dat was voor ons

moeilijke beslissing om mijn werkzaamheden

tweemaal raak. Hij mocht naar de finale in

gezin een vreselijke tijd. Zo jammer, dat mijn

bij AZ te beëindigen, want AZ zit nu eenmaal

het Wembley Stadion. Pim Doesburg, des-

vader het landskampioenschap niet mee heeft

in mijn bloed. Kort daarna bleek inderdaad,

tijds doelman van PSV en het Nederlands

kunnen maken. Daarna werd Dirk Scheringa

dat AZ de stekker uit het vrouwenvoetbal

Elftal, stond op doel en ik mocht drie keer

de hoofdsponsor en mijn eerste echte contact

trok. Heel pijnlijk, vooral voor de speelsters.

schieten. ‘Want dat was wel leuk voor het

met hem was tijdens de benefietwedstrijd

Gelukkig heeft de complete selectie onderdak

publiek’, zo stelde mijn vader. Toen alle drie

voor Kristen Nygaard, oud-speler van AZ.

gevonden bij Telstar. Ik vind het fantastisch,

de strafschoppen erin gingen, kreeg ik com-

Scheringa vond het geweldig om te ervaren,

dat zij het eredivisie voetbal voor vrouwen in

plimenten van een beduusde Doesburg en

dat er zoveel oud-spelers en bestuursleden op

Noord-Holland hebben willen redden. Ik ga

een ovationeel applaus van het publiek. Maar

die wedstrijd afkwamen. Hij zei tegen mij: ik

er vanuit, dat in de komende jaren nog meer

het mooiste was eigenlijk dat een official van

realiseer me nu pas hoe belangrijk het verle-

Betaald Voetbal Organisaties gaan instromen,

de KNVB opmerkte, dat ik pech had dat ik

den is van AZ. Zonder verleden is er geen toe-

omdat het meisjes- en vrouwenvoetbal een

een meisje was van 12 jaar en dat zij toch

komst voor AZ. Kort daarna kreeg ik een uitno-

niet tegen te houden stormachtige ontwik-

maar eens serieuzer moesten gaan naden-

diging om naar het hoofdkantoor in Wognum

keling doormaakt. Het blijft jammer, dat de

ken over vrouwenvoetbal in Nederland.”

te komen. We spraken daar over de mogelijk-

directie van AZ het niet heeft willen omarmen

Dat Marleen veel heeft geleerd van broer

heid over deelname van AZ aan een competi-

Want naast deze bijna maatschappelijke ver-

Klaas bleek tijdens een schoolvoetbaltoer-

tie voor vrouwen. Dat was geweldig nieuws.’’

antwoording zou het de club enorm veel mogelijkheden kunnen bieden door deze nieuwe,

nooi. In elke wedstrijd scoorde Marleen wel een of meerdere doelpunten. ‘’Ik was

Goede organisatie

als enig meisje tussen de jongens en onze

In het seizoen 2007/2008 ging de Eredivisie

school haalde de finale. Vlak voordat de

Vrouwen van start. Vooral Dirk Scheringa,

scheidsrechter voor het beginsignaal wilde

Marcel Brands en trainer Louis van Gaal

fluiten, kwamen twee mannen in kostuums

maakten zich sterk voor deze nieuw op te

het veld op. Ik was een meisje en mocht

zetten competitie. ‘’Als inmiddels Manager

dus niet voetballen. Dat was natuurlijk wel

Vrouwenvoetbal van AZ tekende ik persoon-

teleurstellend.”

lijk het convenant in Zeist en vervolgens was

Om in de tussentijd toch een beetje aan mijn

ik aanwezig bij elke KNVB bijeenkomst. Daar

trekken te komen, deed ik mee aan leuke

werden de puntjes op de bekende i gezet De

evenementen, zoals wedstrijden met het

competitie startte in het seizoen 2007/2008

Nederlandse Artiestenelftal, waarin ook veel

met zes Betaald Voetbal Organisaties. Er

oud-voetballers speelden. Denk aan bijvoor-

moest veel gebeuren. We hadden geen speel-

beeld Sjaak Swart en Willem van Hanegem.

sters, geen technische en medische staf,

Pas op mijn vijftiende, met een jaartje dispen-

geen veld en geen kleding. Maar in korte tijd

satie, mocht ik dus lid worden van een voet-

is er toch een goede organisatie neergezet.”

balvereniging. Dat was bij NVC in Naarden. Dat

Drie keer achter elkaar werden de vrouwen AZ

duurde slechts een seizoen, omdat ik onmid-

kampioen van Nederland. “Een prachtig resul-

dellijk gevraagd werd om bij KFC te komen

taat en ik had echt nooit kunnen denken, dat

spelen. Ik trainde een paar keer per week, met

het na de laatste titel voor mij voorbij zou zijn.

het fietsje naar het station en reisde dan met

Na een gesprek met de net nieuwe technisch

grote doelgroep aan zich te binden.”

51

2265031.indd 51

7-10-2011 9:15:29


Avent

iCandy

Bambam

Koeka

Bebe-jou

Lief! Lifestyle

Bibi Bugaboo Coming Kids

Lodger Mamalicious Maxicosi

Cottonbaby

Mutsy

Ducky Beau

Noppies Maternity

Easywalker

Noppies Newborn

Feetje

Snoozebaby

Handed by

Queen Mum

Happy Horse

Quinny en Z8

G e n i e w e g 6 2 • 3 6 4 1 R H M i j d re c h t • T 0 2 9 7 - 2 5 0 1 9 6 • i n f o @ d e b a b y s u i te. n l • w w w. d e b a b y s u i te. n l

2265067.indd 52

6-10-2011 11:32:27


A NNEMIEKE SAMSON-VAN EENENNAAM, (34) INITIATIEFNEMER VAN DE BABY

SUITE

AAN DE

MIJDRECHT,

GENIEWEG

IN

IS DE IETS

OUDERE ZUS VAN

M ARION

VAN

EENENNAAM

VAN KINDER-

DAGVERBLIJF

M ARIONETTE.

BEIDEN

KOMEN UIT EEN ON-

DERNEMERSFAMILIE.

M ARION

LEVERT AL TIEN JAAR MET VEEL PASSIE BLIJE VIERJARI-

Wie: Annemieke Samson-van Eenennaam Wat: de baby SUITE Waar: Mijdrecht

GEN AF AAN DE BASISSCHOOL.

TERWIJL A NNEMIEKE

OP TWEE steeds, hoor. Ik heb momenteel eigenlijk

PLEKKEN WERKT. “We komen oorspronkelijk uit Landsmeer.

uit Woerden, Breukelen, Aalsmeer, Utrecht

twee banen. Mijn vader is 64, heel ener-

en talloze andere plaatsen.” Het is voor

giek en piekert er nog niet over om te

Annemieke een hectisch anderhalf jaar

stoppen met werken.”

geweest. “Ik was zwanger van onze dochter en onze zoon is ook nog klein. Maar ik

Zo’n twintig jaar geleden zijn we naar Vinkeveen verhuisd”, vertelt Annemieke

Stijgende lijn

in de baby SUITE, een enorme ruimte vol

Zo’n

mooie spullen voor zwangere vrouwen,

Annemieke haar ondernemersdrang in de

baby’s, peuters en kleuters. Het mag ge-

praktijk brengen. “Ik wilde ook wel eens

zegd, het is een waar Hof van Eden voor

ervaren hoe het is om zelf een bedrijf op

iedere aanstaande moeder. Annemieke

te zetten. Ik ben toen gaan nadenken. Waar

heeft een economische studie gedaan

liggen mijn interesses? Ik ben gaan onder-

aan Nyenrode. Ze is nu een aantal jaren

zoeken waar behoefte aan zou kunnen zijn

financieel directeur in het bedrijf van

in mijn woonomgeving en kwam zo uit bij

haar vader, een uitvaartverzorgings- en

een babyspeciaalzaak. Daar was er tot het

verzekeringsbedrijf met diverse vestigin-

moment dat ik 4 september 2010 de deu-

gen in ons land. Daarbij verzorgt zij ook

ren van de baby SUITE opende nog geen

mijn leven. Ik heb gelukkig wel hulp. Mijn

de administratie voor kinderdagverblijf

een van in de gemeente. We hebben ge-

man werkt mee en we hebben vier partti-

Marionette. Annemieke: “Het was de be-

kozen voor merken uit het midden en ho-

mers in dienst. En dan werkt ook mijn zus

doeling dat ik de taken van mijn vader

gere segment als het gaat om onder meer

Marion nog een dag per week hier.”

kinderwagens, meubels, baby- en positie-

Die Van Eenennamen weten wat werken

kleding in verschillende maten, smaken en

is, dat is duidelijk. Maar is er nog ruimte

prijzen. We zijn nu ruim een jaar open en

voor hobby’s? “Hobby’s? Daar heb ik niet

men weet ons al aardig te vinden. Er zit ab-

zo veel tijd voor. Met mijn werk, een baby

soluut een stijgende lijn in. Klanten komen

en een peuter ben ik al aardig bezet. Het is

niet alleen uit De Ronde Venen, maar ook

druk, maar ik geniet er enorm van.”

G

zou overnemen. Dat is het trouwens nog

2265088.indd 53

anderhalf

geniet van het werk en de drukte die het jaar

geleden

wilde

met zich meebrengt. Het is mijn lust en

Ik wilde ook wel eens ervaren hoe het is om zelf een bedrijf op te zetten

Het is hectisch, maar ik

ENIET ER

enorm van 53

7-10-2011 9:16:02


2265068.indd 54

7-10-2011 10:17:24


V A LS

Als iemand het heeft over ‘even een uurtje op de bank liggen’, kan ik me daar niets bij

OORSTELLEN

JONG MEISJE WIST

M ARION

VAN

EENENNAAM (32)

AL

Wanneer kinderen vier zijn en naar de

DAT ZE MET KINDEREN WILDE WERKEN; LATER ALS ZE

basisschool moeten, zwaait iedereen de

GROOT WAS.

mee met een broodtrommeltje en een be-

OP

HAAR

22E

KREEG ZE DE MOGELIJKHEID EEN

KINDERDAGVERBLIJF TE OPENEN, MET DE ZOWEL LOGISCHE ALS WELLUIDENDE EN AANSPREKENDE NAAM

INMIDDELS

M ARIONETTE.

WERKEN ER ZEVEN PARTTIMERS EN DRAAIT ALLES

OM VERZORGING EN AANDACHT BINNEN HET DAGVERBLIJF.

kleuters uit. “Dan krijgen ze een rugtasje ker erin en dan gaan we allemaal voor het raam staan om ze uit te zwaaien. Ja, bij zo’n afscheidsritueel vloeit menig traantje. Of naschoolse opvang niet wat voor mij zou zijn? Nee, eerlijk gezegd vind ik dat een kind na school lekker naar huis moet, waar mama wacht met een kopje thee en waar hij of zij kan vertellen hoe de dag was. Dat

“Ik ben de benodigde papieren gaan halen

blijven tot ze op hun vierde naar school

ben ik zelf ook zo gewend.” Haar eigen

om een kinderdagverblijf te kunnen be-

gaan. De ouders leggen de verantwoor-

dochter is nu negen, maar zij is ook vanaf

ginnen”, opent Marion haar relaas. Om te

delijkheid van hun kind toch maar mooi

het begin mee naar Marionette gegaan.

vervolgen met: “Dit is wat ik altijd al wilde.

bij jou neer. En die taak nemen we heel

“Ze vond het vreselijk toen ze naar school

Met hulp van mijn vader en mijn zus werd

serieus. We hebben een bolderkar, gaan

moest. Zij komt nog graag helpen als ze

kinderdagverblijf

opgezet.

heel veel naar buiten, spelen en wande-

vrij is. Mijn zoon van twee verblijft niet

De kinderen worden hier door de ouders

len. We eten soms warm tussen de mid-

bij Marionette. Die is overdag bij oma.

gebracht als ze zes tot tien weken zijn en

dag. We dansen en zingen met elkaar.”

Ik heb de eerste twee jaar heel wat met

Marionette

hem afgedokterd. Hij bleek astma te heb-

Marionette. Dát ben ik. Zó voel ik het

ben. Maar ondanks dat tobben, heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Binnen een jaar kon hij bijvoorbeeld al voetballen”, vertelt Marion, die als vader en moeder tegelijk een knap staaltje opvoeden laat zien, trots. “Ik ben zelf trouwens dol op dansen en muziek. Of het nou op K3 is of Zumba. Heerlijk om keihard mee te zingen in de auto. Mijn zus Annemieke, bij wie ik in de zaak ook een dag per week werk, noemt mijn auto altijd ‘de rijdende disco’. Ik vind het ook heerlijk om met mijn kinderen te fietsen. Ook zitten ze op heel veel verschillende clubjes. Dat vind ik belangrijk voor hun sociale contacten. Het kost veel energie, maar die heb ik voor drie. Als iemand het heeft over ‘even een uurtje op de bank liggen’, kan ik me daar niets bij voorstellen. Al moet ik zeggen dat na zo’n

Wie: Marion van Eenennaam Wat: Marionette Waar: Mijdrecht

lange enerverende dag het licht ’s avond rond negen uur wel uit gaat. Ik ben altijd bezig met mijn werk en mijn kinderen. Marionette. Dát ben ik. Zó voel ik het.”

55

2265087.indd 55

7-10-2011 9:16:28


Vida makelaars og Wonen is leven...

Voor nieuwbouw, bestaande bouw ĂŠn zakelijk vastgoed Dorpsstraat 14 - 3641 EC Mijdrecht - (0297) 212 987 - vidamakelaars.nl

Scan hier voor ons aanbod

2265069.indd 56

twitter.com/vidamijdrecht

7-10-2011 10:34:00


Wie: Martine Duchhart-Van Acker Wat: Vida makelaars og Waar: Mijdrecht

NIET

ALLE HARDLOPERS

ZIJN DOODLOPERS.

NEEM M ARTINE DUCHHART-VAN ACKER (42). NAAST HAAR

DRUKKE WERKZAAMHEDEN ALS MAKELAAR TRAINT ZE MOMENTEEL VOOR DE HALVE

Het is meer dan business en stenen

MARATHON.

DIE ZE GAAT UITLOPEN. NET ZOALS ZE VAN

I

HAAR BEDRIJF IN NEGEN JAAR TIJD EEN SUCCES MAAKTE.

Het makelen zit Martine

N DE GENEN

Vida makelaars og staat voor een orga-

niet voor mij, dus die heb ik ook niet afge-

elkaar brengen van partijen. Het is elke

nisatie, die zich met frisse aanpak en en-

maakt. Liever tenniste ik en was ik buiten

keer weer kicken als je een huis verkoopt

thousiasme richt op projectmatige ver-

in de weer. Tot ik naar de meao ging, want

en alle betrokkenen tevreden zijn.”

koop van nieuwbouwprojecten, taxaties,

toen kreeg ik de smaak te pakken. Het was

Met een man die voor zichzelf werkt

aan- en verkoop van bestaand onroerend

een leuke school met gerichte vakken en

als projectontwikkelaar en twee zoons

goed en bedrijfsonroerend goed. Het vak

hij stond ook nog in Amsterdam.” Daarna

(Victor van twaalf en Daniël van tien, die

zit Martine in de genen. “Met een vader

volgde de heao met makelaardij als af-

samen voor Vida staan, red.) leidt Martine

als makelaar en een moeder als steun en

studeerrichting en een rechtenstudie van

een redelijk druk bestaan. “Onze business

toeverlaat, kun je rustig stellen dat ik uit

drie jaar. “Het jurist zijn, komt heel goed

loopt thuis soms gewoon door, omdat

een makelaarsnest kom.”

uit in mijn vak, want daarmee onder-

mijn man in een aanverwante branche ac-

Het moderne kantoor van Martine bevindt

scheid ik me in de markt.” Een markt die

tief is. Maar ik vind het ook fijn om thuis

zich in hartje Mijdrecht waar ze is geboren

Martine op haar eigen en vooral persoon-

te kunnen sparren en rustig over dingen

en getogen. De perfecte ambiance voor een

lijke manier wil bedienen.

te praten. Dan ga je de zaken weer vanuit

zelfbewuste en zelfverzekerde vrouw. Toch

“Na ruim vijftien jaar makelaardij heb ik

een ander oogpunt bekijken.”

is ze dat niet altijd geweest. Er was toch die

veel ervaring gekregen in de omgang met

Ontspanning vindt Martine in actieve va-

constante druk van een vader die makelaar

mensen en dat vind ik eigenlijk het leukst.

kanties, bij CSW een potje voetbal van de

was en nog een goede ook. Gelukkig ligt

Ik kan het ook heel goed. Ik neem lekker de

kinderen kijken, gezellig uit eten gaan en

dat achter me”, glimlacht ze. “Bovendien

tijd voor iedereen, want makelen is meer

vooral het rennen. “Ik loop veel en meest-

weet ik dat ‘ie hartstikke trots op me is.”

dan business en stenen. Het is ook gevoel

al lekker alleen. Ik kan dan heerlijk naden-

Martine groeide naar eigen zeggen op

en emotie. Niet voor niets staat Vida voor

ken en goed relativeren. Soms brengt het

in een rustig en beschermde omgeving.

‘leven’. Wonen is leven! Het is een erg

oplossingen of nieuwe ideeën en dat is

Toch zag ze de schoolbanken in eerste

leuk vak, dat uit veel verschillende facet-

niet verkeerd in een markt die constant in

instantie niet zo zitten. “De havo was het

ten bestaat. Er is niets mooiers dan het bij

beweging is.”

57

2265089.indd 57

7-10-2011 9:17:03


2265070.indd 58

5-10-2011 19:35:36


A AN

HET WOORD IS

GERRY BRAS,

AUTODEMONTAGE BEDRIJF

DIRECTEUR VAN

BRABEBO

IN

MIJDRECHT. WIE

DENKT

DAT DE AUTOWERELD EEN MANNENWERELD IS, KOMT HIER BEDROGEN UIT.

GERRY

IS EEN CHARMANTE VROUW, ZE DRAAGT

KITTIGE LAARSJES, EEN STRAKKE BROEK, EEN BLOES MET RUCHES EN EEN TRENDY KORT JASJE.

ZE

BEKLEEDDE DE AFGELOPEN

VEERTIG JAAR ONTELBARE BESTUURSFUNCTIES EN WIL NIETS MISSEN VAN DE ONTWIKKELINGEN OP HAAR VAKGEBIED. Gerry noemt zichzelf een autofiel. Ze is een

nog enkele jaren parttime bij een accountants-

zakenvrouw, die niet onderdoet voor haar vele

kantoor gewerkt. Nu, bijna veertig jaar later, is

mannelijke collega’s. Sterker nog. “Mannen

kennis van automobielen en hoe je ze uit el-

willen nog wel eens een tunnelvisie hebben,

kaar haalt mijn vak, het meest efficiënt werken

een vrouw bekijkt de zaken toch wat breder.”

mijn motto en Brabebo mijn wereld.” Het be-

Gerry beloofde haar vader vlak voor zijn overlij-

drijf is altijd vernieuwend bezig. “Constant vra-

den dat zij de zaak, die hij in 1965 samen met

gen we ons af: ‘Kan het nog beter?’ Stilstand

de heren Van Bemmelen en Bos oprichtte,

is achteruitgang zei mijn vader altijd. Lukt iets

Demontage. Vele branchegenoten volgden

zou voortzetten. Die belofte is ze nagekomen.

niet, dan gaan de hakken in het zand en dan

en nu wordt er door de branche zaken gedaan

Ze runt nu, 22 jaar later, een bloeiend autode-

zorg ik dat het voor elkaar komt.”

met grote verzekeraars, garagebedrijven en

montage bedrijf. In het meer dan 5000 meter

Naast haar werk bij Brabebo is Gerry actief

schadeherstelbedrijven. Iets waar Gerry met

grote magazijn liggen allerlei gebruikte auto-

geweest in allerlei bestuursfuncties. Onder

trots op terug kan zien. “Ik vind het leuk om

onderdelen; benzinepompen, koplampen, ach-

meer bij Auto Recycling Nederland en de

mensen te vertellen wat we hier allemaal

terlichten, spiegels, plaatwerk, benzinetanken,

Stiba, de branchevereniging van de auto-

doen. Regelmatig geeft Gerry rondleidingen

carterpannen, aandrijfassen, stuurhuizen, rem-

motive recycling industrie. “Ik heb altijd ge-

en presentaties; van de milieu fietspuzzel-

schijven, draagarmen, koelvinnen, noem maar

probeerd een belangrijke bijdrage te leveren

tocht tot ondernemersverenigingen, Rotary,

aan onze mooie en belangrijke branche. Door

Provinciale Milieu handhavers en collega-

in commissies te participeren, heb ik mijn

bedrijven. “Wij verwerken hier veel schade-

steentje kunnen bijdragen. Het kostte enorm

auto’s die total loss zijn. Vervolgens vinden

veel tijd, maar tevens stond ik dichtbij het

legio onderdelen een nieuw leven in een

vuur om de vlam in de gaten te houden.”

volgend voertuig. Inmiddels zorgen wij er als

Ik ben een autofiel

Wie: Gerry Bras Wat: Brabebo Waar: Mijdrecht

branche voor, dat elke auto voor meer dan

op. You name it, she’s got it. “We zijn een all-

Trots

90% wordt gerecycled en hergebruikt.”

round professional in de automotive branche”,

Bovenal is Gerry grondlegger op het ge-

Gerry heeft naast haar werk ook nog twee

zegt ze met enige trots.”Ons bedrijf krijgt al-

bied van kwaliteitserkenning in de autode-

prachtmeiden grootgebracht: Alex (18) en

leen al via internet zo’n duizend aanvragen per

montagebranche. Door als eerste bedrijf

Melissa (23). “Maar zonder mijn man Nan,

dag binnen. Dagelijks verlaten vele gebruikte

in Nederland haar organisatie te laten cer-

die ervoor zorgde dat het op het thuisfront al-

en ook nieuwe auto-onderdelen ons bedrijf.”

tificeren volgens onder meer de ISO 9001

lemaal goed geregeld was, had ik echt nooit

Toen Gerry op haar achttiende jaar van school

norm ontstond er een beweging. Gerry heeft

fulltime kunnen werken. Hij is kok, een heel

kwam, wilde zij wel bij haar vader in de zaak

hiermee aan de wieg gestaan van de inmid-

goede. Dus je kunt zeggen: bij ons thuis gaat

werken. Hij vond, dat ik eerst maar eens een

dels landelijk erkende norm KwaliteitsZorg

de liefde door de maag.”

jaartje ervaring op moest doen bij een andere

A werkgever. Ik heb toen een jaar fulltime en

2265090.indd 59

Mijn werk heeft alles te maken met mijn passie:

UTO’S

59

7-10-2011 9:17:28


Verhuur van éénkamerappartementen voor een overnachting, per weekend, per midweek, per week of langer.

Verhuur van motorboten Per uur of per dag graag van te voren reserveren. Verhuur van ligplaatsen in onze kleinschalige jachthaven.

Verhuur van chalets per weekend, midweek, week of langer

Verhuur van woonboot per weekend, midweek, week of langer

Dit alles is voor recreatieve verhuur om een heerlijke vakantie door te brengen, een weekendje weg of even een nachtje weg en de volgende dag heerlijk varen over de mooie Vinkeveense Plassen. Prima locatie mocht u in de regio aan het werk zijn en u wilt ’s avonds toch “thuis” komen.

Voor ieder budget wat wils. Onze locatie is direct aan de Vinkeveense Plassen gelegen.

Baambrugge Zuwe 196, 3645 AM Vinkeveen, tel 0294-293473 / 06-52025555

2265071.indd 60

10-10-2011 12:34:19


Ik geniet

V

Wie: Irma Klinkhamer Wat: VVP Verhuur Vinkeveen Waar: Vinkeveen

AN HET LEVEN

IRMA K LINKHAMER,

EIGENARES VAN

VVP VERHUUR VINKEVEEN,

om mensen over de vloer te hebben. Hoe

“IN

drukker hoe beter. Bij mooi weer staan de

VISSERLUST

OM PRECIES TE ZIJN, HET CAFÉ VAN MIJN OUDERS

haar in de rij voor een plekje in de jacht-

HIERNAAST.

NU

IS GEBOREN EN GETOGEN AAN DE

VINKEVEENSE

PLASSEN.

IS ER HET ITALIAANS RESTAURANT

PORTOVINO

vis- en watersportliefhebbers dan ook bij haven of om een van haar boten, chalets of appartementen met riant uitzicht over

GEVESTIGD, WAAR IK TROUWENS GRAAG EEN HAPJE EET. IK BEN

de Vinkeveense plassen te huren. “Ik

OOIT NAAR HET DORP VERHUISD, MAAR DAAR HEB IK HET MAAR

Hengelsportbotenbeurs. Dat vind ik leuk.

sta overigens nog elk jaar op de Vis- en

ANDERHALF JAAR VOLGEHOUDEN. IK MISTE HET WATER EN NU ZIT

Dat zie ik echt als een uitje. Heel veel con-

IK HIER NOG STEEDS, AAN DE

alleen ons bedrijf, maar maken reclame

BAAMBRUGSE ZUWE.”

tact met mensen. We promoten dan niet voor heel Vinkeveen met de prachtige

Aan haar voeten liggen de labradors Barry

jaren ook heel actief in het verenigings-

plassen.”

en Bobby, die ze liefkozend ‘de mannen’

leven en daardoor nauw betrokken bij de

Als zelfstandig ondernemer gaat de toe-

noemt. “Ik heb ruim zestien jaar, op kan-

feestweek, de carnavals- en voetbalver-

komst van Vinkeveen haar aan het hart.

toor, in de bouwwereld gewerkt. Na een

eniging. Daar is nu helaas geen tijd meer

“Ik zit in een club om te kijken hoe we

reorganisatie kon ik gaan. Toen heb ik het

voor. Mijn bedrijf slokt bijna al mijn tijd

Vinkeveen nieuw leven in kunnen blazen.

bedrijf, wat mijn moeder behouden heeft,

op. Maar ik toon toch mijn betrokkenheid

We willen een brug slaan tussen bewo-

overgenomen en uitgebouwd tot wat het

door diverse evenementen te sponsoren.”

ners en gemeente. Via de website www. invinkeveen.nl kunnen bewoners en be-

nu is.” En dat heeft Irma niet onverdienstelijk gedaan. “Mijn moeder is trouwens

Prachtige plassen

nog steeds mijn steun en toeverlaat.”

Na haar CVK-tijd keerde Irma terug op het ‘oude nest’ en stortte zij zich volledig op

Ik toon mijn betrokkenheid bij het verenigingsleven nu op een andere manier

Het was eigenlijk niet de bedoeling dat

de verdere ontwikkeling van VVP Verhuur

Irma in de voetsporen van haar ouders en

Vinkeveen. “Ik ben niet bang om iets aan

broer zou treden. “Ik kom uit een horeca-

te pakken. Ik houd ervan om bezig te zijn.

familie, mijn broer heeft aan de overkant

De appartementen zijn allemaal opge-

langenorganisaties kwijt wat ze belang-

café Klinkhamer gehad, waar ik veel ge-

knapt, nadat de vaste huurders waren

rijk vinden. Krijgt hun stelling of sugges-

werkt heb en heel leuk vond om te doen.

weggegaan. Nu zijn alle appartementen

tie genoeg bijval dan wordt daar wat mee

Helaas durfde ik dit toen niet over te ne-

voor recreatieve verhuur en uitgebreid

gedaan richting gemeente.”

men. Later werd dat ’t Duikertje, dat is af-

met twee chalets en een woonboot. De

Al met al heeft Irma haar zaken prima

gebrand”, vertelt ze.

jachthaven is voorzien van extra stei-

voor elkaar. “Ik heb mijn honden en ge-

“Ik ben na de middelbare school gaan

gers en wij zijn ook boten gaan verhu-

niet van het leven; al gaat dat van een zelf-

werken bij de CVK Kalkzandsteen en heb

ren. Afgelopen jaar is de hele jachthaven

standig ondernemer niet altijd over rozen.

het daar bijna zeventien jaar prima naar

voorzien van nieuwe steigers.”

Mijn rust vind ik tijdens mijn wandelingen

mijn zin gehad. Het was een dynamische

Het leven van Irma Klinkhamer staat over-

met de mannen op de zandeilanden. En

baan. Ik stond onder meer op beurzen

duidelijk in het teken van water en zij mag

op Texel - al sinds jaar en dag mijn toe-

en heb er de afdeling projectbegeleiding

daar graag een zonnetje bij zien. Dan is

vluchtsoord - waar ik als het even kan lek-

mede opgezet. Daarnaast was ik in die

Irma in haar element. Ze geniet ervan

ker ga uitwaaien.”

61

2265091.indd 61

7-10-2011 9:18:06


Wie: Carmen Breeveld Wat: Voorzitter Federatie voor Zakenvrouwen Waar: Den Haag

ZE

WERD GEBOREN IN

SURINAME,

IN EEN CULTUUR

WAAR JONGENS ALLE RECHTEN HEBBEN EN MEISJES VOLOP PLICHTEN.

BREEVELD

CARMEN

WAS NOG EEN

TIENER, TOEN DAT PATROON HAAR AL ENORM STOORDE.

“H ET

IS ABSOLUUT EEN

BEPERKENDE CULTUUR. I K WAS DAN OOK BIJZONDER BLIJ TOEN WE NAAR VERHUISDEN. DE RUIMTE.

NEDERLAND

HIER

DAT

KREEG IK

WERKTE ZO

STERK DOOR, DAT IK ZELFS BEGON OM MIJN MOEDER OP TE VOEDEN. JE KUNT ZEGGEN DAT DE INZET VOOR VROUWEN MIJ INDIRECT VAN HUIS UIT IS MEEGEGEVEN.”

Een dame met pit, die Carmen Breeveld. Eigenwijs en met een duidelijke, eigen mening. “Die ik dan ook geregeld ventileer”, lacht ze. “Ik weet nog dat ik zelfs tijdens een type vaardigheidstest, de fouten uit de boekjes voor de secretaresseopleiding van Schoevers zat te halen. Uiteraard met de bedoeling dat er wel iets mee gedaan zou worden. Want zo ben ik ook: oplossingen aandragen en toepassen.” Reuring Dat begon ook in breder verband de aandacht te trekken. “Toen in 2003 Stichting Federatie Zakenvrouwen werd opgericht, werd ik Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. Ik trad toe tot de Federatie en participeerde actief in de commissie politiek. Na de pioniersfase was de organisatie toe aan een verdere professionalisering. Carmen Breeveld gaf gehoor aan een bestuursoproep om mee te denken over de verdere uitbouw en professionalisering van Federatie Zakenvrouwen. Haar businessplan werd zo goed ontvangen, dat zij gevraagd werd de implementatie voor haar rekening te nemen. Carmen Breeveld vertelt enthousiast en energiek. Geen persoon om over het hoofd te zien. Ze lacht:

62

2265032.indd 62

7-10-2011 9:18:56


“Nee, inderdaad. Als ik ergens binnen-

twee uur arbeid de staatskas 7 miljard euro

waarschuwen vrouwen voor ‘Calimero-

kom, werkt mijn enthousiasme aansteke-

oplevert. Zie daar de toegevoegde waar-

marketing’: denken dat je te klein bent en

lijk. Mensen zijn vaak blij verrast en opge-

den van vrouwen. Carmen doet haar uit-

toch niks kunt. Niet doen! Gewoon aan-

lucht. Kunnen ze ook even gewoon doen.

spraken niet vrijblijvend. Met haar bedrijf

pakken en vertrouwen op je kwaliteiten.”

Het lijkt me toch verschrikkelijk als je je

en haar inzet voor Federatie Zakenvrouwen

Volgens Carmen Breeveld is het niet zo

hele leven in een keurslijf moet zitten!”

heeft ze geregeld overleg met politici en

moeilijk: “Wees gewoon jezelf, authen-

belangenorganisaties.

heeft

tiek. Bedrijven doen liever zaken met een

‘Sure we can!’

ze zitting in het algemeen bestuur van het

Bovendien

mens, dan met een folder. Ik weet zeker dat

Daarmee is ze terug bij de kern van haar

VNO-NCW. Ze onderbreekt haar verhaal

vrouwen ondernemerschap in zich hebben,

huidige werk: de inzet voor Federatie

even voor een opmerking: “Over een man-

maar ze zijn onnodig onzeker en beschikken

Zakenvrouwen. “Er moet nog zoveel wor-

nenbolwerk gesproken! Binnen het VNO-

over een hoge mate van onderschatting.

den gedaan om vrouwen uit hun eigen

NCW-bestuur zijn 150 zetels waarvan de

keurslijf te halen en in te laten zien dat

vrouwen op één hand te tellen zijn. Dat

Heropvoeden

ze het kunnen: economisch onafhankelijk

zegt iets over de BV Nederland.”

Het is zo jammer dat vrouwen twijfelen:

zijn. Hoeveel vrouwen die met een goed-

lukt het wel, weet ik het wel 100 procent

verdienende man zijn getrouwd staan nu

Allochtone meisjes

zeker? Ze moeten leren om op het goede

met lege handen na de crisis? Pak aan!

De kracht van haar inbreng bij Federatie

moment te zeggen: dat kan ik! Mannen

Doe iets! En denk vooral niet dat je het niet

Zakenvrouwen en andere nevenfuncties is

doen dat ook. Die grijpen de kans als die

kunt, want je hebt kwaliteiten genoeg. Om

naast haar visie tevens haar enorme gevoel

zich voordoet, als zijn ze maar half gekwa-

Obama te parafraseren: ”Sure we can!”

voor verhoudingen en dwarsverbanden.

lificeerd.” Dat brengt haar meteen op een

Ze ziet tegelijk in dat het achterliggende

“Dat schijn ik altijd al gehad te hebben.

laatste punt dat ze aan de orde wil stellen:

probleem veel groter is. “Het heeft ook

Je kunt mijn bemiddelingswerk ook niet

opleiding. “Het lijkt wel of we in Nederland

sociaal-maatschappelijke

In

doen als je geen verbanden kunt leggen.

allergisch zijn voor excellente prestaties.

Suriname tref je de verschillen tussen jon-

oorzaken.

Politiek vind ik erg intrigerend, doordat

Soms denk ik wel eens dat we het hele

gens- en meidenopvoeding. In Nederland

het lijnrecht tegenover het ondernemer-

land moeten heropvoeden. We moeten het

is het een verstikkende combinatie tussen

schap staat. Ondernemerschap is ratio-

hebben van een kenniseconomie? Maak

calvinisme en rijkdom.” Ze legt uit: “Het

neel en gericht op resultaat terwijl de po-

daar dan het beste van. Verbeter de oplei-

gezin waarbij de vrouw als vanzelfspre-

litiek irrationeel en procesgericht acteert.

dingen, investeer er ook in als overheid.

kend thuisblijft bij de kinderen, is niet meer

Perfecte hersengymnastiek voor liefheb-

Leer je kinderen weer te excelleren en laat

van deze tijd. Wat doe je dan met je dure

bers van contradicties. Die inzichten zijn

ze keuzes maken voor een opleiding waar-

opleiding, waarvoor je zo hard hebt ge-

soms verrassend. “De eerste meiden die

mee ze later ook waarde kunnen toevoe-

werkt als vrouw? Bovendien raak je thuis

de stap gaan maken uit hun isolement en

gen. Maak van een 8 een 10 in plaats van

in een sociaal en intellectueel isolement.”

afhankelijkheid, zijn de allochtone meis-

een 4 te verbeteren naar een 6. Doe maar

Kinderen hebben leerplicht in Nederland.

jes. Vooral zij doen het geweldig goed op

eens niet gewoon, maar denk ‘out of the

De moeders die thuiszitten onder het mom

school en zijn aanspreekbaar op hun kwa-

box’, want het kan altijd beter. ‘Goed’ is

van “er te zijn voor de kinderen”, houden

liteiten. Ze zijn in feite geknipt voor het

de vijand van ‘excellent’. Meedoen is ‘niet’

zichzelf voor de gek, want de kinderen zijn

ondernemerschap.” Grotere problemen

belangrijker dan winnen. Met ‘leuk’ alleen

de hele dag op school als het goed is.

ziet ze bij de Nederlandse meiden. “Er zijn

gaan wij de wereld niet verbeteren.”

er nog velen die denken dat ze ‘later’ wel

Is haar eigen leven dan niet leuk? “Ik? Ik heb

Participatie

een rijke vent trouwen en dan achterover

alles, en meer! Een leuk bedrijf, een groot

Dat we het in Nederland zo goed hebben

kunnen leunen. Dat is toch verschrikkelijk

netwerk van lieve mensen waar je van kunt

is volgens haar de andere oorzaak dat

traditioneel gedacht?”

leren en een lieftallig gezin dat achter mij

vrouwen hier net zo weinig buiten de deur

Federatie Zakenvrouwen is bezig jonge

staat. Daar ligt de basis: het geheim van

werken als in het islamitische Pakistan. Het

vrouwen te bereiken en hen warm te la-

een goede carrière ligt bij de keuze van je

kostwinnersprincipe maakt vrouwen lui en

ten lopen voor het ondernemerschap.

partner. Al ben je nog zo intelligent, ver-

gemakzuchtig. Gelukkig noopt de huidige

“We proberen zichtbaar aanwezig te zijn

gooi je alle kansen bij het kiezen van een

crisis tot nadenken.” Participatie is het

in de samenleving. Verder spreken we ze

foute partner. Een traditionele kostwinner

toverwoord. Het CPB rekent voor dat elke

toe tijdens lezingen en bijeenkomsten. We

is killing voor ondernemerschap.

63

2265032.indd 63

7-10-2011 9:19:10


www.belizarietandartspraktijk.nl Moderne praktijk, voorzien van geavanceerde apparatuur, waaronder een microscoop. Voor al uw tandheelkundige wensen, bel ons gerust.

Telefoon 0297 - 25 75 55 I Email abelizarie@yahoo.com I Adres Hofland 72, 3641 GG Mijdrecht

2265072.indd 64

7-10-2011 10:35:17


V

AnneMarie Belizarie

ERLIEFD op Nederland

M ET

EEN OPA ALS TANDARTS EN EEN MOEDER ALS KAAKCHI-

onze zoon die op een internationale school

ANNEM ARIE BELIZARIE VAN GOEDEN HUIZE. DE IN ROEMENIË GEBOREN MIJDRECHTSE TANDARTS (44) WILDE EIGENLIJK OOK KAAKCHIRURG WORDEN, MAAR DE LIEFDE GOOIDE ROET IN HET ETEN. “I K WAS IN ROEMENIË AL TWEE JAAR MET MIJN

zit, Nederlands in mijn praktijk en Roemeens

SPECIALISATIE IN EEN ZIEKENHUIS BEZIG TOEN IK TIJDENS EEN

ik redelijk eigenwijs ben. Ik hou van techniek

RURG KOMT

NEDERLAND MIJN HUIDIGE ECHTGENOOT ONTMOETTE.” ZO MOEDER, ZO DOCHTER. WANT NET ALS HAAR MOEDER TROUWDE OOK A NNEM ARIE MET EEN ITALIAANSE MAN. VAKANTIE IN

met mijn moeder, die zes maanden per jaar bij ons woont. Mijn sokken worden toevallig wel gerepareerd door een kaakchirurg”, lacht ze. Na haar opleiding koos AnneMarie voor een eigen tandartspraktijk. “Ik geef toe dat en maak daarom in mijn praktijk gebruik van hypermoderne apparatuur.” Toch mist ze het ziekenhuiswereldje zo nu en dan. “Het sparren met collega’s en het samen naar patiënten kijken boeit me. Aan de andere kant kun je als tandarts problemen meteen verhelpen.

AnneMarie bezit dankzij haar ouders een mix

ik opnieuw moest volgen. Ik mocht in het

van twee sterke kanten. Deze mix kwam haar

tweede jaar instappen, kreeg een aantal

goed van pas, toen ze vijftien jaar geleden

vrijstellingen en behaalde mijn

‘Ik móet naar buiten’

bul in 2004”, zegt de vrouw

Bovendien kan ik nu zelf beslissen hoe ik het

die zes talen beheerst en

wil en wat ik wil. Ik bepaal mijn eigen koers.”

maanden de Nederlandse taal ge-

er dagelijks vier spreekt.

Een koers waarin ze continu naar nieuwe

leerd en meldde me in Amsterdam

“Ik spreek Italiaans met

uitdagingen zoekt. “Als ondernemende tand-

aan voor de tandartsopleiding, die

mijn man, Engels met

arts dien je te blijven investeren in je praktijk

haar tandartspraktijk in Roemenië opgaf voor de liefde. “Ik heb binnen zes

en in jezelf. Door het volgen van cursussen en het membership van Acta Quality Practice, het universitaire postacademische onderwijs in Amsterdam, blijf ik op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied.”

Verliefd Het mag duidelijk zijn dat AnneMarie haar roots heeft verlegd naar Nederland. “Ik ben verliefd op dit land geworden. Ik houd van de regelmaat, dat maakt het rustig. Ook houd ik van lekker fietsen voor mijn rust, die ik zo nodig heb. Ik geef veel van mezelf, omdat ik negen uur per dag werk en er altijd voor honderd procent moet zijn.” Die rust pakt ze ook met luisteren naar muziek, hardlopen en tennis. “Omdat ik altijd binnen werk, móet ik naar buiten. Met hardlopen leeg ik mijn hoofd en tennissen is mijn passie. Ik heb dit drie

Wie: AnneMarie Belizarie Wat: Tandartspraktijk AnneMarie M. Belizarie Waar: Mijdrecht

jaar geleden door middel van lessen weer opgepakt. Verder proberen we elk jaar op wintersport te gaan en waar mogelijk te reizen. Er is nog zoveel te ontdekken...”

65

2265092.indd 65

7-10-2011 10:59:30


Get Styled is een jong creatief bedrijf dat gespecialiseerd is in gezichtsbepalende visagie en hairstyling. De salon voldoet dan ook aan de moderne eisen die u mag stellen voor wat betreft uw visagie, kapsel en de verzorging van uw haar. Zo wordt er uitsluitend gewerkt met hoogwaardige producten van de merken AlfaParf, CHI en Arabesque. En zijn wij als team van Get Styled altijd op de hoogte van de nieuwste hair- en visagietrends. De medewerkers in de salon van Get Styled hebben alle aandacht en tijd voor u. Heeft u een vraag over een behandeling? Of zin in een nieuwe coupe? Wij geven u graag een persoonlijk advies.

In de boutique van Get Styled treft u een uitgebreid assortiment aan van de mooiste en meest stijlvolle mode & accessoires. Get Styled is exclusief dealer van het sieradenmerk Dyrberg/Kern. In deze collectie vindt u onder andere armbanden, oorbellen, ringen en kettingen. Daarnaast bieden wij de opvallend Hippe tassenschoenen-collectie van Friiscompany! Naast deze topmerken vindt u in onze collectie ook de merken: IKKI (watches&sunglasses), Just 1961, Bonavita, Rossodisera, JustR en vanaf Januari 2012 Fracomina. Veel van deze merken komen uit Italie en dat kun je terug vinden in het geweldig oog voor detail van de afwerking in de kleding. Get Styled is altijd opzoek naar bijzondere en nieuwe trends op het gebied van bijoux, mode, accessoires en exclusieve merken.

Get Styled Hair - Visagie - Mode-Accessoires

Dorpsstraat 64a I 3641 ED Mijdrecht T. 0297-283132 I W. www.get-styled.nl

2265073.indd 66

Openingstijden Get Styled Hair & Visagie: Maandag gesloten Donderdag 10.00 - 21.00 uur Dinsdag 10.00 - 18.00 uur Vrijdag 10.00 - 21.00 uur Woensdag 10.00 - 21.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur LET OP: 3 Koopavonden

7-10-2011 10:36:45


Wie: Lineke Kool Wat: Get Styled Waar: Mijdrecht

LINEKE KOOL (24)

IS MOOI,

ONDERNEMEND EN VANAF DAT ZE KAN PRATEN BEHEPT MET EEN PASSIE VOOR HAAR, MAKE-UP EN KLEDING.

“IK

VIND HET BELANGRIJK, DAT MENSEN ER VERZORGD UITZIEN. JE KUNT MAAR EEN KEER EEN GOEDE EERSTE INDRUK ACHTERLATEN.” Vroeger geen nietszeggende babypoppen voor Lineke, maar aansprekende Barbie’s met mooie jurken en haar waar je wat mee kon. Ze ging op haar zestiende naar de kappersvakschool in Utrecht en stond vervolgens na haar opleiding afgerond te hebben meteen zakelijk op eigen benen; GET STYLED WAS BORN! Eerst op safe in de loods naast haar

Het is goed om nieuwe dingen te beproeven en jezelf scherp te houden

ouderlijk huis in Woerdense Verlaat, waar ze al snel uit haar trendy jasje groeide. Sinds een

glamour party’s. Ook met mijn passie voor

De fashion chique lijn van Dyrberg/Kern is

jaar kunnen klanten zich laten stylen in haar

mode en accessoires wilde iets gaan doen.

daar een goed voorbeeld van, evenals de fijn

nieuwe pand aan de Dorpsstraat in Mijdrecht.

Ik besloot verder te gaan leren voor kleur- en

afgewerkte broeken van het Italiaanse merk

“Dat was wel een hele stap. Dan sta je pas

stijlconsulente. Het eerste deel rondde ik be-

Rossodisera. Die zie je niet op elke hoek van

écht op eigen benen.” Het afgelopen jaar

gin 2010 af.”

de straat. Ik blijf altijd nieuwsgierig en onder-

was voor Lineke, geboren en getogen in

Lineke verhuisde ruim een jaar terug naar

zoekend. Het is goed om nieuwe dingen te

Woerdense Verlaat, er een van veranderin-

een prachtig nieuw pand aan de Dorpsstraat

beproeven en jezelf scherp te houden.”

gen. Ze opende haar nieuwe zaak en ging

in Mijdrecht. “We zijn hier ook drie keer per

Lineke had een heerlijke en onbezonnen

in Breukelen op zichzelf wonen. “Ik vind het

week ook ‘s avonds open. Elke laatste don-

jeugd in de polder. “Ik kom uit een warm

daar heerlijk. Breukelen ligt heel centraal en ik

derdag van de maand is het herenavond en

gezinnetje. Mijn moeder is een echte moe-

ben in een kwartiertje bij Zuccheri, mijn paard

kunnen mannen tussen 17.00 en 21.00 uur

der, die met een kop thee zat te wachten

dat nog bij mijn ouders thuis staat.”

zonder afspraak binnenlopen om geknipt te

als we uit school kwamen. Dat vond ik fijn.

worden, onder het genot van een hapje en

Mijn vader was eigenlijk altijd aan het werk,

Glitter en glamourfeestjes

een drankje. Ik vind het fijn, dat wij als team

waardoor wij alles konden doen en laten wat

De kapsalon in Woerdense Verlaat was altijd

- Joyce, Lisa-Maria en ik - het alle drie be-

wij wilden. Ik heb één broer, Patrick (25),

het meest belangrijk, maar na haar opleiding

langrijk vinden om onze klanten persoonlijke

met wie ik maar een jaar scheel, en drie klei-

visagie te hebben afgerond, richtte Lineke

aandacht te geven. Dat is naast het verzor-

nere broertjes: Rokus (14), Benjamin (13) en

boven de kapsalon een ruimte in en startte

gen van haar ook een hoofdzaak. Je komt

Jonathan (11). Ik heb flink moeten opboksen

met workshops visagie en hairstyling. “Voor

ook bij de kapper voor een stukje ontspan-

tegen mijn oudste broer. Misschien ben ik

de kleine dames begon ik met glitter en

ning. In de boetiek bieden wij van alle mo-

door hem wel degene geworden die ik nu

deartikelen en accessoires maar een beperkt

ben. Ik heb geleerd mijn eigen boontjes te

aantal stuks aan. Dus wat je koopt, is uniek.

doppen en voor mezelf op te komen.”

H 2265093.indd 67

Persoonlijke aandacht is ook een

OOFDZAAK

67

7-10-2011 9:20:24


CONCEPTS ENTERTAINMENT ACADEMY

2265074.indd 68

EVENTS ENTERTAINMENT EXPRESS

7-10-2011 10:43:03


Mensen in beweging brengen entertainment is daar zo’n mooi

M OP

(39)

JONGE LEEFTIJD STOND

DE

GROOT

ZONDER GÊNE TE ZINGEN IN HAAR ZELFBEDACHTE

‘ONE WOMAN SHOW’

DE

MYRA FICTOOR -

VOOR KLEIN EN GROOT PUBLIEK.

HUISKAMER, DE SUPERMARKT, HET THEATER, OVERAL

WAS HAAR PODIUM.

NOG

STEEDS GAAT DEZE ENERGIEKE

ONDERNEMER ZINGEND, DANSEND EN ACTEREND DOOR HET LEVEN.

MYRA

PRODUCTIES,

WERD

MYRA

GEVESTIGD IN

DE

GROOT ENTERTAINMENT

MIJDRECHT.

Inmiddels heeft zij een creatief team van zo’n dertig gave mensen om zich heen. “Dat team bestaat uit mijn producer en rechterhand Caroline, de entertainers, een technisch- en audiovisueel team en ook een visagist, fotograaf, designer en decorateur. Wij richten ons op het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van creatieve concepten. Elke wens een nieuw concept. Ik houd van goede gesprekken, luisteren, reageren, snel schakelen en actie.” Myra vindt mentaliteit achter de schermen net zo belangrijk als professionaliteit er voor. Ze gaat er zelf ook mee op.

Myra bruist van levenslust. Niet alleen wan-

conceptschrijven. Myra besloot dat multi-

“Iedereen wordt ingezet op wat hij of zij het

neer ze op het toneel staat, maar ook wan-

functionaliteit juist haar kracht zou worden.

liefste doet, het team straalt dat uit en dat

neer je met haar in gesprek bent. Haar ener-

In haar tijd als freelancer liep zij vaak tegen

ziet en voelt het publiek. Zo gaat iedereen

gie werkt aanstekelijk. Toen Myra op haar

zaken aan die niet goed geregeld waren;

met een goed gevoel naar huis.”

zevende overstapte van klassiek ballet naar

geluid, eten, gages en kostuums die niet

Myra werd in 2011 gekozen tot Esta

jazzballet, werd zij al snel geselecteerd voor

pasten. Myra was ervan overtuigd dat het

Vakvrouw van het jaar en voert nog steeds

de showgroep. Tien jaar later sprak een leer-

anders kon. “Ik sprak met mijn lief over goed

alleen de opdrachten uit waar zij compleet

kracht op school de ontmoedigende woor-

ondernemerschap en over de identiteit van

achter staat. “Mensen in beweging brengen,

den: “Denk jij soms dat jij een echte profes-

een bedrijf. Toen mijn vader plotseling over-

samen het doel bereiken en mensen raken.

sionele danseres kan worden? Dat lukt jou

leed en duidelijk werd dat het leven zo ineens

Entertainment is daar zo’n mooi middel voor.

toch nooit!” Op weg naar huis nam Myra

een andere kant op kon gaan, besloot ik mijn

Het maakt me zielsgelukkig.”

een besluit. Ze gooide thuis de deur open

eigen bedrijf te beginnen.”

en riep: “Mam, ik wil audities doen!” Zo gezegd, zo gedaan. Er ontstond grote hilariteit bij de klassieke audities. “Ik in mijn glimmende jazzbroek en met mijn korte haren tussen de ballerina’s.” Bij de auditie voor de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem werd Myra aangenomen op haar uitstraling en

Dit werk maakt me zielsgelukkig

doorzettingsvermogen. Myra danste bij diverse showballetten en producties in binnen- en buitenland. “Mijn moeder was reuze trots. Mijn vader bleef mij uitdagen om naast het dansen ook door te gaan met zingen en acteren. Ik had mijn zinnen gezet op het dansen, maar ik realiseerde mij dat mijn been in mijn nek leggen boven mijn dertigste echt zeer zou gaan doen.” Zij volgde het advies van haar vader op en richtte zich ook op choreografie, regie en

Wie: Myra Fictoor - de Groot Wat: Myra de Groot Entertainment Producties Waar: Mijdrecht

69

2265094.indd 69

7-10-2011 9:21:05


Bloemenatelier Kristel Wij zijn gespecialiseerd in:

rouwarrangementen - bruidswerk - boeketten - gelegenheidsbloemstukken

Voor een lach en een traan moet je naar Bloemenatelier Kristel gaan Bloemenatelier Kristel, Prinses Margrietlaan 24a, 3641 HD Mijdrecht, telefoon 06-17072006

2265075.indd 70

5-10-2011 20:08:15


Boerenmeid of niet, creatief is ze. Toch koos ze aanvankelijk niet voor het bloemenvak. “Omdat ik te jong was voor ‘de mbo vakschool voor Kennis, Creativiteit en Doen’, ben ik voor veilig gegaan. Ik gaf me op voor de middelbare tuinbouwschool.” Kristel be-

In Zwitserland kom ik thuis haalde haar diploma, kwam als vanzelfsprekend in de bloemen terecht, maar stapte er ook weer uit. “Ik ben nog even koerier geweest, omdat ik autorijden heel leuk vind. Maar ik vond het al gauw saai, zo in je uppie de hele dag in een auto.” Tot haar oog viel op een advertentie in de krant. Toen werd alles anders. Een Nederlandse vrouw met een kleinschalig paardenpension in Zwitserland vroeg een medewerker voor drie maanden. Binnen een week zat Kristel in de Alpen waar ze anderhalf jaar verbleef. “Het was een heerlijke tijd, maar op dat moment lag mijn

Wie: Kristel Franzen Wat: Bloemenatelier Kristel Waar: Mijdrecht

“MIJN

BROERS EN IK HEBBEN EEN SUPERLEUKE JEUGD GEHAD,

NADAT MIJN OUDERS INTROKKEN BIJ MIJN OPA EN OMA DIE OP EEN GROTE BOERDERIJ IN

WAVER

WOONDEN.

WOONDEN OOK EEN OOM EN TANTE MET TWEE NICHTJES EN EEN NEEFJE.

WIJ

ZIJN DAAR OPGEGROEID MET OUDE AUTO’S,

toekomst daar niet. Terug in Nederland vond

BROMMERS, EEN PAARD EN KONIJNEN.

ik het heel moeilijk mijn leven hier weer op

EEN BOERENMEID”, LACHT

te pakken.” Maar ze deed het en kwam opnieuw in de

DAAR

DUS

EIGENLIJK BEN IK

K RISTEL FRANZEN (32)

GELIJKNAMIGE BLOEMENATELIER IN

VAN HET

MIJDRECHT.

bloemen terecht. “Ik heb veel banen gehad, waarin ik zag wat ik wel wilde en wat beslist

op de eerste dag af. Daar zat ik met twee

prettig. Ik heb van de zomer een scooter aan-

niet.” Uiteindelijk kwam ze in een bloemenki-

winkels en een man personeel. Daar werd ik

geschaft. Heerlijk, lekker rond tuffen door

osk terecht wat het begin van haar onderne-

wel verdrietig van. Gelukkig kreeg ik hulp van

de natuur. Daar houd ik erg van en daarom

merschap zou markeren. “Ik werkte bij een

de vrouw van mijn neef. Zij heeft me er echt

is Zwitserland nog steeds mijn grote liefde.

baas, die alleen maar bloemen bracht en geld

doorheen gesleurd”, blikt Kristel terug. “Het

Een keer per jaar ga ik erheen en dan kom ik

ophaalde. Ik runde eigenlijk de winkel, dus

was buffelen, tot ik op een gegeven moment

echt thuis. Heerlijk paardrijden en bijtanken

waarom niet voor mezelf? Ik heb de man een

de kiosk heb afgestoten en voor mijn huidige

om er weer tegen te kunnen in mijn winkel-

bod gedaan, zei ‘Take it of leave it’ en de rest

winkel ben gegaan.” Een winkel die volgens

tje.” Daar kan ze haar creativiteit ten volle be-

is geschiedenis.” Binnen een week startte ze

de ondernemer landelijk en gezellig is inge-

nutten. Toch is het niet te zeggen of het haar

op 25-jarige leeftijd met behulp van familie

richt en waar bloemwerk voor elke porte-

eindstation wordt. “Ken je dat programma

en vrienden haar eigen bloemenkiosk.

monnee wordt gemaakt. “Ik voer een laag-

van ‘Grenzeloos verliefd’? Als mij zoiets over-

Na drieënhalf jaar kwam er een nieuw pand

drempelige winkel met voor elk wat wils.”

komt, volg ik mijn partner onmiddellijk”, zegt

op haar pad. “Aanvankelijk zou ik dat met

En wat wil ze zelf? “Nou, ik ben vrij om te

ze met een twinkeling in haar ogen.

een compagnon runnen, maar die haakte

gaan en te staan waar ik wil en dat vind ik

Nu maar hopen dat ‘ie in Zwitserland woont...

V 2265095.indd 71

Creatieve Kristel is grenzeloos

ERLIEFD

71

7-10-2011 9:21:30


Lingerie-Speciaalzaak Bonne Nuit Bonne Nuit, Hofland 16, 3641 GE Mijdrecht, tel 0297-255610, www.bonnenuit.nl, info@bonnenuit.nl

Keep the desire alive... 2265096.indd 72

5-10-2011 20:30:38


R ECENTELIJK HAAR

ONDERGING

BONNE NUIT

MIJDRECHT

IN

EEN COMPLETE

METAMORFOSE.

H ET

BEKENDE

NIEUWE JASJE, AANGEPAST AAN DE ACTUELE EISEN VAN DE TIJD.

“IK

20

KOOS RUIM

Wie: Lillian van der Schaaf Wat: Bonne Nuit Waar: Mijdrecht

JAAR TERUG WELDOORDACHT IN EERSTE INSTANTIE VOOR LINGERIE; EEN STABIELE Haar vermogen om met mensen om te gaan

en kroegjes. Natuurlijk is er altijd wel een bub-

op een wijze die beslist niet doorsnee is, be-

beltje aan boord. Dollend noemen we onszelf

ZICH SUPERVROUWELIJK

wijst ondernemer Lillian van der Schaaf (43)

die dag de ‘sloepensloeries’. Betrokkenheid

LATEN VOELEN.

H EERLIJK

wekelijks op dinsdag. “We zijn ook in me-

heeft Lillian, voor intimi gewoon Lil, bij het

disch opzicht gespecialiseerd in alle maten.

regionale bedrijfsleven. Mijdrecht heeft zo-

OM TE DOEN EN RESPONS

Vrouwen bij wie door kanker een borst is af-

veel te bieden en er wordt van alles georgani-

TE ERVAREN.

gezet, vinden het een hele stap om dan voor

seerd. Zij is meer dan actief voor de Stichting

het eerst weer lingerie te gaan uitkiezen. Zij

Koopcentrum Mijdrecht en in het bijzonder

hebben een stukje mentale begeleiding no-

de jaarlijkse braderie is haar ding. “Zo’n leuke

dig. Die dag werken wij op afspraak, eventu-

dag. Het hele dorp staat vol met de meest

BRANCHE.

NUIT

VROUWEN

BONNE

ZORGT VOOR HET

TOEGENOMEN ZELFBEWUSTZIJN BIJ VROUWEN.

ECHTER,

DE

TIJDEN ZIJN VERANDERD.

JE

MOET ER HARDER AAN

eel ook ’s avonds.” De open en altijd spontane Mijdrechtse is levensgenieter pur sang. “Ik houd van gezelligheid en mensen om me heen. Dat heb ik nodig. Ik woon boven de zaak met mijn zoon

Bonne Nuit zorgt voor het toegenomen zelfbewustzijn bij vrouwen

Glenn (16). Een fanatieke sportman, een

uiteenlopende stands. Ik ben dan al om vier

heerlijke kerel.”

uur op en deel de standhouders in. We zou-

ZIJN WIJ IN DE UITGEBREIDE

Doseren tussen zakelijk bezig zijn en privé

den wat meer moeten samenwerken, met de

er ook het maximale uithalen doet Lillian op

Vereniging Industriële Belangengemeenschap

REGIO DÉ SPECIAALZAAK

verantwoorde wijze. “Geen dag is hetzelfde.

De Ronde Venen bijvoorbeeld.”

VOOR LINGERIE, BADMODE

Uit eten gaan, heerlijk. Bij voorkeur sushi.

Over de nadelige kanten van zelfstandig on-

EN NACHTKLEDING.

Een paar dagen naar vrienden, die een wijn-

dernemerschap hoeft ze niet lang na te den-

VOOR

boerderij hebben in Frankrijk. Snowboarden.

ken. “De persoonlijke prijs die ik betaal voor

IEDEREEN, WELKE MAAT DAN

Tennissen. Soms golfen. En recent naar Ibiza.

mijn inspanningen is in mijn geval niet ex-

Én jaarlijks met een groep vriendinnen ‘het

treem hoog. Het is een kwestie van doseren.

schip in’.” Breed lachend: “Dat is zo leuk. Dan

Goed plannen en voor alles en iedereen je

gaan we met een sloep de Vecht op of naar

tijd nemen. Dat is niet altijd makkelijk, maar

Amsterdam en leggen we aan bij restaurants

het geeft je wel goed gevoel.”

TREKKEN.

M AAR

NOG STEEDS

EN

I OOK.

DAT

KRACHT.”

2265102.indd 73

IS ONZE GROTE

Goed plannen en voor alles en

EDEREEN

je tijd nemen

73

7-10-2011 9:21:58


ONDERNEMENDE ACCOUNTANTS MET VISIE Wij zijn een zelfstandig en groeiend advieskantoor met een ervaren en enthousiast team. Doordat ons kantoor geen grote en dure overhead heeft kunnen wij tegen scherpe tarieven voor u werken. Daarnaast streven wij naar een no nonsense cultuur. Bij ons kunt u terecht voor het hele scala aan accountantswerkzaamheden.Hieronder treft u een kort overzicht van onze diensten aan.

Accountancy

Samenstellen of beoordelen van uw jaarrekening, periodiek opstellen van tussentijdse cijfers en/of begrotingen.

Administraties / salarisadministratie

Volledige verwerking van uw financiĂŤle administratie en/of salaris-administratie, administratieve bijstand (desgewenst op locatie), periodieke beoordeling van uw administratie en het opzetten en inrichten van administraties.

Fiscale zaken

Verzorgen van uw aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en overige fiscale advieswerkzaamheden.

Bedrijfsadviezen

Advisering bij het starten van een onderneming, keuze ondernemingsvorm, bedrijfsoverdracht, mogelijkheid pensioenvoorziening in eigen beheer of het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. Eenmaal per jaar weten hoe de zaken ervoor staan is ons inziens te weinig. En vaak komt deze informatie dan ook nog (te) laat beschikbaar, waardoor noodzakelijke aanpassingen in de organisatie (te) laat worden ingevoerd. Een oplossing voor dit probleem is het opstellen van tussentijdse overzichten. Zo heeft u gedurende het jaar inzicht en kunt u waar nodig direct bijsturen. Wij kunnen deze tussentijdse rapportage voor u verzorgen, maar praktischer is u te begeleiden in het zelf opstellen van de benodigde tussentijdse informatie. De mogelijkheden zijn legio.

Croonstadtlaan 7 T: 0297-254947

2265097.indd 74

3641 AL Mijdrecht Postbus 307 3640 AH Mijdrecht Info@zijtveldaccountants.nl www.zijtveldaccountants.nl

6-10-2011 15:40:54


S

Samenwérken is heel anders dan

AMENWÓNEN

DE

KLANT IS ALTIJD KONING.

VAN

ZIJTVELD,

OOK

DAT

EIGENAAR VAN

TIJDENS VAKANTIES.

ZE

IS HET MOTTO VAN

ESTHER

Sinds augustus 2010 werkt de man van Esther ook bij Van Zijtveld Accountants. “Ik

VAN ZIJTVELD ACCOUNTANTS.

had het druk, hij had tijd; zo is hij erin gerold. Het is een uitdaging om te samenwérken.

VINDT DAT ZE OOK DÁN

Heel anders dan samenwónen. Tegen mijn

BEREIKBAAR MOET ZIJN EN CHECKT DAAROM REGELMATIG HAAR MAIL.

“MISSCHIEN

man ben ik soms net iets eerlijker en directer dan ik tegen een andere collega zou zijn.

DOE IK VAAK MEER DAN EIGENLIJK

Het is immers zo vertrouwd. Maar daar moet

VAN ME WORDT GEVRAAGD, MAAR IK WIL NU EENMAAL GRAAG

ik wel mee oppassen, want dat kan natuur-

‘OVERPERFORMEN’.”

lijk niet altijd. Maar ja, het bedrijf is en blijft toch een beetje mijn ‘kindje’. In het verleden

“Laatst vroeg mijn oudste dochter van elf:

zodra de rest van mijn gezin wakker wordt,

hebben we natuurlijk ook jarenlang samen-

‘Kan ik je personal assistant worden?’ Ze

ben ik alweer terug. En brengen we samen

gewerkt, toen deden we alles samen. Elk

vindt het enorm interessant wat ik doe. Mijn

het weekend door, waarbij zondag echt ‘re-

gesprek, elke analyse. Nu hebben we de ta-

drie dochters hoeven later niet per se een ei-

laxdag’ is. Die momenten samen zijn me veel

ken veel meer verdeeld. Toch ontkomen we

gen zaak te beginnen, maar ik probeer ze wel

waard. Daarnaast ben ik penningmeester en

er soms niet aan om tijdens het avondeten

mee te geven dat het belangrijk is om je eigen

vice-voorzitter van ZZP De Ronde Venen,

nog wat zakelijke dingen te bespreken. Tot

brood te verdienen. Dat is goed. Dat geeft ze

een vereniging die contacten tussen zelf-

onze dochters roepen: ‘En nú gaan we het

de mogelijkheid financieel onafhankelijk te zijn

standig ondernemers stimuleert.”

over iets anders hebben!”

en hun eigen keuzes te maken.” Esther komt uit een echte ondernemersfamilie en wist daardoor al van jongs af aan: ooit ga ik ook voor mezelf beginnen. Dat moment kwam sneller dan verwacht. Tijdens haar studie accountancy leerde ze haar man kennen en samen begonnen ze een boekhoudbedrijfje. Ook toen ze afstudeerden en een fulltime baan vonden, bleven ze dit er in de avonduren naast doen. Vanaf de keukentafel. Twaalf jaar lang. Tot in 2004 hun derde dochter werd geboren en het echt niet meer te combineren viel. “Toch bleef een eigen zaak me altijd trekken. In 2008 zegde ik mijn baan op en besloot de sprong in het diepe te wagen. Ik wilde het zakelijk aanpakken, vandaar dat ik de keukentafel verruilde voor kantoorruimte buitenshuis.”

Een peppil “Eigen baas zijn: ik doe het onder meer omdat ik een duidelijke visie en een passie voor mijn vak heb. Het is hard werken, maar ik haal er ook veel positieve energie uit, waardoor ik net dat stapje extra zet. Elk succes dat ik behaal, elke nieuwe klant die ik binnen haal; het geeft een kick. Ik vergelijk het voor de grap wel eens met het effect van een peppil.” In het weekend golft Esther. “Even lekker in de buitenlucht. Dan zie ik de zon opkomen en de natuur ontwaken. Heel rustgevend. En

Wie: Esther van Zijtveld Wat: Van Zijtveld Accountants Waar: Mijdrecht

Zondag is ‘relaxdag’ 75

2265103.indd 75

7-10-2011 9:22:22


Eindelijk weer ruimte voor nieuwe leden op Golfpark Wilnis! Door de uitbreiding naar 18 holes is er in Wilnis weer ruimte voor nieuwe leden. Zowel op de grote baan als op de oefenbaan. Alle informatie vindt u op onze site www.golfparkwilnis.nl ten op onze mooie baan; een mooie gelegenheid om dit voorjaar eens echt te beginnen met een nieuwe levensstijl! Wilt u eerst eens komen kijken? Kom eens genieten van de horeca op ons zonnige terras of sfeervolle restaurant. Interesse/Vragen? Neem contact op met ons via Â

Geef je nu op voor ‘De Ronde Venen Zakenvrouw golfklas 2012’ Begin het nieuwe jaar goed en schrijf je in voor deze sessie van 10 lessen samen met collega onderneemsters. Kosten inclusief lidmaatschap oefenbaan, setje golfstokken en 10 lessen speciaal voor onderneemsters uit De Ronde Venen voor E 750,-

Geef jezelf nu op en breid je netwerk sportief uit! golf@golfparkwilnis.nl 2265098.indd 76

5-10-2011 20:38:52


“IK

VOEL ME ZÓ RIJK, OMDAT WE ZOVEEL PRACHTIGE GROENE BOMEN HIER HEBBEN STAAN.

DIE

ZIJN HEEL BELANGRIJK VOOR MIJ. I K ZEG OOK ALTIJD TEGEN DE GREENKEEPERS, DAT ZE

ER GOED OMHEEN MOETEN MAAIEN. SCHOLEKSTERS OP DE BAAN.

GOLFPARK WILNIS,

WAT

EN

DAN DIE VOGELTJES, DE FAZANTEN EN BROEDENDE

EEN PLAATJE”, ROEPT

A NNEKE KOOL,

EIGENAAR VAN

MET EEN BREDE LACH.

H

Golfen is heel goed voor je

UWELIJK

We staan midden op de golfbaan. Op deze

“Toen we de baan overnamen, waren er

Dagelijks is Anneke op de golfbaan aanwe-

grond stond vroeger de boerderij van haar

slechts negen holes. Met als gevolg: we

zig. En doet ze de werkzaamheden die nodig

schoonvader. Hij heeft het echter geëxploi-

moesten regelmatig mensen teleurstellen,

zijn. Toch blijft er voldoende tijd over voor

teerd, waarna er een golfbaan werd aange-

omdat er geen plek was. Je bent eigenlijk

ontspanning. Zo vindt ze het heerlijk om te

legd. Maar dit liep niet naar wens. Het was

pas een volwaardige golfbaan als je achttien

fietsen door de mooie polders, lekker tegen

1999 toen aan Anneke en haar man de vraag

holes hebt, daarom kochten we al snel een

de wind in. Het geeft haar de rust om din-

werd gesteld of zij de golfbaan wilden over-

stuk grond erbij. Alle voorbereidingen heb-

gen te overdenken. Ook gaat ze graag met

nemen. De grond was immers al van hen,

ben ruim tien jaar geduurd, maar in 2011 is

haar vriendinnen naar de sauna en met haar

dus ze hadden het recht van eerste koop.

dan eindelijk onze nieuwe baan geopend en

kleinkinderen op stap. En, elke woensdag- en

“We hoefden er niet lang over na te denken:

is er weer ruimte voor nieuwe leden. Een

zaterdagmiddag gaat ze zelf golfen, samen

doen! Mijn man had op dat moment een ei-

hele mijlpaal. Ook een hele investering, zeker

met haar man. “We zijn hier pas in 1999 mee

gen hei- en een saneringsbedrijf. Daar was

in deze economisch lastige tijd. Maar mijn

begonnen. Echt goed zal ik nooit worden;

hij erg druk mee en hij wilde zich liever niet

man en ik zijn van huis uit gewend om te spa-

mijn handicap is 36. Voor mij is het pure ont-

te veel met de golfbaan bemoeien. Echter,

ren, om het geld in de zaak te houden. Je

spanning. Bovendien heb ik altijd heel goede

ik had wel zin in een nieuwe uitdaging. Onze

wilt je bedrijf, je levenswerk, toch gezond en

gesprekken met mijn man. Ja, golfen is heel

vier kinderen waren bijna volwassen en gin-

sterk houden.”

goed voor je huwelijk, al zeg ik het zelf!”

gen steeds meer op eigen benen staan. Ik moest ze loslaten. Hoe moeilijk ik dat ook vond. Daarom was het voor mij heel fijn dat ik nu al mijn aandacht op de golfbaan kon richten. Samen met Tom Blasse, die al jaren bij mijn man in dienst was, besloot ik een duo te gaan vormen.” Anneke woont pal naast de golfbaan. Hierdoor zijn werk en privé erg met elkaar verweven. Maar ze is niet anders gewend. “Ik ben opgegroeid op de boerderij

Je wilt je bedrijf, je levenswerk, toch gezond en sterk houden

hier tegenover. Toen ik tien jaar was, stierf mijn vader. Samen met mijn moeder, drie zusjes en een knecht hebben we het bedrijf voortgezet. En ja, de koeien moeten ook ’s avonds en in het weekend worden gemolken. De golfbaan is ook zeven dagen in de week open, er kan dus continu wat van me worden gevraagd. Dat vind ik helemaal niet erg.”

Wie: Anneke Kool Wat: Golfpark Wilnis Waar: Wilnis

77

2265104.indd 77

7-10-2011 9:22:50


LIVE YOUR LIFE

ON PURPOSE DECIDE WHAT YOU WANT IN LIFE

AND GO

GET IT HAVE AN ADVENTURE

www.magicadventures.nl

2265099.indd 78

5-10-2011 20:40:53


I

A NGÉLIQUE DAVIS REGELMATIG.

UIT

OVER

VINKEVEEN

VERWONDERT ZICH

KLEINE, DAGELIJKSE DINGEN, ZOALS EEN

GLINSTERING OVER ZEE OF EEN VOLLE MAAN. ER ALTIJD.

DE

ZIÉN”, ZEGT

“DE

MAGIE IS

KUNST IS ALLEEN OM HET DAADWERKELIJK TE

A NGÉLIQUE. H AAR

MISSIE: DE SPRANKELING

TERUGBRENGEN BIJ MENSEN, OP WELK LEVENSGEBIED DAN OOK.

K WORD 123 JAAR

Een, twee, drie en GO!

“Door mijn vele opleidingen in onder

nog niet goed genoeg. Terwijl ik nu weet:

mezelf daar simpelweg de tijd niet voor.

meer de natuurgeneeskunde, lifecoa-

het is nóóit klaar. Het is goed om een vi-

Ik word gewoon heel blij van mijn werk. Al

ching en gezondheidspsychologie waren

sie en doelstellingen te hebben, maar

snap ik natuurlijk wel dat ik niet jarenlang

mijn werkzaamheden in mijn eigen coa-

tegelijkertijd is het handig om in fases te

zo door moet gaan. Het is de truc om balans te blijven houden. Preventief heb ik

Mijn grootste kracht is het losgooien van resultaten en genieten van het proces

daarom laatst voor het eerst sinds tijden weer een sportschool van binnen gezien, een rondje gegolft en creëer ik weer wat meer ‘me-time’. Ook kan ik erg genieten van een meidenavondje met mijn doch-

chingspraktijk heel breed. Na een ses-

denken, te genieten van het proces en je

ters: allemaal lekkere hapjes, drankjes en

sie gingen mensen vaak geïnspireerd en

daarbij te laten verrassen. Dan ontstaan

films.”

gemotiveerd naar huis, maar doordat

de mooiste elementen.”

Een van de adventures die Angélique aanbiedt gaat over vitaliteit. Dit speelt

de volgende afspraak pas een week of twee weken later was gebeurde er in die

Balans

ook in haar eigen leven een belangrijke

tussentijd weinig voor hen. Dat vond ik

Opeens schalt er een lage stem uit de

rol. “Ik roep altijd: ik word 123 jaar. Een,

zonde. Daarom vroeg ik me af: hoe kun

computer van Angélique: ‘It’s eleven

twee, drie en GO! Daarom trakteer ik mijn

je op een leerzame, leuke manier dáge-

hours…’ Dat is mijn wekker, legt ze uit. “Ik

lichaam dagelijks op gezonde voeding en

lijkse aandacht voor persoonlijke ontwik-

ga vaak zó in mijn werk op, dat ik de tijd

zorg ik voor een mentaal/emotionele ba-

keling creëren? Zo ontstond het idee om

vergeet. Maar ik moet op tijd op school

lans. Ook las ik met regelmaat een mini-

een programma aan te bieden via e-mail,

zijn om de kinderen te halen. Vandaar.

detox in: twee dagen extra aandacht voor

ondersteund door inspirerende sms’jes,

Tijd voor mezelf schiet er vaak bij in.

mijn vitaliteit met sap en soep.”

filmpjes en post. Waarbij het gehele

Golfen doe ik graag, maar vaak gun ik

traject ook persoonlijk wordt begeleid door een coach. Dit is Magic Adventures geworden.” Het grootste en mooiste avontuur in haar

Wie: Angélique Davis Wat: Magic Adventures Waar: Vinkeveen

eigen leven is de opvoeding van haar twee dochters. Dit doet ze, sinds haar scheiding in 2005, alleen. “Mijn meiden zijn enorme motivators. Toen ik laatst weinig inspiratie had voor de nieuwsbrief zei de oudste heel diepzinnig: ‘Mama, je moet schrijven over dat alles voorbij gaat, dat niets blijvend is. Net zoals de vakanties.’ Geweldig, toch? Met dat onderwerp ben ik dus meteen aan de slag gegaan.” Naast mijn veelzijdigheid is mijn grootste kracht het losgooien van resultaten. Al heb ik dat wel echt moeten leren. Het online zetten van mijn site stelde ik bijvoorbeeld keer op keer uit. Ik vond het steeds

79

2265105.indd 79

7-10-2011 9:23:11


ONDERNEMEN IS VOORUITZIEN Als ondernemer wil je weten waar jouw horizon ligt. Hoe je het beste kunt halen uit jouw onderneming, op zakelijk en persoonlijk vlak. Groep Xtra gaat op zoek naar de grenzen van je mogelijkheden, adviseert bij het bepalen van het pad naar de toekomst en helpt bij het realiseren van jouw vergezichten. Onze advisering staat voor helderheid, daadkracht en kwaliteit. Voor een compleet advies is Groep Xtra de juiste business partner.

GROEP XTRA

ORGANISATIE Rendementsweg 18 | 3641 SL Mijdrecht | 0297 – 28 32 01 | www.groepxtra.nl | info@groepxtra.nl

2265100.indd 80

6-10-2011 15:57:24


EEN

ONBEWUSTE DROOM,

DIE MAAR BLEEF KNAGEN EN KRIEBELEN.

EN

DIE NA HARD

WERKEN IS UITGEKOMEN.

YVONNE

DE

H AAN,

SINDS KORT

VENNOOT BIJ ACCOUNTANTSEN ADVIESKANTOOR

XTRA,

GROEP

IS EEN ECHTE

ZAKENVROUW.

ZE

GAAT

Wie: Yvonne de Haan Wat: Groep Xtra Waar: Mijdrecht

HIER DAN OOK VÓL VOOR.

“MIDDELMATIGHEID AAN MIJ BESTEED.

IS NIET

A LS

IK IETS

DOE, DAN WIL IK HET OOK

papiertje eenmaal binnen had, vroeg ze zich

zitten en een film kijken. Net als van onze

GOED DOEN.”

steeds vaker af waarom ze er niet álles uit zou

boottochtjes op de Vinkeveense plassen en

proberen te halen. Ze wilde binnen haar kan-

wandelingen in natuurgebied Botshol. En als

toor nog een stap maken en vennoot worden.

ik zomers in mijn tuin zit, heb ik het gevoel

En dan gaat het om bepaalde keuzes maken in

“Ik besloot dit voor te stellen bij de drie direc-

alsof ik op vakantie ben. Vanaf hier kan ik na-

het leven. “Ik koos twintig jaar geleden voor

tieleden van Groep Xtra, het bedrijf waar ik al

het krijgen van kinderen en daarmee voor

drieënhalf jaar werkte. De reacties waren zeer

mijn gezin. Toch bleef studeren onbewust

positief. Met als resultaat, dat ik sinds oktober

altijd een wens. Toen zes jaar geleden mijn

2011 vennoot ben van Groep Xtra. Eigenlijk ben

zoon naar de middelbare school ging, dacht

ik een soort huwelijk aangegaan met drie man-

ik: het is nu of nooit. Naast het werken op

nen. Het is immers toch een verbintenis voor

melijk kilometers ver kijken, over de weilan-

een accountantskantoor begon ik ook aan de

langere tijd. Mijn werk is op sommige punten

den van Waverveen. Prachtig!”

Accountant Administratie consulentopleiding.

nu iets anders ingevuld, maar toch is er qua

Grijze muizen statisch achter een bureau; het

Een fulltime baan, één dag in de week naar

gevoel niet veel veranderd. Ik ging er altijd al

beeld over accountants is niet altijd even po-

school en daarnaast nog huiswerk maken; het

voor alsof het mijn eigen onderneming was.”

sitief. Yvonne stoort zich er niet aan, want ze

Sociale vaardigheden zijn juist erg belangrijk

weet dat het niet waar is. Het is juist een zeer

was zwaar, maar ook leuk. Want ik kon het geleerde direct toepassen in mijn werk. Dat gaf

Imago

afwisselende baan. “In mijn vak zijn sociale

extra motivatie voor zowel studie als werk.”

Zonder de steun van haar man Jan en kin-

vaardigheden erg belangrijk. Ik heb met veel

In januari van 2011 was het dan zover: na ruim

deren Milou en René had Yvonne dit nooit

verschillende mensen te maken. In goede,

vijf jaar studeren nam Yvonne vol trots haar

kunnen realiseren. “Ze weten dat ik er, on-

maar ook in slechte tijden. Je goed kunnen

AA-diploma in ontvangst. Wat een ontlading.

danks mijn drukke werkzaamheden, altijd

verplaatsen in de ondernemer is dus essenti-

Dit moest grootst gevierd worden vond ze en

voor ze ben. Het gaat om de kwaliteit, niet

eel. Ook al moet ik het vanuit mijn vak meest-

H dus huurde ze een feestzaal af voor familie,

om de kwantiteit, zeg ik altijd. Ik kan intens

al zakelijk benaderen, de menselijke kant vind

vrienden en collega’s. Nu ze het felbegeerde

genieten als we met z’n vieren op de bank

ik zeker zo belangrijk.”

Ik ben een

UWELIJK

aangegaan met drie mannen

2265106.indd 81

81

7-10-2011 9:23:44


OPTISPORT HEALTH CLUB DE RONDE VENEN • Modernste fitnessapparatuur van Technogym • Fitness (cardio, kracht) • Groepslessen (o.a. Shbam, RPM, BodyPump, BodyBalance, CXworkx en Zumba) • Zwembad, sauna en zonnebank • Gratis sportdrank, koffie, thee en frisdrank

VEENWEIDEBAD • Recreatief zwemmen

• Zwemles

• Banenzwemmen

• Turbo zwemles

• Aquasporten

• Horeca- en vergader arrangementen

;XFNCBE t 'JUOFTT

KZZclZ^YZWVY Ontspanningsweg 1 // 3641 SV Mijdrecht // T 0297 256589 // E zwembadderondevenen@optisport.nl // I www.optisport.nl/veenweidebad // I www.optisport.nl/rondevenen

2265101.indd 82

5-10-2011 20:45:24


V

Zij vliegt op eigen

ZE

IS OPGELEID ALS

LEUGELS

Soms twijfelt Sandra aan mijn eigen

helemaal op. Ook heb ik twee vaste rust-

GOUDSMID, MAAR VOND DIT

kunnen. Dan kijkt ze naar haar tattoo op

momenten in de week: op maandag geef

haar voet, waar staat ‘Alis Volat Propriis.’

ik aerobicles en woensdagavond maak ik

VAK TE EENZAAM. I NMIDDELS

Latijns voor ‘Zij vliegt op eigen vleugels’.

mijn hoofd leeg in een atelier, waar ik sie-

“Het is me in het leven niet altijd komen

raden maak.”

HEEFT

SANDRA MUR

HAAR

aanwaaien; ik heb er keihard voor moeten

PASSIE GEVONDEN; ZE IS

werken om te staan waar ik nu sta. Maar

Emigreren

LOCATIEMANAGER VAN

je kunt veel meer dan jezelf denkt. In mijn

“Haasten, jagen, stress; er móet altijd zo-

geval door puur mijn gevoel te blijven

veel in dit land; in deze cultuur van altijd

volgen en mijn eigen weg te kiezen. Als je

maar dóórgaan. Maar ik zoek het zelf ook

echt iets doet vanuit je hart, met veel pas-

op: altijd weer een nieuwe uitdaging. Op

sie en een drive, dan kún je het ook. Daar

mijn memobord hangt zelfs al jaren een

geloof ik heilig in.”

magneet met daarop de tekst: ‘Zonder

“Mijn grote kracht als leidinggevende is

stress zou mijn leven heel leeg zijn.’ Dat

mijn empatisch vermogen. Ik wil graag

is zo. Als dingen voortkabbelen, word ik

Een ware energieflow; dat is aerobic voor

dat iedereen het goed heeft en mensen

heel ongelukkig. Nu kan en wil ik nog in

Sandra sinds ze deze sport in haar jeugd

kunnen altijd bij mij terecht. Alleen, soms

dat snelle mee, maar niet voor de rest van

ontdekte. Al snel ging ze ook zelf lesge-

ben ik zó met anderen bezig, dat ik me-

mijn leven, vermoed ik. Daarom zie ik me-

ven en op elke locatie waar ze kwam, nam

zelf nog wel eens vergeet. Dan is het tijd

zelf ooit nog wel emigreren naar het bui-

ze goed de dingen in haar op die ze wel

voor een stapje terug. Zoals lekker wan-

tenland, om daar een hotel te beginnen.

en niet goed vond. Hoe zou zij het heb-

delen met mijn hond. Of een avondje los-

Met goede sportfaciliteiten uiteraard.”

ben gedaan qua organisatie? Een leiding-

gaan op de dansvloer. Dan laad ik weer

OPTISPORT,

WAAR ZE LEIDING

GEEFT AAN EEN TEAM VAN ZESTIG MENSEN.

gevende functie ambieerde ze namelijk zeker. “In het begin was ik een echte streber: dit is mijn doel en zo moet ik er komen, dacht ik. Maar ik heb wel geleerd, dat het leven nooit loopt zoals je denkt.

Wie: Sandra Mur Wat: Optisport Waar: Mijdrecht

Toen ik leerde om meer los te laten, kwam ik uiteindelijk toch waar ik wilde komen.” Sinds anderhalf jaar is Sandra eindverantwoordelijk voor de healthclub De Ronde Venen en het Veenweidebad. “Ik

Zonder stress zou mijn leven heel leeg zijn ben een echte peoplemanager. Het begeleiden van mijn medewerkers vind ik het allerleukste. Iemand zien opbloeien, zien doorgroeien. Daarnaast heb ik een echt sporthart en word ik dus heel blij als ik een groep vrouwen zie steppen of allemaal kleine guppies in het water zie liggen tijdens hun eerste zwemles.”

83

2265107.indd 83

7-10-2011 9:24:17


“Dit

klinkt het unaniem.

a ls

twee vrienDinnen

lillian

van Der

(rechts

schaaf

op De foto) en

Betty okkerse -

geDreven

Door zakelijk inzicht

en Doelmatig instinct nu al

36

zakenvrouwen

heBBen weten te Bewegen zich te profileren in De eerste lokale glossy

De ronDe venen

zakenvrouwen, iets.

zegt Dat

waarover? Betty:

“over

Dit vinden we zó

l

vinDen we zó leuk”,

Dat vrouwen

tegenwoorDig Best wat minDer BescheiDen mogen en vooral Dúrven zijn.”

euk

Zakenvrouwen. Betty: “Ik las de indrukwek-

linkerpagina als commerciële uiting, de rech-

kende portretten van bevlogen zakenvrou-

terpagina ingevuld met ‘het verhaal van de

wen. Hoe waardevol het is om initiatieven te

vrouw achter het bedrijf’. Iedere zakenvrouw

nemen, kansen te pakken en dromen waar

ontvangt 100 exemplaren om zelf te versprei-

te maken. Hoe mensen talenten benutten.

den binnen hun business en social (media)

Zakenvrouwen moeten zichtbaar worden.

network. Verder volgt nog eens distributie

kleur tussen grijze pakken. Ook in De Ronde Venen. Ik zei dat tegen mijn man, hoofdredacteur bij Rodi Media, mede-uitgever van dit magazine. Hij stimuleerde Lillian en mij om zoiets ook hier van de grond te krijgen.” De Ronde Venen Zakenvrouwen is volgens Lillian dé perfecte etalage, waarin lokaal pro-

Het enthousiasme van vrouwen in het bedrijfsleven smaakt naar meer

”Succesvolle zakenvrouwen als Annemarie

minente zakenvrouwen hun successtory kun-

van Gaal of Marlies Dekkers zijn een lichtend

nen vertellen. “Geen bedrijfsportret, maar

van 3.000 exemplaren op geselecteerde

voorbeeld en geliefde gasten in talkshows en

een persoonlijke levensschets, uiteraard wel

leestafels/locaties in De Ronde Venen. Dat

opiniebladen. Vier op de tien ondernemers is

in relatie tot het bedrijf. De exclusiviteit zit

is toch geweldig om je als zakenvrouw in de

inmiddels een vrouw. en het aantal succes-

hem in het maximaal aantal geselecteerde

uitgebreide regio zo te kunnen presenteren.”

volle vrouwen in deze regio blijft groeien. Van

zakenvrouwen per jaarlijkse uitgave. De

idee naar praktijk, met zelfvertrouwen aan de slag”, vertelt Lillian van der Schaaf op haar beurt. Het relaas van deze zakenvrouw staat op pagina 73. “Het enthousiasme van vrouwen in het bedrijfsleven smaakt naar meer”, vult Betty bezielend aan. De Vinkeveense stamt uit een destijds vooraanstaande ondernemersfamilie en runde jarenlang succesvol de eerste zonnestudio in De Ronde Venen. Ze woonde meest recentelijk langere tijd op Curaçao, maar heimwee ‘dwong’ haar enkele jaren terug van zonzeker naar sneeuwzeker. Alhoewel, sneeuwzeker… “Ik ga nog wel regelmatig terug naar Curaçao, omdat ik daar een zoon heb wonen en een kleinkind. Het klinkt blasé, maar zo is het niet bedoeld. Die warmte, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Ik trok dat niet. Maar als vakantie-eiland is het fantááástisch.” Als inspiratiebron voor het uitgeven van De Ronde Venen Zakenvrouwen gold voor het duo vooral de eerste uitgave van Twentse

84

2295721.indd 84

7-10-2011 9:24:45


BREEDTE PAGINA BLIJFT ALTIJD 230 mm!!!

BREEDTE PAGINA BLIJFT ALTIJD 230 mm!!!

Hotel MijdrecHt Marickenland Sfeervolle ambiance centraal in Nederland

coMfortabel slapen 61 ruim ingerichte kamers Gratis draadloos internet

Heerlijk eten Culinair genieten in Restaurant Meesters en private dining

Multifunctionele zalen Vergaderen I Trainingen I Trouwlocatie Recepties I Workshops Gratis parkeren I Direct daglicht

HoTel MijDReCHT MaRiCkenlanD Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht T. +31 (0)297 282828 e. info@hotelmijdrecht.nl www.hotelmijdrecht.nl

2267167.indd 2

6-10-2011 10:45:25


2267166.indd 1

6-10-2011 10:31:13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.