Page 1

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №1 1. Процедурне програмування. 2. Засоби та утіліти логічного контролю мережі. Діагностичні програмні пакети. 3. Відомості про основні програмні продукти в прикладній статистиці. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №2 1. Інтерактивне банківське обслуговування. 2. Метод скінченних елементів розв’язування задач теплопровідності. 3. Границі та особливості застосування класичного методу найменших квадратів Гаусса. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №3 1. Градієнтні методи мінімізації. 2. Класові типи в обєктно-орієнтованому програмуванні. 3. Методи теорії збурень при дослідженні процесів і систем. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №4 1. Стільниковий зв'язок (основні протоколи обміну). 2. Керування процесами. Стан процесу (в операційних системах). 3. Описати алгоритм моделювання випадкової величини: 2 5

 

з з

ймовірніст ю ймовірніст ю

0,3 0,7

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №5 1. Властивості операційних систем: розширюваність, сумісність, безпека. 2. Сортування прямим обміном в програмуванні. 3. Застосування теорії вагових функцій для математичної діагностики якості моделювання природних процесів, економічних та соціальних явищ. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №6 1. Системи платежів для електронної комерції (кредитні і дебетові Internetсистеми, електронні гроші, пластикові картки, Smart- картки). 2. Метод умовного градієнта. Задача опуклого програмування. 3. Керування пам’яттю. Методи розділення пам’яті. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №7 1. Планування процесу. Контекст та дискриптор процесу. 2. Побудова лінійних емпіричних моделей з використанням методів найменших квадратів і середніх величин. 3. Метод Пірсона для ідентифікації статистичних розподілів. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №8 1. Багаторівнева модель мережевої взаємодії. OSI – стандартизація. 2. Апаратні засоби процесорів Pentium для розподілу пам’яті. 3. Інформаційна матриця Фішера і її призначення. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №9 мережі. Захист мережі

1. Логічний захист від несанкціонованих підключень. 2. Розподілені файлові системи. Кешування. Реплікація. 3. Об’єктно-орієнтоване програмування. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №10 1. Форми Internet-торгівлі. 2. Метод оцінки істотності зв’язку між факторною і результативною ознаками при нелінійній формі залежності. 3. Змоделювати випадкову величину, що знаходиться функцією розподілу 1  e2t , t  0 G (t )   0, t  0 Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №11 1. Поняття маршруту. Статична та динамічна маршрутизація. 2. Lp-розподіл і метод Lp-оцінок. 3. Основні етапи науково-дослідних робіт. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №12 1. Internet – аукціони. 2. Сортування прямим вибором. 3. Керування вводом-виводом переривань.

у

операційних

системах.

Обробка

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

1. 2. 3.

Білет №13 Структура IP пакету. Засоби дослідження та генерації пакетів у комп’ютерних мережах. Прямі та обернені задачі теплопровідності. Описати алгоритм моделювання випадкового процесу, що задається стохастичним диференційним рівнянням виду

dX (t )  r (t ) X (t )dt  dA(t ); де r(t)=-4; A(t) – узагальнений пуасонівський процес з x(t 0 )  x0 ,

параметрами [ 2, G(t) ], G(t)  1 - e-x  . Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №14 1. Сортування вибором при допомозі дерева. 2. Фізична та логічна організація файлів. 3. Нерівність Рао-Крамера і її застосування в статистичному аналізі. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №15 1. Питання безпеки та захисту інформації під час роботи в Internet. 2. Наближені методи розв’язування обернених задач. 3. Основні джерела інформації при виконанні науково-дослідних робіт. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №16 1. Принципи побудови мережевих операційних систем. 2. Файлова організація. 3. Теорія вагової функції і її значення в еволюції схем класичного способу найменших квадратів Гаусса. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №17 1. Віртуальна пам'ять. Свопінг. Сегментний та сторінковий розподіл пам'яті. 2. Варіаційні методи розв’язування задач теплопровідності. 3. Методи науково – технічного пошуку. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №18 1. Переваги та недоліки прямих продаж через Internet. 2. Прямий пошук рядка. 3. Змоделювати випадкову величину, щільність f ( x)  c( x 2  x 2e x ), x  1.

розподілу

якої

3

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №19 1. Проектування в термінах об’єктів. 2. Ігрові математичні моделі процесів “життя, хворіння, лікування” віртуального об’єкта. 3. Змоделювати випадкову величину, щільність якої

якщо x  0, a 10 x  4, f  ( x)   якщо x  0, a 0, Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №20 1. Утиліти адміністрування мережі в ОС Linux. Білінг використання мережевих ресурсів користувачами ОС Linux. 2. Конструктори та деструктори. 3. Границі та особливості застосування класичного методу найменших квадратів Гаусса. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №21 1. Програмування мережених додатків. Характеристика основних компонентів Fast Net для програмування мережених додатків у Delphi. 2. Сортування включенням із зменшуваними відстанями. 3. Основні особливості емпіричних розподілів похибок спостережень для сучасних масових експериментів. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №22 1. Структура IP пакету. Засоби дослідження та генерації пакетів у комп’ютерних мережах. 2. Типи даних та операції. 3. Некоректні задачі та їх наближені розв’язки. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №23 1. Електричні та інформаційні характеристики середовищ передавання даних. 2. Національні особливості розвитку E-комерції. 3. Коефіцієнт детермінації і його значення в кореляційно – регресійному аналізі. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №24 1. Відповідність числової, апаратної та символьної адреси. Служба DNS. Відображення доменних імен на IP адреси. Протокол ARP. 2. Файлова організація. 3. Допоміжна задача мінімізації. Часткові випадки пошуку її розв’язку. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №25 1. Сортування обміном на великих відстанях. 2. Параболічні та гіперболічні рівняння теплопровідності. 3. Критика закону Гаусса і нова ймовірнісна концепція хаосу в працях Джефріса. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №26 1. Правила визначення IP адрес, динамічне призначення IP адрес, протокол DHCP. 2. Життєвий цикл АІСУ та його моделі. 3. Модифікований розподіл Пірсона VII типу з діагональною інформаційною матрицею і його значення в сучасній теорії математичної обробки даних. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №27 1. Методи декомпозиції розв’язування крайових задач в нерегулярних областях. 2. Системи мобільного зв’язку. 3. Види середніх величин, які застосовують при математичній обробці статистичних даних. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №28 1. Найпростіші математичні моделі імунології (за академіком Г. І. Марчуком). 2. Функціональні компоненти. 3. Змоделювати випадкову величину, щільність якої 2 2 x f  ( x)  c( x  x e ), x  1. 3

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №29 1. Структура Е-комерції. Види Е-комерції. 2. Задачі на оптимізацію, задачі на пошук екстремальних значень. 3. Призначення S - і Т-методів множинних порівнянь в дисперсійному аналізі. Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Державний екзамен зі спеціальності: 8.080201 «Інформатика» Комплексний державний іспит з математики та інформатики

Білет №30 1. Проблема оптимізації процесів теплопровідності. Керування в процесах теплопровідності. 2. Градієнт. Проекція точки. 3. Обчислювальний алгоритм для отримання ММП-оцінок параметрів розподілу Пірсона VII типу (метод Джефріса). Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання. Протокол № 5 від 10.01.2012 р. Затверджено на Раді факультету кібернетики. Протокол № 17 від 2.02.2012 р. Екзаменатори: ___________________________ д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. ___________________________ к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С. ___________________________ к. ф.-м. н., доц. Турбал Ю. В. ___________________________ к. т. н., доц. Літнарович Р. М. Зав. кафедри ________________________ «Затверджую» Декан факультету кібернетики _______________________

д. ф.-м. н., проф. Джунь Й. В. к. ф.-м. н., проф. Янчук П. С.


Biletu  

Biletu dek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you