portfolio

Page 1

q w e r f d s a z x c v b h y u j n m k i o l p w m k j u i y h b v g t r f i x x c f d r t g h y u j n b g t y h p o r t f o l i o j I o k j n n v f t y u h b b o b j y g g g y u i l h g i p j n b h u i i j n n b o y u y t r g v b g f r t g h j k l o p i u y h b n m k j h g i v c c f k r d e s x c d f r t g v v c x x d i y h j b l v c a s d f c x z a h b m

Ineke Blaauwwiekel 1

Ineke Blaauwwiekel


Inhoud TVstills kabelkrant

3

Intro’s en achtergrond

4

Weerrubriek van NieuwsTV

5

Gedrukte media

6

Flyer-programmaboekje-kaartjes 7 Flyer fotostudio

8

Affiche Openluchtvoorstelling

9

Logo en beletteren auto

10

Rubriekslogo krant

11

Afterschoolrubriekslogo’s 12 Rubriekslogo’s

13

Sportrubriekslogo’s

14

Internet

15

Website

16

Ineke Blaauwwiekel

2


TVstills N

ieuwsTV is een krant op tv. Bestaande uit een c ycles

van ongeveer 15 minuten met lokaal en regionaal nieuws

3

Ineke Blaauwwiekel


Honda lenteweken De lente is een geweldige tijd voor motorrijders. De zon begint weer te schijnen, de wegen zijn droog en de temperatuur wordt weer aangenaam. Een prachtig moment om weer de weg op te gaan en een bezoek te brengen aan de Honda motordealer. Tijdens de ‘Honda lenteweken’ zijn er aantrekkelijke accessoireaanbiedingen en is er veel voordeel te halen. Bron: honda.nl

Ineke Blaauwwiekel

4


Zonnig, aan zee lage bewolking. Op veel plaatsen schijnt de zon volop, alleen rond het IJsselmeer en langs de westkust komt lage bewolking en nevel voor. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur blijft landinwaarts met 19 Ă 20 graden hoog voor de tijd van het jaar. Aan de kust wordt het met een graad of 13 duidelijk minder warm. Door deze draaiing van de wind kan aan het einde van de middag en in loop van de avond de genoemde lage bewolking het westen van het land opdrijven.

5

Ineke Blaauwwiekel


Drukwerk

Ineke Blaauwwiekel

6


7

Ineke Blaauwwiekel


buitenk ant

binnenk ant

Ineke Blaauwwiekel

8


9

Ineke Blaauwwiekel


Ineke Blaauwwiekel

10


Meppeler Courant I

n juni 2007 werd het project ‘Krant

2010’ opgericht voor het restylen van de Meppeler Courant

E

r werden twee werkgroepen samen-

gesteld. Een werkgroep zou zich met name bezighouden met de inhoudelijke ( journalistieke en redactionele) veranderingen. De andere werkgroep zou zich toeleggen op de vormgeving en de vertaling van de nieuwe rubrieken en van de eventuele nieuwe journalistieke aanpak in het beeld van de krant

11

Ineke Blaauwwiekel


r u br i e kslog o ´ s

Ineke Blaauwwiekel

12


13

Ineke Blaauwwiekel


Ineke Blaauwwiekel

14


Internet I

nter face van een interactieve webgame

15

Ineke Blaauwwiekel


We b s i t e

Ineke Blaauwwiekel

16


@ Ineke Blaauwwiekel

grafisch ontwerper blaauwwiekel@gmail.com

17

Ineke Blaauwwiekel


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.