Skovgaard traepleje profilbrochure

Page 1

Skovgaard

trĂŚpleje


Træpleje er vores passion Hvis store, vanskelige træer er mere, end du selv kan håndtere, så kontakt gerne Skovgård Træpleje. Vi har lang erfaring og bred ekspertise indenfor træpleje og optimering af naturarealer, pladser og skove.Vi forstår den kærlighed man kan have til de gamle træer, så vores passion er at løse opgaverne både skånsomt og sikkert. Generelt om vores arbejdsmetoder kan vi sige: Før vi starter maskinerne, tager vi bestik af opgaven og får en rolig snak med dig om, hvad ønskerne er. Vi rådgiver ud fra mange års erfaring med vanskelige træer, og du får naturligvis hjælp til at træffe den beslutning, der samlet set er bedst for træet og omgivelserne. Arbejdet foregår efter alle sikkerhedsforskrifter og med omtanke.Vi er et godt sammentømret team med en stor fleksibilitet. For os er arbejdet ikke slut, før området ser ud, som du har ønsket det. Skovgård Træpleje – det naturlige valg God læselyst Jens Jørgensen


Kulsvamp på gammelt bøgetræ.

Svampeangreb i 16 meters højde.

Disse bøge ved en restaurant var farlige.

Risikovurdering af træer Når du har ansvaret for arealer med træer, der står hvor mennesker færdes, i nærheden af trafik eller bygninger, ved du også, hvor vigtigt det er, at bevoksning og træer er sunde og ikke udgør nogen form for risiko. Dette sikrer du ved at lade træerne gennemgå for råd/svamp, tørre grene, anden svækkelse og kroneskader. Vi anbefaler, at det sker hvert andet år med en afsluttende rapport. Skovgaard Træpleje har i denne sammenhæng et tæt samarbejde med skovfoged Klaus Jørgensen, som er en af de mest kyndige og erfarne indenfor risikovurdering af træer. Som selvstændig og uvildig gennemgår han eksempelvis træer for Odense Kommune, flere fynske godser og en række private skovejere. Sikkerhedsbeskæring i Funky Monkey Park, Odense.

Kontakt skovfoged Klaus Jørgensen på mobil: 30 70 21 40.


TrĂŚfĂŚldning med kran.


Træfældning Hos Skovgård Træpleje har vi i mange år fældet skovens træer til gavntræ.Vi har fældet mange vanskellige træer ved huse, kirker, gårde, godser, el-ledninger og langs veje og jernbaner. Bl. a. for Odense Kommune igennem mere end 20 år. Vi foretager alle former for træfældning. Hos os bliver en hver opgave behandlet seriøst og med stor respekt for kundens ønsker. Vores mange års erfaring i træfældning og uddannelse idenfor skovbrug gør, at vi kan magte at løse alt fra den lille opgave med et mindre træ i haven, ja til det store gamle træ ved bygningen. Et farligt træ langs vejen eller den gamle allé, som er ved at være udlevet. Vi benytter os af mange metoder for at løse opgaven. Besigtigelse af opgaven synes vi hos Skovgård Træpleje er vigtigt for at kunne løse en opgave godt for kunden på en sikker og skånsom måde. Derfor besigtiger vi over 90% af alle vores opgaver. Sammen med kunden lægger vi en plan for opgaven. Her aftaler vi hvad der ønskes fældet, hvordan og hvor meget der skal ryddes op. Flishugges, køres væk, skæres op og evt. reetableres.Ved besigtigelse stiller vi gerne vores erfaring som skovfolk til rådighed.

Fældning af bøg i parken på Holluf gård.


Træbeskæring Skovgaard Træpleje udfører alle former for træbeskæring. Vi har stor praktisk erfaring og gør brug af de nyeste teknikker og viden på området. Desuden har vi ETW certificeret mandskab.


Styning af poppel ved Egense kirke.

Træbeskæring i beboelsesområde i Tarup.

Kronereduktion:

Hvis kronen er til gene for bygninger, ledninger eller gadelamper mv., er det nødvendigt at beskære den. Det kan også være en god løsning, hvis I har behov for mere lys og luft eller ønsker at forbedre træets symmetri.

Sikkerhedsbeskæring:

Denne beskæringsform bruges, når træet har mange tørre eller døde grene, som kan være til fare for personer, trafik eller bygninger. Der kan også beskæres kraftigere på de enkelte træer for at mindske risikoen for at større grene brækker af og forvolder ulykker/skader. Dette gør vi dog kun på træer, som indgår i en plan for træer, der er risikovurderet.Flækket træ efter sprængning.

Sprængning af træer på Æbelø.

Sprængning Hos Skovgaard Træpleje har vi erfaring med at sprænge skovens og parkens gamle træer til biotoptræer. Det sikrer, at publikum kan færdes trygt og nyde træerne. Vi tilbyder: • At bortsprænge træstød på vanskeligt terræn • At oprense grøfter i skove og vådområder • At flække store stammer til legepladser og kunstformål Uddannelse, tilladelser og forsikring er på plads hos Skovgaard Træpleje. Lad os lave en sprængningsplan for din næste opgave.


Flishugning Meget ofte sørger vi for flishugning af træer og grene i forbindelse med fældning eller beskæringsopgaver. I kan også få hjælp til at hugge flis som en selvstændig opgave. Vores lille 4x4 lastbil med kraftig trailer-flishugger kommer ind på grusstier og cykelstier og kører i parker. Den kan rumme 5 m³ flis. Meget skånsom for terrænet. Ved større fældnings- eller beskæringsopgaver benytter vi skovtraktor med kran. På den måde kan vi tippe op i fliscontainer eller transportere 16 m³ flis til stak/depot. Hvis der skal ryddes op i store mængder træ, eller hvis vejspærringer kræver en hurtig indsats, samarbejder vi med en meget dygtig flisentreprenør, som kan håndtere træ med en diameter op til Ø88 cm. Skovgaard Træpleje omsætter alle former for træflis. Lad os vejlede dig i, hvordan dit træ billigst kan flishugges, eller hvilket afkast opgavens træ vil kunne indbringe.


Lille flishugger.

Stubfræsning ved Ollerup Gymnastik højskole.

Stubfræsning En træstub vil tit være “i vejen”. Enten for nye projekter eller for øjet. Vi stubfræser alle størrelser af træstubbe væk og ned til 30 cm’s dybde. Vores maskiner kan komme frem, hvis blot der er en passage på 95 cm i bredden. Oprydning efter stubfræsning kan vi også tage os af. Pris vurderes individuelt, inden vi begynder på arbejdet.

Træplantning eller flytning af træer Vi har stor erfaring med plantning af træer samt flytning af større træer.


Fældning af asketræer i Skt. Klemens.

Beskæring af lindetræer på Tåsinge.


Fældning af bøg pga. kulsvamp.

Fældning af gammel bøg på Hesselagergård Gods.Skovhesten Judo træner til en event-opgave.

Skovhesten Olsen efter dagens arbejde.

Skovhestenes styrke Skovhesten er slet ikke udfaset af skovbruget og den grønne naturforvaltning, som mange måske tror. Hos Skovgaard Træpleje har vi nogle dejlige veltrænede, stærke skovheste, som hjælper med at slæbe og køre træ ud på snæver plads eller bliver brugt til kulturrenholdelse i skovbeplantninger. Skal miljøet og skovbunden skånes, er hesten stadig et stærkt bud på at løse opgaven i skoven. Skovgaard Træplejes ejer er en erfaren skovkusk, tidligere Nordisk Mester i skovkørsel med hest.

Skovhesten Emil slæber ungt bøg i Vornæs Skov.

Vi bliver desuden brugt til forskellige events og teambuildings kurser.Vi har masser af eksempler, og du er velkommen til at ringe og få inspiration fra de sjove og spændende oplevelser, vi har leveret. Børn i skoven må naturligvis gerne klappe vores heste.


“Fæhus” i HCA Skoven, Odense.

Hegnsarbejde Har I brug for hegn af enhver art, har vi mulighed for at vejlede og udføre opgaven. Vores erfaring med hegnsarbejde er lang og bred.Vi projekterer og monterer efter aftale.


Hegnopsætning.

Isætning af pæle til faskine.

Hestehegn: Flotte hegn efter ønske – ved din ejendom eller på mark. Kreaturhegn: Indhegning på mark eller fangefolde. Fårehegn: Lette flytbare løsninger eller gedigent stationært hegn. Hjortehegn: Kraftigt og stabilt hjortehegn. Skovhegn: Alle typer i skovbruget og om juletræer. Låger: Montering af låger og færiste. Fodhegn: Som eksempel ved p-pladser og som afgrænsning. Rydning:Vi rydder og beskærer alle typer hegnslinjer. Bygning: Af små og store læskure/stalde. Reparationer: Af alle hegnstyper og nævnte bygningstyper. Med vore små maskiner udføres alt arbejde skånsomt, med mindst mulig belastning af naturen.Legeplads ved Odense Slot.

Legepladser At se glade børn være kreative, aktive og nyde den friske luft er en stor glæde for ”skovtroldene” fra Skovgaard Træpleje. Vi har projekteret, monteret og opsat mange forskelligartede legepladser – fra naturlegepladser til nogle i jern og beton. Reparation og lovliggørelse af ældre legepladser kan vi også hjælpe med. Vi holder os ajour med alle regler indenfor legepladser via vores tilknyttede konsulent. Leg med os – vi leger gerne. Uderum i Odense.


Mie Nielsen, endelig fĂŚrdig.


“Havhesten” i Odense Å skulle op og have et nyt fundament.

Stole i fiberbeton sat op i skoven.

Specialopgaver Kunstnere og ledere af diverse udstillinger har ofte trukket på hjælp fra Skovgaard Træpleje. Det har givet os erfaring med at rejse mindre såvel som meget store kunstværker, lavet indendørs skove til udstillinger og store fester, juleskove på skoler og meget mere. Vi er gode til at tage os af logistikken, vi fremstiller grove ting i træ, og vi kan renovere og flytte store og uhåndterlige genstande.

Fremstilling af Børge Maiboms brændte søjler i Kohaveskoven.

Måske har du en færdig idé? Måske har du brug for sparring til den helt rigtige løsning? Lad dig ikke begrænse af, hvad du tror, der kan lade sig gøre.Vi er vant til at tænke i muligheder, og vi kan hjælpe lige fra ideudviklingen til den færdige løsning.Beskæring af træer i Odense Zoo.

Tak Tak fordi du har brugt tid på denne folder. Vi håber at have givet et lille indblik i de arbejdsområder, som er vores passion, og hvor vi har opbygget stor erfaring og ekspertise. Vi hjælper meget gerne med jeres næste projekt. Du er altid velkommen til at kontakte os for en nærmere aftale eller besigtigelse af en opgave. Skovgaard Træpleje v/Jens Jørgensen Vornæs Skovvej 10, Tåsinge • 5700 Svendborg ring: 6221 3969 / 2125 4061 • CVr. 16646232 Mail: skovgaard@sydfynsmail.dk • www.skovgaard-træpleje.dk


Skovgaard

træpleje

Skovgaard Træpleje v/Jens Jørgensen • Vornæs Skovvej 10,Tåsinge • 5700 Svendborg Ring: 6221 3969 / 2125 4061 • Mail: skovgaard@sydfynsmail.dk • www.skovgaard-træpleje.dk

www.graphic-solutions.dk 04/2013

70 års skovbrugserfaring samlet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.