Page 1

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

(Transponert cl og hn)

q

»¡¡™f

&c Œ

Soprano

for blandet kor og blåsekvintett

3 > ‰ ¿ ¿ ¿ ‰¿ ¿ ¿

Œ

(Talestemme)

f

&c Œ

Alto

> ‰ ¿ ¿ ¿ ‰¿ ¿ ¿

(Talestemme)

Vc

Tenor

Det fin - nes

q

én

3

Det fin - nes

ba -re

én

Œ

(Talestemme)

f

sann

Œ

¿

> ‰¿ ¿ ¿

sann

3

»¡¡™

> ‰¿ ¿ ¿ ba - re

én

én

én

sann

¿

3

ba - re én

ba - re

én

3

>¿

sann a - nar - kis-tisk

én

sann a - nar - kis-tisk

te - o - ri.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰¿¿¿ 3

Œ

¿

> ‰¿ ¿ ¿ ba - re

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰¿¿¿

én

Œ

> ‰¿ ¿ ¿ ba - re

>¿

Œ

3

ba - re én

(Talestemme)

3 > ‰¿ ¿ ¿ 3

f 3 > Œ ‰¿ ¿ ¿

?c

Bass

ba -re

¿

te - o - ri.

‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰¿¿ ¿ 3

a - nar - kis-tisk

Œ

te - o - ri.

‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰¿¿ ¿ 3

sann

a - nar - kis-tisk

te - o - ri.

Œ Œ Œ

Flute

&c

Ó

Oboe

&c

Ó

Clarinet in B b

&c

Ó

Horn in F

&c

Ó

ƒ > Œ œ ƒ> œ Œ ƒ # >œ Œ

?c

Ó

Œ

Bassoon

6 S

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

¬

¬

¬

Mmm

&

¬

¬ ¬

Mmm

V

¬

¬

Mmm

?

¬

Mmm

œ œ ‰ Œ

Ó

& œ œ ‰ Œ

Ó

&

¬

& œ #œ

3

w

!

œœ œ ƒ œ œ ˙

w

!

Œ

Ó

3

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ p

#œ œ œ #œ œ ˙

& #œ œ œ œ ? ‰

p

œ b œ œ œ3 œ œ œ b œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ ˙

+ w !

chiuso

˙. ˙.

w

©BK08

Œ

Œ

¬ ¬

œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ3 œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ3 œ œ œ œ

ƒ

Ó (Hviske) Œ ‰ ¿ Ó

¬

œ œ b œ œ. Œ ‰ b œ œ œ œ œ. " b ˙- . p Œ " œ b œ œ œ. ‰ n œ œ b œ œ œ. p w

hva er

en

Vel,

hva er

en

Œ ‰ ¿

¬

¬

˙- . w

¿ ¿ ‰¿ ‰¿

Vel,

(Hviske)

¬

œ œ

œ œ. " œ b œ. "

¿ ¿ ‰¿ ‰¿


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

13 S

> &¿ ¿ ¿ > &¿ ¿ ¿

a - nar-kist?

A

> V¿ ¿ ¿

a - nar-kist? (Hviske)

T

?(Hviske) >¿ ¿ ¿

a - nar-kist?

B

> ¿ ¿ ¿ > ¿ ¿ ¿

a - nar-kist?

a - nar-kist?

Œ Œ

a - nar-kist?

¿ ¿

> ¿ ¿ ¿

¿ ¿

Ó

> ¿ ¿ ¿

a - nar-kist?

Ó

¿ ‰ ¿ ¿ >¿ > ¿ ‰ ¿ ¿ >¿ >

a - nar - kist?

a - nar-kist?

œ

w

œ

˙

œ

w

Œ #œ !

˙

œ œ œ œ œ œ " œ b˙ P

œ

w

#œ œ œ œ #œ œ " bœ ˙ P Ó ‰ " œ ˙. P

œ

w

Ob.

&

Ó

Œ

B b Cl.

&

Ó

Hn.

&

Ó

20 S

A

&

U & w

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

Œ #œ !

U

¿ . ¿J Ó Å?

U

Ó

¿ J

¿.

Å?

V Og dette resulterer (Sim.)

T

#

? & &

i et opprør mot de sosiale konvensjonene som gjør denne ulikheten mulig.

U bw

˙

œ œ b œ œ.

U bw

˙

œ œ b œ œ. Œ

˙

œ b œ œ œ. Œ

˙

œ b œ œ œ. Œ

U & w U & w ? U w

Œ

!

Open

?

U

Œ œ œ3 œ œ œ œ " œ b ˙

!

U U

¿ Mm!

¿

Mm!

¿.

Å?

#

¿.

Å?

¿ Ó J ¿ Ó J

Det er en som gjør opprør mot det urettferdige i at vi fødes sosialt ulike.

˙

&

#

(Rop i munnen på hverandre!)

œ

Œ

Bsn.

U

Œ

a - nar-kist?

Ó

Fl.

U

a - nar-kist?

a - nar - kist?

U

2

P

3

#œ œ œ œ #œ œ " bœ ˙ P 3

3

˙ Ó

U ˙. U ˙. U ˙. U ˙. U ˙.

w

œ bœ.

œ œ œ œ œ. œ œ

œ bœ.

œ œ œ œ œ. œ œ

bœ œ.

œ œ œ œ œ. œ œ

bœ œ.

œ œ œ œ œ. œ œ

œ œ.

œœœœœ

ΠP

ΠP

Œ P Œ Œ

P

j œ

P

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ 3

¿ ‰ Ó

et - ter min død,

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ 3

¿ ‰ Ó

F

Og slik er det bestandig, overalt.

F

¿

Hvis,

¿

$

et - ter min død,

$

Hvis,

U U U U U

Œ

+ ‰ bœ. ! Œ

‰ n œ œ œ œ œ. " p ˙

˙- .

w P . ‰ n œ œ b œ œ œ " ˙- . p

œ œ. " œ b œ. "

˙.

Π!

Open


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

28

3

S

&

A

&

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

33 S

A

T

B

Fl.

3

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

V

3

no - en vil skri-ve min bi - o - gra-fi,

3

? j œ

& Ó

-œ -3 j œ œ j#œ œ

>. N œ b œ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 3

Ó

P

&

Ó

V

Ó

?

Ó

Ob.

&

B b Cl.

&

˙

F a ˙F

Hn.

& Ó

Bsn.

? Ó

œ œ œ N˙.

œ ‰ nœ w P bœ œ ˙. - œ- - œ œ œ œ - ‰Nœ. w PŒ

‰Nœ œ P

p

Œ

In - gen-ting

¿ >¿ .

er enk

-

le - re

in - gen-ting enk - le - re.

In - gen-ting

¿ >¿ .

er enk

-

le - re

˙

Mmm

w

w

˙

w

F Œ ‰ ¿ ¿. ¿ ¿ er

p

er

Mmm

¿.

¿ ¿ ‰

f> ¿.

in - gen-ting enk - le - re.

œ‰

˙.

œ‰

˙.

œ‰ p w

˙.

w

˙.

w

f> ¿.

¿ ¿. >

˙.

w ˙

F Œ ‰ ¿ ¿. ¿ ¿ p

P

¿. ¿ ¿ ‰

P

w >œ f

w

w>

>. N œ b œ œ

> ‰ œ f >œ > Open œ ‰ œ #œ #œ œ f >. >œ f > œ œ ‰ Ó bœ. f Œ

˙.

b >œ

N >œ ‰ > œ Nœ N˙ Œ Œ #œ. >œf œ b >œ ‰ œ #œ a œ Œ Ó œ> . # œ # >œ f # œ œ #œ Œ

Ó

&

‰ b œ- b ˙F P

œ œ ‰ b >œ œ f

Œ

Ó

œ

3

no - en vil skri-ve min bi - o - gra-fi,

f b >œ j - 3 N >œ > œ œ ‰ œ œ œj # -œ j - > œ N œ ‰ Ó #œ œ & bœ. #œ. f >œ ‰ # >œ ‰ œj b -œ j -3 œ œ # œ a œ Ó j & #œ. œ #œ #œ œ œ . > > f + >œ ‰ (Chiuso) # œ Ó Œ b˙. & œ. #œ > f> Í ? Œ Œ Ó ˙ œ . f >

&

3

˙.

Œ Œ Œ

f b >œ f

Œ Ó

¿ ¿. >

> . >œ " # œ " # œ. œ ‰ " # œ.

> " # œ. œ ‰

‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿

Œ Œ

" œ. b œ " œ b œ " ‰ > . > N œ. >œ

‰ " œ bœ " œ "œ . > > œ . f . ‰ " Aœ œ " . œ f > .

?


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

39 S

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

45 S

&

Œ

&

Œ

V

Œ

P

?

¿ ¿ ¿ ¿Œ

Jeg har ba- re

¿ ¿ ¿ ¿Œ

to

Ó

>œ . . œ

¿ ¿ ¿ ¿Œ

Jeg har ba- re

œ. œ Ó . > ƒ F # >œ . œ. # œ . œ. Ó & ƒ F> >œ . œ. & œ . œ. œ-. Œ p œ-. Œ œ. ƒ > p œ. F ? >˙ & œ. #œ Œ œ. #œ Œ - . p- . p ? œ-. b œ. Œ œ-. b œ. Œ p b >˙ p &

^ & ¿ Œ Ó

Œ

P ¿ ¿ ¿Œ

Jeg har ba- re

ŒP

P ¿ ¿ ¿Œ

to

da - to - er

Ó

da - to - er

¿ ¿ ¿Œ

Ó

¿ ¿ ¿Œ

Ó

da - to - er

Ó

da - to - er

>œ . . œÓ Œ F >œ . # œ. Œ Ó F > Œ œ . œ. Œ œ-. œ . F

Œ nœ. #œ Ó - . Œ

Ó

Œ

œ-. œ. Ó

B b Cl.

& Ó

Hn.

& Ó

Bsn.

? Ó

min

fød-sel

Œ ‰ ¿

¿

¿ Œ

¿

Ó

Ó

Ó

Ó

‰ " œ œ. Œ Ó . - œ.

Ó

Œ

> ‰ " œ. œ-. b œ. Œ ˙ P

œ b œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ >œ

˙

F

÷

÷

÷

og min

3 ‰¿ ¿

Œ

og min

3 ‰¿ ¿

Œ

og min

>œ . . œ œŒ Ó ‰ œ F . ‰ # œ # œ # >œ . # œ Œ Ó F > ‰ œ œ œ . œ. Œ Ó F

Œ

÷

3 ‰¿ ¿

Œ

÷

÷

÷

(Alle fri tonehøyde innen ca angitt omfang)

œ œ. ‰ Œ

÷

(Hviske, les fritt individuelt)

Mellom dem er dagene mine.

Œ

œ-. # œ. Œ F F

fød-sel

¿ Œ

Ó

og min

Dagene er mine mellom dem.

œ F -. œ.

min

Œ ‰ ¿

¿

Ó

3 ‰¿ ¿

Œ

Ooo

død

&

fød-sel

¿ Œ

Ó

Ó

÷

? ^ Œ Ó ¿

Ob.

min

Œ ‰ ¿

Mmm

^ V ¿ Œ Ó

&

fød-sel

Ó

Œ

÷

^ & ¿ Œ Ó

Fl.

¿

min

‰ " œ œ. #œ Œ Ó . - .

Œ

¿ Œ

Ó

død

B

Œ ‰ ¿

(Alle fri tonehøyde innen ca angitt omfang)

død

T

P

¿ ¿ ¿ ¿Œ

Jeg har ba- re

død

A

P

4

œ-. b œ. Œ

b >œ . œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ >˙

P F > 3 > ‰ #œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ P F 3 > ‰ œ. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ > P F Ó

œ b œ. ‰

Œ

#

œ # œ. ‰ Œ œ œ. ‰ Œ Œ

b œ . n œ.

(Hviske, les fritt individuelt)

+ >œ

Í

# # ˙

b œ . n œ. Œ

Ó

P

Ó

œ b œ œ œ œ œ3 œ b œœœœœ ˙ . F Ó

œ-. œ. Œ P œ-. œ. Œ

P

Œ Ó

Ó

Œ Ó

Ó

œ-. œ. Œ Ó

Ó

w

w

P œ-. b œ.

˙-

F N ˙-

F ˙F

F


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

52 S

÷

÷

Mmm

A

÷

÷

÷

5

÷

÷

Ó

÷

Ó

Ooo

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

59 S

V

Ó

?

Ó

œ œ . œ. # œ. ‰ " ! . œ œ. œ ‰ " œ. & ! &

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

Ó

Ó

Ó

Ó

‰aœ " Œ .

Ó

Ó

‰ ‰ Œ

& œ. & œ.

p

-

-

j œ ˙

Ó

œ-. œ .

Œ

ve

j œ ˙ ve

Ó

Œ œ œ bœ œ œ ˙

Ó

Jeg har levd som en

gal

Jeg har levd som en

gal

3

Jeg har

el - sket

ting

Jeg har

el - sket

ting

& œ Œ

Ó

Ó Ó

w

w

U Œ Ó

U œ-. # œ. Œ Ó !

!

U œ-. b œ. Œ Ó

-

dri

be - gjært

no - e

jeg

ik- ke

har kun-net

Jeg

har

al

-

dri

be - gjært

no - e

jeg

ik- ke

har kun-net

Œ œ Œ œ bœ Œ œ ‰ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ Œ œ -

u-ten

å væ-re

sen

-

ti

-

w

w

w

w

w

U ˙

al

ti

w

w

har

-

Ó

U ˙

Jeg

sen

œ Œ

Jeg er en - kel å be-

Œ œ Œ œ bœ Œ œ ‰ Œ œœ‰œ œœ ‰œ œ œ Œ œ œ

å væ-re

w

Œ œ œ œ. œ œ œ

U Ó

œ. ! - œ.

œ-. # œ. Œ Ó

u-ten

& w !

Jeg er en - kel å be-

U Ó

˙ !

Œ " "Œ œ-. œ œ. a œ. . !

p

U Ó

˙ !

œ. " œ " Œ ! .

œ bœ Œ œœ ‰œ œœ Œ Œ

œ Œ

!

Ó

Œ œ œ ‰ œ œ œ bœ Œ œ Œ

& w

w

Ó

# œ. " # œ " Œ ! .

Ó

. . . . . . #œ œ œ œ ‰ -œ . b œ. Œ œ œ !

3

p ? Œ œ œ œ. œ bœ Œ J

?

b œ-. n œ. Œ

Œ œ œ bœ œ œ ˙

j V Œ œ œ œ. œ bœ Œ

&

œ-. b œ. Œ

# œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. Ó !

skri

T

‰ #œ " Œ . ‰ œ"Œ .

œ. " ‰

& œ œ . # œ. ‰ œ. " a œ " ‰ ! . œ œ . œ. Ó &

skri

A

# œ. " ‰

p Œ œ œ œ. œ œ œ

U Ó

Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ men -

tal

men -

tal

œ Œ Ó

Œ

œ

sen

Œ œ -

ti

-

-

ti

-

Œ œ Œ œ sen

Œ

w

Œ œ

œ

Œ

men

œ

-

Œ

tal

men

-

tal

Œ

Ó

w

w

w

w

œ

œ Œ Ó

w

œ Œ Ó

w

œ

Œ

œ


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

66 S

& œ bœ. ‰ œ opp - nå

A

T

B

Ob.

opp - nå

opp - nå

opp - nå

? bœ

œ. ‰ œ

&

A

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

œ Œ Ó

‰œ œ

œ Œ Ó

opp - nå

opp - nå

‰œ œ

w

opp - nå

‰bœ œ

œ Œ Ó

w !

j b œ b œ . œ. Œ !

jeg

al - dri

p Œ ‰ b b b œœœœ ˙˙˙ ˙

p Œ ‰

V >œ œ

F b >œ b œ

F > & œ œ F > & #œ œ F > b ? œ bœ F

>œ b œ

>œ b œ >œ œ b >œ bœ

Ó

Ó

>œ œ Ó Ó

>œ œ

p

>œ bœ p

>œ œ > bœ bœ #œ œ > p Ó Ó

œ œ > P b >œ b œ P

>œ b œ p > œ œ p

ble

blind

œœœ b ˙˙˙

ble

jeg

>œ œ ‰ >œ b œ

f b >œ b œ ‰

Ó

blind

b b ˙˙˙˙ ... . b b ˙˙˙ ... Ó. Ó.

U Œ

U Œ Ó

U p Œ w blind U p Œ w w U Œ

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

bœ bœ

œ œ œ œ

blind

U ΠU ΠU ΠU

w

Œ

p

Ó

p bœ œ

al - dri

>œ b œ >œ œ

>œ b œ

œ bœ œ

Selv

hør- sel

w w w

al - dri

al - dri

b >œ b œ

Ó

>œ œ Ó

>œ œ >œ œ > bœ bœ Ó # >œ œ

Ó

Ó

cresc.

œ œ Ó >

b >œ b œ b >œ b œ Ó

Ó

var for

Œ

Fœ b œœœ b œœœœ

F Ó b b œœ œ œ œœ

Ó

f >œ œ > ‰ œ œ f > w œ. ‰ œ bœ ‰ #œ œ ‰ Ó > P F f .œ > >œ b œ b ‰ Ó bœ bœ. ‰ œ bœ. J œ œ ‰ > P f

œ. œ œ. J Œ !

P For - di jeg al - dri & Œ ‰ b b œœœ œœœ ‰ œœœ b b œœœ œœœ Ó

&

. œ . b œJ b >œ b œ ‰ P F > w œ. ‰ œ bœ ‰ P F œ. > œ œ. ‰ œ œ. J #œ œ ‰ > P F œ œ . ‰ >œ

w !

P Œ ‰ b œœœœ œœœœ ‰ œœœœ b œœœœ b œœœœ Ó &

&

For - di

. œ œ . b œJ Œ !

Ó

f For - di jeg al - dri Œ ‰ b b œœ œœ ‰ œœ b b œœ œ Ó œ œ œ œ œœ

Div

œ Œ Ó

opp - nå

?

?

Div

œ Œ Ó

w

For - di

T

œ.

opp - nå

& w

Hn.

S

œ.

‰œ œ

&

&

74

œ.

opp - nå

œ œ. ‰ œ V

B b Cl.

Bsn.

bœ.

opp - nå

& œ œ. ‰ œ

opp - nå

Fl.

f Œ ‰ b œœœœ œœœœ ‰ œœœœ b œœœœ b œœœœ Ó

6

Ó

bœ œ

an - net

cresc.

bœ œ œ

meg ik-ke

w w w

œ œ œ œ

ak-kom-pag-ne-

Œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ enn

sy- nets ak-kom-pag-ne-

w w w


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

7

82 F S & ww

Ó

(Hviske)

F & b ww

ment.

A

T

B

Fl.

(Hviske)

Blind (Hviske)

? & Ó & Ó

B b Cl.

& Ó

Hn.

& Ó

Bsn.

? Ó

S

A

T

B

Fl.

Ob.

¿

(Hviske)

V

Ob.

88

¿

b >œ

Œ

œ bœ œ3 œ œ œ œ bœ œ

ƒ 3 > Œ œ bœ œ œ œ œ œ ƒ b >œ œ b œ œ 3 œ œ œ Œ ƒ 3 > Œ œ bœ œ œ œ œ œ ƒ

& ¿ ¿

Œ

Hn.

Bsn.

œ

œ

œ bœ

bœ œ ?

œ bœ

hør-sel

Mmm

hør-sel

÷

÷

÷

?

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

bœ œ ƒ œ bœ bœ ˙

÷

V

Ó

œ bœ bœ œ œ œ œ ˙

÷

Mmm

Œ

‰ œ bœ

÷

& ¿ ¿ Œ

j œ

b ˙- .

Œ

-. & ˙

Œ

j #œ

Œ

˙

œ ˙. & ‰ ! ? œ

j

Œ bœ N˙ (Sim.)

j œ

a œ-

j #œ

j bœ

˙- .

N ˙- . p ˙

œ‰˙ p

Œ N œ-

œ‰

j œ

Nw p

˙

aw p w

˙

p

÷

÷

÷

b ˙- .

Œ

# ˙- .

Œ Œ

˙ ˙

P

j œ

a œ-

‰ œ ‰ j

œ Œbœ n˙ -

Œ

¿ ¿

Hør - sel

¿

Œ

¿

Œ

# ˙- . p

j œ

Ó Œ

&

j œ

a œp

j #œ

j bœ

N wp ˙ œ

F œ

j #œ

N œ-

j Nœ

#˙ -

¿ ¿ ¿

j bœ

˙- .

¿

Selv

Œ Œ

Al - dri blind

(Sim.)

Œ Œ # œj

n œ-

(Sim.)

p

j œ

#˙ -

¿ J ¿ ¿

f ¿ (Talestemme) ‰¿ ¿ ‰¿

Œ

Ó

œ‰Œ

Ó

Œ

Ó

œ‰

3 œ œ 3 œ. œ. œ. œ. œ3. œ. œ. œ. œ ‰ Œ fv

Œ

¿ ¿ ¿

¿

Selv

for sto at al - le ting er f Jeg(Talestemme) ¿ ‰¿ ¿. ¿ J ¿ ¿ ¿ ‰¿ Jeg for sto at al - le ting er f ¿ (Talestemme) ‰¿ ¿ ‰¿

œ‰

Œ

Œ

¿(Talestemme) ‰¿ ¿. ¿ ‰¿

(Langsom gliss.)

˙- .

Œ

˙

Ó

(Langsom gliss.)

Œ

Al - dri blind

Œ

Blind

(Langsom gliss.)

j œ

Hør - sel

Blind

Œ

(Langsom gliss.)

÷

Œ

œ Œ N œj # ˙ -

jb˙. œ

Œ

f

Mmm

Œ # œj

Œ

Hørsel -

Œ

¿ ¿

w

Mmm

& Œ

&

bœ œ ‰

œ œ bœ œ bœ

Œ

¿ ¿

Blind

Œ

(Sim.)

B b Cl.

Hørsel -

Ó

ment.

Œ

¿ ¿

œ‰Œ

Ó Ó

Jeg

for sto

at

Jeg

for sto

at


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

94 S

A

T

B

8

&¿ ‰¿ ¿ ‰¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ Ó vir - ke - lig

og

u - li - ke

fra

hver - an - dre.

vir - ke - lig

og

u - li - ke

fra

hver - an - dre.

fra

hver - an - dre.

&¿ ‰¿ ¿ ‰¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ Ó V ¿. al

-

le ting er

¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ Ó u - li - ke fra hver - an - dre. ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ Ó

al

-

le ting er

u - li - ke

? ¿.

¿ J ¿ ¿ ¿ J ¿ ¿

Fl.

&

Ó

Ob.

&

Ó

B b Cl.

&

Ó

Hn.

&

Ó

Bsn.

S

& ¿ Œ ‰¿ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ‰ Œ ‰ ¿ ¿ (Talestemme)

Jeg for-sto (Talestemme)

A

V ¿ Œ Œ

for-sto

(Talestemme)

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

med øy

-

ne - ne,

& ¿ Œ ‰¿ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ‰ Œ ‰ ¿ ¿ Jeg

T

œ œ œ œ #œ nœ œ

œ

bœ nœ œ œ

œ

œ ‰ œ bœ bœ p œ #œ nœ œ ‰ p œ ‰ œ bœ bœ p œ bœ œ ‰ œ p

F

F œ #œ #œ œ F

bœ nœ œ œ F œ œ #œ œ Ó F

?

100

œ #œ #œ œ

¿

med øy

¿ ‰ ¬

Jeg (Talestemme)

sto

det

Jeg

sto

det

? ¿ Œ Œ

¿

¿ ‰ ¬

œ œ . & ‰bœ œ ‰ ‰ P F bœ œ & ‰ œ. bœ ‰ ‰ P F & ‰ œ. bœ ‰ ‰ bœ œ P F & ‰bœ. œ ‰ P ? ‰ œ. ‰ œ P

øy

‰ œ œ F ‰ œ œ F

-

-

Π
al - dri

Œ Ó

¿ ¿ ¿ ‰ Œ Ó ne - ne,

¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰Œ

øy ne - ne, >œ b œ al - dri bœ ‰bœ œ ‰ " Œ Œ bœ sub. f ƒ p > bœ bœ œ " -. œ‰œ ‰ b œ Œ ‰

sub. ƒ> f p œ œ " b œ- . -œ b œ œ ‰ Œ œ‰ J ƒ sub. f >œ b œ " p b œ bœ ‰ œ ‰ Œ

f

œ bœ œ œ œ bœ œ P œ #œ #œ nœ #œ œ P

œ bœ nœ œ œ œ œ P œ œ œ œ œ J J P

¿ ‰

ne - ne,

f ƒ œ œ‰ œ ‰

P

¿

¿ ¿ ‰ Ó Ó

œ b -œ . J

b -œ .

œ b -œ

Œ

Œ ¿ -œ .

al

-œ œ -œ J œ -œ . J

-œ J

-

dri

œ b -œ . J

b -œ . b -˙

#œ nœ œ œ bœ bœ œ œ

Œ Œ

Œ

¿

al

‰¿

¿ ‰Œ

œ bœ œ

Ó

¿

Ó

al - dri

al - dri

p

al - dri

j ¿ Œ

Œ ‰ ¿

‰ #œ nœ œ #œ nœ bœ

-

¿ Œ J

al - dri

-œ œ -œ J ‰ œ p -.

-œ J

‰ ¿ ¿j Ó

al - dri

‰ ‰ ‰

Œ ‰ ¿ ¿j Œ al - dri

¿ ‰Œ

al - dri

œ b -œ . J

-œ .

-œ . b -œ œ -œ J œ- .

¿ ¿ ‰Ó

‰ ‰ œ . œj œ œ p- œ- œ -œ œ -œ . J Œ ‰ p Œ

œ œ bœ œ œ bœ œ œ ! œ #œ #œ œ œ œ œ bœ ! œ œ œ œ œ bœ bœ œ ! œ bœ Nœ œ œ bœ bœ nœ !

dri

Π
Ó

-œ .

¿ Œ

œ œ œ bœ œ œ bœ œ ‰ !

j œ- œ œj œ œ- . -œ .

al - dri

Ó

-œ ˙ J

œ b -œ . J w w-

-œ w J

Œ ¿ al -

Ó Ó


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

107 S

A

T

B

j & ‰ ¿ ¿ Ó & Ó

al - dri

bœ œ œ bœ œ al - dri ved tenk - ning p bœ œ œ bœ œ

V Ó

al - dri ved

?¿ ‰Œ

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

tenk - ning

Ó

A

Ó

&

Œ

&

Œ

& œ ‰Œ

Ó

?œ ‰Œ

Ó

& œ ‰Œ

V bœ

œ

Œ

‰ œ

Fl.

Ob.

B b Cl.

& œ ‰

tenk

œ ‰ œ œ œ

? Ó

tenk

Hn.

&

Bsn.

? Ó

-

œ

ning

tenk - ning

‰ œ

-

‰ œ œ œ

p bœ

tenk

-

ning

‰ bœ

-

Œ

Œ

p

p

- œ bœ -œ œ

tenk

j œ bœ

œ

‰ bœ œ œ -œ œ Œ tenk

Ó

-

Ó

-

ning

ning

œ ‰ œ

b -œ b œ

ning

œ Œ

-œ ‰ Ó

Ó

Œ

tenk - ning

-

ning

tenk

-

œ

Ó

bœ ‰ ‰ b -œ ‰ -œ Œ

Ó

tenk

-œ ‰

‰ œ

tenk

-

ning

‰ œ

ning

-

b -œ b œ b -œ œ -œ œ

tenk

œ œ J

-œ œ œ ‰ ning

Œ

Œ

b -œ b œ

-

j œ œ

tenk - ning

-

œ œ ‰ J

ning

œ

tenk - ning

œ Œ

Ó

Œ

Ó

œ

œ ‰U Ó U ‰ œ Ó

tenk - ning

j œ œ

œ

œ ‰U Ó

tenk - ning

tenk

ning

tenk - ning

œ œ J

tenk

ning

œ ‰Œ

œ

b -œ ‰

Ó

Œ

-

ning

‰ bœ

j œ œ

b -œ b œ Œ

tenk

-

œ ‰Œ

ning

ning

b -œ ‰

tenk - ning

œ ‰ œ

ning

tenk

Ó

tenk

ning

œ

-

‰ bœ œ œ

j œ œ

-

œ

‰ œ

-œ ‰

-

tenk

œ ‰ œ

ning

tenk

ning

œ

-

œ

tenk

-œ œ

tenk - ning

‰ bœ œ œ

‰ bœ œ œ

j œ œ

ning

# -œ ‰

œ

-

-

œ

n -œ œ Œ p

tenk

tenk

Œ

‰ bœ

-

‰ bœ œ œ

tenk - ning

œ

Œ

tenk

tenk

œ

tenk - ning

‰ bœ

ning

tenk - ning

œ ‰ œ -œ ‰

-

‰ bœ

ning

Œ

Œ

!

tenk - ning

œ ‰ bœ

-

œ

tenk - ning

œ

œ œ J œ

ning

tenk

-

ning

œ

‰ -œ œ ‰ p ‰ œ Œ Œ

‰ bœ

tenk - ning

œ ‰ bœ

tenk

œ œ J œ

ning

‰ bœ œ œ

œ

-

j œ bœ

tenk

Ó

b -œ ‰

b -œ b œ Ó & & Ó

‰ bœ tenk

tenk

Œ

tenk - ning

tenk - ning

B

! -œ œ

œ

tenk - ning

T

Œ

‰œ ˙

p Œ #œ ‰ p

Ó

& Ó & bœ

Œ

tenk - ning

112 S

œ

tenk - ning

dri

Fl.

p bœ

Ó

p

9

œ

tenk - ning

œ‰ ‰ b -œ ‰ n -œ Œ

œ œ

ning

U œ ‰Ó

tenk - ning

Ó Ó

- œ bœ Œ Œ

Œ

-œ œ œ

U Ó U Ó U Ó U Ó U ˙


117 S

A

T

B

&

q

»¡º¢

&

?

»¡º¢

A tempo

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

q

Œ

Œ

Klapp

Œ

Klapp

Œ

Klapp

Œ

Klapp

Notene plasseres under armen m.a.o. partiet som kommer må læres utenat!

V

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

10 sim.

A tempo

— ——

— — — — ‰

— —‰

Œ

Œ

— —‰

Œ

Ó

— —‰

Œ

Ó

Tramp

Tramp

Tramp

Œ —

Ó

121

Tramp

— — Œ

Ó

— — — —‰ — — —Œ

A

& Ó

— — Œ

Ó

— — — —‰ Œ

T

V —

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

>œ > >œ > # >œ n >œ ‰ # œ. œ n œ. œ. # œ. œ n œ. œ. # œ # œ. # œ n œ Œ # œ. œ. b œ. ‰ œ. > . . > >œ b œ. >œ . . >œ œ. >œ . . b >œ . > ‰ œ œ œ œ b œ # œ. n œ. b œ b œ. œ. b œ. ‰ œ œ. Œ

sim.

——

sim.

— —

>œ . > . > > . > >. > > > ‰ # œ œ n œ # œ. n œ. # œ œ n œ # œ. n œ. œ œ. œ. # œ. Œ œ œ. œ. ‰ # œ œ n œ # œ. n œ. # œ

& Ó

? Œ

Œ

> > > > > > > > ‰ b œ œ. œ b œ. œ. œ n œ. œ b œ. œ. # >œ # œ. œ. b œ. Œ œ œ. œ. b œ. ‰ b œ œ. œ b œ. n œ. œ

S

B

—‰

> > > > > > > > > >œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ b œ. b œ. œ. >œ œ. œ. œ. ‰ œ b œ. b œ œ. b œ. n œ œ. b œ n œ. b œ. >œ œ. œ. œ. b œ b œ. b œ. œ. ‰ œ œ. b œ n œ. b œ. n œ Œ Œ

f >œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ. b œ. # >œ # œ. . . b œ bœ Œ &Ó f . . . . >œ . > b œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. " b œ œ œ œ œ œ. œ. n œ œ. œ. # œ. Œ &Œ > f œ. œ. œ. œ. # >œ # œ. œ. b œ. # œ # œ # œ n œ Œ & œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ > > . . . f > ˙. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ b œ. œ. b œ. b >œ œ. # œ. n œ. ? Œ f

— —

sim.

— — ‰

Ó

— — — — —— ‰ Œ

— — ‰

Ó

— — — — —— ‰ Œ

b œ. b œ. b >œ n œ. b œ. n >œ œ. # œ. b >œ n œ. b œ. >œ n œ. b œ. œ. " & > œ. œ. >œ b œ. œ. b œ n œ. œ. >œ b œ. œ. >œ œ. œ. œ. " & . . >œ . . # >œ œ. . n >œ # œ. n œ. >œ # œ. n œ. . bœ œ " & œ œ #œ nœ . . >œ . . >œ . . & #œ bœ nœ nœ #œ bœ b œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. ?

>œ n œ. . >œ œ. . nœ œ œ. " >œ œ. . >œ œ. . . œ œ œ "

Œ

>œ n œ. . >œ nœ >œ œ. . >œ nœ

Ó

‰ — — —‰ Œ Œ

Œ

Œ

‰ — — ‰ —

Œ

— — Ó

œ. œ. œ. œ.

#

Ó

Œ

#

Ó

Œ

œ. œ. œ. œ.

#

Ó

. . . . Œ bœ œ œ œ

#

Ó

Œ

œ. œ. œ. œ.

#

Ó

Œ

œ. œ. œ. œ.


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

11

125

— — — — Ó

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

— —‰ Œ

Œ

‰ —Ó

— —— —Œ

S

& Œ

A

& —

T

V Ó

? Ó

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

Ó

b >œ b œ. b œ. . n œ. >œ œ. b >œ œ. b œ. n >œ œ. b >œ n œ. b œ. œ "

— —‰

Ó

F

b >œ b œ. . . œ. >œ œ. >œ œ. . >œ œ. >œ œ. . œ bœ nœ œ " ?

A

&

— —

Œ

T

V

Œ

?

— — ‰

Ó

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

Bsn.

œ " # œ >œ " œ # >˙

Í >˙ .

ƒ > œ # > œ œ " # œ œ " # œ " >˙

Í # >˙

ƒ œ " # œ >œ " œ # >œ " œ # >œ " œ # >˙ & Í ƒ > œ > > > > œ # œ #œ œ " #œ œ " œ œ " œ #œ " " # >˙ & ƒ Í >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ # œ >œ # œ >˙ " " " " ? " " p

— — ‰

Œ

— — ‰

Ó

Œ

— — ‰

Ó

ƒ

. > b œ. ‰ b œ œ. n œ b œ. n œ. # œ . . > œ. ‰ # œ œ n œ # œ. n œ. # œ

f # >œ # œ. . . n œ. œ. >œ n œ. . # œ œ bœ ‰ nœ

Œ

f> b œ b œ. . . ‰ œ. œ. >œ œ. . œ œ bœ nœ f

Œ —— ‰

&

>w

Œ

Œ

S

B

Ó

f > # œ b œ œ # œ œ n œ. œ. œ œ œ œ f F > œ œ œ œ. n œ. œ #œ #œ œ #œ œ

# >œ . . . . n >œ . >œ . . >œ . >œ . . & #œ œ bœ nœ #œ nœ nœ #œ nœ œ "

Ó

— — ‰

F

>œ . œ œ. œ. # œ. # >œ œ. n >œ œ. n œ. # >œ œ. n >œ # œ. n œ. "

128

Œ

œ œ b >œ b œ. b œ. n œ. ‰ œ. œ. b >œ n œ. b œ. # œ bœ œ #œ #œ œ œ

>œ . . . . b >œ . >œ . . >œ . >œ . . œ œ bœ bœ nœ bœ nœ nœ bœ œ " & &

Ó

Œ

— —— Ó

Ó

— — ‰

Œ

Ó

Ó

Ó

Œ

— ‰

— —

42 2 4

Ó — Œ — — ‰

œ b >œ . . n >œ b œ. b >œ . . œ> . . > " œ bœ # œ. n œ b œ n œ b œ œ. " b œ b œ. œ. b œ. ‰ n œ> œ. œ. œ. n œ> œ. . ‰ œ" f F P p œ >œ . . b >œ . >œ . . >œ . . > > " b œ œ n œ œ. b œ œ œ œ œ. " œ œ. œ. œ. ‰ # œ œ. # œ ‰ b œ b œ " . # œ. > . n œ. f P p F œ >œ . . # >œ œ. . n >œ . . >œ . . . œ " #œ nœ b œ # œ n œ # œ n œ œ " b œ. œ. œ ‰ n œ œ # œ œ ‰ # œ œ " . > . . . > . # œ. > f F P p œ >œ . . >œ . . >œ . . >œ . . " œ œ # œ b œ n œ n œ œ œ œ. " # œ œ. # œ # œ ‰ # œ œ # œ ‰ ‹ œ " . . > . . # œ. > œ. n œ. > F P p œ f>œ . >œ . >œ . >œ . > " œ œ. b œ œ. œ œ. œ œ. œ. " b œ œ. b œ. b œ. ‰ b >œ œ. œ. b œ. ‰ n >œ œ. œ. " f P F p

42 2 4 42 42 42 42 42


»¡¡™

qf

132 S

2 &4

A

& 42

T

2 V4

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

c — — f c — — f c — — f c — —

? 42

Œ

& 42 Œ # œ # œ. ‰ c Ó !

Œ

A

F j & Œ bœ œ œ. œ œ œ

T

B

ved

V

Œ

tenk-ning

Ob.

B b Cl.

vil-le væ - re å

F Œ ‰bœ œ.

tenk-ning

For-stå

fin - ne

vil-le væ - re å

j bœ œ œ ved

tenk-ning

ved

tenk-ning

Ó

fin - ne

œ‰

& . ˙

˙ œ œ #œ F ˙.

w

Hn.

&

Bsn.

? Ó

Ó

‰ #œ œ

Ó

Ó

Œ ‰œ œ F

Ó

‰œ F œ‰ ‰b œ F

all - ting

li - k - t

œ. œ œ Ó

f

li - k - t

F

w

˙.

w

˙.

œ‰

œ . ‰ >˙ f

œ œ

fin - ne

all - ting

li - k - t

fin - ne

all - ting

li - k - t

Ó

w

b˙ F

˙

F

‰ Ó P ˙ œ. ‰ P F > œ. ‰ ˙ P f

w >f

li - k- t

j œ. œ œ. œ œ Ó

all - ting

w f>

œ. œ œ Ó

all - ting

fin - ne

f

#œ ˙ œ ‰ œ #œ nœ ‰#œ F ˙ Ó F

œ. œ J

fin - ne

œ.

F

w

f œ œ

Ó

œ œ ‰ œ #œ nœ ‰ œ

˙

w U

f bœ. œ œ. œ œ Ó œ œ J

>w

œ‰

w F

œ. œ œ Ó

q

U bw p U bw p U

œ #œ ƒ #œ œ œ œ

»ª•

A tempo

U #

fœ œ b œ . œJ œ . œ œ Ó

& & b˙.

all - ting

Œ œœ œ bœ. œ œ œ bœ œ J

Ó

Fbœ œ. j Œ ‰ bœ œ œ

?

œ #œ ‰

Œ œœ œ bœ. œ œ œ bœ œ J

Ó

For-stå

Fl.

œ # œ œ3 œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ

Œ

F Œ & b œ œ œ . œj œ œ

Å for-stå

ƒ # >œ

Nå kan notene tas fram igjen!

U #

ƒ >œ # œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ # œ œ #œ œ #œ Œ Ó œ #œ ƒ j > 3 Œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ. ƒ

& 42 Œ # œ # œ ‰ c Ó ! . ? 2 Œ œ b œ. ‰ c Ó 4 !

ved

j œ

>œ # œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ # œ œ #œ

j #œ

& 42 Œ # œ œ ‰ c Ó ! .

Å for-stå

U #

Klapp/tramp/plystre ad lib (vill applaus!)

. & 42 Œ œ œ ‰ c Ó !

q

U #

Klapp/tramp/plystre ad lib (vill applaus!)

j #œ

A tempo

U #

Klapp/tramp/plystre ad lib (vill applaus!)

139 S

12

Klapp/tramp/plystre ad lib (vill applaus!)

»ª•

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

œ œ

œ. œ J

fin - ne

all - ting

œ œ

j œ. œ

bœ. œ œ œ œ œ œ b œ . œ œ .. œ œ Ó œ œ J

li - k- t Div

fin - ne

all - ting

bœ. œ œ. œ œ Ó œ œ J

fin - ne

>w

fin - ne

f

Ó

# >w

all - ting

all - ting

b˙ F

f w b˙ œ. ‰ PF

li - k - t

œ.

˙ ‰ PF

li - k - t

w > f œ. œ. >w f

‰ ˙ PF ‰ ˙ Pf


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

147 S

& œ. œ œ Ó li

A

&

-

k-t

œ. œ œ li

-

k-t

B

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

A

T

B

li

-

k-t

œ œ

all - ting

li

-

k-t

fin - ne

bœ. œ œ. œ œ Ó J

fin - ne

all - ting

œ œ

>w

&

all - ting

f

& œ. ‰ b˙ PF > & #w f > & w ? œ. ‰ b˙ PF

li

li

˙

œ.

-

-

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

#œ œ

fin - ne

fin - ne

k-t

˙ ..

fin - ne

Ó P ˙

F

œ. ‰ ˙ Pf ˙ œ. ‰ F

fin - ne

Ó

# >w ‰ P

f

Ó

w > # >w

li

>œ .

all - ting

li

f œ.

F

> w f

˙ F

&

Œ Œ

V

Œ

?

Œ

&

-

Ó

li

-

k-t

all - ting

li

-

k-t

œ œ

-

k- t

k- t

fin - ne

# >w

˙

œ. œ J

fin - ne

all - ting

likt

f

œ. ‰ ˙ PF >w f Ó

F

^ œ Œ Ó

likt

f # >w

‰ ˙ PF

œ^ Œ Ó

all - ting

œ. œ J

œ œ

F

P

&

»¡¡™

j Ó œ. œ #œ. œ œ

all - ting

˙ œ. ‰ Pf ˙ ..

f

»¡¡™

Ó

œ. œ œ Ó

all - ting

A tempo

q

œ. œ #œ. œ œ Ó J

œ. œ œ Ó

bœ. œ œ œ J

k-t

#œ œ

bœ. œ œ œ J

˙

œ

Ó

#œ Œ Ó

Ó

w œ

Œ Ó

P ! ‰œ œ œ œ œ œ ˙

F ˙

er det i hvert fall

er det i hvert fall

én

én

P !œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ Så

er det i hvert fall

én

ƒ ƒ

j œ. œ ˙

-

all - ting

li

-

œœœ

all - ting

li

-

U œ œ œŒ k-t

all - ting

li

-

œœœ

all - ting

j œ. œ ˙ j œ. œ ˙

w Ó

k-t

k-t

U Œ U Œ U Œ

ƒ˙

#˙. ˙.

U Œ

ƒ

ƒ

˙

U Œ ƒ

˙.

˙

ƒ ˙

fsom ˙

ƒer ˙

f

F ˙

fsom ˙

ting

U Œ

˙.

fsom ˙

ting

k-t

˙

F ˙

ting

li

Ó.

œ Œ Ó

F ˙

Ó

ƒ

U œ œ œŒ

j œ. œ ˙

Œ Ó

P ! ‰œ œ œ œ œ œ ˙ P ! ‰œ œ œ œ œ œ ˙

Ó

ƒ

U Œ

ƒer ˙ ƒer ˙

>œ >œ >œ .œq œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. " œ. œ. œ. œ. " œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. " œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

A tempo

Fl.

Tutti

j œ. œ #œ. œ œ Ó

?

155 S

all - ting

V œ œ

fin - ne

Fl.

fin - ne

bœ. œ œ. œ œ Ó J

Unis.

T

œ. œ #œ. œ œ œ. œ #œ. œ œ Ó J

Solo à 1

œ œ

Ó

13

!

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ! &œœœœ . . . . ! . . . . &œœœœ ! . . . . ?œœœœ !

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f ! >œ œ. œ. " œ. f ! œ œ. œ. > " œ. f ! .œ œ. >œ œ. " f ! .œ œ. œ ". f >œ !

œ. œ. œ. œ.

f ! >œ œ. œ. " œ. œ. f ! œ œ. œ. > " œ. œ. f ! .œ œ. >œ œ. œ. " f ! .œ œ. œ œ. ". f >œ !

er det i hvert fall

én

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ting

f ! >œ œ. œ. " œ. œ. f ! œ œ. œ. > " œ. œ. f ! .œ œ. >œ œ. œ. " f ! .œ œ. œ œ. ". f >œ !

som

er

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.


160 S

A

T

B

& Ó & Ó V Ó ? Ó

f f f f

14

œ œ

w

˙.

œ œ

w

˙.

Œ

œ œ

w

˙.

Œ

œ œ

w

˙.

Œ

Œ

å - pen - bart

å - pen - bart

å - pen - bart

å - pen - bart

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

œ œ œ œ f

œ œ œ & œ f #œ œ œ œ & f œ œ œ œ & f w ? f

167 S

& ˙.

œ œ

Ó

Ó

œ œ Ó

Ó

#œ œ Ó

Ó

œ œ Ó

Ó

Ó

Ó

˙

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

Ó

& V ˙. ?

Ó

Œ

Ó

œ œ

Al - le

p ‰ œ

men

Œ

œ œ

Al - le

" œ. œ. f ! >œ Œ " œ. œ. f ! Œ œ "œ œ > . . f ! > . . Œ œ "œ œ f ! œ œ. Œ ". f >œ ! Œ

Œ

mål

A

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

œ > œ. œ. œ. " œ œ F >œ œ œ œ. œ. œ. " F œ œ #œ œ. œ. œ. " > F œ. œ. œ. " >œ œ œ F œ. œ. œ. > " œ œ œ F

p

Ó

œ œ œ œ

ar - bei - de

Ó

œ œ œ œ

hver

for

seg

. . . & œ. œ œ œ p . . . ? œœœ œ. p

-

de

ar-bei - de

Ó

ar - bei de ar-bei œ œ œ œ " >œ œ œ œ " >œ œ

‰ œ

men

for

œ

hver

Ó Ó

‰ œ œ

seg

men hver

‰ œ œ for

seg

Œ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰œœœœœœœœœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœ œ œœœ œœœ

Œ œ.

de

œ "œ œ œ œ > F

‰œ œ

for seg

w

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ

-

F œ " >œ œ œ œ F

œ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ar - bei

œ "œ œ œ œ > F > œ " œ #œ œ œ

w

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ

fel - les

F

œ œ

fel-les

de

œ " >œ œ œ œ

fel-les

p

det

- de

hver

men

-

œ "œ œ œ œ

‰ œ

p

fel - les

œ œ œ

mot

F F œ œ œ œ " >œ œ œ œ " œ œ > F F > œ œ œ #œ " œ #œ œ œ " œ œ > F F œ œ > > # œ # œ œ "œ œ œ "œ œ F F œ œ œ œ "œ œ œ œ " œ œ > > F F

‰ œ œ

ar - bei

œ

ar - bei - de

mål

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. & p .œ & œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. p #œ & . œœœœœœœœœ‰ ‰œœœœœœ . . . . . . p. . . . . . . . .

w

det

œ "œ œ œ œ

œ œœ Œ ‰ "œ œ œ "

‰ œ œ

‰ œ œ

ar - bei

œ œ œ

mot

Œ ‰ "œ œ œ œ " œ œ

men hver

œ

œ

w

œ

mål

mål

‰ œ œ

‰œ œ

men hver

for seg

‰ œ

men


S

& ‰œ œ & œ

hver

T

B

men hver

‰œ œ

‰ œ

for seg

men

œ

hver

œ

w

œ

&

Œ

Ob.

&

Œ

B b Cl.

&

Œ

Hn.

&

Œ

?

Œ

Fl.

Bsn.

Ó

for seg

V w ?

15

‰œ œ

‰ œ œ

for seg

A

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

172

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

>œ . . ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. " œ œ p f ! >œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. " b œ. œ. p f ! >œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ " œ. œ. p . . ... ... . . . .f ! . . . . . . . . . . . .> . . ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ " bœ œ p f ! .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. ‰ " ! œ f p >

˘ > œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. b œ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f F ˘œ . >œ bœ œ. œ. F ˘ b œ b œ. ‰ œ. œ. f œ. œ. b ˘œ . ‰ Nœ f œ. œ. b ˘œ . >œ œ f F

b >œ

P b >œ

˙

˙ b˙

˙

> ˙ b˙

w

P Í . . . . ‰ œ œ >œ ‰ œ œ b w F P ‰ œ. œ. >œ ‰ œ. œ. b w ˙

F

b >œ

P

P

˙ b˙

Ó

˙

Ó

˙

Ó

˙

Ó

178 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

? &

œ bœ bœ 3 œ #œ œ & p j œ

& Œ

Hn.

& Œ

Bsn.

? Œ

œ nœ Nœ œ

‰œœ . . ! . . ‰œœ

œ. œ. œ. œ.

! . . . . ‰œœœœ !

P

œ œ œ#˙

œ ‰

œ bœ œ

p

œ bœ Nœ

5

P

œ œ Nœ œ

˙

#œ " ‰

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ œ # œ p œ œ .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Ó œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

Œ Ó


S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

182

16

? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. &‰ ! & ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. !

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ "œ

F

P

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙. 3 6 œ #œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ ‰ œœœ œœœ œ œ #œ ˙ #œ œ . . . . . . P œ œ œ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . & ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ &œœ

. . . . . . . . ?‰œœœ œœœ œ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

186 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? &

œ >˙ b œ bœ œ œ 3

œ

œ

" œ

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. & œ œ œ œœœ œœœ œœœ . . . ... ... ...

. . . . . . ... . ... . & œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ . . . . . . . . . . . . ? œ œ œ œ œœœ œœœ œœ

w

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ! œ œ 3 œ œ b œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.


17

190 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

? &

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. & œ. œ bœ ˙. w p ˙ œ #œ #œ œ. Ó & œœœ œœœ œœœ œ œœœ œ ... ... ... . ... . P .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . ‰ œ œœœœ &

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ #œ #œ nœ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ bœ œ œ #œ ˙

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

p . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ œ œœœœœœœœœœ œ œ œ œ œœ œ

. . . . . . . . . . . . ?œ œœ œ œœœ œœœ œœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

195 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? &

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f &Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p ... . ... . ... . ... . & œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

. . . . . . . . . . . . . . . ?œ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ

. . " œœ f ! >œ " b œ. œ. !

>œ œ. " œ. œ. f ! .œ >œ b œ. œ. " f ! .œ b œ. œ. " f >œ !

œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

F . . . œ. œ. œ œ b œ F . . . œ. œ. œ œ b œ F œ. œ. œ. œ. # œ. F œ. œ. œ. œ. b œ. F

œ bœ

œ œ bœ œ œ œ œ

œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ . ... p œ. œ. œ. # œ œ n œ œ # œ œ n œ œ œ œ . . .. . . . ... p .œ n œ. œ. œ. œ. b œ œ . . œ. œ. b œ. œ. œ. œ. p œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. p

œ #œ œ " bœ bœ œ ˙ Ó Ó Ó Ó

p

Œ

f

" b œ.

! >œ Œ " œ. f ! > . Œ œ " bœ f ! b œ. Œ " f >œ !


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

18

199 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? & ˙

. . . & bœ œ œ & œ. œ. œ. & ?

b œ. œ. œ. b œ. œ. œ.

>œ " b œ. œ. œ. œ. œ. " b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f ! f P bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ. Œ Ó f 3 >œ > " œ. œ œ œ œ œ " œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ . . . . . . . . . . . . f ! f P œ. Œ >œ " œ. œ. œ. œ. œ. >œ " b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. P f f ! .œ . . . . œ. œ œ œ œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ " " f >œ ! f >œ P

œ. œ. œ. œ. b œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

‰ œ œ b œ œ œ œ œ .. œ œ ..

œ œ .. œ b œ

œ ..

œ œ.

œœœ

3

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. b œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. b œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ

œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

203 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? > . . . ‰ œ " œ. œ. & bœ œ œ f P œ > œ " & œ œ. œ. P f bœ #œ œ & œ. œ. œ. Œ F . . . b œ œ œ ‰ >œ " œ. œ. & f P. . b œ. œ. œ. " bœ œ ? ‰ œ f> P

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

. " œ f ! >œ " b œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ f œ .. # œ œ . œ œ œ œ bœ #˙. ˙ œ ‰ > ! œ .. œ œ œ " . œ f ! œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ >œ " b œ. f ! œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. Œ " f >œ !


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

19

207 S & A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? &

˘ > œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. b œ .

. . . . . . & bœ œ œ œ œ œ & œ. œ. œ. œ. œ. œ. & ?

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ b˙.

f F ˘œ . >œ . œ œ. œ. b œ f F ˘ b œ b œ. ‰ ‰ œ. œ. b >œ œ. œ. F f œ. œ. ˘œ . ‰ ‰ œ. œ. b >œ œ F f œ. œ. b ˘œ . >œ . œ œ f

P

ƒ > > œ bœ œ J ƒ œ >œ b >œ J ƒ b ˘œ ˘œ Œ ƒ

‰ œ. œ. ˙ P ‰ œ. œ. ˙ P

P

F

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

>œ J

œ b >œ J

>œ J

œ >œ b >œ œ >œ J J J

>œ >œ

>œ J ˘œ

>œ J

P Œ ¿ Œ ¿

212 S & A

ƒ > > ‰ œ bœ

b˙. P

b˙.

b >œ

P Œ ¿ Œ ¿

&

Når

når

Når

når

>œ œ >œ J J

œ b >œ J

>œ œ >œ J J

œ >œ b >œ œ >œ J J J

b ˘œ

˘œ

˘œ

‰ ˘œ

œ

œ œ3 œ œ

œ bœ

œ œ3 œ œ

P

P bœ œ P

œ bœ P Ó

œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ Ó

F Œ ¿ ‰¿ ¿ ¿ Ó J ¿ når når vi al - le F Œ ¿ ‰ ¿ ¿J ¿ Ó ¿ når

når vi

al - le

V ? bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ‰ & ƒ & œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ ‰ ƒ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ & ƒ œ bœ b œ bœ œ œ œ œ bœ ? œ bœ œ œ & œ ƒ ? Ó ‰ bœ œ ƒ

Œ Œ

Œ ˙. p

Œ

Œ

œ œ œ

w

œ bœ bœ

w

#˙. p

œ-

w

F œ-

w

œ Œ Ó œ

Œ Ó

&

Œ

œ-

Œ

œ# œ #œ Œ Œ Œ Œ p P F œœ# œÓ Œ Œ Œ P F -œ # œŒ Œ p P œŒ Ó p

Ó Ó Ó Ó Ó

>œ œ # 3œ #œ œ " ‰ v f >œ œ 3œ bœ œ " ‰ f v b >œ œ 3 Nœ œ " ‰ f œ 3 v aœ bœ Œ aœ bœ f > N >œ œ 3 Nœ œ Œ f


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

20

218 S

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

Ó

&

Ó

A

T

B

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

fel - les a - nar-kis - tisk

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

F ‰ ¿ ¿J ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

fel - les a - nar-kis - tisk

¿ $ mål,

Ó

¿ $

Ó

¿

mål,

& & V

¿ knu

¿

knu

¿

knu

? ¿

når vi

(Langsom gliss)

-

-

(Langsom gliss)

-

-

-

(Langsom gliss)

-

-

-

(Langsom gliss)

-

-

& & Ó & Ó & Œ # ˙. f > ? w

-

-

‰ >œ

Œ

> ‰ œ. f

f

¿ ¿ -

se

¿ ¿ -

se

¿ ¿ -

se

¿ ¿ > b ˙- se f ˙ ˙ ˙ ˙

al - le ar - bei-der mot et

Œ Ó

Ó

Œ Ó

Ó

Œ Ó

fel - les a - nar-kis - tisk

mål,

¿ ¿

Ó

$

F ? Ó ‰ ¿ ¿ ¿ $ J ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ- nårœ- vi al - le ar - bei-der mot et fel-les a - nar-kis - tisk mål, 3 œ > #œ #œ Œ & œ F œœ# œ> œ # œ3 œ Œ Œ Œ #œ & #œ P p F œ 3 #œ nœ > Œ Œ #œ Ó & #œ œ #œ P F # œn œŒ Ó Œ Œ Œ #˙. & "‰ w #œ P p! v œ ˙. w ? Œ Ó Ó Œ Œ œ "‰ p v !

knu

Fl.

Œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

mot et

mot et

V Ó

224 S

Œ

bi- drar

¿ ¿

bi- drar

¿ ¿

bi- drar

¿ ¿

Ó

bi- drar

¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿

hver en - kelt

med sin

¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿

hver en - kelt

med sin

¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿

hver en - kelt

med sin

¿ ¿ ¿ Œ ¿ ¿

hver en - kelt

med sin

¿ ¿ Œ

inn-sats

¿ ¿ Œ

inn-sats

¿ ¿ Œ

inn-sats

¿ ¿ Œ

inn-sats

Œ

Œ ‰ ¿¿ 3

til å

Œ ‰ ¿¿ 3

til å

Œ ‰ ¿¿ 3

til å

Œ ‰ ¿¿ 3

til å

œœ˙ f >œ >

p F P Œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ bœ œ Œ bœ œ œ œ ‰ œ œ œ p

F P œ œ Œ œ bœ bœ œ ‰ œ œ œ

til å

knu - se

de so-si - a - le

funk - sjo - ner,

som hans

inn - sats

er ret-tet

til å

knu - se

de so-si - a - le

funk - sjo - ner,

som hans

inn - sats

er ret-tet

Œ œœ œ œ ‰œ œœ œ œ Œ ‰ œ

Œ Ó

œ

œ œ bœ bœ w F ! œ #œ œ Œ w F ! ‰

bw

bw

bw

bw

bw

w

w !

w

bw

w

F œ œ ‰ bœ bœ œ ! F

w w

w

w

œ œ œŒ F œ #œ #œ Œ

w ! w

w

w

œ- œ F œ- œ F œ- œ F N œ- œ

‰ œ. P ‰ œ. P ‰ œ. P ‰ œ.

P Fœ œ -œ . ‰ P F


231 S & œ Œ

Ó

& œ Œ

Ó

mot,

A

43 Ó

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

V

& œ ‰œ p & œ ‰œ p & œ ‰œ p œ& œ ‰ p œ ‰ œ?

œ œ ‰ œ œj ! œ œ ‰ œ œj ! œ œ ‰ œ œj ! œ œ ‰œ œ J ! œ œ œ œ ‰ J ! p

˙

˙.

for

seg,

& ˙

˙.

V ˙

˙

˙.

˙

b˙.

hver

A

T

B

P 43 ˙ .

?

239 b˙ S &

? ˙

P

3 P 4 Œ ˙

mot,

T

P œ

3 4

21

œ Œ

ska - pe

œ å

til

og

˙

Œ

c ‰ œ ˙.

˙

Œ

˙

‰œ

å ska

c œ œ ˙. c

œ ‰ Œ 43

c

œ œ ‰ Œ 43 œ œ œ œ ‰ Pœ œ œ

c

Π43

c

kan

‰œ

˙ in

˙

-

˙

-

b˙ ‰bœ

kan

‰bœ

in

˙

gen,

in

gen,

in

b˙ -

-

-

gen,

gen,

kan

in

-

gen,

in

-

gen,

kan

in

-

gen,

in

-

gen,

œ œ œ ‰

in

3 4 œ

in

43

Hn.

&

Bsn.

?

-

pe for

œ œ

for

˙ -

-

gen,

˙

gen,

in

-

gen,

in

-

gen,

œ bœ œ bœ 3 œ œ œ œ bœ bœ 4 œ 43 43

œ

œ œ œ

œ

œ

frem

œ œœœ

al - le ar-bei-der

œ œ œ‰œ œ œ œ œ œ œ

frem - tid

si-den

al - le ar-bei - der

œ œ œ œ œ ˙

frem - ti - den

si-den

‰ . œ

˙

3 Nœ N˙ 4 bœ

& &

-

43 b œ N œ N ˙

Ob.

œ œ œœœ

œ bœ

43 œ

43

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

œ œ

w

&

œ

˙.

sam-funn for

˙.

Fl.

B b Cl.

fritt

w

c œ

œ ‰ Œ 43

et

til å

og

Œ bœ œ œ bœ œ œ Œ

œ ‰ œ bœ

ska - pe

c

‰œ

œ

c Œ

œ ‰ Œ 43

œ‰

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

og

al

-

˙

-

al

œ œ œ œ œ œ œ œ

b˙ b˙

le

le

œ œ

F bœ œ ‰œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ

œ Ó œ Ó œ Ó

œ œœœ œ œ œ˙

på no-en

F j œ bœ œ

må - te, på no-en

F œ. bœ.

j j œ œ bœ œ

må - te, no - en

no -

˙.

en

må - te, på no-en

j œ

må - te, no - en

œ.

œ.

må - te,

˙.


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

22

247 S

A

T

& bœ œ œ œ œ

må - te, på no -en

må - te, på no - en

må - te, no - en

må - te, no - en

& œ b œj œ V œ. F ? ˙

no

B

no

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

j j œ œ bœ œ

bœ.

-

en

-

œ

en

œ F

?

-

te,

-

œ bœ œ J F

te,

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

må - te, ska - pe et

nytt

ty-ran - ni,

må - te, no - en

må - te, no - en

må - te, ska - pe et

nytt

ty-ran - ni,

må - te, ska - pe et

nytt

ty-ran - ni,

f œ œ w

må - te, ska - pe et

nytt

ty-ran - ni,

ty-ran - ni,

œ.

no

œ J

Ó

. F ˙-

-

en

-

œ.

œ

en

œ

Ó

b˙.

j j œ œ bœ œ

bœ.

Œ ˙ F-

F

œ F

j c Œ Œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ ˙.

œ.

-

te,

-

œ bœ œ J F

œ te,

œ œJ œ b˙

c œ bœ œ œ œ bœ Œ Œ . œ œ ˙ c œ œ bœ œ œ bœ Œ Œ œ œ ˙.

œ J c

œ

&

3 4

c Ó

V

43

c

?

3 4

&

> & Ó N˙ f & Ó

& bw f > ? w

Œ

f

>œ f

˙ ˙ ˙ ˙

F

œ œ b œ b œ 43 œ .

œ #œ œ Œ œ Fœ œ F

Œ

ty-ran - ni,

c

Œ œœ˙ f >œ >

p ‰œœ p ‰œœ

for-di

for-di

3

œ œ œ œ

no-en inn - fly - tel - se

3

œ œ œ œ

p ‰œ œ

Ó

no-en inn - fly - tel - se

œ

p ‰œ œ

Ó

o

-

ver

3

œ œ œ œœ œ

for - di

in - gen vil ha

no-en inn-

bw

bw

c w !

w

bw œ ˙

j œ

no-en inn-

œ

bw

œ

ver

in - gen vil ha

bw

c w !

-

for - di

bœ œ bœ bœ c w ‰ P !

43 Œ ‰ œ œ Œ P œ bœ 34 Œ ‰ Œ P

o

3

œ œ œ œ œ œ œ.

in - gen vil ha

j œ

3

œ œ œ œ œ œ œ.

in - gen vil ha

c œJ œ œ œ œJ œJ œ 43 Œ ‰ œ b œ Œ P ! œ. F b˙ œ 3 bœ ˙ b˙ œ œ ‰ c œ ‰ bœ bœ b œ 4 bœ P ! F œ œ bœ Œ

f œ œ w

c

c Ó

ty-ran - ni

c

43

œ

ty-ran - ni,

œ c J

&

b >˙

f œ œ w

c

˙.

. F ˙-

255 S

må - te, på no -en

˙ œ J

f œ œ w

œ œ œ

no

œ

œ œJ œ

F

& Ó

œ.

c bœ œ œ œ œ bœ Œ Œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ

må - te, på no - en

j j œ œ bœ œ

˙.

œ

& Ó

œ.

& & Œ ˙F

œ œ œ œ œ

bœ œ

œ J

œœ J

œ œ œ œ œ3 œ

œ

œ b˙

œ J


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

23

261 S

j & œ œ œ. œ œ an - dre,

A

o - ver

o - ver

j V œ œ œ œ. œ œ fly - tel- se o - ver

fly - tel- se o - ver

Ó

œ œ

Ó

œ œ

Ó

in - gen

Ó

œ œ œ œ œ œ

œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ

do-mi-nans

an - dre, og føl - ge - lig kan

in - gen

gjen-nom

sin

do-mi-nans

œ œ œ œ

Ob.

& bw

w

bw

B b Cl.

& w

S

j œ œ

˙ & bœ Œ ˙ & bœ Œ ˙ het,

T

B

fri

V bœ Œ ˙ ? bœ Œ het,

fri

het,

˙

fri

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

&

Hn.

&

Bsn.

fri

?

-

-

w ˙

het,

˙

-

het,

-

w

het,

w Œ œ œ bœ el - ler

w

het,

j j œ œ œ œ œ

œ

j j œ œ œ

w

˙

Solo à 1

het,

A

œ

& œJ œ œ œ œJ b w

268

Œ

sin

bw

œ œ bœ

el - ler

bœ œ bœ œ œ

gjen - nom sin hjelp-som - het

˙ Œ

w ! ˙

Œ

œ œ

el - ler

bœ œ œ œ bœ

gjen - nom sin hjelp-som - het

w

p) ‰ œ œ œ œ bœ œ Ó (

˙

˙

Œ

‰ œ œ

el - ler

hjelp - som - het

gjen

kne

œ ‰ Œ

œ œ ‰ Œ

nom

sin

-

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

ble

den

el - ler

-

fri -

fri -

Ó

œ bœ

-

den

œ œ œ

Œ bœ

w

bœ œ

Tutti

el - ler gjen

fri - het,

j j j œ œ œœ œ œ œ

œ

Œ

œ œ

w

bœ œ bœ œ œ

œ

bœ œ Œ bœ

fri - het,

kne - ble

fri -

fri - het,

Œ œ œ

gjen - nom sin

fri - het,

min - ske en an - nens

œ bœ

fri - het,

fri - het,

den

fri -

min - ske en an - nens sempre

w

œ

fri - het,

œ œ Œ bœ

p) œ œ œ œ œ bœ œ Ó en an - nens sempre

w ! j j œ œ œ

kne - ble

fri - het,

w !

œ

bœ œ Œ bœ

( p) œ œ œ œ œ bœ œ Ó

Œ

b˙ œ

(

en an - nens sempre

do -mi - nans

gjen-nom

w

˙

œ œ

œ œ œ œ

w

? b˙

œ

in - gen

œ œ œ œ œ œ

(sempre p) œ ‰ œ œ œ bœ œ Ó

do -mi - nans

sin

& w

Bsn.

œ œ

sin

in - gen

Fl.

Hn.

œ

an - dre, og føl - ge - lig kan

? œ œ œ œ. œ œ J 3

B

œ

Ó

an - dre,

3

T

Ó

an - dre,

& œ œ œ . œj œ an - dre,

œ

œ

nom

œ

hjelp - som - het

œ

gjen

œ

sin hjelp - som - het

-

nom

sin

œ

-

kne

œ


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

24

273 S

& bœ

kne

A

-

ble den

& œ œ bœ

el - ler gjen

T

el - ler

-

gjen - nom sin hjelp-som-het

nom sin hjelp-som

kne

-

bœ œ

? j œ œ

bœ bœ œ bœ œ œ

bœ œ bœ œ

V œ œ bœ

hjelp -som - het

B

œ œ œ ‰

œ œ

Ó

-

ble

den

œ bœ

het

œ‰ Œ Œ

ble den

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

&

Hn.

&

Bsn.

T

B

& bœ

œ œ

& œ ‰ Œ V Œ ?

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

&

Hn.

& ?

œ œ bœ œ ‰

-

Œ

ble

Œ

el - ler

œ œ bœ

el - ler

œ œ œ

den

œ œ

gjen

-

el - ler

œ œ bœ

ble den

gjen

Œ

-

bœ œ bœ œ œ

bœ œ

nom sin

œ œ œ

hjelp-som - het

gjen

-

bœ œ

nom sin

bœ gjen

-

bœ œ bœ œ œ

nom sin

bœ œ œ

bœ œ

œ œ bœ

œ

Œ œ ‰

hjelp -som - het

kne

-

kne

œ œ

ble

den

-

ble

hjelp-som - het

hjelp-som - het

œ œ bœ

-

gjen

-

bœ œ

nom sin

œ œ œ œ

-

œ œ bœ

œ

j œ œ

hjelp-som - het

nom sin hjelp-som - het

œ

kne

kne

-

-

ble den

bœ œ œ

œ œ

œ ‰ Œ

œ ‰ Œ

Œ

œ œ

kne

bœ œ

nom sin

bœ œ ble

Œ œ ‰

nom sin hjelp- som - het

el - ler gjen

el - ler

œ œ œ

el - ler

Ó

œ œ bœ

el - ler gjen

Bsn.

kne

œ œ œ ‰

œ œ

den

kne

-

œ œ

ble den

œ ‰ Œ Ó

?

kne - ble den

A

-

el - ler gjen - nom sin

277 S

kne

j œ œ

den

-

œ œ

ble den

hjelp-som - het

Ó

kne

kne - ble den

el - ler

œ œ œ

el - ler gjen

gjen

-

-

-

œ œ

ble

den

bœ œ

nom sin

œ œ œ œ

Œ œ ‰ bœ

kne

-

œ œ

ble den

œ œ bœ

hjelp- som - het

œ

nom sin hjelp- som - het

œ

kne

-


25

281 S

& bœ

œ œ

kne - ble den

A

T

& œ ‰ Œ V bœ

bœ œ

kne - ble den

B

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

? j œ œ

œ ‰ Œ

œ ‰ bœ

œ œ

kne - ble den

œ ‰ Œ

œ œ

kne - ble den

kne

-

j bœ œ

œ ‰ œ j œ œ

kne - ble den

ble den

kne

Œ

-

œ œ

ble

den

œ œ œ

ble den

el - ler gjen

-

-

ble

œ ‰ ‰ œ

kne

œ œ bœ

el - ler

Ó

œ

kne

gjen

-

Œ

œ ‰

bœ œ

nom sin

œ œ œ œ

œ ‰ Œ

Œ

kne - ble

-

œ bœ

ble

hjelp-som - het

œ

j œ

kne - ble

œ œ bœ bœ

nom sin hjelp - som - het

œ

Ó

œ

kne

bœ œ

-

j œ œ

˙

ble den

Ó

Ó

kne - ble den

Fl.

&

Ó

Ob.

&

Ó

B b Cl.

&

Ó

Hn.

&

Ó

?

Ó

Bsn.

286 S

&

A

&

T

V

B

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

U Ó

U ˙

U Ó

(n)

U Ó U Ó U Ó U Ó U Ó

A tempo

?

. . . œ. œ. œ. # œ œ œ & ! . . & œ. # œ. œ. œ. b œ œ ! A tempo

Fl.

U Ó

&

œ. œ. œ. # œ. # œ. ! . & # œ. n œ. # œ. œ. œ ! . ? b œ. œ. œ. # œ. œ !

œ. # œ. n œ. œ. œ. . n œ. # œ. œ. œ. œ Œ

œ. # œ. œ œ œ n œ # œ œ . . . œ. . . . œ. Ó

œ. œ. # œ. n œ. œ. œ. œ n œ. # œ . . œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ b œ. œ . . œ. œ. # œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. n œ.

. . . . . . " # œ œ œ œ # œ. n œ œ. œ œ. œ. # œ. œ. œ. Œ >œ

. . " œ. b œ œ. œ b œ. œ. # œ. œ. œ n œ. # œ œ. # œ Œ . . .

œ " #œ Œ # œ. . œ. œ œ. œ œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. n œ. œ. œ. œ n œ. # œ. œ. œ > . . . . # >œ " œ. œ. œ. œ. . b œ œ Œ œ. n œ Ó œ . œ. . b œ b œ. . . > bœ . . œ. œ. " # œ. œ œ. œ # œ. n œ.

. . . . . " #œ œ œ œ bœ >œ œ œ. œ. b œ. > œ. œ. œ. Œ

" œ. "

œ.

œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

26

289 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? &

. . œ. . >œ b œ & œ bœ

b >œ

. œ. . " œ #œ

. . >œ " œ. b œ œ. œ b œ.

" œ. œ. b œ. n œ. # œ Œ .

" œ #œ nœ #œ bœ œ . . . . . >

œ & œ #œ œ Œ > . . . œ. b >œ # >œ . . . . . œ œ " œ œ œ & ? Œ

>œ . . . . . b œ œ œ " #œ bœ

. œ. . œ. . " œ #œ œ Œ

"

Œ

" œ. œ. b œ.

Œ

œ Œ œ œ # œ > > . œ. . b >œ # >œ . . . . . œ œ " œ œ œ

" b œ. b œ. œ œ. œ Œ . . >œ . . . . " # œ. œ œ. œ # œ. " œ. œ œ. œ œ. Œ

b >œ

. . . œ " #œ œ œ

" œ #œ nœ #œ . . . b >œ " b œ. b œ. œ. >œ . . " # œ. œ œ. œ # œ. " œ.

. œ. . " œ #œ

. #œ " œ. b œ œ.

œ >

"

Œ

>œ œ. œ.

>œ " œ.

œ Œ œ # œ > . œ. . œ # >œ " œ. œ. œ. b >œ

Œ

" # œ.

292 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? & Œ

& œ. b œ. & œ > b >œ &

>œ >œ

" b œ. œ

Œ

" œ œ #œ . b >œ " b œ. b œ. œ. > . # œ. œ œ œ ? " œ.

œ

. œ. # œ. "œ

#œ " œ. œ

œ >

"

. . œ. b œ. œ. œ n œ. œ œ. b œ. n œ. œ. œ. œ. b œ. œ. ‰ Œ Ó

" œ. œ. b œ.

. # œ. œ n œ. b œ. œ œ. œ b œ . . .

œ #œ nœ œ œ #œ œ # œ œ. . . > # œ. œ. . . œ. . œ. . . > # >œ " œ. œ œ b œ " . Œ b œ. b œ > b >œ n œ >œ œ . .œ . œ " #œ œ Œ

œ. œ . # œ. # œ. b >œ .œ # œ.

œ. œ. ‰ Œ Ó

œ. œ. n œ. # œ n œ ‰ . .

œ. œ. n œ. . b >œ " œ. œ œ.

Œ Ó

œ. b œ. ‰ Œ Ó w

Œ

œ. b œ. œ. " Ó !

Œ œ b œ. œ " Ó !. . Œ

Ó # œ. # œ. œ. " ! Œ # œ œ œ. " Ó . . ! >œ œ . Œ # œ. œ. œ. !


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

296 S

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

U #

&

U bw

b œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ n œ. "

P U Nw P U w

& œ. œ ‰ Œ Œ ‰ # œ. " . ‰ ‰‰Œ ‰Œ œ " # œ. n œ. .

& œ bœ ‰ Œ Œ ‰ . . > ? b œ. œ. œ ˙ ‰

P & Œ b˙.

304

P U Nw P U w

œ. "

b >œ w œ.

P

œ.

Ó

œ.

Ó

œ.

Ó

w

œ.

Ó

& ˙

Œ œ‰ Œ

Ob.

& Œ bœ

œ.

B b Cl.

& ‰œŒ

œ.

S

A

P & ˙

Doo

doo

T

B

Fl.

Hn.

Bsn.

V w ?

˙

doo

& bœ ‰ ‰ œ ˙ ? œ.

‰ ‰

bœ.

. . ‰ bœ œ

Œ

˙

P Œ ˙.

Doo

U #

?

&

p

U #

V

P Œ b˙.

A tempo

U #

&

&

27

Ó w

˙.

Œ

˙.

Œ

‰ #œ #œ F p F p . . . ‰ b œ ‰ ‰ œ. b œ œj œ . ‰ bœ œ œ F p F p ‰ Œ œ b œ. œ. # œj œ ‰ ‰ œ. œ. Œ F p F

Œ bœ p

‰œŒ p

Œ œ‰ œ. œ. p

doo

w

P Œ œ

Œ ‰ œ

œ. ‰ Œ œ

œ.

œ.

. ‰ ‰ bœ F ‰ ‰ œ. F

‰ bœ ‰ bœ ‰ œ ‰ ‰ bœ œ ‰ œ ˙ ‰ bœ œ . . p F. . p F . F bœ bœ ‰ œ. >œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ p F p > F > F

doo

‰ ˙

P Œ ˙.

Doo

Ó

w

Doo

doo

Œ

P œ

Doo

Œ œ‰ Ó

Œ bœ

œ.

‰ bœ ‰ ‰ œ ˙

‰œŒ

œ.

‰ Œ œ

œ.

‰ bœ ‰ ‰ œ ˙

‰bœ Œ

œ.

œ.

‰ ‰

bœ.

> b œ. œ. œ n œ J‰ ‰ Œ ‰ #œ œ #œ p F p > . bœ œ. œ. œ. œ ˙ Œ œ. b œ b œJ œ ‰ p F p . >œ œ. b œ. œ. # œj œ . ‰ ‰ # œ b œ œ. n œJ œ ‰ p p F j œ. œ. œ. ‰ pœ . ‰ œ ‰ œ. b œ. b >œ œ œ . p F œ œ >œ bœ. >œ b œ Œ ‰ p p F

. . . . ‰ œ œ bœ œ ‰

F

œ ‰bœ œ Œ

œ.

p

˙

œ. ‰ bœ ‰ ‰ œ ˙

‰bœ Œ

Doo

doo

Œ œ‰ Ó p

bœ ‰ ‰ œ Œ œ œ ‰ ‰bœ ˙ p ˙. bœ. œ. Œ ‰ ‰ p

. . ‰ œœ

Doo

˙

A tempo

Doo

P ˙

Œ ‰ œ

œ ‰bœ œ Œ

. . >œ Œ ‰ bœ œ nœ ‰ #œ F p œ ‰ ‰ œ bœ bœ œ œ . . > p F # >œ Œ # œ œ. œ. # œ œ ‰ p F ‰œ‰ œ œ œ œ œ ‰ . . > p F œ ‰ >œ œ b œ œ F p


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

28

310 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

? >œ > œ Œ ‰ œ. œ. b œ. œ. >œ n œ b œ. œ. œ n œ &˙ F >œ & Œ œ b œ œ Œ ‰ œ. œ. b œ. œ. œ n œ b œ. œ. n œ > > F # >œ & ‰ # œ Œ # œ Œ ‰ b œ œ œ œ b œ œ n œ œ. œ œ .. .. > . > F & œ ‰ ‰ œ œ œ Œ ‰ b œ œ œ œ b œ œ n œ œ. œ œ .. .. > . > > F >œ œ œ ? œ. ‰ œ Œ œ œ œ. > œ > F

‰ >œ b œ. œ. œ. Œ ‰ #œ ˙ p > . .. ‰ bœ œ bœ œ œ ‰ œ Œ œ p ‰ # œ œ. > > . ‰ œ œ œ.

>œ œ Œ #œ ‰ ‰ bœ œ œ Œ bœ œ Œ Ó F

œ. ‰ ‰bœ bœ œ Œ bœ #œ Œ Ó > œ œ F > œ. œ. Œ œ ‰ ‰ # œ Œ œ . ‰ ‰ œ b œ œ œ œ Œ œ œ Œ Ó p F > œ. œ. ‰œœ ‰ œ ‰‰œ ˙ ‰bœ bœ œ Œ œ bœ Œ Ó œ œ p F œ. œ. j Œ bœ ‰ ‰ ‰ œ œ œœŒ Œ Ó œ œ œ œ p F

> . # œ. œ. œ b œ " œ. œ œ bœ b œ # œ n œ b œ. b œ . . . b œ. œ. n œ œ œ

œ " œ.

b >œ

> œ " œ. œ

> . œ b œ. œ. b œ b œ n œ " œ. œ j œ bœ

b œ œ. J œ" œ >

317 S

&

A

&

T

V

B

Fl.

Ob.

? &

b >œ œ . >œ " œ. "œ

œ n >œ œ " œ. b >œ & " b œ.

B b Cl.

&

Hn.

&

Bsn.

œ

œ

>œ œ >œ " œ. " œ.

œ " b œ. # >œ œ " œ. n >œ

. . ? œ " œ b >œ œ " œ œ >

œ

. . ‰ b œ œ. œ # œ n œ. b œ œ

œ ‰ bœ bœ œ. . œ # œ. œ . ‰ œ œ. œ b œ œ.

œ œ "

œ

œ

œ. œ b œ œ " b œ b œ " œ n œ œ. œ

œ œ œ œ " œ "œ

œ ‰ bœ bœ œ. . œ b œ. # œ. œ

œ #œ œ œ " bœ " œ

œ ‰ œ. œ.

b œ œ. œ. œ

œ œ " œ

œ

œ " bœ

" œ bœ œ

œ. œ ‰ nœ œ bœ nœ

œ " bœ œ œ

bœ. œ ‰ œ nœ œ bœ

œ

œ #œ œ " œ

œ. œ ‰ #œ œ bœ nœ

œ" œ œ œ

‰ œ #œ

œ " nœ

‰ œ œ

œœ

œ œ bœ bœ. œ

#œ œ

œ.

#œ œ bœ œ nœ œ

œ ‰ bœ œ œ œ nœ ‰

œ #œ œ œ #œ œ

œ œ ‰ œ œ œ #œ ‰ œ bœ

œ

nœ œ

œ


Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

29

322 S

A

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

U Œ Ó.

&

Œ

V

Œ

?

Œ

&

œ bœ œ

A

T

B

&w

w

&w Vw ?˙

w slow gliss.

3

˙ ˙ ˙

w w ˙

slow gliss.

w

slow gliss.

w

F P ƒ f bœ ‰ œ œ ‰ œ bœ ‰ #œ œ ‰ ƒ f F P

&

Ob.

&

B b Cl.

&

Hn.

&

Bsn.

?

!

U Ó.

w

w

w

w

w

Ó

P

3

œ œ œ

A - nar-ki

p

!

œ Œ

œ ˙ œ œ

w

3

P

A-nar-ki

Ó

3

œ œ œ

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

!b w

w

w

˙.

w

˙.

Œ

w

˙.

Œ

w

˙.

Œ

w

˙.

P

Ó

3

œ œ

Œ

Œ

œ ˙ 3

œ œ œ

#œ ˙ œœ

A - nar - ki

A - nar-ki

˙.

Œ

3

w œ ˙ œ œ 3

A-nar-ki

w

Ó

w

w

w

3

œ œœ

A-nar-ki

3

œ œ œ P

w

A-nar-ki

3

œ ˙ P œ œ

Ó

w

Ooo a Tempo

%

w

w

Ooo

U Ó.

˙

Ooo

!w

U Ó.

w

w

Ooo

p ! % œ œ œ ‰bU ˙. ‰ ‰

A-nar - ki

Fl.

a Tempo

‰ bœ nœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰œ œ‰U ˙. ‰ ‰ ƒ f F P p ! % U ‰ œ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ˙. ƒ f F P p ! % U ‰ bœ nœ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ˙. ƒ f F P p ! % U ‰ œ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ˙.

ƒ ˙. œ œ & bœ œ ‰ ‰ œ nœ œ bœ ƒ œ bœ nœ ˙. œ œ #œ œ ‰ ‰ #œ & ƒ œ œ œ bœ ˙. & œ œ ‰ ‰ œ #œ ƒ # ˙. œ œ ? œ bœ ‰ ‰ nœ œ #œ œ ƒ

331 S

b˙. #œ ‰ nœ œ bœ nœ

!

w

Ó

3

œ œœ


341

30

S

& ˙.

A

&œ Œ

T

B

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

T

B

Fl.

œ ˙

w

˙.

w

œ Œ

A - nar - ki

3

3

œ œ œ

œ œ #œ ˙

A - nar - ki

A - nr - ki

˙.

Œ

œ œ œ ˙

3

œ œ

œ ˙

w

˙.

w

œ

œ œ #œ

A

-

3

œ œ œ

˙

nar - ki

A - nar - ki

˙.

Œ

œ œ œ ˙

œ œ œ

3

œ #œ œ

˙

A - nar - ki

A - nar - ki

3

œ œ #œ

A - nar - ki

3

A - nar - ki

˙

Ó

œ ˙

w

˙.

w

œ

˙

Œ

œ œ œ ˙

3

A - nar - ki

3

Œ

A - nar - ki

3

w

3

Ó

w

œ œ œ 3

w

A - nar - ki

& & ˙. &Ó & ?

Œ

3

œ œ

w

œ ˙ œ #œ œ

3

3

œ #œ ˙ P #œ

˙.

w

œ Œ

#œ ˙ P œ œ Ó

3

& œ œ œ œ œœ œ w 3

w

3

w

a-nar - ki

˙

Œ œ Jeg

&w

w

˙

Œ #œ

Vw

w

˙

Œ œ

?w

w

Jeg

Jeg

&

3

˙

Œ œ

Jeg

˙

3

˙

luk - ket

˙

˙

luk - ket

Leg.

Œ œ

B b Cl.

&w

˙

Œ #œ

Hn.

&w

w

˙

Œ œ #˙

Bsn.

?w

w

˙

Œ œ

˙

œ œ

Œ œ og

#˙ ˙ ˙

Œ œ

˙ ˙ ˙

˙

Œ œ

3

øy - ne - ne

˙ ˙ ˙ 3

˙

øy - ne - ne

˙ ˙3 # ˙

Œ

og

Ó

œ œ œ 3

w

w

w

U w

w

U w

sov

sov

og

sov

˙

˙

˙3w

w

˙.

œ œ

w

˙.

Π#w

˙

w

˙.

Œ

˙ #˙

˙

w

w

3

#œ œ #œ

w

U w

U 3 3 # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œj ˙ . ˙ . F U w w

w ˙

Œ

U w

˙ #˙

˙

Œ

w

w

sov

˙ ˙3 ˙

œ œ #œ ˙

˙

og

Œ œ

3

˙

Œ

˙ #˙

˙

3

˙

øy - ne - ne

3

˙.

˙ ˙ ˙ 3

œ #œ œ

˙

˙

˙ #˙

œ œ

œ œ

œ #œ œ

3

luk - ket

3

˙

øy - ne - ne

˙

3

#œ œ #œ

luk - ket

˙

w

Œ

w

œ œ œ

& œ œ œ œ œœ œ w 3

Ob.

Œ

A - nar - ki

A-nar-ki

A

3

œ œ

w

348 S

Œ

Vw ?

Bjorn Kruse / Fernando Pessoa

Anarkisten

U w U w U w

U #

(Alle hvisker i kor)

U #

Og forresten, jeg var bare naturens poet.

U #

U #

U #

(Alle hvisker i kor)

U #

U #

Og forresten, jeg var bare naturens poet.

U #

U #

Bjørn Kruse: Anarkisten  

for blandet kor og blåsekvintett (2008)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you