Bevingede ord

Page 1

La tankene fly med fuglebilder av beste kvalitet og bevingede ord med både humor og dybde. Denne boken formidler god stemning til alle, uansett alder og trosretning.

et fugleperspektiv på livet

fortalt i korthet

bevingede ord

Ordtak er lang erfaring

bevingede ord et fugleperspektiv på livet

Sammenkobling mellom bilder og ordtak i boka er enestående. Jan Erik Røer, daglig leder Natur og fritid as

Dette er en bok full av flotte bilder og gode sitater som jeg godt kunne tenke meg å gi til kunder og ansatte. En fantastisk bok som vil glede enhver leser! Dette er en sikker vinner enten det er til en foretningsforbindelse, ansatt eller god venn.

Alfred Haram Bjarte Slettebø

Eilif Rasmussen, daglig leder Sandnes Elektro Diesel AS

01bevingede ord et fugleperspektiv p책 livet


Bevingede ord, et fugleperspektiv p책 livet Stemningsbilder DA C2011 Myklabergveien 63, 4314 Sandnes E-post: post@stemningsbilder.no www.stemningsbilder.no Layout og trykk: NetPrint Foto: Alfred Haram, Christian Tiller, Rune Sveinsgjerd Karlsen og Frode Jacobsen 1. opplag 2011 Materialet er vernet etter 책ndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt n책r det er hjemlet i lov eller avtale med Stemningsbilder DA. ISBN 978-82-998764-0-7


Hva er meningen med livet? Vi har ikke funnet svaret, men håper bevingede ord gir luft under vingene og får tankene til å fly. Denne boka gir deg en unik reise igjennom stemningsbilder krydret med visdom, naturopplevelser og humor. Noen bevingede ord kan du bruke som en del av ditt liv og andre kan du bruke som livsmotto. Alfred Haram har tatt fuglebilder og Bjarte Slettebø har samlet på bevingede ord i snart 30 år. Nå har vi laget bok med våre favoritter.

Til våre kjære barn Selma, Markus, Albert og Audun, og våre koner Clemencia og Solveig


Av og til gjør det godt å ta en pause i

jakten på lykken, og bare være lykkelig

4


5


6


Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer

den som ber

7


En rose er vakker i hvilken hage den enn blomstrer

8


9


10


Den som er lykkelig er sjelden ensom

11


Det er to

varige gaver vi kan gi barna

vüre. Det ene er røtter, og det andre er vinger

12


13


14


Du skal ikke jage i hvileløs ring, men lær deg å elske

de nære ting

15


En uberettiget mistanke er merkelig nok,

nesten alltid ett selvportrett

16


17


18


Den som har sett hvordan

politikk

og pølser blir til, für aldri senere en rolig natt

19


Feilen ved verden er at de dumme er s책 skr책sikre p책 allting,

20

og de kloke s책 full av tvil


21


Kilder Side, Opphav visdomsord, Fugleart, Sted, Dato, Fotograf

52, Bel Kaufman, Nylig utfløyet blåmeisunge, Stavanger, Rogaland, Juni 2010, Alfred Haram

Forside, , Fjellvåk, Orrevannet, Jæren, Rogaland, Februar 2009, Alfred Haram

54, Kinesisk ordtak , Slåsskamp mellom hønsehauk og fjellvåk, Orre, Jæren, Rogaland, Desember 2009, Alfred Haram

4, Ukjent, Ung kongeørn en kald vinterdag, Bjerkreim, Rogaland, Januar 2010, Alfred Haram 6, Søren Kierkegaard, Gulparula hann på hekkeplass, Maryland, USA, Mai 2007, Alfred Haram 8, Abdul-Baha, Overvintrende svartstrupe hann, Reve, Jæren, Rogaland, Desember 2009, Alfred Haram

56, Dale Carnegie, Steinvender, Karmøy, Rogaland, Februar 2009, Alfred Haram 58, Engelsk Ordtak, Gulsanger på hekkeplass, Stugudalen, Nord-Trøndelag, Juni 2009, Alfred Haram 60, Oscar Wilde, Musvåk, Orrevannet, Jæren, Rogaland, Februar 2011, Alfred Haram

10, Ranveig Sørensen, Stær på vårtrekk, Håtangen, Jæren, Rogaland, April 2011, Alfred Haram

62, Ukjent, Svarttrost hann og hunn , Kvernevik, Stavanger, Desember 2010, Alfred Haram

12, Ukjent, Låvesvale mater utfløyet unge, Austevoll, Hordaland, Juli 2010, Alfred Haram

64, Erik Dammann, Myrsniper på trekk mot artisk tundra, Varanger, Finnmark, Juni 2010, Alfred Haram

14, Arne Paasche Aasen, Gulbrynsanger på høsttrekk. Hekker i Sibir, Utsira, Rogaland, Oktober 2009, Alfred Haram

66, Robert G. Ingersoll, Voksen hønsehauk hunn, Orre, Jæren, Rogaland, Februar 2009, Alfred Haram

16, Tollak B. Sirnes, Kjøttmeis på næringsøk, Engøy, Stavanger, November 2010, Alfred Haram

68, Blaise Pascal, Rastende polarsniper i sommerdrakt, Varanger, Finnmark, Juni 2010, Alfred Haram

18, Otto von Bismarck, Hubro på nattestid, Bokn, Rogaland, Juni 2010, Christian Tiller

70, Ukjent, Trekryper på næringsøk, Utsira, Rogaland, Oktober 2010, Alfred Haram

20, Bertrand Russel, Lappugle , Kristiansand, Vest-Agder, Oktober 2009, Alfred Haram

72, Ranveig Sørensen, Fuglekonge rastende under høstrekk, Utsira, Rogaland, Oktober 2010, Alfred Haram

22, Ukjent, Kurtiserende flamingo , Barcelona, Spania, Mars 2005, Solveig Tesdal 24, Charlie Chaplin, Orreleik i tidlig morgenlys, Levanger, Nord-Trøndelag, April 2011, Alfred Haram 26, Ukjent, Isfugl i vinterlandskap, Bjerkreim, Rogaland, Januar 2010, Alfred Haram 28, Francois de la Rochefoucauld, Overvintrende sangsvaner på Jæren, Reve, Jæren, Rogaland, Februar 2010, Christian Tiller 30, Ukjent, Blåtykknebb hann , Delaware, USA, Mai 2008, Alfred Haram 32, Nils-Fredrik Nielsen, Storskarv i midnattsol, Hornøya, Finmark, Juni 2010, Alfred Haram 34, Kinesisk ordtak, Ravn på hekkeplass, Rennesøy, Rogaland, April 2006, Alfred Haram 36, Johann Arndt, Vandrefalk i fritt stup , Wales, England, Mai 2010, Mike Warburton 38, André Maurois, Rivalisering mellom krykkjer, Varanger, Finnmark, Juni 2010, Alfred Haram 40, Dave Tyson Gentry, Kurtiserende sangsvaner, Varanger, Finnmark, Juni 2009, Alfred Haram 42, Martin Luther King, Rivaliserende brushaner på spillplass, Varanger, Finnmark, Juni 2010, Alfred Haram

74, Ukjent, Munk hunn, Utsira, Rogaland, Oktober 2010, Alfred Haram 76, Ukjent, Sangsvaner, Orrevannet, Jæren, Rogaland, Desember 2009, Alfred Haram 78, Dwight D. Eisenhower, Ung hønsehauk, Orrevannet, Jæren, Rogaland, Desember 2009, Alfred Haram 80, Giacomo Matteotti, Taksvale, Randaberg, Rogaland, Juli 2010, Alfred Haram 82, Ukjent, Spillende dobbeltbekkasin, Levanger, Nord-Trøndelag, Juni 2010, Alfred Haram 84, Kahil Gibran, Gråmåke, Haramsøy, Møre&Romsdal, Juni 2006, Alfred Haram 86, Aldo Cammarota, Ung myrsnipe, Håstranda, Jæren, Rogaland, November 2010, Alfred Haram 88, Picasso, Amerika sandlo, Maryland, USA, Juni 2009, Frode Jacobsen 90, Elmer Diktonius, Hane, Tysnes, Hordaland, Juli 2010, Alfred Haram 92, Marcus Aurelius, Svarthalespove, Reve, Jæren, Rogaland, Juni 2010, Rune Sveinsgjerd Karlsen 94, Stephen C. Paul, Lunde, Hornøya, Finmark, April 2011, Christian Tiller

44, Ukjent, Ung steinvender i motvind, Lista, Vest-Agder, September 2007, Alfred Haram

96, G.M. Valtour, Brushaner og brushøne på spillplass, Varanger, Finnmark, Juni 2010, Alfred Haram

46, Iris Garnov, Havhest på matsøk nattestid, Boknafjorden, Rogaland, Juli 2011, Alfred Haram

98, Oscar Wilde, Gjøk, Revtangen, Rogaland, September 2009, Rune Sveinsgjerd Karlsen

48, Mor Theresa, Sandløper på næringssøk, Lista, Vest-Agder, September 2008, Alfred Haram

100, Jean Paul, Kattugle, Vårli, Sandnes, Rogaland, Mai 2010, Rune Sveinsgjerd Karlsen

50, Oscar Wilde, Krykkje i fuglefjell i solnedgang, Varanger, Finnmark, Juni 2009, Christian Tiller

102, Ukjent, Stær, Håtangen, Jæren, Rogaland, April 2010, Alfred Haram

104La tankene fly med fuglebilder av beste kvalitet og bevingede ord med både humor og dybde. Denne boken formidler god stemning til alle, uansett alder og trosretning.

et fugleperspektiv på livet

fortalt i korthet

bevingede ord

Ordtak er lang erfaring

bevingede ord et fugleperspektiv på livet

Sammenkobling mellom bilder og ordtak i boka er enestående. Jan Erik Røer, daglig leder Natur og fritid as

Dette er en bok full av flotte bilder og gode sitater som jeg godt kunne tenke meg å gi til kunder og ansatte. En fantastisk bok som vil glede enhver leser! Dette er en sikker vinner enten det er til en foretningsforbindelse, ansatt eller god venn.

Alfred Haram Bjarte Slettebø

Eilif Rasmussen, daglig leder Sandnes Elektro Diesel AS

01


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.