Page 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Gymnastikförbundets sponsorer och samarbetspartners Stadium, Vera Sport, Ranzows Sport, LEG, Euroaccident, Pensum, Newbody och Folkspel © Gymnastikförbundet 2014 Foto: Bildbyrån, Gymnastikförbundet, Andreas Gustafsson Popa, Andreas Svensson /Westphoto, Christian Thomassen 2cFoto.no, Emma Lagerbrink, Göran Lundquist, Maria Edstrand /Allehanda Media, Mats Nydesjö, Patrik Persson, Per Lindström, Rantzows Sport/ Gymnastikförbundet, Urszula Striner Produktion: Kaigan Tryck: Kaigan

3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Förord................................................................................................................................................................................4 Barngymnastik.............................................................................................................................................................6 Ungdomsgymnastik.................................................................................................................................................8 Gruppträning............................................................................................................................................................. 12 Tävlingsgymnastik Truppgymnastik.......................................................................................................................................... 16 Kvinnlig artistisk gymnastik.................................................................................................................18 Manlig artistisk gymnastik....................................................................................................................20 Trampolin........................................................................................................................................................22 Rytmisk gymnastik....................................................................................................................................24 Hopprep..........................................................................................................................................................26 Aerobic gymnastics..................................................................................................................................27 Vision 2020.................................................................................................................................................................29 Svensk Gymnastik -rörelse hela livet........................................................................................................30 Barn blir smarta av gympa............................................................................................................................... 31 Utbildning.....................................................................................................................................................................32 IT-utveckling och intern kommunikation..............................................................................................34 Marknadsföring och externa samarbeten ..........................................................................................35 Gymnastikbutiken..................................................................................................................................................36 Försäkringar................................................................................................................................................................36 Internationell verksamhet................................................................................................................................37 Förvaltningsberättelse 2012............................................................................................................................38 Förvaltningsberättelse 2013............................................................................................................................46 Organisation...............................................................................................................................................................54 Resultat..........................................................................................................................................................................57


Svensk Gymnastik – rörelse hela livet Svensk Gymnastik har två mycket händelserika år i backspegeln. De sista dagarna i december kom medlemssiffror som visar att Svensk Gymnastik växer, framför allt på barn- och ungdomssidan. För första gången har proportionerna mellan män och kvinnor ändrats – nu är var tredje medlem en man (tidigare var femte). Drygt tusen medlemsföreningar samlar tillsammans 218 000 medlemmar. Vi har kommit en bit på väg mot tillväxtmålen i Vision 2020. Förbundet har funnits i över 110 år. Några medlemsföreningar kan se ännu längre bakåt. Traditioner förvaltas och vi är stolta över vår historia. Men vi är en organisation i ständig rörelse där verksamheterna utvecklas i takt med samhällets ändrade behov och villkor. En balansgång mellan ytterligheter, mellan bredd och elit, mellan historik och nutid. Att inte slå sig till ro, att fortsätta utvecklas för att erbjuda ännu bättre verksamhet till så många som möjligt, oavsett ålder, behov och ambitionsnivå. Så är Svensk Gymnastik.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

I media symboliseras vi oftast av tävlingsgymnastik. Idag finns drygt tjugosextusen licensierade tävlingsgymnaster. Här exponeras några av de mest framgångsrika gymnasterna. Under de två gångna åren har kritik riktats via media mot elitgymnastikens kultur. Svensk Gymnastik har svarat på kritiken. Ett omfattande utvecklingsprogram som berör all gymnastikverksamhet från tidig barngymnastik till elitgymnaster och vuxna gruppträningsaktiva antogs av förbundsstyrelsen i

4

december 2013 och ska nu fastställas av Förbundsmötet 2014. Samtidigt har svensk tävlingsgymnastik haft mycket stora framgångar med EM-silver i barr i kvinnlig artistisk gymnastik och NM-guld, silver och brons i truppgymnastik under samma period – ett par exempel av flera. Svensk Gymnastik fortsätter den positiva utvecklingen också internationellt. Svensk Gymnastik består även – kanske framför allt - av en mosaik av gymnastik helt utan tävlingsinslag. I medlemsföreningarna finns ungefär nittiotusen barn och ungdomar och nära hundratusen vuxna i olika former av gruppträning och motionsgymnastik. Varje gymnastikförening skakar ihop sin egen mix. Ingen förening är riktigt den andra lik och möjligheterna till variation är nästan obegränsade. En härligt brokig ungdomsverksamhet med allt från cheerleading, showdans och uppvisningar till helt nya rörelser som tricking och parkour lockar nya grupper av ungdomar som ger ny energi in i våra föreningar. Gymnaster och gymnastikföreningar medverkar gärna i stora publika arrangemang som samlar stora skaror av åskådare. Tillsammans med stora kvinnoorganisationer som Rosa Bandet eller 1.6-miljonerklubben slår vi ett slag för folkhälsa genom ett aktivt liv och rörelse. Under Idrottens Dag i Almedalen och senast även i Hagaparken medverkar vi också. Bamsegympa och


FÖRORD

Träna för att tävla

Träna på att träna

Livslångt intresse för träning

Utveckla idrottaren

vla tä

Social och fysisk kompetens

h oc

Träna för att vinna

a än Tr

Toppresultat / Elitgymnastik

Träna för aktivt liv

Lärande gymnastik

Lekande gymnastik

Aktiv start

Vår kampanj för ökad kunskap om redskapsgymnastikens viktiga roll för tidig motorisk grundträning fortsätter. Motorisk kompetens i tidig ålder ger en grund för ett aktivt idrottsliv både i och utanför gymnastiken. ’Barn blir smarta av gympa’ är det kaxiga uttrycket för vad många forskare är eniga om. Inom ramen för detta fleråriga projekt delade vi 2013 för första gången ut utmärkelsen ’Årets Gymnastikkommun’ till Malmö Stad. Kommunen har i hälsoekonomiska kalkyler visat betydelsen av utökad fysisk aktivitet i skolan och har genomtänkt utrustning för rörelseträning i kommunens idrottslokaler. Lokalfrågan är en av våra stora utmaningar. Köerna till barngymnastiken är långa. Tusentals barn står i kö över hela landet. Det finns ett stort behov av fler och välutrustade gymnastikhallar. Också tävlingsgym-

nastikens stora tillväxt betyder att det behövs fler specialhallar för gymnastik. Förbundets mångåriga arbete för att nå politiker och andra beslutsfattare med information och förslag till lösningar börjar glädjande nog ge effekt i många kommuner. Nya hallar är på väg – men fler behövs. Jag vill från styrelsen rikta ett varmt tack till alla ledare och aktiva i gymnastikföreningarna för att ni på så många vis ständigt ser till att Svensk Gymnastik utvecklas, bidrar till gemenskap och personlig utveckling för era medlemmar, skapar folkhälsa och tar sig an sina framtidsutmaningar. Det är ni som är Svensk Gymnastik!

Malin Eggertz Forsmark Förbundsordförande

5

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

parkour är dragplåster och det är inspirerande att se alla klättrande, hoppande och rullande barn som bara inte vill sluta röra sig.


BARNGYMNASTIK – där rörelseglädjen står i centrum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Barn mår bra av att röra sig och i redskapsgymnastiken tränas grundläggande motoriska färdigheter. Barngymnastiken lägger grunden för ett aktivt liv. Gymnastikföreningarna är och ska förbli bäst på barngymnastik, med ett brett och lockande utbud av rolig, inspirerande och utvecklande verksamhet för alla barn som vill röra sig. Barn blir smarta av gympa!

6


BARNGYMNASTIK

I december 2013 fanns det 386 licensierade Bamsegympaföreningar. Bamsegympa är en succé och fler föreningar ser verksamheten som stöd till att rekrytera nya medlemmar och nya ledare.

Gymnastikförbundet har under 2012 och 2013 fortsatt samarbetet med andra licenstagare till varumärket Bamse. Fritidsresor har nu Bamsegympa på samtliga anläggningar, Blue Village och Blue Star. Sommaren 2012 samarbetade vi med Cirkus Scott när Bamse och hans vänner fanns med i cirkusföreställningen. Lokala gymnastikföreningar bemannade prova på-aktiviteter i anslutning till föreställningen. Cirkus Scott besökte under sommaren 14 orter och 20 föreningar fick möjlighet att medverka och marknadsföra sin verksamhet. Föreställningarna utnyttjades även för lokal mediabearbetning om barns behov av motorisk träning, och resulterade bland annat i två reportage i TV4 om kösituationen till barngympan i Stockholm. En ny produkt togs fram i början av 2012 – Ännu mera Bamsegympa. Ett nytt material för de redan utbildade Bamsegympaledarna, med fler lekar, banor, sånger och danser med Bamse och hans vänner. Under 2013 investerade Gymnastikförbundet i en Bamsedräkt

som föreningar kan hyra vid större aktiviteter i föreningen.

GYMPAKIDZ Arbetet med att utveckla varumärket GympaKidz för verksamhet riktad till barn 7-12 år har fortsatt. Tre nya utbildningar har tagits fram: GympaKidz Action, Parkour och Show&Dance. Gemensamt för alla tre är att det är färdiga koncept med kompletta lektionsförslag. Syftet är att föreningen enkelt ska kunna bredda sin verksamhet mot nya målgrupper och få stöd i att rekrytera nya ledare. Hösten 2013 genomfördes en inspirationsdag, GympaKidz on tour, på 9 orter över landet, där de nya koncepten marknadsfördes. Totalt deltog 400 ledare.

KONVENT FÖR BARNOCH UNGDOMSLEDARE Ett tvådagars konvent genomfördes i februari 2013 på Lillsved. Drygt 100 barn- och ungdomsledare från hela landet deltog.

NYTT MATERIAL – GYMPAPATRULLEN Under 2013 togs ett nytt barnmaterial fram, Gympapatrullen. Materialet vänder sig till ledare för yngre barn och bygger på olika teman.

UTBILDNING Utbildningssystemet för barn- och ungdomsledare har reviderats. Alla är nu endagsutbildningar. Nya utbildningar har tillkommit, i syfte att öka utbudet och nå nya målgrupper.

DANMARKSRESA Representanter från alla regionala barnkommittéer reste i oktober 2012 tillsammans med den centrala barnkommittén till Danmark. Där deltog vi på inspirationskonvent för barn-och ungdomsledare. Under

resan besökte deltagarna tre specialhallar med olika verksamhetsinriktningar (multisport, motorikhall och parkourhall).

BARNGYMNASTIK PÅ RIKSIDROTTSMUSEET Under sportlovsveckan 2012 ordnade Riksidrottsmuseet prova-på aktivitet med gymnastik med redskap från Rantzows och hjälp av elever från Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Gymnastikförbundet deltog på Idrottens Dag i Hagaparken i september 2013, ett initiativ av HKH Prins Daniel i samarbete med Riksidrottsförbundet och Solnagymnasterna. 12 000 besökare fick under dagen möjlighet att prova på gymnastikens redskapsbana med det färgglada Softline-sortimentet från Rantzows, parkour och även en volt-station. Bamse fanns på plats och hade Bamsegympa med alla barn vid flera tillfällen under dagen.

DELTAGANDE I KONFERENSER OCH I ARBETSGRUPPER Idrott hela livet – Göteborg oktober 2012 Idrott hela livet – Jönköping oktober 2013 Konferens – Mångfald inom idrotten 2012

I FOKUS FÖR NÄSTA VERKSAMHETSPERIOD Fortsatt stöd till regioner och utvecklingsinriktade föreningar i arbetet mot Vision 2020. I denna uppgift är det viktigt att nå nya målgrupper och stimulera utvecklingsinriktade föreningar. Anpassat material och utbildningar för idrottslärare och fritidspersonal kommer att tas fram under 2014.

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

BAMSEGYMPA – SAMARBETSPARTNER OCH NYA PRODUKTER


UNGDOMSGYMNASTIK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Ungdomsgymnastik omfattar all verksamhet i åldersspannet 13-25 år som inte direkt fokuserar på tävling. Det övergripande målet är att behålla fler gymnaster och unga ledare i tonåren genom att fortsätta utvecklingen av nya gymnastikaktiviteter för ungdomar, och att bredda gymnastikverksamheten med aktiviteter i närliggande områden. Alla ska kunna träna utifrån egna förutsättningar och ambitioner, med själva träningen i fokus.

8


UNGDOMSYMNASTIK

När ungdomskommittén bildades januari 2011 delades ansvarsområdet upp mellan ungdomsråd och ungdomskommitté. Ungdomsrådet har inte varit aktivt under perioden 2012 - 2013. Ungdomskommittén, med huvuduppgift att utveckla ungdomsverksamheten i hela landet, har utökats till sex medlemmar under perioden. Medlemmarna kommer från fem regioner. Under 2013 har flera av Gymnastikförbundets regioner börjat dela upp kombinerade barn- och ungdomskommittéer i separata kommittéer för barn respektive ungdom, med olika kommittémedlemmar och tydliga ansvarsområden.

STADIUM SPORTS CAMP Intresset verkar aldrig ta slut för Stadium Sports Camp. Varje år sedan gymnastik blev en av campens huvudsporter har deltagarantalet växt - platserna brukar ta slut sex månader före starten! Sommaren 2013 medverkade 416 gymnaster i åldern 11-15 år samt drygt 40 ledare, fördelat över de fyra veckor som campen pågår. Duktiga ledare och en stor mängd andra aktiviteter gör Stadium Sports Camp till en unik upplevelse. På campen är alla välkomna.

EUROGYM OCH SWEGYM Sommaren 2012 deltog drygt 60 svenska gymnaster och ledare i EUROGYM i Coimbra, Portugal, som en del av Gymnastikförbundet

Syds masstrupp eller i den centrala ungdomskommitténs Event Team. En fantastisk vecka där masstruppen visade upp Svensk Gymnastik från sin bästa sida, med ett program som speglade rörelseglädje i alla former. Event Team hade ett eget program inriktat på att skaffa erfarenheter – från att genomföra ett stort internationellt evenemang, till diskussioner om och planering av mindre evenemang i hemmaföreningar och regioner. 2013 genomfördes de första två SweGym någonsin. Ett under våren i Avesta, ett annat under hösten i Umeå. SweGym kombinerar uppvisningar med workshops - ett EUROGYM nedbantat till en dag. Medverkande lag får möjlighet att testa ny aktivitet, träffa och träna tillsammans med andra unga, och avsluta dagen med att tillsammans bygga en show med nya och befintliga program.

FLIP’A’TRICK Sommaren 2012 genomfördes Flip’a’trick för andra gången, på stora scenen mitt i Kungsträdgården i Stockholm. Flip’a’trick är en kombination av uppvisning/show och tävling. Sex grupper visade upp lite av vad gymnastikens kalejdoskop har att erbjuda: Cheerleading, trupp, trampolin, tricking och parkour/ freerunning för att nämna några. Från och med 2013 är Flip’a’trick överlämnat till regionkommittéerna för genomförande på regional nivå.

POWER & PERFORMANCE Hösten 2012 genomfördes Power & Performance på Lingvallen. En inspirationshelg med inslag från ”gymnastikens kompisar”. Workshops inkluderade parkour/

freerunning, powertumbling, nycirkus, ’aerials’ och streetdance med instruktörer från Sverige, Danmark och Irland. Helgen avslutades med en show-battle, där blandade grupper visade upp egna färdigheter i kombination med vad de lärt sig under helgen.

PARKOUR/FREERUNNING OCH TRICKING Riksidrottsförbundet beviljade ett extra idrottslyftsbidrag för en 18-månaders projektanställning, från november 2012 till och med april 2014. Gymnastikförbundet sökte detta för att undersöka möjligheterna att utveckla ett långsiktigt, attraktivt stöd inom parkour/freerunning och tricking, med de aktivas önskemål i fokus. Att själv styra och forma verksamheterna, och få status som ett eget område, identifierades snabbt som nyckelfaktorer. Projektet inleddes med över 40 dialog- och stormöten med utövare och ledare från hela landet. Dessa gav grunden för projektets utformning. Under 2013 har en central kommitté samt åtta regionala arbetsgrupper bildats, för att kunna erbjuda regionala JAMs (samlingar) och stöd till nya och befintliga föreningar. Nya utbildningar har tagits fram inom både parkour/ freerunning och tricking, och en webbaserad, mobilanpassad informations- och inspirationsplattform - PKTR.se - lanserades hösten 2013. Under hela projektets genomförande har en lång rad träningssamlingar, workshops och shower genomförts, bland annat under SM-veckan i Halmstad, Idrottens Dag i Visby och Hagapar-

9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

ORGANISATION UNGDOMSKOMMITTÉ OCH UNGDOMSRÅD


ken i Solna. Ett första inofficiellt SM i tricking genomfördes under en stor ungdomsfestival i Stockholm sommaren 2013. I slutet av 2013 erbjuds träning inom parkour/freerunning och/eller tricking i nära hundra föreningar över hela landet. Dessa föreningar har lyckats nå nya målgrupper och kan erbjuda attraktiv verksamhet för killar och tjejer. Drygt 180 ledare har genomgått utbildning i parkour/freerunning. Projektet får en fortsättning under 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN Sommaren 2014 genomförs EUROGYM i Helsingborg. Svenska gymnaster bildar den största delegationen med drygt 900

10

gymnaster – tiodubbelt så många deltagare som 2012. Ungdomskommittén arbetar med färdiga prova-på lektionsförslag inom flera av gymnastikens olika områden, för att underlätta för unga och vuxna som vill prova på gymnastik utan att ha varit aktiv tidigare. I slutet på 2014 kommer en stor träff med 10-15 unga ledare från varje region att genomföras på Lillsved, med den framtida utvecklingen på ungdomssidan på agendan. Ett större jämställdhetsintegreringsprojekt genomförs och avslutas under 2014. Målet för detta är att kartlägga hur fördelning och prioritering ser ut i dag, vilka effekter det har, identifiera eventuella hinder, samt föreslå åtgärder för att gymnastiken i framtiden ska bli en jämställd idrott oavsett ålder.


11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

UNGDOMSYMNASTIK


GYMMIX GRUPPTRÄNING Periodens mål har varit att få fler gruppträningsföreningar att arbeta under det gemensamma varumärket Gymmix och att ge stöd till föreningarnas verksamhetsutveckling. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Marknadsstöd och marknadsföring under namnet Gymmix är tillgängligt för certifierade medlemsföreningar medan Gymmix gruppträningsutbildningar är tillgängliga även för medlemsföreningar som inte är Gymmix-certifierade. En Gymmix-certifierad medlemsförening uppfyller angivna krav på ledare och utbud.

12


GRUPPTRÄNING

Under 2012 fortsatte de centrala förenings- och regionbesöken. Samtliga regioner fick Gymmix-besök. 2012 fanns 111 certifierade föreningar och vid utgången av 2013 126 föreningar, som tillsammans har nära 30 000 medlemmar inom sin Gymmix-verksamhet. Tillsammans bildar de ett stort rikstäckande nätverk. Regionkommittéer ansvarar från och med 2013 för fortsatta Gymmixbesök. Under 2013 togs beslutet att införa ett arvoderat ambassadörsteam för att stödja regionkommittéerna i detta uppsökande arbete. Det pågår också ett arbete med Gymmix Steg 2, för redan certifierade Gymmix-föreningar, med efterfrågad ny information och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete.

UTVECKLADE MARKNADSAKTIVITETER Under Gymmix-besöken presenteras det marknads- och utbildnings-

stöd som föreningarna erbjuds och har tillgång till. I detta ingår bland annat ett brett utbud av marknadsföringsmaterial, en gemensam bildbank för marknadsföring av Gymmix, Gymmix klädkollektion, medlemsförmåner via Rantzows Sport, medverkan på regionala gruppträningskonvent, och i det utåtriktade arbetet ett nytt samarbete med den stora hälsoinriktade kvinnoorganisationen 1,6-miljonerklubben som inleddes under 2013. Gymmix deltog i klubbens monter vid Tjejvasan i Mora och har även medverkat med uppvisningsgympa och uppvärmning inför olika gålopp under 1,6-miljonerklubbens projekt ”Gå för hjärtat”. Samarbetet fortsätter även 2014.

GYMMIX KOMMUNIKATIONSKANALER Gymmix nyhetsbrev skapar gemenskap under Gymmix-paraplyet för ledare, föreningar, styrelser och föreningsmedlemmar. Antalet prenumeranter har ökat. Gymmix har också en egen Facebook-sida. För certifierade föreningar finns också Gymmix arbetsrum med Gymmix-material och nya övningar för nedladdning.

GYMMIX UTBILDNING Sommaren 2013 genomfördes Gymmix fördjupningsutbildningar på Lillsved, i samarbete med regionerna Gymnastikförbundet Mellansvenska och Gymnastikförbundet Öst. Ett förmånligt paketpriserbjudande till i första hand Gymmix-föreningar resulterade i överfulla kurser sommaren 2013. Det ledde också till att fler ledare licensierade sig under 2013. Regionala utbildningar inom Gymmix gruppträning har ställts in pga. för få deltagare. Detta är en utmaning som måste lösas.

KOMMANDE VERKSAMHETSPERIOD Fokus ligger fortsatt på att via regioner och ambassadörer få fler gruppträningsföreningar att certifiera sig som Gymmix-föreningar, ge inspiration och utvecklingsstöd till redan aktiva Gymmix-föreningar.

FRAMTID En översyn av strategier och utvecklingsmöjligheter för gruppträningsverksamheten inom och utom ramen för Gymmix-konceptet påbörjas med sikte på 2014-2015.

13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

FÖRENINGSBESÖK OCH VERKSAMHETSUTVECKLING


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

14


TÄVLING

TÄVLING

Samtidigt med detta delvis omvälvande arbete har svensk tävlingsgymnastik haft stora framgångar. Vid EM i Moskva fick Jonna Adlerteg en historisk silvermedalj

i barr och klubbkamraten Ida Gustafsson kom på tionde plats i mångkampen i kvinnlig artistisk gymnastik. På NM i truppgymnastik blev det ett länge efterlängtat guld till de svenska herrarna och även silver och brons. Det blev också svenska medaljer vid VM i hopprep 2012 och EM i hopprep 2013. Unga svenska gymnaster, både manliga och kvinnliga, har gjort mycket fina insatser i internationella tävlingar, och under årets sista månad kom också beskedet att Kim Singmuang och Emma Larsson tagits ut till SOK:s topp- och talangprogram. Slutligen konstaterar vi att nästan alla av Sveriges sju tävlingsdiscipliner fortsätter att växa. 38 675 gymnaster har tävlings – eller träningslicens (26 390 tävling, 12 285 träning).. Detta, tillsammans med det ut-

vecklings- och utbildningsprogram som pågår, gör att vi har anledning att se ljust på den kommande verksamhetsperioden.

DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN Vi har påbörjat utvecklingsarbetet med svensk tävlingsgymnastik och svensk landslagsgymnastik, inom ramen för utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik. Detta kommer att dominera mycket av verksamheterna i samtliga discipliner även under 2014 och 2015. Landslagsorganisationerna ska sättas på plats, översynen av riktlinjer, tävlingskriterier och andra styrdokument är nästa stora steg och därefter revidering av utbildningar och utbildningsmaterial.

15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Förbundsstyrelsens uppdrag i mars 2013 till organisationen att ta fram åtgärder för att utveckla svensk tävlingsgymnastik har resulterat i ett omfattande program för Svensk landslagsgymnastik, som införs från och med årsskiftet. Stödet till landslagens gymnaster och tränare förstärks inom viktiga områden som nutrition, skadeprevention, medicinsk och idrottspsykologisk support. Med ett bredare perspektiv har förbundsstyrelsen också godkänt en ny modell för utveckling av svensk tävlingsverksamhet men även alla andra verksamheter.


TRUPPGYMNASTIK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Trupptekniska kommittén har arbetat vidare med tidigare formulerade verksamhetsmål: att erbjuda ett nationellt tävlingssystem anpassat för gymnaster på alla kunskapsnivåer; att säkerställa rätt och säker truppgymnastik för alla på alla nivåer, att öka antalet pojkar i truppgymnastiken och att stimulera den regionala trupptävlingsgymnastiken.

16


TRUPPGYMNASTIK

Antalet trupptävlingsgymnaster fortsätter att öka. Idag finns över 23 000 licensierade trupptävlingsgymnaster. Varje år arrangeras 15 rikstävlingar från 11 års ålder och uppåt, fördelat på tre olika tävlingsstegar.

POJKPROJEKT 2.0 Enligt Utvecklingsplan Tävling 2010 – 2015 är det ett uttalat mål att locka fler pojkar till gymnastiken. En tendens till minskat antal lag på SM-stegen, främst USM och JSM, har noterats de senaste åren. Trots att antal licensierade truppgymnaster ökar sker inte ökningen i samma takt bland pojkarna. Under 2013 har Trupptekniska kommittén (TTK) påbörjat en ny satsning för att stimulera pojkgymnastiken. Målet är att öka antalet pojkar med tävlingslicens för truppgymnastik samt öka antalet deltagande lag på SM-stegen (främst USM och JSM).

AKTIVITETER RIKTADE MOT LEDARE & DOMARE Ett antal aktiviteter har genomförts för att underlätta för ledare och domare i samband med tävling. Ett verktyg i form av en filmad rörelsebank (för svårigheter i fristående) har skapats och finns tillgänglig på Gymnastikförbundets hemsida. Här finns alla svårigheter som finns i Bedömningsreglementet (Code of Points) dokumenterade för att ge ledare en ökad kunskap om hur övningarna ska utföras för att uppfylla svårighetskravet. Arbete pågår även med att utveckla elektroniska bedömningsunderlag som ska underlätta ifyllandet för ledare och tolkning för domarna som ska döma.

TRÄFFAR MED REPRESENTANTER FRÅN REGIONALA TTK För att stimulera och stärka den regionala trupptävlingsverksamheten har TTK bjudit in representanter från de regionala trupptävlingskommittéerna. Erfarenhetsutbyte mellan regionerna har varit en viktig ingrediens. Projektet kommer att utmynna i ett fortsatt arbete med att fler regioner arrangerar regionala Tävlingsforum, fler regionsdomarutbildningar genomförs, en gemensam tävlingskalender skapas samt att en tävlingsbank upprättas.

DELTAGANDE I SMVECKAN 2013 var Gymnastikförbundet för första gången representerade på SM-veckan som genomförs första veckan i juli. SM-veckan är en gemensam satsning av Riksidrottsförbundet och SVT. Syftet är att genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en stad. SM i Truppgymnastik genomfördes i Halmstad Arena med Halmstad Frigymnaster som arrangör. Tävlingen som samlade 18 lag kunde följas via direktsändning på SVT Play. Trupptävlingarna tillhörde enligt SVT de SM-tävlingar som hade flest tittare under livesändningen på SVT Play. Truppgymnastiken kommer även att vara med i SM-veckan 2014.

LANDSLAGSVERKSAMHET I samband med EM i Danmark hösten 2012 representerades Sverige för första gången av tre landslag (Dam, Herr och Mix).

Lagen bestod av Sveriges allra bästa truppgymnaster med klubbtillhörighet från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Lagen leddes av förbundskapten Monica Nyberg, med stöd av landslagstränare och redskapsspecialister knutna till varje lag. Satsningen föll väl ut och under hösten 2013 har landslagsarbetet satts igång igen med målsättningen att förbättra resultaten samt vinna medaljer av ännu ädlare valör på EM 2014. På JEM representeras Sverige fortfarande av föreningslag.

INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR Under verksamhetsperioden har svenska truppgymnaster representerat sin klubb och Sverige på ett förtjänstfullt sätt. Våren 2012 genomfördes Junior-NM på hemmaplan med Halmstad Frigymnaster som arrangör. Arrangemanget i Halmstad Arena samlade totalt 22 lag från de fem nordiska länderna. Tävlingsåret fortsatte med JEM och EM i danska Århus, på hösten samma år. Den internationella tävlingskalendern avslutades med ett för svenskt vidkommande framgångsrikt NM för seniorer i Danmark.

FRAMTID Truppgymnastikens oavbrutna tillväxt både på elit- och breddnivå skapar stor tillförsikt inför kommande verksamhetsperiod. Liksom övriga tävlingsdiscipliner kommer vi att arbeta vidare med en utveckling av verksamheten inom ramen för gymnastikmodellens grunder samt ledarkulturen inom alla delar av verksamheten.

17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

ORGANISATION


KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK 2012-2013 har varit två omtumlande år av både glädje och bekymmer. Fantastiskt fina tävlingsprestationer och placeringar på stora mästerskap har varit glädjeämnen. Samtidigt har kvinnlig artistisk gymnastik fått, och tagit till sig, kraftig kritik mot ledarkulturen inom disciplinen. Det har också varit en period med stort fokus på utbildning framför allt på domarsidan i och med att en ny olympisk cykel inletts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

En historisk höjdpunkt under 2013 blev EM i Moskva då Jonna Adlerteg tog EM-silver i barr och Ida Gustafsson en tionde plats i mångkamp.

18


KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Målsättningen är fortfarande att öka antalet gymnaster, föreningar, tränare och domare samt att höja nivån på kvinnlig artistisk gymnastik i Sverige. Under de senaste åren har antalet tävlande på de högre stegen i Svenska stegserie-systemet ökat. Ett tecken på att systemet fungerar väl och bidrar till utvecklingen av svensk gymnastik. Hösten 2013 hade vi för första gången startande på samtliga högsta nivåer på tävlingsstegen i en Rikscup.

TÄVLINGSRESULTAT 2012 inleddes med att Jonna Adlerteg kvalificerade sig till OS i London samma sommar. Jonna genomförde där en fin mångkamp. Under våren 2013 tävlade Jonna och Ida Gustafsson i EM i Moskva och gjorde båda historiska prestationer (se sid 15). Sommaren 2013 ställde Sverige upp med lag i Ungdoms-OS i Holland, även där med mycket goda resultat.

LANDSLAGSVERKSAMHETEN Landslagsverksamheten har förändrats under denna period. Det s.k. Rio-projektet i samverkan med SOK har fått utökade resurser. Siktet är deltagande vid OS i Rio 2016. Gemensamma sommarläger för juniorer och seniorer har genomförts både 2012 och 2013. Emma Larsson och Kim Singmuang

togs i december 2013 ut till SOK:s topp- och talangprogram. Förbundsstyrelsens uppdrag att utveckla stödet till och tydliggöra kraven på tränare inom landslagsorganisationen har engagerat alla landslagstränare och nu lett fram till ett omfattande åtgärdsprogram både under denna verksamhetsperiod och framöver. Arbetet för en fortsatt framgångsrik, hållbar svensk elitgymnastik med utgångspunkt i gymnastens bästa har dominerat mycket av verksamheterna under 2013 och kommer att bli en kontinuerlig del av arbetet även under kommande verksamhetsperiod.

UTVECKLING AV LEDARKULTUREN Med anledning av den kritik som riktats mot ledarkulturen inom kvinnlig artistisk gymnastik har en rad åtgärder och aktiviteter genomförts för att identifiera problem och åtgärder, både under Tävlingsforum 2013 och i gymnastikföreningar, bland annat genom samtal med ledare och föräldrar. Kvinnliga tekniska kommittén har sammanställt förslag till åtgärder som presenterats på ett ledarmöte.

UTVECKLINGSGRUPPER Den Kvinnliga tekniska kommittén (KTK) har också under denna period arbetat med två grupper, Utvecklingsgruppen och Aspiranterna. Syftet med Utvecklingsgruppen är framför allt att utveckla tränare som har gymnaster strax under

landslaget. Gruppen har omfattat 36 gymnaster från 12 olika föreningar. Tre samlingar har genomförts varje år. Gruppen har också deltagit på UEG:s sommarläger i Tirrenia med två gymnaster och två tränare. Aspiranterna har syftet att motivera gymnaster att fortsätta längre med sin gymnastik. Också denna grupp har haft tre samlingar per år och genomfört två tävlingar, Vårpokalen och Höstpokalen.

UTBILDNING I januari 2013 genomfördes en Steg 3-tränarutbildning med 62 deltagare. Utbildare var Gennadi Elfimov, meriterad rysk tränare som bland annat varit tränare till Viktoria Komova. Ett stort antal tränarutbildningar har också genomförts runt om i landet. I samband med en landslagssamling genomförde Mary Lee Tracy träning med landslaget, och även en workshop öppen för landets alla tränare. Eftersom en ny olympisk cykel inletts måste alla svenska domare på samtliga domarnivåer gå nya utbildningar. Steg 1 – 3- kurser har genomförts på många platser. En svensk domare deltog vid den interkontinentala kursen i Bratislava. Sex domare har gått en internationell domarkurs i Finland.

FRAMTID Vi fortsätter utvecklingen av både bredd- och landslagsverksamhet inom ramen för gymnastik modellens grunder, liksom arbetet med att utveckla ledarkulturen.

19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

MÅLSÄTTNING FÖR PERIODEN


MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK Målet för den gångna verksamhetsperioden har varit att åter kunna presentera ett fullt seniorlandslag på internationella tävlingar och även få ett starkt juniorlandslag. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Den positiva utvecklingen syns genom nya breddtävlingar som införts på riksnivå, nya utbildningar för ledare och domare, ett ökat antal gymnaster klarar europeisk nivå enligt kravprofilen, fler seniorgymnaster tävlar vid nationella mästerskap och vi noterar fortsatta framgångar vid nordiska mästerskap. Vid Elitcentrum i Malmö finns nu en heltidsanställd tränare.

20


MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Antalet tävlande på riksnivå har ökat, och även bredden. För att möta det ökande intresset har därför två nya rikstävlingar för bredden inom manlig artistisk gymnastik skapats: Rikspokalen och Sverigepokalen.

NYA UTBILDNINGAR FÖR LEDARE OCH DOMARE För att öka kunskapen och kompetensen hos ledare och domare har en ny Basic-kurs tagits fram för ledarna, liksom en distriktsdomarkurs för nya domare. Dessutom har en förbundsdomarkurs på det nya reglementet genomförts.

ÖKAT ANTAL GYMNASTER PÅ KRAVPROFILENS EUROPEISKA NIVÅ Antalet som klarar den europiska nivån enligt kravprofilen har ökat sedan 2011. Detta medför att

juniorlandslaget fyllts på och att utvecklingsgruppen blivit större. Gruppen har ökat från 20 gymnaster till 30.

HELTIDSANSTÄLLD TRÄNARE PÅ ELITCENTRUM I MALMÖ Under 2013 har Gymnastikförbundets Elitcentrum haft en god utveckling. En tränare har anställts på heltid, för att kunna utveckla gymnasterna att nå längre. Tre föreningar har gymnaster vid Elitcentrum och hösten 2013 blev en av dem senior.

SENIORGYMNASTER VID NATIONELLA MÄSTERSKAP Under de nationella mästerskapen och Svenska Cupen har antalet seniorgymnaster ökat. Det är de första juniorgymnasterna som nu tagit steget upp till seniornivå. Detta har medfört att vid landslagsuttagningarna i februari 2013 kunde

ett fullt seniorlandslag tas ut för att representera Sverige.

FORTSATTA FRAMGÅNGAR VID NORDISKA MÄSTERSKAP Framgångarna på den nordiska arenan har fortsatt under 20122013. Tidigare framgångar på pojk-NM och UNM har fortsatt, samtidigt som JNM-laget nu börjat skörda framgång med vinst i lagtävlingen 2013.

FRAMTID Vi har byggt upp ett nationellt system för att utveckla elitgymnaster. Nu skiftar fokus till att även utveckla bredden. Det nationella tävlingssystemet ska vidgas och tävlingsformerna för bredden ska göras mer attraktiva.

21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

NYA BREDDTÄVLINGAR PÅ RIKSNIVÅ


TRAMPOLIN OCH DMT Målsättningen under perioden har varit att öka kunskapsnivån och bredden inom disciplinen, genom arbetet i projekten Utvecklingsgruppen och Aspiranterna liksom genom gemensamma samlingar under Svenska Cupens fyra deltävlingar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

22


TRAMPOLIN

Inför 2012 utökades platserna i Utvecklingsgruppen till tolv för ungdomar 10-14 år och lyftes ur landslagsverksamheten. Uttagning till gruppen sker via övningar kopplade till kravprofilen. Inför 2013 skapades också projektet Aspiranterna, en satsning för ungdomar 15-18 år, som visat god utveckling men inte uppfyllt kraven för uttagning till landslaget. De båda grupperna har tränat tillsammans med mycket god stämning och vilja till utveckling. Fyra läger per år har genomförts.

LANDSLAG Under 2012 drevs landslagsverksamheten av förbundskapten Karin Utbo. 2013 saknades förbundskapten och verksamheten leddes av tekniska kommitténs ordförande Louise Nordenberg samt konsulent Thérèse Nordfors.

MÄSTERSKAP

TÄVLING

Deltagandet på internationella mästerskap har ökat, på nordiska och europeiska mästerskap och på världsmästerskapen. På VM i Bulgarien 2013 tävlade ett helt lag herrar och en dam i individuell trampolin, ett synkronpar i herrklassen samt en dam och en herre på DMT. Vi ser en positiv trend med fler och äldre trampolingymnaster. Det arbetet fortsätter att prioriteras.

Under perioden har traditionsenligt arrangerats fyra deltävlingar för Svenska Cupen. GK Frivolten har än en gång arrangerat Frivolten Cup under Kristi Himmelsfärdshelgen med stort internationellt deltagande. På regional nivå har flera mindre tävlingar arrangerats runt om i landet. Dessutom stod Österåkers TF tillsammans med Upplands Väsby GK som arrangör för Nordiska Mästerskapen i Åkersberga 2013.

UTBILDNING Digitalt utbildningsstöd till stegutbildningarna har skapats och slutförts under 2012-2013. Utöver stegutbildningar och domarutbildningar har gemensamma samlingar med olika inriktningar arrangerats i samband med Svenska Cupen, längre domarsamling vid Svenska Cupen 1 och 3 varje år, samt söndagssamlingar för ledare, tränare, aktiva, föräldrar och klubbrepresentanter, med bland annat fysisk preparation och stilbedömning på agendan.

FRAMTID 2014 släpps det nya digitala utbildningsmaterialet till våra stegutbildningar. Vi fortsätter arbetet för en ökning av disciplinen; såväl breddsom elitgymnaster och antalet föreningar.

23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

UTVECKLINGSGRUPPEN OCH ASPIRANTERNA


RYTMISK GYMNASTIK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Utvecklingsverksamhet – både kvalitet och kvantitet - har stått i fokus under verksamhetsperioden. Antalet gymnaster och föreningar i Sverige har ökat. Ett nytt bedömningsreglemente har införts internationellt och nationellt. Rytmiska gymnastiken har med detta tagit ett kliv framåt när det gäller koreografi, harmoni och artisteri, vilket välkomnas av många.

24


RYTMISK GYMNASTIK

UTVECKLINGSVERKSAMHET I det kontinuerliga utvecklingsarbetet är gymnaster i utvecklingsgruppen (10 – 12 år) basen för elitverksamheten. Från och med 2012 finns även ett utmanarlag med gymnaster från 13 år och

uppåt. Målet med denna nystartade grupp har varit att utveckla och behålla gymnaster när de når junior/seniorålder och sporra dem att fortsätta även om de inte lyckats ta någon plats i landslaget. Junior- och seniorlandslagen har kontinuerligt haft träningsläger. Från sommaren 2013 ledda av en ny landslagsledning. Mycket arbete har lagts på att stärka truppverksamheten under perioden. Förbundsdomarkurs, Basutbildning, och Steg 1- utbildning är klara och har genomförts med stort deltagarantal.

INTERNATIONELLA RESULTAT Periodens stora mål var NM i Halmstad 2012. Ett starkt svenskt lag deltog, med stora framgångar. Under EM tävlade två gymnaster, och under VM 2013 en gymnast. Alla gjorde bra prestationer i mycket svår konkurrens.

FRAMTID Kommande period fortsätter arbetet med att utveckla ledarkulturen. En översyn av arbetsorganisation och arbetsmetoder för såväl bredd- som landslagsverksamheten påbörjas under 2014.

Ett intensivt arbete med att utveckla och förstärka en positiv ledarkultur pågår, med stöd från Riksidrottsförbundet.

25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Under verksamhetsperioden har arbetet inriktats på att förstärka utvecklingsarbetet genom utvecklingsgrupp, utmanarlag samt landslagsverksamheten. Det har också varit ett mål att behålla fler gymnaster i högre åldrar och att bredda disciplinen genom fler föreningar och tävlingsformer, att färdigställa och genomföra utbildningar på olika nivåer. Tävlingsmässigt att nå goda resultat vid NM på hemmaplan och att kvalificera en juniortrupp till JEM. Under perioden har ett pilotprojekt kallat Positiv ledarkultur genomförts i samverkan med RF.


HOPPREP

HOPPREP Målsättningen är att fler föreningar ska erbjuda hopprepsaktiviteter i sin verksamhet och att många barn och ungdomar upplever rörelseglädje och utmaningar genom att hoppa rep.

TÄVLINGSFRAMGÅNGAR Svensk rephoppning har nått stora framgångar under perioden med flera internationella medaljer både vid VM 2012 och EM 2013.

UTBILDNING Under 2012 års hopprepsläger i Höllviken genomfördes både en Steg 1-kurs och en fortsättningskurs.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Välmeriterade ledare från Belgien och Tyskland bjöd tillsammans med Sveriges bästa hopprepare de deltagande ungdomarna på mängder av inspiration, nya trick och idéer. En nationell domarkurs med 25 deltagare från sex olika föreningar genomfördes hösten 2013. Ett viktigt steg för hopprepets fortsatta utveckling i landet. Idrottslyftet har skapat möjlighet att under sommarlägret 2013 öppna för nya föreningar och därmed inspirera fler till hopprep som verksamhet.

26

FRAMTID Den höga nivån på Sveriges bästa hoppare, i kombination med deltagarrekord på SM, gör att framtiden ser ljus ut för disciplinen. VM i Hongkong är det stora målet sommaren 2014 för de bästa hopprepslagen.


AEROBIC GYMNASTICS HOPPREP

AEROBIC GYMNASTICS Kommittén verkar för att föreningarna ska arbeta för att öka antalet gymnaster inom disciplinen aerobic gymnastics. Breddverksamheten har varit och är ett prioriterat område.

UTBILDNING Arbetet med att ta fram nytt utbildningsmaterial, Aerobic gymnastics Steg 1, har pågått under ett par år, men ingen utbildning har ännu genomförts. Antalet anmälningar har varit för få. Två domarutbildningar har genomförts i Gymnastikförbundet Väst under 2012, för den tekniska respektive artistiska delen, och antalet domare inom disciplinen har ökat. 2012 deltog en svensk coach på

FIG Academy Level Two Aerobic Gymnastics (FIG:s Aerobic Gymnastics). 2013 har även en central utbildning genomförts för tränare och domare. En representant från FIG:s kommitté för Aerobic Gymnastics var inbjuden som föreläsare och inspiratör. De 15-tal tränare och domare som deltog var mycket nöjda.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR OCH TRÄNINGSLÄGER Utöver SM genomfördes under 2012-2013 fyra nationella tävlingar. Sverige har deltagit på flera internationella tävlingar och träningsläger av varierande storlek.

FRAMTID Målet är att fler föreningar ska erbjuda Aerobic Gymnastics.

BREDDVERKSAMHET Arbete fortsätter inom föreningarna för att ta fram ett startpaket som ska kunna användas bland annat i skolor och gymnastikföreningar som idag inte har Aerobic Gymnastics.

27

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Under 2012 var kommitténs arbete delegerat. Arbetet skedde ute i föreningarna för att få större delaktighet. Under 2013 har kommittén utökats, men arbetet är tänkt att fortsätta som tidigare.


Vision 2020 • 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet

• 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening

• 2020 tränar minst 100 000 medlemmar gruppträning i en certifierad Gymmixförening

• Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS • 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer

• 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

28


VISION 2020

Vision 2020 Vid Förbundsmötet 2012 antog ombuden Vision 2020 med sex utmanande målsättningar (se Gymnastiken Vill 2012 - 2013). Beslutet är baserat på ett omfattande arbete under 2011 och 2012, där förbundet genom många centrala och regionala träffar, remisser och enkäter lyssnat på föreningarnas och regionernas synpunkter, behov och önskemål inför framtiden. Vision 2020 har sedan formulerats till delmål anpassade till respektive regions lokala förutsättningar.

Den 19-20 oktober 2013 genomfördes ett rekordstort Gymnastikforum i Arlandastad. Över tvåhundra representanter från föreningar och förbundets olika delar deltog. Programmet innehöll föreläsningar, gruppdiskussioner och goda exempel, på temat framtidens idrottsförening och Vision 2020.

REGIONAL ORGANISATION – FÖRENINGSUTVECKLING En bärande tanke bakom den nya förbundsorganisationen är att de åtta regionala förbunden tillsammans med det centrala förbundet ska uppfattas som ett enda Gymnastikförbund. Detta ska prägla all kommunikation och information, både inåt och utåt. Verksamheten planeras i samverkan mellan regioner och Gymnastikförbundets centrala resurser, med utgångspunkt i Gymnastiken Vill. Hela organisationen samverkar nu för att utbilda och rekrytera fler ledare, arbeta på ett likartat sätt, och ge föreningar-

na likvärdigt och efterfrågat stöd oavsett var i landet de finns. Regelbundna kvartalsträffar med förbundets centralt och regionalt anställda personal har skapat en större förståelse och delaktighet i det praktiska arbetet med att förverkliga förbundets verksamhetsmål. På liknande vis har halvårsvisa, strategiskt inriktade dialogträffar med regionordförandena genomförts, för att samordna gemensamma resurser och satsningar. Alla regioner har nu regionala kontor med anställd personal. Målet är att samordna gemensam administration av likartad, löpande karaktär (ekonomi, adressregister, distribution, årsrapporter men även andra uppgifter) för att regionernas konsulenter ska avlastas. Under verksamhetsperioden har de regionala förbunden haft ett tydligt uppdrag att arbeta mer uppsökande och ta fler direkta kontakter med gymnastikföreningar, för att stödja och inspirera dem, i första hand till en positiv medlemsutveckling. Att visa på goda exempel från andra gymnastikföreningar är en viktig arbetsmetod.

samverkan med SISU-distrikten och antingen utgått från arbetshäftet ”Det här vill vi!” eller genom information/dialog anpassad till föreningarnas verksamhet, med utgångspunkt från några av förbundets varumärken och verksamhetskoncept; Bamsegympa, GympaKidz eller Gymmix. Det likvärdiga ekonomiska grundstöd som utbetalas till regionerna utgår från det ordinarie statsanslag som förbundet tilldelas via Riksidrottsförbundet. Regionen som omfattar distrikten Dalarna, Gävleborg och Uppland har under verksamhetsperioden bytt namn till Gymnastikförbundet Uppsvenska (tidigare Övre Mellansverige).

REGIONER: Gymnastikförbundet Mellansvenska Gymnastikförbundet Mitt Gymnastikförbundet Norr Gymnastikförbundet Syd Gymnastikförbundet Sydost Gymnastikförbundet Uppsvenska Gymnastikförbundet Väst Gymnastikförbundet Öst

Föreningskontakter och besök har i stor utsträckning gjorts i

29

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Arbetshäftet ’Det här vill vi! Gymnastiken Vill 2013-2014’ har sedan tagits fram, för att medlemsföreningar på egen hand ska kunna arbeta fram sin egen verksamhetsidé och åtgärder som kan bidra till att vi gemensamt når visionsmålen.


RÖRSELE HELA LIVET

Svensk Gymnastik – Rörelse hela livet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

30

Svensk gymnastik består till övervägande del av verksamhet helt utan tävling – från lekfull barn- och ungdomsgymnastik till gruppträning för vuxna. Verksamheterna utvecklas efter omvärldens behov och krav. Nya verksamheter prövas. Utveckling av svensk tävlingsgymnastik har pågått under hela 2000-talet. Svensk Gymnastik har något för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå.

Den kritik som riktats mot elitgymnastiken och ledarkulturen inom tävlingsgymnastiken har inneburit ett intensifierat utvecklingsarbete med arbetsnamnet ”Den svenska gymnastikmodellen”. Det är en stadieindelad utvecklingsmodell som omfattar alla delar av Svensk Gymnastik. I denna ingår också en konkretisering av förbundets värdegrund i form av en uppförandekod.

Svensk Gymnastik ska leva upp till sin verksamhetsidé ”Rörelse hela livet”. Det förutsätter ett stödjande, positivt ledarskap med individens bästa i fokus. Fler ska kunna fortsätta med gymnastik under och efter tonåren och ges möjligheter till ett livslångt utövande, efter intresse och förutsättningar.

Inom ramen för detta övergripande arbete - som omfattar alla delar av förbundet - har särskilda insatser gjorts för att utveckla elitgymnastiken och landslagsgymnastiken.


BARN BLIR SMARTA AV GYMPA

Barn blir smarta av gympa Två av målsättningarna i Vision 2020 handlar om förutsättningar för gymnastikens tillväxt och utveckling. Den första att allmänna gymnastik- och idrottshallar ska vara utrustade med gymnastikredskap för att förskole- och skolbarn ska kunna träna sin motorik med redskapsgymnastik. Dessa förutsättningar och rekommendationer tas fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och publiceras i SKL:s Måttboken. Den andra om behovet av fler specialhallar för gymnastik. Förbundet arbetar därför med rekommendationer och förutsättningar för gymnastikhallar/specialhallar för gymnastik, och med stöd och inspiration till de föreningar som önskar hjälp med utveckling av specialhallar anpassade för gymnastik.

OPINIONSBILDNING FÖR MOTORISK TRÄNING MED REDSKAPSGYMNASTIK Sedan många år tillbaka arbetar förbundet också med bred informationsspridning till beslutsfattare och opinionsbildare om barns behov av tidig grundmotorisk träning med gymnastik. I detta arbete ingår argumentationsbankar, sammanställning av forskningsstöd, debattartiklar, personlig information till resurspersoner och opinionspåverkare och medverkan i seminarier och andra utåtriktade aktiviteter. Sådana har till exempel varit ett samarbete mellan Gymnastikförbundets Bamsegympaföreningar och Cirkus Scott 2012, medverkan i IDA-mässan 2012, medverkan i Idrottens Dag under Almedalsveckan 2012 och 2013. 2013 fick kommunpolitiker och media även

ta del av en film med goda exempel från Danmark och inbjöds till nominering av utmärkelsen ’Årets Gymnastikkommun’, som delades ut till Malmö Stad under Idrottens Dag i Almedalen 2013. Det idrottspolitiska arbetet går under namnet ”Barn blir smarta av gympa”. Gehöret för behovet av grundmotorisk träning ökar.

31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

HALLAR/LOKALER


Utbildning En övergripande målsättning är att fler ska gå Gymnastikförbundets utbildningar. Att marknadsföra utbildningsutbudet har därför varit en huvuduppgift under verksamhetsperioden. Det har också varit en stor uppgift att förnya delar av utbildningarna på barn- och ungdomssidan, framför allt för att göra utbildningarna mer lättillgängliga. Starka önskemål om kortare utbildningar finns, liksom att ledare inom breddverksamhet snabbare ska kunna gå ut på golvet som färdiga ledare. Inom ramen för Gymnastikförbundets nya projekt inom Parkour och Tricking har även helt nya utbildningar tillkommit.

FOKUS PÅ VÄRDEGRUNDSARBETE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Under verksamhetsperioden har extra kraft lagts på värdegrundsfrågor. Utbildningsenheten har tagit fram material för att stödja föreningarna i detta viktiga arbete med till exempel en kortlek och enkäter som man lätt kan använda direkt i sin gymnastikgrupp.

32

UTBILDARSTABEN Gymnastikförbundets utbildarstab består av nära 200 personer. Under 2012-2013 genomfördes utbildarutbildning i flera av våra utbildningar, t.ex. inom Mentorskap i Bamsegympa, Parkour och Tricking, samt flera av de nya barnoch ungdomsinriktningarna. Många utbildarträffar har genomförts, med fokus på erfarenhetsutbyte, utveckling och framtid.

Samarbetet med elever på tränarprogammet på Gymnastik- och Idrottshögskolan har fortsatt med utbyte, kompetensutveckling och träffar. Gymnastikförbundet samarbetar med SISU Idrottsutbildarna och Korpen, för att stödja och lära av varandra. Ett samarbete har inletts med företaget Succé med idrott, som erbjuder medlemsföreningar lättillgängligt material inom gymnastik.

PEDAGOGISKA RÅDET

FRAMTID

Ett Pedagogiskt råd startade 2012. Rådets medlemmar fokuserar på pedagogiska frågor i alla dess olika former och ska med två arbetsmöten per år kunna bistå Gymnastikförbundet med tips, idéer och råd från ett pedagogiskt perspektiv.

Under kommande verksamhetsperiod kommer fokus att ligga på revidering av tävlingssidans utbildningar för att harmonisera med helhetsarbetet inom den nya utvecklingsmodellen för svensk gymnastik.

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER

IDROTTSLYFTET ÅR 5 OCH 2013

Samarbetet med Lillsveds Idrottsfolkhögskola har fortsatt. Gymnastikens dag genomförs varje år för eleverna och ett antal av Gymnastikförbundets utbildningar vävs in i utbildningen på Lillsved.

Idrottslyftet ändrades under perioden till att följa kalenderåret, vilket resulterade i att år 5 omfattar 18 månader. Totalt fördelades 11 784 000 kronor till 586 ansökningar. Under 2013 har 336 ansökningar beviljats och 7 301 940 kronor delats ut.


UTBILDNING

beviljades för barnverksamhet, och sju på ungdomssidan. Utöver detta har under båda perioderna beviljade bidrag i första hand använts till utbildning och redskap, men en växande andel har beviljats för att skapa nya aktivitetslokaler, liksom för visions- och värdegrundsarbete.

2020 och att satsningarna skulle ha ett betydande överföringsvärde till andra föreningar.

En ny möjlighet att ansöka om medel för ”Större nytänkande projekt”, inom både barn- och ungdomssidan, öppnades i riktlinjerna. Kriterierna för dessa nya kategorier var att föreningarna med satsningarna skulle ta stora kliv mot kvantitetsmålen i Vision

Tillsammans med en neddragning av den totala bidragssumman har detta medfört färre men större ansökningar. Sex sådana projekt

NYCKELTAL 2013 Antal föreningar

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1 078

1 096

1 130

1 163

1 205

1 230

1 260

1 310

217 862

213 570

209 733

213 732

210 376

214 694

215 223

215 146

år

Antal medlemmar

2012

Pojkar upp till 6 år

14 521

13 024

Pojkar 7-12 år

10 028

8 574

Pojkar 13-20 år

5 095

4 545

Män 21-40 år

9 376

9 226

12 826

12 805

Män 41 år -

or

inn Kv

Utbildarutbildning Deltagare Dagar 2013-11-10 Matta & Airtrack 6 1 2013-11-10 Familjegympa 8 1 2013-11-10 GympaKidz Show and Dance 3 1 2013-11-10 GympaKidz Parkour 4 1 2012-12-09 Domare Kvinnlig AG 6 1 2012-12-09 Kvinnlig AG steg 1 7 1 2012-09-07 Mentorsutbildning i Bamsegympa 14 2

2013-10-26 Gymmix PUFF 2012-03-17 Gymmix EFIT

TRUPPGYMNASTIK

2012-03-23 Tumbling/Trampett steg 4 2012-02-20 Förbundsdomarkurs

KVINNLIG AG

2013-01-03 Förbundsdomarkurs 2013-02-03 ”Clinic” 2013-01-18 Kv AG Steg 3 2012-02-26 Rörelseskolningskurs

MANLIG AG

2013-03-15 Förbundsdomarkurs

till 6

Flickor 7-12 år

KURSVERKSAMHETEN 2012/2013

GYMMIX GRUPPTRÄNING

r

41

år

-

Fl

ick or

13

-2

0

år

RYTMISK GYMNASTIK

2013-01-11 Förbundsdomarkurs 2012-03-30 Rytmisk Gymnastik steg 1 2012-10-14 Baskurs inriktning RG Basic

TRAMPOLIN

2013-02-23 Förbundsdomarkurs 2013-03-08 Förbundsdomarkurs

HOPPREP

2013-10-12 Domarkurs 6 19

1 2

23 20

2,5 2,5

23 17 57 38

3 1 2,5 1

18

2,5

ÖVRIGT

2013-09-07 2013-12-07 2012-09-15 2012-09-15 2012-09-14 2012-01-21 2012-01-07 2012-01-07

Utbildarträff Tävling Utbildarträff Gymmix Utbildarträff Trupp Utbildarträff Kv AG Omlicensiering Trupp Teori steg 3 Utbildarträff Gymmix Utbildarträff Baskurs

40 30 5

2,5 2 1

10 9

1 2,5

25

2

43 15 8 2 6 9 13 29

2 1 1 1 1 1 2 2

SAMMANFATTNING KURSDELTAGARE År 2012 År 2013

Kurser 14 15

Deltagare Deltagardagar 229 398,5 284 584

33

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

48 343

upp

46 336

Flic kor

Kvinnor 41 år -

r

ll 6 å

0 år

30 437

upp ti

Kvinnor 21-4

28 854

7-1

-

Kvinnor 21-40 år

Pojka r

år Män 41

19 459

år

18 889

ar

0

Flickor 13-20 år

Po jk

-2

39 847

r 0å

27 302

42 971

13

28 966

1-4

Flickor upp till 6 år Flickor 7-12 år

n2 Mä

2012

r jka Po

2013


IT-utveckling och intern kommunikation

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

34

Hemsidan inklusive förbundsadministrationen av föreningar och personer utvecklas kontinuerligt av Riksidrottsförbundets IT-avdelning inom ramen för det gemensamma datasystemet IdrottOnline. Målsättningen är att minska föreningarnas och förbundets administrativa arbete genom en gemensam databas i IdrottOnline. Detta möjliggör digital administration av LOK-stödsredovisning, ansökan om medel från Idrottslyftet, föreningsrapport och utbildningsadministration.

För medlemsföreningarna finns motsvarande datastöd för föreningshemsida och medlemsadministration genom IdrottOnline Klubb. Anmälningar till riks- och regionstävlingar sker genom anmälan via hemsidan. Även all försäkrings- och licenshantering sker digitalt genom att föreningarna själva administrerar detta via hemsidan. Utbildning för berörda, uppdateringar och utveckling av funktionalitet sker regelbundet i samverkan med RF och SISU Idrottsutbildarna.

Vid Riksidrottsmötet 2013 beslutade ombuden att medlemsregistret i Idrottonline ska utgöra kriterier för storleksbidraget inom respektive SF. Eftersom flera av våra föreningar använder medlemsregister i andra datasystem (än Idrottonline) har angelägna diskussioner förts med RF-IT angående integrationsmöjligheter mellan Idrottonline och andra externa medlemsregister. Någon praktisk lösning finns dock ännu ej klar att använda.

Även förbundets försäljning av kursmaterial och förbundsprodukter sker genom en utvecklad webbshop (Gymnastikbutiken) som finns tillgänglig på förbundets hemsida. Under 2013 har det centrala kontoret övergått till digital fakturabehandling av attester och konteringar genom att inkomna fakturor inskannas direkt i ekonomiprogrammet.

Föreningarna har tillgång till kostnadsfri hemsida och medlemsadministration genom IdrottOnline, och även kostnadsfri e-post adress (@post.gymnastik.se). Den officiella kommunikationen med medlemsföreningarna sker huvudsakligen via digitala nyhetsbrev och förbundets hemsida. De regioner som så önskar har tillgång till egna regionala nyhetsbrev. I ökad utsträckning används även Facebook och Youtube som kompletterande kanaler. Navet för medlemsinformationen är gymnastik.se och under 2014 kommer en översyn av hemsidans funktioner och utseende att göras. Förbundet är en bit på väg i arbetet med digital kommunikation men inför nästa verksamhetsperiod ökar kraven på utveckling av digital kommunikation och sociala medier.


Marknadsföring och externa samarbeten Under 2013 tecknades två långsiktiga sponsoravtal med Stadium respektive Vera Sport. Avtalen förser landslagsgymnasterna med tävlings- och träningskläder. Samarbetet med Pensum fortsätter och fördjupas under den närmaste fyraårsperioden. Ett gott samar-

bete har vi även med redskapsleverantörerna Rantzows Sport och LEG, liksom med Folkspel. Målsättningen är att under nästa verksamhetsperiod etablera fler samarbeten som ger ökade resurser till det fortsatta utvecklingsarbetet av Svensk Gymnastik.

Finansiella Rådet Ett Finansiellt Råd bildades under 2013 med uppdrag att stödja organisationens arbete för att öka

den externa finansieringen. Patrik Tengwall utsågs till ordförande för verksamhetsperioden 2013 – 2014.

Under 2013 bildades ett evenemangs- och marknadsbolag (Gymnastikevent i Sverige AB). Syftet är att bolaget ska användas för större arrangemang, där EUROGYM 2014

är det första. Till styrelseordförande utsågs Malin Eggertz Forsmark och till VD generalsekreterare Stefan Bengtsson.

35

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Gymnastikevent i Sverige


Gymnastikbutiken

Gymnastikförbundets utgivande verksamhet ska i första hand erbjuda ledare och medlemmar gymnastikrelaterat material som stödjer och inspirerar. I verksamheten ingår produktion, inköp, distribution, marknadsföring och försäljning.

Inom Barn- och ungdomssortimentet har identitetshöjande produkter som halsband och linnen tagits fram. Ett nytt material med häfte och nyproducerad musik för barngymnastik 3-6 år har producerats (Gympapatrullen). Flera nya program inom Gymmix har tagits fram. På utbildningssidan finns nu

Försäkringar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Samarbetet med försäkringsmäklaren Pensum och försäkringsbolaget Euro Accident fortsätter. Förbundet erbjuder tre olycksfallsförsäkringar till gymnastikföreningarnas medlemmar (antalet försäkrade gäller per den 31 juli 2013); • Basförsäkring (92 503) • Träningsförsäkring (12 285) • Tävlingsförsäkring (26 390)

36

Föreningarna administrerar själva antalet försäkrade genom det webbaserade registerprogram som Pensum och Gymnastikförbundet utvecklat tillsammans. Glädjande nog har antalet försäkrade gymnaster ökat markant i alla tre försäkringskategorier under verksamhetsperioden.

Basic-kurser för de flesta tävlingsdiscipliner. Bamsegympamaterial har sålts i större mängd till Fritidsresor som har Bamsegympa i sin Bamseklubb. Under 2012 lanserades en ny, mer användarvänlig webbutik som en integrerad del i förbundets hemsida.


Internationell verksamhet Sju svenskar har under verksamhetsperioden 2012 – 2013 haft förtroendeuppdrag i olika internationella sammanhang: Margaret Sikkens Ahlquist som president i Internationella Gymnastikförbundets(FlG) kommitté Gymnastics for All samt som ledamot i FIG:s exekutivkommitté, Stefan Bengtsson som ledamot i FIG:s council (2012), Malin Eggertz Forsmark som vice president i Europeiska Gymnastikförbundet (UEG), Maria Ståhl som ledamot i UEG:s kommitté Gymnastics for All. Per Sjöstrand, ledamot i UEG:s kommitté

för truppgymnastik Teamgym, valdes i december 2013 till ordförande i kommittén för kommande verksamhetsperiod. Thore Brolin är medlem i FIG:s Appeal Tribunal och Kajsa Murmark ledamot i styrelsen för det Europeiska Hopprepsförbundet (ERSO).

INTERNATIONELLA EVENEMANG Förbundet har under perioden sökt och erhållit värdskapet för den europeiska ungdomsfestivalen EUROGYM 2014. Festivalen är ett UEG-arrangemang som kommer att genomföras i Helsingborg i juli månad med över 4500 deltagare. Organisationskommittén deltog vid EUROGYM 2012 i Coimbra och presenterade evenemanget samt hälsade välkomna till Helsingborg 2014.

Förbundet har påbörjat förberedelserna för deltagande i Gymnaestradan 2015 i Helsingfors och de första informationsmötena har genomförts på plats i Finland.

NORDISKT SAMARBETE I april 2012 arrangerades Nordiskt ting i Köpenhamn och i april 2013 generalsekreterarmöte i Stockholm.

INTERNATIONELLT RÅD Förbundets Internationella råd har till uppgift att vara ett beredande organ för förbundsstyrelsen, och rådet har under perioden förberett beslutsunderlag inför de internationella kongresserna.

37

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Gymnastikförbundet har en tradition av starkt internationellt engagemang. Vi vill påverka den internationella gymnastikrörelsen med våra grundvärderingar och vår syn på demokrati.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Förvaltningsberättelse 2012 38


EKONOMI

Styrelsen för Gymnastikförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Gymnastikförbundets verksamhetsidé: ’Svensk Gymnastik – rörelse hela livet’. Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för alla. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer och därmed också en betydande aktör i folkhälsoarbetet. Gymnastikförbundet har åtta regioner som är egna juridiska personer. Syftet för alla delar av organisationen är att ge medlemsföreningarna stöd och service, efter de riktlinjer som Förbundsmötet beslutar om vartannat år och som uttrycks i det gemensamma idédokumentet Gymnastiken Vill. Tillsammans samlar gymnastikföreningarna cirka 213 500 medlemmar. Av de totalt 1100 medlemsföreningarna är ungefär 250 tävlingsföreningar. Drygt 33 000 gymnaster har tävlings- eller träningslicens. Gymnastikförbundets kunniga, välutbildade ledare är den viktiga ryggraden inom samtliga verksamhetsområden.

Verksamhetsområden: • Barngymnastik för barn upp till 12 års ålder. Motorisk grundträning med gymnastikredskap under lekfulla former för att stimulera barns utveckling både kroppsligt och mentalt . • Ungdomsgymnastik för barn och ungdomar från 13 års ålder. Målgruppsanpassad gymnastik med och utan tävlingsinslag. • Gymmix Gruppträning – gruppträning i hög kvalitet och varierande former, för kvinnor och män i vuxen ålder, anpassad till behov och förutsättningar. • Tävlingsgymnastik i sju olika discipliner: truppgymnastik, kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin, hopprep och aerobic gymnastics.

Stödverksamheter Föreningsutveckling, Utbildning, Gymnastikbutiken och Marknad- och information.

Sedan 1937 har Svenska Gymnastikförbundet varit huvudman för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a). Under 2012 firade Lillsved 75 år. Samarbetet mellan Gymnastikförbundet och Lillsved fortsätter att utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för båda organisationerna. Förutsättningar för en byggnad av specialhall har ytterligare studerats. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med en projektering under 2013.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET En ny era har inletts detta verksamhetsår. Förbundets omorganisation är efter många års förberedelser verklighet. Åtta regionala kontor med idrottskonsulenter arbetar tillsammans med regionala styrelser för att genomföra de utmanande, väl förankrade, mål, som under namnet Vision 2020 antogs av Förbundsmötet i maj 2012. Vision 2020 innebär att antalet medlemmar ska öka till 400 000. En helt ny, gemensam arbetsordning bildar stommen för detta. Medlemsstatistiken visar en klar ökning av antalet barn. Under 2012 visar medlemssiffrorna en glädjande och markant ökning av pojkar. En grund för tillväxt är också att denna ökning fortsätter arbetet med gemensamma varumärken och koncept för barngymnastiken fortsätter. Ungdomssidan har öppnat för nya aktiviteter med lite tuffare framtoning. Målet är att hålla kvar gymnasterna längre i föreningarna men också locka nya ungdomar till föreningarna. Med stöd av RF har förbundet kunnat anställa en projektledare för parkour och tricking (18 månaders projekt med start i november 2012). Syftet är att öppna dörrarna för fler. På gruppträningssidan är konkurrensen fortsatt mycket stor. Vi möter detta med förbundets varumärke för gruppträning, Gymmix, och antalet Gymmix-föreningar ökade från 95 till 111 under 2012. Tävlingsgymnastiken har å ena sidan haft en fortsatt positiv utveckling med flera internationella framgångar. Jonna Adlerteg deltog som andra svenska kvinnliga gymnast på 28 år i ett OS och slutade på en fin 39:e plats i London. Svensk gymnastik har också haft internationell framgång i andra stora tävlingar inom kvinnlig artistisk gymnastik, och Sveriges första landslag i truppgymnastik tog som enda land medalj i samtliga sex tävlingsklasser. Vi har tillsammans med Halmstad RG och Halmstad Frigymnaster arrangerat nordiska mästerskap i rytmisk gymnastik och nordiska juniormästerskap i truppgymnastik.

39

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

En särskild satsning görs på kvinnlig och manlig artistisk gymnastik samt truppgymnastik. Målet är internationella medaljer.

Lillsved


EKONOMI

För varje disciplin finns nu en särskild utvecklingsplan som sträcker sig från grundnivå till elit. Utvecklingen av ett utbildnings-, tränings- och tävlingssystem har fortsatt (’Den svenska modellen’). Å andra sidan har ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik, med särskilt fokus på kvinnlig artistisk gymnastik, fått stark kritik via media med start i januari 2012. Gymnastikförbundets styrelse tog därför initiativ till en utredning av professor Jonas Stier, vars rapport lett till ytterligare insatser för att förstärka och förbättra situationen för svenska landslagsgymnaster, deras tränare och landslagsledare, samt berörda tävlingsföreningar. Arbetet sker med stöd av extern expertis, både inom RF:s Elitidrottscentrum och SOK men även i dialog med andra sakkunniga stödpersoner.

Nya Idrottslyftet Nya Idrottslyftet är fastställd och kommer att gälla under en treårsperiod (2013-2015) i stället för den tidigare fyraårsprincipen. Skälet till detta är att idrottsrörelsens långsiktiga mål i övrigt sträcker sig fram till 2015. Det övergripande syftet med Idrottslyftet är att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott, så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten Vill.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG

Från och med 2012 har bidragskriterierna till specialförbundens stöd, SF-stödet, ändrats. Införandet av den nya fördelningsmodellen sker under en treårsperiod 2012-2014. Med anledning av detta var 2/3 av stödet fördelat enligt 2011 års fördelning och 1/3 enligt den nya modellen vilket för vår del innebar en sänkning med 819 000 kr i år. Fördelningen för 2013 ger oss 10 362 000 kr, jämfört med 2012 får vi nästa år en ökning på 75 000 kr. Tre regioner har erhållit ca 630 000 kr i omställningsstöd plus det ordinarie stöd som utbetalats till alla 8 regionerna. Idrottslyftet via Riksidrottsförbundet bytte från och med 2012 redovisningsår till kalenderår. Eftersom vi förra året, i likhet med tidigare år, överförde den del som utbetalats under hösten till året efter blev 2012 förlängd till ett och ett halvt år i redovisningen, intäkten blev därmed ca två miljoner högre än tidigare år. I det nya Idrottslyftet, 2013-2015, är fördelningsnyckeln för utvecklingsstödet: Alla förbund tilldelas ett grundbidrag på 200 000 kr, resterande medel fördelas utifrån den procentuella andelen av SF-stödet (75%), Lokala aktivitets-stödet, (LOK-stödet) (12,5%) och LOK-stödsföreningar (12,5%). Vi har fått sänkt bidrag nästa år jämfört med 2012, sänkningen är 579 000 kr i utvecklingsstöd och 641 000 kr lägre i föreningsstöd.

Gymnastikförbundet kommer att arrangera ungdomsfestivalen Eurogym 2014. En projektgrupp är tillsatt för Sveriges deltagande Världsgymnaestradan i Helsingfors 2015.

Medlemsavgiften är 28 kr per medlem samt 1000 kr som minimiavgift och ett tak på 40 000 för föreningarna. Medlemsantalet har ökat med knappt två procent jämfört med året innan.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Vid årets slut uppgår kapitalet till 13 143 tkr. Det egna kapitalet ska täcka kostnader för personalen i sex månader samt semester- och pensionsskulder samt viss administration.

Bokslutet för 2012 slutar på ett överskott på 958 734 kronor. Främsta anledningarna till överkottet är återbetalning av ändrad tryckmoms från tidigare år, ökad volym på utbildningar och ökade medlemsintäkter. Vi har även haft lägre kostnader på tävlingssidan på grund av att planerade aktiviteter i slutet av året ej genomförts.

NYCKELTAL ÅR 2008-2012 2012 Antal föreningar

2009

2008

1 096

1 130

1 163

1 205

1 230

213 570

209 733

213 732

210 376

214 694

Ordinarie SF-stöd

10 287

11 106

11 265

11 265

11 265

Övriga bidrag, gåvor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

2010

Antal medlemmar

8 642

5 987

5 998

4 871

4 660

37 279

37 709

31 438

28 933

28 638

Självfinansieringsgrad

49%

55%

45%

44%

44%

Årets resultat

959

583

1 016

408

922

13 143

12 184

11 601

10 585

10 177

18,87

17,92

17,12

16,84

15,49

6,65

3,99

2,75

2,75

2,75

Intäkter

Eget kapital Centralt anställda på kansliet och tränare Centralt anställda i regionerna

40

2011

Fr o m 2012 redovisas arbetsmarknadsstöd som ett bidrag, tidigare år redovisades de som en minskning av personalkostnaderna, jämförelsetalen har reviderats här.


EKONOMI

RESULTATRÄKNING Summa omsättnings-

tillgångar 9 119 189 9 467 307 NOT 2012 2011 SUMMA TILLGÅNGAR 19 825 761 20 262 244 1 INTÄKTER Offentligrättsliga bidrag 2 18 929 191 17 092 807 EGET KAPITAL Medlemsavgifter 5 493 654 5 316 284 OCH SKULDER Verksamhetsintäkter 3 6 807 726 6 113 128 Övriga intäkter 4 6 048 708 9 186 752 Eget kapital 13 37 279 279 37 708 971 Balanserat kapital 12 184 354 11 601 412 Årets resultat 958 734 582 942 KOSTNADER Summa eget kapital 13 143 088 12 184 354 Kostnader för varor och material 5 -1 250 067 -1 307 209 Avsättning 14 0 175 608 Övriga externa kostnader 6 -17 905 075 -21 020 179 Personalkostnader 7 -17 118 571 -14 816 135 Kortfristiga skulder Avskrivningar 8 -196 575 -205 119 Leverantörsskulder 1 635 783 1 222 151 -36 470 288 -37 348 642 Övriga kortfristiga skulder 15 1 508 406 3 849 864 Upplupna kostnader och VERKSAMHETENS förutbetalda intäkter 16 3 538 484 2 830 267 RESULTAT 808 991 360 329 Summa kortfristiga skulder 6 682 673 7 902 282 SUMMA EGET KAPITAL RESULTAT FRÅN FINANSIELLA OCH SKULDER 19 825 761 20 262 244 INVESTERINGAR Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 9 87 283 179 861 Ställda säkerheter Inga Inga Ränteintäkter och liknande poster 10 62 767 54 370 Ansvarsförbindelser Inga Inga Räntekostnader och liknande poster -307 -11 618 Resultat efter finansiella poster 958 734 582 942 ÅRETS RESULTAT 958 734 582 942 BALANSRÄKNING

NOT 2012.12.31 2011.12.31 1

41

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier 8 124 943 254 493 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapperinnehav 11 10 581 629 10 540 444 Summa anläggningstillgångar 10 706 572 10 794 937 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Handelsvaror Handelsvaror 2 825 962 2 475 460 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 926 236 624 490 Aktuella skattefordringar 38 513 66 542 Övriga kortfristiga fordringar 505 976 317 309 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 648 598 779 517 2 119 323 1 787 858 Kassa och bank 4 173 904 5 203 989


EKONOMI

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. I år har vissa ändringar gjorts gällande klassificeringar och namnrubriker i resultaträkningen, vilket även fått genomslagskraft på föregående år. INTÄKTER Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. BIDRAG Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. UTLÄNDSKA VALUTOR Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. VARULAGER Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen. NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

42

2012 2011

Ordinarie statsanslag Idrottslyftet Landslagsstöd SOK stöd RF Riktat stöd RF Bidrag Arbetsmarknadsstöd Regionalt stöd

10 287 000 6 515 000 800 000 491 405 280 000 218 248 310 380 27 158

11 106 000 4 377 000 700 000 258 000 150 000 207 116 294 691 0

Summa

18 929 191

17 092 807

NOT 3 VERKSAMHETSINTÄKTER Kurs- och verksamhets intäkter Konferenser, fakturerade kostnader Försäljning Gymnastikbutiken

3 133 056

2 038 028

310 463

740 600

3 364 207

3 334 500

Summa 6 807 726 6 113 128 NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER Regionsanställda Försäkringar Övrigt Gymnaestradan 2011

3 275 100 1 737 488 1 036 120 0

1 857 607 1 566 450 999 477 4 763 218

Summa 6 048 708 9 186 752 NOT 5 KOSTNADER FÖR VAROR OCH MATERIAL Kursmaterial Försäljningskostnader

19 409 1 230 658

39 446 1 267 763

Summa 1 250 067 1 307 209 NOT 6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kost och logi 3 872 099 3 312 836 Främmande tjänster 1 774 108 1 125 766 Resor 2 797 421 2 330 575 Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 118 681 120 640 Övriga aktivitetskostnader 793 485 820 862 Lokalhyra 1 111 740 1 086 793 Royalty Bamsegympa 435 395 476 410 Gymnaestradan 2011 Lausanne 0 5 127 803 Anslag till regioner enligt beslut* 1 552 656 1 599 376 Regionaliseringsstöd 628 454 29 183 Övriga bidrag 373 214 702 453 Övrigt 4 447 822 4 287 482 Summa 17 905 075 21 020 179 *Regionerna erhåller 12,5 procent av det ordinarie anslaget fördelat på förbundets åtta regioner, dock ej lägre än 2010 års nivå för någon region (då det fördelade enligt andra kriterier). NOT 7 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 16,89 (4,61) 16,53 (3,49) Män 8,63 (2,04) 5,38 (0,50) Totalt

25,52 (6,65)

21,91 (3,99)

Siffrorna i parentes anger centralt anställda i regionerna, ingår i totalen. LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och generalsekreterare 785 385 Anställda, exkl generalsekreterare 9 101 026 Uppdragstagare 1 822 191

8 145 111 1 684 662

Totala löner och ersättningar 11 708 602

10 489 972

660 199

Tidigare redovisades arbetsmarknadsstöd som minskad personalkostnad, från och med 2012 redovisas de som offentligrättsligt bidrag Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 434 424 3 914 782 varav pensionskostnader 770 764 711 326


EKONOMI

ARVODE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Enilgt beslut på förbundsmöte 2012 arvoderas förbundsstyrelsen enligt följande: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/ år samt övriga ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år. NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

839 211 67 025 -38 709

1 026 617 26 646 -214 052

867 527 -584 718 38 709 -196 575

839 211 -593 650 214 051 -205 119

-742 584

-584 718

Bokfört värde 124 943 254 493 NOT 9 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelningar Realisationsresultat

0 87 283

227 360 -47 499

Summa 87 283 179 861 NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER Ränteintäkter Kursvinster

62 767 0

53 350 1 020

Summa 62 767 54 370 NOT 11 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV 2012.12.31 2011.12.31 Ingående anskaffningsvärde 10 540 444 11 331 343 Förvärv 11 613 500 0 Försäljningar -11 572 315 -790 899 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 10 581 629 10 540 444 Antal Marknads- Anskaffnings st värde värde Räntefond JRS GBO SEK H 49 208 5 333 671 5 220 000 Summa räntefond 5 333 671 5 220 000

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2012.12.31 2011.12.31 Återbetalning feldebiterad moms tryckkostnad 148 728 0 Royalty Bamsegympa 173 743 168 683 Övriga poster 326 127 610 834 Summa 648 598 779 517 NOT 13 EGET KAPITAL Balanserat Årets resultat Totalt eget kapital kapital Ingående balans 11 601 412 582 942 12 184 354 Omföring föregående års resultat 582 942 -582 942 Årets resultat 958 734 958 734 Utgående balans 1 2 184 354 958 734 13 143 088 NOT 14 AVSÄTTNING 2012.12.31 2011.12.31 Avsättning för pension Avsättning vid periodens ingång 175 608 0 Ianspråktagande under perioden -175 608 -175 608 Avsättning vid periodens utgång 0 -175 608 NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Idrottslyftet Landslagsstöd Bidrag Att övervinna hinder Övrigt

0 0 524 636 983 770

2 172 000 800 000 0 877 864

Summa 1 508 406 3 849 864 NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Avsättning

30 624 1 500 022 477 883 1 529 955 0

0 1 357 042 423 337 1 225 496 -175 608

Summa

3 538 484

2 830 267

Stockholm 11 mars 2013

Malin Eggertz Forsmark, Ordförande Utländska noterade fonder JRS Global Growth 1 139 1 237 693 1 250 000 Summa utländska noterade Suzanne Lundvall, Vice ordförande fonder 1 237 693 1 250 000 4 100 000

Lars Mörk

Patrik Tengwall

Min revisionsberättelse har lämnats den 11/3 2013 Maria Petersson Godkänd revisor

43

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Anders Caspár Pernilla Eriksson Pelle Malmborg 4 100 000 Förlagsandelsbevis Pool2Tusen 87 000 11 630 Ingela Nilsson Tina Sahlén Summa förlagsandelsbevis 87 000 11 630 Summa totalt 10 561 473 10 581 630 /Stefan Bengtsson Generalsekreterare

Utländska aktier och räntefonder JRS Global Wealth 3 866 3 903 109 Summa utländska aktier och räntefonder 3 903 109


EKONOMI

Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Gymnastikförbundet för år 2012. STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. UTTALANDEN

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

44

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Gymnastikförbundet för år 2012. STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS ANSVAR

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen. REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. UTTALANDE

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 11 mars 2013 Maria Petersson Godkänd revisor


EKONOMI

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

45


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

EKONOMI

Förvaltningsberättelse 2013 46


EKONOMI

Styrelsen för Gymnastikförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Gymnastikförbundets verksamhetsidé: ’Svensk Gymnastik – rörelse hela livet’. Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för alla. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN.

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer och därmed också en betydande aktör i folkhälsoarbetet. Gymnastikförbundet har åtta regioner som är egna juridiska personer. Syftet för alla delar av organisationen är att ge medlemsföreningarna stöd och service, efter de riktlinjer som Förbundsmötet beslutar om vartannat år och som uttrycks i det gemensamma idédokumentet Gymnastiken Vill. Tillsammans samlar gymnastikföreningarna cirka 218.000 medlemmar vilket betyder att medlemsantalet ökat under verksamhetsåret. Av de totalt 1100 medlemsföreningarna har knappt 290 föreningar tävlingsgymnastik. Drygt 38 500 gymnaster har tävlings- eller träningslicens. Gymnastikförbundets kunniga, välutbildade ledare är den viktiga ryggraden inom samtliga verksamhetsområden.

Verksamhetsområden • Barngymnastik för barn upp till 12 års ålder. Motorisk grundträning med gymnastikredskap under lekfulla former för att stimulera barns utveckling både kroppsligt och mentalt. • Ungdomsgymnastik för barn och ungdomar från 13 års ålder. Målgruppsanpassad gymnastik med och utan tävlingsinslag. • Gymmix Gruppträning – gruppträning i hög kvalitet och varierande former, för kvinnor och män i vuxen ålder, anpassad till behov och förutsättningar. • Tävlingsgymnastik i sju olika discipliner: truppgymnastik , kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin, hopprep och aerobic gymnastics. En särskild satsning görs på kvinnlig och manlig artistisk gymnastik samt truppgymnastik. Målet är internationella medaljer.

Stödverksamheter Föreningsutveckling, Utbildning, Gymnastikbutiken, Marknad och Information.

Sedan 1937 har Svenska Gymnastikförbundet varit huvudman för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a). Samarbetet mellan Gymnastikförbundet och Lillsved fortsätter att utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för båda organisationerna. Förutsättningar för en byggnad av specialhall har ytterligare studerats.

De åtta regionala kontoren med idrottskonsulenter arbetar tillsammans med de regionala styrelserna och det centrala kontoret för att genomföra de utmanande, väl förankrade, mål, som under namnet Vision 2020 antogs av Förbundsmötet i maj 2012. Vision 2020 innebär att antalet medlemmar ska öka till 400 000. Både anställda och förtroendevalda på central och regional nivå har träffats regelbundet för att samordna insatser och resurser. Vid Gymnastikforum i oktober 2013 deltog rekordmånga deltagare från föreningar och förbund. Fokus under 2013 har varit att omsätta målen i Vision 2020 på föreningsnivå. Av den anledningen har ett speciellt arbetshäfte kallat Det här vill vi tagits fram i samarbete med SISU idrottsutbildarna. Svensk gymnastik i media symboliseras oftast av tävlingsgymnastik. Här exponeras de mest framgångsrika gymnasterna men på senare år även en stark kritik som riktats mot elitgymnastikens kultur. Förbundsstyrelsen uppdrog i mars 2013 organisationen att ta fram åtgärder för att utveckla svensk tävlingsgymnastik. Detta har resulterat i ett omfattande program för Svensk landslagsgymnastik, som införs från och med årsskiftet. Stödet till landslagens gymnaster och tränare förstärks inom viktiga områden som nutrition, skadeprevention, medicinsk och idrottspsykologisk support. Med ett bredare perspektiv har förbundsstyrelsen också godkänt en ny modell för utveckling av Svensk Gymnastik – tävlingsverksamhet men även alla andra verksamheter. Denna modell tillsammans med ett förslag till uppförandekod remissbehandlas i föreningarna, med målet att fastställas av Förbundsmötet 2014. Medlemsstatistiken visar en fortsatt ökning av antalet barn upp till 12 års ålder, däribland många pojkar. Verksamheten utvecklas i syfte att behålla och rekrytera nya medlemmar. Ungdomssidan har fortsatt arbetet med parkour och tricking. Inom gymnastikorganisationen finns nu 100 föreningar och 7000 utövare, 170 har gått ledarutbildning i parkour/freerunning och tricking. På gruppträningssidan fortsätter arbetet med att förstärka varumärket Gymmix. Antalet Gymmix-föreningar har ökat från 111 till 126 under 2013. Tävlingsgymnastiken har haft en fortsatt positiv utveckling med flera internationella framgångar. Inte sedan 1963 har Sverige haft en EM-finalist i en grenfinal i kvinnlig artistisk gymnastik. Jonna Adlerteg tog Sveriges första EM-silver i barr och Ida Gustafsson tog en tiondeplats i mångkampsfinalen. Stora framgångar även vid NM i truppgymnastik där de svenska lagen tog medalj i samtliga valörer. Det blev också svenska medaljer vid EM i hopprep 2013. Unga svenska gymnaster, både manliga och kvinnliga, har gjort mycket fina insatser i internationella tävlingar. Slutligen konstaterar vi att nästan alla av Sveriges sju tävlingsdiscipliner fortsätter att växa.

47

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Lillsved

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET


EKONOMI

Från och med 2012 har bidragskriterierna till specialförbundens stöd, SF-stödet, ändrats. Införandet av den nya fördelningsmodellen sker under en treårsperiod 20122014. 2013 har SF-stödet fördelats med 2/3 enligt den nya modellen. 2015 kommer nya bidragsmodellen gälla fullt ut, stor del av stödet baseras på uppgifter för verksamhetåret 2013 som har registrerats i IdrottOnline, det är oklart idag hur vi kommer att påverkas av det. Vi har överfört 400 tkr av stimulansbidraget som ingår i årets ordinarie SF-stöd i år till 2014, medlen avser projekt för att utveckla breddverksamheten mot pojkar.

Idrottslyftet Idrottslyftet gäller under en treårsperiod, 2013-2015. Det övergripande syftet med Idrottslyftet är att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott, så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten Vill.

Gymnastikevent i Sverige AB Under verksamhetsåret har ett aktiebolag bildats som är helägt av Gymnastikförbundet. I bolaget kommer viss specifik tävlingsverksamhet av engångskaraktär att genomföras och under nästkommande år genomförs EUROGYM 2014 i Helsingborg.

Två regioner har erhållit drygt 100 000 kronor var i omställningsstöd plus det ordinarie stöd som utbetalats till alla åtta regionerna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG

I Idrottslyftet år 2013-2015 är fördelningsnyckeln för utvecklingsstödet: Alla förbund tilldelas ett grundbidrag på 200 000 kr, resterande medel fördelas utifrån den procentuella andelen av SF-stödet (75%), Lokala aktivitets-stödet, (LOK-stödet) (12,5%) och LOK-stödsföreningar (12,5%). Enligt senaste statistiken har våra föreningars LOK-aktiviteter ökat med cirka sju procent.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Medlemsavgiften är 28 kr per medlem samt 1000 kronor som minimiavgift och ett tak på 40 000 kronor för föreningarna. Medlemsantalet har ökat med 2% procent jämfört med året innan. Vid årets slut uppgår kapitalet till knappt 12,5 miljoner kronor. Det egna kapitalet ska täcka kostnader för personalen i sex månader, semester- och pensionsskulder samt viss administration.

Gymnastikförbundet kommer på uppdrag av Europeiska Gymnastikförbundet (UEG) att arrangera ungdomsfestivalen EUROGYM 2014 i Helsingborg. En projektgrupp är tillsatt för Sveriges deltagande på Världsgymnaestradan i Helsingfors 2015.

Bokslutet för 2013 slutar på underskott på 663 365 kronor. Förbundsstyrelsen tog en underbalanserad budget för att möjliggöra satsningar enligt Vision 2020. Cirka 600 000 har lagts på den svenska gymnastikmodellen och cirka 230 000 på arbete med det politiska arbetet som går under namnet ”Barn blir smarta av gympa”.

NYCKELTAL ÅR 2009-2013 Antal föreningar

2011

2010

2009

1 096

1 130

1 163

1 205

Antal medlemmar

217 968

213 570

209 733

213 732

210 376

9 962

10 287

11 106

11 265

11 265

Övriga bidrag, gåvor

6 449

8 642

5 987

5 998

4 871

35 084

37 279

37 709

31 438

28 933

53%

49%

55%

45%

44%

Självfinansieringsgrad Årets resultat Eget kapital Centralt anställda på kansliet och tränare Centralt anställda i regionerna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

2012

1 078

Ordinarie SF-stöd Intäkter

48

2013

-663

959

583

1 016

408

12 480

13 143

12 184

11 601

10 585

21,76

18,87

17,92

17,12

16,84

7,73

6,65

3,99

2,75

2,75


EKONOMI

RESULTATRÄKNING

Summa omsättningsNOT 2013 2012 tillgångar 10 800 326 9 119 189 1

INTÄKTER SUMMA TILLGÅNGAR 19 287 821 19 825 761 Offentligrättsliga bidrag 2 16 410 749 18 929 191 Medlemsavgifter 5 539 342 5 493 654 Verksamhetsintäkter 3 6 781 106 6 807 726 EGET KAPITAL Övriga intäkter 4 6 352 534 6 048 708 OCH SKULDER 35 083 731 37 279 279 Eget kapital 14 Balanserat kapital 13 143 088 12 184 354 KOSTNADER Årets resultat -663 364 958 734 Summa eget kapital 12 479 724 13 143 088 Kostnader för varor och material 5 -1 384 912 -1 250 067 Övriga externa kostnader 6 -16 742 810 -17 905 075 Kortfristiga skulder Personalkostnader 7 -18 073 235 -17 118 571 Leverantörsskulder 1 295 474 1 635 783 Avskrivningar 8 -128 357 -196 575 Övriga kortfristiga skulder 15 1 650 143 1 508 406 -36 329 314 -36 470 288 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 3 862 480 3 538 484 VERKSAMHETENS Summa kortfristiga skulder 6 808 097 6 682 673 RESULTAT -1 245 583 808 991 SUMMA EGET KAPITAL RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR OCH SKULDER 19 287 821 19 825 761 Ställda säkerheter Inga Inga Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 9 550 278 87 283 Ansvarsförbindelser Inga Inga Ränteintäkter och liknande poster 10 35 134 62 767 Räntekostnader och liknande poster -3 194 -307 Resultat efter finansiella poster -663 365 958 734 ÅRETS RESULTAT -663 365 958 734

BALANSRÄKNING

NOT 2013.12.31 2012.12.31 1

TILLGÅNGAR

49

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier 8 388 659 124 943 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11 50 000 0 Långfristiga värdepapperinnehav 12 8 048 836 10 581 629 Summa anläggningstillgångar 8 487 495 10 706 572 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Handelsvaror Handelsvaror 2 921 418 2 825 962 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 543 446 926 236 Aktuella skattefordringar 101 353 38 513 Fordringar hos koncernföretag 1 136 046 0 Övriga kortfristiga fordringar 378 460 505 976 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 712 951 648 598 2 872 256 2 119 323 Kassa och bank 5 006 652 4 173 904


EKONOMI

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. I år har vissa ändringar gjorts gällande klassificeringar och namnrubriker i resultaträkningen, vilket även fått genomslagskraft på föregående år. Föreningen upprättar ingen koncernredovisning eftersom koncernen är klassificerad som en mindre koncern. INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG Inga inköp eller försäljningar har förekommit inom koncernen inom året. INTÄKTER Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. BIDRAG S om bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ateriella och immateriella anläggningstillgångar värderas M till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. FORDRINGAR F ordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG När föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Ordinarie statsanslag Idrottslyftet Landslagsstöd SOK stöd RF Riktat stöd RF Bidrag Arbetsmarknadsstöd Regionalt stöd

2013 2012 9 962 000 10 287 000 3 764 000 6 515 000 660 000 800 000 762 795 491 405 197 874 280 000 716 818 218 248 336 409 310 380 10 853 27 158

Summa 16 410 749 NOT 3 VERKSAMHETSINTÄKTER

18 929 191

Kurs- och verksamhets intäkter 2 673 113 Konferenser 325 526 Försäljning Gymnastikbutiken 3 782 467

3 133 056 310 463 3 364 207

Summa 6 781 106 NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER

6 807 726

Regionsanställda Försäkringar Övrigt

3 275 100 1 737 488 1 036 120

3 474 786 1 963 160 914 588

Summa 6 352 534 6 048 708 NOT 5 KOSTNADER FÖR VAROR OCH MATERIAL Kursmaterial centrala kurser Försäljningskostnader

24 741 1 360 171

19 409 1 230 658

Summa 1 384 912 1 250 067 NOT 6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kost och logi 3 627 799 Konsultarvoden 1 909 663 Resor 2 518 759 Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 126 155 Lokalhyra 1 283 188 Royalty Bamsegympa 484 104 Anslag till regioner enligt beslut* 1 556 172 Regionaliseringsstöd 202 991 Övriga bidrag 139 121 Övrigt 4 894 858

3 872 099 1 774 108 2 797 421 118 681 1 111 740 435 395 1 552 656 628 454 373 214 5 241 307

Summa 16 742 810 17 905 075 *Regionerna erhåller 12,5 procent av det ordinarie anslaget fördelat på förbundets åtta regioner, dock ej lägre än 2010 års nivå för någon region (då det fördelade enligt andra kriterier). NOT 7 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till 2013 2012 Kvinnor 17,41 (5,06) 16,89 (4,61) Män 12,08 (2,67) 8,63 (2,04) Totalt

29,49 (7,73)

25,52 (6,65)

UTLÄNDSKA VALUTOR

Siffrorna i parentes anger centralt anställda i regionerna, ingår i totalen.

F ordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

VARULAGER arulager värderas, med tillämpning av först-in-först-utV principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen.

50

NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG

Styrelse och generalsekreterare 803 649 785 385 Anställda, exkl generalsekreterare 10 203 124 9 101 026 Uppdragstagare 1 444 546 1 822 191 Totala löner och ersättningar 12 451 319 11 708 602 Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 775 511 varav pensionskostnader 770 356

4 434 424 770 764


EKONOMI

ARVODE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Enilgt beslut på förbundsmöte 2012 arvoderas förbundsstyrelsen enligt följande: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/ år samt övriga ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år. NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER

Värdepapper Atlas Copco A 562 100 205 95 305 Autoliv SDB 230 136 160 126 487 Concentric 1 034 75 224 72 506 Danske Bank 1 011 148 872 147 760 Getinge B 709 155 980 141 836 Ingående anskaffningsvärden 867 527 839 211 Gjensidige 1 163 143 004 136 498 Årets investeringar 463 049 67 025 H&M B 656 194 307 167 420 Försäljningar och utrangeringar -420 188 -38 709 Hexpol AB B 227 109 414 92 602 Utgående ackumulerade Meda A 1 976 161 242 156 077 anskaffningsvärden 910 388 867 527 Metso OYJ 326 89 422 85 950 Ingående avskrivningar -742 584 -584 718 Nibe Industrier B 629 91 205 79 078 Försäljningar och utrangeringar 349 212 38 709 Sandvik 906 82 174 81 812 Årets avskrivningar -128 357 -196 575 Veidekke 1 321 68 275 67 899 Utgående ackumulerade Volvo B 937 79 130 85 376 avskrivningar -521 729 -742 584 Summa värdepapper 1 634 614 1 536 606 Bokfört värde 388 659 124 943 Förlagsandelsbevis Pool2Tusen 87 000 11 630 Summa förlagsandelsbevis

NOT 9 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelningar Realisationsresultat

125 018 425 260

0 87 283

87 000

11 630

Summa totalt 8 259 125 8 048 835

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH Summa 550 278 87 283 UPPLUPNA INTÄKTER 2013.12.31 2012.12.31 NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE Återbetalning feldebiterad POSTER moms tryckkostnad 148 728 Ränteintäkter 33 960 62 767 Royalty Bamsegympa 178 955 173 743 Kursvinster 1 174 0 Deltagande EUROGYM 2014 192 618 0 Övriga poster 341 378 326 127 Summa 35 134 62 767 Summa 712 951 648 598 NOT 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 14 EGET KAPITAL Balanserat Årets Totalt eget 2013.12.31 2012.12.31 kapital resultat kapital Inköp 50 000 Utgående redovisat värde 50 000 0 Ingående balans 12 184 354 958 734 13 143 088 Omföring föregående Namn Org.nr Säte Eget Kapital Resultat års resultat 958 734 -958 734 Gymnastikevent Årets resultat -663 364 -663 364 i Sverige AB 556935-7576 Stockholm 128 695 78 695 Utgående balans 1 3 143 088 -663 364 12 479 724 Namn Kapital- Röst- Antal Bokfört Bokfört andel andel andelar/ värde värde NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER aktier 2013 2012 Bidrag Att övervinna hinder 201 818 524 636 Gymnastikevent Stimulansbidrag 400 000 0 i Sverige AB 100% 100% 50 000 50 000 0 Övrigt 1 048 325 983 770 Summa

100%

100% 50 000 50 000

0

Dotterbolaget har ett första förlängt räkenskapsår och upprättar bokslut 2014-12-31. NOT 12 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV

Summa 1 650 143 1 508 406 NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

30 624 1 500 022 477 883 1 529 955

3 862 480

3 538 484

Bland/hedgefond Holberg Kredit SEK 14 037 1 533 060 1 533 060 JRS Global Wealth 1 909 2 061 259 2 024 151 Summa bland/hedgefond 3 594 319 3 557 211 Räntebärande JRS GBO SEK H 9 037 915 223 943 388 Summa räntebärande 915 223 943 388

51

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Ingående anskaffningsvärde 10 581 629 10 540 444 Förvärv 14 837 123 11 613 500 Försäljningar -17 369 917 -11 572 315 Summa Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 8 048 835 10 581 629 Antal Marknads- Anskaffnings st värde värde Aktierelaterade JRS Global Growth 1 545 2 027 969 2 000 000 Summa aktierelaterade 2 027 969 2 000 000

0 1 741 350 547 132 1 573 998


EKONOMI

Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Gymnastikförbundet för år 2013. STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Gymnastikförbundet för år 2013. STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS ANSVAR

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen. REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. UTTALANDE

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Stockholm den 14 februari 2014

UTTALANDEN

Maria Petersson Auktoriserad revisor

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

52

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.


EKONOMI

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

53


Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialförbund som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund. Till förbundet är 8 regionsförbund anslutna. Antalet föreningar 201301-01 var cirka 1 100 med drygt 218 000 medlemmar.

FÖRBUNDSSTYRELSE Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, ordförande Suzanne Lundvall, Stockholm, vice ordförande Pernilla Eriksson, Umeå Per Malmborg, Bunkeflostrand Anders Caspár, Eskilstuna Lars Mörk, Hudiksvall Ingela Nilsson, Frösön Tina Sahlén, Bromma Patrik Tengwall, Enskededalen Magnus Erstrand, Lillsved, adjungerad Stefan Bengtsson, Stockholm, generalsekreterare Carl-Åke Myrsell, Bromma, sekreterare Styrelsen har under år 2012 haft 11 sammanträden (varav 3 telefonmöten och 1 konstituerande möte) och 9 sammanträden under 2013. PRESIDIE Malin Eggertz Forsmark, ordförande Suzanne Lundvall, vice ordförande samt Stefan Bengtsson, generalsekreterare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

FÖRBUNDSMÖTE 2012 Förbundsmötet hölls på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik 2012.05.12-13 med Ulf Lönnqvist, Tyresö som mötesordförande och Inger Båvner som vice ordförande. Drygt 100 deltagare från samtliga 8 regioner.

TÄVLINGSKOMMITTÉER

54

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK Lotta Frimansson, Uppsala, ordförande (t o m 2013-08-19)

Annica Matsson, Leksand (Tf 201308-20 – året ut) Michael Hultén, Stockholm (t o m 2012-12-31) Lars Göran Gustafsson, Torshälla (t o m 2012-12-31) Agneta Göthberg, Falun, förbundskapten (t o m 2012-12-31) David Cederblad, Höganäs (t o m 2013-08-19) Sara Rumbutis, Stockholm Staffan Söderberg, Stockholm, landslagstränare 25 % (t o m 2012-12-31) Annzinita Malmborg, Bunkeflostrand (fr o m 2013-01-01) Kent Ödvall, Tidaholm (fr o m 201310-01) MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK Stefan Agnvall, Stockholm, ordförande (fr o m 2013-02-15) Jens Hummel, Alingsås, ledamot (fr o m 2013-03-01) Roland Himberg, Saltarö, ledamot (fr o m 2013–03-01) Stefan Karlsson, Lund ordförande (t o m 2012-12-31) Johannes Gustavsson, Malmö, ledamot (t o m 2012-12-31) Michael Hedlund, Halmstad, (fr o m 2013-03-15) Anna Rosenholmer, Stockholm, (fr o m 2013-04-15) Frederic Pierreville, Malmö Förbundskapten David Ahlin, Stockholm, Senioransvarig landslaget RYTMISK GYMNASTIK Kristina Göthberg, Göteborg, ordförande (t o m 2013-03-31) Inger Frii-Fleerackers, Stockholm, (t o m 2013-09-01) Eva Rodriquez, Staffanstorp Malin Sagemark, Linköping Bodil Björklund, Kode Jenny Engdahl Pettersson, Landskrona Ludmila Ahlin, Halmstad, förbundskapten, adjungerad (t o m 2012-06-30) Kristina Göthberg, Göteborg, förbundskapten (fr o m 2013-08-01)

TRAMPOLIN Louise Nordenberg, Uppsala ordförande Cecilia Johansson, Göteborg Mats Göransson, Västra Frölunda Johan Ekenberg, Klippan Alexander Frejemark, Herrljunga Karin Utbo, Lidköping, förbundskapten (t o m 2012-12-31) TRUPPTÄVLINGSGYMNASTIK Kristoffer Hultén, ordförande, Göteborg (t o m 2012-12-31) Carin Andrén Aronsson Malmö, ordförande (fr o m 2013-01-01) Per Sjöstrand, Stockholm (t o m 2012-12-31) Pernilla Lindén, Göteborg (t o m 2012-12-31) Tina Österberg, Helsingborg Marit Englund, Göteborg (fr o m 2013-01-01) Henrik Hult, Växjö (fr o m 2013-0101) Andreas Gustafsson, Västerås (t o m 2012-12-31) Per Sjöstrand, Stockholm, adjungerad för UT-stegen AEROBICS GYMNASTICS Inka Grundström, Tullinge, ordförande Marie Andersson, Älvsjö Jenny Nilsson, Alingsås (fr o m 201301-01) Charlotte Collin, Åstorp (fr o m 2013-01-01) HOPPREP Kajsa Murmark, Höllviken, ordförande Erica Rampling, Stockholm (t o m 2012-12-31) Liv Murmark, Höllviken Jenny Holmqvist, Lycksele Åsa Persson, Helsingborg (fr o m 2013-01-01) Ann Carlsson, Höllviken, adjungerad (fr o m 2013-01-01)


ORGANISATION

GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN Lena Fridlund, Göteborg, ordförande Lena Grönberg, Falun Ann Zandén , Borås Laura Koivumaki, Stockholm UNGDOMSKOMMITTÉN Jill Zachrisson, Stockholm (t o m 2012-12-31) Annika Hernmo, Malmö Linn Kimreus, Stockholm Karolina Nilsson, Göteborg (t o m 2012-12-31) Björn Andersson, Tierp (t o m 2012-12-31) Åsa Balstadsveen, Stockholm (t o m 2012-12-31) Hannah Berg, Umeå (fr o m 2013-01-01) Sandra Carlsson, Borås (fr o m 2013-01-01)

Amanda Gustavsson, Avesta (fr o m 2013-01-01) Byron Starlin, Helsingborg (fr o m 2013-01-01) INTERNATIONELLA RÅDET Stefan Bengtsson, Stockholm, ordförande Ulf Andersson, Stockholm Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland Malin Eggertz Forsmark, Höllviken Maria Ståhl, Värmdö Per Sjöstrand, Nacka

ÖVRIGA ORGAN REVISORER Utsedda av Svenska Gymnastikförbundets Förbundsmöte 2012 Maria Pettersson, revisor, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB Anna Rahm, revisorsuppleant, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB VALBEREDNING Kjell Adolfsson, Stockholm, ordförande Lena Grönberg, Falun Gun Ståhl, Hovmantorp Andreas Getzman, Örebro Jim Salvin, Östersund Marianne Nyström, Kiruna, suppleant

NATIONELLA REPRESENTATIONSUPPDRAG Styrelsen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola Lillsveds ekonomiska förening u.p.a tillika styrelse Lars Bryntesson, Värmdö, ordförande Malin Eggertz Forsmark, vice ordförande, Höllviken Susanne Nibelius, Segeltorp Sören Svensson, Stockholm Sisso Nobel, Gustavsberg Sisko Jaber, Värmdö, personalrepresentant Ulrika Rylow Jonell, Stockholm, personalrepresentant BARN– OCH UNGDOMSCONVENT 4-5 februari 2012 på Lillsved Ingrid Bergström, Nacka STYRGRUPP EUROGYM 2014 I HELSINGBORG Per Malmborg (ordf), Johan Lundell (Helsingborg stad), Sofie Wehlin (Helsingborgs Turnförening), Maj-Britt Cordua (GF Fram), Christer Sörliden (GF Ling), Ann Carlsson (OC), Maria Ståhl (SvGF) och Stefan Bengtsson (SvGF).

55

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

BARNKOMMITTÉN Mimmi Alburg Johansson, Växjö, ordförande (t o m 2012-12-31) Anja Näslund, Södertälje, ordförande (fr o m 2013-01-01) Eva-Lena Lindvall, Östersund Malin Roth, Rödeby (t o m 2012-12-31) Petra Rodås, Hovås, (t o m 2012-12-31) Anna-Karin Widehammar, Hudiksvall, (fr o m 2013-01-01) Ida Larsson, Hindås (fr o m 2013-01-01) Camilla Carlén, Malmö (fr o m 201301-01)


ORGANISATION

LILLSVEDS ÅRSMÖTE 17 APRIL 2012 Svenska Gymnastikförbundets styrelse representerade ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ (SOK), I STOCKHOLM 2012-04-24 Stefan Bengtsson, Stockholm Suzanne Lundvall, Stockholm RF:S REFERENSGRUPP (UTREDNING OM LOK-STÖD) Gärmund Sandberg (fr o m oktober 2011 t o m maj 2012) RIKSIDROTTSFORUM 9-11 NOVEMBER 2012 I STOCKHOLM Malin Eggertz Forsmark, Höllviken Tina Sahlén, Bromma Pernilla Eriksson, Umeå Stefan Bengtsson, Stockholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

PEDAGOGISKA RÅDET (FR O M 2012-04-17) Pernilla Eriksson, Umeå, styrelsen Svenska Gymnastikförbundet Margareta Frykman Järlefelt, Sköndal, GIH Andreas Hagström, Stockholm, SISU Ulrika Rylow, Stockholm, Lillsved och utbildare Tobias Björn, Stockholm, utbildare Lars Kristén, Halmstad, Halmstad Högskola Gunn Nyberg, Falun, Dalarnas Högskola Anna Blid, Nacka, Svenska Gymnastikförbundets utbildningschef

56

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ (SOK), I STOCKHOLM 2013-04-23 Stefan Bengtsson, Stockholm Patrik Tengwall, Enskededalen (invald i valberedningen till SOK) NORDISKT MÖTE OCH GS-TRÄFF 24-25 APRIL 2013 PÅ ARLANDA Stefan Bengtsson, Stockholm Malin Eggertz Forsmark, Höllviken LILLSVEDS ÅRSMÖTE 26 APRIL 2013 PÅ LILLSVED Svenska Gymnastikförbundets styrelse representerade RIKSIDROTTSMÖTE OCH SISU-STÄMMA (RIM) 24-26 MAJ 2013 I LULEÅ Malin Eggertz Forsmark, Höllviken Pernilla Eriksson, Umeå Suzanne Lundvall, Stockholm Per Malmborg, Bunkeflostrand Patrik Tengwall, Enskededalen Stefan Bengtsson, Stockholm som ersättare Suzanne Lundvall invald i Riksidrottstyrelsen RF:S INTERNATIONELLA REFERENSGRUPP Malin Eggertz Forsmark, Höllviken RF:S SKILJENÄMND Tony Sandell, Danderyd, förbundsjurist RF:S PROJEKTGRUPP OM IDROTTSANLÄGGNINGAR Suzanne Lundvall, Stockholm

RF:S IT-RÅD Stefan Bengtsson, Stockholm FÖRENINGEN RIKSIDROTTENS VÄNNER Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot RF:S ELITIDROTTSKONFERENS 10-11 DECEMBER 2013 PÅ BOSÖN Pia Josephson, Lidingö Ulf Andersson, Stockholm Pernilla Eriksson, Umeå

INTERNATIONELLA REPRESENTATIONSUPPDRAG EUROPEISKA GYMNASTIKFÖRBUNDET (UEG) Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, vice ordförande av UEG Exekutiv Kommitté Maria Ståhl, Nacka, ledamot i Kommittén Gymnastics For All Per Sjöstrand, Stockholm ledamot i Trupptekniska Kommittén INTERNATIONELLA GYMNASTIKFÖRBUNDET (FIG) Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland, ordförande i Allmänkommittén samt ledamot av FIG Exekutiv kommitté Thore Brolin, Danderyd, ledamot Av FIG:s appellationsdomstol


RESULTAT

Resultat NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JSM, Växjö Damer Höganäs GF Herrar GF Brommagymnasterna Mixed -

SM, Västerås Damer Herrar Mixed

GF Brommagymnasterna KFUM GA Stockholm Gefle GF/GF Uppsalaflickorna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JEM, Århus (Danmark) Damer Herrar Mixed

3. Sverige (GT Vikingarna) 3. Sverige (sammansatt föreningslag) 3. Sverige (GF Brommagymnasterna)

EM, Århus Damer Herrar Mixed

2. Sverige 2. Sverige 3. Sverige

JNM, Halmstad Damer Herrar Mixed

1. Höganäs GF 3. GT Vikingarna 3. Brommagymnasterna 6. Helsingborgs Turn

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 JSM, Uppsala Damer GT Vikingarna Herrar Brommagymnasterna

SM, Halmstad Damer Herrar Mixed

Höganäs GF GF Brommagymnasterna Gefle GF/GF Uppsalaflickorna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 NM, Odense, Danmark Damer Herrar Mixed

2. Örebro GF-KIF 3. Höganäs GF 1. Brommagymnasterna 4. KFUM 3. Brommagymnasterna 6. Gefle GF/GF Uppsalaflickorna

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 SM, Stockholm Ida Rothe, Västerås GF

JSM, Emma Larsson, Eskilstuna GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 NM, Greve, Danmark Lag 2:a Mångkamp 3:a Ida Rothe Hopp 2:a Ida Rothe Bom 1:a Veronica Wagner Frist 1:a Veronica Wagner 2:a Ida Rothe

JEM, Brüssel, Belgien Lag 9:a Mångkamp 16:e Emma Larsson Hopp 9:a Emma Larsson

EM, Brüssel, Belgien Lag 16:e Mångkamp 26:e Ida Rothe Barr 13:e Ida Gustafsson 16:e Jonna Adlerteg

Test Event inför OS, London Mångkamp 42:a Jonna Adlerteg (kvalificerad för OS)

FIG Challenge Cup, Ghent, Belgien Barr

3:a Ida Gustafsson 4:a Jonna Adlerteg

Inbjudningstävling, Bukarest, Rumänien Mångkamp 10:a Jonna Adlerteg

OS, London, Storbritannien Mångkamp 39:a Jonna Adlerteg

Northern European Championships, Glasgow, Skottland Lag 2:a Mångkamp 1:a Ida Gustafsson 3:a Emma Larsson 6:a Lovisa Estberg Hopp 1:a Emma Larsson Barr 1:a Emma Larsson 3:a Ida Gustafsson Bom 6:a Ece Ayan Frist. 3:a Lovisa Estberg 6:a Ida Gustafsson

FIG Challenge Cup Ostrava, Tjeckien Barr Bom

3:a Ida Gustafsson 3:a Ida Gustafsson

Top Massilia 2012, Charleroi, Belgien Lag 3:a Hopp 1:a Emma Larsson Barr 4:a Ida Gustafsson Top Gym, Charleroi, Belgien Mångkamp 6:a Lovisa Estberg 7:a Ellen Haavisto 8:a Emma Larsson

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 SM , Stockholm Mångkamp 1:a Jonna Adlerteg Eskilstuna GF

JSM, Falun Mångkamp 1:a Emma Larsson Eskilstuna GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 FIG Challenge World Cup, Cottbus, Tyskland Barr

8:a Ida Gustafsson

JNM, Elverum, Norge

Hopp Barr Bom Frist.

4:a Ece Ayan 5.a Ellen Haavisto 1:a Emma Larsson 4:a Kim Singmuang 1:a Emma Larsson 2:a Emmy Haavisto 1:a Emma Larsson 4:a Emmy Haavisto 1:a Emma Larsson 2:a Ellen Haavisto

EM, Moskva, Ryssland Mångkamp 10:a Ida Gustafsson Barr 2:a Jonna Adlerteg 6:a Ida Gustafsson

Europeiska Ungdomsolympiska festivalen, EYOF, Utrecht, Belgien Lag 6:a Mångkamp 8:a Emma Larsson 12:a Kim Singmuang 30:e Ece Ayan Hopp 5:a Emma Larsson Barr 8:a Emma Larsson Frist 5:a Emma Larsson

(final) (final)

VM, Antwerpen, Belgien Mångkamp 32:a Ida Gustafsson

Massilia Open, Marseille, Frankrike Lag 6:a Mångkamp 3.a Emma Larsson 10:a Kim Singmuang

Northern European Championships, Lisburn, Nordirland Mångkamp 18:e Wilma Sten Barr 6:a Elin Sandberg

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JSM, Malmö Carl Green, GK Motus-Salto

SM, Malmö Måns Stenberg, GF Brommagymnasterna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 NM, Greve, Danmark Lag: 4:a Individuellt 4:a Måns Stenberg 6:a Oskar Kirmes

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 JSM, Stockholm Henrik Schröder, Hammarbygymnasterna

SM, Stockholm Christofer Soós, Halmstad Frigymnaster

Lag 1:a Mångkamp 1:a Emma Larsson 2:a Kim Singmuang 3:a Emmy Haavisto

57

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

TRUPPGYMNASTIK


RESULTAT

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 EM, Moskva 39:a Oskar Kirmes

JNM, Elverum, Norge Lag: 1:a Individuellt 1:a Kim Wanström 7:a Prince Mayiza 8:a Henrik Schröder

TRAMPOLIN NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JSM individuell trampolin, Uppsala Flickor Pojkar

Tove Larsson, TK Levo Kevin Israelsson, Österåkers TF

SM individuell trampolin, Uppsala Damer Herrar

Madeleine Stjernberg, Upplands Väsby GK Måns Åberg, Österåkers TF

SM DMT, Uppsala Damer Herrar

Lina Sjöberg, Uppsala GF Kim Gustafsson, Upplands Väsby GK

SM synkron trampolin, Uppsala Damer Herrar

H Rydén/T Larsson, TK Levo J Nordfors/K Gustafsson, Upplands Väsby GK

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), individuell trampolin klass 1 Damer Herrar

Madeleine Stjernberg, Upplands Väsby GK Måns Åberg, Österåkers TF

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), DMT Damer Herrar

Lina Sjöberg, Uppsala GF Kevin Israelsson, Österåkers TF

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), synkron trampolin Damer Herrar

L Paust/M Bertilsson, GK Frivolten K Israelsson/M Åberg, Österåkers TF

NM individuell trampolin, Middelfart/Danmark Damer Herrar

Världscup individuell trampolin, Loulé/Portugal Herrar

Herrar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

JNM individuell trampolin, Middelfart/Danmark Flickor Pojkar

58

2. Tove Larsson 5. Louise H Lundblad 6. Hanna Rydén 6. Kevin Israelsson

35. Måns Åberg 47. Oscar Smith

2. Louise H Lundblad 5. Hanna Rydén 5. Petter Wedberg 6. Niklas Lindkvist 8. Kevin Israelsson 10. Felix Holgersson

NM individuell trampolin, Åkersberga Damer Herrar

3. Linnea Ågren 4. Lina Sjöberg 5. Alicia Eriksson 6. Madeleine Stjernberg 2. Tim Karlsson 4. Robin Larsson 5. Måns Åberg 8. Jonas Nordfors

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013

VM individuell trampolin, Sofia/ Bulgarien

JSM individuell trampolin, Upplands Väsby

Damer Herrar

Flickor Pojkar

Hanna Rydén, TK Levo Felix Holgersson, TK Levo

SM individuell trampolin, Upplands Väsby Damer Herrar

Madeleine Stjernberg, Upplands Väsby GK Måns Åberg, Österåkers TF

SM DMT, Uppsala Damer Herrar

Lina Sjöberg, Uppsala GF Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

SM synkron trampolin, Uppsala Damer Herrar

H Rydén/T Larsson, TK Levo O Smith/T Karlsson, TK Levo

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), individuell trampolin klass 1 Damer Herrar

Madeleine Stjernberg, Upplands Väsby GK Tim Karlsson, TK Levo

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), DMT Damer Herrar

Lina Sjöberg, Uppsala GF Kevin Israelsson, Österåkers TF

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), synkron trampolin Herrar

GK Frivolten

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012

22. Måns Åberg 52. Oscar Smith

Världscup individuell trampolin, Albacete/Spanien

Damer

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), lagtävling

4. Hedda Brorsson 6. Lina Sjöberg 8. Måns Åberg

Flickor Pojkar

A Lemoine/L H Lundblad, Gefle GF C Mattsson/F Holgersson, TK Levo

Totala Svenska Cupen (4 deltävlingar), lagtävling

Upplands Väsby GK

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 JNM individuell trampolin, Åkersberga

45. Lina Sjöberg 48. Jonas Nordfors 74. Tim Karlsson 87. Måns Åberg

VM DMT, Sofia/Bulgarien Damer Herrar

12. Lina Sjöberg 39. Jonas Nordfors

VM synkron trampolin, Sofia/ Bulgarien Herrar

14. J Nordfors/M Åberg

Världscup individuell trampolin, Loulé/Portugal Damer Herrar

20. Madeleine Stjernberg 32. Lina Sjöberg 23. Måns Åberg 33. Jonas Nordfors 35. Tim Karlsson

Världscup synkron trampolin, Loulé/Portugal Damer Herrar

8. L Sjöberg/M Stjernberg 15. J Nordfors/M Åberg

Världscup individuell trampolin, Odense/Danmark Damer Herrar

31. Lina Sjöberg 26. Tim Karlsson 38. Måns Åberg 48. Jonas Nordfors

Världscup synkron trampolin, Odense/Danmark Herrar

12. M Åberg/J Nordfors

RYTMISK GYMNASTIK NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 Individuellt JSM, Hässleholm Mångkamp Josefine Olsson, Landskrona Kv GF (LKGF) Tunnband Josefine Olsson, LKGF Boll Josefine Olsson, LKGF Käglor Josefine Olsson, LKGF Band Hannah Carlsson, Halmstad RG


RESULTAT

Individuellt SM, Uppsala

SM Trupp, Göteborg

Mångkamp Jennifer Pettersson, Örnsköldsviks GK (ÖGK) Tunnband Jennifer Pettersson, ÖGK Boll Jennifer Pettersson, ÖGK Käglor Cassandra Pettersson, ÖGK Band Jennifer Pettersson, ÖGK

Mångkamp Torsby GF Käglor Torsby GF Boll/Band GF Energo

EM ind.

Mångkamp GF Energo Tunnband/boll GF Energo

Mångkamp GF Energo Boll GF Energo

Lag-SM, Göteborg

JSM Trupp, Uppsala

Lag-JSM, Göteborg

Mångkamp GF Energo Tunnband GF Energo

Lag-SM, Kristianstad Stråssa GF

Lag-JSM, Kristianstad Landskrona Kv GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 NM, Halmstad, Sverige Lag 2:a Individuellt 2:a Anastassia Johansson 3:a Jennifer Pettersson 7:a Isabella Losvik 14:e Petra Lindgren 16:e Cassandra Pettersson Trupp: 2:a Stråssa GF 5:a GF Energo

JNM, Halmstad, Sverige Lag 3:a Individuellt 2:a Josefine Olsson 8:a Hannah Carlsson 11:a Olivia Craciun 13: Matilda Elg-Appelros 14:e Alma Ljungkvist Trupp: 5:a Torsby GF 6:a Landskrona Kv GF

JEM, Nizhny Novgorod, Ryssland Lag 34:a

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 Individuellt JSM, Landskrona Mångkamp Josefine Olsson, Landskrona Kv GF (LKGF) Tunnband Alma Ljungkvist, GF Energo Boll Josefine Olsson, LKGF Käglor Rosita Salvador, Örnsköldsviks GK (ÖGK) Band Josefine Olsson, LKGF

Individuellt SM, Göteborg Mångkamp Anastassia Johansson, Stråssa GF Jennifer Pettersson, ÖGK Tunnband Jennifer Pettersson, ÖGK Boll Anastassia Johansson, Stråssa GF Käglor Anastassia Johansson, Stråssa GF Band Anastassia Johansson, Stråssa GF

Örnsköldsviks GK

Landskrona Kv GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 EM, Wien, Österrike Lag: 22:a Individuellt: 30:e Anastassia Johansson 34:a Jennifer Pettersson

VM, Kiev, Ukraina Individuellt: 61:a Anastassia Johansson

HOPPREP NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JSM/SM, Lingvallen

JEM ind. 1:a

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 JSM/SM, Lycksele JSM lag JSM ind. SM lag

SM ind.

JEM lag 3:a

EM lag 3:a

Kämpinge GF Elin Söderlund, Sara Nässel, Tora Nyqvist, Wilma Roth

EM lag 2:a

JSM ind.

Elin Söderlund, Kämpinge GF

SM lag

Kämpinge GF Alexandra Filipovic, Felicia Hanserup, Josefin Holmgren, Linnea Murmark, Selma Kjellin Selma Kjellin, Kämpinge GF

JEM ind. 3:a JEM ind. 1:a EM ind. 5:a EM ind. 2:a

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 VM, Tampa, Florida JVM lag 2:a VM lag 2:a

VM lag 3.a VM lag 3:a VM lag 3:a

6 grenar Elin Söderlund, Sara Nässel, Tora Nyqvist, Wilma Roth Team freestyle Clara Backgården, Jolin Holmgren, Oliver Åström Möller, Jessica Rosvall Pair freestyle Jessica Rosvall, Oliver Åström Möller Double Dutch 3 personer Clara Backgården, ,Oliver Åström Möller, Jessica Rosvall Speed 2X1 min. Double Dutch Clara Backgården, Jolin Holmgren, Nicole Olsson, Jessica Rosvall

EM, Guimares, Portugal EM ind. 2:a EM ind.

3 grenar Oliver Åström Möller, Kämpinge GF Speed 30 sek

Kämpinge GF Alexandra Filipovic, Josefin Holmgren, Linnea Murmark, Selma Kjellin Wilma Roth

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 EM, Ålborg, Danmark

JSM lag

SM ind.

Kämpinge GF Elin Söderlund, Sara Nässel, Tora Nyqvist, Wilma Roth Sara Nässel, Kämpinge GF

6 grenar Isa Vigren, Julia Nydemark, Kajsa Arwefjäll, Marina Jalkell, Smilla Eliasson 6 grenar Alexandra Filipovic, Josefin Holmgren, Linnea Murmark, Selma Kjellin Team freestyle Alexandra Filipovic, Josefin Holmgren, Linnea Murmark, Selma Kjellin 3 grenar Tora Nyqvist, Kämpinge GF 3 min speed Tora Nyqvist, Kämpinge GF 3 grenar Wilma Roth, Kämpinge GF Speed 30 sek Selma Kjellin, Kämpinge GF

AEROBIC GYMNASTICS NATIONELLA TÄVLINGAR 2012 JSM, Älvängen Michelle Fana, Ale Aerobic och dansstudio

SM, Älvängen AnnTherese Johansson, Ale Aerobic och dansstudio

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2012 Inget deltagande på VM

NATIONELLA TÄVLINGAR 2013 SM, Trelleborg AnnTherese Johansson, Ale Aerobic och dansstudio

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2013 EM, Arques, Frankrike 36:a AnnTherese Johansson

59

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

SM Trupp, Uppsala

JSM Trupp, Göteborg

Oliver Åström Möller, Kämpinge GF Freestyle Oliver Åström Möller, Kämpinge GF 3 grenar Elin Söderlund, Kämpinge GF


Gymmix-kartan GYMMIX-KARTAN 128 föreningar - februari 2014 www.gymnastik.se

Norr (9)

Umeå GF Vittangi SK Bodens GK GK Nordstjärnan Tväråbäcks IK Vännäs GF Åsele IK Lulegymnasterna GK Norra Norden

Mitt (9)

Östersunds GF Bräcke SK Njurunda Gymmix Brunflo GF Salsåker-Ullånger IF Stenstans Gymmixförening Kramforsalliansen Revsunds GF Vemdalens IF

Uppsvenska (19) Sandvikens GA Leksands GF Borlänge GK Viking Gymmix Ljusdals GF Gymmix Aktiv Falun IFK Moras GK Söderhamns GF Heby GF Danmarks IF Uppsala GF Rimbo GF Sigtuna Märsta GK Stora Tuna GF GF Pulsen Delsbo GF Hudiksvalls GF Bjursås IK Gnarps GF GK Sturegnistan

Mellansvenska (19) Karlstad GF Västerås GF Vist Gymmix Förening Nykvarns GF Enköpings SK GF Hallstahammars GK Vikingstads GF Bofors GF Sala GF Örebro GF Kristinehamns GS Ransta GF Fagersta GF Molkoms GF Kvismaredalens IF Flens GF Arboga GF Arvika GF Valskogs GF

Öst (9)

Gymmix Kungsängen Huddinge GF Täby Gymmix Rönninge Gymmix Botkyrka GoIF Gymmix Sundbyberg Sköndals Gymmixförening Älvsjögympan Gymmix Visby

Väst (29)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Gymmix Tjörn Lingförbundet Gymmix Askim Tranemo GF Stenungsunds GF Gymmix Pulsen Borås GS Horreds SK Rångedala IK Söndrums GoIF Skövde GF Hjo GF Karlsborgs GF Fagersanna IF Hindås GF Götene GF Tidaholms GS Tibro GF Lindome Gymmix Uddevalla GF Lysekils GF Ulricehamns GF Eldsberga GF Släps GF Bollebygd IF Nossebro Gymmixförening Vänersborgs GF Bengtsfors GK Gymmix Torup-Hylte Gråbogympan

60

Sydost (17)

Syd (14)

Hultsfreds GF Gymmix Karlskrona GF Alvaret Växjö GK Tranås GS Kalmar GF GF Spänst Habo GF Gymmix Lindsdal GF Framåt Tingsrydgymnasterna Moheda GF Rödebygymnasterna Eneryda Gymmix Skatelövs GF GF Finnveden Tenhults GF Vislanda GF

Råå GF Kämpinge GF Bjuv GF Perform Aerobic GC Östra Torp GF Barkåkra GF Tollarpsgymnastiken GK Stjärnan Gymtex i Broby Glumslövs GOIF Helsingborgs Turnförening Rydebäcks IF GMF Trampet Trelleborgs Gymnastics & Dance


Regioner

Norr

Mitt

Uppsvenska

Mellansvenska

Öst

Sydost

Syd

61

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Väst


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

62


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel 08-699 60 00, info@gymnastik.se,

64

www.gymnastik.se

Verksamhetsberättelse Svenska Gymnastikförbundet 2012/13  
Advertisement