Časopis Zaštita

Page 1

Tehnologija

APLIKACIJA ECCOS DATEX PORTAL ZA PRAĆENJE STANJA U PROMETU NA PODRUČJU ISTRE

Potpuni uvid u situaciju u prometu Posebnost aplikacije je fleksibilnost pri dijeljenju podataka odnosno mogućnost dodjeljivanja različitih razina povjerljivosti svakom setu podataka Vesna Podgajski, Eccos inženjering ZA OPTIMALNO i sigurnije putovanje Istarskim ipsilonom brine se BINA-Istra, a Eccos je nakon projekta modernizacije nadzornog centra tunela Učka - zamjene video zida te nadogradnja postojećeg sustava videonadzora razvio aplikaciju Eccos Datex Portal koja pruža potpuni uvid u situaciju u prometu te omogućuje dijeljenje informacija putem DATEX II protokola, standardiziranog načina razmjene prometnih podataka na području Europske unije. Osim što omogućuje prikaz i razmjenu dinamičkih podataka stanja u prometu, u aplikaciji su dostupni razni podaci s mjernih stanica. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)1 – Sektor prometa. Za jednostavniji pregled stanja i situacija u prometu zaslužan je početni informativni prozor s intuitivnim piktogramima pozicioniranim na interaktivnoj mapi. Pomoću njih su prikazana stanja u prometu (uz pripadajući opis), a može se uključiti i prikaz pozicija mjernih uređaja, kamera i znakova koji se nalaze na prometnicama. Trenutna stanja u prometu (radovi na cesti, objekt na cesti, iznimni vremenski uvjeti, itd.) mogu se preuzeti iz vanjskih sustava ili ih unosi operater sustava kroz jednostavno sučelje aplikacije. Uz opis

trenutnog stanja i popunjavanja detalja o istom, operater odabire lokaciju situacije koja može biti točka (klikom na mapu ili upisivanjem geografskih koordinata), odsječak ceste/autoceste (npr. ako postoje radovi na cesti na nekoj dionici) ili unaprijed definirana lokacija. Posebnost aplikacije je fleksibilnost pri dijeljenju podataka odnosno mogućnost dodjeljivanja različitih razina povjerljivosti svakom setu podataka. Tako se, primjerice, informacije o stanju u prometu mogu dijeliti s odabranim vanjskim servisima, a pristup podacima s neke mjerne stanice može se ograničiti samo operaterima sustava. Osim toga, u aplikaciji su dostupni statički podaci o detaljima mjernih stanica, brojača

1 Connecting Europe Facility (CEF) Transport Sector; temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA * Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autora. Europska unija nije odgovorna za informacije sadržane u ovom članku.

52

prometa, kamera i svjetlosnih promjenjivih znakova te dinamički meteorološki podaci koji se prikupljaju s mjernih stanica (temperatura, vlažnost zraka, podaci o vjetru, itd.). Za svaki brojač prometa prikazana je statistika o intenzitetu prometa i prosječnoj brzini (osobnih i/ili teretnih) vozila te grafički i tablični prikaz vozila po brzinama. Aplikacija Eccos Datex Portal olakšava razmjenu podataka s ciljem usklađene kontrole i upravljanja prometom te služi kao kanal za informiranje vozača s ciljem optimiziranja njihove rute i pravovremene reakcije na poremećaje u prometu. 


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.