Cjenik naplate cestarine

Page 1

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

0,00 0,00 0,00

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 4,50 2,10 3,69 5,10 2,45 4,14 6,20 3,15 5,04 6,60 3,43 5,40 7,30 3,85 5,94 8,60 4,69 7,02 9,20 5,11 7,56 10,30 5,81 8,46 10,80 6,09 8,82 11,20 6,37 9,18 10,00 5,60 8,19 10,60 5,95 8,64 11,30 6,37 9,18 12,50 7,07 10,08 12,90 7,35 10,44 13,40 7,63 10,80 VRANJA 4,50 2,10 3,69 0,60 0,35 0,45 1,80 1,12 1,44 2,20 1,40 1,80 2,80 1,75 2,25 3,60 2,31 2,97 4,50 2,87 3,69 5,80 3,71 4,77 6,30 3,99 5,13 6,70 4,27 5,49 5,50 3,50 4,50 6,10 3,85 4,95 6,80 4,27 5,49 8,00 4,97 6,39 8,40 5,25 6,75 8,90 5,53 7,11 LUPOGLAV 5,10 2,45 4,14 0,60 0,35 0,45 1,20 0,77 0,99 1,70 1,05 1,35 2,20 1,40 1,80 3,10 1,96 2,52 4,00 2,52 3,24 5,30 3,36 4,32 5,70 3,64 4,68 6,20 3,92 5,04 5,00 3,15 4,05 5,60 3,50 4,50 6,30 3,92 5,04 7,40 4,62 5,94 7,90 4,90 6,30 8,30 5,18 6,66 CEROVLJE 6,20 3,15 5,04 1,80 1,12 1,44 1,20 0,77 0,99 0,40 0,28 0,36 1,00 0,63 0,81 1,90 1,19 1,53 2,80 1,75 2,25 4,10 2,59 3,33 4,50 2,87 3,69 5,00 3,15 4,05 3,90 2,45 3,15 4,50 2,80 3,60 5,10 3,15 4,05 6,30 3,92 5,04 6,80 4,20 5,40 7,20 4,48 5,76 IVOLI 6,60 3,43 5,40 2,20 1,40 1,80 1,70 1,05 1,35 0,40 0,28 0,36 0,60 0,35 0,45 1,40 0,91 1,17 2,30 1,47 1,89 3,60 2,31 2,97 4,10 2,59 3,33 4,50 2,87 3,69 3,50 2,17 2,79 4,00 2,52 3,24 4,60 2,87 3,69 5,90 3,64 4,68 6,30 3,92 5,04 6,80 4,20 5,40 ROGOVIĆI 7,30 3,85 5,94 2,80 1,75 2,25 2,20 1,40 1,80 1,00 0,63 0,81 0,60 0,35 0,45 0,90 0,56 0,72 1,80 1,12 1,44 3,10 1,96 2,52 3,50 2,24 2,88 4,00 2,52 3,24 2,80 1,75 2,25 3,50 2,17 2,79 4,10 2,52 3,24 5,20 3,22 4,14 5,70 3,50 4,50 6,10 3,78 4,86 ŽMINJ 8,60 4,69 7,02 3,60 2,31 2,97 3,10 1,96 2,52 1,90 1,19 1,53 1,40 0,91 1,17 0,90 0,56 0,72 0,80 0,49 0,63 1,90 1,19 1,53 2,80 1,75 2,25 3,20 2,03 2,61 1,80 1,12 1,44 2,70 1,68 2,16 3,30 2,03 2,61 4,60 2,80 3,60 5,00 3,08 3,96 5,50 3,36 4,32 KANFANAR 9,20 5,11 7,56 4,50 2,87 3,69 4,00 2,52 3,24 2,80 1,75 2,25 2,30 1,47 1,89 1,80 1,12 1,44 0,80 0,49 0,63 1,40 0,91 1,17 1,90 1,19 1,53 2,80 1,75 2,25 0,90 0,56 0,72 1,80 1,12 1,44 2,90 1,75 2,25 4,00 2,45 3,15 4,60 2,80 3,60 5,10 3,08 3,96 VODNJAN 10,30 5,81 8,46 5,80 3,71 4,77 5,30 3,36 4,32 4,10 2,59 3,33 3,60 2,31 2,97 3,10 1,96 2,52 1,90 1,19 1,53 1,40 0,91 1,17 0,60 0,35 0,45 1,30 0,84 1,08 2,30 1,40 1,80 3,20 1,96 2,52 3,80 2,31 2,97 5,10 3,08 3,96 5,50 3,36 4,32 6,00 3,64 4,68 VODNJAN 10,80 6,09 8,82 6,30 3,99 5,13 5,70 3,64 4,68 4,50 2,87 3,69 4,10 2,59 3,33 3,50 2,24 2,88 2,80 1,75 2,25 1,90 1,19 1,53 0,60 0,35 0,45 0,60 0,35 0,45 3,10 1,89 2,43 3,70 2,24 2,88 4,40 2,66 3,42 5,50 3,36 4,32 6,00 3,64 4,68 6,40 3,92 5,04 PULA 11,20 6,37 9,18 6,70 4,27 5,49 6,20 3,92 5,04 5,00 3,15 4,05 4,50 2,87 3,69 4,00 2,52 3,24 3,20 2,03 2,61 2,80 1,75 2,25 1,30 0,84 1,08 0,60 0,35 0,45 3,60 2,17 2,79 4,10 2,52 3,24 4,70 2,87 3,69 6,00 3,64 4,68 6,40 3,92 5,04 7,00 4,27 5,49 MEDAKI 10,00 5,60 8,19 5,50 3,50 4,50 5,00 3,15 4,05 3,90 2,45 3,15 3,50 2,17 2,79 2,80 1,75 2,25 1,80 1,12 1,44 0,90 0,56 0,72 2,30 1,40 1,80 3,10 1,89 2,43 3,60 2,17 2,79 0,80 0,49 0,63 1,80 1,12 1,44 3,30 2,03 2,61 3,80 2,31 2,97 4,40 2,66 3,42 BADERNA 10,60 5,95 8,64 6,10 3,85 4,95 5,60 3,50 4,50 4,50 2,80 3,60 4,00 2,52 3,24 3,50 2,17 2,79 2,70 1,68 2,16 1,80 1,12 1,44 3,20 1,96 2,52 3,70 2,24 2,88 4,10 2,52 3,24 0,80 0,49 0,63 0,90 0,56 0,72 2,80 1,68 2,16 3,20 1,96 2,52 3,70 2,24 2,88 VIŠNJAN 11,30 6,37 9,18 6,80 4,27 5,49 6,30 3,92 5,04 5,10 3,15 4,05 4,60 2,87 3,69 4,10 2,52 3,24 3,30 2,03 2,61 2,90 1,75 2,25 3,80 2,31 2,97 4,40 2,66 3,42 4,70 2,87 3,69 1,80 1,12 1,44 0,90 0,56 0,72 1,80 1,12 1,44 2,30 1,40 1,80 3,10 1,89 2,43 NOVA VAS 12,50 7,07 10,08 8,00 4,97 6,39 7,40 4,62 5,94 6,30 3,92 5,04 5,90 3,64 4,68 5,20 3,22 4,14 4,60 2,80 3,60 4,00 2,45 3,15 5,10 3,08 3,96 5,50 3,36 4,32 6,00 3,64 4,68 3,30 2,03 2,61 2,80 1,68 2,16 1,80 1,12 1,44 0,80 0,49 0,63 1,50 0,91 1,17 BUJE 12,90 7,35 10,44 8,40 5,25 6,75 7,90 4,90 6,30 6,80 4,20 5,40 6,30 3,92 5,04 5,70 3,50 4,50 5,00 3,08 3,96 4,60 2,80 3,60 5,50 3,36 4,32 6,00 3,64 4,68 6,40 3,92 5,04 3,80 2,31 2,97 3,20 1,96 2,52 2,30 1,40 1,80 0,80 0,49 0,63 0,80 0,49 0,63 UMAG 13,40 7,63 10,80 8,90 5,53 7,11 8,30 5,18 6,66 7,20 4,48 5,76 6,80 4,20 5,40 6,10 3,78 4,86 5,50 3,36 4,32 5,10 3,08 3,96 6,00 3,64 4,68 6,40 3,92 5,04 7,00 4,27 5,49 4,40 2,66 3,42 3,70 2,24 2,88 3,10 1,89 2,43 1,50 0,91 1,17 0,80 0,49 0,63
0,00 BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA I. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN S VODNJAN PULA 1/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

578,10 350,80 524,43

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata;

izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 6,80 3,10 5,58 7,60 3,59 6,21 9,60 4,85 7,83 10,20 5,27 8,37 11,00 5,76 9,00 12,90 6,95 10,53 13,60 7,44 11,16 15,10 8,35 12,33 16,00 8,91 13,05 16,70 9,40 13,68 14,60 8,00 11,88 15,60 8,63 12,69 16,60 9,26 13,50 18,50 10,38 14,94 19,30 10,87 15,57 20,30 11,50 16,38 VRANJA 6,80 3,10 5,58 0,80 0,49 0,63 2,80 1,75 2,25 3,40 2,17 2,79 4,20 2,66 3,42 6,40 4,06 5,22 7,00 4,48 5,76 8,60 5,46 7,02 9,20 5,88 7,56 10,00 6,37 8,19 8,00 5,04 6,48 9,10 5,74 7,38 10,00 6,30 8,10 12,00 7,49 9,63 12,70 7,91 10,17 13,60 8,47 10,89 LUPOGLAV 7,60 3,59 6,21 0,80 0,49 0,63 1,90 1,19 1,53 2,60 1,68 2,16 3,40 2,17 2,79 5,50 3,50 4,50 6,30 3,99 5,13 7,70 4,90 6,30 8,50 5,39 6,93 9,20 5,88 7,56 7,20 4,55 5,85 8,20 5,18 6,66 9,10 5,74 7,38 11,20 7,00 9,00 11,90 7,42 9,54 12,80 7,98 10,26 CEROVLJE 9,60 4,85 7,83 2,80 1,75 2,25 1,90 1,19 1,53 0,80 0,49 0,63 1,40 0,91 1,17 3,60 2,31 2,97 4,40 2,80 3,60 5,80 3,71 4,77 6,60 4,20 5,40 7,30 4,62 5,94 5,30 3,36 4,32 6,40 3,99 5,13 7,30 4,55 5,85 9,20 5,74 7,38 10,00 6,23 8,01 11,00 6,79 8,73 IVOLI 10,20 5,27 8,37 3,40 2,17 2,79 2,60 1,68 2,16 0,80 0,49 0,63 0,80 0,49 0,63 3,00 1,89 2,43 3,60 2,31 2,97 5,10 3,22 4,14 5,80 3,71 4,77 6,60 4,20 5,40 4,60 2,87 3,69 5,60 3,50 4,50 6,50 4,06 5,22 8,60 5,32 6,84 9,30 5,74 7,38 10,20 6,30 8,10 ROGOVIĆI 11,00 5,76 9,00 4,20 2,66 3,42 3,40 2,17 2,79 1,40 0,91 1,17 0,80 0,49 0,63 2,20 1,40 1,80 3,00 1,89 2,43 4,40 2,80 3,60 5,10 3,22 4,14 5,80 3,71 4,77 3,90 2,45 3,15 4,90 3,08 3,96 5,80 3,64 4,68 7,80 4,83 6,21 8,60 5,32 6,84 9,50 5,88 7,56 ŽMINJ 12,90 6,95 10,53 6,40 4,06 5,22 5,50 3,50 4,50 3,60 2,31 2,97 3,00 1,89 2,43 2,20 1,40 1,80 1,70 1,05 1,35 3,10 1,96 2,52 3,90 2,45 3,15 4,50 2,87 3,69 2,70 1,68 2,16 3,60 2,24 2,88 4,60 2,87 3,69 6,40 3,92 5,04 7,40 4,55 5,85 8,20 5,04 6,48 KANFANAR 13,60 7,44 11,16 7,00 4,48 5,76 6,30 3,99 5,13 4,40 2,80 3,60 3,60 2,31 2,97 3,00 1,89 2,43 1,70 1,05 1,35 2,30 1,47 1,89 3,10 1,96 2,52 3,60 2,31 2,97 1,80 1,12 1,44 2,90 1,75 2,25 3,80 2,31 2,97 5,60 3,43 4,41 6,40 3,92 5,04 7,50 4,55 5,85 VODNJAN 15,10 8,35 12,33 8,60 5,46 7,02 7,70 4,90 6,30 5,80 3,71 4,77 5,10 3,22 4,14 4,40 2,80 3,60 3,10 1,96 2,52 2,30 1,47 1,89 1,40 0,91 1,17 2,30 1,47 1,89 3,30 2,03 2,61 4,40 2,66 3,42 5,30 3,22 4,14 7,40 4,48 5,76 8,10 4,90 6,30 9,00 5,46 7,02 VODNJAN 16,00 8,91 13,05 9,20 5,88 7,56 8,50 5,39 6,93 6,60 4,20 5,40 5,80 3,71 4,77 5,10 3,22 4,14 3,90 2,45 3,15 3,10 1,96 2,52 1,40 0,91 1,17 1,40 0,91 1,17 4,10 2,52 3,24 5,20 3,15 4,05 6,10 3,71 4,77 8,10 4,90 6,30 9,00 5,46 7,02 9,80 5,95 7,65 PULA 16,70 9,40 13,68 10,00 6,37 8,19 9,20 5,88 7,56 7,30 4,62 5,94 6,60 4,20 5,40 5,80 3,71 4,77 4,50 2,87 3,69 3,60 2,31 2,97 2,30 1,47 1,89 1,40 0,91 1,17 5,10 3,08 3,96 6,00 3,64 4,68 7,00 4,27 5,49 9,00 5,46 7,02 9,80 5,95 7,65 10,60 6,44 8,28 MEDAKI 14,60 8,00 11,88 8,00 5,04 6,48 7,20 4,55 5,85 5,30 3,36 4,32 4,60 2,87 3,69 3,90 2,45 3,15 2,70 1,68 2,16 1,80 1,12 1,44 3,30 2,03 2,61 4,10 2,52 3,24 5,10 3,08 3,96 2,00 1,19 1,53 2,90 1,75 2,25 4,70 2,87 3,69 5,50 3,36 4,32 6,20 3,78 4,86 BADERNA 15,60 8,63 12,69 9,10 5,74 7,38 8,20 5,18 6,66 6,40 3,99 5,13 5,60 3,50 4,50 4,90 3,08 3,96 3,60 2,24 2,88 2,90 1,75 2,25 4,40 2,66 3,42 5,20 3,15 4,05 6,00 3,64 4,68 2,00 1,19 1,53 2,00 1,19 1,53 3,70 2,24 2,88 4,60 2,80 3,60 5,30 3,22 4,14 VIŠNJAN 16,60 9,26 13,50 10,00 6,30 8,10 9,10 5,74 7,38 7,30 4,55 5,85 6,50 4,06 5,22 5,80 3,64 4,68 4,60 2,87 3,69 3,80 2,31 2,97 5,30 3,22 4,14 6,10 3,71 4,77 7,00 4,27 5,49 2,90 1,75 2,25 2,00 1,19 1,53 2,80 1,68 2,16 3,60 2,17 2,79 4,40 2,66 3,42 NOVA VAS 18,50 10,38 14,94 12,00 7,49 9,63 11,20 7,00 9,00 9,20 5,74 7,38 8,60 5,32 6,84 7,80 4,83 6,21 6,40 3,92 5,04 5,60 3,43 4,41 7,40 4,48 5,76 8,10 4,90 6,30 9,00 5,46 7,02 4,70 2,87 3,69 3,70 2,24 2,88 2,80 1,68 2,16 1,50 0,91 1,17 2,60 1,61 2,07 BUJE 19,30 10,87 15,57 12,70 7,91 10,17 11,90 7,42 9,54 10,00 6,23 8,01 9,30 5,74 7,38 8,60 5,32 6,84 7,40 4,55 5,85 6,40 3,92 5,04 8,10 4,90 6,30 9,00 5,46 7,02 9,80 5,95 7,65 5,50 3,36 4,32 4,60 2,80 3,60 3,60 2,17 2,79 1,50 0,91 1,17 1,50 0,91 1,17 UMAG 20,30 11,50 16,38 13,60 8,47 10,89 12,80 7,98 10,26 11,00 6,79 8,73 10,20 6,30 8,10 9,50 5,88 7,56 8,20 5,04 6,48 7,50 4,55 5,85 9,00 5,46 7,02 9,80 5,95 7,65 10,60 6,44 8,28 6,20 3,78 4,86 5,30 3,22 4,14 4,40 2,66 3,42 2,60 1,61 2,07 1,50 0,91 1,17 65,43 89,50 54,20 71,28 97,80 59,38 77,94 119,10 72,26 94,50 129,20 78,42 102,42 142,50 86,54 112,86
578,10 VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI UMAG ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA II. KATEGORIJU VOZILA PULA MEDAKI BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS MATULJI via TUNEL UČKA* ŽMINJ KANFANAR VODNJAN S VODNJAN BUJE 2/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

####### ###### ######

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 13,30 7,38 10,89 14,90 8,36 12,15 18,20 10,46 14,85 19,70 11,44 16,11 21,10 12,35 17,28 23,90 14,10 19,53 25,30 15,01 20,70 28,70 17,18 23,49 30,10 18,09 24,66 31,60 19,00 25,83 27,90 16,62 22,77 29,90 17,81 24,30 31,90 19,00 25,83 35,90 21,45 28,98 37,40 22,36 30,15 38,80 23,20 31,23 VRANJA 13,30 7,38 10,89 1,40 0,91 1,17 4,80 3,08 3,96 6,30 3,99 5,13 7,70 4,90 6,30 11,00 7,00 9,00 12,30 7,84 10,08 15,30 9,73 12,51 16,80 10,71 13,77 18,20 11,55 14,85 14,40 9,10 11,70 16,60 10,43 13,41 18,40 11,55 14,85 22,30 13,93 17,91 24,10 14,98 19,26 25,40 15,82 20,34 LUPOGLAV 14,90 8,36 12,15 1,40 0,91 1,17 3,40 2,17 2,79 4,80 3,08 3,96 6,30 3,99 5,13 9,50 6,02 7,74 10,80 6,86 8,82 13,90 8,82 11,34 15,30 9,73 12,51 16,60 10,57 13,59 13,00 8,19 10,53 15,00 9,45 12,15 16,90 10,57 13,59 20,90 13,02 16,74 22,50 14,00 18,00 23,90 14,84 19,08 CEROVLJE 18,20 10,46 14,85 4,80 3,08 3,96 3,40 2,17 2,79 1,40 0,91 1,17 3,00 1,89 2,43 6,20 3,92 5,04 7,50 4,76 6,12 10,60 6,72 8,64 12,00 7,63 9,81 13,30 8,47 10,89 9,60 6,02 7,74 11,70 7,35 9,45 13,60 8,47 10,89 17,50 10,85 13,95 19,20 11,90 15,30 20,60 12,74 16,38 IVOLI 19,70 11,44 16,11 6,30 3,99 5,13 4,80 3,08 3,96 1,40 0,91 1,17 1,40 0,91 1,17 4,60 2,94 3,78 5,90 3,78 4,86 9,00 5,74 7,38 10,60 6,72 8,64 11,90 7,56 9,72 8,10 5,11 6,57 10,30 6,44 8,28 12,20 7,56 9,72 16,10 9,94 12,78 17,80 10,99 14,13 19,20 11,83 15,21 ROGOVIĆI 21,10 12,35 17,28 7,70 4,90 6,30 6,30 3,99 5,13 3,00 1,89 2,43 1,40 0,91 1,17 3,20 2,03 2,61 4,50 2,87 3,69 7,60 4,83 6,21 9,00 5,74 7,38 10,30 6,58 8,46 6,70 4,20 5,40 8,80 5,46 7,02 10,60 6,58 8,46 14,60 9,03 11,61 16,20 10,01 12,87 17,60 10,85 13,95 ŽMINJ 23,90 14,10 19,53 11,00 7,00 9,00 9,50 6,02 7,74 6,20 3,92 5,04 4,60 2,94 3,78 3,20 2,03 2,61 2,30 1,47 1,89 5,10 3,22 4,14 6,60 4,20 5,40 8,00 5,11 6,57 4,30 2,66 3,42 6,10 3,78 4,86 8,30 5,11 6,57 12,10 7,42 9,54 13,50 8,26 10,62 15,20 9,31 11,97 KANFANAR 25,30 15,01 20,70 12,30 7,84 10,08 10,80 6,86 8,82 7,50 4,76 6,12 5,90 3,78 4,86 4,50 2,87 3,69 2,30 1,47 1,89 3,60 2,31 2,97 5,10 3,22 4,14 6,60 4,20 5,40 2,90 1,75 2,25 4,70 2,87 3,69 6,90 4,20 5,40 10,40 6,30 8,10 12,20 7,42 9,54 13,60 8,26 10,62 VODNJAN 28,70 17,18 23,49 15,30 9,73 12,51 13,90 8,82 11,34 10,60 6,72 8,64 9,00 5,74 7,38 7,60 4,83 6,21 5,10 3,22 4,14 3,60 2,31 2,97 2,30 1,47 1,89 3,60 2,31 2,97 5,80 3,50 4,50 7,90 4,83 6,21 9,90 6,02 7,74 13,60 8,26 10,62 15,30 9,31 11,97 16,90 10,29 13,23 VODNJAN 30,10 18,09 24,66 16,80 10,71 13,77 15,30 9,73 12,51 12,00 7,63 9,81 10,60 6,72 8,64 9,00 5,74 7,38 6,60 4,20 5,40 5,10 3,22 4,14 2,30 1,47 1,89 2,30 1,47 1,89 7,50 4,55 5,85 9,40 5,74 7,38 11,70 7,14 9,18 15,30 9,31 11,97 16,90 10,29 13,23 18,30 11,13 14,31 PULA 31,60 19,00 25,83 18,20 11,55 14,85 16,60 10,57 13,59 13,30 8,47 10,89 11,90 7,56 9,72 10,30 6,58 8,46 8,00 5,11 6,57 6,60 4,20 5,40 3,60 2,31 2,97 2,30 1,47 1,89 9,00 5,46 7,02 10,80 6,58 8,46 13,10 7,98 10,26 16,90 10,29 13,23 18,30 11,13 14,31 20,50 12,46 16,02 MEDAKI 27,90 16,62 22,77 14,40 9,10 11,70 13,00 8,19 10,53 9,60 6,02 7,74 8,10 5,11 6,57 6,70 4,20 5,40 4,30 2,66 3,42 2,90 1,75 2,25 5,80 3,50 4,50 7,50 4,55 5,85 9,00 5,46 7,02 2,90 1,75 2,25 4,70 2,87 3,69 8,40 5,11 6,57 9,90 6,02 7,74 11,70 7,14 9,18 BADERNA 29,90 17,81 24,30 16,60 10,43 13,41 15,00 9,45 12,15 11,70 7,35 9,45 10,30 6,44 8,28 8,80 5,46 7,02 6,10 3,78 4,86 4,70 2,87 3,69 7,90 4,83 6,21 9,40 5,74 7,38 10,80 6,58 8,46 2,90 1,75 2,25 2,90 1,75 2,25 6,20 3,78 4,86 7,90 4,83 6,21 9,40 5,74 7,38 VIŠNJAN 31,90 19,00 25,83 18,40 11,55 14,85 16,90 10,57 13,59 13,60 8,47 10,89 12,20 7,56 9,72 10,60 6,58 8,46 8,30 5,11 6,57 6,90 4,20 5,40 9,90 6,02 7,74 11,70 7,14 9,18 13,10 7,98 10,26 4,70 2,87 3,69 2,90 1,75 2,25 4,40 2,66 3,42 5,80 3,50 4,50 7,50 4,55 5,85 NOVA VAS 35,90 21,45 28,98 22,30 13,93 17,91 20,90 13,02 16,74 17,50 10,85 13,95 16,10 9,94 12,78 14,60 9,03 11,61 12,10 7,42 9,54 10,40 6,30 8,10 13,60 8,26 10,62 15,30 9,31 11,97 16,90 10,29 13,23 8,40 5,11 6,57 6,20 3,78 4,86 4,40 2,66 3,42 2,40 1,47 1,89 3,80 2,31 2,97 BUJE 37,40 22,36 30,15 24,10 14,98 19,26 22,50 14,00 18,00 19,20 11,90 15,30 17,80 10,99 14,13 16,20 10,01 12,87 13,50 8,26 10,62 12,20 7,42 9,54 15,30 9,31 11,97 16,90 10,29 13,23 18,30 11,13 14,31 9,90 6,02 7,74 7,90 4,83 6,21 5,80 3,50 4,50 2,40 1,47 1,89 2,40 1,47 1,89 UMAG 38,80 23,20 31,23 25,40 15,82 20,34 23,90 14,84 19,08 20,60 12,74 16,38 19,20 11,83 15,21 17,60 10,85 13,95 15,20 9,31 11,97 13,60 8,26 10,62 16,90 10,29 13,23 18,30 11,13 14,31 20,50 12,46 16,02 11,70 7,14 9,18 9,40 5,74 7,38 7,50 4,55 5,85 3,80 2,31 2,97 2,40 1,47 1,89 428,60 253,81 348,75 228,30 142,90 185,13 209,10 130,58 169,29 172,60 107,34 139,41 159,30 98,94 128,61 148,60 92,22 119,97 139,90 86,55 112,68 134,60 83,12 108,27 169,10 104,54 135,81 189,20 117,14 152,01 211,00 130,72 169,47 146,80 90,05 117,18 160,50 98,59 128,16 178,80 109,51 142,20 220,80 135,13 175,14 147,94 191,61 264,80 161,94 209,61
3.162,00 CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA III. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN S VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV 3/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

5.437,90 ###### ######

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 26,60 14,69 21,78 29,00 16,23 23,76 34,50 19,73 28,26 36,90 21,20 30,15 39,90 23,16 32,67 44,40 26,03 36,36 47,10 27,71 38,52 52,00 30,86 42,57 54,70 32,54 44,73 57,20 34,15 46,80 50,40 29,74 41,13 54,20 32,05 44,10 57,70 34,15 46,80 64,30 38,21 52,02 67,10 39,89 54,18 69,50 41,36 56,07 VRANJA 26,60 14,69 21,78 2,40 1,54 1,98 7,90 5,04 6,48 10,30 6,58 8,46 13,30 8,47 10,89 18,20 11,55 14,85 20,70 13,16 16,92 25,60 16,31 20,97 28,20 17,92 23,04 30,60 19,46 25,02 23,90 15,12 19,44 27,70 17,43 22,41 31,00 19,46 25,02 37,70 23,52 30,24 40,50 25,20 32,40 43,10 26,81 34,47 LUPOGLAV 29,00 16,23 23,76 2,40 1,54 1,98 5,50 3,50 4,50 7,90 5,04 6,48 11,00 7,00 9,00 15,70 10,01 12,87 18,30 11,62 14,94 23,20 14,77 18,99 25,70 16,38 21,06 28,20 17,92 23,04 21,50 13,58 17,46 25,30 15,89 20,43 28,60 17,92 23,04 35,40 22,05 28,35 38,00 23,66 30,42 40,70 25,27 32,49 CEROVLJE 34,50 19,73 28,26 7,90 5,04 6,48 5,50 3,50 4,50 2,30 1,47 1,89 5,40 3,43 4,41 10,20 6,51 8,37 12,70 8,05 10,35 17,70 11,27 14,49 20,10 12,81 16,47 22,70 14,42 18,54 15,90 10,01 12,87 19,80 12,39 15,93 23,10 14,42 18,54 29,80 18,48 23,76 32,50 20,16 25,92 35,20 21,77 27,99 IVOLI 36,90 21,20 30,15 10,30 6,58 8,46 7,90 5,04 6,48 2,30 1,47 1,89 3,10 1,96 2,52 7,90 5,04 6,48 10,30 6,58 8,46 15,30 9,73 12,51 17,80 11,34 14,58 20,20 12,88 16,56 13,60 8,54 10,98 17,40 10,85 13,95 20,70 12,88 16,56 27,50 17,01 21,87 30,20 18,69 24,03 32,80 20,23 26,01 ROGOVIĆI 39,90 23,16 32,67 13,30 8,47 10,89 11,00 7,00 9,00 5,40 3,43 4,41 3,10 1,96 2,52 4,80 3,08 3,96 7,30 4,62 5,94 12,20 7,77 9,99 14,70 9,38 12,06 17,30 10,99 14,13 10,50 6,58 8,46 14,30 8,89 11,43 17,70 10,99 14,13 24,40 15,05 19,35 27,20 16,73 21,51 29,70 18,27 23,49 ŽMINJ 44,40 26,03 36,36 18,20 11,55 14,85 15,70 10,01 12,87 10,20 6,51 8,37 7,90 5,04 6,48 4,80 3,08 3,96 3,20 2,03 2,61 8,00 5,11 6,57 10,30 6,58 8,46 13,00 8,26 10,62 6,50 4,06 5,22 10,00 6,16 7,92 13,40 8,26 10,62 20,20 12,39 15,93 22,70 13,93 17,91 25,50 15,61 20,07 KANFANAR 47,10 27,71 38,52 20,70 13,16 16,92 18,30 11,62 14,94 12,70 8,05 10,35 10,30 6,58 8,46 7,30 4,62 5,94 3,20 2,03 2,61 5,50 3,50 4,50 8,00 5,11 6,57 10,30 6,58 8,46 4,10 2,52 3,24 7,60 4,62 5,94 10,80 6,58 8,46 17,30 10,50 13,50 20,40 12,39 15,93 22,90 13,93 17,91 VODNJAN 52,00 30,86 42,57 25,60 16,31 20,97 23,20 14,77 18,99 17,70 11,27 14,49 15,30 9,73 12,51 12,20 7,77 9,99 8,00 5,11 6,57 5,50 3,50 4,50 3,20 2,03 2,61 5,50 3,50 4,50 9,30 5,67 7,29 12,80 7,77 9,99 16,40 10,01 12,87 22,90 13,93 17,91 25,60 15,61 20,07 28,30 17,22 22,14 VODNJAN 54,70 32,54 44,73 28,20 17,92 23,04 25,70 16,38 21,06 20,10 12,81 16,47 17,80 11,34 14,58 14,70 9,38 12,06 10,30 6,58 8,46 8,00 5,11 6,57 3,20 2,03 2,61 3,20 2,03 2,61 12,10 7,35 9,45 15,40 9,38 12,06 19,10 11,62 14,94 25,60 15,61 20,07 28,30 17,22 22,14 30,80 18,76 24,12 PULA 57,20 34,15 46,80 30,60 19,46 25,02 28,20 17,92 23,04 22,70 14,42 18,54 20,20 12,88 16,56 17,30 10,99 14,13 13,00 8,26 10,62 10,30 6,58 8,46 5,50 3,50 4,50 3,20 2,03 2,61 14,60 8,89 11,43 18,10 10,99 14,13 22,10 13,44 17,28 28,30 17,22 22,14 30,80 18,76 24,12 34,00 20,72 26,64 MEDAKI 50,40 29,74 41,13 23,90 15,12 19,44 21,50 13,58 17,46 15,90 10,01 12,87 13,60 8,54 10,98 10,50 6,58 8,46 6,50 4,06 5,22 4,10 2,52 3,24 9,30 5,67 7,29 12,10 7,35 9,45 14,60 8,89 11,43 4,10 2,52 3,24 7,60 4,62 5,94 13,60 8,26 10,62 16,40 10,01 12,87 19,10 11,62 14,94 BADERNA 54,20 32,05 44,10 27,70 17,43 22,41 25,30 15,89 20,43 19,80 12,39 15,93 17,40 10,85 13,95 14,30 8,89 11,43 10,00 6,16 7,92 7,60 4,62 5,94 12,80 7,77 9,99 15,40 9,38 12,06 18,10 10,99 14,13 4,10 2,52 3,24 4,10 2,52 3,24 10,10 6,16 7,92 12,80 7,77 9,99 15,40 9,38 12,06 VIŠNJAN 57,70 34,15 46,80 31,00 19,46 25,02 28,60 17,92 23,04 23,10 14,42 18,54 20,70 12,88 16,56 17,70 10,99 14,13 13,40 8,26 10,62 10,80 6,58 8,46 16,40 10,01 12,87 19,10 11,62 14,94 22,10 13,44 17,28 7,60 4,62 5,94 4,10 2,52 3,24 6,70 4,06 5,22 9,30 5,67 7,29 12,10 7,35 9,45 NOVA VAS 64,30 38,21 52,02 37,70 23,52 30,24 35,40 22,05 28,35 29,80 18,48 23,76 27,50 17,01 21,87 24,40 15,05 19,35 20,20 12,39 15,93 17,30 10,50 13,50 22,90 13,93 17,91 25,60 15,61 20,07 28,30 17,22 22,14 13,60 8,26 10,62 10,10 6,16 7,92 6,70 4,06 5,22 3,30 2,03 2,61 5,80 3,50 4,50 BUJE 67,10 39,89 54,18 40,50 25,20 32,40 38,00 23,66 30,42 32,50 20,16 25,92 30,20 18,69 24,03 27,20 16,73 21,51 22,70 13,93 17,91 20,40 12,39 15,93 25,60 15,61 20,07 28,30 17,22 22,14 30,80 18,76 24,12 16,40 10,01 12,87 12,80 7,77 9,99 9,30 5,67 7,29 3,30 2,03 2,61 3,30 2,03 2,61 UMAG 69,50 41,36 56,07 43,10 26,81 34,47 40,70 25,27 32,49 35,20 21,77 27,99 32,80 20,23 26,01 29,70 18,27 23,49 25,50 15,61 20,07 22,90 13,93 17,91 28,30 17,22 22,14 30,80 18,76 24,12 34,00 20,72 26,64 19,10 11,62 14,94 15,40 9,38 12,06 12,10 7,35 9,45 5,80 3,50 4,50 3,30 2,03 2,61 412,00 461,70 639,90 387,70 242,26 314,37 356,40 222,38 288,81 295,30 0,00 238,77 274,20 170,02 221,49 252,80 156,37 203,94 234,00 144,61 188,82 226,50 139,50 182,25 283,50 175,06 227,97 317,20 196,06 254,97 356,10 16,10 286,02 243,20 19,60 194,58 269,10 164,77 214,74 300,40 183,95 239,40 372,90 227,98 296,01 408,40 249,75 324,00 448,20 273,83 354,96
5.437,90 CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IV. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV 4/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

#REF! #REF! #REF!

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 2,70 1,28 2,25 3,10 1,49 2,52 3,70 1,91 3,06 4,00 2,05 3,24 4,40 2,33 3,60 5,20 2,82 4,23 5,50 3,03 4,50 6,20 3,45 5,04 6,50 3,66 5,31 6,70 3,80 5,49 6,00 3,38 4,95 6,40 3,59 5,22 6,80 3,80 5,49 7,50 4,22 6,03 7,70 4,43 6,30 8,00 4,57 6,48 VRANJA 2,70 1,28 2,25 0,40 0,21 0,27 1,10 0,70 0,90 1,30 0,84 1,08 1,70 1,05 1,35 2,20 1,40 1,80 2,70 1,75 2,25 3,50 2,24 2,88 3,80 2,38 3,06 4,00 2,59 3,33 3,30 2,10 2,70 3,70 2,31 2,97 4,10 2,59 3,33 4,80 3,01 3,87 5,00 3,15 4,05 5,30 3,29 4,23 LUPOGLAV 3,10 1,49 2,52 0,40 0,21 0,27 0,70 0,49 0,63 1,00 0,63 0,81 1,30 0,84 1,08 1,90 1,19 1,53 2,40 1,54 1,98 3,20 2,03 2,61 3,40 2,17 2,79 3,70 2,38 3,06 3,00 1,89 2,43 3,40 2,10 2,70 3,80 2,38 3,06 4,40 2,80 3,60 4,70 2,94 3,78 5,00 3,08 3,96 CEROVLJE 3,70 1,91 3,06 1,10 0,70 0,90 0,70 0,49 0,63 0,20 0,14 0,18 0,60 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 1,70 1,05 1,35 2,50 1,54 1,98 2,70 1,75 2,25 3,00 1,89 2,43 2,30 1,47 1,89 2,70 1,68 2,16 3,10 1,89 2,43 3,80 2,38 3,06 4,10 2,52 3,24 4,30 2,66 3,42 IVOLI 4,00 2,05 3,24 1,30 0,84 1,08 1,00 0,63 0,81 0,20 0,14 0,18 0,40 0,21 0,27 0,80 0,56 0,72 1,40 0,91 1,17 2,20 1,40 1,80 2,50 1,54 1,98 2,70 1,75 2,25 2,10 1,33 1,71 2,40 1,54 1,98 2,80 1,75 2,25 3,50 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 4,10 2,52 3,24 ROGOVIĆI 4,40 2,33 3,60 1,70 1,05 1,35 1,30 0,84 1,08 0,60 0,35 0,45 0,40 0,21 0,27 0,50 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 1,90 1,19 1,53 2,10 1,33 1,71 2,40 1,54 1,98 1,70 1,05 1,35 2,10 1,33 1,71 2,50 1,54 1,98 3,10 1,96 2,52 3,40 2,10 2,70 3,70 2,24 2,88 ŽMINJ 5,20 2,82 4,23 2,20 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 1,10 0,70 0,90 0,80 0,56 0,72 0,50 0,35 0,45 0,50 0,28 0,36 1,10 0,70 0,90 1,70 1,05 1,35 1,90 1,19 1,53 1,10 0,70 0,90 1,60 0,98 1,26 2,00 1,19 1,53 2,80 1,68 2,16 3,00 1,82 2,34 3,30 2,03 2,61 KANFANAR 5,50 3,03 4,50 2,70 1,75 2,25 2,40 1,54 1,98 1,70 1,05 1,35 1,40 0,91 1,17 1,10 0,70 0,90 0,50 0,28 0,36 0,80 0,56 0,72 1,10 0,70 0,90 1,70 1,05 1,35 0,50 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 1,70 1,05 1,35 2,40 1,47 1,89 2,80 1,68 2,16 3,10 1,82 2,34 VODNJAN 6,20 3,45 5,04 3,50 2,24 2,88 3,20 2,03 2,61 2,50 1,54 1,98 2,20 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 1,10 0,70 0,90 0,80 0,56 0,72 0,40 0,21 0,27 0,80 0,49 0,63 1,40 0,84 1,08 1,90 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 3,10 1,82 2,34 3,30 2,03 2,61 3,60 2,17 2,79 VODNJAN 6,50 3,66 5,31 3,80 2,38 3,06 3,40 2,17 2,79 2,70 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 2,10 1,33 1,71 1,70 1,05 1,35 1,10 0,70 0,90 0,40 0,21 0,27 0,40 0,21 0,27 1,90 1,12 1,44 2,20 1,33 1,71 2,60 1,61 2,07 3,30 2,03 2,61 3,60 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 PULA 6,70 3,80 5,49 4,00 2,59 3,33 3,70 2,38 3,06 3,00 1,89 2,43 2,70 1,75 2,25 2,40 1,54 1,98 1,90 1,19 1,53 1,70 1,05 1,35 0,80 0,49 0,63 0,40 0,21 0,27 2,20 1,33 1,71 2,50 1,54 1,98 2,80 1,75 2,25 3,60 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 4,20 2,59 3,33 MEDAKI 6,00 3,38 4,95 3,30 2,10 2,70 3,00 1,89 2,43 2,30 1,47 1,89 2,10 1,33 1,71 1,70 1,05 1,35 1,10 0,70 0,90 0,50 0,35 0,45 1,40 0,84 1,08 1,90 1,12 1,44 2,20 1,33 1,71 0,50 0,28 0,36 1,10 0,70 0,90 2,00 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 2,60 1,61 2,07 BADERNA 6,40 3,59 5,22 3,70 2,31 2,97 3,40 2,10 2,70 2,70 1,68 2,16 2,40 1,54 1,98 2,10 1,33 1,71 1,60 0,98 1,26 1,10 0,70 0,90 1,90 1,19 1,53 2,20 1,33 1,71 2,50 1,54 1,98 0,50 0,28 0,36 0,50 0,35 0,45 1,70 0,98 1,26 1,90 1,19 1,53 2,20 1,33 1,71 VIŠNJAN 6,80 3,80 5,49 4,10 2,59 3,33 3,80 2,38 3,06 3,10 1,89 2,43 2,80 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 2,00 1,19 1,53 1,70 1,05 1,35 2,30 1,40 1,80 2,60 1,61 2,07 2,80 1,75 2,25 1,10 0,70 0,90 0,50 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 1,40 0,84 1,08 1,90 1,12 1,44 NOVA VAS 7,50 4,22 6,03 4,80 3,01 3,87 4,40 2,80 3,60 3,80 2,38 3,06 3,50 2,17 2,79 3,10 1,96 2,52 2,80 1,68 2,16 2,40 1,47 1,89 3,10 1,82 2,34 3,30 2,03 2,61 3,60 2,17 2,79 2,00 1,19 1,53 1,70 0,98 1,26 1,10 0,70 0,90 0,50 0,28 0,36 0,90 0,56 0,72 BUJE 7,70 4,43 6,30 5,00 3,15 4,05 4,70 2,94 3,78 4,10 2,52 3,24 3,80 2,38 3,06 3,40 2,10 2,70 3,00 1,82 2,34 2,80 1,68 2,16 3,30 2,03 2,61 3,60 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 2,30 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 1,40 0,84 1,08 0,50 0,28 0,36 0,50 0,28 0,36 UMAG 8,00 4,57 6,48 5,30 3,29 4,23 5,00 3,08 3,96 4,30 2,66 3,42 4,10 2,52 3,24 3,70 2,24 2,88 3,30 2,03 2,61 3,10 1,82 2,34 3,60 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 4,20 2,59 3,33 2,60 1,61 2,07 2,20 1,33 1,71 1,90 1,12 1,44 0,90 0,56 0,72 0,50 0,28 0,36 90,40 49,81 73,71 49,60 30,89 40,32 45,40 36,81 37,60 30,33 35,20 21,72 28,53 32,90 20,11 26,46 30,70 18,64 24,57 30,50 18,64 24,57 38,20 23,26 30,51 42,00 25,64 33,57 46,40 28,65 37,44 34,00 20,74 27,27 36,80 22,42 29,43 40,50 24,66 32,31 48,50 29,42 38,43 51,80 31,59 41,22 56,50 34,25 44,64
#REF! CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IA. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV 5/7

CJENIK PRETPLATE CESTARINE NA ISTARSKOM IPSILONU

1. ENC PAKET "PLUS"

I. IA. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

50% 30% 90 dana 26,54 EUR

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI

II. KATEGORIJA

RAČUN

40% 30% 120 dana 331,81 EUR

* Popust na redovnu cijenu za ENC PAKET "PLUS" iznosi do 50% na tunelu Učka te 30% na ostalim dionicama Istarskog ipsilona. Točna cijena cestarine po kategoriji za ENC PAKET "PLUS" za korištenje određene dionice Istarskog ipsilona je navedena u cjeniku za pretplatnike.

Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj za ostale kategorije po punoj cijeni cestarine. Kod ENC paketa IV. kategorije moguće je uz važeće popuste ENC uređaj koristiti na vozilima III. kategorije.

2. ENC PAKET "EASY"

I. IA. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

10% 10% neograničeno* 26,54 EUR

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

II. KATEGORIJA

10% 10% neograničeno* 39,82 EUR

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

III. KATEGORIJA

10% 10% neograničeno* 199,08 EUR

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

IV. KATEGORIJA

* Najkasnije do roka isteka koncesije

3. ENC PAKET "NO LIMIT TUNEL UČKA"

I. KATEGORIJA

10% 10% neograničeno* 331,81 EUR

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 47,78 EUR

II. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 70,34 EUR

Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj samo na prijavljenom vozilu.

4. ENC PAKET "NEXT"

CIJENA CESTARINE NAČIN PLAĆANJA CESTARINE temeljem važećeg cjenika ENC vezan na kreditnu karticu

5. ENC UREĐAJ

ENC UREĐAJ CIJENA UREĐAJA * 16,59 EUR

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2023. te su sve cijene izražene u EUR

TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
TUNEL
OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
UČKA
50% 30%
III. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU
VAŽENJA ENC
40% 30%
IV. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU
RAČUN
90 dana 39,82 EUR
ROK
PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN
120 dana 199,08 EUR
CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI
SVE KATEGORIJE 6/7

Ia skupina

Motocikli, motorni tricikli četverocikli

I skupina

Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m

II skupina

A) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila

III skupina

A) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom

C) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

IV skupina

A) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije više osovine

C) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

SKUPINE VOZILA NA AUTOCESTAMA
7/7

ISTARSKI IPSILON

INFORMATIVNI PRIKAZ CJENIKA U KUNAMA

Cijene prikazane u tablici isključivo u informativne svrhe te su izražene u HRK. PDV uključen u cijenu.

Za "PUNA CIJENA" primjena pravila o zaokruživanju sukladno čl. 15. st 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa.

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

CIJENE PRIKAZANE ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC MATULJI via TUNEL UČKA* 33,90 15,82 27,81 38,40 18,48 31,23 46,70 23,73 37,98 49,70 25,83 40,68 55,00 28,98 44,73 64,80 35,35 52,92 69,30 38,50 56,97 77,60 43,75 63,72 81,40 45,85 66,42 84,40 48,02 69,21 75,30 42,21 61,74 79,90 44,80 65,07 85,10 48,02 69,21 94,20 53,27 75,96 97,20 55,37 78,66 101,00 57,47 81,36 VRANJA 33,90 15,82 27,81 4,50 2,66 3,42 13,60 8,47 10,89 16,60 10,57 13,59 21,10 13,16 16,92 27,10 17,43 22,41 33,90 21,63 27,81 43,70 27,93 35,91 47,50 30,03 38,61 50,50 32,20 41,40 41,40 26,39 33,93 46,00 28,98 37,26 51,20 32,20 41,40 60,30 37,45 48,15 63,30 39,55 50,85 67,10 41,65 53,55 LUPOGLAV 38,40 18,48 31,23 4,50 2,66 3,42 9,00 5,81 7,47 12,80 7,91 10,17 16,60 10,57 13,59 23,40 14,77 18,99 30,10 18,97 24,39 39,90 25,34 32,58 42,90 27,44 35,28 46,70 29,54 37,98 37,70 23,73 30,51 42,20 26,39 33,93 47,50 29,54 37,98 55,80 34,79 44,73 59,50 36,89 47,43 62,50 39,06 50,22 CEROVLJE 46,70 23,73 37,98 13,60 8,47 10,89 9,00 5,81 7,47 3,00 2,10 2,70 7,50 4,76 6,12 14,30 8,96 11,52 21,10 13,16 16,92 30,90 19,53 25,11 33,90 21,63 27,81 37,70 23,73 30,51 29,40 18,48 23,76 33,90 21,07 27,09 38,40 23,73 30,51 47,50 29,54 37,98 51,20 31,64 40,68 54,20 33,74 43,38 IVOLI 49,70 25,83 40,68 16,60 10,57 13,59 12,80 7,91 10,17 3,00 2,10 2,70 4,50 2,66 3,42 10,50 6,86 8,82 17,30 11,06 14,22 27,10 17,43 22,41 30,90 19,53 25,11 33,90 21,63 27,81 26,40 16,38 21,06 30,10 18,97 24,39 34,70 21,63 27,81 44,50 27,44 35,28 47,50 29,54 37,98 51,20 31,64 40,68 ROGOVIĆI 55,00 28,98 44,73 21,10 13,16 16,92 16,60 10,57 13,59 7,50 4,76 6,12 4,50 2,66 3,42 6,80 4,20 5,40 13,60 8,47 10,89 23,40 14,77 18,99 26,40 16,87 21,69 30,10 18,97 24,39 21,10 13,16 16,92 26,40 16,38 21,06 30,90 18,97 24,39 39,20 24,29 31,23 42,90 26,39 33,93 46,00 28,49 36,63 ŽMINJ 64,80 35,35 52,92 27,10 17,43 22,41 23,40 14,77 18,99 14,30 8,96 11,52 10,50 6,86 8,82 6,80 4,20 5,40 6,00 3,71 4,77 14,30 8,96 11,52 21,10 13,16 16,92 24,10 15,33 19,71 13,60 8,47 10,89 20,30 12,67 16,29 24,90 15,33 19,71 34,70 21,07 27,09 37,70 23,24 29,88 41,40 25,34 32,58 KANFANAR 69,30 38,50 56,97 33,90 21,63 27,81 30,10 18,97 24,39 21,10 13,16 16,92 17,30 11,06 14,22 13,60 8,47 10,89 6,00 3,71 4,77 10,50 6,86 8,82 14,30 8,96 11,52 21,10 13,16 16,92 6,80 4,20 5,40 13,60 8,47 10,89 21,90 13,16 16,92 30,10 18,48 23,76 34,70 21,07 27,09 38,40 23,24 29,88 VODNJAN 77,60 43,75 63,72 43,70 27,93 35,91 39,90 25,34 32,58 30,90 19,53 25,11 27,10 17,43 22,41 23,40 14,77 18,99 14,30 8,96 11,52 10,50 6,86 8,82 4,50 2,66 3,42 9,80 6,30 8,10 17,30 10,57 13,59 24,10 14,77 18,99 28,60 17,43 22,41 38,40 23,24 29,88 41,40 25,34 32,58 45,20 27,44 35,28 VODNJAN 81,40 45,85 66,42 47,50 30,03 38,61 42,90 27,44 35,28 33,90 21,63 27,81 30,90 19,53 25,11 26,40 16,87 21,69 21,10 13,16 16,92 14,30 8,96 11,52 4,50 2,66 3,42 4,50 2,66 3,42 23,40 14,21 18,27 27,90 16,87 21,69 33,20 20,02 25,74 41,40 25,34 32,58 45,20 27,44 35,28 48,20 29,54 37,98 PULA 84,40 48,02 69,21 50,50 32,20 41,40 46,70 29,54 37,98 37,70 23,73 30,51 33,90 21,63 27,81 30,10 18,97 24,39 24,10 15,33 19,71 21,10 13,16 16,92 9,80 6,30 8,10 4,50 2,66 3,42 27,10 16,38 21,06 30,90 18,97 24,39 35,40 21,63 27,81 45,20 27,44 35,28 48,20 29,54 37,98 52,70 32,20 41,40 MEDAKI 75,30 42,21 61,74 41,40 26,39 33,93 37,70 23,73 30,51 29,40 18,48 23,76 26,40 16,38 21,06 21,10 13,16 16,92 13,60 8,47 10,89 6,80 4,20 5,40 17,30 10,57 13,59 23,40 14,21 18,27 27,10 16,38 21,06 6,00 3,71 4,77 13,60 8,47 10,89 24,90 15,33 19,71 28,60 17,43 22,41 33,20 20,02 25,74 BADERNA 79,90 44,80 65,07 46,00 28,98 37,26 42,20 26,39 33,93 33,90 21,07 27,09 30,10 18,97 24,39 26,40 16,38 21,06 20,30 12,67 16,29 13,60 8,47 10,89 24,10 14,77 18,99 27,90 16,87 21,69 30,90 18,97 24,39 6,00 3,71 4,77 6,80 4,20 5,40 21,10 12,67 16,29 24,10 14,77 18,99 27,90 16,87 21,69 VIŠNJAN 85,10 48,02 69,21 51,20 32,20 41,40 47,50 29,54 37,98 38,40 23,73 30,51 34,70 21,63 27,81 30,90 18,97 24,39 24,90 15,33 19,71 21,90 13,16 16,92 28,60 17,43 22,41 33,20 20,02 25,74 35,40 21,63 27,81 13,60 8,47 10,89 6,80 4,20 5,40 13,60 8,47 10,89 17,30 10,57 13,59 23,40 14,21 18,27 NOVA VAS 94,20 53,27 75,96 60,30 37,45 48,15 55,80 34,79 44,73 47,50 29,54 37,98 44,50 27,44 35,28 39,20 24,29 31,23 34,70 21,07 27,09 30,10 18,48 23,76 38,40 23,24 29,88 41,40 25,34 32,58 45,20 27,44 35,28 24,90 15,33 19,71 21,10 12,67 16,29 13,60 8,47 10,89 6,00 3,71 4,77 11,30 6,86 8,82 BUJE 97,20 55,37 78,66 63,30 39,55 50,85 59,50 36,89 47,43 51,20 31,64 40,68 47,50 29,54 37,98 42,90 26,39 33,93 37,70 23,24 29,88 34,70 21,07 27,09 41,40 25,34 32,58 45,20 27,44 35,28 48,20 29,54 37,98 28,60 17,43 22,41 24,10 14,77 18,99 17,30 10,57 13,59 6,00 3,71 4,77 6,00 3,71 4,77 UMAG 101,00 57,47 81,36 67,10 41,65 53,55 62,50 39,06 50,22 54,20 33,74 43,38 51,20 31,64 40,68 46,00 28,49 36,63 41,40 25,34 32,58 38,40 23,24 29,88 45,20 27,44 35,28 48,20 29,54 37,98 52,70 32,20 41,40 33,20 20,02 25,74 27,90 16,87 21,69 23,40 14,21 18,27 11,30 6,86 8,82 6,00 3,71 4,77
BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA I. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN PULA

Cijene prikazane u tablici isključivo u informativne svrhe te su izražene u HRK. PDV uključen u cijenu.

Za "PUNA CIJENA" primjena pravila o zaokruživanju sukladno čl. 15. st 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa.

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

CIJENE PRIKAZANE ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC MATULJI via TUNEL UČKA* 51,20 23,35 42,03 57,30 27,06 46,80 72,30 36,58 59,04 76,90 39,73 63,09 82,90 43,37 67,77 97,20 52,40 79,38 102,50 56,04 84,06 113,80 62,90 92,88 120,60 67,17 98,37 125,80 70,81 103,05 110,00 60,31 89,55 117,50 65,00 95,58 125,10 69,76 101,70 139,40 78,23 112,59 145,40 81,87 117,27 153,00 86,63 123,39 VRANJA 51,20 23,35 42,03 6,00 3,71 4,77 21,10 13,16 16,92 25,60 16,38 21,06 31,60 20,02 25,74 48,20 30,59 39,33 52,70 33,74 43,38 64,80 41,16 52,92 69,30 44,31 56,97 75,30 48,02 61,74 60,30 37,94 48,78 68,60 43,26 55,62 75,30 47,46 61,02 90,40 56,42 72,54 95,70 59,57 76,59 102,50 63,84 82,08 LUPOGLAV 57,30 27,06 46,80 6,00 3,71 4,77 14,30 8,96 11,52 19,60 12,67 16,29 25,60 16,38 21,06 41,40 26,39 33,93 47,50 30,03 38,61 58,00 36,89 47,43 64,00 40,60 52,20 69,30 44,31 56,97 54,20 34,30 44,10 61,80 39,06 50,22 68,60 43,26 55,62 84,40 52,71 67,77 89,70 55,93 71,91 96,40 60,13 77,31 CEROVLJE 72,30 36,58 59,04 21,10 13,16 16,92 14,30 8,96 11,52 6,00 3,71 4,77 10,50 6,86 8,82 27,10 17,43 22,41 33,20 21,07 27,09 43,70 27,93 35,91 49,70 31,64 40,68 55,00 34,79 44,73 39,90 25,34 32,58 48,20 30,03 38,61 55,00 34,30 44,10 69,30 43,26 55,62 75,30 46,97 60,39 82,90 51,17 65,79 IVOLI 76,90 39,73 63,09 25,60 16,38 21,06 19,60 12,67 16,29 6,00 3,71 4,77 6,00 3,71 4,77 22,60 14,21 18,27 27,10 17,43 22,41 38,40 24,29 31,23 43,70 27,93 35,91 49,70 31,64 40,68 34,70 21,63 27,81 42,20 26,39 33,93 49,00 30,59 39,33 64,80 40,11 51,57 70,10 43,26 55,62 76,90 47,46 61,02 ROGOVIĆI 82,90 43,37 67,77 31,60 20,02 25,74 25,60 16,38 21,06 10,50 6,86 8,82 6,00 3,71 4,77 16,60 10,57 13,59 22,60 14,21 18,27 33,20 21,07 27,09 38,40 24,29 31,23 43,70 27,93 35,91 29,40 18,48 23,76 36,90 23,24 29,88 43,70 27,44 35,28 58,80 36,40 46,80 64,80 40,11 51,57 71,60 44,31 56,97 ŽMINJ 97,20 52,40 79,38 48,20 30,59 39,33 41,40 26,39 33,93 27,10 17,43 22,41 22,60 14,21 18,27 16,60 10,57 13,59 12,80 7,91 10,17 23,40 14,77 18,99 29,40 18,48 23,76 33,90 21,63 27,81 20,30 12,67 16,29 27,10 16,87 21,69 34,70 21,63 27,81 48,20 29,54 37,98 55,80 34,30 44,10 61,80 37,94 48,78 KANFANAR 102,50 56,04 84,06 52,70 33,74 43,38 47,50 30,03 38,61 33,20 21,07 27,09 27,10 17,43 22,41 22,60 14,21 18,27 12,80 7,91 10,17 17,30 11,06 14,22 23,40 14,77 18,99 27,10 17,43 22,41 13,60 8,47 10,89 21,90 13,16 16,92 28,60 17,43 22,41 42,20 25,83 33,21 48,20 29,54 37,98 56,50 34,30 44,10 VODNJAN 113,80 62,90 92,88 64,80 41,16 52,92 58,00 36,89 47,43 43,70 27,93 35,91 38,40 24,29 31,23 33,20 21,07 27,09 23,40 14,77 18,99 17,30 11,06 14,22 10,50 6,86 8,82 17,30 11,06 14,22 24,90 15,33 19,71 33,20 20,02 25,74 39,90 24,29 31,23 55,80 33,74 43,38 61,00 36,89 47,43 67,80 41,16 52,92 VODNJAN 120,60 67,17 98,37 69,30 44,31 56,97 64,00 40,60 52,20 49,70 31,64 40,68 43,70 27,93 35,91 38,40 24,29 31,23 29,40 18,48 23,76 23,40 14,77 18,99 10,50 6,86 8,82 10,50 6,86 8,82 30,90 18,97 24,39 39,20 23,73 30,51 46,00 27,93 35,91 61,00 36,89 47,43 67,80 41,16 52,92 73,80 44,80 57,60 PULA 125,80 70,81 103,05 75,30 48,02 61,74 69,30 44,31 56,97 55,00 34,79 44,73 49,70 31,64 40,68 43,70 27,93 35,91 33,90 21,63 27,81 27,10 17,43 22,41 17,30 11,06 14,22 10,50 6,86 8,82 38,40 23,24 29,88 45,20 27,44 35,28 52,70 32,20 41,40 67,80 41,16 52,92 73,80 44,80 57,60 79,90 48,51 62,37 MEDAKI 110,00 60,31 89,55 60,30 37,94 48,78 54,20 34,30 44,10 39,90 25,34 32,58 34,70 21,63 27,81 29,40 18,48 23,76 20,30 12,67 16,29 13,60 8,47 10,89 24,90 15,33 19,71 30,90 18,97 24,39 38,40 23,24 29,88 15,10 8,96 11,52 21,90 13,16 16,92 35,40 21,63 27,81 41,40 25,34 32,58 46,70 28,49 36,63 BADERNA 117,50 65,00 95,58 68,60 43,26 55,62 61,80 39,06 50,22 48,20 30,03 38,61 42,20 26,39 33,93 36,90 23,24 29,88 27,10 16,87 21,69 21,90 13,16 16,92 33,20 20,02 25,74 39,20 23,73 30,51 45,20 27,44 35,28 15,10 8,96 11,52 15,10 8,96 11,52 27,90 16,87 21,69 34,70 21,07 27,09 39,90 24,29 31,23 VIŠNJAN 125,10 69,76 101,70 75,30 47,46 61,02 68,60 43,26 55,62 55,00 34,30 44,10 49,00 30,59 39,33 43,70 27,44 35,28 34,70 21,63 27,81 28,60 17,43 22,41 39,90 24,29 31,23 46,00 27,93 35,91 52,70 32,20 41,40 21,90 13,16 16,92 15,10 8,96 11,52 21,10 12,67 16,29 27,10 16,38 21,06 33,20 20,02 25,74 NOVA VAS 139,40 78,23 112,59 90,40 56,42 72,54 84,40 52,71 67,77 69,30 43,26 55,62 64,80 40,11 51,57 58,80 36,40 46,80 48,20 29,54 37,98 42,20 25,83 33,21 55,80 33,74 43,38 61,00 36,89 47,43 67,80 41,16 52,92 35,40 21,63 27,81 27,90 16,87 21,69 21,10 12,67 16,29 11,30 6,86 8,82 19,60 12,11 15,57 BUJE 145,40 81,87 117,27 95,70 59,57 76,59 89,70 55,93 71,91 75,30 46,97 60,39 70,10 43,26 55,62 64,80 40,11 51,57 55,80 34,30 44,10 48,20 29,54 37,98 61,00 36,89 47,43 67,80 41,16 52,92 73,80 44,80 57,60 41,40 25,34 32,58 34,70 21,07 27,09 27,10 16,38 21,06 11,30 6,86 8,82 11,30 6,86 8,82 UMAG 153,00 86,63 123,39 102,50 63,84 82,08 96,40 60,13 77,31 82,90 51,17 65,79 76,90 47,46 61,02 71,60 44,31 56,97 61,80 37,94 48,78 56,50 34,30 44,10 67,80 41,16 52,92 73,80 44,80 57,60 79,90 48,51 62,37 46,70 28,49 36,63 39,90 24,29 31,23 33,20 20,02 25,74 19,60 12,11 15,57 11,30 6,86 8,82
MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA II. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN PULA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG

Cijene prikazane u tablici isključivo u informativne svrhe te su izražene u HRK. PDV uključen u cijenu.

Za "PUNA CIJENA" primjena pravila o zaokruživanju sukladno čl. 15. st 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa.

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

CIJENE PRIKAZANE ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC MATULJI via TUNEL UČKA* 100,20 55,63 82,08 112,30 62,98 91,53 137,10 78,80 111,87 148,40 86,22 121,41 159,00 93,08 130,23 180,10 106,24 147,15 190,60 113,10 155,97 216,20 129,48 177,03 226,80 136,27 185,76 238,10 143,13 194,58 210,20 125,21 171,54 225,30 134,17 183,06 240,40 143,13 194,58 270,50 161,61 218,34 281,80 168,47 227,16 292,30 174,77 235,26 VRANJA 100,20 55,63 82,08 10,50 6,86 8,82 36,20 23,24 29,88 47,50 30,03 38,61 58,00 36,89 47,43 82,90 52,71 67,77 92,70 59,08 75,96 115,30 73,29 94,23 126,60 80,71 103,77 137,10 87,01 111,87 108,50 68,53 88,11 125,10 78,61 101,07 138,60 87,01 111,87 168,00 104,93 134,91 181,60 112,84 145,08 191,40 119,21 153,27 LUPOGLAV 112,30 62,98 91,53 10,50 6,86 8,82 25,60 16,38 21,06 36,20 23,24 29,88 47,50 30,03 38,61 71,60 45,36 58,32 81,40 51,66 66,42 104,70 66,43 85,41 115,30 73,29 94,23 125,10 79,66 102,42 97,90 61,74 79,38 113,00 71,19 91,53 127,30 79,66 102,42 157,50 98,07 126,09 169,50 105,49 135,63 180,10 111,79 143,73 CEROVLJE 137,10 78,80 111,87 36,20 23,24 29,88 25,60 16,38 21,06 10,50 6,86 8,82 22,60 14,21 18,27 46,70 29,54 37,98 56,50 35,84 46,08 79,90 50,61 65,07 90,40 57,47 73,89 100,20 63,84 82,08 72,30 45,36 58,32 88,20 55,37 71,19 102,50 63,84 82,08 131,90 81,76 105,12 144,70 89,67 115,29 155,20 95,97 123,39 IVOLI 148,40 86,22 121,41 47,50 30,03 38,61 36,20 23,24 29,88 10,50 6,86 8,82 10,50 6,86 8,82 34,70 22,12 28,44 44,50 28,49 36,63 67,80 43,26 55,62 79,90 50,61 65,07 89,70 56,98 73,26 61,00 38,50 49,50 77,60 48,51 62,37 91,90 56,98 73,26 121,30 74,90 96,30 134,10 82,81 106,47 144,70 89,11 114,57 ROGOVIĆI 159,00 93,08 130,23 58,00 36,89 47,43 47,50 30,03 38,61 22,60 14,21 18,27 10,50 6,86 8,82 24,10 15,33 19,71 33,90 21,63 27,81 57,30 36,40 46,80 67,80 43,26 55,62 77,60 49,56 63,72 50,50 31,64 40,68 66,30 41,16 52,92 79,90 49,56 63,72 110,00 68,04 87,48 122,10 75,39 96,93 132,60 81,76 105,12 ŽMINJ 180,10 106,24 147,15 82,90 52,71 67,77 71,60 45,36 58,32 46,70 29,54 37,98 34,70 22,12 28,44 24,10 15,33 19,71 17,30 11,06 14,22 38,40 24,29 31,23 49,70 31,64 40,68 60,30 38,50 49,50 32,40 20,02 25,74 46,00 28,49 36,63 62,50 38,50 49,50 91,20 55,93 71,91 101,70 62,23 80,01 114,50 70,14 90,18 KANFANAR 190,60 113,10 155,97 92,70 59,08 75,96 81,40 51,66 66,42 56,50 35,84 46,08 44,50 28,49 36,63 33,90 21,63 27,81 17,30 11,06 14,22 27,10 17,43 22,41 38,40 24,29 31,23 49,70 31,64 40,68 21,90 13,16 16,92 35,40 21,63 27,81 52,00 31,64 40,68 78,40 47,46 61,02 91,90 55,93 71,91 102,50 62,23 80,01 VODNJAN 216,20 129,48 177,03 115,30 73,29 94,23 104,70 66,43 85,41 79,90 50,61 65,07 67,80 43,26 55,62 57,30 36,40 46,80 38,40 24,29 31,23 27,10 17,43 22,41 17,30 11,06 14,22 27,10 17,43 22,41 43,70 26,39 33,93 59,50 36,40 46,80 74,60 45,36 58,32 102,50 62,23 80,01 115,30 70,14 90,18 127,30 77,56 99,72 VODNJAN 226,80 136,27 185,76 126,60 80,71 103,77 115,30 73,29 94,23 90,40 57,47 73,89 79,90 50,61 65,07 67,80 43,26 55,62 49,70 31,64 40,68 38,40 24,29 31,23 17,30 11,06 14,22 17,30 11,06 14,22 56,50 34,30 44,10 70,80 43,26 55,62 88,20 53,83 69,21 115,30 70,14 90,18 127,30 77,56 99,72 137,90 83,86 107,82 PULA 238,10 143,13 194,58 137,10 87,01 111,87 125,10 79,66 102,42 100,20 63,84 82,08 89,70 56,98 73,26 77,60 49,56 63,72 60,30 38,50 49,50 49,70 31,64 40,68 27,10 17,43 22,41 17,30 11,06 14,22 67,80 41,16 52,92 81,40 49,56 63,72 98,70 60,13 77,31 127,30 77,56 99,72 137,90 83,86 107,82 154,50 93,87 120,69 MEDAKI 210,20 125,21 171,54 108,50 68,53 88,11 97,90 61,74 79,38 72,30 45,36 58,32 61,00 38,50 49,50 50,50 31,64 40,68 32,40 20,02 25,74 21,90 13,16 16,92 43,70 26,39 33,93 56,50 34,30 44,10 67,80 41,16 52,92 21,90 13,16 16,92 35,40 21,63 27,81 63,30 38,50 49,50 74,60 45,36 58,32 88,20 53,83 69,21 BADERNA 225,30 134,17 183,06 125,10 78,61 101,07 113,00 71,19 91,53 88,20 55,37 71,19 77,60 48,51 62,37 66,30 41,16 52,92 46,00 28,49 36,63 35,40 21,63 27,81 59,50 36,40 46,80 70,80 43,26 55,62 81,40 49,56 63,72 21,90 13,16 16,92 21,90 13,16 16,92 46,70 28,49 36,63 59,50 36,40 46,80 70,80 43,26 55,62 VIŠNJAN 240,40 143,13 194,58 138,60 87,01 111,87 127,30 79,66 102,42 102,50 63,84 82,08 91,90 56,98 73,26 79,90 49,56 63,72 62,50 38,50 49,50 52,00 31,64 40,68 74,60 45,36 58,32 88,20 53,83 69,21 98,70 60,13 77,31 35,40 21,63 27,81 21,90 13,16 16,92 33,20 20,02 25,74 43,70 26,39 33,93 56,50 34,30 44,10 NOVA VAS 270,50 161,61 218,34 168,00 104,93 134,91 157,50 98,07 126,09 131,90 81,76 105,12 121,30 74,90 96,30 110,00 68,04 87,48 91,20 55,93 71,91 78,40 47,46 61,02 102,50 62,23 80,01 115,30 70,14 90,18 127,30 77,56 99,72 63,30 38,50 49,50 46,70 28,49 36,63 33,20 20,02 25,74 18,10 11,06 14,22 28,60 17,43 22,41 BUJE 281,80 168,47 227,16 181,60 112,84 145,08 169,50 105,49 135,63 144,70 89,67 115,29 134,10 82,81 106,47 122,10 75,39 96,93 101,70 62,23 80,01 91,90 55,93 71,91 115,30 70,14 90,18 127,30 77,56 99,72 137,90 83,86 107,82 74,60 45,36 58,32 59,50 36,40 46,80 43,70 26,39 33,93 18,10 11,06 14,22 18,10 11,06 14,22 UMAG 292,30 174,77 235,26 191,40 119,21 153,27 180,10 111,79 143,73 155,20 95,97 123,39 144,70 89,11 114,57 132,60 81,76 105,12 114,50 70,14 90,18 102,50 62,23 80,01 127,30 77,56 99,72 137,90 83,86 107,82 154,50 93,87 120,69 88,20 53,83 69,21 70,80 43,26 55,62 56,50 34,30 44,10 28,60 17,43 22,41 18,10 11,06 14,22
MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA III. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN PULA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG

Cijene prikazane u tablici isključivo u informativne svrhe te su izražene u HRK. PDV uključen u cijenu.

Za "PUNA CIJENA" primjena pravila o zaokruživanju sukladno čl. 15. st 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa.

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

CIJENE PRIKAZANE ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC MATULJI via TUNEL UČKA* 200,40 110,66 164,07 218,50 122,28 179,01 259,90 148,67 212,94 278,00 159,73 227,16 300,60 174,50 246,15 334,50 196,13 273,96 354,90 208,80 290,25 391,80 232,53 320,76 412,10 245,20 337,05 431,00 257,31 352,62 379,70 224,06 309,87 408,40 241,49 332,28 434,70 257,31 352,62 484,50 287,90 391,95 505,60 300,57 408,24 523,60 311,63 422,46 VRANJA 200,40 110,66 164,07 18,10 11,62 14,94 59,50 37,94 48,78 77,60 49,56 63,72 100,20 63,84 82,08 137,10 87,01 111,87 156,00 99,12 127,44 192,90 122,92 158,04 212,50 135,03 173,61 230,60 146,65 188,55 180,10 113,89 146,43 208,70 131,32 168,84 233,60 146,65 188,55 284,10 177,24 227,88 305,10 189,84 244,08 324,70 202,02 259,74 LUPOGLAV 218,50 122,28 179,01 18,10 11,62 14,94 41,40 26,39 33,93 59,50 37,94 48,78 82,90 52,71 67,77 118,30 75,39 96,93 137,90 87,57 112,59 174,80 111,30 143,10 193,60 123,41 158,67 212,50 135,03 173,61 162,00 102,34 131,58 190,60 119,70 153,90 215,50 135,03 173,61 266,70 166,11 213,57 286,30 178,29 229,23 306,70 190,40 244,80 CEROVLJE 259,90 148,67 212,94 59,50 37,94 48,78 41,40 26,39 33,93 17,30 11,06 14,22 40,70 25,83 33,21 76,90 49,07 63,09 95,70 60,62 77,94 133,40 84,91 109,17 151,40 96,53 124,11 171,00 108,64 139,68 119,80 75,39 96,93 149,20 93,38 120,06 174,00 108,64 139,68 224,50 139,23 179,01 244,90 151,90 195,30 265,20 164,01 210,87 IVOLI 278,00 159,73 227,16 77,60 49,56 63,72 59,50 37,94 48,78 17,30 11,06 14,22 23,40 14,77 18,99 59,50 37,94 48,78 77,60 49,56 63,72 115,30 73,29 94,23 134,10 85,47 109,89 152,20 97,02 124,74 102,50 64,33 82,71 131,10 81,76 105,12 156,00 97,02 124,74 207,20 128,17 164,79 227,50 140,84 181,08 247,10 152,39 195,93 ROGOVIĆI 300,60 174,50 246,15 100,20 63,84 82,08 82,90 52,71 67,77 40,70 25,83 33,21 23,40 14,77 18,99 36,20 23,24 29,88 55,00 34,79 44,73 91,90 58,52 75,24 110,80 70,70 90,90 130,30 82,81 106,47 79,10 49,56 63,72 107,70 66,99 86,13 133,40 82,81 106,47 183,80 113,40 145,80 204,90 126,07 162,09 223,80 137,69 177,03 ŽMINJ 334,50 196,13 273,96 137,10 87,01 111,87 118,30 75,39 96,93 76,90 49,07 63,09 59,50 37,94 48,78 36,20 23,24 29,88 24,10 15,33 19,71 60,30 38,50 49,50 77,60 49,56 63,72 97,90 62,23 80,01 49,00 30,59 39,33 75,30 46,41 59,67 101,00 62,23 80,01 152,20 93,38 120,06 171,00 104,93 134,91 192,10 117,60 151,20 KANFANAR 354,90 208,80 290,25 156,00 99,12 127,44 137,90 87,57 112,59 95,70 60,62 77,94 77,60 49,56 63,72 55,00 34,79 44,73 24,10 15,33 19,71 41,40 26,39 33,93 60,30 38,50 49,50 77,60 49,56 63,72 30,90 18,97 24,39 57,30 34,79 44,73 81,40 49,56 63,72 130,30 79,10 101,70 153,70 93,38 120,06 172,50 104,93 134,91 VODNJAN 391,80 232,53 320,76 192,90 122,92 158,04 174,80 111,30 143,10 133,40 84,91 109,17 115,30 73,29 94,23 91,90 58,52 75,24 60,30 38,50 49,50 41,40 26,39 33,93 24,10 15,33 19,71 41,40 26,39 33,93 70,10 42,70 54,90 96,40 58,52 75,24 123,60 75,39 96,93 172,50 104,93 134,91 192,90 117,60 151,20 213,20 129,71 166,77 VODNJAN 412,10 245,20 337,05 212,50 135,03 173,61 193,60 123,41 158,67 151,40 96,53 124,11 134,10 85,47 109,89 110,80 70,70 90,90 77,60 49,56 63,72 60,30 38,50 49,50 24,10 15,33 19,71 24,10 15,33 19,71 91,20 55,37 71,19 116,00 70,70 90,90 143,90 87,57 112,59 192,90 117,60 151,20 213,20 129,71 166,77 232,10 141,33 181,71 PULA 431,00 257,31 352,62 230,60 146,65 188,55 212,50 135,03 173,61 171,00 108,64 139,68 152,20 97,02 124,74 130,30 82,81 106,47 97,90 62,23 80,01 77,60 49,56 63,72 41,40 26,39 33,93 24,10 15,33 19,71 110,00 66,99 86,13 136,40 82,81 106,47 166,50 101,29 130,23 213,20 129,71 166,77 232,10 141,33 181,71 256,20 156,10 200,70 MEDAKI 379,70 224,06 309,87 180,10 113,89 146,43 162,00 102,34 131,58 119,80 75,39 96,93 102,50 64,33 82,71 79,10 49,56 63,72 49,00 30,59 39,33 30,90 18,97 24,39 70,10 42,70 54,90 91,20 55,37 71,19 110,00 66,99 86,13 30,90 18,97 24,39 57,30 34,79 44,73 102,50 62,23 80,01 123,60 75,39 96,93 143,90 87,57 112,59 BADERNA 408,40 241,49 332,28 208,70 131,32 168,84 190,60 119,70 153,90 149,20 93,38 120,06 131,10 81,76 105,12 107,70 66,99 86,13 75,30 46,41 59,67 57,30 34,79 44,73 96,40 58,52 75,24 116,00 70,70 90,90 136,40 82,81 106,47 30,90 18,97 24,39 30,90 18,97 24,39 76,10 46,41 59,67 96,40 58,52 75,24 116,00 70,70 90,90 VIŠNJAN 434,70 257,31 352,62 233,60 146,65 188,55 215,50 135,03 173,61 174,00 108,64 139,68 156,00 97,02 124,74 133,40 82,81 106,47 101,00 62,23 80,01 81,40 49,56 63,72 123,60 75,39 96,93 143,90 87,57 112,59 166,50 101,29 130,23 57,30 34,79 44,73 30,90 18,97 24,39 50,50 30,59 39,33 70,10 42,70 54,90 91,20 55,37 71,19 NOVA VAS 484,50 287,90 391,95 284,10 177,24 227,88 266,70 166,11 213,57 224,50 139,23 179,01 207,20 128,17 164,79 183,80 113,40 145,80 152,20 93,38 120,06 130,30 79,10 101,70 172,50 104,93 134,91 192,90 117,60 151,20 213,20 129,71 166,77 102,50 62,23 80,01 76,10 46,41 59,67 50,50 30,59 39,33 24,90 15,33 19,71 43,70 26,39 33,93 BUJE 505,60 300,57 408,24 305,10 189,84 244,08 286,30 178,29 229,23 244,90 151,90 195,30 227,50 140,84 181,08 204,90 126,07 162,09 171,00 104,93 134,91 153,70 93,38 120,06 192,90 117,60 151,20 213,20 129,71 166,77 232,10 141,33 181,71 123,60 75,39 96,93 96,40 58,52 75,24 70,10 42,70 54,90 24,90 15,33 19,71 24,90 15,33 19,71 UMAG 523,60 311,63 422,46 324,70 202,02 259,74 306,70 190,40 244,80 265,20 164,01 210,87 247,10 152,39 195,93 223,80 137,69 177,03 192,10 117,60 151,20 172,50 104,93 134,91 213,20 129,71 166,77 232,10 141,33 181,71 256,20 156,10 200,70 143,90 87,57 112,59 116,00 70,70 90,90 91,20 55,37 71,19 43,70 26,39 33,93 24,90 15,33 19,71
MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IV. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN PULA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG

Cijene prikazane u tablici isključivo u informativne svrhe te su izražene u HRK. PDV uključen u cijenu.

Za "PUNA CIJENA" primjena pravila o zaokruživanju sukladno čl. 15. st 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa.

Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako:

na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

CIJENE PRIKAZANE ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC CIJENA ZA ENC MATULJI via TUNEL UČKA* 20,30 9,63 16,92 23,40 11,24 18,99 27,90 14,39 23,04 30,10 15,44 24,39 33,20 17,54 27,09 39,20 21,25 31,86 41,40 22,86 33,93 46,70 26,01 37,98 49,00 27,62 40,05 50,50 28,67 41,40 45,20 25,45 37,26 48,20 27,06 39,33 51,20 28,67 41,40 56,50 31,82 45,45 58,00 33,36 47,43 60,30 34,41 48,78 VRANJA 20,30 9,63 16,92 3,00 1,61 2,07 8,30 5,25 6,75 9,80 6,30 8,10 12,80 7,91 10,17 16,60 10,57 13,59 20,30 13,16 16,92 26,40 16,87 21,69 28,60 17,92 23,04 30,10 19,53 25,11 24,90 15,82 20,34 27,90 17,43 22,41 30,90 19,53 25,11 36,20 22,68 29,16 37,70 23,73 30,51 39,90 24,78 31,86 LUPOGLAV 23,40 11,24 18,99 3,00 1,61 2,07 5,30 3,71 4,77 7,50 4,76 6,12 9,80 6,30 8,10 14,30 8,96 11,52 18,10 11,62 14,94 24,10 15,33 19,71 25,60 16,38 21,06 27,90 17,92 23,04 22,60 14,21 18,27 25,60 15,82 20,34 28,60 17,92 23,04 33,20 21,07 27,09 35,40 22,12 28,44 37,70 23,24 29,88 CEROVLJE 27,90 14,39 23,04 8,30 5,25 6,75 5,30 3,71 4,77 1,50 1,05 1,35 4,50 2,66 3,42 8,30 5,25 6,75 12,80 7,91 10,17 18,80 11,62 14,94 20,30 13,16 16,92 22,60 14,21 18,27 17,30 11,06 14,22 20,30 12,67 16,29 23,40 14,21 18,27 28,60 17,92 23,04 30,90 18,97 24,39 32,40 20,02 25,74 IVOLI 30,10 15,44 24,39 9,80 6,30 8,10 7,50 4,76 6,12 1,50 1,05 1,35 3,00 1,61 2,07 6,00 4,20 5,40 10,50 6,86 8,82 16,60 10,57 13,59 18,80 11,62 14,94 20,30 13,16 16,92 15,80 10,01 12,87 18,10 11,62 14,94 21,10 13,16 16,92 26,40 16,38 21,06 28,60 17,92 23,04 30,90 18,97 24,39 ROGOVIĆI 33,20 17,54 27,09 12,80 7,91 10,17 9,80 6,30 8,10 4,50 2,66 3,42 3,00 1,61 2,07 3,80 2,66 3,42 8,30 5,25 6,75 14,30 8,96 11,52 15,80 10,01 12,87 18,10 11,62 14,94 12,80 7,91 10,17 15,80 10,01 12,87 18,80 11,62 14,94 23,40 14,77 18,99 25,60 15,82 20,34 27,90 16,87 21,69 ŽMINJ 39,20 21,25 31,86 16,60 10,57 13,59 14,30 8,96 11,52 8,30 5,25 6,75 6,00 4,20 5,40 3,80 2,66 3,42 3,80 2,10 2,70 8,30 5,25 6,75 12,80 7,91 10,17 14,30 8,96 11,52 8,30 5,25 6,75 12,10 7,35 9,45 15,10 8,96 11,52 21,10 12,67 16,29 22,60 13,72 17,64 24,90 15,33 19,71 KANFANAR 41,40 22,86 33,93 20,30 13,16 16,92 18,10 11,62 14,94 12,80 7,91 10,17 10,50 6,86 8,82 8,30 5,25 6,75 3,80 2,10 2,70 6,00 4,20 5,40 8,30 5,25 6,75 12,80 7,91 10,17 3,80 2,66 3,42 8,30 5,25 6,75 12,80 7,91 10,17 18,10 11,06 14,22 21,10 12,67 16,29 23,40 13,72 17,64 VODNJAN 46,70 26,01 37,98 26,40 16,87 21,69 24,10 15,33 19,71 18,80 11,62 14,94 16,60 10,57 13,59 14,30 8,96 11,52 8,30 5,25 6,75 6,00 4,20 5,40 3,00 1,61 2,07 6,00 3,71 4,77 10,50 6,30 8,10 14,30 8,96 11,52 17,30 10,57 13,59 23,40 13,72 17,64 24,90 15,33 19,71 27,10 16,38 21,06 VODNJAN 49,00 27,62 40,05 28,60 17,92 23,04 25,60 16,38 21,06 20,30 13,16 16,92 18,80 11,62 14,94 15,80 10,01 12,87 12,80 7,91 10,17 8,30 5,25 6,75 3,00 1,61 2,07 3,00 1,61 2,07 14,30 8,47 10,89 16,60 10,01 12,87 19,60 12,11 15,57 24,90 15,33 19,71 27,10 16,38 21,06 28,60 17,92 23,04 PULA 50,50 28,67 41,40 30,10 19,53 25,11 27,90 17,92 23,04 22,60 14,21 18,27 20,30 13,16 16,92 18,10 11,62 14,94 14,30 8,96 11,52 12,80 7,91 10,17 6,00 3,71 4,77 3,00 1,61 2,07 16,60 10,01 12,87 18,80 11,62 14,94 21,10 13,16 16,92 27,10 16,38 21,06 28,60 17,92 23,04 31,60 19,53 25,11 MEDAKI 45,20 25,45 37,26 24,90 15,82 20,34 22,60 14,21 18,27 17,30 11,06 14,22 15,80 10,01 12,87 12,80 7,91 10,17 8,30 5,25 6,75 3,80 2,66 3,42 10,50 6,30 8,10 14,30 8,47 10,89 16,60 10,01 12,87 3,80 2,10 2,70 8,30 5,25 6,75 15,10 8,96 11,52 17,30 10,57 13,59 19,60 12,11 15,57 BADERNA 48,20 27,06 39,33 27,90 17,43 22,41 25,60 15,82 20,34 20,30 12,67 16,29 18,10 11,62 14,94 15,80 10,01 12,87 12,10 7,35 9,45 8,30 5,25 6,75 14,30 8,96 11,52 16,60 10,01 12,87 18,80 11,62 14,94 3,80 2,10 2,70 3,80 2,66 3,42 12,80 7,35 9,45 14,30 8,96 11,52 16,60 10,01 12,87 VIŠNJAN 51,20 28,67 41,40 30,90 19,53 25,11 28,60 17,92 23,04 23,40 14,21 18,27 21,10 13,16 16,92 18,80 11,62 14,94 15,10 8,96 11,52 12,80 7,91 10,17 17,30 10,57 13,59 19,60 12,11 15,57 21,10 13,16 16,92 8,30 5,25 6,75 3,80 2,66 3,42 8,30 5,25 6,75 10,50 6,30 8,10 14,30 8,47 10,89 NOVA VAS 56,50 31,82 45,45 36,20 22,68 29,16 33,20 21,07 27,09 28,60 17,92 23,04 26,40 16,38 21,06 23,40 14,77 18,99 21,10 12,67 16,29 18,10 11,06 14,22 23,40 13,72 17,64 24,90 15,33 19,71 27,10 16,38 21,06 15,10 8,96 11,52 12,80 7,35 9,45 8,30 5,25 6,75 3,80 2,10 2,70 6,80 4,20 5,40 BUJE 58,00 33,36 47,43 37,70 23,73 30,51 35,40 22,12 28,44 30,90 18,97 24,39 28,60 17,92 23,04 25,60 15,82 20,34 22,60 13,72 17,64 21,10 12,67 16,29 24,90 15,33 19,71 27,10 16,38 21,06 28,60 17,92 23,04 17,30 10,57 13,59 14,30 8,96 11,52 10,50 6,30 8,10 3,80 2,10 2,70 3,80 2,10 2,70 UMAG 60,30 34,41 48,78 39,90 24,78 31,86 37,70 23,24 29,88 32,40 20,02 25,74 30,90 18,97 24,39 27,90 16,87 21,69 24,90 15,33 19,71 23,40 13,72 17,64 27,10 16,38 21,06 28,60 17,92 23,04 31,60 19,53 25,11 19,60 12,11 15,57 16,60 10,01 12,87 14,30 8,47 10,89 6,80 4,20 5,40 3,80 2,10 2,70
MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IA. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN PULA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG

INFORMATIVNI PRIKAZ PRETPLATE CESTARINE U EURIMA NA ISTARSKOM IPSILONU

1. ENC PAKET "PLUS"

I. IA. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

50% 30% 90 dana 199,97 HRK

II. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 50% 30% 90 dana 300,02 HRK

III. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 40% 30% 120 dana 1.499,97 HRK

POPUST NA REDOVNU CIJENU

* Popust na redovnu cijenu za ENC PAKET "PLUS" iznosi do 50% na tunelu Učka te 30% na ostalim dionicama Istarskog ipsilona.

Točna cijena cestarine po kategoriji za ENC PAKET "PLUS" za korištenje određene dionice Istarskog ipsilona je navedena u cjeniku za pretplatnike.

koristiti na vozilima III. kategorije.

2. ENC PAKET "EASY"

I. IA. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 199,97 HRK

II. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 300,02 HRK

III. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 1.499,97 HRK

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

IV. KATEGORIJA

* Najkasnije do roka isteka koncesije

3. ENC PAKET "NO LIMIT TUNEL UČKA"

I. KATEGORIJA

10% 10% neograničeno* 2.500,02 HRK

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 360,00 HRK

II. KATEGORIJA

POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 529,98 HRK

Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj samo na prijavljenom vozilu.

4. ENC PAKET "NEXT"

SVE KATEGORIJE

5. ENC UREĐAJ

CIJENA CESTARINE NAČIN PLAĆANJA CESTARINE temeljem važećeg cjenika ENC vezan na kreditnu karticu

ENC UREĐAJ CIJENA UREĐAJA * 125,00 HRK

PDV uključen u cijenu.

Cijene prikazane u tablicama isključivo u informativne svrhe. Tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA
IV. KATEGORIJA * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 40% 30% 120 dana 2.500,02 HRK Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj za ostale kategorije po punoj cijeni cestarine. Kod ENC paketa IV. kategorije moguće je uz važeće popuste ENC uređaj