Cjenik naplate cestarine

Page 1

5,04 1,90

PULA 11,30 6,44 9,27 6,80 4,34 5,58 6,30 3,99 5,13

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

0,00 0,00 0,00 Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu.

Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 4,50 2,10 3,69 5,10 2,45 4,14 6,20 3,15 5,04 6,60 3,43 5,40 7,30 3,85 5,94 8,70 4,76 7,11 9,40 5,18 7,65 10,50 5,88 8,55 10,90 6,16 8,91 11,30 6,44 9,27 10,20 5,67 8,28 10,70 6,02 8,73 11,40 6,44 9,27 12,60 7,14 10,17 13,00 7,42 10,53 13,50 7,70 10,89 VRANJA 4,50 2,10 3,69 0,70 0,42 0,54 1,90 1,19 1,53 2,30 1,47 1,89 2,90 1,82 2,34 3,70 2,38 3,06 4,60 2,94 3,78 5,90 3,78 4,86 6,40 4,06 5,22 6,80 4,34 5,58 5,70 3,57 4,59 6,20 3,92 5,04 6,90 4,34 5,58 8,10 5,04 6,48 8,50 5,32 6,84 9,10 5,67 7,29 LUPOGLAV
1,47 1,89 3,20 2,03 2,61 4,10 2,59 3,33 5,40 3,43 4,41 5,80 3,71 4,77 6,30 3,99 5,13 5,10 3,22 4,14
1,53 1,30 0,84 1,08 0,60 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 2,00 1,26 1,62 2,90 1,82 2,34 4,20 2,66 3,42 4,60 2,94 3,78 5,10 3,22 4,14 4,00 2,52 3,24 4,60 2,87 3,69 5,20 3,22 4,14 6,40 3,99 5,13 6,90 4,27 5,49 7,30 4,55 5,85 IVOLI
1,26 2,40 1,54 1,98 3,70 2,38 3,06 4,20 2,66 3,42 4,60 2,94 3,78 3,60 2,24 2,88 4,10 2,59 3,33 4,70 2,94 3,78 6,00 3,71 4,77 6,40 3,99 5,13 6,90 4,27 5,49 ROGOVIĆI
1,89 1,10 0,70 0,90 0,70 0,42 0,54 1,00 0,63 0,81 1,90 1,19 1,53 3,20 2,03 2,61 3,60 2,31 2,97 4,10 2,59 3,33 2,90 1,82 2,34 3,60 2,24 2,88 4,20 2,59 3,33 5,30 3,29 4,23 5,80 3,57 4,59 6,20 3,85 4,95 ŽMINJ 8,70 4,76 7,11 3,70 2,38 3,06 3,20 2,03 2,61 2,00 1,26 1,62 1,50 0,98 1,26 1,00 0,63 0,81 0,90 0,56 0,72 2,00 1,26 1,62 2,90 1,82 2,34 3,30 2,10 2,70 1,80 1,12 1,44 2,80 1,75 2,25 3,40 2,10 2,70 4,70 2,87 3,69 5,10 3,15 4,05 5,60 3,43 4,41 KANFANAR 9,40 5,18 7,65 4,60 2,94 3,78 4,10 2,59 3,33 2,90 1,82 2,34 2,40 1,54 1,98 1,90 1,19 1,53 0,90 0,56 0,72 1,50 0,98 1,26 2,00 1,26 1,62 2,90 1,82 2,34 0,90 0,56 0,72 2,00 1,19 1,53 3,00 1,82 2,34 4,10 2,52 3,24 4,70 2,87 3,69 5,20 3,15 4,05 VODNJAN
3,78 4,86 5,40 3,43 4,41 4,20 2,66 3,42 3,70 2,38 3,06 3,20 2,03 2,61 2,00 1,26 1,62 1,50 0,98 1,26 0,70 0,42 0,54 1,40 0,91 1,17 2,40 1,47 1,89 3,30 2,03 2,61 3,90 2,38 3,06 5,20 3,15 4,05 5,60 3,43 4,41 6,10 3,71 4,77
2,97 2,90 1,82 2,34 2,00 1,26 1,62 0,70 0,42 0,54 0,70 0,42 0,54 3,20 1,96 2,52 3,80 2,31 2,97 4,50 2,73
6,10
4,77 6,60 3,99 5,13
5,10 3,22 4,14 4,60 2,94 3,78 4,10 2,59 3,33 3,30 2,10 2,70 2,90 1,82 2,34 1,40 0,91 1,17 0,70 0,42 0,54
7,10 4,34 5,58
8,28 5,70 3,57 4,59 5,10 3,22 4,14 4,00 2,52 3,24 3,60 2,24 2,88 2,90 1,82 2,34 1,80 1,12 1,44 0,90 0,56 0,72 2,40 1,47 1,89 3,20 1,96 2,52 3,70 2,24 2,88 0,90 0,56 0,72 2,00 1,19 1,53 3,50 2,10 2,70 3,90 2,38 3,06 4,50 2,73 3,51 BADERNA 10,70 6,02 8,73 6,20 3,92 5,04 5,70 3,57 4,59 4,60 2,87 3,69 4,10 2,59 3,33 3,60 2,24 2,88 2,80 1,75 2,25 2,00 1,19 1,53 3,30 2,03 2,61 3,80 2,31 2,97 4,30 2,59 3,33 0,90 0,56 0,72 1,00 0,63 0,81 2,90 1,75 2,25 3,30 2,03 2,61 3,80 2,31 2,97 VIŠNJAN 11,40 6,44 9,27 6,90 4,34 5,58 6,40 3,99 5,13 5,20 3,22 4,14 4,70 2,94 3,78 4,20 2,59 3,33 3,40 2,10 2,70 3,00 1,82 2,34 3,90 2,38 3,06 4,50 2,73 3,51 4,80 2,94 3,78 2,00 1,19 1,53 1,00 0,63 0,81 2,00 1,19 1,53 2,40 1,47 1,89 3,20 1,96 2,52 NOVA VAS 12,60 7,14 10,17 8,10 5,04 6,48 7,50 4,69 6,03 6,40 3,99 5,13 6,00 3,71 4,77 5,30 3,29 4,23 4,70 2,87 3,69 4,10 2,52 3,24 5,20 3,15 4,05 5,60 3,43 4,41 6,10 3,71 4,77 3,50 2,10 2,70 2,90 1,75 2,25 2,00 1,19 1,53 0,80 0,49 0,63 1,50 0,91 1,17 BUJE 13,00 7,42 10,53 8,50 5,32 6,84 8,00 4,97 6,39 6,90 4,27 5,49 6,40 3,99 5,13 5,80 3,57 4,59 5,10 3,15 4,05 4,70 2,87 3,69 5,60 3,43 4,41 6,10 3,71 4,77 6,60 3,99 5,13 3,90 2,38 3,06 3,30 2,03 2,61 2,40 1,47 1,89 0,80 0,49 0,63 0,80 0,49 0,63
13,50 7,70 10,89 9,10 5,67 7,29 8,40 5,25 6,75 7,30 4,55 5,85 6,90 4,27 5,49 6,20 3,85 4,95 5,60 3,43 4,41 5,20 3,15 4,05 6,10 3,71 4,77 6,60 3,99 5,13 7,10 4,34 5,58 4,50 2,73 3,51 3,80 2,31 2,97 3,20 1,96 2,52 1,50 0,91 1,17 0,80 0,49 0,63
5,10 2,45 4,14 0,70 0,42 0,54 1,30 0,84 1,08 1,80 1,12 1,44 2,30
5,70 3,57 4,59 6,40 3,99 5,13 7,50 4,69 6,03 8,00 4,97 6,39 8,40 5,25 6,75 CEROVLJE 6,20 3,15
1,19
6,60 3,43 5,40 2,30 1,47 1,89 1,80 1,12 1,44 0,60 0,35 0,45 0,70 0,42 0,54 1,50 0,98
7,30 3,85 5,94 2,90 1,82 2,34 2,30 1,47
10,50 5,88 8,55 5,90
VODNJAN 10,90 6,16 8,91 6,40 4,06 5,22 5,80 3,71 4,77 4,60 2,94 3,78 4,20 2,66 3,42 3,60 2,31
3,51 5,60 3,43 4,41
3,71
3,70 2,24 2,88 4,30 2,59 3,33 4,80 2,94 3,78 6,10 3,71 4,77 6,60 3,99 5,13
MEDAKI 10,20 5,67
UMAG
MEDAKI ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA I. KATEGORIJU VOZILA MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN S VODNJAN PULA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG 1/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

588,40 357,31 534,06

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 6,80 3,10 5,58 7,60 3,59 6,21 9,60 4,85 7,83 10,20 5,27 8,37 11,00 5,76 9,00 13,00 7,02 10,62 13,80 7,51 11,25 15,20 8,42 12,42 16,10 8,98 13,14 16,80 9,47 13,77 14,70 8,07 11,97 15,70 8,70 12,78 16,70 9,33 13,59 18,60 10,45 15,03 19,40 10,94 15,66 20,50 11,64 16,56 VRANJA 6,80 3,10 5,58 0,90 0,56 0,72 2,90 1,82 2,34 3,50 2,24 2,88 4,30 2,73 3,51 6,50 4,13 5,31 7,20 4,55 5,85 8,80 5,60 7,20 9,50 6,02 7,74 10,20 6,51 8,37 8,10 5,11 6,57 9,30 5,88 7,56 10,30 6,44 8,28 12,20 7,63 9,81 12,90 8,05 10,35 13,80 8,61 11,07 LUPOGLAV 7,60 3,59
0,90 0,56 0,72 2,00 1,26 1,62 2,80 1,75 2,25 3,50 2,24 2,88 5,60 3,57 4,59 6,40 4,06 5,22 7,80 4,97 6,39 8,70 5,53 7,11 9,50 6,02 7,74 7,30 4,62 5,94 8,30 5,25 6,75 9,40 5,88 7,56 11,40 7,14 9,18 12,10 7,56 9,72 13,10 8,12 10,44 CEROVLJE
1,82 2,34 2,00 1,26 1,62 0,90 0,56 0,72 1,50 0,98 1,26 3,70 2,38 3,06 4,50 2,87 3,69 5,90 3,78 4,86 6,70 4,27 5,49 7,40 4,69 6,03 5,40 3,43 4,41 6,50 4,06 5,22 7,40 4,62 5,94 9,50 5,88 7,56 10,30 6,37 8,19 11,20 6,93 8,91 IVOLI 10,20 5,27 8,37 3,50 2,24 2,88 2,80 1,75 2,25 0,90 0,56 0,72 0,90 0,56 0,72 3,10 1,96 2,52 3,70 2,38 3,06 5,20 3,29 4,23 5,90 3,78 4,86 6,70 4,27 5,49 4,70 2,94 3,78 5,70 3,57 4,59 6,60 4,13 5,31 8,70 5,39 6,93 9,50 5,88 7,56 10,40 6,44 8,28 ROGOVIĆI
2,88 1,50 0,98 1,26 0,90 0,56 0,72 2,30 1,47 1,89 3,10 1,96 2,52 4,50 2,87 3,69 5,20 3,29 4,23 5,90 3,78 4,86 4,00 2,52 3,24 5,00 3,15 4,05 6,00 3,71 4,77 7,90 4,90 6,30 8,70 5,39 6,93 9,80 6,02 7,74 ŽMINJ 13,00 7,02 10,62 6,50 4,13 5,31 5,60 3,57 4,59 3,70 2,38 3,06 3,10 1,96 2,52 2,30 1,47 1,89 1,70 1,05 1,35 3,20 2,03 2,61 4,00 2,52 3,24 4,60 2,94 3,78 2,80 1,75 2,25 3,70 2,31 2,97 4,80 2,94 3,78 6,50 3,99 5,13 7,50 4,62 5,94 8,30 5,11 6,57 KANFANAR 13,80 7,51 11,25 7,20 4,55 5,85
5,22
3,70 2,38 3,06 3,10 1,96 2,52 1,70 1,05 1,35 2,40 1,54 1,98 3,20 2,03 2,61 3,70 2,38 3,06 1,80 1,12 1,44 3,00 1,82 2,34 3,90 2,38 3,06 5,80 3,50 4,50 6,60 3,99 5,13 7,60 4,62 5,94
5,60 7,20 7,80 4,97
5,90
5,20 3,29 4,23 4,50 2,87 3,69 3,20 2,03 2,61 2,40 1,54 1,98 1,40 0,91 1,17 2,40 1,54 1,98 3,50 2,10 2,70 4,50 2,73 3,51 5,40 3,29 4,23 7,50 4,55 5,85 8,20 4,97 6,39 9,20 5,60 7,20
4,23 4,00 2,52 3,24 3,20 2,03 2,61 1,40 0,91 1,17 1,50 0,98 1,26 4,30 2,59 3,33 5,30 3,22 4,14 6,20 3,78 4,86 8,20 4,97 6,39 9,20 5,60 7,20 10,00 6,09 7,83
7,40 4,69 6,03 6,70 4,27 5,49 5,90 3,78 4,86 4,60 2,94 3,78 3,70 2,38 3,06 2,40 1,54 1,98 1,50 0,98 1,26
10,00
10,80 6,58 8,46
8,07 11,97 8,10 5,11 6,57 7,30 4,62 5,94 5,40 3,43 4,41 4,70 2,94 3,78 4,00 2,52 3,24 2,80 1,75 2,25 1,80 1,12 1,44 3,50 2,10 2,70 4,30 2,59 3,33 5,20 3,15 4,05 2,00 1,19 1,53 3,00 1,82 2,34 4,80 2,94 3,78 5,60 3,43 4,41 6,30 3,85 4,95 BADERNA 15,70 8,70 12,78 9,30 5,88 7,56 8,30 5,25 6,75 6,50 4,06 5,22 5,70 3,57 4,59 5,00 3,15 4,05 3,70 2,31 2,97 3,00 1,82 2,34 4,50 2,73 3,51 5,30 3,22 4,14 6,10 3,71 4,77 2,00 1,19 1,53 2,00 1,19 1,53 3,80 2,31 2,97 4,70 2,87 3,69 5,40 3,29 4,23 VIŠNJAN 16,70 9,33 13,59 10,30 6,44 8,28 9,40 5,88 7,56 7,40 4,62 5,94 6,60 4,13 5,31 6,00 3,71 4,77 4,80 2,94 3,78 3,90 2,38 3,06 5,40 3,29 4,23 6,20 3,78 4,86 7,10 4,34 5,58 3,00 1,82 2,34 2,00 1,19 1,53 2,90 1,75 2,25 3,70 2,24 2,88 4,50 2,73 3,51 NOVA VAS 18,60 10,45 15,03 12,20 7,63 9,81 11,40 7,14 9,18 9,50 5,88 7,56 8,70 5,39 6,93 7,90 4,90 6,30 6,50 3,99 5,13 5,80 3,50 4,50 7,50 4,55 5,85 8,20 4,97 6,39 9,20 5,60 7,20 4,80 2,94 3,78 3,80 2,31 2,97 2,90 1,75 2,25 1,50 0,91 1,17 2,60 1,61 2,07 BUJE 19,40 10,94 15,66 12,90 8,05 10,35 12,10 7,56 9,72 10,30 6,37 8,19 9,50 5,88 7,56 8,70 5,39 6,93 7,50 4,62 5,94 6,60 3,99 5,13 8,20 4,97 6,39 9,20 5,60 7,20 10,00 6,09 7,83 5,60 3,43 4,41 4,70 2,87 3,69 3,70 2,24 2,88 1,50 0,91 1,17 1,50 0,91 1,17
20,50
16,56 13,80 8,61 11,07 13,10 8,12 10,44 11,20 6,93 8,91 10,40 6,44 8,28 9,80 6,02 7,74 8,30 5,11 6,57 7,60 4,62 5,94 9,20 5,60 7,20 10,00 6,09 7,83 10,80 6,58 8,46 6,30 3,85 4,95 5,40 3,29 4,23 4,50 2,73 3,51 2,60 1,61 2,07 1,50 0,91 1,17 66,69 91,00 55,25 72,63 99,90 60,57 79,47 121,10 73,52 96,12 131,40 79,82 104,22 145,00 88,15 114,93
6,21
9,60 4,85 7,83 2,90
11,00 5,76 9,00 4,30 2,73 3,51 3,50 2,24
6,40 4,06
4,50 2,87 3,69
VODNJAN S 15,20 8,42 12,42 8,80
6,39
3,78 4,86
VODNJAN 16,10 8,98 13,14 9,50 6,02 7,74 8,70 5,53 7,11 6,70 4,27 5,49 5,90 3,78 4,86 5,20 3,29
PULA 16,80 9,47 13,77 10,20 6,51 8,37 9,50 6,02 7,74
5,20 3,15 4,05 6,10 3,71 4,77 7,10 4,34 5,58 9,20 5,60 7,20
6,09 7,83
MEDAKI 14,70
UMAG
11,64
UMAG ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA II. KATEGORIJU VOZILA PULA MEDAKI BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS MATULJI via TUNEL UČKA* ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN BUJE VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI ROGOVIĆI 2/7

14,90 8,36 12,15 1,50 0,98 1,26 3,50 2,24 2,88 5,00 3,15 4,05 6,40

CEROVLJE 18,20 10,46 14,85 5,00

VODNJAN S 28,80 17,25 23,58 15,60

PULA 31,80 19,14 26,01 18,50 11,76 15,12 16,90 10,78 13,86

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

3.212,40 ###### ######

Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 13,30 7,38 10,89 14,90 8,36 12,15 18,20 10,46 14,85 19,70 11,44 16,11 21,10 12,35 17,28 24,00 14,17 19,62 25,40 15,08 20,79 28,80 17,25 23,58 30,40 18,23 24,84 31,80 19,14 26,01 28,10 16,69 22,86 30,10 17,95 24,48 32,10 19,14 26,01 36,20 21,66 29,25 37,70 22,57 30,42 39,10 23,41 31,50 VRANJA 13,30 7,38 10,89 1,50 0,98 1,26 5,00 3,15 4,05 6,40 4,06 5,22 7,80 4,97 6,39 11,20 7,14 9,18 12,50 7,98 10,26 15,60 9,94 12,78 17,20 10,92 14,04 18,50 11,76 15,12 14,70 9,31 11,97 16,90 10,64 13,68 18,80 11,76 15,12 22,80 14,21 18,27 24,50 15,26 19,62 25,90 16,10 20,70 LUPOGLAV
4,06 5,22 9,70 6,16 7,92 11,00 7,00 9,00 14,10 8,96 11,52 15,60 9,94 12,78 16,90 10,78 13,86 13,20 8,33 10,71 15,40 9,66 12,42 17,20 10,78 13,86 21,40 13,30 17,10 23,00 14,28 18,36 24,30 15,12 19,44
3,15 4,05 3,50 2,24 2,88 1,50 0,98 1,26 3,10 1,96 2,52 6,30 3,99 5,13 7,60 4,83 6,21 10,80 6,86 8,82 12,20 7,77 9,99 13,50 8,61 11,07 9,80 6,16 7,92 12,00 7,49 9,63 13,80 8,61 11,07 17,80 11,06 14,22 19,60 12,11 15,57 21,00 13,02 16,74 IVOLI
3,87 6,10 3,85 4,95 9,20 5,88 7,56 10,80 6,86 8,82 12,10 7,70 9,90 8,20 5,18 6,66 10,50 6,58 8,46 12,40 7,70 9,90 16,40 10,15 13,05 18,10 11,20 14,40 19,50 12,04 15,48 ROGOVIĆI
5,22 3,10 1,96 2,52 1,50 0,98 1,26 3,30 2,10 2,70 4,60 2,94 3,78 7,70 4,90 6,30 9,20 5,88 7,56 10,60 6,72 8,64 6,80 4,27 5,49 9,00 5,60 7,20 10,80 6,72 8,64 15,00 9,24 11,88 16,60 10,22 13,14 18,00 11,06 14,22 ŽMINJ 24,00 14,17 19,62 11,20 7,14 9,18 9,70 6,16 7,92 6,30 3,99 5,13 4,70 3,01 3,87 3,30 2,10 2,70 2,40 1,54 1,98 5,20 3,29 4,23 6,70 4,27 5,49 8,10 5,18 6,66 4,40 2,73 3,51 6,20 3,85 4,95 8,40 5,18 6,66 12,30 7,56 9,72 13,70 8,40 10,80 15,50 9,52 12,24 KANFANAR 25,40 15,08 20,79 12,50 7,98 10,26 11,00 7,00 9,00 7,60 4,83 6,21 6,10 3,85 4,95 4,60 2,94 3,78 2,40 1,54 1,98 3,70 2,38 3,06 5,20 3,29 4,23 6,70 4,27 5,49 2,90 1,75 2,25 4,80 2,94 3,78 7,00 4,27 5,49 10,60 6,44 8,28 12,40 7,56 9,72 13,80 8,40 10,80
9,94 12,78 14,10 8,96 11,52 10,80 6,86 8,82 9,20 5,88 7,56 7,70 4,90 6,30 5,20 3,29 4,23 3,70 2,38 3,06 2,30 1,47 1,89 3,70 2,38 3,06 5,90 3,57 4,59 8,10 4,90 6,30 10,10 6,16 7,92 13,80 8,40 10,80 15,60 9,52 12,24 17,30 10,50 13,50
7,56 6,70 4,27 5,49 5,20 3,29 4,23 2,30 1,47 1,89 2,40 1,54 1,98 7,60 4,62 5,94 9,70 5,88 7,56 12,00
15,60
12,24 17,30 10,50 13,50 18,60 11,34 14,58
13,50 8,61 11,07 12,10 7,70 9,90 10,60 6,72 8,64 8,10 5,18 6,66 6,70 4,27 5,49 3,70 2,38 3,06 2,40 1,54 1,98 9,20 5,60 7,20 11,00 6,72 8,64 13,30 8,12 10,44 17,30 10,50 13,50 18,60 11,34 14,58 20,80 12,67 16,29
16,69 22,86 14,70 9,31 11,97 13,20 8,33 10,71 9,80 6,16 7,92 8,20 5,18 6,66 6,80 4,27 5,49 4,40 2,73 3,51 2,90 1,75 2,25 5,90 3,57 4,59 7,60 4,62 5,94 9,20 5,60 7,20 2,90 1,75 2,25 4,80 2,94 3,78 8,50 5,18 6,66 10,10 6,16 7,92 12,00 7,28 9,36 BADERNA 30,10 17,95 24,48 16,90 10,64 13,68 15,40 9,66 12,42 12,00 7,49 9,63 10,50 6,58 8,46 9,00 5,60 7,20 6,20 3,85 4,95 4,80 2,94 3,78 8,10 4,90 6,30 9,70 5,88 7,56 11,00 6,72 8,64 2,90 1,75 2,25 2,90 1,75 2,25 6,30 3,85 4,95 8,10 4,90 6,30 9,70 5,88 7,56 VIŠNJAN 32,10 19,14 26,01 18,80 11,76 15,12 17,20 10,78 13,86 13,80 8,61 11,07 12,40 7,70 9,90 10,80 6,72 8,64 8,40 5,18 6,66 7,00 4,27 5,49 10,10 6,16 7,92 12,00 7,28 9,36 13,30 8,12 10,44 4,80 2,94 3,78 2,90 1,75 2,25 4,50 2,73 3,51 5,90 3,57 4,59 7,60 4,62 5,94 NOVA VAS 36,20 21,66 29,25 22,80 14,21 18,27 21,40 13,30 17,10 17,80 11,06 14,22 16,40 10,15 13,05 15,00 9,24 11,88 12,30 7,56 9,72 10,60 6,44 8,28 13,80 8,40 10,80 15,60 9,52 12,24 17,30 10,50 13,50 8,50 5,18 6,66 6,30 3,85 4,95 4,50 2,73 3,51 2,40 1,47 1,89 3,90 2,38 3,06 BUJE 37,70 22,57 30,42 24,50 15,26 19,62 23,00 14,28 18,36 19,60 12,11 15,57 18,10 11,20 14,40 16,60 10,22 13,14 13,70 8,40 10,80 12,40 7,56 9,72 15,60 9,52 12,24 17,30 10,50 13,50 18,60 11,34 14,58 10,10 6,16 7,92 8,10 4,90 6,30 5,90 3,57 4,59 2,40 1,47 1,89 2,40 1,47 1,89 UMAG 39,10 23,41 31,50 25,90 16,10 20,70 24,30 15,12 19,44 21,00 13,02 16,74 19,50 12,04 15,48 18,00 11,06 14,22 15,50 9,52 12,24 13,80 8,40 10,80 17,30 10,50 13,50 18,60 11,34 14,58 20,80 12,67 16,29 12,00 7,28 9,36 9,70 5,88 7,56 7,60 4,62 5,94 3,90 2,38 3,06 2,40 1,47 1,89 430,90 255,28 350,64 232,60 145,56 188,55 213,10 133,10 172,53 175,70 109,30 141,93 162,10 100,76 130,95 151,50 93,97 142,10 88,09 114,66 136,70 84,52 110,07 171,90 106,36 138,15 192,80 119,31 154,80 214,50 133,03 172,44 149,10 91,52 119,07 163,60 100,34 130,41 181,60 111,33 144,54 224,80 137,65 178,38 150,53 194,94 269,40 164,81 213,30
19,70 11,44 16,11 6,40 4,06 5,22 5,00 3,15 4,05 1,50 0,98 1,26 1,50 0,98 1,26 4,70 3,01
21,10 12,35 17,28 7,80 4,97 6,39 6,40 4,06
VODNJAN 30,40 18,23 24,84 17,20 10,92 14,04 15,60 9,94 12,78 12,20 7,77 9,99 10,80 6,86 8,82 9,20 5,88
7,28 9,36
9,52
MEDAKI 28,10
ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA III. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI 3/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa

5.224,60 ###### ######

Korisniku se naplaćuje

cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" PUNA CIJENA CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS" CIJENA ZA ENC PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 26,60 14,69 21,78 29,00 16,23 23,76 34,50 19,73 28,26 36,90 21,20 30,15 39,90 23,16 32,67 44,60 26,10 36,45 47,20 27,78 38,61 52,30 31,00 42,75 55,00 32,75 45,00 57,50 34,36 47,07 50,60 29,88 41,31 54,40 32,19 44,28 58,00 34,36 47,07 64,80 38,49 52,38 67,70 40,24 54,63 70,10 41,71 56,52 VRANJA 26,60 14,69 21,78 2,50 1,61 2,07 8,00 5,11 6,57 10,60 6,72 8,64 13,50 8,61 11,07 18,50 11,76 15,12 21,10 13,44 17,28 26,20 16,66 21,42 28,70 18,27 23,49 31,10 19,81 25,47 24,30 15,40 19,80 28,30 17,78 22,86 31,60 19,81 25,47 38,50 24,01 30,87 41,20 25,69 33,03 43,90 27,30 35,10 LUPOGLAV 29,00 16,23 23,76 2,50 1,61 2,07 5,60 3,57 4,59 8,00 5,11 6,57 11,20 7,14 9,18 16,10 10,22 13,14 18,60 11,83 15,21 23,70 15,05 19,35 26,30 16,73 21,51 28,70 18,27 23,49 21,90 13,86 17,82 25,70 16,17 20,79 29,20 18,27 23,49 36,10 22,47 28,89 38,80 24,15 31,05 41,50 25,76 33,12 CEROVLJE 34,50 19,73 28,26 8,00 5,11 6,57 5,60 3,57 4,59 2,40 1,54 1,98 5,50 3,50 4,50 10,50 6,65 8,55 12,90 8,19 10,53 18,00 11,48 14,76 20,60 13,09 16,83 23,10 14,70 18,90 16,20 10,22 13,14 20,10 12,60 16,20 23,60 14,70 18,90 30,40 18,83 24,21 33,20 20,58 26,46 35,90 22,19 28,53 IVOLI 36,90 21,20 30,15 10,60 6,72 8,64 8,00 5,11 6,57 2,40 1,54 1,98 3,20 2,03 2,61 8,00 5,11 6,57 10,60 6,72 8,64 15,60 9,94 12,78 18,20 11,55 14,85 20,70 13,16 16,92 13,80 8,68 11,16 17,70 11,06 14,22 21,10 13,16 16,92 28,00 17,36 22,32 30,80 19,04 24,48 33,40 20,65 26,55 ROGOVIĆI 39,90 23,16 32,67 13,50 8,61 11,07 11,20 7,14 9,18 5,50 3,50 4,50 3,20 2,03 2,61 5,00 3,15 4,05 7,40 4,69 6,03 12,40 7,91 10,17 15,10 9,59 12,33 17,60 11,20 14,40 10,70 6,72 8,64 14,50 9,03 11,61 18,10 11,20 14,40 24,90 15,33 19,71 27,70 17,08 21,96 30,30 18,62 23,94 ŽMINJ 44,60 26,10 36,45 18,50 11,76 15,12 16,10 10,22 13,14 10,50 6,65 8,55 8,00 5,11 6,57 5,00 3,15 4,05 3,30 2,10 2,70 8,10 5,18 6,66 10,60 6,72 8,64 13,20 8,40 10,80 6,60 4,13 5,31 10,20 6,30 8,10 13,70 8,40 10,80 20,60 12,60 16,20 23,20 14,21 18,27 26,00 15,89 20,43 KANFANAR 47,20 27,78 38,61 21,10 13,44 17,28 18,60 11,83 15,21 12,90 8,19 10,53 10,60 6,72 8,64 7,40 4,69 6,03 3,30 2,10 2,70 5,60 3,57 4,59 8,10 5,18 6,66 10,60 6,72 8,64 4,10 2,52 3,24 7,70 4,69 6,03 11,00 6,72 8,64 17,60 10,71 13,77 20,70 12,60 16,20 23,30 14,21 18,27 VODNJAN S 52,30
16,66 21,42 23,70 15,05 19,35 18,00 11,48 14,76 15,60 9,94 12,78 12,40 7,91 10,17 8,10 5,18 6,66 5,60 3,57 4,59 3,30 2,10 2,70 5,60 3,57 4,59 9,50 5,81 7,47 13,00 7,91 10,17 16,80 10,22 13,14 23,30 14,21 18,27 26,10 15,89 20,43 28,90 17,57 22,59 VODNJAN 55,00 32,75 45,00 28,70 18,27 23,49 26,30 16,73 21,51 20,60 13,09 16,83 18,20 11,55 14,85 15,10 9,59 12,33 10,60 6,72 8,64 8,10 5,18 6,66 3,30 2,10 2,70 3,30 2,10 2,70 12,30 7,49 9,63 15,80 9,59 12,33 19,40 11,83 15,21 26,10 15,89 20,43 28,90 17,57 22,59 31,40 19,11 24,57 PULA 57,50 34,36 47,07 31,10 19,81 25,47 28,70 18,27 23,49 23,10 14,70 18,90 20,70 13,16 16,92 17,60 11,20 14,40 13,20 8,40 10,80 10,60 6,72 8,64 5,60 3,57 4,59 3,30 2,10 2,70 14,80 9,03 11,61 18,40 11,20 14,40 22,50 13,72 17,64 28,90 17,57 22,59 31,40 19,11 24,57 34,70 21,14 27,18 MEDAKI 50,60 29,88 41,31 24,30 15,40 19,80 21,90 13,86 17,82 16,20 10,22 13,14 13,80 8,68 11,16 10,70 6,72 8,64 6,60 4,13 5,31 4,10 2,52 3,24 9,50 5,81 7,47 12,30 7,49 9,63 14,80 9,03 11,61 4,30 2,59 3,33 7,70 4,69 6,03 13,80 8,40 10,80 16,80 10,22 13,14 19,40 11,83 15,21 BADERNA 54,40 32,19 44,28 28,30 17,78 22,86 25,70 16,17 20,79 20,10 12,60 16,20 17,70 11,06 14,22 14,50 9,03 11,61 10,20 6,30 8,10 7,70 4,69 6,03 13,00 7,91 10,17 15,80 9,59 12,33 18,40 11,20 14,40 4,30 2,59 3,33 4,30 2,59 3,33 10,40 6,30 8,10 13,00 7,91 10,17 15,80 9,59 12,33 VIŠNJAN 58,00 34,36 47,07 31,60 19,81 25,47 29,20 18,27 23,49 23,60 14,70 18,90 21,10 13,16 16,92 18,10 11,20 14,40 13,70 8,40 10,80 11,00 6,72 8,64 16,80 10,22 13,14 19,40 11,83 15,21 22,50 13,72 17,64 7,70 4,69 6,03 4,30 2,59 3,33 6,80 4,13 5,31 9,50 5,81 7,47 12,30 7,49 9,63 NOVA VAS 64,80 38,49 52,38 38,50 24,01 30,87 36,10 22,47 28,89 30,40 18,83 24,21 28,00 17,36 22,32 24,90 15,33 19,71 20,60 12,60 16,20 17,60 10,71 13,77 23,30 14,21 18,27 26,10 15,89 20,43 28,90 17,57 22,59 13,80 8,40 10,80 10,40 6,30 8,10 6,80 4,13 5,31 3,50 2,10 2,70 5,90 3,57 4,59 BUJE 67,70 40,24 54,63 41,20 25,69 33,03 38,80 24,15 31,05 33,20 20,58 26,46 30,80 19,04 24,48 27,70 17,08 21,96 23,20 14,21 18,27 20,70 12,60 16,20 26,10 15,89 20,43 28,90 17,57 22,59 31,40 19,11 24,57 16,80 10,22 13,14 13,00 7,91 10,17 9,50 5,81 7,47 3,50 2,10 2,70 3,30 2,03 2,61 UMAG 70,10 41,71 56,52 43,90 27,30 35,10 41,50 25,76 33,12 35,90 22,19 28,53 33,40 20,65 26,55 30,30 18,62 23,94 26,00 15,89 20,43 23,30 14,21 18,27 28,90 17,57 22,59 31,40 19,11 24,57 34,70 21,14 27,18 19,40 11,83 15,21 15,80 9,59 12,33 12,30 7,49 9,63 5,90 3,57 4,59 3,30 2,03 2,61 412,00 463,87 642,69 394,60 246,67 320,04 362,90 226,44 0,00 242,91 279,00 173,03 225,36 257,00 158,96 207,27 238,20 146,92 191,79 229,80 141,67 185,04 288,40 178,07 231,84 323,10 199,56 259,47 362,10 16,10 290,97 246,80 19,60 197,64 273,60 167,50 218,25 305,60 187,10 243,45 379,60 231,97 301,14 415,80 254,23 329,76 456,10 278,66 361,17
31,00 42,75 26,20
ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IV. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI 4/7

PDV uključen u cijenu.

Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO

Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa #REF! #REF! #REF! Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" PAKET "PLUS" PAKET "EASY" MATULJI via TUNEL UČKA* 2,70 1,28 2,25 3,10 1,49 2,52 3,70 1,91 3,06 4,00 2,05 3,24 4,40 2,33 3,60 5,20 2,82 4,23 5,60 3,10 4,59 6,30 3,52 5,13 6,50 3,66 5,31 6,80 3,87 5,58 6,10 3,38 4,95 6,40 3,59 5,22 6,80 3,87 5,58 7,60 4,29 6,12 7,80 4,43 6,30 8,10 4,64 6,57 VRANJA 2,70 1,28 2,25 0,40 0,28 0,36 1,10 0,70 0,90 1,40 0,91 1,17 1,70 1,12 1,44 2,20 1,40 1,80 2,80 1,75 2,25 3,50 2,24 2,88 3,80 2,45 3,15 4,10 2,59 3,33 3,40 2,17 2,79 3,70 2,38 3,06 4,10 2,59 3,33 4,90 3,01 3,87 5,10 3,22 4,14 5,50 3,43 4,41 LUPOGLAV 3,10 1,49 2,52 0,40 0,28 0,36 0,80 0,49 0,63 1,10 0,70 0,90 1,40 0,91 1,17 1,90 1,19 1,53 2,50 1,54 1,98 3,20 2,03 2,61 3,50 2,24 2,88 3,80 2,38 3,06 3,10 1,96 2,52 3,40 2,17 2,79 3,80 2,38 3,06 4,50 2,80 3,60 4,80 3,01 3,87 5,00 3,15 4,05
0,63 0,40 0,21 0,27 0,70 0,42 0,54 1,20 0,77 0,99 1,70 1,12 1,44 2,50 1,61 2,07 2,80 1,75 2,25 3,10 1,96 2,52 2,40 1,54 1,98 2,80 1,75 2,25 3,10 1,96 2,52 3,80 2,38 3,06 4,10 2,59 3,33 4,40 2,73 3,51
2,05
0,91 1,17 1,10 0,70 0,90 0,40 0,21 0,27 0,40 0,28 0,36 0,90 0,56 0,72 1,40 0,91 1,17
1,40 1,80 2,50 1,61 2,07 2,80 1,75 2,25 2,20 1,33 1,71 2,50 1,54 1,98 2,80 1,75 2,25 3,60 2,24 2,88 3,80 2,38 3,06 4,10 2,59 3,33 ROGOVIĆI
0,40 0,28 0,36 0,60 0,35 0,45 1,10 0,70 0,90 1,90 1,19 1,53 2,20 1,40 1,80 2,50 1,54 1,98 1,70 1,12 1,44 2,20 1,33 1,71 2,50 1,54 1,98 3,20 1,96 2,52 3,50 2,17 2,79 3,70 2,31 2,97 ŽMINJ 5,20 2,82 4,23 2,20 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 1,20 0,77 0,99 0,90 0,56 0,72 0,60 0,35 0,45 0,50 0,35 0,45 1,20 0,77 0,99 1,70 1,12 1,44 2,00 1,26 1,62 1,10 0,70 0,90 1,70 1,05 1,35 2,00 1,26 1,62 2,80 1,75 2,25 3,10 1,89 2,43 3,40 2,03 2,61 KANFANAR 5,60 3,10 4,59 2,80 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 1,70 1,12 1,44 1,40 0,91 1,17 1,10 0,70 0,90 0,50 0,35 0,45 0,90 0,56 0,72 1,20 0,77 0,99 1,70 1,12 1,44 0,50 0,35 0,45 1,20 0,70 0,90 1,80 1,12 1,44 2,50 1,54 1,98 2,80 1,75 2,25 3,10 1,89 2,43 VODNJAN S 6,30
5,13
2,24 2,88 3,20 2,03 2,61 2,50 1,61 2,07 2,20 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 1,20 0,77 0,99 0,90 0,56 0,72 0,40 0,28 0,36 0,80 0,56 0,72 1,40 0,91 1,17 2,00 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 3,10 1,89 2,43 3,40 2,03 2,61 3,70 2,24 2,88
6,50 3,66 5,31
2,45 3,15 3,50 2,24 2,88 2,80 1,75 2,25 2,50 1,61 2,07 2,20 1,40 1,80 1,70 1,12 1,44 1,20 0,77 0,99 0,40 0,28 0,36 0,40 0,28 0,36 1,90 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 2,70 1,61 2,07 3,40 2,03 2,61 3,70 2,24 2,88 4,00 2,38 3,06
1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 2,00 1,26 1,62 1,70 1,12 1,44 0,80 0,56 0,72 0,40 0,28 0,36 2,20 1,33 1,71 2,60 1,54 1,98 2,90 1,75 2,25 3,70 2,24 2,88 4,00 2,38 3,06 4,30 2,59 3,33 MEDAKI
3,10 1,96 2,52 2,40 1,54 1,98 2,20 1,33 1,71 1,70 1,12 1,44 1,10 0,70 0,90 0,50 0,35 0,45 1,40 0,91 1,17 1,90 1,19 1,53 2,20 1,33 1,71 0,50 0,35 0,45 1,20 0,70 0,90 2,10 1,26 1,62 2,30 1,40 1,80 2,70 1,61 2,07 BADERNA 6,40 3,59 5,22 3,70 2,38 3,06 3,40 2,17 2,79 2,80 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 2,20 1,33 1,71 1,70 1,05 1,35 1,20 0,70 0,90 2,00 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 2,60 1,54 1,98 0,50 0,35 0,45 0,60 0,35 0,45 1,70 1,05 1,35 2,00 1,19 1,53 2,30 1,40 1,80 VIŠNJAN 6,80 3,87 5,58 4,10 2,59 3,33 3,80 2,38 3,06 3,10 1,96 2,52 2,80 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 2,00 1,26 1,62 1,80 1,12 1,44 2,30 1,40 1,80 2,70 1,61 2,07 2,90 1,75 2,25 1,20 0,70 0,90 0,60 0,35 0,45 1,20 0,70 0,90 1,40 0,91 1,17 1,90 1,19 1,53 NOVA VAS 7,60 4,29 6,12 4,90 3,01 3,87 4,50 2,80 3,60 3,80 2,38 3,06 3,60 2,24 2,88 3,20 1,96 2,52 2,80 1,75 2,25 2,50 1,54 1,98 3,10 1,89 2,43 3,40 2,03 2,61 3,70 2,24 2,88 2,10 1,26 1,62 1,70 1,05 1,35 1,20 0,70 0,90 0,50 0,28 0,36 0,90 0,56 0,72
7,80 4,43 6,30 5,10 3,22 4,14 4,80 3,01 3,87 4,10 2,59 3,33 3,80 2,38 3,06 3,50 2,17 2,79 3,10 1,89 2,43 2,80 1,75 2,25 3,40 2,03 2,61 3,70 2,24 2,88 4,00 2,38 3,06 2,30 1,40 1,80 2,00 1,19 1,53 1,40 0,91 1,17 0,50 0,28 0,36 0,50 0,28 0,36 UMAG 8,10 4,64 6,57 5,50 3,43 4,41 5,00 3,15 4,05 4,40 2,73 3,51 4,10 2,59 3,33 3,70 2,31 2,97 3,40 2,03 2,61 3,10 1,89 2,43 3,70 2,24 2,88 4,00 2,38 3,06 4,30 2,59 3,33 2,70 1,61 2,07 2,30 1,40 1,80 1,90 1,19 1,53 0,90 0,56 0,72 0,50 0,28 0,36 91,10 50,23 74,25 50,40 31,52 41,13 46,30 37,53 38,60 31,32 36,10 22,21 29,16 33,70 20,67 27,18 31,50 19,27 25,38 31,30 19,27 25,38 38,80 23,82 31,23 43,00 26,41 34,56 47,70 29,14 38,07 34,80 27,99 37,90 22,98 30,15 41,10 25,08 32,85 49,50 29,98 39,15 52,80 32,15 41,94 57,60 35,02 45,63
CEROVLJE 3,70 1,91 3,06 1,10 0,70 0,90 0,80 0,49
IVOLI 4,00
3,24 1,40
2,20
4,40 2,33 3,60 1,70 1,12 1,44 1,40 0,91 1,17 0,70 0,42 0,54
3,52
3,50
VODNJAN
3,80
PULA 6,80 3,87 5,58 4,10 2,59 3,33 3,80 2,38 3,06 3,10 1,96 2,52 2,80
6,10 3,38 4,95 3,40 2,17 2,79
BUJE
#REF! ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IA. KATEGORIJU VOZILA BADERNA VIŠNJAN NOVA VAS BUJE UMAG ROGOVIĆI ŽMINJ KANFANAR VODNJAN VODNJAN MATULJI via TUNEL UČKA* VRANJA LUPOGLAV CEROVLJE IVOLI PULA MEDAKI 5/7

1.

ENC PAKET "PLUS" TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA * Popust na redovnu cijenu za ENC PAKET "PLUS" iznosi do 50% na tunelu Učka te 30% na ostalim dionicama Istarskog ipsilona. Točna cijena cestarine po kategoriji za ENC PAKET "PLUS" za korištenje određene dionice Istarskog ipsilona je navedena u cjeniku za pretplatnike.
ENC PAKET "EASY" TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA * Najkasnije do roka isteka koncesije 3. ENC PAKET "NO LIMIT TUNEL UČKA" TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA TUNEL UČKA OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA 4. ENC PAKET "NEXT" 5. ENC UREĐAJ PDV uključen u cijenu. Cjenik u primjeni od 01. lipnja 2024. te su sve cijene izražene u EURO ENC UREĐAJ CIJENA UREĐAJA * 16,60 EUR Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj samo na prijavljenom vozilu. SVE KATEGORIJE CIJENA CESTARINE NAČIN PLAĆANJA CESTARINE temeljem važećeg cjenika ENC vezan na kreditnu karticu II. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 71,00 EUR I. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN neograničeni broj prolazaka / kalendarski mjesec 48,00 EUR IV. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 350,00 EUR III. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 220,00 EUR II. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 45,00 EUR Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj za ostale kategorije po punoj cijeni cestarine. Kod ENC paketa IV. kategorije moguće je uz važeće popuste ENC uređaj koristiti na vozilima III. kategorije. I. IA. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 10% 10% neograničeno* 32,00 EUR IV. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 40% 30% 120 dana 350,00 EUR III. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 40% 30% 120 dana 220,00 EUR II. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 50% 30% 90 dana 45,00 EUR CJENIK PRETPLATE CESTARINE NA ISTARSKOM IPSILONU
IA. KATEGORIJA POPUST NA REDOVNU CIJENU * ROK VAŽENJA ENC PAKETA MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN 50% 30% 90 dana 32,00 EUR 6/7
2.
I.

Ia skupina

Motocikli, motorni tricikli i četverocikli

I skupina

Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m

II skupina

A) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila

III skupina

A) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom

C) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

IV skupina

A) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine

C) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

SKUPINE VOZILA NA AUTOCESTAMA
7/7

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.