__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA I. KATEGORIJU VOZILA

MATULJI via TUNEL UČKA*

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

MATULJI via TUNEL UČKA*

VRANJA

LUPOGLAV

CEROVLJE

IVOLI

ROGOVIĆI

ŽMINJ

KANFANAR

VODNJAN S

VODNJAN J

PULA

MEDAKI

BADERNA

VIŠNJAN

NOVA VAS

BUJE

UMAG

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

33,00

15,36

27,00

33,00

15,36

27,00

33,00

15,36

27,00

36,00

17,46

29,70

41,00

20,26

33,30

51,00

26,56

41,40

56,00

30,06

45,90

64,00

34,96

52,20

67,00

37,06

54,90

70,00

39,16

57,60

62,00

33,56

50,40

66,00

36,36

54,00

70,00

39,16

57,60

79,00

44,76

64,80

83,00

46,86

67,50

86,00

48,96

70,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,10

2,70

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

31,00

19,60

25,20

34,00

21,70

27,90

37,00

23,80

30,60

29,00

18,20

23,40

33,00

21,00

27,00

37,00

23,80

30,60

46,00

29,40

37,80

50,00

31,50

40,50

53,00

33,60

43,20

0,00

0,00

0,00

3,00

2,10

2,70

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

31,00

19,60

25,20

34,00

21,70

27,90

37,00

23,80

30,60

29,00

18,20

23,40

33,00

21,00

27,00

37,00

23,80

30,60

46,00

29,40

37,80

50,00

31,50

40,50

53,00

33,60

43,20

3,00

2,10

2,70

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

31,00

19,60

25,20

34,00

21,70

27,90

37,00

23,80

30,60

29,00

18,20

23,40

33,00

21,00

27,00

37,00

23,80

30,60

46,00

29,40

37,80

50,00

31,50

40,50

53,00

33,60

43,20

4,00

2,80

3,60

11,00

7,00

9,00

18,00

11,20

14,40

28,00

17,50

22,50

31,00

19,60

25,20

34,00

21,70

27,90

25,00

16,10

20,70

30,00

18,90

24,30

34,00

21,70

27,90

43,00

27,30

35,10

46,00

29,40

37,80

50,00

31,50

40,50

7,00

4,20

5,40

13,00

8,40

10,80

23,00

14,70

18,90

26,00

16,80

21,60

30,00

18,90

24,30

21,00

13,30

17,10

25,00

16,10

20,70

30,00

18,90

24,30

39,00

24,50

31,50

42,00

26,60

34,20

45,00

28,70

36,90

6,00

3,50

4,50

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

24,00

15,40

19,80

13,00

8,40

10,80

20,00

12,60

16,20

24,00

15,40

19,80

33,00

21,00

27,00

36,00

23,10

29,70

40,00

25,20

32,40

11,00

7,00

9,00

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

7,00

4,20

5,40

13,00

8,40

10,80

21,00

13,30

17,10

29,00

18,20

23,40

33,00

21,00

27,00

36,00

23,10

29,70

4,00

2,80

3,60

10,00

6,30

8,10

17,00

10,50

13,50

23,00

14,70

18,90

28,00

17,50

22,50

36,00

23,10

29,70

40,00

25,20

32,40

43,00

27,30

35,10

4,00

2,80

3,60

22,00

14,00

18,00

26,00

16,80

21,60

32,00

20,30

26,10

40,00

25,20

32,40

43,00

27,30

35,10

46,00

29,40

37,80

25,00

16,10

20,70

30,00

18,90

24,30

34,00

21,70

27,90

43,00

27,30

35,10

46,00

29,40

37,80

51,00

32,20

41,40

6,00

3,50

4,50

13,00

8,40

10,80

24,00

15,40

19,80

28,00

17,50

22,50

32,00

20,30

26,10

7,00

4,20

5,40

20,00

12,60

16,20

23,00

14,70

18,90

26,00

16,80

21,60

13,00

8,40

10,80

17,00

10,50

13,50

22,00

14,00

18,00

6,00

3,50

4,50

11,00

7,00

9,00

6,00

3,50

4,50

6,00

3,50

4,50

VRANJA

33,00

15,36

27,00

LUPOGLAV

33,00

15,36

27,00

0,00

0,00

0,00

CEROVLJE

33,00

15,36

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVOLI

36,00

17,46

29,70

3,00

2,10

2,70

3,00

2,10

2,70

3,00

2,10

2,70

ROGOVIĆI

41,00

20,26

33,30

8,00

4,90

6,30

8,00

4,90

6,30

8,00

4,90

6,30

4,00

2,80

3,60

ŽMINJ

51,00

26,56

41,40

14,00

9,10

11,70

14,00

9,10

11,70

14,00

9,10

11,70

11,00

7,00

9,00

7,00

4,20

5,40

KANFANAR

56,00

30,06

45,90

21,00

13,30

17,10

21,00

13,30

17,10

21,00

13,30

17,10

18,00

11,20

14,40

13,00

8,40

10,80

6,00

3,50

4,50

VODNJAN S

64,00

34,96

52,20

31,00

19,60

25,20

31,00

19,60

25,20

31,00

19,60

25,20

28,00

17,50

22,50

23,00

14,70

18,90

14,00

9,10

11,70

11,00

7,00

9,00

VODNJAN J

67,00

37,06

54,90

34,00

21,70

27,90

34,00

21,70

27,90

34,00

21,70

27,90

31,00

19,60

25,20

26,00

16,80

21,60

21,00

13,30

17,10

14,00

9,10

11,70

4,00

2,80

3,60

15,40

19,80

21,00

13,30

17,10

10,00

6,30

8,10

4,00

2,80

3,60

PULA

70,00

39,16

57,60

37,00

23,80

30,60

37,00

23,80

30,60

37,00

23,80

30,60

34,00

21,70

27,90

30,00

18,90

24,30

24,00

MEDAKI

62,00

33,56

50,40

29,00

18,20

23,40

29,00

18,20

23,40

29,00

18,20

23,40

25,00

16,10

20,70

21,00

13,30

17,10

13,00

8,40

10,80

7,00

4,20

5,40

17,00

10,50

13,50

22,00

14,00

18,00

25,00

16,10

20,70

BADERNA

66,00

36,36

54,00

33,00

21,00

27,00

33,00

21,00

27,00

33,00

21,00

27,00

30,00

18,90

24,30

25,00

16,10

20,70

20,00

12,60

16,20

13,00

8,40

10,80

23,00

14,70

18,90

26,00

16,80

21,60

30,00

18,90

24,30

6,00

3,50

4,50

VIŠNJAN

70,00

39,16

57,60

37,00

23,80

30,60

37,00

23,80

30,60

37,00

23,80

30,60

34,00

21,70

27,90

30,00

18,90

24,30

24,00

15,40

19,80

21,00

13,30

17,10

28,00

17,50

22,50

32,00

20,30

26,10

34,00

21,70

27,90

13,00

8,40

10,80

7,00

4,20

5,40

NOVA VAS

79,00

44,76

64,80

46,00

29,40

37,80

46,00

29,40

37,80

46,00

29,40

37,80

43,00

27,30

35,10

39,00

24,50

31,50

33,00

21,00

27,00

29,00

18,20

23,40

36,00

23,10

29,70

40,00

25,20

32,40

43,00

27,30

35,10

24,00

15,40

19,80

20,00

12,60

16,20

13,00

8,40

10,80

BUJE

83,00

46,86

67,50

50,00

31,50

40,50

50,00

31,50

40,50

50,00

31,50

40,50

46,00

29,40

37,80

42,00

26,60

34,20

36,00

23,10

29,70

33,00

21,00

27,00

40,00

25,20

32,40

43,00

27,30

35,10

46,00

29,40

37,80

28,00

17,50

22,50

23,00

14,70

18,90

17,00

10,50

13,50

6,00

3,50

4,50

UMAG

86,00

48,96

70,20

53,00

33,60

43,20

53,00

33,60

43,20

53,00

33,60

43,20

50,00

31,50

40,50

45,00

28,70

36,90

40,00

25,20

32,40

36,00

23,10

29,70

43,00

27,30

35,10

46,00

29,40

37,80

51,00

32,20

41,40

32,00

20,30

26,10

26,00

16,80

21,60

22,00

14,00

18,00

11,00

7,00

9,00

PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa 0,00 0,00 0,00 Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

1/7


ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA II. KATEGORIJU VOZILA

MATULJI via TUNEL UČKA*

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

MATULJI via TUNEL UČKA*

VRANJA

LUPOGLAV

CEROVLJE

IVOLI

ROGOVIĆI

ŽMINJ

KANFANAR

VODNJAN S

VODNJAN J

PULA

MEDAKI

BADERNA

VIŠNJAN

NOVA VAS

BUJE

UMAG

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

51,00

23,00

41,40

51,00

23,00

41,40

51,00

23,00

41,40

56,00

26,50

45,90

62,00

30,00

50,40

76,00

39,10

62,10

81,00

42,60

66,60

92,00

49,60

75,60

99,00

53,80

81,00

105,00

57,30

85,50

88,00

46,80

72,00

96,00

51,70

78,30

103,00

56,60

84,60

117,00

65,00

95,40

122,00

68,50

99,90

130,00

73,40

106,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

3,50

4,50

11,00

7,00

9,00

28,00

17,50

22,50

33,00

21,00

27,00

44,00

28,00

36,00

50,00

31,50

40,50

55,00

35,00

45,00

40,00

25,20

32,40

47,00

30,10

38,70

54,00

34,30

44,10

68,00

43,40

55,80

74,00

46,90

60,30

80,00

51,10

65,70

0,00

0,00

0,00

6,00

3,50

4,50

11,00

7,00

9,00

28,00

17,50

22,50

33,00

21,00

27,00

44,00

28,00

36,00

50,00

31,50

40,50

55,00

35,00

45,00

40,00

25,20

32,40

47,00

30,10

38,70

54,00

34,30

44,10

68,00

43,40

55,80

74,00

46,90

60,30

80,00

51,10

65,70

6,00

3,50

4,50

11,00

7,00

9,00

28,00

17,50

22,50

33,00

21,00

27,00

44,00

28,00

36,00

50,00

31,50

40,50

55,00

35,00

45,00

40,00

25,20

32,40

47,00

30,10

38,70

54,00

34,30

44,10

68,00

43,40

55,80

74,00

46,90

60,30

80,00

51,10

65,70

6,00

3,50

4,50

22,00

14,00

18,00

28,00

17,50

22,50

39,00

24,50

31,50

44,00

28,00

36,00

50,00

31,50

40,50

34,00

21,70

27,90

42,00

26,60

34,20

48,00

30,80

39,60

63,00

39,90

51,30

68,00

43,40

55,80

75,00

47,60

61,20

17,00

10,50

13,50

22,00

14,00

18,00

33,00

21,00

27,00

39,00

24,50

31,50

44,00

28,00

36,00

29,00

18,20

23,40

36,00

23,10

29,70

43,00

27,30

35,10

57,00

36,40

46,80

63,00

39,90

51,30

69,00

44,10

56,70

12,00

7,70

9,90

23,00

14,70

18,90

29,00

18,20

23,40

34,00

21,70

27,90

20,00

12,60

16,20

26,00

16,80

21,60

34,00

21,70

27,90

46,00

29,40

37,80

54,00

34,30

44,10

59,00

37,80

48,60

18,00

11,20

14,40

23,00

14,70

18,90

28,00

17,50

22,50

13,00

8,40

10,80

21,00

13,30

17,10

28,00

17,50

22,50

41,00

25,90

33,30

46,00

29,40

37,80

54,00

34,30

44,10

11,00

7,00

9,00

18,00

11,20

14,40

24,00

15,40

19,80

32,00

20,30

26,10

39,00

24,50

31,50

53,00

33,60

43,20

58,00

37,10

47,70

65,00

41,30

53,10

11,00

7,00

9,00

30,00

18,90

24,30

37,00

23,80

30,60

44,00

28,00

36,00

58,00

37,10

47,70

65,00

41,30

53,10

70,00

44,80

57,60

36,00

23,10

29,70

43,00

27,30

35,10

51,00

32,20

41,40

65,00

41,30

53,10

70,00

44,80

57,60

76,00

48,30

62,10

14,00

9,10

11,70

21,00

13,30

17,10

34,00

21,70

27,90

40,00

25,20

32,40

45,00

28,70

36,90

14,00

9,10

11,70

26,00

16,80

21,60

33,00

21,00

27,00

39,00

24,50

31,50

20,00

12,60

16,20

25,00

16,10

20,70

32,00

20,30

26,10

11,00

7,00

9,00

19,00

11,90

15,30

11,00

7,00

9,00

984,00

617,30

805,50

VRANJA

51,00

23,00

41,40

LUPOGLAV

51,00

23,00

41,40

0,00

0,00

0,00

CEROVLJE

51,00

23,00

41,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVOLI

56,00

26,50

45,90

6,00

3,50

4,50

6,00

3,50

4,50

6,00

3,50

4,50

ROGOVIĆI

62,00

30,00

50,40

11,00

7,00

9,00

11,00

7,00

9,00

11,00

7,00

9,00

6,00

3,50

4,50

ŽMINJ

76,00

39,10

62,10

28,00

17,50

22,50

28,00

17,50

22,50

28,00

17,50

22,50

22,00

14,00

18,00

17,00

10,50

13,50

KANFANAR

81,00

42,60

66,60

33,00

21,00

27,00

33,00

21,00

27,00

33,00

21,00

27,00

28,00

17,50

22,50

22,00

14,00

18,00

12,00

7,70

9,90

VODNJAN S

92,00

49,60

75,60

44,00

28,00

36,00

44,00

28,00

36,00

44,00

28,00

36,00

39,00

24,50

31,50

33,00

21,00

27,00

23,00

14,70

18,90

18,00

11,20

14,40

VODNJAN J

99,00

53,80

81,00

50,00

31,50

40,50

50,00

31,50

40,50

50,00

31,50

40,50

44,00

28,00

36,00

39,00

24,50

31,50

29,00

18,20

23,40

23,00

14,70

18,90

11,00

7,00

9,00

PULA

105,00

57,30

85,50

55,00

35,00

45,00

55,00

35,00

45,00

55,00

35,00

45,00

50,00

31,50

40,50

44,00

28,00

36,00

34,00

21,70

27,90

28,00

17,50

22,50

18,00

11,20

14,40

11,00

7,00

9,00

MEDAKI

88,00

46,80

72,00

40,00

25,20

32,40

40,00

25,20

32,40

40,00

25,20

32,40

34,00

21,70

27,90

29,00

18,20

23,40

20,00

12,60

16,20

13,00

8,40

10,80

24,00

15,40

19,80

30,00

18,90

24,30

36,00

23,10

29,70

BADERNA

96,00

51,70

78,30

47,00

30,10

38,70

47,00

30,10

38,70

47,00

30,10

38,70

42,00

26,60

34,20

36,00

23,10

29,70

26,00

16,80

21,60

21,00

13,30

17,10

32,00

20,30

26,10

37,00

23,80

30,60

43,00

27,30

35,10

14,00

9,10

11,70

VIŠNJAN

103,00

56,60

84,60

54,00

34,30

44,10

54,00

34,30

44,10

54,00

34,30

44,10

48,00

30,80

39,60

43,00

27,30

35,10

34,00

21,70

27,90

28,00

17,50

22,50

39,00

24,50

31,50

44,00

28,00

36,00

51,00

32,20

41,40

21,00

13,30

17,10

14,00

9,10

11,70

NOVA VAS

117,00

65,00

95,40

68,00

43,40

55,80

68,00

43,40

55,80

68,00

43,40

55,80

63,00

39,90

51,30

57,00

36,40

46,80

46,00

29,40

37,80

41,00

25,90

33,30

53,00

33,60

43,20

58,00

37,10

47,70

65,00

41,30

53,10

34,00

21,70

27,90

26,00

16,80

21,60

20,00

12,60

16,20

BUJE

122,00

68,50

99,90

74,00

46,90

60,30

74,00

46,90

60,30

74,00

46,90

60,30

68,00

43,40

55,80

63,00

39,90

51,30

54,00

34,30

44,10

46,00

29,40

37,80

58,00

37,10

47,70

65,00

41,30

53,10

70,00

44,80

57,60

40,00

25,20

32,40

33,00

21,00

27,00

25,00

16,10

20,70

11,00

7,00

9,00

UMAG

130,00

73,40

106,20

80,00

51,10

65,70

80,00

51,10

65,70

80,00

51,10

65,70

75,00

47,60

61,20

69,00

44,10

56,70

59,00

37,80

48,60

54,00

34,30

44,10

65,00

41,30

53,10

70,00

44,80

57,60

76,00

48,30

62,10

45,00

28,70

36,90

39,00

24,50

31,50

32,00

20,30

26,10

19,00

11,90

15,30

11,00

7,00

9,00

522,90

641,00

397,50

522,90

641,00

397,50

522,90

593,00

366,00

482,40

553,00

341,50

450,90

536,00

331,00

437,40

514,00

317,00

419,40

637,00

395,40

520,20

710,00

441,60

579,60

796,00

496,20

649,80

548,00

338,70

447,30

600,00

373,70

492,30

664,00

412,90

542,70

814,00

508,80

666,00

888,00

555,70

726,30

1.380,00

729,90

1.127,70

641,00

397,50

PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa ###### 7.418,20 Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta

2/7


ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA III. KATEGORIJU VOZILA

MATULJI via TUNEL UČKA*

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

MATULJI via TUNEL UČKA*

VRANJA

LUPOGLAV

CEROVLJE

IVOLI

ROGOVIĆI

ŽMINJ

KANFANAR

VODNJAN S

VODNJAN J

PULA

MEDAKI

BADERNA

VIŠNJAN

NOVA VAS

BUJE

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

99,00

54,88

81,00

99,00

54,88

81,00

99,00

54,88

81,00

110,00

61,88

90,00

121,00

68,88

99,00

142,00

82,18

116,10

153,00

89,18

125,10

178,00

105,28

145,80

189,00

112,28

154,80

200,00

119,28

163,80

172,00

101,08

140,40

186,00

110,18

152,10

200,00

119,28

163,80

229,00

137,48

187,20

240,00

144,48

196,20

250,00

150,78

204,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

7,00

9,00

22,00

14,00

18,00

46,00

29,40

37,80

56,00

35,70

45,90

79,00

50,40

64,80

90,00

57,40

73,80

100,00

63,70

81,90

72,00

45,50

58,50

87,00

55,30

71,10

100,00

63,70

81,90

129,00

81,90

105,30

141,00

89,60

115,20

151,00

95,90

123,30

0,00

0,00

0,00

11,00

7,00

9,00

22,00

14,00

18,00

46,00

29,40

37,80

56,00

35,70

45,90

79,00

50,40

64,80

90,00

57,40

73,80

100,00

63,70

81,90

72,00

45,50

58,50

87,00

55,30

71,10

100,00

63,70

81,90

129,00

81,90

105,30

141,00

89,60

115,20

151,00

95,90

123,30

11,00

7,00

9,00

22,00

14,00

18,00

46,00

29,40

37,80

56,00

35,70

45,90

79,00

50,40

64,80

90,00

57,40

73,80

100,00

63,70

81,90

72,00

45,50

58,50

87,00

55,30

71,10

100,00

63,70

81,90

129,00

81,90

105,30

141,00

89,60

115,20

151,00

95,90

123,30

11,00

7,00

9,00

35,00

22,40

28,80

45,00

28,70

36,90

68,00

43,40

55,80

79,00

50,40

64,80

89,00

56,70

72,90

61,00

38,50

49,50

76,00

48,30

62,10

89,00

56,70

72,90

118,00

74,90

96,30

130,00

82,60

106,20

140,00

88,90

114,30

24,00

15,40

19,80

34,00

21,70

27,90

57,00

36,40

46,80

68,00

43,40

55,80

78,00

49,70

63,90

50,00

31,50

40,50

65,00

41,30

53,10

78,00

49,70

63,90

107,00

67,90

87,30

119,00

75,60

97,20

129,00

81,90

105,30

18,00

11,20

14,40

39,00

24,50

31,50

50,00

31,50

40,50

61,00

38,50

49,50

32,00

20,30

26,10

45,00

28,70

36,90

61,00

38,50

49,50

88,00

56,00

72,00

98,00

62,30

80,10

110,00

70,00

90,00

28,00

17,50

22,50

39,00

24,50

31,50

50,00

31,50

40,50

21,00

13,30

17,10

34,00

21,70

27,90

50,00

31,50

40,50

75,00

47,60

61,20

88,00

56,00

72,00

98,00

62,30

80,10

18,00

11,20

14,40

28,00

17,50

22,50

42,00

26,60

34,20

57,00

36,40

46,80

72,00

45,50

58,50

98,00

62,30

80,10

110,00

70,00

90,00

122,00

77,70

99,90

18,00

11,20

14,40

54,00

34,30

44,10

68,00

43,40

55,80

85,00

53,90

69,30

110,00

70,00

90,00

122,00

77,70

99,90

132,00

84,00

108,00

78,00

49,70

63,90

95,00

60,20

77,40

122,00

77,70

99,90

132,00

84,00

108,00

147,00

93,80

120,60

21,00

13,30

17,10

34,00

21,70

27,90

61,00

38,50

49,50

72,00

45,50

58,50

85,00

53,90

69,30

21,00

13,30

17,10

45,00

28,70

36,90

57,00

36,40

46,80

68,00

43,40

55,80

32,00

20,30

26,10

42,00

26,60

34,20

54,00

34,30

44,10

18,00

11,20

14,40

28,00

17,50

22,50

18,00

11,20

14,40

18,00

11,20

14,40

1.052,38

1.363,50

1.157,38

1.498,50

VRANJA

99,00

54,88

81,00

LUPOGLAV

99,00

54,88

81,00

0,00

0,00

0,00

CEROVLJE

99,00

54,88

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVOLI

110,00

61,88

90,00

11,00

7,00

9,00

11,00

7,00

9,00

11,00

7,00

9,00

ROGOVIĆI

121,00

68,88

99,00

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

11,00

7,00

9,00

ŽMINJ

142,00

82,18

116,10

46,00

29,40

37,80

46,00

29,40

37,80

46,00

29,40

37,80

35,00

22,40

28,80

24,00

15,40

19,80

KANFANAR

153,00

89,18

125,10

56,00

35,70

45,90

56,00

35,70

45,90

56,00

35,70

45,90

45,00

28,70

36,90

34,00

21,70

27,90

18,00

11,20

14,40

VODNJAN S

178,00

105,28

145,80

79,00

50,40

64,80

79,00

50,40

64,80

79,00

50,40

64,80

68,00

43,40

55,80

57,00

36,40

46,80

39,00

24,50

31,50

28,00

17,50

22,50

VODNJAN J

189,00

112,28

154,80

90,00

57,40

73,80

90,00

57,40

73,80

90,00

57,40

73,80

79,00

50,40

64,80

68,00

43,40

55,80

50,00

31,50

40,50

39,00

24,50

31,50

18,00

11,20

14,40

PULA

200,00

119,28

163,80

100,00

63,70

81,90

100,00

63,70

81,90

100,00

63,70

81,90

89,00

56,70

72,90

78,00

49,70

63,90

61,00

38,50

49,50

50,00

31,50

40,50

28,00

17,50

22,50

18,00

11,20

14,40

65,00

41,30

53,10

MEDAKI

172,00

101,08

140,40

72,00

45,50

58,50

72,00

45,50

58,50

72,00

45,50

58,50

61,00

38,50

49,50

50,00

31,50

40,50

32,00

20,30

26,10

21,00

13,30

17,10

42,00

26,60

34,20

54,00

34,30

44,10

65,00

41,30

53,10

BADERNA

186,00

110,18

152,10

87,00

55,30

71,10

87,00

55,30

71,10

87,00

55,30

71,10

76,00

48,30

62,10

65,00

41,30

53,10

45,00

28,70

36,90

34,00

21,70

27,90

57,00

36,40

46,80

68,00

43,40

55,80

78,00

49,70

63,90

21,00

13,30

17,10

VIŠNJAN

200,00

119,28

163,80

100,00

63,70

81,90

100,00

63,70

81,90

100,00

63,70

81,90

89,00

56,70

72,90

78,00

49,70

63,90

61,00

38,50

49,50

50,00

31,50

40,50

72,00

45,50

58,50

85,00

53,90

69,30

95,00

60,20

77,40

34,00

21,70

27,90

21,00

13,30

17,10

NOVA VAS

229,00

137,48

187,20

129,00

81,90

105,30

129,00

81,90

105,30

129,00

81,90

105,30

118,00

74,90

96,30

107,00

67,90

87,30

88,00

56,00

72,00

75,00

47,60

61,20

98,00

62,30

80,10

110,00

70,00

90,00

122,00

77,70

99,90

61,00

38,50

49,50

45,00

28,70

36,90

32,00

20,30

26,10

BUJE

240,00

144,48

196,20

141,00

89,60

115,20

141,00

89,60

115,20

141,00

89,60

115,20

130,00

82,60

106,20

119,00

75,60

97,20

98,00

62,30

80,10

88,00

56,00

72,00

110,00

70,00

90,00

122,00

77,70

99,90

132,00

84,00

108,00

72,00

45,50

58,50

57,00

36,40

46,80

42,00

26,60

34,20

18,00

11,20

14,40

UMAG

250,00

150,78

204,30

151,00

95,90

123,30

151,00

95,90

123,30

151,00

95,90

123,30

140,00

88,90

114,30

129,00

81,90

105,30

110,00

70,00

90,00

98,00

62,30

80,10

122,00

77,70

99,90

132,00

84,00

108,00

147,00

93,80

120,60

85,00

53,90

69,30

68,00

43,40

55,80

54,00

34,30

44,10

28,00

17,50

22,50

2.181,60

1.183,00

589,68

768,60

901,00

563,78

735,30

725,48

943,20

1.064,70

1.463,00

986,00

616,28

802,80

680,68

885,60

762,58

990,90

2.667,00

1.566,88

UMAG

PUNA CIJENA

744,38

967,50

1.183,00

744,38

967,50

1.183,00

744,38

967,50

1.084,00

681,38

886,50

1.007,00

632,38

823,50

941,00

1.154,00

1.302,00

819,98

922,18

1.196,10

1.082,00

1.518,00

955,78

1.239,30

PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa ###### 13.959,96 18.282,60 Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta 17.654,00

3/7


ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IV. KATEGORIJU VOZILA

MATULJI via TUNEL UČKA*

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

MATULJI via TUNEL UČKA*

VRANJA

LUPOGLAV

CEROVLJE

IVOLI

ROGOVIĆI

ŽMINJ

KANFANAR

VODNJAN S

VODNJAN J

PULA

MEDAKI

BADERNA

VIŠNJAN

NOVA VAS

BUJE

UMAG

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

197,00

108,67

161,10

197,00

108,67

161,10

197,00

108,67

161,10

215,00

119,87

175,50

238,00

134,57

194,40

272,00

156,27

222,30

292,00

168,87

238,50

329,00

192,67

269,10

349,00

205,27

285,30

367,00

217,17

300,60

316,00

184,27

258,30

343,00

201,77

280,80

367,00

217,17

300,60

416,00

247,97

340,20

436,00

260,57

356,40

453,00

271,77

370,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

11,20

14,40

41,00

25,90

33,30

77,00

49,00

63,00

96,00

60,90

78,30

133,00

84,70

108,90

152,00

96,60

124,20

171,00

108,50

139,50

119,00

75,60

97,20

146,00

93,10

119,70

171,00

108,50

139,50

219,00

139,30

179,10

239,00

151,90

195,30

257,00

163,80

210,60

0,00

0,00

0,00

18,00

11,20

14,40

41,00

25,90

33,30

77,00

49,00

63,00

96,00

60,90

78,30

133,00

84,70

108,90

152,00

96,60

124,20

171,00

108,50

139,50

119,00

75,60

97,20

146,00

93,10

119,70

171,00

108,50

139,50

219,00

139,30

179,10

239,00

151,90

195,30

257,00

163,80

210,60

18,00

11,20

14,40

41,00

25,90

33,30

77,00

49,00

63,00

96,00

60,90

78,30

133,00

84,70

108,90

152,00

96,60

124,20

171,00

108,50

139,50

119,00

75,60

97,20

146,00

93,10

119,70

171,00

108,50

139,50

219,00

139,30

179,10

239,00

151,90

195,30

257,00

163,80

210,60

23,00

14,70

18,90

59,00

37,80

48,60

78,00

49,70

63,90

116,00

73,50

94,50

134,00

85,40

109,80

153,00

97,30

125,10

101,00

64,40

82,80

129,00

81,90

105,30

153,00

97,30

125,10

201,00

128,10

164,70

221,00

140,70

180,90

240,00

152,60

196,20

36,00

23,10

29,70

55,00

35,00

45,00

92,00

58,80

75,60

111,00

70,70

90,90

130,00

82,60

106,20

78,00

49,70

63,90

106,00

67,20

86,40

130,00

82,60

106,20

178,00

113,40

145,80

198,00

126,00

162,00

217,00

137,90

177,30

24,00

15,40

19,80

61,00

38,50

49,50

78,00

49,70

63,90

98,00

62,30

80,10

48,00

30,80

39,60

73,00

46,20

59,40

98,00

62,30

80,10

146,00

93,10

119,70

165,00

105,00

135,00

185,00

117,60

151,20

42,00

26,60

34,20

61,00

38,50

49,50

78,00

49,70

63,90

30,00

18,90

24,30

55,00

35,00

45,00

78,00

49,70

63,90

124,00

79,10

101,70

146,00

93,10

119,70

165,00

105,00

135,00

24,00

15,40

19,80

42,00

26,60

34,20

67,00

42,70

54,90

92,00

58,80

75,60

119,00

75,60

97,20

165,00

105,00

135,00

185,00

117,60

151,20

204,00

129,50

166,50

24,00

15,40

19,80

87,00

55,30

71,10

111,00

70,70

90,90

138,00

87,50

112,50

185,00

117,60

151,20

204,00

129,50

166,50

222,00

141,40

181,80

106,00

67,20

86,40

130,00

82,60

106,20

160,00

101,50

130,50

204,00

129,50

166,50

222,00

141,40

181,80

245,00

156,10

200,70

30,00

18,90

24,30

55,00

35,00

45,00

98,00

62,30

80,10

119,00

75,60

97,20

138,00

87,50

112,50

30,00

18,90

24,30

73,00

46,20

59,40

92,00

58,80

75,60

111,00

70,70

90,90

48,00

30,80

39,60

67,00

42,70

54,90

87,00

55,30

71,10

24,00

15,40

19,80

42,00

26,60

34,20

24,00

15,40

19,80

3.104,00

1.958,77

2.539,80

VRANJA

197,00

108,67

161,10

LUPOGLAV

197,00

108,67

161,10

0,00

0,00

0,00

CEROVLJE

197,00

108,67

161,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVOLI

215,00

119,87

175,50

18,00

11,20

14,40

18,00

11,20

14,40

18,00

11,20

14,40

ROGOVIĆI

238,00

134,57

194,40

41,00

25,90

33,30

41,00

25,90

33,30

41,00

25,90

33,30

23,00

14,70

18,90

ŽMINJ

272,00

156,27

222,30

77,00

49,00

63,00

77,00

49,00

63,00

77,00

49,00

63,00

59,00

37,80

48,60

36,00

23,10

29,70

KANFANAR

292,00

168,87

238,50

96,00

60,90

78,30

96,00

60,90

78,30

96,00

60,90

78,30

78,00

49,70

63,90

55,00

35,00

45,00

24,00

15,40

19,80

VODNJAN S

329,00

192,67

269,10

133,00

84,70

108,90

133,00

84,70

108,90

133,00

84,70

108,90

116,00

73,50

94,50

92,00

58,80

75,60

61,00

38,50

49,50

42,00

26,60

34,20

VODNJAN J

349,00

205,27

285,30

152,00

96,60

124,20

152,00

96,60

124,20

152,00

96,60

124,20

134,00

85,40

109,80

111,00

70,70

90,90

78,00

49,70

63,90

61,00

38,50

49,50

24,00

15,40

19,80

PULA

367,00

217,17

300,60

171,00

108,50

139,50

171,00

108,50

139,50

171,00

108,50

139,50

153,00

97,30

125,10

130,00

82,60

106,20

98,00

62,30

80,10

78,00

49,70

63,90

42,00

26,60

34,20

24,00

15,40

19,80

MEDAKI

316,00

184,27

258,30

119,00

75,60

97,20

119,00

75,60

97,20

119,00

75,60

97,20

101,00

64,40

82,80

78,00

49,70

63,90

48,00

30,80

39,60

30,00

18,90

24,30

67,00

42,70

54,90

87,00

55,30

71,10

106,00

67,20

86,40

BADERNA

343,00

201,77

280,80

146,00

93,10

119,70

146,00

93,10

119,70

146,00

93,10

119,70

129,00

81,90

105,30

106,00

67,20

86,40

73,00

46,20

59,40

55,00

35,00

45,00

92,00

58,80

75,60

111,00

70,70

90,90

130,00

82,60

106,20

30,00

18,90

24,30

VIŠNJAN

367,00

217,17

300,60

171,00

108,50

139,50

171,00

108,50

139,50

171,00

108,50

139,50

153,00

97,30

125,10

130,00

82,60

106,20

98,00

62,30

80,10

78,00

49,70

63,90

119,00

75,60

97,20

138,00

87,50

112,50

160,00

101,50

130,50

55,00

35,00

45,00

30,00

18,90

24,30

NOVA VAS

416,00

247,97

340,20

219,00

139,30

179,10

219,00

139,30

179,10

219,00

139,30

179,10

201,00

128,10

164,70

178,00

113,40

145,80

146,00

93,10

119,70

124,00

79,10

101,70

165,00

105,00

135,00

185,00

117,60

151,20

204,00

129,50

166,50

98,00

62,30

80,10

73,00

46,20

59,40

48,00

30,80

39,60

BUJE

436,00

260,57

356,40

239,00

151,90

195,30

239,00

151,90

195,30

239,00

151,90

195,30

221,00

140,70

180,90

198,00

126,00

162,00

165,00

105,00

135,00

146,00

93,10

119,70

185,00

117,60

151,20

204,00

129,50

166,50

222,00

141,40

181,80

119,00

75,60

97,20

92,00

58,80

75,60

67,00

42,70

54,90

24,00

15,40

19,80

UMAG

453,00

271,77

370,80

257,00

163,80

210,60

257,00

163,80

210,60

257,00

163,80

210,60

240,00

152,60

196,20

217,00

137,90

177,30

185,00

117,60

151,20

165,00

105,00

135,00

204,00

129,50

166,50

222,00

141,40

181,80

245,00

156,10

200,70

138,00

87,50

112,50

111,00

70,70

90,90

87,00

55,30

71,10

42,00

26,60

34,20

24,00

15,40

19,80

4.076,10

2.036,00

1.664,10

2.036,00

1.277,67

1.664,10

2.036,00

1.664,10

1.877,00

1.176,87

1.534,50

1.715,00

1.073,97

1.402,20

1.574,00

1.287,90

1.516,00

1.239,30

1.937,00

1.215,37

1.584,00

2.184,00

1.372,17

1.785,60

2.472,00

2.020,50

1.630,00

1.332,00

1.813,00

1.136,97

1.483,20

2.043,00

1.281,87

1.669,50

2.561,00

1.612,97

2.095,20

2.820,00

1.777,47

2.306,70

412,00

2.904,22

1.277,67

0,00

985,07

947,27

16,10

19,60

PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa ###### ###### Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta 33.766,00

4/7


ISTARSKI IPSILON CJENIK NAPLATE CESTARINE ZA IA. KATEGORIJU VOZILA

MATULJI via TUNEL UČKA*

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

MATULJI via TUNEL UČKA*

VRANJA

LUPOGLAV

CEROVLJE

IVOLI

ROGOVIĆI

ŽMINJ

KANFANAR

VODNJAN S

VODNJAN J

PULA

MEDAKI

BADERNA

VIŠNJAN

NOVA VAS

BUJE

UMAG

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

PUNA CIJENA

CIJENA ZA ENC PAKET "PLUS"

CIJENA ZA ENC PAKET "EASY"

20,00

9,22

16,20

20,00

9,22

16,20

20,00

9,22

16,20

22,00

10,62

18,00

25,00

12,02

19,80

31,00

16,22

25,20

34,00

18,32

27,90

38,00

21,12

31,50

40,00

22,52

33,30

42,00

23,22

34,20

37,00

20,42

30,60

40,00

21,82

32,40

42,00

23,22

34,20

47,00

26,72

38,70

50,00

28,12

40,50

52,00

29,52

42,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,40

1,80

5,00

2,80

3,60

8,00

5,60

7,20

13,00

7,70

9,90

19,00

11,90

15,30

20,00

13,30

17,10

22,00

14,00

18,00

17,00

11,20

14,40

20,00

12,60

16,20

22,00

14,00

18,00

28,00

17,50

22,50

30,00

18,90

24,30

32,00

20,30

26,10

0,00

0,00

0,00

2,00

1,40

1,80

5,00

2,80

3,60

8,00

5,60

7,20

13,00

7,70

9,90

19,00

11,90

15,30

20,00

13,30

17,10

22,00

14,00

18,00

17,00

11,20

14,40

20,00

12,60

16,20

22,00

14,00

18,00

28,00

17,50

22,50

30,00

18,90

24,30

32,00

20,30

26,10

2,00

1,40

1,80

5,00

2,80

3,60

8,00

5,60

7,20

13,00

7,70

9,90

19,00

11,90

15,30

20,00

13,30

17,10

22,00

14,00

18,00

17,00

11,20

14,40

20,00

12,60

16,20

22,00

14,00

18,00

28,00

17,50

22,50

30,00

18,90

24,30

32,00

20,30

26,10

2,00

1,40

1,80

7,00

4,20

5,40

11,00

7,00

9,00

17,00

10,50

13,50

19,00

11,90

15,30

20,00

13,30

17,10

15,00

9,80

12,60

18,00

11,20

14,40

20,00

13,30

17,10

26,00

16,10

20,70

28,00

17,50

22,50

30,00

18,90

24,30

4,00

2,80

3,60

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

16,00

9,80

12,60

18,00

11,20

14,40

13,00

7,70

9,90

15,00

9,80

12,60

18,00

11,20

14,40

23,00

14,70

18,90

25,00

16,10

20,70

27,00

17,50

22,50

4,00

2,10

2,70

8,00

5,60

7,20

13,00

7,70

9,90

14,00

9,10

11,70

8,00

4,90

6,30

12,00

7,70

9,90

14,00

9,10

11,70

20,00

12,60

16,20

22,00

14,00

18,00

24,00

15,40

19,80

7,00

4,20

5,40

8,00

5,60

7,20

13,00

7,70

9,90

4,00

2,80

3,60

8,00

4,90

6,30

13,00

7,70

9,90

17,00

11,20

14,40

20,00

12,60

16,20

22,00

14,00

18,00

2,00

1,40

1,80

6,00

3,50

4,50

10,00

6,30

8,10

14,00

9,10

11,70

17,00

10,50

13,50

22,00

14,00

18,00

24,00

15,40

19,80

26,00

16,10

20,70

2,00

1,40

1,80

13,00

8,40

10,80

16,00

9,80

12,60

19,00

11,90

15,30

24,00

15,40

19,80

26,00

16,10

20,70

28,00

17,50

22,50

15,00

9,80

12,60

18,00

11,20

14,40

20,00

13,30

17,10

26,00

16,10

20,70

28,00

17,50

22,50

31,00

19,60

25,20

4,00

2,10

2,70

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

17,00

10,50

13,50

19,00

11,90

15,30

4,00

2,80

3,60

12,00

7,70

9,90

14,00

9,10

11,70

16,00

9,80

12,60

8,00

4,90

6,30

10,00

6,30

8,10

13,00

8,40

10,80

4,00

2,10

2,70

7,00

4,20

5,40

4,00

2,10

2,70

395,00

245,82

320,40

VRANJA

20,00

9,22

16,20

LUPOGLAV

20,00

9,22

16,20

0,00

0,00

0,00

CEROVLJE

20,00

9,22

16,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVOLI

22,00

10,62

18,00

2,00

1,40

1,80

2,00

1,40

1,80

2,00

1,40

1,80

ROGOVIĆI

25,00

12,02

19,80

5,00

2,80

3,60

5,00

2,80

3,60

5,00

2,80

3,60

2,00

1,40

1,80

ŽMINJ

31,00

16,22

25,20

8,00

5,60

7,20

8,00

5,60

7,20

8,00

5,60

7,20

7,00

4,20

5,40

4,00

2,80

3,60

KANFANAR

34,00

18,32

27,90

13,00

7,70

9,90

13,00

7,70

9,90

13,00

7,70

9,90

11,00

7,00

9,00

8,00

4,90

6,30

4,00

2,10

2,70

VODNJAN S

38,00

21,12

31,50

19,00

11,90

15,30

19,00

11,90

15,30

19,00

11,90

15,30

17,00

10,50

13,50

14,00

9,10

11,70

8,00

5,60

7,20

7,00

4,20

5,40

VODNJAN J

40,00

22,52

33,30

20,00

13,30

17,10

20,00

13,30

17,10

20,00

13,30

17,10

19,00

11,90

15,30

16,00

9,80

12,60

13,00

7,70

9,90

8,00

5,60

7,20

2,00

1,40

1,80

PULA

42,00

23,22

34,20

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

20,00

13,30

17,10

18,00

11,20

14,40

14,00

9,10

11,70

13,00

7,70

9,90

6,00

3,50

4,50

2,00

1,40

1,80

MEDAKI

37,00

20,42

30,60

17,00

11,20

14,40

17,00

11,20

14,40

17,00

11,20

14,40

15,00

9,80

12,60

13,00

7,70

9,90

8,00

4,90

6,30

4,00

2,80

3,60

10,00

6,30

8,10

13,00

8,40

10,80

15,00

9,80

12,60

BADERNA

40,00

21,82

32,40

20,00

12,60

16,20

20,00

12,60

16,20

20,00

12,60

16,20

18,00

11,20

14,40

15,00

9,80

12,60

12,00

7,70

9,90

8,00

4,90

6,30

14,00

9,10

11,70

16,00

9,80

12,60

18,00

11,20

14,40

4,00

2,10

2,70

VIŠNJAN

42,00

23,22

34,20

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

22,00

14,00

18,00

20,00

13,30

17,10

18,00

11,20

14,40

14,00

9,10

11,70

13,00

7,70

9,90

17,00

10,50

13,50

19,00

11,90

15,30

20,00

13,30

17,10

8,00

4,90

6,30

4,00

2,80

NOVA VAS

47,00

26,72

38,70

28,00

17,50

22,50

28,00

17,50

22,50

28,00

17,50

22,50

26,00

16,10

20,70

23,00

14,70

18,90

20,00

12,60

16,20

17,00

11,20

14,40

22,00

14,00

18,00

24,00

15,40

19,80

26,00

16,10

20,70

14,00

9,10

11,70

12,00

7,70

9,90

8,00

4,90

6,30

BUJE

50,00

28,12

40,50

30,00

18,90

24,30

30,00

18,90

24,30

30,00

18,90

24,30

28,00

17,50

22,50

25,00

16,10

20,70

22,00

14,00

18,00

20,00

12,60

16,20

24,00

15,40

19,80

26,00

16,10

20,70

28,00

17,50

22,50

17,00

10,50

13,50

14,00

9,10

11,70

10,00

6,30

8,10

4,00

2,10

2,70

UMAG

52,00

29,52

42,30

32,00

20,30

26,10

32,00

20,30

26,10

32,00

20,30

26,10

30,00

18,90

24,30

27,00

17,50

22,50

24,00

15,40

19,80

22,00

14,00

18,00

26,00

16,10

20,70

28,00

17,50

22,50

31,00

19,60

25,20

19,00

11,90

15,30

16,00

9,80

12,60

13,00

8,40

10,80

7,00

4,20

5,40

4,00

2,10

2,70

560,00

301,52

457,20

258,00

160,42

210,60

258,00

210,60

258,00

210,60

241,00

149,92

197,10

223,00

136,62

180,00

205,00

128,22

169,20

208,00

126,12

166,50

262,00

162,52

213,30

286,00

179,32

234,90

319,00

198,92

260,10

228,00

142,22

187,20

251,00

154,82

203,40

272,00

169,52

222,30

334,00

207,32

270,90

362,00

224,12

292,50

3,60

PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK Cijena za pretplatnike ovisi o modelu ENC paketa ###### ###### Korisniku se naplaćuje cijena najduže relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: na izlaz naplatne postaje dođe bez ili sa oštećenom ulaznom karticom; preda ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata; izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao nakon proteka vremenskog perioda dužeg od 15 minuta; preda ulaznu karticu s očitanom ulaznom postajom koja se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od izlazne postaje; na izlazu s autoceste ne preda istu karticu koju je uzeo na ulazu. Korisniku se naplaćuje cijena najkraće relacije od mjesta izlaza s autoceste za odgovarajuću skupinu vozila ako: izlazi na istoj naplatnoj postaji na kojoj je i ušao unutar vremenskog perioda od 15 minuta 4.920,00

5/7


CJENIK PRETPLATE CESTARINE NA ISTARSKOM IPSILONU 1. ENC PAKET "PLUS" POPUST NA REDOVNU CIJENU * I. IA. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

50%

30%

90 dana

200,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU * II. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

50%

30%

90 dana

300,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU * III. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

40%

30%

120 dana

1.500,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU * IV. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

40%

30%

120 dana

2.500,00 kn

* Popust na redovnu cijenu za ENC PAKET "PLUS" iznosi do 50% na tunelu Učka te fiksnih 30% na ostalim dionicama Istarskog ipsilona. Točna cijena cestarine po kategoriji za ENC PAKET "PLUS" za korištenje određene dionice Istarskog ipsilona je navedena u cjeniku za pretplatnike. Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj i za ostale kategorije po punoj cijeni cestarine. Kod ENC paketa IV. kategorije moguće je uz važeće popuste ENC uređaj koristiti i na vozilima III. kategorije.

2. ENC PAKET "EASY" POPUST NA REDOVNU CIJENU I. IA. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

10%

10%

neograničeno*

200,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU II. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

10%

10%

neograničeno*

300,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU III. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

10%

10%

neograničeno*

1.500,00 kn

POPUST NA REDOVNU CIJENU IV. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

10%

10%

neograničeno*

2.500,00 kn

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

kalendarski mjesec

360,00 kn

ROK VAŽENJA ENC PAKETA

MINIMALNA UPLATA NA KORISNIČKI RAČUN

kalendarski mjesec

530,00 kn

* Najkasnije do roka isteka koncesije

3. ENC PAKET "NO LIMIT TUNEL UČKA" POPUST NA REDOVNU CIJENU

I. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

neograničeni broj prolazaka

/

POPUST NA REDOVNU CIJENU

II. KATEGORIJA

TUNEL UČKA

OSTALE DIONICE ISTARSKOG IPSILONA

neograničeni broj prolazaka

/

Ovim ENC paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj samo na prijavljenom vozilu.

4. ENC PAKET "NEXT" SVE KATEGORIJE

CIJENA CESTARINE

NAČIN PLAĆANJA CESTARINE

temeljem važećeg cjenika

ENC vezan na kreditnu karticu

5. ENC UREĐAJ CIJENA UREĐAJA * ENC UREĐAJ

125,00 kn PDV uključen u cijenu. Cjenik je u primjeni od 01. lipnja 2021. te su sve cijene izražene u HRK

6/7


SKUPINE VOZILA NA AUTOCESTAMA

Ia skupina Motocikli, motorni tricikli i četverocikli I skupina Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m II skupina A) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg B) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila III skupina A) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom C) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

IV skupina A) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg B) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine C) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

7/7

Profile for bina-istra

Cjenik naplate cestarine  

Cjenik naplate cestarine  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded