Page 1

WorkshopS & kurs WORKSHOPS

UTLAND

våren’10

Abbas/India

NORGE

WORKSHOPS

Cameron/London

Cameron

Bleasdale

KURS

Ropp

Stang/Pike

Photoshop Lightroom Lyssetting

Forsang/Rasmussen


utland

5 7

Norge

SkyggeskulPtørens hemmelighet William Ropp AVANSERTE TEKNIKKER i Photoshop Ashley Cameron Den gode bildehistorien Marcus Bleasdale

9 11 13

KurS

Mote som språk og uttrykksform Jule Pike/Anja Stang MULTIMEDIA FOR FOTOGRAFER Hans-Olav Forsang/Espen Rasmussen Å VELGE UT RIKTIG BILDE Hans-Olav Forsang/Espen Rasmussen Effektiv arbeidsflyt med Adobe Lightroom Inge Helland FAGKURS I Lyssetting Ivar Gretegreff/Kjell Brustad photoshop i 2 trinn

15 17 19 21 23 25

Workshops

Workshops

DHARAMSALA DOCUMENT Abbas DEN INTERNASJONALE REKLAMEBRANSjEN Ashley Cameron


Jeg ønsker ikke å fortelle noen hvordan de skal fotografere, men hjelpe dem til å utforske og forbedre deres latente kvaliteter.


workshop utland

DHARAMSALA DOCUMENT

MED ABBAS

Utforsk eksiltibetanernes bakgård med den internasjonalt anerkjente magnumfotografen Abbas.

Nå har du mulighet til å lære hans metoder for å oppnå en treffende effekt av dokumentarbildene dine. Workshopen finner sted i Dharamsala i India. Dharamsala er hovedkvarteret for

eksiltibetanerne i India, og flere tusen er i dag bosatt i området. Stedet utgjør en perfekt ramme for en intens uke med dokumentarfotografiet i fokus. Historiefortelling og oppbygning av en helhetlig sekvens vil stå i sentrum for workshopen, og deltakerne vil få viktig erfaring i å velge ut de riktige bildene i en gitt sammenheng. Abbas har lang fartstid i yrket, og vil gi individuelle tilbakemeldinger både på egen portfolio og bildene som blir tatt. Hans filosofi er å ikke fortelle deltakerne hva de skal gjøre, men hjelpe dem til å utforske og forbedre deres egne innebygde kvaliteter – en ideologi hentet fra Buddismen. Les mer om workshopen her

TIDSPUNKT: 21-27/6

STED: Dharamsala, India

STED: Entusiast/ Profesjonell

PRIS: Se nettside

Klikk her for påmelding

Den iranske magnumfotografen Abbas er en av verdens fremste dokumentarfotografer, og han har siden 70-tallet dekket konfliktområder i Biafra, Bangladesh, Nord-Irland, Midtøsten, Chile, Cuba, SørAfrika og Iran. Etter å ha dokumentert den iranske revolusjonen mellom 1978 og 1980, dro han i frivillig eksil i Frankrike. De siste 20 årene har religion stått i sentrum i hans fotografiske virksomhet, og har siden 2007 utforsket Buddhismens verden.


t

For å lykkes som reklamefotograf må man kunne skape bilder som bare eksisterer i kundens hode.


workshop utland

DEN INTERNASJONALE REKLAMEBRANSJEN MED ASHLEY CAMERON

Utforsk den internasjonale reklameindustrien med fotograf Ashley Cameron og hans stab gjennom en fire dagers workshop i London.

Denne gangen flytter vi workshopen til hans studio i London. Sammen med staben sin bestående av location managers, stylister og AD-er vil han presentere hvordan det internasjonale reklamemarkedet fungerer, og hvilke krav som stilles til dagens fotografer.

Selve workshopen tar for seg planleggingen og oppbyggingen av avanserte composite-jobber, hvor kompleks retusj kreves for å løse oppdraget. Vi benytter oss av Londons gatescener for å finne passende bakgrunner, og hans location manager viser hvordan han jobber for å finne de perfekte stedene, samt forteller om lover og regler for fotografering på offentlig sted. Vi besøker utvalgte museer og utstillinger, spiser lunch med en AD fra et av Londons ledende reklamebyråer, samtidig som vi jobber med egne produksjoner i Photoshop. En intensiv langhelg proppet med bransjekunnskap. Les mer om workshopen her.

TIDSPUNKT: 6-10/5

STED: London

NIVÅ: Entusiast/ Profesjonell

PRIS: 6000 kr

Klikk her for påmelding

Ashley Cameron har flere ganger besøkt Norge med sine workshops og foredrag. Han er en mester i å skape fiktive bilder i Photoshop, noe som har gjort han svært attraktiv i det internasjonale markedet. På kundelisten hans står internasjonale konsern som Mercedes, Chrysler, British Airways, Ericsson. Yahoo og Toshiba.


Målet mitt er at hver og en forlater workshopen med minst ett portrett som er godt nok til å henge på the National Portrait Gallery i London.


MED WILLIAM ROPP

workshop Norge

SKYGGESKULPTØRENS HEMMELIGHET

Vil du ta portretter gode nok til å henge på the National Portrait Gallery i London? Det er målet med workshopen til fotokunstneren William Ropp.

William er kjent for å bruke en kraftig lommelykt når han lyssetter bildene sine i studio. Han bruker eksponeringstider opp mot ti minutter, noe som gjør det vanskelig for modellene å finne noe å feste blikket på. Metoden gir bildene et særegent uttrykk, og man sitter igjen med en følelse av at modellene stirrer på seeren, og ikke omvendt.

På workshopen vil William fortelle om sine teknikker og fremgangsmåter for å oppnå de gode portrettene. Han vil vise hvordan han jobber med modellene sine for å ”fange sjelen deres gjennom øynene”, samt demonstrere hvordan han bruker lommelykt som lyskilde. I tillegg vil han gi individuelle tilbakemeldinger på hvordan deltakerne kan forbedre egne bilder. Alle deltakerne skal ta med 3-5 av sine beste bilder, som William vil kritisere, samt komme med innspill til forbedringer. Workshopen passer for alle som ønsker inspirasjon til å tenke nytt. Les mer om workshopen her.

TIDSPUNKT: 16-18/4

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Entusiast/ Profesjonell

PRIS: 5500 kr

Klikk her for påmelding

Den franske fotografen William Ropp er kjent for sin særegne portretteringsstil. Hans svart-hvitt fotografier er å finne på renommerte kunstinstitusjoner verden over, og han har i løpet av de siste fem årene gitt ut fem fotobøker.


Å kunne kontrollere lys og fargevalg, å kunne skape fiktive bilder i Photoshop. Det er kreativ frihet.


MED ASHLEY CAMERON

workshop Norge

AVANSERTE TEKNIKKER I PHOTOSHOP

Hvordan gjøre et umulig fotografi troverdig? Ved hjelp av ulike teknikker kan Ashley Cameron spesialdesigne bildene sine etter kundens ønske – en evne som gjør han svært attraktiv på markedet.

Workshopen starter med planleggingen og oppbyggingen av avanserte composite-jobber, hvor kompleks retusjering kreves for å løse oppdraget. Ashley vil gi en praktisk demonstrasjon i hvordan han fotograferer modeller i studio og setter dem inn i eksisterende bakgrunner. Videre tar han for seg tekniske utfordringer knyttet til lyssetting, skygger, refleksjoner, gjennomsiktighet,

TIDSPUNKT: Se nettside

glass og perspektiv. Han går også gjennom potensielle fallgruver, og hvordan man planlegger og forbereder for å sikre mest mulig fleksibilitet for seg selv og kunden i ferdigstillingen av bildet. Workshopen er praktisk lagt opp, der deltakerne skal skape sine egne bilder bestående av utfordrende elementer. For å sikre god oppfølging vil to assistenter bistå Ashley under hele workshopen. Deltakerne oppfordres til å ta med bilder de ønsker diskutert.

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Entusiast/ Profesjonell

PRIS: 4500 kr

Klikk her for påmelding

Gjennom en tredagers workshop vil han lære deg de mest avanserte teknikkene i Photoshop Composite – å skape bilder som ikke eksisterer i virkeligheten.


For å lykkes som fotojournalist må du både forstå bildespråket og tilføre det en artistisk verdi.


workshop Norge

DEN GODE BILDEHISTORIEN

MED MARCUS BLEASDALE

Hvordan bygge opp en historie med bilder? Hva kreves for å nå frem? Hvilken sammensetning er den sterkeste, den mest effektfulle, den med størst påvirkningskraft?

Marcus har vunnet en rekke priser for arbeidet sitt, deriblant Årets Fotograf i UNICEF i 2004 og Årets Magasinfotograf i USA i 2005. Nå har du mulighet til å lære hans metoder for å nå frem med den gode bildehistorien. I en fem dager lang workshop vil Marcus beskrive de ulike elementene knyttet til historiefortelling: Viktigheten av variasjon mellom actionbilder, portretter, relasjoner

TIDSPUNKT: 15-19/3

og omgivelser, samt oppbygging, redigering og ferdigstilling av et komplett foto essay. Han vil ta for seg problemstillinger knyttet til etiske dilemmaer og praktiske utfordringer, samt gi individuelle tilbakemeldinger på bildeutvalg og sammensetning. Workshopen er praktisk lagt opp hvor deltakerne får jobbe med et individuelt prosjekt fra idé til fotografering, regi og bildebehandling. Prosjektet skal gjennomføres med tett oppfølging fra Marcus, og deltakerne må være forberedt på lange dager. Les mer om workshopen her.

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Entusiast/ Profesjonell

PRIS: 8500 kr

Klikk her for påmelding

Den britiske fotografen Marcus Bleasdale sa opp en trygg og god jobb i Londons finansverden for å bli dokumentarfotograf. Intensjonen hans var å vise historiene som ble forbigått og glemt av media.


I en stadig tøffere moteindustri er forståelse for motespråket og kjennskap til bransjen essensielt for å lykkes.


MED JULIE PIKE OG ANJA STANG

kurs

Mote som språk og uttrykksform

I en stadig tøffere moteindustri er forståelse for motespråket og kjennskap til bransjen essensielt for å lykkes.

Gjennom et kurs over syv økter vil fotograf Julie Pike og motejournalist/stylist Anja Stang gi verdifull innsikt i motespråk, historikk og hvordan man realiserer egne prosjekter. Julie Pike har til tross for sin unge alder markert seg som en av Norges mest anerkjente motefotografer. Anja Stang er tidligere motejournalist i magasinet Elle, og jobber nå som moteskribent, foreleser og stylist. Sammen kan de gi deltakerne

TIDSPUNKT: Del 1 19/4: 17-21 21/4: 17-21 23/4: 17-21 26/4: 17-21

et innblikk både fra fotografens og magasinbransjens side; hvordan man selger inn eget arbeid, og hva som kreves for å komme innenfor magasinets fire vegger. Workshopen består av to deler. Først en teoretisk del som tar for seg motespråkets historiske utvikling, fotografer til inspirasjon og research. Deretter starter den praktiske delen med planlegging, moodboards, foto-opptak, etterarbeid og gjennomgang. Deltakerne skal selv gjennomføre et eget prosjekt under workshopen, men med tett oppfølging fra Julie og Anja. De vil også være behjelpelige med å skaffe erfarne modeller og stylister. Les mer om kurset her.

Del 2 29/4: 17-21 2/5: 10-18 9/5: 10-17

STED: Bilder Nordic School of Photography/ Location

NIVÅ: Entusiast/ profesjonell

PRIS: 6500

Klikk her for påmelding

I tillegg til teknisk spisskompetanse, bør fotografen ha et bevisst forhold til mote som formspråk, forholdet mellom mote og kunst, og hvordan moteindustrien fungerer.


“

Fotografier kombinert med lyd og levende bilder kan gi seeren en utvidet opplevelse av historien som fortelles.

“


MED HANS-OLAV FORSANG OG ESPEN RASMUSSEN

kurs

MULTIMEDIA FOR FOTOGRAFER Overgangen til elektroniske medier har medført store endringer og utfordringer i mediebransjen. Samtidig åpnes nye muligheter for pressefotografer som behersker multimedieproduksjoner.

Hans-Olav Forsang har mange års erfaring som fotograf og bildesjef i VG og har mottatt en rekke internasjonale priser for sine dokumentariske billedprosjekter. Espen Rasmussen jobber i dag som bildesjef i VG, og er en anerkjent fotograf både nasjonalt og internasjonalt. I 2008 kom han på Photo District News sin

TIDSPUNKT: 27/4: 10-17 29/4: 10-17 2/5: 17-21 8/5: 10-18

prestisjetunge liste over neste generasjons mest interessante dokumentarfotografer. Trinn 1 Kurset gir en komplett innføring i redigeringsprogrammet Soundslides og lydredigeringsprogrammet Garage Band/MixCraft. Deltakerne veiledes i praktisk gjennomføring av en multimedieproduksjon med fotografering, lydopptak og etterbehandling. I tillegg vil deltakerne lære historiefortelling og dramaturgi. Kurset er bygd opp av tre moduler: Disse kan tas trinnvis eller separat. Trinn 2 og 3 vil bli arrangert høsten 2010. Les mer om kurset her.

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Entusiast/ profesjonell

PRIS: 4500 kr

Klikk her for påmelding

I tre trinn kan du nå lære avanserte multimedieproduksjoner i et inspirerende og profesjonelt miljø. Kursene vil gi deltakerne en teknisk og dramaturgisk opplæring i å lage produksjoner med fotografier, lyd og levende bilder. Kompetanse som enhever pressefotograf bør besitte i dag.


Å velge ut de riktige bildene og sette sammen serier er noe av det vanskeligste fotografen gjør.


kurs

Å VELGE UT RIKTIG BILDE

MED HANS-OLAV FORSANG OG ESPEN RASMUSSEN Etter endt oppdrag kommer man i dag hjem med en massiv bildebank bestående av tusenvis av fotografier. Så kommer utfordringen; hvilket bilde skal brukes? De fleste fotografer – uansett nivå, profesjonell eller amatør – opplever redigeringsprosessen som noe av det vanskeligste i den fotografiske hverdagen. Å gjøre de rette og helhetlige bildevalgene kan være avgjørende for fotografiets effekt og påvirkningskraft.

sine dokumentariske billedprosjekter. Espen Rasmussen jobber i dag som bildesjef i VG, og er en anerkjent fotograf både nasjonalt og internasjonalt. I 2008 kom han på Photo District News sin prestisjetunge liste over neste generasjons mest interessante dokumentarfotografer.

Kurset tar deltakerne gjennom en strukturert arbeidsprosess fra fotografering til et ferdig redigert materiale. Nøkkelelementer som utvelgelse, regi og sammensetning av konseptuelle bildeserier vil stå sentralt i undervisningen.

Kurset er bygd opp av to moduler: Disse kan tas trinnvis eller separat.

Les mer om kurset her.

TIDSPUNKT: 18/5: 17-21 20/5: 17-21 25/5: 17-21 29/5: 10-18

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Alle

PRIS: 4500 kr

Klikk her for påmelding

Hans-Olav Forsang har mange års erfaring som fotograf og bildesjef i VG og har mottatt en rekke internasjonale priser for

Trinn 1 gir en grunnleggende innføring i viktige redigeringsprinsipper. Deltakerne lærer nødvendige grep for å optimalisere utvalget av eget bildemateriale, samt gode rutiner og arbeidsflyt. Kurset egner seg både for fotografer og bilderedigerere.


Arbeider du med store bildemengder vil du oppleve en åpenbaring når du tar i bruk Lightroom.


kurs

EFFEKTIV ARBEIDSFLYT MED ADOBE LIGHTROOM

MED INGE HELLAND

Få kontroll over bildearktivet ditt med Lightroom – programvaren som er verdensledende på arbeidsflyt.

Programmet har en arbeidsflyt som gjør det mulig å få unna jobber på en brøkdel av tiden sammenlignet med Photo-shop. Dersom du ikke skal manipulere bilder, så finnes det ikke lenger behov for andre verktøy enn Lightroom. Det er et glimrende program for å utforske nye bildestiler, justere hele serier med enkle klikk og utvikle automatiseringer for ulike forhold.

Kurset tar også for seg muligheten til å bruke Lightroom som et effektivt verktøy for å produsere kontaktark, skrive ut bilder, lage bildepresentasjoner og bildegalleri på nett. Vi går deretter gjennom grensesnittet med Photoshop, og viser mulighetene dette byr på. Dersom du er ute etter å få kontroll over bildearkivet ditt og effektivisere håndteringen av store bildemengder, så er dette et kurs du ikke bør gå glipp av. Les mer om kurset her.

TIDSPUNKT: 24/4: 11-17 25/4: 11-17

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Alle

PRIS: 3000 kr

Klikk her for påmelding

Lightroom er konstruert for å møte fotografens utfordringer med en stadig økende bildemengde som skal håndteres, sorteres, arkiveres og optimaliseres under tidspress.


“

Det finnes nok av underholdningskurs i lyssetting. Dette er fagkurs med de erfarne ringrevene i bransjen.

“


kurs

fagkurs i lyssetting MED ivar greftegreff/kjell brustad

Endelig eksisterer det et tilbud hvor du strukturert kan bygge opp lyskunnskap gjennom flere profesjonelle fagkurs.

Grunnkurs i lyssetting Dette kurset er for nybegynnere som ønsker både en teoretisk og praktisk tilnærming til lyssetting. Vi tar for oss lysets karakter og egenskaper, forståelsen for – og bruk av – ulike lyskilder, samt et bredt spekter av lyssettinger. På kurset vil vi lyssette mennesker, mat, smykker, actionbilder og interiør, i tillegg til å ”male” med lys. Kurset vil gi deg en bred forståelse for hvordan lys kan påvirke stemningen i et bilde, samt hvordan du kan oppnå full

kontroll over kunstig og eksisterende lys. Ekstern kamerablits Ofte trenger du ikke mer enn en ekstern kamerablits for å lyssette et motiv effektivt. Blitsen er også et spennende kreativt verktøy når du tar actionbilder og foograferer bevegelige motiver. På kurset lærer du hvordan du balanserer kunstig og naturlig lys, utnytter romflater til lysrefleksjoner og fargefiltrering av blitslys. Lyssettinger for videregående Etter å ha fullført grunnkurs i lyssetting kan du bygge på med spesifikke kurs rettet mot ulike typer oppdrag. Vi tilbyr skreddersydde kurs for portrettering, mat og produktfotografering. Tilbudene utvides fortløpende. Les mer om kursene her.

TIDSPUNKT: 10/4: 10-17 11/4: 10-16

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Amatør/ entusiast

PRIS: 5500 kr

Klikk her for påmelding

Etter et langt liv i bransjen har Ivar Greftegreff lært opp mange kjente, norske fotografer i lyssetting. Sammen med den erfarne reklamefotografen Kjell Brustad tilbyr vi nå flere fagkurs i lyssetting – strippet for underholdningsfaktor og basert på god, gammeldags presisjon og nøyaktighet.


“

Det finnes en verden av muligheter for de som behersker Photoshop.

“


kurs

PHOTOSHOP I 2 TRINN Optimaliser bildene dine med Adobe Photoshop – programvaren som er verdensledende på billedbehandling.

Photoshop Elements (8t) Photoshop Elements er en forenklet og rimeligere versjon av Photoshop, men med mange av de samme verktøyene. Programvaren er derfor et naturlig startsted for mange fotoentusiaster. Kurset tar for seg bruksområdet til verktøypaletten, fargejustering og enkel

TIDSPUNKT: Photoshop Elements 9/3: 17-21 11/3: 17-21

bildemanipulasjon. Du lærer hvordan du justerer oppløsningen i et bilde, og hvordan du jobber med lag og masker. Photoshop (12t) Kurset tar deg videre inn i Photoshops utvidede muligheter. Du lærer om de ulike seleksjonsverktøyene, om masker og blandingsmodus. Vi går videre med mer avansert jobbing i lag og masker, frilegging av objekter og fotomontasje. Vi kikker også på moteretusjering og hvordan man jobber med råfiler. Et kurs med høy læringskurve på kort tid. . Les mer om kursene her.

Photoshop 16/3: 17-21 18/3: 17-21

STED: Bilder Nordic School of Photography

NIVÅ: Amatør/ entusiast

PRIS: 4500 kr

Klikk her for påmelding

Mulighetene er uendelige om du mestrer de mange verktøyene Photoshop har å by på. Programmet gir deg full kontroll over bildene dine - fra fargekorrigering til bildemanipulasjon og spennende effekter. Vi tilbyr i vår to kurs i Photoshop som gir deg den grunnleggende kunnskapen du trenger.


Kurs-og workshopkatalog vår10  

Kurs-og workshopkatalog vår10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you