Exposició: Els llibres viatgers 2014

Page 1

Els llibres viatgers 5a edició del concurs de fotografia Biblioteca Central d’Igualada Del 24 de setembre al 14 d’octubre de 2014


Albert Fernández Soteras BIBLIOLLAC – Puigcerdà


Albert Fernández Soteras EN COMPANYIA – Puigcerdà


Ana Jimenez Calaf EL PASSAT – Vilanova d’Espoia


Cesc Elias Galvez HOLDEN CAULFIELD TORNA A CENTRAL PARK – Nova York


Esteve Camps Oviedo LECTURA REFRESCANT 1 – Igualada


Esteve Camps Oviedo LECTURA REFRESCANT 2 – Igualada


Esther Comamala TEMPLE BAR (LA DE LA NOIA MIRANT LLIBRES DE VELL) – Dublín


Esther Comamala BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE TRINITY COLLEGE, UN NOI IMMERS EN LA LECTURA– Dublín


Gener Aymamí RUSTICITAT 1 – Essouira (Marroc)


Gener Aymamí RUSTICITAT 2 – Essouira (Marroc)


M. Glòria Franco LLIBRERIES A LES GALERIES – Brusel·les


M. Glòria Franco TOURIST SHOP – Oficina de Turisme (també llibreria) de Middelburg, Països Baixos


Maria Sayavera LECTURA MARTÍTIMA – Menorca


Maria Sayavera AEROPORT DE MAÓ – Menorca


Mònica Ramia Claramunt UN DELS PLAERS DE LA VIDA – A casa


Mònica Ramia Claramunt IMAGINACIÓ MÉS ENLLÀ DE LES QUATRE PARETS – A casa


Pere Victori Faixas MUSEU DE LA LAVANDA 窶天alensole


Pere Victori Faixas ALAMBÍ FRAGONARD – Grasse


Sagrari Ribera LA PLUJA M'INVITA A LLEGIR – Vallfogona de Ripollès


Anna Casals VET AQUÍ UN GAT, VET AQUÍ UN GOS, AQUEST ICEBERG JA S’HA FOS – Jökulsárlón, Islàndia (fotografia guanyadora ed. 2014)


Anna Casals A UN PUNT I APART DE LA CASCADA – De camí a Thosmork, Islàndia


David Ortiz I OLÉ!!! – Igualada


David Ortiz PASSATS – Igualada


Iolanda Zapata DARRERS DIES DE VACANCES – Sant Miquel de Campmajor


Isabel Martínez PLATÓ I ELS LLIBRES – Biblioteca del Trinity College (Dublin)


Isabel Martínez LLIBRES A L’ALÇADA – Biblioteca del Trinity College (Dublin)


Josefa Luis Bolla FER TREBALLAR LA IMAGINACIÓ, LLEGINT


Josep M. Planell CURIOSITAT PER LA LECTURA – Les Bassetes (a prop de La Llavinera)


Josep M. Planell HISTÒRIES DE LES PEDRES – Les Bassetes (a prop de La Llavinera)


Rut Biosca DE CAMÍ – Els Prats de Rei


Rut Biosca LLEGINT – Els Prats de Rei


Set Graells AMB ELS LLIBRES A L’ESQUENA – Espelt (Òdena)


Set Graells PETIT DESCANS – Espelt (Òdena)


Tània Berenguer A PISA LLEGINT – Pisa (Itàlia)


Tània Berenguer VIATGEM I LLEGIM – Pisa (Itàlia)


Sílvia Martorell VACANCES AMB LLIBRES –

(Sant Martí d'Empúries)


Sílvia Martorell RELAX AMB

LLIBRES –

(Sant Martí d'Empúries)


David Serarols Iborra MEDINA DE FES EL-BALI: 9000 CARRERS NO HI CABEN EN UN LLIBRE – Fes (Marroc)


David Serarols Iborra MEDINA DE FES EL-BALI: LECTURA ENTRE 9000 CARRERS – Fes (Marroc)


Marta Dalmases Secanell AQUEST LLIBRE EM CAPGIRA EL MÓN – La Vall de Campmajor


Marta Dalmases Secanell ARA NO HI HA RES MÉS AL MÓN – La Vall de Campmajor


MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.