Page 1

MEMÒRIA 2010 BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

PRESENTACIÓ Teniu a les vostres mans la Memòria 2010 de la Biblioteca Popular d’Ulldecona en que es presenten les dades de la Biblioteca durant el 2010. L’any 2010 s’han dut a terme diverses accions:    

Canvi de sistema de gestió bibliotecària: Millenium Canvi del catàleg de consulta per als usuaris: Encore La biblioteca 2.0: facebook, flickr, bloc, youtube Consolidació d’activitats i creació de noves Renovació constant del fons de la biblioteca en tot tipus de suports Pla d’Ocupació curt però satisfactori Substitució de la moqueta de l’entrada de la biblioteca i de la sala infantil per parquet Canvis en el sistema de préstec interbibliotecari

Tanmateix, és important no oblidar que continuem arrossegant problemàtiques sense resoldre, com són: la manca d’espai físic i l’accés a la biblioteca. Continua havent un increment en quant al nombre de visitants, usuaris que han utilitzat el servei d’Internet i el servei d’accés a Internet via WIFI. La Memòria 2010 inclou informació sobre:        

Missió, visió i objectius de la biblioteca Estructura organitzativa i equip de treball Equip de treball: Formació i horari Despeses Instal·lacions i Serveis Fons documental Recursos estructurals Rendiment 2010 Resultats estadístics Servei d’ Internet i wifi Promoció i difusió Relació d’activitats Publicacions Dades més significatives Valoracions 2010 Línies de treball 2011

Francisca Ferré Roig Directora de la Biblioteca Popular d’Ulldecona Març 2011

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

1


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

ASPECTES GENERALS

3

MISSIÓ I VISIÓ DE LA BIBLIOTECA OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EQUIP DE TREBALL FORMACIÓ DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL

3 3 3 4 5 5

LA BIBLIOTECA OFEREIX

6

INSTAL·LACIONS SERVEIS FONS DOCUMENTAL EVOLUCIÓ FONS HORARI D’ATENCIÓ RECURSOS ESTRUCTURALS

6 7 9 10 11 12

RENDIMENT 2010

13

VISITANTS I USUARIS SOCIS I POBLACIÓ PRÉSTEC DE FONS DOCUMENTAL SERVEI D’ INTERNET I WIFI

13 14 16 18

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

20

RELACIÓ D’ACTIVITATS PUBLICACIONS

20 26

DADES MÉS SIGNIFICATIVES

31

AVALUACIÓ I VALORACIONS 2010

33

PERSPECTIVES DE FUTUR 2011

35

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

2


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Aspectes generals Missió i visió de la Biblioteca Missió Què és la Biblioteca Popular d’Ulldecona? La Biblioteca Popular d’Ulldecona és el servei d'informació del municipi per excel·lència, facilita l'accés a la informació i al coneixement a tothom, independentment de l'edat, el sexe, la procedència o el nivell social amb la finalitat d'ajudar en l'aprenentatge i la formació per tal que les persones puguin prendre decisions i assolir un desenvolupament cultural ple. Visió Què ha d’arribar a ser la Biblioteca Popular d’Ulldecona? Convertir-se en el servei d'informació i cultura de referència per al municipi, oferint accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació, tot constituint una xarxa de cooperació amb diferents entitats de la ciutat.

Objectius de la Biblioteca Popular d’Ulldecona La Biblioteca Popular d’Ulldecona —en compliment de la seva missió de biblioteca pública— té com a objectius principals: -

facilitar instruments que ajudin a satisfer la necessitat d’informació, educació i lleure de tots els ciutadans constituir-se en un espai de relació i sociabilitat, ser centre d’accés a la informació i a la cultura local i comarcal ser centre de promoció de la lectura.

Estructura Organitzativa AJUNTAMENT D’ULLDECONA

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA

BIBLIOTECA POPULAR

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

3


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Equip de treball L’equip de treball està format per dues persones, una fixa i l’altra amb caràcter interí: Francesca Ferré Roig: Directora M. Carmen Toledo Ruiz: subalterna

Nom i càrrec

Formació i any incorporació Diplomada en Biblioteconomia i Documentació

Incorporació 2001 Francesca Ferré Roig Directora

Incorporació 2001 M. Toledo Ruiz Subalterna

Tasques Responsable de la gestió Supervisió equip de treball Gestió pressupostària Relacions institucionals Adquisicions Catalogació fons Fons Col·lecció Local Gestió pàgina web, bloc i agenda virtual Guies mensuals Difusió activitats Visites guiades Atenció al públic Col·locació fons adults Atenció al públic Gestió de publicacions periòdiques Préstec Préstec interbibliotecari Gestió de morosos Localització fons Col·locació fons infantil, audiovisuals i revistes

Dependència administrativa

Jornada

Ajuntament d’Ulldecona

Completa 35 h.

Interina

Ajuntament d’Ulldecona

Completa 35 h.

Fixa

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

4


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Formació del personal de la biblioteca Francesca Ferré Roig   

“Alfabetització tecnològica i informacional per a públics de la biblioteca” 16, 18, 23 i 25 de novembre. Llos: Serveis Territorials de Cultura. Tortosa “Aprofitem les eines gratuïtes d’Internet” 7 de maig. Lloc: Universitat de Tarragona “Estratègies de màrqueting per a la promoció de projectes web “del 6 al 27 d'octubre. Curs virtual “Planificar i gestionar un pressupost” 27 d'octubre. Lloc: Casal de la gent gran. Ferreries. Tortosa “Seminari de biblioteques: La relació entre la biblioteca pública i les biblioteques dels centres" 15 de març i 12 i 26 d'abril. Lloc: Amposta Seminari de biblioteques: el Pla de Lectura Municipal 28 d’octubre, 4 i 18 de novembre, 2 de desembre. Lloc: Amposta

Mari Carmen Toledo Ruiz 

“Alfabetització tecnològica i informacional per a públics de la biblioteca” 16, 18, 23 i 25 de novembre. Llos: Serveis Territorials de Cultura. Tortosa

Horari de treball del personal Dilluns 5 h.

Dimarts 8. 5 h.

Dimecres 5 h.

Dijous 9 h.

Divendres 5 h.

Dissabte 2,.5 h.

TOTAL 35 h.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

5


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

La Biblioteca ofereix Instal·lacions La Biblioteca Popular d’Ulldecona està situada a la part superior de la Casa de Cultura. Disposa d’uns 247 m² dividits en un vestíbul, una sala d'adults i una sala infantil. Les àrees de la biblioteca són: ∗

Àrea d’acollida i informació Vestíbul Espai d’audiovisuals: cinema Internet

Àrea infantil Àrea de fons de coneixements Àrea de fons d’imaginació Espai de petits lectors Racó de pares i mares

Àrea d’adults Àrea de fons general Àrea de referència Centres d’interès: còmics, Joves, Idiomes

Àrea de passadissos Espai de revistes Espai d’audiovisuals: música i CD-ROM Centres d’interès: Cuina, Oposicions, Viatges, Autoajuda, Labors, Bellesa, Salut i alimentació Espai de novel·les

Àrea de reprografia Fotocopiadora Impressora diaris del món

Àrea de Magatzems Col·lecció local Arxiu Fons antic Hemeroteca

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

6


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Serveis La característica bàsica i fonamental de la Biblioteca Popular d’Ulldecona és la de prestar els serveis adequats a les necessitats dels usuaris reals o potencials. • Servei d'informació general i referència, format per fons propis i externs -

Assessorament sobre com i on trobar la informació.

-

Assistència en l'ús de les eines d'accés a la informació: els catàlegs, Internet.

-

Accés en línia a les fonts d'informació electrònica (Internet)

-

Servei d'informació selectiva i fons documental especialitzat.

-

Servei de consultes, pròrrogues de préstec, sol·licituds, peticions... per telèfon 977720305 o per correu electrònic biblioteca@ulldecona.cat.

-

Pàgina web de la biblioteca on l'usuari pot conèixer tota la informació sobre la biblioteca, sobre els seus serveis, activitats, novetats, connectar-se als catàlegs i posar-se en contacte amb els professionals de la biblioteca.

-

Bloc de la Biblioteca: espai que ofereix informació, novetats, notícies d’interès, tot compaginant el text, amb la imatge, el so i el enregistraments en vídeo de totes les activitats que es realitzen a la Biblioteca

-

Agenda de la biblioteca on es poden consultar totes les activitats programades

-

Flickr: espai on pengem i organitzem fotografies digitals de les diferents activitats de foment a la lectura que es realitzen a la biblioteca

-

Youtube: espai que ens permet carregar i compartir vídeos

• Servei d'informació local La Biblioteca Popular d’Ulldecona ofereix informació sobre la localitat i de la localitat amb recursos propis i externs. -

Buidatge de la revista Rails Control de les publicacions periòdiques locals Material informatiu de la localitat (agenda ajuntament, tríptics jornades, cartells, etc.)

• Punts d' acollida d’ informació i entrega de material informatiu : tríptics, fulletons, etc. La Biblioteca realitza la guia de la biblioteca, llistes de novetats, fulletons de les activitats programades, agenda mensual, etc. • Servei de consulta i lectura del fons documental en qualsevol tipus de suport, tant Per adults com per nens, cobrint així les necessitats informatives, formatives i d'oci.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

7


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

• Servei de préstec Mitjançant aquest servei s'ofereix la possibilitat de treure els documents (llibres, material audiovisual i altre material) de la Biblioteca.

Tipus de material

Quantitat

Termini

Audiovisuals

3 exemplars

Enregistrament sonor 3 exemplars

Revistes

3 exemplars

Recursos electrònics

3 exemplars

Llibres, fullets, etc.

8 exemplars

30 dies

Aquest servei té diverses modalitats : 

Servei de préstec interbibliotecari

A través d'aquest servei les biblioteques s'encarreguen de localitzar i proporcionar els documents que no existeixen al fons propi i que estan disponibles a altres biblioteques. 

Servei de suport a la formació

Orientant els usuaris i facilitant els mitjans necessaris per al seu aprenentatge (material d'aprenentatge del català, d'altres idiomes, d'informàtica, Internet, etc.) • Serveis d'extensió cultural i activitats de promoció cultural Aquest servei consisteix en organitzar activitats orientades a potenciar l'ús de la biblioteca i a fomentar l' interès per la lectura en els adults, els joves i els infants: -

L' "Hora del conte", per als més petits Tallers Exposicions Grup de lectura adults Grup de lectura juvenil Grup de lectura infantil Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

8


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010Parlem de llibres, programa de ràdio setmanal

Serveis a l'escola

Un dels eixos principals de l’acció de la biblioteca pública té a veure amb l’escola. La Biblioteca Popular d’Ulldecona pot oferir aquest servei des d'una doble vessant : -Assessorament en l'organització de la biblioteca escolar Organització conjunta d'activitats: sessions de formació d'usuaris, organització d'activitats de foment de la lectura per la creació d'hàbits lectors, etc.

Servei d'accés a Internet i WIFI

Aquest servei és de lliure accés i gratuït per a tothom. L'objectiu d'aquest servei és garantir la possibilitat d'accés a Internet de tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement. 

Servei de reprografia

La Biblioteca disposa en accés lliure d'una fotocopiadora i impressores. Els preus per utilitzar aquests serveis sóN:

Fotocòpia/impressió b/n

Impressió color

0.10 ctms. unitat

1 € unitat

Fons documental En acabar l’any 2010 la Biblioteca té entre el seu fons un total de: Llibres Publicacions periòdiques Sonors Audiovisuals Electrònics Manuscrits Microformes Cartogràfics Música impresa Gràfics Altres

Total

23278 3323 2012 3468 611 0 0 26 360 65 723

33.866 Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

9


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

DISTRIBUCIÓ DEL FONS 2010 0%

1%

2%

Llibres

0% 2%

10% 6%

Publicacions periòdiques Sonors

69%

Audiovisuals Electrònics

10%

Cartogràfics Música im presa Gràfics Altres

Tenint en compte que s’han donat de baixa uns 1315 documents (números solts de revistes, baixes per deteriorament, etc.) i que hem donat d’alta 2730 documents durant l’any 2010 el fons no s’ha incrementat sinó que no ha variat . Les revistes i documents aprofitables s’han donat a entitats, institucions, escoles, associacions, etc. d’Ulldecona. Evolució fons Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. 298

276

327

387

541

Ag.

Set. Oct. Nov. Des.

Total

136

177

2730

150

281

157

Increment del fons 541

600 400 200

298 276 327

387 136

177

281 150

157

0

gen. febr. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. oct. nov. des.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

10


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Durant els mesos de gener i febrer no es van poder donar altes degut al canvi de sistema de gestió de la col·lecció. Horari d’atenció L’horari d’obertura de la Biblioteca durant aquest any ha estat : HIVERN Matí Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Tarda de 16 a 20 h de 16 a 20 h de 16 a 20 h de 16 a 20 h de 16 a 20 h

de 10:30 a 13 h. de 10:30 a 13 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

ESTIU (de 28/06 al 5/09) Matí De 10 a 14 h. De 10 a 14 h. De 10 a 14 h. De 10 a 14 h. De 10 a 14 h.

Dissabte

Tancat (de 26/06 al 12/09 ambdós inclosos)

Tarda de 17:30 a 20 h

de 17:30 a 20 h

No hem tancat per vacances: la Biblioteca Popular d’Ulldecona ha mantingut obertes les seves portes durant l’estiu, les vacances de Setmana Santa i les de Nadal. Els únics dies en que la Biblioteca ha tancat han estat : el 8 i 9 de febrer per instal·lació del parquet, els dies festius, els dissabtes del mes de juliol i agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

11


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Recursos estructurals

Superfície

247 m² en 3 nivells.

1 taulell d’atenció al públic Punts de lectura amb taula

48

Punts de lectura sense taula

5

Punts d’accés a Internet

4

Ordinadors de treball intern

5

Ordinadors del servei d’Internet

4

Servei wi-fi

1

Impressores

3

Escàners

1

Lectors de codis de barres

3

TV

1

Minicadenes

1

Projector

2

Pantalla

1

Fotocopiadora d’us públic i d’ús intern

1

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

12


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Rendiment 2010 A continuació oferim les dades estadístiques i la interpretació d’aquestes per tal d’avaluar el servei i conèixer quin ha estat el grau de rendiment de la Biblioteca durant l’any 2010. Les xifres ens indiquen que la Biblioteca es va consolidant com a espai d’oci, cultura i educació de la població. El nombre d’activitats ha augmentat respecte l’any anterior i això significa que la població coneix, participa i valora positivament aquesta oferta. Visitants i usuaris Considerem visitants totes aquelles persones que entren a la Biblioteca i que es comptabilitzen manualment. I considerem usuaris i usuàries totes aquelles persones que disposen del carnet de la Biblioteca i en fan ús. Visitants Total visitants de l’any 2010: 16.424

Visitants 2010 2000 1500 1000 500 0 gen.

 

m ar.

m ai.

jul.

set.

nov.

Total de visitants : 16.424 / dies d’obertura : 287 = 57 visitants al dia L’estadística mostra que la davallada més important de visitants apareix als mesos d’estiu, època de vacances, i que es recupera progressivament fins arribar a quotes molt altes en els mesos posteriors. El pic més alt és al mes de març, mes ple d’activitats. Fora dels mesos de l’estiu, l’ús de la Biblioteca es manté amb força, indicant que el gruix d’usuaris de la Biblioteca s’ha fidelitzat gairebé a diari.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

13


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Evolució 2002-2010 15246 16424 13113 8341 6740

6363 3912

2002

2003

2004

10243

no dades

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Socis i població Al llarg de l’any 2010, la Biblioteca ha realitzat 153

carnets.

El creixement d’usuaris es reflexa al gràfic :

Evolució nous carnets 2002-2010 2010

153

2009

207

2008

251

2007

236

2006

141

2005

141

2004

195

2003

328

2002

807 0

200

400

600

800

1000

L’any 2002 va ser quan es va informatitzar la biblioteca i es van fer tots els carnets nous. Aquesta xifra representa un 34.07 % del total de la població d’Ulldecona.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

14


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Petits lectors (0 a 2 anys) Infants (3 a 11 anys) Joves (12 a 17 anys) Adults 1 (18-29 anys) Adults 2 (30 a 64 anys) Gent gran (+ de 65 anys) Personal biblioteca Entitats

5 643 139 65 1807 7 2 7

Total

2.675

Carnets per tipus d'usuari 0% Petits lectors (0 a 2 anys) 0%

Infants (3 a 11 anys) Joves (12 a 17 anys)

0% º

Adults 2 (30 a 64 anys) 24%

69%

2%

5%

Adults 1 (18-29 ansy)

0%

Gent gran (+ de 65 anys) Personal biblioteca Entitats

Com es pot veure en el gràfic la majoria d’usuaris de la biblioteca són adults de 30 a 64 anys, seguits dels infants de 3 a 11 anys. Els petits lectors i la gent gran suposen un 0% del total de carnets per tipus d’usuari. Això és degut a la dificultat en l’accés a la biblioteca i les dificultats interiors (escales que pugen i baixen als diferents nivells sense accés per a minusvàlids)

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

15


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Préstec de fons documental Entenem per préstec de fons documental tots aquells documents (llibres, recursos electrònics, dvd, etc.) que la biblioteca ha prestat tant a usuaris amb carnet de la nostra biblioteca com a usuaris d’altres biblioteques del SLPC. Durant el 2010 s’han realitzat 24.869

préstecs

Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Total 2502 2364 2441 2131 1782 1765 1892 1676 1889 2202 2345 1880 24.869

Llibres Publicacions periòdiques Sonors Audiovisuals Electrònics Altres

Total

10.074 2.162 1.273 10.825 530 5

24.869

Préstec per tipus de document 2% 0% 41%

43%

9% 5% Llibres

Publicacions periòdiques

Sonors

Audiovisuals

Electrònics

Altres

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

16


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Evolució préstecs 2002-2010 30000 27259 25000 19594 20000

16676

24869

21408

18971 15505

13336

16534

15000 10000 5000 0 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

La biblioteca ha experimentat uns canvis molt bruscos i aquest any ha disminuït el nombre de préstecs respecte a l’any anterior però en canvi el nombre de visitants ha augmentat. No sabem com interpretar aquesta davallada. Podríem pensar que pot ser degut al canvi de sistema de gestió de les estadístiques ha variat o simplement que no tots els que han entrat a la biblioteca han utilitzat el servei de préstec. Relació fons / préstec

La comparativa entre l’oferta (allò que la biblioteca ofereix) i el préstec (allò que l’usuari s’emporta en préstec) ens permet conèixer quin és el nivell de rotació de préstecs. La rotació de préstecs és un indicador de la “vida” de la Biblioteca.

1.36

és l’índex de rotació anual dels documents : vegades que, com a mitjana, s’han prestat cadascun dels documents de la Biblioteca.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

17


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Servei d’ Internet i WIFI

Evolució connexions Pc i Wifi 2006-2010 8500

7500

6500 Connexió Wifi

5500

Connexió Pc's bibiblioteca

4500

3500

2500 2006

2007

2008

2009

2010

Internet

Durant el 2010 s’han realitzat

Connexió Pc's

8.087 connexions des dels ordinadors de la Biblioteca 2006

2007

2008

2009

2010

2915

3971

4926

5408

6655

170

216

1432

5096

5624

8087

Connexió Wifi

Total

2915

3971

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

18


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Wifi

Durant l’any s’han realitzat 1.432 connexions WIFI. Les connexions des d’ordinadors portàtils suposa gairebé un 17.70% del total de connexions. El 2009 hi va haver un increment degut a que els alumnes de 1er d’ESO de l’IES Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona van formar part del pla pilot d’ús dels netbooks del Programa 1x1. Aquest any 2010 a l’introduir-se a 1er i 2n d’ESO hi ha hagut un augment considerable d’usuaris del servei cosa que també ha fet augmentar el soroll.

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

19


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Promoció i difusió

Un dels objectius de la Biblioteca Popular d’Ulldecona és el de contribuir al desenvolupament cultural del municipi. La Biblioteca com a centre cultural no pot oferir una completa agenda d'activitats culturals per tal que la Biblioteca es converteixi en un espai de trobada i d'intercanvi, en un espai d' enriquiment personal i cultural. Les activitats de la Biblioteca no es poden integrar en els esdeveniments culturals i socials de Ulldecona degut a la mancança d’una sala polivalent que esdevingui un espai d’ús comú per a les entitats. Les activitats s’han programat orientades a potenciar l'ús de la Biblioteca i a fomentar l' interès per la lectura en els adults i els infants. Aquestes activitats ens han permès crear lligams entre la Biblioteca i la població d’ Ulldecona. Els objectius d’aquestes propostes són : -

Reduir les desigualtats culturals i educatives de la població, facilitant a tothom l'accés als béns culturals. Crear una consciència col·lectiva del valor i importància de la Biblioteca com a recurs informatiu, documental i cultural. Donar a la població la idea que la Biblioteca és per a tothom, també els no lectors poden trobar coses interessants. Racionalitzar al màxim els recursos Bibliotecaris i demostrar la rendibilitat social de la Biblioteca.

Relació d’activitats GENER Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

Assistents

14 gener: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

18 gener: Reunió del grup de lectura infantil

Club de lectura

Infantil

21 gener: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

23 gener: Entrega de premis als superlectors 2010

Concurs

Infantil

75

26 gener:Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

6

28 gener: Hora del conte “Música dibuixada”

Hora del conte

Infantil

73

29 gener: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

9

4

167

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

20


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

FEBRER Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

4 febrer: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

8 febrer: Concurs “Travessa dels oscars 2010”

Concurs

Tots

11 febrer: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

12 febrer: “Contes de carnestoltes”

Hora del conte

Infantil

18 febrer: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

25 febrer: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

Assistents

75

75 MARÇ Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

Assistents

4 març: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

5 març: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

14

8 març: Concurs “Travessa dels oscars 2010”

Concurs

Tots

49

11 març: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

12 març: “Contes del Marroc”

Hora del conte

Infantil

124

15 al 31 març: Exposició “Terres d’Arbó”

Exposició

Adults

939

18 març: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

22 març: Visita alumnes 2n CEIP “Ramon y Cajal”

Visita escolar guiada

Infantil

66

22 març: Reunió del grup de lectura infantil

Club de lectura

Infantil

10

23 març: Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

5

25 març: Visita alumnes 1er CEIP “Ramon y Cajal”

Visita escolar guiada

Infantil

64

25 març: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

1271

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

21


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

ABRIL Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

Assistents

1 al 29 abril: Sorteig panera cultural

Promoció i difusió

Tots

1 abril: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

8 abril: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

9

9 abril: “Conta-contes”

Hora del conte

Infantil

30

8 abril: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

15 abril: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

21 abril: Visita alumnes P5 CEIP “Ramon y Cajal”

Visita escolar guiada

Infantil

22 abril: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

23 abril: Biblioteca mòbil a la Pl. de l’església

Biblioteca mòbil

Tots

27 abril: Visita alumnes P4 CEIP “Ramon y Cajal”

Visita escolar guiada

Infantil

70

29 abril: Visita alumnes 4t CEIP “Ramon y Cajal”

Visita escolar guiada

Infantil

83

334

69

595 MAIG Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

Assistents

6 maig: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

13 maig: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

20 maig: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

21 maig: Presentació de l’exposició de la IX Setmana del Llibre Infantil i Juvenil a les Terres de l’Ebre als alumnes de 3r curs del CEIP Ramon y Cajal. A càrrec d’ Andreu Carranza

Presentació exposició

Tots

64

21 maig al 31 maig: Exposició “Del ABC al SMS”

Exposició

Tots

571

25 maig: Reunió del grup de lectura infantil

Club de lectura

Infantil

8

26 maig: Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

6

27 maig: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

28 maig: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

13

662

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

22


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

JUNY Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

Assistents

1 al 3 juny: Exposició “Del ABC al SMS”

Exposició

Tots

4 juny: “Contes de Bruixes i bruixots”

Hora del conte

Infantil

36

4 juny: “La força de voluntat i altres contes de Quim Monzó”

Hora del conte

Adults

10

10 juny: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

17 juny: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

21 juny: Reunió del grup de lectura infantil

Club de lectura

Infantil

8

22 juny: Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

6

23 juny: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

156

216 JULIOL Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

1 juliol: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

8 juliol: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

9 juliol: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

15 juliol: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

22 juliol: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

29 juliol: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

Assistents

11

11 SETEMBRE Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

2 setembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

9 setembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

16 setembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

21setembre: Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

23 setembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

Assistents

4

23


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

30 setembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

4 OCTUBRE Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

1 al 31 octubre: Superlectors 2010

Concurs

Infantil

1 octubre: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

6

21 octubre: Reunió del grup de lectura infantil

Club de lectura

Infantil

9

7 octubre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

14 octubre: Parlem de llibres 15 octubre: “Conta-contes” 21 octubre: Parlem de llibres

Promoció i difusió Hora del conte Promoció i difusió

Assistents

Tots Infantil

60

Tots

27 octubre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

29 octubre: “Conta-contes” + taller

Hora del conte

Infantil

50

29 octubre: Reunió del grup de lectura d’adults

Club de lectura

Adults

11

136 NOVEMBRE Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

1 al 30 novembre: Superlectors 2010

Concurs

Infantil

4 novembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

11 novembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

18 novembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

19 novembre: “Taller de mandales” 25 novembre: Parlem de llibres

Taller Promoció i difusió

Assistents

Infantil

14

Tots

14

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

24


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

DESEMBRE Nom de l’activitat

Tipus d’activitat

Públic

1 al 17 desembre: Superlectors 2010

Concurs

Infantil

42

2 desembre: Reunió del grup de lectura juvenil

Club de lectura

Juvenil

2

9 desembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

15 desembre: Taller de Nadal

Taller

16 desembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Assistents

Tots Infantil

34

Tots

17 desembre: Reunió del grup de lectura Infantil

Club de lectura

Infantil

6

17 desembre: Reunió del grup de lectura Adults

Club de lectura

Adults

10

23 desembre: Parlem de llibres

Promoció i difusió

Tots

94

TOTAL ACTIVITATS: 47 TOTAL PARTICIPANTS: 3.245 ACTIVITATS ADULTS: 9 TOTAL PARTIPANTS ADULTS: 1026

ACTIVITATS JUVENILS: 6 TOTAL PARTIPANTS JUVENILS: 29 ACTIVITATS INFANTS: 23 TOTAL PARTIPANTS INFANTS: 1010

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

25


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Publicacions

Per tal de donar a conèixer al màxim el nostre servei, equipament i activitats i arribar al major nombre de públic possible, la Biblioteca treballa diferents vies de difusió i promoció. Entre les eines utilitzades per a realitzar aquesta difusió en destaquem: Espai destinat a la Biblioteca dintre de la revista “Ulldecona : revista d'informació local”

Agenda de la Biblioteca

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

26


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Cartells d’activitats

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

27


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Pàgina web de la Biblioteca

Total visites:

44.307

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

28


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Bloc

Visites durant l’any 2010:

1.640

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

29


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Agenda google calendar

Parlem de llibres: programa setmanal a Ràdio Ulldecona

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

30


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Dades més significatives

2010 POBLACIÓ ATESA

7. 335 (Idescat 2010)

TREBALLADORES

2 Jornada sencera (35 h)

SUPERFICIE BIBLIOTECA

247 m²

PUNTS DE CONSULTA/LECTURA

48

DIES DE SERVEI

287

HORES DE SERVEI

7.175

FONS DOCUMENTAL

33.866

DOCUMENTS/HABITANT

7.33

DOCUMENTS INGRESSATS

2.730

TÍTOLS DE REVISTA

120

VISITANTS BIBLIOTECA

16.424

TOTAL CARNETS D’USUARI

2.675

USUARIS BIBLIOTECA/DIA DE SERVEI

57

USUARIS BIBLIOTECA/HABITANT

2.1

USUARIS INTERNET

6.655

USUARIS WIFI

1.432

PRÉSTECS

24.869

USUARIS PRÉSTEC PER DIA DE SERVEI DOCUMENTS PRESTATS PER DIA DE SERVEI

87

ROTACIÓ

0.74

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI REBUT

426

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI SERVIT

479

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

31


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

TOTAL ACTIVITATS

49

TOTAL PARTICIPANTS

3.245

VISITES ESCOLARS

9

VISITANTS ESCOLARS

338

ACTIVITATS ADULTS

9

ASSITENTS ADULTS

1226

ACTIVITATS INFANTILS

23

ASSISTENTS INFANTILS

1010

ACTIVITATS JUVENILS

6

ASSISTENTS JUVENILS

29

TOTAL VISITES PÀGINA WEB

44.307

VISITES BLOC

1640

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

32


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Avaluació i valoracions 2010

El grau d’acompliment dels objectius marcats per al 2010 es pot considerar satisfactori. Continuarem treballant per assolir el 100% de cada objectiu que ens hem marcat per al proper 2011 i que es contemplen en el Pla d’acció 2011 de la Biblioteca Popular d’Ulldecona. Destaquem: ServeisCanvi de sistema de gestió bibliotecària: MilleniumCanvi del catàleg de consulta per als usuaris: EncoreRenovació de la llista de subscripcions a publicacions periòdiques, adequant-se a les necessitats dels usuaris.Potenciem les visites escolars com a eina essencial d’accés als més petits, per a donar-los a conèixer la Biblioteca, els seus serveis i activitats, i fomentar així l’hàbit lector, l’ús de l’equipament i la formació des dels primers anys de vida.

Difusió i promocióCoordinació i comunicació en l’organització de l’agenda d’activitats amb totes les parts implicades, regidor de cultura, tècnica de cultura i personal de la Biblioteca.Totes les activitats i notícies de la Biblioteca es difonen: - Agenda (paper) – Agenda (digital) - Cartell (paper) – Cartell (digital) - Post al bloc de la Biblioteca - Anunci publicitari a través de l’emissora de ràdio Ulldecona - Correu electrònic - Agenda al web de l’AjuntamentEspai radiofònic fix setmanal a l’emissora de Ràdio Ulldecona: Parlem de llibresPresència constant de la Biblioteca a Internet: facebook, flickr, bloc.

ActivitatsLa Biblioteca és un centre cultural important d’Ulldecona 47 activitats en un any i 3.245 participants ho demostren.Aquestes activitats han fet que moltes persones i institucions coneguin la Biblioteca i en facin ús.Cal tenir en compte que moltes activitats mensuals suposen un cost 0, ja què totes les activitats són ideades i realitzades pel personal de la Biblioteca.L’hora del conte i les activitats infantils activen la secció infantil de la Biblioteca. Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

33


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

FonsLa Biblioteca disposa d’un fons en renovació constant, atraient i ben organitzat.La varietat de suports amb què es presenta la informació facilita l’accés a diferents sectors de la població. Aquest any s’ha incorporat al fons: llibres en lletra gran, per a facilitar la lectura a persones amb alguna deficiència visual, llibres del lectura en diferents idiomes: anglès, francès, alemany, italià, àrab i romanès així com la renovació de llibres d’imaginació de la sala infantil.S’ha intentat comprar la major part de les desiderates realitzades pels usuaris.La política d’adquisicions de la Biblioteca es la de comprar fons infantil a través de diferents canals (SAB, llibreries, comercials) ja que es un material en constant deteriorament. Es segueixen constantment diversos canals per estar al corrent de les últimes novetats. S’intenta establir un creixement proporcionat dels diferents àmbits temàtics, posant especial atenció en aquelles temàtiques que en cada moment més demanda tenen per part dels nostres usuaris.Fons d’audiovisuals en constant creixement, tant pel que fa a les últimes novetats, com en l’aportació d’obres clàssiques de la cinematografia.Gràcies al Pla d’Ocupació es va poder acabar de modificar els topogràfics del fons teatre que era un dels objectius de l’any

Equip de treballEquip de treball competent i responsable però insuficient.El mes de juliol i agost vam tenir l’Olga Valls Jimenez amb un Pla d’Ocupació. La seva tasca es basava fonamentalment en l’ordenació del fons, préstec de documents, etiquetatge de material, etc.

MobiliariSubstitució de la moqueta de l’entrada de la biblioteca i de la sala infantil per parquetAdquisició de taules i cadires per a la sala infantil

ServeisNo es va posar en marxa el projecte de crear el servei de Bibliopiscina, tot i que era un bon moment degut als canvis que es van fer a la piscina municipalConsolidació de les activitats que es duen a terme a la biblioteca i creació d’altres de novesCanvis en el sistema de préstec interbibliotecari

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

34


BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA : Memòria 2010

Perspectives de futur 2011 Adequar els fons a la política de desenvolupament de la col·lecció

 

Creació del centre d’interès “buscar feina”. Redistribució dels llibres de col·lecció local i Terres de l’Ebre Reubicar els còmics d’adults

Millorar la qualitat en els serveis

 

Compra d’una bústia de retorn Limitar accés i la baixada de MB amb a la wifi

Millorar la qualitat de les activitats i crear-ne de noves per a que reverteixin en l’ús dels fons i dels serveis

   

Continuar amb les activitats de 2010 Cursos de formació en Internet per a nens de 9 a 12 anys Bibliopiscina Creació d’una activitat per a l’estiu: “fotografies lectores” Modificar l’activitat “superlectors” Potenciar les visites escolars

Continuar amb l’adequació dels espais de la biblioteca

  

Millorar la imatge de la biblioteca Millorar la imatge de la biblioteca: posar parquet a la sala d’adults i als passadissos Col·locació projector i pantalla a la sala infantil Realització de noves prestatgeries

Pl. Diputació, 8 43550 ULLDECONA Tel. 977720305 biblitoeca@ulldecona.cat

35

MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA  

Dades de l'any 2010