Page 1

Anem per

feina GUIA D’ENTITATS I RECURSOS PER A LA RECERCA DE FEINA I LA FORMACIÓ CONTINUADA

Desembre, 2014


FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ Aula d’Activitats Alexandra Tel. 934 200 809 http://www.alexandraformacio.com

AULA ALEXANDRA és una entitat privada de formació i inserció laboral que ofereix accions formatives a persones a l’atur o a treballadores i treballadors interessats en actualitzar la seva preparació. Els cursos de formació ocupacional gratuïts que ofereixen són: • Operacions bàsiques de Cuina • Cuiner • Auxiliar d’Infermeria en Geriatria • Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili • Tècnic en Dietètica i Nutrició • Operacions Auxiliars de Serveis Administratius Generals • Operacions Auxiliars d’Enregistrament i Tractament de Dades i Documents.

Cases d’oficis Barcelona Activa C/ Perú, 52 / 08018 Barcelona Tel. 933 209 570 / 932 684 393 http://www.barcelonactiva.cat

Programa adreçat a joves menors de 25 anys que combina la formació teòrica en oficis amb sortides laborals, com els vinculats al turisme, la cultura i les noves tecnologies, amb la posada en pràctica dels coneixements aplicats en espais i serveis d’interès col·lectiu. La durada del programa és d’un any. Consulta tota la informació necessària a: http://goo.gl/0w6zl

Foment del Treball. Formació Av. Francesc Cambó, 10 / 08003 Barcelona Tel. 934 841 232 http://www.foment.com

Cursos de formació en matèries transversals, com a informàtica, comptabilitat, sistema fiscal, recursos humans, desenvolupament personal, qualitat o idiomes. Les activitats formatives són gratuïtes i es divideixen en: • Cursos de Formació Continua: adreçats a treballadors i treballadores en actiu. • Cursos de Formació Ocupacional: adreçats a persones en situació d’atur, demandants de feina.


Construeix-te: Formació per al treball Fundació Comtal C/ Forn de la Fonda, 5 / 08003 Barcelona Tel. 933 199 855 http://www.comtal.org

Construeix-te és un projecte adreçat al foment de l'ocupació dels joves inactius (no treballen, no s'estan formant), de 16 a 21 anys, que no compleixen les mínimes condicions o habilitats personals/socials necessàries per a formar-se acadèmicament (ja sigui formació reglada o no) o per a accedir al món laboral. El projecte es composa de cursos de curta durada (2 mesos - 10 setmanes) en horari de mitja jornada, que puguin servir de base perquè els joves participants comencin de nou una activitat formativa o de recerca activa de feina. Un cop finalitzada l'acció, els joves continuen vinculats al projecte mitjançant el seguiment i la tutoria per a assolir els objectius d'ocupabilitat de cadascun d'ells. Cal concertar entrevista amb els/les tècnics/ques trucant al 933 199 855.

USOC: Aula de Formació Professional i Estudis Socials Tel. 933 248 086 c/e: afpes1@usoc.cat http://www.xarxalaboralraval.org/entitat/12/afpes

L’Aula realitza projectes i tallers d'interès social i laboral adreçats a: dones, gent gran, treballadors en actiu, persones en situació d'atur, immigrants, etc. Consulta els propers cursos a: http://goo.gl/8OMzxN

Porta22: Programa per al desenvolupament professional Barcelona Activa C/ Perú, 52 / 08018 Barcelona Tel. 933 209 570 / 932 684 393 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/

Porta22 és l'espai de Barcelona Activa on es concentra tota l'oferta de serveis i recursos per a la teva carrera professional. Et permet adquirir nous coneixements i habilitats que t'ajudaran a créixer com a professional. Les activitats es distribueixen en 4 grups: • Desenvolupament de competències • Estratègies per a trobar feina • Gestió del canvi professional • Diàlegs amb el mercat de treball Totes les activitats són gratuïtes però és indispensable la inscripció prèvia.


Projecte Sumat’t Servei d'Ocupació de Catalunya http://www.oficinadetreball.cat

Suma't és un programa innovador del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que combina accions d'orientació i formació amb l'adquisició d'experiència professional en empreses. Es tracta d'oferir formació adequada per trobar una feina a través de l'aprenentatge d'oficis pràctics amb un contracte posterior en una empresa. Programa adreçat a aquelles persones que compleixen els següents requisits: • Estar en situació d'atur • Ser major de 18 anys i menor de 25 anys • No haver finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria • Estar inscrit/a a l'Oficina de Treball. A més a més, la persona interessada haurà de comunicar a la seva Oficina de Treball que vol participar en aquest programa.

SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya C/ Llull, 297 – 307 / 08019 Barcelona Tel. 935 536 100 / 935 536 101 http://www.oficinadetreball.cat

El SOC ofereix una gran varietat de programes formatius teòric – pràctics. També hi ha la possibilitat de realitzar formació a distància mitjançant el programa e-formació, que consta de més de 80 especialitats. Tots el cursos són gratuïts i van adreçats principalment a gent en situació d’atur. Hi podreu trobar: • Formació ocupacional, dirigida a treballadors/es en situació d'atur. En formen part les escoles taller, les cases d'oficis i els tallers d'ocupació. Tenen una durada d’entre 6 i 24 mesos. • Formació Virtual a Distancia: e-formació Adreçada principalment a les persones treballadores en situació d'atur, també s'hi podran inscriure persones treballadores en actiu sempre que hi quedin places lliures. Les activitats son gratuïtes, tenen una durada d’entre 25 i 50 hores. • Formació Professional: FP.Cat Cursos de formació professional integrada adaptada a les necessitats tant dels treballadors i treballadores com de les empreses, amb la intenció de facilitar ja sigui l'accés a un lloc de treball qualificat o bé la millora de l'ocupabilitat dels participants. • Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen ampliar coneixements. • Proves ACTIC L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital. És un certificat molt útil en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per ocupar un determinat lloc de treball.


FEMAREC: Formació ocupacional C/ Sardenya, 68-72 / 08005 Barcelona Tel. 934 159 417 / 932 846 469 http://www.femarec.es

Formació ocupacional per a col·lectius en atur i/o en risc d’exclusió (atur de llarga durada, immigrants, dones, més grans de 45 anys, etc.). S’ofereix formació en el sector dels serveis a les persones (àmbit sociosanitari) i en el sector administratiu i d’oficines. Adreçat a persones en situació d’atur i/o treballadores inscrites en el SOC. També realitza itineraris i plans d’inserció laboral.

PROBENS. Promoció i Benestar Social C/ Sant Rafael, 10, baixos / 08001 Barcelona Tel. 934 414 105 http://www.probens.org

Probens desenvolupa diverses accions formatives pensades per afavorir l’adaptació de les persones nouvingudes a la seva nova realitat i facilitar també els seus processos d’inserció laboral i social. Aquestes accions formatives son gratuïtes i es divideixen en: • Formació bàsica (català i castellà) • Formació laboral • Tallers (de recerca de feina, recursos existents a l'entorn, etc.) • Formació tècnica

Punt d’Informació Sociolaboral Tria Fundació Comtal C/ Forn de la Fonda, 5 / 08003 Barcelona Tel. 933 199 855 http://www.comtal.org

El Punt d'Informació Laboral és un espai de recerca de feina, orientació i informació laboral, que neix amb la finalitat de ser un lloc de referència per a la recerca de feina i de cursos de formació per tal de facilitar la inserció laboral de diferents col·lectius com els joves, dones i majors de 45 anys.

Associació “in via” http://www.invia.cat Tel. 932 240 400

Tallers d’orientació laboral i recerca de feina, principalment mitjançant eines informàtiques, consulta de premsa, etc. Ofereixen cicles formatius de curta durada (cuina bàsica i neteja, atenció a la dependència, comunicació, etc.), orientació social, orientació psicològica i orientació jurídica.


Programes de Formació per a l'Ocupació Barcelona Activa C/ Perú, 52 / 08018 Barcelona Tel. 933 209 570 / 932 684 393 http://www.barcelonactiva.cat

Cursos de Formació ocupacional distribuïts en diferents àrees professionals: • Comerç i Màrqueting • Logística Comercial i Gestió del Transport • Disseny • Informàtica • Assistència i Atenció social • Turisme i Hosteleria Consulta a: http://goo.gl/7C2J6 els propers cursos i les condicions per accedir-hi.


FORMACIÓ D’ADULTS Consorci d’Educació de Barcelona Plaça Urquinaona, 6 / 08010 Barcelona Tel. 935 511 000 http://www.edubcn.cat/ca/

És un instrument de cogestió de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per treballar plegats en la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa. En quant a la formació d’adults, ofereix activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permeten que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. Hi ha una gran varietat de cursos sobre: • Llegua catalana • Llengua castellana • Anglès i francès • Educació Secundària per a persones adultes (ESO) • Informàtica • Formació bàsica (llegir, escriure i càlculs elementals) • Preparació per a proves d’accés (Cicles formatius) Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l'any natural en què s'inicia la formació). Consulta els centres que realitzen els cursos i els tràmits a seguir per accedir-hi: http://goo.gl/9KLVV

Fundació Paco Puerto Via Laietana, 18, 8 / 08003 Barcelona. Tel. 934 812 717 http://www.ccoo.cat/fppuerto

La Fundació per a la Formació i l'estudi Paco Puerto desenvolupa una oferta de serveis de formació i orientació adreçada a facilitar l'accés, el manteniment i la promoció de l'ocupació de les persones. Disposa d'una xarxa d'onze centres a totes les comarques de Catalunya amb un ampli catàleg d'especialitats formatives i de serveis d'orientació. Tots els cursos són gratuïts i tracten una gran varietat de temàtiques professionals: electricitat, sanitat, edificació, etc.


IOC. Institut Obert de Catalunya Avda. Paral•lel, 71-73 / 08004 Barcelona. http://ioc.xtec.cat

Per poder estudiar a l’IOC només cal tenir un ordinador amb connexió a Internet i els coneixements informàtics suficients per fer servir un processador de textos, navegar per Internet i enviar i rebre missatges de correu electrònic. Poden accedir-hi totes les persones que volen estudiar de manera no presencial i tenen més de 18 anys. Oferta d’estudis: • Graduat en Educació Secundària (GES) • Batxillerat • Cicles formatius de Formació Professional (FP) • Idiomes • Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior • Formació professional no reglada


IDIOMES Coordinadora de la Llengua de la Ciutat C/ de Quintana, 11, 3r 1a / 08002 Barcelona Tel. 932 917 610 http://www.bcn.cat/novaciutadania

La Coordinadora de Llengua de la Ciutat és un grup de treball que agrupa associacions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població nouvinguda a la ciutat de Barcelona, i coordina la tasca de les diferents entitats implicades per tal d’optimitzar-ne els esforços, i ampliar i millorar els recursos. Realitzen un llistat amb totes les institucions i entitats que realitzen cursos gratuïts, tant de català com de castellà, a la ciutat de Barcelona. El llistat es pot consultar a: http://goo.gl/eieltX

Tallers d’idiomes al Centre Europa Jove C/ Gran de Gràcia 190-192 / 08012 Barcelona Tel. 933 681 005 http://www.gracianet.org/punt

El Centre Europa Jove és un espai per informar, orientar i assessorar a joves i entitats juvenils del Barcelonès que vulguin participar en programes de mobilitat europea. Els tallers d’idiomes del Centre Europa Jove van dirigits a joves d’entre 15 i 30 anys i son gratuïts. Normalment son els voluntaris o voluntàries europeus els que ofereixen aquests grups de conversa o tallers d’idiomes del seu idioma d’origen i d’anglès.

Parla.cat http://www.parla.cat

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per a aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria. El curs s’ofereix en dues modalitats i quatre nivells d’aprenentatge: Lliure: permet l’aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés. Amb tutoria: permet l’aprenentatge amb el suport d’un/a tutor/a que guia i motiva l’alumne/a. Aquesta modalitat facilita l’accés a una aula que disposa d’eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual. En ambdues modalitats, l’alumne disposarà en tot moment de recursos i eines d’ajuda que complementen l’aprenentatge de la llengua. La modalitat lliure és gratuïta i la modalitat amb tutoria és de pagament.


Asociación Sociocultural IBN Batuta C/ Sant Pau, 82, baixos / 08001 Barcelona Tel. 933 293 054 / 933 293 540 http://ascib.blog.pangea.org/lengua-y-formacion

Imparteixen cursos de castellà (Bàsic EA1: Inicial EA2: Bàsic), català (Bàsic) i alfabetització. També ofereixen un servei d’orientació i inserció sociolaboral.

Aprenem www.aprenem.blog.cat

A Aprenem és fàcil aprendre llengües amb una metodologia innovadora, basada en l’aprenentatge de llengües llegint i parlant, deixant de banda la gramàtica. Els tallers són oberts a tothom, gratuïts, sense proves de nivell i adaptats als diversos nivells de coneixement de la llengua. Funcionen amb un pressupost de 0 euros: • Els qui hi participen ho fan des de l’intercanvi lingüístic: qui aprèn català ensenya anglès, qui aprèn anglès ensenya català… • Els espais on és fan els tallers Aprenem són públics i cedits pels ajuntaments: centres cívics, biblioteques, col·legis… • Compten amb una bona selecció de materials gratuïts per a l’aprenentatge de llengües al bloc www.aprenem.blog.cat Aprèn català, castellà, eusquera, portuguès, francès, italià, grec, amazic, àrab, anglès, alemany, rus, maori, xinès o urdú.

Grups de conversa a Biblioteques de BCN http://www.bcn.cat/biblioteques .

Moltes biblioteques faciliten l’espai per a grups de conversa durant l’horari nocturn i de forma gratuïta aprofitant el servei de Sales d’estudi nocturnes. Alguns d’aquests grups son només d’un idioma o es parla la meitat en un idioma estranger amb persones natives i l’altre meitat en català o castellà. Les Sales d’estudi nocturnes són un servei obert i gratuït que, al llarg de tot l’any, posa al teu abast un espai adequat per a l’estudi en horari nocturn i que t’ofereix la possibilitat de participar en activitats relacionades amb l’aprenentatge d’idiomes, la formació i la cultura. Pots consultar tota la informació sobre aquestes Sales d’estudi a : http://goo.gl/OgHvJJ


CNL. Consorci per a la Normalització Lingüística C/ de Quintana,11 , 3r 1a / 08002 Barcelona Tel. 932 917 610 http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona

El CNL ofereix de forma generalitzada en tot el territori cursos de català a nivells inicials, bàsics, elementals, intermedis i de suficiència que s'adrecen a la població adulta de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són: • Ensenyament presencial • Ensenyament a distància • Ensenyament en línia (Parla.cat) Els cursos bàsics són gratuïts, però els materials utilitzats són de pagament. Les persones que es vulguin inscriure per primer cop als cursos de català han de fer una prova de nivell. Consulta tots els cursos i les dates d’inscripció a: http://www.cpnl.cat


CERCA DE FEINA Barcelona Activa Can Jaumandreu C/ Perú, 52 / 08018 Barcelona (Seu central) Tel. 933 209 570 http://www.barcelonactiva.cat

Barcelona Activa desenvolupa diferents programes de formació ocupacional i contínua dirigits a persones aturades i treballadors i treballadores en actiu per a millorar la seva inserció laboral i actualitzar els seus coneixements per tal que segueixin aportant valor en el seu lloc de treball. Barcelona Activa ofereix a les persones que busquen una feina: • Orientació laboral (Itineraris d'Inserció Professional) • Formació (formació ocupacional i a mida en sectors amb alta demanda de professionals) • Programes d'inclusió (Programa d'Inclusió Socio- laboral, Programa Noves Oportunitats d'Accés al Treball per a Dones, Pla Jove Formació - Ocupació) • Programes que combinen la formació i l'experiència laboral (Escoles Taller, Cases d'Ofici, Tallers d'Ocupació, Plans d'Ocupació)

CA N'ANDALET - BARCELONA ACTIVA Ptge. Andalet 11 / 08032 Barcelona. Tel. 933 575 252 formacio@barcelonactiva.cat

L'equipament per a l'Ocupació Ca N'Andalet és un espai especialitzat en atendre les persones que cerquen feina i/o volen millorar la seva ocupació, oferint diversos serveis i programes d'orientació professional i laboral, formació ocupacional i recerca de feina amb l'objectiu d'adequar el seu perfil professional a les necessitats del mercat laboral i a les demandes concretes de les empreses.

ESPAIS DE RECERCA ACTIVA DE FEINA Can Jaumandreu C/ Perú, 52 / 08018 Barcelona

Pots adreçar-te a aquests espais si estàs interessat/da en fer cerca de feina de forma autònoma, tant si estàs en situació de desocupació o en actiu. Són espais equipats amb ordinadors connectats a Internet, impressores, telèfons, servei de fax i accés a les publicacions d'ofertes de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya i altres, així com a les principals borses de treball a Internet, etc...


ESPAIS I PROGRAMES PER A L'ACCÉS, INCLUSIÓ I MILLORA DE L'OCUPACIÓ Convent de Sant Agustí Pl. Pons i Clerch, 2n 1a / 08003 Barcelona Tel. 932 684 393 ocupacio@barcelonactiva.cat

Situat al districte de Ciutat Vella, el Convent de Sant Agustí desplega les següents activitats per informar, orientar, motivar, formar i promocionar l'ocupació a Barcelona: • Programes d'orientació i inserció laboral per a persones en atur • Espai de recerca de feina • Cursos de formació ocupacional en l'àrea del comerç i vendes i en l'àrea de l'hoteleria. • Punt d'atenció del Programa d'Inserció Sociolaboral • Punt d'atenció del Pla Jove

BARCELONA TREBALL http://bcn.cat/treball

Al web de Barcelona per trobar feina hi trobaràs un ampli ventall d'activitats pensades perquè puguis construir, de forma modular, el teu propi itinerari formatiu i assolir l'objectiu professional que t'has marcat. Consulta el programa de les activitats i els centres on es realitzen a: http://goo.gl/yxq2fn

ACTIVA'T PER L'OCUPACIÓ http://goo.gl/pu7oM

Amb aquest programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya i Barcelona Activa podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar: • De què hi ha feina a Barcelona? Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals • De què més pots treballar? Orientació professional • Com trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina • Com millorar el teu perfil professional? Noves tecnologies, competències i habilitats

Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona Barcelona Activa C/ Llacuna, 162-164 / 08018 Barcelona http://xarxainser.barcelonactiva.cat

El Portal de Recursos de Xarxa d'Inserció Sociolaboral de Barcelona aglutina els serveis i programes d’inserció que ofereixen els seus membres. La Xarxa vol afavorir la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió i dels col·lectius més vulnerables, tot optimitzant els recursos existents en el conjunt de les entitats membre.


Espai Jove La Fontana . Punt d’Informació Juvenil de Gràcia C/ Gran de Gràcia 190-192 / 08012 Barcelona Tel. 933 681 005 http://www.gracianet.org/punt

El Punt d'Informació Juvenil pretén donar un servei al o la jove per millorar les seva capacitat d'autonomia mitjançant la transmissió d'informació ajustada a les seves necessitats. Ofereix atenció presencial, telefònica o mitjançant correu electrònic sobre ofertes de feina, llocs web de recerca, models de currículum i carta de presentació. Organitza tallers específics sobre recerca de feina. Entre altres serveis, ofereix: • En l'àmbit del treball: ofertes laborals, borses de treball, com fer un currículum i una carta de presentació… • Estudis: estudis universitaris, accés per a majors de 25 anys, màsters, postgraus, cicles formatius, estudis no reglats... • Mobilitat europea: com desplaçar-te per a estudiar, treballar, fer intercanvis o de voluntari… • Mesures concretes per a la recerca i creació de feina: com els programes “Empenta a Gràcia”. Cerca el Punt d’Informació Juvenil més proper a: http://goo.gl/9Tlb0

ESPAI DE TREBALL PORTA22. CENTRE PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL C/ Llacuna, 162-164 / 08018 Barcelona Tel. 934 019 899 http://w27.bcn.cat

Porta22 és l'espai de Barcelona Activa on es concentra tota l'oferta de serveis i recursos per a la teva carrera professional. Un centre de 2.000 m2 d'accés lliure i gratuït, pioner a Espanya i a Europa, on trobaràs respostes a tots les teves necessitats i inquietuds relacionades amb la feina. Un equip d'experts/es està a la teva disposició per ajudar-te a definir la teva estratègia professional i tenir èxit en els teus reptes laborals. Els serveis que ofereixen son: • Assessorament personalitzat (L'equip de Porta22 t'atendrà i t'orientarà de manera totalment anònima) • Activitats per al desenvolupament professional (tallers, seminaris i cursos per fer créixer el teu potencial professional i ser més competitiu al mercat) • Espai de treball (un modern espai amb 45 ordinadors que podràs utilitzar lliurement i sense cita prèvia)


CIAJ. Centre d’Informació i Assessorament per a Joves C/ Sant Oleguer, 6-8 / 08001 Barcelona Tel. 934 422 939 http://www.ciajbcn.cat/

El CIAJ (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves) és un Punt d’Informació Juvenil on podreu trobar tota aquella informació que us interessa mitjançant l’atenció personalitzada i gratuïta de professionals: treball, formació, associacionisme, habitatge, cultura, esports, oci i lleure, salut, turisme, cooperació... L’espai disposa de materials d’autoconsulta, guies especialitzades, premsa laboral, una completa Viatgeteca, connexió gratuïta a Internet, connexió a la xarxa europea Eurodesk, servei de fotocòpies i un tauló d’anuncis amb demandes i ofertes en habitatge, ocupació, viatges... El CIAJ ofereix assessorament en drets i deures laborals i en turisme a càrrec d’especialistes en aquestes matèries.

Barcelona Treball Joves http://goo.gl/zFcrq

És un servei dirigit a joves menors de 25 anys que estan cercant feina o formació per a millorar el seu perfil professional. Ofereix una sèrie d’activitats orientades a: • La recerca de feina • Orientació Aquest servei et permetrà conèixer les oportunitats professionals que tens a la teva ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar feina. Consulta el programa de les activitats i els centres on es realitzen a: http://goo.gl/OgUhIB


INFORMÀTICA

Cibernàrium Parc Tecnològic Barcelona Nord C/ Marie Curie, 8-14 / 08042 Barcelona Tel. 932 917 610 http://cibernarium.cat

La fórmula Cibernàrium és un ampli ventall d'activitats de curta durada, molt pràctiques i sobre un tema molt concret, generalment una solució, un concepte o una eina tecnològica que ajudi als participants a desenvolupar les seves competències tecnològiques i, per tant, la seva capacitació professional. Les gran majoria d’activitats son gratuïtes i estan distribuïdes en diverses temàtiques: • Internet i empresa • Màrqueting i comunicació • Solucions tecnològiques • Creació web • Imatge digital • Eines multimèdia

Espais Multimèdia de les Biblioteques de Barcelona http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos

La majoria de les biblioteques de la ciutat de Barcelona que estan equipades amb Espai Multimèdia, realitzen cursos introductoris en les noves tecnologies dirigits tant a persones que no tenen cap tipus de coneixement del mon informàtic, com a persones que volen aprofundir una miqueta més en el domini d’algunes de les eines ofimàtiques més conegudes. Totes les activitats son gratuïtes. I trobareu cursos sobre: • Informàtica (Iniciació, programari lliure, Linux) • Internet (Creació del correu electrònic, etc.) • Ofimàtica (Procesadors de textos, fulls de càlcul, etc.) • Fotografía digital i tractament de la imatge • Creació de pàgines web Podeu formalitzar la vostra incripció al web: http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos o a qualsevol de les biblioteques de Barcelona.


Xarxa Òmnia http://www.xarxa-omnia.org

Òmnia és un programa social que ofereix espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària, amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. El paper del dinamitzador/a és fonamental per desenvolupar el projecte a cada territori i perquè els punts Òmnia siguin uns espais socialitzadors, d’acollida, de relació, formació, informació i participació. Els eixos de treball són: • Formació (Aprendre català per internet, certificacions ACTIC, etc.) • Inserció Social • Treball Comunitari • Accessibilitat

PuntTic http://punttic.cat

La Xarxa PuntTic és una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts (tant el Cibernàrium com les Biblioteques de Barcelona en formen part) que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadania que els envolta d'un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. També ofereix guies i materials imprimibles per aprendre informàtica, i molta informació sobre els cursos i activitats formatives que es realitzen arreu del país. Consulta’ls a la web: http://punttic.cat/recursos


ALTRES RECURSOS PER A LA RECERCA DE FEINA

EL CURRICULUM VITAE Hi ha diferents tipus de currículum: • Cronològic: La informació s’ordena de manera cronològica. El més convenient és citar en primer lloc l’experiència més recent, ja que generalment serà la més rellevant a l’hora d’aconseguir una nova feina. Aquest model de currículum és aconsellable per a persones amb una trajectòria laboral ascendent i continuada (sense períodes d’inactivitat). El càrrec i l’empresa destaquen més que les habilitats personals. Model CV cronològic: http://goo.gl/oAjla • Temàtic: Aquest model de currículum no és tan conegut com la resta. En l’apartat d’experiència professional les dades s’agrupen segons les diferents àrees en que s’ha treballat. A més, et permet ressaltar de l’experiència professional les funciones que més ens interessen, les fites aconseguides, etc. També és útil per amagar llargs períodes de temps sense treballar. Model CV temàtic: http://goo.gl/7guay • Model Europeu (Europass): És el model recomanat per la Comissió Europea amb la idea d’unificar el tipus de currículum utilitzat pels joves professionals en tot l’àmbit de la Unió Europea. Model CV Europass: http://goo.gl/9Qx9s

LA CARTA DE PRESENTACIÓ La carta ha de ser breu (un foli de 3 o 4 paràgrafs com a màxim), concisa i adaptada al lloc de treball. Això implica fer una carta de presentació per a cada oferta de treball. Quan redacteu la carta de presentació cal tenir al cap l’oferta de feina, identificar les necessitats de l’empresa, etc. • Consells pràctics i models d’exemple: http://goo.gl/ZaGiE • Models cartes de presentació resposta a un anunci: http://goo.gl/HNKwG • Models cartes de presentació d'autocandidatura: http://goo.gl/0b9mf

ENTREVISTES DE SELECCIÓ Per preparar una entrevista de feina, informa’t tant com puguis sobre l’empresa, revisa les característiques del lloc al qual optes, repassa el currículum i identifica les teves potencialitats com a candidat. Intenta preveure les preguntes que et poden fer i què respondràs. Durant l’entrevista, parla amb sinceritat, mira d’estar tranquil i demana els dubtes que tinguis. Consulta la bibliografia per trobar consells pràctics i preguntes habituals en aquestes entrevistes.


INTERMEDIARIS ENTRE L’OFERTA I LA DEMANDA • Empreses de selecció de personal: Funcionen com a intermediàries entre el demandant i el lloc de treball. Les empreses privades contracten aquest servei per fer el procés de selecció. Acostumen a seleccionar tres persones de les quals l’empresa interessada en triarà una. Així doncs, les empreses de selecció de personal simplement posen en contacte el treballador i la empresa demandant. El treballador, finalment, és contractat per l’empresa on desenvolupa la seva activitat laboral, a diferència del que succeeix amb les ETT’s. Consulta el llistat a: http://goo.gl/ZMwTB • Empreses de treball temporal: Una ETT és una empresa que contracta treballadors i treballadores per després cedir-los als seus clients (empreses sol·licitants de personal). Entre l'ETT i l’empresa client s’estableix una relació de serveis i es realitza un contracte de posada a disposició. Llistat d’Empreses de Treball Temporal: http://goo.gl/ab2lL


RECURSOS WEB PER A LA RECERCA DE FEINA Feina activa (Generalitat de Catalunya)

Student job

Laboris

http://feinaactiva.gencat.cat Cercador d’ofertes de la Generalitat de Catalunya

www.studentjob.es Per a titulats, pràctiques i contractes a mitja jornada

www.laboris.net Cercador d'ofertes de feina

Punt de Trobada de Feina

Jobijoba

Infoempleo

http://puntodeencuentro.sepe.es/porta lPunto/ Cercador d’ofertes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

www.jobijoba.es Cercador de feina a diverses webs

www.infoempleo.com Cercador d'ofertes de feina

Cercador d’Ocupacions de Barcelona Activa

Treballateca

Trovit

http://goo.gl/Xia5m Cerques conjuntes a Infojobs, Infofeina i Manpower

www.treballateca.com El portal comarcal de treball a Catalunya

http://empleo.trovit.es Cercador d'ofertes de feina

Canal Trabajo

Oficina Empleo

Ya encontré

www.canaltrabajo.com Guies, consells per a redactar el currículum, ofertes de feina, etc.

www.oficinaempleo.com Portal dedicat a la cerca de feina i formació

www.yaencontre.com/empleo Cercador d'ofertes de feina

Comarcalia

El Curriculum

Opcionempleo.com

www.comarcalia.com Hi trobaràs ofertes de feina, dades de contacte amb empreses, etc.

www.elcurriculum.com Crea el teu currículum web

www.opcionempleo.com Cercador d'ofertes de feina

EURES (Portal Europeu de la Movilitat

Monster

Trabajar

Professional)

www.trabajar.com Cercador d'ofertes de feina

http://ec.europa.eu/eures/ Cerca de feina a nivell europeu

www.monster.com Portal dedicat a la cerca de feina i formació

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Indeed

Trabajos hispavista

http://www.indeed.es Punt de trobada de feina

www.trabajos.com Cercador d'ofertes de feina

Trabajo.org

Canal Trabajo

Trabajo.org

www.trabajo.org Feines organitzades per països

www.canaltrabajo.com La web del treball i el treballador

www.trabajo.org Cercador d'ofertes de feina

Primer Empleo

Computrabajo

Guias Amarillas

www.primerempleo.com Informació sobre beques, ofertes de treball i cursos per a la recerca de feina

www.computrabajo.es Borsa de treball

http://empleodirecto.guiasamarillas. es Cercador d'ofertes de feina

Infofeina

Cegos

Mil Trabajos

www.infofeina.com El portal català de la feina

www.tea-cegos-seleccion.es Per a directius, caps i tècnics

Infojobs

Nosaltres.cat

Contactos de Trabajo

www.infojobs.net Cercador de feina molt utilitzat

www.nosaltres.cat/www/seccio?p_idint =614652 Llistat de borses de treball a Catalunya

www.contactosdetrabajo.com Cercador d'ofertes de feina

www.sepe.es Ofertes de feina, formació, certificats, etc.

www.miltrabajos.com Cercador d'ofertes de feina


BIBLIOGRAFIA CATALÀ: BADIA I ARMENGOL, DOLORS. Llengua catalana: nivell llindar: [català per a adults no catalanoparlants]. Vic: Àlber, 2009. CAMPOY, MONTSERRAT. Català elemental B1: marc europeu comú de referència per a les llengües. Barcelona: Teide, 2011. Català sense distàncies: curs d'autoaprenentatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Pòrtic, 2009. COMELLES, SALVADOR. El Català escrit: ortografia, morfologia, funcions: manual d'autoaprenentatge. Barcelona: Barcanova, 2012. Passos 1: nivell bàsic: curs de català per a no catalanoparlants. Barcelona: Octaedro, 2008. Veus 1: curs comunicatiu de català: enfocament per tasques. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2005. Viure a Catalunya: aprenem català des de l'espanyol = Vivir en Cataluña: aprendemos catalán desde el español. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, 2011. CASTELLÀ: Lengua castellana: prueba de acceso ciclos formativos de FP. Grado Superior. Barcelona : Vicens Vives, 2011. Manual de alfabetización: guía para adultos: libro del alumno . Madrid: Pearson Educación, 2011. ALEMANY: Alemán básico en hostelería: formación para el empleo. Humanes de Madrid: CEP, 2010. Alemán de cada día = Deutsch im Alltag: [español-alemán, alemán-español]. Barcelona: Difusión, cop. 2007. OBERGFELL, CHRISTOPH. Alemán a tu ritmo. Madrid: Langenscheidt, 2011. ANGLÈS: AYRES, RACHEL. Inglés: now then!: educación secundaria de adultos. Alcalá de Guadaíra: MAD, 2001. BUDA, SABINE. Idioma extrangero: inglés : parte común : pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Alcalá de Guadaira : MAD, 2006. ESTEBAS VILAPLANA, EVA. Teach Yourself English Pronunciation: an interactive course for spanish speakers. [Madrid]: UNED, cop. 2009. Inglés comercial: formación para el empleo. Humanes de Madrid: CEP, 2010. BUDA, SABINE. Inglés: lengua extranjera : graduado en educación secundaria, prueba libre : FP de grado medio, prueba de acceso. Alcalá de Guadaíra: MAD, 2009. Inglés medio en hostelería. Humanes de Madrid: CEP, 2010. Manual inglés básico en hostelería. Humanes de Madrid: CEP, 2009.


OLTRA CANET, CRISTINA. Inglés: grado superior de restauración. Madrid: Paraninfo, 2001. POZZI ROSATI, AUSILIA. Al teléfono en inglés. Barcelona: De Vecchi, cop. 2009. TRANTER, KATE. Inglés: curso completo de autoaprendizaje. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, 2008. FRANCÈS: Francés de cada día. Barcelona: Difusión, cop. 2007. ROUSSEAU, PASCALE. Francés: curso completo de autoaprendizaje. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, 2008. RUS: CODINA, ALBA. Ruso de cada día: [español-ruso, ruso-español. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, cop. 2007. Ruso: curso completo de autoaprendizaje. Barcelona: Pons Idiomas, 2014. ITALIÀ: COLOMBO, FEDERICA. Italiano: curso completo de autoaprendizaje. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, cop. 2006. MEZZADRI, MARCO. L'Italiano essenziale: testo di grammatica per studenti stranieri dal livello principianti (A1) al livello intermedio-alto (B2): con test di autovalutazione. Perugia: Guerra, 2005. ONOFRI, FRANCESCA ROMANA; MÖLLER, KAREN ANTJE. Italiano para dummies. Barcelona: Granica, 2009.

INFORMÀTICA: ABAURREA VELARDE, JORGE. Guía visual de Internet: edición 2011. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2011. BALART, LAURA. Acreditació de competències en TIC: nivell 1 - bàsic: [guia d'aprenentatge pas a pas]. Tarragona: Altaria, DL 2011. BALART, LAURA. Qüestionaris de preguntes d'examen ACTIC: nivell 1 – bàsic. Tarragona: Altaria, DL 2012. BLANCO, HÈCTOR. Internet: guía rápida. Barcelona: Inforbook's, 2012. CRUZ HERRADÓN, ANA. Informática básica para mayores . Madrid: Starbook, cop. 2011. GOSENDE GRELA, JAVIER. Internet para todos. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2013. JIMENO MOLINS, SERGIO. Ofimática . Alcalá de Guadaíra: MAD, 2011. LUMBRERAS MADRID, ANA ISABEL. Aprender a utilizar internet y el e-mail . Madrid: Bayard, 2010. MARTOS, ANA. Cómo buscar en Internet: edición 2012. Madrid: Anaya Multimedia, DL 2011.


PEÑA PÉREZ, ROSARIO. Internet: iniciación a la red: curso práctico paso a paso. Tarragona: Altaria, DL 2011.

CERCA DE FEINA: ANDREU, MONTSERRAT. Buscar trabajo en una semana. Barcelona: Gestión 2000, 2010. BOLLES, RICHARD NELSON. ¿De qué color es su paracaídas?: un manual práctico para los que buscan un trabajo y un cambio en su carrera. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2004. BONET ANGLARILL, MIQUEL. ¡Búscate la vida!. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2008. Búsqueda activa de empleo: claves para encontrar trabajo. Madrid: Fundación Confemetal, DL 2010. Búsqueda activa de empleo: desarrollo del proceso para encontrar trabajo. Madrid: Fundación Confemetal, DL 2005. CATT, HILTON. Claves para encontrar empleo en una semana. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2006. CHICOT, MARCOS. Cómo encontrar un nuevo empleo: afronta con optimismo tu futuro laboral. Barcelona: Plataforma, DL 2012. JAMES, JUDI. ¡Estás contratado!: consejos y técnicas para superar con éxito las entrevistas de trabajo y encontrar empleo. Barcelona: Paidós, 2011. KRZNARIC, ROMAN. Cómo encontrar un trabajo satisfactorio. Barcelona: Ediciones B, 2012. KÜHNHANSS, CHRISTOPH. Busque empleo con éxito: el arte de saber venderse. Barcelona: Robinbook, cop. 2010. LONDOÑO, MARÍA CLAUDIA. Buscar trabajo es un "trabajo": consejos y sugerencias para escapar del paro. Madrid: Fundación Confemetal, 2011. Manual ejecutivo de búsqueda de empleo. Palma de Mallorca: Furtwangen, 2009. Métodos para la búsqueda de empleo. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 2014. OLLEROS IZARD, MANUEL. ¿Cómo encontrar trabajo?. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2004. PIERA, MAITE. Buscar trabajo para dummies. Madrid: PAPF, 2011. SÁNCHEZ-ALARCOS, JOSÉ. Buscar trabajo por internet: plan de acción en 30 días. Madrid: Global Marketing Strategies, 2010. Técnicas de búsqueda de empleo Educación de personas adultas. [Madrid]: Ministerio de Educación y Ciencia, [2004?] . YEUNG, ROB. Búsqueda de empleo for rookies. Madrid: LID, cop. 2009.


PROVES D’ACCES A CICLES I CURSOS: FONTANET RODRÍGUEZ, À. Química : prova d'accés cicles formatius de FP. Grau Superior. Barcelona: Vicens Vives, 2010. GUISADO ARCENEGUI, ISABEL MARÍA. Economía de la empresa : ciclos formativos de FP, grado superior, prueba de acceso: título de Bachiller, prueba libre. Alcalá de Guadaíra: MAD, 2011. LACORT I REVERTER, F. X.; SALA I PLANA, J. Dibuix tècnic : prova d'accés cicles formatius FP. Grau Superior. Barcelona: Vicens Vives, 2011. Lengua castellana, comentario de texto y desarrollo de un tema de actualidad : prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años : fase general. Alcalá de Guadaíra (Sevilla): MAD, 2011. Llengua catalana: prova d'accés cicles formatius de FP. Grau Superior. Barcelona: Vicens Vives, DL 2011. LÓPEZ FALCÓN, JOSÉ. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio: ejercicios y exámenes resueltos: parte sociocultural. Alcalá de Guadaíra: MAD, 2006. MARTíNEZ DE MURGUÍA LARRECHI, M. J. Física: prova d'accés cicles formatius de FP. Grau Superior. Barcelona: Vicens Vives, 2010. Matemàtiques: proves d’accés al grau superior de formació professional. Temari i exercicis. Barcelona [etc.]: Adams, DL 2011. Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años : fase específica: geografía. Alcalá de Guadaira: MAD, 2011.

EL CURRICULUM VITAE i LA CARTA DE PRESENTACIÓ: CASTILLO CEBALLOS, GERARDO. De la Universidad al puesto de trabajo: estrategias y recursos para acceder al primer empleo. Madrid: Pirámide, cop. 2011. BIGLINO, ROBERTA. Las Reglas del currículum vitae eficaz. Barcelona: De Vecchi, DL 2005. FAUST, BILL. Un CV más ConVincente: aprende a elaborar tu Elevator Pitch. Madrid: Pearson Educación, 2004 . GRAY, JULIE. Conseguir trabajo con el currículum adecuado: encontrar lo que se persigue. Barcelona: Pirámide, 2012. KÜHNHANSS, CHRISTOPH. Busque empleo con éxito: el arte de saber venderse. Barcelona: Robinbook, cop. 2010. LE BRAS, FLORENCE. La Carta de presentación. Barcelona: Robinbook, cop. 2005. PUCHOL, LUIS. El Libro del curriculum vitae. Madrid: Díaz de Santos, 2008. RODRÍGUEZ DE LLAUDER SANTOMÁ, MARTA. Cómo encontrar trabajo hoy: desde la preparación del currículum vitae hasta las entrevistas finales. Barcelona: Profit, cop. 2010.


ENTREVISTES DE SELECCIÓ: La Entrevista de selección: manual para el entrevistador y el entrevistado. Madrid: CiE Dossat 2000, 2001. GOODALE, JAMES G. La Entrevista: técnicas y aplicaciones para la empresa. Madrid: Pirámide, 2008. JAMES, JUDI. ¡Estás contratado!: consejos y técnicas para superar con éxito las entrevistas de trabajo y encontrar empleo. Barcelona: Paidós, 2011. LARSON, WILLIAM W. Realizar entrevistas de trabajo. Madrid [etc.]: Prentice Hall, cop. 2002. LEES, JOHN. Cómo triunfar en las entrevistes de trabajo: consigue el trabajo que quieres. Madrid: Pearson, cop. 2013. MUNIAIN GÓMEZ, JORGE. Cómo te vendes te contratan: técnicas infalibles para encontrar (o cambiar de) empleo. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2004. PARKINSON, MARK . Entrevistas fáciles: cómo conseguir la ventaja psicológica. Arganda del Rey: Edimat, DL 2002.

Tots els documents que formen part de la bibliografia estan disponibles a les Biblioteques de Barcelona ciutat. Demana’ls a la teva biblioteca!


Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot Passeig de la Vall d’Hebron, 65-69 08035 Barcelona Tel. 93 211 23 51 b.barcelona.pe@diba.cat www.bcn.cat/bibpenitents www.facebook.com/bibpenitents


Anem per feina  

Guia d’entitats i recursos per a la cerca de feina i la formació continuada, juny 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you