Page 1

Schooljaar 2013-2014

Bib & school

Voor leerkrachten uit het basisonderwijs en het bijzonder lager onderwijs

Bibliotheek Maaseik


Voorwoord Schepen Myriam Giebens De bib: zo verrassend, zo veelzijdig!

Beste leerkracht, Je leest nu de gloednieuwe brochure van de bib voor het schooljaar 2013-2014. Hierin vind je een overzicht van wat de bibliotheek aan het basisonderwijs te bieden heeft en waarvoor jij met je klas terecht kan in de bib van Maaseik en Neeroeteren. De bibliotheek is een plek waar kinderen hun favoriete boeken ontdekken, volop zoeken en genieten. Het is een bron van informatie en inspiratie. Kinderen leren er zelf materialen lenen en ze kunnen informatie zoeken in de rekken en op het web. Maar de bibliotheek is meer dan een gebouw alleen. Ook het aanbieden van boekenpakketten op maat is een goed voorbeeld van een alternatieve, kwalitatieve dienstverlening en samenwerking. Bovendien kan de bibliotheek ook een belangrijke partner zijn als het gaat om taalstimulering, leesbevordering, leesplezier of informatievoorziening. Een langdurige samenwerking op punt stellen en werkbaar houden, dat is dĂŠ grote uitdaging voor onderwijs en bibliotheken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit project in onze gemeente een groot succes zal zijn! Neem dus de tijd om alles te ontdekken, laat je verrassen en trek met de klas op avontuur naar de bib. Veel plezier in dit nieuwe, wervelende bibjaar!

Myriam Giebens, Schepen van de bibliotheek


Kalender

Oktober 2013 12 tot 20 oktober

BIBLIOTHEEKWEEK

15 oktober

Start LEES 1 7

November 2013 16 tot 22 november VOORLEESWEEK 21 november

Workshop “Van lezen word je sterk”

23 november

Voorleesworkshop Gil Géron

December 2013 4 december

Sint komt op bezoek en Stijn Moekaars leest voor

Januari 2014 8 januari

Initiatie “Klassieke muziek” Maaseik

15 januari

Initiatie “Klassieke muziek” Neeroeteren

30 januari

Internationale Gedichtendag

30 januari

Theatervoorstelling Evy Van Eynde

Maart 2014 15 tot 30 maart

JEUGDBOEKENWEEK

24 maart

Vertelatelier Marleen Rosiers

27 maart

Workshop Yoeri Slegers

Bekijk het volledige programma ook op: www.bibmaaseik.be/scholen 3


Inhoudsopgave

6 Contactgegevens

15 LEES 1 7

9 OLE - kaart

12 Klasuitleningen

16 Jeugdboekenweek

17 Voorleesweek

14 Rondleidingen

18 Voorleesworkshop

1

18 Voorleescursus

23 Yoeri Slegers

4

19 Gedichtendag

20 Evy Van Eynde

24 Marleen Rosiers

26 Europa

22 Boekloggen

27 EĂŠn tegen allen


28 Biebvlieg

30 Themapakketten

29

30

Klassieke muziek

Leeskaart

31

31

Kamishibai

Koffer Het potje

30 Daisy-boeken

32 Koffer Logeren

Gedichtenboom

t

32 Koffer Kabouters

35 Koffer Rikki

40 Koffer Boekeneter

33 Koffer Kikker

33

1

Koffer Annie M.G. 1

36 Koffer Er was eens

42 Taalstimulering

37 Koffer Toveren

!

43

Belangrijk !

34 Koffer Taalspel

38 Koffer Vr. zaken

44 OLE-formulier

5


Contactgegevens scholen

 BKUM: Gesubsidieerde Vrije Lagere School de boomgaard Directie: Reinhilde Venken Boomgaardstraat 26 Tel: 089 / 56 58 82 Mail: info@deboomgaard.org Contact: Reinhilde Venken Mail: info@deboomgaard.org  BSGO Maaseik GO! De Sprong Directie: Linde Verstappen Burgemeester Philipslaan 78 Tel: 089 / 56 04 82 Mail: bs.maaseik.centrum@g-o.be Contact: Bennie Bosmans Mail: bennie.bosmans@gmail.com  BSGO Neeroeteren GO! De Springplank Directie: Pietro Falcone Scholtisplein 21 Tel: 089 / 86 43 25 Mail: bs.neeroeteren@g-o.be Contact: Pietro Falcone Mail: bs.neeroeteren@g-o.be  BUBAO De Wikke Directie: Lidia Lamberigts Capucienenstraat 23 Tel: 089 / 56 69 85 Mail: bubao.msk@scarlet.be Contact: Lidia Lamberigts Mail: l.lamberigts@gmail.com of bubao.msk@yucom.be  Vrije Kleuterschool De Beverburcht Directie: Carine Welters Eerste Straat 23 Tel: 089 / 56 71 66 Mail: info@debeverburcht.be Contact: Liesbeth Aerts Mail: aerts-liesbeth@telenet.be  G.V. Basisschool Dorne Kornuit Directie: Raf Didden Weg naar As 78-80 en 61 Tel: 089 / 85 84 36 Mail: gvbasisschoolkornuit@gmail.com Contact: Ann Avermate Mail: ann.avermate@telenet.be 6


 VLS Neeroeteren – onderbouw De Wissel Directie: Jean Evens Maaseikerlaan 2A Tel: 089 / 86 33 40 Mail: jean.evens@kbaoneeroeteren.be Contact: Jeanine Rutten Mail: jeanine.rutten@kbaoneeroeteren.be  VLS Neeroeteren – bovenbouw Oeterveld Directie: Vic Medaer Ophovenstraat 71 Tel: 089 / 86 30 71 Mail: oeterveld@kbaoneeroeteren.be Contact: Mia Reeskens Mail: mia.reeskens@kbaoneeroeteren.be of victor.medaer@skynet.be  Vrije Basisschool Sprinkel Directie: Vic Medaer Dennenstraat 58 Tel: 089 / 86 15 93 Mail: sprinkel@kbaoneeroeteren.be Contact: Joke van Bree Mail: joke.vanbree@kbaoneeroeteren.be of victor.medaer@skynet.be  VLS Opoeteren Hink Stap Sprong Directie: Sonja Roex Schoolstraat 10 Tel: 089 / 86 53 53 Mail: basisschoolopoeteren@scarlet.be Contact: Sonja Roex  VLS Voorshoven Oogappel + kleuterschool De kei Directie: Eddy Daniels Molenweg 79 Tel: 089 / 86 74 36 (De oogappel) Contact: Eddy Daniels Mail: oogappel@kbaoneeroeteren.be Tel: 089 / 86 12 20 (De kei) Contact: Bea Plessers Mail: dekei@kbaoneeroeteren.be

7


Contactgegevens bibliotheek

Stedelijke Openbare Bibliotheek Maaseik. Bibliothecaris: Karla De Greeve Jeugdafdeling: Christiane Neys Eef Peeters Anneleen Schreurs Sabine Van Dinter

Hoofdbibliotheek Maaseik Bleumerstraat 68 3680 Maaseik Tel : 089 / 56 40 74

Filiaal Neeroeteren Scholtisplein 2 3680 Neeroeteren Tel: 089 / 86 61 86

Openingsuren Maandag 13.00u -18.30u Dinsdag 10.00u -18.30u Woensdag 10.00u -18.30u Donderdag 10.00u -18.30u Vrijdag 10.00u -18.30u Zaterdag 10.00u -15.30u Zondag Gesloten

Openingsuren Maandag Gesloten Dinsdag 16.00u -18.30u Woensdag 13.00u -16.00u Donderdag 16.00u -18.30u Vrijdag Gesloten Zaterdag 10.00u -12.00u Zondag 10.00u -12.00u

Catalogus: Blog: Facebook: Twitter: Foto’s: E-mail: Alle info voor scholen: 8

maaseik.bibliotheek.be www.bibmaaseik.be/blog www.bibmaaseik.be/facebook www.bibmaaseik.be/twitter www.bibmaaseik.be/fotos maaseik@bibliotheek.be www.bibmaaseik.be/scholen


OLE-kaart Voor iedereen die met kinderen werkt Extra uitleenservice voor jeugdmaterialen

De Onderwijs- en Leesbevorderingkaart De Bibliotheken aangesloten op Bibliotheeknet Limburg hebben een speciale regeling uitgewerkt voor het lenen van documenten door personen die dit nodig hebben voor onderwijs of leesbevordering. De regeling voorziet in een aantal uitbreidingen van het reguliere reglement. Dit reguliere reglement blijft van toepassing voor alle bepalingen die niet expliciet vermeld worden in deze regeling.

Uitbreiding reglement voor een Onderwijs en Leesbevorderingkaart  Lidmaatschap: gratis  Aantal te lenen documenten: 40 jeugdmaterialen in de bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren, met een maximum van 99 stuks in alle bibliotheken van het Bibliotheeknet Limburg  Uitleentermijn: 42 dagen  Verlengen: geen verlenging toegestaan  Interbibliothecair leenverkeer (IBL): o bij een andere Belgische openbare bibliotheek: 3,00 euro o bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8,00 euro kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal: 3,00 euro o bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopies): prijs aangerekend door de uitlenende instelling én de interne administratiekosten.

Om een OLE-kaart aan te vragen, moet het inschrijvingsformulier worden ingevuld. Dit formulier vindt u op de laatste pagina van deze bundel, zodat het eenvoudig kan worden gekopieerd voor alle leerkrachten. BEZORG HET INGEVULDE FORMULIER BIJ DE START VAN HET SCHOOLJAAR AAN DE BIBLIOTHEEK ! 9


Wie kan een Onderwijs- en Leesbevorderingkaart aanvragen?  Leerkrachten kleuter- en basisonderwijs  Leerkrachten secundair onderwijs  Aspirant leerkrachten en opvoeders  Professoren/docenten hoger onderwijs  Voorlezers van voorleesprojecten  Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen/verenigingen  Begeleiders van buitenschoolse opvang, speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties  Geregistreerde onthaalouders  Vormingswerkers, opvoeders en logopedisten  Studenten aggregaat  Cursisten van de opleiding “Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid”  Beoordelaars van ?LEZEN!, leessuggesties voor het secundair onderwijs

Bepalingen 1. Een Onderwijs- en Leesbevorderingkaart kan enkel worden gebruikt door de hier bovenvermelde categorieën. Elke aanvrager van de Onderwijs- en Leesbevorderingkaart moet het inschrijvingsbewijs laten ondertekenen en afstempelen door de directie van de erkende instelling waartoe hij/zij behoort. Om misbruik te voorkomen kan de houder van een OLE-kaart op elk tijdstip worden gevraagd zijn/haar identiteitskaart voor te leggen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren. De bibliotheek kan de echtheid van de aanvraag en van de opgegeven vakgebieden nakijken. 2. De Onderwijs- en Leesbevorderingkaart wordt op naam van de aanvrager gemaakt. De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontleende documenten. 3. Wanneer de aanvrager werkzaam is aan een onderwijsinstelling of een andere instelling of vereniging die valt onder één van de bovengenoemde categorieën, dan kunnen er meerdere kaarten worden verstrekt per instelling. Als een aanvrager in meerdere instellingen werkt, 10


moet hij voor elke instelling een inschrijvingsformulier invullen, met vermelding van de vakgebieden. Er wordt maximum één kaart per aanvrager toegestaan. 4. De Onderwijs- en Leesbevorderingkaart is het hele schooljaar geldig. Ze kan enkel worden gebruikt in functie van de opdracht van de aanvrager. 5. De Onderwijs- en Leesbevorderingkaart moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd in de maand september via het inschrijvingsformulier. 6. Ontleningen gebeuren steeds in overleg met de verantwoordelijken van de afdelingen waar de ontleningen gebeuren. Zij kunnen, rekening houdend met de collectie, het maximum aantal werken bepalen dat van een bepaalde schrijver, onderwerp, thema,... in één keer kan worden ontleend. 7. Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt de standaard retributieregeling gevolgd. 8. Bij vaststelling van misbruik zal door de verantwoordelijke bibliothecaris meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lenerskaart gebruik maken van de diensten van de Bibliotheken.

OPGELET: De OLE-kaart kan alleen gebruikt worden in functie van de opdracht van de aanvrager, dus niet voor ontleningen voor persoonlijk gebruik (géén volwassenenmaterialen!) 11


Bibliotheekbezoeken Twee mogelijkheden Met een gemeenschappelijke klaskaart Of met individuele kaarten

Leerkrachten kunnen de bibliotheek samen met hun klas bezoeken om de leerlingen boeken te laten uitlenen. Zo’n bezoek duurt maximaal een half uur. REGELS VOOR UITLEEN MET DE KLASKAART  Enkel te gebruiken wanneer men de bib in klasverband bezoekt!  Het pasje zelf blijft in de bibliotheek  Er moet géén lidgeld worden betaald  Er kunnen max. 60 jeugdmaterialen* worden uitgeleend  Deze kunnen 60 dagen in het bezit van de klas blijven, maar kunnen niet verlengd worden  Er wordt geen boete aangerekend REGELS VOOR UITLEEN MET INDIVIDUELE KAARTEN  Zowel individueel te gebruiken als in klasverband  Het pasje zelf is eigendom van de leerling  Er moet géén lidgeld worden betaald  Er kunnen max. 10 jeugdmaterialen* worden uitgeleend per lener  Deze kunnen 21 dagen in het bezit van de leerling blijven en kunnen 2 maal verlengd worden  Er wordt 0,10 € boete per dag per materiaal aangerekend bij laattijdige inlevering Problemen i.v.m. verloren boeken, beschadigingen e.d. worden in beide gevallen op het einde van het schooljaar besproken met de betrokken leerkracht en/of de schooldirectie.

* Jeugdmaterialen: fictie- en non-fictieboeken, Daisy- en luisterboeken, cd’s, dvd’s, strips

12


Regeling 2013-2014 Basisscholen Maaseik BUBAO “De Wikke”, Lagere School “de boomgaard”, BSGO “De Sprong”, Kleuterschool “De Beverburcht” In de bibliotheek van Maaseik organiseren we één week per maand klasuitleningen voor alle leerlingen van de basisscholen, iedere school krijgt een vaste dag van maandag tot vrijdag, afhankelijk van het aantal klassen dat de bib wenst te bezoeken. De klasbezoeken vallen in de volgende weken: 16 tot 20 september 2013 17 tot 21 februari 2014 21 tot 25 oktober 2013 17 tot 21 maart 2014 18 tot 22 november 2013 21 tot 25 april 2014 16 tot 20 december 2013 19 tot 23 mei 2014 20 tot 24 januari 2014 16 tot 20 juni 2014

Basisscholen Neeroeteren BSGO “De Springplank”, VLS “De Wissel”, VLS “Oeterveld”, VLS Voorshoven “De Kei”: kleuters Berg-Waterloos In de bibliotheek van Neeroeteren gebeuren de klasuitleningen steeds in onderling overleg op donderdag.

Begin september bezoekt een bibmedewerker, na telefonische afspraak, alle scholen om de data en de uren vast te leggen.

Om de klasbezoeken op een correcte en aangename manier te laten verlopen, kan de bibliotheek enkel OP AFSPRAAK worden bezocht. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd en dienen te worden gerespecteerd. MOCHT HET NIET LUKKEN OM LANGS TE KOMEN OP DE GEPLANDE DAG, MAAK DAN ZELF EEN NIEUWE AFSPRAAK ! Dit kan op 089 56 40 74 of via maaseik@bibliotheek.be 13


Rondleidingen Voor iedereen! Leer de bib kennen met een introductie op maat

Van de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar voorzien wij specifieke introducties. Wil je graag met je klas op bezoek komen? Dan zijn jullie meer dan welkom.

Een rondleiding aanvragen in de bib van Maaseik of Neeroeteren kan voor iedereen, het hele jaar door.

14


LEES 1 7 Voor iedereen van 4 tot 12 jaar ! 11 editie van dit provinciaal project rond leesbevordering en promotie van de bib e

Doelgroep De doelgroep die we wensen te bereiken met LEES 1 7 zijn zowel kinderen van het kleuteronderwijs als van het lager onderwijs. Elke deelnemer ontvangt een LEES 1 7-flyer. Doelstellingen  leesbevordering met aandacht voor leesplezier  bibliotheekpromotie  samenwerking met onderwijs Via het project LEES 1 7 lezen jongeren tot 12 jaar alle jeugdboeken uit het aanbod van de bibliotheek. De boeken komen uit alle genres en zijn voorzien van een LEES 1 7 sticker.

Individuele deelname via de klasuitlening Dit schooljaar stellen we het project voor tijdens de klasuitleningen van oktober. Elke leerling beslist individueel of hij/zij wel of niet wil deelnemen. Elke deelnemer kan dan maximum 1 boekje van de leeslijst uitlenen en ontvangt bij inlevering een stempel in zijn/haar spaarkaart. Na 5 boeken ontvangt hij/zij een gadget. Klassikale deelname Leerkrachten die met de hele klas willen meedoen, kunnen op aanvraag een volledig LEES 1 7 pakket ontlenen.

Waar In de bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren Wanneer De leesperiode loopt van 12 oktober 2013 tot 15 maart 2014 15


Jeugdboekenweek W 15 – 30 maart 2014 Voor iedereen van de 3e kleuterklas tot het 6e leerjaar! Speel mee en vier samen met ons de belangrijkste week van het jaar

Thema 2014

GEVAAR !

Werkwijze Een uurtje werken rond “Gevaar !”, het thema van de 43e versie van de Jeugdboekenweek, met aansluitend een traktatie of een verrassing

Waar In de bibliotheek van Maaseik of Neeroeteren Wanneer Meer info Van februari 2014 tot april 2014 www.jeugdboekenweek.be 16


Voorleesweek W 16 – 22 november 2013 Voor iedereen van 4 tot 12 jaar! Ook als juf of meester kan je deelnemen (in combinatie met Lees 1 7)

Kinderen luisteren graag naar verhalen. En als de juf of meester hen verhaaltjes vertelt, is dat vaak nog fijner! De kinderen krijgen dan even alle aandacht. Lekker dicht bij elkaar, bij het begin van de dag of na een druk moment gedurende de dag…

Voorgelezen worden is gewoon leuk en gezellig! Geïnteresseerde leerkrachten kunnen tijdens de voorleesweek een pakket boeken van LEES 1 7 ontlenen:  Iedere dag van de week wordt er een boek van LEES 1 7 voorgelezen  Op vrijdag organiseert de leerkracht een bekroningsmoment waarbij de kinderen hun mooiste boek kiezen  Alle leerlingen ontvangen een LEES 1 7 gadget

Daarnaast organiseren we in de voorleesweek ook enkele toffe activiteiten rond voorlezen – kijk snel op de volgende pagina’s!

Waar De pakketten haal je af in de bibliotheek van Maaseik of Neeroeteren; voorlezen doe je natuurlijk in de klas. Wanneer Meer info Van 16 tot 22 november 2013 www.voorlezen.be 17


Workshop W “Van lezen word je sterk” Voor iedereen die ooit voorleest! Tips, thema’s en suggesties, want voorlezen is een kunst

Een workshop voor volwassenen rond voorlezen voor ouders, grootouders, onthaalouders, leerkrachten… Voor het eerst gaan zwemmen? Naar het ziekenhuis? Een broertje erbij? Samen een boek lezen is de ideale manier om met nieuwe ervaringen om te gaan, maar voorlezen is niet altijd gemakkelijk. Hoe maak je beeldspraak bijvoorbeeld begrijpelijk voor kinderen? En lees je moeilijke woorden voor, of “vertaal” je ze? Ouders en grootouders willen maar al te graag weten wat er in de hoofden van hun kinderen omgaat. Boeken kunnen helpen om tot een boeiend gesprek te komen. Boeken reiken woorden aan waarmee kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gevoelens. Met deze workshop zetten we iedereen die wil voorlezen hierbij op weg. De lezing is interactief opgebouwd. Er wordt veel ruimte gecreëerd voor reacties en vragen van de deelnemers. En waar kan je beter deze boeiende workshop geven dan in de bibliotheek waar je omringd wordt door boeken?

Inschrijven via 089 / 56 40 74 of maaseik@bibliotheek.be Doelgroep: Ouders, grootouders, onthaalouders, … met kinderen tussen 0 en 9 jaar Waar: In samenwerking met: In de bibliotheek van Maaseik Wanneer: Donderdag 21 november 2013 om 19u00 De workshop duurt 1,5 à 2 uur 18


Cursus voorlezen W en werken met handpoppen Voor iedereen die ooit voorleest! Tips, thema’s en suggesties, want voorlezen is een kunst

Deze workshop is vooral bedoeld voor personen die vaak en graag voorlezen aan kinderen zoals ouders, leerkrachten, onthaalmoeders, verantwoordelijken van jeugdverenigingen enz.

Nog meer zin doen krijgen in boeken en lezen: dat is de opzet van de workshop.

Programma 10u00 tot 11u30: aanbod nieuwe (prenten)boeken en voorleestips 11u30 tot 11u40: pauze 11u40 tot 13u00: werken en communiceren via handpoppen, pedagogische achtergronden Docent Gil Géron van “Muzemix” Inschrijven via 089 / 56 40 74 of maaseik@bibliotheek.be of jacques.dalemans@maaseik.be

Waar Bibliotheek Maaseik Wanneer Zaterdag 23 november 2013 Van 10u00 u tot 13u00

Kosten 3 euro (incl. syllabus, boekenlijst en koffie) 19


Gedichtendag W 30 januari 2014 Voor iedereen Start van een week vol verwondering en een wedstrijd voor de 6e leerjaren

De 15e Gedichtendag op donderdag 30 januari 2014 wordt de start van de Poëzieweek die loopt tot 6 februari. In heel Vlaanderen en Nederland vinden tal van activiteiten plaats, en dat een hele week lang. Het thema van Gedichtendag en Poëzieweek 2014 is Verwondering. Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog ongekende… Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te zien en veel verrassends te beleven. En daarover gaat poëzie. Poëzie heeft de kracht om je onverwacht de verrassende andere kant van dingen te laten zien.

Opdracht voor de 6e leerjaren Aan de hand van een boekenpakket dat hen door de bib ter beschikking wordt gesteld, maken de leerlingen op een speelse manier kennis met poëzie. Ze leren verschillende dichtvormen kennen, zoals een elfje, een kwatrijn, een naamgedicht, enz… Zo’n zelfgemaakt gedicht verwerken ze dan in een creatieve opdracht, bijvoorbeeld een collage, een tekening, een strip of een werkstuk van papier maché. Alles kan! Eerste prijs Vier klassen winnen de voorstelling van Evy Van Eynde (zie hierlangs) Wanneer Dichten in de klas kan van 1 september tot 30 november 2013. We verwachten de resulaten, dus een klasgedicht en de creatieve verwerking ervan, ten laatste op 1 december 2013 in de bib. 20


Theatervoorstelling Evy Van Eynde Voor de winnaars van het poëzieproject “Gedichtendag” Een voorstelling die nooit verveelt, boordevol poëzie en verwondering

Wanneer kom je buiten spelen? is een artistiek tweeluik van Evy Van Eynde. Het bestaat uit een geïllustreerde dichtbundel en een theatervoorstelling. De voorstelling wordt voorafgegaan door een korte introductie over poëzie en over de gedichtenbundel in het bijzonder. De schrijfster weet haar publiek te boeien met flarden poëzie, liedjes en een speels decor waarin een pop, een zandbak, een schoolbord en een wasdraad de hoofdrol spelen.

Voorproefje op http://youtu.be/09Tnadtuzuc Waar In de bib van Maaseik of Neeroeteren Wanneer Meer info Donderdag 30 januari 2014 www.evyvaneynde.wordpress.com 21


Boekloggen Voor 6e leerjaren Zelf een blog leren maken en gebruiken voor leeservaringen

Een boek lezen doe je op je eentje in een hoekje? Neen hoor, boeken worden pas echt leuk als je er over kan praten en als je leestips met elkaar kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld via een blog! Doelstellingen Een blog of “weblog” is een soort van online dagboek: een webpagina die snel kan worden aangevuld met korte berichten, die dan chronologisch worden geordend. Meestal is dit persoonlijk, maar voor kleine groepen werkt het ook en bevordert het de team spirit. Samen met de hele klas boekloggen geeft een hele nieuwe dimensie aan de beleving van het lezen. Hoe werkt het 1. Voor elke klas wordt een eigen blog aangemaakt met een hele gebruiksvriendelijke interface 2. Elke klas krijgt een workshop waarin wordt uitgelegd wat bloggen is en waarin de leerlingen onder begeleiding zelf aan de slag gaan 3. Vanaf dan kunnen ze de rest van het schooljaar zelf boekbesprekingen en berichtjes toevoegen, thuis of in de klas, spontaan of als taak … Bekijk de resultaten van het schooljaar 2012-2013 op www.bibmaaseik.be/boekloggen Waar De workshop vindt plaats in de bibliotheek van Maaseik, of in de school wanneer deze over voldoende computers beschikt Wanneer De datum voor de workshop kan zelf worden bepaald 22


Workshop Yoeri Slegers Voor 5e en 6e leerjaren van Dorne en Opoeteren Leuke tips en handigheidjes om zelf mooie tekeningen te maken

Yoeri Slegers is geboren in Tongeren in 1985 en hield als kleuter al van tekenen en knutselen. In het derde leerjaar wist hij dat hij later tekenaar wilde worden. Ook schrijven deed en doet hij veel. Als kind had hij een voorliefde voor verhalen over ridders en monsters. Yoeri werkt graag met verf en kleurpotlood of met vetkrijtjes. Het resultaat is steeds een illustratie in felle kleuren. Yoeri illustreert niet alleen kinderboeken, hij werkt ook mee aan het maandelijkse kindertijdschrift Knuffel en maakt allerlei kaarten, schilderijen, beelden, posters, … In zijn workshop laat Yoeri zien hoe je een hoofdpersonage maakt voor een kinderboek. Hij laat zien hoe zijn hoofdfiguurtjes ontstaan, hij deelt zijn trucjes. De workshop is vooral gericht op kinderen die “denken” dat ze wat minder kunnen tekenen. Degenen die het wel kunnen krijgen een nieuwe invalshoek op tekenen.

Waar De Riet, Opoeteren Wanneer Donderdag 27 maart 2014

Meer info http://slegers.wix.com/yoeri 23


Vertelatelier Marleen Rosiers Voor 5e leerjaren van Maaseik en Neeroeteren Een spannend interactief avontuur vol spelletjes en verhalen

Marleen Rosiers organiseert vertel- en voorleessessies voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze vertelsessies zijn in de eerste plaats bedoeld om kinderen mee te voeren en te laten genieten van woord, beeld en fantasie. Daarnaast is er zeker ook plaats gehouden voor meer inhoudelijke aspecten. Zij houdt ervan om zich te storten op creatieve ingevingen, die regelmatig ook verhalen tot resultaat brengen. Daarnaast vindt ze het geweldig om mee in te stappen in de rijke fantasiewereld van kinderen.

Durf jij mee naar Kramperduin? Neem dan veel moed en een stevige portie avontuur mee, want niets is wat het lijkt te zijn‌ Tijdens deze vertelsessie gaan leerlingen samen met Stanley Buggles, mee op stap om het stadje Kramperduin te ontdekken. Stanley is het hoofdpersonage uit de boekenreeks Vreselijk vreemde verhalen. Tijdens een interactief spel waarbij alle zintuigen geprikkeld worden, zullen kinderen uitgedaagd worden om geheimen mee te helpen ontrafelen. Doorheen het avontuur worden ook enkele voorleesmomenten ingelast zodat de spanning extra opgebouwd kan worden.

Waar In de bibliotheek van Maaseik of Neeroeteren Wanneer Maandag 24 maart 2014 24

Meer info www.vertelatelier.be


Project “Europa” Voor 5e leerjaren Europa ontdekken en verkennen in een leuke wedstrijd

Hoe werkt het Met behulp van een boekentafel met recente boeken over het thema “Europa”, het internet en diverse andere materialen moeten de leerlingen 20 vragen oplossen over de EU-lidstaten. De juiste antwoorden worden ingevuld in een kruiswoordraadsel. De klas wordt hiervoor verdeeld in een vijftal groepjes.

Wedstrijd De klas stuurt het deelnemingsformulier naar Europe Direct van de provincie Limburg. 10 klassen in de hele provincie maken kans op boekenbonnen voor iedere leerling van de klas!

Winnaars schooljaar 2012-2013: VLS Oeterveld – Klas van Marina Verheyen GO De Sprong – Klas van Riet Van Briel

Waar In de bibliotheek van Maaseik of Neeroeteren Wanneer Gedurende de maanden oktober en november 2013 Voor de scholen van Opoeteren, Voorshoven en Dorne bestaat de mogelijkheid om, na onderlinge afspraak, de kist “Ontdek Europa” in de klas te gebruiken 25


Project “Eén tegen allen” Wde 4e-klassers de bib tegen Voor 4e leerjaren De hele klas gaat de uitdaging aan en bewijst wat ze kan!

Een uitdagingsspel met 60 opdrachten in verband met lezen, schrijvers en boeken. De opdrachten zijn zeer verschillend: opzoekspelletjes in de bib of op het web, doe-opdrachten om je creatief in uit te leven, schrijfopdrachten, … Sommige opgaves zijn snel op te lossen, andere vergen meer tijd. Er kan individueel worden gewerkt, of in groepjes of met de hele klas samen.

Wie slaagt erin de 60 opdrachten te volbrengen in één maand tijd?

Doelstellingen  Kennismaken met en gebruik maken van de collectie van de bib  Goed gebruik kunnen maken van de catalogus  Gericht kunnen zoeken op internet naar onderwerpen zoals schrijvers, uitgevers, spreekbeurten en werkstukken  Creatief bezig zijn rondom lezen en boeken  Plezier in lezen  Het bevorderen van een goede samenwerking in de klas 26


W Hoe werkt het 1. De leerlingen worden door de bib uitgedaagd om 60 opdrachten aan te gaan die ze van hun leerkracht ontvangen. 2. De leerlingen ontvangen hun uitdagingen en een A3-poster met 60 vakjes, plus de stickers die ze bij een geslaagde opdracht mogen kleven 3. De leerlingen proberen binnen de vastgestelde periode zoveel mogelijk uitdagingen af te werken 4. De leerlingen geven een paper af met hun antwoorden en de eventuele werkstukken 5. De resultaten van de uitdagingen worden in de bib tentoongesteld Prijs  De namen van de leerlingen die een bepaalde opdracht hebben uitgevoerd, worden vermeld in de paper De leerling wiens naam het meest voorkomt, ontvangt een boek!  De klas die de meeste uitdagingen en de origineelste ontwerpen heeft afgewerkt, wint als tegenprestatie van de bib een leuke verrassing!

Waar Alle opdrachten kunnen op school of van thuis uit worden gemaakt Wanneer Er zijn vier periodes waarin men kan deelnemen Van 30/09/2013 tot en met 25/10/2013 Van 04/11/2013 tot en met 29/11/2013 Van 06/01/2014 tot en met 31/01/2014 Van 03/02/2014 tot en met 28/02/2014 27


Project “Biebvlieg” Voor 4e, 5e en 6e leerjaren! Vliegensvlug wegwijs raken in de bibliotheek

Wie bemachtigt de Biebvlieg, het diploma voor vliegensvlug wegwijs in de bibliotheek? Wie is de beste speurder en weet zijn zoekopdrachten het snelst correct uit te voeren? Wie weet de zoekopdrachten met én zonder catalogus tot een goed einde te brengen? Doelstellingen  Het verschil tussen fictie en non-fictie kennen  Weten welke materialen in bib te vinden zijn  Het catalogussysteem van de bib kunnen gebruiken  Titels, auteurs en onderwerpen in de catalogus kunnen vinden  De gezochte materialen in de bib kunnen vinden  De betekenis van pictogrammen en kleuren in de bibliotheek kennen

Hoe werkt het De klas bezoekt de bibliotheek, waar de leerlingen eerst een uitgebreide introductie over de verschillende materialen krijgen. Hierna ontvangen ze een twaalftal vragen om op te lossen. Het accent ligt bij deze educatieve speurtocht op de wijze waarop de juiste materialen gezocht kunnen worden.

Waar In de bibliotheek van Maaseik of Neeroeteren Wanneer Op afspraak, het hele schooljaar door 28


Initiatie “Klassieke muziek” Voor 3e leerjaren/BLO aangepast type Op een laagdrempelige manier leren luisteren naar klassieke muziek

Dit is een initiatie in “Klassieke muziek”, waarbij het leren luisteren naar muziek centraal staat. De hoofdbetrachting is de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met klassieke muziek.

Hoe werkt het Negen keer “Broeder Jacob”: een eenvoudig melodietje, negen keer anders. En we gaan zelf op zoek naar een nieuwe versie. We beluisteren de variaties en eigen creaties, doen een kleine voorstelling en bespreken dit ook. En misschien komt er zelfs een nieuwe liedtekst uit voort? Muzikale voorkennis is niet vereist, er worden steeds relaties gelegd met de eigen leefwereld van de kinderen.

Waar In de bibliotheek van Maaseik en Neeroeteren voor de scholen van Maaseik, Neeroeteren en Voorshoven Wanneer Woensdag 8 januari 2014 (Bibliotheek Maaseik) Woensdag 15 januari 2014 (Bibliotheek Neeroeteren) Voor de scholen van Dorne en Opoeteren bestaat de mogelijkheid deze sessie in de school te laten doorgaan. Contacteer ons voor een afspraak. 29


De leeskaart Voor iedereen in het 1e leerjaar Stempeltjes sparen om een verrassing te winnen

Op aanvraag van de leerkracht ontvangen alle nieuwe lezertjes van het 1e leerjaar een bibliotheekspaarkaart bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Hoe werkt het Heel simpel! Elke keer als ze boeken ontlenen op individuele basis ontvangen ze een stempeltje op hun leeskaart. Na vijf stempeltjes volgt er een verrassing‌

Op de achterzijde van de spaarkaart staan er bovendien heel wat leuke leestips.

LEESKAART 1STE LEERJAAR Na elk bezoekje in de bib ontvang je een stempel. Na 5 stempels krijg je een geschenkje!

30


Daisy-boeken Voor alle leeftijden Gebruiksvriendelijke luisterboeken voor iedereen met een leesbeperking

Wat is een Daisy-boek? Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Daisy-boeken worden in een studio voorgelezen en vervolgens op cd-rom gezet. Meestal volstaat zelfs voor de dikste boeken één schijfje. En natuurlijk heb je ook “dunne” boeken die maar een paar uur duren. Wat is het verschil met een gewoon luisterboek op cd? Het grote voordeel van een Daisy-boek is dat je het hanteert zoals een gewoon boek. Je kan het in één ruk uitlezen, maar het is ook mogelijk om het boek te doorbladeren van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen: het is allemaal mogelijk! Wat heb ik nodig om zo een Daisy-boek te beluisteren? Er werd een speciaal toestel ontworpen om Daisy-boeken te beluisteren, namelijk een Daisy-speler. Deze toestellen heb je in alle maten en gewichten. In de bib van Maaseik kan je een klassieke speler uitlenen. Met de juiste Daisy-software kan je ook Daisy-boeken lezen op je computer, tablet of smartphone Voor meer info zie: www.daisy.org/tools/splayback En hoe zit het met het aanbod Daisy-boeken in de bib? De bibliotheek van Maaseik beschikt over een 300-tal Daisy-boeken voor kinderen: prentenboeken, niveauleesboeken, informatieve boeken en verhalende boeken voor verschillende leeftijden (a-,b-,c-boeken). Tenslotte nog een tip! Leen het Daisy-boek samen met het “gewone” boek uit! Dan kan je niet alleen luisteren, maar ook de tekst meevolgen in het boek. Misschien wordt lezen op die manier ineens ook een stuk plezieriger? 31


Themapakketten Voor diverse leeftijden Een kwalitatieve selectie rond éénzelfde thema

              

Annie M.G. Schmidt Boekeneter Dood en rouw – 1e graad LO Dood en rouw – 2e graad LO Dood en rouw – 3e graad LO Dood en rouw – kleuters Kabouters Kamishibai (36 boeken + vertelplaten) Kikker Kinderrechtenkoffer Kleine helden & rare kwasten (Lespakket) Logeerkoffer kleuters Milieukoffer LEES 1 7 Mijn vriendje Rikki

             

Op het potje Oscar Pakket Anne Frank Samen met Robby tegen armoede Seizoenen (kleuters / 1e gr. LO) Sinterklaas (1e graad LO) Sinterklaas (kleuters) Sprookjes Taal-speel-tas Toveren Vreemde zaken Vriendschap / verliefd zijn (kleuters / 1e graad LO) Ziek zijn / ziekenhuis (1e graad LO) Ziek zijn / ziekenhuis (kleuters)

Over de themapakketten met het symbool Vertelkoffers, vanaf p. 36

32

vind je meer uitleg bij de


Kamishibai Voor alle leerjaren! Een originele manier van voorlezen voor groepen

Kamishibai is een Japanse vertelvorm. Er wordt een kastje voor gebruikt dat zich het best laat vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje passen tekeningen op A3-formaat. Elke tekening geeft een scène van een verhaal weer. De verteller verschuift de prenten zoals in een trage tekenfilm en vertelt ondertussen het verhaal, dat achteraan op de prenten te lezen staat.

Waarom kamishibai gebruiken in de klas Deze vertelvorm heeft om te beginnen een aantal praktische voordelen. Door de grote prenten kunnen meer kinderen tegelijk naar je verhaal luisteren, en voor de verteller is het handig dat het verhaal achteraan op de prenten staat. Kamishibai is verder een krachtig instrument waarmee kinderen heel gemakkelijk in contact worden gebracht met de magie van verhalen. Bovendien is het breed inzetbaar en geeft het veel ontwikkelingskansen aan kinderen van uiteenlopende leeftijden. Je kan het niet alleen als leerkracht gebruiken in de klas, kinderen kunnen er ook zelf mee aan de slag.

Hoe werkt het Steek alle tekeningen in de juiste volgorde in het theatertje. De tekst van de eerste tekening staat achter op de laatste tekening. Als je die tekst verteld hebt, verplaats je de eerste tekening naar achteren en zie je de tekst van de tweede voor je, enz‌ Een verhaal bestaat gemiddeld uit 10 à 12 tekeningen. 33


Beschikbare vertelplaten Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Kathleen Amant Annemie Berebrouckx Annemie Berebrouckx Jet Boeke Veerle Derave Heidi D’hamers Heidi D’hamers Jan De Kinder Geert De Kockere Geert De Kockere Geert De Kockere Marita De Sterck Anke De Vries Agnes de Lestrade Gerda Dendooven Sylviane Donnio Imme Dros Ed Franck

34

Het verhaal van Noach (bijbel) Heksje Mimi op stap met de klas (school) De eerste schooldag van Milan (school) Anna in het verkeer (verkeer) Anna is jarig (jarig zijn) Anna eet graag fruit (voeding) Op je potje, konijn (zindelijkheidstraining) Wannes gaat naar school (school) Het kerstverhaal (kerstmis) Berre en Fleur (verliefd zijn) Berre vindt een papiertje (gevoelens, gedrag) Jarig! (jarig zijn) Taart voor mama! (familie) Klein Konijn en de wonderwortel (tuinieren) Klein konijn gaat kamperen (bang zijn) Van de ezel die bleef staan (koppig zijn) Bo kan alles (dapper zijn) Bo is nooit bang (bang zijn) Eefje Donkerblauw (kleuren) Bollebuikbaby (gezinsuitbreiding) Raf (knuffels) Het land van de grote woordfabriek (taal) Engeltjes op zondag, boefjes in de week (gezin) 6j+ Ik zou wel een kindje lusten (humor) Bijna jarig (jarig zijn) Prinses Anna (echtscheiding)


X Mylo Freeman Mylo Freeman Coby Hol Sarah Kumar Lucrèce L’Ecluse An Melis An Melis An Melis An Melis An Melis Brigitte Minne Brigitte Minne Brigitte Minne Tine Mortier Tine Mortier Tine Mortier Dirk Nielandt Tomas Nollet Pauline Oud Helen Oxenbury Pascale Platel Ingrid Schubert Liesbet Slegers Liesbet Slegers Nathalie Slosse Nathalie Slosse Nils Smit Mathilde Stein Joij Tsubota Henri Van Daele Edward Van de Vendel Guido Van Genechten Guido Van Genechten Guido Van Genechten Guido Van Genechten Guido Van Genechten Guido Van Genechten Guido Van Genechten Bart Van Nuffelen Moniek Vermeulen

Prinses Arabella is jarig (jarig zijn) Prinses Arabella maakt kleuren (kleuren mengen) Pietje Pedro helpt Sint (sinterklaas) Ik word Zwarte Piet (sinterklaas) De schoenen van mama (verdwalen) Hekselien en de babydraakjes (heksen helpen) Hekselien en elfje Fien (heksen ziek zijn) Hekselien en heks Sproetje (heksen toveren) Een hart voor mama (gezin) Een broertje voor Belle (gezinsuitbreiding) Slaap lekker, Rosalie! (gehoorzamen) Heksenfee (feeën) Feest! (feesten) Zoeperman (fantaseren, helden) Zoepersnel (reddingen) Mare en de dingen (dood) Verstoppertje (spelen) Ka en Kip (verliefd zijn) Kas bij opa en oma (grootouders) Wij gaan op berenjacht (avontuur) Baby Pop en Billy Boef (familie) 6j+ Ophelia (vriendschap) Sinterklaasje (sinterklaas) Piep, het is Pasen! (Pasen) Grote boom is ziek (ziek zijn) Toverdruppels (verdriet) Straaljagers en ballonnen (jarig zijn) Bang mannetje (bang zijn) Issun-Boshi (sprookje) Djuk, het kolenpaard van Fort Lapijn (historisch verhaal) 6j+ Eén miljoen vlinders (opgroeien) Bravo, klein wit visje (gevoelens) Rikki en de tuin van opa (grootouders) De wiebelbillenboogie (dansen) Het grote billen-boek (zindelijkheidstraining) Rikki en de eekhoorn (dood) Rikki is jarig (jarig zijn) Rikki helpt Sinterklaas (sinterklaas) Onderzeeboot (fantaseren) Bang voor de tandarts (bang zijn, tandarts)

35


Vertelkoffers Voor diverse leeftijden Uitgewerkte themaprojecten op basis van bibliotheekmaterialen

OP HET POTJE Met deze verteltas willen we de allerkleinsten en hun ouders bereiken en laten kennismaken met de vele materialen die de bibliotheek bezit in verband met zindelijkheid. De tas kan ofwel in de klas blijven, ofwel aan een kleuter meegegeven worden. Deze verteltas bevat een aantal boeken, een tijdschrift, een puzzel en een magneetspel, een knuffel, een kleurplaat, een kalender, tips rond zindelijkheid, enz…

LOGEREN Met het logeerkofferproject willen we de allerkleinsten bereiken en laten kennismaken met de wondere wereld van het (voor)lezen en de materialen van de bib… Het pakket kan in de klas logeren, of bij elk kind een nachtje verblijven en zo de ouders ertoe aanzetten om de meegebrachte materialen te gebruiken. De tas bevat een knuffel, een aantal boeken, een tijdschrift, cd’s, dvd’s, enz…

KABOUTERS Deze koffer voert de leerlingen helemaal mee naar kabouterland!

De koffer bevat: boeken natuurlijk (zowel verhalend als informatief), 25 rode puntmutsen en een voorbeeld baard om zelf na te maken. 36


X KIKKER (Max Velthuys) Met deze “kikkertas” willen we de leerlingen laten kennismaken met de wondere wereld van Kikker en zijn vriendjes: Haas, Eend, Varkentje en Rat.

Deze tas bevat 15 kikkerboeken, kleurplaten, vlaggetjesslinger, 4 posters, de kamisibai-vertelplaten “Kikker is verliefd”, een Kikkerhandpop, 4 dvd’s, een lotto/memo/domino-spel, een vloerpuzzel van Kikker, tekeningen en zelfs een raamtekening, een Kikker-muts, een lesbrief en verdere lessugesties, etc..

ANNIE M.G. SCHMIDT Om het werk van Annie M.G.Schmidt onder de aandacht van uw leerlingen te brengen, in het bijzonder boeken waarin “toveren en tinkelen” een grote rol spelen, hebben we ook een speciale koffer voorzien. Deze tas bevat: boeken, cd’s en dvd’s (o.a. Wiplala, Allemaal sprookjes, Het toverstokje, Jip en Janneke, Floddertje, Pluk van de Petteflet), kleurplaten, een affiche, de poëziebundel Ziezo, houten figuren van Jip, Janneke en Takkie, info en verdere suggesties.

37


X TAAL-SPEEL-TAS (1e kleuterklas) Het doel van deze tas is de taalontwikkeling bij peuters op een speelse manier stimuleren. Zowel op school als thuis kan het een handig instrument zijn om taalachterstand te voorkomen of aan te pakken! De tas bevat het peuterboek Jop en Boeboe, de handpop Jop en de knuffel Boeboe, een opblaasbare bal, een verjaardagskalender met versjes en liedjes, een dvd met tips en voorbeelden voor de ouders, en een handleiding. Om kinderen taalvaardiger te maken is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Sommige ouders bereikt men beter op een informele manier dan via de klassieke oudercontactavonden. De Taal-Speel-Tas, die geschikt is voor kinderen vanaf 18 maanden, is daar ideaal voor.

MIJN VRIENDJE RIKKI (1e en 2e kleuterklas) Deze koffer vormt een speels lespakket rond 4 prachtige prentenboeken van Guido van Genechten over het konijntje Rikki. Het accent ligt daarbij op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Via de prentenboeken komen herkenbare thema’s aan bod zoals vriendschap, plagen en bang zijn. Deze worden verder uitgewerkt in concrete activiteiten rond meerdere ontwikkelingsgebieden, van muziek tot taalontwikkeling De koffer bevat 4 prentenboeken over Rikki, een CD, een knuffel, kopieerbladen en een uitgebreide handleiding met daarin een compleet uitgewerkt programma. 38


X “ER WAS EENS …” SPROOKJES BELEVEN (van 3e kleuterklas tot 2e leerjaar) Er was eens… een wolf, een prinses, een kikker. Maar dat is lang niet alles. Er zijn nog veel meer sprookjesfiguren. Heerlijk om naar te luisteren én om zelf te lezen! In deze koffer ontdekken de kinderen klassieke en minder klassieke sprookjes aan de hand van vier voorwerpen die elk naar een “hoofdsprookje” in het REUZEN-grote sprookjesboek verwijzen:  Gouden bal naar “De kikkerkoning” (dieren in de hoofdrol)  Wolf naar “Roodkapje” (wolven in een bijrol)  Kroontje naar “Sprookjes voor een prinses” (prinsessen in de hoofdrol)  Zwaard naar “Het verhaal van Ooit” (ridders in de hoofdrol) De koffer bevat: 3 sprookjesomnibussen, 19 kleinere sprookjesboeken, 4 informatieve boeken, een groot kartonnen sprookjesboek met 4 hoofdsprookjes, 5 cd’s, 4 dvd’s, 14 gekleurde sprookjesfiguren en een bundeltje van de sprookjesboom uit de Efteling!

Kom met de hele klas op sprookjesrondleiding als afsluiting van jullie sprookjesproject! De Goede Fee leidt de klas door de verschillende afdelingen van de bibliotheek, waar ze allemaal verschillende sprookjesfiguren ontmoeten die hen iets vertellen. Aan het einde volgt nog een leuke afsluiter van een betoverend uurtje in de bib, aangepast aan de leeftijd van de kleine prinsjes en prinsesjes. 39


X TOVEREN (van 3e kleuterklas tot 2e leerjaar) Wanneer de tovenaar op vakantie is, krijgen de leerkracht en de leerlingen de kans om enkele weken op zijn koffer vol toverspullen te passen. 5 brieven bevatten elk een toverspreuk om een magisch boek tevoorschijn te toveren. Bij de laatste brief verschijnt er bovendien een echt toverboek waarmee je echte trucs kan uithalen! Bij deze koffer ligt het accent op voorlezen, het samen bekijken van prentenboeken en er over praten of zelfs zingen. Zo komen de leerlingen met toverachtige taal in aanraking en wordt de belangrijke rol benadrukt die boeken spelen in de ontwikkeling van fantasie en creativiteit. In de koffer zitten de volgende toverspullen: een toverdoos met gouden kleerhanger, een tovermantel en -hoed, een heuse toverstaf, een toverboekje, 5 brieven, 25 prentenboeken, 8 informatieve boeken, 1 dvd, 4 cd’s en een verwerkingsmap van Hekselien. VREEMDE ZAKEN (2e leerjaar) De serie Vreemde Zaken van Uitgeverij Zwijsen bestaat uit een reuzenprentenboek met zes kleine leesboekjes erbij. Het overkoepelende thema is de dierentuin. Wanneer de leerkracht het verhaal van het grote boek voorleest, worden de leerlingen warm gemaakt voor zes “vreemde zaken”. Maar willen ze weten hoe deze vreemde zaken precies in elkaar zitten, dan moeten ze zelf verder lezen in de bijbehorende boekjes! Deze boekenserie prikkelt dus de nieuwsgierigheid van de kinderen. Zo worden ze gemotiveerd om zelf te lezen en ervaren ze extra veel leesplezier. Bovendien bevat het pakket een cd-rom waarmee Vreemde zaken ook heel eenvoudig op het digitale schoolbord kan worden gebruikt. Het pakket is bovendien net zo goed individueel als in groepsverband bruikbaar. De uitleentermijn is afhankelijk van het aantal aanvragen. 40


X DE ONGELOOFLIJK, BIJZONDERE BOEKENETER (2e en 3e leerjaren) Stel je voor: een mooi gedekte tafel, met alles erop en eraan: een chic tafelkleed, borden, bestek, servetten. Maar het vreemde is dat er geen eten op de borden ligt, maar boeken! Centraal op tafel staat het boek dat de insteek van het project vormt: De ongelooflijk, bijzondere boekeneter van Oliver Jeffers. Verder is er een buffet van 30 hapklare boeken, verdeeld over zes genres.

De leerlingen kiezen een boek uit en vallen meteen aan. Door dit te vergelijken met het grote boek (qua onderwerp, genre, etc‌) kunnen ze aan het einde van de dag een lekkere menukaart opstellen: welk boek kiest de klas als voorgerecht en hoofdgerecht? En welk als dessert? Met deze koffer wordt niet alleen het leesplezier vergroot, maar leren de kinderen ook boeken te vergelijken en te beoordelen aan de hand van verschillende verhaalkenmerken. Ze delen hun leeservaringen en ontdekken hun persoonlijke smaak.

De koffer bevat: 1 tafelkleed, borden en bestek, servetten, het prentenboek De ongelooflijk, bijzondere boekeneter van Oliver Jeffers, 30 andere boeken en de menukaarten. 41


Taalstimulering anderstalige kleuters Van de 2e kleuterklas tot het 2e leerjaar Werk de taalachterstand weg voordat de kloof te groot is

Om de veertien dagen biedt de bibliotheek van Maaseik een leuke en leerrijke activiteit aan voor kinderen voor wie de Nederlandse taal niet zo “vanzelfsprekend” is. Zit er zo iemand in jouw klas? Attendeer hem of haar (en de ouders) dan van dit aanbod.

Er worden verhaaltjes verteld en taalspelletjes gespeeld, er wordt geknutseld, er zijn doe-activiteiten, … Het programma ziet er iedere keer weer anders uit, maar telkens staat het verhogen van de taalvaardigheid van de deelnemende kinderen centraal. Doelstellingen Op een aangename manier kinderen helpen om hun taalachterstand weg te werken. Want taal is de springplank naar goede schoolresultaten! Kosten GRATIS, maar je moet je wel inschrijven Waar In de jeugdafdeling van de bibliotheek Maaseik Wanneer Zaterdag om de 14 dagen van 10.00 tot 11.30 uur We starten op zaterdag 5 oktober 2013 om 10.00 uur! 42


Belangrijk !

Zowel de themapakketten, de koffers als de kamishibai’s kunnen op eenvoudig verzoek afgehaald worden in de bibliotheek van Maaseik, Bleumerstraat 68. Al onze activiteiten zijn gratis. Wij verwachten in ruil enkel enthousiasme en motivatie van de leerkracht en dat hij of zij dat enthousiasme kan overbrengen op de leerlingen.

Inschrijven voor alle activiteiten uit deze bundel kan vanaf het moment dat je deze informatie ontvangt !

Heb je nog vragen, suggesties of wil je meer weten over een bepaalde activiteit? Geen probleem, we geven graag meer uitleg. Je kan ons altijd contacteren:  Per telefoon op het nummer 089 / 56 40 74  Per mail op het adres maaseik@bibliotheek.be Bezoek zeker ook onze website www.bibmaaseik.be/scholen

Belangrijk ! 43


Inschrijvingsformulier Onderwijs- en leesbevorderingskaart Schooljaar 2013-2014 Stedelijke Openbare Bibliotheek Maaseik

Instelling / organisatie: Naam: Adres: Postnummer en gemeente: Telefoonnummer: E-mail: Aanvrager: Naam: Adres: Postnummer en gemeente: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail: Categorie*: Vakgebied(en) (enkel en verplicht in te vullen door leerkrachten): Handtekening aanvrager:

Verklaring directie instelling / organisatie: Hierbij verklaar ik als voorzitter / directielid van bovengenoemde instelling / organisatie dat ………………………………………………………………………………… (naam aanvrager) verbonden is aan onze organisatie /instelling tijdens het schooljaar 20132014. (naam voorzitter / directielid, datum, handtekening en stempel van instelling) ………………………………………………………………………………

* = leerkrachten, aspirant leerkrachten en opvoeders, studenten aggregaat, professoren / docenten hoger onderwijs, voorlezers van voorleesprojecten (vb. vrijwilligers Boek op Bezoek), monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en -verenigingen, begeleiders van buitenschoolse opvang, begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties, geregistreerde onthaalouders, vormingswerkers, opvoeders, logopedisten, cursisten van de opleiding “Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid” (GPB), beoordelaars publicatie ?LEZEN!, leessuggesties voor het secundair onderwijs. Stedelijke Openbare Bibliotheek Maaseik Bleumerstraat 68, 3680 Maaseik Bibliothecaris: Karla De Greeve 089 / 56 40 74

44

Folder bib & school 13 14  

Bibliotheek Maaseik - Voor leerkrachten uit het basisonderwijs en het bijzonder lager onderwijs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you