Page 1

Центральна бібліотека ім. В.В. Маяковського

Нащадкам козацької слави

Козацька доба – то є світла епоха, Коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись нітрохи, Від них вороги у бою відступали. Козацтво – то світла сторінка у книзі, Що наші діди написали шаблями. Хоч кров’ю скропилась, полита сльозами, Та світлом Христа засіяла над нами. Було козакам воювати за віщо – За ними стояла кохана Вкраїна. Жаль, мертва настала пізніше тут тиша: Занепад Вкраїни назвали «Руїна». Єднаймося ж, браття, у дружну родину, Щоб разом розправити Вольниці крила, Щоб в злагоді жити і батьку, і сину, Піднявши до Світла і щастя вітрила!


Сторінка 2

Гей, козаче – козаченько, Тай хоробре серденько, Ой, міцні в нього руки – Ворогам для науки! Як козак засміється – Ворог з остраху трясеться, Як козак заспіває – Вороги чимдуж тікають! Як козак затанцює – Увесь світ його чує, Зелен-дубе розвивайся, Гей душа, розкриляйся . А душі тільки й треба – Степ широкий та небо, Під сідлом коник чалий, Побратим не лукавий. Гей, гуляти-воювати Знов поїдемо брате, Не топтали щоб чужинці Наші землі українські! Там чи смерть, чи життя Нам не буде забуття! Якщо голови складемо – У піснях доживемо! Яна Яковенко

Нащадкам козацької слави 1. Боплан, Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн / Г. Л. де Боплан. - К. : Наук. Думка ; Кембрідж, 1990. - 256 с. : іл. 2. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. - К. : Либідь, 1992. - 558 с. Дорошенко, Д. Нарис історії України : в 2-х т. - К. : Глобус, 1991-1992. 3. Крип'якевич, І. Історія України. - 2-е вид. / І. Крип’якевич. Львів : Світ, 1992. - 557 с. 4. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки / пер. із староукр. - К. : Знання України, 1992. - 192 с. 5. Полонська-Василенко, Н. Історія України : у 2-х т. / Н. Полонська-Василенко. - К. : Либідь, 1995. - Т. 2 - 606 с. 6. Універсали Івана Мазепи (1687–1709). Частина І / Упоряд. І.Бутич. — Київ– Львів, 2002. — 757 с.: іл. 7. Універсали Івана Мазепи (1687–1709). Частина ІІ / Упоряд. І. Бутич. — Київ–Львів, 2006. — 798 с 8. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. / Д. І. Яворницький. - К. : Наук. думка, 1990.

Сива шапка набакир, — хто цей хлопчикбогатир? Витанцьовує гопак – ну й мастак!


Незасвоєні уроки історії: виклики ХХ століття 1. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 pp.): Джерелознавче дослідж. – К., 1999. – 359, [11] с.: іл. 2. Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки / НАН України. Ін-т історії України; Авт. кол.: В. І. Марочко (кер.) та ін.; Відп. ред. В. М. Литвин. – К.: Наук. думка, 2003. – 887 с. 3. Сергійчук В. І. Як нас морили голодом: 1921–1923, 1932– 1933, 1946–1947 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства. – 2-е вид., доп. – К.: Укр. Вид. Спілка, 2003. – 251 с. 4.Чорна книга України: Зб. документів, архів. матеріалів, листів, доп., статей, досліджень, есе / Упоряд., ред. Ф. Зубанича; Передм. В. Яворівського. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 1998. – 784 с . 5. Друга світова війна в історичній пам’яті України: За матеріалами Українського інституту національної пам’яті). – Київ-Ніжин: Видавець П. П. Лисенко М. М. – М., – 2010. – 247 с. 6. Левітас Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Л. Левітас. – К. : Наш час, 2012. – 272 с. 7. Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 296 с. 8. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин: Видавець П.П Лисенко М.М. – М., 2010. – 590 с.

Сторінка 3

Наша славна Україна, Наше щастя і наш рай, Чи на світі є країна Ще миліша за наш край? І в щасливі й злі години Ми для неї живемо. На Вкраїні й для Вкраїни Будем жити й помремо. В. Самійленко


Центральна бібліотека ім. В.В. Маяковського

Революція гідності 1. Бекешкіна І. Майдан: хто, чому і навіщо? [Електронний ресурс] / І. Бекешкіна // Соціальні виміри суспільства. - 2014. - № 6. - С. 304-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/svs_2014_6_25.pdf 2. Доманська О. А. Революція гідності в просторі європейських цінностей [Електронний ресурс] / О. А. Доманська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ vdakkkm_2015_2_19.pdf 2. Котигорох Л. Небесна сотня [Електронний ресурс] / Л. Котигорох // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 1. - С. 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Vnbu_2015_1_6.pdf 3. Марчук Л. Небесна сотня [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Віче. - 2014. - № 7. - С. 40-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2014_7_20.pdf 3. Підвисоцький Р. Майдан, що став початком нової України [Електронний ресурс] / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 2. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2015_2_26.pdf 3. Романюк Т. Борімося - поборемо! [Електронний ресурс] / Т. Романюк // Віче. - 2015. - № 3. - С. 48-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2015_3_26.pdf 4. Селіванов А. О. Незалежність як умова політичного самовизначення народу [Електронний ресурс] / А. О. Селіванов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2013_8_3.pdf 5. Щербенко Е. В. Майдан-2013 як феномен політично мови [Електронний ресурс] / Е. В. Щербенко // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 2. - С. 149-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nzipiend_2014_2_13.pdf

Сайт бібліотеки: http://biblioteka-mayakovskogo.edu.kh.ua/ E-mail: biblioteka.mayakovskogo@yandex.ua bibl.mayakovskogo@gmail.com м. Харків, вул. Мироносицька ,81/85 т. 700-48-49

Нащадкам козацької слави  

До дня українського козацтва

Нащадкам козацької слави  

До дня українського козацтва

Advertisement