Page 1

schooljaar 2012-2013

Jaarprogramma basisonderwijs www.bibliotheekutrecht.nl


schooljaar 2012-2013

Jaarprogramma basisonderwijs de Bibliotheek Utrecht


Inhoudsopgave Voor leerlingen

10

Voor leerkrachten 

34

Groep 1/2 en voorschool

De Voorleesvogel

12

Kinderboekenweek: workshop

36

Groep 1/2

Plezier met prentenboeken

14

Nationale Voorleesdagen: workshop

38

Groep 1/2 en 7

Kinderen lezen kinderen voor

15

Open Boek: cursus voor leescoĂśrdinatoren

40

Groep 1 t/m 3

Vertellen met een vertelkast

16

Ouderbijeenkomsten over kinderboeken: lezing

42

Groep 1 t/m 8

Boek- en filmcollecties

18

Bibliotheek op school

43

Groep 3

Eerste leesboekjes

21

Educat-B 

45

Groep 3 t/m 8

Nederlandse Kinderjury

22

Groep 4

Kinderboekenweek: Hallo, wereld... hier planeet boek

23

Boeken in de groep

46

Groep 5

Schrijver op bezoek

24

Groepsabonnement 

48 50

Groep 5 t/m 8

Makkelijk Lezen Feest

25

Wisselcollectie 

Groep 5 t/m 8

De Canon; geschiedenis in een boekenkast

26

Collecties bij taalmethodes 

51

Groep 6

Dwalen door de bieb

28

Collectie op maat 

52

Groep 7

Schrijver in de stad

29

Themacollecties 

53

Groep 7 en 1/2

Kinderen lezen kinderen voor

30

Thuisleescollecties 

57

Groep 7 en 8

Nationale Voorleeswedstrijd

31

Seizoenscollecties / Kinderboekenweek 

58

Groep 8

EĂŠn tegen allen

32

Collectie daisy-roms en daisyspeler

59

Groep 8

Nationale Jeugdkrakercompetitie

33

Kunstuitleen Utrecht 

60

groep 1 t/m 8

Schoolabonnement

62

groep 1/2

Een regenboog aan kleuren

63

groep 3/4

Appie Alfabet

64

groep 5/6

Mooi hoofd

66

groep 7/8

De Bijenman

68

En verder 

6

70

Websites over lezen 

72

Boekstart in de Bibliotheek Utrecht

74

Spelregels

75

Tarieven

76

Medewerkers Team Educatie

78

7


Vooraf Hier is het nieuwe jaarprogramma van de Bibliotheek Utrecht. Speciaal gemaakt voor alle basisscholen en het speciaal onderwijs in de stad. Al onze producten en diensten op het terrein van taal, lezen, cultuuren media-educatie bieden we in deze brochure aan. In de etalage • Netwerkbijeenkomst leescoördinatoren De Bibliotheek Utrecht organiseert twee maal per jaar bijeenkomsten voor leescoördinatoren waarbij informatie­ overdracht en uitwisseling rondom leesbevordering op school centraal staan. Data: donderdag 13 september 2012 en maandag 11 februari 2013 Tijd: 16.00 -17.30 uur Locatie: een van de vestigingen van de Bibliotheek Utrecht Inschrijven: via het inschrijfformulier op www.bibliotheekutrecht.nl • In mei 2011 zijn wij gestart met een speciale e-nieuwsbrief voor het basisonderwijs. Deze nieuwsbrief is voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanbod van de bibliotheek voor het basisonderwijs en leesbevordering in het algemeen. Bent u

• vanaf pagina 60 in dit jaarprogramma vindt u de educatieve kunstprojecten van Kunstuitleen Utrecht • De Bibliotheek Utrecht daagt groep 8 uit 80 opdrachten in 5 weken uit te voeren. Wie durft de uitdaging aan? Kijk op pagina 32 voor meer informatie over “Eén tegen allen”. • Open Boek; de cursus voor leescoördinatoren wordt in het voorjaar van 2013 wederom aangeboden. • Tijdens de Kinderboekenweek zijn alle groepen 4 weer van harte welkom in de bibliotheek voor een speciaal programma dat aansluit bij het thema: Hallo, wereld... hier planeet boek. De workshopavond voor leerkrachten is op donderdag 4 september. • De boek- en filmcollecties zijn vanwege de grote vraag flink uitgebreid, voor alle groepen zijn nieuwe titels beschikbaar. • Al onze collecties rondom de Canon staan nu

geïnteresseerd in onze e-nieuwsbrief, schrijf

overzichtelijk bij elkaar op pagina 26.

u dan in via www.bibliotheekutrecht.nl, klik

• Meer informatie over Boekstart , een

op ‘speciaal voor’ en daarna op ‘onderwijs’.

programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen, in de Bibliotheek Utrecht vindt u op pagina 74.

8

9


Inschrijven op activiteiten Voor alle activiteiten kunt u zich nu al inschrijven via www.bibliotheekutrecht. nl. Inschrijven vóór 18 juni 2012 levert in veel gevallen een aantrekkelijke korting op. Van uw inschrijving krijgt u uiteraard een

Doorlopende leeslijn

We hopen dat dit brede aanbod u helpt bij uw

De programma’s in dit jaarprogramma zijn

onderwijsprogramma. Want samen met u wil

onderling afgestemd. Daarbij is ervoor gezorgd

de Bibliotheek Utrecht dat alle kinderen goed

dat de afzonderlijke onderdelen op elkaar

leren lezen en zelfstandig informatie kunnen

aansluiten. Zo is er een logische opbouw

vinden.

in onderwerpen en moeilijkheidsgraad. Er

Vrij lezen helpt voor het consolideren,

wordt zo veel mogelijk gewerkt vanuit een

verdiepen en verwerven van woordkennis.

doorlopende leeslijn.

Kinderen die gemiddeld een kwartier per dag

'Boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen'

bevestiging. Dat gebeurt in de vorm van een handige jaarplanning.

Bestellen van collecties U kunt uw collecties per telefoon bestellen: 030 286 19 43. Dan kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Natuurlijk doet de Bibliotheek Utrecht er alles aan om uw aanvraag te honoreren.

lezen kunnen hun woordenschat uitbreiden

Kerndoelen basisonderwijs

met 1000 woorden per jaar.

Bij elk onderdeel in het jaarprogramma staat

Meer weten? Wilt u eerst meer weten? Of wilt u advies

vermeld hoe het aansluit bij de Kerndoelen

Wij wensen u veel plezier bij het kiezen uit ons

over uw eigen situatie? Stuur dan een

Basisonderwijs. Zo kunt u nog makkelijker

nieuwe jaarprogramma.

e-mail naar de bibliotheekcontactpersoon

onze producten en diensten laten aansluiten

Tot ziens in de bibliotheek!

van uw wijk. Wij nemen zo spoedig

bij uw eigen onderwijsprogramma.

mogelijk contact met u op. Isolde Vega

Boeken in de groep

Team educatie

• scholen in Centrum en Zuid

Naast onze activiteiten voor leerlingen en

Josephine van de Schoot

leerkrachten, blijft de Bibliotheek Utrecht

j.van.de.schoot@bibliotheekutrecht.nl

natuurlijk traditiegetrouw de uitgelezen

• scholen in Noord

plek voor het lenen van boeken en andere

Tineke van der Schaaf

materialen. Behalve het groepsabonnement,

c.van.der.schaaf@bibliotheekutrecht.nl

kunt u bij ons terecht voor het lenen van

• scholen in West

een groot aantal collecties. Vaak zijn dit

Jessie Hanssen

verzamelingen boeken en andere materialen

j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl

rond een bepaald thema, maar ook kunt u een eigen collectie samenstellen of levert de Bibliotheek Utrecht een collectie op maat rond een onderwerp van uw keuze. U vindt het in deze brochure onder Boeken in de Groep.

10

11


Voor leerlingen


groep 1/2 en voorschool

De Voorleesvogel

Kosten

• basisscholen € 37 per groep • u betaalt slechts € 35 per groep als u inschrijft vóór 18 juni 2012 • voorscholen gratis Informatie

Locatie

Omschrijving

Samenwerking met u

Dagmar Heijtze

op school en in de wijkbibliotheek

Bestemd voor groep 1 en 2 van basisscholen die samen­

Tijdens de bijeenkomst voor leerkrachten en pedagogisch

telefoon 030 286 99 96 d.heijtze@bibliotheekutrecht.nl

werken met een voorschool. De Voorleesvogel stimuleert

werkers wordt volop informatie gegeven. Daarbij wordt

Duur

ouders en opvoeders om vaker en met meer plezier voor

het voorlezen volgens de Taallijn VVE uitgelegd. Ook komt

4 weken

te lezen. Want wanneer kinderen veel wordt voorgelezen,

uitgebreid aan bod hoe je als leerkracht ouders kunt

doen ze al snel veel nieuwe woorden op. Bovendien wordt

stimuleren om voor te lezen en samen naar educatieve

Bibliotheek zorgt voor

de liefde voor lezen en boeken zo al jong positief beïnvloed.

televisieprogramma’s te kijken.

• informatie op introductie­

De Voorleesvogel is een multimediaal project, want samen

bijeenkomst en ouderbijeenkomst • het afleveren van de collectie bij de school

kijken naar educatieve televisieprogramma´s is goed voor

Deelname door ouders

de taalontwikkeling. De Voorleesvogel moet zowel op

Tijdens de ouderbijeenkomst ontvangen de ouders

de voorschool als in groep 1 en 2 van de samenwerkende

informatie over het project. Dat voorlezen en verhalen

• het bezoek aan de wijkbibliotheek

basisschool uitgevoerd worden.

vertellen nu al goed is voor de latere schoolloopbaan

U zorgt voor

Het project bestaat uit

voorleestips mee. Daardoor is het makkelijker om het echt

• de planning en organisatie van

• de complete Voorleesvogelcollectie afgeleverd bij u op de

thuis te gaan doen.

wordt duidelijk uitgelegd. De ouders krijgen praktische

de introductiebijeenkomst voor alle leerkrachten en pedagogisch werkers • de planning en organisatie van de ouderbijeenkomst • het inleveren van de collectie in de wijkbibliotheek

groep • een introductiebijeenkomst voor leerkrachten en pedagogisch werkers • ouderbijeenkomsten (maximaal 3) met praktische voorleestips

Kerndoelen Nederlands Taalontwikkeling stimuleren, uitbreiding woordenschat, bevorderen mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en plezier in (voor)lezen.

• een bezoek aan de wijkbibliotheek ter afsluiting van het project; per schooljaar mag de voorschool twee keer op

Periode

bezoek en de kleutergroep één keer

Dit project wordt in vaste periodes uitgevoerd: • 28 augustus - 9 oktober 2012

Inschrijven

vóór 18 juni 2012 via het

De Voorleesvogelcollectie

• 30 oktober - 11 december 2012

inschrijfformulier op

• 25 leuke voorleesboeken

• 15 januari - 5 maart 2013

www.bibliotheekutrecht.nl

• een handleiding voor de leerkracht

• 19 maart - 7 mei 2013

• tasjes waarin het boek meegegeven kan worden

• 28 mei - 9 juli 2013

• verwerkingsmateriaal bij een aantal titels • Voorleesvogeldoorgeefbladen en -diploma’s

14

15


groep 1/2

groep 1/2 en 7

Plezier met prentenboeken

Kinderen lezen kinderen voor

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Locatie

wijkbibliotheek

Al jaren een van de succesnummers van de Bibliotheek

Samenwerkingsproject waarin leerlingen van groep 7 leren

school

Utrecht! Uw groep komt op bezoek in de wijkbibliotheek.

prentenboeken voorlezen aan kleuters. Op verzoek komt

Duur

Daar krijgen de leerlingen een leuke en spannende

een bibliotheekmedewerker op de groep langs om uitleg te

Duur

45 minuten

presentatie waarbij een prentenboek centraal staat. Zo

geven hoe dat moet. Ook de vraag welke boeken geschikt

voorbereiding: 45 minuten scholing

ontdekken ze dat illustraties in een prentenboek een

zijn voor kleuters komt aan bod. De school kan ook zelf de

aan groep 7

U zorgt voor

verhaal vertellen. In reactie hierop gaan ze het verhaal

instructie geven; daarvoor is een handleiding gemaakt.

uitvoering: gedurende zes weken

het ondersteunen van de bibliotheek-­

opnieuw - misschien wel heel anders! - beleven. Kinderen

Daarna mogen de kinderen het geleerde in de praktijk

twee maal 20 minuten per week

medewerker tijdens het bezoek

mogen uiteraard ook zelf rondkijken in de hoek met

gaan oefenen en lezen leerlingen uit groep 7 zes weken

prentenboeken.

lang elke week voor aan de kleuters, tot ze aan hun lippen

Bibliotheek zorgt voor

hangen: meer!

• het afleveren van een collectie

Inschrijven

vóór 18 juni 2012 via het

Doel

inschrijfformulier op

Kinderen ontdekken en beleven dat kijken en luisteren naar

Doel

• scholing aan groep 7 (op verzoek)

www.bibliotheekutrecht.nl

een boek leuk is.

De kinderen krijgen (meer) plezier in lezen en ontwikkelen

• handleiding voor leerkracht

Kosten

Kerndoelen Nederlands

• € 23 per groep

Leerlingen krijgen plezier in het luisteren naar voor hen

Kerndoelen

het maken van een rooster en

• u betaalt slechts € 21 per groep als

bestemde verhalen. Zo vergroten ze hun woordenschat

Taalontwikkeling stimuleren, uitbreiding woordenschat,

begeleiding van de leerlingen

en verwerven strategieën voor het begrijpen van nog

bevorderen mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en

onbekende woorden.

plezier in (voor)lezen.

Team Educatie

Periode

Periode

mulier op www.bibliotheekutrecht.nl.

telefoon 030 286 99 90

Schooljaar 2012-2013.

Dit project wordt in vaste periodes uitgevoerd:

Let op: per bibliotheekvestiging geldt

• 28 augustus - 9 oktober 2012

een maximum aantal inschrijvingen.

voorleesboeken op uw school

hun woordenschat.

u inschrijft vóór 18 juni 2012

U zorgt voor

educatie@bibliotheekutrecht.nl

Inschrijven

Vóór 18 juni 2012 via het inschrijf­for­

Informatie

• 30 oktober - 11 december 2012 Bijzonderheden

• 15 januari - 5 maart 2013

Kosten

Als het bezoek aangepast moet

• 19 maart - 7 mei 2013

• € 45 per groep

worden aan het niveau van de

• 28 mei - 9 juli 2013

• u betaalt slechts € 40 per groep

groep, overlegt u dan even met uw

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

contactpersoon bij de bibliotheek. Op pagina 9 ziet u wie er voor uw

Informatie

wijk contactpersoon is.

Team Educatie telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl

16

17


groep 1 t/m 3

Vertellen met een vertelkast

Doel

vertellen met een vertelkast stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen Periode

Deze collectie wordt in vaste Locatie

Omschrijving

Prinses Arabella is jarig - Mylo Freeman

periodes uitgeleend:

school

Een vertelkast is een houten minitheater waarmee op een

Prinsesje Arabella is bijna jarig. De koning

• 11 september - 9 oktober 2012

tafel een voorstelling van een prentenboek kan worden

en de koningin zitten met de handen in

• 6 november - 4 december 2012

Duur

gegeven. De illustraties staan op grote vertelplaten, die een

het haar. Wat geef je een prinsesje dat

• 8 januari - 5 februari 2013

uitleentermijn 4 schoolweken

voor een in het theatertje worden geschoven. Hieronder

alles al heeft? Prinses Arabella weet

• 26 februari - 26 maart 2013

staan de prentenboeken die met een vertelkast geleend

precies wat ze wil: een olifant! Op haar

• 16 april - 28 mei 2013

Aantal

kunnen worden.

verjaardag gaat haar wens in vervulling. Prinses Arabella is

5 exemplaren van het prentenboek,

• 11 juni - 9 juli 2013

gelukkig maar de olifant niet.

vertelkast, vertelplaten en tips voor

Eefje Donkerblauw - Geert de Kockere

de leerkracht hoe te werken met

Eefje Donkerblauw houdt van donkerblauw

Raf - Anke de Vries en Charlotte Dematons

u kunt ook een kunstproject lenen

een vertelkast

maar ook van koning Goudgeel. Hun

Benjamin raakt zijn lievelingsknuffel

rondom Eefje Donkerblauw zie

kinderen worden groen maar één van

Raf kwijt. Gelukkig heeft iemand

pagina 63

Bibliotheek zorgt voor

hen is blauw. Prinsesje Blauw trouwt met

hem gevonden. Maar die is net

het afleveren van de collectie en

prins Avondrood en hun kinderen worden

naar Afrika vertrokken! Raf stuurt

paars en eentje rood. Zo onstaat er een

kaarten naar huis en schrijft wat hij

vertelkast bij de school

regenboog aan nieuwe kleuren. Leuk verhaal voor kleuters U zorgt voor

Bijzonderheden

allemaal meemaakt.

over kleuren en kleuren mengen Wij gaan op berenjacht - Helen Oxenbury

het inleveren van de collectie in de Kikker vindt een vriendje - Max Velthuijs

Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze

Kikker vindt een lief Beertje in het gras. Hij

trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze ineens voor

Inschrijven

neemt hem mee naar huis en leert hem praten.

een echte beer! De korte zinnen “Wij gaan op berenjacht,

minimaal 2 weken voor

Alle dieren spelen met Beertje. Ze worden

we gaan een hele grote vangen, wij

bovengenoemde uitleenperiodes

beste vrienden. Maar dan wil Beertje terug

zijn niet bang”, spreken

via telefoon 030 286 19 43

naar waar hij vandaan komt.

kinderen erg aan.

wijkbibliotheek

Kosten

Nandi’s verrassing - Eileen Brown

• € 19 per collectie

Een Keniaans meisje gaat met een

• u betaalt slechts € 17 per collectie

mand vol fruit naar haar vriendin.

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

Onderweg snoepen verschillende Afrikaanse dieren daarvan. Vrolijke expressieve aquarellen bieden de

Informatie

Team Educatie

mogelijkheid te praten over fruit, kleuren, dieren en de

telefoon 030 286 19 43

Afrikaanse cultuur.

educatie@bibliotheekutrecht.nl 18

19


groep 1 t/m 8

Boek- en filmcollecties

Doel

door het lezen van het boek en het bekijken van de film doen de leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur Periode

Locatie

Omschrijving

Groep 5-6 Iep - Joke van Leeuwen

Een filmcollectie wordt in vaste

school

U ontvangt 25 exemplaren van het verfilmde boek, de

Op een dag ziet Warre onder een struik iets vreemds

periodes uitgeleend:

verfilming ervan op dvd én een lesbrief waarmee u 6

liggen. Hij neemt het wezentje mee naar huis.

28 augustus - 9 oktober 2012

Duur

weken in de klas aan het werk kan.

uitleentermijn 6 schoolweken

U kunt kiezen uit onderstaande films:

30 oktober - 11 december 2012 nieuw!

Bibliotheek zorgt voor

Groep 1-2 Keepvogel - Wouter van Reek

het afleveren van de collectie bij de

32 korte animatiefilms over Keepvogel en zijn hond Tungsten.

school u zorgt voor

Groep 5-6 Minoes - Annie M.G. Schmidt

15 januari - 5 maart 2013

De verlegen journalist Tibbe ontdekt via de katten-

19 maart - 7 mei 2013

persdienst, heel wat nieuwtjes.

28 mei - 9 juli 2013 nieuw!

Groep 5-6 Patatje oorlog - Marjolein Hof Groep 1-2 Rupsje Nooitgenoeg en andere verhalen - Eric Carle

Naar het boek “Een kleine kans” over een meisje dat bang is

Vijf gedigitaliseerde prentenboeken van Eric Carle.

omdat haar vader dokter is in een land waar oorlog is.

Groep 3-4 Foeksia de miniheks - Paul van Loon

Groep 6-7 Sjakie en de chocoladefabriek - Roald Dahl

Grappig, sprookjesachtig verhaal over miniheksje Foeksia

Sjakie krijgt een rondleiding door de geheimzinnige

die leert toveren op een heksenschool.

chocoladefabriek van meneer Willy Wonka.

het inleveren van de collectie in de wijkbibliotheek Kosten

• € 19 per collectie • u betaalt slechts € 17 per collectie

nieuw!

Groep 3-4 Heksje Lilly en de reis naar de Mandolan - Knister

Groep 6-7 Hoe tem je een draak - Cressida Cowell

Heks Lilly en vliegdraakje Hector reizen naar het Verre

Stikkum Stoere Steurkop III beschrijft zijn

Oosten voor nieuwe avonturen.

jeugdherinneringen als jonge viking.

Telefonisch bestellen minimaal

Groep 3-6 Pluk van de Petteflet - A.M.G. Schmidt

Groep 6-7 De pinguins van meneer Popper - Richard Atwater

2 weken voor bovengenoemde

Pluk heeft een rood kraanwagentje en rijdt ermee door de

Als meneer Popper per post een pinguïn thuisgestuurd

uitleenperiodes. Wees er op tijd bij,

stad op zoek naar een huis om in te wonen.

krijgt verandert zijn leven drastisch.

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

nieuw!

Informatie en bestellen

want filmcollecties zijn zeer gewild! Groep 4 Morrison krijgt een zusje - door Sjoerd Kuyper

Groep 6-7 De reuzenperzik - Roald Dahl

Team Educatie

Morrison vindt het niet leuk dat hij een zusje krijgt omdat

James Henry Trotter heeft geen ouders meer en groeit op

telefoon 030 286 19 43

hij bang is dat hij dan weg moet.

bij zijn tantes die hem wreed behandelen.

educatie@bibliotheekutrecht.nl

nieuw!

Groep 4-5 Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon

Groep 7-8 De avonturen van Kuifje: het geheim van de Eenhoorn

Als hij 7 wordt, ontdekt Wolfje dat hij een weerwolf is.

Kuifje en zijn hondje Bobby ontdekken dat het model van

Groep 5-6 Abeltje - Annie M.G. Schmidt

20

nieuw!

nieuw!

het oude zeilschip De Eenhoorn een geheim bevat.

Op zijn eerste werkdag als liftjongen drukt Abeltje op het

Groep 7-8 Brief voor de koning - Tonke Dragt

verkeerde liftknopje.

Tiuri moet een brief bezorgen aan de koning van Unauwen. 21


groep 3

Vervolg boek- en filmcollecties

Eerste leesboekjes

Groep 7-8 Briefgeheim - Jan Terlouw

Omschrijving

Locatie

Als Eva genoeg krijgt van het geruzie van haar ouders,

Bibliotheekbezoek waarin letters, woorden en boeken

wijkbibliotheek

loopt ze weg.

zoeken in de bibliotheek centraal staan. Kinderen luisteren naar een verhaal en maken op een speelse manier kennis

Duur

Groep 7-8 Kruistocht in spijkerbroek - Thea Beckman

met de bibliotheek. Ze voeren in groepjes opdrachten uit.

60 minuten

Dolf belandt door een tijdmachine plotseling in de

Ze spelen onder meer geheugenspelletjes en snuffelen bij

Kinderkruistocht van 1212.

de eerste leesboekjes. Ook een opdracht op de computer

School zorgt voor

hoort erbij.

minimaal 5 begeleiders

Groep 7-8 Max en de Maximonsters - Maurice Sendak

(bovenbouwleerlingen en/of

De 9- jarige Max voelt zich eenzaam en vlucht in zijn fantasiewereld.

nieuw!

Groep 7-8 Meester van de zwarte molen Otfried Preussler

Doel

ouders) die assisteren bij het

Leerlingen bekend maken met de collectie eerste

uitvoeren van de opdrachten

leesboekjes van de bibliotheek. Het leesplezier bij leerlingen stimuleren.

Spannend fantasy avontuur over de weesjongen Krabat.

Inschrijven

vóór 18 juni 2012 via het

Kerndoelen Nederlands

inschrijfformulier op

Groep 7-8 Mijn opa de bankrover - Sjoerd Kuypers

De leerlingen krijgen plezier in het lezen van verhalen,

www.bibliotheekutrecht.nl

Grace gaat, in Suriname, samen met haar opa op zoek naar

gedichten en informatieve teksten.

nieuw!

haar vader. (Gebaseerd op het boek Mooi leven).

Kosten

Groep 7-8 Polleke - Guus Kuijer Polleke woont in een grote multiculturele stad.

Periode

• € 23 per groep

Schooljaar 2012-2013.

• u betaalt slechts € 21 per groep als u inschrijft vóór 18 juni 2012

Groep 7-8 De fantastische meneer Vos - Roald Dahl

Informatie

Meneer Vos, zijn vrouw en hun vossenkinderen wonen

Team Educatie

onder een boom samen met enkele andere dierenfamilies.

telefoon 030 286 99 90

Groep 8 Achtste groepers huilen niet - Jacques Vriens

nieuw!

educatie@bibliotheekutrecht.nl

Akkie uit groep 8 wordt ernstig ziek, de hele klas leeft met

Bijzonderheden

haar mee, vooral als het slecht met haar gaat.

U kunt ook een collectie eerste leesboekjes lenen. Informeer naar

Groep 8 Hoe overleef ik mezelf? - Francine Oomen

de mogelijkheden!

Leuke meidenfilm waarin puberproblemen zoals verliefd zijn en er erbij willen horen een rol spelen.

22

23


groep 3 t/m 8

groep 4

Nederlandse Kinderjury

Hallo, wereld... hier planeet boek

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Locatie

school

De belangrijkste jury is natuurlijk de Kinderjury! Alle

De wereld staat centraal in de Kinderboekenweek van

wijkbibliotheek

Kinderboekenweek in de bibliotheek

kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen meedoen. Van februari

3 t/m 13 oktober 2012.

Informatie

t/m mei 2013 mag er gestemd worden op boeken die in het

Wie zou niet graag zijn eigen wereld samenstellen? Met

Duur

CPNB stuurt alle scholen een

afgelopen jaar verschenen zijn. Spannend, want er ontstaat

daarin alleen maar geweldige dingen waar je blij van

60 minuten

informatiepakket. Heeft u niets

een echte race tussen allerlei boeken. In de wijkbibliotheek

wordt.

ontvangen? Stuur een e-mail naar

krijgt de Kinderjury natuurlijk aandacht. Daarnaast

klantenservice@cpnb.nl. Of kijk op

kunnen scholen rond deze wedstrijd een speciale

Groep 4 is welkom in de bibliotheek voor een speciaal voor

het ondersteunen van de

www.kinderjury.nl voor de laatste

boekencollectie bestellen. Zo haalt u de actualiteit op een

hen gemaakt programma.

medewerker van de bibliotheek

stand van zaken.

leuke manier in uw groep.

Alles begint bij de reis van De gele ballon, het geliefde

tijdens het bezoek

Bijzonderheden

Doel

Daarna bedenken en maken kinderen hun eigen planeet,

Inschrijven

U kunt ook een collectie Kinderjury

De Nederlandse Kinderjury heeft tot doel zo veel mogelijk

waarbij ze naar hartenlust gebruik maken van de

vóór 18 juni 2012 via het

lenen. Informeer naar de

kinderen kennis te laten nemen van nieuwe kinderboeken

allermooiste boeken.

inschrijfformulier op

mogelijkheden!

en hen aan te zetten tot meer én kritisch lezen.

U zorgt voor

prentenboek voor alle leeftijden van Charlotte Dematons.

telefoon 030 286 19 43

www.bibliotheekutrecht.nl

Doel

Team Educatie

Periode

Kinderen stimuleren tot lezen door ze enthousiast te

Kosten

Februari tot half mei 2013.

maken voor beelden, boeken en verhalen.

• € 23 per groep • u betaalt slechts € 21 per groep als

Kerndoelen Nederlands

u inschrijft vóór 18 juni 2012

Leerlingen krijgen plezier in het luisteren naar voor hen bestemde verhalen. Zo verwerven ze meer woordenschat

Informatie

én strategieën voor het begrijpen van voor hen nog

Team Educatie

onbekende woorden.

telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl

Periode Week 39, 40 en 41 in 2012.

kijk voor andere activiteiten tijdens de Kinderboekenweek op pagina 36

24

25


groep 5

groep 5 t/m 8

Schrijver op bezoek

Makkelijk Lezen Feest

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Locatie

wijkbibliotheek

Een schrijver in het echt ontmoeten is voor leerlingen een

Omschrijving

Wijkbibliotheek Hoograven, Kanalen-

Gebaseerd op Party & Co

spannende ervaring. Vooraf wordt in de groep gewerkt

Speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen is er

eiland, Lunetten, Overvecht, Parkwijk,

Duur

met zijn of haar boeken. En dan is het grote moment

het Makkelijk Lezen Feest. Tijdens dit bezoek maken de

Tuinwijk, Vleuten, Vleuterweide,

45 minuten

aangebroken: de schrijver komt op bezoek, vertelt hoe het

kinderen op een speelse manier kennis met de materialen

Zuilen en Centrale Bibliotheek.

is om schrijver te zijn, leest voor en beantwoordt vragen

van het Makkelijk Lezen Plein. In groepjes voeren ze leuke

Bibliotheek zorgt voor

van kinderen. Daar zullen ze nog lang over napraten!

opdrachten uit, net als bij het bekende spel Party & Co.

Duur

het afleveren van de leskist op school

Vivian den Hollander, Koos Meinderts, Ditte Merle, Edward

Die hebben uiteraard allemaal te maken met letters,

75 minuten

van de Vendel en Anna Woltz zijn de schrijvers voor groep 5.

lezen en verhalen. Het groepsbezoek is voor leerlingen

U zorgt voor

Op het inschrijfformulier kunt u een voorkeur voor

met leesproblemen uit de groepen 5 t/m 8. Leerlingen uit

Aantal deelnemers

• goede voorbereiding; besteedt

een schrijver aangeven. Ter voorbereiding op het

verschillende groepen van één school komen dus tegelijk

minimum aantal deelnemers: 8

aandacht aan het werk van de

schrijversbezoek zorgt de Bibliotheek Utrecht voor een

naar de bibliotheek (maximaal 20 leerlingen).

maximum aantal deelnemers: 20

schrijver, leest voor, bedenkt

leskist. Daarin vindt u verschillende boeken van de

vragen en motiveert de leerlingen

schrijver, een lesbrief en een poster om het bezoek aan te

Doel

U zorgt voor

kondigen.

Leerlingen leren wat het Makkelijk Lezen Plein hen bieden

minimaal twee begeleiders die

kan en hoe ze het Makkelijk Lezen Plein kunnen gebruiken.

assisteren bij het uitvoeren van de

Leerlingen stimuleren tot lezen.

opdrachten

Kerndoelen

Inschrijven

De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen

Vóór 18 juni 2012 via het

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

inschrijfformulier op

• het inleveren van de leskist in de wijkbibliotheek

Doel Inschrijven

Kinderen stimuleren tot lezen door ze in contact te brengen

Vóór 18 juni 2012 via het

met schrijvers.

inschrijfformulier op www.bibliotheekutrecht.nl.

Kerndoelen Nederlands

Tip: geef op het inschrijfformulier

De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen

uw voorkeur voor een schrijver aan!

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kosten

Periode

Schrijversbezoek voor één groep € 155.

Schooljaar 2012-2013

Ieder volgend bezoek € 115 per groep.

www.bibliotheekutrecht.nl.

Periode

Let op: per bibliotheekvestiging geldt

Schooljaar 2012-2013.

een maximum aantal inschrijvingen. Kosten

• € 23 per groep • u betaalt slechts € 21 per groep als

Informatie

u inschrijft vóór 18 juni 2012

Jessie Hanssen telefoon 030 286 99 98

Informatie

j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl

Team Educatie telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl

26

27


groep 5 t/m 8

De Canon

Kosten

• € 19 per collectie

Geschiedenis in een boekenkast

• u betaalt slechts € 17 per collectie als u inschrijft vóór 18 juni 2012 Informatie en bestellen

Team Educatie Duur

“Stel je voor dat de geschiedenis in een grote kast zat. Als die

Kijk voor meer informatie, nascholing, kant-en-klare lessen

telefoon 030 286 19 43

uitleentermijn 4 schoolweken

kast geen planken of laden had, zou alles op een hoop liggen.

en downloads op de website van de canon:

educatie@bibliotheekutrecht.nl

Daarom wordt de geschiedenis in ons hoofd op planken en in

www.entoen.nu en www.regiocanons.nl/utrecht

Inschrijven

laden gelegd” Joke van Leeuwen

Doel

Telefonisch minimaal twee weken voor genoemde uitleenperiodes.

Omschrijving

Ondersteuning bij activiteiten in het kader van

Themacollecties zijn echter niet

De cultuurhistorische canon van Nederland is een

leesbevordering of projectonderwijs.

onbeperkt leverbaar. Snel bestellen

denkbeeldige, grote kast, met keurige planken en handige

loont dus de moeite!

laden. Een kast waarin maar liefst 50 onderwerpen

Periode

een plek hebben gekregen. En bij die onderwerpen

Themacollecties worden in vaste periodes uitgeleend:

Inhoud

horen verhalen. Verhalen die de geschiedenis inkleuren,

• 11 september - 9 oktober 2012

• 20 tot 25 materialen

verlevendigen en voor jonge lezers aantrekkelijk maken.

• 6 november - 4 december 2012

• handleiding met lessuggesties

Verhalen die hen meenemen naar het verleden en hen even

• 8 januari - 5 februari 2013

• aantal losse attributen, passend

het gevoel geven in de beschreven periode rond te dwalen.

• 26 februari - 26 maart 2013

bij het thema

• 16 april - 28 mei 2013 Van enkele veelgevraagde onderwerpen uit dit

Bibliotheek zorgt voor

canonoverzicht hebben wij themacollecties samengesteld:

het afleveren van de collectie bij de

lees- en informatieve boeken waar mogelijk aangevuld met

school

beeldmateriaal en voorzien van lessuggesties zodat u alles

• 11 juni - 9 juli 2013

bij de hand heeft om met de canon aan de slag te gaan. U zorgt voor

Zo slaat u twee vliegen in één klap: leesbevordering

het inleveren van de collectie in de

én geschiedenis!

wijkbibliotheek

Thema’s: Kopstukken uit de Gouden Eeuw - groep 5/8 Middeleeuwen en Ridders - groep 5/8 Romeinen - groep 5/8 Jagers en Boeren - groep 6/8 Vikingen - groep 6/8 Indonesië; toen en nu - groep 7/8 Lang geleden… geschiedenis van Nederland in historische verhalen - groep 7/8 Utrecht - groep 7/8 Vergeten Oorlog - groep 8 28

29


groep 6

groep 7

Dwalen door de bieb

Schrijver op bezoek

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Locatie

wijkbibliotheek

In groep 6 krijgen kinderen steeds vaker te maken

Een schrijver in het echt ontmoeten is voor leerlingen een

wijkbibliotheek

met het opzoeken van informatie voor werkstukken,

spannende ervaring. Vooraf wordt in de groep gewerkt

Duur

boekbesprekingen en spreekbeurten. De Bibliotheek

met zijn of haar boeken. En dan is het grote moment

Duur

twee uur aaneengesloten

Utrecht legt uw leerlingen uit hoe dat moet.

aangebroken: de schrijver komt op bezoek, vertelt hoe het

45 minuten

Tijdens het bibliotheekbezoek maken leerlingen en

is om schrijver te zijn, leest voor en beantwoordt vragen

Bibliotheek zorgt voor

leerkracht(en) nader kennis met de verschillende media

van kinderen. Daar zullen ze nog lang over napraten!

Bibliotheek zorgt voor

voldoende informatie ter

van de bibliotheek: o.a. informatieve boeken, verfilmde

Arend van Dam, Bibi Dumon Tak, Mirjam Oldenhave en

het afleveren van de leskist op school

voorbereiding op het bezoek

boeken, tijdschriften, strips en internet. In tweetallen

Peter Vervloed zijn de schrijvers voor groep 7.

lopen de leerlingen door de bibliotheek en beantwoorden

Op het inschrijfformulier kunt u een voorkeur voor een

U zorgt voor

opdrachten die ze onderweg tegen komen.

schrijver aangeven. Ter voorbereiding op het schrijvers­

• goede voorbereiding; besteedt

U zorgt voor

voorbereiding van en begeleiding

bezoek zorgt de Bibliotheek Utrecht voor een leskist. Daarin

aandacht aan het werk van de

tijdens het groepsbezoek door de

Doel

vindt u verschillende boeken van de schrijver, een lesbrief

schrijver, leest voor, bedenkt

leerkracht

Kennismaken met verschillende manieren van zoeken in de

en een poster om het bezoek aan te kondigen.

vragen en motiveert de leerlingen

bibliotheek. Bijdrage leveren aan het mediawijs maken van Inschrijven

leerlingen.

vóór 18 juni 2012 via

• het inleveren van de leskist in de

Doel

wijkbibliotheek

Kinderen stimuleren tot lezen door ze in contact te brengen

inschrijfformulier op

Kerndoelen

www.bibliotheekutrecht.nl

De leerlingen leren informatie zoeken én vinden in boeken, in de bibliotheek en op internet.

Kosten

• € 46 per groepsbezoek

Periode

• u betaalt slechts €42 per

Schooljaar 2012-2013.

met schrijvers.

Inschrijven

vóór 18 juni 2012 via het

Kerndoelen Nederlands

inschrijfformulier op

De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen

www.bibliotheekutrecht.nl

bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Tip: geef op het inschrijfformulier

groepsbezoek als u inschrijft vóór

Periode

18 juni 2012

Schooljaar 2012-2013.

uw voorkeur voor een schrijver aan! Kosten

Informatie

Schrijversbezoek voor één groep € 155.

Team Educatie

Ieder volgend bezoek € 115 per groep

telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl

Informatie

Jessie Hanssen telefoon 030 286 99 98 j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl

30

31


groep 7 en 1/2

groep 7 en 8

Kinderen lezen kinderen voor

Nationale Voorleeswedstrijd

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

U zorgt voor

school

Samenwerkingsproject waarin leerlingen van groep 7 leren

De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijk

aanmelden en organisatie schoolkampioen

prentenboeken voorlezen aan kleuters. Op verzoek komt

leesbevorderingsproject voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Duur

een bibliotheekmedewerker op de groep langs om uitleg te

Kinderen kiezen hun favoriete fragment en strijden om

Voorbereiding: 45 minuten scholing

geven hoe dat moet. Ook de vraag welke boeken geschikt

voorleeskampioen van de school te worden, van de stad,

Bibliotheek zorgt voor

aan groep 7

zijn voor kleuters komt aan bod. De school kan ook zelf de

van de provincie en… misschien wel van het hele land! Is uw

organisatie stedelijke ronde(s)

Uitvoering: gedurende zes weken

instructie geven; daarvoor is een handleiding gemaakt.

school nog niet in het bezit van het spelregelboek? Kijk dan

twee maal 20 minuten per week

Daarna mogen de kinderen het geleerde in de praktijk

snel op www.denationalevoorleeswestrijd.nl!

gaan oefenen en lezen leerlingen uit groep 7 zes weken

Informatie

Tineke van der Schaaf

Bibliotheek zorgt voor

lang elke week voor aan de kleuters, tot ze aan hun lippen

Doel

telefoon 030 286 99 97

• het afleveren van een collectie

hangen: meer!

Door leerlingen zelf verhalen te laten kiezen en deze aan

c.van.der.schaaf@

anderen voor te lezen, wordt de leesmotivatie vergroot.

bibliotheekutrecht.nl

voorleesboeken op uw school • scholing aan groep 7 (op verzoek)

Doel

• handleiding voor leerkracht

Kinderen leren prentenboekverhalen interpreteren en

Kerndoelen

Bijzonderheden

overbrengen.

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en

Afhankelijk van het aantal

strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende

deelnemers worden er in de

woorden. Leesplezier bevorderen.

stad Utrecht meerdere rondes

U zorgt voor

het maken van een rooster en

Kerndoelen

begeleiding van de leerlingen

Bevordering van het taalgebruik: de leerlingen kunnen iets

georganiseerd. U wordt hierover

voordragen. De leerlingen leren ook gebruikmaken van

uiterlijk eind januari 2013

stem, taal, houding en mimiek.

geïnformeerd.

mulier op www.bibliotheekutrecht.nl.

Periode

Periode

Let op: per bibliotheekvestiging geldt

Dit project wordt in vaste periodes uitgevoerd:

• Schoolronde:

een maximum aantal inschrijvingen.

• 28 augustus - 9 oktober 2012

september - eind november 2012

• 30 oktober - 11 december 2012

• Stedelijke ronde(s):

Kosten

• 15 januari - 5 maart 2013

maart 2013

• € 45 per groep

• 19 maart - 7 mei 2013

• Provinciale ronde:

• u betaalt slechts €40 per groep

• 28 mei - 9 juli 2013

maart/april 2013

Inschrijven

Vóór 18 juni 2012 via het inschrijffor-

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

• Landelijke finale: mei 2013

Informatie

Team Educatie telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl 32

33


groep 8

groep 8

Eén tegen allen

Nationale Jeugdkrakercompetitie

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Locatie

school

De bibliotheek daagt de klas uit 80 opdrachten in 5 weken

De Jeugdkrakercompetitie is een landelijke wedstrijd,

school

uit te voeren. Nee, dit is niet zomaar een spelletje, dit is

waarin leerlingen leren zoeken op internet. De wedstrijd

Bibliotheek zorgt voor

bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De

loopt van februari t/m mei en bestaat uit korte verhaaltjes

U zorgt voor

• handleiding

inzet bepalen de klas en de bibliotheek samen. De verliezer

met een vraag, de zogenaamde krakers. De antwoorden

aanmelding, organisatie van teams

• poster en stickers

levert een tegenprestatie, dat is zeker. Is dat een boeken-

moeten door zoeken op internet gevonden worden.

en deelname aan de competitie

• het opstellen van het contract

opruimbeurt in de bibliotheek? Dat bepalen de partners

Inschrijven gaat per team van een (door u te bepalen)

• collectie boeken

in dit spel in overleg! Welke klas durft de uitdaging met de

aantal leerlingen en één leerkracht. In teamverband

Inschrijven

Bibliotheek aan te gaan? De klas voert opdrachten uit die

werken zij 7 weken lang aan 7 vragen per week. Jaarlijks

Een team kan zich inschrijven via

u zorgt voor

op een poster (A1-formaat) staan. De poster komt uiteraard

doen honderden scholen uit heel Nederland mee

het aanmeldingsformulier op de

• het samen met de bibliotheek

in de klas te hangen. De kinderen moeten bijvoorbeeld een

Deelnemende teams e-mailen hun antwoorden naar de

website http://njkc.geevers.com.

lijst met zes boeken maken die door Jacques Vriens zijn

redactie. Het schoolteam dat als beste eindigt mag zich

Het is aan de school om te beslissen

geschreven, een rap maken over het onderwerp lezen en

in 2012 de beste zoeker op internet noemen. De winnende

of de hele groep 8 zich inschrijft als

deze rap opvoeren voor de klas of een lekker recept maken

teams kunnen prijzen verdienen.

één team of verdeeld over meerdere

afspraken maken over het contact • organisatie in de klas, stimuleren van de leerlingen • het inleveren van een verslag van de uitgevoerde opdrachten bij de

uit een kinderboek en dit klaarmaken voor de leerkracht... De handleiding staat boordevol suggesties.

bibliotheek

teams.

Website Evenals in voorgaande jaren vormt de website het hart van

Kosten

Doel

de competitie. Op de site staan onder meer de (hersen)

€ 35 per schoolteam. Zie verder

Inschrijven

Kennismaken met en gebruik maken van de collectie van

krakers en de score (‘krakerstand’) en verschijnen na iedere

http://njkc.geevers.com/

vóór 18 juni 2012 via het

de bibliotheek. Creatief bezig zijn rondom lezen en boeken.

ronde de oplossingen met de bijbehorende zoekweg. Op

inschrijfformulier op

Het bevorderen van een goede samenwerking in de klas.

de pagina ‘In the spotlight‘ kunnen teams zich aan elkaar

Meer informatie

presenteren, en van Mr. Web leren kinderen de fijne

http://njkc.geevers.com/

www.bibliotheek-utrecht.nl Let op: per bibliotheekvestiging geldt

Kerndoelen Nederlands

een maximum aantal inschrijvingen.

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van

Kosten

voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve

Doel

teksten.

Zelfstandig leren zoeken op internet, oefenen van

• € 45 per groep • u betaalt slechts €40 per groep als u inschrijft vóór 18 juni 2012

kneepjes van het zoeken.

presentatievaardigheden en ervaring opdoen met het

Periode

maken van filmpjes en powerpoint-presentaties.

Dit project wordt in vaste periodes uitgevoerd: • 28 augustus - 9 oktober 2012

Periode

Informatie

• 30 oktober - 11 december 2012

Februari t/m april 2013.

Team Educatie

• 15 januari - 5 maart 2013

telefoon 030 286 99 90

• 19 maart - 7 mei 2013

educatie@bibliotheekutrecht.nl

• 28 mei - 9 juli 2013

34

35


Voor leer足 krachten


groep 1 t/m 8

Kinderboekenweek

Informatie

Josephine van de Schoot

Workshop

telefoon 030 286 99 95 j.van.de.schoot@bibliotheekutrecht.nl

Locatie

Omschrijving

Groep 3 en 4

Bibliotheek Vleuterweide

Hallo wereld! is het thema van de Kinderboekenweek 2012.

• Aan de andere kant van de zee - Marina Marcolin en Janni

Burchtpoort 16

De onbevangen nieuwsgierigheid naar de wereld staat

3452 MD Vleuten

centraal. In de boekenkeuze en de lesideeën in het lesboek

telefoon 030 286 19 85

is ontdekken de leidraad. Ontdekken in de meest ruime zin

Carioli • De grote avonturen van kleine mol - Sjoerd Kuyper, met illustraties van Geert Gratama

van het woord. En er valt heel wat te ontdekken! Groep 5 en 6

Datum workshops

• Dinsdagmiddag 4 september 2012 van 15.30-18.00 uur • Dinsdagavond 4 september 2012 van 19.30-22.00 uur

De Bibliotheek Utrecht biedt u een feestelijke bijeenkomst aan, met allerlei ideeën over hoe u op uw eigen school met de Kinderboekenweek aan de slag kunt gaan. Het onderstaande boekenpakket met het bijbehorende lesboek

• Alle vissen vonden olifant - Henk van Straten, met illustraties van Martijn van der Linden • Beste Bregje Boentjes - Mathilde Stein, met illustraties van Chuck Groenink

Ver weg om de hoek is het vertrekpunt. Groep 7 en 8

Inschrijven

Vóór 18 juni 2012 via het

Na de opening biedt Kunst Centraal een introductie van de

inschrijfformulier op

boeken uit het boekenpakket en een voorbeeldpresentatie

www.bibliotheekutrecht.nl.

op maat aan. Daarna zijn er korte workshops in

• De vraag van olifant - Leen van den Berg, met illustraties van Kaatje Vermeire • Mister Orange - Truus Matti

verschillende disciplines als muziek, literatuur en drama. Kosten

Iedere deelnemer kan aan meerdere workshops meedoen.

Doel

• 1 x boekenweekpakket, lesboek,

Tot slot ontvangt iedere school het boekenweekpakket.

Leerkrachten inspireren om deze leesbevorderende

poster, inclusief 2 deelnemers workshop € 210 excl. BTW • extra deelnemer aan de

activiteit alle aandacht te geven in de (hele) school. De Utrechtse Kinderboekhandel is aanwezig voor verkoop

Leerkrachten voorzien van praktische tips, materialen én

van de bekroonde en themaboeken.

suggesties om direct aan de slag te kunnen.

Het Boekenweekpakket

Periode Kinderboekenweek

Groep 1 en 2

Woensdag 3 oktober t/m zaterdag 13 oktober 2012.

workshop € 45 excl. BTW • extra boekenpakket € 110 excl. BTW

• Vliegensvlugge vlieg - Michael Rosen, met illustraties van Bijzonderheden

Dit totaalpakket bestaat uit een Kinderboekenweek workshop voor

Kevin Waldron • Tien bolle biggetjes keken naar de maan - Lindsay Lee Johnson, met illustraties van Carll Cneut

twee deelnemers, één boeken­ pakket, één lesboek met lessuggesties bij alle boeken en één cd.

38

39


groep 1/2

Nationale Voorleesdagen Workshop

Programma

• 19.00 - 19.15 Inloop met koffie en thee • 19.15 opening • 19.15 - 20.15 workshops (ronde 1)

Locatie

Omschrijving

Bibliotheek Overvecht

Plaatjes kijken, verhaaltjes vertellen, welk kind is er niet

Gloriantdreef 1

verzot op?

3562 KW Utrecht

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat in het hele

telefoon 030 286 19 20

land het voorlezen en vertellen aan peuters en kleuters

• 20.15 - 20.30 pauze • 20.30 - 21.30 workshops (ronde 2)

centraal. Terecht, want voorlezen prikkelt de fantasie en Datum workshop

stimuleert de taal- en denkontwikkeling van kinderen.

maandag 14 januari 2013 van

Als leerkracht of pedagogisch werker kunt u tijdens de

19.00-21.30 uur

Nationale Voorleesdagen naar speciaal ontwikkelde inspiratieworkshops waarbij het Prentenboek van het Jaar

Inschrijven

ruimschoots aandacht krijgt. Er zijn diverse workshops

vóór 18 juni 2012 via inschrijfformulier

waarin praktische tips en verwerkingssuggesties worden

op www.bibliotheekutrecht.nl

gegeven.

Kosten workshop

U kunt van ons een boeiend programma verwachten. Een

• € 45 excl. BTW per deelnemer incl.

leesbevorderende, een muzikale en creatieve workshop

reader met bijdragen van de avond • u betaalt slechts € 40 excl. BTW per deelnemer als u inschrijft

maken onderdeel uit van het programma. Over de precieze invulling wordt u in het najaar geïnformeerd. Schrijft u zich vast in om verzekerd te zijn van een plaats.

vóór 18 juni 2012

Doel Informatie

Tineke van der Schaaf telefoon 030 286 99 97 c.van.der.schaaf@ bibliotheekutrecht.nl

• vakkrachten inspireren en voeden met nieuwe ideeën rond voorlezen in het algemeen en het Prentenboek van het Jaar in het bijzonder • bevorderen van de taalontwikkeling, het leesplezier en de fantasie • pedagogisch werkers en leerkrachten kunnen direct met

Bijzonderheden

de suggesties aan de slag zodat de hele school zindert

• de Utrechtse Kinderboekhandel

van de Nationale Voorleesdagen.

is aanwezig voor de verkoop van het Prentenboek van het Jaar en

Periode Nationale Voorleesdagen

andere (prenten)boeken

Woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari 2013

• kijk ook eens op www.nationalevoorleesdagen.nl 40

41


groep 1 t/m 8

Open Boek

Aantal deelnemers

minimum aantal deelnemers: 12

Cursus voor leescoördinatoren

maximaal aantal deelnemers: 20 Bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet door.

Locatie

Omschrijving

Bijeenkomst 3: Nieuwsgierig?

een van de vestigingen van

De cursus Open Boek is bestemd voor leerkrachten die

• drie categorieën informatieve boeken

bibliotheek Utrecht

de rol van leescoördinator binnen hun school vervullen.

• een nieuwe aanpak voor leesinteresse: spreekbeurten en

De cursus biedt deelnemers inzicht in de mogelijke

werkstukken

Kosten

taken van de leescoördinator en geeft informatie

• specifieke werkvormen

€ 295 per deelnemer excl. BTW,

over hoe deze functie binnen de school kan worden

• de relatie tussen begrijpend lezen en presentaties

inclusief cursusmap, lesboek en

ingevuld. Een leescoördinator brengt meer eenheid in het

• de relatie tussen voortgezet technisch lezen en

kleine maaltijd

leesonderwijs binnen de school, vanuit het perspectief van

leesbevordering (deel 1)

leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Hij/zij is Inschrijven

een belangrijke stimulator en ontwikkelt samen met het

Bijeenkomst 4: Een hele bibliotheek voor één boek

vóór 18 juni 2012 via het

team een visie op lezen, zorgt ervoor dat de verschillende

• de relatie tussen voortgezet technisch lezen en

inschrijfformulier op

activiteiten op elkaar zijn afgestemd en onderhoudt

www.bibliotheekutrecht.nl

contacten met de bibliotheek.

• moeite met lezen en toch leesplezier

De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie

• het lezen thuis stimuleren

Informatie

uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten.

• de schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering

Team Educatie

De cursus wordt gegeven door domeinspecialisten

• professionalisering van het team

Telefoon 030 286 99 90

educatie van de Bibliotheek Utrecht.

• leescultuur op school

leesbevordering (deel 2)

• het schoolleesplan

educatie@bibliotheekutrecht.nl

Inhoud van de cursus: Bijzonderheden

Bijeenkomst 1: Voorlezers en ‘nalezers’

Datum

Wij adviseren per school twee

• profiel leescoördinator

De cursus wordt bij voldoende deelname

leerkrachten de taak van

• leesbevordering in het basisonderwijs

in het voorjaar 2013 gegeven op:

leescoördinator toe te bedelen.

• soorten boeken

donderdag 14 maart, 4 april,

Dit werkt het meest efficiënt: taken

• geschiedenis van de jeugdliteratuur

25 april en 16 mei

kunnen verdeeld worden (samen

van 16.00 tot 19.30 uur

de schouders eronder) en er is

Bijeenkomst 2: Van Pudding Tarzan tot Matilda

continuïteit bij vertrek van een

• drie dimensies van lezen

leescoördinator.

• literaire kenmerken en competenties • stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering en de werkwijze van Aidan Chambers • specifieke werkvormen voor leesbeleving • leesbevorderingactiviteiten en de doorgaande leeslijn

42

43


groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Ouderbijeenkomsten over kinderboeken

Bibliotheek op school

Locatie

Omschrijving

Omschrijving

Kosten

school of bibliotheek

Tijdens een ouderavond of koffieochtend brengt een

Waar kinderen zijn, moeten boeken zijn. Kinderen die

Het intakegesprek is gratis.

Lezing voor ouders

Voor leerkracht of medewerker mediatheek

enthousiaste en deskundige bibliotheekmedewerker

al op jonge leeftijd met boeken in aanraking komen,

Voor het vervolgtraject geldt een

Duur

- al voorlezend en vertellend - bekende en nieuwe

hebben een goede start van hun schoolloopbaan. De

uurtarief van € 70 excl. BTW.

in overleg

kinderboeken en andere materialen onder de aandacht.

Bibliotheek Utrecht kan uw school helpen bij het opzetten

Vooraf krijgt u een offerte.

Ook worden ouders voorgelicht over het belang van lezen

en onderhouden van uw schoolmediatheek. Ook adviseren

U zorgt voor

en voorlezen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

onze deskundigen over de samenstelling en sanering

Informatie

organisatie van de bijeenkomst en

• waarom voorlezen belangrijk is

van uw collectie. Bovendien kunt u bij ons terecht met

Team Educatie

informatie naar ouders

• waarop letten bij het kiezen van een (prenten-) boek voor

vragen over Educat-B, het automatiseringssysteem voor

telefoon 030 286 19 43

schoolmediatheken (zie ook pagina 45).

educatie@bibliotheekutrecht.nl

uw kind? Bibliotheek zorgt voor

• welke boeken zijn geschikt voor welke leeftijd?

showcollectie en informatie­

• welke boeken zijn er voor beginnende lezers?

In een persoonlijk gesprek geeft de Bibliotheek Utrecht

materiaal (folders) voor de ouders

• is een bekroond boek ook een geschikt boek?

advies op maat. Bijvoorbeeld over:

• voorleestips voor thuis

• het opstellen van een leesplan

• leuke boeken en andere materialen voor werkstukken en

• vernieuwen van de boekencollectie op school

Inschrijven

minimaal 6 weken van tevoren bij Team Educatie

spreekbeurten • wat heeft de bibliotheek te bieden? • boeken en andere materialen voor kinderen met

Kosten

leesmoeilijkheden, Makkelijk Lezen Plein

• bruikbare websites en tijdschriften over het werken met boeken • voorlezen • makkelijk lezen

€ 70 per uur excl. BTW

Doel Informatie

Aandacht besteden aan kinderboeken. Ouders op een

Team Educatie

positieve manier bij het lezen betrekken.

telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl

• informatie over nieuwe boeken

• ouderbetrokkenheid

Doel Optimaliseren van de leesomgeving in school

Periode Hele schooljaar.

Periode Een adviesgesprek kan gedurende het hele schooljaar worden aangevraagd.

44

45


groep 1 t/m 8

Educat-B

Voor leerkracht of medewerker mediatheek Omschrijving

Duur

Educat-B is een geautomatiseerd catalogus- en uitleen-

een jaarlijks (automatisch) te

systeem voor schoolmediatheken in het basis en speciaal

verlengen contract

onderwijs. Kinderen kunnen al vanaf groep 5 zelfstandig zoeken op titel, schrijver, serie, woord uit de titel of op

Bibliotheek zorgt voor

onderwerp. Bij het programma hoort een online verbinding

opstartinstructie en helpdesk

met een catalogus van ruim 35.000 titels. Hierdoor is het eigen boekenbezit gemakkelijk en snel over te zetten in het

U zorgt voor

Educat-B systeem.

installatie van Educat-B

Extra handig is dat leerlingen vanuit Educat-B naar

Kosten

geselecteerde internetsites kunnen surfen. Daardoor

€ 190 voor één jaar (tarief 2012)

blijft het zoeken naar informatie niet beperkt tot wat zich binnen de schoolmuren bevindt. Tevens is Educat-B een

Informatie

middel tot leesbevordering. Leerlingen zetten hun mening

Annemieke de Geest

over een gelezen boek namelijk in een leeslogboekje. De

telefoon 030 286 19 42

leerkracht kan met behulp van dit boekje Leesdiploma’s

educat@bibliotheekutrecht.nl

printen en een top-10 samenstellen.

Doel

'Maak iedere dag tijd voor vrij lezen'

46

• toegankelijk maken en beheren van de schoolbibliotheek • leerlingen helpen bij het zoeken naar informatie voor werkstukken en spreekbeurten • leesbevordering via leeslogboekjes en leesdiploma’s

47


Boeken in de groep


groep 1 t/m 8

Groepsabonnement

Uitleentermijn

6 weken Informatie

Team Educatie telefoon 030 286 99 90 educatie@bibliotheekutrecht.nl Locatie

Omschrijving

Doel

wijkbibliotheek

Een omgeving die rijk is aan boeken stimuleert het

Kinderen tot lezen verleiden door te zorgen voor voldoende

lezen. Als kinderen kunnen beschikken over leuke,

boeken in school. Kinderen vertrouwd maken met de

Bibliotheek zorgt voor

spannende en actuele boeken worden het vaak vanzelf

bibliotheek en hen leren om zelfstandig boeken en andere

rooster in overleg met de school

enthousiaste lezers. De Bibliotheek Utrecht wil graag

media te kiezen, zodat bibliotheekbezoek vanzelfsprekend

bijdragen aan het creëren van een goede en inspirerende

wordt.

u zorgt voor

leesomgeving in de klas. Zij ondersteunt het onderwijs

• begeleiding door een volwassene

hierbij met het aanbieden van het groepsabonnement in

Bijzonderheden

• het op tijd inleveren van de

de wijkbibliotheek. Naast dit abonnement is het mogelijk

• voor dit abonnement gelden de uitleenregels van de

geleende materialen Inschrijven

een abonnement te nemen op onze wisselcollecties (zie

Bibliotheek Utrecht (www.bibliotheekutrecht.nl)

pagina 50). Graag kijken wij samen met u naar de beste

• dit abonnement is NIET bedoeld voor het lenen van

mogelijkheden voor uw school.

vóór 18 juni 2012 via het

meerdere boeken over één onderwerp (daarvoor zijn er de collecties, zie pagina 50 en verder)

inschrijfformulier op

Voor elke groep kunt u een apart abonnement nemen. Per

www.bibliotheekutrecht.nl

abonnement mag u maximaal 40 boeken lenen en deze

Periode

6 weken houden. Dit aantal is ruim voldoende om alle

Schooljaar 2012-2013.

Kosten

leerlingen in uw groep een boek uit te laten zoeken en uzelf

€ 50 per abonnement per schooljaar

als leerkracht van boeken en andere media te voorzien.

voor maximaal 40 boeken per keer

Voorwaarden • eens per 6 weken kunt u met (een deel van) uw groep boeken komen lenen in de wijkbibliotheek • de Bibliotheek Utrecht geeft bij het eerste bezoek uw leerlingen graag een korte rondleiding en uitleg • een rooster voor de bezoeken wordt in overleg met de bibliotheek gemaakt • de groep (of een deel daarvan) komt onder begeleiding van een volwassene naar de bibliotheek • ook kan de leerkracht of andere volwassene naar de bibliotheek komen om boeken voor de leerlingen uit te zoeken • de leerkracht kan zelf een mooi voorleesboek of ander ondersteunend materiaal voor de lessen komen lenen

50

51


groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Wisselcollectie

Collecties bij taalmethodes

Duur

Omschrijving

Omschrijving

aantal

uitleentermijn van 10 maanden

Elk jaar het meest actuele aanbod in uw eigen

In een schooljaar leent u tien keer een collectie materialen

10 collecties van 15 materialen

schoolbibliotheek? Neem dan een wisselcollectie, die mag

die passen bij het thema van een veelgebruikte

Aantal

u een heel schooljaar lenen. Zo heeft u altijd de nieuwste

taalmethode, zoals:

Bibliotheek zorgt voor

een school kan maximaal één

leesboeken, prentenboeken en luisterboeken in huis. U

• Ik en Ko

het afleveren van de collectie bij de

wisselcollectie per groep lenen

kunt een wisselcollectie uitzoeken voor de hele school of

• Taalplan Kleuters

school

voor een enkele groep. Tussentijds mag u één keer ruilen.

• Piramide • Wie dit leest

U zorgt voor

het afleveren van de collectie bij de

Doel

• Veilig leren lezen

het inleveren van de collectie in de

school

Een wisselcollectie is bedoeld als actuele aanvulling van

• Taal Leesland

wijkbibliotheek

Doel

Inschrijven

Ondersteuning van de taalmethodes op school.

telefonisch bestellen minimaal 2

Bibliotheek zorgt voor

het aanbod in uw schoolbibliotheek. U zorgt voor

het inleveren van de collectie in de

Periode

wijkbibliotheek

Een wisselcollectie is op elk moment in het schooljaar te lenen en mag tussentijds één keer worden geruild.

Inschrijven

weken voor de gewenste aflevering

Periode

op school

Deze collecties zijn gedurende het hele schooljaar te lenen.

Aan het begin van het schooljaar

de school kan op afspraak de

geeft u aan:

gewenste collectie komen

Duur

uitzoeken of dit laten doen door de

uitleentermijn 4 schoolweken

bibliotheekmedewerker

• welke onderwerpen/thema’s u wilt behandelen • in welke weken van het jaar u deze wilt behandelen

Kosten

€ 50 per 40 materialen

Kosten

€ 85 voor 10 collecties Informatie en bestellen Informatie en bestellen

telefoon 030 286 19 43

Team Educatie

educatie@bibliotheekutrecht.nl

telefoon 030 286 19 43

52

illustratie:Annette Fienieg

Team Educatie

educatie@bibliotheekutrecht.nl

53


groep 1 t/m 8

groep 1 t/m 8

Collectie op maat

Themacollecties

Duur

Omschrijving

Omschrijving

Duur

uitleentermijn 4 schoolweken

Collectie van boeken en materialen over een onderwerp

Kant-en-klare collecties, door de Bibliotheek Utrecht

uitleentermijn 4 schoolweken

van uw eigen keuze. Bijvoorbeeld over feesten, landen,

samengesteld rond een groot aantal thema’s. De collectie

Inhoud

verkeer of poëzie. Informeer naar de mogelijkheden! De

bevat informatieve boeken, leesboeken en (indien

Inschrijven

15 tot 25 materialen, afhankelijk van

Bibliotheek Utrecht houdt bij de samenstelling van de

beschikbaar) ook dvd’s en cd’s. Dankzij de bijbehorende

Telefonisch minimaal twee weken

het onderwerp en het beschikbare

collectie in ieder geval zo veel mogelijk rekening met uw

lessuggesties kan de leerkracht direct met de materialen

voor genoemde uitleenperiodes.

aanbod

wensen en met het niveau van uw groep of school.

aan de slag. Tip: kijk op de volgende pagina’s alvast welk

Themacollecties zijn echter niet

thema u aanspreekt.

onbeperkt leverbaar. Snel bestellen

Bibliotheek zorgt voor

Om extra leeskilometers te maken kunt u voor groep 3 en 4

het afleveren van de collectie bij de

een collectie eerste leesboekjes lenen.

school

Doel U zorgt voor

Ondersteuning bij het thematisch onderwijs in de

het inleveren van de collectie in de

basisschool.

wijkbibliotheek

loont dus de moeite!

Doel Ondersteuning bij activiteiten in het kader van

Inhoud

leesbevordering of projectonderwijs.

• 20 tot 25 materialen • handleiding met lessuggesties

Periode Themacollecties worden in vaste periodes uitgeleend:

• aantal losse attributen, passend bij het thema

Periode

• 11 september - 9 oktober 2012

Inschrijven

Een collectie op maat is gedurende het hele schooljaar te

• 6 november - 4 december 2012

Bibliotheek zorgt voor

telefonisch bestellen minimaal 2

bestellen.

• 8 januari - 5 februari 2013

het afleveren van de collectie bij de

weken voor de gewenste aflevering

• 26 februari - 26 maart 2013

school

op school

• 16 april - 28 mei 2013 • 11 juni - 9 juli 2013

U zorgt voor

Kosten

het inleveren van de collectie in de

• € 19 per collectie

wijkbibliotheek

• u betaalt slechts € 17 per collectie als u inschrijft vóór 18 juni 2012

Kosten

• € 19 per collectie Informatie en bestellen

Team Educatie

• u betaalt slechts € 17 per collectie als u inschrijft vóór 18 juni 2012

telefoon 030 286 19 43 educatie@bibliotheekutrecht.nl

Informatie en bestellen

Team Educatie telefoon 030 286 19 43 educatie@bibliotheekutrecht.nl

54

55


groep 1 t/m 8

Beschikbare themacollecties Groep 1/2

Boerderij

Groep 1/2

Gezond eten en bewegen

Groep 5/6 Kilometers maken met “Het Geheim van”…

Groep 1/2

Kleding: Mannetje Jas

Groep 5 t/m 8 Geronimo Stilton

Groep 1/2

Lichaam: van top tot teen

Groep 5 t/m 8 Kopstukken uit de Gouden Eeuw:

Groep 1/2

Ontluikende geletterdheid

Groep 1/2

Relaties en seksualiteit

Groep 5 t/m 8 Kunst: boeken om in te lijsten

Groep 1/2

Rupsje Nooitgenoeg

Groep 5 t/m 8 Middeleeuwen en Ridders

serie

Michiel de Ruyter en Rembrandt van Rijn

Groep 1 t/m 3 De Gruffalo

Groep 5 t/m 8 Reizen

Groep 1 t/m 4 Beroepen

Groep 5 t/m 8 Roald Dahl

Groep 1 t/m 4 Boerderijdieren

Groep 6 t/m 8 Jagers en boeren: leven in de prehistorie

Groep 1 t/m 4 Familie

Groep 6 t/m 8 Natuurrampen: van vulkaan tot tsunami

Groep 1 t/m 4 Kunst

Groep 6 t/m 8 Relaties en seksualiteit

Groep 1 t/m 4 Max Velthuijs: Kikker is Kikker

Groep 6 t/m 8 Vikingen

Groep 1 t/m 4 Reizen

Groep 6 t/m 8 Wereldgodsdiensten

Groep 1 t/m 6 Gekke bekken en gave tanden;

Groep 7/8 How do you do?

alles over je gebit Groep 1 t/m 8 Indianen

Engels in het basisonderwijs Groep 7/8 Kom op voor jezelf! Onderdeel van GG&GD-

Groep 1 t/m 8 Rouwverwerking:

weerbaarheidscursus, maar ook los te

dood zijn, hoelang duurt dat? Groep 1 t/m 8 Voedsel: aan tafel

gebruiken. Groep 7/8 Lang geleden…: de geschiedenis van

Groep 3 t/m 5 Dolfje Weerwolfje

Nederland in historische jeugdboeken

Groep 3 t/m 5 Eric Carle

Groep 7/8

Pesten en cyberpesten

Groep 3 t/m 5 Kom op voor jezelf

Groep 7/8

Utrecht

Groep 3 t/m 5 Relaties en seksualiteit

Groep 7/8 VOC, gamelan en regenwoud:

Groep 3 t/m 5 Sprookjes van Andersen

Indonesië toen en nu

Groep 3 t/m 8 Verhalenkoffer Europa

Groep 7/8

Water

Groep 4/5

Groep 7/8

Van Asterix tot Dragonball: strips

Groep 8

Naar de brugklas

Kilometers maken met de ”Effies”

Groep 4/5 Kilometers maken met “Erge Ellie en Nare Nellie” Groep 4/5

Kilometers maken met Spekkie en Sproet

Groep 8 Vergeten oorlog: over de minder bekende kanten van WO II

Groep 4 t/m 6 Donald Duck: strips voor de middenbouw Groep 4 t/m 6 Water Groep 4 t/m 8 Astrid Lindgren Groep 4 t/m 8 Wilde dieren 56

57


groep 1/2

Thuisleescollecties

Omschrijving

Duur

Eén prentenboek staat vier weken lang centraal in de

uitleentermijn 4 schoolweken

groep. Bovendien krijgt elk kind een exemplaar van het prentenboek mee naar huis, zodat er ook thuis uit kan

Inhoud

worden voorgelezen. Met de verwerkingssuggesties kan de

• 15 exemplaren van één prentenboek

leerkracht aan de slag.

• 15 nylon tassen • handleiding met verwerkings­

De meeste thuisleescollecties zijn onderdeel van Boekenpret. Dat is een landelijk leesbevorderingsproject

suggesties • aantal attributen

waarbij ook ouders betrokken worden. Ook door scholen die niet met Boekenpret werken, zijn deze

Bibliotheek zorgt voor

thuisleescollecties goed te gebruiken.

het afleveren van de collectie bij de school

Onderstaande thuisleescollecties zijn beschikbaar: • Muis in de bibliotheek - Lucy Cousins

U zorgt voor

• Schattig - Lida Dijkstra

het inleveren van de collectie in de

• Kleine Ezel en Jarige Jakkie - Rindert Kromhout

wijkbibliotheek

• Schatje en Scheetje - Elle van Lieshout

'Een kwartier lezen per dag kan de woordenschat uitbreiden met 1000 woorden per jaar'

• Er was eens een muisje - Gitte Spee

Kosten

• Ridder Rikkie - Guido Van Genechten

• € 19 per collectie • u betaalt slechts € 17 per collectie

Doel

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

Ontwikkelen van taalvaardigheid, ouders stimuleren thuis voor te lezen.

Inschrijven en bestellen

Telefonisch te bestellen, minimaal

Periode

twee weken voor bovengenoemde

Thuisleescollecties worden in vaste periodes uitgeleend:

uitleenperiodes. Let op:

• 11 september - 9 oktober 2012

thuisleescollecties zijn beperkt

• 6 november - 4 december 2012

leverbaar. Snel bestellen loont!

• 8 januari - 5 februari 2013 • 26 februari - 26 maart 2013

Informatie en bestellen

• 16 april - 28 mei 2013

Team Educatie

• 11 juni - 9 juli 2013

telefoon 030 286 19 43 educatie@bibliotheekutrecht.nl 59


groep 1 t/m 8

groep 4 t/m 8

Seizoenscollecties / Kinderboekenweek

Collectie daisy-roms en daisy-speler

Duur

Omschrijving

Omschrijving

Duur

uitleentermijn 4 schoolweken

Met boeken het hele schooljaar door? Het kan met de

Kinderen met leesproblemen raken ongewild op een

uitleentermijn 4 schoolweken

seizoenscollecties van de Bibliotheek Utrecht. Elk seizoen

achterstand in hun schoolloopbaan. Dat is niet altijd nodig.

Aantal

zijn er weer andere themacollecties, met daarin de mooiste

Er zijn namelijk voorleesmiddelen die leerlingen helpen

Aantal

20 materialen

prentenboeken, beste leesboeken en informatieve boeken

om hun aandacht te richten op de inhoud, in plaats van

1 daisy-speler met 10 daisy-roms

voor groep 1 t/m 8. Waar mogelijk is de seizoenscollectie

verward te zijn door al die letters op papier. Zo’n apparaat

aangevuld met gedichten, liedjes, luisterboeken en dvd’s.

is de daisy-speler. Bij de Bibliotheek Utrecht zijn daisy-

Bibliotheek zorgt voor

spelers te leen. Ook is er een brede collectie verhalende

het afleveren van de collectie bij de

De Kinderboekenweekcollectie is een schoolbrede collectie,

daisy-roms te leen. Tip: ingesproken schoolboeken op daisy-

school

speciaal samengesteld volgens het motto van dit jaar: Hallo

rom zijn verkrijgbaar op www.dedicon.nl.

Bibliotheek zorgt voor

het afleveren van de collectie bij de school U zorgt voor

wereld!

U zorgt voor

Doel

het inleveren van de collectie in de

Doel

Scholen de mogelijkheid bieden een daisy-speler uit te

wijkbibliotheek

Ondersteuning bij thematisch onderwijs.

proberen.

Telefonisch bestellen minimaal

Periode

Periode

• € 19 per collectie

2 weken vóór bovengenoemde

Seizoenscollecties worden in vaste periodes uitgeleend:

Deze collectie wordt in vaste periodes uitgeleend:

• u betaalt slechts € 17 per collectie

uitleenperiodes. Let op: voor de

• Kinderboekenweek

• 11 september - 9 oktober 2012

Kinderboekenweek zijn 20 collecties

18 september - 16 oktober 2012

• 6 november - 4 december 2012

voor de hele stad beschikbaar. Er

• Herfst

• 8 januari - 5 februari 2013

Inschrijven

kan slechts één collectie per school

2 oktober - 8 november 2012

• 26 februari - 26 maart 2013

telefonisch gedurende het hele

besteld worden. Snel bestellen loont

• Sint & Kerst

• 16 april - 28 mei 2013

schooljaar te bestellen, minimaal

dus de moeite!

6 november 2012 - 8 januari 2013

• 11 juni - 9 juli 2013

twee weken voor bovengenoemde

het inleveren van de collectie in de wijkbibliotheek Inschrijven

Kosten

• Winter

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

uitleenperiodes

Kosten

8 januari - 5 februari 2013

• € 19 per collectie

• Lente

Informatie en bestellen

• u betaalt slechts € 17 per collectie

12 maart - 9 april 2013

Team Educatie

• Zomer

telefoon 030 286 19 43

4 juni - 2 juli 2013

educatie@bibliotheek-utrecht.nl

als u inschrijft vóór 18 juni 2012 Informatie en bestellen

Team Educatie telefoon 030 286 19 43 educatie@bibliotheekutrecht.nl

60

61


Kunst-足 uitleen


groep 1 t/m 8

groep 1/2

Schoolabonnement

Een regenboog aan kleuren

LOCATIE

Omschrijving

Omschrijving

LOCATIE

school

Zoek samen met uw leerlingen een kunstwerk uit bij

De docent leest het verhaal voor van Eefje Donkerblauw

school

Kunstuitleen Utrecht voor in de klas. De kunstwerken zijn

(Geert de Kockere). Eefje Donkerblauw houdt van donker­

duur

verzekerd en worden op verzoek (tegen betaling van €15) op

blauw maar ook van koning Goudgeel. Hun kinderen worden

DUUR

uitleentermijn naar keuze

school bezorgd.

groen maar één van hen is blauw. Het gaat om een leuk

uitleentermijn 4 schoolweken

en aansprekend verhaal over kleuren en kleuren mengen. AANTAL

Kunstwerken mogen gedurende het jaar kosteloos worden

In een praktische, creatieve stempelopdracht gaan de

AANTAL

1 of meer originele kunstwerken

gewisseld, zo vaak u wilt. Bent u op zoek naar een schilderij

kinderen zelf aan de slag met kleuren en (letter)vormen.

boek, 1 kunstwerk voor in de klas,

voor in de klas

dat past bij uw lessen? Wij hebben kunstwerken die passen

KUNSTUITLEEN ZORGT VOOR

Het project bestaat uit

een keuze!

• boekje Eefje Donkerblauw

KUNSTUITLEEN ZORGT VOOR

• origineel kunstwerk voor in de klas dat aansluit bij het thema

transport (heen en terug) van kunst-

Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie

• handleiding voor de praktische opdracht

werk en lesmaterialen bij de school

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen

• diverse stempelmaterialen

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

• vertelplaten (optioneel zie pagina 60)

• vervoer (op verzoek) • advies en tips U ZORGT VOOR

handleiding en materialen

bij actuele thema’s. Graag helpen wij u bij het maken van

het uitkiezen en ophalen van het kunstwerk(en) KOSTEN SCHOOLABONNEMENT

U ZORGT VOOR

verf en papier

Doel De kinderen leren meer over kleuren, het mengen van

INSCHRIJVEN

kleuren, letters, het alfabet en vormen.

minimaal 4 weken van tevoren via

Het lenen van 1 kunstwerk kost

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

€ 59 per jaar. Voor 2 - 5 kunstwerken

Kerndoelen Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie

betaalt u € 89 per jaar.

Het stimuleren van de taalontwikkeling, uitbreiding

KOSTEN

woordenschat, plezier in voorlezen. Daarnaast leren

€ 85,00 , u betaalt slechts € 80,00

KOSTEN PROJECTABONNEMENT

de kinderen in de opdracht beelden te gebruiken om

als u inschrijft vóór 18 juni 2012

Met het projectabonnement kunt

gevoelens en ervaringen uit te drukken.

u voor een bepaalde periode een

KUNSTENAAR IN DE KLAS

of meerdere kunstwerken lenen. U

Periode

kunstenaarsbezoek voor één groep

betaalt €6 per geleend kunstwerk

Het project wordt in vaste periodes uitgeleend:

€ 155 Ieder volgend bezoek € 115

per maand.

• 11 september - 9 oktober 2012 • 6 november - 4 december 2012

INFORMATIE

INFORMATIE

• 8 januari - 5 februari 2013

Kunstuitleen Utrecht team educatie

Kunstuitleen Utrecht team educatie

• 26 februari - 26 maart 2013

telefoon 030 286 19 80 of via

telefoon 030 286 19 80 of via

• 16 april - 28 mei 2013

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

• 11 juni - 9 juli 2013

64

65


groep 3/4

Appie Alfabet

KUNSTENAAR IN DE KLAS

kunstenaarsbezoek voor één groep € 155 Ieder volgend bezoek € 115 INFORMATIE

Kunstuitleen Utrecht team educatie telefoon 030 286 19 80 of via LOCATIE

Omschrijving

Kerndoelen Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie

school

Aan de hand van het bijgeleverde alfabet en kunstwerk

Het stimuleren van de taalontwikkeling,

start de docent met de kinderen een kringgesprek over

uitbreiding woordenschat, bevorderen mondelinge

DUUR

letters en vormen. Is een B een B of kan een B ook een

uitdrukkingsvaardigheid. Daarnaast leren de leerlingen

uitleentermijn 4 schoolweken

bril worden? Welke letters kun je met je eigen lichaam

in de praktische opdracht beelden te gebruiken om er

maken? Wat zit daar allemaal verstopt in de letter E van

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee

AANTAL

eten? De leerlingen voeren in groepjes diverse actieve

te communiceren.

1 kunstwerk voor in de klas,

letteropdrachten uit. Zo beelden ze o.a. lettervormen

handleiding voor praktische

uit met behulp van hun eigen lichaam. Hierna gaan de

Periode

opdracht en materialen

kinderen creatief aan de slag met een letter. Lukt het ze

Het project wordt in vaste periodes uitgeleend:

om in een tekening een letter G om te toveren tot een tuin

• 11 september - 9 oktober 2012

KUNSTUITLEEN ZORGT VOOR

en zien ze in de letter D misschien wel de voorkant van een

• 6 november - 4 december 2012

transport (heen en terug) van

auto?

• 8 januari - 5 februari 2013

kunstwerk en lesmaterialen bij de school

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

• 26 februari - 26 maart 2013

Het project bestaat uit

• 16 april - 28 mei 2013

• alfabet op A4 ter inspiratie voor kringgesprek

• 11 juni - 9 juli 2013

U ZORGT VOOR

• diverse letteropdrachten om in groepjes uit te voeren

potloden en papier

• een origineel kunstwerk voor in de klas dat aansluit bij

INSCHRIJVEN

• een handleiding voor de praktische opdracht

minimaal 4 weken van tevoren via:

• diverse creatieve materialen

het thema

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

Doel KOSTEN

Leerlingen leren de verschillende letters van het alfabet

€ 85

goed kennen. Ze leren meer over vorm en betekenis van

u betaalt slechts € 80 als u inschrijft

letters. Ook leren ze een verhaal te verbeelden m.b.v. een

vóór 18 juni 2012

letter.

Susan Evers, collectie Kunstuitleen Utrecht

66

67


groep 5/6

Mooi Hoofd

KUNSTENAAR IN DE KLAS kunstenaarsbezoek voor één groep € 155 Ieder volgend bezoek € 115 INFORMATIE Kunstuitleen Utrecht team educatie telefoon 030 286 19 80 of via

LOCATIE

Omschrijving

Periode

school

In het project Mooi Hoofd staat de relatie tussen taal en

Het project wordt in vaste periodes uitgeleend:

beeld centraal. De docent start n.a.v. het kunstwerk in

• 11 september - 9 oktober 2012

DUUR

de klas van Jef Diederen een kringgesprek over taal en

• 6 november - 4 december 2012

uitleentermijn 4 schoolweken

beeld. Op het kunstwerk staat: Mooi Hoofd. Is het hoofd

• 8 januari - 5 februari 2013

eigenlijk wel mooi of juist lelijk? Wanneer is iets mooi?

• 26 februari – 26 maart 2013

AANTAL

Als jij iets mooi vindt, vind ik het dan ook mooi? Kortom,

• 16 april - 28 mei 2013

boek, 1 kunstwerk voor in de

een stoomcursus filosoferen over kunst! Daarna gaan

• 11 juni - 9 juli 2013

klas, handleiding voor praktische

de kinderen zelf creatief aan de slag en maken ze een

opdracht en materialen

kunstwerk waarin het toeval een grote rol speelt; er

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

ontstaat een originele combinatie tussen taal en beeld. KUNSTUITLEEN ZORGT VOOR transport (heen en terug) van

Het project bestaat uit

kunstwerk en lesmaterialen bij de

• voorbeeldvragen voor filosofisch kringgesprek over

school

relatie taal en beeld • origineel kunstwerk voor in de klas (Jef Diederen -

U ZORGT VOOR potloden en papier

Mooi Hoofd) • handleiding voor de praktische opdracht • beelden en teksten om kunstwerk mee te componeren

INSCHRIJVEN

• diverse creatieve collagematerialen

minimaal 4 weken van tevoren via: educatie@kunstuitleenutrecht.nl

Doel Leerlingen leren aan de hand van een kunstwerk te

KOSTEN

filosoferen over taal, beeld en betekenis.

€ 85 u betaalt slechts € 80 als u inschrijft

Kerndoelen Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie

voor 18 juni 2012

Het stimuleren van de taalontwikkeling, uitbreiding woordenschat, bevorderen mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Daarnaast leren de leerlingen in de praktische opdracht beelden te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

Jef Diederen, collectie Kunstuitleen Utrecht

68

69


groep 7/8

De Bijenman

KUNSTENAAR IN DE KLAS

kunstenaarsbezoek voor één groep € 155 Ieder volgend bezoek € 115 INFORMATIE

Kunstuitleen Utrecht team educatie telefoon 030 286 19 80 of via LOCATIE

Omschrijving

Kerndoelen Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie

school

In het project De Bijenman staat een kunstwerk centraal

Het stimuleren van de taalontwikkeling,

van kunstenaar Paul Klemann. Het kunstwerk is getiteld:

uitbreiding woordenschat, bevorderen mondelinge

DUUR

Man van bijenwas op kapotte plee. Paul Klemann maakt

uitdrukkingsvaardigheid. Leerlingen leren taal te

uitleentermijn 4 schoolweken

droomtekeningen. Van alles wat hij droomt, maakt hij de

gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te

volgende dag een tekening. Het is een kunstwerk waarop

drukken en om ermee te communiceren. Leerlingen

AANTAL

van alles te zien is. Kun jij bij dit bijzondere kunstwerk

verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor

1 kunstwerk voor in de klas,

een verhaal bedenken? Kijk eerst eens goed en beschrijf

aspecten van cultureel erfgoed.

handleiding voor praktische

wat je ziet. Daarna gebruik je toeval bij het maken van je

opdracht en materialen

verhaal. Je hoeft er niet heel erg bij na te denken. Laat het

Periode

toeval zijn werk doen en bedenk al spelend en schuivend

Het project wordt in vaste periodes uitgeleend:

KUNSTUITLEEN ZORGT VOOR

met woorden en zinnen een toepasselijk verhaal bij De

• 11 september - 9 oktober 2012

transport (heen en terug) van

Bijenman. Gebruik je fantasie!

• 6 november - 4 december 2012

kunstwerk en lesmaterialen bij de school U ZORGT VOOR

pennen en papier

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

• 8 januari - 5 februari 2013

Het project bestaat uit

• 26 februari - 26 maart 2013

• voorbeeldvragen voor kunstbeschouwing bij kunstwerk

• 16 april - 28 mei 2013

Paul Klemann

• 11 juni - 9 juli 2013

• een origineel kunstwerk voor in de klas (Paul Klemann) • een handleiding voor de praktische opdracht: het

INSCHRIJVEN

minimaal 4 weken van tevoren via:

schrijven van een verhaal bij het kunstwerk • teksten om verhaal mee te componeren

educatie@kunstuitleenutrecht.nl

Doel KOSTEN

Leerlingen leren kunst beschouwen en een mening te

€ 85

vormen over kunst. Leerlingen leren op een creatieve

u betaalt slechts € 80 als u inschrijft

manier en met behulp van toeval een verhaal te

vóór 18 juni 2012

componeren. Paul Klemann, collectie Kunstuitleen Utrecht

70

71


En verder


Websites over lezen groep 1 t/m 8 Boekenjeugdgids.nl

Leesplein.nl

Een database waarin een ruime selectie van kinder- en

Website voor wie alles wil weten over kinder- en

jeugdboeken is opgenomen. Ingedeeld per leeftijdsgroep

jeugdboeken. De informatie is gerangschikt naar

en voorzien van een korte beschrijving. Verder een selectie

leeftijdsgroep. Zo is er het Voorleesplein (0 t/m 6 jaar)

van vakliteratuur en websites over jeugdliteratuur en

en het Kinderboekenplein (6 t/m 12 jaar). Ook voor

lezen. Men kan onder andere zoeken op leeftijd, woorden

leerkrachten is een apart plein ingericht. Hier staan

uit de titel, serie, trefwoord en leesniveau.

bijvoorbeeld portretten van schrijvers en illustratoren.

Jeugdbieb.nl Een vrolijke vormgeving en een praktische

groep 5 t/m 8

indeling maken van Jeugdbieb.nl een geschikte

Ook kan men er boeken zoeken op titel, onderwerp en leesniveau. Er is tevens een overzicht van tentoonstellingen, theatervoorstellingen en feestelijke acties rond alles wat met lezen te maken heeft.

zoekmachine. Jeugdbieb is een verzameling links naar informatieve websites die voor kinderen bruikbaar

groep 1 t/m 8

groep 4 t/m 8

(voor presentaties), interessant of zomaar alleen leuk zijn.

Makkelijklezenplein.nl

Bij elke link wordt een korte beschrijving van de website

Hier is praktische informatie te vinden voor kinderen

gegeven. De websites op Jeugdbieb zijn beoordeeld door

met een leesprobleem. Over boeken die wĂŠl lekker lezen.

jeugdbibliothecarissen. Er staan ook links naar filmpjes van

Hoe je informatie voor je spreekbeurt kunt vinden. Dat

Schooltv-beeldbank en naar afleveringen van Het Klokhuis

er luisterboeken bestaan. Kinderen vinden er aanbevolen

op Jeugdbieb.

boeken, maar ook tips van leeftijdgenoten, die hen kunnen

groep 1 t/m 8 Leesplan.nl

helpen om beter te leren lezen. Leerkrachten, ouders en mediatheekmedewerkers krijgen adviezen waarmee ze kinderen echt kunnen helpen.

Deze website is ontwikkeld door Stichting Lezen op verzoek van onderwijsinstellingen en bibliotheken. De website voorziet in de behoefte aan een praktisch instrument waarmee scholen hun doorgaande leeslijn kunnen invullen. Leesplan.nl geeft u een handvat om planmatig te werken aan leesbevordering. U kunt uw eigen leesplan maken en projecten zoeken in de projectenbank.

74

75


Boekstart in de Bibliotheek Utrecht BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken.

Spelregels Om alle activiteiten goed te organiseren heeft de Bibliotheek Utrecht een aantal spelregels opgesteld. Bibliotheekbezoek

Collecties

• Inschrijven geschiedt via het inschrijfformulier

• Bestellingen van collecties en materialen

op de website www.bibliotheekutrecht.nl.

voor het hele schooljaar kunnen telefonisch

BoekStart is een programma dat het lezen met

Samenwerking consultatiebureaus.

heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met

In zes Consultatiebureaus grenzend aan de

bibliotheekbezoeken wordt een planning

Bibliotheek Utrecht, Team Educatie,

jonge kinderen wil laten genieten van boeken.

Boekstart bibliotheken, staat een Boekstart

gemaakt die u aan het begin van het

locatie Trumanlaan 72, 030 286 19 43,

displaymeubel. Hiermee is een lang gewenste

schooljaar ontvangt. Bij inschrijving na

Onderzoek naar dit programma laat zien dat

samenwerking met de consultatiebureaus van

18 juni 2012 kunnen wij plaatsing niet

BoekStart-kinderen met een voorsprong aan het

start gegaan, want bijna alle ouders komen

garanderen.

lees- en taalonderwijs beginnen. En dat zij deze

met hun baby’s regelmatig in het bureau.

voorsprong ook gedurende hun hele school-­

In het displaymeubel zitten boekjes, folders, een

niet kunnen komen, laat dit dan zo snel

loopbaan weten te behouden. Samen een boekje

rood BoekStartkoffertje en de waardebonnen.

mogelijk weten aan de wijkbibliotheek.

kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes

• Op basis van de inschrijvingen van de

• Mocht een groep op het afgesproken tijdstip

• De Bibliotheek Utrecht gaat uit van een

leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren,

Waardebonnnen

versterkt bovendien de band tussen ouder en

Ouders met kinderen geboren in 2010, 2011,

kind. Het doel van BoekStart is ouders aan-

en 2012 woonachtig in het werkgebied van de

reden weg, dan worden de kosten in

moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk

BoekStart bibliotheken krijgen een waardebon

rekening gebracht. Het bezoek kan niet

boekjes en de bibliotheek te laten ontdekken.

thuisgestuurd of kunnen deze meenemen van

maximale groepsgrootte van 30 leerlingen • Blijft de groep zonder tijdige opgaaf van

worden ingehaald.

en per e-mail worden opgegeven bij de

educatie@bibliotheekutrecht.nl. • Overigens kunt u ook gedurende het lopende schooljaar collecties bestellen. Minstens 2 weken van te voren aanvragen bij de Bibliotheek Utrecht, Team Educatie, locatie Trumanlaan 72. • U leent de collectie, verpakt in een kratje, voor een periode van 4 weken. Collecties worden op een dinsdag aan de instelling geleverd. • De collecties worden gratis bezorgd bij de school en moeten na gebruik

het displaymeubel in het consultatiebureau.

• Wanneer de Bibliotheek Utrecht onverhoopt

Boekstarthoeken

In ruil voor de waardebon ontvangen ze een

niet in staat is de geplande activiteit uit te

wijkbibliotheek. Let u hierbij op de

De Bibliotheek Utrecht heeft BoekStarthoeken

gratis abonnement voor hun baby en het

voeren, hoort u dit zo snel mogelijk en wordt

openingsuren van de verschillende

in de vestigingen Hoograven, Kanaleneiland,

BoekStartpakket. In een mooi koffertje zitten

Overvecht, Parkwijk, Vleuterweide en Zuilen.

in totaal twee boekjes, een boekenlegger

In deze vestigingen zijn BoekStarthoeken

en een informatiefolder.

met een collectie speciaal voor baby›s vanaf 3 maanden. De collectie bestaat uit stoffen

Voor meer informatie zie

boekjes, hard kartonnen boekjes en vrolijke

www.boekstart.nl

cd’s. Ook hebben deze bibliotheken een

in overleg een nieuwe afspraak gemaakt. • De verantwoordelijkheid voor de groep ligt

worden ingeleverd bij de dichtstbijzijnde

vestigingen. • Bij het te laat terugbezorgen van een

bij de leerkracht. Van hem of haar verwacht

collectie brengt de Bibliotheek Utrecht € 25

de Bibliotheek Utrecht een actieve bijdrage

in rekening.

tijdens het bibliotheekbezoek.

• Bestellingen voor schooljaar 2012-2013 moeten binnen dit schooljaar worden afgenomen.

voorleesbank, een box en een aankleedkussen. 76

77


Tarievenoverzicht Facturen

Boeken in de groep

In het najaar ontvangt u een factuur van de afgenomen collecties,

Groepsabonnement

€ 50 per 40 materialen

activiteiten en producten.

Wisselcollectie

€ 50 per 40 materialen

Collecties bij taalmethodes;

Activiteiten voor leerlingen

per abonnement van 10 collecties

€ 85

Groep 1/2

De Voorleesvogel

€ 37 (vóór 18 juni 2012 € 35)

Collectie op maat

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Groep 1/2

Plezier met prentenboeken

€ 23 (vóór 18 juni 2012 € 21)

Themacollecties

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Groep 1/2 en 7

Kinderen lezen kinderen voor

€ 45 (vóór 18 juni 2012 € 40)

Thuisleescollecties

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Groep 1 t/m 3

Vertellen met een vertelkast

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Seizoensgebondencollecties/Kinderboekenweek

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Groep 1 t/m 8

Boek- en filmcollecties

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Collectie daisy-roms en daisy-speler

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

Groep 3

Eerste leesboekjes

€ 23 (vóór 18 juni 2012 € 21)

Groep 4

Kinderboekenweek:

Abonnement grootverbruikers

€ 325

Hallo, wereld… hier planeet boek

€ 23 (vóór 18 juni 2011 € 21)

Groep 5

Schrijver op bezoek

€ 155 per groep

meer bezoeken per school

€ 115 per groep extra

Groep 5 t/m 8

Makkelijk Lezen Feest

€ 23 (vóór 18 juni 2012 € 21)

Groep 5 t/m 8

De canon; geschiedenis in een

€ 19 (vóór 18 juni 2012 € 17)

boekenkast

Groep 6

Dwalen door de bieb

€ 46 (vóór 18 juni 2012 € 42)

Groep 7

Schrijver in de stad

€ 155 per groep

meer bezoeken per school

€ 115 per groep extra

Educat-B

Groep 8

Eén tegen allen

€ 45 (vóór 18 juni 2012 € 40)

Leasekosten per jaar

Activiteiten voor leerkrachten Kinderboekenweek workshop

maximaal 25 project-/thema- of thuisleescollecties Voordeel: wanneer u uw collecties vóór 18 juni bestelt, ontvangt u gratis één Sint/Kerstcollectie.

Advisering Intakegesprek

gratis

Uurtarief vervolgtraject (op basis van offerte)

€ 70 per uur excl. BTW

€ 190 excl. BTW

Kunstuitleen € 210 voor 2 deelnemers excl. BTW

(inclusief 1 boekenweekpakket, lesboek, poster)

groep 1 t/m 8

Schoolabonnement

€ 59 per jaar voor 1 kunstwerk

€ 89 per jaar voor 2-5 kunstwerken

Extra deelnemers aan de workshop

€ 45 per deelnemer excl. BTW

groep 1/2

Een regenboog aan kleuren

€ 85 (vóór 18 juni 2012 € 80)

Extra boekenweekpakket

€ 110

groep 3/4

Appie Alfabet

€ 85 (vóór 18 juni 2012 € 80)

Nationale Voorleesdagen Workshop

€ 45 excl. BTW per deelnemer

groep 5/6

Mooi hoofd

€ 85 (vóór 18 juni 2012 € 80)

(vóór 18 juni 2012 € 40 excl. BTW)

groep 7/8

De Bijenman

€ 85 (vóór 18 juni 2012 € 80)

Cursus Open Boek: cursus voor leescoördinatoren

€ 295 per deelnemer excl. BTW

groep 1/8

Kunstenaar in de klas

€ 155 per groep

Ouderbijeenkomst

€ 70 per uur excl. BTW

meer bezoeken per school

€ 115 per groep extra

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 78

79


Colofon Sandra Dorèl

Annemieke de Geest

Jessie Hanssen

Dagmar Heijtze

Jacomien Kloosterboer

Carolien Krikhaar

Medewerkers Team Educatie en Kunstuitleen Utrecht, april 2012. Dit Jaarprogramma is verspreid onder alle basisscholen in de stad Utrecht.

Samenstelling en eindredactie De Bibliotheek Utrecht Team Educatie

Layout O-utrecht

Tineke v.d. Schaaf

Pilar van Schaik Medrano

Josephine v.d. Schoot

Isolde Vega

Fotografie Het auteursrecht op de afzonderlijke foto’s berust bij de betreffende fotografen of hun rechtsopvolgers. Met dank aan basisschool Carrousel, Joannes XXIII Overvecht, fam. Colak, fam. Krimen, Shayley, Desley, Janine, Lena, Joes, Luc, Sezay, Jesse, Hannah en Ferdaouss.

Oplage 800 Sylvia Volkert

Petra Willemsen

Renée Beurskens Kunstuitleen

Cornelie de Kuijper Kunstuitleen

79


Adressen

Centrale Bibliotheek/

Oog in Al

Jeugdbibliotheek

muziekafdeling

Park Oog in Al

Waterwin

Oudegracht 167

3533 HE Utrecht

Musicallaan 106

3511 AL Utrecht

030 - 286 19 55

3543 BT Utrecht

030 - 286 18 00

030 - 286 19 75

Overvecht Hoograven

Gloriantdreef 1

Zuilen

Smaragdplein 100

3562 KW Utrecht

Zwanenvechtlaan 4

3523 ED Utrecht

030 - 286 19 20

3554 GL Utrecht

030 - 286 19 15

030 - 286 19 30

Parkwijk Kanaleneiland

Kruidenlaan 1

Kunstuitleen Utrecht

Trumanlaan 70

3541 BA Utrecht

Maliebaan 42

3527 BR Utrecht

030 - 286 19 70

3581 CR Utrecht

030 - 286 19 40

030 - 286 19 80

Tuinwijk Lombok

Ingenhouszstraat 8

Educatie activiteiten

Kanaalstraat 199b

3514 HW Utrecht

Zwanenvechtlaan 4

3531 CG Utrecht

030 - 286 19 10

3554 GL Utrecht

030 - 286 19 50

030 - 286 99 90

Vleuten Lunetten

Dorpsplein 1

Educatie collecties

Hondsrug 21

3451 BK Vleuten

Trumanlaan 72

3524 BP Utrecht

030 - 286 19 65

3527 BR Utrecht

030 - 286 19 25

030 - 286 19 43

Vleuterweide en De Meern

Kunstuitleen Utrecht

Oranjelaan 14

Burchtpoort 16

3454 BT De Meern

3452 MD Vleuten

030 - 286 19 60

030 - 286 19 85

Voor de meest actuele informatie: www.bibliotheekutrecht.nl

Jaarprogramma basisonderwijs  
Jaarprogramma basisonderwijs  

Jaaprporgraam bibliotheek utrecht voor het basisonderwijs 2012-2013

Advertisement