Page 1

TAXES I PREUS PÚBLICS 2018 TAXA Servei de préstec interbibliotecari Sol·licitud i obtenció de documents o revistes Despeses de transport per cada sol·licitud...............1,50 € Servei de carnet de biblioteca Despeses d’expedició de cada carnet duplicat..........1,00 € PREUS PÚBLICS Serveis de consulta a Internet Impressió de fulls, per unitat En negre / DINA4 ........................................0,10 € En color / DINA4 ........................................0,40 € Gravació d’informació Per memòria USB inicial ....................................3,00 € Escolta d’informació Subministrament d’auriculars, per unitat .............2,50 € Fotocòpies Blanc i negre DIN A4.............................................................0,05 € DIN A3.............................................................0,10 € Material difusió Bosses de biblioteques Gènius.............................1,50 €

Aquests preus són amb l’IVA corresponent inclòs.

taxes_i_preus_públics 2018  

taxes_i_preus_públics 2018  

Advertisement