Page 1

Els valors de la biblioteca Els valors de la biblioteca és una mostra de petit format, per a tots els públics, formada per cinquanta fotografies preses per Josep Algans en el dia a dia de trenta-dues biblioteques públiques de Catalunya. Les imatges mostren com són les nostres biblioteques públiques, què fan, qui i com les utilitza. Amb motiu d’aquesta exposició, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya us ofereix recursos documentals sobre els valors de les biblioteques públiques.

Si voleu saber quines biblioteques tenen aquests documents, consulteu els catàlegs de les biblioteques públiques de Catalunya: http://argus.biblioteques.gencat.cat http://sinera.diba.cat

Guia de lectura, núm. 27 Juny 2013

Consulteu el calendari de l’exposició: http://bit.ly/e8xch7

Consulteu també “Wiki loves BibliotequesCAT”: http://bit.ly/WToerN

Accés a les biblioteques públiques: http://biblioteques.gencat.cat http://sinera.diba.cat


2—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

Els valors de la biblioteca pública La biblioteca pública serveix i treballa per la comunitat a la que pertany. Respon a les seves necessitats i a les de la ciutadania, nodrint-se d’un fons que representa la diversitat (1) de la comunitat i que, alhora, permet l’accés universal (2) a tothom, sense exclusió. La biblioteca ha esdevingut una eina bàsica en la construcció cultural (3), essent-ne alhora dipositària i generadora. Transmet valors de democràcia, civisme, igualtat i llibertat intel·lectual i, mitjançant els materials que es posen a disposició del públic, facilita el desenvolupament del pensament crític. La biblioteca és present a totes les etapes de l’aprenentatge (4) de les persones i resulta ser un instrument de suport a l’educació reglada i no reglada. Promou també la formació individual, autodidacta i continuada. Entre les tasques que li són encomanades, la biblioteca fomenta la lectura (5) en tots els seus vessants i nivells. I, d’altra banda, és i serà sempre una de les principals fonts d’informació (6) per la ciutadania i un portal d’accés al coneixement universal.

1. Diversitat “La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat local pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat.” Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques

 BAUMANN, G.

 BILBENY, N.

El Enigma multicultural : un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas

Ética intercultural : la razón práctica frente a los retos de la diversidad cultural

Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2001

Barcelona : Ariel, 2004

 BELTRÁN, J.

 CARRERAS, C. (dir.)

La Interculturalitat

Atles de la diversitat [document cartogràfic]

Barcelona : UOC, 2005

Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2004 CHAIB, M.

Ètica per una convivència = Ética para una convivencia Barcelona : L'Esfera dels llibres, 2005 DIAO, A. ... [et al.]

El Blanc i el negre : un diàleg a fons sobre immigració, política i ciutadania Girona : GRAMC, 2003 FRADE, C. (ed.)

Globalització i diversitat cultural Barcelona : Pòrtic : Universitat Oberta de Catalunya, 2002


3—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

 GIMÉNEZ, C.

 RICCARDI, A.

Qué es la inmigración : ¿problema u oportunidad? : ¿cómo lograr la integración de los inmigrantes? : ¿multiculturalismo o interculturalidad?

Conviure

Barcelona : RBA [etc.], 2006

Barcelona : La Magrana, 2007 ROS, A. (coord.)

 KYMLICKE, W.

Interculturalitat : bases antropològiques, socials i polítiques

Ciutadania multicultural : una teoria liberal dels drets de les minories

Barcelona : Pòrtic : UOC, 2003

Barcelona : Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya : Proa, 1999 KYMLICKE, W.

Las Odiseas multiculturales : las nuevas políticas internacionales de la diversidad Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2009

 TOURAINE, A.

Igualdad y diversidad : las nuevas tareas de la democracia México, D.F : Fondo de Cultura Económica, 2000 WARNIER, J. P.

La Mundialización de la cultura MATTELARD, A.

Barcelona : Gedisa, 2002

Diversidad cultural y mundialización Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2006

 ZAPATA-BARRERO, R.

Multiculturalidad e inmigración REQUEJO, F. [coord.]

Madrid : Síntesis, DL 2008

Democracia y pluralismo nacional Barcelona : Ariel, 2002

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: SUTER, M.

Pel—lícula: LEVENE, L.

El Cocinero

César y Zaín [Enregistrament vídeo]

Barcelona : Lumen, 2011

Barcelona : Cameo Media, DL 2007


4—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

2. Accés universal “El desenvolupament del fons també s’ha de basar en el principi d’accés universal i ha de preveure formats adequats per a grups específics d’usuaris, com ara Braille i llibres parlants per als cecs”. Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques

 BAUMAN, Z.

 RADL PHILIPP, R.

Daños colaterales : desigualdades sociales en la era global

Respeto a la igualdad

México [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 2011 Codi d'accessibilitat de Catalunya

[Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1995 ECHEITA, G.

Educación para la inclusión o educación sin exclusiones Madrid : Narcea, cop. 2006 FERNÁNDEZ, E.

Igualdad y derechos humanos Madrid : Tecnos, 2003 GIL, F.

Vigo : Nova Galicia, 2005 ROVIRA-BELETA, E.

Llibre blanc de l'accessibilitat Barcelona : Edicions UPC : Mútua Universal, 2005 TODD, E.

El Destino de los inmigrantes : asimilación y segregación en las democracias occidentales Barcelona : Tusquets, 1996 VALLS, J. M.

Moure's per l'espai públic: l'accessibilitat en primera persona Barcelona : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, Àrea d'Infraestructures, Urbanisme y Habitatge, 2005

La Exclusión social Barcelona : Ariel, 2002 MARTÍN, P. (coord.)

Accesiblidad para personas con ceguera y deficiencia visual Madrid : Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2003

 WILKINSON, R.

Las Desigualdades perjudican : jerarquías, salud y evolución humana Barcelona : Crítica, cop. 2001 WILKINSON, R. ; PICKETT, K.

Desigualdad : un análisis de la (in)felicidad colectiva Madrid : Turner, 2009

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: STEINBECK, J.

Pel—lícula: NAESS, P.

Homes i ratolins

Elling [Enregistrament vídeo]

Barcelona : Vicens Vives, 2003

Barcelona : Manga Films, DL 2002


5—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

3. Construcció cultural BAUMAN, Z.

 ORS, E. D’

La Cultura como praxis

La Ciencia de la cultura

Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2002

Santa Coloma de Queralt : Obrador Edèndum : URV, 2011

 BRAUNSTEIN, F. ; PÉPIN, J. F.

Cultura general para dummies

 REIG, R.

Barcelona : Centro Libros PAPF, 2012

Todo mercado : contra la simplicidad del pensamiento crítico Barcelona : Anthropos, 2011

 BUSQUET, J.

La Cultura

 SAIZ, C. (coord.)

Barcelona : UOC, 2006

Pensamiento crítico : conceptos básicos y actividades prácticas

 CIERVA, R.

Madrid : Pirámide, cop. 2002

Cómo ampliar mi cultura Madrid : Temas de Hoy, 1988

 STEINER, G.

La Barbarie de la ignorancia GINER, S.

Madrid : del Taller de Mario Muchnik, cop. 1999

Comunió, domini, innovació : per una teoria de la cultura

 TIQQUN, D.

Barcelona : Laia, 1985

Contribución a la guerra en curso Madrid : Errata Naturae, 2012

 HIGHET, G.

La Fuerza de las ideas

 THROSBY, D.

Barcelona : Hispano Europea, cop. 1956

Economía y cultura Madrid : Cambridge University Press, 2001

 KAHN, J. S.

El Concepto de cultura : textos fundamentales Barcelona : Anagrama, DL 1975

 VILAR, E.

Prohibido pensar : tabúes de nuestro tiempo Barcelona : Planeta, 2000

 MUÑOZ, J. ; GÜELL, M.

No tinc temps per pensar (ni gairebé per llegir)

 YÚDICE, G.

Barcelona : Octaedro, 2011

El Recurso de la cultura : usos de la cultura en la era global Barcelona : Gedisa, 2002

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: BRADBURY, R.

Pel—lícula: DEVITO, D. (dir.)

Fahrenheit 451

Matilda [Enregistrament vídeo]

Barcelona : Proa, 2008

Madrid : Sony Pictures Home Entertainment, 2008


6—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

4. Aprenentatge “Promoure l’educació individual i autodidacta, així com l’ensenyament formal en tots els nivells.” Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques

 BARBERÀ, E. [et al.]

 RUÉ, J.

El Constructivismo en la práctica

El Aprendizaje autónomo en educación superior

Barcelona : Graó, 2003

Madrid : Narcea, cop. 2009 CLAXTON, G.

Aprender : el reto del aprendizaje continuo

 SALABERRIA, R.

Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2001

Autodidactas en bibliotecas Gijón : Trea, DL 2010

 GAUQUELIN, F.

Aprender a aprender...

 SUÁREZ, C.

Bilbao : Mensajero, DL 1994

Cooperación como condición social de aprendizaje

 LONGWORTH, N.

Barcelona : UOC, 2010

El Aprendizaje a lo largo de la vida en la práctica : transformar la educación en el siglo XXI Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2005 O’BRIEN, T. ; GUINEY, D.

Atención a la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje : principios y práctica Madrid : Alianza, cop. 2003 POZO, J. I.

Aprendices y maestros : la psicología cognitiva del aprendizaje Madrid : Alianza, 2008 RIVA, J. L.

Cómo estimular el aprendizaje Barcelona : Oceano, 2009

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: Lazarillo de Tormes Madrid : Cátedra, 2011

Pel—lícula: YIMOU, Z. (dir.) Ni uno menos [Enregistrament vídeo] Madrid : Columbia Tristar Home Video, cop. 2005


7—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

5. Lectura “Les persones que han après a llegir fa poc necessiten accedir amb facilitat a uns materials de lectura adequats per mantenir i desenvolupar les competències bàsiques.” Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques

 ACTIS, B.

 La Lectura en el segle XXI

¿Qué, cómo y para qué leer? : un libro sobre libros

Barcelona : Blanquerna Tecnologia i Serveis, 2008

Alcalá de Guadaira, Sevilla : MAD, 2007 MORENO, V. ARANA, J. ; GALINDO, B.

Leer y conversar : una introducción a los clubes de lectura

El Deseo de leer : propuestas creativas para despertar y mantener el gusto por la lectura Pamplona : Pamiela, 2007

Gijón : Trea, 2009 PETIT, M. CASSANY, D.

Una Infancia en el país de los libros

Rere les línies : sobre la lectura contemporània

Barcelona [etc.] : Océano, 2008

Barcelona : Empúries, 2006 POZO, E.

Cómo fomentar los hábitos de lectura

Organización y gestión de talleres de animación a la lectura en la biblioteca pública

Barcelona : CEAC, DL 2006

Sevilla [etc.] : Comunicación social, 2009

 COLOMER, T. ; CAMPS, A.

 PROSE, F.

Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre

Cómo lee un buen escritor : técnicas de lectura de los grandes maestros

 CHARMEUX, E.

Barcelona : Rosa Sensat : Edicions 62, 1995 GARCÍA, J. A.

Lectura y conocimiento Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2006 LARROSA, J.

La Experiencia de la lectura : estudios sobre literatura y formación Barcelona : Laertes, 1996

Barcelona : [Crítica], 2008 SARTO, M.

Animación a la lectura : con nuevas estrategias Madrid : Ediciones SM, 2007 WOLF, M.

Cómo aprendemos a leer : historia y ciencia del cerebro y la lectura Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2008

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: BENNETT, A.

Pel—lícula: DALDRY, S. (dir.)

Una Lectora poc corrent

The Reader [Enregistrament vídeo] = El lector

Barcelona : Empúries / Anagrama, 2008

Madrid : The Weinstein Company, DL 2009


8—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

6. Informació “El fons i els serveis no han d’estar subjectes a cap forma de censura ideològica, política ni religiosa, ni a pressions comercials.” Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques

 ÁLVAREZ GARCÍA, F. J.

 LLAMAS, E. ; MACÍAS, A.

El Derecho al honor y las libertades de información y expresión : algunos aspectos del conflicto entre ellos

Código derecho de la información y publicitario

València : Tirant lo Blanch, 1999

Las Rozas : La Ley, 2007 MURO, I.

 CARRERAS, L.

Globalización de la información y agencias de noticias : entre el negocio y el interés general

Derecho español de la información

Barcelona [etc.] : Paidós, 2006

Barcelona : UOC, 2008 PLENEL, E. CASTILLÓN, A.

Combate por una prensa libre

Top secret : toda la verdad sobre los secretos que nos ocultan y la información censurada

Barcelona: Edhasa, 2012

[Córdoba] : Arco Press, 2007 CHOMSKY, N. ; RAMONET, I.

Cómo nos venden la moto

 POLASTRON, L. X.

Libros en llamas : historia de la interminable destrucción de bibliotecas

Barcelona : Icaria, 2010

México, D.F : Fondo de Cultura Económica, 2007

 ENTERRÍA, P. ; LEGUINA, J.

 PRATS, E.

Cartas abiertas a un lector de periódicos acorralado por la información

Ética de la información Barcelona : UOC, 2004

Barcelona : Península, 1996 RALLO, A. GLEICK, J.

Pluralismo informativo y constitución

La Información : historia y realidad

Valencia : Tirant lo blanch, 2000

Barcelona : Crítica, 2012 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. KLEIN, N.

Informe sobre la información

No logo : el poder de les marques

Barcelona : Fontanella, 1975

Barcelona : LaButxaca, 2008

FICCIÓ. Recomanacions Novel—la: MANDANIPOUR, S.

Pel—lícula: TARADASH, D. (dir.)

Una Història d'amor i censura a l'Iran

Storm center [Enregistrament vídeo]

Barcelona : Proa, 2010

[s.l.] : Julian Blaustein Productions, 1956


9— Valors de la biblioteca| Guia de lectura

Història de les biblioteques Les primeres biblioteques conegudes, amb una funció bàsicament conservadora, es remunten als temps de Mesopotàmia, sota l’Imperi Assiri. A l’Antic Egipte i a Grècia les biblioteques es van començar a desenvolupar fins que, dins el període hel·lenístic, va aparèixer la biblioteca d’Alexandria, que va ser fundada per Ptolomeu I i va esdevenir la més gran del món en aquell moment, amb aproximadament uns 900.000 manuscrits. No obstant, l’autèntic impulsor de la biblioteca pública va ser l’Imperi Romà, que li va donar una gran importància, fins a tal punt que a Roma n’hi havia un total de 29. Les invasions bàrbares i la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident van marcar un retrocés en matèria de biblioteques degut a que la cultura va quedar refugiada als monestirs. No va ser fins l’aparició de la impremta el segle XV que van començar a sorgir nous models de biblioteques: les biblioteques reials i les universitàries. Més tard, la revolució francesa va començar a expandir per Europa nous valors democràtics i d’accés lliure a la cultura, i això va implicar que les biblioteques comencessin a treballar en aquest sentit. A mitjans del segle XIX van néixer les biblioteques públiques a Anglaterra. Poc a poc, el territori europeu va anar aplicant els nous valors a les biblioteques i van començar a evolucionar com a centres no sols de conservació de la cultura sinó també d’accés a aquesta. A mitjans del segle XX van sorgir organismes que contribuïen a crear nous models de biblioteca i que aportaven valors fins llavors desconeguts. L’evolució de les biblioteques en les darreres dècades i la irrupció de les noves tecnologies han fet que, al segle XXI, aquests centres hagin esdevingut un reclam de la ciutadania i que siguin dotats d’una gamma de serveis orientats a l’usuari de gran qualitat. CASSON, L.

 GARCÍA EJARQUE, L.

 PETRUCCI, A.

Las Bibliotecas del mundo antiguo

Historia de la lectura pública en España

Libros, escrituras y bibliotecas

Barcelona : Bellaterra, cop. 2003

[Gijón] : Trea, 2000

Salamanca : Universidad de Salamanca, 2011

 CHAOS, C. [dir.]

 LERNER, F.

Liburua eta liburutegia [Projecció visual] : 40.000 urtetako historia = Libros y bibliotecas : una historia de 40.000 años

Historia de las bibliotecas del mundo : desde la invención de la escritura hasta la era de la computación

Donostia : Gipuzkoako Bibliotekari eta Dokumentalisten Elkartea, cop. 1991

Buenos Aires : Troquel, 1999

 POLASTRON, L. X.

Libros en llamas : historia de la interminable destrucción de bibliotecas México, D.F : Fondo de Cultura Económica, 2007

 MILLARES, A. ESCOLAR, H.

Historia de las bibliotecas

Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas

Salamanca : Fundación Germán Sánchez Ruipérez ; Madrid : Pirámide, 1990

México D.F. [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1975

 TOO, Y. L.

The Idea of the library in the ancient world Oxford : Oxford University Press, 2010

A Catalunya, les biblioteques públiques s’inicien durant la Mancomunitat (1915-1925). L’any 1918 s’inauguren les quatre primeres biblioteques populars, una per cada província: Valls, Sallent, Les Borges Blanques i Olot. La dictadura de Primo de Rivera, la 2a República i els anys de la dictadura de Franco marcaran la història de les biblioteques catalanes i no serà fins la restauració de la Generalitat de Catalunya que aquestes començaran a funcionar tal i com les coneixem actualment. Us recomanem que feu un recorregut per la història de les biblioteques catalanes al s. XX: MAYOL, C. La Xarxa de Biblioteques 1915-2004: una història que mira al futur. http://www.ub.edu/bid/14mayol.htm


10—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

La biblioteca pública (I) AREA, M. ; HERÁNDEZ, F. ; SANCHO, J. M.

(coords.) De la biblioteca al centro de recursos para el aprendizaje y la investigación Barcelona : Octaedro : Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 2007

Accessibilitat

 ERSHOVA, T. V. ; HOHLOV, Y. E.

Libraries in the information society

Dinamisme Participació

 ESCARDÓ, M.

La Biblioteca, un espacio de convivencia Madrid : Anaya, 2005

Accés universal Multiculturalitat

 ARELLANO YANGUAS, V. [et al.]

La Biblioteca : espacio de cultura y participación

 ESCARDÓ I BAS, M.

Madrid : ANABAD ; Murcia : Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, 2008

La Biblioteca, un espai de convivència, un espai educador

 ARELLANO YANGUAS, V.

Biblioteca y aprendizaje autónomo : guía práctica para descubrir, comprender y aprovechar los recursos documentales Navarra : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, DL 2002 BAILAC, A. [et al.]

Biblioteques de Barcelona : 10 anys + : nous reptes, noves oportunitats Barcelona : Biblioteques de Barcelona, DL 2011 BROPHY, P.

The Library in the twenty-first century London : Facet Publishing, 2007 CASTILLO, J. ; GÓMEZ, J. A. ; QUÍLEZ, P. (eds.)

La Biblioteca pública frente a la recesión: acción social y educativa Madrid : ANABAD ; Murcia : Tres Fronteras, 2010 CUEVAS, A. ; SIMEAO, E.

Barcelona : Centre UNESCO de Catalunya ; Parets del Vallès : Ajuntament de Parets del Vallès, 2002

Diversitat Pensament Activisme Drets humans

 Espanya

Adaptabilitat

Lleis, etc. Código de derecho a la información [Madrid] : La Ley, 2007 EVANS, G. E. ; CARTER, T. L.

Introduction to library public services Wesport, Connecticut [etc.] : Libraries Unlimited, 2009 FERREIRA DOS SANTOS, V.

Biblioteca pública y desarrollo económico Buenos Aires : Alfagrama, 2007 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, P.

Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes Gijón : Trea, 1998

Professionalitat Aprenentatge Estudi Progrés Assessorament Evolució Proximitat Ciutadania Qualitat Civisme Flexibilitat

 FUENTES ROMERO, J. J.

Respecte

La Sección de temas locales en la biblioteca

Alfabetización informacional e inclusión digital : hacia un Gijón : Trea, cop. 2005 modelo de infoinclusión social Gijón : Trea, cop. 2011

Servei Confortabilitat

 FUNDACIÓN KALEIDOS.RED Encuentro Bibliotecas y Municipio (1r : 2005 : Peña-

Equipamientos municipales de proximidad

randa de Bracamonte)

Gijón : Trea, DL 2003

La administración local y las bibliotecas en la democracia [Salamanca] : Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2006 München : K.G. Saur, 2002

 GARCÍA, G. L.

La Lectura como servicio público : análisis de la administración pública en los orígenes del sistema bibliotecario español Gijón : Trea, 2006

Igualtat Comunicació Imaginació Alfabetització digital


11—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

La biblioteca pública (II) Sostenibilitat

 GARCÍA LÓPEZ, F.

 MAUROIS, A.

Los Servicios bibliotecarios multiculturales en las bibliotecas públicas españolas

La Biblioteca Pública y su misión

Comunitat

Paris : Unesco, 1961

Informació

 PINTO, M. ... [et al.]

Tecnologia

[Gijón] : Trea, 2009 GIMENO, J.

Evaluación de la calidad en bibliotecas : compromiso con lo públicoBuenos Aires : Alfagrama, 2008

Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública : experiencias y propuestas Buenos Aires : Alfagrama, 2009

 GIMENO, J. ; LÓPEZ, P. ; MORILLO, M. J.

 ROTHSTEIN, P. ; SCHULL, D. D.

De volcanes llena: biblioteca y compromiso social

Boomers and beyond : reconsidering the role of libraries

Gijón : Trea, DL 2007

Chicago : American Libray Association, 2010 GÓMEZ, J. A. ... [et al.]

Innovació Trobada Convivència Oportunitat Integració

La Información y las bibliotecas en la cultura de masas

 SALABERRIA, R.

València : Biblioteca Valenciana : Generalitat de València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecària, DL 2001

Autodidactas en bibliotecas

 LAGE FERNÁNDEZ, J. J.

Coneixement

Gijón : Trea, cop. 2010 SAMEK, T.

Tothom Creativitat Intercanvi

Animar a leer desde la biblioteca

Biblioteconomía y derechos humanos : una guía para el siglo XXI

Treball

Madrid : CCS, cop. 2005

Gijón : Trea, cop. 2008

Cultura

 LARSEN, J. I. ; JACOBS, D. L. ; VAN VLIMMEREN,

 SÁNCHEZ SALCEDO, A.

T. Multiculturalidad en la biblioteca : cómo pueden servir las bibliotecas públicas a las poblaciones multiculturales Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2004 LÓPEZ, P. ; GIMENO, J.

Información, conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal Gijón : Trea, 2005 LOZANO DÍAZ, R.

La Biblioteca pública del siglo XXI : atendiendo clientes, movilizando personas Gijón : Trea, cop. 2006

Investigació

Bibliotecas accesibles para todos : pautas para acercar las bibliotecas a las personas con discapacidad y a las personas mayores Madrid : Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Secretaria de Estado de Política Social. Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, DL 2008

Curiositat Lectura Xarxa Democràcia

 SVINICKI, M. D. ; SCHWARTZ, B. A.

Formación de profesionales y usuarios de bibliotecas : aprendizaje y diseño de instrucción Madrid [etc.] : Fundación Germán Sánchez Ruipérez ; Madrid : Pirámide, DL 1991 VOGOT, H.

 MARTÍ LAHERA, Y.

El Usuario es lo primero : la satisfacción del usuario como prioridad en la gestión

Alfabetización informacional

Barcelona : Fundación Bertelsmann, DL 2005

Buenos Aires : Alfagrama, 2007

Usabilitat

Lleure Descoberta Desenvolupament Memòria Diàleg Llibertat intel—lectual


12—Valors de la biblioteca| Guia de lectura

Enllaços Organismes IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

http://www.ifla.org/

 Col—legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

http://www.cobdc.org/

 FESABID

http://www.fesabid.org/

 ALA (American Library Association)

http://www.ala.org/

Legislació, Normatives, Manifestos i Argumentaris Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya

http://goo.gl/NqFBp

 Directrius IFLA per al servei de les biblioteques públiques

http://www.cobdc.org/publica/directrius/sumaris.html

 Manifest de la UNESCO sobre la biblioteca pública

http://www.cobdc.org/publica/manifestos/manifest_bp.html

 Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural

http://www.cobdc.org/publica/manifestos/manifest_multi.html

 Argumentari professional : el valor de les biblioteques en un món en crisi

http://www.cobdc.org/aldia/pdf/argumentari_2012.pdf


 Llibre Revista Enregistrament sonor Música impresa Film Lloc Internet ☺ Recurs per a infants

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de ReconeixementNo comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades i es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Veure i descarregar altres guies de lectura Carmen Amaya Normes ortogràfiques Joan Teixidor Joana Raspall Dia Internacional de les Dones William Faulkner Frederic Mompou Escriure en Temps Difícils: guia de l’exposició Emili Teixidor Ray Bradbury Avel·lí Artís Gener “Tísner” Eduard Toldrà Josep Vicenç Foix Xavier Montsalvatge Sant Jordi 2012: autors catalans d’avui i de sempre Antonio Tabucchi Teresa Pàmies Andy Warhol Antoni Tàpies Charles Dickens a http://cultura.gencat.cat/biblio/guiesdelectura issuu.com/bibliotequescat

Seguiu les biblioteques a: http://biblioteques.gencat.cat http://www.facebook.com/bibliotequescat http://www.youtube.com/user/canalbib http://twitter.com/bibliotequescat http://www.flickr.com/photos/bibliotequescat

Guia27 valorsbiblioteca  
Guia27 valorsbiblioteca  
Advertisement