Primul razboi mondial si marea unire a romanilor vol. III_partea a II-a

Page 1

Articles inside

Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de

3min
page 39

Constantin Kiriţescu, op. cit., ediţia a II-a, vol. III, p. 87 37Ibidem, p. 86.

5min
pages 36-38

Daniela-Liliana Pătraşcu, Dumitru-Valentin Pătraşcu, art. cit., în loc. cit., pp. 353-378

3min
page 34

Istoria Românilor, vol. VII, tom II, p. 485

16min
pages 28-33

Istoria Românilor, vol. VII, tom II, p. 484 26Ibidem; Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, M. Goşu, I. Pavelescu, Gheorghe I. Ioniţă, I. Şişcanu, N.

3min
pages 25-26

Larry L. Watts, op. cit., p. 74

2min
page 27

Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu

12min
pages 16-20

Daniela-Liliana Pătraşcu, Dumitru-Valentin Pătraşcu, Generalul Gheorghe Rasoviceanu (1874

6min
pages 21-23

Larry L. Watts, op. cit., p. 74

2min
page 24

Istoria Românilor, vol. VII, tom II, p. 484

2min
page 15

Iurie Colesniuc, Sfatul Ţării. Enciclopedie, Chişinău, 1998; Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei

3min
page 14

Istoria Românilor, vol. VII, tom II, coord. acad. Gheorghe Platon, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 482. 13Ibidem, pp. 482-483.

5min
pages 12-13

Anuarul Armatei Române pe anul 1916, Bucureşti, Tipografia „Universala" Iancu Ionescu

2min
page 5

Sergiu-Grigore Popescu, Participarea clerului din Oltenia la luptele sociale şi naţionale ale

4min
pages 1-2

Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului. Chipuri, fapte, suferinţi şi pilde

2min
page 4

Ordinea de bătaie a armatei - 14 august 1916, Marele Cartier General al Armatei Române Bucureşti, 1916; ***, România în anii primului război mondial, Bucureşti, Editura Militară, 1987; Erich

2min
page 6

Ordinea de bătaie a comandamentelor şi serviciilor armatei - 15 iunie 1917, Iaşi

2min
page 9

Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, Râmnicu-Vâlcea

2min
page 3

Apud Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor de armată în campania din 1916-1919

5min
pages 10-11

Alexandru Ioaniţiu, Războiul României: 1916-1918, vol. 1, Bucureşti, Tipografia Geniului, 1929

4min
pages 7-8
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.