Biblioteca Stiintifica USARB

Biblioteca Stiintifica USARB

Balti, Moldova, Republic of

MISIUNEA BIBLIOTECII

Satisfacerea / extinderea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică, edu-caţie culturală a membrilor comunităţii universitare şi şcolare prin dezvoltarea şi valori-ficarea bazei infodocumentare relevante, facilitarea accesului rapid la surse de informare clasice şi online, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, formarea cul-turii informaţionale a utilizatorilor, oferirea unui spatiu propice şi atractiv pentru utilizatori si personal.

libruniv.usb.md