Advertisement
The "Can Sales Biblioteca Pública" user's logo

Can Sales Biblioteca Pública

Cultura. Informació. Solidaritat. Inclusió. Educació. Diversió. Horari: Dilluns a divendres: 8.30 a 20.30h Dissabtes: 9.30-14.00h Horari sala d'investigadors: Dilluns, dimarts i dimecres de 15.00-20.30 h Dijous i Divendres de 8.30 a 14.00 h Dissabtes de 9.30 a 14.00 h

Publications