Page 1


Barcelona Divulgación Histórica, nº1, 1945  

Barcelona Divulgación Histórica, eren sessions radiofòniques de l'Institut Municipal d'Història, que van començar l'any 1945, amb l'objectiu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you