Page 1

TÍTOL DEL PROJECTE: LLEGIM PLEGATS RESUM: Aquest projecte comença el 2010 a petició d’una escola del municipi per tal de dinamitzar la seva recent inaugurada biblioteca escolar L’objectiu és: • Promoure la lectura entre els nens i nenes de l’escola • Promocionar els serveis de la biblioteca i del biblio@ccés • Mantenir un vincle de col·laboració amb la biblioteca escolar La biblioteca pacta un calendari a començament de curs amb l’escola i les activitats es fan per les tardes en horari escolar (15:15 a 16:15 h) Lloc: Les activitats es fan a la biblioteca municipal (escola Arrels), a la biblioteca de l’escola (St. Domènec de la Ràpita o al Biblio@ccés). Tipus d’activitats: Solen ser hores del conte, club de lectura o treballar la flora i la fauna del Parc del Foix. Es planifiquen en funció del curs. Les activitats per cicles són: • • • • • • • • • • • •

Una hora del conte amb objectes per a P3, P4 i P5 Activitat complementària: mirar llibres il·lustrats i comentar-los Durada de l’activitat: 45 minuts Una hora del conte per a 1r i 2n de primària Activitat complementària: mirar llibres il·lustrats sobre el tema i comentar-los Durada de l’activitat: 1 hora Coneguem el Parc del Foix per a 3r i 4t de primària Activitat complementària: mirar llibres sobre flora i fauna i curiositats de la maleta del Parc Durada de l’activitat: 1 hora Una sessió de club de lectura amb 5è i 6è de primària Es llegeix un llibre tota la classe i es comenta al cap d’un mes Durada de l’activitat: 1 hora


AGENTS IMPLICATS: Escoles Sant Domènec de la Ràpita i Arrels de Santa Margarida i els Monjos Biblioteca municipal i Biblio@ccés de la Ràpita Centre de Documentació del Parc del Foix

Resum fotogràfic de les activitats: exemple presentat Coneguem el Parc del Foix

LLEGIMPLEGATS

LLEGIMPLEGATS Projectede promoció dela lecturaambles escoles Pàrvuls 3 a Pàrvuls 5 - Narració d’un conte

LLEGIMPLEGATS

1r i 2n de primària - Explicació conte i treballem les normes

LLEGIMPLEGATS

LLEGIMPLEGATS

3r i 4t de primària - Treballem l’entorn proper

ConeguemelParcdel Foix Què és un parc natural Quines funcions té Què hi havia... (prehistòria) Els castells El riu Foix On neix.. La presa i el pantà de Foix Què hi viu al voltant del riu Flora Fauna (insectes, mamífers, aus) Espècies protegides Espècies introduïdes

5è i 6è de primària - club de lectura


Què és un parc natural

El riu Foix

On neix, el pantà, on desguassa...

Què hi havia... Els molins fariners

Què hi viu al voltant...la flora

La prehistòria

Els arbres

què se’n fa...

Els castells

Les plantes

Les barraques de pedra seca i el forns de calç

Què hi viu al voltant... la fauna

Què hi viu al voltant... Les aus Les nocturnes

Mamífers i aus

Les rapinyaires

Els insectes

Els perillosos

ConeguemelParcdel Foix

ConeguemelParcdel Foix

JOCS

Lamaletadelparc AmbllibresIOBJECTES


Exemple de l’enquesta que s’envia a final de curs als mestres per avaluar el grau de satisfacció i l’adequació de l’activitat que s’ha fet amb els seus alumnes

PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA SANT DOMÈNEC DE LA RÀPITA Enquesta de satisfacció (a valorar pel professor/a responsable del curs)

CURS: P3 ACTIVITAT: Les normes de la biblioteca i Conte “Els 3 porquets”

1

2

5 Heu trobat adequat el conte? Heu trobar adequada la durada? Heu trobat adequada l’activitat en general?

Observacions

1 (gens satisfet) 2 (poc satisfet) 3 (satisfet) 4 (força satisfet) 5 (molt satisfet)

3

4

Llegim plegats  

Activitat de promoció de la lectura de la biblioteca de Santa Margarida i els Monjos amb les escoles del municipi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you