Page 1

SILABARIOS Aula 310

CEP Dr. Fleming

te

mi

ca

lu

to

za

sa

ne

fi

gue

do

du

ge

da

ku

jo

qui

ho

bu

vi

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

pa Pa mi Mi la La si Si

CEP Dr. Fleming

pe po pu pi Pe Po Pu Pi mo ma me mu Mo Ma Me Mu le lo lu li Le Lo Lu Li so sa se su So Sa Se Su

Pepa, pupa, papi, pie Momia, puma, mopa Lupe, Lola, lima, ola Sapo, pesa, sala, asa ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

te Te do Do ne Ne fi Fi

ta Ta du Du na Na fo Fo

CEP Dr. Fleming

tu Tu de De nu Nu fe Fe

ti Ti da Da ni Ni fa Fa

to To di Di no No fu Fu

Maleta, pelota, lata Asado, medusa, dedo Natalia, peine, mono Felipe, filete, mofeta ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

CEP Dr. Fleming

ra re ro Ra Re Ro hi ho ha Hi Ho Ha ca que qui Ca Que Qui gui go ga Gui Go Ga

ru ri Ru Ri he hu He Hu co cu Co Cu gu gue Gu Gue

Rosa, ruleta, ramo Hipólito, hueso, hielo Roque, quiniela, cohete Ágata, golosina, guiso ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ba Ba vi Vi za Za ji/gi Ji/Gi

be Be vo Vo ce Ce jo Jo

CEP Dr. Fleming

bo bu bi Bo Bu Bi va ve vu Va Ve Vu zo zu ci Zo Zu Ci ja je/ge ju Ja Je/Ge Ju

Bea, batido, cubo, beso, gaviota, veleta, vaca, erizo, zumo, ciego, cero, Julia, tejado, página. ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

lla LLa ñi Ñi ya Ya chi Chi

lle LLe ño Ño ye Ye cho Cho

CEP Dr. Fleming

llo LLo ña Ña yi Yi cha Cha

llu LLu ñe Ñe yo Yo chu Chu

lli LLi ñu Ñu yu Yu chu Chue

Galleta, medalla, lluvia, cabaña, sueño, pañuelo, yegua, desayuno, yate, cuchillo, ducha, noche. ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

xa Xa ki Ki wa Wa

xe xe ko Ko we We

CEP Dr. Fleming

xo Xo ka Ka wi Wi

xu xi Xu Xi ke ku Ke Ku wo wu Wo Wu

Xena, Xolo, xilófono, axila, Xuxa, kilo, taxi, karateca, wikipedia, kiwi, koala, karaoke, Keroro, éxito, oxígeno ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

CEP Dr. Fleming

Lupe González


SILABARIOS Aula 310

CEP Dr. Fleming

Delantal, bolsillo, mal, mantel, anciano, olmo, cárcel, pastel, pedal, isla, canción, salpicar, asno, indio, ermita, ardillas, altura, elfo, tortilla, tarta, circo, tornillo, curso, martillo, final. ASOCIACIÓN SÍLABA-IMAGEN

Lupe González

Iniciación a la lectura de sílabas.  

Lectura de sílabas, con la posibilidad de asociar sílaba e imagen para la lectura de palabras.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you