Page 1

Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

TAULA D’ACTIVITATS

5è Primària ACTIVITAT 1

La volta al món amb les enciclopèdies Utilitzar les enciclopèdies per viatjar

ACTIVITAT 2

El cas del quadern perdut d’en Leonardo Aprendre a localitzar informació en els llibres

6è Primària ACTIVITAT 3

Els enigmes de la biblioteca - CDU Aprendre a localitzar llibres

ACTIVITAT 4

Joc de pistes amb els llibres Trobar llibres i seguir el fil d’una història

1


Material didàctic

ACTIVITAT 1

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

La volta al món amb les enciclopèdies Utilitzem les enciclopèdies per viatjar

TASCA Cada grup ha de confeccionar un recorregut per a donar la volta al món sortint de Barcelona i tornant-hi passant per tots els continents. Per fer-ho caldrà localitzar els països del recorregut resolen les preguntes plantejades. Com la cerca d’informació és puntual i molt concreta utilitzaran les enciclopèdies. Per exemple: si la pregunta és en quin país està “la torre Eiffel” la resposta és França. Un cop hagin trobat tots els països hauran de consultar en un Altes la seva localització i confeccionaran el recorregut en un planisferi.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 1: Conèixer els recursos informatius disponibles Bloc 2 - Tipus de recursos informatius i usos específics - Ús i maneig d’enciclopèdies generals - Coneixement de les característiques i utilitats de les enciclopèdies - Ús i maneig d atlas. Objectiu 6: Comprendre i organitzar informació Bloc 2. Obtenció d’informació específica (lectura comprensiva selectiva) - Identificació del que es necessita cercar. - Identificació del tipus de text que es treballa. - Aplicació d’estratègies de cerca. - Identificació de la informació que és objecte de cerca. 2


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza amb tota la classe en sis grups de treball. Cada grup viatjarà amb un mitjà de transport diferent: avió, tren, cotxe, bicicleta, vaixell, i autobús. En la primera part de la sessió tres grups utilitzaran primer una enciclopèdia en paper i els altres tres una enciclopèdia digital i a la segona part canviaran de suport.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Utilització de les enciclopèdies - Es comenta la utilitat de les enciclopèdies per aquest tipus de cerca. - S’explica el procediment de cerca que hauran de seguir amb les enciclopèdies. Hauran de pensar quina paraula clau hauran de introduir en el cercador de l’enciclopèdia digital o bé hauran de cercar en l’enciclopèdia en paper. Procediment de la cerca - Llegir i entendre bé l’enunciat de la pregunta. - Pensar la paraula clau per a fer la cerca. - Cercar a l’enciclopèdia utilitzant la paraula clau correcte. - Trobar la resposta que és cerca.

OCEANIA A quin país es troba la muntanya de Ayers Rock ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat de Honolulu ? Paraula clau per fer la cerca:

OCEANIA A quin país es troba les illes Fiji ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat de Wellington ? Paraula clau per fer la cerca: 3


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

AMÈRICA A quin país es troba la Piramide de Tikal? Paraula clau per fer la cerca:

Per quin país es troba la ciutat de l’Habana? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la badia de Hudson? Paraula clau per fer la cerca:

De quin país es troba la península de Yacatán? Paraula clau per fer la cerca:

AMÈRICA A quins païos es troba el llac Titicaca ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat de Caracas? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat de Montevideo? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la Terra del foc ? Paraula clau per fer la cerca:

4


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

ASIA A quin país es troba la ciutat de Kabul ? Paraula clau per fer la cerca:

Per quin país passa el riu Ganges ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba el delta de Mekong ? Paraula clau per fer la cerca:

De quin país és la ciutat de Damasc ? Paraula clau per fer la cerca:

ASIA A quin país es troba les illes Maldives ? Paraula clau per fer la cerca:

A quins països està el cim del Everest ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país s’utilitza la moneda del ien ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país s’utilitza la moneda del yuan? Paraula clau per fer la cerca:

5


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

EUROPA A quin país es troba la ciutat on està la Catedral de Sant Basili ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat de Kiev ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba el Castell de Neuschwanstein? Paraula clau per fer la cerca:

Per quin país passa el riu Po ? Paraula clau per fer la cerca:

EUROPA A quin país es troba la illa de Creta ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la ciutat d’Amberes ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país va nèixer la Mare Teresa de Calcuta ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país va nèixer Wolfgang Amadeus Mozart ? Paraula clau per fer la cerca:

6


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

ÀFRICA A quin país es troba la muntanya del Kilimanjaro ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba la Mesquita de Djenné? Paraula clau per fer la cerca:

Per a quin país s’esten la serralada dels Atles ? Paraula clau per fer la cerca:

De quin país és capital la ciutat de Dakar ? Paraula clau per fer la cerca:

ÀFRICA Per quins països s’extén el desert de Kalahari ? Paraula clau per fer la cerca:

Per quins països s’extén el llac Tanganyika ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país es troba l’esfinge de Gize ? Paraula clau per fer la cerca:

A quin país va nèixer Nelson Mandela ? Paraula clau per fer la cerca:

7


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

8


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

9


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

SOLUCIONARI: Preguntes i respostes AMERICA La piramide de Tikal: Guatemala La ciutat de l’Habana: Cuba La badia de Hudson: Canadà La península de Yacatán: Mèxic El llac Titicaca: Perú /Bolívia La ciutat de Caracas: Veneçuela La ciutat de Montevideo: Uruguai La Terra del foc: Xile / Argentina ASIA La ciutat de Kabul: Afganistan El riu Ganges: India El delta de Mekong: República Socialista de Vietnam La ciutat de Damasc: Síria Les illes Maldives: La República de les Maldives El cim del Everest: Nepal / Tibet La moneda del ien: Japó La moneda del yuan: Xina EUROPA Catedral de Sant Basili: Russia La ciutat de Kiev: Ucraina El Castell de Neuschwanstein: Alemanya El riu Po: Itàlia La illa de Creta: Grècia La ciutat d’Amberes: Bèlgica Mare Teresa de Calcuta: Albània Wolfgang Amadeus Mozart: Àustria AFRICA La muntanya del Kilimanjaro: Tanzania La Mesquita de Djenné: Mali La serralada dels Atles: Marroc La ciutat de Dakar: Senegal El desert de Kalahari: Botswana / Namíbia / Sud-àfrica El llac Tanganyika : Zàmbia / la República Democràtica del Congo / Tanzània / Burundi L’esfinx de Giza: Egipte Nelson Mandela: Sud Àfrica OCEANIA La muntanya de Ayers Rock: Austràlia La ciutat de Honolulu: Estat de Hawaii del país dels Estats Units Les illes Fiji: República de les illes Fiji La ciutat de Wellington: Nova Zelanda

10


Material didàctic

ACTIVITAT 3

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

El cas del quadern perdut d’en Leonardo Aprendre a localitzar informació en els llibres

TASCA Cada grup ha d’aconseguir resoldre el cas planejat el més aviat possible. “Qui té el quadern perdut de Leonardo?” “On està?” La solució està amagada en un puzle. Els grups competeixen per aconseguir les peces del puzle, muntar-les i esbrinar la solució. Per aconseguir cada una de les peces hauran de respondre unes preguntes consultant els llibres informatius que ja tenen seleccionats a la biblioteca. Aquestes preguntes els ajudaran a conèixer un personatge important de l’època del Renaixement que es deia Leonardo Da Vinci. Caldrà resoldre 20 preguntes per conèixer la vida i obra de Leonardo Da Vinci. Per a cada resposta correcte se’ls donarà una peça de puzle.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 1: Conèixer els recursos informatius disponibles Bloc 2 - Tipus de recursos informatius i usos específics - Ús i maneig de llibres informatius. - Ús d’índex i sumaris Objectiu 6: Comprendre i organitzar informació Bloc 2. Obtenció d’informació específica (lectura comprensiva selectiva) - Identificació del que es necessita cercar. - Identificació del tipus de text que es treballa. - Aplicació d’estratègies de cerca. - Identificació de la informació que és objecte de cerca.

11


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza amb tota la classe en 6 grups de 4 alumnes. Cada grup serà un investigador diferent.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Utilització de llibres informatius - S’explica el procediment de cerca utilitzant els índex i sumaris. Procediment de la cerca - Llegir i entendre bé l’enunciat. - Pensar en quin apartat del llibre poden trobar l’aspecte que es demana de la vida i obra de Leonardo. - Utilitzar els índex dels llibres.

12


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

PREGUNTES RESPECTE LA VIDA DE LEONARDO 1. Quin ofici tenia el pare de Leonardo? I el seu padrastre?

2. On va néixer Leonardo? I a quin any?

3. A quin lloc va anar a aprendre a fer de pintor? Qui va ser el seu mestre?

4. Per què els companys del taller de pintura li deien “el gordito Da Vinci”?

5. Qui era un dels seus millors amics en aquella època?

6. Per que se’n va a Milan? En mans de qui es posa a treballar?

7. Quan va conèixer a Miquel Àngel? Qui era més gran?

8. On van treballar junts amb Miquel Àngel?

9. On va passar els últims anys de la seva vida?

10. Quin any va morir? On està enterrat?

13


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

PREGUNTES RESPECTE L’OBRA PICTÒRICA DE LEONARDO 11. Quina és la pintura que es considera la seva primera obra ?

12. Per què es va dedicar a fer retrats? Què volia representar amb els retrats?

13. Quin es el quadre mes famós de Leonardo. És un retrat. Qui està representant? Per què és famós?

14. Quina tècnica s’inventa?

PREGUNTES RESPECTE LES MÀQUINES I INVENTS DE LEONARDO 15. Què va inventar Leonardo a Milà com a Mestre de Festes i Banquets del Duc Francessco Dforza?

16. Per què li apassionaven les màquines?

17. Quines varen ser les primeres màquines que va inventar i per què?

18. Quin vehicle de dues rodes va inventar?

19. D’on treia les idees per inventar màquines i utensilis?

20. Quins invents va fer per les tasques de la llar?

14


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

RESPOSTES: VIDA 1. Quin ofici tenia el pare de Leonardo? I el seu padrastre? El pare era notari i el padrastre era pastisser.

2. On va néixer Leonardo? I a quin any? Va néixer a Vinci l’any 1452.

3. A quin lloc va anar a aprendre a fer de pintor? Qui va ser el seu mestre? A la ciutat de Florència i el seu mestre va ser Andrea Verrochio.

4. Per què els companys del taller de pintura li deien “el gordito Da Vinci”? Perquè el seu padrastre li enviava cada dia pastissos.

5. Qui era un dels seus millors amics en aquella època? Sandro Botticelli

6. Per que se’n va a Milan? En mans de qui es posa a treballar? Perquè no li valoren ni les seves pintures ni els invents de fortaleses i màquines de Guerra i es posa a treballar en mans de Ludovico Sforza.

7. Quan va conèixer a Miquel Àngel? Qui era més gran? Mentre pintava la Gioconda fent de membre d’un jurat d’un jove.

8. On van treballar junts amb Miquel Àngel? A la sala del consell del palau Veccchio.

9. On va passar els últims anys de la seva vida? A la vall de Loira, França. 10. Quin any va morir? On està enterrat? El 1519 . Està enterrar a Saint-Florentin de Amboise (França)

15


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

RESPOSTES: OBRA PICTÒRICA 11. Quina és la pintura que es considera la seva primera obra ? La Virgen del clavel.

12. Per què es va dedicar a fer retrats? Què volia representar amb els retrats? Perquè les cares humanes són l’expressió del caràcter de cada persona. Creia que podia representar els afectes i els estats d’ànim de les persones.

13. Quin es el quadre mes famós de Leonardo. És un retrat. Qui està representant? Per què és famós? La Gioconda.ës un retrat d’una dóna l’esposa de Francesco del Giocondo. Pel seu somriure enigmàtic.

14. Quina tècnica s’inventa? L’esfumato.

RESPOSTES: MÀQUINES I INVENTS 15. Què va inventar Leonardo a Milà com a Mestre de Festes i Banquets del Duc Francessco Dforza? Va inventar el tovalló, la tercera pota de la forquilla i els spago mangiabile (espaguetis)

16. Per què li apassionaven les màquines? Perquè pensava que podien fer la vida més fàcil als homes.

17. Quines varen ser les primeres màquines que va inventar i per què? Fortaleses, complexos sistemes de defensa, màquines sitiadores,canons de càrrega automàtica, ballestes i carros de combat. Perquè eren temps de guerra.

18. Quin vehicle de dues rodes va inventar? El que més tard hem anomenat bicicleta.

19. D’on treia les idees per inventar màquines i utensilis? Dels ocells i de les veles dels vaixells.

20. Quins invents va fer per les tasques de la llar? El llevataps, el molinet del pebre,un rentaplats, un forn automàtic etc.

16


Material didàctic

ACTIVITAT 3

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

Els enigmes de la biblioteca - CDU Aprendre a localitzar llibres

TASCA Cada grup ha d’aconseguir localitzar uns llibres concrets de la biblioteca. Per fer-ho necessiten resoldre els enigmes plantejats per aconseguir els codis de localització. Cal primer aprendre com s’organitzen els llibres a la biblioteca i el sistema de classificació.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 2: Familiaritzar-se amb la biblioteca del centre Bloc 1 - Seccions d’ús de la biblioteca i recursos que ofereix - Comprensió de l’organització de l’espai físic de la biblioteca Objectiu 3: Localitzar i seleccionar recursos física Bloc 2 - Eines de cerca específiques de la biblioteca - Comprensió del sistema de classificació CDU - Ús i maneig dels directoris de la CDU de la biblioteca Bloc 3 - Cerca i recuperació de materials físics de la biblioteca - Realització de cerques guiades i pautades

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza amb mig grup classe. S’agrupen per parelles per resoldre els enigmes.

17


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Les seccions temàtiques de la biblioteca (Rètols de les columnes) -

S’explica el sistema de classificació de la CDU amb que les biblioteques organitzen els seus materials. Es presenten els 10 grans grups que corresponen a les seccions temàtiques de la biblioteca. Es projecten des del canó els números i les temàtiques corresponents i s’assenyalen on estan físicament a la biblioteca. Això correspon als rètols de colors de les columnes de les prestatgeries. Es dona un mapa de la biblioteca a cada grup. Es demana que orientin el mapa i situin les seccions.

Els codis de les matèries (Rètols dels prestatges) -

S’explica com cada secció temàtica es subdivideix en temes concrets. Cada tema correspon a un codi concret que deriva del número de la secció. S’assenyalen físicament els rètols dels prestatges que indiquen un tema concret i el codi que li correspon. Se’ls demana que localitzin en el mapa el codi d’uns temes concrets perquè aprenguin a localitzarlos. Exemple: Quin es el codi de l’arquitectura, de les matemàtiques, de la economia....? Per fer-ho cal que pensin a quina secció temàtica es troba el tema concret que se’ls demana. Per fer-ho poden mirar la taula projectada al canó. Un cop fet això busquen en el mapa el codi del tema concret dins la secció temàtica que han considerat.

Els codis de localització dels llibres (Teixells o etiquetes del llom) -

S’explica com cada llibre té un teixell al llom amb el seu codi de localització. Aquest codi correspon al codi de la matèria més les tres primeres lletres del cognom de l’autor.

PROCEDIMENT PER A RESOLDRE ELS ENIGMES -

Localitzar el codi de les matèries i realitzar les operacions matemàtiques. Construir el codi de localització del llibre amb el resultat de les operacions matemàtiques i les tres primeres lletres del cognom de l’autor.

18


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

19


Material didàctic

1

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

(Sociologia + Medi ambient + Arquitectura) – 1248 = Autor del llibre: Robert Graves Codi de localització:

2

(Història antiga + Geologia + Política) – 1251 = Autor del llibre: J.A. Martinez Codi de localització:

3

(Bíblia + Botànica + Arqueologia) – 815 = Autor del llibre: Ignacio Paricio

4

Codi de localització:

( Química+ Esports + Literatura) – 637 = Autor del llibre: Donald J. Grout Codi de localització:

5

(Matemàtiques + Materials de construcció + Música) – 1072 = Autor del llibre: Paul Herrmann Codi de localització:

6

(Geografia+ Zoologia + Mitologia) – 1219 = Autor del llibre: Miguel Angel García Codi de localització:

7

(Filosofia + Anatomia + Fisica) – 311 = Autor del llibre: John Baines Codi de localització:

8

(Pintura + Economia + Fotografia) – 582 = Autor del llibre: Linda Gamlin Codi de localització:

20


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

RESPOSTES DELS ENIGMES

1

(Sociologia + Medi ambient + Arquitectura) – 1248 = 292 (316) (504) (720) Autor del llibre: Robert Graves

Codi de localització: 292Gra

2

(Història antiga + Geologia + Política) – 1251 = 551 (931)

(551)

(320)

Autor del llibre: J.A. Martinez

Codi de localització: 551Mar

3

(Bíblia + Botànica + Arqueologia) – 815 = 690 (22)

(581)

(902)

Autor del llibre: Ignacio Paricio

Codi de localització: 690Par

4

( Química+ Esports + Literatura) – 637 = 781 (540) (796) (82) Autor del llibre: Donald J. Grout

Codi de localització: 781Gro

5

(Matemàtiques + Materials de construcció + Música) – 1072 = 910 (510) (691) (781) Autor del llibre: Paul Herrmann Codi de localització: 910Her

6

(Geografia+ Zoologia + Mitologia) – 1219 = 574 (910) (591) (292) Autor del llibre: Miguel Angel García

Codi de localització: 574Gar

7

(Filosofia + Anatomia + Física) – 311 = 931 (101) (611) (530) Autor del llibre: John Baines

Codi de localització: 931Bai

8

(Pintura + Economia + Fotografia) – 582 = 575 (750)

(330)

(77)

Autor del llibre: Linda Gamlin

Codi de localització: 575Gam

21


Material didàctic

ACTIVITAT 4

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

Joc de pistes amb els llibres Trobar llibres i seguir el fil d’una història

TASCA Han de trobar pistes amagades en uns llibres concrets de la biblioteca i contestar la pregunta que cada pista els proposa. Les preguntes es refereixen a la vida i obra de Leonardo Da Vinci. Les respostes les trobaran en els fragments fotocopiats del llibre “Me llamo Leronado da Vinci. Antnio Tello Ed. Parramón” que trobaran a cada pista.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 3: Localitzar i seleccionar recursos físics Bloc 2 - Eines de cerca específiques de la biblioteca - Ús i maneig dels directoris de la CDU de la biblioteca Bloc 3 - Cerca i recuperació de materials físics de la biblioteca - Realització de cerques guiades i pautades Objectiu 6: Comprendre i organitzar informació Bloc 2. Obtenció d’informació específica (lectura comprensiva selectiva) - Identificació del que es necessita cercar. - Identificació del tipus de text que es treballa. - Aplicació d’estratègies de cerca. - Identificació de la informació que és objecte de cerca.

22


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza tot el grup classe. S’agrupen per parelles per trobar les pistes i respondre les preguntes. Es necessiten dos professors per atendre els grups i comprovar les respostes Cada professor te sis grups assignats.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Cada grup té una lletra com a identificador (ex. Grup A, Grup B... ) Cada grup ha de trobar 5 pistes. Son les mateixes per a tots (ex. Pista 1, Pista 2...) A cada pista trobaran un fragment i una pregunta a respondre. Cada grup ha de respondre 5 preguntes. Les pistes s’han de trobar per ordre. Estan amagades en uns llibres concrets de la biblioteca. Cada grup té un recorregut diferent ( les pistes estan amagades en llibres diferents per a no coincidir) En total 12 grups x 5 llibres on està amagades les pistes = 60 llibres a localitzar. --Al començar l’activitat cada grup disposa d’una carpeta amb el mapa de la biblioteca i el primer fragment del llibre per llegir. A la carpeta també troben la primera pregunta a respondre. Cada grup haurà d’anar al seu professor assignat per a donar la resposta. Si la resposta és correcte el professor els donarà la fitxa bibliogràfica del llibre on trobaran la següent pista. Aquí hauran e fixar-se amb el codi de localització del llibre. Exemple de Fitxa bibliogràfica:

Los díez magníficos Cesarolo, Anna Madrid; Maeva Matemàtiques recreatives Nºde registre: 26214 Es seguirà la mateixa dinàmica fins trobar les cinc pistes i resoldre totes les preguntes. 510 CES -Se’ls recorda el que varem aprendre a l’activitat anterior respecte els codis de localització dels llibres a la biblioteca i l’ús del mapa per localitzar aquests codis. -

S’explica com cada secció temàtica es subdivideix en temes concrets. Cada tema correspon a un codi concret que deriva del número de la secció.

-

S’explica com cada llibre té un teixell al llom amb el seu codi de localització. Aquest codi correspon al codi de la matèria més les tres primeres lletres del cognom de l’autor.

-

S’explica que quan busques un llibre en el catàleg de la biblioteca aquest queda descrit en una fitxa on hi ha totes les seves dades (fitxa bibliogràfica). Aquí trobaran el codi de localització. 23


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CS

PREGUNTES

o. A que es va dedicar i perquè es famós Leonardo.

1. A quin lloc va anar a aprendre a fer de pintor? Qui va ser el seu mestre?

2. Per què els companys del taller de pintura li deien “el gordito Da Vinci”? Qui era un dels seus millors amics en aquella època?

3. Què va inventar Leonardo a Milà com a Mestre de Festes i Banquets del Duc Francessco Dforza?

4. Per què li apassionaven les màquines? Quines varen ser les primeres màquines que va inventar i per què?

5. Quin es el quadre mes famós de Leonardo ?On van treballar junts amb Miquel Àngel?

6. Quan es va morir.

24

Apendre a investigar CS Clot  

Activitats de competencia informacional

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you