Tríptico verán 2016

Page 1

Las Meninas Santiago García

Poesía para todos

Premio Nacional do Cómic 2015 Durante séculos, o cadro que repre-

Manuel María: Vida, Versos e Rebeldía

senta á familia de Felipe IV foi o cenManuel Veiga e Xosé Lastra

tro de atracción do Museo do Prado e inspirou a artistas e escritores, converténdose nun verdadeiro icono cultura

Este libro retrata a Manuel María, o home que aspiraba a coñecer a todos os galegos, un a un.

Nietsche Michel Onfray

A boca da terra

Esta adaptación gráfica da

Manuel Rivas

vida de Nietzsche está baseada na biografía escrita por un dos principais nietzscheanos

A boca da terra : poesía de natureza insurxente. Porque aquí a natureza fala, murmura, berra ou xura con ironía no eco das campás.

Recomendacións lectoras para o verán

contemporáneos, Michel Onfray. As ilustracións de Maximilien Lle Roy acompáñana con gran sintonía para mostrar a evolución da vida e obra do filósofo máis estreme-

Nadando entre lecturas

Penúltimas tendencias

cedor de todos os tempos. Carlos Negro La seducción de la música Poesía para adolescentes que non gostan dos

Christoph Drösser

contos de princesas

Por que nos gusta a música? Como logra influír tanto no noso estado de ánimo? Pode unha boa melodía facernos gozar como o sexo ou un bo manxar?

A música non deixa indiferente practicamente a ninguén. Unhas veces provócanos ganas de chorar, outras é capaz de evocar recordos que considerabamos sepultos, e no caso dalgunhas enfermidades pode chegar a exercer un efecto curador.

E moito máis

Biblioteca IES MONTE DAS MOAS

http://bibliomoas.blogspot.com.es/ http://lecturasrebuldeiras.blogspot.com.es/

Biblioteca do Biblioteca IES MONTE

Verán 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.