Tríptico nadal

Page 1

La balada del Norte Alfonso zapico

CINE para todos

Madrid, 1933. Tristán Valdivia, xornalista sen xornal, editor sen éxito e amante sen ilusión, abandona a capital para volver ao norte. Alí espérao seu pai, o marqués de Montecorvo. Son tempos difíciles para o país, inmerso nas convulsións da II República, e o vello aristócrata debe manterse á cabeza do seu feudo particular: a Compañía Mineira do Noroeste.

Regalando lecturas

A miña familia e outros animais Gerald Durrell “Relato sobre os cinco anos que o naturalista pasou na illa de Corfú “Todas as anécdotas sobre a illa e os seus

Recomendacións lectoras para o Nadal

habitantes son absolutamente verídicas. Vivir en Corfú era coma vivir nunha das óperas cómicas máis extravagantes e disparatadas.” La fórmula preferida del profesor Yoko Ogawa «Unha historia de amor, amizade e transmisión do saber...»

E moito máis

Esta novela foi un auténtico fenómeno social en Xapón que desatou un inusita-

Poesía, divulgación , teatro, ensaio...

do interese polas matemáticas Nela cóntallenos delicadamente a historia Biblioteca do IES MONTE DAS MOAS

dunha nai solteira que entra a traballar

Biblioteca do IES MONTE DAS MOAS

como asistenta na casa dun vello e túzaro profesor de matemáticas que perdeu nun accidente de coche a autonomía da súa memoria, que só lle dura 80 minutos)

http://bibliomoas.blogspot.com.es/ http://lecturasrebuldeiras.blogspot.com.es/

Decembro 2017


Quantic Love Vikingos Sonia Fernández Vidal

ESO

Precioso libro despregable que conta a historia de como vivían os Vikingos

No CERN, o centro de investigación máis avanzado do mundo, entre expe-

A miña planta de laranxa lima

Os Lobos de Moeche

rimentos de viaxes no tempo e de

José Mauro de Vasconcelos

Manuel Cráneo

teletransportación, entre partículas

A miña planta de laranxa lima é

A través da aventura de Martín, un adolescente

desas escasas obras que se

que vive no rural do século XV, viaxamos ao con-

venden por milleiros e que gustan

texto da Baixa Idade Media en Galicia e descubri-

a adolescentes, pequenos e gran-

mos as famosas Revoltas Irmandiñas, polas que

des.

os campesiños galegos derrocaron máis de 140 fortalezas en Galicia nunha loita contra o poder establecido e os abusos dos señores feudais.

Prohibido leer a Lewis Carroll

que superan a velocidade da luz e outras que revelan a orixe do Universo, a moza Laila enfróntase ao maior misterio que existe .

Nubes de Ketchup Annabel Pitcher Cóntanos a historia de Zoe, unha

Diego Arboleda Unha alma nobre Narra a historia dunha instiFred Uhlman

tutriz francesa que viaxa a

moza inglesa de quince anos que oculta un terrible segredo. Chea de angustia pero tamén cunha boa

Nova York para facerse cargo

Unha amizade que logra sobrevivir aos

dose de humor, Zoe comezará a

dunha nena, Alice cuxa pai-

tempos difíciles e turbulentos do ascenso

escribir cartas a un criminal chama-

xón desmedida polos libros

do nazismo e a Segunda Guerra Mundial.

de Lewis Carrol fai que os

do Stuart Harris, encerrado no corredor da morte dunha prisión de Texas.

seus pais lle prohiban lelos.

Volvo! O regreso de Usha La tuneladora

María Reimóndez Fernando Lalana

Biblioteca do IES MONTE DAS MOAS

Usha volta á pequena aldea de Devastana, Despois das vacacións ... saberemos algo do seu pai?

A misteriosa desparición do novo enxeñeiro responsable da tuneladora que perfora os túneles do metro vaise a converter nun dos casos máis horribles dos moitos aos que se enfrontou o investigador privado Fermín Escartín ao longo da súa carreira. .

BACHARELATO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.