Nadal2015

Page 1

“Regala sorrisos, bonitas palabras e libros xeitosos” Biblioteca do

Es quen de descubrir que son esas palabras que hai na árbore da portada? Mándanos un correo coa seguin-

Este Nadal

A biblioteca

recoméndache

...

te información:

IES MONTE DAS MOAS

Título do texto Autor Xénero

a bibliomontemoas@gmail.com cos teus datos e os cinco primeiros acertantes recibirán un agasallo da biblioteca á volta de vaca-

bibliomoas.blogspot.com.es lecturasrebuldeiras.blogspot.com.es

BIBLIOTECA DO IES MONTE DAS MOAS

cións

SORTE!!! Biblioteca do IES MONTE DAS MOAS NADAL 2015


Para que miren todos

Para que lean os maiores Para que lean todos

E moito m谩is!!! Consulta na nosa secci贸n de DVDs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.