Viatgeteca d'estiu 2018 França

Page 1

VIATGETECADELMUNDIAL

Entra i descobreix els viatges que va fent la Biblioteca aquest estiu! Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles


VIATGETECADELMUNDIAL

França Pel·lícules i música ambientades a França Ser y tener. DVD Ser (Documental) Aznavour, Charles. 20 chansons d'or. CD 072.7AZN Bigoti vermell. CD 091.7ROI Je t'aime: homenatge a la chanson. CD 091.7A La Familia Bélier. DVD Fam (Drama) Dunkerque. DVD Dun (Bèl·lic) El Perfume: historia de un asesino. DVD Per (Policíac) Madagascar 3: de marcha por Europa. IDVD Mad Piaf, Édith. 20 chansons d'or. CD 072.7PIA Zaz. Recto verso. CD 2.ZAZ So Perpinyà: supporter fans. CD 2.A Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles


VIATGETECADELMUNDIAL

França Llibres que ens parlen de França Duran, Marc. França contra els catalans : l'afer Bonet. 327(46.71) Dur El Follet feiner. I** Fol Un Viaje culinario por Francia. 641 Via Montellà, Assumpta. La Maternitat d'Elna. 92(46.71) Mon Francia. 91(026)(44) Fra Gómez, Iñaki. Francia sur. 91(026)(44) Gom Veysset, Frédérique. Estilo parisino : un toque de glamour francés para crear tu propio look. 391 Vey Flaubert, Gustave, Madame Bovary. N Fla Dumas, Alexandre. El Conde de Montecristo. N Dum Doerr, Anthony. La luz que no puedes ver. N Doe Hugo, Víctor. Los miserables. N Hug Süskind, Patrick. El Perfume : historia de un asesino. N Sus Christie, Agatha. El Misterio del tren azul. N Chr Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.