Page 1

КАТАЛОГ


Атлантик Груп – повече от 40 години комфорт От основаването като семейна компания в 1968 година до днес, АТЛАНТИК ГРУП „трансформира заобикалящата ни енергия в дългосрочни решения за топлинен комфорт, адаптирани и достъпни за всички“ - електрически конвектори и радиатори, електрически и термодинамични бойлери, домашни и индустриални газови котли, термопомпи въздух-вода, вентилация и климатизация. Идустриалната история и култура ни определя като предприемачи, работещи със страст, чувство за отговорност и рентабилност.

AFAQ N° 1995/3994

Със своите 4600 сътрудници, и годишен оборот над 950 милиона Евро, Атлантик се утвърждава като един от основните производителни на мулти-eнергийни решения за топлинен комфорт. Основната индустрилна база във Франция (9 завода), както и заводите в Англия, Египет, Турция и Украйна позволява на Антлантик да остане в непосредствена близост до основните си пазари и техните нужди. 

Сертификатът ISO 9001 беше внедрен в отделни заводи на Атлантик за цялото производство.

Марките на Група Атлантик са в основата на нашата стратегия.

Клиенти ни познават, преди всичко чрез нашите марки. Те носят идентичността, иновациите, качеството и обслужването характерни за нашите продукти. Марката Атлантик заема централно място в стратегията на компанията, която покрива всички сфери на дейността - електричество, газ, възобновяеми енергии и вентилация.

Френска технология

2atlantic


Atlantic изображения NEW Емайл с качество на диамант

Повече топла вода

Бързо затопляне

Оптимален комфорт

Първокласен дизайн

Ново

Екологично чист

На много добра цена

Не задържа прах

Френска технология

Енергоспестяващ

Тих

Включен възвратен клапан

Устойчив на агресивна вода

С щепсел

Лесен за монтаж

Компактен

Компактен

Atlantic технологични лога

Atlantic стандарти

MULITITARIF

Atlantic иновации Интелигентен контрол

SMART atlantic3


Технологията на бойлерите Атлантик

Нова формула на емайл Перфектното емайлиране и качеството на заварките са от ключово значение за един надежден водонагревател. Атлантик използва единствено заварки без присадъчен метал (ноу-хау от авиационната индустрия) и ново поколение емайл с качество на диамант. стандартно уплътнение

корозия

ПрИМЕр ЗА КОрОЗИЯ казан

контур - фланец

Засилена защита срещу корозия винт

Фланец

Металните части, които са в контакт с водата са най-слабите части при всички водосъдържатели, което е предпоставка за течове. Атлантик използва уникално двойно уплътнение, за да не се допуска контакт между метала и водата.

двойно уплътнение

казан

стандартно уплътнение

корозия

ПрИМЕр ЗА КОрОЗИЯ

рЕШЕНИЕТО НА АТлАНТИК контур - фланец

казан

контур - фланец винт

Метален фланец

винт

Омично съпротивление: уникална технология O’Pro Ексклузивна анти-корозионна система за постоянна борба с ръждата

Фланец

двойно уплътнение

казан

рЕШЕНИЕТО НА АТлАНТИК

контур - фланец

Омичното съпротивление представлява пасивен електронен уред. Метален фланец Той балансира електрическите потенциали на водосъдържателя и потопениявинт нагревател. Действието и животът на магнезиевия анод се подобряват и защитата от корозия се засилва.

4atlantic

Oмиче съпротивление

Изолация


Керамичен елемент: впечатляваща технология Steatite Уникална патентована технология, адаптирана към високо минерализирана, твърда или вода с ниско съдържание на соли Нагряващият елемент Steatite е защитен от емайлиран метален кожух. Този кожух разполага с голяма повърхност за обмен на топлина, което намалява отлагането на котлен камък и шума при затопляне. Освен че е изключително ефективен, керамичният нагряващ елемент е особено добре адаптиран към твърда, агресивна, високо минерализирана и вода с ниско съдържание на соли. Подмяната му не изисква водонагревателя да бъде източван, което е истински бонус както за професионалистите, така и за домашните майстори.

 ибриден анод: най-съвременна антикорозионна Х система

Хибридната Анти-Корозионна система (ACI Hybride) осигурява максимална защита на водосъдържателя, комбинирайки действието на класически магезиев анод и електроннен титаниев анод. Докато от пускането на бойлера мегнезиевият анод създава защитен депозит във всякакъв тип вода, титановият електранен анод генерира постоянно миливолтово напрежение защитаващо водосъдържателя от корозия. Монтиран в центъра на водосъдържателя, хибридният анод защитава равномерно целия му обем и осигурява дълъг живот на емайла включително при условия на агресивна вода. Действието на системата ACI Hybride се следи от потребителя чрез контролен индикатор.

IP: Защитен индекс Нивото на защита на елекрически бойлер от пръски вода се определя от неговия IP код. Всички бойлери на Атлантик са с IP 24 или IP 25 и могат да бъдат монтирани в обем 1, 2 и/или 3 във вашата баня, в зависимост от законодателството в страната.

3,00 2,25

2,25 

2,25

 2,40

0,60

0,60

2,40

atlantic5


Цялата гама …

Малолитражни бойлери

ГАМИ

МОДЕЛ

ОБЕМ (L) 10 15

Над мивка Малолитражни

Мощн. (W) 1 600

30 50

2 000

75

Потопяем меден нагревател

Под мивка

Вертикален за стенен монтаж O’Pro +

Сух керамичен нагревател

Ingenio

Stéatite

Stéatite Square

6atlantic

Вертикален за стенен монтаж

Хоризонтален за стенен монтаж

Вертикален за стенен монтаж

Мултипозиционен за стенен монтаж

КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

ОМИЧЕСКА ЗАЩИТА

МАГНЕЗИЕВ АНОД

ТИТАНИЕВ АНОД

С ЩЕПСЕЛ

ВЪЗВРАТНО ДИЕЛЕКТРИЧНА ПРЕДПАЗЕН ВРЪЗКА КЛАПАН

ТЕРМОМЕТЪР

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР

СТР.

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

2 000

8-9

15

2 000

8-9

30

10-11

50

10-11

10-11

100

10-11

120

10-11

10-11

10-11

10-11

10-11

10-11

12-13

12-13

100

12-13

50

16-17

16-17

16-17

80

200

O’Pro Turbo

МЕДЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ

Керамичен MG Квадратен

Stéatite

10

150

Хоризонтален за стенен монтаж

Ingénio

O’Pro Turbo

O’Pro +

2 000

2 200

50 80

1 500

100 50 80

80

2 500

2 000

100 50 80

1 500

14

14

14

75

2 400/ 1 200

15

100

2 400/ 1 200

15

150

2 400/ 1 200

15

100


O’Pro с индиректно и комбинирано загряване

Zeneo

ЛИНИЯ

МОДЕЛ

ОБЕМ (L)

МОЩНОСТ (W)

МЕДЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ

ACI Hybride

75 Zeneo

Вертикален за стенен монтаж

100 150

3 000

Термо помпи

Индиректно нагряване Соларни

Кобинирани бойлери с една серпентина

200 Бойлер S1 Вертикален за комбиниран стенен монтаж O’Pro

Вертикален за Бойлер S1 стенен монтаж комбиниран MG Вертикален за подов монтаж

80 100

1 500

КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

ОМИЧЕСКА ЗАЩИТА

МАГНЕЗИЕВ АНОД

ТИТАНИЕВ АНОД

С ЩЕПСЕЛ

Explorer

ВЪЗВРАТНО ДИЕЛЕКТРИЧНА ПРЕДПАЗЕН ВРЪЗКА КЛАПАН

ТЕРМОМЕТЪР

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР

Стр.

18-19

18-19

18-19

18-19

20

20

75

21

100

21

21

150

2 400

200 200 300

21 3 300

200 Соларни решения

Solerio

MG с индиректно и комбинирано загряване

С 1 или 2 серпентини

300

Explorer

За подов монтаж

200

Explorer Solar

За подов монтаж

200

2 400

400

270

270

21

21

22-23

22-23

22-23

24-25

24-25

24-25

24-25

• 1 800

1 800

Как да изберем точния обем ?

Дневни нужди

Препоръчителен обем

Стандартна употреба 10 – 50L Комфорт : 50L

Стандартна употреба 50 – 80L Комфорт : 100L

Стандартна употреба 80 – 120L Комфорт : 150L

Стандартна употреба 150 – 200L Комфорт : 300L atlantic7


Малолитражни бойлери Технологята O’PRO в компактния и удобен за потребителите водонагревател Характеристики ово поколение емайл с качество на диамант Н Нов дизайн на Атлантик l Меден потопяем нагревателен елемент l Магнезиев анод за оптимална защита от корозия на водосъдържателя l Оптимизиран входен дифузер за възможно най-добро използване на количеството гореща вода l Водонагреватели с компактни размери l Включен предпазен клапан l Изолация от полиуретанова пяна без хлорофлуоровъглеводороди

l

Go

dia

mo n

Компактен, гама за монтаж под мивка

Тънък, гама за монтаж над мивка

l

d-quality, Go A

ti n tla

c

Гама малолитражни бойлери Под мивка

Спецификации Вместимост (Литра) 10 над мивка 15 компактен над мивка 30 50 75 10 под мивка 15 компактен под мивка

Изходна мощност (W) 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000

Напрежение (V~)

Време за нагряване до 60 °C (∆t=20 °C)

230 (220/240)

10 14 23 38 50 8 11

Време за нагряване Консумирана мощност до 60 °C (∆t=50 °C) (кВтч/24ч при 65 °C) 24 35 57 96 127 19 28

0.48 0.58 0.76 1.13 1.69 0.63 0.66

Топла вода

100

C A

B

F

E

Ø

Над мивка

Спецификации

Ø

Ø

A

B

C

D

E

F

255 338 338 338 338 255 338

456 399 623 918 1220 456 399

166 163 160 168 235 238 235

290 236 463 750 985 218 164

64 81 81 81 81 64 81

262 345 345 345 345 262 345

184 184 184 184 275 184 184

Отвор на фланеца(Ø)

Нето тегло (кг)

72 mm

8 9 12.5 17 19.6 18.6 9 Под мивка Над мивка

8atlantic

D

20

Компактные модели Вместимост (Литра) 10 над мивка 15 компактен над мивка 30 50 75 10 под мивка 15 компактен под мивка

Студена вода

E

B A

F C 20 D

100 Топла вода

Студена вода


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Компактен водосъдържател

Бързо затопляне

С щепсел

ПРИМЕР НА УПОТРЕБА 10 л

миене на ръце 5 или 6 души

-

-

Миене на съдове за 2 души

15 л

миене на ръце 7 или 8 души

-

-

Миене на съдове за 2 души

30 л

миене на ръце 15 или 16 души

Стандартен душ

-

Миене на съдове за 4 души

50 л

миене на ръце 25 души

Стандартен душ

миене на съдове за 3 души

Миене на съдове за 8 души

75 л

миене на ръце 35 души

Стандартен душ

миене на съдове за 5 души

Миене на съдове за 12 души

atlantic9


O’Pro +

НОВО

Технологията O’Pro гарантира дълга защита от корозия Характеристики l

Ново поколение емайл с качество на диамант

l

Нов дизайн на Атлантик Т ехнология O’Pro – Екслузивна пасивна електронна анти-корозионна система за постоянна борба с ръждата

l

Температурно регулиране за повече гореща вода

l

IP 24 - за оптимална защита срещу влага и водни пръски

l

l

POINT-OF-USE RANGE

 золация с висока плътност за допълнителна икономия на И електроенергия (произведена без хлорфлуорвъглеводороди) Ø Повече мощност за по-бързо нагряване

E

B H

Go

CENTRAL WATER HEAT

184 C 20

dia

ti n tla D

100

Горячая вода Холодная вода

mo n

d-quality, Go A

c

POINT-OF-USE RANGE Ø

E

B H

Гама вертикални бойлери

184 C

O’PRO RANGE 20

Спецификации

D

100

Вместимост (Литра)

Изходна мощност (W)

50 80 100 120 150 200

2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200

CENTR

Напрежение (V~)

Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)

230 (220/240)

0.95 1.40 1.85 2.15 1.72 2.04

Горячая вода Холодная Време за нагряване до 60 °Cвода (∆t=50 °C)

1ч18 2ч20 2ч48 3ч33 4ч36 5ч50

30 до 120

440

433 433 433 433 505 505

380 590 740 915 30 30

451 451 451 451 1048 1048

165 165 165 165 146 473

F

G

100 до 280

240 240 240 240 440 440

72 72 72 72 72/112 72/112

Нето тегло (кг) 16 20 22 29 40 50520

O’PRO RANGE

505

C Ø 3/4“ E

B

A

D

D

440 250

B

585 814 973 1 127 1 241 1 568

Отвор на фланеца (Ø) мм

230

 IP 24

580 MM

A

50 80 100 120 150 200

Размери (мм) C D E

165 D

Размери Вместимост (Литра)

150 до 200

E

B

A

250

l

F

C Ø 3/4“

E

10atlantic

50 to 100 L

150 to 200 L

D


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

POINT-OF-USE RANGE POINT-OF-USE RANGE

Емайл с качество на диамант

Ø

E

Ø B B H

Първокласен дизайн

H

E

184 C 184

C

20 D

100 20 100вода Горячая

2

8

Горячая вода

1

CEN CENTRAL

D вода Холодная

Холодная вода

Повече топла вода 3

O’PRO RANGE O’PRO RANGE

1 В ъншен термометър 2 Е майл с качество на диамант 3О птимизирана неръждаема изходна тръба

4

4М агнезиев анод

E E

5 Потопяем меден нагревател 6 В ходен дифузер

5

6

A

7 Термостат

250

C

250

 Регулиращ потенциометър

Ø 3/4“

C

Ø 3/4“

 Диелектрична връзка

Гама за хоризонтален монтаж

50 до 100

150 до 200

Спецификации

D

Вместимост (Литра)

Изходна мощност (W)

50 80 100 150 200

1 500 1 500 1 500 2 200 2 200

Напрежение (V~)

Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)

Време за нагряване до 60 °C (∆t=50 °C)

230 (220/240)

1.15 1.55 1.95 1.59 1.96

1ч38 2ч38 3ч36 4ч20 5ч40

F

F

E

50 to 100 L 50 to 100 L

D

580 MM

440

9 Система O’Pro

7

E

150 to 200 L 150 to 200 L

РазмериВместимост (Литра)

A

B

50 80 100 150 200

580 809 968 1 185 1 490

433 433 433 505 505

Размери (мм) C D 198 349 497 800 1 050

451 451 451 530 530

D

440 D

8 Изолация с голяма плътност 9

B 165

B

A

E

F

Отвор на фланеца (Ø) мм

Нето тегло (кг)

234 234 234 275 275

343 343 343 440 440

72 72 72 82 (извит) 82 (извит)

16 20 22 40 50

100 L : 100 mm 50, 80,50, 100 L :100 100 50,80, 80, 100 mm л : 100 мм 150,: 200 200L 120 ммmm 150, 200L 120 лmm 150, :: 120

 IP 24 atlantic11


O’Pro Turbo

НОВО

Мощният O’Pro Turbo веднага осигурява гореща вода и комфорт

Характеристики l

Ново поколение емайл с качество на диамант

l

Нов дизайн на Атлантик

l

Т ехнология O’Pro – Екслузивна пасивна електронна анти-корозионна система за постоянна борба с ръждата

l

Турбо времена за нагряване благодарение на 2500-ватовия нагревател

l

Фронтална и прецизна регулация, за оптимизиране на зададената температура

l

IP 24 - за оптимална защита срещу влага и водни пръски

l

Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорфлуорвъглеводороди)

Go

dia

mo n

tla A d-quality, Go

c i t n

Гама за вертикален монтаж Спецификации Вместимост (Литра)

Изходна мощност (W)

Напрежение (V~)

Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)

Време за нагряване до 60 °C (∆t=50 °C)

0.95

1ч02

1.35

1ч50

1.70

2ч16

50 80

2 500

230 (220/240)

100

Размери Вместимост (Литра)

A

50

585

80

814

100

973

 12atlantic

B

C

Размери (мм) D E

F

G

Отвор на фланеца (ø) мм

100 до 200

240

72

380 433

590 740

Нето тегло (кг) 16

451

165

20 22


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Емайл с качество на диамант

Първокласен дизайн

Повече топла вода

Бързо затопляне

8

2

1

3 1 В ъншен термометър 2 Е майл с качество на диамант 3О птимизирана неръждаема изходна тръба 4М агнезиев анод

4

5 П отопяем меден нагревател 6 Входен дифузер 7 Система O’Pro

5

8 Изолация с голяма плътност

6

9 7

9 Фронтална регулация  Диелектрична връзка  Термостат

 atlantic13


Технологията Steatite удължава живота и ефективността на нагревателя

Stéatite

НОВО Вградената във водонагревателя уникална технология Stéatite осигурява максимален комфорт при всички видове вода Характеристики l l l

l

Ново поколение емайл с качество на диамант Нов дизайн на Атлантик teatite – Керамичен сух нагревател – уникална патентована S технология, адаптирана за високо минерализирани, твърди или води с ниско съдържание на соли ронтална и прецизна регулация, за оптимизиране на зададената Ф температура

l

Дълготрайна ефективност и лесен сервиз

l

IP 24 – за оптимална защита срещу влага и водни пръски

l

1 Външен термометър 8 3

 золация с висока плътност за допълнителна икономия на И електроенергия (произведена без хлорфлуорвъглеводороди)

Go

dia

Емайл с качество на диамант

2

2 Емайл с качество на диамант

1

3 Оптимизирана неръждаема изходна тръба 4 Магнезиев анод

t la mo nd A o -qual ity, G

ntic

5 керамичен нагревател Steatite

4

6 Входен дифузер 7 Емайлиран ръкав 5

8 Изолация с голяма плътност

7 6

9 фронтална регулация  Диелектрична връзка

 9

Първокласен дизайн

 Термостат

Повече топла вода Устойчив на агресивна вода

На много добра цена

Гама за вертикален монтаж Спецификации Вместимост (Литра) 50 80 100

Изходна Напрежение Консумирана мощност мощност (W) (V~) (кВтч/24ч при 65°C) 0.95 1.35 1.7

230 (220/240)

1500

Време за нагряване до 60°C (∆t=50°C) 1ч40 3ч01 4ч00

Размери

14atlantic

Вместимост (Литра)

A

B

50 80 100

585 814 973

433

Размери (мм) C D E 380 590 740

451

165

F

G

100 до 280

240

Отвор на Нето фланеца (Ø) мм тегло (кг) 72

17 21 23


Технологията Steatite удължава живота и ефективността на нагревателя ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Stéatite square Уникална технология Steatite Максимален комфорт с всички видове води в компактна квадратна гама, мултипозиционен Характеристики l

 teatite – Сух керамичен нагревател – уникална S патентована технология, адаптирана за високо минерализирани, твърди или води с ниско съдържание на соли

 вадратна форма, за по-добра инсталация във вашия К интериор l Дълготрайна ефективност и лесен сервиз l

l

l

l

2

1

1М агнезиев анод 2 Изолация с голяма плътност

 золация с висока плътност за допълнителна И икономия на електроенергия (произведена без хлорфлуорвъглеводороди) Двустепенна мощност за повече комфорт и икономия на енергия Подходящ за всякакъв вид монтаж – в хоризонтално и вертикално положение

3 Емайл с качество на диамант

3

4 Е майлиран ръкав

4

5 Оптимизирана неръждаема изходна тръба

5

6 Входен дифузер 7 Керамичен нагревател Steatite 8 Превключвател за две мощности

6

9 Терморегулатор

7

Управляващ панел

8

9

Бързо затопляне Компактен водосъдържател

Първокласен дизайн

B

Оптимален комфорт

Гама за вертикален монтаж Спецификации Вместимост (Литра)

Изходна мощност (W)

Напрежение (V~)

1200 2400 1200 2400 1200 2400

75 100 150

Време за нагряване Време за нагряване до 60 °C (∆t=20 °C) до 60 °C (∆t=50 °C) 1ч23 / 1ч09 0ч42 / 0ч37 2ч02 / 1ч28 1ч02 / 0ч48 3ч08 / 2ч27 1ч30 / 1ч10

230 (220/240) 230 (220/240) 230 (220/240)

Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)

3ч27 / 2ч52 1ч44 / 1ч33 5ч06 / 3ч41 2ч34 / 2ч01 7ч50 / 6ч06 3ч44 / 2ч54

A

0.91 B

J

I

1.07

G E

1.57

B F

Размери Вместимост (Литра)

A

B

C

D

75 100 150

706 875 1198

490

510

175

Размери (мм) E F 230

350/440

G

J

I

3/4"

600 750 1100

350 500 800

Отвор на фланецаA (Ø) мм 72

Нето тегло (кг)

J

G E

D C

27 30 I 40 IP 25

вертикален

HLM

atlantic15


Ingénio Eлектрически бойлер с дигитално управление Със своите интелигентни функции и дигитален дисплей, Ingenio е оптимално решение за икономия и комфорт Характеристики l l

l

l

l

Интуитивен дигитален панел за управление До 20% икономия на енергия благодарение на самоадаптиращата се функция SMART зпитана устойчивост на всички електрически части И анти-корозионна система за постоянна борба с ръждата ово поколение висококачествено емайлово покритие на Н водосъдържателя Технология О’PRO за перфектна антикорозионна защита

Go

dia

mo n

d-quality, Go

ti n At la

c

До

15

%

повече топла вода До

До

20

15

%

%

икономия на енергия

повече топла вода До

20

%

Икономия на енергия

икономия на енергия

Нормален работен режим

Режим SMART

Функция SMART автоматична адаптация на нужното количество топла вода в зависимост от употребата на бойлера през предходната седмица

Гама за вертикален монтаж Спецификации Обем (литра)

Мощност (W)

Напрежение (V~)

Консумация на енергия (Кв.ч./24ч. при 65°C)

Време за нагряване до 60°C (Δt=50 °C)

0.95

1ч31

2 000

230 (220/240)

1.35

2ч24

1.70

2ч56

50 80 100

Размери Обем (литри)

A

50

582

80

811

100

970

B

C

Размери (мм) D E

F

G

Отвор на фланеца (ø) мм

380 433

590 740

Нето тегло (кг) 16.5

451

165

100 до 200

240

72

20.5 22.5

IP 24 16atlantic


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Емайл с качество на диамант

Първокласен дизайн

Повече топла вода

Бързо затопляне

7 1 2

2О птимизирана неръждаема изходна тръба 3М агнезиев анод

2

5И зходен дифузер 6 С истема О’PRO 7 Изолационна пяна с висока плътност

4 5

8 Дигитален панел за управление 8

6 

9 Изолационна връзка  Термостат

3 4

6

5

78 9 

4М еден нагревател

3

5

1

1 Е майл с качество на диамант

1 Температура на водата в бойлера

6И збор на работен режим

2 Работен режим

7 Режим отсъствие

3 Заключване на панела за управление

8 Режим SMART

4 Индикатор за загряване 5 Регулиране на температурата

9 Режим Еко  Режим Комфорт  Режим Турбо

9 atlantic17


Zeneo

НОВО

Хибриден ACI анод за най-добра защита от корозия По-голяма продължителност на живота на бойлера Устойчив на всякакви видове води Характеристики l

l l

l

l l

l

Хибриден ACI анод за най-добра защита от корозия Анодът не се нуждае от поддръжка Керамичен нагревател Steatite подходящ зя всякакъв тип вода Лесен за поддръжка: няма нужда от източване на водосъдържателя при изваждане на нагревателя от защитния му ръкав По-малко отлагане на котлен камък Използвани са най-висококачествени материали Електронен температурен сензор и термостат

1 2

5

1 външен кожух 2 Високоефективна термична изолация

6

3 Динамична анти-корозионна защита Хибриден ACI** 4 Керамичен нагревател Steatite

3

5 Емайлво покритие 6 Изход за гореща вода 7 Емайлирана обвивка 8 Входен дифузер

4 7

9 Електронен термостат

8

J Контролен панел

9 J

Гама за вертикален монтаж Усилена гама Спецификации Вместимост (Литра)

Изходна Напрежение мощност (W) (V~)

75 100 150 200

3 000 3 000 3 000 3 000

230 монокитово (400V трифазно с Кit Tri код 009134)

Време за нагряване

Капацитет на хладна вода при 40 °C

Константа на охлаждане

Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)

2ч36 2ч13 3ч11 4ч00

137 L 187 L 295 L 381 L

0.30 0.27 0.21 0.19

1.08 1.30 1.50 1.79

Размери Вместимост (Литра)

Ø

Размери (мм) H

c

Нето тегло (кг)

75 100 150 200

505 505 530 530

690 861 1 165 1 480

529 529 550 550

26 30 39 49

18atlantic


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ACI Hybride Керамичен сух нагревател + магнезиев анод + електронен титанов анод D

Технологичната иновация в четири елемента

P

YNAMIC

RO

Хибриден защитен анод с голям размер •Комбинира действито на електронен титанов анод и класически магнезиев анод •Анод поставен в центъра на казана за оптимално разпределение на потока Акумулаторна батерия • Увеличен волтаж до 6 волта за работа във води с ниска електропроводимост • Дълъг живот на батерията – капацитет увеличен до 500 мА.ч.

Интелигента електронна регулация • Регулиране на тока в зависимост от типа на водата

TECTIO

N

Керамичен, сух нагревател • Ограничава натрупването на варовик • Осигурява дълъг живот и лесна подръжка

Действие на ACI HYBRIDE Хибридния анод разпръсква равномерно магнезия под влиянието на постоянно подадения ток. По този начин бариерата срещу корозия се формира от първото пускане на бойлера и се задържа благодарение на титановия анод, който осигурява непрекъснат ток. Постоянното действие на анода от титан и защитния слой от магнезий осигурава оптимална защита от корозия без нужда от профилактика. Тест на развитието на ръжда в зависимост от технологията на защита Тест върху емайлиран казан с размер на монета от 2 Евро, реализиран в продължение на 83 дни с мека (ТH = 10°f) и ниско електропроводима вода. Случай на изключително агресивна вода.

Динамична защита ACI HYBRIDE – образуване на защитен слой, покриващ липсата на емайл

Пасивна защита (магнезиев анод) – силно изразена корозия

Качество на водата и защита от корозия Типът на водата, която вашия бойлер загрява, е от основно значение. Разбирането на нейните свойства е определящо за оптимална защита от корозия на вашия уред. 3 основни типа вода – твърда, неутрална и агресивна Количеството на вългероден двуокис във водата определя до колко тя е агресивна или не. Най-често агресивната вода е с ниска концентрация на минерали, с РH под 7 и с проводимост под 200 μS/см. Вода, която разгражда варовика се счита за агресивна

 ода, която натрупва В варовик в резултата на високата и концентрация на калции и магнезий, се счита за твърда (или варовита)

Вода, която не натрупва варовик, но и не го разгражда се счита за неутрална. atlantic19


Комбиниран O’Pro Съвместим с няколко енергийни източника, оборудван с оптимизирана серпентина и с уникалната O’Pro технология за повече топла вода Характеристики

Повече топла вода

2

2 Емайл с качество на диамант

Комбинирани водонагреватели: хидравлично свързване

9

7 6

B

Котел

A 1

4 3 2

5 Потопяем меден нагревател

5 - Обезвъздушаване 6 - Първа серпентина (намотка) 7 - Помпа 8 - Гъвкава връзка

5

C

6 Емайлирана серпентина 7 O’PRO система

6

1 - Възвратен клапан 2 - Източване 3 - Клапан 4 - Редуциращ вентил за налягане 9 - Т ермостат за помпата на топлоносителя

8 5

4 Магнезиев анод

Хидравличен комплект на Атлантик

- Вход за студена вода - Изход за гореща вода - Вход на главна серпентина - Изход на главна серпентина

Ø

240

7 A

Вертикален водонагревател с непряко загряване и триножник (опция)

A B C D

Помпа за отопление

3 Оптимизирана неръждаема изходна тръба

4

Комбиниран O’Pro

206

D

1 Изолация с висока плътност

3

Вертикален за стенен монтаж

D

l

1

C

l

Оптимален комфорт

 градена допълнителна омична защита В (O’PRO) с потопяем меден нагревател Подходящ за битови котли и съвместим със соларни инсталации Мощност на обменника от 17,5 KW

B

l

Емайл с качество на диамант

Ø

C

Вертикален, за монтаж на стена Размери (мм)

80

433

100

A

B

814

590

973

740

C

D

E

F

251

457

165

451

За подов монтаж

Нето тегло (кг)

F

Диаметър (Ø)

22 E

Вместимост (Литра)

E

D

Размери

F

206

A

B

240

25.5

Комбиниран O’Pro Вертикален, за монтаж на стена Вместимост (Литра) 80 100

Изходна мощност* (W)

Напрежение* (V~)

1500

230 (220/240)

Вместимост (Литра)

Време за нагряване ∆t 20 °C вторичен 45 °C

Време за нагряване ∆t 50 °C вторичен 45 °C

80

1ч16

3ч10

100

2ч54

7ч20

*Само за моделите с комбинирано загряване

20atlantic

Консумирана мощност (кВтч/24ч) 1.61 2.02

Мощност (кВт) първичен 90 °C/2куб.м. вторичен 45 °C 17.5

Макс. температура на употреба

Работно налягане (бара)

Вътрешен обем на серпентина (I)

Площ на повърхността на серпентината (кв.м.)

Спад на налягането при 2 куб.м./ час (mbar)

Спад на налягането при 1 куб.м./ час (mbar)

Максимално работно налягане на серпентината (bar)

Стандартно налягане при изпитание (bar)

90°C

8

2.7

0.35

20

<15

6

12

Мощност (кВт) първичен 80 °C/2куб.м. вторичен 45 °C 12

Непрекъснат дебит (литра/час) първичен 90 °C/2куб.м. вторичен 45 °C 431

Мощност (kW)

Дебит за 10 минути (литра) първичен 90 °C/2куб.м. вторичен 45 °C

∆t = 30°C

∆t = 50°C

∆t = 30°C

∆t = 50°C

93

9

20

14

34

103

12

25

18

43

първичен 90 °C/2куб.м

първичен 80 °C/2куб.м


Технологията Steatite удължава живота и ефективността на нагревателя ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Комбиниран MG Съвместим с няколко енергийни източника, оборудван с оптимизирана серпентина и с уникалната технология Steatite за повече гореща вода Характеристики l

l

l

Универсален: подходящ за всички видове котли и съвместим със соларни инсталации Комбинирани водонагреватели: керамичен нагревател, адаптиран за всички видове води, лесен и бърз монтаж (за вертикален монтаж на стена) Голяма гама типоразмери: от 75 до 200 литра за стенен монтаж и 200/300 литра за монтаж на под

1

1 П олиуретанова пяна с голяма плътност, с 0% ХФВ 3

2 Емайл с качество на диамант

2

3О птимизирана неръждаема изходна тръба

4

4 Магнезиев анод 5 Термостат с термична защита

5 6

6 Емайлиран ръкав 7 Оптимизирана серпентина

7

Бързо затопляне

8 Керамичен нагревател Steatite

8

Повече топла вода

Емайл с качество на диамант

Комбиниран MG

Оптимален комфорт

Спецификации за комбинирани водонагреватели Вертикален, за стенен монтаж

75 100 150 200

Вместимост (Литра) 75 100 150 200

Изходна мощност* (W)

Напрежение* (V~)

Време за нагряване ∆t 50 °C вторичен 45 °C

2400

400 V3~ / 230V

2ч15 2ч45 4ч10 5ч20

Спад на Макс. работно налягането при налягане на 1 куб.м./час серпентината (mbar) (bar) 25 25 30 30

6

Тип на нагревателя

Консумирана мощност (кВтч/24ч)

Ceramic

1.12 1.28 1.68 2.06

Мощност (кВт) първичен 90 °C/2куб.м. вторичен 45 °C

Мощност (кВт) първичен 80 °C/1куб.м. вторичен 45 °C

19.3 19.3 25.6 25.6

14.4 14.4 16.8 16.8

Макс. Вътрешен обем на Работно налягане температура на серпентина (бара) употреба (I)

90°C

8

355 355 414 414

Спад на налягането при 2 куб.м./час (mbar)

0.53 0.53 0.66 0.66

135 135 150 150

4.1 4.1 4.9 4.9

Непрекъснат дебит Непрекъснат Дебит за 10 (литра/час) дебит (литра/час) минути (литра) първичен първичен първичен 90 °C/2куб.м. 80 °C/1куб.м. 90 °C/2куб.м. вторичен вторичен вторичен 45 °C 45 °C 45 °C 476 476 630 630

Площ на повърхността на серпентината (кв.м.)

121 162 243 272

Дебит за 10 Време за нагряване Време за минути (литра) на котел нагряване първичен ∆t 55 °C (мин) от котел 80 °C/1куб.м. 90 °C/2куб.м. ∆t 30 °C вторичен вторичен (мин) 45 °C 45 °C 90 °C/1куб.м 121 156 205 205

22 30 35 46

9 13 15 24

*Само за моделите с комбинирано загряване

IP 25

Размери

440

C

D

320

386

490

36

100

908

498

393

497

41

1241

798

437

541

1568

798

437

541

200

175

520

2

55 63

230

1

F

505

F

D

B

737

4 5

C

A

A

75

150

E

Нето тегло (кг)

250

Размери (мм)

E

Диаметър (Ø)

B

Вертикален, за стенен монтаж Вместимост (Литра)

HLM

Ø

104

Вместимост (Литра)

atlantic21


Соларни решения Водонагревател със серпентини

Комплект соларни панели 2 варианта пакети за инсталиран интегриран в или върху покрива lН аклонът на покрива трябва да е между 15° и 60° lН ечупливо стъкло lЧ ерна алуминиева рамка l Непрекъснат шев

Всички комплекти на Атлантик се състоят от 1, 2 или 3 слънчеви панела. Те се доставят заедно с хидравличните си aксесоари, които са пригодени за избраната система на фиксиране (керемиди или плочи, вълнообразен или плосък покрив), виж дадената по-долу таблица

l

1 Панел

l

2 Панела 3 Панела

2

Комплекти панели за покрив Керемиди Плочи Вълнообразен покрив (универсален) Плосък покрив

✘ ✘ ✘ ✘

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

1

✘✘✘ ✘✘✘ ✘✘✘ ✘✘✘

1 П олиуретанова пяна, с 0% ХФВ 2М агнезиев анод 3

Интегрирани пакети Керемиди > 15° Плочи

-

✘✘ ✘✘

✘✘✘ ✘✘✘

4 Емайлиран водосъдържател

Хоризонтални пакети на покрива Керемиди Плочи Плосък покрив

✘✘ ✘✘ ✘✘

✘✘✘ ✘✘✘ ✘✘✘

Вертикален

Тип на стъклото Дебелина (мм) Абсорбиране (%) Излъчване (%) Ъгъл на падане K50 (%) Енергийни загуби K1 (вт/кв.м.K) Термичен капацитет (Кдж/кв.м.К) Тегло (кг) Съдържание на топлообменна течност (литра) Температура на стагнация (°C) Макс. работно налягане (бара) Схема на потока Размери на колектора (мм) Размер на вертикалната тръба (мм) Уплътняващ материал Дебит (литра/час)

22

atlantic

6 Оптимизирана серпентина 7 Входен дифузер

4 5

Характеристики на пакетите слънчеви панели

Размери (мм: ВхШхД) Обща площ (кв.м.) Нетна площ (кв.м.) Абсорбираща повърхност (кв.м.) Оптични характеристики Материал на абсорбера Покритие на абсорбера

5 Монтирана соларна станция

2

✘ ✘ ✘

3О птимизирана серпентина за втори енергиен източник (например котел)

Хоризонтален

Solar Plan 200V 2039x1039x90

Solar Plan 200H 1039x2039x90 2.3 2 2 80.4 81.9 Алуминий Мед Селективен с висока производителност Нечупливо стъкло против градушка и лошо време 3,2 3,2 94 95 <5 93 94 3.235 3.31 5.85 6.3 40 41 1.7

1.9

194

198 10 Стълбица 22х0.8 (мед) 8х0.5 (мед) EPDM 30 до 90

6 7

1 Черна рамка 2 3.2 милиметра прозрачно нечупливо стъкло с ниско съдържание на желязо 3 Алуминиева кутия

Вертикален модел

4 EPDM връзка 5 10 вертикални медни тръби, 8 мм

1 2

4

5

6 7

6И золация от каменна вата (40 мм, 50 кг.кв.м.) 3

7 Меден колектор 22 мм

Хоризонтален модел


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Екологично чист

Емайл с качество на диамант

Комплект водосъдържетел и соларна станция

Оптимален комфорт

200/300/400 литров kомбиниран водосъдържател със серпентини и ел.нагревател lС томанен емайлиран водосъдържател с магнезиев анод l И золация: Полиуретан 31 мм (200/300 литров), 35 мм (400 литров) l Сглобена соларна станция с помпа, система за регулиране, система за прегряване, защитна система и режим на бездействие lВ ентил за редуциране на температура lВ ъзможност за доставка без електронна управляваща станция l

Соларен индиректен водонагревател Размери (мм) Вместимост (Литра) A B C D F G L Тегло (кг)

1 серпентина/2 серпентини 200 300 400 200

300

400

567 1258 44 381 857 664 78

567 1738 42 456 1387 1107 3/4"M 101

678 1592 42 445 1257 855 1"M 157

Съществуващ електрически кит, 2400 W нагревател

Характеристики на пакет соларни водонагреватели 1 серпентина Декларирана вместимост (Литри) Минимален реален обем (Литри) DIN Енергийни загуби (кВтч/24ч) Работно налягане (bar) Работно налягане при изпитания (bar) Макс. температура (°C) Тегло водосъдържател + станция (празен) (кг) Тегло водосъдържател + станция (пълен) (кг)

200 200 195 2.21 8 12 85 73 268

2 серпентини

300 300 296 2.97 8 12 85 102 398

400 395 398 3.55 8 12 85 158 556

200 200 190 2.46 8 12 85 82 272

300 300 291 3.17 8 12 85 108 399

400 395 393 3.75 8 12 85 164 557

0,83 28 27 5.8 6 12

1 34 31 6.3 6 12

1 34 31 6.3 6 12

0.83 28 27 5.8 6 12

1 34 31 6.3 6 12

1 34 31 6.3 6 12

-

-

-

-

-

-

0.58 18 75 4 22 6 12 17

0.66 24.6 107 4.9 30 6 12 26

0.66 24.6 173 4.9 30 6 12 35

2,4 (kit) 220/240 Керамичен 108 173 65 +/-5 171 21

2,4 (kit) 220/240 Керамичен 174 278 65 +/-5 200 21

Нагряване от соларната част Повърхност (кв.м.) Изходна соларна мощност (кВт) Загуба на налягане (млбар) Вместимост на серпентината (Литра) Налягане (bar) Стандартно налягане при изпитание (bar)

Нагряване с котел Повърхност (кв.м.) Изходяща мощност на котела (кВт)* Вместимост за отопление, с котела (Литра) Вместимост на серпентината** (Литра) Загуба на налягане (мbar) Налягане (bar) Стандартно налягане при изпитание (bar) Време за нагряване (Δt=50 °C) (мм)

Електрическо нагряване Мощност на нагревателя (кВт) Напрежение (V) Тип Вместимост (Литра) (Δt=50 °C) (мм) Макс. температура (°C) Соларно съхранение Vs (Литра) Степен на защита IP

2,4 (kit) 220/240 Керамичен 90 144 65 +/-5 100 21

2,4 (kit) 2,4 (kit) 220/240 220/240 Керамичен Керамичен 180 225 288 360 65 +/-5 65 +/-5 110 160 21 21

Принадлежности Разширителен съд (Литра) Вентил за редуциране на температурата (°C) Дебит през панела (литра/час) Предпазен клапан (bar) Манометър Дебитомер Предпазен клапан Диелектрична връзка

18 50 1.5 6

18 50 1.5 6

18 50 1.5 6

18 50 1.5 6

18 50 1.5 6

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

1780 653 787

1634 694 911

Размери на водосъдържателя и на соларната станция Височина (мм) Дълбочина (мм) Широчина (мм)

1279 653 787

1780 653 787

1634 694 911

*първичен дебит 2 куб.м./час, първична T°: 80 °C, T° на съхранение: 60 °C, БВГ T°: 45 °C **първичен дебит 1 куб.м./час

atlantic

23


Explorer

Термодинамичен бойлер Решение за оптимален контрол, ефикасно, тихо и екологично чисто Характеристики l

l l l

l

l l l l l

70% икономия на енергия с коефициент на трансформация COP равен на 3.8* Безплатната енергия от въздуха се трансформира в гореща вода Екологично чист Технология Атлантик: Емайл с качество на диамант и уникална O’Pro защита Хибридни варианти за зелена енергия (версии с вградена серпентина за соларни решения) Дистанционно радио-управление Лесен за монтаж Универсално подвеждане на въздуха – Вход/Изход Тишина в дома ви Температурен диапазон на термопомпата +5 °C до +43 °C

2

8

1

3

4

5

6 7

1 Изпарител 2 В исокопроизводителна термопомпа: COP=3.8 3 Защитно външно покритие 4 Дистанционно радио-управление 5 Защитен в кожух нагревател 1800 вата 6 Емайл с качество на диамант и магнезиев анод 7 С ерпентина 24 кВт (0.64 кв.м.) • Режим от соларен панел • Режим от котел 8 Р егулируем вход/изход на въздух

1

3

2

4 5 6 7

* Версия Explorer, 200 литра 24

atlantic

8

1 Програмируеми функции • Програмируем (период на работа) • 5 режима (Празници, ЕКО, АВТО, СИЛЕН, СОЛАРЕН) • Статистика (потребление...) • Управление на грешки/ Сервизно обслужване 2 Дисплей с добра видимост (температура, информация) 3 Д инамичен изглед на работния режим 4 Р ежим на котел (модели със серпентини) 5 Избор на режим 6 Режим Настройка/Поддръжка 7 Избор на режим 8И нформация/Статистика (потребление, време на работа...)


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Изпарител

2 въздух в помещението

охладен въздух

1 Терморегулиращ вентил

3

5

Вентилатор

Екологично чист

Компресор

Оптимален комфорт На много добра цена

6

Електрически нагревател

4

Тих

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ТЕРМОДИНАМИЧНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ Кондензатор

Външния въздух*, засмукан от вентилатора (1), затопля газообразния хладилен агент в изпарителя (2). След това агентът преминава в компресора (3), където температурата му се повишава още повече, в следствие на повишаване на неговото налягане. В кондензатора (4), течността отдава топлината си на водата в резервоара. Той се охлажда и преминава от газообразно в течно състояние. Терморегулиращият вентил (5) предизвиква пълното преминаване на хладилния агент от течно в газообразно състояние и позволява на агента повторно започване на нов работен цикъл в изпарителя. Електрическият нагревател (6) се включва само в случай на необходимост, ако температурата е по-ниска от 5°C. * Незатоплен външен въздух.

Спецификации Вместимост (Литра)

Размери (мм)

Нето тегло (кг)

Вместимост на водосъдържателя по DIN 4753 (Литра)

Обем на електрическо резервиране (Литра)

Номинално налягане на водата (bar)

Електрическо свързване (V~/Hz )

Максимална обща консумирана от уреда мощност (W)

Средна консумирана от термопомпата мощност (W)

Консумирана за електрическо нагряване мощност (W)

200 270

1 603 x 676 x 625 1 959 x 676 x 625

84.7 92.8

200 270

110 130

8

230 V~/50 Hz

2 465

525

1 800

Вместимост (Литра) 200 270

Вместимост (Литра) 200 270

температурен Диапазон на температурен Използван диапазон от температура на водата от Използван диапазон на електроенергия термопомпата термопомпата (°C) (°C) (°C) 40 до 62°C

5 до 43°C

0 до 43°C

Акустично налягане на 1 Коефициент на метър производителност при 7 °C** (с въздуховоди) (м (dB/A)) 2.92 2.72

Хладилен агент R 134A (кг)

Засмукван въздушен поток (инсталация без кожух) (куб.м./час)

Дължина на топлоизолация (метра)

Коефициент на производителност при 15 °C* (околна температура)

1.25

400

5m+ 2 колена

3.79 3.73

Ниво на шум на 2 метра (dB/A)

43

37

Повърхност на серпентината Време на нагряване с Време на нагряване с соларна/котел термопомпата от 15 °C до 51 термопомпата от 15 °C до 51 (версии със серпентина) °C при въздух на 7 °C °C при въздух на 15 °C (кВт) 7ч22 9ч52

4ч48 7ч32

0.64

* При условията на EN 2553, вода от 15 до 51 °C; **При условията на EN 16147, вода от 15 до 51 °

atlantic

25


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Добрият избор на електрическо отопление е преди всичко въпрос на модерни уреди, чиито характеристики отговарят на вашите очаквания за комфорт, икономичност и дизайн. Качество и тип на топлината, възможност за адаптация към променливо ежедневие, контрол върху консумацията на енергия - електрическото отопление предлага значителни предимства. Открийте и последните технологии на Атлантик в гамите Sweet Control и Eco Domo, като решение за оптимален баланс между комфорт и икономичност. С гамите на Атлантик изберете вашето решение.

26

atlantic


Електрически конвектори

Нагревател за директно загряване с дифузер за бързо загряване Студеният въздух циркулира благодарение на свободната конвекция през нагревателния елемент. Комфортът се регулира с термостат.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Различни режими на отопление

Електрически излъчващи панели

Боядисани в черно лъчисти плоскости от екструдиран алуминий за постигане на приятно чувство за топлина Големите алуминиеви плоскости осигуряват плавно и бързо ниво на комфорт. Тези продукти се препоръчват за “дневни стаи” (тоест за стаи, в които се живее) или за помещения с високи тавани.

Електрически радиатори

Комбинация от плоскости от екструдиран алуминий плоскости от екструдиран алуминий, чугун и отопляващи филми, за постигане на отопление с качеството на кадифен комфорт Тези модели предлагат всички преимущества на лъчистите панели и осигуряват кадифен комфорт с хомогенното си разпределение на топлината.

atlantic

27


Иновациите на Атлантик - икономия и комфорт във всеки момент Технологичният опит на Атлантик и непрекъснатият стремеж да задоволим нашите клиенти ни позволи да определим ключовите критерии при избор на електрическо отопление:

28

1

2

3

Искам усещане за мека толина

Искам чист и здравословен въздух

Не искам рязки промени в температурата

професионалнo мнение чуството за мекота на топлината е тясно свързано с лъчението на уреда, което трябва да бъде близко на това, което има човешкото тяло. Технически решение голяма площ на лъчение, ниска повърностна температура, възможно най-постоянно лъчение.

професионалнo мнение в идеална среда, влажността на въздуха трябва да бъде между 40% и 60% и разпределена възможно най-равномерно Технически решение възможно най-ниска температура на въздуха cлед преминаване през нагревателя.

професионалнo мнение след спиране на уреда, топлината трябва да намалява бавно, а не изведнъж Технически решение инерцията на нагревателния елемент и неговия капацитет да отдава постепенно акумулирана топлина.

4

5

Искам една и съща температура в цялата стая

Искам бързо затопляне, до желаната температура

професионалнo мнение усещането за равномерна топлина в стаята зависи от разликата в температурата между 10 и 170 сантиметра от пода. Тази разлика са нарича градиент «стъпало - глава». Ако тази разлика е по-голяма от 1 градус, това води до усещане за некомфорт. Технически решение възможно най-ниска темепература на нагревателя и голяма повърхност на лъчение.

професионалнo мнение бързото затопляне на помещението зависи от реактивността на уреда. Тя се определя чрез измерване на времето необходимо на един уред, за да се увеличи температура в определно помещение с 3,5 градуса. Технически решение кондуктивността на материята на нагревателя и на фасадата на уреда, позволяват оптимален обмен с околния въздух.

atlantic

Технологиите на Атлантик нагреватели с дифузер от обикновен или екструдиран алуминий, нагреватели от лято желязо, топлинен филм интегриран във фасадата на уреда, термо флуид или комбинация от тези технологии - позволяват на всеки, да направи избор в зависимост от неговите критерии за комфортно отопление.


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Иновациите на Атлантик икономия и комфорт във всеки момент Днес, с новите технически решения на Атлантик, е възможно да ограничим значително енегийната консумация за отопление. Решенията, които ви предлагаме са между най-ефективните на пазара и позволяват значително да намалим вашата фактура за ток. С патентованата технологията Sweetcontrol - спестете енегия, когато не сте в дома. (до 20% икономия) Защо да топлим напълно една стая, когато няма никой в нея? Технологията Sweetcontrol с нейния датчик за присъствие и отсъствие, адаптира постоянно температурата в помещението в зависимост от ритъма на живот на клиента - два датчика (за светлина и за движение) определят човешкото присъствие. Със Sweetcontrol, вашето присъствие има значение - когато сте в стаята, осигуряваме комфорта ,а когато сте навън - икономията на енергия.

19 °C

18 °C

17 °C

19 °C 4

Вие напускате стаята. След около половин час...

След още половин час без присъствие в стаята...

1

2

3

Начално програмиране: РЕЖИМ КОМФОРТ

Температурата спада автоматично с един градус

Ново спадане с още един градус

Поддържане на температурата РЕЖИМ КОМФОРТ – 2 °C*

Вие се връщате...

5 Температурата се възстановява веднага в РЕЖИМ КОМФОРТ

Намерете нови източници на икономия с програмата «Детекция на отворен прозорец» (до 5% допълнителна икономия) При проветряване на вашия дом, програмата «Детекция на отворен прозорец» на новият термостат на Атлантик засича рязкия температурен спад и изключва автоматично нагревателя. След затваряне на прозореца, стабилизирането и лекото покачване на температурата, идващо от инерцията на сградата, връща термостата към зададената от вас температура.

ВИЕ ПРОВЕТРЯВАТЕ СТАЯТА СИ

Детекция на внезапен спад на температурата на околната среда и автоматично преминаване в режим замръзване

ВИЕ ЗАТВАРЯТЕ ПРОЗОРЕЦА СИ...

*Един градус по-ниска температура се равнява на 8% по-ниска консумация на електричество.

Установяване на повишение на температурата по инерцията на сградата и връщане към първоначалния режим на отопление atlantic

29


F118 Конвектор с дигитален панел и таймер Нова генерация дигитален конвектор с вграден таймер за оптимален конфорт и икономия на енергия.

F118 l

l

 о 20% икономия на енергия с прецизна регулация и Д вграден таймер нтуитивно управление – лесно четене и настройване И на стайната температура

l

Стенно или мобилно инсталиране на крачета (опция)

l

Бързо затопляне и ON/OFF таймер

l

1

2 3

 ъзможност за инсталация във всички помещения на В жилището – двойна изолация и IP 24

7

1 Изход на въздух 2 Дигитален панел за управление 3 Защита от прегряване

6

4

4 Нагревател 5 С ензор за температурата в помещението 6 Лицев панел

5

7 Защита от накланяне или падане

Възможност за инсталация на крачета

3 1 4 2

1 С тарт – Стоп 2 Дисплей показващ зададената температура, стайната температура и функцията таймер 3 Режим Таймер ON и Таймер OFF 4 Бутони за настройване на температурата

30

atlantic


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА вл

нтуити

ение

И

вн

о упр

а

Със щепсел

Конфорт и икономия

Лесен за монтаж French lifestyle

°C

Интуитивно управление

Дигитален панел за управление

Размери D

A

В1

В2

W

Тегло (кг)

98

384

451

195

256

158

2.9

98

458

451

269

256

158

3.2

1 500

98

606

451

343

256

158

4.4

2 000

98

754

451

491

256

158

5.2 IP 24

189

500 1 000

B1

H Височина (мм)

B2

D W Дълбочина Широчина (мм) (мм)

H

Мощност (W)

120 min

A

atlantic

31


F 17 / F 117 Design Ново поколение конвектори Най-простото и лесно решение, Опция програмиране

С щепсел (Дизайн F17)

Лесен за монтаж

F17/F117 Design l

l

l

l

Лесен достъп до термостата, който е монтиран от горната задна страна на панелния конвектор Н ово поколение подобрен мулти-честотен термостат за икономично отопление С ъвместим с таймер Chronopass (само при F117)

1

2

3

З ащитен в кожух нагревател с алуминиев дифузер (безопасен, тих и с дълъг живот)

1 Изход за въздух 2 Превключвател за режими 4

l

Лесен монтаж на стена

l

Двойна изолация за най-добра защита

3 Потенциометър за регулиране на температурата 4 Защита от прегряване

7

5 Нагревател

5

6 Сензор за температурата в помещението 7 Лицев панел

6

Размери Номинална мощност (W)

Дълбочина (мм)

Широчина (мм)

Височина (мм)

Тегло (кг)

500*

384

2.85

750**

384

2.85

1 000 1 500

78

2 000 2 500 * само механичен термостат - ** само електронен термостат

458 606

451

3.2 4.4

754

5.15

902

6.34 IP 24

32

atlantic


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Odyssée Електрически панел равномерно разпределение на температурата. Дизайн и достъпност, предлага се в електронен вариант

Електронен вариант l l

l

Автоматична защита от прегряване Електронен термостат (комфорт, икономия на енергия, високо качество) Съвместим със седмичен програматор Pass programer

НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Odyssee електронен Размери Номинална мощност (W) 1 500 2 000

Дълбочина (мм) 95

Широчина (мм) 889 1 035 IP 24

Височина (мм) 450

Тегло (кг) 6 7

(в зависимост от моделите)

Хомогенно разпределение на топлината от Odyssée

Първокласен дизайн Бързо затопляне С щепсел

Разпраделение на топлината от обикновен конвектор atlantic

33


Solius Производителност и достъпност с функции за програмиране за по-добър контрол

Solius l

l l

l l

l l l

Отоплителен панел от екструдиран алуминий с дифузер, с голяма повърхностна площ Мулти-тарифен цифров термостат 6-команден: Комфорт, Комфорт -1 °C, Комфорт – 2 °C, Еко, Против замръзване, Изключен Фунция за блокиране на управлението Превключвател за режими: Комфорт, Еко, Против замръзване, Изключен, Програма Индикатор за отопление Цветова окраска: бял (RAL 9016) ASP (Процес против опетняване) за намаляване на опетняването на стената и на уреда

Оптимален комфорт

Не задържа прах Тих

Програмиране за до 25% икономия на енергия

120 mm

A

изход cable на exitкабел

Дълбочина (мм)

Широчина (мм)

98

815

1 000 Хоризонтален

1 500 2 000

Височина (мм)

A (мм)

450

565

595 1 035

B (мм)

Тегло (кг)

256

8.1

343 787

6

189 mini

Номинална мощност (W)

10.2

Хоризонтален IP 24

34

atlantic

158

Размери


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Tatou Digital Лъчист панел за отопление, с голяма излъчваща повърхност и с вградена функция sweetcontrol, както за бързо отопление, така и за икономия на енергия

Tatou Digital l

l

l

l

l

 топлителен панел от екструдиран алуминий с О дифузер, с голяма повърхностна площ Т емпературното задание се извежда на дисплея на цифров блок (за хоризонталните и вертикалните модели)

 ункция « баланс » за автоматично връщане към Ф фабричните настройки на режимите Комфорт и Еко етекция на отворен прозорец – автоматично Д изключване на нагревателя при рязко спадане на температурата

l

Сензори SWEETCONTROL® за движение и светлина

l

индикатор за консумация

l

l

Бързо затопляне

 градено програмиране (3 предварително задавани В програми на ден) и/или Програма Pass (опция)

Първокласен дизайн

Не задържа прах

1 Accès à la programmation 2 Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtres

1 2 3

3 SWEETCONTROL® 4 Indicateur de consommation 5 Navigation simple et intuitive

5 4

 вят бял (RAL 9016) или пясъчен Ц (RAL 9002) SP (Процес против опетняване) за намаляване на A опетняването на стената и на уреда

1 2

1 Мулти тарифен дигитален термостат 2 Термична защита 3 Фронтален перфориран панел 4 Дифузен от екструдиран алуминий 5 Датчик за стайна температура

3

Интелигентен контрол 4 5

EP

Размери Номинална мощност (W)

Дълбочина (мм)

Широчина (мм)

95

840

1 000 Хоризонтален

1 500 2 000

Височина (мм)

A (мм)

470

565

615 1 060

B (мм)

Тегло (кг)

251

7.1

343 789

изход на кабел

5.5 10 IP 24

Хоризонтален

atlantic

35


Alcove Digital Alcove Digital l

Р адиатор с нагревател от чугун

l

Ф ронтален панел от стомана

l

Т ермостат със цифров дисплей

l

Р егулиране при режими: Комфорт, Еко, Програма, Против замръзване, Изключен

l

Ф ункция « баланс » за автоматично връщане към фабричните настройки на режимите Комфорт и Еко 1 Дигитален термостат

2 6

1 Цифров мулти-тарифен термостат 2 Защита от прегряване

5

3 Сонда 4 Чугунен радиатор

4

5 Стоманен фронтален панел

3

6 Алуминиеви ребра

Kendo Digital Технология и модерен дизайн в хармония с съвременния интерьор Дигитален термостат

До

30 % икономия на енергия

1 Дигитален термостат

3 Лицев панел от алуминий

1

3

2 Нагревател от екструдиран алуминий

5

Kendo Digital l

А луминев нагревателен елемент с голяма повърхност

l

А луминиев лицев панел

l

l

4 Херметично затворени камери 5 Топлинен ограничител 6 Топлинен датчик

36

atlantic

4 2 6

М инимална циркулация на въздух в помещението (срещу чувствителност и алергии към прах) Ф уркция Баланс за автоматично връщане към фабричните настройки на режимите Еко (15,5 °C) и Комфорт (19°C)

l

Ф ункция за детекция на отворен прозорец

l

С тепенен индикатор на консумацията

l

Т ри предопределени профила на програмиране


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАЙНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Maradja 1

2 4 1 Цифров термостат

5

3

2 Защита от прегряване 3 Чугунен затоплящ елемент 4 Отопляващ преден панел

Maradja l

Солиден чугунен затоплящ елемент

l

Патентован отопляващ преден панел с отопляващ филм

5 Отопляващ дифузен филм

l

Предлага се в различни варианти (хоризонтален, стандартен, модели в светло бяло и в бяло)

Alipsis 1

1 Цифров термостат

2

2 Защита от прегряване

5

3 Чугунен затоплящ елемент 4 С ензор за температурата на помещението

Alipsis: Съвременен дизайн

5 Сензор за присъствие и светлина “Sweet Control”

l

Чугунен затоплящ елемент

6 Извит стъклен лицев панел

l

О топляващ дифузен филм върху стъкления лицев панел

7 Отопляващ дифузен филм

l

Извит стъклен преден панел

l

Цифров дисплей, показващ температурата в градуси

l

 Иновация “Sweet Control” за адаптиране към всички начини на живот

6 3 7

4

atlantic

37


Nicobar Дискретен, ефикасен и компактен

Nicobar l

Настройка на таймер до 60 минути

l

Потенциометър за задание на температурата

l

Индикатор за отопление

l

l

 ъздушният поток минава през хавлиени В кърпи борудван със сменяем филтър за прах, О който може да се почиства без уреда да се сваля от стената

l

Напречна шина за две кърпи

l

Цвят бял (RAL 9016)

1

2 3

5 6

7

1 Таймер 2 Светлинен контролен индикатор 3 Задание за температура 4 Неръждаем кожух 5 Вентилатор 6 Алуминиев дифузер 7 Долен отвор

Бързо затопляне Компактни

Размери Номинална мощност (W)

Широчина (мм)

Широчина (мм)

Височина (мм)

Тегло (кг)

1 000 / 1 800

250

550

395

3.838

IP 24

atlantic


Nefertiti

1

22

3

Дизайн и удобство

4 1 Ребра за кърпи 2 Вертикални тръби 3 Отоплителна течност 4 Управляващ блок 5 Електронен термостат 6 Защита от прегряване 7 Нагревател 8 Сензор за температурата на помещението 9 1000 ватов нагревател с турбо вентилатор (опция)  Светодиоден индикатор следящ работата на нагревателя  Превключвател за електрически елемент Позиции Лято/ Зима (Dual Ventilo)  Главна връзка към централно отопление (Dual Ventilo)

5

Бързо затопляне 6

Оптимален комфорт

7

Тих 1

Nefertiti

9

8 1 Дисплей на температурата и финкциите 2 Бутон за функция душ 3 Интуитивно управление

  

l

Модерен и компактен дизайн (45см)

l

Страничен отвор за лесно поставяна на кърпите

l

Стенно, радиоуправление

l

Функция душ

l

Повече икономии благодарение на приинсталираните програми

l

Модели с и без вентилатор

2

3

Organza Уникален и ексклузивен дизайн специално за вас

1

2

Organza l

l

l l

 топлителна система от извито стъкло О SGG Securit

3

 опълнителна отоплителна мощност от Д 1000 вата Първокласен дизайн

Две плъзгащи се куки абелен адаптер, който е разположен К на около 30 см от долната част на уреда

Не задържа прах Оптимален комфорт

1 Лицев панел от отоплително стъкло

Енергоспестяващ

2 Плъзгащи се куки 3 Управляващ блок и електронен термостат 4 Turbo fan heater 1000W

4 atlantic

39


ATLANTIC INTERNATIONAL 58, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine France

Teл: +(359) 2.953.33.25 Факс: +(359) 2.953.36.32

Tel.: +(33)1.46.83.60.00 Fax: +(33)1.46.83.60.01

www.atlantic-comfort.bg

www.atlantic-comfort.com

Добре дошли на нашият сайт !

www.atlantic-comfort.bg

Дистрибутор:

Atlantic International SAS au capital social de 3 538 000 euros 17, rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean de la Ruelle RCS orléans B 390.284.693 - agence.L2R.com - © Getty images - No contractual pictures - Bulgarian - January 2014 - Ref. INT 25052

BGR Group Бул. Витоша 115-117 София 1418 България

Каталог на Atlantic  

Каталог на Atlantic