Hojskole2012

Page 1

Praktiske oplysninger om Højskole-ugen på Møltrup: Møltrup er alkoholfrit område! Dette forventes respekteret af alle deltagere! Indkvartering: Campingvogn eller telt. Møltrup har ikke mulighed for at udleje værelser, men vi vil gerne være behjælpelige med at formidle kontakt til udlejere af campingvogne. Leje af campingvogn betales særskilt. Toilet/bad i særlig toiletvogn på overnatningspladsen. Højskoleprogrammet afvikles delvist i et stort samlingstelt, hvorfor det vil være en god idé at medbringe rigeligt med varmt tøj og regntøj. Pris for deltagelse i hele ugen: Deltagere udefra: Voksne 1.500,00 kr., børn under 14 år 200,00 kr. Prisen inkluderer materialer, forplejning og udflugter. Sidste tilmelding er fredag den 13. juli 2012. Der er max deltagerantal på 50 personer. Møltrup Optagelseshjem Stedet ligger i udkanten af landsbyen Timring i meget smukke omgivelser ned mod Vorgod Å cirka 15 km nord-vest for Herning. Møltrup er en gammel herregård på omkring 165 ha. Stedet huser ca. 120 mænd, som i fællesskab med stedets medarbejdere driver gården med tilhørende marker og husdyrhold. Derudover er der på stedet en række værksteder med en omfattende vareproduktion. Man er velkommen til at ringe for at få flere oplysninger om højskolen. Oplysninger om Optagelseshjemmet kan ses på hjemmesiden www.moltrup.dk

Højskolemedarbejdere: Kirsten Jacobsen og Karl Johan Søgaard.

Adressen er:

Møltrup Optagelseshjem Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg Tlf.: 97 13 18 00/Fax.: 97 13 18 80 E-mail: Molki@moltrup.dk

Højskole-uge på ”Møltrup” I dagene fra mandag den 6. august til lørdag den 11. august 2012 er der igen mulighed for en anderledes ferieoplevelse på den gamle herregård ”Møltrup” i et givende samvær om foredrag, fortælling, udflugter, kreative værksteder, sang, musik og naturen. Med andre ord: En rigtig højskole i en uge! ”Møltrup Optagelseshjem” er til daglig forbeholdt hjemløse mænd, men stedet vil i denne uge være åbent for alle i forbindelse med højskole-ugen. Kom og vær med !


Program for Højskole-ugen 2012 på Møltrup Optagelseshjem: Mandag 6/8: 15.00-17.00: 17.00: 18.00: 20.00:

Ankomst og indkvartering (der er kaffe på kanden fra kl. 15:00) Velkomst og præsentation ved forstander Ebbe Larsen Grillaften, fælles for alle. Aftensang, fortælling og samvær ved forstander Ebbe Larsen. Mulighed for at se Møltrup filmen efterfølgende

Tirsdag 7/8: 09.00: Morgensang i Storstuen. 09.30: Foredrag ved historiker Mogens Kragsis Jensen, Syddansk Universitetsbibliotek med emnet: ”De Linde slægten på Møltrup og i Vestjylland” 12.00: Frokost i teltet. 13.30: Værksteder Værkstederne er beskrevet på vedlagte seddel 17.45: Aftensmad i teltet. 19.00: Mulighed for rundvisning på Møltrup. 20.00: En aften med tidl. TV journalist Per Hansen, der vil fortælle udfra emnet: ”Blandt originaler og andet godtfolk” 21.30: Afslutning med andagt Onsdag 8/8: 09.00: Morgensang i Storstuen. 09.30: Vi vil tage på dagstur til Viborg, hvor vi får guidet rundvisning på museet og senere skal vi på byvandring i den gamle bydel, og få fortælling om byens historik. Efter frokost vil vi se domkirken, hvorefter vi drager mod Møltrup igen. 18.00: 19.00: 21.30:

Aftensmad Værksteder og aftenkaffe. Aftenandagt i Storstuen.

Torsdag 9/8: 09.00: Morgensang. 09.30: Foredrag ved TV kendte Bubber, der vil fortælle ud fra emnet: ”Positivitet og Livsglæde”. 12.00: Frokost. 13.30: Værksteder / kaffe. 17.45: Aftensmad. 18.45: Aftenudflugt til Momhøje Naturcenter, hvor naturvejleder Poul Gregersen vil fortælle og vi vil gå en aftentur. Aftenkaffe og aftensang under åben himmel.

Fredag 10/8: 09.00: Morgensang. 09.30: Foredrag ved Jesper Østergaard der vil fortælle om egne oplevelser fra østen: ”At være fremmed blandt venner i Nepal” 12.00: Frokost. 13.30: Værksteder. 18.00: Festmiddag og festaften. Underholdning ved os alle. 21.00: Gudstjeneste i Timring Kirke ved sognepræst Per Toftdahl. Kaffe og hyggeligt samvær på Møltrup. Lørdag 11/8:

Morgenmad, afsked og afrejse ________________________________________________________________ Hver dag:

Morgenmad kl. 7.30 – 8.30

Der bliver mulighed for aktiviteter for tilmeldte børn, men børn kan også deltage i beskrevne værkstedsgrupper sammen med de voksne. Angiv børns alder ved tilmelding. Der er forskellige sportsaktiviteter og udendørs spil til fri afbenyttelse.


TILMELDING

til Højskole-uge 2012 på Møltrup Optagelseshjem mandag den 6. august til lørdag den 11. august Navn(e):_________________________________________________________ Adresse:_________________________________________________________ Post-nr:_________ By:_________________________ Tlf:________________________

Jeg/vi vil gerne deltage i nedenstående værksteder: (skriv værkstedets navn)

Tirsdag:__________________________________________________ Onsdag:__________________________________________________ Torsdag:__________________________________________________ Fredag:___________________________________________________ Særlige oplysninger / hensyn:________________________________

Lystfiskeri Træværksted Glaskunst Debatgruppe Gåtur Pileflet Go-cart Kanosejlads Musikværksted

Tirsdag x x x x

x x

Onsdag x x x x x x x

Torsdag x x

Fredag x x

x x x x

x x x x

A. Lystfiskeri (ved Ole Andersen): Vi fisker i Møltrups eget å-løb og fiskesø. Fiskegrej skal selv medbringes. B. Skære- og Drejearbejde i træ (ved Arthur Jensen, Aulum) Der er rig mulighed for at udfolde sig med skæring og drejning i hårde træsorter. Der kan også ”leges” med træ til fuglebræt mm. C. Glaskunst (ved Gitte Filtenborg, Aulum) Kun tirsdag, og onsdag. Afgang kl. 13.00. Vi tager til Vestergade 3, Aulum, hvor vi får instruktion i at lave glaskunst. Der er en egenbetaling til materialer på ca. 100 kr. D. Undervisning og debatgruppe (ved Per Toftdahl) Kun tirsdag og torsdag. Emne tirsdag: Vi går tæt på præsten og salmedigteren Holger Lissner og nogle af hans mange salmer. Deltagerne bedes på forhånd vælge en favorit blandt Lissners salmer. Emne torsdag: Vi vil – med nytestamentlige briller - arbejde med udvalgte tekster fra Det gamle Testamente. Og måske bruge dem ved gudstjenesten fredag aften. Medbring en bibel

__________________________________________________________

E. Gåtur i naturen. Kun onsdag og fredag. Vi kører ud i den midt og vestjyske natur og tager på en mindre vanding.

___ Jeg ønsker at leje campingvogn (mod forudbetaling). ___ Jeg sørger selv for overnatning. ___ Jeg har campingvogn/telt og ønsker strøm___.

F. Pileflet (ved Birgit Rosholm, Brande) Kun onsdag, torsdag og fredag Der vil være en egenbetaling til materialer. Både for begyndere og øvede.

Denne tilmelding sendes i lukket kuvert til:

Møltrup Optagelseshjem, Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg Tlf: 97 13 18 00. Betaling på: Reg: 7670 Konto: 1093702 Eller mail oplysningerne til: Molki@moltrup.dk eller ks@moltrup.dk Seneste tilmelding fredag den 13. juli 2012

G. Bocart Kun onsdag og torsdag. Møltrup har egne Bocart og vi kører på Møltrups bane. Børn fra 12 år kan deltage ifølge aftale med forældre. H. Kanosejlads Kun tirsdag og fredag. Der vil være mulighed for kanotur i Møltrups egne kanoer på Vorgod Å. Møltrup har redningsveste til voksne, medbring selv til børn. Børn skal være ifølge med voksne. I. Musikværksted. For alle musikinteresserede. Vi vil mødes og øve sammen og hygge os. Vi laver et fælles indslag til festaftenen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.