Spoorwijzer Lente 2015

Page 1

Jaargang 41 maart 2015

De Spoorwijker is een uitgave van de Bewonersorganisatie Spoorwijk

SP

RWIJ E R

Lente 2015

Kies voor

je wijk !

SP

art

w

hou c s k j Wi

3 ma

P.3 gen n i z e erki V 3 P. aart m 9 1 18 & art 1 ma

OORWIJK

n!

nge i t s a l

lub L

Filmc

poo

is S eldre

Wer 4 . P.4 er P k rkt e a o z m r djes Spoo e n e l e K n 5 . eroe J P 8 . P 2

; Oeps

P.15

be

22 m

aart

ril

27 ap

ntjes

ui

yt Hobb

ode D 5 P. g elda e p s uiten B P.5 and?

.

n

ni

10 ju

eg ij br w b l P.9 j i e j imm doe h t c a S W 2 tree n 2 E . P 2 iten 1 e t i P. k v i a & La s act r s a e j a t j , Lich Voor e d 4 f 2 Lie . P 9 k 1 j . i P rw

r

eate h t k aa

ing

enk herd

i 4 me

En

M A S

eel nog v

e

r te l

mee

itie

ze ed

n de zen i

E W KEN JK

A M EN

O P S

I W OR

!


COLOFON

Liefde & Lente! Het is al weer bijna lente! De krokussen en narcissen zijn al opgekomen; het zonnetje schijnt weer vaker. Spoorwijk wordt wakker voor een mooi voorjaar.

Redactie Marjan Wesselingh, Eddy de Vries Voorbereiding Astrid Maagdenberg Hoffotografie Ton Farla, Marijke Pawiro Vormgeving Anil Roepan Drukkerij Deniz - www.drukkerijdeniz.nl De Spoorwijzer heeft een oplage van 3.200 stuks die huis aan huis door geheel Spoorwijk verspreid wordt. Kopij inleveren voor editie 2 van De Spoorwijzer voor 6 mei 2015. De Spoorwijzer is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of auteursrechten van ingezonden kopij. Redactieadres Spoorwijzer Heeft u ook ideeën of kunt u iets bijdragen? Mail ons op redactie.bos@gmail.com BOS “De Wissel” Betsy Perkstraat 14 2524 XT Den Haag Telefoon Email Website

070-396 0000 BOS@spoorwijk.org www.spoorwijk.org

En het gaat een mooie en actieve lente worden. Allereerst gaan we de wijk weer bekijken met het oog op schoon en veilig. U kunt natuurlijk ook weer meewandelen met de wijkschouw, op de 1e dinsdagavond van de 3e maand. En ook het BuurtPreventie-Team (BPT) loopt elke week met scherpe ogen door de wijk. Daarna kleurt

Spoorwijk helemaal voor de verkiezingen. Op 19 maart kunnen we allemaal zelf bepalen wie en wat het nieuwe bestuur van de Bewonersorganisatie Spoorwijk voor onze eigen wijk gaat doen. En er zijn dit keer heel wat nieuwe leden te kiezen! Komt u natuurlijk ook naar de Wissel op donderdagavond 19 maart? Want na een terugblik op het afgelopen jaar, zullen een heleboel kandidaten zich voorstellen, en mag elke Spoorwijzer maximaal 9 keuzes maken. De huidige bestuursleden willen heel graag weer verder met een energiek aangevuld team! Dus komt u ook stemmen? Ook met allerhande andere activiteiten kan iedereen weer meedoen. Met NLDoet kunt u als vrijwilliger met klusjes bij de Hobbytuintjes aan de Schimmelweg zijn groene handjes op 21 maart van harte welkom. Verder fleurt de toegang van de wijk op de Schimmelweg / Huis te Landelaan binnenkort op. We zijn van plan dit op 11 april met een smakelijke picknick in te luiden. Ook later in het voorjaar is er van alles te beleven in Spoorwijk. Zo is er een wereldreis door Spoorwijk op 22 april. En natuurlijk de dodenherdenking bij de Oase op 4 mei, waarbij we meer dan ooit stilstaan bij onze vrijheid van meningsuiting. En in juni hebben we natuurlijk ook de buitenspeeldag. Kortom, Spoorwijk is weer volop actief. Doe je ook mee?

2

DE SPOORWIJZER MAART 2015

Van de voorzitter – Marjan Wesselingh voorzitter.bos@gmail.com

www.spoorwijk.org


Wijkschouw Dinsdag 3 maart a.s.

De eerste Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg van het nieuwe jaar vindt plaats op dinsdag 3 maart a.s.! We verzamelen om 18.20 uur in de gang van de Wissel waarna we om 18.30 uur gaan wandelen. Wilt u ook meelopen, dan bent u van harte welkom. Wij vergaderen na de wandeling van 19.30 – 21.00 uur in de Wissel. Heeft u een aandachtspunt maar kunt u om wat voor redenen dan ook, niet zelf aanwezig zijn, belt u dan met 070-396 00 00 en vraag naar de bewonersorganisatie. (op dinsdag en donderdag). Wilt u ook de vergaderstukken ontvangen maar heeft u geen computer, bel ook dan met de bewonersorganisatie. Heeft u zaken gezien die snel opgelost moeten worden of gevaarlijk zijn, aarzel dan niet en bel 14070 van de gemeente. Wees er dus ook bij!

Beste bewoners van Spoorwijk, Al meer dan 30 jaar behartigt de Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) de belangen van de bewoners in onze wijk. Dit doet zij door het organiseren van verschillende activiteiten waaronder het Kleurrijk Festival, de 4/5 mei viering, het bijwonen of organiseren van vergaderingen zoals het Leefbaarheidoverleg en het leveren van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Ook delen we informatie over verkiezingen die ons aangaan, zoals die van de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap op 18 maart in de gebruikelijke stemlokalen. Maar dit jaar is er op Donderdagavond 19 maart een nog veel belangrijkere verkiezing voor Spoorwijk!

KIES VOOR SPOORWIJK !

De Wijkschouw afgelopen december weer gelopen door een groep trouwe bewoners o.l.v. de bewonersorganisatie, aangevuld met nieuwe gezichten. Onderstaande punten werden tijdens de wandeling genoteerd. Daarna werd tijdens een kopje koffie of thee vergaderd in de Wissel, waarbij deze keer ook twee van de drie corporaties afgevaardigd waren. Dat was heel prettig daar de bewoners meteen hun vragen konden stellen en indien mogelijk, ook meteen antwoord kregen. Zo werd een vraag gesteld waarom woningen (zowel van Haag Wonen als van Vestia) soms maandenlang leeg blijven.

VERKIEZING 18 & 19 MAART

Het Bestuur van de bewonersorganisatie wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijk. Hierbij is uw hulp hard nodig! Op donderdag 19 maart 2015 vanaf 19:30 start in de Wissel de inschrijving van stemgerechtigden die kunnen aantonen dat ze wonen of werken in Spoorwijk. Kom dus op tijd en neem bijvoorbeeld een recent bankafschrift met uw wijkadres mee. Om 20.00 uur start de Jaarvergadering van de Bewonersorganisatie. Hier hoort u wat zij in 2014 hebben gedaan en u kunt als bewoner aangeven waar u behoefte aan heeft. Daarna worden er de 9 nieuwe bestuursleden voor de komende twee jaar gekozen. Aangezien er weer een heleboel nieuwe kandidaten op de lijst staan, valt er ook echt wat te kiezen! Sowieso is het belangrijk om als bewoners van Spoorwijk op deze avond uw stem te laten horen. U komt toch ook?

Wilt u trouwens meer weten over de bestuurszaken van de Bewonersorganisatie Spoorwijk? kijk dan eens op www.spoorwijk.org.

.

Rode sofa op straat

Max Havelaarstraat/Alb. Thijmstraat

.

Verlengen groenstrook

Max Havelaarstraat (voor gymzaal)

.

Poortverlichting werkt niet

Amazonestraat 1

.

Poortverlichting werkt niet

Amazonestraat 27

.

Poortverlichting werkt maar 1 lamp i.p.v. 3

Max Havelaarstraat (ingang nabij speeltuintje)

.

Renovatie huizen

Schaapherderstraat

.

Tegels fietspad los door boomstronk

Huis ter Landelaan (Haags deel)

.

Ook hoge takken snoeien

Schimmelweg 357

.

Kuilen in bestrating ophalen

Schimmelweg (Alb. Thijmstraat-Hildebrandstraat)

.

Hondenpoep

Voor tempel Alb. Thijmplein

www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

3


Internationale vrouwendag De dag waarop de eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

In Spoorwijk wordt het gevierd op dinsdag 3 maart: 10.00 tot 15.00 uur in De Wissel, toegang gratis!!

In samenwerking met OASE, Basisschool Jeroen, Kariboe Bibi, Moeder- en Kindcentrum Bij-1, Bassischool de Spoorzoeker, Vrouwen uit de wijk en Vrijwilligerswerk vanuit De Wissel 10.00 uur 10.15 uur 10.25 uur 10.35 uur 11.00 uur 11.45 uur 12.00 uur 12.30 uur 13.15 uur 13.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 14.45 uur 15.00 uur

Ontvangst Opening door wethouder R. Baldewsingh Gedicht van de Parel Vrouwen vertellen over vrijheid Tafelgesprekken over vrijheid en gelijkheid Terugkoppeling tafelgesprekken Wereld Lunch bereid door vrouwen uit ver schillende culturen in de wijk Modeshow Er is een land waar vrouwen willen wonen Gedicht van Joke Smit Wat hebben vrouwen nodig? Hoe kan de gemeente hierin bijdragen Verschillende theeceremonies Dans Afsluiting, met verrassing voor iedereen Einde

Wijzigingen voorbehouden Centrum De Wissel Betsy Perkstraat 14 2524 XT Den Haag Voor informatie Noortje van der Kaaden T: 0638287138 / n.vanderkaaden@stichtingmooi.nl Sylvia Tijssen T: 0614585244 / s.tijssen@stichtingmooi.nl www.stichtingmooi.nl

Wereldreis door Spoorwijk Woensdagmorgen 22 april wandelen er gezellig veel kinderen van klas 6 en 7 van basisschool de Spoorzoeker hier in de buurt.

4

DE SPOORWIJZER MAART 2015

Zij gaan nl. op bezoek bij de Turkse Moskee Mescidi Kuba, Hindoecentrum Sewa Dhaam en Kerk in Laak in de Oase. Gedurende ongeveer drie kwartier zijn de kinderen in groepjes van 15 op een plek en krijgen informatie van een betrokken vrijwilliger en kunnen allerlei vragen stellen. Daarna gaan ze naar de volgende locatie. In de periode ervoor besteden de kinderen op de Spoorzoeker aandacht aan de diversen manieren van geloven. Een aantal jaren geleden is er een soortgelijke buurtwandeling geweest vanuit de basisschool Jeroen en dat was een groot succes. Onbekend maakt soms onbemind en dat is juist een heel belangrijke reden voor deze buurtwandeling; hopelijk draagt deze buurtwandeling er toe bij dat kinderen wat meer bekend raken met diverse geloofsachtergronden. En hopelijk maakt meer bekend ook meer bemind. Deze buurtwandeling is een gezamenlijk initiatief van de Spoorzoeker en de Oase.

Gratis hulp bij invullen aangifte inkomstenbelasting Op 21 maart 2015 zal in Den Haag voor de tweede keer een aangiftedag plaatsvinden. Op deze dag zullen mensen uit de regio Den Haag de mogelijkheid geboden worden om kosteloos geholpen te worden met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. De Stichting Belastingwinkel Rotterdam (SBR) is een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden stichting die zich ten doel heeft gesteld om mensen te helpen bij hun fiscale problematiek. De medewerkers bestaan voornamelijk uit studenten van de Erasmus Universiteit. Studenten kunnen hierdoor hun kennis t oepassen op de werkvloer en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan de samenleving. De SBR helpt in Rotterdam al bijna 30 jaar met het invullen van de aangiftes verspreidt over vier vestigingen, waarnaast zij ook nog de Landelijke Aangiftedag in het Rotterdamse stadhuis organiseert. Nu zij dit jaar voor de tweede keer een Haagse aangiftedag organiseren, proberen ze zoveel als mogelijk www.spoorwijk.org


Hagenaars te bereiken om hen kosteloos te helpen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. De SBR heeft dit jaar als doel enkele honderden mensen te helpen bij het doen van hun belastingaangifte. Geïnteresseerden kunnen zich op meerdere manieren aanmelden voor deze aangiftedag. Men kan zich via de website (www.belastingwinkelrotterdam.nl) aanmelden. Voor mensen die geen computer tot hun beschikking hebben en/of niet met internet werken, worden er ook op 4 maart een bel-avond georganiseerd waar Hagenaars zich telefonisch aan kunnen melden. Bellen kan op het nummer: 010-408 27 84 (tussen 18:00-20:00).

Koningsdag! 27 april Natuurlijk moet het dit jaar een hele feestelijke dag worden. Op 27 april kunnen alle kinderen dus weer hun spulletjes verkopen. Leg dus ook je kleedje neer bij het Goeverneurplein (Albert Heijn) of het Jopplein!

Voor Vrede

4 & 5 mei

Traditioneel organiseert de bewonersorganisatie samen met de multiculturele werkgroep een mooi samenzijn op 4 mei. Vanaf 19:00 is iedereen van harte welkom in de Oase, van Meursstraat 1, om stil te staan bij het leed in de wereld, en vooruit te kijken hoe we het samen beter kunnen doen. Om 20:00 staat de hele wijk een paar minuten stil om dat te gedenken, en daarna zingen we het Wilhelmus en wordt een krans gelegd bij het monument voor de Wissel. Kom ook!

Buitenspeeldag 10 juni Dit is pas de vooraankondiging. Maar we weten dat de Spoorwijkse jeugd er altijd naar uit kijkt om weer een woensdagmiddag lekker op straat te kunnen spelen. Zet hem dus vast in je agenda: de Buitenspeeldag, 10 juni!

Bent u nieuw in Spoorwijk? Bent u pas verhuisd? En nieuw in de wijk? Dan is het lastig om alle instanties en bedrijven in de wijk te vinden. Daar kunnen we bij helpen! Stuur een e-mail naar bos@spoorwijk.org en geef door dat u nieuw in Spoorwijk bent gekomen (met de datum, wanneer u verhuisd bent). Dan ontvangt u even later een welkomstpakket met informatie over en uit de wijk met een geschenk. Als u (nog) geen internet heeft, kunt u ook bellen met de Bewonersorganisatie Spoorwijk: 070-3960000 (dinsdag en donderdag). Stroop uw mouwen op en doe op 20 en 21 maart 2015 mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het levert u een prachtige dag op, samen met anderen. U kunt eenvoudig klussen zoeken en u ervoor aanmelden op www.nldoet.nl. Overal in Den Haag zijn leuke vrijwilligersklussen te doen. Het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit met ouderen of gehandicapten. De klussen worden op de landelijke website NLdoet.nl aangemeld door stichtingen, verenigingen en instellingen. U kunt op de website intekenen voor een activiteit, die u alleen of samen met collega’s, familie of sportteam wilt doen. In Spoorwijk kunnen we altijd bij de Hobbytuintjes aan de Schimmelweg een aantal groene handjes gebruiken! Wij hopen dat iedereen die meedoet ook vaker een dagje vrijwilligerswerk doet. Zoek en vind een leuke klus: Wie als groep aan de slag wil en met vrienden, collega’s, vereniging of sportclub in actie komt, kan zich aanmelden op www.nldoet.nl. In Den Haag zijn al 206 klussen aangemeld!

SAMEN MAKEN WE SPOORWIJK ! www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

5


Neherkade afgesloten 8-16 maart In de week van 8 tot en met 16 maart wordt de Neherkade aangepast, geasfalteerd en aangesloten op de kruispunten. Tijdens de werkzaamheden gelden de volgende verkeersmaatregelen:

• Verkeer vanaf Rijswijkseweg en Mercuriusweg richting Calandplein/Hildebrandplein wordt omgeleid via de Rijswijkseweg, de van Musschenbroekstraat en de Goeverneurlaan. • Langeafstandsverkeer kan het beste rijden over de prinses Beatrixlaan in Rijswijk of de route nemen over de A12-Binckhorstlaan.

• De Neherkade, tussen de Rijswijkseweg en Calandkade, is afgesloten vanaf zondag 8 maart 20.00 uur tot en met maandag 16 maart 6.00 uur. • Fietsers en voetgangers ondervinden geen extra hinder. • De ventwegen langs de Neherkade blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. • Verkeer op de Neherkade vanaf Hildebrandplein richting Rijswijkseweg wordt omgeleid via de Slachthuisstraat en Goeverneurlaan.

“We moeten vluchten!”, aangrijpende herinneringen van een meisje uit Spoorwijk tijdens de bezettingsjaren. Anita Poolman, voordracht, en Quirine van Hoek, viool, brachten zaterdagmiddag 10 januari een bijzondere eerste voorstelling in basisschool De Spoorzoeker, Busken Huetstraat 22-24. Bijzonder, omdat de school aan de straat gelegen is, waar de gebeurtenissen zich destijds voor een groot deel daadwerkelijk afspeelden. Schooldirecteur Leonie Ploemen was tijdens de try-out zo onder de indruk, dat zij haar school ter beschikking stelde voor een voorstelling niet alleen voor leerlingen maar ook voor wijkbewoners.

De voorstelling, een familievoorstelling vanaf 10 jaar, is geba seerd op de publicatie ‘Gekleurde zeeprestjes’ van Anita Poolman, een persoonlijk verhaal. Het laat zien hoe de oorlog steeds meer en steeds dramatischer het dagelijkse leven van een gezin bepaalt, in dit geval een kunstenaarsgezin waarin theater en muziek centraal staan. Door de eenvoudige, intieme setting en de muziekkeuze, muziek die de vader graag speelt, worden de toeschouwers meegevoerd in de belevenissen van het levenslustige meisje Barbara. Er is al jarenlang crisis. Veel mensen zijn werkloos. Barbara’s vader is acteur, een onzeker bestaan. Haar ouders houden van elkaar, maar ze ruziën vaak. Meestal over geld. Als pappa piano speelt, vallen alle zorgen weg. Barbara heeft drie schoolvriendinnen: Eva, Wies en Katja. Ze vormen een klavertje vier: vier blaadjes verbonden door één steel. Een klavertje vier, dat geknakt wordt door de oorlog. Barbara schrijft af en toe in een schriftje wat ze meemaakt … De Tweede Wereldoorlog zal voor altijd een stempel drukken op het leven van de kinderen. De gekleurde zeeprestjes, die na de oorlog worden bewaard in glazen potten bovenin de keukenkast, staan symbool voor de traumatische oorlogsherinneringen.

6

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


De voorstelling op 10 januari is de aanzet voor een voorstellingenreeks langs scholen, bibliotheken en andere locaties in Den Haag en omgeving. De voorstelling is een productie van Stichting Beleef Taal en mede tot stand gekomen dankzij Fonds 1818 en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

“We moeten vluchten” in de Oase op woensdag 29 april Anita Poolman, voordracht, en Quirine van Hoek, viool, brengen op woensdag 29 april tweemaal de voorstelling in de Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag. Aanvang middagvoorstelling: 15.30 uur; avondvoorstelling om 19.30 uur. De zaal is een half uur van tevoren open en de toegang is gratis.Graag aanmelden bij de Oase: oase@stekdenhaag.nl De voorstellingen in de Oase zijn vooral bedoeld voor volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar onder begeleiding van een volwassene. De voorstellingen zijn een prima voorbereiding op de 4 mei herdenking in de Oase! uirine van Hoek begon op haar 6e jaar met vioollessen aan de Hengelose muziekschool bij Akke Wiersma. In 2000 werd ze toegelaten tot de ‘Van Zweden School of Music’ in Enschede waar ze les kreeg van Ilona Sie Dhian Ho. Ze studeerde aan het Koninklijk Conservatorium en aan het Utrechts Conservatorium waar ze in 2011 cum laude haar master examen behaalde. Met accordeoniste Ellen Zijm vormt Quirine het bijzondere duo ‘De Thuiskomst’. Dit duo treedt op in zalen als het Concertgebouw, Vredenburg en verzorgt concerten tijdens verschillende festivals. Quirine richt zich momenteel vooral op het spelen in kleinere ensembles op zowel moderne viool als barokviool. Ze is vast kernlid van het strijkorkest Ciconia Consort, het barokensemble Camerata Delft en Combattimento, het ensemble dat voortbouwt op het erfgoed van het Combattimento Consort Amsterdam, waar ze ook geregeld solistisch in te horen is. www.quirinevanhoek.nl

www.spoorwijk.org

A

ANI TA PO OLMAN

Quirine van Hoek

Q

nita Poolman volgde toneellessen bij o.a. Dany Zonewa en Trins Snijders en stemtraining bij Annetje van der Meer. Twee seizoenen was ze als stagiaire verbonden bij de Haagse Comedie. Sinds de jaren tachtig is ze actief in kleine theaters, scholen en universiteiten met solotoneelvoorstellingen, voordrachten en poëzieprogramma’s. Daarnaast verzorgt ze educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen. Leidraad voor haar activiteiten is deze zinsnede van Louis Couperus: “In het leven … en ook in de taal zijn nuances alles”. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord - in welke vorm en waar dan ook - is het uitgangspunt van al haar activiteiten. In 2007 heeft ze het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Beleef Taal. www.anitapoolman.com

www.deoasedenhaag.nl DE SPOORWIJZER MAART 2015

7


Maak kennis met bs Jeroen! Basisschool Jeroen gaat voor maximale ontwikkeling van ieder kind! Dat doen wij door het geven van goed onderwijs. Daarbij zien wij taal, rekenen en begrijpend lezen als belangrijke vakken. Maar het kennismaken met creatieve vakken als drama, muziek en beeldend vormen en het ontwikkelen van deze gebieden spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Daarom hebben wij onze leertijd verlengd. Alle kinderen van groep 1 tot groep 8 krijgen hierdoor bij ons muziek, drama, beeldend vormen, gym en techniek van een vakleerkracht. Misschien heeft u al gezien dat het schoolplein een stuk vrolijker is geworden door een atletiekbaan en een puntengoal. We zijn een Schoolplein 14 geworden met behulp van de Johan Cruijff Foundation. Op dit moment wordt er ook nog gewerkt aan een mooi speeltoestel om het schoolplein nog uitdagender te maken. Op woensdagmiddag 17 juni wordt ons nieuwe schoolplein feestelijk geopend voor de hele buurt tijdens ons zomerfeest. U bent van harte uitgenodigd om dan langs te komen!

tief Opvoeden. Iedere eerste woensdag van de maand in onze ouderkamer voor alle ouders in de wijk van 9.00-10.00 uur. Iedere dinsdag is in de zelfde ouderkamer een buurtkoffieochtend van 8.30-9.30 uur, waarbij de wijkagent, jeugdwerk en het CJG graag kennis willen maken met u als wijkbewoner.

Ook de fietslessen samen met Stek op de woensdagmorgen zijn een succes. Er is nog plaats voor een aantal beginners. Mocht u interesse hebben in deze of onze andere activiteiten, loop dan eens langs in de Wissel. Bij de I-shop zijn ze op de hoogte van al onze gezamenlijke activiteiten in de Wissel. We hopen u snel eens te ontmoeten. Team basisschool Jeroen Guido Gezellestraat 51 Tel. 070 3939493 www.basisschooljeroen.nl

Buurt-koffie-ochtend Ontmoet wijkbewoners en organisaties uit de wijk

Basisschool Jeroen vindt de buurt waarin het kind opgroeit ook belangrijk. Daarom werken wij intensief met onze partners Mooi, Stek/Oase, Politie en het CJG samen in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn de workshops Posi-

8

DE SPOORWIJZER MAART 2015

Iedere dinsdagmorgen vanaf 8.30 bent u welkom in de ouderkamer van basisschool Jeroen in De Wissel (van Meursstraat 1a). Tussen 9.00 en 9.30 zijn de wijkagent, het CJG en het jeugdwerk en andere organisaties uit de wijk aanwezig om u te ontmoeten en met u te praten over Spoorwijk. We hopen u daar te ontmoeten.

SAMEN MAKEN WE SPOORWIJK www.spoorwijk.org


Naar de film

met

FILMCLUB

LAAK

Elke maand een toegankelijke film voor een betaalbare prijs! En naar de film met Filmclub Laak is meer dan alleen films. Naast het vertonen van speelfilms, familiefilms en kinderfilms biedt Filmclub Laak ook nog extra’s, zowel voor als na de film. Vóór de film is er een inleiding en na de film is er ruimte om elkaar te ontmoeten, iets te drinken en (na) te praten over de film of over iets anders. Bij de kinderfilms is er limonade en popcorn. Op zondag 1 maart wordt om 15.00 uur ”Brave” (Nederlands gesproken) vertoond (leeftijd 6+). Kom de laatste dag van de voorjaarsvakantie genieten van deze spannende animatiefilm.

Dit seizoen worden de volgende films vertoond:

Zondag 1 maart (15:00 uur) Brave (Familiefilm 6+)

Donderdag 9 april (20:00 uur) The secret life of Walter Mitty (Avontuur / komedie 6+)

Zondag 17 mei (15:00 uur) Brammetje Baas (Kinderfilm AL)

Zondag 5 juli (15:00 uur) Kleine Nicolaas gaat op vakantie (Familiefilm 6+)

Naast het vertonen van deze films is het ook mogelijk om films te vertonen voor eigen publiek. Filmclub Laak zoekt nog leden. Wil jij als vrijwilliger actief betrokken zijn bij Filmclub Laak of zelf een film programmeren voor je eigen publiek? Mail dan naar filmclublaak@live.nl of bel Margriet (06-10889196). Kom naar de film, want hoe meer mensen er komen, hoe groter de kans dat Filmclub Laak na de zomer door kan gaan.

Laaks Jeugdtheater In het middeleeuwse Schotland leeft de opstandige prinses Merida. Ze wil echter liever boogschutter zijn en na de zoveelste ruzie daarover besluit ze het heft in eigen hand te nemen. Daarmee brengt ze echter haar familie en het koninkrijk in groot gevaar. De toegang is €3 (€1,50 met Ooievaarspas!). Reserveren is niet nodig, maar wel verstandig. Mail: info@laaktheater.nl. De volledige filmprogrammering van Filmclub Laak vind je in de folder of op de site www.laaktheater.nl.

Dinsdag:

16.00-17.30 uur (8-12 jaar) 19.00-21.00 uur (12-18 jaar)

Het Laaks Jeugdtheater is de jeugd- en jongeren-theatergroep van Laaktheater! De wekelijkse lessen bestaan uit een combinatie van theater en zang. Er wordt gerepeteerd voor de jaarlijkse kerstmusical. De contributie bedraagt 13 euro per maand (met ooievaarspas €6,50 per maand). Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een e-mail naar info@laaktheater.nl of bel 070-3933348

Neem voor meer informatie gerust contact op: 070 - 393 33 48. Tot ziens bij Filmclub Laak! www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

9


Verder in Laaktheater 2turvenhoop op locatie: Theater voor de allerkleinsten (2+) op dinsdag 24 maart. Je kan kiezen uit de voorstellingen DOOS of Aaipet! DOOS - Silvia Bennett Dinsdag 24 maart 9.30 uur en 13.30 uur 2+ € 6,-/ € 3,- (Ooievaarspas) Mr Hat is een grappig, Charlie Chaplinachtig persoontje. In een speels aangelicht decor gaat ie op onderzoek uit en rolt door zijn rijke fantasie letterlijk van het ene avontuur in het andere. ‘Doos’ is een komische theatervoorstelling voor de allerkleinsten, waarin slapstick en dans elkaar ontmoeten. Hartveroverend voor zowel ouders als kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Aaipet - BonteHond Dinsdag 24 maart 9.30 uur en 13.30 uur 2+ € 6,-/ € 3,- (Ooievaarspas) Aaipet is een verrassende peutervoorstelling met weinig praatjes. Gespeeld door twee stoere acteurs en een stapel iPads. ‘Aaipet’ verandert een plat beeldscherm in een wonderlijke tovermachine. De acteurs gebruiken de iPad om de wereld groter te maken. Een iPad is namelijk ook een hamer, een frisbee of het hoofd van een vriendelijke robot.

zwepen, energie geven. Je stem laten horen met een goed gekozen song. Ondanks allerlei verboden, tegenwerkingen en heftige reacties toch vooral doorgaan. Muziekzendeling Brechtje Roos laat tijdens deze luisterlezing werk van ijzersterke musiciennes horen. Denk aan muziek van Miriam Makeba, Aretha Franklin, Hildegard von Bingen en Saskia Laroo. Furioso laat muziek beleven en geeft energie om verder te komen.

Oproep!

Mist u iets in het theater wat u graag zou willen zien? Kom dan praten. We zijn altijd op zoek naar mensen en organisaties uit Spoorwijk die een programma in het theater willen organiseren. Dat mag wat ons betreft van alles zijn: film, dans, theater, muziek, debat, poëzie! Wil je op de hoogte blijven van alles wat het theater doet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg ons via facebook. Laaktheater Ferrandweg 4T (nabij het Hildebrandplein) 2523 XT Den Haag 070-3933348 info@laaktheater.nl www.laaktheater.nl www.facebook.com/laaktheater twitter @laaktheater

FURIOSO- luisterlezing over pijn, passie en power in muziek (Brechtje Roos) Vrijdag 27 maart 20.00 uur € 9,-/ € 4,50 (Ooievaarspas) Muziekzendeling Brechtje Roos laat tijdens deze luisterlezing werk van ijzersterke musiciennes horen. Met muziek mensen op-

10

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


Matthäus Passion van J.S. Bach 21 maart in Grote Kerk

in veel families. Bach zorgt met zijn vertolking van het lijdensverhaal bij velen voor wisselende emoties. Groots en meeslepende delen, gezongen en gespeeld door voltallig koor en orkest (vaak ruim 150 leden), worden afgewisseld door Bach door ‘kleine’ stukken met minimale begeleiding. De eerste noten van ‘Kommt Ihr Töchter’ zorgen niet zelden voor kippenvel, de uitspatting van het volk dat om Barabam vraagt, roept gevoelens van woede op en het publiek verzucht als Jezus ‘Sanfte Ruh’ toegezongen wordt. Maar eerlijk is eerlijk, de uitvoering van de MP is voor een enkeling een gevreesde lange zit, waardoor het ook wel eens bij een eenmalige ervaring blijft.

Voor duizenden Hagenaars is het een jaarlijkse traditie, vlak voor Pasen naar een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach. Ook voor veel Haagsche en beroemde families, waaronder de Koninklijke familie is het een jaarlijks terugkerend muzikaal hoogtepunt. De MP, zoals het oratorium populair wordt genoemd, is een stuk voor koor, solisten en orkest over het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie volgens Matthäus.

Kaartverkoop Kaarten à € 25,– zijn verkrijgbaar via telefoonnummer 070-3911987 en online via www.kvzexelsior.nl. Ooievaarspashouders en CJP leden betalen €12,50.

Op zaterdag 21 maart 2015 om 19.30 uur vindt in Den Haag een uitvoering van de Matthäus Passion plaats, in de Grote Kerk. Uitvoerenden zijn Koninklijke Zangvereniging Excelsior, het Hollands symfonieorkest en de solisten Jan van Elsacker (evangelist), Pierre Mak (Jezus), Jenny Haisma (sopraan), Jan Kullman (countertenor), Seil Kim (tenor) en Hans Christian Hinz (bas), onder leiding van de dirigent van het koor, Johan Sonneveld. Sinds de oprichting van het koor in 1881 heeft Excelsior de Matthäus Passion al talloze keren uitgevoerd. Waarschijnlijk werd het stuk voor het eerst in 1729 uitgevoerd in Duitsland en in 1870 in Nederland. Solisten vertolken de rollen van Jezus, Judas en Petrus, een Hogepriester, Pilatus, twee priesters en een getuige. Ook de rollen van de vrouw van Pilatus, de eerste en tweede maagd en één van de getuigen worden gezongen. De koorgedeeltes worden door twee koren gezongen, die elk ook een rol spelen. In de loop der eeuwen groeide de MP uit tot een geliefd maar soms ook gevreesd moment www.spoorwijk.org

Senioren gezocht voor toneelgroep! • Doe eens gek en doe wat je nooit durfde maar eigenlijk stiekem altijd wilde • Kom bij onze theatergroep van senioren van 55-100 jaar • Voel je weer een beetje kind en durf te spelen • Kom voor gezelligheid, discussie, cultuur en leren • Kom elke week oefenen en dan optreden in een muziektheaterstuk. Slecht ter been, geen bezwaar, een handicap ook niet. Wij willen u juist graag erbij! In overleg ophalen en brengen, ook met rollator of rolstoel. IEDEREEN kan en mag meedoen en is van harte welkom om te proberen tijdens een proefmiddag! Bel snel 06-22219360 of doe navraag bij Sylvia Tijssen van Ouderenwerk St. Mooi tel. 070 3960000 DE SPOORWIJZER MAART 2015

11


Entree Spoorwijk wordt opgevrolijkt.

Laakse Lente

Op de dinsdagmiddag is er al weken lang iets speciaals aan de gang in de Oase. Al vele jaren lang is er in de Oase onder stimulerende leiding van Hasan Sahin een bloeiende kinderkunstacademie. Kinderen in de basisschoolleeftijd leren echt tekenen en schilderijen in een prettige en gezellige sfeer.

Aan iedereen die belangstelling heeft voor het project de Laakse Lente. Het spreekt vanzelf dat wij, het bestuur en de vrijwilligers van de Laakse Lente, voortgaan op de weg die wij al bijna drie jaar bewandelen met als voornaamste doel zoveel mogelijk ouderen blij en gelukkig te maken. 2015 belooft een heel mooi jaar te worden. Op 23 april vieren wij ons driejarig bestaan en van maandag 13 juli t/m donderdag 20 augustus organiseren wij weer zes weken lang zomeractiviteiten in de periode dat kinderen, kleinkinderen en beroepskrachten vaak met vakantie gaan. Uiteraard weer in het buurthuis van de Toekomst bij HVV Laakkwartier in de Jan van Beersstraat 69.

Kunstenares Margriet Snaterse heeft van de Bewonersorganisatie Spoorwijk de opdracht gekregen een paar schilderijen te maken die de entree van Spoorwijk vanuit Rijswijk opvrolijken. Die opdracht wordt nu uitgevoerd met de kinderen van de kinderkunstacademie in de Oase. Erg leuk en als alles goed gaat is het plan om op zaterdag 4 april een picknick te organiseren voor de buurt. Er is dan tijd om elkaar te ontmoeten, en de schilderijen eens goed te bewonderen. Mooi toch, zo’n vier-in-de-pan met de Bewonersorganisatie Spoorwijk, Margriet Snaterse, Kinderkunstacademie en Oase!

12

DE SPOORWIJZER MAART 2015

Ons huiskamerspreekuur dat we van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in onze eigen huiskamer aan de Genestetlaan 154 houden, wordt steeds drukker bezocht en dat is een goede zaak! Met trots kunnen we mededelen, dat we de komende week ons mooie Infoblad, gedrukt bij drukkerij Matveld, tegemoet kunnen zien. Het is hier de plaats om Manja van Zon van drukkerij Matveld te bedanken voor het feit dat ze er zo’n bijzonder blad van weet te maken. Dat geldt ook voor Carl Doeke Eisma die ons weer ondersteunde bij het maken van ons Infoblad. Het Infoblad staat op onze website www.delaakselente.nl mede dankzij Anneke van Kempen die onze website zo boeiend weet te maken. Deze website trok tot nu toe al 129352 bezoekers! We doen een dringend beroep op u allen om onze website zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van ouderen, zodat zij ook van ons bestaan afweten. Mede namens onze vrijwilligers, vriendelijke groeten, Netty en Leo Olffers

www.spoorwijk.org


Senioren theater Oude Koppen gaat Laak weer platspelen! Het Laakse seniorentheater is inmiddels weer gestart met de repetities van een nieuwe muziektheatervoorstelling. Onder leiding van regisseur Elles Pleijter wordt hard en serieus, maar ook met veel plezier en gezelligheid gewerkt aan het vervolg op Van Oude Mensen ende Dingen…. Deze voorstelling werd in 2010 in het Laaktheater met veel succes gespeeld. Van Oude Mensen ende Dingen in 2010

Een nieuwe ploeg is aangetreden, maar toch kunnen zich nog deelnemers aanmelden. Bent u tussen de 60 en 100 jaar en wilt u wel eens iets cultureels doen? Doe dan mee! Slecht ter been, doof of slechtziend? Geen probleem. Voor iedereen vinden we een rol in het geheel en voor vervoer wordt gezorgd. Kom dus snel achter die geraniums vandaan en kom ons met uw aanwezigheid verblijden. We repeteren op vrijdagmiddag in het Laaktheater. We zijn de Oude Koppen. En we zingen, we dansen en we spelen toneel. Ieder doet wat het beste bij hem of haar past.

De komende voorstelling heeft een zeer hedendaags onderwerp. Het gaat over Laak, het gaat over bezuinigingen, het gaat over kennismaken en afscheid nemen en het gaat over verzet en het zoeken naar harmonie. We beloven u dat deze voorstelling minstens zo spraakmakend zal zijn als de vorige. We hopen natuurlijk dat het publiek ons ook nu weer weet te vinden. In oktober 2015 verwachten we u dan ook met veel plezier in het Laaktheater. En we willen graag dat u de avond van uw leven beleeft. Dat u zal lachen en zal huilen. Maar toch vooral lachen. Aan ons zal het niet liggen! Voor informatie en aanmelding: Sylvia Tijssen, Stichting MOOI! Tel. 070www.spoorwijk.org

3960000 of 06-14585244 maandag tot en met donderdag. Deze theaterproductie wordt tot stand gebracht via een samenwerking van Theater Hekgolf, St. MOOI! en het Laaktheater, met financiële steun van o.a. Stadsdeel Laak en Fonds Levi Lassen.

Tweede parkeervergunning voor bewoners goedkoper Huishoudens met 2 of meer auto’s in een buurt met betaald parkeren zijn vanaf 2015 goedkoper uit. Het tarief voor de tweede en volgende bewonersparkeervergunning wordt gehalveerd. Het tarief gaat omlaag van € 420 naar € 210 per jaar. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De tariefsverlaging gaat in op de datum dat de vergunning wordt verlengd. Voor 2015 worden de kosten gedekt uit de reserves van de afdeling Parkeren. Kijk voor meer informatie over parkeren op www.denhaag.nl/parkeren.

Genomineerden Kartiniprijs bekend Uit de 54 inzendingen voor deze jaarlijkse emancipatieprijs van de Gemeente Den Haag heeft de jury drie kandidaten geselecteerd. Op 8 maart - Internationale Vrouwendag - maakt wethouder Karsten Klein de winnaar bekend.

Stichting Yasmin

Stichting Yasmin is niet meer weg te denken uit de Haagse samenleving. Yasmin is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen, bescheiden en doelgericht. De stichting heeft de afgelopen 30 jaar honderden vrouwen in hun kracht gezet en daarmee hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot. Daarnaast heeft de organisatie laten zien dat zij in een veranderende omgeving mee kan bewegen en uitstekend overeind kan blijven. www.stichtingyasmin.nl DE SPOORWIJZER MAART 2015

13


Project Schilderswijk Moeders

Het project Schilderswijk Moeders zet getrainde contactvrouwen in voor de maatschappelijke begeleiding van vrouwen in de Schilderwijk. Zij haken aan bij de bestaande netwerken en verbanden in de Schilderswijk, waardoor zij in korte tijd veel geïsoleerde vrouwen weten te bereiken. Juist in de Schilderswijk, die lang niet altijd positief in het nieuws is, is dit een prachtig voorbeeld van Haagse Kracht. www.demussen.nl

Vrouwen van De Achterban

De vrouwen van De Achterban organiseren jaarlijks een Vrouwenverwendag voor dak- en thuisloze vrouwen in Den Haag. Zij laten daarbij zien dat je zonder subsidie ver kunt komen als je niet vanuit het grote probleem denkt, maar je aandacht richt op de eigen waarde van een specifieke doelgroep. http://deachterban.info/vrouwen.htm

Kartiniprijs

De Kartiniprijs benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van mannen en vrouwen. Personen, stichtingen en organisaties, maar ook projecten en initiatieven komen voor de prijs in aanmerking. De prijs is een bedrag van 2.500 euro. www.kartini.nl

Viering Internationale Vrouwendag

Ook dit jaar wordt Internationale Vrouwendag groots gevierd in Den Haag. Kijk op www.8maartfestival.nl voor meer informatie.

Ditjes en datjes over het Vakantiebos In 2015 is het Vakantiebos van 4 tot en met 21 augustus. Het programmaboekje komt half juni uit: digitaal en bij jou op school. Aanmelden als vrijwilliger kan tot en met maart. Kan je niet wachten tot het zover is? Doe dan mee met het meibos op 6-7-8 mei.

Wat gaan we doen? Op 4 augustus barst het jaarlijkse spektakel rond het Vakantiebos los. Een team van bijna 80 vrijwilligers staat klaar om de kinderen uit de omgeving een onvergetelijke vakantiedag te bezorgen. Voor ons is het belangrijk dat de

14

DE SPOORWIJZER MAART 2015

kinderen zich kunnen uiten, een fijne tijd hebben en kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Creatief, vies en nat, lekker buiten en uitbundig: dat is wat wij zijn! We proberen een programma samen te stellen waarin elk kind iets leuks kan beleven. Wat we zoal doen? Een greep uit onze favoriete activiteiten: • • • • • • • • • •

verfgevecht levend cluedo toneelspelletjes mét verkleden muziek&dansoptredens met leiding en kind skittle-spel dierengeluidenspel city safari survival in het bos kookwedstrijd proefjesdag

Wij kunnen niet wachten onze te gekke ideeën uit te voeren en we hopen dat jij mee komt doen! Vanaf half juni ligt het programmaboekje klaar op Don Bosco en alle basisscholen in Rijswijk en Laak. Wat ouders en kinderen willen weten Het is zo ver, ik ga lekker naar het Vakantiebos! Drie weken lang spelletjes, knutselen, sporten, lekker weg en nog zó veel meer! Even kijken of ik niets vergeten ben! Wat heb ik aan? √ Yeah!!! Al mijn kleren mogen vies worden! √ Is het koud of is het warm? Ik zorg altijd dat ik de juist kleren aan heb, voor het juiste weer! (nou maar hopen dat het lekker weer wordt!!) Mijn tas… Ik moet zorgen dat ik altijd al mijn spullen bij me heb. Eens zien… √ Mijn eten en drinken, heel belangrijk! √ Aaah, mama heeft gelukkig niet te veel snoep meegegeven. √ Mijn naamkaartje en mijn strippenkaart. Anders moeten we weer helemaal terug naar huis! √ Mijn zwemkleding en een handdoek. Ja, als het lekker weer wordt weet je het maar nooit! √ Extra kleren, altijd handig! Ja, ik heb alles. Oké we kunnen gaan!!!! www.spoorwijk.org


En dan nog dit… De kinderen blijven elke dag (m.u.v. vrijdag) tussen de middag op Don Bosco. Geef ze dus altijd een lunchpakketje inclusief drinken mee. Natuurlijk mag het lunchpakketje ook een (verantwoord) snoepje bevatten, maar het liefst zo min mogelijk. Geld meegeven is niet toegestaan, er wordt tijdens het Vakantiebos niets verkocht aan de kinderen. Tijdens het Vakantiebos is het heel goed mogelijk dat uw kind vies of nat word. Zorg dus altijd dat uw kind kleren aan heeft die vies mogen worden. Ook is het zeer aan te raden om zwemkleding en reservekleding mee te geven. Tijdens het Vakantiebos is het absoluut overbodig om een mobiele telefoon mee te geven. Ook MP3-spelers, Ipods en dergelijken mogen niet mee. Muziek hebben we genoeg en de kans is groot dat al deze apparaten maar kapot gaan. Wij van Don Bosco benadrukken het feit dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen. Zorg dus dat uw kind alleen het hoognodige bij zich heeft. Draagt u uw steentje bij? Om alle benodigde materialen te verzamelen hebben wij hulp nodig van alle ouders, bedrijven en organisaties uit de buurt. De wishlist bevat kleine en grote materialen die wij nodig hebben om het Vakantiebos te realiseren. U kunt ervoor kiezen deze spullen te doneren óf een bedrag te geven waarmee wij het kunnen kopen. Helpen doe je al vanaf €10! Alle donateurs krijgen een plekje op de ‘wall of friends’: een muur in de entreehal waar alle namen van de helpers op staan. Meer informatie over alle activiteiten van Don Bosco vind je op www.donboscorijswijk.nl

Komt u ook gezellig eten in de Wissel? Vindt u alleen eten saai? Wij hebben weer wat plaatsen over aan de tafels, dus kom gerust aanschuiven. Wij eten weer op: Donderdag avond om 17.00 – 19.00 • • • •

12 en 26 maart 9 en 23 april 7 en 21 mei 4 en 18 juni

U krijgt voor € 5,00 een driegangen menu. (Ooievaarspashouders betalen € 3,00) Wij hebben ook BINGO, elke laatste zondag van de maand, vanaf 13.30 uur in de Wissel Data tot de zomer: • • • •

29 maart (Paasbingo) 26 april 24 mei 28 juni

N.B.: op 29 maart gaat de zomertijd in, dus let op de klok Gedurende de maanden juli en augustus zijn er GEEN maaltijden en is er ook geen bingo! Indien u verhinderd bent, gelieve af te bellen bij Hille of Lies van de Wissel, tel. 070 -396 00 00 (ná 09.00 uur)

Oproep Hobbytuinen Vindt u het ook leuk om te tuinieren dan willen wij u uitnodigen om dat te gaan doen bij het Hobbytuinencompex aan de Schimmelweg. Op 22 maart gaan we met NLDoet de facilteiten weer een beetje opfleuren. Kom dus ook helpen met je groene handjes. Soms zijn er ook nog enkele hobbytuintjes beschikbaar. U kunt u zich daarvoor inschrijven via bos@spoorwijk.org Graag met vermelding van naam, adres, en telefoonnummer. Wees er snel bij!

www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

15


Spoorwijk op fototentoonstelling Zilveren Camera

Tot en met 8 maart zijn in het Fotomuseum de foto’s van de Zilveren Camera te zien: de landelijke vakprijs voor nieuwsfoto van het jaar. Bekijk de winnende foto’s van Haagse fotografen en de foto’s over Spoorwijk en het vreugdevuur in Duindorp.

De Spoorwijk is een kleine wijk met ruim 4.100 inwoners. Nog geen kwart van de wijk is autochtoon, terwijl het Haagse gemiddelde op 50% ligt. Meer dan 25% is Surinaams, bijna 15% Turks en ruim 10% van Marokkaanse afkomst.

De Haagse fotograaf Pierre Crom won de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland: de Zilveren Camera 2014. Hij won de prijs met de serie foto’s die hij maakte op de rampplek van de MH17. Crom kwam als 1e fotograaf bij de rampplek aan. In oktober keerde hij weer terug naar het rampgebied tot de brokstukken naar Nederland gingen. De Haagse fotograaf Gerard Wessel won de Nationale Portretprijs 2014 met een foto van Katja Römer-Schuurman. De foto voor Volkskrant Magazine is een 50’er jaren stijl en laat een actrice zien midden in haar carrière. De fotograaf Peter de Krom won de 1e prijs in de categorie ‘binnenland documentair serie’ met een fotorapportage over Spoorwijk. Met een foto over de opbouw van het vreugdevuur in Duindorp won hij de 1e prijs in de categorie ‘cultuur en entertainment enkel’.

16

DE SPOORWIJZER MAART 2015

‘Zilveren Camera, de landelijke vakprijs voor nieuwsfoto van het jaar.’ Het Fotomuseum is onderdeel van het Gemeentemuseum en organiseert ongeveer 6 tentoonstellingen per jaar. Alle genres en perioden uit de geschiedenis van de fotografie komen aan bod. Meestal staat de mens centraal. Het Fotomuseum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur. www.spoorwijk.org


Het Haags Kinderatelier het hele jaar De Stichting Haags Kinderatelier, ook voor jongeren stelt zich ten doel: • zoveel mogelijk kinderen en jongeren (2 -18 jaar) kennis te laten maken met beeldende kunst, mode, design, architectuur en stedenbouw, en met beeldtaal van culturen [volkskunst, (wereld) erfgoed en typisch Haags erfgoed] • creativiteit en talent van kinderen en jongeren te helpen ontdekken en bevorderen in een inspirerende omgeving

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie! Het was een uitstekend begin van het nieuwe jaar in Spoorwijk! Bijzonder veel organisaties en bewoners kwamen 12 januari in de Wissel bij elkaar om terug te blikken op een fantastisch jaar. In het bijzonder werden ook de fotografen en gefotografeerden uit de wijk in het zonnetje gezet. Maar ook op de vele leuke activiteiten kon met enthousiasme worden teruggeblikt. En dit jaar maken Spoorwijkers er weer wat moois van. Nietwaar?

De langlopende vrijetijdsprogramma’s vinden plaats in Atelier Van Speijk aan de Van Speijkstraat 153a in het Zeeheldenkwartier. Ma t/m vr zijn hier series workshops en vakantieprogramma’s voor verschillende leeftijdsgroepen. Op zondagen kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar in dit mooie atelier experimenteren met vele soorten materialen. Raadpleeg de agenda op de website, het hele jaar door. Voor creatieve verjaardags-workshops voor 3 tot 17 jaar kun je zelf een onderwerp kiezen. Bij Basisschool de Spoorzoeker zijn ook doorlopend tentoonstellingen te zien. Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen en stemmen de keuze voor een activiteit met u af op uw eigen kind(eren) of groep(en). www.haagskinderatelier.nl info@haagskinderatelier.nl tel.070-3633745.

In de i-Shop kunnen bewoners terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, (vrijwilligers)werk, ontspanning en inkomen. Ook voor problemen of ideeën over hun buurt, kunnen bewoners bij de i-Shops terecht. De i-Shops zijn opgezet door de Haagse welzijnsorganisaties en zijn inmiddels in alle Haagse wijken terug te vinden. www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

17


Moeder- en kindcentrum

Kinderclub Knutselen en spelen voor kinderen uit Spoorwijk van 6 t/m 11 jaar. Maandag, donderdag en vrijdag van 16.00 – 17.30 uur

GRATIS!

Bij-1 Schimmelweg 1 Den Haag tel.070-7855820 www.bij-1.nl

SuperWoman Meidenclub Sinds 2010 is er in Bij-1 een meidenclub genaamd Superwoman. Dit is een avond voor meiden van 12 tot 16 jaar. Heb jij wel eens zin om: • te ontsnappen aan alle drukte; • effe te chillen; • nieuwe meiden van je eigen leeftijd te ontmoeten; • lekker te kletsen over van alles en nog wat?

Kom dan naar de SuperWoman meidenclub! Wekelijks op maandag (19.00 - 20.30 uur) komen we in Bij-1 bij elkaar om gezellig te kletsen over allemaal meidendingen en om gewoon jezelf te zijn. This is for powerbabes only!

Jongensclub De jongensclub van Bij-1 is voor jongens uit Spoorwijk van 8 tot 12 jaar. Er zijn vrijwilligers aangetrokken om diverse activiteiten met de jongens te ondernemen. Zoals spelletjes spelen, kletsen, huiswerkbegeleiding en samen optrekken. De club is op dinsdag avond tussen 19.00 en 20.30 uur. De club is niet elke week, voor meer informatie mail naar info@bij-1.nl

18

DE SPOORWIJZER MAART 2015

Huiswerkbegeleiding Zoek je hulp bij je huiswerk of een rustige plek waar je je huiswerk kan maken? Kom naar de huiswerkbegeleiding plek voor kinderen uit Spoorwijk. Vanaf 2 maart wekelijks (behalve in vakanties) op maandag en donderdag van 16.00 tot 17.30 uur kunnen wij jou ondersteunen met je huiswerk. In de ouderkamer van de Jeroenschool Van Meursstraat 1A (voormalige bibliotheek) Voor kinderen van de basisschool en de brugklas. Voor meer informatie zie www.bij-1.nl of bel Debby van Bij-1: 06-19454347

www.spoorwijk.org


Liefde, Licht & Laak Veel steden hebben lichtjesroutes. En dat is niet voor niets! Lichtjesroutes trekken publiek, zorgen voor het benadrukken van schoonheid en verhoogd gevoel van aantrekkelijkheid en veiligheid in de straten voor bewoners en bezoekers. Want: mooi licht verleidt. Geeft een warm, prettig en vrolijk gevoel. Goede verlichting kan van iets gewoons iets bijzonders maken. Ja, juist ook van Laak!

Op Valentijnsdag 2015 werd in Laak een bijzondere duurzame lichtjesroute met aanvullende activiteiten georganiseerd. Je werd meegenomen ‘on route’ langs bijzondere HOTSPOTS van de wijk.

Veilig, gezond en energiezuinig wonen met Klus Team Mooi Laak Op dinsdag 27 januari vond de officiële start plaats van het Klus Team MOOI Laak. Dit gebeurde in aanwezigheid van zo’n 100 bewoners en geïnteresseerden en wethouder Joris Wijsmuller van Wonen en Duurzaamheid. Het Klus Team MOOI Laak, onderdeel van Vadercentrum Adam, wil bewoners van Laak die daar zelf toe niet in staat zijn helpen met eenvoudige klussen in en rond het huis. Daarnaast zal het Klus Team workshops organiseren over o.a.: • • • • • •

Brandpreventie Inbraakpreventie Energiebesparing Klusjes in huis Gezondheid in huis VvE, rechten en plichten

Deze workshops komen tot stand in samenwerking met andere organisaties zoals brandweer, politie, energieadviseurs en de VvEbalie. Op zaterdag 14 februari spetterde Laak van Liefde en Lichtjes. Quartier Laak organiseerde samen met allerlei bewonersinitiatieven een aantal prachtige tochten door de wijk, waar eenieder zijn licht kon opdoen. Ondanks het donker was het zo een prachtig festijn. Startend vanaf de Spoorzoeker, met dans, kunst en Lampionnen. Ook op de Schaapherderstraat en Amazonestraat was de beleving volmaakt. De Kneppelhoutstraat deed ook mee, en uiteindelijk bij het Laaktheater een mooie opwarming voor het feest op het Slachthuisplein.

Wethouder Joris Wijsmuller die het officiële startsein gaf, reikte deze avond de eerste certificaten ‘brandveiligheid’ uit aan tien cursisten. Wijsmuller, zelf van oorsprong timmerman en slotenmaker, juicht het initiatief van harte toe. Ook de brandweer sprak haar waardering uit en ziet in het Klus Team een belangrijke partner om de brandveiligheid in Laakse woningen te vergroten.

Mensen, bedankt voor zo’n mooie Valentijn!

SAMEN MAKEN WE SPOORWIJK !

(foto’s Mieke Barendse)

www.spoorwijk.org

Het Klus Team MOOI Laak gaat aan de gang met brandpreventie door bewoners actief te informeren over rookmelders en deze op te hangen bij mensen die dit zelf niet kunnen. Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u terecht op onze website www.vadercentrumadam.nl of loop een keer het Vadercentrum aan het Jonckbloetplein binnen!

DE SPOORWIJZER MAART 2015

19


Activiteiten voor heel Laak en Spoorwijk Ook heeft het ouderenwerk een telefooncirkel die dagelijks contact opneemt met haar ouderen. Wilt u meer informatie neem gerust contact op met Sylvia Tijssen 0614585244. Deelname aan de telefooncirkel is gratis. U ziet vast wel eens de Wijkbus rijden, wilt u meer informatie over de Wijkbus neem contact op met de heer Wim Post 0622257441 of kijk op de website www.laakcentraal.nl of bel met Sylvia Tijssen 0614585244

Geef kinderen tijdelijk een veilige plek: word pleegouder! Opgroeien in een veilige omgeving. Dat gun je toch ieder kind?! Voor sommige kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Daarom is Jeugdformaat op zoek naar pleegouders om kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Voor geïnteresseerden die als pleegouder kinderen willen opvangen en hen een veilige omgeving willen bieden, werd op 3 februari in Rijswijk een informatieavond gehouden. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend) pleeggezinnen. Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn. In principe kan iedereen pleegouder worden.

matieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, de verschillende vormen van pleegzorg en hoe je pleegouder kunt worden. Voor meer informatie over pleegzorg, bel gratis 0800-022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl/ pleegouders. Bij Jeugdformaat bieden wij kinderen en ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Dat doen wij het liefst thuis, op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook als kinderen even niet meer thuis kunnen wonen, bieden wij met onze pleegouders, gezinshuisouders en logeerhuizen een passende oplossing. Meer informatie? Ga naar www.jeugdformaat.nl of bel 088-352 00 00.

Fietstrommels in Spoorwijk Misschien heeft u ze al zien staan, die metalen hokken op de stoep? Dat zijn de nieuwe fietstrommels. Hierin kunt u uw fiets stallen en staan ze veilig achter slot en grendel. In een fietstrommel passen 4 gewone fietsen. Bakfietsen en fietsen met vaste kratten passen niet in de fietstrommel. Biesieklette beheert en verhuurt de fietstrommels. U kunt als bewoner een plek in een fietstrommel huren voor ongeveer € 7,50 per maand. U komt alleen in aanmerking voor een stallingsplek in een fietstrommel als u geen eigen bergruimte voor de fiets heeft. Op dit moment zijn er fietstrommels in de Abrikozenstraat en aan de Schenkkade. Wilt u zich inschrijven voor een plek in een van deze fietstrommels? Ga naar www.biesieklette.nl.

Het is niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat. Tijdens de infor-

20

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


Huurverhoging per 1 juli 2015

Op bezoek bij de brandweer

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat zij voor midden- en hogere inkomens bovenop de basishuurverhoging de wettelijke opslag van respectievelijk een 0,5% en 2,5% mogen toepassen. De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%. De basishuurverhoging is gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (1% in 2014) plus een opslag van 1,5%. De huurverhogingen vallen door de gedaalde inflatie wat lager uit dan vorig jaar. Toen gold nog een basishuurverhoging van 4%.

Op 30 december 2014 zijn een aantal leden van het BPT (Buurt Preventie Team) met andere belangstellenden op bezoek geweest bij de brandweerkazerne van Laak op de Waldorpstraat.

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet de doorstroming in de gereguleerde huursector bevorderen. De laagste inkomens worden via de huurtoeslag vrijwel volledig gecompenseerd voor de huurverhoging. Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, moeten bij een voorstel tot huurverhoging een inkomensindicatie van de Belastingdienst voegen. De indicatie vermeldt geen inkomenscijfers maar geeft alleen aan in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen valt. De maximale toegestane huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015: •

2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan 34.229 euro;

3% voor huishoudens met een inkomen boven 34.229 euro maar onder of gelijk aan 43.786 euro;

5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro.

Verhuurders die geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen alleen de basishuurverhoging van maximaal 2,5% toepassen. Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is maximaal 2,5% huurverhoging toegestaan.

www.spoorwijk.org

Na een presentatie over het voorkomen van brand (zoals het signaleren van risicovolle situaties) en hoe tehandelen bij brand (wat bijvoorbeeld het BPT hierbij kan betekenen) kregen zij een rondleiding door de kazerne.

Zo werd bijvoorbeeld verteld, dat een bluswagen in principe voldoende water bij zich heeft voor het blussen van een brandende woning. Tevens beschikt de brandweer over een motor, welke o.a. ingezet wordt bij onduidelijkheden en brandende struiken. Dan hoeft niet direct een volledige bluswagen ingezet te worden. Van beide zijden werd het bezoek positief ontvangen. Hopelijk zal het nooit nodig zijn om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, maar men kan beter voorbereid zijn. Misschien zaten er bij de deelnemers ook toekomstige brandweerlieden bij. DE SPOORWIJZER MAART 2015

21


• • • • Stel je voor dat er ’s nachts brand is in huis. Je zou denken dat je wakker wordt van de rooklucht. Maar is dat niet waar! Als je slaapt, ruik je niets. In rook zit een giftig gas, dat koolmonoxide heet. Door dit gas raak je al binnen een paar minuten bewusteloos. Daarom is het heel belangrijk een rookmelder in huis te hebben. Als er rook is, gaat deze melder heel hard piepen. Een rookmelder geeft je tijd om te vluchten. Rookmelders zijn vanaf € 5,- te koop in warenhuizen en doe-het-zelfzaken. Rookmelder redt levens Een rookmelder werkt het beste, als je deze op de goede plek hangt.

douche/badkamer of keukendeur Bij een ventilator of ventilatieopening Boven de verwarming Op tochtige plekken In de garage

Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n vijf tot tien jaar mee. Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Test daarom regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop. Als de batterij bijna leeg is, hoor je elke minuut een hard piepsignaal. Dat klinkt anders dan het rookalarm. Voor installatie, het gebruik en de controle van rookmelders en blusmiddelen adviseert de brandweer om de bij de rookmelder geleverde gebruiksaan wijzing goed te lezen. www.brandweer.nl/haaglanden

Uitgangspunt veiligheid Hang een rookmelder op in iedere ruimte waardoor je moet vluchten om bij een buitendeur op de begane grond te komen. Bij één woonlaag Rookmelder altijd voor de hoofdslaapkamer. Bij twee woonlagen Indien 2 rookmelders: in de gang beneden en voor de hoofdslaapkamer boven. Waar ophangen? • In de gang (op elke verdieping) of ruimte tussen keuken en woonkamer • Altijd aan het plafond • Meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van het vertrek • Tenminste 30-150 cm vanaf een lichtbron • Indien open keuken, plaats tenminste 3 meter vanaf de stroombron • Tenminste 1 meter vanaf ramen en deuren • Op zolder, met een puntdak, tenminste 1 meter lager hangen In verband met vals alarm beter NIET ophangen • In de keuken of badkamer of dichtbij

22

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


Koffieboot De Laak heeft nieuwe plek in Laakhavens Koffieboot De Laak aan de Calandkade heeft definitief een nieuwe plek in de Laakhavens. De boot schuift enkelehonderden meters op naar rechts richting de Verheeskade. Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) heeft Jos Overdevest hiervan vanmiddag persoonlijk op de hoogte gesteld.

De Laak ligt al 36 jaar aan de Calandkade, De koffieboot is een begrip in Den Haag. De boot moet weg, omdat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het gebied heeft aangenomen. Lang was onduidelijk waar De Laak heen zou kunnen. De boot ligt waarschijnlijk over een paar maanden op de nieuwe plek aan de Verheeskade. De gemeente Den Haag neemt de kosten voor de aansluiting op gas, elektriciteit en licht voor haar rekening. De Bruijn bracht koffieboot-eigenaar Overdevest een doos gebak (zie foto).

Den Haag zoekt meer leden voor het Stadspanel De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen. De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners lid worden van het stadspanel. We zijn dan met genoeg mensen in contact om ook met het stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd moet worden in de stad. Daarom is meedoen belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u internet heeft kunt u meedoen. Aanmelden als lid van het Stadspanel? Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl www.spoorwijk.org

Pathé Theaters Den Haag geeft vrijwilligers en mantelzorgers 35% korting Den Haag kent vele duizenden vrijwilligers en mantelzorgers. Pathé Theaters waardeert deze Hagenaars die zich belangeloos inzetten voor anderen. Zij kunnen er daarom een jaar lang met 35% korting naar de film. Pathé werkt hiervoor samen met PEP, Participatie Emancipatie Professionals. Via PEP kunnen Haagse vrijwilligers en mantelzorgers kosteloos aan de Kortingspas komen.

Deze Kortingspas biedt vrijwilligers en mantelzorgers allerlei aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten voor theater, film, musea, restaurants en winkels. Zorgt u (langdurig) voor een ziek of gehandicapt kind, ouder(s), vriend of familielid? Of zet u zich als vrijwilliger in voor anderen? Dan is het belangrijk dat u ook af en toe ‘bijtankt’. Neem tijd voor uzelf en ga even ‘uit’. Met de Kortingspas kan dat heel voordelig. Bijvoorbeeld in de filmtheaters van Pathé. Met de Kortingspas krijgt u 35% korting bij Pathé Buitenhof, Spuimarkt en Scheveningen! Op vertoon van uw pas en geldige legitimatie kunt u er genieten van de nieuwste films voor slechts € 7,00 per ticket. Let op: voor 3Dvoorstellingen geldt een toeslag. Dit aanbod is geldig van zondag t/m donderdag de gehele dag, op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur en niet in de kerstvakantie of bij IMAX-voorstellingen. Vrijwilliger of mantelzorger, maar nog geen Kortingspas? Vraag de pas dan nu aan! Ga naar https://www.denhaagdoet.nl/kortingspasaanvragen en vul het aanvraagformulier in. De pas wordt naar het door u opgegeven adres gestuurd. Vervolgens kunt u profiteren van alle aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten. Meer weten? Bel met PEP Den Haag, tel. (070) 302 44 44 of kijk op www.denhaagdoet.nl. DE SPOORWIJZER MAART 2015

23


Voorjaarsactiviteiten 2015 de Wissel DAGEN KOSTEN PLAATS TIJD Maandag

Aerobics/gym voor dames €6 of ovp €3 / maand M 09.30 - 11.30 uur Computercursus 45+ €6 / 6 lessen M 10.00 - 11.30 uur Hardwerkclub eigen materiaal meenemen M 10.00 - 12.00 uur Lunch €2,50 p.p. M 12.00 - 13.00 uur Tekenen/schilderen - M 19.00 - 21.00 uur Mode en kniples €6 of ovp €3 / maand OJM 19.00 - 21.00 uur Oasegebed - O 19.15 - 19.45 uur Mantelzorgcafé 2e maandag v/d maand - M 19.00 - 21.00 uur

Dinsdag

Taal in de buurt - OJM 09.30 - 11.30 uur Buurtkoffie met wijkagent, jeugdwerk en CJG JM 09.30 - 11.30 uur Spreekuur wijkagent - O 10.00 - 11.00 uur Computercursus 45+ €6 / 6 lessen M 10.00 - 11.30 uur Creamiddag €10 / maand M 13.00 - 15.00 uur Handwerkgroep ouderen €1,50 per keer O 13.30 - 15.30 uur Kinderkunstacademie - O 16.00 - 17.00 uur Yoga €7,50 / maand M 18.30 - 20.00 uur Alleencafé iedere 2e dinsdag van de maand - O (Zonnekamer) 15.00 - 17.00 uur

Woensdag

Fietslessen (beginners) €10 / maand OJM 08.45 - 09.45 uur Positief opvoeden 1e woensdag v/d maand M 09.00 - 10.00 uur Mode & kniples €6 / maand M 09.30 - 11.30 uur Mode & kniples €6 of ovp €3 / maand OJM 09.30 - 11.30 uur Fietslessen €10 / maand OJM 10.00 - 11.00 uur Zumba voor vrouwen €5 / maand O 10.00 - 11.00 uur Conversatieles - O 11.00 - 12.00 uur Lunch in de even weken €3 per keer M 12.00 - 13.00 uur Lunch kinderen - O 13.00 - 14.00 uur Kinderclub 5–10 jaar €2 / maand M 13.00 - 15.00 uur Bloemschikken 3e woensdag v/d maand €6 of ovp €3 M 14.00 - 16.00 uur Zumba €6 / maand O 18.00 - 19.00 uur Mode & kniples €6 of ovp €3 // maand OJM 19.00 - 21.00 uur

Donderdag

Taal in de buurt - OJM 09.30 - 11.30 uur Fitness/wandelen voor dames €6 of ovp €3 / maand M 09.30 - 11.30 uur Project samenspel moeder en kind (v.a. 2 jr) - M 09.30 - 11.30 uur Klaverjassen een kleine eigen bijdrage M 13.00 - 16.00 uur Taalles - O 14.00 - 15.00 uur Voedselbank - O 14.00 - 17.30 uur Maaltijd voor Wijkbewoners €5 of ovp €3 M in de oneven weken 17.00 - 20.00 uur Yoga €7,50 / maand M 18.30 - 20.00 uur Kaarten (Jokeren - €7,50 / 6 weken) M 19.30 - 21.00 uur

Vrijdag

Open ontmoeting (met kopje koffie) Buurtkoffie

Zaterdag

Afrikaans koken (Kariboe Bibi) laatste zaterdag van de maand.

- -

M O

09.00 - 15.00 uur 14.00 - 16.00 uur

€5

O

- uur

Zondag

Kerkdienst of kringviering - O 10.00 - 11.45 uur Mooi (M) / Jeroenschool (J) / De Oase (O) / Ooievaarspas (ovp)

24

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


Overige activiteiten en openingstijden Koffie-uurtje

(ouderkamer) Jeroenschool

Eenmalige activiteiten Vrijdag 13 maart 2015

elke schooldag 08.30 - 09.00 uur

Viering van Holi Phagwa in een multiculturele setting, met een dialoog en een maaltijd. De inloop begint om 17.00 uur. I-shop de Wissel Mooi maandag 09.00 - 16.00 uur Aanmelden is verplicht. dinsdag 09.00 - 16.00 uur Inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeroenschool 1x per 3 weken 08.30 - 12.15 uur

woensdag 13.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 16.00 uur Donderdag 19 maart 2015 vrijdag 09.00 - 16.00 uur “Repair Café” in het Raad & Daad Balie Oase dinsdag 09.30 - 12.30 uur Vadercentrum Adam. woensdag 09.30 - 12.30 uur Bezoekers kunnen langs donderdag 09.30 - 12.30 uur

komen met hun defecte (elektronische) appaBuurt Bibliotheek Oase woensdag 14.00 - 17.00 uur ratuur, fiets en/of kleding. donderdag 14.00 - 17.00 uur/ Aanvang: 14.00 uur. 18.00 - 20.00 uur

vrijdag 14.00 - 17.00 uur Loop u gerust binnen voor informatie of anders kunt u ons bellen: I-shop De Wissel De Jeroenschool Jan Baronner Lerina Kwamba

070-2052390 070-3939493 070–3961224 (Oase/Stek) 06–20974319 (Kariboe Bibi/Stek)

Wekelijkse Cursussen Maandag 14.30 - 16.30 Schildercursus 18.00 - 19.30 Hardlooptraining 18.15 - 20.15 Yoga 19.00 - 21.00 Elektrisch Lassen 19.00 - 21.00 Nederlands 19.00 - 21.00 Cursus Website maken 20.20 - 21.10 Zwemles(beginners) Dinsdag 15.00 - 16.30 19.00 - 20.30 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00

Computercursus Dialooggroep (om de week) Frans Naailes Houtbewerken

Woensdag 16.00 - 17.30 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 19.00 - 21.00

Huiswerkbegeleiding Fitness Muziekles Engels

Donderdag 18.30 - 20.30 18.30 - 20.45 18.30 - 21.00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00

Cursus Fietsreparatie Yoga Computer cursus Nederlands Lassen (Mig-Mag)

www.spoorwijk.org

Vrijdag 13.00 - 21.00 18.00 - 19.30

Spelletjesmiddag en -avond Hardlooptraining

Zondag 14.45 - 15.30

Zwemmen (vader en kind)

Inschrijven dagelijks in het Vadercentrum  ADAM van 13.00 tot 21.00 uur (zaterdag en zondag gesloten). Kosten € 0,50 per les, per keer. Nieuwe cursussen in voorbereiding: • Fotobewerking • Cursus Fietsreparatie • Omgaan met geld • EHBO-cursus • Kapperscursus • Imkercursus • Judo (Vader en kind) • Opvoeden Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag 070 – 3954097 info@haagsevaders.nl www.haagsevaders.nl

SAMEN MAKEN WE SPOORWIJK ! DE SPOORWIJZER MAART 2015

25


Sportactiviteiten in Laakkwartier voor volwassenen Hieronder een overzicht van de sportactiviteiten die worden aangeboden in Laakkwartier vanaf februari 2015. De activiteiten zijn laagdrempelig en ieder kan op eigen niveau bewegen. Wanneer u zich aan wilt melden of meer informatie over het sporten wilt, kunt u contact opnemen met Jay van Veelen (Buurtsportcoach Laakkwartier) 06-55421030 of mailen naar jay.van.veelen@florence.nl.

Tijd Activiteit Doelgroep

Maandag 09.00-10.00 Fitness / joggen / basketbal / voetbal 20+ M / V 10.00-11.00 Country en line dance (gĂŠĂŠn partner nodig) 45+ M / V 14.30-15.30 Wandelen 30+ M / V 18.00-19.30 Hardlopen 20+ M / V 20.00-21.00 Kickboksen en taekwondo 20+ M / V Dinsdag 10.45-11.45 13.00-14.00 14.00-15.00 19.30-20.30

Bewegen voor ouderen Jeu de boules Bewegen voor ouderen Country en line dance (partner niet nodig)

55+ 45+ M / V 55+ 45+ M / V

Woensdag 13.00-14.00 15.15-16.15

Jeu de boules Wandelen

45+ M / V 20+ M / V

Donderdag 14.00-14.45 15.00-15.45

Bewegen voor ouderen Bewegen voor ouderen

50+ 50+

Vrijdag 18.00-19.30 19.00-20.00

Hardlopen Judo

20+ M / V 20+ M / V

Zondag 11.00-12.00

Voetbal

30+ M / V

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

* Lidmaatschap met Ooievaarspas

Adressen locaties Hvv Laakkwartier, Marris Gym & Shin Hajimeru: Jan van Beersstraat 69, 2523 JS Den Haag Ketelveld: (achter basisschool De Kameleon) Ketelstraat 101,2516 VN Den Haag De Oase: Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag Vadercentrum Adam: Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag De Wissel: Betsy Perkstraat 12, 2524 XT Den Haag

26

DE SPOORWIJZER MAART 2015

www.spoorwijk.org


Locatie Kosten Contact Telefoon

Ketelveld - Jay van Veelen 06 - 55421030 Hvv Laakkwartier €10 / m Jay van Veelen 06 - 55421030 Hvv Laakkwartier - Jay van Veelen 06 - 55421030 Vadercentrum Adam €0,50 / keer Jay van Veelen 06 - 55421030 Marris Gym €15 / m Stefan Marris 06 - 33687980

Hvv Laakkwartier Hvv Laakkwartier Hvv Laakkwartier Hvv Laakkwartier

€6 / m €5 / m €6 / m €10 / m

Jay van Veelen Jay van Veelen Jay van Veelen Jay van Veelen

06 - 55421030 06 - 55421030 06 - 55421030 06 - 55421030

Hvv Laakkwartier Hvv Laakkwartier

€5 / m -

Jay van Veelen Jay van Veelen

06 - 55421030 06 - 55421030

De Wissel De Wissel

€6 / m *ovp. / €12 / m €6 / m *ovp. / €12 / m

Lili Wabeke Lili Wabeke

070 - 3960000 070 - 3960000

Vadercentrum Adam Shin Hajimeru

€0,50 / keer €5 / m *ovp / €10 / m

Bilal Sahin Coen de Jager

070 - 3954097 06 - 15892572

Hvv Laakkwartier

€10 / m

Jay van Veelen

06 - 55421030

www.spoorwijk.org

DE SPOORWIJZER MAART 2015

27


Belangrijke Telefoonnummers Adviespunt Huiselijk Geweld Algemeen Maatschappelijk Werk Bewoners Organisatie Spoorwijk Bibliotheek Spoorwijk Boodschappenbegeleidingsdienst De Buurtkamer Bureau Slachtofferhulp Brandweer Alarm 112 of

0900-0443322 394 94 28 396 00 00 353 65 21 364 66 61 394 0194 0800-0233222 088-8868000

Burenhulpcentrale 262 99 99 Consultatiebureau 379 58 58 Diensten centrum “De Wissel” 396 00 00 Dierenambulance 328 28 28 Dierenbescherming 392 42 89 Doktersnachtdienst 346 96 69 Gemeentelijk Contactcentrum 14070 Gezondheidscentrum 393 46 96 Grof vuil 366 08 08

Royal Oak Jonge Jenever: € 9,99 per liter Royal Oak Vieux: € 10,64 per liter Royal Dutch pils 0,5 liter, 24 stuks: € 11,00 Goeverneurplein 7

Telefoonnummer : 393 33 80

Maandag t/m zaterdag van 09.00 – 21.00 uur Zondag van 12.00 – 18.00uur.

Uw dierenspeciaalzaak op van Zeggelenlaan 100 is helemaal vernieuwd!

Haagwonen 388 03 88 Handhavingsteam Laak 353 77 32 HTM klantenservice 384 86 66 Huur niet te Duur, Huurteam 850 41 06 Kindertelefoon (14.00- 20.00 uur) 0800-0432 Mantelzorg Laak 3075682 of 06-30929559 Laaktheater 393 3348 Moeder- en kindcentrum Bij-1 785 5820 Milieuklachtenlijn 353 66 66 Oase, Diaconaal werk 396 12 24 Ongediertebestrijding 311 77 75 Op. Basisschool “Spoorzoeker” 394 49 97 RK Basisschool “Jeroen” 393 94 93 Politiebureau Laak 0900-8844 Speeltuinvereniging 396 12 24 Spoedhulp (o.a. Blijf van mijn lijf) 346 95 46 Stadsdeelkantoor Laak 353 77 00 StIO Laak 415 22 05 Vadercentrum 307 56 90 Vestia 088-124 24 24 Welzijn (MOOI) Laak 396 00 00 De Wissel, wijkcentrum 396 00 00 ‘t Zandje - sporthal 396 14 51 nummers en websites staan ook op www.spoorwijk.org

Kom dus zelf gauw kijken! Alles voor uw huisdier knip uit en lever in!

Slagerij

HET ZUIDERPARK

v. Zeggelenlaan 112 – Den Haag Tel. 070-3608011 Met waardebon: Een kilo varkensfilet of filet rollade voor €

4,99

www.hetzuiderpark.nl

Altijd vers en voordelig Teletekst Info thuis pag. 433 knip uit en lever in!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.