Page 1

Bön som förändrar/förvandlar. 1Tim 2:1-4. Föreskrifter för gudstjänsten Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1


Guds frid vänner! Upplever att vi, dem som kan behöver samlas för gemensam bön i Betel. Mitt förslag är kl 18 i kväll.


När nu Jesus i tro har fört oss som församling fram till den nivå där vi är idag behöver vi även där behålla fästet. Det är viktigt att positionen i den osynliga världen hålls och att vi utifrån den även går framåt.


Vi behöver visa Gud, oss själva och andevärlden att vi tror på Guds principer, att det som Gud anförtrott oss inte stannar vid det utan att Han vill att Guds rike ska utbredas allt mer, att hans namn ska bli känt av allt fler.


Att det som anförtrotts oss, har skett utifrån grundvalen i Hans Ord. Att om vi samfällt och i tro kan blicka framåt men även behålla fältet och i tro inta nya områden i det osynliga så ska Hans frälsning och makt bli känd av allt fler.


Skörden är stor och tiden hastar mot återkomsten av Herrens dag då inte tid att bärga skörd in längre finns, så låt oss samlas, tro och be om ett fortsatt mandat att samla in ännu någon kärve för himlen av den som Herren vill frälsa. Väl mött i kväll i Betel kl 18. /Kurt


Bön förändrade en stad! Under lång tid var San Marcos den farligaste staden i El Salvador. Brottsligheten låg på 80 procent. Staden var centrum för droghandel, häxdoktorer, kidnappare och alkoholister. Alla banker och bankomater var stängda på grund av de många rånen. För omkring två år sedan (dvs år 2000) använde Gud en ung


kristen ledare för att starta en stark bönerörelse, vilken mobiliserade nästan alla kristna att be för sin stad. Efter ett års bön hade brottsligheten sjunkit från 80 till 10 procent och i januari 2002 förklarade den nationella polisen att San Marcos nu var helt befriat från våld. Som ett resultat av detta har de kristna kyrkorna vuxit snabbt. Borgmästaren och många andra ledande politiker i staden


har blivit personligt kristna. Två banker har öppnat sina kontor igen och till och med har några bankomater satts upp, något som varit otänkbart ett år tidigare. Två häxdoktorer, som hade förklarat krig mot de kristna och som inte var villiga att ändra sig dog. Flera ledare i olika drogkarteller har böjt knä för Jesus och många barer har stängt. Bön övervinner allt!


BÖN FÖRÄNDRAR ALLT!

AV LENNART OCH CAROLINA TOREBRING, PASTORER I SÖDERMALMSKYRKAN I STOCKHOLM


Vi har beslutat att intensifiera bönen i församlingen för att få se Herrens hand i rörelse. Vi vill se vår församling förändras på djupet och att vårt land får ett starkt möte med en Levande, kärleksfull och barmhärtig Gud.


Vi vill se samma kraft verksam som i den första församlingen. Apostlagärningarna 4:29-31 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de


hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord. Apostlagärningarna 16:25-26 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina


grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av. Vi vill se en väckelse som påverkar alla områden i vårt land och det börjar alltid med oss som Församling. Vi samlas därför till bön måndag till fredag 06.30-07.30 (året runt), onsdagar 19.00-20.00 ( året runt), fredagar 18.00-19.00 (ungdomarna), söndagar 09.00-09.45 samt i alla celler som samlas varje kväll i veckan.


Utan bön, ingen väckelse! Utan bön, ingen kraft verksam! Utan bön, inga mirakler! Utan bön, ingen frukt! Utan bön, ingen frihet att tjäna Gud! Utan bön, ingen förändrad livsstil! Nedan ser du de punkter som vi ber över kontinuerligt vid varje tillfälle.


Jeremia 29:11-13, är ordet, vi som församling står på för 2014. Gud gav sitt folk löften om välsignelser som skulle komma över dem, när de omvände sig till honom och sökte honom av hela sitt hjärta. Dessa tolv välsignelser ber vi ut över våra liv och över hela församlingen 2014. Sök honom av hela ditt hjärta!


1. Du kommer att bli fri från saker som bundit dig och som hållit dig tillbaka i åratal (Jesaja 51:14). Be om befrielse från synd och plågor och att Guds barn kommer ut i frihet. 2. De förlorade sönerna och döttrarna ska återvända till Fadershuset (Jesaja 49:14-18). Be och kalla på dem som lämnat tron. De skall komma tillbaka!


3. Församlingen kommer att vakna ur sin sömn (Jesaja 52:1-3) Be om väckelsens eld över våra liv och över hela Kristi kropp i Sverige. 4. Lovsången kommer att förnyas i våra hjärtan (Jesaja 51:11) Be att Gud lägger ned en ny lovsång i oss, så att vi tillber av hela vårt hjärta. Be att varje söndag blir en fest


inför hans ansikte. Be om en ännu större kreativitet över församlingen. 5. Evangelisationen kommer att bli vår passion (Jesaja 52:7) Be om ett hjärta av medömkan och passionerad kärlek till människor kommer över varje troende. Be att evangelisationen blir vår glädje och tillfredsställelse. Be för genombrott i varje satsning.


6. Bönens Ande kommer att resa sig i vår församling (Jesaja 52:8) Ropa om bönens Ande över oss alla! Be att vi ger bönen i vår ensamhet och i församlingen högsta prioritet. 7. Gud kommer att överraska Sverige (Jesaja 52:15, 52:6) Be för valet 2014 och för Sveriges framtid. Be att namnet Jesus blir upphöjt i vårt land.


8. Be att smörjelsen för helande kommer att förlösas (Jesaja 53:5) Att året 2014 blir ett år av Guds mirakler. Be att trons ande för mirakler blir förlöst över vårt land. 9. Församlingen kommer att växa (Jesaja 54:1-3) Be för nyfrälsta, att de ska bli befästa och bevarade i tron. Lyft upp våra cellgrupper och be om


en fungerande och växande lärjungaskola. Be för visionens genombrott i hela församlingen. 10. Kärleken till ordet kommer att växa under 2014 (Jesaja 55:1-2) Be om en stark hunger efter och respekt för ordet. Be för ordets förkunnare; församlingens pastorer, ledarskap och missionärer.


11. Familjen kommer att upprättas (Jesaja 54:13) Be för familjens upprättelse och för varje äktenskap. 12. Du kommer att ha seger i varje utmaning (Jesaja 54:17) Be att vi får en ny natur, så att vi blir mer lika Jesus och kan stå fasta i svårigheter.


Be också för och välsigna Israel. Då kommer Gud att välsigna dig. Gud välsigne dig!


Bön som förändrar klimatet! Av Anders Olsson Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. (Jakobs brev 5:17, 18 SFB)


Klimatet bestämmer alltid vilka förutsättningar livet har att utvecklas och växa. Därför är fröet som är sått helt beroende av den omgivning den befinner sig i för att kunna utvecklas och bli allt som den bär inom sig. Elia hade ett frö tro. Han hade tro för ett förändrat klimatet i Israel. Han bad en enkel bön och klimatet ändrades i hela landet. På samma sätt vill Gud


uppmuntra dig att tro att det är möjligt att förändra klimatet där du bor genom bön. Dina böner kan förändra det andliga klimatet så att trons ord och enkla vittnesbörd om Jesus kan slå rot och växa i människors hjärtan. Min övertygelse är att bön på ett enastående sätt kan ge klimatförändringar där kyla, torka och hårda vindar regerat. När du börjar


be för din kyrka, din familj, dina grannar så blir effekten ett varmare klimat. Det skapar en enorm tillväxt potential! Dagens bön: Be för din kyrka att den får ha ett varmt klimat där människor kan växa i tro. Be om ett stabilt varmt och kärleksfullt klimat i församlingen!

Bön förändrar förhållanden 140621  

Vid en spontan samling lördagen den 21 juni 2014 hade vi detta tema denna bön, denna nöd för vårt arbete här lokalt i Tärnsjö!

Advertisement