Omdat jij en ik

Page 1

Omdat Jij en Ik Berry van Galen

Ik en zij Omdat wij wij zijn En ik zij ben Omdat jij dáár bent Jij en ik Jij zij Omdat jij en ik Wij zijn En jij alleen Jij bent
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.