Verkiezingskrant De Stemming in Zuidplas

Page 1

2014

DE STEMMING

EENMALIG NIEUWSBLAD OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ZUIDPLAS

DE KEUS IS AAN U!

IN DEZE KRANT

Als er ooit een reden was om te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen dan is het wel deze keer. de burger op wat er gebeurt in de directe omgeving wordt daardoor uiteindelijk groter en dus wordt de keuze van de gemeenteraad nog belangrijker. Op woensdag 19 maart is het zover. Dan is de keus aan u! In deze eenmalige krant met de naam ‘De Stemming’ willen we mensen die mogen stemmen een handje helpen om een keuze te maken. Voor zover dat natuurlijk nog nodig is. We hebben ons best gedaan

besteedt aandacht aan tal van belangrijke lokale onderwerpen. De mensen die wij aan het woord

voor andere verkiezingsnieuwtjes. In deze krant

die op verkiesbare plaatsen staan op de kieslijsten

ook een eigen boodschap voor u geplaatst.

bureaus in Zuidplas. Deze krant, die wordt verspreid in alle kernen van Zuidplas, dus in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle én Oud-Verlaat,

uitmaken van de gemeenteraad. We willen hen een kans bieden zich voor het publiek te presenteren.

van onze gemeente en een aantal adverterende be-

staan ze voor? U kunt het lezen in deze krant.

lezen van de krant.

RACE OP WEG NAAR HET RAADHUIS

VERKIEZINGSMARKT IN REIGERHOF

Op de zaterdag voor de gemeenteraadsverkiezingen zich voor een verkiezingsmarkt in winkelcentrum

Zaterdag 15 maart staan onder de koepel op het

aan over waar zij voor staan. zielsverwanten een hart onder de riem steken in de campagne, dan mag dat natuurlijk ook!

OMROEP ZUIDPLAS LIVE ZUIDPLAS ZET WEER BIJ VERKIEZINGSAVOND MOBIEL STEMBUREAU IN

Omroep Zuidplas houdt op verkiezingsdag 19 maart de hele dag de stand van zaken in de verkiezingsbureaus goed in de gaten. In de loop van de dag wordt via de website nieuws over de opkomst en andere

21.00 uur, als de stembureaus sluiten, volgt een radio-uitzending vanuit het raadhuis. In het raadhuis druppelen alle uitslagen in de loop van de avond binnen. Uiteraard is het laatste nieuws omtrent de verkiezingen de hele dag op de voet te volgen via www.omroepzuidplas.nl en 107.3 FM.

Tijdens de verkiezingen zet Zuidplas weer een mobiel stembureau in. Deze doet tussen 6.30 uur

COLOFON

De verkiezingskrant ‘De Stemming’ is een gezamelijke uitgave van Peter Publishing,

een oplage van 17.000 exemplaren in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat.

TEKST: Peter Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel VORMGEVING:

laat. De ‘normale’ stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn weer stembureaus teruggekeerd, komt. In Nieuwerkerk kan weer in de brandweerkazerne worden gestemd, in Moerkapelle in Op Moer, in Zevenhuizen in het Hervormd Centrum en in Moordrecht in het oude raadhuis. De grootste stembureaus zijn het gemeentehuis in Nieuwerkerk en Swanla in Zevenhuizen.

DRUK: VERSPREIDING:

©

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de uitgevers.


VEILIGE

VEILIGE

VERZORGDE DORPEN VERHOGEN POLITIE-INZET

VERZORGDE DORPEN GROENBEHEER WEER OP PEIL

SLACHTOFFERS CENTRAAL, NIET DE DADERS

BUSHOKJE SLOPEN = NIEUWE KOPEN! GERICHT CAMERATOEZICHT

GELIJKMATIGE VERDELING VAN VOORZIENINGEN GOEDE INFRASTRUCTUUR

WEGEN EN STOEPEN OOK GESCHIKT VOOR SCOOTMOBIEL SLAGVAARDIG EN EFFECTIEF AFVALBELEID

ÉÉN BESTUUR, VIER DORPEN

WWW.VVDZUIDPLAS.NL WOENSDAG 19 MAART 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

VVD Zuidplas: EEN TOPTEAM! Ervaring gecombineerd met jeugdige energie en enthousiasme!

‘Heft in eigen hand!’

Veilige Verzorgde Dorpen

ZUIDPLAS WWW.VVDZUIDPLAS.NL

Jan Hordijk:

‘KOM STEMMEN’ zegt

NEE

tegen verhoging OZB!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jan Hordijk Jan Ambachtsheer Ferry van Wijnen Daan de Haas John Ooms Annika van Gerwen Willem-Jan van Tilborg Fredie van Heeswijk Paul Solleveld Joke Vroegop

(Nieuwerkerk) (Nieuwerkerk) (Zevenhuizen) (Moordrecht) (Nieuwerkerk) (Nieuwerkerk) (Moordrecht) (Nieuwerkerk) (Nieuwerkerk) (Zevenhuizen)


BERNIE PUTTERS

‘DE WOND VAN DE COALITIEBREUK LIJKT ONDERTUSSEN GEHEELD’ vier jaar meegedraaid als burgerlid. commissie

Maatschappelijke

Onder-

man Jacco zijn tweede raadsperiode, nu in Zuidplas, na de eerste in Zeven-

SPEERPUNTEN

huizen. Nu zijn de rollen omgedraaid en staat Joke hoger op de lijst. Joke is wetnen de VVD is ook Jan Hordijk wethouderskandidaat, maar meer namen wil Vroegop niet noemen. “We hebben een handvol wethouderskandidaten.”

WAT ZOU JIJ DE AFGELOPEN PERIODE ALS WETHOUDER MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ANDERS HEBBEN GEDAAN DAN DE HUIDIGE WETHOUDER?

Joke Vroegop: “De VVD wil dat goed wordt gekeken welke verenigingen echt subsidie verdienen. Het ligt er aan wat ze zelf doen.”

VAN OUDSHER ZIJN VVD EN CU/SGP EN CDA ZULKE GROTE BLOKKEN IN DE GEMEENTEN, DAT SAMENWERKING VRIJWEL ONVERMIJDELIJK IS. MAAR IS DE WOND VAN DE COALITIEBREUK IN 2011 AL GEHEELD?

gemeente komen, moeten we in alle gevallen regionaal samenwerken. Maar wat je lokaal kunt regelen, moet je lokaal regelen. Ik ben wethouderskandidaat omdat sociale zaken een wezenlijk onderdeel is van het menselijk bestaan. Ik vind het belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt.”

“We hebben een roerige periode achter de rug. De meningen over de breuk zijn verdeeld, wij hebben het ervaren dat wij er uit zijn gezet. hadden wij alsnog tegen gestemd. Ik denk dat de kiezers het waarderen dat wij voet bij stuk hielden.” -

ER MOET NOG FORS BEZUINIGD WORDEN. HOE WIL DE VVD DAT INVULLEN?

Daar hebben we minder overeenkomsten mee.”

Welke ledenaantallen maken gebruik van een voorziening? Uiteindelijk

HOE KUN JIJ ALS WERKENDE VROUW EN MOEDER VAN DRIE (IN MEI VIER!) KINDEREN TIJD VRIJMAKEN VOOR DE POLITIEK?

het publieke domein. Nee, we hebben niet op voorhand een lijst met verenigingen die zich zorgen moeten maken. van de zorginstellingen. Op die manier heb je toch enige invloed. Oude-

-

Een raadslidmaatschap combineren met een baan en gezin zou ik teveel

hoe dat is mogelijk te maken. Verder willen we goed kijken naar nut en noodzaak van het Centrum voor

mijn verantwoordelijkheid en ga ik een dag minder werken. Kijk, bij een

naar kijken.”

ZO GING HET VORIGE KEER... Zuidplas werden gehouden op 18 november 2009. Grote winnaars

kwam verrassend toch op 3 zetels. De SP slaagde erin zich een plekje in de raad te verwerven met 1 zetel, Zevenhuizen en Moerkapelle, kwamen keurig met 2 zetels de raad binnen. D66 keerde terug in de

aantal stemmen

percentage

aantal zetels

PvdA D66 SGP

samen ook zes. Maar eigenlijk voelden velen zich een winnaar die -

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZING ZUIDPLAS 2009

mee zijn. willen aansluiten, en nu naast een zetel greep, en de onzichtbaar was en slechts 186 stemmen kreeg. Veel te weinig voor een zetel.

Trots op Nederland SP NGP

Na de verkiezingen volgden collegeonderhandelingen die resulteerden in een college van VVD, Christen

royale meerderheid in de gemeenteraad. Dat veranderde echter toen de VVD halverwege de raadsperiode uit het college verdween. Wethouder Henk

VELEN VOELDEN ZICH DE WINNAAR VAN DE AVOND in de raad met 14 van de 27 zetels. De stemverhouding 14 tegen 13 kwam nogal eens voor als er over onderwerpen in de raad moest worden gestemd.

van Wijnen en John Ooms naar de VVD, die daar-

3

PETER SCHILTHUIZEN


Zuidplas Lijst

2

De ChristenUnie/SGP vindt dat elke inwoner van Zuidplas volwaardig mee moet kunnen doen in de samenleving. Veel inwoners kunnen dat op eigen kracht. Voor hen die dat niet kunnen, dragen we als samenleving en overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Bijbel, het fundament waarop wij onze keuzes om de samenleving in te richten baseren, roept ons op om God te dienen en onze naaste lief te hebben als onszelf. Daarom is ons motto voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014: “Goed voor elkaar!� De ChristenUnie/SGP staat voor vijf duidelijke principes: 1.

Vrijwillig doen wat vrijwillig kan

2.

Kansen voor iedereen

3.

Geen geld, maar goedkeuring

4.

Staan voor onze dorpen

5.

Geen rekening naar de toekomst

Meer informatie? Onze kernvideo over uw dorp zien? Weten wie nog meer ChristenUnie/SGP stemt? Zien waar we ons per dorp voor hebben ingezet en waarvoor we ons nog willen inzetten? Uitgebreide informatie lezen over onze standpunten?

Onze kandidaten: op de voorste rij v.l.n.r. #5 Cock van der Spek, #2 Marnix de Romph, #1 Dico Bac en #8 Jan Willem Schuurman. Op de achterste rij v.l.n.r. #4 Peter Molenaar, #7 Maarten van der Linden, #6 Bert Doek en #3 Aart Slobbe.

Website: Twitter: Facebook:

www.cusgpzuidplas.nl @CUSGPZuidplas facebook.com/CUSGPZuidplas

Goed voor elkaar!


‘IK BEN VOOR ZONDAGSRUST, MAAR NIET ALLEEN OM RELIGIEUZE REDENEN’

programma belangrijk. “Wij willen de bijstand tot een maximum oprekken voor mensen die er echt recht op hebben. Jonge moeders met kinderen moeten niet verplicht worden te werken. En we

den om in de raad te komen. “Maar door samen

-

SPEERPUNTEN

in gesprek als er problemen worden gesignaleerd.” hart. De jeugdzorg en diverse andere taken gaan de burger. “Wees als gemeente een partner die wil ondersteunen en meedenken. Daarom willen

geluid laten horen. Samen bereik je meer,” oor-

nadat hij was overleden overgenomen toen we niet uitbreiden. Dat is na veel discussie met de gemeente toch mogelijk geworden. We werk-

‘NIET POLARISEREN, MAAR BREED DRAAGVLAK CREËREN’

hebben 5,5 hectare glas. Dat mogen er maxiwerken vooral voor de export.”

bij. Dan kun je met minder geld misschien wel meer bereiken. Ook als het gaat om het voorzieningenniveau.” seren, maar breed draagvlak creëren, vanuit mijn achtergrond. Ik heb liever dat mensen is zo gek nog niet.”

gelden gaan verdelen.”

PETER SCHILTHUIZEN

iets voor mensen doen naast mijn dagelijks werk. vallen. Ik wil geen belangenverstrengeling.”

HOUDEN dat niet geldt en die het niet opgelegd willen krijvoor iedereen goed is. Dat staat onder druk en dat gaat iedereen voelen. Niet alleen kleine ondernemers en personeel, maar ook leveranciers, pro24-uurseconomie die nooit meer terug te draaien is. Ik zie nu al mensen die het tempo van de samenleving niet meer kunnen bijhouden. Mensen die te weinig rust nemen. Ik ben voor de zondagsrust, maar niet alleen om religieuze redenen. Natuurlijk

ging. Zo ben ik erg voor sport, maar niet voor sport op zondag.”

BERNIE PUTTERS

‘NIET EINDELOOS DISCUSSIËREN OVER PUNTEN EN KOMMA’S’ dat het raadswerk bij twee zetels voor haar niet meer is te combineren wethouderskandidaat, gaat uit van weer minstens twee zetels. In dat geval komt Mark Clavaux in de raad, ook al staat hij derde. De nummer twee,

WIE BEN JE EN HOE KWAM JE IN DE POLITIEK?

materiaal handig kunnen gebruiken.” “Ik studeerde landgebruik aan de Universiteit van Wageningen en gramma las, schrok ik. Dat was voor mij de aanleiding om echt lid te adviseren op ruimtelijk gebied. Ja, en nu sta ik als derde op de lijst...”

MET HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN D66 KUN JE ALLE KANTEN OP. LINKS, RECHTS, HET IS MISSCHIEN DE MINST POLITIEKE PARTIJ?

VIER JAAR GELEDEN LEEK D66 QUA PROGRAMMA PRIMA IN DE RECHTSCHRISTELIJKE COALITIE TE PASSEN. TOCH WERD PVDA VIERDE COALITIEPARTIJ. HOE VOORKOM JE NOGMAALS BUITEN DE BOOT TE VALLEN?

le programma’s overlappen elkaar meer dan landelijk. Dat maakt het

“Vier jaar geleden zat ik er nog niet bij. Maar D66 was net weer opnieuw opgestart. Misschien kwam het daardoor. Nu hebben we een soort onderhandelingscommissie. Wat we hebben bereikt, is dat we serieus worden

moois willen maken van Zuidplas. Het zou heel mooi zijn als we met drie verkiezingsprogramma en omdat het landelijk niet slecht gaat.”

zit. We willen nu graag in het college, maar je moet ook niet teveel van transparanter moet en dat geen mensen buiten de boot vallen.”

BESTAAT DE GEMEENTE ZUIDPLAS OVER TIEN JAAR NOG? “Wij denken van niet. Ik vind het niet leuk, maar het is niet anders.

D66 HAD HEEL VEEL KRITIEK OP ONDER MEER DE BEGROTING. TOCH WERD NA EEN FELLE TIRADE TOCH VAAK VÓÓR VOORSTELLEN GESTEMD. WIE A ZEGT MOET TOCH B ZEGGEN?

hebben geen glazen bol. We moeten doen wat het best is voor de inwoners. Met een compacte, krachtdadige overheid. En in de raad geen

“Ja, dat is een moeilijk onderwerp. We hebben daar intern best lange discussies over gehad. Uiteindelijk kiest D66 toch vaak voor wat prag-

5

ook vertrouwen krijgen.”

SPEERPUNTEN


Samen sterk!

Petra Veninga

Jurian Hennip

Jan Verbeek

Marc Lansink

Peter Lamers

Wim Janse Tinet de Jonge

Marijke Edel

www.cdazuidplas.nl www.facebook.com/cdazuidplas www.twitter.com/cdazuidplas


‘POLITIEBUREAU IN ZUIDPLAS MOET ECHT BLIJVEN’ Ze staat derde op de kandidatenlijst van

SPEERPUNTEN

wel het jongste raadslid van Zuidplas. merkte dat veel mensen niet meer willen

“Ik voelde me er meteen thuis en ik wil er niet meer weg. Het is een vriendelijk dorp en we voelen ons vrouw die ‘s avonds van de voetbalclub naar huis

snelste linksback met de beste tackles, maar techDaarvoor turnde ik en werd derde van Nederland voetballen.” de ChristenUnie, maar stemde wel op mijn vader.” op. Ik heb me goed georiënteerd en kwam bij het

beeld. Iets goeds achterlaten voor je kinderen en integer zijn.”

-

aankijken en mijn kinderen later kunnen

Niet alleen mijn standpunt is goed. Ik houd van discussie en beargumenteren. Wat mij gezien.”

jaren veel geld nodig voor voorzieningen in Zuidplas heid met uitgaven, ook voor veiligheid. Ik vraag

‘IK LOOP NOOIT BLIND ÉÉN KANT OP’

Veiligheid boeit haar. Ze werpt zich op als

te richten. “Er is 16 miljoen te verdelen op verschillende beleidsterreinen. De jeugdzorg valt daar ook onder. En nog veel meer. Dit is geld dat reden om te gaan stemmen, zou ik zo denken.” Over de opkomst bij de verkiezingen is ze te gaan. Meebeslissen over onderwerpen die je aangaan. Zoals de peuterspeelzalen bijvoorbeeld.” toekomst voor haar is weggelegd weet me als burger ertussen te begeven. Wat de toekomst brengt weet ik niet maar ik

Zuidplas

is geen spelletje. Daarvoor staat er teveel op het spel.”

bureau in Nieuwerkerk en diende een verkiezingsprogramma te krijgen. “Een gemeente met

vrijgemaakt worden. Naast veiligheid is zorgen voor maatwerk op alle

is een zwaar middel, al gaat veiligheid wel boven privacy. En als dat echt nodig is, moet er geld voor

PETER SCHILTHUIZEN BERNIE PUTTERS

‘LIEVER KIEZEN VOOR MENSEN DAN VOOR STENEN’

SPEERPUNTEN

stapje terug doet. Wethouderskandidaat Johan Helmer -

gedachtengoed maakt het niet uit, zegt het tweetal. Ze willen nu met Duurzaam’ Zuidplas.

HOE WILLEN JULLIE ZUIDPLAS SOCIALER MAKEN? jongeren. En zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, dat ook echt en Capelle/Krimpen. Daar is toch het meeste werk.”

IN JULLIE VERKIEZINGSPROGRAMMA STAAT DAT DOOR BEZUINIGINGEN EN DECENTRALISATIES OFFERS GEMAAKT MOETEN WORDEN. WELKE?

EN OV WIE IS NIEUWKOMER PIETER BEELDMAN EIGENLIJK?

echt nodig hebben. Dat is het realisme dat we moeten laten zien aan de inwoners. Op veel zaken heb je geen invloed.”

Nicole en onze twee dochters van 10 en 13 nu zes jaar in Moordrecht. Ik studeerde bestuurskunde en civiele techniek. Ik zit in de medezeggen-

-

aanraking.” nog drie zwembaden zijn? Eh, hopelijk. Het is belangrijk dat er zwembaden zijn, maar de gemeente is geen zwembadexploitant. Wat wij belangrijk vinden, is dat er in ons waterrijke gebied weer schoolzwemmen komt.”

HOE VERKLAREN JULLIE DAT ER ONDER PVDA-WETHOUDER ARJEN HAZELEBACH ZOVEEL GEMOPPER IS OVER HET NIEUWE AFVALBELEID?

steunen we. Wat misschien mis is gegaan, is dat we het op te korte

geen heilig moeten. Net als bij verenigingen. Veel inwoners zien die als een product. Maar het is een vereniging van mensen. Met een bepaalde waarde voor de samenleving. Maar er moet wel steeds meer uit de

had doordachter gekund. Maar als het contractueel in gang is gezet,

DOOR VERANDERINGEN IN DE ZORG KOMEN DIVERSE ZORGINITIATIEVEN NAAR BOVEN, DIE JULLIE STEUNEN. MAAR TEGELIJKERTIJD WILLEN JULLIE DAT DE GEMEENTE DE REGIE HOUDT. HOE IS DAT TE RIJMEN?

HEEFT DE PVDA DE AFGELOPEN VIER JAAR IN EEN CHRISTEN-RECHTSE COALITIE VEEL SOCIALE STANDPUNTEN MOETEN INLEVEREN?

managementlagen. Het enthousiasme daarvoor moeten we behouden. ven. Waar het ook om gaat, is welke hulp door vrijwilligers kan worden geboden en welke niet. We moeten vermijden dat werk wordt verdrongen. Daar moeten we alert op zijn.”

al te grote uitbreiding van kassen in Wilde Veenen hebben we kunnen Daarbij was geen rekening gehouden met pijnlijke rijksbezuinigingen. Op veel zaken heb je geen invloed. Je kunt het vervelend vinden dat win-

7‘MOEILIJKE TIJDEN VRAGEN OM CREATIEVE OPLOSSINGEN’ SPEERPUNTEN commissielid ruimtelijke ordening. De praatgrage medewerker van de grootste werkgever van

geen betaalbare woning vinden. Mijn eigen twee zonen ook niet. Ze wonen nu in Capelle. Er moet meer sociale woningbouw komen. Echt betaalbare huizen. Dus niet van meer dan twee ton. Dat zijn

en pleit voor meer sociale woningbouw. Ik

kom

van

oorsprong

uit

er de grote havenstakingen nog meegemaakt. Dan ging je kijken, met z’n allen. Onze

we hoorden zoveel argumenten waarom het zou gewoon niet tegen zijn. Dan moet je je ongelijk kunnen bekennen.

voor projectontwikkelaars maar voor de inwoners. niet goed. Zoek slimme oplossingen. Haal energiekosten naar beneden met zonnepanelen, doe iets met braakliggende grond. Doe ook je best om voorzieningen overeind te houden. Wij hebben ons

‘SP HEEFT PRINCIPES, MAAR IS NIET STAR’

in Nieuwerkerk terechtgekomen. Ik werkte toen als ziekenverzorgende. Dat was ik ook in militaire de psychiatrie, maar kwam niet aan de bak. Dankzij mijn schoonvader vond ik werk bij vleesin Nieuwerkerk. Iets heel anders. Ik leerde 15 jaar met plezier. komen voor mensen in de knel stond mij aan. Met nog twee mensen vormde ik een kerngroep voor

Woningbouw is één van mijn stokpaardjes. Er moet meer gedaan worden voor starters. Woningzoekende jongeren kunnen in onze eigen dorpen

makkelijk te zeggen ‘we kunnen er toch niets aan doen, het wordt door anderen beslist’. eens ben. Zo blijven we ook opkomen voor beter openbaar vervoer en bijvoorbeeld tech-nisch te springen. Doe iets voor die jongeren.

PETER SCHILTHUIZEN

vankelijk. De SP eist dat er dan minimaal 50 leden zijn. En dat duurde even. ook dat SP-raadsleden hun raadsvergoeding aan de kostenvergoeding van 25 procent van dat bedrag. Wij Meebeslissen over je eigen lot en omgeving. En ook -

Het mooie aan hen is dat ze het ook graag uitleggen.

uitslag zijn we niet principieel tegen collegedeelname. Nee, ik ben niet bang voor een bijwagenrol. We hebben ons eigen verhaal, maar staan ook open over kassenbouw in Moerkapelle. Eigenlijk waren we

BERNIE PUTTERS

‘IN ZUIDPLAS MOET EEN LOKALE PARTIJ ZIJN, ZONDER LANDELIJKE BANDEN’ niet aan de verkiezingen wil meedoen. Dus laadde de Nieuwerkerker die al sinds

De enige dame op de lijst van NEZ is

Ze staat op nummer vier op de lijst, Van Drenth na allemaal nieuw in de

in gaat, je een publiek persoon wordt.”

ten eerder voor goede samenwerking met buurgemeenten. Zuidplas bestaat eerst maar eens beter vastklinken in het veen.”

inwoners. Iedereen is welkom deze ideeën in te brengen.”

WAT IS UW DRIJFVEER OM IN DE POLITIEK TE GAAN? nog niet rijp, maar nu twee van onze drie kinderen het huis uit zijn, is moeten leren. Eerst maar eens vier jaar meedraaien.” “Waar ik me druk om maak? Overlast van hangjongeren bijvoorbeeld. hadden een boete kregen, maar aan de jeugdoverlast niets werd gedaan. In mijn wijk, Esse, heb ik me daar een paar jaar geleden tegen

HOE KAN HET DAT NEZ IN EEN GEMEENTE VAN 40.000 INWONERS MAAR ZES KANDIDATEN OP DE KIESLIJST WEET TE KRIJGEN?

er in Nieuwerkerk niets te krijgen. Ja, voor bijna twee ton. Daardoor

vinden. Het is niet makkelijk kandidaten te vinden, daar hebben andere die op de lijst staat, moet ook echt in de raad willen. Dat was de eerste commissies verdelen.”

UW MOTTO IS ‘SAMEN STERK’, U BENT VRIJWILLIGER VOOR DE PKN, U HEEFT EEN BOEK GESCHREVEN ‘CHILLEN MET JEZUS’. WAAROM HEEFT U ZICH NIET GEWOON BIJ HET CDA AANGESLOTEN?

UITGANGSPUNT VOOR NEZ IS DEELNAME AAN COALITIE EN COLLEGE?

religieus is. Het is er voor álle inwoners van Zuidplas. Ik heb mij niet bij wél een gekozen burgemeester. Daar ben ik het niet mee eens en ik wil daar geen rekening mee hoeven houden. Ik wil puur uitgaan van wat goed is voor de Zuidplas-burgers.”

9

nemen in ons beleid.”

SPEERPUNTEN


“Wij doen er alles aan om je in beweging te krijgen én te houden.”

ZIN van bewegen is een dansschool, een fitnessclub en een fysiotherapiepraktijk in één. Een gezellig sportcentrum waar je je thuis voelt, met ZINstructeurs die weten wat jou beweegt. Of je nu graag danst of (fanatiek) sport, je moet herstellen van een blessure of je die extra kilo’s nu eens écht kwijt wil: ZIN van bewegen heeft alles in huis!

Bel NICOLETTE: 0182 - 376177 en kies de GRATIS proefweek.

www.zinvanbewegen.nl


ANDRÉ

OP DE MAN AF:

D66

SP

NEZ

NGP

Nee, dat is vooralsnog niet

Er zijn zeker vier wethouderskandidaten in onze gelederen. Daartoe behoren Kees Heuvelman en ik.

VIJF VRAGEN AAN DE LIJSTTREKKERS Ja, maar we hebben meerdere kandidaten.

Nee. Johan Helmer,

Nee, is onze kandidaat.

zijn onze kandidaten. 12 jaar

7 jaar

18 jaar

Ja

‘Samen sterk’. Vrouwen en mannen, nieuw en ervaren, steentje bijdragen uit drie voormalige in een maatschap- gemeenten, op verkiesbare plaatsen. pij waar mensen

met enthousiast en ervaren team.

De Christenunie/

hand’. Daar bedoelen we mee dat zowel de gemeente als de inwoners hand moeten nemen, door te nemen kan er namelijk veel bereikt worden.

omzien naar

is dat een verantwoording van inwoners onderling. De gemeente moet een vangnet vormen voor iedereen die buiten de boot valt.

We zijn blij met onze 6 zetels, we hopen dat we er een zevende bij krijgen.

8

Ja. houd mijn volgers op de hoogte van

@JanVVD

veel van de vrijwilzoals sportverenigingen, culturele instellingen, kerken en ouderenbonden en door samenwerking hiermee ontstaat energie die de samenleving sterker maakt.

Sociaal en duurzaam. Dat zijn de twee terreinen waar we de komende periode de meeste uitdagingen zien voor onze gemeente.

Ja, als D66 sterk groeit.

Sinds de jaren ‘90. ‘Iedereen kan meedoen!’ De gemeente speelt in jeugdhulp, zorgverlening en bemiddeling naar werk een steeds belangrijkere rol. kan menselijke maat bedreigen. D66 wil dat gemeente naast haar burgers gaat staan en mogelijkheden creëert waardoor iedereen

Ja, maar meer kandidaten.

Sinds 1997.

NEZ staat niemand te trappelen. 16 jaar, sinds de

‘Het persoonlijke Dus al meer dan 40 jaar. Een nieuwe

100% sociaal! We willen dat Zuidplas weer sociaal wordt en bijvoorbeeld niet bijna 700 kinderen in armoede moeten leven.

Wij hebben speerpunten die we in de loop van de uitwerken.

voluit mee te doen in de samenleving.

vergeten te zijn, maar de gemeente Zuidplas staat nog in de kinderschoenen. Het zou mooi zijn als de inwoners van deze nieuwe gemeente niet meer hoeven te zeggen dat het niet gebeten wordt.

Wij zijn zeer

Minimaal 5 zetels.

Minimaal huidige 3.

Ja,

Ja. Op Facebook,

en Facebook.

website.

We gaan voor van de huidige 2 naar 4 zetels. @rikvwoudenberg

Voor 3 tot 4 zetels.

Ja onze kandidaten

2 zetels minimaal, meer is gewoonweg

Ik ben nog niet Zeer zeker.

voor vrienden, op website D66.

Wij gaan voor 5 zetels.

en via een blog op onze website.

op sociale media, maar ga dat de ruimschoots goedmaken.

SOCIAAL ONDERNEMERS IN UW GEMEENTE DE MEEST BIJZONDERE BEDRIJVEN IN DE GEMEENTE ZUIDPLAS ZIE WWW.INNOVATIEFGROEP.NL

ZIT-ORTHESEN EN WIELEN VOOR KINDEREN & (JONG)VOLWASSENEN

WWW.ORTHO-INNOVATIEF.NL

‘Ons stemadvies? Kies voor autobedrijf Het Ambacht!’ Chris van Winden en Ries Kraan kozen bijna een jaar geleden voor Moordrecht als vestigingsplaats voor hun autobedrijf. “Het bevalt ons uitstekend! Steeds meer mensen weten ons te vinden en daar zijn we blij mee. Wij hechten veel waarde aan een goede band met onze klanten. Daarom is het leuk om te merken dat de

eerste klanten nu terugkomen.” “In deze verkiezingskrant willen we geen stemadvies geven. Wij hebben meer verstand van auto’s! Nou, één stemadvies dan: kies voor Autobedrijf Het Ambacht!

tA lle to m nd erk t r erh en ep o u t d arat d ia ie t A gno P se t b K-k an eur t a de ing irc n t S os he er ll o vic lie e

Autobedrijf Het Ambacht Oostpolderweg 4a, 2841 DA Moordrecht (naast stroopwafelfabriek) Telefoon: 0182-748222 www.autobedrijfhetambacht.nl mail: info@autobedrijfhetambacht.nl

11


WIJ MAKEN DE KEUZE VOOR EEN MAKELAAR WEL HEEL ERG MAKKELIJK VOOR U!

Telefoon: E-mail: Website:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.