katalog gpa

Page 1

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ  2015 NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU  |  NATIONAL ARCHITECTURE AWARDS

22. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB

DVAADVACET LET GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

TEXT MILOŠ GRIGORIJ PARMA / PŘEDSEDA OBCE ARCHITEKTŮ

„Letošní dvaadvacátý ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu byl ve znamení výrazného zájmu architektů o účast. Oproti loňsku (69 účastníků) a předloňsku (61 účastníků), je letošních 88 zúčastněných pozoruhodným, rekordním nárůstem. Je to jednoznačně nástup nové etapy, kdy jednotliví autoři pociťují nutnost navenek vyjádřit svůj vztah ke společnosti a projevují svoji touhu seznámit veřejnost laickou i odbornou se svojí tvorbou. Vloni jsem na těchto stránkách jako představitel pořadatele Grand Prix Architektů shrnul tvůrčí proces architektů do pěti bodů. Konstatoval jsem, že architektura má dvě základní kategorie – je buď dobrá anebo špatná a že její kvalitu prověří až čas. Kvalitní architektura je výsledkem týmové spolupráce mnoha profesí. Architektura nesmí být prostředníkem politizace společnosti. Tázal jsem se rovněž proč školy architektury, jako školy výběrové, chrlí nepřiměřené množství příliš průměrných absolventů. První tři závěry jsou letošním ročníkem zcela naplněny. Zbývající dva bohužel zůstávají strašákem na poli české architektury stále. Architektura, především v oblasti výstavby bytů, je výrazně ovlivňována tlakem developerů, často bez výrazného ohledu na její kvalitu. Počet škol architektury se ještě rozrostl a tyto budou chrlit nové architekty, jako rotačky chrlily za socialismu deník Rudé právo. Škoda. Některá letošní soutěžní díla možná nebudou patřit k milníkům, stěžejním dílům české architektury, ale svoji barvitostí, rozmanitostí a propracováním je možné je hodnotit velice příznivě. Toto říkám za sebe, nikoli za mezinárodní porotu v čele s maďarským kolegou Laszló Mikó a českou zástupkyní Reginu Loukotovou. Rozhodnutí poroty je ale tajné a výsledky se dozvíme až na tiskové konferenci v den D, 19. 5. 2015 v Národní galerii. Co rok, to moje poznámka, snad už v nepřetržité řadě pěti let, o tom, že architektura je jenom jedna a je buď dobrá, nebo špatná a můj známý návrh na pořádání Grand Prix Architektů vychází z logického spojení a spolupráce pěti subjektů, které zastupují architekturu a stavitelství navenek.

Spojení sil Obce Architektů, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Svazu stavebních inženýrů a Národní galerie se opět letos nelogicky zcela nepodařilo. Především subjekt založený Obcí architektů – Česká komora architektů, v čele s představenstvem a několika „individualitami“, opět vymýšlí novou, vlastní cenu s novým názvem, novým rozsahem a obsahem. Je to velice směšné a smutné, a pro většinu z nás i pro zahraniční subjekty překvapivé tříštění sil a štěpení stavu. Proto musím zvlášť poděkovat Pavlovi Křečkovi, zastupujícímu Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků, Jiřímu Fajtovi, řediteli Národní galerii jako spolupořadatelům letošní GPA, i Radce Sedlákové, kurátorce výstavy. Dále musím za pomoc poděkovat Juliovi Macháčkovi a nakladatelství Kabinet, všem členům poroty, všem účastníkům a samozřejmě všem těm, kteří se na přípravě i průběhu Grand Prix Architektů 2015 podíleli. Díky velkému letošnímu zájmu o soutěž musím opakovat své loňské zvolání: ať žije 23. ročník Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu!“

1


GRAND PRIX ARCHITEKTŮ – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU STATUT Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádaná Obcí architektů. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke Dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky. Díla českých architektů realizovaná mimo území České republiky se mohou přehlídky zúčastnit mimo soutěž. Do přehlídky mohou být přihlášeny práce realizované v posledním roce. Přehlídka Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu má několik kategorií – Novostavbu, Rekonstrukci, Rodinný dům, Interiér, Krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu, Urbanismus, Architektonický design, drobnou architekturu a výtvarné dílo v architektuře. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Mezinárodní porota pracuje každý rok v jiném složení a vždy v ní zasedá pět porotců, z nich jeden je vždy ze Slovenské republiky. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník, díky němuž mohlo vzniknout mimořádné architektonické dílo, může být odměněn cenou pro investora. Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné. Všechny práce jsou vždy představeny na veřejné výstavě v Praze. Výstava poté jako putovní navštíví řadu českých a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí. Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu je prezentace současné kvalitní architektury vznikající v České republice široké veřejnosti.

2

THE ARCHITECTURE GRAND PRIX STATUTE NATIONAL ARCHITECTURE AWARD The Architecture Grand Prix – National Architecture Awards is a competitive exhibition of architectural works completed in the previous year, annually held by the Society of Czech Architects together on the occasion of the UIA World Day of Architecture. The competition is open to both Czech and foreign architects, as well as designers and graphic artists. The sole condition is that the work must have been realised in the Czech Republic. Architectural works of Czech architects or studios completed outside of the Czech Republic may enter the exhibition, but are not eligible for participation in the competition. Only works realized in the last year may enter the exhibition. There are several competition categories in the Architecture Grand Prix – National Architecture Awards: New Building, Refurbishment, Family House, Interior Design, Landscape Architecture and Garden Design, Urban Design, Architectural Design­, Small Architectural Structure and work of Art in Architecture. All works are judged by an independent international jury. The jury is assembled with a different personal composition each year, yet always contains four foreign architects (one of them from Slovakia) and one Czech non­‑practitioner (critic, theorist or historian of architecture or graphic artist). Prizes and honourable mentions are awarded in particular categories; the Grand Prix is the main prize that is awarded to the winning work of the whole show. Clients who made possible the construction of an extraordinary architectural work could receive the Investor’s Prize. At the award ceremony, the Prize for Signifi cant Lifetime Achievement is presented to a Czech architect. The prizewinner is suggested by The Council of the Society of Architects. The prizes are nonmonetary.

All entered works are invariably presented at the main exhibition in Prague. The exhibition is then sent on tour to a number of Czech towns, as well as being presented abroad. The chief function of both the competition and the exhibition of the Architecture Grand Prix – National Architecture Awards is to present and highlight contemporary architecture being produced in the Czech Republic to broad public.


22. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY GPA 2015

Vyhlašovatel  Letošní soutěžní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů – Národní cenu za architekturu vypsala Obec architektů pod záštitou primátorky hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Spolupořadatelé  Národní galerie v Praze a ČKAIT Hlavní mediální partner časopis ARCHITEKT, vydává Julius Macháček – KABINET

THE 22TH YEAR OF THE COMPETITION SHOW The promoter The prestigious competention show of contemporary architecture Czech architecture Grand Prix of architects – National prize for architecture has been announed by the Society of Architects under the auspice of the Mayor of the Capital of Prague, Ministry of Culture, Ministry for Local Development, Ministry of the Environment, Senate and Chamber of Deputites of the Parlament of the Czech Republic. The co-promoters The national Gallery in Prague and ČKAIT. The main media partner is the ARCHITEKT Journal

DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE BYLO PŘIHLÁŠENO CELKEM 88 REALIZACÍ V 7 KATEGORIÍCH:

THIS YEAR, ALTOGETHER 88 PROJECTS IN 7 CATEGORIES ENROLLED

Novostavba / N  24 realizací Rekonstrukce / R  20 realizací Rodinný dům / RD  16 realizací Urbanismus / U  1 realizace Krajinářská architektura a zahradní tvorba / K  1 realizace Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře / D  11 realizací Interiér / I  15 realizací

New building / N 24 projects Refurbisment / R 20 projects Family house / RD 16 projects Urban design / U 1 projects Landscaping architecture and garden design / K 1 projects Architectural design, small minor architecture and work of art in architecture / D 11 projects Interior design / I 15 projects

ODBORNÁ MEZINÁRODNÍ POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ

THE INTERNATIONAL EXPERT JURY WAS COMPOSED AS FOLLOWS:

László Mikó, Maďarsko, předseda poroty Isabelle Lomholt, Anglie Irina Raud, Estonsko Wlodzimierz Mucha, Polsko Regina Loukotová, Česká Republika

László Mikó Hungary / chairman of the jury Isabelle Lomholt England Irina Raud Estonia Wlodzimierz Mucha Poland Regina Loukotová Czech Republic

Výsledky soutěže byly oficiálně zveřejněny dne 19. května 2015 na slavnostním vyhlášení a udílení cen v Národní galerii v Praze. Soutěžní díla jsou vystavena 19. 5. 2015 – 20. 6. 2015 tamtéž, dále pak výstava putuje po ČR a zahraničí.

The results of the competition were officially published on May 19. 2015 at a ceremonial prizegiving in the National Gallery, Veletržní palace, Prague.

www.grandprix­‑architektu.cz

The projects are exibidted in the period from May 19. 2015 to June 20. 2015 ibid, than the show will trawel around the Czech republic and also abroad.

3F OTO P E T R C H VÁTA L


MEZINÁRODNÍ POROTA THE JURY

László Mikó, Maďarsko, předseda poroty  László Mikó absolvoval Fakultu architektury Budapešťské Technické University (BMGE) v roce 1979 a v roce 1986 dvouletý postgraduální kurs Mistrovské školy. Je autorizovaným architektem, členem Komory maďarských architektů a členem předsednictva Asociace maďarských architektů (MESZ). Přednáší v maďarském a anglickém kursu na Fakultě architektury BMGE, učí projektování a je jedním z předsedů Rady pro diplomy. Je držitelem prestižní maďarské architektonické ceny Pro Architectura (2008) a nejvyšší architektonické ceny v Maďarsku – Ceny Ybl (2010). Také obdržel Cenu FIABCI. Laszló Mikó has absolved Budapest Technical University (BMGE) Faculty of Architecture in 1979 and Master School postgraduate course in 1986. He is a Registered Architect, the member of the Chamber of Hungarian Architects and the member of the Presidium of the Association of Hungarian Architects (MESZ). He is a tutor at the Hungarian and English course of the Faculty of Architecture at BMGE, teaching design practice and also one of the Presidents of the Diploma Board. He is a recepient of the prestigious Hungarian architectural prize Pro Architectura Award (2008) and the highest architectural award in Hungary the Ybl - Prize (2010). He is also the holder of the FIABCI Award.

Isabelle Lomholt, Anglie  Isabelle Lomholt získala titul architekta na Univerzitě North London v roce 1995. Po roční praxi v pozici asistenta architekta v Kuala Lumpuru v Malajsii nastoupila v roce 1996 na Univerzitu East London, kde obhájila magisterský titul v architektuře. Nyní je Isabelle Lomholt ředitelkou webu e­‑architect, což je jeden z největších světových serverů o architektuře. E­‑architect vedou Isabelle Lomholt a Adrian Welch. Jsou oba architekti, ale jejich silný zájem o architekturu vedl k tomu, že se soustředili spíše na publikování v on-line médiích o architektuře, než na praktické projektování.

6

Isabelle Lomholt completed her Architecture degree in 1995, attending North London University. After a year­‑out working as an architectural assistant in Kuala Lumpur, Malaysia, she attended East London University from 1996, where she did a MA / Diploma in Architecture. Isabelle Lomholt is now Director of e­‑architect is one of the world’s largest architecture websites. E­‑architect is run by Isabelle Lomholt and Adrian Welch. Adrian and Isabelle both trained as architects but their strong interest in architecture led them to focus their energies on an online architectural resource rather than practicing.


7

Irina Raud, Estonsko  Studovala architekturu na Akademii umění (ERKI). 1969–1989 pracovala ve státním ústavu Eesti Projekt, 1989–1991 místostarostka Tallinu a Hlavní architekt Tallinu, od roku 1992 vede svou architektonickou kancelář R­‑ KONSULT. Od roku 1973 je členkou Estonského svazu architektů, od roku 1993 členkou Německé Akademie urbanismu, výstavby a plánování a od 1996 členkou Německé Akademie umění v Berlíně. Od roku 2012 je Irina Raud hostující profesorkou na Technické univerzitě v Tallinu a v roce 2013 byla zvolena vedoucí Katedry architektury a urbanismu. Soustřeďuje se na urbanismus, architektonické projekty a design. Nejvýznamnější práce: divadlo Ugala ve Viljandi, podrobný územní plán pro centrum města Tallin. Studied architecture at Academy of Arts (ERKI). 1969–1989 Worked in state office Eesti Projekt, 1989–1991 Vice Mayor of Tallinn and Tallinn Chief Architect, since 1992 she runs her architectural office R­‑ KONSULT. Since 1973 she is a member of the Estonian Union of Architects, since 1993 Member of the German Academy of Urban Construction and Planning. Since 1996 she is a Member of the German Academy of Arts in Berlin. Since 2012 Irina Raud is a guest professor at Tallinn University of Technology and in 2013 she was elected the Head of Architecture and Urban Design Department. During all the years she has maintained a focus on urban planning, architectural and design projects The most important works: theatre Ugala in Viljandi, detail plan for Tallinn city center.

Wlodzimierz Mucha, Polsko  1983 absolvoval Fakultu architektury, Vysoká škola technická ve Varšavě. Od roku 1991 je partnerem Andrzeje Bulandy ve studiu Bulanda, Mucha – Architects Ltd. (BiM), od 2010 místopředsedou rady Společnosti Polských Architektů (SARP) pro oblast tvorby. Je členem Mazovské Komory architektů (MOIA). Jeho jméno nese řada významných projektů autorských nebo spoluautorských, mnohé z nich obdržely v soutěžích uznání a ceny. Architektonické soutěže se staly nedílnou součástí praxe jeho studia a přinesly velkou řadu oceněných projektů a často i zakázek. 1983 Architect graduate from the University of Technology of Warsaw. Since 1991 partnered with Andrzej Bulanda, to form Bulanda, Mucha – Architects Ltd. (BiM). Since 2010 he is a Vice President on the board of the Society of Polish Architects (SARP) overseeing the area of creation. He is a Member of Mazovian Chamber of Architects (MOIA). Has put his name to numerous landmark projects as either the proprietary creator, or overseen them as co­‑ creator, many of which have received recognition and awards in competitions. Architectural competitions have become an integral part of his studio practice, resulting in a wide range of award winning projects and often contracts.

Regina Loukotová, Česká Republika  Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 získala v roce 2005 doktorát v oboru Teorie architektonické praxe. Strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design v Norsku. Doktorskou práci obhájila v roce 2005. Od roku 1999 spolupracovala s architektem Martinem Roubíkem, spoluzakladatelem norského ateliéru Snøhetta. K jejich největším úspěchům patří umístění mezi oceněnými projekty v soutěži na Velké egyptské muzeum v Gíze. V roce 2010 založila a vede první mezinárodní soukromou vysokou školu architektury ARCHIP. Je členkou pracovní skupiny Vzdělávání v ČKA a členkou Rady vysokých škol. After graduation from the Faculty of Architecture ČVUT in Prague in 1997 she received his doctorate in the field of Theory of Architectural Practice in 2005. She spent one half­‑year term at the Oslo School of Architecture and Design, Norway. Since 1999 she collaborated with architect Martin Roubík, co­‑founder of the Norwegian Snøhetta architectural studio. Their biggest success includes position among awarded designs in the Giza Big Egyptian Museum competition. In 2010 she founded and led the first international private college of architecture ARCHIP (Architectural Institute in Prague). She is a member of the Education working group in the Czech Chamber of Architects and a member of the Council of Universities.


BLAHOPŘÁNÍ ARCHITEKTŮM A TAKÉ KLIENTŮM!

CONGRATULATIONS TO THE ARCHITECTS AND THE CLIENTS AS WELL!

Dobrá architektura potřebuje dobré klienty. V nynější době existuje široká propast mezi architekty a ne­‑architekty. Veřejnost nerozumí cílům a jazyku současné architektury, zatímco my architekti většinou komunikujeme mezi sebou. Taková příležitost jako tato Grand Prix poskytuje výjimečnou možnost rozvoje komunikace mezi profesí a veřejností prezentací dobrých příkladů. Jaké budovy porota považovala za dobré příklady? Vitruvius stanovil tři tradiční hodnoty architektury - užitnost, trvanlivost a krásu - a my se domníváme, že v naší době stále platí. Na základě této zásady porota hledala budovy, vyjadřující tyto tradiční hodnoty aktuálními materiály a technickými řešeními. Jsme vděčni české Obci architektů, že nás pozvala jako členy poroty. Vedle zodpovědnosti našich rozhodnutí nám to dalo příležitost seznámit se se současnou českou architekturou. Názorem členů poroty je, že současná česká architektura má velmi vysokou profesionální úroveň a jako na nedílnou součást české a evropské kultury mohou být na ni jak architekti, tak ne­‑architekti, hrdí. Nuže prosím, buďte na ni hrdí!

Good architecture needs good clients. Nowadays there is a wide gap between architects and non­‑architects. The General Public does not understand the goals and language of contemporary architecture, while we architects mostly communicate with each other. Such occasions like this Grand Prix provide exceptional possibility for developing communication between the profession and the General Public with presenting good examples. What buildings did the Jury consider as good examples? Vitruvius composed the three traditional values of architecture - usability, durability and beauty - and we think that they are still valid in our times. Based on this principle the Jury was looking for buildings expressing these traditional values with up­‑to­ ‑date materials and technical solutions. We are grateful to the Society of Czech Architects for inviting us to be the members of the Jury. Beside the responsibility of our decisions it gave us possibility to get familiar with contemporary Czech architecture. The opinion of the Jury members is that contemporary Czech architecture represents a very high professional level and as an

László Mikó, předseda poroty

8

integrated part of the Czech and European culture both architects and non­‑architects can be proud of it. So please be proud of it! László Mikó, Chairman of the Jury

F OTO P E T R C H VÁTA L

ZPRÁVA POROTY THE JURY DECISION


UŽŠÍ VÝBĚR POROTY GPA 2015 SHORT LIST

9

Z PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ POROTA JMENOVALA DO UŽŠÍHO VÝBĚRU 20 DĚL

NOVOSTAVBA N4 KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE MIRIAM LIŠKOVÁ, JOZEF SKOKAN, MICHAL SULO, / SLLA ARCHITEKTI N6 CZECHGLOBE BRNO MIROSLAV POSPÍŠIL / ATELIER-R N9 CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ BRNO MILAN RAK, ALENA REŽNÁ / ARCHTEAM N 11 ARCHEOLOGICKÁ ZÁKLADNA V MIKULČICÍCH PETR PELČÁK / PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI N 16 CENTRUM CAOLINUM NEVŘEŇ JAKUB CHVOJKA, RADEK DRAGOUN

REKONSTRUKCE R5 PASK – PAVILON SKLA KLATOVY MARTIN KOŽNAR, JIŘÍ BÍZA / ATELIER 25 R6 JINDŘIŠSKÁ 16 – KANCELÁŘSKÁ BUDOVA PRAHA 1 RICHARD DOLEŽAL, JIŘÍ HAVRDA, LUKÁŠ SOUKUP, JAN HOLINA, PETR ŠEDIVÝ / DAM R 12 OBNOVA VILY GLÜCKLICH PRAHA 6 MILAN HAKL, ROSTISLAV ŽĎÁNSKÝ / 4DS

R 13 ORANŽERIE V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE PRAHA 6 JAN HÁJEK, JAKUB HAVLAS, PAVEL JOBA / ATELIER M1 ARCHITEKTI

RD 13 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE SVĚTICÍCH JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

R 15 ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S BYTEM LITOMYŠL KAREL ŠRÁMEK, PAVEL GRIZ, PATRIK ZAMAZAL / MOLO ARCHITEKTI

RD 15 VILA PRŮHONICE RADEK TEICHMAN, PAVEL / MACHAR JESTICO + WHILES

R 20 OBNOVA VILY MÜNZ HROZNOVÁ, BRNO IVAN RUSÍN, IVAN WAHLA / ATELIER RAW, KRISTÝNA SHROMÁŽDILOVÁ, DAVID ŠROM / PROAM ARCHITEKTI

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA K 1 PARK 4 DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE MARKÉTA A PETR VELIČKOVI / M & P ARCHITEKTI, DAVID PRUDÍK

RODINNÝ DŮM RD 2 VILA TROJA PRAHA – TROJA LUKÁŠ EHL, TOMÁŠ KOUMAR, ALENA ŠRÁMKOVÁ / ŠRÁMKOVÁ ARCHITEKTI RD 3 CHATA U JEZERA DOKSY PAVEL NASADIL, JAN HORKÝ / FAM ARCHITEKTI RD 6 RODINNÝ DŮM REZKOVA BRNO TOMÁŠ PILAŘ, VÍT KOŠŤÁL, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

DESIGN D3 PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY MIKULOV TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI D 10 KINOKAVÁRNA – REKONSTRUKCE FOYER KINA VARŠAVA LIBEREC PETR HUBÁČEK, ZUZANA KOŇASOVÁ, ONDŘEJ PLEŠTIL, JIŘÍ ŽID / SPOLEK ZACHRAŇME KINO VARŠAVA

INTERIÉR RD 8 DŮM V ÚŽINĚ PRAHA MICHAL PROCHÁZKA, LUKÁŠ BEZECNÝ, PAVEL CIHELKA, JIŘÍ DEYL / ATELIER SAEM RD 12 NOVOSTAVBA RODINNÉ VILY V BENEŠOVĚ U PRAHY JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

I 5 T LOUNGE PRAHA MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, MARTIN VYBÍRAL / STUDIO PHA


GPA 2015 OCENĚNÉ PRÁCE THE 2015 GPA PRIZES CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ RD 3  CHATA U JEZERA DOKSY PAVEL NASADIL, JAN HORKÝ / FAM ARCHITEKTI

10

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII REKONSTRUKCE

N 11  ARCHEOLOGICKÁ ZÁKLADNA V MIKULČICÍCH PETR PELČÁK / PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI

R 15  ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S BYTEM LITOMYŠL KAREL ŠRÁMEK, PAVEL GRIZ, PATRIK ZAMAZAL / MOLO ARCHITEKTI

N 16  CENTRUM CAOLINUM NEVŘEŇ JAKUB CHVOJKA, RADEK DRAGOUN

CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA

CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM

N 9  CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ, BRNO MILAN RAK, ALENA REŽNÁ / ARCHTEAM

RD 13  NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE SVĚTICÍCH JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE R 5  PASK - PAVILON SKLA KLATOVY MARTIN KOŽNAR, JIŘÍ BÍZA / ATELIER 25


11

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM RD 8  DŮM V ÚŽINĚ PRAHA MICHAL PROCHÁZKA, LUKÁŠ BEZECNÝ, PAVEL CIHELKA, JIŘÍ DEYL / ATELIER SAEM

RD 15  VILA PRŮHONICE PRŮHONICE U PRAHY RADEK TEICHMAN, PAVEL MACHAR / JESTICO + WHILES

CENA V KATEGORII DESIGN

CENA ČASOPISU ARCHITEKT

D 10  KINOKAVÁRNA – REKONSTRUKCE FOYER KINA VARŠAVA LIBEREC PETR HUBÁČEK, ZUZANA KOŇASOVÁ, ONDŘEJ PLEŠTIL, JIŘÍ ŽID / SPOLEK ZACHRAŇME KINO VARŠAVA

RD 6  RODINNÝ DŮM REZKOVA BRNO TOMÁŠ PILAŘ, VÍT KOŠŤÁL, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII DESIGN D 3  PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY MIKULOV TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

CENA OBCE ARCHITEKTŮ ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO AWARD FOR LIFE WORK Akad. arch. Ing. MIROSLAV ŘEPA ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII INTERIÉR K 1  PARK 4 DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE MARKÉTA A PETR VELIČKOVI / M & P ARCHITEKTI, DAVID PRUDÍK

I 5  T LOUNGE PRAHA MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, MARTIN VYBÍRAL / STUDIO PHACENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ RD 3

OCENĚNÁ DÍLA PRIZES LAUREÁT GPA 2015

13

CHATA U JEZERA DOKSY U MÁCHOVA JEZERA PAVEL NASADIL, JAN HORKÝ / FAM ARCHITEKTI

Náhrada starší chaty na břehu jezera v borovicovém lese respektuje unikátní přírodní charakter místa a kopíruje zastavěnou stopu původního objektu. Cílem bylo vytvořit prostor k celoroční rekreaci včetně souvisejícího zázemí, vše v minimální typologii a v maximálním propojení s jezerem. Hmota stavby je koncipována jako lehká, s ohledem na funkční nároky a nejcennější výhledy z interiéru do okolí. Štít výškou kompozičně navazuje na stávající kotevní molo, jehož směrovou osu jezero – pevnina pohledově ukončuje. Potvrzuje se tím význam mola jako hlavního přístupu z protějšího břehu jachtou po vodní hladině. Alternativní přístup k objektu je pak pěšky nebo automobilem po lesní cestě. Do objektu se vstupuje po vnějším schodišti posuvným oknem. Interiér je řešen jako kontinuální obytný prostor otevřený do podkroví. Do prostoru je vestavěna galerie na spaní, pod níž je v černém boxu umístěno kompaktní hygienické a kuchyňské zázemí. Hlavní stěna v interiéru je hluboká skříň s úložnými kapacitami, do které je vestavěna krbová vložka. Celý interiér je materiálově sjednocen obkladem z drásaných smrkových palubek opatřených bílým olejem. Podlaha je bezespará stěrka s barvou navazující na pískový povrch břehu jezera.

FOTO TOMÁŠ BALEJ

Exteriér stavby respektuje ráz krajiny a inspiruje se ve svém přírodním okolí. Přestavba je navržena jako dřevěná, s jednoduchým opláštěním s vertikálně kladenými dřevěnými latěmi, které odrážejí vertikalitu přilehlých kmenů borovic. Bezpečnost stavby v období mimo užívání je řešena pohyblivými nebo pevnými okenicemi, které jsou opláštěny identickými latěmi, jako plášť stavby.

LAKE CABIN The replacement of an old cabin on a lake shore in Northern Bohemia respects the unique natural character of the site and follows the cabin’s original outline. The brief of the project was to provide an all year round retreat for the clients’ sailing passion, with minimum typology and maximum visual connections to the lake and the surrounding pine forest. The single pitch is a result of internal spatial planning as well as the relationship to the lake – shore axis represented by the mooring pier as a principle access point. The interior of the cabin is accessible through the large window opening and is designed as a continuous space open to the roof. The tall end includes a sleeping gallery with a compact black box underneath containing minimal kitchen, toilet and shower facilities. The principle wall of the interior forms a deep full length cupboard for storage with a built in fire place. The continuity of the interior is enhanced by the unifying jangled timber cladding sealed in white oil finish, which gives it a feeling of a cave like retreat. The floor is a sand coloured cement screed relating to the sandy ground of the beach around the cabin. The main focus of the space is on the vast views of the lake and on the relationship of the cabin with its natural surroundings. The exterior larch cladding reflects the verticality of the pine trees. One of the practical issues of the project was safety of the building when not in use. Fixed and folding shutters with identical larch cladding protect the openings and when closed result in a continuous elevation effect.

příčný řez

podélný řez

situace

CHATA U JEZERA LAKE CABIN MÍSTO / ADRESS  Doksy u Máchova jezera AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. MgA. Jan Horký / FAM Architekti SPOLUAPRÁCE / COOPERATION  Ondřej Freudl INVESTOR / CLIENT  soukromá osoba REALIZACE / COMPLETION 2014


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES LAUREÁT GPA 2014

14

VÝŇATEK Z ROZHOVORU S INVESTOREM A S ARCHITEKTEM TEXT JULIUS MACHÁČEK, ČASOPIS ARCHITEKT Č. 4-5 / 2014

Architekta Pavla Nasadila si investor pro svůj záměr vybral po dlouhém hledání, kdy oslovil řadu architektů, ale i studentů. „Nalezli jsme s investorem v principu shodu na základních bodech celého konceptu. Pro vzájemný dialog jsme měli neobvykle dlouhou dobu – probíhala řada složitých jednání s úřady, jejich vyjadřování se vlekla – jen povolení zbudovat zde septik místo suchého záchodu se řešilo tři roky. A tak byl i poměrně dlouhý čas na vzájemná zpochybňování různých řešení – byla tak možnost nechat projekt uzrát. Během té doby se měnila i samotná situace investora – zprvu studie byla koncipována pro singla, posléze pro dvojici a nakonec pro rodinu s dětmi – ta evoluce v čase měla na projekt samozřejmě vliv“, říká Pavel Nasadil. Investor je velkým příznivcem dřevostaveb a inspirace načerpal zejména ve Skandinávii, kde mu učarovala především skromnost, jistý minimalismus, logika, jasné funkční a dispoziční uspořádání, užití místních materiálů, cit pro umístění stavby a u mnoha nových objektů i krásná, jednoduchá architektura. Proto se nemýlil, když prací na projektu pověřil právě Pavla Nasadila.

„Tohle místo, pár metrů od vody, mi učarovalo. Bylo jasné, že tady zakotvím a právě zde vybuduji objekt, který nebude mít klasické parametry rekreační stavby, tak zvaného druhého bydlení, ale že to bude pro mne a moji rodinu bydlení první, hlavní, nejdůležitější. Neváhal jsem proto ani riskovat – koupil jsem jen samotnou stavbu, protože pozemek pod ní i pozemky v okolí nejsou na prodej – patří státu, respektive místní lesní správě a protože tato oblast spadá do chráněného krajinného pásma, není možné zde stavět. Věděl jsem, že celá moje velká představa se musí vtěsnat do malého, stávajícího půdorysu chaty – do 43 metrů čtverečních. Jsem rád, že dům stojí, je krásný a splňuje moje představy. Stavba mi přinesla řadu nových poznatků, vyzkoušeli jsme zde mnohé nové postupy. Kvalitu stavby ocenili myslím již mnozí, kdo byli mými hosty – většina z nich měla pocit, že zde dům stojí od nepaměti, že sem prostě patří. Co k tomu dodat?“, říká závěrem investor.

Hodnocení poroty  Dřevěná chata se vznáší stopu nad zemí u okraje jezera. Nenásilně ukryta mezi okolními stromy chata nejenže rámuje nádherné výhledy přes jezero, poskytuje také nezbytné přístřeší jednoduchým, ale luxusním způsobem. Přístup do interiéru je skrz obrovské posuvné okno v čele stavby. Okno lze otevřít trochu nebo hodně, podle potřeb uživatelů. Jednoduchost interiéru odráží jednoduchost venkovní krajiny. Kovový žebřík vede na velkou spací plošinu nad minimální, avšak plně funkční koupelnou a stejně malou kuchyní – nikterak nepochybujeme, že si tam lze snadno připravit jednoduchou večeři z čerstvě ulovené ryby! Otevřený obytný prostor s výškou přes dvě patra má krb a důmyslnou úložnou stěnu, která představuje izolaci a zároveň udržuje nepořádek v patřičných mezích. Při odchodu zabezpečíte chatu zasunutím okna a zatažením žebrovaných dřevěných okenic. Zajištěna a připravena pro další návštěvu. Tato budova není ani okázalá ani stydlivá a respektuje a chápe místo i potřeby uživatelů. Evaluation of the Jury  The wooden cabin floats about a foot above the ground by the lake’s edge. Gently fitting in with the surrounding trees the cabin, not only frames the beautiful views across the lake, however it also provides the necessary shelter in a ridiculously simple but luxurious way. Access to the interior is gained through a vast sliding window to the front of the structure. The window can be opened a little or a lot depending on the inhabitants’ needs. The simplicity of the interior reflects the simplicity of the external landscape. A metal ladder leading to a large sleeping platform above the minute, but entirely functional bathroom and equally tiny kitchen –I have no doubt one could easily prepare a simple dinner of freshly caught fish there! The open plan double height living space has a fire place and a clever storage wall, adding both insulation and keeps clutter at bay. On leaving you secure the cabin by sliding the window closed and sliding across the slotted wooden shutters. Safe secure and ready for the next visit. This building is not bold and bashful, but respectful and understanding of both the site and of the inhabitants’ needs.CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA N9

16

CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ BRNO – PISÁRKY MILAN RAK, ALENA REŽNÁ / ARCHTEAM

Concept  The building is designed as a simple succint mass. It follows the adjacent existing building in its width as well as length. The compact structure is underlined by the solid concrete walls with large glass surface. The building also serves as the main entrance to the precincts from Preslova street and thanks to its look it evokes the impression of a gateway. The glass surface enables unlimited view of the entire premises from the interiors and it enables the view of the premises, through the object, from the street.

Účel  Doplnit areál Vily Stiassni o novostavbu, která poskytne návštěvníkům potřebné prostory pro výstavy, přednášky a konference.

a stávajícím objektem. Prostor mezi budovami je spojen terasou mírně vyvýšenou nad terénem zahrady.

Koncepce  Budova je navržena jako jednoduchá, lapidární hmota. Šířkou a výškou navazuje na stávající sousední objekt. Kompaktnost formy je podtržena pevnými betonovými stěnami betonu s velkými prosklenými plochami. Budova plní také funkci hlavního vstupu do areálu a svým výrazem evokuje dojem „vstupní brány“. Prosklené plochy umožňují neomezený výhled z interiéru na celý areál a zároveň průhled skrze objekt do areálu z ulice.

Konstrukce  Nosnou konstrukci tvoří stěny z probarveného černého pohledového betonu a přiznané ocelobetonové pilíře. Průčelí do zahrady, otevřené přes celou výšku budovy, tvoří sestava ocelobetonových podpor ve tvaru písmene X. Ty mají nosnou a ztužující funkci a zároveň jsou výrazným výtvarným motivem budovy.

Provoz  Hmota objektu je dvoupodlažní se vstupy do obou úrovní. Horní úroveň je přístupná z ulice na galerii dvoupodlažního foyer, na níž je umístěn pult s informacemi pro návštěvníky, s prodejem knih a občerstvením. Ve spodní úrovni, přístupné rampou ze zahrady, je foyer s prostorami pro výstavy a zázemí pro návštěvníky umístěné pod galerií. Z foyer je vstup do přednáškového sálu, na který navazuje zázemí sálu a technické vybavení budovy. Obě úrovně foyer jsou propojeny jednoramenným schodištěm a výtahem, které pokračují až na střešní terasu s výhledy na Brno. Přístup do areálu je umožněn i po venkovním schodišti, které je umístěného mezi novostavbou

Technologie  Fasáda budovy má vnitřní zateplení, které zároveň tvoří vnitřní bílý plášť. Jižní prosklená fasáda umožňuje pasivní tepelné zisky ze slunečního záření. V létě je zabráněno přehřívání interiéru venkovními žaluziemi. Vnitřní klima zlepšuje zelená střecha, kde jsou zapuštěna tepelná čerpadla vzduch – vzduch, fungující jako zdroj vytápění i chlazení budovy, která celkově splňuje parametry energeticky úsporného domu. CENTRE FOR RENOVATION OF THE 20th CENTURY ARCHITECTURAL HERITAGE The Centre is vital to add on a new building to the existing one so as to provide visitors the necessary room for exhibitions, lectures and conferences.

Operation  The compact structure is divided into 2 floors with entrances into both levels. The upper level is accessible from the street. One enters the gallery of a two-floor foyer where visitor information counter with books and a snack bar are located. On the lower level, accessible form the garden, there is a foyer with space for exhibitions and there is also a base for visitors located under the gallery. From the foyer one entres the lecture hall followed by a hall and technical facilities base. Staircase and a lift connect the two levels of the foyer and continue up to the roof terrace which the spectacular view of Brno. The access into the complex premise using the outside staircase located between the new and the existing building. The area between the buildings is connected by a terrace raised slightly above the garden terrain. Construction  Coloured black architectural concrete walls and self-evident steel-concrete pillars form the support structure. The gardenside facade which is open along its whole height is formed by a set of steel-concrete pillars in the shape of the letter X. These have a supporting and reinforcing function and at the same time they are a significant motif of the building. Technology  The frontage of the building has internal insulation which also forms the inner white shell. The southern glass frontage enables some passive heat. In summer, overheating of the interior is prevented thanks to the outside blinds. The green roof enhances the interior environment. In the surface of the roof there are air air pump heatings to serve as both the heating and cooling of the building which overall meets the requirements of an energy-saving house.


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

Hodnocení poroty  Fascinujícím aspektem je profesionální prostorové řešení mezi existující vilou, budovou nového Centra a propojujícím parkem. Použití zeleně bylo dobrou volbou pro spojení starého s novým. Koncept interiéru je jednoduchý a lze jej snadno pochopit hned po vstupu do budovy. Prostory jsou dobře propojeny a dle potřeby snadno oddělitelné. Skleněné průčelí na straně parku vytváří propojení se zelení, významně zvětšuje

vnímaný prostor a přináší do vnitřních prostor pocit exteriéru. Večer skleněná fasáda vytváří zajímavé průhledy do vznášejícího se interiéru budovy. Jednoduché formy, doplněné intenzivně barevnými vnitřními stěnami, které se prostírají mezi prostory různého účelu, vytvářejí pozitivní atmosféru. Zvláště bychom rádi poukázali na detaily v interiéru, jako jsou schodiště a jeho prvky a výtah se skleněnými dveřmi.

17

Evaluation of the Jury  The fascinating aspect is the professionally spatial solution between the existing villa, the new Centre building and the connecting park. Using greenery is always a good option for connecting the old with the new. The room concept is simple and due to that can be easily understood as soon as one enters the building. The spaces are well connected and, upon need, easily separable. The glass facade on the park side creates a connection to the greenery, significantly increasing the perceived space and brings the sense of the outdoors to the inner spaces. In the evening, the glass facade creates interesting views upon the flowing interior of the building. Simple forms complemented with intense and colourful interior walls that span into spaces of very different use and create a positive atmosphere. Specifically, we would like to point out the details in the interior, such as staircases and its elements, elevator with the glass door.

půdorys 2. NP situace

půdorys 1. NP

CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ CENTRE FOR RENOVATION OF THE 20TH CENTURY ARCHITECTURAL HERITAGE MÍSTO / ADRESS  Brno – Pisárky AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alena Režná / ARCHTEAM INVESTOR / CLIENT NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, BRNO VE SPOLUPRÁCI S FA VUT REALIZACE / COMPLETION 12 2014


CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE R5

18

PASK – PAVILON SKLA KLATOVY MARTIN KOŽNAR, JIŘÍ BÍZA / ATELIER25

zahrady, které dává tušit světlo na druhé straně expozice při vstupu do pavilonu a vytváří tak uvnitř výstavy „pauzu“ s posezením. Třetí otvor je velký kruhový světlík ve střeše v prostředku pavilonu s horním rozptýleným světlem. Expozice je umístěna do vitrín, které jsou součástí obvodových stěn. Tvarování vitrín vychází z geometrie pavilonu, mírně ji rozvíjí a dotváří tak podobu vnitřního prostoru interiéru. Ten je rovněž určen pro krátkodobé výstavy. Součástí expozice je betonové točité schodiště do suterénu, kde je umístěno technické zázemí s toaletami. Další technické zázemí se šatnou je schováno do zděné „kapsy“ u vstupu. Bílá sjednocující barva v interiéru i exteriéru podtrhuje barevnost exponátů i zahrady a zároveň nechává vyniknout tvaru pavilonu i vnitřnímu prostoru v jemných odstínech. Organicky tvarovaná zahrada s ostrovy travin a sezením doplňuje a zároveň rozvíjí základní geometrický koncept. Vytváří tak další relaxační prostor v centru města. Konstrukce a technologie  Konstrukce je zděná, omítky štukové. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou. Podlahy, schodiště a rampa jsou betonové. Konstrukce střechy je původní, pultová ze sbíjených prkenných vazníků. Vytápění je řešeno tep. čerpadlem na vzduch v suterénu.

The building is located in the gardens of the Karel Hostaš Museum. It is part of the cultural monument (historic) zone; both the museum building and the garden are classified as cultural monuments. Stavba se nachází v zahradě muzea Karla Hostaše. Je součástí městské památkové zóny, objekt muzea spolu se zahradou jsou kulturními památkami. Zadání  Rekonstrukce stávajícího pavilonu (1959) na pavilon skla. Umístění kompletní soukromé sbírky historického skla pro stálou expozici a vytvoření prostoru pro pořádání krátkodobých výstav současného skla. Architektura  Figura pavilonu byla pro nás

největší architektonickou hodnotou. Nejprve jsme odstranili všechny přidané historické vrstvy, aby vynikl čistý základní tvar pavilonu ve tvaru písmene „U“. Zazdili jsme všechny původní otvory, včetně centrálního vstupu a prolomili symetricky dva nové otvory ve štítech. Jeden otvor je vstupem. Je umístěn asymetricky, aby expozice mohla vyplnit nerušeně celý prostor pavilónu. Orientaci jsme zdůraznili organickou křivkou chodníku vinoucí se od vstupu z ulice zahradou k pavilonu. Druhý otvor je velké okno s průhledem do

Project Brief  To rebuild the current pavilion (1959) as a glass pavilion. The entire collection of glass will be located there as part of a permanent exhibition. The project also plans on creating a space for hosting shortterm exhibitions of contemporary glasswork. Architecture  The pavilion’s figure has the greatest architectural value for us. First we removed all historically added features. We wanted the clean basic shape of the


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

19

FOTO IVAN NĚM EC

Hodnocení poroty  Zahradnický pavilon vzbuzuje dojem klenotu upuštěného na trávník. Září, láká, završuje historickou budovu muzea, čeká na vaši návštěvu. Jednoduchý půdorys je doprovázen prostým přístupem k výstavě artefaktů, která sleduje klenutý tvar zadní stěny pavilonu. Kruhové schodiště vedoucí do podzemního podlaží se nachází přímo uprostřed prostoru. Pavilon je propojen se svým dobře uspořádaným a vybaveným okolím prostřednictvím své hlavní fasády s velkým zaskleným otvorem a částečně skrytým hlavním vstupem. Vkusný, jasný a nadčasový architektonický přístup byl vysoce ceněn všemi členy poroty.

pavilion (in the form of a „U“) to stand out. We walled in all original openings, including the main (central) entry and broke out two new symmetrical openings in the walls. One opening is the entry. It is placed asymmetrically so that the exhibition can fill up the entire pavilion space without disruption. With this orientation we emphasized the organic curve of the sidewalk leading from the entry in the garden access street to the pavilion. The second opening is a large window with a view into the garden, which allows light to enter on the other side of the exposition when coming into the pavilion. Thus it creates a „break“ inside the exhibition and allows visitors to sit. The third opening is a large circular skylight in the roof of the pavilion through which upper-level, scattered light enters. The exhibition is placed in glass display cases that are part of the external walls. The shape of the glass display cases derives from the pavilion’s geometry; they develop it slightly and thus complete the shape of the interior space. This space is also meant for shortterm exhibitions. The exposition also includes a concrete spiral staircase to the basement, where the site’s technical services and toilets are located. Other technical services and the coatroom are hidden in walled “pockets” at the entry. The white unifying colour of the interior and exterior underscores the colourfulness

of the exhibited objects and the garden. Meanwhile it allows the shape of the pavilion and the internal space to stand out in subtle hues. The organically created gardens with islands of grass featuring benches augment and also develop the basic geometric concept. This will create further space for relaxation in the city centre. Construction and Technology  The building is walled in, with stuccoed wall covering. The rubber covering is heated from the external side with mineral insulation. The floors, stairways and ramps are made of concrete. The roof construction is the original, arched with nailed together wooden beams. The building is heated with a thermal air pump in the basement.

Evaluation of the Jury  The garden pavilion, originally meant for carnations´ exhibition, gives impression like a jewel dropped on the lawn. It shines, it attracts, it tops up the historical building of the museum, it waits for your visit. A simple plan accompanies a plain approach to artefacts´ exhibition, which follows the vaulted shape of pavilion back wall. The rounded staircase leading to the underground floor is placed just in the centre of the space. The pavilion is connected to its well organized and equipped surrounding throughout its main façade with a big glass opening and partly hidden main entrance. Elegant, clear and timeless architectural approach was highly appreciated by all jury members.

situace PAVILON SKLA KLATOVY KLATOVY GLASS PAVILION MÍSTO / ADRESS Hostašova 917, Klatovy AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. MgA. Jiří Bíza, MgA. Martin Kožnar / Atelier25 SPOLUPRÁCE / COOPERATION Pavel Táborský, Norbert Gáfrik, Michal Slusar, Kateřina Margoldová, Marek Šilar, Myro Bachura, Garden – Martina Forejtová, Sandra Chlebovská, Graphic Designer – Pavel Svoboda INVESTOR / CLIENT Město Klatovy REALIZACE / COMPLETION 2014


CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM RD 13

20

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE SVĚTICÍCH SVĚTICE, ŘÍČANY U PRAHY JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

Stávající venkovské stavení bylo nahrazeno novostavbou rodinného domu v podobné stopě i tvaru. Atmosféra Světic přes svoji architektonickou nejednotnost, devastaci původních historických forem, postupné přestavování a dostavby je zvláště v centrální části spíše klasická – převažují obdélné stavby, se šikmými střechami. Přestože se pozemek nachází na rozhraní zástavby historické a moderní, rádi bychom architektonickou formou v základním principu a tvaru domu navázali na principy původní zástavby, jak je doporučeno v regulativech územního plánu. Dům je jednoduchého klasického tvaru, který zapadá do svého okolí. Hlavní obytný prostor je umístěn ve středu domu na celou šíři přízemí a otevřen až k hřebeni střechy. Prosklenou stěnou je otevřen do zahrady a dalším prosklením na celou šíři prosvětlen i z druhé strany, ze stran je vymezen částmi s podkrovím. Prosklením obytného prostoru na celou šíři se patrové části při pohledu z obytného prostoru uplatňují jako samostatné stavby, což je zvýrazněno i vnitřními okny patrových částí směřujícími do obytného prostoru. Tímto principem je sledováno vytvořit atmosféru „obytné dvorany“ – co nejvíce se tak pocitově osvobodit z uzavření stavbou,

otevřít se do exteriéru a navodit tak atmosféru, kdy se pohybujeme mezi domy pouze pod střechou na „zastřešeném dvoře“. Umístěním podkrovních buněk na každé straně domu, přístupných po lávce přes obytný prostor, je záměrně sledováno jejich „separé“. V severní části obytného prostoru se jako solitér uplatňuje moderní pec s knihovnami, za kterou jsou schovány schody do podkroví, ústící na střed lávky. Lávka je navržena jako dřevěný lepený vazník tvaru U. Touto jednoduchou formou nepřetěžuje vnímání prostoru, působí téměř jako velký trám. Ve vazbě na hlavní dům je umístěn zahradní domek, který je z poloviny venkovním sezením pod přesahem střechy, z poloviny podsklepeným skladem zahradního nářadí. Set within the rural area, the new-built family house replaced former building of similar shape and footprint. In spite of architectural inhomogeneity, gradual restructuring and devastation of original historical forms, the atmosphere of Světice, especially in the central area is predominantly traditional – rectangular buildings with pitched roofs dominate the built environment. Regardless of the fact that the site is located on the boundary between historical and

modern housing, the intention was to follow the architectural principles of former traditional built environment, as advised in the local zoning regulations. The house of simple traditional shape, similar to the former building in height and size, fits appropriately within its environment. The main living area, situated on the ground floor in the center of the house is open to the height of the rooftop. Large glazed wall opens the central space to the garden. At the same time, light penetrates the interior via longitudinal window in full length of the opposite wall. The living space is defined by transverse walls dividing the space from the adjacent rooms on the ground level and the attic. Full width glazing of the living space creates the illusion of two detached buildings. This illusion is supported by interior windows of the level rooms open to the living space. This principle aims to create the atmosphere of a „living hall“ and relieve the sense of confined space. Whilst opening to the exterior, the atmosphere of being sheltered in between two houses, on a roofed courtyard prevails. The attic dwelling units, situated each on the other side of the house, connected via bridge are hereby intentionally separated. The northern part of the living space is characterised by contemporary


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

fireplace and a bookcase, behind which stairs to the upper level rise to the center of the bridge. The bridge, designed as a timber glue-laminated beam (U shape), does not burden the perception of the space, bearing simple appearance of a large solid piece of

půdorys přízemí

F OTO TO M Á Š R A S L A AT E L I E R K 2

půdorys patro

situace

timber. With perpendicular relation to the house in the direction to the garden, a garden pavillion is situated. Part of the pavillion is an outside seating sheltered by the roof, the other half (with a basement beneath) serves as a storeroom for garden equipment and furniture.

21

Hodnocení poroty  Tento dům je náhradou bývalé budovy podobného tvaru a půdorysu, ve velmi typickém prostředí vesnice, majícím vliv na jeho měřítko a tvar. Byl vytvořen prostým způsobem a za použití prostých materiálů, respektuje místní tradiční prostředí. Tvoří jeden komplex spolu s malým zahradním pavilonem. Tato kompozice poskytuje soukromí ze strany zahrady a vytváří polosoukromý prostor v zóně vstupu. Oproti tradičnímu zevnějšku je zde kompozice interiérů vytvořena moderním, otevřeným a současným způsobem. Středobodem domu je kombinovaný prostor obývacího pokoje, kuchyně a jídelního koutu, otevřený do střechy, do zahrady velkým oknem i do mezipatra, jako důležitého prvku kompozice tohoto prostoru. Tato část domu nám poskytuje pocit kontaktu se všemi důležitými prvky domu. Evaluation of the Jury  This house is a replaced former building of similar shape and footprint, in very typical village neighbourhood, influencing on it’s scale and shape. It has been created in simple way and using simple materials, is following of former traditional environment. The building create a complex together with a garden pavilion. This composition gives a nice privacy rom the garden side and a semi private space in the entrance zone. On the opposite side of the traditional outside side there is a composition of interiors, created in a modern, open and contemporary way. The central point of the house is a combined space, open to the height of the rooftop, to the garden through a big window, open also to the entresol, as an important composition element of this space. This part of a house gives us a feeling of intercommunication with all important elements of the house.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE SVĚTICÍCH FAMILY HOUSE IN SVĚTICE MÍSTO / ADRESS  Světice 53, Říčany u Prahy AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda / Atelier K2 SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. MgA Tomáš Balej, Ing. arch. Eva Vopátková INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  2013


CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D 10

22

KINOKAVÁRNA, REKONSTRUKCE FOYER KINA VARŠAVA LIBEREC P. HUBÁČEK, Z. KOŇASOVÁ, O. PLEŠTIL, J. ŽID / SPOLEK ZACHRAŇME KINO VARŠAVA

Vybudování Kinokavárny v kině Varšava v Liberci je výsledkem občanské aktivity, která se snaží opravit zchátralou budovu posledního kamenného kina v Liberci (navrženou v roce 1922 libereckými německými architekty Effenbergerem a Noppesem) a vytvořit v něm spolkový dům. První dvě patra budovy sloužila kinu, v podkroví byla autodílna. Tento progresivní funkční model byl inspirován americkým vzorem. V průběhu 20. století byla budova několikrát rekonstruována a došlo k nevratným škodám. Architekti vypracovali plány rekonstrukce foyer na kavárnu. Celý projekt byl od počátku postaven na snaze propojit staré s novým a ke kultivované stavební meziválečné struktuře přidat novou kvalitativně odpovídající vrstvu. Bylo zapotřebí odstranit škodlivé nánosy z minulosti, zároveň však bylo záměrem zachovat všechno cenné, co z minulosti zbylo a konečně přidat ke stavebnímu dílu prvky zcela současné. A tak byly odstraňovány stěny, které bránily větrání do anglických dvorků, byly obnoveny vlysy na stěnách. Jemná hra obloučků na podhledu stropu byla korunována původními repasovanými svítidly, která byla nalezena pod podiem. Dominantou prostoru kavárny se stal masivní bar s deskou

z osmicentimetrové liberecké žuly, k uličnímu parteru nastavily vlídnou tvář kolemjdoucím nové masivní dubové dveře s mosaznými prvky a skleněnými fazetkami. Veškeré práce byly prováděny s maximálním zřetelem na ducha stavby, který prostupuje celek i její jednotlivé detaily. Snahou bylo poučení z historie, ne její adorace, ale ani její popření. Rekonstrukce tak obohatila historické stavební dílo o současné prvky a snažila vyhnout se pokleslým stavebním zásahům, kterých jsme dnes tak často svědky jak na rovině stavební, tak v rovině architektonicko­‑výtvarné. Velká část stavebních a projekčních prací byla dokončena díky obrovskému úsilí desítek dobrovolníků, kteří pracovali bez nároku na honorář. Svým nasazením pro věc potvrzují občanskou poptávku po smysluplnosti existence spolkového domu ve městě, ve kterém žijí.

The construction of the „Kinokavárna“ in the former Varšava cinema is a result of a local civic project, whose aim is to reconstruct the building of one the last standing stone cinemas in Liberec, cinema Varšava. Two German architects from Liberec, Effenberger and Noppes, designed this beautiful art

deco building in 1922. Three floors including a foyer, a balcony and an auditorium, and a loft with a car workshop.This functional model was inspired by US business models. The building has undergone radical alterations during the 20 th, which irreversibly damaged the building. The architects designed the plans for the reconstruction. The architectural conception intends to connect the old with the new and to add a fresh element to the great building of the past. It was necessary to clear the detrimental components of the previous structure and to add some contemporary ones. The bricked ventilation windows were broken through and the decorative stuccos were remade. Meanwhile, the original brass lights, located below the auditorium, were repaired and returned to their original place between the curls of the suspended ceiling. A new dominant feature of the space, the 8 cm thick bar desk made from local granite was set in the foyer. Two new entrance doors made of massive oak were designed and now enrich the parterre of Frýdlantská street. All reconstruction work was conducted with utmost respect to the spirit of the building, which permeates the whole structure. The purpose of the reconstruction was to discover the design qualities of the past,


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

23

Hodnocení poroty  Tento projekt se nachází v nádherné budově ve stylu art deco z roku 1922. Zrenovovaný a otevřený interiér kavárny v hlavním foyer této budovy je první krok v procesu renovace celé této budovy, avšak sdružení angažované v tomto procesu bude potřebovat jeho financování. Právě nyní tento proces probíhá s velkou pomocí sponzorů. Tato malá rekonstrukce byla provedena správným postupem – rekonstrukce všech starých, historicky cenných prvků interiéru a doplnění některých nových a současných detailů ve stylu historického interiéru. Všechny originální prvky tohoto prostoru byly opraveny v duchu budovy. Dobrý příklad rekonstrukce v takovém místě.

not to glorify them or to deny them. It urged to enhance the old structure and to avoid any spiritless building reconstruction, which we witness nowadays all too often. A large part of the design and reconstruction work could not have been accomplished without the great contribution of dozens of volunteers who want to create a more pleasant space in the city they live in.

Evaluation of the Jury  This project is located in a beautiful art deco building from 1922. The renovated and open café interior, in the main foyer of this building, is the first step of the process of renovation of all this building, however, the association involved in this process will need financing of it. At the moment, this process is making with an enormous help from the sponsors. This small renovation has been made in a very proper way – reconstruct all old, high historical value elements of this interior, and give some new and contemporary details, in the character of the historical interior. All original elements of this space have been repaired according to the spirit of the building. Good example of renovation works in such a place.

půdorys

KINOKAVÁRNA MÍSTO / ADRESS  Kino Varšava, Frýdlantská 285/1, Liberec 1 AUTOŘI / AUTHORS  Mgr. Petr Hubáček, Ing. arch. Zuzana Koňasová, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ing. arch. Jiří Žid / Spolek Zachraňme kino Varšava INVESTOR / CLIENT  Statutární město Liberec, Liberecký kraj, spolek Zachraňme kino Varšava, občané Liberce, firmy z regionu REALIZACE / COMPLETION  1 2015CENA ČASOPISU ARCHITEKT RD 6

OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

25

RODINNÝ DŮM REZKOVA BRNO TOMÁŠ PILAŘ, VÍT KOŠŤÁL, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

Pozemek rodinného domu leží na západním svahu v Masarykově čtvrti v Brně, okolní zástavba jsou rodinné domy a terasové bytové domy postavené ve 20. století. Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu na malém svažitém pozemku s minimální šířkou. Zohlednění jedinečných kvalit místa a krásných výhledů do zalesněného údolí řeky Svratky. Dům je navržený na půdorysu úzkého obdélníku. Prostorovým základem domu je kvádr, ze kterého jsou „odebírány“ jednotlivé hmoty. Největším „odebraným“ objemem je vertikální atrium, které rozděluje dům na dvě části. Ostatní „odebrané“ hmoty tvoří lodžie a terasy. Orientace obytných místností je na západ do údolí řeky a do atria uprostřed domu. Dům je opláštěný stínícím roštem, který zachovává tvar základního kvádru. V polotransparentním plášti jsou umístěny v návaznosti na vnitřní dispozice otvory, plášť tvoří zábradlí lodžií a vymezuje prostor střešní terasy ve třetím podlaží. V podzemním podlaží je hala, šatna, garáž a technické zázemí. V hale je umístěný výtah, propojující vertikálně všechna podlaží domu. První nadzemní podlaží je navrženo jako klidová část domu, kde jsou pokoje dětí a pracovna. Oba pokoje dětí mají společnou lodžii orientovanou na západ. Pracovna ve východní části domu je prosvětlena skleněnou stěnou atria. Ve druhém podlaží je za atriem umístěna ložnice se šatnou a koupelnou. V uliční části je navržený velký společenský prostor s kuchyní a jídelnou. Nejvyšší třetí podlaží je venkovní obytný prostor nahrazující zahradu, kterou dům v podstatě nemá. Do plochy terasy je vsazena zeleň, ve východní části prostoru je bazén, součástí terasy je letní kuchyně, koupelna a sauna. Stěny a stropy jsou monolitické železobetonové, na vnějších stěnách je tepelná izolace. Stínící plášť je z černého ocelového pororoštu, černé jsou vnější skleněné obklady lodžií. Většina vnitřních konstrukcí a materiálů je v bílé barvě – sádrové omítky, polyuretanové podlahy, hliníková okna a ocelové schodiště.

PRIVATE RESIDENCE REZKOVA, BRNO Single­‑family house is located on a west oriented slope in an atractive residential district near the center of Brno with a beautiful views of the forest in the Svratka river valley. Designed on a narrow rectangular footprint, the building’s basic shape is a rectangle from which several spaces have been „removed“. The biggest such „removed“ volume is a vertical atrium that divides the house into two parts. The remaining „removed“ spaces consist of covered balconies („loggias“) and terraces. The living areas are oriented towards the west onto a river valley and into the central atrium. The house is enclosed by a frame that provides shade while retaining the building’s basic rectangular shape. Openings in the semi­‑transparent facade reflect the building’s interior layout, with the facade material extending over the recessed balconies as railings and defining the rooftop terrace on the third floor. The shade cover is made of a black steel grate, and the outer glass – covered balcony cladding is also black. Most indoor structural elements and materials are white – wall plaster, polyurethane flooring, aluminum windows, and steel staircase.

situace


OCENĚNÁ DÍLA PRIZES

půdorys střešní terasy

půdorys 1. NP

půdorys 1. PP

půdorys 2. PP

řez

RODINNÝ DŮM REZKOVA PRIVATE RESIDENCE REZKOVA MÍSTO / ADRESS  Rezkova ulice, Brno AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Tomáš Pilař, Ing. arch. Vít Košťál, akad. arch. Ladislav Kuba / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2013

26CENA OBCE ARCHITEKTŮ ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO AWARD FOR LIFE WORK

28

AKAD. ARCH. ING. MIROSLAV ŘEPA

Miroslav Řepa se narodil 24. 2. 1930 v Pardubicích. Zde absolvoval Reálné gymnázium, kde složil maturitní zkoušku s vyznamenáním. V letech 1949 – 1953 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. V roce 1954 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do školy profesora Jaroslava Fragnera. Školení na Akademii ukončil v roce 1958. Během studia na AVU spolupracoval na architektonických soutěžích u profesora Fragnera, architekta Jiřího Gočára a architekta Jiřího Krohy. Po skončení studií krátce spolupracoval s otcem – akad. architektem Karlem Řepou. Zkušenosti získával nejprve jako projektant ve Vojenském projektovém ústavu v Pardubicích, později v Krajském projektovém ústavu v tehdejším Gottwaldově, dnes Zlíně, kde dokončil v roce 1961 projekt Městského divadla dle vítězného soutěžního návrhu, na kterém spolupracoval ještě se svým otcem. V roce 1965 vyhrál s architektem Vladimírem Pýchou soutěž na československý pavilon na světové výstavě EXPO 67 v Montrealu. Následoval projekt divadla laterny magiky pro světovou výstavu do japonské Ósaky v roce 1970 a poté funkce technického ředitele československého pavilonu na EXPO 92 v Seville.

Od roku 1970 spolupracoval na rekonstrukcích Smetanova a Národního divadla a pokračoval v letech 1984–91 na rekonstrukci Tylova divadla, dnes Stavovského divadla. V roce 1971 realizoval společně s arch. L. Drimlem novostavbu banky České spořitelny v Pardubicích. Vedle účasti na reprezentaci Československa na Světových výstavách se architekt M. Řepa věnoval interiérové architektuře, ale zejména výstavním aktivitám, přerůstajícím rámec obvyklých architektonických výstav. V roce 1993 byl vyzván Správou Pražského hradu, aby realizoval ve funkci kurátora výstavu J. Plečnika, později přenesenou do dalších evropských měst (Berlín, Brusel, Paříž, Vídeň, Budapešť, Varšava, Lublaň) a zámoří (New York, Haifa). Následně byl jmenován hlavním kurátorem ojedinělé výstavy „Deset století architektury“ v celém areálu Pražského hradu v roce 2001. Dále v roce 2003 byl autorem rekonstrukce Východočeského divadla v Pardubicích společně s architektem Vladimírem Mlejnkem. Své zkušenosti ze Světových výstav vložil v roce 2005 do velké publikace pod názvem „EXPO od Bruselu po Aichi“. V roce 2014 spolupracoval jako kurátor na další výstavě architektury v areálu Jiřského

kláštera na Pražském hradě. Jako poradce generálních komisařů pracoval na Světových výstavách v roce 2005 v Aichi a v roce 2010 v Šanghaji. V roce 2014 je vedoucím pracovního sboru pro EXPO 2015 v Miláně. V průběhu své architektonické činnosti se zúčastnil řady architektonických soutěží a realizoval řadu interiérů veřejných budov. Publikoval v odborných časopisech jako Československý architekt, Architektura ČSR a uspořádal řadu odborných besed na půdě Svazu architektů, projektových ústavů a škol. Miroslav Řepa nikdy nebyl členem komunistické ani jiné politické strany.

1  Kavárna hotelu Moskva, Zlín, realizace 1959 2  Městské divadlo, Zlín, realizace 1967 3  Československý pavilon na EXPO 67, Montreal, realizace 1967 4  Budova divadla Laterny Magiky na EXPO 76, Ósaka, realizace 1970 5  Administrativní budova v Praze, návrh 1970 6  Design nábytku pro kulturní dům Vodních staveb, Praha, 1976 7  Výstava J. Plečnika, Pražský hrad, Kurátor výstavy, 1996 8  Výstava Deset století architektury, Pražský hrad, Hlavní kurátor, 2001 9  Výstava Klášter sv. Jiří, Pražský hrad, Hlavní kurátor, 2014

9


1

2

3

4

5

6

7

8


POROTY GPA 1993—2015

30

1993 Dalibor Veselý (Velká Británie) Eva Jiřičná (Velká Británie) John Miller (Velká Británie) Štefan Šlachta (Slovensko) Antonín Tenzer (Česká republika)

2001 Hermann Czech (Rakousko) Peter Pásztor (Slovenko) Josef Hornley (Austrálie) Karel Doležel (Česká republika) Marián Karel (Česká republika)

1994 Michal Bogár (Slovensko) Jan Kaplický (Velká Británie) Jiří Novotný (Česká republika) Jiří Oplatek (Švýcarsko) Elias Torres (Španělsko)

2002 Helena Jiskrová (Holandsko) Claus Dyckhoff (Německo) Imrich Vaško (Slovensko) Dana Zámečníková (Česká republika) Henryk Zubel (Polsko)

1995 Ivan Koleček (Švýcarsko) Matúš Dulla (Slovensko) Karel Hubáček (Česká republika) David Chipperfield (Velká Británie) Stanislav Makarov (Norsko)

2003 prof. Peter Lizon (USA) Solange d Herbez de la Tour (Francie) Michel W. Kagan (Francie) Jiří T. Kotalík (ČR) Ing arch. Martin Drahovský (Slovensko)

1996 Ivan Gűrtler (Slovensko) Martin Kohlbauer (Rakousko) Jan Hird Pokorny (USA) Philippe Robert (Francie) Pavel Škranc (Česká republika)

2004 prof. Collin Stansfield Smith (Velká Británie) Jan Gehl (Dánsko) Wilfried van Winden (Nizozemsko) Romuald Loegler (Polsko) Pavol Paňák (Slovensko) prof. Jiří Sopko (Česká republika)

1998 Henrieta H. Moravčíková (Slovensko) Mirko Baum (Německo) Pavel Halík (Česká republika) Jose Antonio Martínez Lapeña (Španělsko) Gustav Peichl (Rakousko) 1999 Pavel Zvěřina (Německo) Alena Šrámková (Česká republika) Josep Lluis Mateo (Španělsko) Boris Podrecca (Rakousko) Ľudovít Urban (Slovensko) Jiří Ševčík (Česká republika) 2000 Zdeněk Zavřel (Holandsko) Kristiina Peltomaa (Finsko) Valter Bordini (Itálie) Ján M. Bahna (Slovensko) Milan Hon (Česká republika) Kurt Gebauer (Česká republika)

2005 prof. Bengt Lundsten (Finsko) Sir Michael Hopkins (Velké Británie) Matěj Vozlič (Slovinsko) Lubomír Závodný (Slovensko) Zdeněk Lukeš (Česká republika) 2006 Zvi Hecker (Israel) Benedetta Tagliabue (Španělsko) Minoru Takeyama (Japonsko) Richard Polom (Slovensko) Vladimír Šlapeta (Česká republika) 2007 Alexandros Tombazis (Řecko) Odile Decq (Francie) Jan Benda (Čína, Kanada) Matej Siebert (Slovensko) 2008 Julietta Bekkering (Holandsko) J. M. Rodriguez-Pastrana Malgón (Španělsko)

René Van Zuuk (Holandsko) Karol Hoffman (Slovensko) Tomáš Vlček (Česká republika) 2009 Antal Puhl (Maďarsko) Andreas Klok Pedersen (Dánsko) Andrej Alexandrovič Černikov (Rusko) Heinrich Degelo (Švýcarsko) Peter Gero (Slovensko) 2010 Martin Holub (USA) Jiří Klokočka (Belgie) Willem Jan Neutelings (Holandsko) Milan Tomac (Slovinsko) Zoran Michalčák (Slovensko) 2011 Thomas E. Bitnar (USA) Juri Troy (Rakousko) Zhang Ke (Rakousko) Zbigniew Maćków (Polsko) Juraj Hermann (Slovensko) 2012 Andrea Klimko (Slovensko) Petr Kratochvíl (Česko) Maciej Hawrylak (Polsko) Paul Katzberger (Rakousko) Ian Bogle (Anglie) 2013 Jaume Freixa (Španělsko) Zoltan Tima (Maďarsko) Jerzy Grochulski (Polsko) Števo Polakovič (Slovensko) Adam Gebrian (Česko) 2014 Magdalena Jetelová (Česko) Nicoló Riva (Itálie) Pavol Paňák (Slovensko) Andrzej Bulanda (Polsko) Peter Kis (Maďarsko) 2015 Wlodzimierz Mucha (Polsko) László Mikó (Maďarsko) Isabelle Lomholt (Anglie) Irina Raud (Estonsko) Regina Loukotová (Česko)


KATEGORIE NOVOSTAVBA THE NEW BUILDING CATEGORY

31

N 1 SHOWROOM LODÍ L. RÝZNER, F. ČEKAL, L. CHOVANEC / OK PLAN 34 N 2 AUTOBUSOVÝ TERMINÁL I. BALCAR, M. JEŽEK, A. KRTIČKA, M TOMEK / TSUNAMI 35 N 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOBŘICHOVICÍCH ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI 36 N 4 KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ M. LIŠKOVÁ, J. SKOKAN, M. SULO / SILLA UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 37 N 5 VILA DĚČÍN M. DEYL, J. ŠESTÁK, F. TOMÁŠEK / PHA 38 N 6 PŘÍSTAVBA CENTRA CZECHGLOBE M. POSPÍŠIL / ATELIER­‑R UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 39 N 7 ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT MINSKÁ 85 D. MAKOVSKÝ, Z. MAKOVSKÝ, Z. SIROTEK / MAKOVSKÝ & PARTNEŘI 40 N 8 AIR HOUSE TÝM STUDENTŮ A MLADÝCH AKADEMIKŮ ČVUT 41 N 9 CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ M RAK, A. REŽNÁ / ARCHTEAM CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA 16 N 10 CERIT SCIENCE PARK P. PELČÁK / PELČÁK A PARTNER 42 N 11 ARCHEOLOGICKÁ ZÁKLADNA V MIKULČICÍCH P. PELČÁK / PELČÁK A PARTNER ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA 32 N 12 VILA CITY VIEW T. PAVLÍK, L. KLEMENT / PAVLÍK ARCHITEKTI 43 N 13 1. SELSKÝ PIVOVÁREK V KROMĚŽÍŘI J. RESSOVÁ, H. MARŠÍKOVÁ / ELLEMENT 44 N 14 RODINNÁ CHATA K CELOROČNÍMU UŽÍVÁNÍ S. SLÁDEČEK, L. SURÁ / NEW WORK 45 N 15 RODINNÝ DŮM PLULEC S. SLÁDEČEK / NEW WORK 46 N 16 CENTRUM CAOLINUM R. DRAGOUN, J. CHVOJKA ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA 33 N 17 CENTRUM FIALKA M. LEHMANN, J. MALEC, L. KROTILOVÁ 47 N 18 CCT VYSOČINA V. MASTNÝ, J. TOMAN / KANCELÁŘ MASTNÝ 48 N 19 BYTOVÝ DŮM V. PODLIPNÝ, M. SLADKÝ / PODLIPNÝ SLADKÝ 49 N 20 BYTOVÝ DŮM VILA NA VÝSLUNÍ V. PODLIPNÝ, M. SLADKÝ / PODLIPNÝ SLADKÝ 50 N 21 JUBILEUM HOUSE P. FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC 51 N 22 BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ T. RUSÍN, I. WAHLA / RAW 52 N 23 BYTOVÝ DŮM V ULICI BOHUSLAVA MARTINŮ T. RUSÍN, I. WAHLA / RAW 53 N 24 MUZEUM AUT V SATALICÍCH D. KRAUS / ARCHITEKTURA 54


ČESTNÉ UZNÁNÍ NOVOSTAVBA N 11

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

32

ARCHEOLOGICKÁ ZÁKLADNA MIKULČICE PETR PELČÁK / PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI

Různě jsou užívána také podlaží. Lidé užívají přízemí, patro je kromě sezonního ubytování studentů určeno věcem. Nálezy uložené v depozitářích nevyžadují úpravy vzduchu a celý objekt tedy přes vysoké letní teploty, není vybaven chlazením ani klimatizací. Způsob uspořádání objektu zajišťuje jeho energeticky úsporný provoz. Patro s depozitáři a strojovnami celoročně tepelně izoluje přízemí určené k pobytu zaměstnanců a zaručuje mu příjemné klima. Laboratoře se velkými okny otevírají k severnímu světlu bez sluneční zátěže. Na západ je stavba otočena svojí nejkratší fasádou bez okenních otvorů. Okna na jih jsou stíněna dřevěným slunolamem v patře, v přízemí potom hlubokou markýzou a dřevěnými rizality s okenicemi, poskytujícími soukromí a bezpečnost obytným místnostem. Sezonní ubytovna v patře je přes zimu pouze temperována. Tento jednoduchý energetický koncept doplňují zelené vegetační střechy, které krom zpomalení odtoku dešťové vody zvyšují klimatickou stabilitu interiérů. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch – voda. Zdrojem vody je vrtaná studna, dešťová odpadní voda je zasakována, splašková odvedena do vyvážené žumpy. Konstrukce objektu je tvořena stěnami z kalibrovaných keramických bloků a železobetonových stropních desek. Fasády

jsou omítnuty, výplně otvorů, konstrukce rizalitů, schodišťové stupně i podlahy obytných místností, knihovny a kanceláří vedení jsou dřevěné (modřín a dub), okna shedových střech i prosklené stěny ve vstupní hale mají rámy z černě lakovaných hliníkových profilů. Podlahy haly, chodeb a pracoven jsou ze strojově hlazeného betonu, v laboratořích je tvoří epoxidové stěrky. Hodnocení poroty  Je přesvědčivé, když tým architekta mluví jasným jazykem, který se vyvíjí dlouhou dobu. Dispozice, funkční a prostorové uspořádání, formy, materiály a detaily budovy tvoří nespornou jednotu. Založena na konzervativní moderně, je budova nenuceným a nadčasovým bílým kubusem v přírodě. Čestné uznání bylo budově uděleno za její svědomitou, uměřenou a důslednou architektonickou koncepci.

ARCHEOLOGICKÁ ZÁKLADNA ARCHAEOLOGICAL RESEARCH CENTER MÍSTO / ADRESS  Mikulčice 736, okres Hodonín AUTOR / AUTHOR  prof. Ing. arch. Petr Pelčák / Pelčák a Partner Architekti SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Marcela Uřídilová, Petr Eliáš, Miroslava Blechová, Viktor Kvita, Petr Uhrín INVESTOR / CLIENT  Institute of Archaeology of the ASCR, Brno REALIZACE / COMPLETION 2013

FOTO FILIP ŠL APAL

Umístěním na okraji památkového areálu objekt nenarušuje autenticitu území národní kulturní památky Slovanské hradiště. Z hlediska typologie prostorově­‑provozní i formálně­‑architektonické je stavbou neobvyklou a složitou – je současně pracovištěm intelektuálním i manuálním, dočasným bydlištěm, depozitářem i konferenčním centrem. Do krajiny se zapojuje svým ustrojením a tvarováním: výřezem vstupního dvora se otevírá k louce na jihovýchodě. Do rovinaté krajiny na severu vyhlíží pěti prosklenými dřevěnými rizality. Vztah stavby ke krajině zakládá její měřítko i kompaktní, pevné, „vyřezávané“ a abstraktně pojaté tělo postrádající obvyklé atributy domů, jako dveře, okna či střechu. S dávným světem Velké Moravy ji pojí tradiční materialita – kletovaná, pevná a objem uzavírající přírodní omítka i surové dřevo slunolamu a rizalitů. Dvoupodlažní budova se třemi hřebeny shedových střech je vnitřním a vstupním nádvořím organizována do tří křídel, stýkajících se ve vstupní hale, která je i jednací místností i konferenčním sálem. Každému křídlu je připsána jiná funkce. V jednom se bydlí, v jiném pracuje, další je administrativně­‑správní. Přestože způsobem vytvoření je budova kompaktní hmotou, strukturou vnitřních prostor či provozu je organismem jednotlivých objemů oddělených či propojených otevřenými prostory dvorů a vysoké vstupní haly.


ČESTNÉ UZNÁNÍ NOVOSTAVBA N 16

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

33

CENTRUM CAOLINUM NEVŘEŇ RADEK DRAGOUN, JAKUB CHVOJKA

Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu předurčeny přírodou. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum, kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, setkat se s lidmi a jít s dětmi na maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň. Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel. Dům vyrůstá ze země a vytváří dutinu, která poskytuje lidem potřebné zázemí. Příroda vytváří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly – v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem Země. Nevřeňské centrum CCN je dutina uprostřed vesnice, která má ukazovat na místní hlubinnou těžbu kaolinu v 19. století. Unikátní kaolinový důl se zde dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zabezpečit a zpřístupnit veřejnosti. Nové centrum v obci je první etapou tohoto velkorysého záměru.

Dům je postaven na tradičním venkovském půdorysu – dlouhém obdélníku o rozměrech cca 37x11m. Hmota je podélná s převýšenou sedlovou střechou a výraznými štítovými zdmi. Strmá sedlová střecha a štíty přináší dominantní siluetu domu v obrazu obce. Do hlavního veřejného prostoru je objekt maximálně otevřen formou krytého zápraží s prosklenou stěnou. Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní a stále přístupné expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí. Jádrem domu je převýšený víceúčelový sál. Kromě expozice o těžbě kaolinu je určen pro společenské, kulturní a vzdělávací akce. Stavba je rozdělena na dva nezávislé stavební objekty – hasičskou zbrojnici a nové centrum. Objekty jsou založeny na betonových monolitických pasech, ukončených základovou deskou v celé ploše stavby. Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako trojkloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny jsou vytvořeny jako přiznané betonové monolity, které v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hlavní průčelí hasičské zbrojnice byla osazena nová socha sv. Floiána, na kterou se lidé složili ve veřejné sbírce.

Hodnocení poroty  Projekt dodává novou hodnotu danému místu v malé komunitě, přičemž respektuje historii a očekávání místních lidí. Budova má betonovou konstrukci kombinovanou s dřevěnou stavbou. Je plně otevřena do okolí prosklenou přední stěnou. Vysoká sedlová střecha dominuje profilu vesnice – tento koncept vytváří uvnitř budovy vysoký prostor. Nové Centrum kaolínu je malým víceúčelovým centrem, kde nalezla místo i místní hasičská zbrojnice. Budova Centra kaolínu staví na historii těžby kaolínu a využívá ji pro vznik místa mnoha místních akcí – sociálních, kulturních a vzdělávacích. Prostor před budovou je uspořádán jako doplňkový k hlavní funkci. Barva vnějších sloupů připomíná barvu kaolínu. Tvar vrcholu dvou komínů dává budově individuální charakter.

CENTRUM CAOLINUM MÍSTO / ADRESS  Nevřeň AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Radek Dragoun, Ing. Jakub Chvojka, INVESTOR / CLIENT  Obec Nevřeň MONOLITICKÁ KONSTRUKCE  návrh a realizace Teařství 106, Josef Herajt, Plzeň REALIZACE / COMPLETION  6 2014


NOVOSTAVBA N1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

34

SHOWROOM LODÍ SUNSEEKER VESTEC U PRAHY LUDĚK RÝZNER, FRANTIŠEK ČEKAL, LIBOR CHOVANEC / OK PLAN ARCHITECTS

Dům je zabalen do alubondového černého obkladu v kombinaci s hliníkovým tahokovem na jižní fasádě, který zároveň slouží jako stínění francouzských oken. Celková plocha pozemku: 12 430 m2 Celková zastavěná plocha: 1 979 m2 Obestavěný prostor: 16 625  m3

SHOWROOM LODÍ SUNSEEKER SUNSEEKER BOAT SHOWROOM MÍSTO / ADRESS  Na Závodí 631, 396 01 Humpolec AUTOŘI / AUTHORS architekt Luděk Rýzner, Ing. arch. František Čekal, Ing. arch. Libor Chovanec / OK PLAN ARCHITECTS INVESTOR / CLIENT BYCHL Group International, a. s. REALIZACE / COMPLETION 7 2014

F OTO I V E TA KO P I C OVÁ

Základní urbanistická koncepce je založena na dvou kvádrových hmotách, složených do tvaru L a vzájemně provozně propojených. Objekt A – hala – je z pohledových železobetonových prefa panelů a je postaven z montovaného železobetonového sytému do dvou podlaží. Objekt má výraznou skleněnou fasádu v čele na severní straně, kde je umístěn prodej a výstavní prostor lodí. Objekt v sobě zahrnuje prodejní, administrativní, skladovací a technologické části, včetně myčky aut. Objekt B – administrativa – je výrazově oddělen od haly svým menším měřítkem.


NOVOSTAVBA N2

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

35

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL NÁCHOD IVO BALCAR, MICHAL JEŽEK, ALEŠ KRTIČKA, MARTIN TOMEK / ATELIER TSUNAMI

Když čekáte na autobus a prší vám listopadový déšť za krk nebo praží srpnové polední slunce na orosené čelo, není to nic moc. Desítky let takto cestující na náchodské nádraží přesto trpělivě čekali. A dočkali se – především díky iniciativě vedení města a jejich „tahu na branku“ při nelehkých jednáních s vlastníky okolních nemovitostí, správci sítí, komunikací, drah, nájemníky… Náš tým měl tu příležitost a čest, základní nápad – požadavky města a dopravců – přetavit nejprve do podoby studie a poté do podrobné projektové dokumentace nového autobusového terminálu v Náchodě. Na počátku návrhu byl rozbor celkové dopravní situace. Odstranili jsme kolizní body a to především nebezpečné couvání autobusů „naslepo“ mezi cestujícími a vylepšili ukončení cyklostezky. Výzvou bylo i zachování statného dubu uprostřed nádražních ploch. Když už přežil v minulých desetiletích zaasfaltování až ke kmeni, zasloužil si přizpůsobení návrhu provozu tak, aby mohl žít dál. Neméně důležitým úkolem bylo vytvořit esteticky vlídné a proti povětrnosti chráněné prostředí. Při návrhu jsme pracovali s představou a motivem nádraží jako novodobé vstupní brány do města. Pro část návštěvníků města je nádraží to první (a pro přestupující často to jediné), co v městě spatří. Snažili jsme se, aby prostředí nové vstupní brány do města bylo co nejvíce uživatelsky příjemné, vzdušné a přitom chránilo cestujícího před nepřízní počasí. Aby bylo jednoduché z hlediska orientace návštěvníka, umožnilo mu rychlý a bezpečný pohyb bez kolizí

po celém areálu a přitom mu umožnilo strávit příjemně čas čekání na další spoj v navazujícím rekultivovaném parku. Zastřešení odjezdových a příjezdových stání vychází z navrženého dopravně organizačního řešení. Jsou koncipovány tak, aby umožnily pohyb suchou nohou mezi autobusy a vlaky. Z hlediska plošného rozsahu, architektonického a konstrukčního hlediska jsme zvolili řešení dvou konstrukčně nezávislých zastřešení. Na symetrickou formu historické „CK rakouské“ budovy vlakového nádraží s respektem navazuje jednoduchý a střídmý přístřešek odjezdových stání. Zastřešení odjezdových stání je obdélného tvaru. Kombinuje použití transparentních a pevných střešních ploch. Pevná hmotnější betonová plocha je navržená jako úžlabní a je umístěna podél nádražní budovy. Na ní navazuje ocelová odhmotněná konstrukce, která se zdvihá směrem k parku. Výfukové plyny jsou tedy směrovány od objektu. Srážky, sníh a listí jsou naopak směrovány do pevného betonového úžlabí. Zastřešení příjezdových stání. Zastřešení bylo navrženo jako krytá kolonáda, která postupně graduje směrem k hlavním pohledovým osám od příjezdu autobusů i přístupu pěších směrem od centra města. Konstrukce zastřešení má sebevědomou ambici se stát novým symbolem spojeným se vstupem do města. Půdorysný tvar kolonády je navržen ve tvaru písmene „S“

a konstrukčně se jedná o železobetonový nosník nesený sloupy. Konkávní křivky jsou doplněny ocelovou konstrukcí s transparentní krytinou. Materiálové řešení je shodné u přístřešku příjezdových i odjezdových stání. Kombinuje konstrukční pohledový beton a ocelovou konstrukci s transparentní skleněnou krytinou. Betonové konstrukce jsou navrženy jako úžlabní – především s ohledem na nečistoty v úžlabích a snadnou údržbu. Umělé osvětlení bylo navrženo jako kombinace přímého a nepřímého. Betonové konstrukce jsou využity k odrazu světla. Tím vytváří příjemné rozptýlené nasvětlení hlavní pěší osy a zároveň je efektovým osvětlením odlehčující architekturu stavby. Budovu vlakového nádraží včetně kolejišť čeká v nejbližší době kompletní rekonstrukce. Oba projekty byly vzájemně koordinovány.

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL BUS TERMINAL MÍSTO / LOCATION Náchod AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Ivo Balcar, Ing. arch. Michal Ježek, Ing. arch. Aleš Krtička, Ing. Martin Tomek / ATELIER TSUNAMI, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Město Náchod REALIZACE / COMPLETION  7 2014


NOVOSTAVBA N3

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

36

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOBŘICHOVICÍCH ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

Vzniká tím budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce cca 70 metrů podél ulice 5. května. Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tj. v místě, kde bylo možno vytvořit dostatečně velký a bezpečný předprostor pro shromažďování žáků před a po vyučování. Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje zbouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem

ZŠ V DOBŘICHOVICÍCH NEW PRIMARY SCHOOL IN DOBŘICHOVICE MÍSTO / ADRESS Dobřichovice AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch Oldřich Hájek, Ing. arch Jakub Koníř, Ing. arch Pavel Lesenský, Ing. arch Laco Fecsu, Ing. arch Olga Kostřížová, Ing. arch Radek Toman, prof. Ing. arch Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti, s. r. o. SPOLUPRÁCE / COOPERATION grafika Jiří Karásek INVESTOR / CLIENT Město Dobřichovice REALIZACE / COMPLETION 9 2014

FOTO FILIP ŠL APAL

Projekt nového křídla základní školy v Dobřichovicích získala kancelář SHA na základě vítězství v architektonické soutěži, kterou v roce 2008 vyhlásilo vedení města Dobřichovice. Řešené území se nachází přímo v centru Dobřichovic. Jedná o velmi pohledově exponované místo. Vstup do stávající školy byl v blízkosti rohu rušné křižovatky a nenabízel žádný nástupní prostor. Veřejný prostor s hřištěm na jižní – dvorní straně stávající školní budovy byl jediným shromažďovacím prostorem pro žáky. Bohužel byl vzdálen od vstupu do školy a dosažitelný pouze oklikou. Celková hmota nové přístavby maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji.

multifunkční „knihovny“. Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která spojuje menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. Nové části školy jsou komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor školy a aby učebny měly výhled převážně do klidového jižního a východního prostoru a byly dostatečně prosvětleny. Vstupní část je navržena jako dvojpodlažní, využívající úroveň mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše do 1.NP. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků. Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Toto řešení přispívá k zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě. Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Stávající i nová část školy má každá své schodiště. Bezbariérový provoz je v případě potřeby řešen přípravou šachty pro výtah, přístupný přímo z pěší zóny ulice 5. května a spojující všechna podlaží. Navržené hmotové a provozní řešení je podpořeno volbou materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení. Hlavní prostor – „náměstíčko“ před vstupem do školy je upraven tak, že použitými materiály a detaily navazuje na dřívější úpravu školního dvora a vytváří tak jednotný parter kolem školy. Kvalita tohoto veřejného prostoru je podtržena umístěním vodní kaskády na jednom konci prostory.


NOVOSTAVBA N4

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

37

KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE MIRIAM LIŠKOVÁ, JOZEF SKOKAN, MICHAL SULO, / SLLA ARCHITEKTI

s proměnlivou šířkou vzhledem k orientaci na světové strany a ochrannou sítí po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro autochtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu. Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše.

Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí. Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie. Kompaktní objem budovy se skládá

z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní je umístěn do pěti nadzemních podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše. Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště vytvářejí přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor na obvodě objektu

KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ COMMUNITY CENTER MÁJ MÍSTO / ADRESS  České Budějovice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Miriam Lišková, Ing. arch. Jozef Skokan, Ing. arch. Michal Sulo / SLLA ARCHITEKTI INVESTOR / CLIENT  Statutární město České Budějovice REALIZACE / COMPLETION  9 2014


NOVOSTAVBA N5

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

38

VILA DĚČÍN MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, FILIP TOMÁŠEK / STUDIO PHA

Terasa je vymezena relaxačním křídlem a obytným prostorem – obě části výrazně proskleny, umožňující letní otevření a plynulé procházení z exteriéru do interiéru. Z prostoru terasy je možné volně vstoupit na terén. Na pozemku je dále umístěn „altán“ a zázemí pro údržbu zahrady využívající rovněž svažitého terénu pro zakomponování do svahu.

Vnitřní komunikace tvoří příjezdová cesta, doplněná o parkovací stání a komunikace hospodářská – od samostatného vjezdu v kamenném oplocení do oddělené části pozemku, sloužící jako zázemí péče o zahradu. Pěší komunikace se omezují na schodišťové propojení hlavní stavby s altánem.

VILA DĚČÍN VILLA IN DĚČÍN MÍSTO / ADRESS  Děčín AUTOŘI / AUTHORS  MgA. Marek Deyl, M.A. arch. Jan Šesták, Ing. arch. Filip Tomášek / STUDIO PHA SPOLUPRÁCE / COOPERATION Hana Gattermayerová INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO TOMÁŠ DITTRICH

Prvotním úkolem bylo nalézt především optimální situování domu (vily) na velkém pozemku, jeho orientaci k výhledům do krajiny a na město. Dům je osazen na hranu přirozeného terénního zlomu tak, aby jednotlivá podlaží navazovala na pozemek. Kamenná podnož tvoří oporu nadsazené hmotě pokojů, které jsou částečně vykonzolovány nad terasu a rozděleny na dvě části.


NOVOSTAVBA N6

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

39

PŘÍSTAVBA CENTRA CZECHGLOBE BRNO – STARÉ MĚSTO MIROSLAV POSPÍŠIL / ATELIER­‑ R

Urbanisticko­‑architektonické řešení vychází z umístění budov v areálu Centra CzechGlobe. Nový samostatný pavilon experimentálních technik tvoří se dvěma stávajícími a navzájem propojenými dvoupodlažními budovami jednotnou kompozici, ještě více vymezuje prostor vnitřního atria a dává mu komornější dimenzi. Linie severní fasády pavilonu je prodloužením jižní fasády objektu B. Díky tomu je zachován průhled mezi domy od ulice. U severního průčelí vytvořen prostor pro parkovací plochu. Budova má tvar krychle, z níž jižním směrem vystupuje prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ a nároží levituje ve výšce 3,5 m nad terénem, čímž tvoří ochranné pásmo kanalizačního kolektoru.

Pohledový beton zdůrazňuje vědecký, strohý a odolný charakter domu a je dominantním materiálem. Technický charakter budovy podtrhují také instalační rozvody, vedené ve velké míře po povrchu stěn a stropů. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří železobetonový desko­‑stěnový systém. Vnější i vnitřní stěny jsou ze železobetonu tloušťky 200 mm. Obvodové stěny mají proveden plášť ve formě sendvičové struktury. Mezi zavěšeným vnějším betonovým pláštěm a vnitřní nosnou stěnovou konstrukcí je vložena tepelná izolace. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlažní. Hlavní vstup do objektu je situován na východní straně objektu v úrovni 1. NP. Za prosklenou stěnou se nachází vstupní hala s hlavním schodištěm, v jehož zrcadle je umístěn výtah. Ze vstupní haly jsou přístupné toalety, skleník, dílna a jednotlivé místnosti –

sklad, laboratoř, technická místnost a temná komora s výškou přes dvě patra 1. PP a 1.NP. Centrálním prostorem druhého a třetího podlaží je hala s ostrůvkem s kuchyňskou linkou a posezením. Odsud jsou přístupné všechny místnosti v rámci podlaží, oddělené od haly prosklenými stěnami s otvíravými dveřmi. Ve čtvrtém podlaží je umístěna velká laboratoř s fytotronovými komorami, zasedací místnost (knihovna) a otevřená terasa.

PŘÍSTAVBA LABORATOŘÍ A POČÍTAČOVÉHO CENTRA CZECHGLOBE MÍSTO / ADRESS  Bělidla 986/4a, Brno AUTOŘI / AUTHORS  Ing. Miroslav Pospíšil / atelier­‑ r,  spol. s r. o., INVESTOR / CLIENT  Centrum výzkumu globální změny AV ČR REALIZACE / COMPLETION  6 2013


NOVOSTAVBA N7

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

40

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT MINSKÁ 85 BRNO – ŽABOVŘESKY ZDENĚK MAKOVSKÝ, DANIEL MAKOVSKÝ, ZDENĚK SIROTEK / MAKOVSKÝ & PARTNEŘI

architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožňuje na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem. Cíleně je vytvořen kontrast mezi nosnou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními / tepelná izolace, podlahové stěrky/ dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží. Snaha o racionální architekturu a maximální redukci vychází z programového směřování architektonické kanceláře Makovský & partneři. Dispoziční řešení se odvíjí od prostorové skladby obou domů. Na hlavní vstup z ulice Minská navazuje chodba, která ústí do atria. V něm je umístěno ocelové schodiště zpřístupňující druhé až čtvrté nadzemní podlaží. Zároveň je zde vstup do jednopodlažního dvorního objektu – „atelieru“, jehož převýšený prostor je osvětlen střešními světlíky a dominantní prosklenou stěnou do atria. Čtyřpodlažní uliční objekt má opakující se dispozici ve všech podlažích – dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou. Stavba je založena na ŽB pasech s mikropiloty. Konstrukční systém objektu je stěnový podélný s příčnými zavětrovávacími stěnami. Nosné stěny, meziokenní pilíře a pásy jsou navrženy z ŽB prefabrikátu – pohledový beton z exteriéru. Stropy jsou z panelů z předpjatého betonu. Okenní otvory a světlíky jsou navrženy z hliníkových rámů s čirým sklem. Objekt je zateplen vnitřním zateplovacím systémem. Schodiště je řešeno jako venkovní z pozinkované oceli a s nášlapem s pororoštu. Řadový dům v brněnské čtvrti Žabovřesky byl postaven podle projektu kanceláře Makovský & partneři. Úzká parcela, na které je objekt postaven, je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4.80 cm. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty, uliční –

čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části jsou propojeny světelným a komunikačním atriem. Cílem architektů bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů zohledňují důsledně lidské měřítko. Transparentnost objektu,

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT MINSKÁ 85 ADMINISTRATIVE BUILDING MINSKÁ 85 MÍSTO / ADRESS  Minská 85, Brno – Žabovřesky AUTOŘI / AUTHORS  doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, Ing. arch. Zdeněk Sirotek, Ph.D. / Makovský & partneři,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  11 2014


NOVOSTAVBA N8

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

41

AIR HOUSE TÝM STUDENTŮ A MLADÝCH AKADEMIKŮ ČVUT

AIR House pracuje s konceptem „domu v domě“, založeným na principu dvou „kůží“. První kůži tvoří tepelně izolovaná obálka obytného prostoru. Druhá kůže – dřevěná pergola s horizontálními a vertikálními stínícími lamelami – plní funkci „nárazníkové“ zóny a chrání dům před vlivem slunce a větru. Hra světla a stínu vytváří jedinečnou atmosféru. Přímá vazba venkovního a vnitřního prostoru a jeho tvarová jednoduchost a bezbariérový přístup umožňuje provozování různých aktivit Informačního centra. Vnější povrch fasády směrem na terasu tvoří překližkové desky natřené tabulovou barvou. Je tak vytvořena interaktivní fasáda, kde mohou návštěvníci nechávat své vzkazy nebo jí používat jako tabuli pro účely prezentací. Energetický koncept: AIR House byl navržen jako energeticky nulový dům. Veškerou energii získává ze slunečního záření. Elektrickou energii pro provoz domu zajišťuje 32 ks fotovoltaických monokrystalických panelů o celkovém výkonu 6,105 kWp. K zajištění optimální výměny vzduchu slouží systém větrání s rekuperací tepla. Teplovzdušná větrací jednotka je napojena na nadřazenou regulaci a inteligentní řízení domu se shromažďováním dat. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo vzduch – voda odebírající nízkopotenciální energii z okolního vzduchu. K přípravě teplé vody a přitápění slouží solární systém ze dvou termických kolektorů. Ohřev teplé užitkové vody je doplněn tepelným čerpadlem. Důležitým aspektem řešení byla nízká energetická náročnost při výrobě a dopravě použitých materiálů a možnost jejich recyklace po dožití stavby.

Architektonický koncept  AIR House se volně inspiruje typologií rurální architektury. Přejímá dispozici „L“ tradičního venkovského stavení, rozděleného na hospodářskou a obytnou část chránící dvůr uprostřed. Vnitřní uspořádání je založeno na tzv. „single room concept“. Hlavní aktivity obyvatel domu jsou koncentrovány v jednom obytném prostoru, který je rozšířen

o velkorysou venkovní terasu, která je opticky i funkčně jeho nedílnou součástí. Na hlavní obytný prostor navazuje technologický modul, obsahující koupelnu, kuchyň, technickou místnost, sklad a může být transportován vcelku v jednom námořním kontejneru. Dům je celý ze dřeva včetně nosné konstrukce, tepelné izolace, fasády, vnitřních povrchů i vestavěného nábytku.

AIR HOUSE MÍSTO / ADRESS  Praha 6, Thákurova ulice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Martin Čeněk – hlavní architekt, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – vedoucí týmu SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Tomáš Durdis, Matúš Ficko, Barbora Janíková, Hana Kasalová, Lucie Kirovová, Eva Kubjátová, Jiří Müller, Kateřina Rottová, Lucie Zemenová / Tým ČVUT v Praze INVESTOR / CLIENT  ČVUT v Praze REALIZACE / COMPLETION  12 2014


NOVOSTAVBA N 10

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

42

CERIT SCIENCE PARK DOSTAVBA FAKULTY INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO PETR PELČÁK / PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI

Protože projekt získal jen zlomek předpokládaných dotací, byla realizována pouze jeho čtvrtina. A protože její financování bylo nakonec zajištěno z různých dotačních programů, muselo být dispoziční řešení realizovaného fragmentu oproti původnímu záměru podstatně změněno (místo studentské kavárny knihovna, místo kanceláří pedagogů učebny atd.).

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity byla při svém založení v roce 1994 umístěna do zánovního, avšak po společenských změnách v roce 1989 nefunkčního objektu výzkumných ústavů (arch. Jan Dvořák 1974–1988), který po patnácti letech a takřka patnáctinásobném nárůstu studentů přestal kapacitně vyhovovat. S nutným prostorovým rozšířením fakulta spojila záměr pořízení prvního superpočítače v České republice.

dobrou energetickou bilanci budovy. Oba stávající příčné trakty jsme propojili dvěma novými podélnými do formy kvadratury. Vyšší asymetrické křídlo vystupující na jihozápadním nároží objektu, ve kterém nejsou umístěny provozy univerzity, nýbrž vývojová pracoviště IT společností, vytváří akcent křižovatky, vymezuje veřejný parkově upravený předprostor fakulty a artikuluje zasunutí stavební linie východní fronty Botanické ulice.

Naší intervencí jsme chtěli vytvořit místo. A to jednak v topografii města a jednak pro život univerzity. Budova z 80. let totiž dle našeho názoru nepřinesla správnou reakci na problémy svého umístění: chybělo jí vstupní průčelí – k ulici směřovala štíty dvou příčných křídel, rezignovala na vytvoření nároží na křižovatce ulic a stejně tak na urbanistickou artikulaci posunu uliční fronty v místě stavby i na vytvoření veřejného prostoru mezi ní a ulicí. Chtěli jsme napravit tyto nedostatky urbánní textury a rovněž vytvořit prostory odpovídající univerzitnímu prostředí. Stavba měla získat svoje jádro v atriu s dřevěnými komunikačními pavlačemi, zastropeném skleněnou střechou. To spolu se skleněnými stěnami, představenými před původní plasticky traktované fasády, mělo zajistit

Energetickou úspornost provozu kromě kompaktního tvaru a „zabalení“ starých částí stavby do skla (původní plášť měl totiž minimální tepelně­‑ izolační parametry, které kvůli extravagantní plastičnosti jeho architektonických a konstrukčních článků nelze řešit kontaktním zateplením) zajišťují rovněž masivní fasády (s omezenou plochou oken zamezující zbytečnému přehřívání budovy sluncem) a chlazení betonového jádra nových stavebních částí. Hlavním tématem průčelí je tektonika a plasticita, dosažená různým způsobem zdění jediného formátu cihly. Její kontrastní odstín ke keramickým obkladovým páskům původní stavby vytváří jasnou diferenciaci nových a starých částí areálu.

CERIT SCIENCE PARK – DOSTAVBA FAKULTY INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY EXTENSION OF THE FACULTY OF INFORMATICS MASARYK UNIVERSITY MÍSTO / ADRESS  Botanická 68a, Brno AUTOŘI / AUTHORS  prof. Ing. arch. Petr Pelčák / Pelčák a Partner Architekti SPOLUAPRÁCE / COOPERATION  Lenka Musilová, Petr Uhrín, David Vahala, Lenka Vořechovská INVESTOR / CLIENT  Masarykova univerzita REALIZACE / COMPLETION 2014


NOVOSTAVBA N 12

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

43

VILLA CITY VIEW PRAHA – SMÍCHOV TOMÁŠ PAVLÍK, LUBOŠ KLEMENT / ATELIÉR PAVLÍK

FOTO FILIP ŠL APAL

Roli předělu vykonává svým hmotovým řešením, které má zhruba tvar klínu definovaného úhlem přilehlých komunikací a stávajících bytových domů. Tento úhel jednoznačně definuje půdorysný tvar objektu, který má jednoduchý vztah k ulici Pod Děvínem a komplexnější, více artikulovaný vztah k ulici Franty Kocourka, kde jsou vytvořeny vícekrát uskočené terasy. Výšky okolních bytových a vilových domů podobným způsobem definují výšku domu. V ulici Franty Kocourka je dům o cca dvě podlaží níže, nežli velké bytové domy v ulici Pod Děvínem. V ulici Pod Děvínem se dům napojuje jak na výšku římsy vedlejšího vilového objektu tak svým hmotovým rozdělením na šířkový rytmus vedlejších vil. Uskočením horního podlaží na jihovýchodní straně s terasami objekt reaguje na výškový rozdíl mezi ulicemi Pod Děvínem a Franty Kocourka. V ulici Pod Děvínem na západní straně je fasáda řešena jako typická uliční fasáda činžovních vil. Hlavní gesto zde představuje rozdělení objektu na dvě části zasklenou průrvou. V kontrastu s touto strohostí je jižní a jihovýchodní strana nabízející výhledy do údolí Vltavy. Je řešena jako maximálně prosklená, s dynamicky uspořádanými, několikrát zalomenými pobytovými terasami. Měkké úhly teras umožňují přirozené sledování směru přilehlé komunikace. Hmotové řešení je podpořeno barevným řešením v monochronní bílé barvě s místními barevnými akcenty z opakního černého skla v kombinaci s velkoplošnými deskami s přírodní dýhou. Okenní výplně a meziokenní obkladové plochy podporující odlehčení kubické hmoty jsou v barvě antracit. Řešený pozemek se nachází na východní hraně Hlubočepského svahu, svažující se směrem k Nádraží Smíchov v katastrálním území Smíchov, kde se střetává původní v průměru třípodlažní vilová zástavba z třicátých let minulého století se zástavbou čtyřpodlažních panelových bytových domů ze sedmdesátých let. Základním principem návrhu domu je jeho osazení do terénu s návazností na stávající

urbanistickou strukturu. Navrhovaný objekt na ostrohu, tvořeném dvěma stávajícími komunikacemi a sevřeném velkými hmotami dvou řad bytových domů, má zcela jedinečnou roli ve vzniklé urbanistické struktuře. Stává se jakýmsi štítem či kotvou, která zastavuje agresi a dominantní měřítko okolních stávajících bytových domů a vytváří předěl a hranu pro klidnější prostředí původních vilových objektů.

VILLA CITY VIEW MÍSTO / ADRESS  Pod Děvínem 3313/38, Praha 5 – Smíchov AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. Luboš Klement / ATELIÉR PAVLÍK INVESTOR / CLIENT  EO GROUP, a. s. REALIZACE / COMPLETION  10 2014


NOVOSTAVBA N 13

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

44

1. SELSKÝ PIVOVÁREK V KROMĚŘÍŽI JITKA RESSOVÁ, HANA MARŠÍKOVÁ / ELLEMENT

lícové, ale také recyklované cihly z demolice. Záměrem bylo použít materiály, které jsou kvalitní a příjemně stárnou. Stěny jsou zděné z keramických tvárnic, stropy z pohledového betonu s otiskem po prkenném bednění. Zázemí skladu je vyzděno z cihel. Podlahy jsou pokryty průmyslovou stěrkou, pouze v prodejně a prostoru varny je cihelná dlažba. Na okenní rámy a okenice byla zvolena lahvově zelená (pivovarská) barva, která doplňuje barevnost cihel a odkazuje k minulosti pivovarských staveb a jejich barevnému řešení. Objekt 1. selského pivovaru je zasazen do uzavřené zahrady, která je vymezena vysokým zděným plotem, který v místě stavby stál již před její realizací. Vzniká zde odpočinkový prostor s příjemnou atmosférou. Zahrada je nyní využívána návštěvníky pivovaru při letních zastávkách a projížďkách po kraji. Při realizaci byly na zahradě a horní terase umístěny stabilní výčepní stoly. Právo vařit pivo je v Kroměříži přibližně stejně staré, jako město samo. Připomínkou jsou domy Měšťanského nebo Arcibiskupského pivovaru, které už dnes slouží jiným účelům. Historická návaznost a selská rodinná tradice vedli k výstavbě malého pivovaru nacházející se na okraji města. Přáním investora bylo vytvořit stavbu, která bude mít nadčasovou hodnotu s přesahem pro další pokolení. Samotná novostavba se nachází v bývalém výzkumném zemědělském areálu, kde sídlí různorodé firmy převážně výrobního charakteru. Toto území zatím není žádným způsobem urbanisticky řešeno, každá z firem využívá stávající objekty s minimálními stavebními vstupy. Novostavba je situována na hranici areálu, v těsném sousedství zemědělské výroby – statku, polí a volné krajiny. Naším záměrem byla kultivace této městské periferie a využití potenciálu místa, které může být turisticky zajímavé díky pohledu na město a blízkému okolí. Objekt pivovaru je určen pro výrobu piva a jeho distribuci, sídlí zde firemní prodejna. V letních měsících je na horní terase otevřena letní zahrádka, která je umístěna na ploché střeše objektu a v zahradě. Z obou míst je nádherný pohled na město Kroměříž

a Hostýnské vrchy. Dispoziční a prostorové řešení minipivovaru bylo navrženo účelně, tak aby co nejmenší plocha obsáhla všechny provozní požadavky. V přízemí se nachází sklad, který je samostatně přístupný, zázemí zaměstnanců, místnost pro zrání piva, plnění a prodejna. V patře je prostor varny a spilka. Na funkční náplň reaguje i hmota objektu. Schodiště je vysunuto mimo objekt a umožňuje vstup na terasu bez narušení vnitřního provozu, tímto krokem jsme vyřešili dispozici a zároveň i hmotově rozdělili budovu. Vzhledem k charakteru provozu je schodiště nevytápěné, obezděné lícovými cihlami řezanými na půlku, vytváří tak příjemnou strukturu z vnitřní strany. Ze strany vnější je schodiště určitou parafrází na „pivovarský komín“ symbolizující prosperitu místa a v dnešní podobě zároveň novou funkční náplň. Dodatečně byl na požadavek investora řešen ještě jeden přístup na terasu objektu samostatným vnějším schodištěm. Materiály v interiéru i exteriéru spolu korespondují. Vzhledem k typu stavby jsme si mohli dovolit zvolit syrovější zpracování detailů a použití materiálů. Důležitým prvkem se stala cihla, která se objevuje jak v exteriéru, tak v interiéru. Cihly byly použity nové

1. SELSKÝ PIVOVÁREK V KROMĚŘÍŽI 1. FARMHOUSE BREWERY IN KORMĚŘÍŽ MÍSTO / ADRESS  Havlíčkova 130, Kroměříž AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch Hana Maršíková / ELLEMENT SPOLUAUTOŘI / CO­‑AUTHORS  Ing. arch Martin Velecký, MgA. Jan Pavézka INVESTOR / CLIENT  1. Selský pivovárek, s. r. o. REALIZACE / COMPLETION 2013


NOVOSTAVBA N 14

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

45

RODINNÁ CHATA K CELOROČNÍMU UŽÍVÁNÍ ZADNÍ TELNICE SVATOPLUK SLÁDEČEK, LUCIE SURÁ / STUDIO NEW WORK

obvodové drenáže podél základů. Při severní straně stávajícího objektu jsou provedeny základové pasy pro přístavbu, zasahující mimo stávající půdorys. Nově provedené nadzemní stěny jsou navrženy jako dřevěná rámová konstrukce se sloupky průřezu 80/160. Vnitřní schodiště je ocelové, točité. Z vnitřní strany jsou stěny obloženy sádrokartonem, z vnější deskami OSB jako bedněním, na kterém je položen falcovaný titanzinkový plech. Přístupový chodník od cesty při severní straně pozemku k hlavnímu vchodu, stejně jako opěrná zídka vyrovnávající terénní rozdíl, je z místního kamene vytěženého při kopání základů.

Stavební parcela se nachází v v lokalitě zastavěné rekreačními objekty na jižní stráni hlubokého údolí. Na pozemku o celkové rozloze 317 m2 stála chatka přibližně z šedesátých let 20. století. Měla jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a podkroví. Podzemní část byla zděná, částečně zapuštěná do terénu. Podlaha na jižní straně navazovala na terén a v této části byl situován hlavní vstup do objektu. Nadzemní podlaží a podkroví byly provedeny jako dřevostavba opláštěná prkny. Na stavu dřevěných konstrukcí byla patrná nedostatečná údržba. Stavebník požadoval najít řešení, které by umožnilo rekreační objekt celoročně užívat, aby mohl sloužit pro dlouhodobý pobyt celé rodiny s malými dětmi, samozřejmě s nejmenšími možnými náklady. Návrh architektonického řešení vyšel z předpokladu, že stavba bude využívat suterénní část stávající rekreační chaty, čímž se sníží nutný objem zemních prací. Objem nové části je navýšen jen v rozsahu nezbytně nutném pro současné nároky. Celková zastavěná plocha objektu je 62,2 m2. Ve stávajícím suterénu jsou technické a skladovací prostory. V přízemí je hlavní

obytný prostor s kuchyní a koupelnou s WC, celkem 42,2 m2 zastavěné plochy. O patro výš je vstup z horní příjezdové cesty, dvě ložnice a další. Ložnice jsou rozšířeny do horních prostor v šikmině střechy, kde jsou umístěny plochy na spaní. Do prostoru trojúhelníkového průřezu pokračuje i točité schodiště, které zpřístupňuje malou plochu nad vstupem a chodbou, využitelnou pro ubytování hostů. Navržená stavba je subtilní, převážně dřevěné konstrukce, zasazená do svahu a opatřená sedlovou střechou se štítem v jižním průčelí. Zvolená stavební technologie byla vybrána s ohledem na dostupnost materiálu a jednodušší dopravu, skladování a zpracování. Materiály pro povrchové úpravy jsou odolné, aby zajistili co nejvyšší životnost v náročném horském prostředí. Typ objektu se sedlovou střechou je inovován splynutím povrchu obvodových stěn a střechy z falcovaného plechu, vyloučením okapů a říms. Střecha přechází ve stěnu měkce, zakulacením, stejně je řešen i hřeben střechy, pod kterým je vedena roura odvětrávající obvodový plášť do štítu domu. Na vyspravenou konstrukci podzemního podlaží byla provedena železobetonová stropní deska a doplněny hydroizolace včetně

RODINNÁ CHATA K CELOROČNÍMU UŽÍVÁNÍ FAMILY COTTAGE FOR YEAR­‑ LONG USE MÍSTO / ADRESS  Zadní Telnice u Ústí n. Labem AUTOŘI / AUTHORS  Mg.A. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Lucie Surá / studio New Work SPOLUAUTOR / CO­‑ AUTHOR  Pavel Velecký, DiS. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. Zdeněk Kůra INVESTOR / CLIENT  mladá rodina REALIZACE / COMPLETION  2013


NOVOSTAVBA N 15

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

46

RODINNÝ DŮM PULEC BRNO, MEDLÁNKY SVATOPLUK SLÁDEČEK / NEW WORK

Novostavba stojí ve velmi úzké uličce brněnské čtvrti Řečkovice. Tato část čtvrti je tvořena převážně rodinnými domy a je hustě zastavěná. Jde o zopakování a rozvinutí staršího konceptu malého rodinného domu, který autoři navrhli a zrealizovali již v letech 2000–2003 ve Zlíně. Tehdy šlo o pokus zkoncentrovat ne snad nejmenší, ale hodně malé bydlení do objektu s výrazným prostorovým uspořádáním. Návrh byl zamýšlen jako opakovatelný, o to spíš, když se jeho první realizace nepodařila, z finančních důvodů, pečlivě a důsledně dokončit. Základem koncepce je oválný půdorys, který upravuje objem na nezbytné minimum tak, že ve svém nejdelším rozměru dává příjemnou dimenzi hlavnímu obytnému prostoru a přitom odřezává rohy, kde by vzniklé prostory byly přebytečné. Ze severovýchodní strany je křivočaré schodiště, v jehož středu je ve 2.np a pod schodištěm v 1.np koupelna, logicky situovaná k „chladné“ straně a do ulice s nejúspornější možnou délkou napojení vody a kanalizace. Vstup do objektu je z ulice přes předsazené zádveří. Obytný prostor plynule protéká schodištěm z přízemí do patra. V 1.np je kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, pracovna

a WC. Hlavní prosklená plocha je obrácena k jihozápadu a na výhled do údolí. Možnost pohybu a nastavení této hlavní skleněné plochy odlišuje návrh od původního řešení, stejně jako balkon v hlavní ložnici v patře. Ve 2.NP se nachází koupelna s WC, chodba, ložnice a dva dětské pokoje. Z venku je přístupný sklad zahradních potřeb umístěný pod vnitřním schodištěm. Stavba je v přízemní části do ulice zděná z plynosilikátů, ostatní konstrukce jsou hrázděnou dřevostavbou. Dům je opláštěný profilovaným plechem černé barvy.

RODINNÝ DŮM PULEC FAMILY HOUSE PULEC MÍSTO / ADRESS  Brno, Medlánky AUTOŘI / AUTHORS  Mg.A. Svatopluk Sládeček / studio New Work SPOLUAUTOŘI / CO­‑AUTHORS  Ing. arch. Lucie Surá, Petr Janík, Lenka Kamínková INVESTOR / CLIENT  Manželé Třískovi REALIZACE / COMPLETION 2014


NOVOSTAVBA N 17

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

47

CENTRUM FIALKA ŘÍČANY MAREK LEHMANN, JAN MALEC, LUCIE KROTILOVÁ

Zadání  Dětské volnočasové centrum Fialka mělo nabídnout širokou škálu kulturních a sportovních aktivit pod jednou střechou, dobře dostupných většině obyvatel Říčan ideálně pěšky. To se podařilo naplnit nalezením pozemku blízko centra na pěší spojce Cesta svobody vedoucí od Nádraží do centra města. Místo  Svažitý pozemek se nachází mezi novou zástavbou bytovými domy většího měřítka na severu a na jihu byl lemován ulicemi s menšími hmotami rodinných domů. Morfologii pozemku s jeho svažitostí se podařilo využít zapuštěním části objemu stavby tak, že z jihu tvoří poměrně nízkou hmotu členěnou do menších objemů, ze severu pak budova směrem k bytovým domům více vystupuje a tvoří tak jakýsi přechod obou urbanistických měřítek. Terénní poměry navíc umožnily umístit vstup přímo z úrovně terénu do každého podlaží. Hlavní jižní vstup je z ulice Mánesova, severní samostatný k bazénu. Koncepce  Architektura domu vyrůstá z vlastních funkcí budovy. Jednotlivé funkce naplňují prostory, které jsou tak svým charakterem a prostorovými nároky

specifické – tyto prostory se pak skládají jako puzzle do sebe a utvářejí budovu jako celek včetně její vnější obálky. Prostory svůj charakter přenášejí i na použité materiály a konstrukce. Konstrukční prvky jsou pak v co největší míře přiznané a formují tak společně s doplňujícími materiály a povrchy zážitek z interiéru. Určitá syrovost betonových konstrukcí je pak zjemněna dřevěnými nebo keramickými obklady či barevnými akcenty, které prostupují v různých formách v čistých odstínech modré, červené a žluté celou stavbu. Koncept materiálového řešení tak pracuje spíše s jednoduchými detaily a přiznanou konstrukcí či materiálem například ve formě neomítaných betonových bloků použitých u příček. Zvenku se stavba čitelně rozděluje na jednotlivé konstrukční a funkční celky: hmotu s bazénem, na niž nasedají dřevostavby s fasádou z modřínových latí, komunikační část v centrální poloze se vstupními prostory a víceúčelovým sálem s přilehlým foyer a navazující hmotou tělocvičny, která je z Mánesovy ulice kryta konstrukcí (přímkovou plochou), jež časem poroste popínavou vegetací.

Vnitřní uspořádání je organizováno na obě strany od středního traktu, kde je umístěn hlavní komunikační prostor 2 vstupních hal (horní s přilehlou kavárnou a spodní se vstupem do bazénu) a v mezilehlé poloze foyer se vstupem do víceúčelového sálu. Na jihovýchodní straně jsou prostory pro sportovní aktivity s velkou a malou tělocvičnou. V severozápadním směru je pak umístěn ve spodním podlaží bazén s navazujícím provozem finské sauny a je technicky i vizuálně propojujícím regeneračním centrem. Na úrovni 1.NP je centrum zájmových aktivit, organizované podél centrální lokálně se rozšiřující chodby, procházející až ke schodišti na západní fasádě budovy. Na sever od chodby jsou větší učebny s rozlehlou terasou přístupnou i z kavárny, na jižní fasádě menší učebny a kanceláře. Ve středním traktu je umístěn víceúčelový sál s digitálním kinem. Horní vstupní hala s horní recepcí je prostorově propojena s kavárnou a prostor pokračuje velkým schodištěm s možností posezení na polštářích, s výstupem na malou terasu.

DĚTSKÉ VOLNOČASOVÉ CENTRUM FIALKA CENTRE FIALKA MÍSTO / ADRESS  Mánesova 2530, 251 01 Říčany AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. arch. Jan Malec, Ing. arch Lucie Krotilová INVESTOR / CLIENT  OPENPLACE,  s. r. o. REALIZACE / COMPLETION  1 2014


NOVOSTAVBA N 18

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

48

CTT VYSOČINA JIHLAVA – HRUŠKOVÉ DVORY VÁCLAV MASTNÝ, JAN TOMAN / ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ MASTNÝ

Záměrem investora bylo postavit na volné ploše výzkumné pracoviště CTT Vysočina/ Jihlava – centra transferu technologií – administrativně laboratorních objektů, skládající se ze dvou konstrukčně odlišných budov, zázemí pro skladování zkoumaných látek a zázemí pro využívanou výzkumnou technologii. Vlastní objekty budou předmětem zkoumání z hlediska tepelných náročností, efektivnosti a bezpečného využívání energií. Výzkum v oblasti moderní biotechnologie a dalších alternativních zdrojů získávání energie jsou předmětem náplně provozu. Výsledkem je pak uplatnění nových poznatků ve vytápění budov, úspory energií, zpětného získávání tepla pro jednotlivé druhy staveb s ohledem na charakter jejich tepelně izolačních schopností. Za tímto účelem je navržen areál, ve kterém se budou aktuální poznatky z výzkumu okamžitě prověřovat

v praxi na vlastních budovách. Z těchto důvodů jsou zde navrženy dva objemově stejné objekty, kdy je jeden navržen jako akumulační betonový monolit a druhý jako dřevostavba bez akumulačních schopností, ale s velkou tepelně technickou ochranou. Areál je umístěn na pozemku, který je součástí průmyslové zóny Jihlava – Hruškové dvory. Pozemek je rozdělen na část severní – produkční plochu a jižní část zastavěnou objekty CTT. Jedná se o dva chodbou spojené dvoupodlažní objekty a samostatným objektem venkovních krytých ploch pro skladování a přípravu biomasy. Pod parkovištěm je umístěna akumulační nádrž pro technologii a tepelná čerpadla. Provozně se jedná o jeden objekt se dvěma budovami různých konstrukcí a funkcí. V obou objektech jsou umístěny laboratoře, pracovny, speciální pracoviště, skladovací

prostory, ale i potřebná administrativa (kanceláře, sociální zázemí). Krytý nástupní prostor je spolu se vstupní halou společný pro oba objekty. Odtud je vstup do provozů obou budov, společné jídelny i pobytové zahrady mezi oběma budovami.

CTT VYSOČINA MÍSTO / ADRESS  Jihlava – Hruškové dvory AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Václav Mastný, Ing. arch. Jan Toman / Architektonická kancelář Mastný INVESTOR / CLIENT  Energoklastr CTT Vysočina REALIZACE / COMPLETION  4 2014


NOVOSTAVBA N 19

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

49

BYTOVÝ DŮM AREÁL AUTO JAROV, PRAHA LUDĚK PODLIPNÝ, MARTIN SLADKÝ / PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI

Bytový dům pro firmu Auto Jarov je primárně navržen pro ubytování zaměstnanců firmy a jejích partnerů a pro doplnění vybavenosti v místě. Firma Auto Jarov se zabývá prodejem a servisem automobilů a její areál patří k největším v ČR. Bytový dům je umístěn na hranici areálu Auto Jarov a vytváří tak přirozený přechod mezi průmyslovou a obytnou funkcí v území. Navržený objekt obsahuje 71 malometrážních bytů, 1 nebytovou jednotku (restaurace s vinotékou), v parkingu je umístěno 46 parkovacích stání, 35 stání je umístěno na terénu. Bytový dům je rozdělen na dvě části z nichž každá má vlastní komunikační jádro se schodištěm a výtahem – 9podlažní „věž“ obsahuje větší bytové jednotky a 4 podlažní „křídlo“ obsahuje menší bytové jednotky, se společenskou místností na každém

podlaží. V úrovni ulice je navržena restaurace s venkovní terasou. V suterénu se nachází vinotéka s vlastním vinným sklepem. Objekt je řešen jako půdorysně dvakrát zalomená dynamická hmota se 4 podlažním křídlem a 9 podlažní věží. Hmota v 1PP a 1NP parkingu je odlehčená nemá pevné obvodové konstrukce, pouze sloupy a parapetní pásy. Objekt je orientován tak, že bytové jednotky jsou orientovány na západ nebo na východ, byty ve věži na jih, s výhledem do Malešického lesa. Severní fasáda z tmavých kompaktních desek vytváří jakýsi pevný „obal“ pro fasády s byty. Boční fasády bytových podlaží jsou členěny horizontálně výraznými římsami, mají francouzská okna s metalickými meziokenními panely. Římsy na jižní fasádě přecházejí do prostorných lodžií. Dynamická hmota domu evokuje atmosféru a detaily automobilového

průmyslu. Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu s ohledem na nízké provozní náklady. Byty jsou vybaveny centrálním systémem nuceného větrání s rekuperací tepla. Stavební konstrukce jsou nadstardardně zatepelny, jsou použita dřevená okna s trojsky. Stínění oken je řešeno horizontálními předokenními žaluziemi.

BYTOVÝ DŮM V AREÁLU AUTO JAROV RESIDENTIAL BUILDING IN THE AREA AUTO JAROV MÍSTO / ADRESS  Osiková ul. 4, Praha 3 AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Luděk Podlipný, Ing. Martin Sladký / Podlipný Sladký architekti, s. r. o. SPOLUPRÁCE / COPERATION Ing. arch. Aleš Janoušek, Ing. arch. Kamila Loupancová, Ing. Jiří Pekárek, INVESTOR / CLIENT Auto Jarov, s. r. o. REALIZACE / COMPLETION 2 2014


NOVOSTAVBA N 20

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

50

VILA NA VÝSLUNÍ PRAHA LUDĚK PODLIPNÝ, MARTIN SLADKÝ / PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI

jsou dlážděny kamennou dlažbou. Oplocení do ulice je navrženo v kombinaci pohledového betonu a výplně z modřínového dřeva v ocelovém rámu. Bytový dům je navržen v pasivním energetickém standardu s ohledem na nízké provozní náklady a kvalitní vnitřní prostředí. Byty jsou vybaveny centrálním systémem nuceného větrání s rekuperací tepla. Stavební konstrukce jsou nadstandardně zatepleny, jsou použita dřevěná okna s trojskly. Stínění oken je řešeno horizontálními předokenními žaluziemi.

Novostavba bytového domu Vila Na Výsluní vznikla na oploceném pozemku po demolici již nevyhovujícího objektu. Pozemek se nachází na rozhraní tradiční vilové zástavby Strašnic a navazující zástavby obytných, převážně panelových domů. Bytový dům obsahuje 16 nadstandardních bytů, v podzemní garáži je navrženo 25 parkovacích stání. Objekt má tři nadzemní a dvě ustupující podlaží, dvě podzemní podlaží parkingu jsou zapuštěná pod terénem. Vstup do domu a vjezd do podzemního parkingu je situován v jihovýchodním rohu pozemku z ulice Na Výsluní. Plocha zahrady je využita jako soukromé zahrádky k přízemním bytům. V 1. – 3. NP se nachází 4 byty na podlaží a v 5.NP se nachází 2 větší byty. Hlavní obytné místnosti všech bytů jsou orientovány na jih a na západ. Byty v 1.NP mají pobytové terasy na stropní konstrukci podzemní garáže a na ně navazující předzahrádky. Byty ve 2., 3. a 5. NP mají balkóny, resp. lodžie přístupné z obývacího pokoje. Byty ve 4. NP mají

prostorné střešní terasy. Bytový dům svým hmotovým řešením, podlažností a měřítkem vytváří přechodový prvek vilové zástavby na západě a blokové zástavby panelových domů na jihu a východě. Hlavní hmota domu je třípodlažní na západní fasádě s výrazným zapuštěním, které člení plochu západní fasády na dvě části. 4. a 5. nadzemní podlaží podlaží jsou řešena jako ustupující, poměrně kompaktní hmota je odlehčená výraznými konzolami balkónů. Vstup do domu je zvýrazněn ustoupením jihovýchodního rohu, podepřeným tenkými sloupy. Hlavní hmota domu je navržena ze světlé omítky s tmavými meziokenními panely z hladké omítky. Vstup do domu je zvýrazněn obkladem z kompaktních desek v červené barvě. Ustupující podlaží domu jsou obložena obkladem z kompaktních desek v šedém odstínu. Výplně zábradlí lodžií a balkónů jsou navrženy z bezpečnostního skla. Jsou použita dřevěná okna v tmavém odstínu s izolačními trojskly. Zpevněné plochy vjezdu a vstupu do domu

BYTOVÝ DŮM „VILA NA VÝSLUNÍ“ A RESIDENTIAL BUILDING MÍSTO / ADRESS  ul. Na Výsluní 43, Praha 10 AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Luděk Podlipný, Ing. Martin Sladký / Podlipný Sladký architekti, s. r. o. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Aleš Janoušek, Ing. arch. Kamila Loupancová, Ing. Jiří Pekárek INVESTOR / CLIENT  JRD,  s. r. o. REALIZACE / COMPLETION  8 2014


NOVOSTAVBA N 21

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

51

JUBILEUM HOUSE PRAHA – HOLEŠOVICE PETR FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC

Urbanistické hledisko  Bytový soubor JUBILEUM HOUSE je situován v rychle se rozvíjejícím území Holešovic, v jednom z největších bloků v Holešovicích, mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice Komunardů doplňuje hmotu v duchu funkcionalistické regulace 1. republiky s akcentovanou pasáží přes všechna patra, tvořící dominantu a s posledním ustupujícím patrem domu v západní části uliční fronty bloku. Architektonické řešení  Stavba je členěna na objekty A, B a C, které jsou propojeny pasáží přízemním podnožím a dvoupodlažní podzemní garáží jsou všechny objekty propojeny v suterénu. Objekt A s průčelím do ulice Komunardů a vysokým parterem do ulice – přízemí je obchodní plocha, v 1. patře jsou situovány kanceláře, od 2. patra jsou pak byty, nad ním je část objektu vykonzolována nad ulici Komunardů. Pasáží z ulice Komunardů jsou propojeny bytové objekty B a C. Objekty mají jeden 8 a druhý 7 pater, dohromady 106 bytů. V těchto věžích jsou v každém bytě celoprosklená solária a balkony k relaxaci. Jsou

natočena za sluncem. Uvnitř bloku byl soubor nefunkčních polorozpadlých kůlen a hal bývalých dílen. Tyto byly zbourány a na jejich místě je situován projekt vsazený do zeleně. Jsou zde předpoklady k dobrému osvětlení i oslunění všech funkcí projektu. Na takto uvolněném terénu je intenzivní zeleň, a to jak na rostlém terénu, tak i intenzivní zelené střechy, které kaskádovitě ustupují a tvoří příjemné prostředí pro rekreaci. Četné balkóny a rizality zimních zahrad počítají rovněž se zelení. Tato zeleň nahrazuje zdevastované prostředí předchozího stavu a je zároveň pohledovým prvkem pro ostatní obyvatele bloku. Nově vytvořený rostlý terén je napojený na původní geologické vrstvy. Výběr dřevin a celá koncepce zeleně respektuje podmínky oslunění. Centrálním bodem této části se stala nádrž s fontánou a přepadem. Výsadba kolem nádrže je omezena na mohutnou skupinu bambusů, doplněnou okrasnými bujně vzrůstnými travinami a kvetoucími trvalkami. Většinu ploch vytváří intenzivně ošetřované, celoročně pochozí trávníky.

OBYTNÝ KOMPLEX JUBILEUM HOUSE RESIDENTIAL COMPLEX MÍSTO / ADRESS  Komunardů 1033/20, Praha 7 – Holešovice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Petr Franta / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Ing arch. Štěpán Sekera, Ing. arch. Lucie Laštovičková, Ing. arch. Jakub Volka, Ing. arch. Petr Sobotka INVESTOR / CLIENT  JUBILEUM,  s. r. o. REALIZACE / COMPLETION  7 2014


NOVOSTAVBA N 22

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

52

BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ BRNO TOMÁŠ RUSÍN, IVAN WAHLA / RAW

Snahou bylo navrhnout esteticky i materiálově kvalitní dům s mnoha zajímavými prvky, jakými jsou např. pravidelné linie pásových oken s meziokenními panely z černě probarveného skla. První dvě podlaží jsou obložena deskami z přírodního světlého travertinu, který společné s černým mramorem prostupuje také interiérem společných částí objektu. Interiéry bytů jsou vybaveny nadstandardními materiály – masivní dubové podlahy, italské skleněné mozaiky atd. Ke komfortu bydlení přispívá také dostatek podzemních parkovacích míst. Cílem společného snažení s developerem bylo vytvořit rezidenční dům rezonující s kvalitními trendy současné architektury, vytvářející stabilní architektonickou hodnotu. Dům nenásilně zapadající do výjimečného kontextu okolní zástavby a poskytující jedinečnou příležitost pohodlného bydlení se vší atraktivitou, která k centru města patří.

Investor preferoval pozemek v ulici Kopečná především kvůli jeho výjimečné poloze. Z bytů je výhled na brněnskou katedrálu, dům je obklopen rekonstruovaným parkem Denisovy sady a majitelé bytů jsou vzdáleni jen několik minut pěší chůze od jednoho z nejkrásnějších a nejživějších brněnských náměstí – Zelného rynku. Záměrem projektu bylo integrovat

nový rezidenční dům do stávajícího kontextu, v němž se objevují typické znaky brněnského meziválečného funkcionalismu i kvalitní eklektické architektury konce 19. století. Tvarosloví domu tak odpovídá moderním architektonickým trendům a zároveň respektuje atmosféru této významné čtvrti.

BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ RESIDENTIAL HOUSE ON THE STREET KOPEČNÁ MÍSTO / ADRESS  Kopečná, Brno AUTOŘI / AUTHORS  doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla / RAW SPOLUAPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Lukáš Vágner INVESTOR / CLIENT  DOMOPLAN – Rezidence Kopečná,  s. r. o. REALIZACE / COMPLETION 4 2014


NOVOSTAVBA N 23

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

53

BYTOVÝ DŮM V ULICI BOHUSLAVA MARTINŮ BRNO TOMÁŠ RUSÍN, IVAN WAHLA / RAW

Jedná se o bytový objekt vycházející z architektonických tradic zástavby Masarykovy čtvrti, tedy moderní architektura respektující roštovou urbanistickou strukturu. Objekt je situovaný podélně s ulicí Bohuslava Martinů, respektuje uliční čáru stávajících domů a svojí hmotou uzavírá existující proluku. Směrem do ulice Bohuslava Martinů má dvě celá a třetí ustoupené nadzemní podlaží. Navržený objekt je zřetelnou kompozicí bytového domu o třech komunikačních jádrech, akcentovaných na severní straně věžemi ze sklobetonu. Na jižní stranu se objekt otevírá souvislou řadou lodžií, traktovaných různou hloubkou fasády. Objekt je usazen na ozeleněnou terasu vytvářející další z fasád domu. Pod terasou jsou umístěna

podzemní garážová stání a v jižní hraně terasy jsou navrženy jednostranně orientované mezonetové řadové domy s předzahrádkami s přístupem přímo z terénu. Přístupy k hlavním vchodům do objektu jsou situovány ze severní strany z ulice Bohuslava Martinů. V přízemí je zádveří se vstupem do společné haly, k výtahu a na schodiště. V typickém patře jsou na podestě umístěny tři byty 1+kk, 3+kk a případně 4+kk. Byty mají směrem na jih orientován obytný prostor s kuchyňským koutem. Na tento prostor navazuje lodžie či terasa. Ze společné střední haly jsou přístupné ložnice, samostatné WC, koupelna a šatna. Fasády jsou opatřeny omítkou a nátěrem lomenou bílou minerální barvou, okenní

otvory jsou lemovány masivními travertinovými deskami, tyto jsou použity i na dělících příčkách jednotlivých lodžií. Vstupní haly jednotlivých vchodů jsou obloženy leštěným červeným travertinem, schodišťové stupně pak leštěným vápencem.

BYTOVÝ DŮM V ULICI BOHUSLAVA MARTINŮ RESIDENTIAL HOUSE ON THE STREET BOHUSLAVA MARTINŮ MÍSTO / ADRESS  Bohuslava Martinů, Brno AUTOŘI / AUTHORS  doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla / RAW SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Lukáš Vágner INVESTOR / CLIENT  BM Bytový dům, a. s. REALIZACE / COMPLETION  4 2013


NOVOSTAVBA N 24

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

54

MUZEUM AUT V SATALICÍCH PRAHA – VÝCHOD DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA

Požadavkem investora bylo navrhnout víceúčelový provozní objekt pro shromažďování a úpravy automobilových veteránů značky Citroen spolu s kancelářskou a bytovou kapacitou. Specifičnost zadání vyplývá přímo již z výjimečnosti vystavených vozidel, z nichž některá jsou dnes již kultovními značkami a tvoří součást evropského kulturního dědictví (model DS – Fantomas či SM s motorem Maserati, jakožto designerské vrcholy 50. a 70. let). Charakter areálu byl určen původními starými skladovými objekty, k nimž nová budova tvoří kontrast, zároveň z nich však svými proporcemi a protáhlou siluetou vychází. Základními provozy jsou dílny, sklady, showroom, kanceláře, zázemí, parkování a byty. Důraz byl kladen na jednoduchost provozu, flexibilitu objektu a možnost jeho dalšího využití do budoucna, jeho ekologii (sofistikovaný topný a chladicí systém, použití moderních technologií pro údržbu a úpravy vozů, složitý zabezpečovací systém a měření a regulace objektu) a využití industriálních prvků v architektuře. Návrh pracuje s jasným a jednoduchým hmotovým, urbanistickým a provozním řešením a byl urbanisticky navržen s ohledem na budoucí plánovaný stav okolí, který předpokládá přímo naproti výstavbu

budoucího moderního centra Satalic. Flexibilita vnitřních prostor je zajištěna velkými rozpony pro možnost změn dispozice, návrh pracuje s výškovými rozdíly uvnitř areálu jako výhodou, nikoliv limitním prvkem – některé provozy jsou zapuštěny, jiné částečně, tento přístup ušetřil plochy a přinesl měkčí osazení domu v rámci areálu. Do čela byl situován komerční prostor, tvořící obličej domu, do zadních částí pak byly umístěny provozy, které jsou obslužné – technické zázemí, sklady, dílny. Snahou bylo dosáhnout krátkých vnitřních komunikací a snadné dosažitelnosti jednotlivých provozů uvnitř domu, vnitřní provozy jsou bohatě osvětleny, prosluněny, je možné je zásobovat ze všech stran, provozy se komunikačně nekříží. Showroom jakožto srdce objektu je maximálně transparentní a otevřený vůči okolí, čelo objektu se vznáší ve vzduchu a míří k plánovanému centru městské části. Vystavená veteránská vozidla jsou tak artefakty umístěnými na piedestalu, zářící ven. Naopak byt je orientován na jihozápad za nejlepším sluncem, kanceláře pak na západ, lze z nich vyjít na terasu, která je orientována do sousední zeleně. Soukromí majitelů je tak chráněno od návštěvníků provozní budovy. Části budovy, kde jsou bar, kanceláře a atrium, jsou předsazeny a tvoří oblé zastřešení nad

oběma vstupy do objektu. Architektonicky objekt pracuje s materiály evokující automobilový průmysl – obnažená ocelová konstrukce, plechová fasáda, rozsáhlé prosklení. Oblý tvar souvisí s tvarem auta, jakožto základního elementu, s nímž investor pracuje, šikmá střecha (matematicky zborcená plocha) se zvedá z plochého čela až nad klub ve 2. podlaží. Vzniklou mezerou uvnitř domu je pak z klubu vidět přímo do showroomu shora na vystavené exponáty. Veškerá vnitřní vedení včetně kabelů, topných systémů, vzduchotechniky, kanalizačních či vodovodních trubek, odvodů kondenzátu či plynového rozvodu a kabeláží zabezpečení jsou ponechána viditelná a architektonicky se s nimi pracuje. Tato složitá síť vnitřního vedení tvoří jemný a exaktní svět na pohledových surových betonových zdech. Základní nosná konstrukce je zvolena jako ocelová v kombinaci s betonovými stěnami a bílou vanou suterénních parkingů. Oplocení areálu je kombinace stávajících kamenných zdí, které byly opraveny a průmyslového systémového oplocení v čele.

MUZEUM AUT MUSEUM OF AUTOMOBILES MÍSTO / ADRESS  Satalice, Praha–východ AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. David Kraus / Architektura,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  6 2014


KATEGORIE REKONSTRUKCE THE REFURBISHMENT CATEGORY

55

R 1 POBOČKA FIRMY M & V R. MÜLLER 57 R 2 OBNOVA KVĚTNÉ ZAHRADY TRANSAT, D.R.N.H., Z. SENDLER, O. KUČA, K. A P. KREJČIŘÍKOVI 58 R 3 BROKŮV MLÝN – MEVPIS S. SKALA / STA 59 R 4 PIARISTICKÝ CHRÁM M. ŠTĚPÁN, V. ŠTĚPÁNOVÁ / ATELIER ŠTĚPÁN 60 R 5 PASK – PAVILON SKLA KLATOVY M. KOŽNAR, J. BÍTA / ATELIER25 CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE 18 R 6 JINDŘIŠSKÁ 16 R. DOLEŽAL, J. HAVRDA, L. SOUKUP, J. HOLNA, P. ŠEDIVÝ / DAM UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 61 R 7 DŮM A1 L. KŘEMENCOVÁ, D. MAŠTÁLKA / A1 ARHITECTS 62 R 8 ROKYTKA SNOWHOUSE T. PAVLÍK / ATELIÉR PAVLÍK 63 R 9 RODINNÝ DŮM V BRNĚ J. VOJTÍŠEK, J STANÍK / AEIOU 64 R 10 HOTEL MÁJ S. SLÁDEČEK / NEW WORK 65 R 11 BROWNFIELD ŘEVNIČOV P. MARTÍNEK 66 R 12 OBNOVA VILY GLÜCKLICH M. HAKL, R. ŽĎÁNSKÝ / 4DS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 67 R 13 KLÁŠTERNÍ ZAHRADA A ORANŽERIE J. HÁJEK, J. HAVLAS, P. JOBA / ATELIER M1 ARCHITEKTI UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 68 R 14 AREÁL JEZUITSKÉ KOLEJE M1 ARCHITEKTI 69 R 15 ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S BYTEM K. ŠRÁMEK, P. GRIZ, P. ZAMAZAL / MOLO ARCHITEKTI ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII REKONSTRUKCE 56 R 16 TERASY LÁZEŇSKÝ VRCH J. ŽOHA 70 R 17 LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY D. KOTEK, K. HOLENKOVÁ / PROJEKTSTUDIO EUCZ 71 R 18 ŽIDOVSKÁ ŠKOLA P. FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC 72 R 19 RABÍNSKÝ DŮM POLNÁ P. FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC 73 R 20 OBNOVA VILY MÜNZ RAW, PROAM 74 UŽŠÍ VÝBĚR POROTY


ČESTNÉ UZNÁNÍ REKONSTRUKCE R 15

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

56

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S BYTEM LITOMYŠL KAREL ŠRÁMEK, PAVEL GRIZ, PATRIK ZAMAZAL / MOLO ARCHITEKTI

Hodnocení poroty  Skromná, dobře udržovaná historická budova v dlážděné ulici – mohli byste jít přímo kolem a ničeho si nevšimnout. Jsem rád, že se nám to nestalo. Tato budova byla tím lepší, čím více jsme ji zkoumali. Laboratoř, kanceláře a interiéry provozních místností byly čisté, jak byste očekávali. Materiály drženy v šedé, bílé a skle. Funkční, avšak nezapomínající ctít detaily původní budovy. Byt je chytře oddělen, s vnitřním přístupem do obytných prostor prvního a druhého poschodí. Interiér je velkou měrou proveden v odstínech bílé, světlého dřeva a znovu – skla. Byt obsahuje dvůr s venkovní sprchou v prvním poschodí, velkou kuchyň/obývací pokoj/ jídelnu s kamny na dřevo, tři ložnice, koupelnu a knihovnu /pracovnu/sezení v mezipatře. Mezipatro bylo třešničkou na dortu. Majitelka hledala rok dům pro svůj projekt, rok práce s architektem a další rok realizace jejího snu. Úhrnem tři roky – velmi působivé.

Dispozice byla řešena tak, aby uliční fasáda zůstala beze změn. V zadní části do dvora se dům protáhl a přizpůsobil potřebám provozu. Ve spodní části je zázemí personálu a skladovací prostory, v horní části je sál s mikroskopy, přípravna vzorků a kancelářské prostory. Skleněné obklady, dělící příčky a lité podlahy jsou v odstínech světle šedé, omítky jsou bílé. Výrazným prvkem je kovové schodiště se skleněnými prosvětlenými stupnicemi. Tento světelný objekt dává charakter vstupnímu prostoru a komunikační

hale ve 2.NP. Podkrovní byt má soukromé schodiště, přístupné průchodem mezi domy přímo z ulice. Do ulice je byt otevřen třemi vikýři, které jsou zároveň jediným moderním prvkem patrným z ulice. Do zahrady se byt otevírá terasou a řadou střešních oken, které celý prostor bytu prosvětlují horním světlem. Dominantní prvek bytu je lávka rovnoběžná s osou hřebene domu, na které je pracovna a čítárna. Zahrada je symbolem citlivého propojení firemního a privátního. Je využívána zaměstnanci o přestávkách a v neděli se ve venkovní kuchyni dělá odpolední káva. Středem zahrady je terasa s kašnou. Dále od domu se stává zahrada komornější a tišší. Stavba je do zahrady otočena prosklenou fasádou s demontovatelným dřevěným roštem.

situace

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S BYTEM MEDICAL LABORATORY WITH APARTMENT MÍSTO / ADRESS  Šmilovského 195, Litomyšl AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Karel Šrámek, interiér MgA. Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal / MOLO architekti INVESTOR / CLIENT  Zdena Svojanovská REALIZACE / COMPLETION  1 2013

FOTO JAROSL AV HE JZL AR

Adaptace městského domu v ulici Šimonovského na zdravotnické zařízení se zaměřením na cytologické rozbory buněčných tkání. V podkroví je byt spolumajitelky. Tato náplň příkladně naplňuje naše představy o využití centra města a rekonstrukcích v historické zástavbě. Kombinace malé firmy s deseti zaměstnanci a soukromého bytu spolumajitelky, vytváří živou koláž, která využívá dům v historické zástavbě celý den na sto procent.


REKONSTRUKCE R1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

57

POBOČKA FIRMY M & V BRNO RUDOLF MÜLLER

Rekonstrukce budovy bývalého autoservisu na pobočku firmy, zabývající se prodejem nářadí a nástroji na obrábění kovů, patří mezi projekty, které jednoduše potřebujete, pokud vás neopustila touha po nekonečném hledání vztahu architektury k okolí, k vývoji historickému i budoucímu, k detailu. Respektive touha nejen hledat, ale také realizovat. Nebýt svázaný předem učiněnými rozhodnutími, naopak – po kritických debatách s odborníky vybrat domněle nejlepší řešení a cítit podporu klienta. V tomto konkrétním případě se zmíněná důvěra projevila ve třech zásadních věcech, které stanovily celkový přístup k rekonstrukci. Tou první je vliv lokace na objekt, který definoval výraz objektu. Bezútěšné okolí, charakterizované ponejvíc rušnou komunikací,

přesvědčilo všechny zúčastněné, že nejlepším řešením je orientovat objekt směrem dovnitř. V jednom z centrálních polí skeletu bylo vytvořeno atrium, ke kterému se obrací téměř celý interiér. Do atria byl umístěn kámen nadstandardních rozměrů určený k porostu mechem. Celkové vyznění je surovější, než u ostatních konvenčnějších návrhů, lépe se hodí k pracovní náplni firmy. Obvodová fasáda působí utilitárně, výjimkou je vstupní část, kterou tvoří předsazený ocelový lamelový rošt, jehož vertikální segmenty jsou natočeny do bodu fokusu umístěného v prostoru atria. Z každého místa před ocelovou mříží lze tedy nahlédnout do interiéru, v perspektivním pohledu však lamely vytvářejí hmotu, ve které je místo vstupu zvýrazněno vyboulením. Ve finále se jedná o komplexní

a funkční parametrický design, založený na flexibilním řešení šitém na míru.

POBOČKA FIRMY M & V M & V BRANCH OFFICE MÍSTO / ADRESS  Hněvkovského 81c, Brno Komárov AUTOR / AUTHOR  Rudolf Müller SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Petr Kadaňka INVESTOR / CLIENT  M & V,  spol. s r. o. REALIZACE / COMPLETION  3 2014


REKONSTRUKCE R2

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

58

OBNOVA KVĚTNÉ ZAHRADY NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI TRANSAT, D.R.N.H., Z. SENDLER, O. KUČA, K. A P. KREJČIŘÍKOVI

vložené funkce: výukové, výstavní, konferenční a společenské. Metoda rehabilitace v každém konkrétním případě odpovídá míře poznatelnosti původního stavu – dobových vyobrazení a archeologických nálezů. Nový produkční skleník ve východní části navazuje na zaniklý drobný osový objekt bažantnice. Obnovení a zvýraznění této osy považujeme za hlavní vklad naší epochy do kroměřížského souboru.

Původní Květná zahrada je koncipována jako mikrokosmos s veškerou bohatostí a pestrostí raně barokního vnímání. Všechny prvky mají jasný ideový program, vycházející z antické tradice. Cílem celého konceptu bylo představit přírodu ve všech jejích podobách. Rozmanitost a bohatost se týká prakticky všeho – architektonických forem, zahradnických technik, sortimentu rostlin a druhů zvěře, barev, vodních prvků. Týká se i vnímání zahrady – měla být prožívána všemi smysly, s vjemy vizuálními, zvukovými (vodní prvky), zpěv ptactva), měla nabízet vůně rostlin i chutě rozmanitých plodů. Při obnově této památky UNESCO jako součásti Národního centra zahradní kultury se vracíme k myšlence zahradního umění jako umělecké disciplíny završující všechny ostatní, a tedy nesoucí v sobě ambice tvorby univerzálních vztahů. Důležitá proto byla spolupráce urbanistů – architektů se zahradními architekty, zahradníky, ale i archeology, restaurátory, historiky, památkáři a dalšími profesemi.

Výsledky rozsáhlých průzkumů včetně analýzy krajinářských vztahů k Podzámecké zahradě, zámku, městu a okolí byly využity k pochopení urbanistických detailů a při tvorbě konceptu obnovy. Umístění jednotlivých funkcí centra je novou interpretací historických souvislostí. Na prvním místě je potvrzením silného ducha založení zahrady. Celková kompozice Květné zahrady je rehabilitována do podoby z konce 17. století od architekta G. P. Tencally, s komunikačním schématem respektujícím hodnotné úpravy z 19. století (změnu polohy vstupu do zahrady provedenou A. Archem). Zcela zaniklá část Tencallovy zahrady je obnovena jako „zahrada v zahradě“ vložením rekonstrukcí původních užších zahrad Holandské a Pomerančové do plochy rozšířené na začátku 18. století. Zbylý pás je vizuálně oddělen a nově pojat jako moderní „Edukativní“ zahrada. Významově zesílen je vstupní prostor „Čestný dvůr“, kde je návštěvníkům nabídnuta podrobná informace o zahradě a komfortní zázemí. K tomu přistupují nově artikulované či

Životně důležitým tématem zahrady je její vodní režim. Proto je součástí projektu kromě jímání dešťových vod i řešení zásobování zahrady vodou z obnoveného historického vodovodu. Voda jako prostorový, mikroklimatický a ideový prvek je do zahrady vrácena obnovou a rekonstrukcí vodních prvků na původních místech – bazénem, fontánou a dvojicí rybníků. V první fázi byly realizovány porosty klíčové pro kompoziční skelet zahrady, především část střihaných zelených stěn. Ve Štěpnici je v dlouhodobé perspektivě plánován genofond starých odrůd ovocných stromů.

OBNOVA KVĚTNÉ ZAHRADY MÍSTO / ADRESS  Národní centrum zahradní kultury, Kroměříž AUTOŘI / AUTHORS  generel obnovy, urbanistická koncepce – Petr Všetečka, Robert Václavík / TRANSAT architekti; objekty, generální projektant – Antonín Novák, Petr Valenta / Architekti D.R. N.H. zahradní úpravy – Zdeněk Sendler, Otakar Kuča, Kamila a Přemysl Krejčiříkovi INVESTOR / CLIENT  Národní památkový ústav (spolufinancováno z Integrovaného operačního programu EU) REALIZACE / COMPLETION 2014


REKONSTRUKCE R3

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

59

BROKŮV MLÝN – MEVPIS VODŇANY ZBYNĚK SKALA / STA

Přiznané technicistní detaily tlačených prvků, táhel, styčníkových plechů i ztužidel jsou navrženy jako design dokumentující esenciální statiku.

Původní mlýn židovské rodiny Broků byl za okupace násilně zkonfiskován a přidělen německé rodině Wölflů. Následně byl areál rybáři po dlouhou dobu využíván jako sklad krmiva. V letech 2008 až 2014 byl přestavěn na Mezinárodní environmentální vzdělávací poradenské a informační středisko Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity – MEVPIS. Urbanistické vazby, dopravní napojení Poloha bývalého mlýna předurčuje urbanistické řešení celého areálu. Pozemek stavby je dělen vodotečí mlýnského náhonu. Stavba je umístěna na izolované a prostorově omezené části pozemku na východním břehu. Na západním břehu tvoří rozsáhlé plochy vstupní předpolí a zelenou relaxační zónu. Hlavní osově orientovaný vstup na „ostrov“ stavby zajišťuje pěší ocelová lávka. Při severním okraji stavby jsou v odcloněné poloze navrženy plochy pro zásobování a TZB. Jejich propojení s „pevninou“ zajišťuje železobetonový most. Stavba maximálně využívá okolní plochy ve formě odpočinkových i výukových teras ve formě dřevěných (dřevo­

‑plastových) palub. Při východní straně sousedí objekt s městským tenisovým areálem. Architektonické řešení  Z celého souboru staveb je jedinou zachovanou částí tmavě šedá hmota původního mlýna, ve které je jídelna a administrativa. Přistavěny byly bílé hmoty přednáškového sálu (80 osob), učeben a ubytovacího bloku (38 lůžek). Ubytování tvoří jižní hmotu stavby. Administrativa, učebny a posluchárna spolu s budovou starého mlýna tvoří hmotu severní. Obě hmoty jsou odděleny hlavním proskleným krčkem, do kterého jsou soustředěny hlavní vstupy do budovy, komunikační prostory a předpolí přednáškového sálu. Hmotově ctí návrh původní „mlýnskou“ architekturu, v detailu byla snaha uplatnit ekonomicky přiměřeně moderní prvky poplatné stavbě „školského“ typy. S ohledem na účel a ekonomiku byl rovněž „školský“ interiér klouben s tematickými prvky, zejména přiznanými konstrukcemi a opakovanými mlynářskými schody. Lávka Ocelová konstrukce lávky před hlavním vstupem je pojata jako ohnisko událostí.

Stavební a technické řešení  Objekt je založen na pasech v hloubce 1,5 až 2,8 m. Geologická situace si rovněž vyžádal výměnu podloží pod zpevněné plochy a podkladní betony. Úroveň hydroizolace koncipované na krátkodobý účinek tlakové vody je odvozena od „běžných“ povodňových stavů, pro případ větší povodně (typu 2002) počítá povodňový plán vedle jiných scénářů až s řízeným zaplavením přízemí objektu. Objekt je nepodsklepený. Svislé nosné konstrukce a převážná část stropů jsou cihlové. Částečně přiznané krovy mají červenou pálenou krytinu. Přiznanou konstrukci zastřešení sálu tvoří dřevo­‑ocelový krov s plnými vazbami na bázi vzpínadel. Objekt je vytápěn nízkoteplotním systémem využívajícím trojici tepelných čerpadel v severním předpolí. Sál má autonomní nucenou výměnu vzduchu s rekuperací. Součástí řešení je systém EZS, SLP a AVT.

BROKŮV MLÝN – MEVPIS MÍSTO / ADRESS  Říční 299, Vodňany AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Zbyněk Skala / STA, projektový ateliér,  v. o. s. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Klára Špirková, Ing. arch. Martin Krtouš, Bohumil Kouba INVESTOR / CLIENT  Jihočeská univerzita, České Budějovice REALIZACE / COMPLETION  2014


REKONSTRUKCE R4

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

PIARISTICKÝ CHRÁM ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, LITOMYŠL MAREK ŠTĚPÁN, VANDA ŠTĚPÁNOVÁ / ATELIER ŠTĚPÁN

Barokní kostel Nalezení sv. Kříže byl v havarijním stavu od poloviny minulého století. Otázka, co udělat s natolik poničeným prostorem, byla vlastně ze všech nejtěžší. Nechtěli jsme, aby kostel byl muzeem. Jeho životaschopnost by pak nebyla dlouhá. Třeba podobně se to dělo v Rusku, kde v kostelech vznikala muzea ateismu. Studovali jsme proto historii piaristů i samotného kostela a snažili se rekonstrukci co nejvíce propojit s pohnutými dějinami místa. Dát kostelu nové funkce proto bylo nezbytné. Bez nich a jejich vrstevnatosti by tento prostor v dnešní době nebyl životaschopný. Proto kostel Nalezení sv. Kříže znovu nabízí možnost ztišení, modlitby, církevních obřadů, slavností. Prostor kostela má i nadále převážně sakrální charakter. Souběžně s tím jsou zde však přidány další funkční roviny – kulturní a turistické. Konkrétně stálá expozice sakrálního umění Hradecké diecéze se symbolickou lávkou, vyhlídková terasa v prostoru mezivěží, krypta uzpůsobená pro současné výtvarné autorské duchovní intervence apod. Prostor bude využit rovněž pro pořádání koncertů, divadelních představení a liturgických seminářů. Slovy kardinála Vlka při zdejší první mši – kloubí se zde kult a kultura.

Interiér  Veškeré nátěry stěn jsou provedeny monochromaticky v šedé barvě. Tato barva je připomínkou pohnuté historie kostela a jeho čtyř požárů. Vzorky této barvy byly rovněž nalezeny na sondách. Šedá barva taky nádherně lomí světlo a prokresluje architekturu. Hlavice pilastrů jsou pojednány zdobněji přidáním třpytivých částic. Omítky na stěnách byly opraveny a opatřeny nátěry na bázi vápna, s typickým rukopisem malíře. Stěny tak mají sametový vzhled a jemně se měnící odstín, na jehož bázi vyniká teple barevný a dřevěný mobiliář. Původní mobiliář a oltáře byly pietně restaurovány. Podlaha je nově tetována bronzovými nápisy, které připomínají nejdůležitější události místa. Na svých místech také zůstala řada starých nápisů. Například za varhanami zůstaly na zdi nápisy od piaristických žáků ze všech období třistaleté historie kostela. V podlaze je vložen elektricky otvíravý bronzový vstup do krypty. Unikátně je zachovaná zákristie včetně barokního lavaba. Freska nad křížením bude obnovena, ale už současným umělcem na křesťanské téma. Nyní je v prostoru pod klenbou zavěšena skleněná instalace od Václava Cíglera.

PIARISTICKÝ CHRÁM THE PIARIST TEMPLE MÍSTO / ADRESS  Zámecké návrší, Litomyšl AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Marek Štěpán, akad. arch. Vanda Štěpánová / ATELIER ŠTĚPÁN,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Město Litomyšl REALIZACE / COMPLETION 2014

60


REKONSTRUKCE R6

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

61

JINDŘIŠSKÁ 16 PRAHA RICHARD DOLEŽAL, JIŘÍ HAVRDA, LUKÁŠ SOUKUP, JAN HOLNA, PETR ŠEDIVÝ / DAM

historické budovy tvoří volné nájemní prostory a kavárna/restaurace s možností extenze do prostoru atria, které nově vzniklo zastřešením původního prostoru dvora prosklenou střechou a vytvořilo velkorysý prostor vstupní haly situované mezi historickou část a moderní dostavbu. V atriu je umístěna hlavní recepce pro celou kancelářskou budovu a přístupy do dvou výtahových lobby. Dominantou atria je 30 m vysoká živá zelená stěna a dále prosvětlený onyxový recepční pult coby akcent na tmavé dlažbě podlahy vstupní haly. Celý prostor atria je dynamizován křivkou kovových lamel tvaru „S“ skleněné fasády (jednotlivá patra směrem nahoru plynule ustupují a prostor se tím rozšiřuje). Tuto dynamiku dále umocňují zakřivené betonové sloupy proměnného elipsovitého tvaru prostupující všemi podlažími novostavby. Podlaží dostavby ve formě prostoru open­‑space umožňují rozdělení na jednotlivé kanceláře. Obnovená původní vstupní pasáž z ulice Jindřišská je akcentována tenkými světelnými pruhy v podlaze i pod klenebným zastropením, čímž přirozeně směřuje návštěvníka do hlavní dvorany atria. Objekt má jeden suterén a sedm nadzemních podlaží. Budova obdržela LEED Gold certifikaci. Fasáda nové dostavby do atria je realizována jako lehký celoprosklený plášť (i vzhledem k potřebám denního osvětlení) s vodorovnými lamelami zlepšujícími distribuci světla přicházejícího přes prosklenou střechu atria. Jako materiál fasády původních dvorních křídel historických křídel do atria je navržen světlý božanovský pískovec. Řešení dalších nadzemních podlaží historické budovy je ohleduplné k historickým konstrukcím a detailům (zachovaná jsou obě původní křivoramenná schodiště). Vjezd do automatického parkovacího systému pro 23 automobilových stání je nově umístěn v poloze původního zásobování.

Nárožní dům na rohu ulic Jindřišská a Politických vězňů se nachází na území Pražské památkové rezervace chráněné UNESCO v centru města. Klasicistně novorenesanční nájemní dům postavil český stavitel poloviny 19. století František Havel v roce 1870. Původně nájemní dům byl přestavěn

podle projektu Františka Kavalíra pro Banku stavebních činností v roce 1922–23. V 60. letech v budově sídlila Československá televize, která iniciovala další adaptace. Projekt řešil rekonstrukci původních uličních křídel a dostavby ve vnitřním dvoře. Přízemí

JINDŘIŠSKÁ 16 OFFICE BUILDING MÍSTO / ADRESS  Jindřišská 16, Praha 1 AUTOŘI / AUTHORS  Richard Doležal, Jiří Havrda, Lukáš Soukup, Jan Holna, Petr Šedivý / DaM, spol. s r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Petr Malinský, Branislav Blažek, Petra Gletová, Tomáš Herle, Ondřej Kuptík, Peter Malaga, Jiří Müller, Ondřej Pleidel, Pavel Šulc, Tomáš Teplý INVESTOR / CLIENT  J. H. Prague, a. s. REALIZACE / COMPLETION  4 2014


REKONSTRUKCE R7

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

62

DŮM A1 – VLASTNÍ DŮM ARCHITEKTA JAKO ZPOVĚĎ PRAHA – HLOUBĚTÍN LENKA KŘEMENOVÁ & DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

Starý dům  Kamenný dům z počátku 19. století na území staré osady „V Chaloupkách“. Obyčejný vesnický obdélný půdorys, sedlová střecha s keramickými taškami. Vstup na středové ose, po jejíchž stranách jsou nadále dvě světnice zaklenuté českými plackami. Před vstupem na jižní straně domu dlážděný dvorek, který odděloval od okolní zahrady a sousedícího lesa plaňkový plot. Nový dům  Ke starému domu bylo třeba přistavět nový, především z nedostatku vnitřních prostor, které nám chyběli k naší ideální představě života uvnitř. Jsou to v podstatě domy dva. Nový drží tvar vesnického domu a prochází skrz střed starého domu. Doslova do něj proráží světlo. Je natažený od jižního kraje pozemku u lesa téměř až k severnímu plotu sousedů. Svou kontrapozicí posiluje a zvýrazňuje charakteristické podélné postavení okolních domků. Ve svém kontrastu je důsledný, atak není zděnou uzavřenou hmotou, ale otevřeným dřevěným domem. V tomto křížovém spojení dvou tvarově podobných za to materiálově zcela odlišných domů spočívá jejich harmonické kontrastní

propojení. Jsou to dva domy a přece společně tvoří jeden. Život v domě  Spojení rodinného bydlení a chodu architektonické kanceláře s dalšími kolegy je velmi delikátní záležitostí s ohledem na soukromí a o to více s limity, které přináší starý dům a jeho dispozice. Hlavní část dřevěného domu orientovaná do ulice slouží jako ateliér pro maximálně 5 osob, který je včetně malého dvorku a přízemního objektu zasedací místnosti perfektně oddělen od zbytku zahrady. Hosté ateliéru nevstupují a ani nevidí do soukromých částí domu a zahrady. Společným prostorem domu a ateliéru je pouze vstupní zádveří na rozhraní zděného a dřevěného domu. Bydlení se odehrává především ve zděném domě, pouze kuchyně a nad ní podkrovní vyhlídka jsou na středové ose v dřevěné části, která prochází starým domem. Kuchyně je v tomto domě středem dění. Dalším důležitým tématem k řešení ve starém domě bylo umístění schodiště. Fakticky betonové točité schodiště pokračuje v podélné ose, která v jeho podobě přechází směrem vzhůru v osu středovou, na které se kříží

i sedlové střechy obou domů. V podkroví jsou kromě středové vyhlídky 2 ložnice, koupelna a samostatná toaleta. Harmonický kontrast obou domů nespočívá pouze v rozdílných materiálech a konstrukcích, tedy v kontrastu zděného domu s dřevěným, těžkého s lehkým či temného s jasným. Ale vnitřně a myšlenkově také v propojení symetrie, která je hlavním konceptem celkového uspořádání, a asymetrických detailů a nuancí, které prostupují jako malá překvapení celým domem. Stejně tak prochází myšlenka kontrastu z nenápadného vnějšku, vytvářejícímu dojem malé stavby, do vrstevnatého a proměnlivého vnitřku, který překvapí svou velikostí.

DŮM A1 A1 HOUSE – THE OWN HOUSE AS AN ARCHITECT’S CONFESSION MÍSTO / ADRESS  Praha – Hloubětín AUTOŘI / AUTHORS  MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka / A1Architects INVESTOR / CLIENT  soukromá osoba REALIZACE / COMPLETION 2014


REKONSTRUKCE R8

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

63

ROKYTKA SNOWHOUSE HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU TOMÁŠ PAVLÍK / ATELIÉR PAVLÍK

vůči hlavním štítům jako stávající jižní vikýř. Nově vložené vikýře umožnily lepší využití prostoru krovu a dům hmotově doplnily. Stávající jižní vikýř byl propojen v jeden průběžný vikýř s meziokenními výplněmi z cedru. Velikosti oken jsou z větší části zachovány, jen jsou pozičně umístěny na osy nově vzniklých ubytovacích jednotek. Na jižní straně jsou okna do pokojů prodloužena z důvodů většího efektu proteplení při slunečním svitu.

Solitérní horská chalupa byla koncipována jako stravovací zařízení s přípravou jídel pro ostatní rekreační objekty. Vlastní objekt obdélníkového půdorysu 36,6 m x 14,85 m se sedlovou střechou s vloženou severní pultovou hmotou 6,6 m x 8,55 m je umístěn v jižní patě stráně údolí a rozdíl mezi jižní stranou a severní je výška patra, takže přízemí je částečně zapuštěné do profilu začínajícího svahu. Na jižní straně před objektem je centrální parkoviště pro lyžařský areál. Z prostoru parkoviště byly vstupy do technologického patra. Podél severní strany vede stávající komunikace pro přístup k dalším rekreačním objektům a lyžařskému vleku. Z této strany byl hlavní vstup do objektu. Původní návrh domu je založen na jednoduché kompaktní hmotě horské chaty s výrazným prvkem sedlové střechy sedící na uskočeném soklu­‑podstavci pro základní sedlovou hmotu domu. Toto řešení je zvýrazněno obkladem sedlové střechy jako základní hmoty domu jak v rovině střechy, tak po obvodu s mírným vykonzolováním nad soklem budovy. Exteriér domu byl obložen v prostoru výrazné sedlové střechy s jižním vikýřem pro apartmány z asfaltových šablon. Štíty domu do úrovně přízemí byly obložené

dřevem opatřené červeným nátěrem. Vlastní stav pláště budovy byl v havarijním stavu. Rekonstrukce respektuje v maximální míře původní hmotovou koncepci. Náplň budovy je změněna na apartmánové ubytování v celém objektu. Dům je provozně rozdělen na dva samostatné apartmánové celky z důvodů většího komfortu pohybu a zázemí hostů. Hlavní část má vstup v úrovni přízemí z prostoru hlavního parkoviště ze západní strany s krytem proti pádu sněhu pomocí dřevěné pergoly a celá plocha pod pergolou je obložena přírodní břidlicí. Obklad zvýrazňuje vstupu a obytné části apartmánů s výstupem na předzahrádku. Menší část má samostatný vstup ze severní strany do čela boční hmoty s pultovou střechou a je zvýrazněn obkladem z cedru. Návrh hlavní plochy obkladu domu vycházel ze zadání „bezúdržbového pláště“ a je zhotoven jako plechový obklad z hliníkových šablon PREFA se zvýrazněnými spoji pomocí stojatých falců. Severní vstup a meziokenní výplně jsou obloženy cedrem. Nově navržené vikýře, na severní a východní straně roviny střechy, jsou průběžné se stejným prostorovým ukončením

ROKYTKA SNOWHOUSE MÍSTO / ADRESS  Horní Rokytnice nad Jizerou AUTOR / AUTHOR  Tomáš Pavlík / ATELIÉR PAVLÍK INVESTOR / CLIENT  Rokytka Snowhouse REALIZACE / COMPLETION  5 2014


REKONSTRUKCE R9

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

64

RODINNÝ DŮM V BRNĚ JAN VOJTÍŠEK, JAKUB STANÍK / STUDIO AEIOU

Zadání bylo přestavět typizovaný dvojdomek z první republiky na vícegenerační dům (3 byty). Návrh spočíval v přiznání původních a nových částí jak po formální, provozní, tak i materiálové stránce. Nové objemy (užitná

plocha 244 m2, zastavěná plocha 116 m2) „prorůstají“ dovnitř i ven v každém podlaží domu, včetně střechy. Úpravy v přízemí zahrnovaly odstranění stávajícího schodiště. Nové schodiště, které

RODINNÝ DŮM V BRNĚ FAMILY HOUSE IN BRNO MÍSTO / ADRESS  Lerchova 323/33, 602 00 Brno AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jan Vojtíšek, Ing. Jakub Staník / studio AEIOU INVESTOR / CLIENT  Adam Zbiejczuk a Ladislava Zbiejczuk Suchá REALIZACE / COMPLETION  3 2014

FOTO JAKUB HOLAS

zůstalo na stejném místě, ale s užší geometrií a rozšířené zádveří, umožňují samostatné vstupy do bytů. V patře byla vybourána většina příček a vznikl tak otevřený obytný prostor. Důležitým prvkem v prostoru je víceúčelový blok, vymezující koupelnu s původní litinovou vanou, kuchyň, spíž a prostor pro lednici. Společenské, jídelní, kuchyňské a hygienické funkční plochy bytu jsou na jedné ose a jsou tak podtrženy vizuálním kontaktem. Lodžie na jižní straně byla přestavěna na pracovnu. Stěny koupelny jsou z probarvené vápenné kletované omítky v kontrastu s ostatními klasickými omítkami v bytě. Různorodé povrchové úpravy podtrhují koncept přiznání původních a nových částí. V podkroví je dispozice obdobná jako v patře. Byt je otevřený do krovu vyjma místnost ložnice, nad níž je umístěné mezipatro. V uličním štítu střešního vikýře bylo osazeno kruhové okno s nerezovou šambránou, která v exteriéru rámuje panorama města a v interiéru vytváří prostor pro odpočinek a sezení. Stávající konstrukce jsou zděné stěny a stropy trámové. Přistavěné části jsou z dřevostavby, která je v exteriéru obložena modřínovými latěmi v šikmém směru, v interiéru smrkovými palubkami ve svislém směru.


REKONSTRUKCE R 10

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

65

PŘESTAVBA TURISTICKÉ UBYTOVNY NA HOTEL HÁJ NOVÁ LHOTA SVATOPLUK SLÁDEČEK / NEW WORK

místních obyvatel. Motivy do stavby převedli autoři spolu s grafiky Lindou Dostálkovou, Pavlem Veselým a sochařem Radimem Hankem. Na podlaze restaurace se objevuje smyčkový ornament, který se odvolává na místní dřívější tradici zdobení hliněných podlah domů pomocí ornamentů, rytých klacíkem do změklého podkladu po jeho pokropení a zametení.

Přestavovaný objekt patřil v době svého vzniku před válkou k největším v obci. Po válce stavba sloužila jako škola a po té jako rekreační chata Bohumínských válcoven. Jedná se o soubor dvoupodlažních objektů. Původní soubor objektů byl tvořen historickou hrázděnou jednopodlažní budovou s obytným podkrovím se sedlovou střechou, dále dvoupodlažní kotelnou s hromadným hygienickým zázemím a také přistavěnou dvoupatrovou stavbou z buněk, sloužících k ubytování hostů. Dřevěná historická budova je postavena na kamenné nadezdívce, objekt je částečně podsklepen. Budova se poté používala v 1NP jako kuchyně s jídelnou a společenskými místnostmi. Objekt kotelny, obě přístavby a objekt z buněk byly postaveny v roce 1983. Východní část dřevostavby, přístavba a krček spojující kotelnu s dřevostavbou a také dvoupodlažní objekt z buněk byly odstraněny. Mezi dřevostavbou a kotelnou byla postavena nová zděná část. Dřevěná budova a kotelna byly dispozičně upraveny ve všech podlažích, obvodové konstrukce opatřeny novými vrstvami tak, aby budova vyhověla současným tepelně­ ‑technickým a akustickým normám. K nové

stavbě bylo přistaveno ocelové vřetenové schodiště s rozhlednou. Hlavní vstup do objektu je ze dvora přes zádveří. Za vstupem následuje z levé strany restaurace s recepcí a také vedlejší východ na terasu. Za recepcí je kuchyně se zázemím pro personál, kanceláří a schodiště do suterénu a do podkroví. Z levé strany následuje sociální zařízení pro hosty restaurace, úklid a chodba s pokoji pro hosty. Uprostřed budovy je schodiště do 2NP. Na oba vstupy do budovy navazuje letní terasa. Na severovýchodní straně budovy je vřetenové schodiště s výstupem na rozhlednu. V podkroví dřevostavby se nachází denní místnost pro personál a společenská místnost se schody do restaurace. Na tuto navazuje přednášková místnost a chodba s kancelářemi a posilovnou. Chodba je propojena do nové přístavby. Zde je kotelna, sauna, technická místnost s kotli a jednotlivé pokoje. Součástí areálu je bývalá požární nádrž, která byla upravena jako jezírko na koupání a chov ryb a doplněna altánem. Užitá grafika objektu i motivy výzdoby čerpají z historického alba fotografií, zapůjčeného od

HOTEL HÁJ MÍSTO / ADRESS  Nová Lhota AUTOR / AUTHOR  MgA. Svatopluk Sládeček / NEW WORK SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ondřej Bartůšek, Petr Janík, grafika Linda Dostálková, Pavel Veselý INVESTOR / CLIENT  manželé Němečkovi REALIZACE / COMPLETION 2013


REKONSTRUKCE R 11

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

66

BROWNFIELD ŘEVNIČOV PAVEL MARTINEK

Projektem byl následně spíše jen koncept a následné rozkreslení prováděcích detailů a koordinace profesí. Vše převážně vznikalo až na základě autorského dozoru. Stávající podoba objektu je dokončena do základních povrchových úprav. Celá řada dalších vnitřních detailu a vybavení (osvětlení, kuchyně, sklo příčky v přízemí) bude dokončena až s budoucím majitelem.

Brownfield bývalé pekárny se nachází na východním okraji obce Řevničov. Dodnes zůstaly zachovány pouze objekty do ulice, sýpka, komín a mlýnice. Předmětem rekonstrukce byla sýpka. Stavební program se pro její využití nehledal lehce. Investor zvažoval řadu možností, zprvu se uvažovalo o využití pro jeho vlastní kanceláře, nakonec padlo rozhodnutí o výstavbě bydlení pro další prodej. Od počátku bylo jasné, že vertikální bydlení nebude pro zcela standardního klienta. Tím spíš byla snaha, aby konečný výraz byl přesvědčivý a mohl zaujmout specifický okruh zájemců o industriálnější výraz. Vnitřní dispozice byla navržena pro čtyřčlennou rodinu a to především z důvodu ukázky využitelnosti vnitřních prostor. Celý prostor byl definován původním vnitřním nosným křížem sýpky, kde po vložení stropů jsme v každém podlaží získali 4 místnosti 3 x 3 m. Ty jsme vyřezáváním otvorů místnosti propojili a docílili využitelnějších velikostí ploch. Limitem byla statika budovy. Nižší podlaží mají denní charakter, v posledním podlaží je rozlehlá pobytová ložnice. Přínosné pro vnímání vnitřního prostoru je skutečnost, že přízemí a poslední patro jsou nedělené a fungují jako jeden prostor.

Po konstrukční stránce byla rekonstrukce po celou dobu poměrně nejistým počinem. Subtilní betonové obvodové stěny tl. 7 cm se během rekonstrukce rozpadaly, celé poslední podlaží se zakřivenou stříškou se nakonec rozdrolilo natolik, že muselo být vyzděno znovu. Následné vyřezávání otvorů do pláště a vnitřního kříže, spolu s dalšími řemeslnými pracemi, průběžně poškozovalo vnitřní pohledový povrch betonu. Nakonec jsme se jej po vysprávkách rozhodli sjednotit bílým nátěrem. Vnější plášť měl zachovat abstraktní výraz vertikálního tubusu, proto jsme volili volnou kompozici oken v líci zateplené fasády. Značná křivost stěn a jejich srovnání do roviny oken v líci fasády, bylo po řemeslné stránce nejobtížnějším úkolem. V interiéru se naopak jednalo o koordinaci instalací, jejichž všechny vertikální trasy jsou vedeny pohledově. Pouze v případě kuchyně a koupelny se realizovala instalační předstěna. Původní litinové schodiště bylo repasováno a osazeno mezi jídelnou ve 3 NP a pobytovou ložnicí v posledním podlaží. Zde se do budoucna naskýtá možnost rozšíření o lehkou vestavbu, například pro pracovnu. Realizace probíhala po několik let podle možností investora v jeho svépomoci.

BROWNFIELD ŘEVNIČOV MÍSTO / ADRESS  ulice Husova, Řevničov AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Pavel Martinek INVESTOR / CLIENT Palladium REALIZACE / COMPLETION 2014


REKONSTRUKCE R 12

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

67

OBNOVA VILY GLÜCKLICH PRAHA MILAN HAKL, ROSTISLAV ŽĎÁNSKÝ / 4DS

Dům, který byl navržen s individuálním přístupem jeho stavebníka, je po téměř osmdesáti letech své existence již překonaný a vyžaduje celkovou rehabilitaci nejen po stránce mentální, ale i technické. Zároveň tato obnova citlivou formou absorbuje nové, avšak ve srovnání s předchozím návrhem velice pokorné individuální požadavky nových majitelů. Prostorový koncept oproti původnímu řešení rozšiřuje hlavní obytný prostor o část kuchyňskou. Ta je již v dnešním standardu vilového bydlení chápána jako zcela přirozená součást rodinného života. V projektu obnovy vily je hledána nová citlivá cesta ke spojení s nejbližší zahradou. Toto spojení našlo svoji logiku v prodloužení nově odhalené kuchyně až do části zahrady. V ložnicovém patře dochází obnovou k legitimnímu potvrzení prostorové diskontinuity původního návrhu. Vytvoření další dětské ložnice v místě šatny stávající hlavní ložnice. Poloha původní paravánové příčky tak jasně akcentuje i polohu monolitického pilíře na fasádě a zároveň podporuje chápání pásového okna jako okna osvětlujícího

prostory dětských ložnic. V ložnicovém patře dále došlo k přirozenějšímu propojení se střešní terasou napojením na hlavní horizontální komunikační koridor. Prostorová pestrost při práci s tímto komunikačním prostorem v tomto případě obohacuje jinak pragmaticky chápanou komunikační funkci. Střešní terasa je pak chápána jako další relaxační prostor domu, dle myšlenek původního projektu. Soudobé přístupy k bydlení ovlivnily i sociální zázemí domu, jehož obnova logicky odpovídá dnešnímu standardu u vilového způsobu bydlení. Ve vstupní části – zádveří byla implementována šatna, v části prostoru dnes již prostorově nevyužitelné garáže. Tato šatna doplňuje chybějící prostorové nároky při vstupu do vily. Suterénní podlaží, jehož dosavadní náplň byla ryze technická a servisní, je projektem obohacena o univerzální prostor, který do sebe absorbuje plnohodnotnou část pro hosty.

OBNOVA VILY GLÜCKLICH RECOVERY OF VILA GLÜCKLICH MÍSTO / ADRESS  Jarní 3, Praha 6 AUTOŘI / AUTHORS  Milan Hakl, Rostislav Žďánský / 4DS INVESTOR / CLIENT  manželé Frývaldští REALIZACE / COMPLETION  8 2014


REKONSTRUKCE R 13

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

68

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA A ORANŽERIE BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER, PRAHA JAN HÁJEK, JAKUB HAVLAS, PAVEL JOBA / M1 ARCHITEKTI

Jedná se o rehabilitaci a zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti a o rekonstrukci oranžerie v Břevnovském Klášteře Po revoluci v roce 1990 byl benediktinskému řádu navrácen zpět areál Břevnovského kláštera v Praze 6. Po 40 letech hospodaření komunistů zůstalo v zahradě pouhé torzo zdí bývalé oranžerie a přilehlých komponovaných teras, postavené okolo roku 1730 v rámci velké barokní přestavby kláštera a zahrad. Autorem této přestavby i budovy oranžerie je K. I. Dientzenhofer. Okolo roku 2008 se objevila šance získat finanční dotaci na postupnou obnovu zahrad. Smyslem této dotace by bylo zpřístupnění zahrad veřejnosti a především oprava zchátralé památky, jejíž podstata spočívá ve stavebně komponovaných stupňovitých terasách s rozsáhlými cihelnými opěrnými stěnami, schodišti, oranžerií, zahradním glorietem a přilehlým sadem. Pro potřeby získání dotace jsme nejprve vytvořili studii a následně projekt ke stavebnímu povolení, na jehož základě klášter obdržel dotaci, která by nedokázala pokrýt opravu celých zahrad a všech objektů. Proto jsme vytvořili dlouhodobý plán rekonstrukce zahrad a do první etapy jsme zařadili především nejvíce zchátralé stavební konstrukce

a objekty, jako opěrné a ohradní zdi, oranžerii a zahradní gloriet a jen část čistě zahradních a sadových úprav. Doufáme, že se klášteru podaří postupně získat prostředky i na tuto druhou etapu rekonstrukce, jež by měla obnášet dokončení oprav terasových zdí, výsadby vinné révy s trelážemi a okrasné výsadby, dokončení parkových cest a parkový mobiliář. V letech 2009–2012 probíhala stavební obnova zahrad, Atelier M1 zde zajišťoval prováděcí dokumentaci a autorský dozor výstavby. Realizaci velmi citlivě i během částečného provozu v zahradách prováděla firma Aedes. První etapa rekonstrukce zahrad a oranžerie byla dokončena v květnu 2012. V první etapě prací byly opraveny tyto části zahrad: oranžerie a několik set metrů masivních cihelných terasových stěn, včetně schodišť, mlatové páteřní cesty na hlavní 3. terase a objeveného vodního rezervoáru s fontánou, zahradní gloriet Josefka, nová infrastruktura (kompletní zasíťování objektů), horní sad s masivními opukovými ohradními stěnami, parková cesta v lesní části s terénním schodištěm a veřejným osvětlením.

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA A ORANŽERIE THE MONASTERY GARDEN AND THE ORANGERY IN BŘEVNOV MONASTERY MÍSTO / ADRESS  Břevnovský Klášter, Markétská 28/1, 169 00 Praha 6 AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba / Atelier M1 architekti, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty REALIZACE / COMPLETION  2012


REKONSTRUKCE R 14

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

69

AREÁL JEZUITSKÉ KOLEJE KUTNÁ HORA M1 ARCHITEKTI

budova sestává ze tří křídel (hlavní – východní – střední – severní). Severní křídlo bylo poslední nezrekonstruovanou částí budovy. Nová náplň objektu plní především expoziční funkci. Je zde navržena stálá výstava zaměřená na historii jezuitského řádu a jeho působení v Kutné Hoře. Ve vstupním podlaží se nachází prostor bývalé barokní lékárny a na ni navazující místnost s bazénem, které nyní slouží jako reprezentační prostory. Ve druhém patře je lektorské centrum a ve třetím cely mnichů, zrekonstruované jako ubytování pro hostující umělce. V půdních prostorách je navržen volný multifunkční prostor využitelný pro doplňkové výstavy, workshopy, výukové programy, různé doprovodné akce, konference atd. Řešené prostory provozně navazují na již zrekonstruované stávající komunikace. Objekt C3 – jižní zahrada  Objekt C3 je prostor bývalé dolní zahrady navazující na hlavní budovu. V jeho těžišti byla objevena vápenná pec z doby výstavby koleje. Nález byl zakonzervován zasypáním zeminou z důvodu zachování konstantní teploty a vlhkosti. Terén je v místě nálezu pro reminiscenci vykopávky kompozičně uměle upraven a doplněn venkovní expozicí s informacemi o nálezu. Celý prostor byl parkově upraven a byly vysazeny vinné keře v návaznosti na expozici vína v objektu D. Objekt D – „Stará kolej“ je kulturní památkou a nejstarší stavbou v areálu. Před vybudováním objektu A budova sloužila spolu s dalšími objekty jako sídlo Jezuitského řádu. Budova D je, stejně jako severní křídlo, expozičním a konferenčním zázemím s restaurací.

Stav areálu před rekonstrukcí odpovídal dlouhodobému využívání vojskem. Vnější plochy byly vybetonované, zeleň na pozemku prakticky zničena, horní část zastavěna objekty průmyslového výrazu a měřítka. Zpevněné vnější plochy areálu byly využity jako parkoviště. V roce 2007 byla podle projektu ARN studia zkolaudována první část rekonstrukce, zahrnující hlavní a střední křídlo budovy a severní nádvoří s přístavbou. Na tuto část navázal Atelier M1 svým návrhem.

Koncept  Celková studie přinesla myšlenku pojetí areálu ve formě zahrady bez jakýchkoli dopravních staveb. Na základě toho byla otevřena diskuse o konceptech dopravy a organizace turistického ruchu města. Parkovací plochy byly následně ze zadání rekonstrukce vypuštěny a nadále se akce odvíjela v konceptu zahradních a parkových úprav. Objekt A – severní křídlo  Objekt Jezuitské koleje je národní kulturní památkou. Celá

AREÁL JEZUITSKÉ KOLEJE AREA OF THE JESUIT COLLEGE MÍSTO / ADRESS  Barborská 54/51, 28401 Kutná Hora AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Tomáš Balej, Ing. arch. Martina Kárová, Ing. arch. Jitka Sedláčková, Ing. arch. Anna Spilková, Ing. arch. Žaneta Šubíková, výtvarné dílo MgA. Barbora Zachovalová / Atelier M1 architekti, s. r. o. INVESTOR / CLIENT Středočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s ROP NUTS II REALIZACE / COMPLETION 2013


REKONSTRUKCE R 16

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

70

TERASY LÁZEŇSKÝ VRCH LÁZEŇSKÝ VRCH, STARÉ SPLAVY JAKUB ŽOHA

Výjimečná poloha na skále, vysoko nad jezerem s pohádkovými výhledy předurčila charakter moderní dostavby směrem k jezeru. Kdysi prominentní Staré Splavy za minulého režimu zpustly a procesu oživení se dočkaly až v posledních letech. Výraznou měrou k renesanci lokality přispěl také režisér, jehož vila nad jezerem získala mnohá ocenění a mezinárodní pozornost. Okouzlení místem stálo také u zrodu projektu nového bydlení, ležícího na skalách uprostřed borových lesů s romantickými výhledy na jezero. Samotné práce započaly v roce 2012 spoluprací s architektem. Původní kubistická vila na Lázeňském vrchu z první republiky, byla dlouhá léta naprosto opuštěná. Cílem bylo vytvořit pět apartmánů, které by svou kvalitou a umístěním přímo nad jezerem, nabídly originální místo k životu i relaxaci. Každý apartmán je originální svou dispozicí, výhledem a velikostí. Samozřejmostí jsou rozlehlé soukromé terasy s výhledem přímo na jezero například přímo z vířivky. Myšlenka odpočinku tak dala vzniku i samotnému názvu projektu – Terasy Lázeňský vrch. Původní vila s prvky odkazujícími na český

kubismus byla obnovena do původní elegance. Moderní architektura si našla své místo směrem k jezeru. Tato jedinečná kombinace umožňuje zážitky mezi vodní hladinou a blankytným nebem. Na dosah větví borovic. Při realizaci byly použity luxusní materiály jako masivní beton, velkoformátová hliníková okna, skleněná zábradlí či tropické dřevo na terasách. Každý apartmán muže mít vlastní vířivku, krb a soukromé parkování. Pro komfort obyvatel byl instalován výtah a apartmány jsou tak plně bezbariérové. Z domu je přístup přímo k jezeru, kolem kterého pak vede kouzelná lesní cesta romantickou krajinou, protkanou hlubokými roklemi či staletými památkami s všudypřítomným odkazem Karla Hynka Máchy. Staré Splavy se probouzejí do své bývalé krásy.

TERASY LÁZEŇSKÝ VRCH MÍSTO / ADRESS  Lázeňský vrch 76, Staré splavy AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jakub Žoha / NEW ARCHITECTURE INVESTOR / CLIENT  Ing. Evžen Stein REALIZACE / COMPLETION  6 2014


REKONSTRUKCE R 17

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

71

LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OSTRAVA DAVID KOTEK, KATEŘINA HOLENKOVÁ / PROJEKTSTUDIO EUCZ

Cílem rekonstrukce objektu Ostravské univerzity bylo vytvoření plnohodnotné vysokoškolské budovy a vybudování komplexní výukové a výzkumné základny Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Základními požadavky na řešení byla jednoduchost a funkčnost a zároveň také jistá dávka důstojnosti a exkluzivity odpovídající účelu a významu instituce. Stavební program fakulty byl větší, než mohla původní budova pojmout, proto autoři navrhli ke stávajícímu objektu přístavbu a také nástavby. Základním principem v pojetí hmot se stal kontrast, který je tvořen černým odstínem nových fasád v kombinaci s bílým provedením původních křídel. Záměr byl podpořen také ponecháním stávajícího tvarosloví starých fasád, které jsou členěny římsami, pilastry a sledem původních okenních otvorů oproti novým strohým černým fasádám s nutným minimem prosklených ploch. Hlavním nástupním prostorem je dvůr, který je pojednán jako reprezentativní předprostor s dlážděnými plochami komunikací a rekreačními plochami zatravněnými či provedenými v pískovém mlatu, vybavený parkovými lavičkami a osvětlením, což přispívá k využitelnosti prostranství jako místa pro komunikaci a odpočinek studentů. Život studentů se paradoxně více odehrává na chodbách než v učebnách, proto jsou v některých místech navrženy levitující kubusy, které slouží

jako prostory k diskuzi, zábavě, studiu i relaxaci. Skleněné boxy jsou zároveň prostředkem, pomocí něhož se budova implementuje do parku a park zase do budovy. U hlavního vstupu se nachází prostor recepce s respiriem, který je propojen průhledem se skleněným zábradlím s respirii ve vyšších patrech. Kromě barevné odlišnosti je prostor zkvalitněn okenními otvory velkého formátu. Prostor respirií je vybaven stolky a židlemi a funkčně slouží jako studijní a odpočinkový prostor. Dalším výrazným interiérovým prvkem jsou vstupy do učeben, které jsou zdůrazněny červeným obkladem. Niky po zrušených dveřních otvorech jsou využity pro jednoduché sezení, které doplňuje vybavení chodeb. Prostory lze rozdělit podle funkce na učebny a výukové prostory, laboratoře, pracovny, komunikační prostory a servisní prostory. Je zde také navržena velkokapacitní posluchárna se stupňovitou konstrukcí hlediště pro více než 200 osob.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY FACULTY OF MEDICINE – UNIVERSITY OF OSTRAVA MÍSTO / ADRESS  Syllabova 19, Ostrava – Jih AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Kateřina Holenková / PROJEKTSTUDIO EUCZ,  s. r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑AUTHORS David Madry, Ing. Tomáš Kuzník INVESTOR / CLIENT Ostravská univerzita v Ostravě REALIZACE / COMPLETION 8 2014


REKONSTRUKCE R 18

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

72

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA JIČÍN PETR FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC

Rekonstrukce  Charakter rekonstrukce odpovídá využití objektu – výstavní prostory v přízemí a v patře, přednáškový sál a malá kavárna v zadním traktu v přízemí. Veškeré prostory domu jsou, pokud to bylo možné, uvedeny do historicky odpovídajícího stavu – historické dveře jsou repasovány, historické omítky (dle restaurátorského nálezu) restaurovány. V rámci rekonstrukce došlo k bourání pouze v minimálním rozsahu, pouze nevhodné příčkování z minulých dob. K veškerým vertikálním instalacím je využito stávajících komínových průduchů, nerušících dispoziční uspořádání. Velká pozornost byla věnována rekonstrukci unikátního empirového schodiště se zábradlím a restaurování historických výmaleb ve výstavní části.

Historie  Zatímco jičínská barokní synagoga prošla v rámci programu Revitalizace židovských památek jen několika dílčími úpravami, to podstatné se v Jičíně odehrálo v bývalé židovské škole, stojící nedaleko synagogy uprostřed zdejší Židovské ulice. V minulých letech ji díky pochopení jičínské radnice získala Federace židovských obcí, která připravila projekt její obnovy a využití. Tato pozoruhodná pozdně empírová stavba byla zbudována jičínským architektem a stavitelem Josefem Opolzerem na místě starších domů po velkém požáru v roce 1840 jako výstavná dvouposchoďová budova s empirovým polokruhovým schodištěm, zdůrazněným mohutnými dórskými sloupy a litinovým zábradlím, s menším dvorním traktem a pavlačovým průčelím do dvora.

Cíle rekonstrukce  Stavbu tvoří hlavní objekt s uličním průčelím a průčelím do dvora s pavlačí a na něj navazující dvorní objekt. Záměrem Federace židovských obcí od počátku bylo nejen tuto zajímavou památku zachránit a rekonstruovat, ale také zde zřídit prostory pro hlavní expozici i širší společenské aktivity (přednášky, výstavy apod.) a informační centrum, které by tvořilo i zázemí nedaleké synagogy. Součástí je i kavárna s posezením. Rekonstrukce byla realizována s Atelierem Soukup v rámci „Integrovaného operačního programu Evropská unie / Evropský fond pro regionální rozvoj / Šance pro váš rozvoj“, projekt Revitalizace židovských památek v České republice.

Stálá expozice Židovští spisovatelé v českých zemích je věnována židovské literatuře 19. a 20. století v českých zemích, hlavním osobnostem a jednotlivým žánrům v německém i českém jazyce. Cílem je dokumentovat, že duchovní klima v českých zemích vzešlo ze vzájemného působení a střetávání tří kultur: české, německé a židovské, i to, jak tuto pro literaturu mimořádně přínosnou atmosféru zničila katastrofa let 1933–1946 a totalitní režim po roce 1948. Výstava chce v krátkosti zaznamenat, co navzdory všemu v oblasti literatury přetrvalo: připomenuto je zhruba dvě stě německy a česky píšících spisovatelů, novinářů, dramatiků a kritiků. Zvláštní pozornost je věnována osobnosti a dílu nejslavnějšího jičínského rodáka Karla Krause, jehož otec byl předsedou zdejší židovské obce. Hlavním autorem koncepce a podoby výstavy je historik a novinář Tomáš Pěkný, dále spolupracovali Barbara Köpplová, spisovatel Viktor Šlajchrt a další.

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA JEWISH SCHOOL JIČÍN MÍSTO / ADRESS  Židovská č. p. 100, Jičíně AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Petr Franta / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC SPOLUAUTOŘI / CO­‑AUTHORS  Ing. arch. Lucie Laštovičková, Ing. arch. Štěpán Sekera INVESTOR / CLIENT  Federace židovských obcí v ČR REALIZACE / COMPLETION  6 2014


REKONSTRUKCE R 19

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

73

RABÍNSKÝ DŮM POLNÁ POLNÁ, OKRES JIHLAVA PETR FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC

sever a na jih, uprostřed užší komunikační trakt zakončený prostorem původní černé kuchyně, která byla restaurována a obnovena.

Rabínský dům v obci Polná je součástí kompaktní dispozice bývalého židovského města, které tvoří jihovýchodní předměstí historického jádra Polné. Dispozice byla dána průběhem starších přístupových cest k městu. Židovské město se rozkládá na svahu se sklonem k jihu. Vlastní dům na Karlově náměstí, které je unikátní svým urbanistickým uspořádáním do trojúhelníku, je situován do jihovýchodní části zástavby, na východě na objekt navazuje Synagoga.

Cílem rekonstrukce rabinátu bylo vybudování regionálního židovského muzea a k instalaci expozic, zachycujících historické události, týkající se zdejší židovské komunity.

Archeologie času  Severní trakt v expozici navozuje atmosféru rabínské kanceláře, expozice v jižním traktu je věnována Polné. Z jihovýchodní místnosti možno vstupovat do sklepa, kde byla nalezena zabetonovaná rituální lázeň – mikve a odkryta. Byl to k naší velké radosti největší objev spolu s objevem druhé černé kuchyně. Ze středního traktu lze též vystoupit po kamenném schodišti do patra, z chodby se vchází na balkon – zde je vyměněno zábradlí a doplněna stříška dle historických fotografií. Jižní část traktu nad průjezdem slouží jako inspekční pokoj s příslušenstvím. Místnost v jihovýchodní části dispozice sloužila jako zimní modlitebna – do niky zde je opět osazen původní áron a doplněny lavice. Obnovena je původní výmalba, restaurovány zbytky původní. V černé kuchyni byla nově zřízena cihelná dlažba (půdovky), v ostatních prostorách přízemí je dlažba kamenná. V patře je v komunikačních prostorách opravena stávající dlažba, v místnostech jsou prkenné podlahy. Byla vyrobena nová okna dle nalezených částí historických oken a osazena do líce s fasádou. Ve středu severního traktu byla po vybourání novodobé příčky obnovena další větší místnost s původními výmalbami. Po jejích obou stranách jsou dvě obdélné místnosti. Zde je umístěna hlavní expozice týkající se hilsneriády. Hlavní expozice v patře rabínského domu je doplněna stálou expozicí v přízemí, věnovanou dějinám židovské obce v Polné, stavební historii synagogy, rabínského domu a celému polenskému ghettu. Autorem je PhDr. Arno Pařík.

Rekonstrukce  Stávající dispoziční uspořádání objektu je zachováno v rámci historické podoby, nevhodné úpravy z minulých let byly odstraněny. Budova má dva vstupy – hlavní z Karlova náměstí a provozní z průjezdu. Západní část dispozice přízemí zaujímá průjezd. Zbytek dispozice je třídílný – po dvou místnostech na

RABÍNSKÝ DŮM POLNÁ RABBINICAL HOUSE POLNÁ MÍSTO / ADRESS  Polná, okres Jihlava AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Petr Franta / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Ing. arch. Lucie Laštovičková, Ing. arch. Štěpán Sekera INVESTOR / CLIENT  Federace židovských obcí v ČR REALIZACE / COMPLETION  6 2014


REKONSTRUKCE R 20

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

74

OBNOVA VILY MÜNZ HROZNOVÁ, BRNO RAW, PROAM

Záměrem návrhu obnovy vily Münz nebylo zakonzervovat stav z doby dokončení vily v roce 1928, ale navodit situaci, která by nastala, pokud by byla zachována kontinuita rodinného bydlení po celou dobu její existence. Dům byl v průběhu let takřka zcela přestavěn a přišel o většinu autentických prvků a o kompletní interiér. Na počátku rekonstrukce v roce 2012 se navíc ukázalo, že stávající konstrukce je ze statického hlediska v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí odstranit nesoudržné konstrukce nadzemních pater, posílit chybějící základy a vystavět repliku domu. Stavební část byla realizována se snahou o maximální shodnost s původním domem. V tomto smyslu bylo možné porovnávat nový stav s původním prováděcím projektem z roku 1925 a s dochovanými fotografiemi z doby před druhou světovou válkou. Bylo přirozené, že zůstanou zachovány všechny autentické prvky, zbylo jich však jen několik. K nejdůležitějším patřilo jedno původní okno z hudebního pokoje, ocelová okenní konstrukce zimní zahrady, svislé pásové ocelové okno na schodišti, dřevěná garážová

vrata a vstupní dveře bočního vstupu. Všechny tyto prvky byly pečlivě restaurovány a osazeny v nové stavbě na původní místo. U stavebních prvků, které se nezachovaly ve stavbě ani ve výkresech a na fotografiích, byly hledány analogie v jiných Wiesnerových stavbách z přibližně stejné doby vzniku. Cílem byla funkční obnova stejných prostor v původních proporcích, jakými byly především jídelna, přijímací salon, pracovna a hudební salon. Obtížnějším úkolem bylo navržení vestavěného nábytku pevně spojeného se stavbou. Zde již nebylo možné opřít se při navrhování o nějakou dochovanou předlohu. Navíc vila Münz byla jednou z prvních puristických Wiesnerových staveb, která však měla ještě mnohé dekorativní pozůstatky z dřívějších forem. Je velmi pravděpodobné, že Wiesnerův návrh i realizace byly v rozsahu vestavěného nábytku a obkladů poměrně strohé. Nové řešení hledalo v této oblasti spíše předlohu u materiálově bohatých interiérů Adolfa Loose než přímo u Wiesnera. Při návrzích vestavěného mobiliáře bylo cílem evokovat především dobu vzniku stavby. Aby

se však nejednalo o nehodnotné kopie, byly důsledně zachovány dobové řemeslné postupy a materiálová řešení. Hlavní obytné patro je stejně jako u ostatních vil reprezentativní, realizované se záměrem maximálně zachytit jeho původní podobu, ve spodním patře a v horních patrech se snaha přiblížit se původnímu charakteru domu oslabuje. Volně stojící nábytek byl nakombinován z repasovaných originálů z dvacátých a třicátých let 20. století a ze současné produkce předních světových nábytkových firem a návrhářů. Obdobně časově komponovaná je rovněž kolekce výtvarných děl, která interiér dotvářejí.

OBNOVA VILY MÜNZ RECONSTRUCTION OF VILLA MÜNZ MÍSTO / ADRESS  Hroznová, Brno AUTOŘI / AUTHORS  doc. Ing. arch. Ivan Rusín, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, Ing. arch. David Šrom, doc. Ing. arch. Ivan Wahla / Sdružení pro vilu Münz: Atelier Raw, spol. s r. o. a PROAM, s. r. o. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Tereza Hátlová, Bc. Nina Ličková, Ing. arch. Soňa Matulová INVESTOR / CLIENT  Equity Investment, a. s. REALIZACE / COMPLETION  5 2014


KATEGORIE RODINNÝ DŮM THE FAMILY HOUSE CATEGORY

75

RD 1 RODINNÝ DŮM V ŘEVNICÍCH MAGDALENA ROCHOVÁ, RADEK JAROUŠEK / JRA 78 RD 2 VILA TROJA L. EHL, T. KOUMAR, A. ŠRÁMKOVÁ / ŠRÁMKOVÁ ARCHITEKTI UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 79 RD 3 CHATA U JEZERA P. NASADIL, J. HORKÝ / FAM CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015 13 RD 4 PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU L. RÝZNER, F. ČEKAL / OK PLAN 80 RD 5 VILA V BESKYDECH Z. TREFIL 81 RD 6 RODINNÝ DŮM REZKOVA T. PILAŘ, V. KOŠŤÁL, L. KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI CENA ČASOPISU ARCHITEKT 24 RD 7 RODINNÝ DŮM KLÁNOVICE P. KOLÁŘ, A. LAPKA / ADR 82 RD 8 DŮM V ÚŽINĚ L. BEZECNÝ, P. CIHELKA, J. DEYL, M. PROCHÁZKA / SAEM ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM 76 RD 9 RODINNÝ DŮM PRAHA 9 M. BUREŠ, V. MUDRA / KVADRANT 83 RD 10 RODINNÝ DŮM JINONICE A. KOLÁŘ / A32 84 RD 11 RODINNÝ DŮM PUSTÁ POLOM T. BINDR, L. MOHYLOVÁ / ATELIER 38 85 RD 12 RODINNÁ VILA V BENEŠOVĚ J. POLÁČEK, V. ŠKARDA / ATELIÉR K2 UŽŠÍ VÝBĚR POROTY 86 RD 13 RODINNÝ DŮM VE SVĚTICÍCH J. POLÁČEK, V. ŠKARDA / ATELIÉR K2 CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM 20 RD 14 RD V TEHOVĚ U PRAHY R. BABÁK, O. TOBOLA / HYPODESIGN 87 RD 15 VILA PRŮHONICE R. TEICHMAN, P. MACHAR / JESTICO + WHILES ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM 89


ČESTNÉ UZNÁNÍ RODINNÝ DŮM RD 8

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

76

DŮM V ÚŽINĚ PRAHA LUKÁŠ BEZECNÝ, PAVEL CIHELKA, JIŘÍ DEYL, MICHAL PROCHÁZKA / ATELIER SAEM

Dům je soběstačný a dosahuje energetické náročnosti budovy kategorie A. Nejedná se však o nízkoenergetický standard. Neměli jsme ambice lepších parametrů. Domníváme se, že výpočtové energetické úspory jsou často v rozporu s ideálním životním prostředím. A čím se tedy dům vytápí a větrá? Odtahy vzduchu zajišťují hybridní ventilátory poháněné větrem, přívody větrací štěrbiny ve vazbě na fasády a roční období. Teplo pak tepelné čerpadlo země – voda. Záložním zdrojem je krb na dřevo.

Pozemek domu měří v nejužším místě pouhé 4,0 m a je podle Stavebního úřadu nezastavitelný. Otevírá se jižním směrem do vnitrobloku zahrad, ke kostelu svatého Vavřince – Genius loci. To je zahušťování města v kladném smyslu. Vysoké stěny domu kopírují krajinu a reflektují skály Prokopského údolí. Dům zaplňuje zbytkový prostor „přesýpacích hodin“, odděluje jižní zahradu od ruchu velkoměsta. V jeho srdci se ocitáte vytržen z kontextu okolního světa. Efektivní a udržitelná stavba? Stavba v souladu s přírodou? Dům v úžině využívá „nezastavitelného“ pozemku, přírodních zdrojů a zákonů. Touží ukázat směr přístupu ke krajině, k místu, k životu. Vychází z tradiční řadové zástavby. Propojení ulice se zahradou je přes průchod. Vnější výraz domu dávají obvodové stěny, které zrcadlí lámané tvary parcely a promítají je do třetího rozměru. Vnitřní prostor si pohrává s momenty překvapení. Konstrukčně difuzně otevřená dřevostavba z pohledových masivních panelů, vestavěná do úžiny betonových stěn, striktně kopírujících pozemek. Stěny vytváří opěrky terénních

rozdílů, ochranu před západními větry a před „náročným“ provozem sousedního pozemku školy. Dům využívá materiálů lokálních, obnovitelných, s minimální produkcí CO2 v průběhu životního cyklu.

Hodnocení poroty  Vnitřek je skvěle propojen s venkem a lze si představit, že během léta jsou dveře otevřené celý den. Rodinný dům byl zvětšen velkými okny ve většině místností. Ačkoli z nich není vždy daleký výhled, pouštějí dovnitř dostatek denního světla a vytváří iluzi daleko větších obytných prostorů. Rodina nás ujistila, že nemá žádný úmysl zvětšování svého domu, ale má plány rozšířit dětské pokoje o spaní na zvýšeném mezipatře. Inteligentní řešení umístění domu na obtížném pozemku, ale možná omezující pro dlouhodobý život rodiny.

Tvary a členitost, vnitřní dvůr i stísněný průchod jsou doplněny velkými skleněnými plochami, i takovými, které málokdy pochytí slunce. Absence rekuperace. Zcela proti zásadám nízkoenergetického domu avšak v souladu s „otevřeným“ a zdravým bydlením. Netušené venkovní prostory, chráněné před povětrností a horkými dny masivními stěnami, tvoří plíce domu. Odlesky slunce dopadají do míst, kde je neočekáváte. Ve dvoře roste a vláhu udržuje Ginkgo Biloba. Reguluje vnitřní teplotu bez nutnosti instalace nákladných zařízení. Otevřená dispozice umožňuje provětrávání stavby ve vazbě na roční období a orientaci. Dům má přímou vazbu a propojenost s přírodou. Zelená střecha, strom „v domě“, rostliny jsou využívány k zajišťování klimatu, regulaci teploty a vlhkosti, akumulaci a filtraci srážkových vod. Ty jsou pak z retenční nádrže vraceny zpět k využití.

DŮM V ÚŽINĚ GAP HOUSE MÍSTO / ADRESS  Butovická 911/9 b, 158 00 Praha 5 AUTOŘI / AUTHORS  Lukáš Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl, Michal Procházka / ATELIER SAEM,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Ing. Michal Procházka REALIZACE / COMPLETION  4 2014


ČESTNÉ UZNÁNÍ RODINNÝ DŮM RD 15

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

77

VILA PRŮHONICE RADEK TEICHMAN, PAVEL MACHAR / JESTICO+WHILES

Architektonická kancelář Jestico + Whiles dostala za úkol navrhnout pro soukromého investor vilu v zastavěné části Průhonic. Vize investora byla jednoduchost, čisté line a maximální kontakt s přiléhající zahradou. Celá jižní fasáda je prosklená. Pro maximální transparentnost bylo vybráno bezrámové zasklení, které umocňuje pocit absence předělu mezi interiérem a zahradou. Severní fasáda je naopak kontrastně plná s mozaikou čtvercových oken, jejichž na první pohled chaotické umístění vychází z koncepce interiéru a vybraných výhledů na prvky zeleně. Dům je navržen jako „inteligentní“, používající nejmodernější prvky ovládání a instalace, které umožňují uživateli kontrolu osvětlení, audia, videa, vytápění a zabezpečení budovy.

Hodnocení poroty  Rodinný dům je dělán na míru životnímu stylu klienta. Pro zámožné klienty je obtížné, aby při výstavbě svých nemovitostí zůstali racionální a skromní – při svých širokých možnostech. Zde se objednávka a dodržovaná disciplína na straně klienta a dokonalost a přesnost na straně architekta dokonale potkaly. Vzájemná existence těchto dvou faktorů vyústila v prostředí tak vysoké třídy, oceněné porotou.

VILA PRŮHONICE VILLA PRŮHONICE MÍSTO / ADRESS Průhonice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Radek Teichman, Ing. arch. Pavel Machar / Jestico + Whiles INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  6 2014


RODINNÝ DŮM RD 1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

78

RODINNÝ DŮM V ŘEVNICÍCH MAGDALENA ROCHOVÁ, RADEK JAROUŠEK / JRA

v částech východní, severní a západní fasády jakoby uzavřen sám do sebe, v jižní části se naopak dům otevírá do zeleně zahrady a využívá intimní terasu. Dům je propojený v jedné výškové úrovni s terasou a zahradou. Podzemní patro navazuje na příjezdovou a vstupní cestu. Podzemní patro slouží jako vstup do domu s hlavním schodištěm do obytné části. Dále je zde umístěna garáž, technické zázemí a prádelna. V severovýchodním rohu je situován hostinský pokoj s koupelnou. Dispozičně je plocha nadzemní patra domu rozdělena na obytnou část a ložnicovou část. Obytná část je složena z hlavního obytného prostoru, jídelny a kuchyně s výstupy na terasu. Tato obytná část využívá po celé jedné délce transparentní zakřivené jižní fasády, se stálým kontaktem se zahradou a vlastním domem.

Do druhé části domu, která je vymezena severovýchodním rohem s krásným výhledem a částí pokračujícího zakřivení orientovaného do patia, jsou situovány ložnice a chodba se šatnou. V domě jsou důležité průhledy a jednotlivé výhledy skrz prostory do výseků zeleně, které tvoří jednotlivé obrazy.

RODINNÝ DŮM V ŘEVNICÍCH FAMILY HOUSE IN ŘEVNICE MÍSTO / ADRESS  Legií, Řevnice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Magdalena Rochová, Ing. arch. Radek Jaroušek / Jaroušek Rochová architekti INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO FILIP ŠL APAL

Pozemek, na kterém dům vznikl, se nachází ve vilové čtvrti na severním svahu Řevnic nad údolím Berounky. Dům je situován do spodní části pozemku, tak aby co nejvíce využíval jižní část zahrady. Severovýchodní roh domu má návaznost do zeleně zahrad a otevřený výhled do údolí. Hmota domu je zasazena do terénu tak, aby respektovala svažitý terén pozemku. Jednopatrová stavba s rovnou střechou a podzemním patrem, je zapuštěna do zeleně zahrady. Hmota prvního nadzemního podlaží je předsazena přes podzemní patro. V přední části směrem do ulice je odlehčena vykonzolováním nad přístupovou část domu. Pomyslný čtvercový půdorys protíná křivka elipsy, která vymezuje jižní fasádu domu a vytváří zapuštěné polouzavřené patio s přetaženou tenkou pergolou. Dům je


RODINNÝ DŮM RD 2

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

79

VILA TROJA PRAHA LUKÁŠ EHL, TOMÁŠ KOUMAR, ALENA ŠRÁMKOVÁ / ŠRÁMKOVÁ ARCHITEKTI

Lokalita  Nepravidelný lichoběžníkový pozemek, mírně se svažující k severovýchodu, jihozápadní část tvoří terénní val na rozhraní s chráněným územím vyvýšený o 4 – 6 m nad zbývající část parcely.

FOTO RUDOLF SKOPEC

Zadání  Dům pro čtyřčlennou rodinu s možností ubytování jednoho z prarodičů. Architektura  Jednoduchý kvádr z části zapuštěný do terénu / jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, k suterénu připojena podzemní garáž. Dům objemem a ztvárněním odpovídá okolní zástavbě a plasticitě terénu, umístěn kolmo k ulici, do zeleně osazen bez zadlážděných ploch. V patře je otevřený obytný prostor s kuchyní, skladem a toaletou. v přízemí vstup a tři pokoje se společným sociálním zařízením. V suterénu garsoniéra –

kancelář, technické prostory a garáž pro dva automobily. Jednoramenné schodiště u jihovýchodní fasády a výtahová plošina v nároží. Konstrukce a technologie Monolitická železobetonová konstrukce. Dům a garáž jsou samostatné dilatační celky. Obvodový plášť domu z lícových cihel v přírodní barevnosti, opěrné zdi a stěny garáže z pohledového železobetonu. Okna a dveře pevně prosklené v hliníkových rámech, černý vypalovací lak z exteriéru, bílý lesklý lak z interiéru. Černá garážová vrata, oplechování z hliníkového plechu a ostatní kovové detaily. Okna a dveře do exteriéru jsou opatřeny vnějšími stínícími roletami, na jižní fasádě je membránové textilní zastřešení.

VILA TROJA VILLA TROJA MÍSTO / ADRESS  Praha – Troja AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková / Šrámková architekti, s. r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Mikoláš Vavřín – zahrada INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  1 2014


RODINNÝ DŮM RD 4

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

80

PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU LIPNICE NAD SÁZAVOU LUDĚK RÝZNER, FRANTIŠEK ČEKAL / OK PLAN

klasické zděné technologie s železobetonovou nosnou konstrukcí stropů a částečně i nosných průvlaků, pilířů a základů. Na krov byla použita dřevěná rámová konstrukce. Fasáda je také obložena hliníkovým plechem, efektu je dosaženo prostřídáním falců.

PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU FAMILY HOUSE EXTENSION MÍSTO / ADRESS  Lipnice nad Sázavou AUTOŘI / AUTHORS  architekt Luděk Rýzner, Ing. arch. František Čekal / OK PLAN ARCHITECTS,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  12 2013

FOTO JAROSL AV HE JZL AR

Pozemky investora jsou umístěny ve svahu na okraji obce Lipnice nad Sázavou v lokalitě určené pro zástavbu rodinných domů. Zadáním investora bylo doplnit ke stávajícímu rodinnému domu přístavbu určenou k trvalému bydlení, která bude funkčně oddělena, ale zároveň propojitelná se stávající stavbou, do které se mělo zasáhnout jen minimálně. Přístavba je navržena jako jednopodlažní kvádr zapuštěný do svahu přecházející do patrové nástavby se sedlovou střechou. Svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, zároveň je ale výrazově minimalizovaná díky sjednocení otvorů a stěn fasádním obkladem. Přístavba má rozměry 13.2 x 7.7 m. Výška hřebene střechy je 9.1 m. Střecha je z falcovaného hliníkového plechu. Dominantní prosklená fasáda nástavby otvírá výhledy do krajiny kolem Lipnice. Architektonicky se jedná o moderní koncept s použitím klasických materiálů – dřevo, kov, beton. Objekt je proveden jako kombinace


RODINNÝ DŮM RD 5

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

81

VILA V BESKYDECH VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZDENĚK TREFIL

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního táhlého terénního útvaru – rokle, svažující se ve východo­‑západní ose k nedaleké přehradě. Navržený objekt je co do měřítka jednou z největších stavebních struktur v obci, ihned po bývalé škole, nebo památce lidové architektury – dřevěném evangelickém kostelíku z r. 1783, se kterým je také v přímém vizuálním kontaktu. Právě tento objekt se stal předobrazem pro celkovou koncepci vily, která ve svém soudobém pojetí interpretuje dualitu exteriéru a interiéru, pro lokální architekturu tak typickou. Výsledkem je 3D fasáda z trapézového perforovaného plechu versus celodřevěný interiér. Perforovaný trapézový fasádní plech jako druhá kůže objektu, sluno- a větrolam, bezpečnostní bariéra v jednom, propůjčující

hmotě novostavby specifické měřítko, technicistní prvek, integrující dům do okolní přírody. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, tedy místně tradiční stavební techniku, avšak posunutou technologicky na úroveň současnosti – křížem lepené dřevěné panely v kombinaci s ocelovými nosnými prvky dávají vzniknout dřevěnce III. tisíciletí. Koncepce vnitřních prostor domu je variací na téma „plan libre“ – všechny obytné místnosti orientované na jih, ze severu vstupní dvůr, garáž a hospodářské prostory domu. Vstup na úrovni ložnicového podlaží, obytné pak o úroveň níže, jeden prostor s předsunutou terasou s obytnou a sportovně relaxační částí s bazénem. Velkoplošné prosklení zajišťuje propojení exteriéru s interiérem – okolní příroda se stává integrální součástí interiéru domu. V jihozápadní části domu prostorová koncepce graduje dvoupodlažní galerií s knihovnou a rohovým oknem, zprostředkovávajícím nejatraktivnější

výhledy na místní krajinu, včetně nedalekého evangelického kostelíku. Materiály – dřevo, AL­‑plech, kov, sklo, kámen, v různých variacích. Z ruky architekta byla navržena také celá řada nábytku a doplňků (komody, noční stolky, jídelní stůl, kuchyně, radiátory, mýdelníky, věšáky atd.), které přispívají k mimořádné soudržnosti a dotaženosti díla. Trojrozměrná plastika od J. Zemánka z oceli dotváří dvoupodlažní obytný prostor. Objekt je navržen jako pasivní dům s inteligentním systémem řízení budovy, solárním ohřevem TUV a s vytápěním tepelnými čerpadly. VILA V BESKYDECH VILLA IN BESKYDY MÍSTO / ADRESS  Valašské Meziříčí, Beskydy AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Zdeněk Trefil SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. Petr Ramík, Ing. arch. Zoe Malovcová, Patrik Obr, Tomáš Chytka, Jan Zemánek INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014


RODINNÝ DŮM RD 7

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

82

RODINNÝ DŮM KLÁNOVICE PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

Objekt stojící na rovinatém terénu se skládá ze tří základních, osově souměrných kvádrových objemů. Svým umístěním a tvarem stavba záměrně rozděluje zahradu na menší části – otevřenou přístupovou, uzavřenou soukromou

část a malá atria, což umožňuje různé pojetí zahrad a zajišťuje investorovi pocit soukromí u rohové parcely. Centrální dvoupodlažní hmota s hlavními obytnými prostory orientovanými do zahrady

RODINNÝ DŮM KLÁNOVICE FAMILY HOUSE KLÁNOVICE MÍSTO / ADRESS  V Trnivách, Praha 9 – Klánovice AUTOŘI / AUTHORS  Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka / ADR, s. r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Jana Zoubková INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO FILIP ŠL APAL

je přes krčky propojena s jednopodlažními křídly – relaxačním zázemím a garáží. Fasáda objektu je omítaná, tvarově jednoduchá a jednotlivé hmoty budovy gradují ve stupnici bílá – šedá – černá. Střechy objektů jsou pokryty vegetačním souvrstvím podporujícím začlenění objektu do okolí. Interiéry jsou minimalistické, podlahy a stropy provedené z pohledového betonu. Stěny jsou omítané, pouze bílé. Interiér utváří minimální počet nábytku společně s detaily typu otevřeného ohniště či vetklého kamene jako police pro japonskou vázu. Celý dům má odrážet skromný, avšak vysoce vytříbený styl investora a jeho smysl pro rovnováhu, klid a harmonii.


RODINNÝ DŮM RD 9

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

83

RODINNÝ DŮM PRAHA 9 MICHAL BUREŠ, VÁCLAV MUDRA / ATELIER KVADRANT

„mediální skříně“, která obsahuje různé nosiče dat, rekordér, prvky ozvučení aj. Dominujícím prvkem dvoupodlažního prostoru je 2.5 m vysoké zavěšené svítidlo, jehož kostra je potažena teplem smrštěnou folií a vybavena vyjímatelnou vnitřní konstrukcí s LED zdroji.

FOTO MICHAL ROUHA

Na počátku byl celkem ošklivý a nezajímavý řadový rodinný dům z poč. 20. stol. stojící na uliční čáře se sedlovou střechou podél ulice. Vytvořili jsme dlóóóuhou řadu variant, jak jej přestavět, ale pořád měl výsledek nějaké nedostatky – buď dispoziční nebo ekonomické /vysoká cena/. Tak klienti dospěli k pomyšlení na nový dům. Pozemek je svažitý směrem k jihu s monumentálním rozhledem a značně zatížený hlukem ze stoupání motorových vozidel na „náhorní planinu“ Proseku. Využít rozhledu bylo snadné, protože ve výhledu žádné stavby nepřekážejí. Svažitosti jsme se přizpůsobili rozdělením domu na dva „pavilony“ umístěné na terénu a propojené krátkým schodištěm. Hluku má bránit zeď, která zvenčí působí jako fasáda. Aby ale dům nebyl nekomunikativní, příliš uzavřený a odvrácený na opačnou stranu od ulice, jsou vrata pro vjezd aut navržena z obyčejného drátoskla, které neumožní vhled, ale prozradí prostor a světlo, které jsou za nimi. Také doufáme v životaschopnost vysazených popínavých rostlin. Projdeme­­­‑li touto zdí, vstoupíme do atria, které poskytuje kryté stání pro jedno auto, nabízí točnu pro snadný výjezd a uvítá příchozí svítící skleněnou

plastikou od Pavla Karouse. Z předsíně domu lze vejít bezprostředně do ložnicového pavilonu /šatna­‑ chodba, koupelna, ložnice, pracovna, tech. místnost/, sejít do přízemí pavilonu salon­‑kuchyně /WC, přípravna/ nebo po několika schodech vystoupit na galerii s knihovnou a „hotelovým“ pokojem hosta. Energii šetří tepelné čerpadlo vzduch­ ‑voda, které spolu se dvěma solárními kolektory na střeše nižšího pavilonu tvoří technologickou soustavu k výrobě tepla i teplé užitkové vody a poukazem na provozní náklady jsme přesvědčili klienta rovněž k instalaci systému nucené ventilace /všech prostor vyjma garáže/ s rekuperací odpadního tepla. Obvodové stěny jsou zatepleny 20 cm grafitového polystyrenu a okenní otvory vyplňují kvalitní dřevo­‑hliníková okna s izolačními trojskly. V interiéru, který jsme kompletně navrhovali a dodávali – jak nákupy tak individuálně vyráběné prvky – jsme se snažili o jakýsi minimalismus s lidskou tváří. Ta ovšem nespočívá v dekoraci, ale ve výběru materiálů – odstínů dřeva nebo dřevěných dekorů, nepoužití kůže na sezení, pískovcové obložení krbu apod. Rovněž tento názor vedl i ke skrytí velké TV obrazovky za dveře

RODINNÝ DŮM PRAHA 9 FAMILY HOUSE PRAHA 9 MÍSTO / ADRESS  Praha 9 – Prosek AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Michal Bureš, Ing. arch. Václav Mudra / Atelier Kvadrant, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  manželé Černí REALIZACE / COMPLETION  3 2014


RODINNÝ DŮM RD 10

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

84

RODINNÝ DŮM JINONICE IVAN KOLÁŘ / A32

na jižní straně budovy, kde svažující terén umožňuje odkrytí prosklené fasády. Na bocích prosklení koresponduje s terénem a je tedy do tvaru trojúhelníků. V úrovni 1. PP je dům propojen s podzemním podlažím garáže, kde jsou další skladovací prostory domu a část technologického zázemí. Část podzemního podlaží je snížena na úroveň dna bazénu – v prostoru kolem bazénu je umístěna bazénová technologie a větrání. Zajímavostí dispozičního řešení je točité schodiště se skleněnými stupni. Schodišťový tubus je zastřešen světlíkem a záměrem je umožnit dennímu světlu proniknout do úrovně wellnessu, což bylo splněno.

Pozemek  Rodinný dům je vyřešen na svažitém pozemku k jihu ve tvaru písmene L, s převýšením cca 2,5 m. Jde o dům na místě demolice původní zástavby. Omezení  Nejsložitějším úkolem bylo sladění požadavků investora na budoucí dům a omezujících vlivů plynoucích z velikosti pozemku a okolní zástavby. Dům je připraven sloužit po menší úpravě i jako dvougenerační bydlení. Z hlediska okolí bylo nutno respektovat uliční čáru (na jižní a východní straně pozemku), výšku dle vrcholu střechy sousedního domu a odstupy od sousedního domu dle OTP. Idea řešení  Klíčem k řešení investora byl nápad změnit polohu hlavního vstupu na pozemek – byl přesunut na severní stranu pozemku, čímž se uvolnila jižní část pozemku. Díky svažitému pozemku vznikla možnost propojit se zahradou a zelení dvě patra nad sebou. Z toho vznikl koncept obývacího pokoje v přízemí a bazénu také v přízemí, ale v jiném… Tím byl vyřešen klíčový požadavek na velikost bazénu a velikost obývací části, vše propojené se zahradou. Toto nebylo možné uspokojivě vyřešit v jedné úrovni.

Architektonické a dispoziční řešení Hmotu domu tvoří jednoduchý kvádr, ze kterého vystupují balkony se „zeleným“ zábradlím. Zelené zábradlí navozuje i pro ložnicovou část v 1. patře atmosféru přímého kontaktu se zelení. Na severní části pozemku je k hmotě domu do „L“ přidružen samostatný objekt garáží. Dům je zastřešen plochou střechou. Navržený rodinný dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hlavní vstup do domu je v úrovni 1.NP z ulice při severní straně pozemku. Vstup vede do předsíně s šatnou. V úrovni prvního nadzemního podlaží je „denní“ část domu, kterou tvoří prostorný obývací pokoj s volně propojenou kuchyní. Dále je zde komunikační hala s točitým schodištěm, které propojuje všechna podlaží domu. Z obývacího pokoje vede další přímé schodiště do ložnicového patra, do části rodičů. Na obývací pokoj v objektu navazuje na západní fasádě letní obývací pokoj s letní zahradní kuchyní. V úrovni 1.NP je samostatně stojící garáž se stáním pro dva automobily a s prostorem pro kočárky, kola apod. Ve druhém podlaží je „noční“ část domu s pěti ložnicemi, ateliérem, sociálním a dalším zázemím domu. V 1. podzemním podlaží (nebo také v druhém přízemí) je krytý bazén, prostory wellness se saunou a archiv. Bazén je situován

RODINNÝ DŮM JINONICE FAMILY HOUSE JINONICE MÍSTO / ADRESS  Za Zámečkem 2/46, Praha 5 – Jinonice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Ivan Kolář / A32,  spol. s r. o. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. Roman Hron INVESTOR / CLIENT  Ing. V. Klouba, O. Kloubová REALIZACE / COMPLETION  9 2014


RODINNÝ DŮM RD 11

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

RODINNÝ DŮM PUSTÁ POLOM TOMÁŠ BINDR, LUCIE MOHYLOVÁ / ATELIER 38

Rodinný dům bude obývat manželský pár. Stojí v zahradě stávajícího rodinného domu a stává se novodobým „výměnkem“ navrženým pro současné potřeby. Mírně svažitý pozemek se nachází v západní části obce, na hranici zastavěného území, bez jednotného charakteru stávající zástavby. Hlavní obytný prostor má optickou vazbu na stávající rodinný dům – vazba rodinná, na kostel – identita k místu a na krajinu – nekonečnost a nespoutanost. Kompaktní břidlicový hranol je prolamovaný dřevem obloženými nikami, které bude možno uzavřít skládacími stěnami. Kontrastní k antracitovému exteriéru je bílý interiér. Pojítkem interiéru a exteriéru je dřevo. Prostřídání bílé a černé pokračuje v zahradě výsadbou trojice skupin bříz. Dům je vyzděný z cihelných tvarovek v kombinaci s ocelovými sloupy. Konstrukce střechy je provedena z lepených dřevěných vazníků. Střešní krytina a obklad stěn jsou břidlicové. Terasy a obklady nik jsou dubové. Topení je teplovodní podlahové, zdrojem je kondenzační plynový kotel.

RODINNÝ DŮM PUSTÁ POLOM FAMILY HOUSE PUSTÁ POLOM MÍSTO / ADRESS  Na Záhumenní 447, Pustá Polom AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Lucie Mohylová / Atelier 38, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Ing. Zdeněk Dominik, PharmDr. Zdeňka Dominiková REALIZACE / COMPLETION  8 2014

85


RODINNÝ DŮM RD 12

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS UŽŠÍ VÝBĚR POROTY

86

NOVOSTAVBA RODINNÉ VILY V BENEŠOVĚ JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA / ATELIER K2

Dům na půdorysu písmene C vymezuje atrium otevřené do hlavní zahrady. Při pohledu z hlavní obytné zahrady je dům s atriem rozčleněn do menších částí, naopak ze vstupní strany se uplatňuje svojí kompaktností. Dům je navržen s většinou prostorů na přízemí, pro jejich spojení se zahradou. Přízemí je navrženo jako velkorysé společenské podlaží, včetně bazénu, pracovny a ložnicové části, výškové úrovně podlah postupně navazují na mírně svažující se terén. Atrium je chápáno jako intimní venkovní místnost. V patře jsou umístěny dva pokoje a koupelna, v suterénu zázemí domu s garáží pro dvě auta. Jádrem domu je prostor jídelny – obytné haly, výjimečnost tohoto prostoru je zvýrazněna

provedením stropu formou valené klenby a doplňkovým přirozeným osvětlením pod vrcholem klenby. Výška klenby umožňuje přisvětlení prostoru z horní části příčně do prostoru z východní a západní strany – do středu domu tak bude sluneční svit dopadat po celý den. Svrchu prosklená vstupní hala navozuje pocit venkovního dvorku, hala přivádí světlo i do suterénu. Dům bude převážně pohlcen vegetací – pohledové střechy jsou navrženy ozeleněné, fasády domu budou porostlé popínavými rostlinami. Betonový profilovaný strop výtvarně sjednocuje prostory domu a je navržen jako originální patent autorů.

RODINNÁ VILA V BENEŠOVĚ FAMILY VILLA IN BENEŠOV MÍSTO / ADRESS  Černoleská 495, Benešov u Prahy AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda / Atelier K2 SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. David Šabata, Ing. arch. MgA. Tomáš Balej INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014

F OTO TO M Á Š R A S L A AT E L I E R K 2

Pozemek protáhlého tvaru sousedí s hodnotnou vilou od architekta O. Novotného. Novostavba je umístěna ve spodní části pozemku, tak, aby nová i stará vila měly dostatečný prostor.


RODINNÝ DŮM RD 14

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

RD V TEHOVĚ U PRAHY RADIM BABÁK, ONDŘEJ TOBOLA / HIPPOSDESIGN

Dřevostavba jednopodlažního rodinného domu umístěného do mírně svažitého pozemku v Tehově u Prahy. Hlavním prvkem domu tvoří centrální vodní plocha osazena lekníny a další rostoucí vegetací, která začíná dům přirozeně usazovat a propojovat s okolím. Obytná část vodní plochu z její tří stran uzavírá a je s ní v přímém kontaktu. Koncepce domu umožňuje jeho uživatelům neustálý pohyb mezi exteriérem a interiérem. Dům mohou opustit a zase se do něho vrátit ze všech světových stran. Hmota má mimo centrální vodní hladiny ještě další tři vnitřní atria, které jsou osazeny různými typy dřevin a rostlin kvetoucích v rozdílném časovém období. Domem se začínají přirozeně prolínat různé intenzity měnících se vůní a barev. Dům je navržen v kategorii nízkoenergetického standardu, využívající kombinace tepelného čerpadla, plynového kotle a fotovoltaických panelů umístěné na střeše. Konstrukci domu tvoří těžký skelet vybíhající z interiéru do exteriéru a naopak.

RD V TEHOVĚ U PRAHY FAMILY HOUSE IN TEHOV NEAR PRAGUE MÍSTO / ADRESS  Na Vyhlídce, Tehov AUTOŘI / AUTHORS  MgA. Radim Babák, MgA. Ondřej Tobola / hipposdesign INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  6 2014

87


KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA LANDSCAPE ARCHITECTURE AND GARDEN DESIGN K 1 PARK 4DVORY

M. VELIČKOVÁ, P. VELIČEK / M & P ARCHITEKTI, D. PRUDÍK ČESTNÉ UZNÁNÍ

V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA 89

URBANISMUS THE URBAN DESIGN CATEGORY U 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE HANUŠKOVÁ / ATELIER M1 90

88

J. HÁJEK, J. HAVLAS, P. JOBA, Z. DUŠEK


ČESTNÉ UZNÁNÍ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA K 1

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

89

PARK 4DVORY, ČESKÉ BUDĚJOVICE MARKÉTA VELIČKOVÁ, PETR VELIČEK / M & P ARCHITEKTI, DAVID PRUDÍK

Kavárna  je navržena jako součást sítě – meze cest zapřené zábradlím plynule pokračují po střeše objektu, který je osazen v místě nejvyššího převýšení pozemku jako podnož páteřní cesty územím. Nabízí tak „rozhledy“ do parku, hierarchicky vyzdvihuje nejdůležitější komunikaci, zároveň je průchodem mezi východní stranou parku s fit stezkou, kluzištěm, dětským hřištěm a západní stranou se skateparkem a dětským hřištěm. Objekt má odbytovou plochu pro 32 návštěvníků se zázemím a sociální zařízením pro potřeby parku, v teplých měsících se rozšiřuje východní a západní terasy. Hodnocení poroty  První, co zapůsobilo, byl koncept parku: něco pro každého, ale bez rušení, vytvoření příležitostí pro sociální aktivity, stejně jako obnova zeleně ve starých kasárnách. Projekt vytvořil systém, nebo spíše zasadil semínko pro vytvoření systému komunitou a pro ni, stejně jako pro rozvoj přírody. Za použití teorie pružnosti koncept ponechává čas na to, rozhodnout se, co a kolik toho rozvinout. Protože to je projekt krajinářské architektury, nelze říci, že je hotový, ale byl učiněn velmi dobrý začátek. Dokonce i za deštivého březnového dne lidé jezdili na kolečkových bruslích, seděli na terase kavárny. Blízkost k přírodě, dokonce úmyslné vnášení přírody zpět do městského prostředí projektem, jsou přístupy moderní a šetrné k životnímu prostředí, stejně jako dostupné pro město.

Vzhledem ke geologickým podmínkám území (jílovitosti půdy), byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina – prostor s neřízenou sukcesí – je přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park se z krajiny nevymezuje, ale postupně se do ní „noří“, je přirozeně propojen i s ekosystémem nedalekých rybníků.

Síť cest je účelově koncipována pro obsluhu všech potřebných aktivit v parku, spojuje vstupy s potenciálními cíli návštěvníků a vytváří přirozenou tkáň území. Vzhledem k podmáčenosti území je cestní síť založena na nasypaném terénu, který člení plochu území na dílčí plochy jednotlivých stupňů sukcese a jednoduše proporčně vyvažuje prostor.

PARK 4DVORY MÍSTO / ADRESS  České Budějovice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. Markéta a Ing. Petr Veličkovi / M & P ARCHITEKTI, Ing. arch. David Prudík SPOLUPRÁCE / COOPERATION Terezie Havlíková, Kateřina Koudelová, Pavla Drbalová, Jitka Daňková, Jan Cyrany, Eva Teplická, Jan Zemánek INVESTOR / CLIENT  Statutární město České Budějovice REALIZACE / COMPLETION  8 2014


URBANISMUS U 1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

90

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZCNICE JAN HÁJEK, JAKUB HAVLAS, PAVEL JOBA, ZUZANA DUŠEK HANUŠKOVÁ / M1

První myšlenkou při práci na tomto územním plánu bylo přání vrátit obci jasně čitelný tvar. Takový, jaký byl běžný u vesnic ještě před sto lety a jaký je možné vidět i na historických plánech Líbeznic. Domy soustředěné kolem návsi s přirozenou dominantou kostela. Kolem jsou zahrady, za nimi humna a za humny pole a louky. Líbeznice prošly v druhé polovině 20. století a zvláště pak po roce 1989 prudkým rozvojem. V obci je značná poptávka po bydlení, což vyvíjí tlak na technickou i sociální infrastrukturu města. Nová zástavba je většinou nekoncepční a nevytváří dobré životní podmínky. Při tom je obec obehnaná koridory vyhrazenými pro nadregionální infrastrukturu, která hrozí zatížit obec ještě více hlukem a dalšími negativními vlivy. Tento na první pohled negativní jev se ale obrátil při navrhování územního plánu ve výhodu.

Šťastné setkání vlastnických vztahù, ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury a osvíceného vedení obce vedlo k možnosti navrhnout kolem obce okružní park po vzoru tradičních humen. Na jihu obce sahá zástavba až k hranici katastru a navazuje na ni několik domů sousedních Bořanovic. Aby byl park propojen i z této strany, vede po dohodě s Bořanovicemi po jejich území v trase biokoridoru, stane se uzavřeným kruhem. Vesnice získá tvar a jasné hranice pro budoucí rozvoj. Park bude přechodem mezi intravilánem a okolní krajinou. Ta je dnes intenzivně zemědělsky využívaná. Aby bylo možné jí volně a příjemně putovat, bude třeba obnovit nebo nově založit stromořadí podél cest. Ty dodají krajině drobné měřítko a doprovodí chodce nebo cyklistu při jeho cestě do sousedních obcí. Abychom posílili centrické uspořádání,

vymezili jsme historické jádro obce s křivolakými uličkami a starými statky. Dominantou celé vesnice je věž kostela, která je při příjezdu do obce zdálky vidět. Při nedávné rekonstrukci byly přistavěny věže i radnici a poště, aby byl zdùrazněn jejich význam. Pokračuje se v rekonstrukci návsi a brzy se na ní opět budou konat trhy. Navrácení tradičního řádu do struktury vesnice tak do Líbeznic vrací i život.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF LÍBEZNICE MÍSTO / ADRESS  obec Líbeznice AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková / Atelier M1 architekti,  s. r. o. INVESTOR / CLIENT Obecní úřad Líbeznice REALIZACE / COMPLETION 2015


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE

91

ARCHITECTURAL DESIGN, SMALL ARCHITECTURAL STRUCTURE AND WORK OF ART IN ARCHITECTURE

D 1 VÝTVARNÝ OBJEKT VSTUPU DO KRYPTY M. CIKÁN, P. MELKOVÁ / MCA 93 D 2 LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY I. HRABINCOVÁ, K KOŠEK 94 D 3 PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY T. PILAŘ, J. KUBA / KUBA & PILAŘ ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN 92 D 4 SPIRÁLA ČASU ZEMĚ L. LACHMANOVÁ, M. LACHMAN 95 D 5 KŘÍŽ O. ZÁMEČNÍK / M.AUS ARCHITECTS 96 D 6 ROZHLEDNA PEKELNÝ KOPEC P. JURA 96 D 7 MIMO SOUTĚŽ D 8 AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ GAGARIN L. KOMÍN, J. ONDRÁČEK, J. SVOBODA / OOARCHITECTS 98 D 9 REZERVACE BORORO M. HÁJEK, J. NEPRAŠ / MOLOARCHITEKTI 99 D 10 KINOKAVÁRNA P. HUBÁČEK, Z. KOŇASOVÁ, O. PLEŠTIL, J. ŽID / SPOLEK ZACHRAŇME KINO VARŠAVA CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN 22 D 11 ROZHLEDNA ŠPULKA I. TORKONIAKOVÁ / 2 T ENGINEERING 100


ČESTNÉ UZNÁNÍ ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D3

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

92

PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY MIKULOV TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

Památník je umístěn v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem, u bývalé „signální silnice“, kterou používala při ostraze hranice a Železné opony pohraniční stráž v období totality. Místo památníku je 1 km jihovýchodně od bývalého hraničního přechodu a celnice Mikulov. Původní signální silnice je v současné době frekventovanou turistickou cestou a cyklotrasou. Památník je navržený jako volně stojící objekt složený z 53 vertikál – stél, které symbolizují počet obětí Železné opony v období 1948 – 1989 v tomto úseku hranice. Vertikální kompozice památníku se výrazně uplatňuje v ploché jen mírně zvlněné krajině, památník stojí v ose signální silnice a je viditelný i v dálkových pohledech. Vertikály jsou umístěné v přesném čtvercovém rastru ve čtvercovém obvodu, vytváří strukturu s vnitřním prostorem pro rozjímání a meditaci. Každá z vertikál je tvořena čtyřmi do kříže svařenými pásy z ocelového plechu, do povrchu je vyřezáno jméno a rok úmrtí oběti. Stély vyrůstají přímo z terénu s luční trávou. Naproti památníku je pro spočinutí navržena lavice – masivní horizontální dřevěný hranol pod skupinou stromů.

Hodnocení poroty  Vážné, skromné, rezavé železniční pražce, vztyčené k obloze. To je jen pár slov, popisujících myšlenku památníku. Inteligentní výběr místa na hranici dvou zemí, České republiky a Rakouska, na ose existující cesty, viditelného na více než půl kilometru, přispívá k působivé kompozici. Pilíře připomínající rezavé pražce vytvářejí zdánlivě uspořádaný prostor, ale jak přicházíte blíže a dovnitř struktury, jste stále opatrnější. 6 x 6 metrů úzkosti a otázky, jak najít východ ven. Kompozice silných symbolů byla vytvořena za pomoci velmi jednoduchých nástrojů. Nezměněná příroda a jen citlivý ohyb cesty, s jednoduchou lavičkou u ní. Památník nešokuje ani nerozesmutní. Nutí vás přemýšlet. Nutí vás přemýšlet, i když jste už odešli.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY VICTIMS OF THE IRON CURTAIN MEMORIAL MÍSTO / ADRESS  Mikulov, 1 km východně od Celnice AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Tomáš Pilař, akad. arch. Ladislav Kuba / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Jan Kopecký, Jitka Balabánová INVESTOR / CLIENT  Paměť národního odboje, o. s. REALIZACE / COMPLETION 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

93

VÝTVARNÝ OBJEKT VSTUPU DO KRYPTY NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY PŘI CHRÁMU SV. CYRILA A METODĚJE PRAHA MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER

hranice vstupu do krypty, které bylo pro oběti definitivní – bez návratu. Byla to symbolická hranice rozhodnutí. Stejně tak rozhodnutí všech, kteří se svojí pomocí na atentátu podíleli, bylo nevratné. Vědomé – překročením hranice z bezpečí do smrtelného rizika. Muži v kryptě byli v téměř úplné tmě. Rozdíl mezi světem zde a světem tam bylo – světlo. Světlo skutečné pronikající škvírou. Světlo tušené za zdí. Světlo obrazů – vzpomínek za zavřenýma očima. Návrh  Dveře do krypty tvoří ocelový hranol složený ze dvou jehlanů, jež jsou od sebe odděleny pohyblivou diagonálou – vzpříčeným křídlem, dělícím prostor na část „tmy a světla“, „smrti a života. Křídlo, jehož proudnicový tvar je převzat z letadla Spitfire, stačí při vcházení jemně odtlačit. Vstup je snadný, pohyb ladně klouže jako vzduch po proudnicovém tvaru křídla. Křídlo i stěny průchodu mají černý ocelový povrch, podobný, jaký měly zbraně parašutistů. Při vstupu je třeba pamatovat si cestu zpět za svobodou. Křídlo se po vstupu do kobky samo zavře a zanechá za sebou zdánlivě neprostupnou plochou desku. Při pokusu vyjít ven je člověk lákán světlem, které vyzařuje ze zdánlivého směru úniku. To světlo je však pastí. Směr nabízený paprskem je třeba odmítnout, křídlo od stěny odklonit a v protisměru proudnicové křivky křídla prostor opustit. Jehlan světla je symbolem místa, ze kterého není úniku. Klíč je v „odmítnutí“ nabízeného světla.

Záměr  Na začátku byl záměr klienta vytvořit v rámci krypty výtvarný objekt. Vědomi si nebezpečí přemíry památníků a zároveň s ohledem na skutečnost, že nejpůsobivějším památníkem – připomínkou, je prostor krypty sám o sobě, zvolili jsme cestu úpravy samotného základního prostoru – pro svoji nedořešenost se nabízela oblast vstupu do krypty.

Idea  Uctěním a připomenutím památky padlých návštěvníky místa se stal sám akt vcházení do prostoru krypty, jako iniciační děj. Nutnost překonání „bariéry“ akcentuje význam hranice v symbolické i reálné fyzické rovině. Základní ideou návrhu je důraz položený na zážitek z průchodu – přípravu na prožitek ze samotného prostoru krypty. Vchod prochází 3 m silnou zdí. Průchod je symbolem hranice – překročení

VÝTVARNÝ OBJEKT VSTUPU DO KRYPTY ENTRANCE TO THE „CRYPT MÍSTO / ADRESS  Národní památník hrdinů Heydrichiády při Chrámu Sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9, Praha 2 AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / MCA atelier SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. arch. Radek Novotný INVESTOR / CLIENT  Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku REALIZACE / COMPLETION  2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D2

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

94

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY VRCH KNIHOV, ZDICE IRENA HRABINCOVÁ, KAREL KOŠEK

Projekt je součástí širšího záměru obnovy vrchu Knihov (369 m), nalézajícího se na severovýchodní hraně města Zdice na Berounsku. Lávka, určená pro chodce a cyklisty, propojuje rozsáhlou obytnou čtvrť nacházející se severně od středu města s populárním lesoparkem, nalézajícím se v areálu vrchu Knihov. Lávka je navržena jako přirozené pokračování ulice T. G. Masaryka a přemosťuje v délce cca 28 m cca 8 m hlubokou rokli, lemující frekventovanou příjezdovou komunikaci (ul. Husova). Lávka je navržena jako prostorová příhradová konstrukce z dřeva a oceli, sestávající se z dvou hlavních vodorovných nosníků 200 x 260 mm tvořících horních okraj lávky, z lepených trámů 200 x 200 mm a trámů 150 x 150 mm ze smrkového masivu, tvořících šikmé části příhradové konstrukce. Nosníky jsou mezi sebou spojeny žárově zinkovanými

ocelovými svorníky a kotveny kloubovými ocelovými spoji do betonových náběhů na obou koncích lávky. Dřevěná mostovka, zajišťující prostorovou tuhost a stranovou stabilitu celé konstrukce, je nesena dvěma podélnými ocelovými „I“ profily a ocelovými příčníky, zajišťujícími příčné stažení konstrukce. Tahové síly na spodní straně prostorového nosníku přebírá ocelové táhlo o průměru 40 mm, kotvené do ocelových svorníků na spodní straně lávky. Náběhy z monolitického železobetonu ve tvaru „V“ na obou koncích lávky jsou kotveny pomocí mikropilot do svahu rokle. Lávka je osvětlena LED svítidly zapuštěnými v mostovce, led páskem definujícím hranu mostovky, a ze spodní strany reflektory, umístěnými na spodu příhradové konstrukce.

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY BRIDGE FOR PEDESTRIANS AND CYCLISTS MÍSTO / ADRESS  Vrch Knihov, Zdice AUTOŘI / AUTHORS  Irena Hrabincová, Dipl. arch., Ing. Karel Košek SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS Projekční tým: Ing. arch. Richard Bartík, Ing. Robin Grebík, Ing. arch. Julie Plasová, Ing. arch. Petr Gucfa INVESTOR / CLIENT  Město Zdice REALIZACE / COMPLETION 2015


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D4

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

95

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ STÁLÁ EXPOZICE GEOLOGIE VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA JESENÍK LUKRÉCIA LACHMANOVÁ, MAREK LACHMAN

Zadání  Vlastivědné muzeum Jesenicka sídlí v historickém objektu Vodní tvrze v Jeseníku. Oblast Jesenicka je z hlediska geologického vývoje mimořádně zajímavá. Záměrem vedení muzea bylo vytvořit novou stálou expozici geologie, která by toto téma zpracovala poutavě pro širokou veřejnost, zejména školní děti a přispěla tak k popularizaci geologie. Návrh  Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit sjednocující prvek expozice, který umožní zasadit jednotlivé exponáty do kontextu. Do prostoru je vložena výstavní stěna půdorysně ve tvaru spirály, která celý prostor obklopuje a vytváří tak vodítko pro návštěvníka. Geologický vývoj je zpracován chronologicky od nejstarších období po současnost podél spirály. Jednotlivá zastavení výstavy jsou ztvárněna graficky na výstavní stěně. Originální ilustrace a fotografie jsou doplněny odbornými texty.

Audio komentář zajišťují směrové reproduktory s podmanivým hlasem Arnošta Goldflama. Na třech obrazovkách jsou promítána videa geologických jevů z produkce BBC doplněná o záběry takto tvořených útvarů z Jesenicka. Zajímavé jevy jsou ztvárněny formou modelů – největší nalezený trilobit na Jesenicku, kdysi činná sopka v Zálesí a dosud nepřístupná jeskyně Liščí díra. Závěr expozice tvoří projekce na model technologií 3D mappingu znázorňující postup ledovce na Jesenicku. Geologické exponáty jsou umístěny do vitrín podél výstavní stěny, pro minerály jsou určeny válcové vitríny jako solitéry v prostoru. Fluorescenční minerály jsou umístěny ve vitríně s černým světlem. Badatelský stůl umožňuje poznávání reálných vzorků hornin a minerálů. Barevné a materiálové řešení je velmi jednoduché a nechává vyniknout ilustrace, fotografie a exponáty. Podkladová barva výstavní

stěny je bílá a tmavě šedá. Barevná pole podlahové krytiny korespondují s geologickými obdobími. Jejich barevnost vychází ze stratigrafické tabulky. Do prací na obsahové části expozice se díky iniciativě vedení muzea podařilo zapojit řadu předních odborníků z oboru geologie, paleontologie a speleologie z České republiky a Slovenska, ale i grafika, fotografa, ilustrátora, modeláře, autory filmů, hudby, audio komentáře a videomappingu.

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ THE TIMELINE OF THE DEVELOPEMENT OF THE EARTH MÍSTO / ADRESS  Zámecké náměstí 1, Jeseník AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman INVESTOR / CLIENT  Olomoucký kraj REALIZACE / COMPLETION  5 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D5

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

96

KŘÍŽ ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK ONDŘEJ ZÁMEČNÍK / M.AUS ARCHITECTS

Kříž se nachází v jižním Valašsku na rozhraní Vizovických vrchů a CHKO Bílé Karpaty v katastru obce Újezd. Idea instalace tohoto kříže vznikla po větrné vichřici, která se územím prohnala, a poničila tak převážnou část blízkého lesa. Tato vichřice se zastavila v těsné blízkosti hranice té části lesa, jenž patří investorům tohoto projektu. Ti přišli pouze o tři stromy, což bylo s ohledem na stovky dalších polámaných stromů v blízkém okolí zcela zanedbatelné. Rozhodli se tedy jako poděkování za boží ochranu postavit u lesa kříž, který bude tuto událost připomínat. Koncept hmotového řešení vychází z požadavku na využití padlých stromů a výběru místa na okraji lesa. Z úvahy o zvoleném místě vyplynulo, že kříž bude díky své orientaci permanentně vrhat stín. Došlo tedy k návrhu, kde by důležitou roli hrálo světlo a stín. Výsledná podoba kříže může být vnímána ve dvojí podobě, jako dřevěný hmotný artefakt, nebo nehmotně jako vržený stín, jenž symbolizuje boží ochranu.

Konstrukce kříže je provedena ze sedmi dřevěných kuláčů, které jsou z polámaných stromů po zmiňované vichřici. Tyto kuláče prošli tlakovou impregnací a poté byly vzájemně staženy ocelovými táhly, jež mají ručně vyrobené kovářské zakončení. Dřevěný kříž byl osazen na ocelové trubky, které jsou zabetonovány do terénu.

KŘÍŽ THE CROSS MÍSTO / ADRESS  Újezd u Valašských Klobouk AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Ondřej Zámečník / m.aus architects INVESTOR / CLIENT  manželé Pechancovi REALIZACE / COMPLETION  5 2014, posvěceno v září 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D6

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

97

ROZHLEDNA PEKELNÝ KOPEC TŘEBÍČ PAVEL JURA

a historickou židovskou čtvrtí, svatoprokopská symbolika a pověst je rovněž spojena s Pekelným kopcem i s celkovým záměrem investora turistické infrastruktury. Pro baziliku Sv. Prokopa je charakteristické použití jasného geometrického (románského) řádu, s řadou motivů s centrálním charakterem (rozety, klenební pole), jejichž výrazný účinek se uplatňuje nejen v plošné dvourozměrné podobě, ale zejména ve třírozměrné konstrukci. Řada těchto motivů a konstrukcí je tvořena otáčením základního detailu (prvku) kolem středu celku. Formální bohatost těchto detailů a konstrukcí je vytvořena vícenásobným opakováním, rotací. Principy opakování (rotace) základního prvku jsou častým principem různých symbolů (Davidova hvězda), moderní i tradiční architektury, stejně jako přírodních prvků.

Výchozí podmínky návrhu  Rozhledna na Pekelném kopci – tedy stavba věže na výrazném místě v krajině – má bezpochyby možnost stát se určitým symbolem místa a regionu. Má­‑li tento symbol být dostatečně reprezentativní a trvanlivý, pak jeho návrh musí důsledně vycházet z charakteru místa i regionu, výsledná forma stavby musí být jednoduchá (jedno­‑duchá) a přitom výrazná, reprezentativní. Zároveň však musí být přiměřená a racionální - forma stavby nesmí převážit nad skutečnou rolí (obsahem), kterou stavba reprezentuje. Místo stavby  Místo stavby – jeden ze tří vrcholů Pekelného kopce – má jedinečnou atmosféru. Vrchol kopce je bez souvislého vzrostlého porostu, pouze s několika solitérními stromy, často s výraznou figurou. Jižní hrana vrcholu je vymezena suťovým svahem z ostrohranných balvanů, který přechází v nízký listnatý porost. Ve vzdálenosti cca 50 m od místa stavby je východní hrana vymezena vzrostlým smrkovým lesem. Region stavby má bohatou kulturní tradici. Stavební hodnoty regionu jsou reprezentovány především románskou bazilikou Sv. Prokopa

Návrh stavby  Koncept stavby rozhledny vychází z charakteru lokality i výše popsaných tradičních (a tedy ověřených) principů. Základní geometrie stavby je tvořena dvěma vzájemně otočenými pravoúhlými rámy čtvercového půdorysu. Pravidelná geometrická forma i ortogonální osnova zajišťují racionální (tedy jednoduchou a levnou) realizaci stavby, vzájemné otočení a násobení jednoduché základní formy však vytváří osobitou strukturu. Základní motiv dvou pootočených čtverců je využitý i ve třírozměrné podobě stavby – základní konstrukci a zároveň i podobu rozhledny tvoří vzájemně otočené a posunuté kubické objemy. Jednotlivé kubické objemy jsou tvořeny čtvercovými půdorysnými rámy a svislými diagonálami z masivních dřevěných prvků, které jsou doplněny subtilními ocelovými sloupky. Takto vytvořená konstrukce má prostorovou tuhost a odolnost proti vodorovnému zatížení větrem, je racionální, založená na jednoduchém řádu. Jednotlivé prvky konstrukce lze snadno prefabrikovat a minimalizovat tak stavební práce na místě stavby. Především ale dodává stavbě nezaměnitelnou podobu, která odpovídá charakteru místa i kulturním hodnotám regionu. Z této hlavní konstrukce stavby jsou vyvěšeny vnitřní části – hlavní schodiště, přestupní podesta i vyhlídka. Hlavní schodiště tvoří jádro stavby. Vnitřní vřeteno je navrženo ocelové, jednotlivé stupně tvoří dřevěné kleštiny

(podstupnice), kotvené do středového vřetene a zavěšené na vnějším obvodu. Stupnice i proklady podstupnic jsou navrženy dřevěné, vzájemná provázanost prvků definuje vnitřní šroubovici stavby. Hlavní schodiště je ukončeno mezipodestou pod vrcholem věže. Bezpečnostní zábradlí hlavního schodiště a mezipodesty je tvořeno svislými závěsy hlavní konstrukce, které jsou doplněny nerezovou pletenou sítí. Pro přístup na nejvyšší vyhlídku je dále z mezipodesty navrženo úsporné vřetenové střední schodiště, které vlastním minimálním rozměrem poskytuje dostatek prostoru pro obvodovou vyhlídku ve vrcholu stavby. Nejvyšší vyhlídka je navržena jako ocelový kruhový prstenec, zavěšený (společně s hlavním schodištěm) z nejvyššího ocelového rámu hlavní konstrukce.

ROZHLEDNA PEKELNÝ KOPEC OBSERVATION TOWER MÍSTO / ADRESS Třebíč, K.ú. Mastník AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Pavel Jura INVESTOR / CLIENT  Město Třebíč REALIZACE / COMPLETION  10 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D8

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

98

AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ GAGARIN AREÁL ŠKOL HRADECKÁ, TELČ LUKÁŠ KOMÍN, JIŘÍ ONDRÁČEK, JAROSLAV SVOBODA / OOARCHITECTS

Jedno město, stovky cestujících, jeden přístřešek – objekt zářící, o čase informující a před deštěm, větrem, sněhem a sluncem chránící nejen cestující, ale i historii. Autobusové stanoviště Gagarin vzniklo v nevyužité ploše mezi místní základní školou a Gymnáziem Otokara Březiny. Hlavním důvodem návrhu přístřešku a navazujících ploch bylo zlepšení dopravní situace v době největší frekvence autobusových spojů a především zvýšení bezpečnosti cestujících těchto spojů využívajících. Svým umístěním v autobusovém zálivu, uvnitř zelených ploch, přístřešek plní nejenom svoji základní funkci, ale je i možností potkávání se místních lidí i návštěvníků města, v letních měsících s využitím odpočinkových míst. Hlavními nosnými prvky stavby jsou dřevěné BSH profily, spolu s fasádními prkny tvořící jednotlivé svislé panely. Střecha ve sklonu 15° je ze dvou kusů lepených CLT panelů, které jsou spojeny

se svislými prvky ocelovými styčníky. Ochranu proti povětrnostním vlivům zajišťuje trojice tvrzených skel a boční stěna z KVH profilů opláštěná pohledovým řezivem, ve které je integrován zářící ukazatel času, jeden z praktických prvků pro cestující. Tím dalším je dvanáct stojanů na bicykly, pro využití aktivními cestujícími. Namísto klasického veřejného osvětlení jsou do stropních desek zafrézovány LED pásky, které mohou v průběhu noci měnit bílý povrch přístřešku barvami spektra jako chameleon. Neobvyklost místními kladně přijata, bohužel úředníky památkové péče následně zakázána. Ozvláštňujícím architektonickým prvkem je umístění jedinečné bronzové plastiky vytvořené akad. sochařem a místním rodákem Rostislavem Magnim a brněnským výtvarníkem Arnoštem Chalupou roku 1977. Dílo, stojící od roku 1981 na v minulosti přehlíženém místě o pár desítek metrů blíže k silnici, nalezlo důstojnější místo vetknuté do

krajního, betonového pilíře. Do kulové skořápky, vytvořené na počest prvního člověka mimo zemskou atmosféru, Jurije Alexejeviče Gagarina, byly k našimi předky zanechaným dokumentům přidány zprávy z probíhajícího období, a to v nynější hmatatelné podobě i na současných datových nosičích. Zbývá se pouze připojit k dochovanému přání tvůrců plastiky, které bylo nalezeno uvnitř: „Zhotoveno v naději, že dílo přetrvá alespoň desítku let neklidného času.“

AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ GAGARIN GAGARIN BUS STOP MÍSTO / ADRESS  areál škol Hradecká, Telč AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Lukáš Komín, Ing. arch. Jiří Ondráček, Jaroslav Svoboda / OOARCHITECTS s.r.o. INVESTOR / CLIENT  Město Telč REALIZACE / COMPLETION  12 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D9

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

99

REZERVACE BORORO ZOO HL. M. PRAHY MATĚJ HÁJEK, JAKUB NEPRAŠ / MOLOARCHITEKTI

Záměrem návrhu herního systému Bororo bylo přiblížit dětským návštěvníkům atmosféru amazonské stromové vesnice. Nesnažili jsme se o přesnou imitaci, či rekonstrukci konkrétního vzoru indiánské chýše z hlubin pralesa. Vyjmuli jsme z tématu charakteristické rysy, situace, jež dávají obdobným stavbám specifický punc. Závěsné konstrukce, průhledy do hlubin, spletitost labyrintu v korunách stromů, překvapivý detail masky, fetiše neznámého rituálu. Pro dětskou perspektivu jsme nahlédli do našich vlastních vzpomínek a zkušeností. Z této škály prvků, jsme pak poskládali naší verzi Borora. Věříme, že výsledný expresivní výraz, a silný fyzický stimul, ponechá návštěvníkům větší prostor pro iniciaci vlastní fantazie. Nejvýraznějším prvkem a hlavní atrakcí je netradiční zpracování víceúrovňové dětské

stavby, která se s motivy indiánské domorodé vesnice vymyká běžnému ztvárnění obdobných staveb. Jedná se o obrovský herní systém, sestavený z mnoha drobných domečků, které jsou vzájemně propojeny žebříky, schůdky, stupátky a provazy. Každá jednotlivá úroveň herního komplexu je nositelkou speciální atmosféry, barevnosti a doplňkových prvků.

REZERVACE BORORO MÍSTO / ADRESS  ZOO Praha, U Trojského Zámku 120/3, Praha 8 AUTOŘI / AUTHORS  MgA. Matěj Hájek, MgA. Jakub Nepraš / Moloarchitekti, s. r. o. SPOLUAUTOR / CO­‑AUTHOR MgA. Tereza Kučerová INVESTOR / CLIENT ADRESS  ZOO hl. m. Prahy REALIZACE / COMPLETION  7 2014


ARCHITEKTONICKÝ DESIGN D 11

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

100

ROZHLEDNA ŠPULKA LBOSÍN U DIVIŠOVA, BENEŠOVSKO IVETA TORKONIAKOVÁ / 2 T ENGINEERING

Pro příchozí jsme vytvořili tři shromažďovací prostory, první u paty rozhledny, kde jsou umístěny panely, které informují o dění v regionu a představují obce zapojené do svazku Chopos. V celém parteru jsou rozmístěny cedule drobných dárců. Druhý prostor je v úrovni 3,2 m, kde jsme vytvořili shromažďovací plošinu o průměru 8,9 m pro školní třídu nebo autobus turistů. Zde jsou po obvodu rozmístěny lavičky, ze kterých mohou sledovat okolí z přijatelné výšky i návštěvníci trpící závratí. Hlavní vyhlídková plošina ve třiceti metrech se díky trychtýřovitému rozšíření těla rozhledny stala třetím shromažďovacím prostorem. Pobyt na ní je trochu adrenalinovým zážitkem, který vyvolávají zábradlí v mírném sklonu a šikmo kladené podlahové fošny, člověk trochu ztrácí prostorovou orientaci. Vykloněné zábradlí umožňuje výhled i pod rozhlednu na kamennou dlažbu, která tvoří mapu mikroregionu s vyznačenými hranicemi katastrálních území, zvýrazněnými středisky a s reliéfy významných památek.

9 předpjatých táhel uspořádaných do tvaru válce, vymezujícího schodiště o základně cca 3,46 m. Středová roura spolu s táhly je kotvena do kruhového základu o průměru 3,9 m a výšky 0,4 m, nárožníky jsou ukotveny mikropilotami o délce 3,5 m ve sklonu shodném se sklonem jednotlivých nárožníků. Vyhlídková plošina je přístupná po ocelovém schodišti, navinutém na středové rouře se 151 schody z pororoštů. Podlahy na plošinách jsou dřevěné, modřínové, rovněž lavičky na první plošině a madla zábradlí na obou plošinách. Nárožníky jsou ze smrkového dřeva.

ROZHLEDNA ŠPULKA LOOKOUT ŠPULKA MÍSTO / ADRESS  Lbosín u Divišova (Benešovsko) AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Iveta Torkoniaková / 2 T engineering,  s. r. o. SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. J. Lahodný, Ph.D., Ing. V. Janata, CSc., Ing. V. Černohorský INVESTOR / CLIENT  svazek obcí Chopos REALIZACE / COMPLETION  4 2014

F OTO M I R O S L AV K R ATO C H V Í L

Rozhledna má tvar staré dřevěné špulky na nitě, symbolika soudržnosti v tomto tvaru ukrytá představovala pro svazek obcí Chopos výzvu. Společnými silami se nám podařilo výzvu naplnit, postavit rozhlednu a vybudovat naučnou stezku s rybníčkem, vedoucí ze Lbosína k rozhledně. Rozhledna je vysoká 45,8 m, hlavní nosnou konstrukci tvoří průlezná středová ocelová roura o průměru 1 m a 18 dřevěných nárožníků o rozměrech 200/240 a 160/240 mm, které zároveň vytváří pomyslné opláštění rozhledny. Nosnou konstrukci doplňuje do výšky 11,6 m

Rozhledna vznikala za aktivní účasti mnoha obyvatel Choposu, kteří přispívali finančními příspěvky na výstavbu a následně se účastnili dobrovolných brigád při dostavbě rozhledny a naučné stezky, vedoucí k rozhledně. Do projektu byly zapojeny i děti z místních škol, které si vytvářely zastavení na naučné stezce. Místní hasiči vyčistili rybníček na naučné stezce a vyložili ho kamenem. Místní obyvatelé tak spoluvytvořili místo společného setkávání, které dnes velmi rádi navštěvují a pořádají zde různé akce. Děti z místních škol se pravidelně starají o pořádek v okolí. Navrhování a budování rozhledny Špulka bylo pro mne příjemnou zkušeností nejen z profesního hlediska, ale i díky opravdu fungující občanské společnosti.


KATEGORIE INTERIÉR THE INTERIOR CATEGORY

101

I 1 REKONSTRUKCE PANELÁKOVÉHO BYTU E. BRADÁČOVÁ 103 I 2 VILA V BESKYDECH Z. TREFIL 104 I 3 NOVÝ SHOWROOM TECHO P. KOLÁŘ, A. LAPKA / ADR 105 I 4 KABINET MINCÍ A MEDAILÍ P. VŠETEČKA / TRANSAT 106 I 5 T LOUNGE M. DEYL, J. ŠESTÁK / STUDIO PHA ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII INTERIER 102 I 6 BOMTON M. DEYL, J. ŠESTÁK / STUDIO PHA 107 I 7 PUBLIC INTEREST BAR D. R. CHISHOLM, V. MÁSLO, I. ZACHARIÁŠ / CMC ARCHITECTS 108 I 8 LOFT 17 BAR D. R. CHISHOLM, V. MÁSLO, I. ZACHARIÁŠ / CMC ARCHITECTS 109 I 9 MYSLBEK – RENOVACE VEŘEJNÝCH PROSTOR R. TEICHMAN, J. LOUČKA / JESTIGO+WHILLES 110 I 10 CENTRÁLA METROSTAVU B. REDČENKOV, P. TOMÁŠEK, J. WERTIG / A69 111 I 11 K52 – PÁNSKÝ BYT P. REKSOPRODJO / KAMARUMAH 112 I 12 VODAFONE LOBBY L. KRIŽEK, R. BLÁHA / IO STUDIO 113 I 13 ERA FC L. KRIŽEK, R. BLÁHA / IO STUDIO 114 I 14 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA… A JARO J. HORA, B. ZMEKOVÁ / ORA 115 I 15 ETNOGRAFICKÁ EXPOZICE SLOVÁCKÉHO MUZEA M. KUTÁLEK / NEXT LEVEL STUDIO 116


ČESTNÉ UZNÁNÍ INTERIÉR I 5

OCENĚNÁ DÍLA HONORABLE MENTION

102

T LOUNGE PASÁŽ BROADWAY, PRAHA MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK / STUDIO PHA

koncové prvky elektro, vzt a tzb, ale zároveň prostoru definuje nové tvarosloví. Dřevěná lehká struktura by měla evokovat symboliku s tradičními čajovnami a vytvořit tak příjemné až zenové prostředí pro ochutnání čaje. Místo, kde se zákazník na chvíli zastaví a užije si kouzlo okamžiku.

Hodnocení poroty  Jednotící interiér, který budí zvědavost návštěvníka a zve na teplý šálek čaje – to by mohl být krátký popis projektu interiéru T – salonku. Překližková kostra, která je determinována nově objeveným kupolovitým světlíkem a půdorysem místnosti, mění pravoúhlý prostor do centrické, pohodlné

a energetické jednotky. Funkčně je konstrukce využívána jako prostor pro sezení, stejně jako police pro výstavu krabic s čajem. Prostor je osvětlen hlavně světlíkem a umělým osvětlením, skromně skrytým mezi prkny. Porota ocenila jednotící přístup a jednoduchý, a přesto inspirující dojem interiéru T – salonku.

T LOUNGE MÍSTO / ADRESS  Pasáž Broadway, Praha 1 AUTOŘI / AUTHORS  MgA. Marek Deyl, MgA. Jan Šesták / STUDIO PHA SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Martin Vybíral INVESTOR / CLIENT  Espresso,  s. r. o. REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO FILIP ŠL APAL

Jedná se o jednotku obchodu č. 7 v historické pasáži Broadway v Praze 1. Dominantní formou, uplatňující se v jinak úzkém a po stranách členitém prostoru, je kruhový světlík se skleněnou členitou klenbou. Tento prvek je natolik zásadní, že koncepce interiéru z něj vychází a uměle vytvořená dřevěná struktura přenesená do tohoto prostoru na něj přímo navazuje. Tento středobod určuje veškerou orientaci a hierarchii prostoru. Dává mu logiku a zároveň hlavní prostor jasně odděluje od zázemí se sociálním zařízením. Prostor je tedy členěn pouze mobilním atypickým nábytkem. Rastr vetknuté struktury nejenom že řeší onu členitost stěn a schovává vše, co u pití čaje nemusíme v prvním plánu vnímat, jako jsou


INTERIÉR I 1

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

103

FOTO JIŘÍ ERNEST

REKONSTRUKCE PANELÁKOVÉHO BYTU PRAHA EVA BRADÁČOVÁ

Velmi ojedinělý interiér vznikl na základě přání a snu klientů. Zcestovalí majitelé bytu snili o bílém interiéru. Říkáte si nesmysl? Nepředstavitelné! A nepraktické? A není to náhodou v současné době plné robotických vysavačů a stále více oblíbených paní na úklid předsudek? Bílý interiér má několik výhod: působí harmonicky a navozuje pocit čistoty. Celý byt působí vzdušněji a prostorněji. Navíc je jednoduchý a elegantní. Díky barevným doplňkům je interiér svěží a může změnit svůj vzhled, kdykoli si majitelé oblíbí jinou barvu a to bez velkých investic. Bílá jako základ dává velmi dobře vyniknout uměleckým předmětům v policích, obrazům

a 3D tapetám na stěnách, nebo barevnému, designovému nábytku a osvětlení. Na opačném principu je navržena koupelna a samostatné WC. Na stěnách je šedý obklad, který dává vyniknout bílé sanitě a koupelnovému nábytku. Interiér je vybaven nepřímým LED osvětlení, které se těší stále větší oblibě. LED pásky jsou použity hlavně pod stropem po obvodu kuchyňských skříněk a úložných skříní na chodbě. Interiér tak může být příjemně osvětlen během celého večera. Majitelé bytu jsou ve svém vysněném bytě šťastní a stále se ze svých cest těší domů!

INTERIÉR PANELÁKOVÉHO BYTU, PRAHA THE WHITE APARTMENT IN PRAGUE MÍSTO / ADRESS  Praha AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Eva Bradáčová INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  2014


INTERIÉR I 2

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

104

VILA V BESKYDECH VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZDENĚK TREFIL

soudržnosti a dotaženosti díla. Trojrozměrná plastika od J. Zemánka z oceli dotváří dvoupodlažní obytný prostor. Objekt je navržen jako pasivní dům s inteligentním systémem řízení budovy, solárním ohřevem TUV a s vytápěním tepelnými čerpadly.

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního táhlého terénního útvaru – rokle, svažující se ve východo­‑západní ose k nedaleké přehradě. Navržený objekt je co do měřítka jednou z největších stavebních struktur v obci, ihned po bývalé škole, nebo památce lidové architektury – dřevěném evangelickém kostelíku z r. 1783, se kterým je také v přímém vizuálním kontaktu. Právě tento objekt se stal předobrazem pro celkovou koncepci vily, která ve svém soudobém pojetí interpretuje dualitu exteriéru a interiéru, pro lokální architekturu tak typickou. Výsledkem je 3D fasáda z trapézového perforovaného plechu versus celodřevěný interiér. Perforovaný trapézový fasádní plech jako druhá kůže objektu, sluno- a větrolam, bezpečnostní bariéra v jednom, propůjčující hmotě novostavby specifické měřítko, technicistní prvek, integrující dům do okolní přírody. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, tedy místně tradiční stavební techniku, avšak posunutou technologicky na úroveň

současnosti – křížem lepené dřevěné panely v kombinaci s ocelovými nosnými prvky dávají vzniknout dřevěnce III. tisíciletí. Koncepce vnitřních prostor domu je variací na téma „plan libre“ – všechny obytné místnosti orientované na jih, ze severu vstupní dvůr, garáž a hospodářské prostory domu. Vstup na úrovni ložnicového podlaží, obytné pak o úroveň níže, jeden prostor s předsunutou terasou s obytnou a sportovně relaxační částí s bazénem. Velkoplošné prosklení zajišťuje propojení exteriéru s interiérem – okolní příroda se stává integrální součástí interiéru domu. V jihozápadní části domu prostorová koncepce graduje dvoupodlažní galerií s knihovnou a rohovým oknem, zprostředkovávajícím nejatraktivnější výhledy na místní krajinu, včetně nedalekého evangelického kostelíku. Materiály – dřevo, AL­‑plech, kov, sklo, kámen, v různých variacích. Z ruky architekta byla navržena také celá řada nábytku a doplňků (komody, noční stolky, jídelní stůl, kuchyně, radiátory, mýdelníky, věšáky atd.), které přispívají k mimořádné

VILA V BESKYDECH VILLA IN BESKYDY MÍSTO / ADRESS  Valašské Meziříčí, Beskydy AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Zdeněk Trefil SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Ing. Petr Ramík, Ing. arch. Zoe Malovcová, Patrik Obr, Tomáš Chytka, Jan Zemánek INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION  2014


INTERIÉR I 3

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

105

NOVÝ SHOWROOM TECHO PRAHA – HOSTIVAŘ PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

FOTO FILIP ŠL APAL

a prezentacím. Došlo k propojení showroomu s výrobou tzv. „naučnou stezkou“, která vede do další haly sloužící k vzorovým prezentacím konkrétních projektů. V celém konceptu showroomu je použitá nejmodernější audio­‑video technika, na které se prezentuji produkty firmy.

V sídle společnosti Techo v Praze v Hostivaři byl po deseti letech re designován stávající showroom. Hlavní myšlenkou nového showroomu bylo prezentovat firmu s moderním přístupem, která se nebojí odvážných projektů a nabízí klientovi nejen kancelářský nábytek, ale komplexní řešení interiéru na klíč.

Cílem bylo navodit atmosféru plnou inspirací, zdůraznit individuální přístup ke klientovi, vytvořit místo, kde se budou setkávat architekti, designéři, umělci, studenti a veřejnost. Za tímto účelem bylo navrženo ve vstupní části pódium s velkoplošnou obrazovkou sloužící k přednáškám

NOVÝ SHOWROOM TECHO NEW TECHO SHOWROOM MÍSTO / ADRESS  U Továren 770/1 b, Praha 15 AUTOŘI / AUTHORS  Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka / ADR, s. r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Josef B. Novotný INVESTOR / CLIENT TECHO,  a. s. REALIZACE / COMPLETION 2014


INTERIÉR I 4

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

106

KABINET MINCÍ A MEDAILÍ SNĚMOVNÍ NÁMĚSTÍ, KROMĚŘÍŽ PETR VŠETEČKA / TRANSAT ARCHITEKTI

numismatické sbírky, čítající cca 10.400 položek z oblasti ražeb evropských duchovních osobností, je zvoleno postupné vystavení tematických souborů o několika stech kusech, s obměnou vždy po dvou letech. První vystavená kolekce představuje mincovnictví tří nejvýznamnějších arcibiskupství severně od Alp – Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem. Zastoupeny jsou exponáty od XI. do XVIII. století. Architektonické řešení nevelké místnosti určené pro kabinet předurčil nízký rozpočet realizace. V místnosti jsou ponechány utilitární knihovní regály z druhé poloviny XX. století z masivního dřeva, doplněno je pouze ochranné uzamykatelné niklované mřížoví. Odkrytá a vyspravená historická prkenná podlaha tvoří protějšek barokní stropní výmalbě ponechané bez oprav. Prostoru je tak zachována atmosféra přítmí, zabydlenosti, sedlého prachu, soustředění. Mince a medaile jsou do místnosti vloženy ve vitrínách z nerezu a skla, volně připomínajících zvětšené numismatické lupy. Oproti obvyklým stolovým vitrínám se zde k mincím není třeba shýbat ani při pozorování zblízka. Svým technickým řešením (možností pootočení každé vitríny kolem svislé i vodorovné osy a změny výšky podstavce) nabízejí vitríny variantní pozice při budoucích reinstalacích sbírky. Touto „statickou mobilitou“ i kruhovým tvarem jsou blízké glóbům v zámecké knihovně. Podobně jako glóby ve světě geografickém, orientují ražby diváka v bohatství křesťanského světa duchovního. Hra s pamětí a dvojznačnost jsou expozici i mincím společné. „Luderere Pertinax“ – štěstěna „vytrvalá v zahrávání“/1 je ostatně námětem reversu jedné z vystavených. 1  Medaile vydaná Josephem Clemensem von Bayern v roce 1712, inv. č. 27 – 2 5, KE 14623

Kabinet je součástí expozic arcibiskupského zámku v Kroměříži, který byl spolu se zahradami v roce 1998 zařazen mezi památky světového dědictví (UNESCO). Jedinečnost souboru spočívá v šíři měřítek a uměleckých disciplín, které dokázala kulturní, sběratelská, investiční a mecenášská aktivita olomouckých biskupů a arcibiskupů v jejich kroměřížské rezidenci

v průběhu tří staletí zasáhnout. V pomyslném sledu měřítek následuje za zahradním uměním, architekturou, obrazárnou, knihovnou a hudebním archivem počin nejkomornější: numismatická sbírka. Po obnově zahrad a doplnění zámeckých expozic v letech 2011 – 2014 vstupuje nový kabinet mincí a medailí do vrstevnatého památkového a expozičního kontextu. Vzhledem k rozsahu

KABINET MINCÍ A MEDAILÍ THE CHAMBER OF COINS AND MEDALS AT KROMĚŘÍŽ CASTLE MÍSTO / ADRESS  Arcibiskupský zámek, Sněmovní náměstí 1, Kroměříž AUTOR / AUTHOR  Ing. Petr Všetečka / TRANSAT ARCHITEKTI SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Bc. Markéta Čermáková, Ing. Alena Všetečková INVESTOR / CLIENT  NPÚ – územní památková správa v Kroměříži ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Arcidiecézním muzeem Kroměříž REALIZACE / COMPLETION  9 2014


INTERIÉR I 6

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

107

BOMTON FLORENTINUM, PRAHA MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK / STUDIO PHA

Design, který by měl lákat kolemjdoucí návštěvníky do svého nitra je čistý, místy až minimalistický. Pracuje s principem „open space“, kde na jedné straně hlavní roli hrají kadeřnická křesla, která jsou viditelná již z dálky a evokují podstatu interiéru a na druhé straně vložený prvek dřevěné „vlasové“ struktury, která vytváří hranici mezi „open

space“ a zázemím. Tvoří také jakýsi filtr, ve kterém „se ztrácí“ jednotliví klienti směřující do požadovaných procedur. Tato jemná dřevěná struktura celý prostor sjednocuje a zpříjemňuje, materiál dřeva působí přívětivým a teplým dojmem. Je to jasný poutač, který pocitově vtahuje diváka dovnitř.

BOMTON MÍSTO / ADRESS  Florentinum, Praha 1 AUTOR / AUTHOR MgA. Marek Deyl, MgA. Jan Šesták / STUDIO PHA SPOLUPRÁCE / COOPERATION Kateřina Kuchařová, Martin Vybíral, Gabriela Fišarová INVESTOR / CLIENT BOMTON REALIZACE / COMPLETION 2014


INTERIÉR I 7

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

108

PUBLIC INTEREST BAR PRAHA DAVID R. CHISHOLM, VÍT MÁSLO, IVAN ZACHARIÁŠ / CMC ARCHITECTS

podařilo nápad dotáhnout do konce. Drobným paradoxem může být, že právě střízlivá vnější elegance je ve skutečnosti v centrální Praze docela nápadná. Snad to tak nezůstane navždy. Místo bylo vybráno skvěle: v klidné ulici, naproti dlouhé fasádě špitálu U Milosrdných. Od epicentra turismu co by kamenem dohodil, přitom přece jen trochu stranou. Bývalou garáž vevnitř zjednodušili, nechali zbourat několik zdí, oškrábat omítky a odhalit mělké stropní klenby. Přestože bar otevřel teprve nedávno, uvnitř máte pocit, že zde stojí už nějakou dobu. To byl jednoznačný záměr autorů a docela dobře se jej podařilo naplnit. Především díky prostému rozhodnutí, že většina prvků vnitřního vybavení bude mít za sebou už mnohaletou historii (viz třeba nástěnné hodiny prostřílené

Adam Gebrian pro Respekt

PUBLIC INTEREST BAR MÍSTO / ADRESS  U Milosrdných 12, Praha 1, 11000 AUTOŘI / AUTHORS  David R. Chisholm, Vít Máslo, Ivan Zachariáš / CMC ARCHITECTS SPOLUPRÁCE / COOPERATION Gabriela Sekyrová INVESTOR / CLIENT  Obvious Solution REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO FILIP ŠL APAL , AUTOŘI

Rafinovaně nenápadná proměna vysloužilé garáže v centru hlavního města. Proslulý architekt Adolf Loos napsal v jednom ze svých článků o oblékání toto: „Jde o to být oblečen tak, abychom byli co nejméně nápadní. Červený frak je v tanečním sále nápadný. Tedy je červený frak v tanečním sále nemoderní. Cylindr na ledě je nápadný. Proto je na ledě nemoderní. Všecko, co je nápadné, platí v dobré společnosti za hrubé a nepřípustné.“ Právě nenápadnost se stala krédem trojice kamarádů, kteří se před časem rozhodli, že omezí utrácení vlastních peněz v barech, jenž patří jiným, pronajmou si garáž na pražském Starém Městě a stanou se spolumajiteli vlastního podniku. Po více než dvou letech od prvotního záměru se trojici (architekt, reklamní režisér a manager)

samopalem na konci druhé světové války). A pokud náhodou ne, jsou udělány tak, aby ji brzy získaly. Jako například bar potažený cínovým plechem, který vzhledem ke své měkkosti dokáže absorbovat řadu stop od používání. Autoři strávili spoustu času důkladným průzkumem vybavení barů ve světě – především v New Yorku a v Londýně – a tato inspirace je dobře vidět. Dlouze nakupovali jednotlivé objekty do interiéru po různých aukcích a výsledkem je například to, že uvnitř nenajdeme dvě stejné barové židle. V Česku stále nezvyklou samozřejmostí pak je, že si máte při sezení, ať už na lavici či židli, kde opřít nohy a bundu nebo sako můžete pověsit na háček pod bar. Interiér je takřka typickou ukázkou situace, kdy jsou autoři návrhu zároveň zadavateli a chtějí dosáhnout co nejlepšího výsledku. Znamená to, že jsou schopni utratit mnohem větší množství času a peněz, než je u podobných zakázek normální. Je vidět na výběru materiálů – počínaje měděnými policemi a konče lavicí z kůže značné tloušťky. Z hlediska veřejného prostoru stojí za zmínku, že na náklady autorů došlo k předláždění ulice před barem a k výrobě dřevěného portálu, který scelil venkovní fasádu. V posledních letech se v Praze začíná vést intenzivnější debata o větší míře regulace reklamy a vizuální prezentace jednotlivých obchodů. Je proto příjemné vidět, že některé podniky ji v zásadě nepotřebují, dokážou se zregulovat samy. Reklamní prezentace se tak omezuje pouze na název, označení bar a číslo popisné. Úplně to stačí. Poznámka na závěr: Bar je nekuřácký.


INTERIÉR I 8

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

109

LOFT 17 PRAHA DAVID R. CHISHOLM, VÍT MÁSLO / CMC ARCHITECTS

FOTO PETRA HAJSK Á

Unikátní podlouhlý prostor, plný světla, umístěný v nejvyšším (17.) patře bytové věže. Aby bylo možné přeměnit toto studio na funkční byt, rozdělili jsme hmotu hlavního prostoru na čtyři části doprovázející typické lidské činnosti. Jídelní, obytná, skladovací a spací část. Různé funkce se odrážejí v různém použití materiálů. Kuchyň – čistý pracovní prostor – hladké tvrdé povrchy. Aktivní obytná část – obklad z přírodního satinovaného dřeva. Úložný prostor – soukromí a osobní věci – neprůhledné lesklé dveře znázorňují překážku pro nežádoucí hosty. Ložnice – úkryt a odpočinek – měkké materiály, koberec a textilní tkaniny.

Barevnost  Všechny vestavné prvky jsou bílé a nenásilně začleněny do prostoru. Na rozdíl od pevných objektů, které budou trvalou součástí prostoru, všechny mobilní prvky interiéru budou komunikovat s prostorem v souladu s funkcí podle Feng­‑shui teorie barev. Použití tohoto barevného systému podporuje vytváření dobré energie a vyplní bílé místo životem a osobitostí. – Bílé objekty v kuchyni. – Červené, oranžové a fialové zařízení pro obývací část. – Zelené objekty pro oblast skladování a koupelnu. – Modré objekty pro spací prostor. Funkční zeď a expoziční zeď  Prostor je striktně vymezen dvěma dlouhými stěnami,

proti sobě. Hlavní zařízení (kuchyňská linka, úložný prostor atd.) se nachází podél dlouhé stěny blíže ke vchodu, takže protější stěna je zcela nedotčena. Tato expoziční zeď bude první, co spatříme při vstupu do prostoru. Později by měla být vyplněna osobními předměty, uměleckými díly a odrážet osobnost majitele.

LOFT 17 MÍSTO / ADRESS  U Uranie 27, Praha 7 AUTOŘI / AUTHORS  David R. Chisholm, Vít Máslo / CMC ARCHITECTS SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Evžen Dub, Anna Prinzhorn, Gabriela Sekyrová INVESTOR / CLIENT  private person REALIZACE / COMPLETION 2014


INTERIÉR I 9

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

110

MYSLBEK – RENOVACE VEŘEJNÝCH PROSTOR PRAHA RADEK TEICHMAN, JAKUB LOUČKA / JESTICO + WHILES

Architektonická kancelář Jestico+Whiles byla pověřen úkolem renovace veřejných prostor kancelářské části Paláce Myslbek.

barvou betonové stěrky na stěně výtahu. Interiér je prosvětlen diagonálními pruhy svítidel, která jsou rozmístěna v prostoru i zapuštěna do plochy stěn, stropů a podlahy.

Koncept interiéru vychází z designu fasády objektu. Ta je tvořena ocelovou konstrukcí abstrahované brány. Objektu dominuje diagonála, která se pak objevuje i v grafickém manuálu budovy. Hlavním cílem návrhu bylo vytvoření interiéru, který odpovídá dnešní představě o reprezentativním vstupu do kancelářských prostor, ale svým střídmým pojetím a použitím těch nejkvalitnějších materiálů se stává nadčasovým. Bílá barva skleněného obkladu stěn, umělého kamene a podlahové krytiny na objektu recepce je doplněna černou barvou malby s ornamentem na stěnách a šedou

MYSLBEK MYSLBEK – PUBLIC SPACES RENOVATION MÍSTO / ADRESS  Na Příkopech 19, 21, Praha 1 AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Radek Teichman, Ing. arch. Jakub Loučka / Jestico + Whiles INVESTOR / CLIENT  AEW REALIZACE / COMPLETION  2 2014


INTERIÉR I 10

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

111

CENTRÁLA METROSTAVU PALMOVKA PARK II, PRAHA BORIS REDČENKOV, PROKOP TOMÁŠEK, JAROSLAV WERTIG / A69 – ARCHITEKTI

FOTO TOMÁŠ RASL

Na trojúhelníkovitě definované půdorysy věží jsme aplikovali šestiúhelníkový rastr, který vnesl do půdorysu jeden další směr - pestřejší prostorová skladba, bohatší spektrum a hierarchie prostorů, změkčení hranic mezi nimi a pozvolnější přechody. Při zachování umístění pracovišť podél fasády bylo možno svobodněji rozmísťovat zázemí, jádra, uzly, změnit komunikace v postupně se větvící a sbíhající systém. Systém jedné cesty, umožňující potkávání se v prostorách diametrálně jiného charakteru a proporcí, než je běžná chodba. Ta tu de facto neexistuje a je nahrazena systémem průchozích recepcí, lobby, lounge, vestibulů, otevřených pracoven. Přirozeným soustředěním komunikací z individuálních pracovišť do neformálních ohnisek vzniká pocit sounáležitosti a společenství. Geometrický koncept se tak odrazil nejen v estetické ale především v sociologické rovině. Interiér se stal nástrojem definování profesionálních vztahů, způsobu a možností komunikace. Variabilita systému umožnila zařídit jednotlivá patra podle zadání jednotlivých divizí. Takže i přes použití standardizovaného mobiliáře není interiér stereotypní a monotónní, neopakuje se, definuje konkrétní místa. Prostorové členění bylo přitom realizováno běžným systémem prosklených kancelářských příček s regulací průhledu žaluziemi a běžným lamelovým podhledem. Pevné neprůhledné stěny a příčky jsou pojednány barvou nebo materiálem identifikujícím tu kterou divizi (měď, mosaz, pozink, trapézový plech, barevný lak atd.). Charakteristické barvy jsou pak i součástí orientačního a komunikačního systému budovy.

Jako řešitelé interiérů sídla firmy v novostavbě Josefa Pleskota jsme si vytkli za cíl, završit Pleskotovu inovátorskou architekturu revizí tradičního space. Naší ambici lze nazvat

deKubricizací (Stanley Kubrick se proslavil filmovými záběry neútěšných prostor, komponovanými na dokonalou hlubokou středovou perspektivu).

CENTRÁLA METROSTAVU MÍSTO / ADRESS  Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8 AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig / A69 – architekti, s. r. o. SPOLUAUTOŘI / CO­‑ AUTHORS  Ing. arch. Jakub Krčmář, Ing. arch. Martina Novotná, Ing. Tomáš Vávra, Ing. arch. Linda Hekrlová INVESTOR / CLIENT  Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a. s., REALIZACE / COMPLETION  7 2014


INTERIÉR I 11

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

112

K52 – PÁNSKÝ BYT PRAHA PETR REKSOPRODJO / KAMARUMAH ARCHITECTS

Základním zadáním projektu bylo navrhnout elegantní, ale funkční „pánský interiér“, který by plnil účely občasného bydlení, využívaného zejména při pracovních jednání zahraničního investora, během jeho pobytu v Praze. Požadavkem klienta bylo vytvořit prostor reprezentativní, barevně neutrální, esteticky nadčasový, snadno udržovatelný, s množstvím úložných prostor, případně s možností přenocovaní více přátel. Na základě těchto primárních požadavků jsme vytvořili interiér na míru, hotelového typu. Interiéru jsme ponechali přirozené dělení na denní a noční zónu dispozičně rozdělenou středovým jádrem, do kterého je situováno hygienické zázemí bytu. Kostku jádra jsme obložili dýhovanými obklady, za kterými jsou ukryta křídla posuvných dveří. Celý byt je tak možné v průběhu dne rozdělovat a znovu propojovat do různých funkčních celků. Použité interiérové prvky mají často více funkcí a jednotlivé funkční zóny se díky tomu navzájem prolínají, kuchyň do pracovny, šatna do ložnice atd. Například atypickou sedací soupravu je možné složit do jednoho lůžka, anebo naopak rozložit na jednotlivé segmenty, taburety, konferenční stolek atd. Dominantou tohoto interiéru jsou pak autorské designové

hodiny umístěné na jedné ze stěn obývacího pokoje. Interiér je provedený ve strohých barvách, jediným dekorem jsou textury přírodních materiálů, zejména tmavé dýhy a výrazná kresba exotického kamene Forest Green. Významným prvkem této realizace je osvětlení bytu. Pro přímé i nepřímé osvětlení jsme využili zavěšených kruhových podhledů. Pozice podhledů je definovaná uspořádáním hlavních interiérových prvků a kromě osvětlení v sobě ukrývají i další instalace, např. projekční plátno, apod.

BYTOVÁ JEDNOTKA PRO „SINGELS“ THE INTERIOR OF THE FLAT UNIT FOR „SINGLES“. MÍSTO / ADRESS  Křižíkova 52, Praha 8 AUTOR / AUTHOR  Ing. arch. Petr Reksoprodjo / KAMARUMAH ARCHITECTS INVESTOR / CLIENT  Milan Žigmond REALIZACE / COMPLETION 2013


INTERIÉR I 12

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

113

VODAFONE LOBBY WEST CITY, PRAHA – STODŮLKY LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

Recepční pult se tvarově odkazuje na námi dříve realizované projekty pro společnost Vodafone. Organický tvar je inspirován samotným logem společnosti. Umístění ve středu dispozice vychází z principu rovnováhy mezi půdorysem a výškou prostoru. Proto je tvar recepce prostorově rozehrán do výšky až 3,5 m a využívá maximálně vertikalitu interiéru. Recepce tím získala svoji výjimečnou a dominantní pozici. Všechny interiérové prvky kromě židlí, jsou navržené IO Studiem.

Ze strany Vodafonu zaznělo přání, aby vstupní lobby bylo navržené v duchu očekávání nové a pozitivní životní etapy této společnosti. Interiér měl nést rovněž odkaz toho, co jsme pro tuto mezinárodní společnost za více než 10 let vybudovali.

FOTO JONÁŠ MLEJNEK

Atypičnost prostoru vstupní haly je tvořena především výrazným převýšením v rámci 3. podlaží. Vysoký počet vnitřních nosných sloupů výrazně ovlivnil podobu interiéru. Celková výška prostoru Lobby je 11,7 m. Vnitřní severní a východní strana jsou opticky propojeny s dvěma podlažími administrativní budovy pomocí ochozů, které nabízejí velkolepý pohled směrem do lobby. Fyzické propojení je řešeno pomocí eskalátorů mezi 2. PP a 1. NP. Jižní fasáda je celá prosklená, orientovaná do veřejného prostoru ulice a umožňuje pracovat s přímým slunečním osvětlením téměř po celý den. Před fasádu jsme z interiérové strany zavěsili stínící paravány z drobně nalámaných a vzájemně provázaných větviček. Průchodem slunečních paprsků skrze jejich nepravidelnou strukturu je docíleno zajímavé nasvětlení interiéru. Pomocí kontrastů světla a stínů, vržených na jednotlivé prvky interiéru, vznikla jakási přirozená projekce,

která v průběhu dne mění svou podobu společně s pohybem slunce. Chtěli jsme vytvořit pocit, jako když v létě ležíte v trávě pod košatým stromem a skrze hustou korunu na vás dopadají drobná zrcátka slunečních paprsků. Zároveň paravány vytvářejí bohatou přírodní a výtvarnou strukturu. Jejich výška kompozičně vyrovnává a zaplňuje prázdnotu v horní části převýšeného prostoru lobby. S velkým počtem sloupů a jejich výraznou vertikalitou jsme se vyrovnali tím, že jsme je při návrhu zapojili do hry – umělými náběhy a opláštěním sloupů do jedné poloviny výšky pomocí textilního povrchu shodného s podlahovou krytinou jsme docílili iluze kmene vyrůstajícího z podlahy. Tento motiv jsme zopakovali na atypicky navrženém sedacím nábytku. Grafické řešení podlahy navazuje na organický tvar recepčního pultu, umístěného ve středu dispozice. Barevné trajektorie obíhají kolem recepce, jejich měřítko a kompozice jsou přizpůsobeny pohledům z balkonů horních pater. Zvolený materiál má vytvářet pocit něčeho měkkého, iluzi trávy, mechu či lišejníku, který přerůstá na betonové sloupy objektu či nábytek. Vše je ve znamení růstu.

VODAFONE LOBBY MÍSTO / ADRESS  West City Praha 5 – Stodůlky AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Luka Križek, Ing. Radek Bláha / IO Studio, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Vodafone Czech Republic,  a. s. REALIZACE / COMPLETION  2014


INTERIÉR I 13

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

114

ERA FC OC ŠANTOVKA, OLOMOUC LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

organických obkladů stěn. Vytvořili jsme na stěně pomocnou spodní a horní konstrukci, určující trasu křivek, do které jsme vkládali jednotlivé rovné hranoly. Uspořádání prostoru je členěno tak, aby se v něm zákazník pohyboval intuitivně a samostatně. Členící lamelová dřevěná stěna vytváří přirozenou navigaci po pěti zónách, situovaných v prostoru pobočky chronologicky za sebou. Originálním tvarováním nábytku a uspořádáním jednotlivých zón je bankéř vždy při ruce bez bariér mezi ním a klientem, zároveň má klient i své soukromí díky optickým předělům lamelových vějířů a organicky táhlé stuze.

Součástí úkolu bylo vytvořit flexibilní interiér pracující s modularitou navrženého nábytku tak, aby je bylo možné aplikovat v různých typech prostorů – od historických po moderní. Dále byl kladen důraz na unifikovanost a jednoduchost montáže navrženého nábytku. Proto navržený koncept pracuje se čtyřmi stěžejními interiérovými prvky – atypicky navržené kusy nábytku a lamelové stěny a objekty vytvářejí novou nezaměnitelnou tvář poboček ERA FC. Jsou doplněny dřevěnými židlemi a svítidly. Prezentovaná pobočka byla od počátku koncipována jako výkladní skříň nového konceptu značky ERA FC, a proto se k němu při návrhu takto přistupovalo. Samotný prostor je nestandartní, neboť je z převážné části vymezen celoprosklenou fasádou. Nebylo možné použít standartní systém obkladů stěn – vnitřní uspořádání prostoru

jsme rozčlenili pomocí samostatně stojících a tvarově bohatých lamelových stěn. Výtvarný koncept je postaven na přírodních materiálech a organických formách. Právě použitím velké míry přírodních materiálů, dřevěných lamelových sloupů a stěn, tkané podlahy či organicky tvarovaných prvků mobiliáře působí prostor přirozeně, klient se zde cítí uvolněně. Interiér barevně pracuje s přírodní béžovou a krémovou barvou dřeva, doplněnou o barevné kontrasty vyplývající z přítomnosti firemní značky. Lamelové dubové stěny jsou ošetřeny krémově zabarvující lazurou s ponechaným pórem dřeva. Dřevěný nábytek a světla jsou řešeny v přírodní zlatavé barvě dubu. Na podlaze je použita tkaná krytina ve světle krémové barvě. Prostor je organicky tvarován řešením lineárních stěn a vertikálních sloupů za pomocí přímkových ploch z drobných dřevěných hranolů/lamel a jejich směr a natočení udává dynamiku prostoru. Jejich konce jsou ořezány dle hlavních řídících křivek a vytvářejí iluzi, že celý prostor je „učesán a sestřihán“, nebo že je prostor zahalen do krajkového šálu či stuhy. Hranolek 20x50mm byl jednoduchým způsobem řešení tvarově složitého povrchu

ERA FC MÍSTO / ADRESS  Olomouc, OC Šantovka AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Luka Križek, Ing. Radek Bláha / IO Studio, s. r. o. INVESTOR / CLIENT  Československá obchodní banka,  a. s. REALIZACE / COMPLETION 2014

FOTO JONÁŠ MLEJNEK

Dostali jsme za úkol vytvořit moderní prostor se silnou firemní přítomností značky ERA. Prostor, kde se člověk cítí příjemně, uvolněně a s lidským rozměrem. Prostor je navržený v duchu výrazného odklonu od běžných interiérů poboček bankovních institucí a nabízí zákazníkovi zážitek z prostoru.

Pro tento interiér byl navržen i originální mobiliář a především organicky tvarované solitéry v bílém provedení, abychom docílili iluze, že je vytvořen z papíru. Námi navržená dřevěná světla přidávají přírodní a teplý prvek do pozice stropu.


INTERIÉR I 14

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

115

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA… A JARO MIKULOV JAN HORA, BARBORA ZMEKOVÁ / ORA

Co?  Prostor auly v bývalé škole v Mikulově byl za minulého režimu znásilněný novým přestropením. Vznikla tedy těžko využitelná prostora půdy, která byla ve výšce jeden a půl metru v pravidelném rytmu rozčleněná táhly. Krov se skryl očím a vyčkával. Mezitím se zrekonstruovaly prostory pod půdou, takže už nebylo cesty zpět, prostor nešlo opět sjednotit.

FOTO JAN ŽALOUDEK

Proč?  Když jsme jej objevili, zakázali jsme realizovat projekt, který by vyřezal táhla, tím poničil tektoniku konstrukce a vše nechával obalit sádrokartonem. Hledali jsme cestu, která zachová ducha a logiku prostoru, vyhoví památkářským požadavkům a zároveň nabídne komfortní bydlení. Jak?  Zásadní rozhodnutí bylo ponechat vše tak, jak to je. Jedna z našich hlavních zásad zní, že nejdůležitější je rozpoznat, kdy raději nezasahovat. Ale bylo třeba prostor spojit a překonat táhla. Rektifikační oka jsme zvětšili do podoby průchodů. Táhla oddělují jednotlivé „pokoje“. Zdi jsou jen imaginární, stejně jako v Kim Ki­‑ dukově filmu. Už zbývá jen najít kupce, který se pro projekt nadchne.

Komu?  Studie prošla několika fázemi, měli jsme i „rodinnou“ variantu. Nakonec se ozvali stavebníci až z daleké Austrálie – on Australan, ona původem Moravanka, kteří dokázali ocenit autenticitu prostoru. V Austrálii mají obecně úctu k čemukoliv starému, je to tam nedostatkové zboží. Díky tomu jsme mohli zrealizovat minimální variantu, která prostor nijak nedělí a nedrobí. Se svými sto čtyřiceti metry je byt největší garsonkou široko daleko. Koupelna s chodbou se nachází v původním přístavku. Byt má vlastní rozlehlou terasu, která je přístupná nově proraženým vikýřem. Spí se na boxu v konečné sekci prostoru. Projekt měl velmi napjatý rozpočet, což občas vedlo ke kompromisním řešením a některým surovým detailům. Nicméně celkovou koncepci se podařilo udržet.

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA… A JARO SPRING, SUMMER, FALL, WINTER… AND SPRING MÍSTO / ADRESS  Mikulov, jižní Morava AUTOŘI / AUTHORS  Ing. arch. Jan Hora, Barbora Zmeková / ORA (OriginálníRegionálníArchitektura) INVESTOR / CLIENT  ITVV,  spol. s r. o. REALIZACE / COMPLETION 2013


INTERIÉR I 15

ÚČASTNÍCI PARTICIPANTS

116

ETNOGRAFICKÁ EXPOZICE SLOVÁCKÉHO MUZEA UHERSKÉ HRADIŠTĚ MICHAL KUTÁLEK / NEXT LEVEL STUDIO

nestíní. Lineární světelné zdroje jsou umístěny v nikách při horním a spodním okraji korpusu – obousměrné osvětlení nejlépe zprostředkovává reálnou plasticitu exponátů a současně prosvětluje aplikaci polotransparentní folie s popisy exponátů.

Expozice je členěna na vstupní a výstavní část. Vstupní prostor návštěvníky uvede do pestrobarevného světa, který čerpá z historie místního regionu – kraje s bohatou folklórní tradicí a venkovskými zvyklostmi. Folklór se stává hlavní náplní etnografické expozice. Inspirace tradicí se zde propsala do architektonického ztvárnění vstupního prostoru – návštěvník vstupuje do roztančeného pestrobarevného kroje, jehož abstrahovaná forma byla navržena pokročilými softwarovými nástroji. Organický tvar je z důvodů snadnější realizace z jednotlivých lineárních prvků. Výsledné 3D křivky jsou těmito prvky vyskládány a vytváří tak volně tvarovanou plochu. Při změně perspektivy pozorovatele dochází k proměně hustoty – poréznosti struktury. Objekt se pozorovateli postupně otevírá a uzavírá v závislosti na změně úhlu pozorování. Struktura je navržena metodou parametrického designu, kde na základě námi vytvořeného softwarového nástroje byly po zadání určitých parametrů generovány různé tvarové varianty. Inspirace tradicí se zde setkává se soudobými progresivními metodami navrhování. Poréznost struktury umožňuje vnímat skutečný objem místnosti, současně slouží jako zvukolam.

Výstavní část je výrazově zdrženlivější tmavý monochromatický prostor, kde jsou architektonické prostředky potlačeny ve prospěch silnějšího vyznění exponátů. Expozice je navržena jako kontinuální prohlídkový okruh, členěna na tematické celky zaměřující se na zmapování tradičního života v regionu. Menší předměty jsou umístěny ve skleněných vitrínách, velké v kójích na vyvýšených pódiích a část sbírkového fondu je možné studovat ve virtuálních infocentrech. Výstavní kóje jsou pojednány jako tematicky zaměřená dioramata, jež zprostředkovávají pohled do historie kraje. Jsou dotvořeny podsvětleným fotografickým pozadím nebo rozpohybovanou AV projekcí dobové fotografie. Atmosféru dotváří zvuky a různé ruchy, které jsou cíleně šířeny směrovými reproduktory. Vitríny svým půdorysným umístěním vymezují kontinuální prohlídkovou trasu, oddělují jednotlivé tematické okruhy a zdánlivě nahodilým tvarem vymezují prostor s ohledem na důležitost jednotlivých zastavení. Jsou tvořeny ocelovou konstrukcí, opláštěnou folií se semišovým povrchem a skleněným záklopem. Konzoly nesoucí předměty byly vyrobeny z transparentního plexi, umožňují dostatečný průchod světla a vzájemně si

ETNOGRAFICKÁ EXPOZICE ETHNOGRAPHIC EXPOSITION MÍSTO / ADRESS  Uherské Hradiště AUTOR / AUTHOR  Michal Kutálek / Next Level Studio SPOLUPRÁCE / COOPERATION  Viktor Johanis, Milan Vlček INVESTOR / CLIENT  Slovácké muzeum Uherské Hradiště REALIZACE / COMPLETION  2014

FOTO MARTIN KOCICH

Veškeré rozvody vzduchotechniky a elektroinstalací byly pro snadnou dostupnost při revizích přiznány a opatřeny černým nátěrem. Železobetonové stropy přístavby B. Fuchse byly rovněž natřeny, jejich surová struktura byla přiznána. V průběhu rekonstrukce bylo přistoupeno k dodatečnému zateplení z interiérové strany.


STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY Pro jedinečnou architekturu.

Produkt: střešní a fasádní panel PREFA FX.12 Barva: antracitová P.10 Místo: Vysočina Architekt: František Čekal Realizační firma: Střechy G&D sdružení živnostníků

STŘECHY & FASÁDY

WWW.PREFA.COMELKO_PANEL_2_DODAJÍ SI SAMI NOVÝ


Vše jednoduše.

Jednoduše vše.

PARTNER GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015

Systémy ochrany dřeva Zobel Zowo-tec a Deco-tec ® ZOBEL – váš celosvětový partner pro prémiovou povrchovou úpravu dřeva. U firmy ZOBEL najdete jemně vyladěnou kompletní řadu výrobků ve které najdete odpovídající řešení pro každý požadavek.

Dokonalá paleta barev pro stavební prvky z PVC Zowo-plast® je 1K PUR nátěr na vodní bázi pro stříkání, natírání a válečkování povrchů PVC stavebních prvků ve vnitřním a venkovním prostředí. Vykazuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, excelentní odolnost proti poškrábání. Je také vysoce odolný vůči v domácnosti běžně užívaným chemikáliím i průmyslovým exhalacím a má vynikající krycí vlastnosti.


Levit®. Pestrý design pro pestrý život. Objevte svět vypínačů a zásuvek ABB.

Život je plný barevných variací. Může být klidný a harmonický, stejně tak jako výrazně kreativní. I Levit® má mnoho tváří. Elegantní, nadčasovou, hravou i individualistickou. Čistá moderní linie s širokou škálou 11 základních barevných kombinací, které lze kombinovat dle vlastní fantazie díky vyměnitelnosti barevných krytů. Vše pro moderní elektroinstalaci – spínače s LED signalizací, stmívače, digitální termostaty, snímače pohybu, rádio do zdi a mnoho dalšího. Pro pestré moderní bydlení i designové komerční prostory, zde všude je místo pro Levit®. www117.abb.com Zašlete nám SMS a my vám bezplatně doručíme kompletní prospekt: Tvar SMS: ARC151 JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE ČP MĚSTO PSČ a odešlete na tel. číslo 731 552 388. Cena SMS odpovídá ceně běžné SMS dle vašeho tarifu a operátora.

ABB s.r.o., Elektro-Praga Tel.: 483 364 111 E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Bez nás to nepostavíte.


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovskou organizací, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb. Je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti veřejné správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Členové Komory jsou povinni chránit veřejný zájem a zájem svých klientů, respektovat přírodní a kulturní hodnoty, Ve své práci se řídí profesní etikou svého oboru. Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti. Sídlem Komory je Praha. ČKAIT každoročně od roku 2004 uděluje CENY ČKAIT. Hlavní poslání soutěže spočívá v představení kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů, posouzení jejich uplatnitelnosti v praxi a následně seznámení s těmito návrhy a jejich autory širokou odbornou i laickou veřejnost.

Přehled oceněných prací za rok 2014 ve fotografiích:

Komplexní projekt stavby pro základní vědecký výzkum CEITEC MU (Central European Institute of Technology)

Obnova lávky Černý Kříž přes Studenou Vltavu

Na Shromáždění delegátů 2014 v Národním domě na Smíchově v Praze dne 20. 3. 2015 předali vítězům CENU ČKAIT za rok 2014 Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR spolu s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, Ing. Jindřichem Paterem, místopředsedou ČKAIT a Ing. Pavlem Pejchalem, CSc., předsedou hodnotitelské poroty: ■ doc. Ing. Karlovi Tuzovi, CSc., spoluautorům Ing. arch. Petrovi Uhlířovi, Ing. Jaromírovi Černému, CSc., Ing. arch. Jiřímu Babánkovi, Ing. arch. Kláře Steinhauserové, A PLUS, a. s., za Komplexní projekt stavby pro základní vědecký výzkum CEITEC MU… (Central European Institute of Technology)

Obnova retenční nádrže Jordán – 1. etapa: Spodní výpust

■ doc. Ing. Marku Foglarovi, Ph.D., SUDOP PRAHA, a.s., za Obnovu lávky Černý Kříž přes Studenou Vltavu ■ Ing. Danielu Vaclíkovi, VH-TRES, s.r.o., za Obnovu retenční nádrže Jordán – 1. etapa: Spodní výpust ■ Ing. Pavlu Adlerovi, spoluautorům Ing. Ladislavu Lejsalovi, Ing. Petru Vedrovi, Voding Hranice, spol. s r.o., za Rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

■ Ing. Vladimíru Janatovi, spoluautoru Ing. Jindřichu Beranovi, EXCON, a.s., za Werk Arenu Třinec – ocelová konstrukce zastřešení ■ Ing. Ladislavu Šaškovi, CSc., spoluautorům Ing. Jiřímu Petrákovi, FEng., doc. Ing. arch. Romanu Kouckému, Ing. akad. arch. Liboru Kábrtovi, Ing. Petru Nehasilovi, Ing. Vladimíru Janatovi, CSc. a Ing. Daliboru Gregorovi, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., za Trojský most v Praze.

Werk Arena Třinec - ocelová konstrukce zastřešení

Přihlášky, podrobné informace a podmínky XII. ročníku ceny ČKAIT 2015 jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, kde jsou autorizovaní inženýři registrováni, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Nově se vyhlašuje i Cena veřejnosti. Trojský most v Praze.


TECHO

PARTNER GPA 2015

NOVÝ SHOWROOM TECHO

Společnost TECHO, a. s., kterou v roce 1991 založil Ing. Jiří Kejval, se původně zaměřovala na výrobu technického osvětlení a kancelářských doplňků, brzy ovšem rozšířila svou činnost o výrobu kancelářského nábytku. Jedním z jejích prvních významných klientů se stala společnost IKEA, které firma TECHO zprvu dodávala stolní lampy a pro niž posléze navrhla také velmi úspěšnou řadu kancelářských doplňků. Tím začal přerod z malé firmy v podnik s miliardovým ročním obratem, který udává trendy na trhu s kancelářským nábytkem. Společnost se nyní specializuje na výrobu nábytku a poskytuje komplexní služby v oblasti řešení a vybavování komerčních interiérů, zejména kancelářských. Má také bohaté zkušenosti s realizací významných mezinárodních projektů pro hotely, hotelové resorty, autosalony a pro sportovní a kulturní zařízení. Firma postupně pronikla na trhy tří kontinentů – Evropy, Asie a Afriky, i na Blízký východ. Nejsilnější pozici si však udržuje ve středu a na východě Evropy. V současné době TECHO patří mezi evropské lídry a má pobočky ve významných evropských městech, jako jsou Londýn, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bukurešť či Moskva, ale také na Ukrajině a v Číně. V hostivařském závodě, kde TECHO sídlí, vzniká přes 70 % produkce firmy. Společnost tak má absolutní kontrolu nad kvalitou produktů, což může doložit řadou certifikátů, a je členem programu FISP (Furniture industry sustainability programme).

Spolupráce s architekty zvučných jmen Firma kladla od počátku své existence důraz na skloubení špičkového designu nábytku s jeho funkčností. Důležitým milníkem byl rok 1995, kdy společnost najala holandského designéra Hanse Verbooma, se kterým spolupracuje dodnes, a představila první stolový systém světové úrovně, kterým mohla konkurovat předním značkám na trhu. Po čase začala spolupracovat i s architekty a designéry, kteří prošli českou designérskou školou. Ve spolupráci s nimi vznikla vlastní designová filosofie TECHO, která se opírá o tradici českého industriálního designu. Společnost také navázala spolupráci s architekty zvučných jmen – dlouhodobě spolupracuje se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou, předním českým designérem Jiřím Pelclem a s architektonickým ateliérem ADR, který založili architekti Petr Kolář a Aleš Lapka. Dlouhodobá spolupráce se špičkovými designéry firmě umožňuje uspět i mezi konkurenty v zahraničí. TECHO je dvojnásobným držitelem mezinárodní ceny Red Dot za produktový design – poprvé ji dostalo v roce 2003 za stolový systém FOCUS, podruhé v roce 2010 za stůl WOT.

kreativitu. Hned u vchodu jsou zaparkovaná kola a skateboardy pro odreagování či pro případ potřeby rychlého přesunu po rozlehlém výrobním areálu. Jednotlivé zasedací místnosti jsou vyladěny do nejmenšího detailu za použití vhodných barev nebo materiálů, aby se v nich lidé cítili inspirativně a příjemně. Třeba zasedačka NATURE, kompletně obložená dřevem, vás přenese do lesa. Pocit blízkosti přírody umocňuje vůně pryskyřice a olejový krb, včetně napichováků na opékání špekáčků. Útulná místnost RETRO zase evokuje horskou chalupu – nechybí tu masivní stůl, nad kterým visí lustr z paroží, a na dřevěných lavicích se ledabyle povalují kožešiny a polštáře. Chcete se usadit v ráji a relaxovat? Místnost PARADISE nabízí sezení v křeslech jako v přímořském resortu, je vybavena venkovním nábytkem a materiály, kterým neuškodí nějaká ta kapka vody. A její strop vypadá jako letní modrá obloha. Neformální prostor JUNGLE se závěsným houpacím křeslem a bohatou zelení v květnících, které obklopují celou místnost, vás za zvuku zurčení vody z fontány pro změnu přenese myšlenkami do tropického pralesa.

Nový showroom TECHO  Jako výrobce kancelářského nábytku s moderním a kreativním přístupem, který se nebojí odvážných a hravých realizací, proměnilo TECHO za využití moderních technologií vlastní kancelářské prostory v showroom s několika stylizovanými zasedacími místnostmi. Ty zároveň tvoří průřez významných realizací, na kterých se TECHO podílelo. Firma se jejich prostřednictvím snaží klientům zprostředkovat exkluzivní pocity z interiéru a ukázat, že vytvoření netradičního a atraktivního dojmu není otázka peněz, ale chytrosti a tvořivosti. Jeho nová koncepce a řešení vznikly ve spolupráci s architektonickým ateliérem ADR.

Uspořádejte u nás svou akci či setkání! Všichni členové GPA mají možnost v prostorách nového showroomu bezplatně uspořádat vlastní akci s podporou ze strany firmy TECHO.

Hravé prvky v interiéru, jako jsou skluzavky, lezecká stěna, stolní fotbálek, kulečník nebo třeba šipky, potlačují fádnost a podporují

www.techo.cz www.techo.co.uk www.techopartitions.com

Velmi rádi Vás uvidíme v našem novém showroomu na adrese: TECHO,  a. s. U Továren 770/1 b Praha 10 Hostivař Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 17:00


FOTO FILIP ŠL APAL


Vaše projekty s námi Společnost Semmelrock udává více jak 50 let trendy v oblasti produkce betonových výrobků. Je dceřinou společností skupiny Wienerberger AG a se 16-ti závody v osmi zemích se etablovala jako přední dodavatel v regionech střední a východní Evropy. www.semmelrock.cz

Kdo jsme

Senso Grande - antracit.

Co umíme Při vývoji našich produktů se soustředíme na perfektní spojení estetiky a funkčnosti. Naše zákazníky chceme nadchnout atraktivním designem a nabídkou systémových řešení. Proto v našem portfoliu naleznete nejen dlažby, dlaždice, ploty, zídky, ale i prvky zahradní architektury, jako jsou obrubníky, schodové krycí lišty a světla. Umbriano - granit šedobílá.

Hliníkový obrubník a LED svítidlo.

Schodová krycí lišta.


ASTI Colori - bíločervenočerná. Sven - severská šedá.

ASTI Natura - středně šedá.

Otevřeni inovacím Einstein systém

Jedinečný celozámkový systém Einstein s integrovanou pojistkou proti posunu zamezí zpříčení nebo deformaci jednotlivých kostek ve všech směrech a zároveň vyloučí tvorbu „vyjetých kolejí“. Náš projektový tým Vám velice rád poskytne technické informace, pomoc při výběru vhodného produktu, A-CAD servis s návrhem pokládky i praktickou koordinaci a podporu na Vašem projektu. pavel.simon@semmelrock.com

ARTE Pražská kostka - šedočerná.

Shade - slonovinová.

Nordic Maritime - perleťově šedá.
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015 – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU KATALOG GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015 – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU KVĚTEN 2015 VYDAL VYDAVATELSTVÍ JULIUS MACHÁČEK - KABINET

VYHLAŠOVATEL

SPOLUPOŘADATELÉ

REDAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ MGR. TAŤÁNA ŠTEFÁNKOVÁ MGR. JULIUS MACHÁČEK KONTAKT KABINET HEYROVSKÉHO NÁM. 7, 162 00 PRAHA 6 T +420 233 931 530, M +420 774 009 977 GRAFICKÁ ÚPRAVA A OBÁLKA BENEDIKT MARKEL

ZÁŠTITU POSKYTLI

FOTOGRAFIE PETR CHVÁTAL PŘEKLADY ING. ARCH. IVAN ANDĚRA TISK GRAFOTECHNA+ NÁKLAD 1000 KS

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Vše jednoduše.

PARTNEŘI

Jednoduše vše.

společnost s r.o.

Katalog soutěže  vydavatelství Julius Macháček-KABINET Grafický vizuál soutěže  Ing. arch. Benedikt Markel Film GPA 2015  Petr Chvátal, Jan Štětina

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY Film a částečně katalog soutěže sponzorsky poskytlo vydavatelství KABINET, za což děkuje svým obchodním partnerům

ISBN 978-80-905606-3-5www.grandprix-architektu.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.