Bender Retursystem

Page 1

BENDER RETURSYSTEM – mycket mer än en pall!

BENDERS

SLUTKUND

BRS

– ett smartare retursystem för kvalitetens och miljöns skull


Benders Retursystem – en billig försäkring som ger lägre miljöpåverkan Visst är det bra med standardiserade lösningar, men ibland räcker de inte ända fram. Ett bra förpackningssystem tycker vi ska ta hänsyn till en rad ytterligare faktorer som produktskydd under transporten, säkerhet vid taklyft, packningsgrad på godsvagnar och lastbilsflak, miljöbelastning och så vidare. Därför har vi valt att ta fram ett eget emballagesystem som uppfyller dessa krav – det blir en bättre affär för alla parter.

Med egna, produktanpassade pallar uppnår vi en optimala packningsgrad som ger färre antal pallar och ser till att produkterna kommer fram väl skyddade utan transportskador – samtidigt som du gör en betydande insats för miljön. När järnvägsvagnar och lastbilsflak kan packas tätare får vi med upp till 50 procent fler produkter per transport, med motsvarande minskning av både energiförbrukning och CO2-utsläpp.

EXEMPEL PÅ BENDERS GENOMTÄNKTA PALLSYSTEM

CARISMA OCH EXKLUSIV Pallstorlek 1200 x 875, palltyp 5.

PALEMA Pallstorlek 1160 x 1020, palltyp 7.

När pannorna står upprätt och innanför pallens begränsningsytor minskar risken för transportskador betydligt, samtidigt som optimerade pallstorlekar för varje produkttyp ger maximalt effektiva transporter.

LABYRINT MARKSTEN Pallstorlek 1000 x 1050, palltyp 1.

När markstenen levereras på våra egna pallar blir det inte bara mindre kross. Höjden gör det också möjligt att ställa lättare produkter ovanpå, för ännu miljövänligare transporter. Varje lager innehåller hela 1,03 m2 marksten, vilket ger en 30-procentig tidsbesparing vid maskinell läggning jämfört med konkurrerande pallsystem.

BRS BENDERS NOCKPANNA

BENDERS L-STÖD

Pallstorlek 1200 x 800, palltyp 3.

Benders reglar

Med optimerade pallar kan nockpannorna transporteras stående på sex stabiliserande överliggare, som gör att de inte riskerar att rulla runt på pallen och skadas.

Bendes L-stöd levereras alltid på samma typ av reglar som är avpassade för att förenkla säkra lyft med gaffeltruck. Även reglarna ingår i Bender Retur System.

– ser till att produkterna kommer fram oskadade


ENKELT OCH TOTALEKONOMISKT • Returorder via Benders kundtjänst, hämtas fraktfritt vid minst 50 pallar/hämtning vid en och samma lastningsplats • Returorder via Benders kundtjänst, mindre än 50 pallar/hämtning debiteras med en avgift • Samlastning med andra produkter, pallretur med Benders utleveranser • Staplade pallar hämtas av våra egna kranbilar, stuvarna/ staplarna skall vara max 17 pall höga samt vara lastnings bara med krangaffel • Pallkragar/reglar som returneras viks/packas ihop och bandas på en pall • Hög återvinningsgrad – skadade returemballage lagas istället för att slängas • Högre säkerhet vid taklyft • Vi köper enbart nyproducerade pallar till vårt system, uppmärkta med Benders och nummer • Pallarna är värmebehandlade för exportanpassning • Eftersom inget annat än våra egna produkter stått på våra pallar finns inga restprodukter från annat gods som kan skada produkterna.

Kongsvinger Bålsta Sandefjord Uddevalla Edsvära

Hjo

Frillesås

Bender

Braås

RETUR

System

Åstorp

Bendersanläggningar där returemballage kan lämnas. För returer med postnummer 81 och norrut samt för Gotland gäller speciella villkor.

BENDERS

Detta är ett urval av våra 15 olika pallstorlekar – alla kan returneras till valfri Bendersanläggning eller hämtas av oss.

SLUTKUND

Benders levererar och hämtar pallen direkt hos slutkund om så önskas.


Benders logistiklösningar för en bättre framtid Benders har länge legat i täten av utvecklingen av nya, effektivare logistiksystem. Några exempel bland många är direktleveranser och taklyft med egna kranbilar och vårt eget prisbelönta tågsystem, som levererar varor till marknaden och tar med sig råmaterial tillbaka. Varje tågtransport sparar miljön!

HUVUDKONTOR

Tel 0512 - 78 70 00 Fax 05142 - 78 70 19 Epost info@benders.se Hemsida www.benders.se

BENDERS/ 2016-03

Benders Sverige AB Besöksadress: Edsvära Box 20 535 21 Kvänum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.