Page 1

BEWAARNUMMER

2013 - 2014


INHOUD Aanmelden …………………………………. 7 Afmelden …………………………………. 7 Accommodatie …………………………………. 10 Adressen v.v. Succes …………………………………. 4 Afgelastingen …………………………………. 14 Algemeen …………………………………. 15 Beltpraet …………………………………. 3 Bestuur v.v. Succes …………………………………. 5 Bondsburo KNVB …………………………………. 4 Club van 100 …………………………………. 11 Contributie …………………………………. 7 Coördinatoren ………………………………… 6 Ereleden …………………………………. 10 Evenementen Commissie …………………………………. 10 Gedragsregels …………………………………. 16 Gezamenlijke leden van verdienste …………………………………. 10 Inhoud …………………………………. 2 Inleiding …………………………………. 3 Jeugdcommissie …………………………………. 6 Kantine …………………………………. 3 Ledenadministratie …………………………………. 6 Leiders Jeugd …………………………………. 8 Leiders Senioren …………………………………. 7 Oud Papier …………………………………. 15 Procedure Oefenwedstrijden …………………………………. 14 Speeltijden …………………………………. 14 Sponsoring …………………………………. 11 Sponsors Jeugd Teams …………………………………. 12 Sponsors Senioren Teams …………………………………. 12 Sponsors Reclame borden …………………………………. 18 Scheidsrechters …………………………………. 9 Technische Zaken en Coördinatoren …………………………………. 6 Tenues Succes …………………………………. 11 Toernooien …………………………………. 13 Trainers Telefoonnummers …………………………………. 7/8 Trainingen …………………………………. 17 TOKO Commissie …………………………………. 3 v.v.Succes …………………………………. 4 v.v.Succes Website …………………………………. 13 Wedstrijden …………………………………. 14


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

INLEIDING Voor U ligt de 16de uitgave van het gezamenlijk informatieboek van v.v. Succes en h.v. Tonegido. Het is een z.g. bewaarnummer van de Beltpraet. Hiermee willen wij bereiken, dat al onze leden alle gegevens betreffende onze vereniging het gehele jaar tot hun beschikking hebben. Wij hopen dan ook dat U dit boekje zal bewaren en gebruiken voor bijv. telefoonnummer of andere informatie, wijzigingen die in de Beltpraet vermeld staan kunt u hierin veranderen Mocht dit boekje nog fouten bevatten, dan vernemen we dat middels uw reactie graag aan info@vvsucces.com TOKO / KANTINE De kantine wordt door h.v. Tonegido en v.v. Succes gezamenlijk beheerd. We doen dan ook een beroep op onze leden om, indien nodig, in de kantine werkzaamheden te verrichten. De kantine is op dinsdag - en donderdag avond vanaf 19.00 uur geopend en op zaterdag en zondag de gehele dag. TOKO COMMISSIE: V.V. SUCCES Toon van der Kooij Jannette de Kort Gerda Metselaar Inkopen FinanciĂŤn

604289 591651 593045 Marjan Tijsen Martin Uythof

H.V. TONEGIDO Geert Jasper

592971

595082 06-30049313

BELTPRAET Het clubblad van v.v. Succes en h.v. Tonegido verschijnt elke 14 dagen onder de naam Beltpraet. Hierin worden competitie programma’s en wedstrijdverslagen en voor de leden belangrijke mededelingen opgenomen. Kopij voor de Beltpraet kan worden ingeleverd bij Marja van Dijk, Hortensialaan 5 te Hippolytushoef. Of per E-mail j.van.dijk44@quicknet.nl De uiterste inlevertijden zijn: woensdag tot 12.00 uur Te laat ingeleverde Kopij wordt in de eerstvolgende uitgave van de Beltpraet geplaatst.

3


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

v.v. Succes De voetbalvereniging Succes is opgericht op 17 mei 1924. Begonnen werd achter de” Maria Hoeve” in de Elft en de kleedgelegenheid was in de Maria Hoeve Na aanleg van de Betonweg werd later op een veld aan de zuidzijde van de Betonweg gespeeld, naast het “Eigen Gebouw” In 1960 werd verhuisd naar het gemeentelijk sportterrein aan de Belt. De hoogste klasse waarin v.v. Succes speelde was de 3de klasse KNVB. De laagste 3de klasse afdeling Noord Holland. Het eerste team speelt thans in de vijfde klasse. v.v. Succes behoort tot district West 1 van de KNVB, dat zich uitstrekt van Texel tot aan Veenendaal. Het bondsbureau staat in Amsterdam en de amateur-tak kent in totaal 6 districten. Bondsbureau KNVB district West 1 Overschiestraat 194, 1062 XK Amsterdam Tel.: 020- 4879130 Fax: 020- 4879140 E-mail: west1@knvb.nl K.N.V.B. relatienummer v.v. Succes is BBFZ80R KNVB Consul Henk Homan 592919 - 06-23237341 Adressen v.v. Succes v.v. Succes Postbus 14 1777 ZG Hippolytushoef E-mail info@vvsucces.com Website : www.vvsucces.com Websitebeheer/redactie programmaboekje Raymond Leever 06-42141566 Richard de Bie 06-22995471 Kantine v.v. Succes, Telefoonnummer 0227-592153 Bestuurskamer v.v. Succes Belterlaan 3 1777 HM 0227-592975

4


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

BESTUUR V.V. SUCCES Voorzitter Henk van Eerden Parallelweg 16 Hippolytushoef 06-14538332 0227-724603

Vice voorzitter Kees Koorn Koningsweg 134 Hippolytushoef 06-43987584 0227-593186

Secretaris Dirk Vink Mekkenstuinweg 13 Hippolytushoef 06-14496542

Penningmeester Marco Dikken Witkoppe 11 Hippolytushoef 06-24925710 0227-591672

voorzitter@ vvsucces.com henkvaneerden@ quicknet.nl

vicevoorzitter@ vvsucces.com cnkoorn@quicknet.nl

secretaris@ vvsucces.com dirkvink@quicknet.nl

penningmeester@ vvsucces.com mrdikken@kpnmail.nl

Jeugdzaken

Sponsorzaken

Technische zaken

Toko

Rene Biegstraaten Dubbelde Skeer 45 Hippolytushoef 06-31916774 0227-823193

Kees Koorn Koningsweg 134 Hippolytushoef 06-43987584 0227-593186

Stephan de Vries V Hengelstraat 37 Hippolytushoef 06-51128028 0227-823481

Toon van der Kooij Bijldwarsstraat 7 Hippolytushoef 06-22516816 0227-604289

voorzitterjeugd@ vvsucces.com rbiegstraaten@ ziggo.nl

sponsors@ vvsucces.com cnkoorn@ quicknet.nl

technischezaken@ vvsucces.com stephanjose@ quicknet.nl

toko@ vvsucces.com toonvanderkooij@ ziggo.nl

PR en Beltpraet

Accommodatie

Evenementen

Materiaalbeheer

Jan Buma Koningsweg 30 Westerland

Paul Visser Klieftstraat 29 Hippolytushoef

Marcel van Dijk Heldersestraat 3 Hippolytushoef

06-24880120 0227-592171 prbeltpraet@ vvsucces.com bum.vis@ quicknet.nl

06-24914164

0227-591665

accommodatie@ vvsucces.com pauljvisser@ hotmail.com

evenementen@ vvsucces.com m.vandijk5@quicknet.nl

Aart Doesburg Gemeenelandsweg 23 Hippolytushoef 06-19019121 0227-591849 materiaal@ vvsucces.com aartdoesburg@ quicknet.nl

Overige commissies

Secretaris Dirk Vink Mekkenstuinweg 13 Hippolytushoef 06-14496542 dirkvink@quicknet.nl

Wedstrijdsecretaris Zondag Rene de Kort Zandburen 43 Hippolytushoef 06-19019106 r.de_kort@quicknet.nl

5

Wedstrijdsecretaris Zaterdag/jeugd Raymond Leever Belterlaan 18 Hippolytushoef 06-42141566 raymond@lmcg.nl


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

JEUGDCOMMISSIE Voorzitter

Vice voorzitter

Secretaris

Notuliste

Rene Biegstraaten Dubbelde Skeer 45 Hippolytushoef 06-31916774 0227-823193 voorzitterjeugd@ vvsucces.com

Ed Bontekoning Kaapfeugel 44 Hippolytushoef 06-54768016

Klaas Jan Klein Koningstraat 15 Hippolytushoef 06-36182554 0227-592492 kj.klein@quicknet.nl

Marjan Steinfort Swarte Liester 51 Hippolytushoef 0227-512799

Raymond Leever Belterlaan 18 Hippolytushoef 06-42141566 0227-595628 raymond@lmcg.nl

Dirk Jan Metselaar Grote Krogt 20 Hippolytushoef 06-23559470 0227-593045 d-jmets@planet.nl

chefed@hotmail.nl

marjanenrene@ quicknet.nl

Overige leden jeugdcommissie Sander Jansen Hippolytushoef 06-83360005 0227-592171 s-jansen@quicknet.nl

Freek Kloosterman Swarte Liester Hippolytushoef 06-30200156 freek.kloosterman@ Total.com

TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN Voorzitter Selectieteams

Overige seniorenteams Vertegenwoordiging jeugd

Stephan de Vries Simon de Koning John Hoekstra Edwin Wittink Rick Doesburg Peter Posthumus Kees Koorn Paul Singelenberg Dirk Jan Metselaar

COORDINATOREN JEUGD Hoofdcoördinator Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-junioren Coördinator E-junioren Coördinator F-junioren

Dirk Jan Metselaar Jan Klaaren Joost Slagboom Peter Hoolboom Freek & Mafalda Kloosterman Mieke Bontekoning – De Haan Francis van den Oord

6

0227-593045 0227-593486 0227-511795 0227-595123 06-30200156 0227-593946 0227-595403


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

AANMELDEN EN VERHUIZINGEN Aanmelden van nieuwe leden verloopt uitsluitend via de website. Kijk voor het aanmeldingsformulier op www.vvsucces.com onder het kopje ‘Aanmeldingsformulier’ Let op! Indien de nieuwe leden ouder zijn dan 16 jaar, moet een kopie van een identiteitskaart met het inschrijfformulier worden ingeleverd. Tevens vanaf de D- pupillen ook een pasfoto voor de spelerspas Afmelden van leden kan uitsluitend geschieden voor 15 mei van elk kalenderjaar. Kijk voor het afmeldingsformulier op www.vvsucces.com onder het kopje ‘Afmelden’ CONTRIBUTIE De contributie wordt vastgesteld tijdens de Jaarvergadering in November. Nu zijn de contributies incl. kledingfonds als volgt samengesteld: Senioren € 35,00 per kwartaal Dames € 27,00 per kwartaal A Junioren € 27,00 per kwartaal B en C Junioren € 23,50 per kwartaal D-E-F Pupillen € 20,50 per kwartaal Donateurs € 7,50 per kwartaal TEAMBEGELEIDINGS OVERZICHT SENIOREN

Succes 1 Succes 2 Succes 3

Trainer Marco Kuut Jan Kuut Marco Kuut Jan Kuut Marco Kuut Jan Kuut

Telefoon 06-30142364 0227-593089 06-30142364 0227-593089 06-30142364 0227-593089

Succes 4

Succes 5 Succes 6 Keeperstrainer Verzorgers

Rene Huijbers Corinne Kuipers Jan Metselaar

06-20605527 06-20806653 06-20621329

7

Leider Marco Kuut Simon de Koning John Hoekstra

Telefoon 06-30142364 0227-593667 0227-593278

Rick Doesburg Daan Prins Paul Singelenberg Michel Bijma Kees Koorn Peter Posthumus

06-26425084 06-51361627 06-53410839

0227-593186 0227-591170


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

TEAMBEGELEIDINGS OVERZICHT JUNIOREN Trainer Danny Borgo Henk Kaan Jan Klaaren Wout de Wolf Peter Hoolboom Wout de Wolf Peter Hoolboom Wout de Wolf Peter Hoolboom Wout de Wolf Peter Hoolboom Benito Gielis Sander Brandtner

Telefoon 06-30181852 06-22913310 06-46114274 06-10817146 06-52624831 06-10817146 06-52624831 06-10817146 06-52624831 06-10817146 06-52624831 06-46163504 06-53201588

Benito Gielis Sander Brandtner Ernst Jan Schouten

06-46163504 06-53201588 06-22490035

F-League

Raymond Leever Ed Bontekoning Peter Steigstra Richard Mereboer Martyn Vogel Baz van der Laan Bart Mekkelholt Jacco IJzer Francis Scheerstra Richard Kranendonk Hans Schouten Peter Bos Sander Jansen Jeroen Voos Maurice Kater Sipko van Berkum Maarten van Hoppe Peter Bos Theun Dekker

06-42141566 06-54768016 06-81846373 06-53794631 06-27447937 06-14314068 06-51567571 06-22383344 06-30266965 06-22913323 06-14394112 06-10013486 06-83360005 06-55121474 06-11015889 06-15167473 06-81305684 06-10013486 06-52386276

Keepers

Freek de Kort

06-42824480

A1

B1 B2 C1 C2 D1

D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4

8

Leider Danny Borgo Henk Kaan Andre Kok Frank Bugel Bert Foekema Ton Cornelissen Klaas Jan Klein Juul Dijkstra Oscar Huizingh Patrick Mulder Fred Ooms Benito Gielis Aarnoud Hoes Remco Riemersma Ed Raven

Telefoon 06-30181852 06-22913310 06-54941102 0227-595327

Peter van Trappen Gerard Klaver Raymond Leever Ed Bontekoning Peter Steigstra Richard Mereboer Martyn Vogel Baz van der Laan Bart Mekkelholt Jacco IJzer Francis Scheerstra Richard Kranendonk Hans Schouten Peter Bos Sander Jansen Jeroen Voos Maurice Kater Sipko van Berkum Pieter Bregman Olaf Hoosbeek Francis van den Oord Sander Jansen

06-53662507 06-50747294 06-42141566 06-54768016 06-81846373 06-53794631 06-27447937 06-14314068 06-51567571 06-22383344 06-30266965 06-22913323 06-14394112 06-10013486 06-83360005 06-55121474 06-11015889 06-15167473 06-51226219 06-41490502 0227-595403 06-83360005

06-51111743 06-36182554 06-41854898 06-16801706 06-51162817 06-26788628 06-46163504 06-22409953 06-29091913 06-54296755


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS Zondag - Coördinator Jan Klaaren 0227-593486 Naam Harry Hamstra Andre Kok Peter Singelenberg Ernst Jan Schouten Lubko Wieringa Sennad Zilic Antoon Vrolijk Stephan de Vries Arnoud Vooijs Cor van der Made

telefoon 06-27310461 06-54941102 06-28641772 595536 592892 593051 593029 06-51128028 06-14558061

KNVB rel. nr. CBTW395 GDYT31N LZNT73T CBTX56D FLFT283 CBTZ65P FZWH329 CBTX77K CCBS88K

Zaterdag - Coördinator Antoon Vrolijk 0227- 593029 of 06-53427457 Naam Maarten de Kort Klaas Dekker Lars Verfaille Tim Cornelissen Tom Sijm Wim Smit Wessel Hekkers Olivier Ham Nick Kaan Rob Klein Pieter Mulder Thijs van Eerden Bilal Hussein Safkar Luca Albanese Joël Huizingh Nick Dijkstra Daan Gersen Dennis Foekema Stan Franke Tijmen Lont

telefoon 591651 595068 595023 593155 595404 593334 591673 06-20496039 595207 592492 593886 592092 591067 06-46192780 593123 593214 591770 0227-724371 0227-540373 591657

KNVB rel. nr. FWXB44Q GMRF46B GLHL52R GLYF71J LYLP76L GNKH41C LYNK612 MBRT81B LYLP60M LWNR165 MBRG13T LYLP49F MKWQ76U LZFZ06F MFNL40I MBRG94K MCKZ15K GLYF59L MBRF84C FFNXTWS

KLEDING Beheer teamtassen Senioren - Edwin Wittink 0651557633 Jeugd - Ed Bontekoning 06-54768016 Fanshop Trainingspakken, tassen en windbreakers zijn verkrijgbaar in onze fanshop. Deze is ondergebracht bij Kings & Queens, Nieuwstraat 46 1777 CM Hippolytushoef

9


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

ACCOMODATIE EN MATERIAALBEHEER Bestuur, materiaalbeheer Bestuur, accommodatiezaken Onderhoud Belijning Verzorging trainingsballen Nettenbeheer Schoonmaakploeg

Aart Doesburg Paul Visser Martin van Huizen Jaap Visser Henk Homan Danny Ypma Dirk Tijsen Jan Lont Meijert Doesburg Rits Poelman Sylvain Kuut Cor Omis Danny Ypma Jan Buma

EVENEMENTENCOMMISSIE Marcel van Dijk Pieter Klein Klaas Jan Klein Dirk Tijsen Geert Jasper (Tonegido) Gert-Jan Poortman (Break Out) Voor de diverse andere activiteiten zoals Sinterklaas en het kampeerweekend wordt door diverse mensen hun medewerking verleend. Kampeerweekend Raymond Leever, Dennis den Hollander, Richard Kranendonk, Jeanette Kranendonk, Mieke Bontekoning, Linda den Hollander en Steven Verweij. ERELEDEN Piet Bakker Piet Bruijstens Jaap Visser Dirk Klaaren Sietzo IJzer Jan Buma

LEDEN VAN VERDIENSTE Henk Cornelissen Teus Lutteke Rits Poelman Jan Buma Jules Vriezema Marja van Dijk Ton van Beveren Rene Bellis Loes Ansink Martin van Huizen

Gemeenschappelijke leden van verdiensten v.v. Succes / h.v. Tonegido: Trien de Vries Sita de Greef Annie Bruijstens

10


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

‘DE CLUB VAN 100’ Sinds 9 mei 2000 heeft v.v. Succes een zogeheten Club van 100. Deze stichting heeft tot doel iets extra’s te doen voor de leden van of de voetbalvereniging Succes in het algemeen, dat niet uit de normale middelen van de vereniging kunnen worden bekostigd. Vele goede en leuke initiatieven zijn inmiddels ondersteund. Ook lid worden van de Club van 100? Zowel particulieren als bedrijven kunnen donateur worden van de Club van 100. Van iedere donateur wordt de (bedrijfs-) naam vermeld op Club van 100 borden in de kantine. Donateur worden kan door het invullen van het inschrijfformulier. Formulieren liggen onder de Club van 100 bus in de kantine of kunnen via de website worden gedownload. Ingevulde formulieren kunnen bij Willem Waiboer, Edwin Wittink of Marcel Morant worden ingeleverd. Voorstellen of ideeën waarbij een beroep op de Club van 100 wenselijk is kunnen schriftelijk in de speciale bus in de kantine of bij de bestuurleden worden ingediend. Het bestuur van de Club van 100 bepaalt dan uiteindelijk of aan een voorstel wordt meegewerkt. Voor meer informatie, voorstellen of ideeën kan ook worden gemaild naar wdwaiboer@quicknet.nl of edwin.wittink@planet.nl Stichting ‘Club van 100’ Bestuur Voorzitter Edwin Wittink 06-51557633

Secretaris Marcel Morant 0227-821069

Penningmeester Willem Waiboer 0227-591620

SPONSORING V.V. SUCCES Naast de contributies, opbrengst van de Toko en ophalen van het oud papier zijn de inkomsten uit de sponsoring voor ons van eminent belang. Sponsoring kan plaatsvinden middels shirtreclame, reclameborden, advertenties in de Beltpraet, beschikbaar stellen van materiaal zoals sponsoring wedstrijdballen e.d. Indien U belangstelling heeft of iemand weet die op één van genoemde mogelijkheden wilt ingaan, kunt U contact opnemen met iemand van de sponsorcommissie. Kees Koorn 06-43987584

Wouter Keppel 06- 21520497

Tenues v.v. Succes Alle teams van Succes voetballen in gesponsorde tenues. Er is veel moeite gedaan om dit rond te krijgen. Het is dus duidelijk dat er voorzichtig met de kleding dient te worden omgegaan. Het verdient de voorkeur om de tenues bestaande uit een shirt, broek en sokken op één centraal punt te wassen volgens de aangegeven wasvoorschriften. Indien er iets ontbreekt of kapot is kan dat na telefonische afspraak met Edwin Wittink (Senioren) 0651557633 of Ed Bontekoning (Jeugd) 06-54768016 Wij vragen de leiders / wassers om wekelijks na het wassen de tassen na te kijken, zodat als er iets ontbreekt dat tijdig wordt ontdekt en navraag kan worden gedaan bij het team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de tas. 11


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

Alle jeugdteams van Succes worden gesponsord door een bedrijf dat actief is in de regio. Mede door hun sponsoring is het mogelijk de kledingbijdrage van de spelers zo laag mogelijk te houden en daarnaast lopen alle spelers er perfect gekleed bij. Sponsors Seniorenteams Succes 1

Slagerij Ottens

Succes 2 Succes 3

Hotel /cafĂŠ de Harmonie Formido

Succes 4

Stamineeke

Succes 5 Succes 6

Moto Port Hippolytushoef FJC Financial Accountants en Adviseurs

Sponsors Jeugdteams A1 B1

Autobedrijf Slijkerman Mieke’s eten & drinken

B2

Commandeur Bouwontwikkeling

C1 C2

Bouwrent / Keppelbouw Installatie techniek Smit

D1

Boersen aannemingsbedrijf

D2 D3

Restaurant De Zingende Wielen Schouten Montage

E1

Wicor / NBC Eelman en Partners

E2

The Telstars

E3 E4

VePe / Van Mook & Bakker Twin Fun / Wigbout reclame.nl

E5

Verfaille autobedrijf

E6 F1

VM-Computers Fa. Luyt / Het Lagerhuys

F2

R.Spier Timmer- en bestratingsbedrijf / Hippo Reizen

F3

Zeevis groot- en kleinhandel Noordzee

F4 F-league

PH Verheul Bouwbedrijf Hollands Kroon

12


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

SUCCES OOK OP INTERNET Ook Succes is natuurlijk op Internet te vinden, ga snel naar www.vvsucces.com en je vindt er Het laatste nieuws inclusief de wedstrijd verslagen, allerhande informatie over de vereniging, het wedstrijd programma én indien van toepassing afgelastingen. Maar ook een fotogalerij, een gastenboek, leuke spelletjes en een aantal handige documenten. Net als de meeste sites is goed inhoud erg belangrijk dus een verzoek aan alle leiders en ouders stuur leuke wedstrijdverslagen – liefst voorzien van foto’s – in naar info@vvscucces.com. Daarmee verrijken we met elkaar wekelijks onze site. Het bestuur en alle commissies plaatsen hier ook alle informatie op waardoor de site het informatiepunt van de club wordt. Zijn er nog zaken die u graag wilt zien op de site of heeft u andere opmerkingen, vragen of tips, neem dan contact op via het menu-onderdeel Contact of mail naar info@vvsucces.com

Dinsdagavond = Succes Avond De dinsdagavond is behalve trainingsavond ook een goede gelegenheid om even bij te praten. Het dagelijks bestuur en de technische commissie zijn dan vrijwel altijd aanwezig, zodat een ieder met zijn vragen of opmerkingen bij voor genoemde bestuursleden kunnen aankloppen. Dinsdags is tevens de maandelijkse vergaderavond van het bestuur.

13


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

SPEELTIJDEN VOETBAL Categorie Heren Senioren Dames Senioren A. Junioren B. Junioren C. Junioren D. Pupillen E. Pupillen F. Pupillen

Speeltijd 2 x 45 minuten 2 x 45 minuten 2 x 45 minuten 2 x 40 minuten 2 x 35 minuten 2 x 30 minuten 2 x 25 minuten + penalty’s 2 x 20 minuten + penalty’s

Minimaal 30 minuten voor aanvang van thuiswedstrijden aanwezig op het complex aan de Belterlaan. Vertrektijden voor uitwedstrijden staan vermeld in de Beltpraet. Tijdens de rust krijgen de spelers bij thuiswedstrijden drinken van de vereniging. Bij uitwedstrijden kan dit ook na de wedstrijd gebeuren en is er geen of nauwelijks rust. Douchen na afloop van elke wedstrijd verplicht! Procedure oefenwedstrijden Eerst aan wedstrijdcoördinator René de Kort / Raymond Leever melden in verband met beschikbaarheid van de velden. Wedstrijd melden aan de betreffende coördinator. Daarnaast zelf regelen scheidsrechter bij Antoon Vrolijk. De kantine (alleen beschikbaar in weekend en op dinsdag en donderdag) moet geregeld worden bij Jannette de Kort. Zelf zorgen voor de terreindienst (limonade/thee, doelen, ballen, etc) Trainingen Voetbal Alle Senioren zijn in de gelegenheid 2 x per week n.l. op dinsdag en donderdag te trainen van 20.00 uur tot ± 21.15 uur. Junioren en Pupillen trainen volgens het in de Beltpraet gepubliceerde schema. In de wintermaanden trainen de F pupillen in de zaal van de sporthal. Vervallen en ingelaste trainingen worden vermeld in de Beltpraet en op de website of via de telefooncirkel. Toernooien v.v. Succes Rond Nieuwjaar in de zaal wordt door de Senioren een onderling toernooi gehouden. Indien men niet kan deelnemen, dient men afbericht te doen bij de Technische Commissie. In de winterstop worden er ook dit jaar weer diverse toernooien in de zaal georganiseerd voor de jeugd. Tevens wordt ieder jaar het jeugdweekend voor de F- en E- Jeugd georganiseerd. AFGELASTINGEN De KNVB kan het gehele amateurvoetbal of per district afgelasten. Vanaf vrijdag 18.00 uur wordt hierover op pagina 603 van NOS- teletekst bericht gedaan. Indien achter district West 1 een X is geplaatst, zijn onze wedstrijden afgelast. Succes 1 en A1 zijn A-categorie, alle overige teams vallen onder de B-Categorie. Incidentele afgelastingen door bijv. de consuls worden zo spoedig mogelijk aan de leiders doorgegeven. Bij Succes is Henk Homan consul tel.nr. 06-23237341 of 0227-592919 De leiders zetten dan de telefooncirkel in werking. Afgelastingen vind je ook op de Succes website www.vvsucces.com

14


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

Onweer Is de tijdsduur tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden dan dient de wedstrijd direct te worden onderbroken. Spelers en de scheidsrechter dienen zich terug te trekken in de kleedgebouwen. De wedstrijd kan ten hoogste 30 minuten worden onderbroken. Indien het onweer aanhoudt, wordt de wedstrijd gestaakt. Accommodatie Succes bespeelt het gemeentelijk sportterrein. We huren de velden en de kleedaccommodatie van de gemeente Hollands Kroon. Het onderhoud van de velden en de accommodatie kost de gemeenschap veel geld. Wij doen dan ook een beroep op de leden en de bezoekers om terreinen en kleed - en douche gelegenheid in goede staat te houden. De aanvoerders worden verzocht om spelers aan te wijzen die na de laatste wedstrijd de cornervlaggen meenemen en de liggende stang achter het doel aan de haken te hangen OUD PAPIER De gemeente wil dat er vaker oud papier wordt opgehaald omdat er na steekproeven is gebleken dat er toch nog veel oud papier in de grijze bakken wordt gegooid. Om dit binnen onze vereniging in goede banen te leiden hebben wij besloten om per maand een senioren elftal aan te wijzen dat zorg draagt voor de inzameling van het oud papier. Dit betekent dat elk senioren elftal twee keer per jaar vijf spelers moet regelen die oud papier gaan ophalen. De namen van deze spelers zullen in de Beltpraet worden gepubliceerd. Aanwezig om 8.45 uur op het plein achter de Aldi Markt ALGEMEEN Het is verboden te roken in kleedkamers, maar ook vanwege de brandgaatjes in voetbalkleding. Indien je bent verhinderd om aan de training of een wedstrijd deel te nemen dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan je trainer of leider. Vloeken of het gebruik van grove taal is uit den boze en wordt nooit of te nimmer getolereerd. De gebruikte kleedkamer dient door het team netjes achter gelaten te worden dit geldt voor de trainingen en bij de uit - of thuiswedstrijden. Je leider kan je bij toerbeurt aanwijzen om hiervoor te zorgen. Het douchen na afloop van een wedstrijd is verplicht, doch indien je om wat voor reden dan ook, niet mag douchen, kun je dit aantonen middels een briefje van je ouders of verzorgers. Bij aanvang van de trainingen en alle wedstrijden wordt eerst begonnen met een warmingup waar iedereen verplicht aan meedoet

15


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

DISCIPLINE EN GEDRAGSREGELS Het nieuwe seizoen is weer begonnen en om alles goed en veilig te laten verlopen en te zorgen dat alle spelers, leiders en trainers plezier kunnen blijven beleven aan het voetbalspelletje, hebben wij gemeend een aantal gedragsregels op te stellen die ook in het beleidsplan staan opgesteld. De trainers, leiders, grensrechters, (kader)leden, spelers en supporters van de Succes jeugd worden geacht te allen tijde sportief gedrag en respect ten opzichte van elkaar, scheidsrechters en tegenstanders te tonen en de vereniging niet in diskrediet te brengen. Leiders, trainers en coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het signaleren van zaken die niet in overeenstemming zijn met het hiervoor gestelde en dienen in voorkomende gevallen de betrokken coördinator zo spoedig mogelijk, doch in beginsel binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. De coördinator draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk doorspelen van deze informatie naar ouders/verzorgers indien het gaat om een speler. GEEN Leiders in het veld Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de scheidsrechter. Leiders, trainers en ouders mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers bevinden. Bovengenoemde is gesteld volgens richtlijnen KNVB. (2005) De jeugdcommissie van Succes kan indien blijk wordt gegeven van het negeren van het in dit artikel gestelde overgaan tot het nemen van disciplinaire maatregelen, na overleg met betrokkene en indien het om een speler gaat na overleg met betrokkene, de betrokken trainer, leider, en coördinator en de ouders of leiders van de speler. De betrokken leiders en trainers kunnen indien zij van mening zijn dat een speler in enige mate handelt in strijd met het in dit artikel gestelde, in overleg treden met de betrokken coördinator en daarna eventueel overgaan tot het schorsen van de speler in de eerstvolgende wedstrijd. Wel dient dit voor die wedstrijd gemeld te worden met de redenen aan de hoofdcoördinator. Er dienen geen drank en rookwaar gebruikt te worden door de spelers onder de 16 jaar en zij die zich in het sport tenue op en rond het Succes complex bevinden. Tevens is het voor iedereen verboden drugs te gebruiken op en rond het Succes complex. Iedereen dient zich nu aan deze regels te houden zodat wij allemaal weten waar we aan toe zijn. Afgelastingen van trainingen worden medegedeeld middels de telefooncirkel van elk team. Geef de informatie direct door aan je volgende teamgenoot, is deze niet thuis bel dan direct de volgende uit de telefooncirkel en probeer later alsnog je eerste teamgenoot te bereiken. Indien je een voice-mail of antwoordapparaat inspreekt bel je ook je volgende teamgenoot. Geef ook de telefooncirkel aan je ouders zodat deze doorbellen indien jij niet aanwezig bent.

16


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

TRAININGEN De trainingen gaan in principe altijd door. Ook bij slecht weer, slechts wanneer het door de weersomstandigheden te gevaarlijk wordt, het sportveld te bereiken, word de training afgelast. De spelers worden dan telefonisch op de hoogte gesteld middels de telefooncirkel. Alle spelers dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van een training aanwezig te zijn, doch is het niet toegestaan om het trainingsveld te betreden zonder toestemming van de trainer. Na de training direct douchen, omkleden en naar huis gaan. Het storen van een andere groep tijdens hun training is ongewenst gedrag. Te laat komen op een training, zonder geldige reden, betekent niet meer deelnemen aan de training. De trainer haalt zoveel mogelijk zijn eigen groep uit de kleedkamer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de laatst gespeelde wedstrijd kort te bespreken. De te gebruiken materialen worden onder leiding van de trainer uit het ballenhok gehaald, Alle ballen worden in ÊÊn net verzameld en na afloop gaat het gebruikte materiaal weer terug in het ballenhok, inclusief alle ballen. Ook tijdens de training wordt er 100% inzet van je verwacht, mocht je gedrag storend werken op de groep dan kan de trainer je naar de kant sturen. Na de training mag je dan aan hem je gedrag uitleggen. Wedstrijden Bij een thuiswedstrijd dien je minimaal 30 minuten of anders aangegeven door je coach of trainer voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De vertrektijden van een uitwedstrijd zoals vermeld in de Beltpraet en de Wieringer Courant is de uiterste tijd dat je aanwezig dient te zijn op de parkeerplaats van het sportterrein aan de Belterlaan. Er wordt niet op je gewacht dus niet spelen en je begint de volgende wedstrijd als wissel. De verstrekte kleding dient netjes gebruikt te worden, Realiseer je goed dat je leider en trainer en de scheidsrechter ook vrijwilligers zijn, die het mogelijk maken dat we met z’n allen kunnen voetballen.

17


Bewaarnummer v.v. Succes 2013-2014

Sponsors Reclameborden en doeken langs het A – Veld en in de kantine Aannemers bedrijf A.F. Wiegman ABN AMRO. Aficom Accountancy Aann.bedrijf v.d.Wal &zonen Amstel Bier Autobedrijf Klein Auto bedrijf Meereboer en Koster Aannemingsbedrijf Dozy b.v Autoschade Pruim b.v. Café Tante Pietje Clean Car Factory Deka Supermarkt Dingjan & Zn, Tegels en Sanitair Discompany Fortis Bank First Lady Oedzes, damesmode. Gebr. Hoekstra, Schildersbedrijf Hotel Café de Harmonie. Hippo Gym Intersport – Megastore, Alkmaar Installatiebedrijf van Mook en Bakker Kaan, Verhuizingen en Transporten Kapselon Haarlijn 10 K en C Automatisering Koopman en Co, Accountants. Kookerij Brammetje Mieke’s eten & drinken Multimate Bouwmarkt Anna Paulowna Multisign, belettering & drukwerk Necap, agrarische bewaarsystemen PCC, Pronk Container Centrale BV Pieter, Timmerwerken Schilders bedrijf Simon de Koning Schadenberg BV Schildersbedrijf Robert Beer Verheul Groep BV VéPé Kitchen Pro Wieringer Accountants, A. de Groote Wieringer Vishandel "het Zeepaardje" Viswinkel 't Vishoekje

Autobedrijf de Beste. Autobedrijf Slijkerman Autoschadebedrijf O.A. Klink. Wieringer Warme Bakker Edwin Bellis Bouwbedrijf A. van Baaren. Bouwbedrijf Hagedoorn. Bouwbedrijf B.D.H. Boersen bliksembeveilinging Bakker Tuinbestrating Club van 100 Concordia Party Centrum Coach Sportkleding Dux Design Formido, Hagedoorn Eeterij Ongder de Kukel G.P. Klein, verzekeringen. Interflow BV, cleanrooms Italiaans restaurant, La Dolce Vita JOOP Jan Groot, Keukenimport. JML Bouwkundig Ontwerp/ en Teken bureau Keukenhof, Keukens Wouter Keppel, Timmer-en onderhoudsbedrijf Machine fabriek Luyt Moto Port Hippolytushoef Mulder Makelaardij Niste Montage Notariskantoor Butijn Rob Sanou, dak en zinkwerk Reisburo Hippo Stucadoorsbedrijf Ron van Schaik Slagerij Piet Ottens. Spackspuitbedrijf Dekker Transport en Aannemingsbedrijf Klein Vishandel 't Wad Thoma Dakwerken Univé Verzekeringen Wigbout en Wigbout, reclame en visuals Wicor B.V. Woonwinkel Westerland

18

Bewaarnummer 2013 2014  
Advertisement