Belavia OnAir #130 (october-november 2020)

Page 138

БЕЛАРУСЬ

РАЗМОВА

Belavia OnAir

136

“МІКІ МАЎС ПА-БЕЛАРУСКУ – ГЭТА АЧМУРЭННА!” Не ведаю як вы, а мы з дачкой Алісай распачалі восеньскі сезон беларускіх мультоў. Першыя ў чарзе — прыгоды ўлюбёнай парачкі дзівакоў Пэтсана і Фіндуса. Далей ідуць чарапашка Фрэнклін з сябрамі, “Паляўнічыя на цмокаў” і Мікі Маўс, які размаўляе па-беларуску. У маёй асабістай “дарослай” праграме абавязкова будзе “Хтосьці любіць гарачае” — так гучыць на мове назва любімай кінастужкі “В джазе только девушки”. І вядома, серыял “Вядзьмар” — для цягучых лістападаўскіх вечароў. Паглядзець вядомыя мультфільмы і кіно па-беларуску стала магчыма дзякуючы студыі дыктарскага агучвання Gavarun.by, стваральнікі якой — Адам Трыпутнік і Таша Мурзэнштольц — распавялі OnAir, як беларусу загаварыць на роднай мове і куды ў нас падзелася кіно на беларускай. Аліса Геліх

Больш мультоў ад Гаваруна:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.