Beijers Produktkatalog Gjuteriförnödenheter

Page 1

PRODUKTKATALOG GJUTERI - FÖRNÖDENHETER


Vi lanserar nu vår nya produktkatalog för gjuteriförnödenheter som är till för inköpare, produktionstekniker och övriga berörda personer inom gjuteribranschen. I den hittar Du såväl våra befintliga produkter som en del nyheter. Vi har ett brett produktsortiment som sträcker sig över hela gjutprocessen från smältning till bearbetning. Skulle det vara något Du saknar i katalogen, kontakta oss så försöker vi ta fram det. Med ett brett leverantörsnätverk i ryggen har vi alla möjligheter att hitta det just Du behöver. Vi på Beijer Industri arbetar med ständiga förbättringar och är därför beroende av att våra kunder delar med sig av sina synpunkter. Berätta för oss vad du tycker, dina kommentarer hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre! Beijer Industri AB reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till uppdateringar och ändringar i denna publikation.

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


INNEHÅLLSFÖRTECKNING GJUTERI SAND 4 - 6

ISOLERINGSMATERIAL     48 - 63

BROGÅRDSAND  SKALSAND  HÅLABÄCKSAND

KERAMISK FIBER   KROPPSLÖSLIG FIBER  HÖGTEMPERATURFIBER   MIKROPORÖS ISOLERING  ISOLERTEGEL

BINDEMEDEL

7 - 13

OORGANISKA  COLD-BOX  RESOL-CO2  LIM  SLÄPPMEDEL

MEKANITMATERIAL BANDSÅGBLAD

BLACK 14 - 25

BIMETALL  HÅRDMETALL

VATTENBLACK  SPRITBLACK

SLIPMATERIAL

FILTER 26 - 31   KERAMISKA FILTER   KERAMISKA SKUMFILTER

MATARHYLSOR

KAPSKIVOR  SLIPSKIVOR  GROVSLIP   ROTERANDE HÅRDMETALLFILAR

32 - 33

EXOTERMISKA MATARHYLSOR   EXOTERMISKA TELEMATARE

INGJUTSYSTEM 34  INGJUTSTEGEL

GRAFITPRODUKTER

35

DEGLAR

METALLBEHANDLING    36 - 40  ALUMINIUM   ICKE JÄRN

MASSOR

41 - 45

TORRVIBRATIONSMASSOR  GJUTMASSOR  SPRUTMASSOR  LAGNINGSMASSOR  FOGNINGSMASSOR

ELDFAST

64 - 67

BEIMA GLIDMATTOR

46 - 47

SERVICE & INSTALLATION  PREFAB

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se

68 - 69

70 - 77


PRODUKTINFORMATION SAND

4

BROGÅRDSAND Allmän produktbeskrivning En naturlig, mineralogisk sammansättning med en unik blandning av ca 80% kvarts och 20% fältspat. Blandningen med kvarts som har hög sintringstemperatur och fältspat som har låg expansion skapar optimala förutsättningar vid gjutning med komplicerade sandformskonstruktioner. Den mineralogiska kombinationen ger stora fördelar jämfört med ren kvartssand. Exempelvis minimeras risken för sprickbildning vid gjutning, vilket bidrar till mindre rensningsarbete och spill i gjuteriet. Sandkornens naturliga rundhet gör att gjutformen håller ihop med en mindre mängd bindemedel. Sandens renhet, låga fukthalt och leveranstemperaturen på 30–40 grader medför dessutom lägre omarbetningskostnader. Kornform: Kantrund Förpackning: Bulk eller 1000 kg/big-bag Tillverkare: Brogårdsand

Benämning Medelkornstorlek (mm)

Kornkoncentration (%)

Glödgningsförlust vid 900°C (%)

Specifik yta (cm2/g)

12 KT

0,114 ± 0,015

60,9

0,23

240,0

16 KT

0,16 ± 0,015

67,8

0,23

166,4

20 KT

0,205 ± 0,015

61,8

0,21

128,0

25 KT

0,256 ± 0,015

57,6

0,22

103,0

30 KT

0,303 ± 0,015

67,9

0,17

87,0

38 KT

0,385 ± 0,015

65,7

0,17

69,0

45 KT

0,457 ± 0,015

72,3

0,17

58,0

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 5

SAND

SKALSAND

| RESITAL

Allmän produktbeskrivning RESITAL® skalsand produceras i många olika kvaliteter och kan matchas till kraven på gjutgods och gjutprocess genom korrekt val bland tillgängliga beläggningshartser, varierande sandkvaliteter samt olika mineralföreningar och tillsatser. Skalsanden kännetecknas av höga omedelbara hållfasthetsnivåer vid modelldragning från kärnlåda eller modell, hög måttnoggrannhet och god ytkvalitet. Användning Beroende på sammansättning kan RESITAL® skalsand användas för tillverkning av skalformar och kärnor för gjutning i såväl järn- som stållegeringar. Vid speciella krav kan kundanpassade lösningar tas fram. Förpackning: 1000 kg/big-bag eller bulk Hållbarhet: 12 mån. från tillverkningsdatum. Förvaras svalt (under 20°C) och torrt. Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Benämning

Glödgningsförlust (%)

Böjhållfasthet (kall) (N/cm2)

Böjhållfasthet (varm) (N/cm2)

RFS200085

4,7 ± 0,2

1000 ± 200

600 ± 60

RFS VS 1197

3,5 ± 0,2

1601 ± 200

300 ± 30

Benämning

Användning

Bas

Bulkdensitet (g/l)

RFS200085

Skalform, ihåliga kärnor

Kvartssand

1 430 ± 30

RFS VS 1197

Solida kärnor

Al2O3

1 650 ± 40

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION SAND

HÅLABÄCKSAND

6

| KVARTSSAND

Allmän produktbeskrivning Kvartssand som härstammar från en naturlig fyndighet. Sandens kemiska formel är SiO2. Ren kvarts har en smältpunkt på 1713°C och en sintrings/mjukningstemperatur på omkring 1500°C. Den höga smälttemperaturen gör sanden lämplig för exempelvis stålgjutning. Ytterligare fördelar med ren kvartssand är den kan användas med de flesta typer av bindemedel, att den har en relativt låg densitet (lättare formar) och att den är billig i jämförelse med andra sandtyper. Saker som bör beaktas är att sanden har en språngvis expansion vid temperaturökning vilket kan orsaka brott i formväggen samt att god ventilation finns för att förhindra inandning av partiklar.

Förpackning: 1000 kg/big-bag Tillverkare: Hålabäcksand

Benämning

Medelkornstorlek (mm)

Kornkoncentration (%)

Specifik yta (cm2/g)

KVARTSSAND F

0,218

66,6

120,44

KVARTSSAND GF

-

-

-

KVARTSSAND H

0,357

57,7

73,97

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 7

BINDEMEDEL

OORGANISKA | CORDIS 8323 Allmän produktbeskrivning CORDIS 8323 är ett oorganiskt kärnbindemedel baserat på en lösning av silikat och är utformat för användning tillsammans med tillsatser såsom Anorgit 8322. Sanden blandas i en lämplig mixer och skjuts sedan in i en kärnlåda uppvärmd till 150°C. Härdningen kan accelereras genom gasning med luft som värms upp till ca: 100 °C. Utformningen av kärnlådan bör tillåta den heta luften att tränga in i kärnan så fritt som möjligt. På detta sätt är det möjligt att åstadkomma korta cykeltider. Försiktighet bör iakttas så att kärnorna produceras och förvaras under förhållanden med låg luftfuktighet. Användning Systemet kan användas vid gjutning i aluminium och är särskilt lämpat för produktion av känsliga kärngeometrier. Form: Klar vit/gul-färgad vätska Densitet: 1,34 – 1,39 g/cm3 pH-värde: 11,5 – 12,2 Viskositet (20°C): 30 – 40 mPa*s Hållbarhet: 12 månader efter tillverkningsdatum. Förvaras frostfritt. Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BINDEMEDEL

COLD-BOX

8

| GASHARTS/AKTIVATOR/KATALYSATOR

Allmän produktbeskrivning Hüttenes-Albertus (HA) har lång erfarenhet av coldbox-baserade bindemedelssystem och vidareutvecklar ständigt sitt produktsortiment. Ett av de senaste målen för HA har varit att gradvis öka proportionen oorganiska beståndsdelar i coldbox-systemen, vilket har lett fram till en ny generation bindemedel baserade på tetraetylsilikat. I denna nya generation bindemedel är kiselkomponenterna inte bara inneslutna i lösningsmedlet utan också integrerat i hartsmolekylen. HA:s nya patenterade lösning kombinerar för första gången fördelarna både för coldbox-processen och den oorganiska metoden. Det är nu möjligt att använda betydligt mindre mängd lösningsmedel än med tidigare coldbox-bindemedel. Den nya generationen coldbox-bindemedel bidrar till ytterligare förbättringar såsom miljömässig kompabilitet och minimering av utsläpp. Betydande framsteg har även gjorts när det gäller reducering av kondensatproduktion och erforderligt gastryck. Användning Denna nya generation bindemedel används redan framgångsrikt för serieproduktion av ett antal aluminium- och järngjuterier. Vi hjälper gärna till med att ta fram ett lämpligt material som är anpassat efter kundens behov när det gäller hållfasthet, termisk beständighet, bänktid o.s.v. Förpackning: Varierande beroende på applikation Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 9

BINDEMEDEL

RESOL-CO2

| CARBOPHEN

Allmän produktbeskrivning CARBOPHEN är ett resol- (fenolharts) bindemedel härdat med CO2 i alkalisk lösning. CARBOPHEN kännetecknas av låg lukt vid både kärntillverkning och gjutning, överlägset resultat i jämförelse vattenglas samt goda formbarhet- och släppegenskaper. CARBOPHEN passar till praktiskt taget alla typer av kärnskjutmaskiner och kärnlådor som idag finns på marknaden. Bindemedlet innehåller varken kväve, svavel eller fosfor och vid kärntillverkningsprocessen släpps endast CO2 ut vilket medför att investering i skrubber-utrustning inte är nödvändig. Även vid gjutning är utsläppen små. Användning Kan användas till kärnor för järn- och stålgjutgods. Rekommenderas inte för icke järn-legeringar. Färg/Form: Gul vätska Hållbarhet: 6 månader efter tillverkningsdatum Förpackning: Fat 260 kg eller container (IBC) 1 300 kg Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Böjhållfasthet (N/cm2)

Benämning

Densitet* (g/cm3)

Viskositet** (mPa’s)

PH-värde

CARBOPHEN 8526

1,30 - 1,32

750 - 990

14

100 - 130

230 - 270

CARBOPHEN 9026

1,30 - 1,32

500 - 660

> 13

130 - 140

270 - 280

* Enligt DIN 51757 D (20°C) ** Enligt DIN 53018-02 (20°C)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se

Böjhållfasthet + 5 dagar (N/cm2)


PRODUKTINFORMATION BINDEMEDEL

LIM

10

| KLEBEPASTE SB

Allmän produktbeskrivning KLEBEPASTE SB är ett universalt, kallhärdande lim baserat på aluminiumsilikater och vattenglas. Limmet uppvisar mycket bra långsiktig vidhäftning och har en hög hållfasthet. Användning KLEBEPASTE SB används för att sätta ihop kalla eller varma kärnor och formhalvor, att montera komplexa kärnpaket, eller för att reparera defekter hos kärnor och formar. Detta lim utvecklar automatiskt en utmärkt bindning efter ca: 2-3 timmar. Eftertorkning är inte nödvändig. Limmet når sin maximala styrka efter ca: 24 timmar. Hållbarhet: 6 månader. Förvaras frostfritt och utan kontakt med luft. Förpackning: 30 kg/kartong Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 11

BINDEMEDEL

LIM

| BEIMA SKALLIM

Allmän produktbeskrivning Flytande lim för skalformningsmetoden innehållande fenol/formaldehydharts som dispergerats i mineralolja. Speciella additiv möjliggör att limmet vid hög temperatur binder samman skalen med en mycket stark bindning. Denna starka bindning motverkar genomslag etc på ett effektivt sätt. Användning Rör om limmet för att få ett absolut homogent material. Applicera en sträng med lim runt skalets kant. Stäng formen direkt och flytta formen till plant läge. Full styrka uppnås efter cirka 30 sekunder. Skaltemperaturen bör ligga mellan 160 - 220°C för ett optimalt resultat. Förpackning: 25 kg/hink, 200 kg/fat samt 800 kg/pall Tillverkare: Sandpiper Formulations Ltd

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BINDEMEDEL

12

SLÄPPMEDEL | LOXIA Allmän produktbeskrivning LOXIA är ett mycket effektivt släppmedel, baserat på polysiloxaner lösta i lättflyktigt lösningsmedel. Det har utvecklats speciellt för en god formbarhet av cold-box kärnor. LOXIA är tunnflytande och ska användas i outspädd form (leveranstillstånd). Släppmedlet bör appliceras tunt och jämnt. När det används på rätt sätt, kan man utnyttja kärnlådan upprepade gånger på samma strykning. Således kan man minska på antalet produktionsstillestånd i kärnproduktionen. Användning LOXIA är speciellt utformad för cold-box processen men kan också användas i andra kallhärdande metoder så som resol-CO2, beta-set, red-set och liknande. Form: Färglös vätska Förpackning: 400 ml sprayburk eller 18 kg dunk Densitet: Ca: 0,74 g/cm3 Hållbarhet: Min. 12 månader i oöppnad originalförpackning. Förvaras torrt och svalt. Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 13

BINDEMEDEL

SLÄPPMEDEL | RESOLAN R60 Allmän produktbeskrivning Genomskinlig snabbtorkande vätska. Används som släpp- samt rengöringsmedel för modeller, kärnlådor etc. Aktiv ingrediens i RESOLAN R60 är vax. Användning Modellen, kärnlådan eller liknande rengöres från sand eller övrigt material med en trasa eller dylikt. Därefter gnids materialet in i modellen/kärnlådan. RESOLAN R60 bildar en fin skyddsfilm som skyddar och ger modellen goda släppningsegenskaper. Iaktta försiktighet vid varma modeller/kärnlådor. Form: Klar vätska Densitet: 0,72 g/cm3 Lagring: Minimum 1 år Förpackning: 10 liter/dunk Tillverkare: Resau GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

VATTENBLACK

14

| ARKOPAL 6837

Allmän produktbeskrivning Rödfärgad vattenblack baserad på högvärdiga silikater med tillsats av järnoxid. Blackens eldfasta komponenter är valda för att undvika antändning och mineralisering. Användning ARKOPAL 6837 kan med fördel användas vid tillverkning av kompakta, tjockväggiga detaljer i alla typer av gjutjärn. Den kan användas till doppning av kärnor tillverkade enligt Betaset-metoden samt kärnor med PU-bindning. Applicering genom strykning är möjlig i begränsad utsträckning. Blacken tunnas ut med vatten. Noggrann torkning är viktigt. Form: Rödfärgad vätska Densitet: ca 1,65 g/cm3 Torrhalt: ca 57,5% Utloppstid: 19 sek med 4mm DIN-bägare, 100 delar black med 20 delar vatten pH-värde: ca 8 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 60 l eller 200 l engångsfat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 15

BLACK

VATTENBLACK

| ARKOPAL 7907

Allmän produktbeskrivning Rödfärgad vattenblack baserad på högvärdiga silikater med tillsats av grafit och järnoxid. Med tillsats av patenterade keramiska kulor uppnås en kontrollerad gaspermeabilitet genom den blackade ytan. Blacken ger rena och fina ytor. Användning ARKOPAL 7907 är speciellt utvecklad för fordonsindustri och passar för alla typer av gjutjärn. Den kan användas till doppning av kärnor tillverkade enligt cold-box metoden med PU-bindning. Blacken tunnas ut med vatten. Torkning i mikrovågs- eller varmluftsugn rekommenderas. Form: Rödfärgad vätska Densitet: ca 1,40 g/cm3 Torrhalt: ca 49% Utloppstid: 14 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 delar black med 40 delar vatten pH-värde: ca 9,5 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 60 l eller 200 l engångsfat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

VATTENBLACK

16

| ARKOPAL 8376 A

Allmän produktbeskrivning Rödbrun vattenblack baserad på högtemperaturbeständiga aluminiumsilikater med tillsats av grafit och järnoxid. Komponentsammansättningen medger bildning av en temporär smältfas och den fastställda ytbeskaffenheten medger god formbarhet vid höga temperaturer. Med detta black släpper gjutgodset lätt från formen. Användning ARKOPAL 8376 A kan med fördel användas vid tillverkning av kompakta, tjockväggiga detaljer i alla typer av gjutjärn. Den kan användas i alla formar med kallhärdande bindemedelssystem. Applicering sker med pensling eller flödesblackning. Vid flödesblackning förtunnas blacken med vatten. Noggrann torkning är viktigt. Form: Rödbrun vätska Densitet: ca 1,52 g/cm3 Torrhalt: ca 53,5% Utloppstid: 17 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 delar black med 15 delar vatten pH-värde: ca 8 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 60 l fat eller skyddscontainer Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 17

BLACK

VATTENBLACK

| ARKOPAL 9044

Allmän produktbeskrivning Vitfärgad vattenblack baserad på högtemperaturbeständiga aluminiumsilikater. Sammansättningen av eldfasta komponenter och bindemedel ger blacken mycket god formbarhet vid höga temperaturer. Blacken ger bra skydd mot gradbildning och inträngningar och resultatet blir ett gjutgods med rena släta ytor. Kostnader för rensning och efterbearbetning kan minskas. Användning ARKOPAL 9044 kan användas vid tillverkning av detaljer i alla typer av gjutjärn och lättmetall. Blacken är utvecklad för att användas till doppning av kärnor tillverkade enligt cold-box metoden med PU-bindning men den kan även användas till hartsbundna formmaterial. Beroende på kornstorlek och kärnans eller formens utformning förtunnas blacken med vatten varpå applicering sker genom doppning eller flödning. Noggrann torkning är viktigt. Form: Vitfärgad vätska Densitet: ca 1,45 g/cm3 Torrhalt: ca 59% Utloppstid: ca 12 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 viktprocents black blandning med 83 viktprocents vatten pH-värde: ca 8 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 60 l eller skyddscontainer Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

VATTENBLACK

18

| ARKOPAL 9062

Allmän produktbeskrivning Gråfärgad vattenblack baserad på högtemperaturbeständiga aluminiumsilikater med tillsats av grafit. Blacken har en speciell struktur som ger den mycket hög temperaturbeständighet. Detta motverkar vidhäftning av blackrester och sand på det färdiga gjutgodset. Risken för ytdefekter minskar och resulterar i en bättre ytkvalitet hos gjutgodset. Kostnader för rensning och efterbearbetning kan minskas. Användning ARKOPAL 9062 kan användas vid tillverkning av detaljer i alla icke-järnhaltiga lättmetallegeringar. Blacken är framtagen för doppning av kärnor tillverkade enligt cold-box metoden men kan även användas till andra typer av bindemedel. Beroende på kornstorlek och kärnans eller formens utformning rekommenderas en utloppstid på 11-13 sek. med DIN-bägare. Form: Gråfärgad vätska Densitet: ca 1,40 g/cm3 Torrhalt: ca 43% Utloppstid: ca 11,5 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 viktprocents black med 50 viktprocents vatten pH-värde: ca 8 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 60l, 200l engångsfat eller skyddscontainer Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 19

BLACK

VATTENBLACK

| ZIRKOPAL 3833 A

Allmän produktbeskrivning Rosa pastös vattenblack på bas av zirkonsilikat. Denna black har en tät struktur, hög temperaturbeständighet och minimal gasavgivning. Användning ZIRKOPAL 3833 A kan, tack vare sin täthet, med fördel användas till speciellt krävande detaljer. Den lämpar sig för kallhärdande, konsthartsbundna formar för användning inom stål- och gjutjärnsområdet. Blacken kan tunnas ut med vatten och kan då även flödas och sprutas. För att bygga upp ett tjockare skikt kan strykning ske ett flertal gånger. Noggrann torkning är viktigt. Form: Pastös rosa suspension Densitet: ca 2,4 g/ cm3 Torrhalt: ca 75% Utloppstid: 12 sek med 6 mm DIN-bägare, 100 delar black med 5 delar vatten pH-värde: ca 6-7 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 50kg hink eller 240kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

VATTENBLACK

20

| DISOPAST 8583

Allmän produktbeskrivning Beigefärgad pastös vattenblack på bas av eldfasta magnesiumsilikater och en viss andel oxidkeramik. Blackens speciella kornspektra ger den en bra packningsgrad. Delar av de kornformiga komponenterna tränger in i kärnans eller formens ytskikt och förhöjer dess temperaturbeständighet. Dessutom är denna black mycket tät och tålig mot smält metall och kan därför användas vid tillverkning av mycket krävande detaljer. Användning DISOPAST 8583 lämpar sig för alla kallhärdande och konsthartsbundna kärnor och formar och kan användas till gjutning av tjockväggigt järngods. Vad gäller stålgjutgods kan blacken användas till gjutning av medelgrovt gods. Applicering sker, något förtunnad, genom pensling. Vid ytterligare förtunning kan blacken även appliceras genom flödning eller doppning. Noggrann torkning är viktigt. Torkning kan ske genom lufttorkning eller i mikrovågs- eller varmluftsugn. Form: Pastös beigefärgad suspension Densitet: ca 1,8 g/ cm3 Torrhalt: ca 67% Utloppstid: ca 15 sek med 6 mm DIN-bägare, 100 delar black med 25 delar vatten pH-värde: ca 9 Lagring: Svalt och frostfritt Lagringstid: 4 mån. från tillverkningsdatum i originalbehållare Förpackning: 50 kg hink eller 240 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 21

BLACK

SPRITBLACK

| ARKOFLUID 5004 F

Allmän produktbeskrivning Rödbrun spritblack på bas av högvärdiga aluminiumsilikater och grafit samt en stor andel högreaktiv järnoxid. På grund av överskott av hartsbindemedel i formen, bildas vid höga temperaturer pyrolysprodukter som kan lägga sig på metallytan vid stelnandet. Järnoxiden i blacken motverkar detta och resultatet blir ett gjutgods med rena släta ytor utan fastbränningar. Användning ARKOFLUID 5004 F kan användas på järn, stål, koppar och metallegeringar samt tillsammans med alla bindemedelssystem. Mycket goda resultat uppnås vid gjutning av medelgrovt gods. Applicering kan utföras genom pensling, flödning, doppning och sprutning. Vid spädning av blacken rekommenderas IPA. Blacken ger en jämn, tät och mekaniskt nötningsbeständig yta på form- och kärnvägg. Form: Rödbrun vätska Densitet: ca 1,42 g/ cm3 Torrhalt: ca 60% Utloppstid: ca 17 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 delar black med 12 delar IPA Lagring: Svalt Lagringstid: Min 9 mån. i slutet emballage Förpackning: 80 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

SPRITBLACK

22

| ARKOFLUID 7232

Allmän produktbeskrivning Ljusröd black på bas av zirkon- och magnesiumsilikat med IPA som lösningsmedel. Den utvalda kornfördelningen av de aktiva komponenterna ger blacken mycket goda egenskaper mot penetration. Speciella additiv motverkar upptagningen av svavelhaltiga reaktionsprodukter från formmaterialet vilket reducerar dessa ämnens negativa inverkan på grafitstrukturen i gjutgodsets ytskikt. Användning ARKOFLUID 7232 är speciellt lämpad för produktion av gods i segjärn. Appliceringen sker företrädesvis genom pensling eller flödning men även andra appliceringsmetoder är möjliga. Vid flödning späds blacken med alkohol. Torkning sker genom kontrollerad avbränning eller genom annan värmetillförsel. Form: Ljusröd viskös vätska Densitet: ca 1,70 g/ cm3 Torrhalt: ca 66% Utloppstid: ca 18 sek med 4 mm DIN-bägare, blandning 8 viktprocents IPA Flammpunkt: < 21 °C Lagring: Svalt Lagringstid: Min 9 mån. i slutet emballage Förpackning: 80 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 23

BLACK

SPRITBLACK

| ZIRKOFLUID 1219

Allmän produktbeskrivning Vit högvärdig spritblack på bas av zirkon med IPA som lösningsmedel. Blacken har mycket goda fästegenskaper mot sandytan vilket ger en mycket hög motståndskraft mot erosion under gjutningen. En hög halt fyllmaterial garanterar ett tätt skikt och ett utmärkt skydd mot inträngning och reaktioner i gränsytan form/metall. Dessa egenskaper förbättrar möjligheten att producera gjutgodsdetaljer med rena, jämna och porfria ytor. Användning ZIRKOFLUID 1219 kan användas till alla järn-, stål- och metallegeringar, samt alla typer av formoch kärnmaterial. Blacken levereras klar för applicering genom pensling. Vid applicering genom sprutning, flödesblackning eller doppning rekommenderas att blacken späds med IPA. Nödvändig viskositet bör testas fram från fall till fall. Blacken kan med fördel användas vid gjutning av gods med grova sektioner. Torkning av blackskiktet sker lämpligen via avbränning. Form: Viskös vit suspension Densitet: ca 2,00 g/ cm3 Torrhalt: ca 73% Utloppstid: ca 17 sek med 4 mm DIN-bägare, blandning 16 viktprocents IPA Flammpunkt: < 21 °C (IPA) Lagring: Svalt Lagringstid: Min 9 mån. i tätsluten originalbehållare Förpackning: 100 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BLACK

SPRITBLACK

24

| ZIRKOFLUID 3139 KBV

Allmän produktbeskrivning Vit högvärdig spritblack på bas av zirkon med IPA som lösningsmedel. Blacken har mycket goda fästegenskaper mot sandytan vilket ger en mycket hög motståndskraft mot erosion under gjutningen. En hög halt fyllmaterial garanterar ett tätt skikt och ett utmärkt skydd mot inträngning och reaktioner i gränsytan form/metall. Dessa egenskaper förbättrar möjligheten att producera gjutgodsdetaljer med rena, jämna och porfria ytor. Användning ZIRKOFLUID 3139 KBV kan användas till järn-, stållegeringar, samt alla typer av hartsbundna form- och kärnmaterial. Blacken levereras klar för applicering genom pensling. Vid applicering genom sprutning, flödning eller doppning rekommenderas att blacken späds med IPA. Vid flödning späds blacken med alkohol. Torkning av blackskiktet är nödvändigt före gjutning. Form: Viskös vit suspension Densitet: ca 1,95 g/ cm3 Torrhalt: ca 70% Utloppstid: 22-24 sek med 4 mm DIN-bägare i leveranstillstånd Flammpunkt: < 21 °C (IPA) Lagring: Svalt Lagringstid: Min 9 mån. i tätsluten originalbehållare Förpackning: 100 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 25

BLACK

SPRITBLACK

| ZIRKOFLUID 6672

Allmän produktbeskrivning Vit högvärdig spritblack på bas av zirkon med IPA som lösningsmedel. Blacken är speciellt framtagen för applicering genom pensling. Små kärnor kan även blackas genom doppning. Efter förtunning med IPA tränger blacken in i form- eller kärnytan och fyller porerna mellan sandkornen flera millimeter på djupet och stabiliserar ytan. Därigenom kan man uppnå ett gott skydd mot gjutfel så som skorpbildning och fastbränningar orsakade av erosion och penetration. Användning ZIRKOFLUID 6672 kan användas till alla järn-, stål- och metallegeringar, samt alla typer av hartsbundna form- och kärnmaterial. Blacken levereras klar för applicering genom pensling. Vid applicering genom sprutning, flödning eller doppning rekommenderas att blacken späds med IPA. Torkning av blackskiktet sker lämpligen via avbränning. Torkning av blackskiktet är nödvändigt före gjutning. Form: Viskös vit suspension Densitet: ca 2,05 g/ cm3 Torrhalt: ca 30% Utloppstid: ca 20 sek med 4 mm DIN-bägare, 100 viktprocent black och 4 viktprocent IPA Flammpunkt: < 21 °C (IPA) Lagring: Svalt Lagringstid: Min 9 mån. i tätsluten originalbehållare Förpackning: 100 kg fat Tillverkare: Hüttenes-Albertus GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION FILTER

KERAMISKA FILTER

26

| REKTANGULÄRA HIPERCAST

Allmän Produktbeskrivning HIPERCAST keramiska filter med runda porer är tillverkade i en unik torrpressningsmetod. De runda porerna gör att filtren kan tillverkas mycket kostnadseffektivt och med jämn och hög kvalitet. Filtren är utvecklade och framställda för att reducera inneslutningar och ge bra flödesegenskaper hos smältan. Genom minskning av turbulens som annars kan skapa oxider och orsaka sanderosion uppnås en högre godskvalitet med färre porer och defekter. Med filter är det möjligt att använda sig av mindre och enklare ingjutsystem vilket i sin tur leder till en höjning av produktiviteten då formen fylls snabbare och behovet av efterbearbetning minskar. Användning HIPERCAST keramiska filter kan användas till stål-, gråjärn- samt segjärnsgjutning. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Hofmann Ceramic GmbH Storlek (mm) Hål LxBxD (mm)

Antal hål

Nom. flöde (kg/s) Area (mm2) GG GGG GS

Tot. flöde (kg)

Förpackning

GG

låda

150x150x35

3,9

686

8191

75

40

37

2340 1800 500/710 10

720

150x150x30

3,9

686

8191

71

38

35

2300 1563 480/690 12

862

133x133x35

3,8

585

6631

70

35

33

1840 1415 345/485 20

1440

133x133x30

3,8

585

6631

70

35

33

1601 1141 330/473 16

1150

133x133x25

3,8

585

6631

70

35

33

1245 960

270/380 14

1008

125x125x30

3,9

621

7415

51

26

22

1593 803

320/469 19

1368

125x125x25

3,9

621

7415

50

25

21

1106 601

250/351 20

1440

125x125x30

3,17

821

6476

48

24

19

1106 601

250/351 22

1584

125x125x25

3,17

821

6476

50

26

21

1250 679

255/360 19

1368

100x100x25

3,8

378

4285

35

18

15

840

430

201/300 34

2448

75x75x25

3,17

279

2201

17

9

6

566

300

114/171 66

4752

75x75x22

3,17

279

2201

17

8

5

372

202

70/106

78

5616

55x55x25

1,9

367

1040

11

-

5

205

-

58/76

118

8496

55x55x20

1,9

367

1040

10

-

4

173

-

56/73

160

11520

55x55x15

1,9

367

1040

9

-

3

155

-

53/71

200

14400

50x50x22

2,5

161

790

9

6

3

157

85

60/79

180

12960

50x50x15

2,5

161

790

8

5

3

135

73

56/71

260

18720

50x50x12

2,5

161

790

7

5

3

120

67

40/53

300

21600

GGG GS

pall

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 27

FILTER

KERAMISKA FILTER

| CIRKULÄRA HIPERCAST

Allmän Produktbeskrivning HIPERCAST keramiska filter med runda porer är tillverkade i en unik torrpressningsmetod. De runda porerna gör att filtren kan tillverkas mycket kostnadseffektivt och med jämn och hög kvalitet. Filtren är utvecklade och framställda för att reducera inneslutningar och ge bra flödesegenskaper hos smältan. Genom minskning av turbulens som annars kan skapa oxider och orsaka sanderosion uppnås en högre godskvalitet med färre porer och defekter. Med filter är det möjligt att använda sig av mindre och enklare ingjutsystem vilket i sin tur leder till en höjning av produktiviteten då formen fylls snabbare och behovet av efterbearbetning minskar. Användning HIPERCAST keramiska filter kan användas till stål-, gråjärn- samt segjärnsgjutning. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Hofmann Ceramic GmbH

Storlek (mm) Hål LxBxD (mm)

Antal hål

Nom. flöde (kg/s) Area (mm2) GG GGG GS

Tot. flöde (kg)

Förpackning

GG

låda

Ø 200x35

4,3

817

11858 85

43

39

4316 3320 750/1050 8

400

Ø 200x35

3,9

925

11044 85

43

39

4251 3270 730/1010 8

400

Ø 200x35

3,3

1159

9908

79

38

34

3410 2821 603/812

8

400

Ø 175x35

3,9

-

-

-

-

-

2500 1923 485/730

-

-

Ø 150x35

3,9

511

6101

65

31

30

1837 1413 360/541

10

720

Ø 150x30

3,9

511

6101

61

28

25

1744 1321 351/532

12

864

Ø 125x30

3,17

625

4930

40

22

17

948

508

244/373

22

1584

Ø 125x25

3,17

625

4930

34

20

16

868

472

196/275

26

1872

Ø 100x25

3,5

-

-

-

-

-

752

411

159/226

-

-

Ø 90x25

3,8

235

2664

20

10

9

718

390

128/191

44

3168

Ø 75x25

3,17

211

1664

12

8

6

386

210

85/131

72

5184

GGG GS

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se

pall


PRODUKTINFORMATION FILTER

KERAMISKA SKUMFILTER

28

| VUKOPOR S®

Allmän produktbeskrivning VUKOPOR S® är ett keramiskt skumfilter för filtrering av smältan vid tillverkning av gjutgods i järnbrons- mässing- och kopparlegeringar. Den speciella strukturen hos skumfilter där ett nätverk av porer bildar en tredimensionell labyrint i den keramiska kroppen, bidrar tillsammans med keramiken till effektiv filtrering och kontinuerlig formfyllning. Keramiska skumfilter bidrar till att producera gjutgods av högre kvalitet till lägre produktionskostnader. Användning VUKOPOR S® keramiska skumfilter kan användas som specialfilter till inloppsystemet eller för att direkt hälla på filtret i kombination med exotermiska eller isolerande matare. Färg/Form: Grå och cirkulära eller rektangulära. Förpackning: Kartong eller pall Porositet: 10, 20 och 30 ppi Kemiskt innehåll: SiC, Al2O3 och SiO2. Arbetstemperatur: Max 1480°C Tillverkare: Lanik s.r.o. Storlek (mm)

Tjocklek (mm)

Kapacitet (kg)

40 x 40

15, 18, 22

32-74

Flöde (kg/min) Segjärn Gråjärn 3 2-4

50 x 50

15, 18, 22

50-115

4

3-5,3

55 x 55

15, 18, 22

60-139

5

4-7

60 x 60

15, 18, 22

72-166

6

5-9

67 x 67

15, 18, 22

89-206

7

6-11

75 x 50

15, 18, 22

75-173

6

5-9

75 x 75

18, 20, 22

113-259

9

8-14

80 x 80

18, 20, 22

128-295

11

10-16

100 x 50

18, 20, 22

100-230

8

7-12

100 x 75

20, 22, 25

150-345

12

11-18

100-133 x 100-133

22, 25, 30

200-813

16-29

15-43

150 x 100

22, 25, 30

300-690

24

22-36

150 x 150

15, 18, 22

450-1035

36

33-54

Ø35-60

15, 18, 22

19-130

2-5

1,5-7

Ø70-90

18, 20, 22, 25

77-293

6-10

6-15

Ø100-150

22, 25, 30

156-813

13-29

12-32

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 29

FILTER

KERAMISKA SKUMFILTER

| VUKOPOR HT®

Allmän produktbeskrivning VUKOPOR HT® är ett keramiskt skumfilter avsett för filtrering av smältan vid tillverkning av gjutgods i stål och stållegeringar. Den speciella strukturen hos skumfilter där ett nätverk av porer bildar en tredimensionell labyrint inuti den keramiska kroppen, bidrar tillsammans med keramiken till effektiv filtrering och kontinuerlig formfyllning. Keramiska skumfilter bidrar i allmänhet till att producera gjutgods av högre kvalitet till lägre produktionskostnader. Användning VUKOPOR HT® keramiska skumfilter används som specialfilter anpassade för inloppssystemet, för att direkt hälla på filtret i kombination med exotermiska eller isolerande matare. Färg/Form: Orange och cirkulära, rektangulära eller konformade. Förpackning: Kartong eller pall Porositet: 10, 15 och 20 ppi Kemiskt innehåll: ZrO2 Arbetstemperatur: Max 1680°C Tillverkare: Lanik s.r.o.

Storlek (mm)

Tjocklek (mm)

Kapacitet (kg)

40 x 40

18, 20, 22

50 x 50 55 x 55

Flöde (kg/s)

35

Kolstål 1,5

Höglegerat stål 2

20, 22, 25

55

2

3

20, 22, 25

65

2,5

3,5

60 x 60

22, 25

80

3

4

75 x 50

22, 25

85

3

4

75 x 75

22, 25

120

4,5

7

100 x 75

22, 25

160

6

8

100 x 100

22, 25

220

8

10,5

125 x 125

22, 25, 30

340

12,5

16

150 x 150

25, 30, 38

490

18

23

Ø50

22, 25

50-130

1,5-4,5

2,5-6

Ø90

22, 25

150

5

7,5

Ø100

25, 30

180

6,5

9,5

Ø125

25, 30

280

9

12

Ø150

25, 30, 38

400

12,5

17

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION FILTER

KERAMISKA SKUMFILTER

30

| VUKOPOR A®

Allmän produktbeskrivning VUKOPOR A® är ett keramiskt skumfilter avsett för filtrering av smältan vid tillverkning av gjutgods i aluminium och icke järnhaltiga legeringar. En typisk egenskap hos skumfilter är den speciella strukturen där ett nätverk av porer bildar en tredimensionell labyrint inuti den keramiska kroppen. Det är denna struktur tillsammans med keramiken som möjliggör en effektiv filtrering och kontinuerlig formfyllning. Keramiska skumfilter bidrar i allmänhet till att producera gjutgods av högra kvalitet till lägre produktionskostnader. Filtren tillverkas i en stor variation av dimensioner och former. Användning VUKOPOR A® keramiska skumfilter kan användas som specialfilter anpassade till inloppssystemet eller för att direkt hälla på filtret i kombination med exotermiska eller isolerande matare. Tack vare ett lämpligt val av porositet är det möjligt att optimera fyllningen av gjutformen. Färg/Form: Vita och cirkulära eller rektangulära. Förpackning: Kartong eller pall Porositet: 10, 20, 30, 40, 50, 60 ppi, eller kombinerad 20/40, 30/50 etc. Kemiskt innehåll: Al2O3 och SiO2 Arbetstemperatur: Max 1350°C Tillverkare: Lanik s.r.o. Storlek (mm)

Tjocklek (mm)

Kapacitet (kg)

Flöde (kg/s)

40 x 40

15, 22

16-27

1-1,5

50 x 30

15, 22

15-25

1-1,5

50 x 50

15, 22

25-42

1,5-2

75 x 50

22

38-64

2-3

75 x 75

22

56-96

3-5

100 x 100

22

100-170

5,5-9

125 x 125

25

156-265

8,5-14

150 x 150

25

225-383

12-20

Ø40

15, 22

13-21

1

Ø50

22

20-33

1-1,5

Ø75

22

44-75

2,5-4

Ø100

22

79-134

4,5-7

Ø125

25

120-209

6,5-11

Ø150

25

170-300

10-16

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 31

FILTER

KERAMISKA SKUMFILTER

| VUKOPOR LD®

Allmän produktbeskrivning VUKOPOR LD® är ett keramiskt skumfilter avsett för filtrering av smältan vid tillverkning av gjutgods i aluminium och aluminiumlegeringar. Lämpade vid gravitationsgjutning i sandkeramik eller metallformar. Den speciella strukturen hos skumfilter där ett nätverk av porer bildar en tredimensionell labyrint i den keramiska kroppen, bidrar tillsammans med keramiken till effektiv filtrering och kontinuerlig formfyllning. Keramiska skumfilter bidrar till att producera gjutgods av högre kvalitet till lägre produktionskostnader. Användning VUKOPOR LD® används som specialfilter anpassade till inloppsystemet eller för att direkt hälla på filtret i kombination med exotermiska ellerisolerande matare. Tack vare ett lämpligt val av porositet kan man optimera fyllningen av gjutformen. Färg/Form: Grå och cirkulära eller rektangulära. Förpackning: Kartong eller pall Porositet: 10, 20 och 30 ppi Kemiskt innehåll: Al2O3 och ZiO2 samt grafit. Arbetstemperatur: Max 850°C Tillverkare: Lanik s.r.o. Storlek (mm)

Tjocklek (mm)

Kapacitet (kg)

Flöde (kg/min)

40 x 40

15, 18, 20, 22

18-30

1-1,6

50 x 30

15, 18, 20, 22

16-27

1-1,6

50 x 50

15, 18, 20, 22

27-46

1,5-2,2

60 x 60

15, 18, 20, 22

39-67

2-3,2

67 x 67

15, 18, 20, 22

48-83

3-4,1

75 x 50

15, 18, 20, 22

42-70

2,2-3,3

75 x 75

15, 18, 20, 22

62-106

3,3-5,5

80 x 80

18, 20, 22

69-118

4,2-6,2

100 x 50

18, 20, 22

55-93

2,7-4,9

100 x 75

20, 22

82-140

4,4-7,1

100 x 100

20,22

110-187

6-9,9

Ø40

15, 18, 20, 22

14-23

0,9-1,2

Ø50

15, 18, 20, 22

22-36

0,9-1,1

Ø60-90

18, 20, 22, 25

31-118

1,6-6

Ø100

20, 22, 25

87-147

4,9-7,7

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION MATARHYLSOR

EXOTERMISKA MATARHYLSOR

32

| KOVOCHEM

Allmän produktbeskrivning Exotermiska matarhylsor är utformade för att ge effektiv matning av metall genom att förlänga stelningstiden för stål, segjärn och gråjärn. Matarhylsorna initierar en exotermisk reaktion som frisätter värme som i sin tur hjälper till att hålla temperaturen på smältan uppe längre. Matarhylsorna finns i olika utföranden och dessa tillverkas i fem olika materialkvaliteter beroende på användningsområde. För att minska eventuell rökutveckling vid användning av exotermiska matarhylsor finns även möjlighet att blacka dessa på insidan.

Form: Cylindriska, ovala, kompakta, sfäriska, koniska m.m. Förpackning: Pall Tillverkare: HA Kovochem

Benämning

Specifikationer

FERRAL S

Designad för legeringar med lägre gjuttemperaturer så som gråjärn, segjärn med grafitnoder på max. 2 cm, icke järn, stål med max. gjuttemperatur på 1450°C och grafitnoder på max. 2 cm.

FERRAL L

Designad för stål och segjärn med grafitnoder större än 2 cm.

FERRALEX

Designad för användning av stål, gråjärn och segjärn och är härdad med organiskt bindemedel.

PERMANEX

Designad för stål, järn och icke järn och har en längre brinntid samt högre antändningstemperatur.

ISOLIT

Designad för icke järnlegeringar.

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 33

MATARHYLSOR

EXOTERMISKA TELEMATARE

| CHEMEX

Allmän produktbeskrivning Många moderna formmaskiner packar sanden så pass hårt att det är praktiskt taget omöjligt att använda konventionella matare. Av den här anledningen har Chemex utvecklat och patenterat den exotermiska telemataren. De är resistenta mot kompression, ger en diskret brytpunkt och försäkrar en optimal gjutyta i närheten av mataren. Under komprimering av formsand glider den övre delen av mataren över den nedre sektionen och kompenserar nästan hela trycket. Samtidigt kompakterar den övre sektionen gjutsanden mot mönsterplattan, där man annars ofta kan få problem med för lös sand. Den nedre sektionen utsätts inte för tryck. Mataren är tillverkad av flourfritt cold-box material vilket motverkar nedbrytning av grafit i kontaktpunkten med gjutgodset vilket i sin tur innebär att man kan spara in på sliptoleranser under mataren. Det fluorfria materialet har dessutom mindre negativ inverkan på gjuteriets sandsystem. Användning Exotermiska telematare är cold-box-bundna matare och lämpar sig särskilt bra för användning i högtrycksformsystem. Förpackning: Pall Tillverkare: Chemex GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION INGJUTSYSTEM

34

INGJUTSTEGEL Allmän produktbeskrivning HAGENBURGER ingjutstegel finns i en mängd olika former så som trattar, rör, böjar (45°, 90°), L-stycke, T-stycke, 2/4-vägskors m.fl. De kan levereras med eller utan not/fjäder för sammankoppling. Även stoppare, stopparstångsrör och tärningar finns i produktutbudet. Detaljerna är tillverkade av naturliga och syntetiska råvaror baserade på bas av Al2O3, Al2O3-C, MgO, SiO2 och ZrO2. Produkterna är utformade för att separera föroreningar från metallsmältan och kan motstå kemisk erosion. Specialprodukter kan tillverkas efter önskemål. Användning HAGENBURGER ingjutstegel finns i en mängd variationer för både stål- och järngjutning och kan anpassas för såväl hand- som maskinformning. Tillverkare: Hagenburger Feuerfeste Produkte GmbH

Benämning

Specifikationer

ALOXAT®

Aluminiumoxidbas Al2O3

GRAPHOXAT®

Aluminiumoxid- och grafitbas Al2O3-C

MAGNOXAT®

Magnesiumoxidbas MgO

SILOXAT®

Kiseloxidbas SiO2

ZIROXAT®

Zirkoniumoxidbas ZrO2 och zirkoniumsilikatbas ZrSiO4

HYDROXAT®

Gjutna produkter

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 35

GRAFITPRODUKTER

DEGLAR Allmän produktbeskrivning Isostatiskt pressade deglar från Tyskland i hög kvalitet tillverkade i grafit eller kiselkarbid (SiC). Deglarna kan tillverkas i en mängd olika former. Beroende på ändamål och utformning finns de i fem olika materialkvaliteter. Rätt utformning och kvalitet tas fram på begäran. Fem olika kvaliteter på deglarna presenteras i tabellen nedan. Tillverkare: Mammut-Wetro Schmelztiegelwerk GmbH

Benämning

Specifikationer

GRAFIT

Dessa deglar har mycket god värmeledningsförmåga samt mycket god kemisk resistens mot smältpreparat.

GRAFIT IM*

Dessa deglar har mycket gott skydd mot oxidation, god kemisk resistens mot smältpreparat samt god resistans mot termisk utmattning.

SiC X*

Dessa deglar har mycket god resistans mot termisk utmattning, mycket god värmeledningsförmåga, utmärkt skydd mot oxidation samt god kemisk resistens mot smältpreparat.

SiC XO

Dessa deglar har mycket god resistans mot termisk utmattning, mycket god värmeledningsförmåga, hög böjhållfasthet i upphettat tillstånd samt mycket god kemisk resistens mot smältpreparat.

SiC XY

Dessa deglar har utmärkt resistans mot termisk utmattning i kombination  med högsta hållfasthet i upphettat tillstånd, extremt hög eldfasthet, utmärkt värmeledningsförmåga samt mycket god kemisk resistens mot smältpreparat.

* Vanligtvis lagervara

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION METALLBEHANDLING

ALUMINIUM

36

| COVERLUX

Allmän produktbeskrivning COVERLUX 0021 är ett pulvertäckmedel för rengöring och slaggreducering specifikt avsett att appliceras med aluminium och aluminiumlegeringar samt smideslegeringar som innehåller max 2% magnesium. COVERLUX 0021 tvättar ut orenheter och bidrar till en varm pudrig slagg med låg metallhalt. Användning COVERLUX 0021 rekommenderas för användning med degelugnar, härdugnar och överföringsskänkar. När smältprocessen är klar, lös upp COVERLUX 0021 på ytan av smältan och rör om väl för att låta flödet vara i kontakt så mycket som möjligt med metallen. Skumma därefter av omedelbart. Form/Färg: Löst salt Reaktionstemperatur: 660°C Rekommenderad tillsats: 0,1-0,2% Förpackning: 25 kg/säck Lagring: Minst 12 månader i försluten originalförpackning Tillverkare: Chemex GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 37

METALLBEHANDLING

ALUMINIUM

| GASEX

Allmän produktbeskrivning Aluminium och dess legeringar har en tendens för upptag av gas under smältningsprocessen. En ökad halt av gas leder till en porös gjutning under stelning på grund av den minskade lösligheten av väte vid lägre temperaturer. GASEX är ett medel för att reducera just detta. Båda GASEX varianterna är rök- och doftlösa avgasnings- och rengöringsmedel på en bas av kväve. Användning GASEX tabletter används för aluminium och aluminiumlegeringar, undantaget AlMg-legeringar. Båda varianterna av GASEX rekommenderas för användning med degelugnar, härdugnar och överförings skänkar. GASEX skiljer sig från övriga avgasningsmedel genom en kortare reaktionstid (3 minuter istället för 5). Vilket, på grund av bildandet av precis samma gasvolym, resulterar i en utmärkt elimineringseffekt. Reaktionen börjar omedelbart efter tillsats av tabletten och den samtidigt förekommande gasutvecklingen, som har en positiv effekt på avlägsnandet av både oxider och väte, förblir konstant för den totala reaktionstidens effekt. Rekommenderad tillsats: 0,2-0,5% Förpackning N3/100: 19,2 kg/kartong Förpackning N3/400: 16,8 kg/kartong Lagring: Minst 12 månader i försluten originalförpackning Tillverkare: Chemex GmbH

Benämning

Form

Reaktionstemp.

Användning

GASEX N3/100

100g tablett

700°C

Avgasnings- och rengöringsmedel

GASEX N3/400

400g tablett

700°C

Avgasnings- och rengöringsmedel

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION METALLBEHANDLING

ALUMINIUM

38

| VERALUX

Allmän produktbeskrivning VERALUX SH10 tabletter används för att natriummodifiera och ge positiva egenskaper för aluminiumlegeringar som innehåller 5-13% kisel. Fördelar med VERALUX SH10 är att de är enkla att hantera under drift, det förekommer mycket lite rök under behandlingen samt oxider och icke-metalliska föroreningar avlägsnas med behandlingen. Användning Förvärm bestrukna dykskopar, smält aluminiumet under skydd av COVERLUX 0021. När temperaturen börjar sjunka och ligger under 760°C, genomför avgasning med GASEX N3. När rörelsen har lagt sig, ta bort dykskopen och skumma bort eventuellt slagg. Tillsätt VERALUX SH 10/200 tabletter i botten av degeln tillls reaktionen upphör (ca 2 minuter). Ta ut dykskopan och låt smältan stå under 5-10 minuter. Skumma bort slagg och häll omedelbart. Form/Färg: 200 g/tablett Reaktionstemperatur: 760°C Rekommenderad tillsats: 0,1-0,2% Förpackning: 16,8 kg/kartong Lagring: Minst 12 månader i försluten originalförpackning Tillverkare: Chemex GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 39

METALLBEHANDLING

ALUMINIUM

| SILIFIN

Allmän produktbeskrivning SILIFIN 165 är ett kornförfiningsmedel med svag rökutveckling för aluminium och aluminiumlegeringar med undantag för högledande aluminium. SILIFIN 165 innehåller titan och bor men är helt fri från hexakloretan. Användning SILIFIN 165 rekommenderas för användning med degelugnar, härdugnar och överföringsskänkar. Kornförfiningseffekten uppnås genom reaktion av titan- och borfluorider. De ingående lätt exotermiskt reagerande beståndsdelarna garanterar en god fördelning i kärnan. SILIFIN 165 bör tillsättas strax före gjutningen med hjälp av en förvärmd dykskopa, som efter avslutad reaktion sätts i rörelse för en kortare stund, så att eventuella vidhäftande tablettrester avreageras. De uppkomna resterna från reaktionen är lätta av avlägsna med t.ex. COVERLUX. Rekommenderad tillsats: 0,1-0,2% Förpackning: Se tabell nedan Lagring: Minst 12 månader i försluten originalförpackning Tillverkare: Chemex GmbH

Benämning

Form

Förpackning

Reaktionstemp.

Användning

SILIFIN 165/100

100g tablett

19,2 kg

750°C

Kornförfiningsmedel

SILIFIN 165/200

200g tablett

16,8 kg

750°C

Kornförfiningsmedel

SILIFIN 165/500

500g tablett

18,0 kg

750°C

Kornförfiningsmedel

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION METALLBEHANDLING

ICKE JÄRN

40

| LUXOTHERM

Allmän produktbeskrivning LUXOTHERM är ett medelexotermiskt pulverformigt matartäckmedel. Användning LUXOTHERM används som matartäckmedel vid gjutning av icke-järnlegeringar och tungmetall. Trots den starka exotermiska reaktionen är rökutvecklingen extremt låg. Under brinntiden bildas ett sammanhängande slaggtäcke med utmärkta isolerande egenskaper. Medlet bör läggas på snarast möjligt efter gjutning för att minimera värmeförlusten.

Form: Rödbrunt pulver Densitet: ca 1,2 g/cm3 Tändtemperatur: ca: 350°C Frigivande värmemängd: ca: 3000 kcal/kg Lagring: Min. 12 månader i originalförpackning. Förvaras svalt och torrt. Förpackning: 25 kg/säck, 50 kg/säck eller 1000 kg/pall Tillverkare: Chemex GmbH

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 41

MASSOR

TORRVIBRATIONSMASSOR Allmän produktbeskrivning Allied Mineral Products är världsledande inom utveckling och tillverkning av eldfasta massor. Vidareutveckling av materialen sker kontinuerligt och de håller alltid hög kvalitet. Ett stort antal olika kompositioner baserade på aluminiumoxid, magnesiumoxid och kiseloxid i kombination med speciella tillsatser och unika/patenterade keramiska bindemedel finns tillgängliga på marknaden. I tabellen nedan finns ett antal av de mest sålda materialen listade men vid speciellt krävande applikationer kan kundanpassade material tas fram. Användning Dessa torrvibrationsmassor används som infodring i induktionsugnar, induktorer etc samt som bakfoder/säkerhetsfoder i skänkar för järn- och stållegeringar samt aluminium- och kopparlegeringar Tillverkare: Allied Mineral Products Inc, Columbus Ohio Benämning

Grundbas

Arbetstemp. (°C)

Användning

Förpackning

DRI-VIBE 682 A

Al2O3

1593 - 1815

Stål

25kg/250kg

DRI-VIBE 681 A

Al2O3

1427 - 1815

Stål

25kg

DRI-VIBE 782 A

Al2O3

Stål

25kg

DRI-VIBE 381 A

Al2O3

1430 - 1760

Stål

25kg

DRI-VIBE 149 Z

SiO2

1425 - 1650

Järn

25kg

DRI-VIBE 622 A

Al2O3

650 - 980

Aluminium

25kg

LADLE-VIBE 88

Al2O3

1760

Skänkar

25kg

MATRILITE 24 ACG

Al2O3 + SiO3

1345

Aluminium

25kg

DRI-VIBE 558 A-FR

Al2O3

425 - 1095

Aluminium

25kg

DRI-VIBE 782 A

Al2O3

1590 - 1815

Stål

25kg

DRI-VBE 928 M

MgO

1540 - 1760

Stål

25kg

DRI-VIBE 696 M

MgO

1785

Järn

25kg

DRI-VIBE LGS

SiO2

1650

Järn/Stål

25kg

DRI-VIBE 88 AF

Al2O3

1760

Stål

25kg

DRI-VIBE 139 Z

SiO2

1650

Järn

25kg

DRI-VIBE 149 Z

SiO2

1425 - 1650

Järn/Stål

25kg

LGS CU

SiO2

1425

Koppar/Brons

25kg

Magnesium

25kg

LGS MG

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION MASSOR

42

GJUTMASSOR Allmän produktbeskrivning Allied Mineral Products är världsledande inom utveckling och tillverkning av eldfasta massor. Vidareutveckling av materialen sker kontinuerligt och de håller alltid hög kvalitet. Gjutmassorna består av precisionsgraderade grova och fina eldfasta korn. Massorna är enkla att installera samt ger hög mekanisk och termisk hållfasthet. Gjutmassan blandas med vatten och installeras genom antingen gjutning eller pumpning. Vibrering får därefter materialet på plats. I tabellen nedan finns ett antal av de mest sålda materialen listade men vid speciellt krävande applikationer kan kundanpassade material tas fram. Allied levererar konventionella gjutmassor, lågcementgjutmassor ultralågcementgjutmassor etc. Användning Gjutmassorna är anpassade för användning med smält metall så som aluminium, järn, stål etc men även som hotface och isolering i värmebehandlingsugnar, förbränningsugnar mm. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Allied Mineral Products Inc, Columbus Ohio

Benämning

Grundbas

Arbetstemp. (°C)

Användning

Förpackning

QUICK-CAST 72

Al2O3

1593 - 1815

Stållegeringar

25kg/250kg

MATRISIL CV

Al2O3

1427 - 1815

Stållegeringar

25kg

QUICK-CAST 82 AC

Al2O3

Max 1705

Stållegeringar

25kg

LCF 384 A

Al2O3

Max 1705

Järnlegeringar

25kg

GROUT 263 AF

Al2O3

Procedur CL-37

Spole

CAST 690 S

SiO2

Max 1315

Zink

25kg

LCF 349 A

SiO2 + Al2O3

1650

Järn/Icke järn

25kg

V-CAST 426 A

Al / SiC

Max 1750

Järn / Koppar

25kg/1000kg

V-CAST HLM 90

Al2O3

Max 1705

Stållegeringar

25kg/1000kg

T-COAT 691 M

MgO

1650

Stållegeringar

25kg

MATRICAST 82 SIC

SiC

1430

Aluminium

25kg

MATRIPUMP 80 AC

Al2O3

1705

Aluminium

25kg

METAL KAST 85

Al2O3

1705

Aluminium

25kg

MINRO-AL CAST A44

Al2O3

1815

Puts/Isolering

25kg

MATRILITE 28 AC

Al2O3

1425

Aluminium

25kg

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 43

MASSOR

SPRUTMASSOR Allmän produktbeskrivning Allied Mineral Products är världsledande inom utveckling och tillverkning av massor. Vidareutveckling av materialen sker kontinuerligt och de håller alltid hög kvalitet. Sprutmassorna består av monolitiska eldfasta material, som är härdade med vatten och/eller innehåller ett bindemedel. Installation sker med konventionell stampning, sprutning eller shotcreeting. Dessa produkter uppvisar utmärkt termisk stabilitet och hög hållfasthet. Användning Se tabell nedan för information. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Allied Mineral Products Inc, Columbus Ohio

Förpackning

Benämning

Grundbas

MINRO-AL RAM® A60-W

Al2O3

480 - 1815

Stål

25kg

SCOTT RAM® A64-W

Al2O3

480 - 1815

Stål

25kg

SCOTT RAM A67-W

Al/Cr

480 - 1815

Stål/Kobolt/Nickel

25kg

®

Arbetstemp. (°C)

Användning

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION MASSOR

44

LAGNINGSMASSOR Allmän produktbeskrivning Allied Mineral Products är världsledande inom utveckling och tillverkning av eldfasta massor. Vidareutveckling av materialen sker kontinuerligt och de håller alltid hög kvalitet. Hårda till medelmjuka lagningsmassor för enkel installation med flexibel torkningsprocess samt utmärkt hållfasthet och slitstyrka. Användning Idealiska som reparationsmaterial för eldfasta infodringar samt utlopp och små skänkar. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Allied Mineral Products Inc, Columbus Ohio

Benämning

Grundbas

Max. arbetstemp. (°C)

Användning

Förpackning

MINRO-AL PLASTER

Al2O3

1705

Repair

25kg

MINRO-AL PLASTIC A 76 Al2O3

1650

Patching

25kg

MINRO-AL PLASTIC A 91 Al2O3

1705

Patching

25kg

T-COAT TWF 83M

MgO

1705

Stål

25kg

T-COAT 691 M

MgO

1649

Stål

25kg

MINRO-AL PLASTER

Al2O3

1650

Patching

25kg

DURA-TAB MORTAR

Al2O3

1815

Mortar

25kg

1052 P

Al2O3

1650

Patching

25kg

WASH Z 77

ZrO2

1650

Protect, coating

25kg

WASH 668 A

Al2O3

1704

Protect, coating

25kg

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 45

MASSOR

FOGNINGSMASSOR Allmän produktbeskrivning Allied Mineral Products är världsledande inom utveckling och tillverkning av eldfasta massor. Vidareutveckling av materialen sker kontinuerligt och de håller alltid hög kvalitet. Finkorniga, aluminiumoxidbaserade eldfasta bruk för sammanfogning av aluminiumoxidtegel. Användning Se tabell nedan. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: Allied Mineral Products Inc, Columbus Ohio

Benämning

Grundbas

Arbetstemp. (°C)

Användning

Förpackning

CW BRIKSET MORTAR 711

Al2O3

1700

Aluminiumtegel

25kg

CW DURAL 80P MORTAR

Al2O3

1760

Aluminiumtegel

25kg

CW DURATAB MORTAR

Al2O3

1815

Aluminiumtegel

25kg

CW DURATAB C MORTAR

Al2O3

1815

Aluminiumtegel

25kg

CW DURATAD SC MORTAR

Al2O3

1700

Aluminiumtegel

25kg

SCOTT RAM MORTAR A96

Al2O3

1815

Aluminiumtegel

25kg

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ELDFAST

46

SERVICE & INSTALLATION Allmän produktbeskrivning Vi erbjuder eldfasta installationer i form av murning, gjutning, sprutning, stampning, rivning och fiberinstallationer. Vi arbetar med värmebehandlingsugnar, smält- och induktionsugnar, krematorier, samt kraft-, värme- och energipannor. Efter kundförfrågan tittar vi på ritningar, ritar, utför värmeberäkning, gör inspektion hos kund och offererar arbetet. Vi utför båda nyinstallationer, renoveringar och förbättringsåtgärder. Kvalitetsgaranti För att du som kund ska känna dig trygg med vår installation och service har vi en strukturerad och kontrollerad arbetsprocess och vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Vi jobbar tillsammans med ledande leverantörer av installationsmaterial som alltid ligger i framkant vad gäller FoU. Det ger hållfasta lösningar som är optimerade efter kundernas specifika önskemål. Vi lämnar dessutom alltid garantier för att våra installationer ska hålla efter överenskommelse. Kontakt: Beijer Eldfast, Hallstahammar

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 47

ELDFAST

PREFAB Allmän produktbeskrivning Beijers kan erbjuda prefab enligt kundönskemål. Vi jobbar tätt med kunden under utvecklingen av prefab-produkten vilket möjliggör justeringar och modifieringar så att man hittar den mest optimala lösningen. Vi använder oss av modern blandnings- och vibrationsutrustning samt en värmebehandlingsugn som är anpassad till dagens krav. Våra projektledare, gjutmästare och ugnsmurare har lång och bred erfarenhet, flera av oss har jobbat med eldfast och prefab i mer än 20 år. Lagerhållning av prefab kan ske enligt önskemål och avtal. Det innebär för dig som kund högsta möjliga leveranssäkerhet och låg kapitalbindning. Kvalitetsgaranti För att du som kund ska känna dig trygg med våra prefab-lösningar har vi en strukturerad och kontrollerad produktionsprocess som är certifierad enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Vi jobbar tillsammans med ledande leverantörer av gjutmassor som alltid ligger i framkant vad gäller FoU. Det ger hållfasta produkter för alla olika ändamål som är optimerade efter kundernas specifika önskemål. Om så önskas kan du få en tempereringskurva som visar hur din produkt har torkeldats. Vi lämnar dessutom alltid garantier för att prefab-produkten ska hålla ett visst överenskommet antal smältor. Kontakt: Beijer Eldfast, Hallstahammar

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

48

| NÅLFILT

Allmän produktbeskrivning RATH NÅLFILT tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Ullen framställs i en smältprocess där aluminiumoxid och kiseldioxid smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Genom att variera halten av Al2O3 eller tillsättning av ZrO2, kan ullens egenskaper ändras och anpassas till olika användningsområden. Nålfilten är tillverkad av högklassiga råvaror, är kemiskt inert och resistent mot de flesta syror och alkalier. Nålfilten är fri från bindemedel, har en hög draghållfasthet, låg vikt och utmärkt bearbetningsstyrka. Användning RATH NÅLFILT används som isolering av ugnar, tätningar, expansionsfogar, värmebarriärer och eldfast bakisolering. Förpackning: Levereras på rulle, Tjocklek 6 – 50 mm, bredd 610 mm, längd 3,66 – 21,96 m. Även kundanpassade storleker på begäran. Tillverkare: Rath GmbH

Benämning

Klassificeringstemp. (°C)

Max. Driftstemp. (°C)

Kemisk analys Al2O3 (%)

Kemisk analys SiO2 (%)

Värmeledningsförmåga (w/mK)*

KM 1260

1260

1150

48

52

0,07 - 0,62

KM 1400

1400

1250

52

48

0,07 - 0,64

* vid bulkdensitet 128 g/m3 och varmtrådsmetod 200 - 1400

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 49

ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

| FIBERPAPPER

Allmän produktbeskrivning Keramiskt fiberpapper tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Ullen framställs i en smältprocess där aluminiumoxid och kiseldioxid smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Genom att variera halten av Al2O3 eller tillsättning av ZrO2, kan ullens egenskaper ändras och anpassas till olika användningsområden. Fiberpappret är tillverkat av högklassiga råvaror, är kemiskt inert och resistent mot de flesta syror och alkalier. Fiberpappret är fritt från asbest, är flexibelt, har en utmärkt draghållfasthet samt är lätt att skära och stansa. Användning RATH FIBERPAPPER används som högtemperaturpackning, värmebarriärer, eldfast bakisolering och expansionsfogar. Förpackning: Levereras på rulle, Tjocklek 1 – 5 mm, Bredd 500 mm, Längd 10 – 40 m. Tillverkare: Rath GmbH

Benämning

Kemisk analys Al2O3 (%)

Kemisk analys SiO2 (%)

Kemisk analys övrigt (%)

KP 1250

49

49

2

KP 1400

57

42

1

KP 1600

95

4

4

* vid klassificeringstemp. efter 24 h

Benämning

Klassificeringstemp. (°C)

Max. Driftstemp. (°C)

Densitet (kg/m3)

Krympning (%)*

Organiskt innehåll (%)

KP 1250

1250

1100

220

4

5

KP 1400

1400

1250

200

4

5

KP 1600

1600

1500

240

4

5

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

50

| FIBERPLATTOR

Allmän produktbeskrivning RATH FIBERPLATTOR tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Den framställs i en vacuumprocess med tillsats av polykristallin ull, fyllmedel, bindemedel och organiska komponenter. Fiberplattorna är tillverkade av högklassiga råvaror, är kemiskt inerta och resistenta mot de flesta syror och alkalier. Fiberplattorna kan tillverkas med en densitet upp till 700 kg/m3. Genom att bränna produkterna vid 600 °C kan man få bort det organiska innehållet och få en slutprodukt helt utan organiskt innehåll. Användning Fiberplattor används bland annat som isolering av ugnar, bakisolering och isolering i lock. Förpackning: Standarddimension på platta är 1000 x 500 mm, tjocklek 5 – 100 mm Tillverkare: Rath GmbH

Benämning

Klassificeringstemp. (°C)

Densitet (kg/m3)

Kemisk analys Al2O3 (%)

Kemisk analys SiO2 (%)

KVS121

1250

300

50

49

KVS141

1400

300

55

44 39

KVS151

1500

300

60

KVS161

1600

300

65

34 53

KVS121/700

1100

700

47

KVS125/240

1200

450

32

68

420

30*

70*

KVS145SiC * glödgat

1400

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 51

ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

| FIBERMODULER

Allmän produktbeskrivning Fibermoduler tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Ullen framställs i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Fibermodulen består av stackad fiber med ett centrerat förankringssystem av Y-typ för installation med svetspistol. Modulerna är tillverkade av högklassiga råvaror och är fria från asbest. Användning BEIMA FIBERMODULER används som isolering i ugnar, huvar, skorstenar, rör m.m. Förpackning: Dimension [mm]: 150-300 x 305 x 305, andra dimensioner på begäran Krympfilmad pall 1250 x 925 x 2100, varje modul försedd med band samt kartong, levereras med krympfilm på begäran. Tillverkare: BEIMA

Max. Driftstemp. (°C)

Densitet (kg/m3)

Krympning (%)*

HP

1315

220

1,8**

HT

1425

200

2***

HTZ * efter 24h ** 1100°C *** 1300°C

1482

240

2***

Benämning

Klassificeringstemp. (°C)

Benämning

Kemisk analys Al2O3 (%)

Kemisk analys SiO2 (%)

Kemisk analys FeO3 (%)

Kemisk analys TiO2 (%)

HP

44-50

50-56

0,1-0,2

0,1-0,2

HT

33-37

47-51

0,1-0,2

0,1-0,2

HTZ

52-54

42-46

0,1-0,2

0,1-0,2

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

52

| REP & PACKNINGAR

Allmän produktbeskrivning REP & PACKNINGAR tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Ullen framställs i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Repen och packningarna har en god värmeisolering, är okänsliga mot termisk chock, är lättberbetade och enkla att installera samt har god resistens mot vatten, ånga, olja och kemiska angrepp. De har hög densitet, är glasfiberförstärkta vilket ger mycket goda mekaniska egenskaper samt är vibrationsbeständiga. Repen kan även erhållas med inconeltrådsförstärkning mot förfrågan. Produkterna innehåller ett organiskt bindemedel (cellulosafiber) som bränns ur vid ca 300 °C, vilket ger mindre gasutveckling. Användning Rep och packningar används i expansionsfogar, som tätning runt ugnsluckor och pannluckor samt isolering av rör och avgassystem. Förpackning: Treslaget rep: Diameter 6 – 50 mm, Rullängd 20 – 100 m, Vikt 14 – 638 g/m. Fyrkantspackning: Dimensioner 6x6-50x50 mm, Rullängd 5 – 100 m, Vikt 35 – 1300 g/m Specialstorlekar på begäran Tillverkare: Keramab

Benämning

Viktförlust, första bränning (%)

Linjär krympning, 24h vid 1000°C

vid 1200°C

GLASFIBERFÖRSTÄRKT

18-20

<2

<4

INCONELFÖRSTÄRKT

18-20

<2

<4

Benämning

Max. Driftstemp. (°C)*

Max. Drifts- Kemisk analys Kemisk analys Oorganiska temp. (°C)** Al2O3 (%) SiO2 (%) spårämnen

GLASFIBERFÖRSTÄRKT

1260

850

43

49

<1%

INCONELFÖRSTÄRKT

1260

1100

43

49

<1%

* med dragbelastning ** utan dragbelastning

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 53

ISOLERINGSMATERIAL

KERAMISK FIBER

| VÄVAR, BAND & STRUMPOR

Allmän produktbeskrivning VÄVAR, BAND & STRUMPOR tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft aluminiumsilikat (s.k. ASW). Ullen framställs i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Repen och packningarna har en god värmeisolering, är okänsliga mot termisk chock, är lättberbetade och enkla att installera samt har god resistens mot vatten, ånga, olja och kemiska angrepp. De har hög densitet, är glasfiberförstärkta vilket ger mycket goda mekaniska egenskaper samt är vibrationsbeständiga. Produkterna innehåller ett organiskt bindemedel (cellulosafiber) som bränns ur vid ca 300 °C. Detta ger mindre gasutveckling. Användning Typiska användningsområden för dessa artiklar är svetsdraperier, ugnsdraperier, expansionsfogar, rörisolering, kabelskydd och termoelementisolering. Förpackning: Väv: Tjocklek 2- 5 mm, Bredd 1000 mm, Rullängd 10 – 30 m, Vikt 1000 – 2500 g/m. Band: Tjocklek 2 – 5 mm, Bredd 15 – 150 mm, Rullängd 25 – 30 m, Vikt 1100 – 2500 g/m Strumpa: Diameter 10 100 mm, Rullängd 25 m, Vikt 50 – 420 g/m Tillverkare: Keramab

Benämning

Viktförlust, första bränning (%)

Linjär krympning, 24h vid 1000°C

vid 1200°C

GLASFIBERFÖRSTÄRKT 18-20

<2

<4

INCONELFÖRSTÄRKT

18-20

<2

<4

Benämning

Max. Driftstemp. (°C)*

Max. Driftstemp. (°C)**

Kemisk analys Kemisk analys Oorganiska Al2O3 (%) SiO2 (%) spårämnen

GLASFIBERFÖRSTÄRKT 1260

850

43

49

<1%

INCONELFÖRSTÄRKT

1100

43

49

<1%

1260

* med dragbelastning ** utan dragbelastning

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KROPPSLÖSLIG FIBER

54

| NÅLFILT SUPERMAG

Allmän produktbeskrivning Nålfilten tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat eller kalciummagnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer som därefter dubbelnålas till nålfilt. Nålfilten är tillverkad av högklassiga råvaror, är kemiskt inert och resistent mot de flesta syror. Produkten har utmärkta mekaniska, termiska och akustiska egenskaper samt är mycket flexibel och lätt att installera. Nålfilten innehåller inte smörjmedel eller bindemedel. Användning NÅLFILT SUPERMAG används som isolering i ugnar, tätningar, expansionsfogar, värmebarriärer och eldfast bakisolering. Förpackning: Levereras på rulle, Tjocklek 6 – 50 mm, Bredd 610 mm, Längd 3,66 – 29,28 m. Tillverkare: Nutec

Benämning

Värmelednings- Kemisk analys (%) förmåga (w/mK) SiO2 MgO

CaO

SUPERMAG 1200

0,06-0,28

29-34

58-65

3-5

Al2O3   < 1

Fe2O3    < 1

Benämning

Klassificerings- Max. användningstemp. (°C) temp (°C)

Densitet Max. kontinuerlig användningstemp. (°C) (kg/m3)

SUPERMAG 1200

1200

1000

1200

64-160

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 55

ISOLERINGSMATERIAL

KROPPSLÖSLIG FIBER

| NÅLFILT ISOFRAX

Allmän produktbeskrivning Nålfilten tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat eller kalciummagnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer som därefter dubbelnålas till nålfilt. Nålfilten är tillverkad av högklassiga råvaror, är kemiskt inert och resistent mot de flesta syror. Produkten har utmärkta mekaniska, termiska och akustiska egenskaper samt är mycket flexibel och lätt att installera. Nålfilten innehåller inte smörjmedel eller bindemedel. Användning NÅLFILT ISOFRAX används som isolering i ugnar, tätningar, expansionsfogar, värmebarriärer och eldfast bakisolering. Förpackning: Levereras på rulle, Tjocklek 13–50mm, Bredd 610mm, Längd 3,66–14,64 m Tillverkare: Unifrax

Benämning NÅLFILT ISOFRAX

Kemisk analys (%) SiO2

MgO

Övrigt

70-80

18-27

< 4

Benämning

Klassificerings- Max. driftstemp. (°C) temp (°C)

Värmeledningsförmåga Densitet (kg/m3) (w/mK)

NÅLFILT ISOFRAX

1260

0,095-0,270

1260

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se

96 & 128


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KROPPSLÖSLIG FIBER

56

| FIBERPAPPER ISOFRAX

Allmän produktbeskrivning FIBERPAPPER ISOFRAX tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Den avancerade tillverkningstekniken garanterar en jämn fiberfördelning, kontroll av tjocklek samt densitetsfördelning. Fiberpappret är tillverkad av högklassiga råvaror och innehåller ej asbest eller keramiska fibrer. Produkten har utmärkta mekaniska och termiska egenskaper samt är lätta att stansa och installera. Användning Produkten används som högtemperaturpackning, värmebarriär, expansionsfogar och eldfast bakfoderisolering. Förpackning: Levereras på rulle, Tjocklek 1–6 mm, Bredd 610-1260 mm, Längd 15-380 m. Tillverkare: Unifrax

Kemisk analys (%)

Benämning ISOFRAX FIBERPAPPER

Benämning

SiO2

MgO

Övrigt

70-80

18-27

< 4

Klassificerings- Max. driftstemp. Krympning (%)* (°C) temp (°C)

ISOFRAX FIBERPAPPER 1260

1260

4

Densitet Organiskt (kg/m3) innehåll (%)** 150

5

* vid klassificeringstemp. efter 24 h ** vid 400 °C - 1000 °C, 0,08 - 0,21%

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 57

ISOLERINGSMATERIAL

KROPPSLÖSLIG FIBER

| FIBERPLATTA ISOFRAX

Allmän produktbeskrivning FIBERPLATTA ISOFRAX tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Plattan innehåller organiska och oorganiska bindemedel för ökad styrka. Den har en hög densitet och har utmärkt isoleringsförmåga, dimensionsstabilitet och tryckhållfasthet. Fiberplattan är tillverkad av högklassiga råvaror och innehåller ej asbest eller keramiska fibrer. Produkten har utmärkta mekaniska och termiska egenskaper samt är lätt att bearbeta och stansa. Användning Produkten används som högtemperaturpackning, värmebarriär, värme- och flamsköldar och eldfast bakfoderisolering. Färg: Beige Förpackning: Dimensioner på platta, 1000 x 500mm eller 1000 x 1250mm, Tjocklek 5–50mm Tillverkare: Unifrax

Benämning FIBERPLATTA ISOFRAX

Benämning

Kemisk analys (%) SiO2

MgO

Övrigt

70-80

18-27

< 4

Klassificerings- Max. driftstemp. (°C) temp (°C)

FIBERPLATTA ISOFRAX 1260

1260

Värmeledningsförmåga (w/mK)*

Densitet (kg/m3)

0,074-0,154

240-265

* Vid bulkdensitet 128 g/m3 och varmtrådsmetod 400 -1000

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

KROPPSLÖSLIG FIBER

58

| RATH MILLBOARD KPS 120 WT

Allmän produktbeskrivning Fiberplattan tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Plattan innehåller organiska och oorganiska bindemedel för ökad styrka. Den har en hög densitet och har utmärkt isoleringsförmåga, dimensionsstabilitet och tryckhållfasthet. Fiberplattan är tillverkad av högklassiga råvaror och innehåller ej asbest eller keramiska fibrer. Produkten har utmärkta mekaniska och termiska egenskaper samt är lätt att bearbeta och stansa. Användning RATH MILLBOARD KPS 120 WT används som högtemperaturpackning, värmebarriär, värme- och flamsköldar och eldfast bakfoderisolering. Färg: Beige Förpackning: Dimensioner på platta: 1000x1000mm, Tjocklek 3–6mm. Andra storlekar på begäran. Tillverkare: Rath GmbH

Benämning FIBERPLATTA RATH

Kemisk analys (%) Al2O3

SiO2

MgO

58-65

3-5

29-34

Organiskt    < 1

Övrigt

<1

Benämning

Klassificerings- Max. driftstemp. (°C) temp (°C)

Värmeledningsförmåga Densitet (kg/m3) (w/mK)*

FIBERPLATTA RATH

1200

0,12-0,20

1100

1030

* Vid bulkdensitet 128 g/m3 och varmtrådsmetod 400 -1000

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 59

ISOLERINGSMATERIAL

| SUPERMAG 1200 MODULER

KROPPSLÖSLIG FIBER

Allmän produktbeskrivning Modulerna tillverkas av en eldfast mineralull bestående av amorft magnesiumsilikat (AES Wool). Ullen tillverkas i en smältprocess där olika oxider smälts samman vid ca 2000°C och sedan bearbetas till fibrer. Modulerna tillverkas i sin tur av en spunnen dubbelnålad fiber med mycket goda termiska och mekaniska egenskaper. De är flexibla, lätta att hantera och har ett förankringssystem av Y-typ för installation med svetspistol. Modulerna är tillverkade av högklassiga råvaror, är fria från bindemedel samt kemiskt inerta och resistenta mot de flesta syror. Användning Produkten används som isolering i ugnar. Färg: Beige Förpackning: Standarddimension: 300 x 300 mm, Tjocklek 150 – 300 mm. Andra densiteter och storlekar på begäran. Tillverkare: Nutec

Benämning

Kemisk analys (%) Värmeledningsförmåga (w/mK)* SiO2 MgO

CaO

Al2O3

Fe2O3

SUPERMAG MODULER

0,07-0,22

29-34

0,5-0,8

0,3-0,5

58-65

3-5

Benämning

Klassificerings- Max. användningstemp. (°C) temp (°C)

Densitet Max. kontinuerlig användningstemp. (°C) (kg/m3)

SUPERMAG MODULER

1200

1000

1200

* Vid bulkdensitet 128 g/m3 och varmtrådsmetod 257 - 1082

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se

160-240


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

60

HÖGTEMPERATURFIBER Allmän produktbeskrivning Fiber bestående av polykristallin aluminiumoxid med utmärkta termiska och mekaniska egenskaper (PCW). Fibern framställs i en speciell våtkemisk process. Genom variation av aluminiuminnehåll och kristallfaser kan man även producera kundspecifika lösningar. Ullen är tillverkad av högklassiga råvaror. Förutom de kända fördelarna med alla högtemperaturfibrer kännetecknas den här av en hög kemisk beständighet mot korrosiva miljöer. Finns tillgänglig i form av nålfilt, plattor, papper och moduler. Användning Används som isolering i applikationer med mycket höga temperaturer. Förpackning: Efter förfrågan. Tillverkare: Rath GmbH

Kemisk analys (%)

Benämning

Al2O3

SiO2

ALTRA B72

72

28

ALRA B80

80

20

ALTRA B97

97

3

Benämning

Grundbas

Klassificeringstemp (°C)

Användningstemp (°C)

Medelfiberdiameter (µm)

ALTRA B72

Aluminiumsic.

1650

1650

2-4

ALTRA B80

Aluminiumsic.

1600

1600

2-4

ALTRA B97

Aluminiumox.

1500

1500

2-4

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 61

ISOLERINGSMATERIAL

MIKROPORÖS ISOLERING

| BEIMA KALCIUMSILIKAT

Allmän produktbeskrivning Beima kalciumsilikat är ett eldfast barbetningsbart material med låg densitet och hög isoleringsförmåga. Materialet består av silikater (restprodukter från silikontillverkning). För att åstadkomma den nödvändiga flexibiliteten sammanfogas silikatplattorna med ett tunt lager biolösliga fibrer. En tunn PE-film som garanterar en dammfri hantering samt underlättar installationen, används som beklädnad runt plattorna. De finns i tre olika utföranden för temperaturer 900, 1000 respektive 1100°C. Användning Produkten används som eldfast bakisolering och värmeisolering. Förpackning: Standarddimension, 1250 x 500 mm, Tjocklek 25 – 100 mm. Specialformat, rörsektioner och stavar på begäran. Tillverkare: Calsitherm

Benämning

Max. driftstemp. (°C)

BEIMA KALCIUMSILIKAT

Värmeledningsförmåga (w/mK)*

Densitet (kg/m3)

0,06-0,16

250

* Vid bulkdensitet 250 kg/m3 och varmtrådsmetod 200 -900 °C

Benämning BEIMA KALCIUMSILIKAT

Kemisk analys (%) SiO2

CaO

MgO, Fe2O3 , Al2O3

H2O

Organiskt

44

42

2

6

6

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION ISOLERINGSMATERIAL

MIKROPORÖS ISOLERING

62

| WDS

Allmän produktbeskrivning WDS är ett eldfast mikroporöst isoleringsmaterial med mycket hög isoleringsförmåga. Materialet består av oorganiska silikater. Materialet är icke brännbart och uppfyller kraven i DIN ISO 4102, brandklass A1. För att åstadkomma den nödvändiga flexibiliteten sammanfogas silikatplattorna med ett tunt lager biolösliga fibrer. En tunn PE-film, som garanterar en dammfri hantering samt underlättar installationen, används som beklädnad runt plattorna. De kan användas upp till en temperatur på 1050°C. Produkten får inte komma i kontakt med vätska så som vatten, olja, alkohol eller dylikt då detta kan förstöra dess porösa struktur.

Användning Produkten används som bakfoder i ugnar. Isolering i smältugnar för primär- och sekundär aluminiumframställning. Förpackning: Standarddimensioner WDS Flexipor: 300 x 300, 500 x 300, 600 x 500, 1000 x 600 mm, Tjocklek: 5 – 12 mm. Standarddimensioner WDS Ultra: 650 x 500, 1000 x 650 mm, Tjocklek: 10 – 50 mm. Tillverkare: Porextherm

Benämning

Kemisk analys SiO2

ZrSiO4

Övrigt

WDS FLEXIPOR

50

45

5

WDS ULTRA

80

15

5

Benämning

Max. Driftstemp. (°C)

Densitet (kg/m2)

Värmeledningsförmåga (w/mK)*

WDS FLEXIPOR

1050

280-350

<1%

WDS ULTRA

950

207-253

<1%

* DIN 51046 (200 °C - 800 °C)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 63

ISOLERINGSMATERIAL

ISOLERTEGEL Allmän produktbeskrivning RATH ISOLERTEGEL omfattar ett komplett utbud av applikationer upp till 1850 °C. Deras kemiska och fysikaliska egenskaper gör det möjligt att möta olika krav så som: -------

Låg värmeledningsförmåga Hög tryckhållfasthet i kyla Lägsta möjliga CaO-innehåll för svavel-/HCl-haltiga atmosfärer CO-resistens God värmechockbeständighet Högt termiskt deformationsmotstånd

Bulkdensiteten är justerad så att den lägsta värmeledningsförmågan kan erhållas vid den maximala tillämpningstemperaturen. Men även i andra tillämpningar, där andra egenskaper än god isolering (så som motståndskraft mot höga temperaturer, termisk chock eller krympning) är av mer vikt, erbjuder Rath ett brett sortiment av passande produkter. Användning Används i ugnar av olika slag. Förpackning: Varierande Tillverkare: Rath GmbH

Benämning

Grundbas

Bulkdensitet (g/cm3)

Klassificeringstemp. (°C)

Värmeledningsförmåga (w/mK)

PORRATH FL 23-05

Aluminiumsic.

0,55

1260

0,26-0,46

PORRATH FL 24-06

Aluminiumsic.

0,64

1350

0,28 - 0,43

PORRATH FL 25-08

Aluminiumsic.

0,80

1380

0,36 - 0,50

PORRATH FL 26-08

Aluminiumsic.

0,80

1430

0,36 - 0,48

PORRATH FL 28-09

Aluminiumsic.

0,90

1540

0,38 - 0,47

PORRATH FL 30-11

Aluminiumsic.

1,10

1650

0,44 - 0,58

PORRATH FL 32-12

Lightw. agg.

1,25

1760

0,66 - 0,77

PORRATH FL 33-13

Bubble alu.

1,35

1800

1,00 - 0,26

PORRATH FL 34-15

Bubble alu.

1,55

1840

1,22 - 1,31

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION MEKANITMATERIAL

64

BEIMA GLIDMATTA Allmän produktbeskrivning Detta är ett flexibelt laminatmaterial tillverkat av silikonbundna muskovit-glimmerpapper som är laminerade på ett 2 mm tjockt lager av stenullspapper med hjälp av ett värmetåligt bindemedel. Det är ett relativt billigt material som icke desto mindre ger ett mycket effektivt glidplan mellan spolmassan och det eldfasta materialet. Glidmattan är en ofarlig produkt som kan användas för att ersätta äldre typer av material som kan innehålla asbest eller icke lösliga typer av keramiskt papper, som kanske inte uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna. Användning Materialets unika kombination av både elektrisk och termisk isoleringsförmåga gör det mycket lämpligt som glidmatta mellan induktions-spolen och slitfodret vid järn och stålsmältning i induktionsugn. Förpackning: Levereras på rulle. Bredd: 1020mm. Tjocklek: 2,30mm. Längd: 25m. Tillverkare: Elmelin

Teknisk data Dielektrisk styrka

> 5,5kV/lager

Tracking resistance?

Klass KA3c

Värmeledningsförmåga

0,13W/m°C

Värmetålighet

1000 °C

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 65

MEKANITMATERIAL

BEIMA JORDFELSGLIDMATTA Allmän produktbeskrivning Detta är ett flexibelt laminat tillverkat av två lager flogopit-glimmerpapper, sammanbundna med ett lager av icke-magnetiskt rostfritt stålnät i mitten. En 25mm remsa av nät sticker ut längs en eller båda kanterna. Denna typ av glidmatta används som en sensor i kärnlösa induktionsugnar för att varna för metallpenetration nära induktionsspolen och att signalera att degeln börjar bli uttjänt. Där ugnar har deglar som är gjutna på plats brukar det finnas en jordläckagedetektor ingjuten i botten av ugnen. Då detta kommer i kontakt med smältan blir det ena polen på ett övervakningssystem för tidig varning. Glidmattan är placerad mellan induktionsspolen och degeln. De utstickande nätremsorna av rostfritt stål används för att ansluta glidmattan till övervakningssystemet och därmed ge den nödvändiga andra polen. På detta sätt blir degeln motståndet mellan de två polerna. När degeltjockleken minskar kommer motståndet sjunka för att till slut nå noll om metall kommer i kontakt med glidmattan. Användning Används för enklare installation av infodringar i induktionsugnar samt övervakningssystem för degeltjocklek. Värmeledningsförmåga: 0,65W/m°C Värmetålighet: ca 1200°C Förpackning: Rulle. Bredd: 1000mm/1060mm. Tjocklek: 0,8mm. Längd: 25m Tillverkare: Elmelin

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION MEKANITMATERIAL

66

BEIMA SÄKERHETSGLIDMATTA Allmän produktbeskrivning Många gjuterier vill spara pengar genom att använda galvaniserat skrot i sina smältor. De hindras ofta från att göra detta p.g.a. risken att zinkånga kan kondensera på induktionsspolen och orsaka kortslutning. Andra metaller så som bly, tenn och kadmium kan orsaka liknande problem. Det finns två typer av säkerhetsglidmattor. Den ena (CVM) är tillverkad av silikonbundet flogopit-glimmerpapper laminerat till ett 2mm lager av ultrahögprestanda Silica-Magnesia-papper med ett tunt skikt av rostfri stålfolie emellan och den andra (MVM) är tillverkad av två silikonbundna flogopit-glimmerpapper laminerade på varsin sida av en rostfri stålfolie. Det är denna rostfria stålfolie som förhindrar ånga från penetrering. Glidmattan har på grund av sin konstruktion möjlighet att ansluta till ett övervakningssystem agera som en extra barriär för att förhindra att smält metall kommer i kontakt med spolen samt förenklar utrivningen vid omfordring av induktionsugnen. Användning Typ 1-versionen är speciellt utformad för att användas till induktionsugnar med medel och hög frekvens medan typ 2-versionen är speciellt utformad för att användas i nätoch mellanfrekvens-induktionsugnar. Före installation bör hänsyn tas till relevanta användningshänvisningar. Förpackning: Rulle. Bredd: 1000mm/1060mm. Tjocklek: 0,8mm. Längd: 25m Tillverkare: Elmelin

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 67

MEKANITMATERIAL

BEIMA VÄVFÖRSTÄRKT GLIDMATTA Allmän produktbeskrivning Detta är ett flexibelt material tillverkat av silikonbundna flogopit-glimmerpapper laminerat på ena sidan med tätt vävt glasfibertyg. Glimmerpappret ger ett smidigt glidplan och är följaktligen oftast placerad vänd mot den eldfasta infodringen. Det vävda glasfibertyget ger materialet ytterligare mekanisk styrka och är oftast placerad mot induktionsspolen. Användning Lämplig som glidmatta mellan spolmassan och slitfodret vid smältning av alla typer av metaller i induktionsugn. Placeras vanligen med glasfiberlamineringen mot spolmassan. Förpackning: Rulle. Bredd: 1020mm. Tjocklek: 0,40mm. Längd: 25m. Tillverkare: Elmelin

Teknisk data Dielektrisk styrka

> 4,0kV/lager

Tracking resistance?

500 – 600 IEC 112

Värmeledningsförmåga

0,25W/m°C

Värmetålighet

1200°C

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION BANDSÅGBLAD

68

BIMETALL Allmän produktbeskrivning Bärarbandet hos bimetall bandsågbladet består av speciellt legerat seghärdat stål. Mycket flexibel med en hårdhet på ca 50 HRC. Utmärkt dynamisk hållfasthet och jämn bandgång bildar optimal grund. Tandspetsarna av seghärdat HSS-stål i kvalitet M42 och M51 garanterar högsta slittålighet tack vare en optimal värmebehandling och en väl definierad materialstruktur. Bärarbandet och HSS-flattråden sammanfogas i en stark och bestående fog tack vare en speciell elektron– eller laserstrål-svetsprocedur. Det högkvalitativa bimetall bandsågbladet förbinder bärarbandets flexibilitet med den enorma slittåligheten hos HSS-snabbstålet. Varje tandspets på det färdiga bandsågbladet består av seghärdat HSS-stål, tål hög belastning och har en lång livslängd. Användning ARNTZ bandsågblad används bla för kapning av olika sorters stål, ohärdat och härdat, olika legeringar, gjutstål och gjutjärn. Förpackning: ARNTZ bimetall bandsågblad levereras som svetsade band och är perfekt anpassade till din såg eller som rulle: 6 - 13 mm i rullar på ca 30,5 + 76 m | 20 - 34 mm i rullar på ca 100 m | 41 mm i rullar på ca 80 m | 54 - 67 mm i rullar på ca 90 m | 80 mm i rullar på ca 50 m. Tillverkare: Arntz

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 69

BANDSÅGBLAD

HÅRDMETALL Allmän produktbeskrivning Bärarbandet hos hårdmetall bandsågbladet består av speciellt legerat seghärdat stål. Tandspetsarna består av speciella hårdmetallsorter. I en specialprocedur svetsas hårdmetalltänderna fast på bärarbandet. De påsvetsade hårdmetalltänderna är försedda med olika skärgeometrier. Dessa skärgeometrier når optimala spånuppdelningar och därmed högsta kapningsprestanda. Användning ARNTZ bandsågblad används bla för kapning av olika sorters stål, ohärdat och härdat, olika legeringar, gjutstål och gjutjärn. För att uppnå en optimal prestanda ska ARNTZ hårdmetall bandsågblad användas i bandsågmaskiner som är särskilt lämpade för detta. Förpackning: ARNTZ bimetall bandsågblad levereras som svetsade band och är perfekt anpassade till din såg eller som rulle: 27 + 34 mm i rullar på ca 100 m | 41, 54, 67 och 80 mm i rullar på ca 50 m Tillverkare: Arntz

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION SLIPMATERIAL

KAPSKIVOR

70

| PRESTANDA/SPECIAL

Allmän produktbeskrivning SAIT kapskivor i prestanda kvalitet är speciellt anpassade för tunga applikationer. Z30R är en skiva med hög materialavverkning och bra livslängd. AZ24Q är en skiva med bra livslängd och bra skärhastighet. ZC30R är en skiva för specialändamål med lätt och snabb kapning, lång livslängd. Användning Z30R är lämpligt för stål med hög hållfasthet, kolstål, gjutjärn och rostfritt stål. AZ24Q är lämpligt för stål med hög hållfasthet, kolstål och gjutjärn. ZC30R är lämpligt för grått gjutjärn med sandrester och hårt gjutjärn. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: SAIT

Lång livslängd

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DT Typ 42

Ø125 x 3,2 x 22,23

Z30R

01075

12.200

100 (10x10)

BF-DT Typ 42

Ø180 x 3,2 x 22,23

Z30R

01076

8.500

100 (5x10) x2

BF-DT Typ 42

Ø230 x 3,2 x 22,23

Z30R

01072

6.600

50 (5x10)

BF-DT Typ 42

Ø230 x 4,6 x 22,23

Z30R

01080

6.600

50 (5x10)

Snabb avverkning

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DT Typ 27

Ø230 x 3,2 x 22,23

AZ24Q

01047

6.600

50 (5x10)

BF-DT Typ 27

Ø230 x 4,6 x 22,23

AZ24Q

01069

6.600

50 (5x10)

Special

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-TM Typ 41

Ø230 x 3,0 x 22,23

ZC30R

01569

6.600

50 (5x10)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 71

SLIPMATERIAL

SLIPSKIVOR

| PRESTANDA

Allmän produktbeskrivning SAIT slipskivor i prestanda kvalitet är speciellt anpassade för tunga applikationer. AZ24S är en skiva med hög materialavverkning och bra livslängd. AZ24T är en skiva med lång livslängd och bra materialavverkning. Användning AZ24S är lämpligt för gjutjärn/stål med hög hållfasthet och kolstål/svetsningar. AZ24T är lämpligt för gjutjärn/stål med hög hållfasthet och kolstål/svetsningar. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: SAIT

Snabb avverkning

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø180 x 7,0 x 22,23

AZ24S

00055

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø230 x 7,0 x 22,23

AZ24S

00053

6.600

25 (5x5)

Lång livslängd

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø180 x 7,0 x 22,23

AZ24T

00038

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø180 x 8,0 x 22,23

AZ24T

00069

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø230 x 7,0 x 22,23

AZ24T

00044

6.500

25 (5x5)

BF-DS Typ 27

Ø230 x 8,0 x 22,23

AZ24T

00051

6.600

25 (5x5)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION SLIPMATERIAL

SLIPSKIVOR

72

| SPECIAL

Allmän produktbeskrivning SAIT kap- och slipskivor i prestanda kvalitet är speciellt anpassade för tunga applikationer. Z30R är en skiva med hög materialavverkning och bra livslängd. AZ24Q är en skiva med bra livslängd och bra skärhastighet. Användning AZ24Q är lämpligt för gjutjärn/stål med hög hållfasthet och kolstål/svetsningar. | AC30N är lämpligt för gjutjärn/stål med hög hållfasthet och kolstål/svetsningar. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: SAIT

Lång livslängd

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø180 x 7,0 x 22,23

AZ24Q

00047

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø230 x 7,0 x 22,23

AZ24Q

00050

6.600

25 (5x5)

Snabb avverkning

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø230 x 6,5 x 22,23

AC30N

08006

6.600

25 (5x5)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 73

SLIPMATERIAL

SLIPSKIVOR

| TOPPKVALITET

Allmän produktbeskrivning SAIT slipskivor i topp kvalitet är speciellt anpassade för höga sliptryck. ZZ24P är en skiva med speciell struktur och dubbelt lager zirkonium för hög och snabb materialavverkning. Z30R är en skiva med lång livslängd och bra materialavverkning. Användning ZZ24P är lämpligt för gjutjärn och stål med hög hållfasthet | Z30R är lämpligt för gjutjärn, stål med hög hållfasthet och rostfritt stål. Förpackning: Se tabell nedan Tillverkare: SAIT

Snabb avverkning

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø180 x 7,0 x 22,23

ZZ24P

00030

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø230 x 7,0 x 22,23

ZZ24P

00028

6.600

25 (5x5)

Lång livslängd

Dimensioner (mm)

Typ

Kod

Max l/min

Förpackning

BF-DS Typ 27

Ø125 x 6,0 x 22,23

Z30R

00092

12.200

100 (10x10)

BF-DS Typ 27

Ø180 x 7,0 x 22,23

Z30R

00069

8.500

100 (5x5) x4

BF-DS Typ 27

Ø230 x 7,0 x 22,23

Z30R

00101

6.600

25 (5x5)

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION SLIPMATERIAL

74

GROVSLIP | SKÅLAR, SKIVOR & SLIPTOPPAR Allmän produktbeskrivning BEIJERS grovslipskålar, grovslipskivor och sliptoppar kan levereras i olika kundanpassade typer, storlekar och kvaliteter. Grovslipskålar med ingjutet sprängskydd kan levereras i olika kvaliteter för olika ändamål. Aluminiumoxid för stål, rostfritt stål, smide och svetsfogar. Kiselkarbid för gjutjärn, sten och betong. Zirkoniumoxid för högre avverkning och längre livslängd. Grovslipskivor för slipning av kanter, grader, m.m. Sliptoppar kan levereras i konisk form, typ 15 eller cylindrisk form, typ 18 eller 18R. Användning BEIJERS grovslipskålar är lämpliga för stål, smide, svetsfogar, rostfritt stål, gjutjärn, sten och betong. Grovslipskivor för slipning av kanter, grader m.m. Sliptoppar för aducergods, segjärn, stål och smide. SIEVERT rensverktyg för grovslipskålar och grovslipskivor kan levereras med olika skaft, längd och bredd. Förpackning: 1 st Tillverkare: André

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 75

SLIPMATERIAL

CUT 3

CUT 5

ROTERANDE HÅRDMETALLFILAR

CUT 6

| CYLINDER - RUND TOPP

Allmän produktbeskrivning BEIJERS roterande hårdmetallfilar tillverkas av internationellt välkända ATA Group med över 50 års erfarenhet av metallbearbetning inom alla större industri sektorer. Med BEIJERS roterande hårdmetallfilar får man högpresterande produkter som maximerar produktiviteten och minskar kostnaderna. Tillverkningen sker i Irland enligt ISO9001:2008 och fabriken är utrustad med den senaste CNC teknologin som ger en homogen och oöverträffad kvalitet. Användning BEIJERS roterande hårdmetallfilar kan användas till ett flertal applikationer där kraven på prestanda och bearbetning är höga. Användningen varierar något mellan de olika typerna. Cut 6 har dubbelt skurna skär för allmänt bruk, denna typ förbättrar kontrollen och reducerar spånbildningen. Cut 3 har ett öppet skär för snabb avverkning av mjukare icke järnhaltiga material, inklusive plast. Cut 5 kallas även för power cut, detta för den har dubbelt skurna och grova skär för maximal avverkning, skarpa kanter och krävande applikationer inom gjuteri. Förpackning: 1 st

Dimensioner (mm)

Artikelnummer

d1

I1

D2

I2

CUT-6

CUT-3

CUT-5

8,0

19,0

6,0

64,0

C60820-6

C60820-3

C60820-5

9,6

19,0

6,0

64,0

C61020-6

C61020-3

C61020-5

12,7

25,0

6,0

70,0

C61225-6

C61225-3

C61225-5

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION SLIPMATERIAL

CUT 3

CUT 5

ROTERANDE HÅRDMETALLFILAR

76

CUT 6

| TRÄDFORM - RUND TOPP

Allmän produktbeskrivning BEIJERS roterande hårdmetallfilar tillverkas av internationellt välkända ATA Group med över 50 års erfarenhet av metallbearbetning inom alla större industri sektorer. Med BEIJERS roterande hårdmetallfilar får man högpresterande produkter som maximerar produktiviteten och minskar kostnaderna. Tillverkningen sker i Irland enligt ISO9001:2008 och fabriken är utrustad med den senaste CNC teknologin som ger en homogen och oöverträffad kvalitet. Användning BEIJERS roterande hårdmetallfilar kan användas till ett flertal applikationer där kraven på prestanda och bearbetning är höga. Användningen varierar något mellan de olika typerna. Cut 6 har dubbelt skurna skär för allmänt bruk, denna typ förbättrar kontrollen och reducerar spånbildningen. Cut 3 har ett öppet skär för snabb avverkning av mjukare icke järnhaltiga material, inklusive plast. Cut 5 kallas även för power cut, detta för den har dubbelt skurna och grova skär för maximal avverkning, skarpa kanter och krävande applikationer inom gjuteri. Förpackning: 1 st

Artikelnummer

Dimensioner (mm) d1

I1

D2

I2

CUT-6

CUT-3

CUT-5

6,0

18,0

6,0

50,0

F60618-6

F60618-3

F60618-5

9,6

19,0

6,0

64,0

F61020-6

F61020-3

F61020-5

12,7

25,0

6,0

70,0

F61225-6

F61225-6

F61225-5

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


PRODUKTINFORMATION 77

SLIPMATERIAL

CUT 3

CUT 5

ROTERANDE HÅRDMETALLFILAR

CUT 6

| KONA - RUND TOPP

Allmän produktbeskrivning BEIJERS roterande hårdmetallfilar tillverkas av internationellt välkända ATA Group med över 50 års erfarenhet av metallbearbetning inom alla större industri sektorer. Med BEIJERS roterande hårdmetallfilar får man högpresterande produkter som maximerar produktiviteten och minskar kostnaderna. Tillverkningen sker i Irland enligt ISO9001:2008 och fabriken är utrustad med den senaste CNC teknologin som ger en homogen och oöverträffad kvalitet. Alla roterande hårdmetallfilar med konform och rund topp har en vinkel på 14 grader. Användning BEIJERS roterande hårdmetallfilar kan användas till ett flertal applikationer där kraven på prestanda och bearbetning är höga. Användningen varierar något mellan de olika typerna. Cut 6 har dubbelt skurna skär för allmänt bruk, denna typ förbättrar kontrollen och reducerar spånbildningen. Cut 3 har ett öppet skär för snabb avverkning av mjukare icke järnhaltiga material, inklusive plast. Cut 5 kallas även för power cut, detta för den har dubbelt skurna och grova skär för maximal avverkning, skarpa kanter och krävande applikationer inom gjuteri. Förpackning: 1 st

Dimensioner (mm)

Artikelnummer

d1

I1

D2

I2

CUT-6

CUT-3

CUT-5

6,0

18,0

6,0

50,0

L60618-6

L60618-3

L60618-5

9,6

30,0

6,0

76,0

L61026-6

L61026-3

L-61026-5

12,7

32,0

6,0

77,0

L61026-6

L61026-3

L61026-5

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.se


Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 MalmÜ | Tel: +46 40 35 83 00 E-post: info@beijerind.se | www.beijerind.seBeijer industri är specialiserat på industriell handel och representerar flera av världens ledande tillverkare. Vi erbjuder lösningar där kompetens och produkter kombineras på ett sätt som skapar värde för kunden. Det övergripande målet är att bidra till att öka den nordiska industrins konkurrenskraft. www.beijerind.se

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16 | 213 75 Malmö | +46 40 35 83 00 | info@beijerind.se | www.beijerind.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.