Şamaxının millət vəkili - Seçicilərlə birlikdə 5 il

Page 1

ŞAMAXININ MİLLƏT VƏKİLİ

SEÇİCİLƏRLƏ BİRLİKDƏ 5 İL

FOTO GÜNDƏLİK www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MİLLƏT VƏKİLİ SEÇİCİLƏRLƏ BİRLİKDƏ 5 İL FOTO-GÜNDƏLİK

Bakı - 2015


Buraxılışa məsul: Fuad Babayev siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar jurnalist

Foto-albom Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 2010-cu ildə keçirdiyi uğurlu seçki kampaniyasından və seçiciləri ilə 2010-2015-ci illərdə birlikdə qət etdiyi yoldan danışır.

İSBN © www.elkhan-suleymanov.az 2015


SEÇKİ - 2010 85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd Süleymanov Elxan Sirac oğlunun həyat və fəaliyyəti haqqında qısa məlumat Süleymanov Elxan Sirac oğlu 1940-cı ildə Göyçay rayonunun Hacalı kəndində anadan olmuşdur. O, 1953-cü ildə 7 illik təhsilini başa vurduqdan sonra Göyçay Pedaqoji Texnikumunun ibtidai məktəb müəllimliyi fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə həmin texnikumda təhsilini başa çatdırmışdır. 1961-1966-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun mədəni-maarif fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Elxan Süleymanov ali təhsil aldığı dövrdə eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, Bakının 7 və 25 saylı orta məktəblərində müəllim işləmişdir. E.Süleymanov 1966-cı ildə Respublika Həmkarlar İttifaqı Yeyinti Sənayesi İşçilərinin Həmkarlar Komitəsinin Fioletov adına klubuna direktor təyin edilmiş və 1979-cu ilə qədər həmin vəzifədə çalışmışdır. Onun geniş fəaliyyəti sayəsində bu klub əsl mədəniyyət və sənət ocağına çevrilmiş, bir çox görkəmli sənət xadimləri, musiqiçilər, bəstəkarlar, müğənnilər ilk yaradıcılıq addımlarını məhz burada atmışlar. Həmin illərdə kluba toplaşmış sənətçilərin çıxışları bütün Azərbaycanı əhatə etmişdir. Bir təşkilatçı, xeyriyyəçi kimi, Elxan Süleymanovun fəaliyyətinin sonrakı dövrləri də mədəniyyət, incəsənət və təhsildən ayrılmaz olmuşdur. O, 1981-1982-ci illərdə Yazıçılar İttifaqının Şüvəlandakı Yazıçılar Evinin direktoru, 19821985-ci illərdə Mədəniyyət Nazirliyi nəzdində “Azərattraksion”un baş direktoru işləmiş, 1985-1989-cu illərdə isə “Nizami” kino-teatrının direktoru vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir. E.Süleymanov 23 il ərzində respublikanın müxtəlif mədəniyyət müəssisələrinin rəhbəri kimi ölkədə mədəniyyət, incəsənət və Azərbaycan kinosunun inkişafı və təbliği, gənc istedadların üzə çıxarılması və inkişafı üçün yorulmadan çalışmışdır. Bu illər ərzində o, bir çox istedadlı gəncin ye-

tişməsi üçün münbit şərait yaratmış, onlara dəstək olmuşdur. Onun rəhbərlik etdiyi mədəniyyət ocaqlarında yetişmiş onlarla istedadlı gənc bu gün nüfuzlu sənətkarlar, Xalq artistləri kimi respublikamızın teatrlarında, kino, musiqi sahələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. E.Süleymanovun kino sahəsində xidmətləri də xüsusi qeyd olunmalıdır. O, 1987-ci ildə Azərbaycanda keçirilən nüfuzlu beynəlxalq kino festivalının təşkilatçılarından biri olmuş, bu məqsədlə məhz onun təşkilatçılığı ilə “Nizami” kinoteatrı köklü şəkildə rekonstruksiya edilmiş, sənət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bir çox ədəbi-bədii, elmi, maarifçi kitabların işıq üzü görməsi, böyük tirajla nəfis tərtibatda dərc edilib oxuculara çatdırılması da E.Süleymanovun xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. Elxan Süleymanov 1990-1998-ci illər ərzində Rusiya-Amerika Universitetinin Azərbaycan bölməsinin baş direktoru vəzifəsini icra etmişdir. Ölkəmizin müharibə şəraitində və keçid dövrünü yaşadığı 1990-1993-cü illərdə respublikamızda ərzaq probleminin həllində, o cümlədən, əhalinin gündəlik qida məhsulları ilə təmin edilməsində fəal iştirak edən E. Süleymanov 1990-1993-cü illərdə Azərbaycana yüz min tondan çox qənd, şəkər tozu, taxıl, taxıl məhsulları və digər bir çox çeşidli ərzaq mallarının gətirilməsini təmin etmişdir. O, 1990-1993-cü illərdə müharibə zamanı cəbhə xəttinə, döyüşlərdə iştirak edən ordu hissələrinə yüzlərlə ton müxtəlif ərzaq və geyim göndərmişdir. E. Süleymanov Göyçay, Ağsu, Kürdəmir, Biləsuvar rayonları ərazisində 2500 hektar nar bağları salmış, həmin ərazilərdə yolları abadlaşdırmış, su kanallarını təmir etdirmiş və nəhayət, 850-dən çox ailəni işlə təmin etmişdir. Bütün Şirvanda məşhur xeyriyyəçi və maarifçi kimi ta-


nınmış mərhum babası Hacı Rəhim Əfəndinin xeyriyyəçilik fəaliyyətini davam etdirən Elxan müəllim Göyçay şəhərində Azərbaycan şairi Əli Kərimə və şəhid İsmət Qayıbova abidələr qoydurmuş, Qaraman kəndindəki tarixi məscid binasını bərpa etdirmiş və həmin kəndə 7 km uzunluğunda yol çəkdirmiş, respublikanın 300-dən artıq şəhid ailəsinə yardımlar etmiş, 1993-1996-cı illər ərzində Göyçay məktəblərində təhsil alan 150 əlaçı şagirdi təqaüdlə təmin etmiş, Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan bir çox gənclərin ölkəmizdə, ABŞ-da və Avropa ölkələrində təhsillərini davam etdirməsinə, doktoranturada oxumasına sponsorluq etmiş, soydaşlarımızın müxtəlif xəstəliklərdən müalicəsi üçün onları maliyyə vəsaiti ilə təmin etmişdir. E. Süleymanov 2005-ci ildə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını (AVCİYA) təsis etmiş və onun rəhbərliyi ilə bir sıra böyük layihələr həyata keçirilmişdir. Xocalı soyqırımına həsr edilmiş “Xocalı soyqırımı”, “Xocalı soyqırımı: milyon imza-bir tələb”, “Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı”, “Bir faciə haqqında iki foto-söhbət”, “Tarixi faktlar erməni miflərinə qarşı” topluları nəşr edilərək ABŞ və Avropa dövlətlərinin parlamentlə-

rinə, dünyanın məşhur kitabxanalarına göndərilmişdir. “Xocalı soyqırımı: milyon imza-bir tələb” layihəsi çərçivəsində bir milyon Azərbaycan vətəndaşının imzası toplanaraq kitab halında nəşr etdirilmiş, böyük dövlətlərin parlamentlərinə təqdim olunmuşdur. Xocalı faciəsi şahidlərinin ifadələri toplanmış və Azərbaycan, ingilis, rus dillərində dərc etdirilmişdir. Faşizm üzərində qələbənin 60 illiyi ərəfəsində keçirilən “Bakı-qəhrəman şəhər” layihəsi çərçivəsində isə İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan paytaxtının xidmətləri növbəti dəfə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə və referendumda müşahidəçilik və “exit-poll” fəaliyyətini də həyata keçirən bu təşkilat insan hüquqları, söz azadlığı, iqtisadiyyat, ekologiya, Xəzərin problemləri ilə bağlı bir çox irimiqyaslı layihələr həyata keçirmiş, beynəlxalq konfranslar təşkil etmişdir. Beləliklə AVCİYA çoxşaxəli fəaliyyəti ilə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə müsbət imicinin formalaşmasında və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində inamla irəliləyir.


85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd Süleymanov Elxan Sirac oğlunun seçkiqabağı platforması Borc, Öhdəlik, Şərəf, Ölkə. Bu dörd müqəddəs söz siyasətçinin amal və məramını diktə edir. Mənim üçün bu anlayışlar bölünməz vəhdət deməkdir: ruh düşkünlüyü olduqda onu bərpa etmək; inama doğru kiçik bir yol olduqda onu doğrultmaq, ümidsizlik olduqda ümidi oyatmaq. Ola bilsin, mən bunların hamısının mənasını sizə çatdırmaq üçün kifayət qədər natiqlik istedadına və təxəyyülün poeziyasına malik deyiləm. Buna inanmayanlar deyəcək ki, bunlar yalnız sözlər, yalnız şüar və yalnız parlaq ibarələrdir. Hər xırdaçı, hər demaqoq, hər pessimist, hər böhtançı, hər riyakar, hər fitnəkar və tam müxtəlif xarakterli digərləri hətta istehza və rişxəndlə bu sözlərin əhəmiyyətini azaltmağa cəhd edəcəklər. Bütün həyatım boyu bu dəyərlər, Borc, Öhdəlik, Şərəf və Ölkə mənim bələdçilərim olub. Və indi, qırx ildən artıq müddətdə yerli, beynəlxalq fəaliyyətdə olduqdan sonra mən özümü Şamaxıya, onun vətəndaşlarına və regionuna həsr etmək istəyirəm. Bu gün mənim diqqətim, mənim öhdəliyim və bütün komandam yalnız bir məqsədi səbirsizliklə gözləyir: Bakıda Şamaxının irəliləyiş və tərəqqisini təmin etmək üçün Milli Məclisdə bütün Şamaxı vətəndaşlarının istəklərini reallaşdırmaq. Elxan Süleymanov mümkün olmayan vədlərlə təəssürat yaratmaq istəyən namizəd deyil. Mən əmək haqlarının və ya təqaüdlərin qəfildən qaldırılacağına və işsizlik problemlərinin dərhal həll ediləcəyinə söz vermirəm Elxan Süleymanov vəd verib yerinə yetirməyənlərdən deyil. Ancaq bir şey artıq çox aydındır: 7 noyabrda, mən həqiqətən Bakıda qapıları aça bilən və Şamaxı vətəndaşlarının ölkəmizin paytaxtında unudulmayacağına inandıra bilən Şamaxı üçün tək namizədəm. 7 noyabrda, Elxan Şamaxının həqiqətən təcili problemlərilə məşğul olmaq üçün Bakıda zəruri maliyyələşməni tapmağı özünə borc biləcək tək namizəddir.

Mən Şamaxı vətəndaşlarına yalnız konkret, lakin həyata keçə biləcək bir vəd verəcəyəm. Bu vədi yalnız mən verə bilərəm və yalnız mən yerinə yetirə bilərəm. Mən bunu yalnız şərəf işi deyil, eyni zamanda öz doğma Şirvan torpağımın mərkəzi olan Şamaxı rayonuna xidmət göstərmək kimi hesab edirəm. Mən 7 noyabrda bütün Şamaxı seçicilərinin dəstəyi ilə bir əsas hədəfi anlamaq istəyirəm: Şamaxı vətəndaşlarının daha çox marağında olduqları yüksək keyfiyyətli ictimai xidmətlərin (su, işıq, yol, kanalizasiya) təcili təmin edilməsi. Yerli qərarvericilər və vətəndaş cəmiyyətləri ilə dialoq vasitəsi ilə 5 illik plan tərtib olunmalıdır. Bu planda bütün inşaat investisiyaları xronoloji olaraq nəzərdə tutulmalıdır, burada üstünlük ən pis vəziyyətdə olan və ya əhali üçün vacib olan bütün sahələrə verilməlidir. Mənim üçün içməli su, qaz, kanalizasiyalar və müasir yollar böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu, 21-ci əsrdə insan üçün minimal həyat səviyyəsi deməkdir. Mən Şamaxının bir ilə cənnətə çevriləcəyinə söz vermir, lakin ürəkdən inanıram ki, yollar, kanalizasiyalar, su və qazötürücülərinin çəkilməsi, şübhəsiz ki, Şamaxının görünüşünü addımbaaddım dəyişəcək. Mən iş yerlərini artırmaq məqsədilə investisiyaları cəlb etmək üçün Şamaxının imkanlarını artıracağam və ən vacibi, bu, nəhayət Şamaxının bütün vətəndaşlarının rahat həyat standartlarını yüksək səviyyəyə çatdıracaq. Lakin mən bu hədəfə yalnız bütün Şamaxı seçicilərinin dəstəyi ilə nail ola bilərəm. Bu iş tək bir şəxsin səyi olmayacaq, bu, bütün Şamaxı vətəndaşlarının istəyinin nəticəsi olacaq, yəni onlar Bakıda mənim səsimlə bu məqsədlərə nail olacaqlar. Mənim üçün Şamaxının səsi, vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı həlledicidir. Buna görə də, Şamaxıda seçki ofisi açılıb və bu ofisdə Elxanın komandası daim


bütün sualları cavablandıracaq və bütün təklifləri nəzərə alacaq. Əlbəttə ki, bu ofis seçkilərdən sonra da açıq qalacaq. Elxan Süleymanov üçün - Şamaxı vətəndaşlarından gündəlik məlumatları dinləmək vacibdir, çünki mən ictimai pulun əhalinin lazımi real ehtiyaclarına xərcləndiyinə əmin olmalıyam. Mən kasıb adam deyiləm. Allahın köməyi ilə yaxşı ailənin məğrur başçısı, uğurlu biznesmen və ruhlanmış siyasətçiyəm. Mənim üçün 7 noyabrda ən vacib fərq: mənim Şamaxıdan namizədliyim şəxsi zənginləşməyə yönəlmir, əksinə, mən Şamaxı regionuna investisiyalar cəlb etməklə

8

Şamaxının gələcəyinə olan inamımı sübut edəcəyəm. 7 noyabrdan etibarən mən ictimai məsələlərə və Şamaxının inkişaf və tərəqqisinə öz vaxtımı və enerjimi sərf etməklə hamıya daha çox rifah gətirmək üçün saf niyyətimi həyata keçirəcəyəm. Beləliklə, qoy birdəfəlik bütün Şamaxıya aydın olsun: Elxan Süleymanov üçün bütün bunlar yalnız Borc, Öhdəlik, Şərəf və Ölkə ilə bağlıdır. Mən sizlərdən biriyəm, sevincinizi və kədərinizi bölüşürəm və həmişə sizin ixtiyarınızdayam!

www.elkhan-suleymanov.az


85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd Süleymanov Elxan Sirac oğlunun seçicilərə müraciəti Əziz Seçicilər! Sizi və məni yaxından maraqlandıran Şamaxının gələcəyi üçün etdiyim müraciətə bir neçə dəqiqə vaxt ayırmağınızı xahiş edirəm. Biz hamımız bilirik ki, Şamaxıda problemlər var və onlar öz həllini tapmalıdır. Siz bu problemlərin həllini tələb etdikdə çox böyük tələb yox, sadəcə öz haqqınızı tələb edirsiniz. Bu, Sizin haqqınızdır və mən Sizin öz haqqınıza çatmağınız üçün Sizinlə birlikdə daima çalışacağam. Vətənimizin gözəl bir guşəsi olan Şamaxıda görəcəyim işlərlə bağlı verdiyim vədləri yerinə yetirməyi özümə Borc, Öhdəlik və Şərəf bilirəm. Bunlar yalan vədlər deyil. Mən vəd verib yerinə yetirməyənlərdən deyiləm. Əziz Seçicilər! Bu gün rayonumuzda olan vacib problemləri real maliyyə resursları olmadan həll etmək mümkün deyildir. Bu maliyyə resurslarını tapmaq üçün bütün imkanlarımı səfərbər etməyə söz verirəm. Şamaxının su, işıq, yol, kanalizasiya problemləri həll olunmalıdır. Bu, XXI əsrdə insan üçün minimal həyat şəraiti deməkdir. Milli Məclisin üzvü seçiləcəyim halda Şamaxıda həyata keçirməyi nəzərdə tutduğum 5 illik plana uyğun olaraq, bu məsələlərin həlli üçün müvafiq strukturlarda daima məsələ qaldırıb həllini tapmağa səy göstərə-

www.elkhan-suleymanov.az

cəyəm. Şamaxıda yeni iş yerlərinin açılması mənim əsas məqsədlərimdən biridir. Bunun üçün yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə bütün imkanlarımı səfərbər edəcəyəm. Hər biriniz müxtəlif səciyyəli problemlərlə rastlaşıb çətinliyə düşdükdə mən Sizinlə olacağam. Mən Şamaxının tərəqqisində iştirak etmək, insanların həyat tərzinin yaxşılaşmasına imkanlarımı sərf etmək üçün namizədliyimi irəli sürmüşəm. Milli Məclisdə sizlərin təmsilçisi, istəklərinizi gerçəkləşdirəcək millət vəkiliniz olmağımı 7 noyabrda Sizin Səsiniz həll edəcək. Əgər Şamaxının inkişafı və daha da yaxşı olması sizi maraqlandırırsa, tərəddüd etməyin, Noyabr ayının 7-də, Elxan Süleymanova səs verin, çünki yalnız mən daha fərqli işlər görə bilərəm, və bunu da sizin üçün edəcəyəm. Gəlin gözləməyək! Doğma Şirvan torpağımızın mərkəzi Şamaxının işıqlı gələcəyini qurmaqda mən Sizin tək və real namizədinizəm. Birlikdə XXI əsr üçün Şamaxını quraq! Gəlin indi xəyallarımızın Şamaxısını birgə gerçəkləşdirək! Mən sizlərdən biriyəm, sevincinizi və kədərinizi bölüşürəm və həmişə sizin ixtiyarınızdayam!

9


17 oktyabr, 2010

10

Çarhan kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

11


12

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

13


17 oktyabr, 2010 14

Mirikənd kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

15


18 oktyabr, 2010

16

Çuxuryurd kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

17


18 oktyabr, 2010 18

Göylər kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

19


19 oktyabr, 2010

20

Şəhriyar qəsəbəsi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

21


22 oktyabr, 2010 22

Sabir qəsəbəsi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

23


22 oktyabr, 2010

24

Həmyəli kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

25


23 oktyabr, 2010 26

Məlhəm kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

27


23 oktyabr, 2010

28

Qızmeydan kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

29


24 oktyabr, 2010 30

Qaleybuğurd kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

31


25 oktyabr, 2010

32

Bağırlı kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

33


26 oktyabr, 2010 34

Şamaxı şəhəri www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

35


36

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

37


28 oktyabr, 2010

38

Avaxıl kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

39


28 oktyabr, 2010 40

Dəmirçi kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

41


29 oktyabr, 2010

42

Nağaraxana kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

43


29 oktyabr, 2010 44

Ərçiman kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

45


30 oktyabr, 2010

46

Quşçu kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

47


30 oktyabr, 2010 48

Çaylı kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

49


30 oktyabr, 2010

50

Məlikçobanlı kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

51


31 oktyabr, 2010 52

Meysəri kəndi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

53


31 oktyabr, 2010

54

Muğanlı kəndi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

55


1 noyabr, 2010 56

Şamaxı şəhəri www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

57


3 noyabr, 2010

58

Sabir qəsəbəsi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

59


dekabr, 2010

60

Ulu Öndərin xatirəsinə ehtiramla

www.elkhan-suleymanov.az


dekabr, 2010 www.elkhan-suleymanov.az

Seçicilər qarşısında ilk hesabat 61


dekabr, 2010

Böyük Xəqaninin büstünün açılış mərasimində

dekabr, 62

www.elkhan-suleymanov.az


fevral, 2011

2010

Təhsildə fərqlənən tələbələrə fərdi təqaüdlər təqdim edilir

Balacalara yeni il sovqatı www.elkhan-suleymanov.az

63


mart, 2011

mart, 2011 64

Müdhiş 1918-ci il soyqırımına həsr

Qəhrəman analarla görüş www.elkhan-suleymanov.az


edilmiş beynəlxalq konfransda

mart, 2011 www.elkhan-suleymanov.az

Xarici qonaqlar bölgənin ən yaşlı sakini Narınc ananın ziyarətində 65


mart, 2011

Novruz ərəfəsində şəhid valideynləri və balacalarla görüşlər

may, 2011 66

Faşizm üzərində böyük qələbənin müəllifləri www.elkhan-suleymanov.az


may, 2011

Sənədçilərlə birlikdə

ilə görüş www.elkhan-suleymanov.az

67


may, 2011 68

Seyid Əzim Şirvaninin Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə yenidən qurulnuş qəbirüstü abidəsinin açılış mərasimində www.elkhan-suleymanov.az


may, 2011

M.Ə.Sabirin yaradıcılığına həsr olunmuş I Bədii Qiraət Müsabiqəsində

www.elkhan-suleymanov.az

69


iyul, 2011 70

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı Mərdan kişinin oğlu Bəhlulun toy mərasimi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

71


avqust, 2011

72

Şamaxının millət vəkilinin təşkil etdiyi iftar süfrələri

www.elkhan-suleymanov.az


sentyabr, 2011

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr olunmuş bayram tədbirində

www.elkhan-suleymanov.az

73


oktyabr, 2011

Müstəqillik günü ərəfəsində balacalarla görüş

noyabr, 2011 74

Gənc ailə üçün millət vəkilinin təşəbbüsü, təşkilatçılığı ilə inşa edilmiş evin açılışı www.elkhan-suleymanov.az


noyabr, 2011

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin növbəti nəşrinin təqdimat mərasimində

dəstəyi və www.elkhan-suleymanov.az

75


mart, 2012 76

Şamaxı bələdiyyələrinin qadın üzvləri ilə görüşdə www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

77


mart, 2012

78

Azərbaycan və Belçikanın parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının görüşü

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

79


mart, 2012

mart, 2012 80

“İnsanlıq əleyhinə cinayətlər: Şamaxı soyqırımı” mövzusunda Bakıda keçirilmiş dəyirmi masa www.elkhan-suleymanov.az

Torpaq


sürüşməsi zonasında

www.elkhan-suleymanov.az

81


aprel, 2012 82

Avronest Parlament Assambleyasının 2-ci növbəti sessiyası www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

83


aprel, 2012

84

Şəhidlər Xiyabanında

www.elkhan-suleymanov.az


may, 2012 www.elkhan-suleymanov.az

Qələbə günü ərəfəsində görüş 85


may, 2012

M.Ə.Sabirin yaradıcılığına həsr olunmuş II Bədii Qiraət Müsabiqəsi

may, 2012 86

Şamaxının millət vəkil

www.elkhan-suleymanov.az


inin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Adnalı kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı www.elkhan-suleymanov.az

87


may, 2012

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Şəhriyar qəsəbəsinə çəkilmiş su xəttinin açılışı

iyun, 2012 88

Elxan Süleymanovun dəvəti ilə qanunvericiləri Şamaxıda

www.elkhan-suleymanov.az


may, 2012

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin “Azərbaycan Respublikası-Belçika Krallığı 1992-2012” kitabının təqdimatı

Azərbaycana gələn Almaniya www.elkhan-suleymanov.az

89


iyul, 2012 90

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və Meysəri kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı www.elkhan-suleymanov.az


iyul, 2012

“Tarixin yaddaşı: Şamaxı” sənədli filminin təqdimatı

dəstəyi ilə www.elkhan-suleymanov.az

91


iyul, 2012 92

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Carhan kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı www.elkhan-suleymanov.az


iyul, 2012

www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkilinin təşkil etdiyi iftar süfrəsi

93


sentyabr, 2012 94

Elxan Süleymanov Avropa Parlamentinin deputatlarını Şamaxıya dəvət edib www.elkhan-suleymanov.az


sentyabr, 2012

www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkili öz təqaüdçüləri ilə

95


sentyabr, 2012

sentyabr, 2012 96

Bilik günündə. Şamaxı şəhər

Yüksək balla ali məktəblərə daxil olmuş şamaxılı məzunlarla görüş www.elkhan-suleymanov.az


E. Hüseynov adına 2 saylı tam orta məktəbində

sentyabr, 2012 www.elkhan-suleymanov.az

Bilik günündə. Saleh Heydərov adına Dəmirçi kənd tam orta məktəbində 97


sentyabr, 2012

98

Bilik günündə. Cavanşir İslamov adına Ərçiman kənd əsas məktəbində

www.elkhan-suleymanov.az


sentyabr, 2012 www.elkhan-suleymanov.az

Ərçiman kənd sakinləri ilə görüş 99


sentyabr, 2012

100

“Körpülərin salınması” beynəlxalq konfransında

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

101


oktyabr, 2012 102

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Göylər kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

103


noyabr, 2012

104

Finlandiya parlamentində Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü mövzüsunda dinləmələr

www.elkhan-suleymanov.az


noyabr, 2012 www.elkhan-suleymanov.az

İspaniya Senatında “Azərbaycan bu gün Avropadadır. Azərbaycan ilə İspaniya arasında etimadın tənzimlənməsi” konfransı 105


106

www.elkhan-suleymanov.az


dekabr, 2012

“Azərbaycan XXI əsrdə. Azərbaycan və Andorra arasında etibarın yaradılması” mövzusunda Andorra-la-Velyada keçirilmiş konfrans

www.elkhan-suleymanov.az

107


dekabr, 2012

dekabr, 2012 108

Yeni il gəlib

“Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində (1930-40-cı illər repressiyaları)” kitabının təqdimat mərasimi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

109


yanvar, 2013

yanvar, 2013 110

Krakov İqtisad

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Polşaya səfəri www.elkhan-suleymanov.az


Universi tetində

fevral, 2013 www.elkhan-suleymanov.az

Polşa Seymində 111


fevral, 2013

Polşanın Natolin Avropa Kollecində görüş

fevral, 2013 112

Şamaxı ilə Polşanın Konstantinuv ilə əlaqədar niyyət protokolunun

www.elkhan-suleymanov.az


fevral, 2013

Azərbaycan nünayəndə heyətinin Polşaya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı

- Lodski şəhərlərinin qardaşlaşması imzalanma mərasimi www.elkhan-suleymanov.az

113


may, 2013

mart, 2013 114

M.Ə.Sabir yaradıcılığına

31 mart soyqırımı ilə bağlı Şamaxıda keçirilmiş elmi – praktik konfrans www.elkhan-suleymanov.az


həsr olunmuş III Bədii Qiraət Müsabiqəsi

www.elkhan-suleymanov.az

115


may, 2013 116

Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parlament Şəbəkəsinin İllik konfransında www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

117


may, 2013

118

AVCİYA-nın “Sərsəng – humanitar faciəsinin qarşısının alınması” layihəsinin təqdimatı

www.elkhan-suleymanov.az


iyun, 2013

M.Ə.Sabir yaradıcılığına həsr olunmüş qiraət müsabiqələrinin yekun tədbiri

www.elkhan-suleymanov.az

119


120

www.elkhan-suleymanov.az


iyul, 2013

www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Bağırlı kəndinə çəkilimiş su xəttinin açılışı

121


iyul, 2013 122

Şamaxının millət vəkilinin

www.elkhan-suleymanov.az


iyul, 2013

Muğanlı kəndində görüşlər

Sabir qəsəbəsində təşkil etdiyi iftar süfrəsi www.elkhan-suleymanov.az

123


iyul, 2013 124

Şamaxının millət vəkilinin Məlhəm kəndində təşkil etdiyi iftar süfrəsi www.elkhan-suleymanov.az


avqust, 2013

Şamaxının millət vəkilinin Şamaxı şəhərində təşkil etdiyi iftar süfrəsi

www.elkhan-suleymanov.az

125


sentyabr, 2013 126

Tərtərdə keçirilmiş “SOS Sərsəng” beynəlxalq konfransında www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

127


dekabr, 2013

128

Balacaların yeni il şənliyində

www.elkhan-suleymanov.az


dekabr, 2013 www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkili öz təqaüdçilərini yeni il münasibətilə təbrik etdi 129


yanvar, 2014

1992-1993-cü illərdə Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş soydaşlarımızın xatirəsini əbədiləşdirən abidənin açılış mərasimində

mart, 2014 130

www.elkhan-suleymanov.az


Azərbaycanlıların soyqırım günü ilə bağlı AVCİYA tərəfindən təşkil edilmiş press-turda www.elkhan-suleymanov.az

131


aprel, 2014

132

AVCİYA-nın “Sərsəng harayı”

www.elkhan-suleymanov.az


layihəsi çərçivəsində Yevlax şəhərində keçirilmiş regional toplantı

www.elkhan-suleymanov.az

133


may, 2014 134

Faşizm üzərində Qələbənin 69-cü ildönümü ərəfəsində www.elkhan-suleymanov.az


may, 2014

www.elkhan-suleymanov.az

“1905.az” səyyar qalereyası Şamaxının millət vəkilinin qərargahında. “Sərsəng harayı” rəsm müsabiqəsinə təqdim olunmuş işlərin sərgisi

135


may, 2014 136

M.Ə.Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş IV Bədii Qiraət Müsabiqəsi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

137


iyun, 2014

138

Polşanın ilk təyyarəçi-kosmonavtı Miroslav Hermaşevski Şamaxıda “www.aliyevheritage.org” tərcümə laboratoriyası tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş “Çəkisizliyin yükü” kitabını təqdim etdi

www.elkhan-suleymanov.az


iyun, 2014 www.elkhan-suleymanov.az

Mətbuat konfransında 139


iyul, 2014

140

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Mərzəndiyyə kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

141


sentyabr, 2014

iyul, 2014 142

Rayon təhsil işçiləri və yüksək

Şamaxı Cümə məscidində iftar süfrəsi www.elkhan-suleymanov.az


bal toplayıb ali məktəblərə daxil olmuş məzunlarla görüş

www.elkhan-suleymanov.az

143


sentyabr, 2014

sentyabr, 2014 144

Dərs ilinin ilk günü

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Məlhəm kəndinə çəkilmiş su xəttinin açılışı www.elkhan-suleymanov.az


Cavanşir İslamov adına Ərçiman kənd əsas məktəbində

www.elkhan-suleymanov.az

145


dekabr, 2014 146

Balacaların yeni il şənliyində www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

147


may, 2015

148

www.shamakhi-encyclopedia.az portalının təqdimat mərasimi

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

149


may, 2015 150

M.Ə.Sabir yaradıcılığına həsr edilmiş V Bədii Qiraət Müsabiqəsi www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

151


may, 2015

Seyid Əzim Şirvaninin məzarı önündə

may, 2015 152

Mirzə Ələkbər Sabirin xatir

www.elkhan-suleymanov.az


iyun, 2015

M.Ə.Sabir yaradıcılığına həsr edilmiş V Bədii Qiraət Müsabiqəsi qaliblərinin müəllimləri ilə görüş

əsinə ehtiramla www.elkhan-suleymanov.az

153


iyul, 2015 154

www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxı


Cümə məscidində iftar süfrəsi www.elkhan-suleymanov.az

155


iyul, 2015

156

Şamaxı Ensiklopediyasının Elmi-Re 88 yaşlı tədqiqatçı Babaxan Niyazlını

www.elkhan-suleymanov.az


daksiya Şurası Tarix bölməsinin toplantısında ad günü münasibətilə təbrik edərkən

iyul, 2015 www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Dağ Bağırlı kəndinə çəkilmiş içməli su xəttinin açılışı 157


iyul, 2015

158

Dağ Bağırlı kəndində toy

www.elkhan-suleymanov.az


mərasimində

avqust, 2015 www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxı məktəblərinin yüksək balla ali məktəblərə daxil olmuş məzunları ilə görüş 159


avqust, 2015

160

Şamaxının millət vəkilinin təşəbbüsü və məktəbində tamamlama işləri ilə tanış

www.elkhan-suleymanov.az


dəstəyi ilə inşa edilmiş Ərçiman olarkən

sentyabr, 2015 www.elkhan-suleymanov.az

Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə Ərçiman kəndində inşa edilmiş məktəb binasının açılış mərasimi 161


162

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

163


164

www.elkhan-suleymanov.az


www.elkhan-suleymanov.az

165


166

www.elkhan-suleymanov.azwww.elkhan-suleymanov.az ŞAMAXININ MİLLƏT VƏKİLİ SEÇİCİLƏRLƏ BİRLİKDƏ 5 İL foto-gündəlik Texniki redaktor Mətanət Babayeva Bədii redaktorlar Gündüz Nəsibov Təmkin Məmmədli fotolar Polad Əsədov Nicat Əhmədov Dadaş Musayev Səhifələnmə və dizayn Elviz İsmayilov Çapa imzalanıb:
Foto-albom Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 2010-cu ildə keçirdiyi uğurlu seçki kampaniyasından və seçiciləri ilə 2010-2015-ci illərdə birlikdə qət etdiyi yoldan danışır.

www.elkhan-suleymanov.az saytının nəşri


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.