Grīšļu ķauķis. Maza rokasgrāmata bērniem

Page 1


2

-

-

-

-


Lietuviski Angliski Poliski

Baltkrieviski Ukrainiski Krieviski

-

-

3


4

-

-

-

-

Ēdienkarte ods lielais dundurs muša

zirneklis kāpuri tauriņu kāpuri sienāzis lapsene laputs


Zvirbulis

Gulbis

Vanags

-

-

-

-

-

5


6

-

-


7


8

-

-

-

-


9


10

-

-

-

-

-

-

-


11


12

-

-

-

-

MUŠA

VARDE

CIRSLIS


ZIRNEKLIS

VABOLE

ODZE

STRUPASTE

13


14

-

-

-

-

-

-


-

-

15


16

-

-

-

-

-

-

-


17


18

-

-

-

MR

SN


LV LT GB

PL

DE BE

UA

CZ AT

FR

BY

HU

IT

ES

PT

DZ MA

-

Latvija LV Lietuva LT Baltkrievija BY Mali ML

ML

Maroka MA

Polija PL Ukraina UA

19


20

-

-


-

-


22

-

-


-

23


24

-

-


25


26

-

-

-


27


28

-


-


30

-

-

-

-

-

-


-

31


32

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Purvs

Suga -

33


34


-

-

www.bef.lt, www.ldf.lv

www.lob.lv

www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/liepajas_ezers/ www.pdf-pape.lv/ www.ldf.lv -

www.meldine.lt/lv

35


info@bef.lt, www.bef.lt

info@druka.lt, www.druka.lt


Tikai nevienam

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.