Notes.na.6.tygodni #104

Page 5

okładka

Michał Znojek Cebuloananas fotografia, 2015 Praca powstała specjalne na zamówienie „Notesu na 6 tygodni” Autor o sobie: Michał Znojek oprócz tego, że urodził się w 1988 roku i żyje do dziś, nie ma na swoim koncie spektakularnych ani nawet niespektakularnych sukcesów. W 2014 został absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, po czym bez chwili zwłoki wspiął się na rusztowanie i dotarł do szarej strefy. Po kilku miesiącach nazywania budowlanki renowacją nareszcie został wychujany na kasę. W młodości chciał być „wielkim artystą”, ale okazało się to dużo mniej romantyczne, niż sobie wymarzył, z braku innych opcji został sobą. Wspierany przez grono nielicznych przyjaciół zachowuje względną równowagę psychiczną. Obecnie przebywa w Gdańsku, działając jako jeden z założycieli grupy/pracowni projektowo-artystycznej, której działalność polega na trwaniu w permanentnym stanie przejściowym.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.