Presentació: la pacificació de carrers als centres de les ciutats a debat

Page 1

SostEniBle I sEgura #pacificaciocentre

SetManA De lA mobilitat

bdnmobilitat.cat

Badalona, dilluns 19 d’octubre

La pacificació de carrers als centres de les ciutats a debat

Coorganitzen:


Polèmiques pacificacions? El 1974 Barcelona va iniciar el procés de creació de la zona per a vianants del Portal de l'Àngel. Durant el període Nadalenc es va decidir tallar al trànsit alguns dels carrers més transitats. Quan s'apropava el final de les festes de Nadal un grup de botiguers, satisfets amb la mesura van proposar a l'Ajuntament que mantingués la restricció al trànsit de manera permanent i així es va fer. Això va provocar que sorgís també un grup de botiguers que no van veure amb gaires bons ulls aquesta mesura i es va començar un intens debat que va durar ben bé, tot l'any 1974.


El vianant i la mobilitat quotidiana La mobilitat a peu és clau en els nostres desplaçaments, també a Badalona. Cada badaloní fa cada dia una mitjana de 3,3 desplaçaments vinculats a la mobilitat obligada, dels quals un 44,5% són a peu. Si ens centrem només amb la mobilitat interna (dins del terme municipal), els desplaçaments a peu pugen fins a un 77%!

Distribució modal en feiner

Transport privat

Bici En els PMU elaborats per la Diputació de Barcelona, el pressupost de les actuacions que tenen a veure amb el vianant suposa el 25% del total del pressupost dels PMU.

A peu

Transport públic


Context El pla d’acció del Pla de Mobilitat Urbana contempla en la línia estratègica 3.3 (augmentar els espais amb prioritat per als vianants) una actuació de “Millora de la mobilitat al carrer de Francesc Layret”.

L’Ajuntament encarrega amb el suport de l’ÀMB i Diputació a ALG i CINESI l’any 2012 un estudi annex de 145 pàgines + annexos per concretar l’actuació: Estudi d’alternatives vinculat a la proposta del PMU, de peatonalització del carrer Francesc Layret.


Pacificacions i comerç El 2003, Graz (Suïssa) va realitzar un estudi sobre quin impacte havia tingut la zona de vianants sobre el comerç i sobre quina era la percepció del comerç respecte els seus clients. Els resultats obtinguts són prou aclaridors: Percepció inicial comerciants Enquesta hàbits

cotxe a peu transport públic Un estudi fet a Leicester, l'any 1992 va mostrar que en aquells carrers de prioritat per a vianants només hi havia un 3,1% de locals buits, metre que en els carrers amb més de 500 vehicles / dia, el nombre de locals buits pujava fins als 15%.


Carrer de Francesc Layret Centre

Carrer de Francesc Layret

Des de la posada en marxa del perllongament de l’L2 del metro l’any 2010, el carrer ha vist augmentar el trànsit de vianants i també de transport públic. Tot i això, no s’ha donat un canvi de prioritat de l’ús de l’espai públic (la secció de del carrer segueix igual que quan era NII!).


Urbanisme: situació actual 1,09m! 1,30m

•Trànsit rodat: el carrer presenta una secció de 2 carrils (1 en el tram central, de plataforma única). •Vianants: el tram de carrer entre Martí Pujol i Lleó trobem trams de voreres amb amplada inferior a 1,30 metres, insuficient per garantir l’acessibilitat amb els fluxes suportats.


Fluxos de vianants Hora punta matí (7:30 - 9:30)

ATENCIÓ:

comptatges abans de l’arribada del Metro! vianants/bicicleta


Fluxos i O/D vehicle privat En base als aforaments i enquestes s’han pogut estimar les matrius origen/destinació de les hores punta, que recullen: •3.195 viatges a la hora punta del matí dels dies feiners •3.570 viatges a la hora punta de la tarda dels dies feiners •2.441 viatges el dissabte per la tarda Els residents representen del 9% dels viatges a la hora punta del matí dels dies feiners fins el 18% de la hora punta de la tarda (dissabtes inclosos).


Fluxos de transport públic •46 busos per hora per Francesc Layret (1 bus cada 1:30min). •Les parades de l’àmbit són les que tenen més demanda de viatgers al municipi de Badalona (5.000 viatgers dia baixada+pujada). •Trobem que les dues parades estan en precari (només post i únic punt de parada, fet que redueix la velocitat comercial de totes les línies).

km/h

és la velocitat comercial mitjana dels autobusos que circulen per Francesc Layret*.

*Gairebé com anar a peu!


Santa Coloma vs Badalona

Longitud Xarxa vianants Carretera Vial alternatiu Àrea de vianants

450m Principal St AdriĂ - la Roca Pg Salzedra 20.000 m2

290m Principal NII Lateral C-31 24.000m2


Solució adoptada a Santa Coloma

- Vial d’un sol carril d’ús exclusiu pel bus i el trànsit veïnal limitat a 20km/h i DUM (regulada i limitada). - Sistema de control fotogràfic (lector de matrícules) als extrems del tram. - Desviament de la resta del trànsit pels carrers Salzedra i Irlanda.


Possible implamentació a Badalona - Desviament del trànsit no veïnal de l’eix NII-Francesc Layret per les calçades laterals de la C31 sentit Montgat (bàsicament trànsit sudoes-nordest de la ciutat) amb la millora de la senyalització orientativa i la implantació de l’onada verda semafòrica i revisió de fases en cruïlles. - Actuació urbanísitica destinada a la supressió de barreres implamentat una plataforma única, implamentant parades de bus dobles i zones per la DUM. - Implamentació del sistema de control de trànsit. - Pacificació del trànsit a Francesc Layret, adoptant una solució similar a la de Santa Coloma (trànsit veïnal + TP + DUM).

BUS + veïns + DUM


Exemples: Regensburg (Alemanya) El transport públic en àrees peatonals és una imatge freqüent a les ciutats europees.


Exemples: Aarau (Àustria) El bus accedeix a l’àrea del Centre amb un estructura urbanística dominada per l’absència de grans eixos viaris.


Exemples: Amsterdam (Països Baixos) Tramvies de grans dimensions i de la xarxa bàsica passant per àrees peatonals.


Millores vinculades al lateral C31 -L’execució completa de les calçades laterals de la C31 sentit Barcelona pot comportar segons les enquestes O/D captar al voltant d’un 30% del trànsit passant de la Via Augusta. - Aquest escenari permet plantejar-se un carril sentit Montgat a Via Augusta, permetent oferir una alternativa més competitva al transport públic i al vehicle privat i millorant en qualsevol cas els nivells de serveis que s’ofereixen actualment amb una millor sincronització dels semàfors i la millora de la gestió de les cruïlles.


bdnmobilitat.cat

Moltes grĂ cies! bdnmobilitat.cat/pacificaciocentre info@bdnmobilitat.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.