Page 1

33 deze week

opstartweek OOP aanwezig

ma

11-aug

di

12-aug

wo

13-aug

JAARKALENDER (AUGUSTUS/SEPTEMBER) 2008 - 2009 34 35 Start modules 1e fase serie 1: spelling Periode 1 rekenen, brugklastheater en module drama klas 2 18-aug 25-aug 8.25 uur inloop met koffie 9.00 uur startvergadering @ en foto 10.00 uur afdelingsvergaderingen 10.45 uur It's Learning instructie instroom klas 2 en hoger (B5/C5) 12.00-15.00 uur Introductie 19-aug 26-aug

1-sep

8-sep

2-sep

20.00 uur Ouderavond 5V @ 9-sep

8.25-12.45 uur Introductie (klas 1 tot 13.45u) @

MT-vergadering

MT-vergadering

MT-vergadering

13.15 uur afdelingsvergaderingen

14.30 uur afdelingsvergadering

14.30 uur afdelingsvergadering

14.30 uur afdelingsvergadering met mogelijkheid tot klassenbesprekingen

aansluitend sectievergadering 16.00 uur inleveren studieplanners 16.00 uur verg. Tsjechiëreis 4H 20-aug 8.25-12.45 uur Introductie

15:30 uur OiS coaches en SPD'ers 16.00 uur deadline nieuwsbrief 3-sep

10-sep

27-aug

36

37

Tsjechiëweek 4H

19.30 uur ouderavond brugklassen

do

vr

13.15 uur gelegenheid sectievergadering 15.30 uur CKV sectievergadering 21-aug

14-aug 9.00 uur introductie nieuwe alle klassen les volgens rooster docenten 10.00 uur MT-vergadering

15:30 uur OiS intervisie stagiaires 20.00 uur Ouderavond 4H @ 28-aug

20:00 uur ouderavond klas 2 @ 4-sep

11-sep

12.00 uur lunch

15:30 uur OiS evaluatie eerste week nieuwe docenten

13.00 - 16.00 voorbereiding 15.30 uur informatie zorgleerlingen @ nieuwe organisatie aansluitend mentoroverdracht

nieuwsbrief

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

15:30 uur OiS intervisie

15-aug

29-aug

5-sep

12-sep

22-aug ontruimingsoefening in 4e uur

13-sep retour Tsjechiëweek 4H

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809


38

JAARKALENDER (SEPTEMBER-OKTOBER) 2008 - 2009 39 40

deze week

41

42

40-minutenrooster Projectdag klas 2 genotsmiddelen

Leerjaaroverleg 1

ma

15-sep

22-sep

29-sep

6-okt

13-okt klas 1 eilandproject dag 1 @

di

16-sep MT-vergadering

20.00 uur Ouderavond 4V @ 23-sep MT-vergadering

30-sep MT-vergadering

7-okt MT-vergadering

14-okt MT-vergadering

14.30 uur afdelingsvergadering

14.30 uur afdelingsvergadering

14:30 uur studiemiddag ICT-onderwijs @

klas 1 eilandproject dag 2 @

16.00 uur deadline nieuwsbrief wo

17-sep

24-sep

1-okt

8-okt

15-okt klas 1 eilandproject dag 3 @

15:30 uur OiS intervisie stagiaires

do

17.00 uur startverg. MR 20.00 uur Ouderavond 5H @ 18-sep

20.00 uur Ouderavond 3H @ 25-sep 15.00 uur gelegenheid sectievergadering

16.00 uur Klankbordbijeenkomst 20.00 uur Ouderavond 3V @ 2-okt

20.00 uur Ouderavond 6V @ brugklasfeest @ 9-okt 16-okt

14.30 uur Bijeenkomst LOB methode voor mentoren klas 4H, 4V, 5V

klas 1 eilandproject dag 4 en presentatie ouders @ vaardighedenproject 4H/4V/5V

vr

14.30 uur Bijeenkomst LOB methode 17.00 - 19.00 uur contactbijeenvoor mentoren klas 3 komst ouders-docenten @

nieuwsbrief

19-sep

3-okt

26-sep

10-okt

17-okt

15.30 uur Zorgteam

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 2


JAARKALENDER (OKTOBER/NOVEMBER) 2008 - 2009 44 45

43

46

47

deze Herfstvakantie

ma

20-okt

Mentorgesprekken

uitdelen novemberrapportage

Start modulelessen 1e fase serie 2 2e fase serie 1

27-okt

3-nov

10-nov

17-nov

28-okt MT-vergadering

4-nov MT-vergadering

19:30 uur CKV-presentatieavond @ 11-nov MT-vergadering

18-nov MT-vergadering

Herfstvakantie

di

21-okt Herfstvakantie

wo

14.30 uur afdelingsvergadering 15:30 uur OiS coaches en SPD'ers 16.00 uur deadline nieuwsbrief 29-okt

22-okt

14.30 uur afdelingsvergadering

avond: opleidingenmarkt 4H, 5V 5-nov

12-nov

19-nov

19.30 uur MR

15:30 uur OiS intervisie stagiaires

14.30 uur Literaire middag 6 vwo met Harry Mulisch en Erik van Muiswinkel @

Herfstvakantie

avond: opleidingenmarkt 4H, 5V do

23-okt Herfstvakantie

vr

30-okt

6-nov

klas 3 project genotmiddelen

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

15:30 uur OiS intervisie docenten nieuwsbrief 31-okt 7-nov

24-okt

20.00 uur Ouderavond 3V ivm profielkeuze @ 13-nov 40-minutenrooster 13.30 uur Studiemiddag IRIS voor alle scholen

20-nov studiedag management IRIS

14-nov

21-nov

20.00 uur Ouderavond 4H @

Herfstvakantie CLV-feest klas 2 en 3 @

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 3


48

JAARKALENDER (NOVEMBER/DECEMBER) 2008 - 2009 49 50

51

52

deze week

Kerstvakantie Toetsweek 2e fase

ma

24-nov

1-dec

8-dec

wie ben ik project klas 1 15-dec

22-dec Kerstvakantie

di

25-nov MT-vergadering Geen modules 2e fase

10 minutengesprekkenavond vakdocenten @ 2-dec MT-vergadering

14.30 uur afdelingsvergadering 16.00 uur deadline nieuwsbrief wo

26-nov

3-dec

19.30 uur Open Podium @ 9-dec MT-vergadering LOB profieldag 1 klas 3V t/m 5V @ 13-16 uur I5-klas 2 basketbal 14.30 uur afdelingsvergadering

10-dec

16-dec MT-vergadering

23-dec Kerstvakantie

16.00 uur deadline nieuwsbrief 19.30 uur Open Podium @ 17-dec 24-dec Kerstvakantie

15:30 uur OiS intervisie stagiaires

12.45 uur inleveren PWS 5H/6V @

16.00 uur Klankbordbijeenkomst 19.30 uur MR

do

20.00 uur Ouderavond 5V ivm LOB @ 27-nov

10 minutengesprekkenavond vakdocenten @ 4-dec

nieuwsbrief

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

19.30 uur Open Podium @ 11-dec 9-11 uur 3 havo InHolland

18-dec

25-dec Kerstvakantie

13.00 uur Rijsenbrijsymposium @

15:30 uur OiS intervisie docenten 15.30 uur Zorgteam vr

28-nov

5-dec

sportdag 4H/4V/5V

Sinterklaas @

CLV-feest Patronaat 12-dec

19-dec 40-minutenrooster Kerstviering @

26-dec Kerstvakantie

19.30 uur Open Podium Generale @

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 4


JAARKALENDER (DECEMBER/JANUARI) 2008 - 2009 2 3

1

4 Periode 2

5

Start modules 1e fase serie 3: start profielmodules klas 3 2e fase serie 2

Toetsdagen 5H, 6V voor talen en 6V 3e SET Bedrijfsstage 5V

deze week

ma

Kerstvakantie

29-dec

5-jan

12-jan

19-jan

9.00 - 17.00 uur brugklastheaterdag

Maatschappelijke stage 3H 26-jan Luistervaardigheid En 6V Luistervaardigheid Fa 5H

Kerstvakantie di

30-dec

6-jan MT-vergadering

13-jan MT-vergadering

20-jan MT-vergadering

14.30 uur afdelingsvergadering 16.00 uur nieuwjaarsreceptie @

15:30 uur OiS coaches en SPD'ers

14.30 uur afdelingsvergadering

7-jan

14-jan

Generale brugklastheater @ 21-jan

15-jan

Voorstelling brugklastheater @ 22-jan

29-jan

studiedag management IRIS

vaardighedenproject klas 4 @

15:30 uur OiS intervisie docenten Voorstelling brugklastheater @ 23-jan

nieuwsbrief

Kerstvakantie

wo

31-dec

40-minutenrooster

27-jan MT-vergadering Luistervaardigheid Du 6V Luistervaardigheid En 5H 16.00 uur deadline nieuwsbrief 28-jan Luistervaardigheid Fa 6V Luistervaardigheid Du 5H

Kerstvakantie OPEN LESMIDDAG @ INFORMATIEAVOND @ do

1-jan

8-jan Kerstvakantie

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

vr

2-jan

9-jan Kerstvakantie

16-jan

30-jan 9.00 inleveren cijfers (niet 5H/6V)

40-minutenrooster Nieuwjaarsreceptie IRIS op KMC 18:30 - 21:00 OPEN AVOND @ Voorstelling brugklastheater @ 17-jan 10:00 - 12:30 OPEN DAG @

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 5


6 deze Uitdelen februarirapportage 40-minutenrooster week Leerjaaroverleg 2 ma 2-feb

JAARKALENDER (JANUARI/FEBRUARI) 2008 - 2009 7 8 Voorjaarsvakantie mentorgesprekken Wintersportreis 9-feb

16-feb

9

10 Meningenproject klas 1

23-feb

2-mrt begin aanmeldingsperiode brugklas

Voorjaarsvakantie interscolair volleybaltoernooi 10-minutengesprekken vakdocenten @ di

3-feb MT-vergadering

10-feb MT-vergadering gymnasiumdag @

17-feb

Voorjaarsvakantie 20.00 uur Ouderavond 5V speeddaten wo

4-feb

24-feb MT-vergadering

3-mrt MT-vergadering

interscolair volleybaltoernooi 14.30 uur afdelingsvergadering

LOB profieldag 2 klas 3V t/m 5V @ 15:30 uur OiS coaches en SPD'ers 20.00 uur Ouderavond 3V speeddaten

16.00 uur deadline nieuwsbrief 11-feb 13-16 I5-klas 4 volleybal

18-feb

25-feb

4-mrt

Voorjaarsvakantie 15:30 uur OiS intervisie stagiaires

interscolair volleybaltoernooi

19.30 uur MR do

5-feb

12-feb 15.00 uur gelegenheid sectievergadering 15.30 uur Zorgteam

vr

6-feb 9.00 uur Inleveren cijfers 5H/6V

13-feb

19-feb Voorjaarsvakantie

20-feb Voorjaarsvakantie

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

26-feb

13.15 uur Literaire middag 4H/4V met Tommy Wieringa en Pieter Steinz @ 10-minutengesprekken vakdocenten @ 5-mrt Den Haag excursie klas 1

nieuwsbrief studiemiddag ICT-onderwijs @ 27-feb

6-mrt

binnensportdag klas 2

Pagina 6


11

JAARKALENDER (MAART/APRIL) 2008 - 2009 12 13

deze week Lustrumweek ECL 90 jaar ma

9-mrt

16-mrt

9.00 - 17.00 uur totaaltheaterdag

di

10-mrt 40-minutenrooster MT-vergadering

19.00 - 21.00 uur aanmeldingszitting @ 17-mrt MT-vergadering

15

Uitwisseling Viersen (deel 3V)

14 Start modules 1e fase serie 4

Einde modulelessen 2e fase

Toetsweek 2e fase

Project Haarlem klas 4

23-mrt

30-mrt

15.15 - 22.30 uur generale totaaltheater

eventueel: extra aanmelddag

6-apr

20.00 uur Ouderavond 5H/6V 24-mrt MT-vergadering

31-mrt MT-vergadering

14.30 uur afdelingsvergadering ICT-middag IRIS

7-apr MT-vergadering 14.30 uur afdelingsvergadering

16.00 uur deadline nieuwsbrief voorstelling totaaltheater 25-mrt 1-apr lotingsdatum 15:30 uur OiS intervisie stagiaires 19.30 uur MR

wo

11-mrt

18-mrt

19:30 uur CKV-presentatie @

voorstelling totaaltheater

do

16.00 uur Klankbordbijeenkomst 14.00 - 16.30 uur aanmeldingszitting @ 12-mrt

19-mrt

26-mrt

2-apr

Studiedag IRIS identiteit voor beginnende docenten 15.00 uur vergadering alle GLO-docenten

8-apr

9-apr 9.00 uur Inleveren cijfers Paasviering @

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

mentoruur 5H, 6V en inleveren herkansingsformulier nieuwsbrief

vr

15.30 - 17.00 uur aanmeldingszitting @ 13-mrt

voorstelling totaaltheater 20-mrt

27-mrt

3-apr

10-apr GOEDE VRIJDAG

za

14-mrt 9.00 - 12.00 uur aanmeldingszitting @

21-mrt Lustrumreϋnie

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 7


16

JAARKALENDER (APRIL/MEI) 2008 - 2009 17 18

deze week

Meivakantie Uitdelen aprilrapportage

ma

13-apr

20-apr

27-apr

14-apr MT-vergadering

4-mei meivakantie

21-apr MT-vergadering Stagedag 4H

28-apr

20 Excursies 5V Examentraining 5H, 6V

Bezoek Viersen aan ECL(3V)

TWEEDE PAASDAG

di

19

11-mei meivakantie

5-mei meivakantie

12-mei MT-vergadering meivakantie

1G Archeon 14.30 uur afdelingsvergadering 16.00 uur deadline nieuwsbrief wo

15-apr

22-apr

1HA Veldhoven 1G Archeon

Stagedag 4H

14.30 uur afdelingsvergadering

29-apr

6-mei meivakantie

13-mei meivakantie

15:30 uur OiS intervisie stagiaires do

16-apr Herkansingen 5H, 6V studiedag management IRIS 1HA Veldhoven + 1G Archeon

15:30 uur OiS intervisie docenten vr

17-apr Herkansingen 5H, 6V 1HA Veldhoven

23-apr 9.00 uur Inleveren eindcijfers 5H, 6V Uitdelen vooropige cijferlijst 5H, 6V 13-16 I5-klas 1 voetbal 15.00 uur gelegenheid sectievergadering nieuwsbrief 15.30 uur Zorgteam 24-apr Lustrumdag personeel

30-apr

7-mei

meivakantie

14-mei

Examentraining 5H, 6V

15:30 uur OiS intervisie docenten Exameninstructie 5H, 6V en tekenen accoordverklaring @ 8-mei

1-mei meivakantie

15-mei

9.00 - 17.00 toneeldag @

1G uitwerking + presentatie @

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 8


JAARKALENDER (MEI/JUNI) 2008 - 2009 22 23

21

24

25

deze week CE I ma

18-mei

CE ! 25-mei

1-jun

8-jun

15-jun

9-jun MT-vergadering

16-jun MT-vergadering

10-jun

17-jun Uitslag CE I

Tweede Pinksterdag

Start CE I

di

Toetsweek 4H, 4V, 5V

19-mei MT-vergadering

26-mei MT-vergadering

2-jun MT-vergadering

15:30 uur OiS coaches en SPD'ers 14.30 uur afdelingsvergadering studiemiddag ICT-onderwijs @ 16.00 uur deadline nieuwsbrief wo

20-mei

27-mei

3-jun Einde CE I

eindsportdag klas 1 en 2

do

19.30 uur MR

15:30 uur OiS intervisie stagiaires

21-mei

15.15 - 21.00 uur generale toneel 28-mei

16.00 uur Klankbordbijeenkomst 19.30 uur MR met borrel 19:30 uur CKV-presentaties @ 4-jun

11-jun

15.00 uur gelegenheid sectievergadering

15:30 uur OiS intervisie

5-jun

12-jun

18-jun

Hemelvaartsdag

vr

nieuwsbrief voorstelling ECL-toneel 29-mei

22-mei vrij

19-jun

eindsportdag klas 3 en hoger 13-16 I5-klas 3 softbal voorstelling ECL-toneel

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 9


deze week ma

26

27

Zomerschool

Zomerschool

22-jun CE II

JAARKALENDER (JUNI/JULI) 2008 - 2009 28

29-jun 7.30 uur Inleveren cijfers 4H, 4V, 5V

29

30

afrondingsweek OOP aanwezig 6-jul

13-jul

20-jul

Muziekpresentaties klas 3 @ ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Laatste lesdag onderbouw

di

wo

23-jun MT-vergadering CE II 9.00 uur Inleveren cijfers 4H, 4V, 5V 10.45 uur mentoruur 4H, 4V, 5V en inl.herkansingsformulier 14.30 uur afdelingsvergadering 24-jun CE II

30-jun MT-vergadering Rapportverg. 4H, 4V, 5V

7-jul

14-jul

21-jul

8-jul

15-jul

22-jul

2-jul

9-jul

16-jul

23-jul

nieuwsbrief Diploma-uitreiking 5H 3-jul

10-jul

17-jul

24-jul

16.00 uur deadline nieuwsbrief 1-jul Uitslag CE II

do

vr

14.00 uur ontvangst nieuwe brugklassers @ 19.30 / 20.45 uur ontvangst ouders nieuwe brugklassers @ 25-jun Herkansingen 4H, 4V, 5V

26-jun Herkansingen 4H, 4V, 5V

Diploma-uitreiking 6V

Promoties 12.00 uur Slotvergadering @

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Jaarkalender0809

Pagina 10

Jaarkalender ECL  

Jaarkalender Eerste Christelijk Lyceum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you